Page 1

BAUNEKIRKEN

R

SOGNEAFTENE & KONCERTER

08/09


B A U N E K IR K E N

R

SOGNEAFTENE

25/9 2008 KL 19.30

23/10 2008 KL 19.30

r Tv om menneske ig. som dig og m r i Ringkøbing har ger, der til daglig bo

Ag haft kontakt med Journalisten Anders på Danmarks Radio jde be ar ns ha em genn nden bag tv-udsennnesker. Han er ma me ige ell rsk fo e ng ma Kolonien. Herlufsholm, 3. Z og delser som Cyklus, under huden på de ighed går han ind nd rfu eg de un k jys Med ntarprogrammer. ”J ildre i sine dokume sk n typ ha ke r ar t ke ge es no nn e me er på at ramm øv pr og liv et lev r dokumentere siger han. isk hos de fleste”, i såvel på TV som fantastisk fortæller en er om r lle ge rtæ Ag fo rs t de de An t an e aften vil han bland virkeligheden. Denn han har skildret. liv de til old rh fo i r se jel ve er ov e sine etisk Entré 50 kr.

n… En dag af gange 180 grader! dt et liv blev ven ol- og medicinr fra dyb krise i alkoh

liv de En livshistorie om et ædru alkoholiker. til et dejligt liv som t nd ve misbrug bliver fra sit arbejde som ke Birk pensioneret as Pa ne Tri r ve bli I 1998 alkohol- og medicinsit livs nedtur med får og e sk jer ple syge ndling og kæmper er i Minnesota-beha dicinfri i 10 misbrug. Hun komm n været ædru og me hu r ha g da I et. liv til jerske samtidigt sig tilbage m narkosesygeple so år 9. på r jde be år og ar e alkoholikere) bejder i AA (anonym ar så og n hu at d me mål er forhvor ingen spørgs g, llin rtæ fo rlig æ En hudløs budte! Entré 50 kr.


26/2 2009 KL 19.30

12/3 2009 KL 19.30

holde et folk i t a st e tt le r e t e D r gen sange ha in t e sl m so , k a an sk e Højskoles gaften efter den ny

ng En fortælle- og sa orstander og protidligere højskolef er ø 15 ds Lin ik Er bog. dio men har også ved Danmarks Ra en m so t nd ke grammedarbejder er sholder. Han ag dr re fo r m rie so to g gode his års erfarin humorens bid og ed m r de r, lle rtæ stor fo under lup. sætter tilværelsen Erik Lindsø: sagt følgende om r ha e av leh øl M rtalte. Og jeg Johannes leren, mens han fo jta hø d ve st fa d ”Jeg sa vde givet mig mitil ham, at han ha e sig og ge rin te måt .” Dette bliver en af store oplevelser græne. det får jeg ries tegn. og den gode histo aften i musikkens Entré 50 kr.

åbet Døden, sorgendnse, nhmistede fire medlemmer af

-Sve Flemming Kofoed len 2004. unamien i Asien, ju ts r sin familie unde til mine grænsig, har presset mig m r fo et sk er r de ”Hvad ørke side, og jeg t over for livets m ille st et ev bl er g Je før. Jeg har læst er. svaghed som aldrig sten vidhar mødt min egen t, meningsfyld ja næ e. Såor hv , af er els riv flere besk gennem lidels n blive forvandlet g. underligt livet ka er ikke min erfarin t de r ikke bruge, fo jeg og n t af ka d kr or ig e m nn da give r været, om han vil Min bøn til Gud ha e.” lev at hjælp til styrke. Kort sagt rgen som et men r han fokus på so tte sæ n b. te af ka e ds nn bu De istne på trøsten i det kr neskeligt vilkår og Entré 50 kr.

BAUNEKIRKEN


B A U N E K IR K E N

KONCERTER

30/10 2008 KL 19.30

g” “Syng Danskncdera t er ko

Kølkærkoret hold Fri entré

Julekoncert Mandskor 8 0 0 2 borg 27/11 Koncert med Silke KL 19.30 Entré 50 kr. ytårskoncerastsband N 9 0 0 erg Br 27/1 2 Koncert med Esbj KL 20.00 Entré 50 kr. rårskoncert ter o F 9 0 husorkes 29/4 20 Kollektivcentrets KL 19.30 Fri entré

BAUNEKIRKEN

Sogneaftener og koncerter i Baunekirken  

Sogneaftener og koncerter i Tjørring