Page 1

+ÞMtSPǏOÓL*tPOMJOFǏBTPQJTtXXXCBVNBHB[JOTL

R

#VEVKFNFWMBTUOÞ4,"-,6

'&/(À6*BIPUFMJÏSTUWP

;%3"7*&TWFUMPNBUFQMPN

0."/5*$,«,Á1&-ƪ"


ALFA

59.900,-

WATERHOUSE Novinka na Slovensku BETA

99.900,-

CETA

49.900,-

DETA

69.900,-

Ideálne riešenie pre záplavové oblasti


www.baumagazin.sk

www.baumagazin.sk časopis júl 2010, ročník 1 Šéfredaktor Peter Drobný drobny@baumagazin.sk Grafická úprava Vilkooo© grafik@baumagazin.sk Inzercia a PR Ilavský Juraj ilavsky@baumagazin.sk tel.: 0911 252 777 Asonium, s.r.o. Distribúcia Klientom BauCard.sk systému prostedníctvom direct mailingu a voľná distribúcia vo formáte PDF na portále www.baumagazin.sk Adresa redakcie BauMagazín.sk Trnavská cesta 50/A 821 08 Bratislava www.baumagazin.sk Predplatné Magazín je nepredajný a šírený výlučne prostredníctvom siete Internet. V prípade, že máte záujem o pravidelné dostávanie tohto časopisu do Vašej mailovej schránky, pošlite Vašu žiadosť na adresu: redakcia@baumagazin.sk Návštevnosť portálu a čítanosť monitoruje: Redakčný systém WordPress stat. Pretlač a akékoľvek šírenie povolené výhradne so súhlasom vydavateľa. © Baumagazin.sk 2010 © BauCard.sk 2010 © Asonium, s.r.o. 2010 © one2creative 2010 Ochranné známky:

je ochranná známka spoločnosti Asonium, s.r.o.

je ochranná známka pre Ilavský Juraj, Bratislava

je ochranná známka spoločnosti Asonium, s.r.o.

Chcete čítať...plaťte !! Takto nejako vyznie iniciatíva, by sme sa nenazvali vydavatektorá dnes hýbe internetovým ľom. svetom. Sme v podstate partia ľudí zaChválabohu, že zatiaľ hlavne pálených pre dobrú vec a snažíslovenským a českým. me sa postaviť na vlastné nohy bez toho, aby sme toto bremeZástanci tohto názoru tvrdia, že no jednoducho prehadzovali len to môže pomôcť postaviť na čitateľa. To by bolo podľa na nohy vydavateľov a že, len nás maximálne nezodpovedné to je cesta ako zachrániť printo- a nekorektné. vé média. Možno aj vďaka tomu máme Ja sa pýtam, načo by nám bol čísla návštevnosti a čítanosti na internet, keby sme museli platiť ktoré sme hrdí. napr. aj za vyhľadávanie na ob- Za 4 mesiace našej existencie ľubenom Google. Viem, znie to (portálu-pozn.red.) nás dnes absurdne, ale... navštevuje denne okolo 6450 unikátnych návštevníkov. Ak nás sledujete pravidelne, tak isto viete, že my garantujeme, Uverejnili sme 3 vydania Vášho že práve Váš obľubený BauMa- obľubeného on-line časopisu gazín bude vždy FREE. BauMagazín, ktorého iba poPostoj, že nespoplatnenie také- sledné číslo si prečítalo viac 79 hoto obsahu vedie k likvidácii tisíc ľudí a do svojho počítača si vydavateľa, je podľa našich skú- ho stiahlo vo formáte PDF viac seností zavádzajúce a klamlivé. ako 38 tisíc návštevníkov. My sme nezačínali s balíkom Pekné čítanie bez poplatkov... niekoľko stovák tisíc Eur pri spustení nášho portálu a časoJuraj Ilavský pisu. riaditeľ Nemali sme zázemie silného vydavateľstva, pričom ani dnes

