Page 1

Katalóg

Solitérnych RASTLÍN


CARYOTA MITIS Kvetináč: 34 cm Výška: 190 cm xx 22520388

CENA:


YUCCA viackmenná Kvetináč: 30 cm Výška: 190 cm xx 22521156

CENA:

Solitérné rastliny


ARECA Kvetináč: 34 cm Výška: 200 cm xx 22520500

CENA:

Solitérné rastliny


CODIAEUM MRS. ICETON Kvetináč: K vetin náč: 34 34 cm m Výška: V ýška: 160 160 cm cm xx x x 22520906 22520906

CENA:

Solitérné rastliny


DRACAENA LEMON LIME Kvetináč: 34 cm K Výška: 180 cm V xx 22520913 x

CENA:

Solitérné rastliny


DRACAENA BICOLOR kmene Kvetináč: 27 cm Výška: 190 cm xx 22520944

CENA:

Solitérné rastliny


DRACENA MARGINATA rozvetvená Kvetináč: 32 cm Výška: 150 cm xx 22520951

CENA:

Solitérné rastliny


FICUS AMSTEL KING Kvetináč: 30 cm Výška: 180 cm xx 22520968

CENA:

Solitérné rastliny


PLEOMELE JAMAICA PL Kvetináč: K vetin 34 cm Výška: V ýška 155 cm xx x x 22520975 225

CENA:

Solitérné rastliny


YUCCA rozvetvená Kvetináč: 32 cm Výška: 140 cm xx 22521163

CENA:

Solitérné rastliny


BEAUCARNEA B EAUCARNEA Kvetináč: K vetináč: 35 35 cm cm Výška: V ýška: 110 110 cm cm xx x x 22520340 22520340

CENA:

Solitérné rastliny

Katalog soliternych rastlin  
Katalog soliternych rastlin  

Katalog soliternych rastlin

Advertisement