Page 1

B a u m o t f i l tr e l e v e re s t il a lle m o to r f a b ri ka te r DAF Mercedes Benz MAN Scania Volvo Renault Iveco Cummins Perkins Caterpillar SISU Deutz New Holland John Deere Detroit Liebherr

Danmark Baumot Nordic aps Motorgangen 13 | 2690 Karlslunde Tlf +45 4640 03 00 | Fax +45 4640 03 08 www.baumot.dk | info@baumot.dk Baumot AG Schweiz | Hovedsæde Allmendstrasse 11 | CH-8320 Fehraltorf Tel +41 (0)44 954 80 70 | Fax +41 (0)44 954 34 36 www.baumot.ch | info@baumot.ch Kontakt Autoriseret Baumot servicepartner

Baumot filtre er certificeret og godkendt af Teknologisk Institut og Færdselsstyrelsen op til 610 HK /449 KW motorer samt VERT, ABE, Tÿv, ISO Certificeret. eller kontakt Baumots’ tekniske hotline direkte på tlf +45 40 19 42 90

M il j øz oner


Er du klar til de nye miljøzoner der træder i kraft i 2010? Kø b e n h a v n Ålborg Odense Århus I 2010 s k a l a l l e l a s t b i l e r o g b u s s e r d e r i k k e o p fyld er m in im u m Eu r o 4 kra v v æ r e u d s ty re t m e d g o d k e n d t pa r ti ke l f i l te r.

B aumot e r e t Sc hwe iz is k k v a l i t e t s f i l t e r d e r o p f y l d e r de skr app e s t e k r a v i E U. NB: Baum o t f i l t r e e r g o d k e n d t t i l a l l e m i l j ø z o n e r i E U, kla s s e IV .

Ba u mo t f iltr e le ve r e s f .e ks. til: La stb ile r Bu sse r M a skine r Ind u str imo to r e r M a r ine mo to r e r

NB: Ba u mo t f iltr e e r o g så g o d ke nd t til la ve r e bes katning a f mo to r ve j sa f g if t i T y skla nd (M a u t) (Re kvir e r b e r e g ning sske ma )

B aumot p ar t ik e l fil t re udmæ rk e r sig isæ r ved: • Kontinuerlig regenerering UDEN brug af additiv • Fjerner 99 % af partikelemissionen samt fintstøv ( lovkrav i DK min. 80 %) • Regenerer fra 200 Gr. = længere serviceintervaller • Modulopbygget, med eller uden forfilter • Filterhus i 2,5 mm syrefast rustfrit stål • Ingen pakninger = nemmere og lavere Vedligeholdsomkostninger • Datalogger, temperatur og modtryksmåler samt udskriftsfunktion • Godkendt til »Grüne Plakette« klasse 4 for EURO 1–2 og 3 motorer samt Maut reduktion i DE (også fordel ved videresalg af brugte maskiner/ køretøjer til Export)

• • • •

Principgodkendt til alle miljøzoner i EU »Grüne Plakette« Principgodkendt til 610 HK. I DK ISO certificeret Opfylder de kommende EU krav til maskiner Stage III B ( > 130 kw motorer fra 2010 ) Opasiteskrav (værdierne er høje) Euro 0 = 3,2 m, Euro 1 = 3,0 m Euro 2 = 2,0 m, Euro 3 = 1,8 m Mulighed for montering af dieselbrænder, eller varmespiral for køretøjer med ekstrem lav driftstemperatur Mulighed for levering af separat lyddæmperenhed


Flyer Dänemark  

Informationsflyer für Daenemark

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you