Použité fotografie: Autori článkov, PhotoExpress

3


Obsah

40

6

16

12 Hlavná téma Romantická kráska

4

Stavba 40

Dômyselný stavebný systém 12 Inteligentné konvektory 34 Dlažby a spevnené povrchy 48 Tepelné čerpadlá 68 Stavajte jednoducho a rýchlo 76

Bývanie Hotely už využívajú aj holistiku a feng šui 21 Zaujímavosti z Bieleho domu 38

BauCard.sk Zoznam partnerov BauCard systému

88


www.baumagazin.sk

88 56

8 Inšpirácia Budujeme skalku 6 Nápadité schodíky 8 Nasaďte korunu Vášmu bazénu 12 Zdravie svetlom, liečba teplom 16

Náš test Láska na prvý pohľad 88 Masážne centrum ukryté v kresle 56

Módne hity Servítková technika

Zdravie 70

Vo víre zdravia a krásy 28

5


Inšpirácia Najvýhodnejšie je vybudovať skalku pri dome, jazierku, terase alebo odpočívadle, odkiaľ na ňu budeme mať pekný výhľad. Nevhodné miesta sú v susedstve pri kompostovisku, v odľahlej či v úžitkovej časti záhrady pri hriadkach zeleniny. Šikovným riešením je zakladať skalku tak, aby v pozadí stáli ihličnaté alebo iné vždyzelené dreviny. Ich sýta zeleň bude totiž vhodne kontrastovať s pestrosťou kvitnúcich skalničiek. Vhodné kamene a balvany Do skalky nevyberáme kamene náhodne. Ak v nej chceme pes-

6

tovať kyslomilné skalničky, vhodná je napríklad rula, žula, nekarbonátový pieskovec alebo kremitý zlepenec. Vápnomilným skalničkám zasa vyhovuje vápenec, dolomit, travertín alebo vápnitý zlepenec. Jednotlivé kamene by sa nemali veľmi líšiť farbou, preto nekombinujeme žulu s čiernym čadičom alebo bielu opuku s tmavým dolomitom. Taktiež horniny nikdy neštiepime. Najvhodnejšie sú tie, čo majú istú „patinu“, pokryté machom a lišajníkmi. Hladké okruhliaky nazbierané pri potoku si celkom odpustíme. V skalke totiž nemajú čo hľadať. Pri budovaní skalky je dôležité aj


www.baumagazin.sk

Budujeme skalku

riadaním kameňov na skalných svahoch v prírode. Druhy skalničiek Poznáme skalničky vlhkomilné a suchomilné, kyslomilné a vápnomilné, tieňomilné a slnkomilné, okrasné listom alebo kvetom, náročné a menej náročné na pestovanie, vysokohorské a nížinné, jednoročné, dvojročné a trvalky. Do skalky vysádzame byliny aj dreviny. Byliny majú korene, hľuzy aj cibule. V skalke sa dobre vynímajú aj sukulenty a kaktusy. Pozor, do skalky nepatria bonsaje. Vyhýbame sa aj drevinám, ktoré dorastajú do veľkých rozmerov alebo svojimi poplazmi a odnožami vytláčajú okolité rastliny. Zlí susedia sú brečtan, zimozeleň a mäta, ako aj vzrastné druhy borievky a cezmíny. Častou chybou pri zakladaní skaliek je príliš hustá výsadba skalničiek do spoločného priestoru, ktoré majú navyše rozdielne ekologické nároky. Kombinujeme letničky s trvalkami, pričom uprednostňujeme horské druhy rastlín nenáročné na živiny. Do skalky jednoznačne nepatrí cínia, pivonka, nocovka, ťahavá ruža, mečík či kapucínka. Príprava a použitie substrátov Skalničkám spravidla nevyhovuje pôvodná zemina zo záhradky. Preto medzi kameňmi vyhĺbime jamky, do ktorých pripravujeme substrát podľa nárokov jednotlivých rastlín. Plesnivce vyžadujú karbonátový štrkopiesok zmiešaný s nížinnou rašelinou, prípadne zeminou z černozeme alebo čiernice. Vresy a vresovce dávajú prednosť miešanke z nekarbonátového hrubozrnného piesku s kyslou vrchoviskovou rašelinou. Sukulentom vyhovuje skeletnatá kyprá zemina. Snežienky a bledule rastú dobre len v silne humóznej karbonátovej zemine. Ošetrovanie skalky Rastliny v skalke nehnojíme, aby sa veľmi nerozrástli. Vlhkomilné druhy vyžadujú časté zavlažovanie. Nepríjemné je zaburinenie skalky. Púpava, pýr a pŕhľava sa v nej obyčajne nerozmnožia. Horšie je to s výbežkatými trávami, pupencami a rôznymi miestnymi lesnými a lúčnymi rastlinami. Použitie herbicídov na list sa veľmi neosvedčilo. Zeminu treba hlbšie prekopať a všetky poplazy a odnože odstrániť. V najhoršom prípade skalničky vysádzame s koreňovým balom do pripravených lokalít oddelených od okolitej zeminy plastovou fóliou. Na zimu môžeme citlivejšie skalničky ochrániť nástielkou z priesvitnej fólie alebo čečiny.

