Page 1

Fire temaaftner i Baunekirken g책r i dybden med kristendommens fremtidsudsigter

Fremtidens kristendom


Fremtide Er kristendommen relevant for moderne mennesker? Eller befinder den sig på en øde ø afsondret fra den virkelighed, de fleste mennesker i dag forholder sig til? Hvor bevæger kirken og kristendommen sig hen? Hvilken rolle vil troen spille i fremtiden? Med dette temaforløb sætter vi her i Tjørring fokus på de udfordringer, kristendommen står overfor, både i Danmark og globalt. Vi har inviteret fire dygtige oplægsholdere, som hver især har indsigt i, hvad der rør sig i forholdet mellem troen og fremtiden. Kom og hør, hvad de har at sige, og deltag efterfølgende i debatten om fremtidens kristendom.

1

Onsda

t. 2010 kl. g d. 22. sep

0

19.30-22.0

st Martin Herb i hen du? Hvor skal v

2

Tirsdag d. 2 .

nov. 2010 k

l. 19.30-22

.00

Iben Thran holm Hvordan ha r troen det i dag

?

j, da han æssig omve sm o tr n e g st tog si onbevægelMartin Herb dlem af Mo e m e d n e d aften vil vt og le ken. Denne blev et akti ir k e lk Fo i en voldn blev præst ng, der slog sen og side ri d n a sv o tr indblik i en et religiøse han give et omkring i d t id v m a h og førte ristendomsom knude st bud på k ø ri se t e n a har h univers. Nu fremtid. i i nutid og mens værd

Som teolog, journalist, d ebattør og væ met “Religio rt på progra nsrapport” p må Danmarks Iben Thranh R adios P1 tag olm jævnlig er t temperatu Europa i dag ren på religio . Hun har om n erne i nogen finge mens puls o ren på kriste g vil denne a ndomften søge at stendomme k o rt læ g g e, hvor krin bevæger si g hen. Troen mange fron i dag udford ter. Her give res på s et bud på – frem for Fo vejen – eller lkekirken i d vejene ag.


ens kristendom – et temaforløb i Baunekirken 3

Torsdag d. 20. januar

2011 kl. 19.30-22.00

Poul Joachim Stender er sanselig Fremtidens kristendom

hovedet skal ikke kun udfordre Kristendommen i dag dufte for at mærke, smage og og ørerne. Vi har brug gør. t mere, end vi i forvejen kristendommen mege ræst i som til daglig er sognep Poul Joachim Stender, samt Sogn på midtsjælland Kirke Saaby og Kisserup en” og ræsten og kogejomfru forfatter til bøgerne “P vi skal en”, slår et slag for, at senest “Med Gud i seng i Folkekirken. have nydelsen tilbage

N E T F A S + BONU Torsdag d. 24. marts 2011 kl. 19.30-22.00 Allan Ploug Sørensen Højskolesange og den gode fortælling

4

Torsdag d. 2

4. februar 2

011 kl. 19.3

0-22.00

Viggo Mort ensen Kristendom mens frem tid på verdensp lan Viggo Mort ensen, der er professo mens globa r i kristend le perspekti omv o g ø k u ved Aarhus meniske re lationer Universitet, vil som afs temaforløb lu tn in g på dette sætte foku s på, at krist globalt set endommen er under fo rvandling. D mangfoldig er bliver en hed i kirke øget n på verdensp udfordrer tr la n , hvilket også oen og Folk ekirken he rhjemme.

Sognepræst Allan Ploug Sørensen fra Gjellerup vil give den på alle tangenter denne aften, hvor han vil spille op til en sang- og fortælleaften med udgangspunkt i den nye Højskolesangbog.


Priser og tilmelding jg

år

gp rin

dv

ej

r Tjø

en ark

r Tjø

Baunekirken Eksil j

gH

rin

gve

jer

dg ove e ad

De øvrige aftener foregår i Baunekirkens midlertidige lokaler, Tjørringparken 3.

en

oft Nedert

vej

vej

Østerby

Brogård

Baunekirken under ombygning

Baunekirken i eksil Tjørringparken 3, Tjørring 7400 Herning

PRISER Det koster kr. 50,- at deltage ved hver af de fire første aftener. Samlet pris for alle fire aftener ved tilmelding og betaling forud er kr. 150,-. For at opnå denne rabat skal man afregne kontant for alle fire aftener den første aften ved indgangen. Der er fri entré ved bonusaftenen. Denne aften koster kaffen dog kr. 25,-. TILMELDING OG BETALING Tilmelding er ikke nødvendig. Man kan hver aften betale kontant ved indgangen. Vi tager ikke imod Dankort. For yderligere information er det muligt at rette henvendelse til kordegn Jette Sørensen på tlf. 9726 7071.

T: 97 26 70 71 F: 97 26 99 71 E: kontakt@baunekirken.dk W: www.baunekirken.dk

0 6 10 Freeh a nd. dk

b Vild

PRAKTISKE OPLYSNINGER Den første aften (22. september 2010) finder sted i Baunekirken, Østerbyvej 10.

Fremtidens Kristendom  
Fremtidens Kristendom  

Et temaforløb i Baunekirken on Fremtidens Kristendom