Page 1

B a u m o t f i l tr e l e v e re s t il a lle m o to r f a b ri ka te r DAF Mercedes Benz MAN Scania Volvo Renault Iveco Cummins Perkins Caterpillar SISU Deutz New Holland John Deere Detroit Liebherr

Danmark Baumot Nordic aps Motorgangen 13 | 2690 Karlslunde Tlf +45 4640 03 00 | Fax +45 4640 03 08 www.baumot.dk | info@baumot.dk Baumot AG Schweiz | Hovedsæde Allmendstrasse 11 | CH-8320 Fehraltorf Tel +41 (0)44 954 80 70 | Fax +41 (0)44 954 34 36 www.baumot.ch | info@baumot.ch Kontakt Autoriseret Baumot servicepartner

Baumot filtre er certificeret og godkendt af Teknologisk Institut og Færdselsstyrelsen op til 610 HK /449 KW motorer samt VERT, ABE, Tÿv, ISO Certificeret. eller kontakt Baumots’ tekniske hotline direkte på tlf +45 40 19 42 90

M il j øz oner


Er du klar til de nye miljøzoner der træder i kraft i 2010? Kø b e n h a v n Ålborg Odense Århus I 2010 s k a l a l l e l a s t b i l e r o g b u s s e r d e r i k k e o p fyld er m in im u m Eu r o 4 kra v v æ r e u d s ty re t m e d g o d k e n d t pa r ti ke l f i l te r.

B aumot e r e t Sc hwe iz is k k v a l i t e t s f i l t e r d e r o p f y l d e r de skr app e s t e k r a v i E U. NB: Baum o t f i l t r e e r g o d k e n d t t i l a l l e m i l j ø z o n e r i E U, kla s s e IV .

Ba u mo t f iltr e le ve r e s f .e ks. til: La stb ile r Bu sse r M a skine r Ind u str imo to r e r M a r ine mo to r e r

NB: Ba u mo t f iltr e e r o g så g o d ke nd t til la ve r e bes katning a f mo to r ve j sa f g if t i T y skla nd (M a u t) (Re kvir e r b e r e g ning sske ma )

B aumot p ar t ik e l fil t re udmæ rk e r sig isæ r ved: • Kontinuerlig regenerering UDEN brug af additiv • Fjerner 99 % af partikelemissionen samt fintstøv ( lovkrav i DK min. 80 %) • Regenerer fra 200 Gr. = længere serviceintervaller • Modulopbygget, med eller uden forfilter • Filterhus i 2,5 mm syrefast rustfrit stål • Ingen pakninger = nemmere og lavere Vedligeholdsomkostninger • Datalogger, temperatur og modtryksmåler samt udskriftsfunktion • Godkendt til »Grüne Plakette« klasse 4 for EURO 1–2 og 3 motorer samt Maut reduktion i DE (også fordel ved videresalg af brugte maskiner/ køretøjer til Export)

• • • •

Principgodkendt til alle miljøzoner i EU »Grüne Plakette« Principgodkendt til 610 HK. I DK ISO certificeret Opfylder de kommende EU krav til maskiner Stage III B ( > 130 kw motorer fra 2010 ) Opasiteskrav (værdierne er høje) Euro 0 = 3,2 m, Euro 1 = 3,0 m Euro 2 = 2,0 m, Euro 3 = 1,8 m Mulighed for montering af dieselbrænder, eller varmespiral for køretøjer med ekstrem lav driftstemperatur Mulighed for levering af separat lyddæmperenhed

Flyer Dänemark  
Flyer Dänemark  

Informationsflyer für Daenemark

Advertisement