Na skalku sú najvhodnejšie svahovité časti záhrady. Ak máme pozemok na rovine, musíme vybudovať vyvýšeninu z pôdy, ktorú si dovezieme alebo získame v záhrade napríklad pri budovaní jazierka.

rozmiestnenie kameňov. Veľké balvany zásadne neumiestňujme len na vrchol skalky. Aby skalka pôsobila čo najprirodzenejšie, väčšie kamene ukladáme aj na jej úpätí. Do malej skalky vyberáme menšie a do väčšej väčšie kamene. Pri ich ukladaní môžeme v niektorej časti vytvoriť zhluk kameňov s minimálnym priestorom na výsadbu. Nezabúdame však, že skalničky, ktoré sú náročnejšie na substrát, vyžadujú aj viac miesta na zakorenenie a rast. Kamene ukladáme do pôdy najširšou hranou tak, aby boli jednou tretinou v pôde. Pred ich ukladaním sa môžeme inšpirovať uspo-

7


Inšpirácia

Nápadité schodíky Ak ste z tých šťastných, ktorí vlastnia záhradu vo svahu, máte čosi, čo vám môžu ostatní závidieť. Svah totiž obohatí záhradu o jeden zaujímavý praktický prvok navyše. Schodíky sú v takomto prípade, pochopiteľne, hlavne praktickým riešením. Pomocou nich prekonáte výškové rozdiely medzi jednotlivými úrovňami v záhrade. Môžu byť však aj okrasným prvkom, lebo aj dva vhodne umiestnené schodíky celkom zmenia charakter zákutia. Takže okrem toho, že sú v strmom svahu vyslovene nevyhnutnosťou, obohacujú priestor svojím štýlom a nápaditosťou. A aké schody sú teda najvhodnejšie do vašej záhrady? Keď si vyberiete akékoľvek, v každom prípade pre ne platia rovnaké pravidlá ako pre chodníčky. Predovšetkým by mali ladiť so svojím okolím. Od tejto zásady sa odvíja aj voľba použitého materiálu. V závislosti od typu záhrady, ale hlavne chodníčka, môžu byť schodíky drevené, tehlové, kamenné, dláždené či kombinované, čo je v súčasnosti najnovší trend.

Skôr ako začnete Aj pri schodíkoch platí známy klasický postup. Predtým, ako sa pustíte do práce, premyslite si ich trasu, zakreslite do plánu záhrady a vytýčte v teréne kolíkmi a špagátom. V štádiu vytyčovania by ste už mali byť vyzbrojení základnými znalosťami týkajúcimi sa ich stavby. Ak totiž dodržíte niekoľko dôležitých zásad, budete mať zaručene úspech, aj keď si schodíky vybudujete svojpomocne. Schodisko si teda najprv naplánujte a rozkreslite v priereze. Dôležité údaje sú: výškový rozdiel, ktorý treba schodíkmi preklenúť, a dĺžka, akú máte na preklenutie výškového rozdielu k dispozícii. Na jednoduchej schéme, kde v priereze zakreslíte tieto dve dĺžky, vám vznikne pravouhlý trojuholník. Jeho odvesny sú výškový rozdiel a dĺžka preklenutia a jeho prepona zasa samotná dĺžka schodiska. Ak budujete schodíky vo svahu, smerujte ich skôr naprieč svahom ako priamo. Schodisko sa môže aj stáčať,

8

bude potom vyzerať ešte zaujímavejšie. Keď už poznáte jeho dĺžku, môžete si ďalej naplánovať rozmery jednotlivých stupienkov. Existujú určité normy pre veľkosť schodíkov, platí však, že pre vás sú najlepšie tie, čo sú vám najpohodlnejšie. V každom prípade by mal byť každý stupeň vysoký 12 až 17 cm. Ich výška vám musí vyhovovať a ak neprekonávate príliš prudký svah, prispôsobte výšku svojmu kroku tak, aby bola chôdza po schodíkoch čo najprirodzenejšia. V závislosti od výšky stupňov potom prispôsobte hĺbku nášľapnej plochy. Čím nižšie sú totiž stupienky, tým hlbšia by mala byť. Ak budete mať napríklad výšku stupňov 15 cm, hĺbka nášľapnej plochy by mala byť do 40 cm.

Bezpečnosť je dôležitá Pri schodíkoch v záhrade treba na ňu dbať osobitne, lebo po nich nechodíte len počas slnečných letných dní. Bezpečne po nich musíte prejsť, aj keď sú mokré či pokryté námrazou. Preto nezabudnite dodržať jemný spád stupienkov, aby voda nemala šancu držať sa na nich. Rovnako dôležitý je aj výber materiálu. Platí, že prírodný nerovný povrch je lepší ako hladký povrch dlaždíc. Ak sa predsa len rozhodnete pre ne, vyberajte zásadne protišmykové exteriérové dlaždice. Pravda však je, že počas mrazivých dní sa môžete pošmyknúť aj na schodíkoch z prírodného hladkého kameňa, napríklad bridlice. Naopak bezpečnejšie sú hoci aj betónové dlaždice, ale s plastickým vzorom na povrchu.

Pri výstavbe Schodíky stavajte od najnižšieho stupňa smerom nahor. Každý stupienok musí mať kvôli vode aspoň minimálny sklon. Pri ukladaní dlaždíc nezabudnite, že nášľapná plocha by mala cez stupeň presahovať, a to minimálne dva centimetre. V závislosti od


Inšpirácia 10

sklonu svahu a na základe plánu stanovte výšku jednotlivých stupňov a nahrubo ich v teréne rýľom vymedzte. Potom sa venujte každému stupňu zvlášť. Pri dlhom svahu nezabudnite robiť aj odpočívadlá vo forme medzistupňov. Najviac po každom desiatom schodíku vytvorte medzistupeň, ktorý má hĺbku asi troch stupňov. Ako je to so štýlom? Nie všetky schodiská musia byť prísne symetrické. Požiadavky na ich tvar a vzhľad sa, samozrejme, menia aj v závislosti od miesta, kde ich staviate. Napríklad v skalke nemusia byť prísne pravidelné, naopak, pristane im istá dávka disproporcie. Ak ich navyše postavíte z rovnakého kameňa, aký je použitý v skalke, schodíky do nej úplne „zapadnú“. Priestory medzi jednotlivými stupňami môžete vysadiť skalničkami rovna-

ko ako v skalke naokolo. Mimoriadne vhodná je napríklad dúška materina, tarica a tarička. Vysadiť rastliny nakoniec je zásada, ktorá platí pre všetky druhy schodísk. Pri pravidelných dokonca dvojnásobne. Ak totiž zhotovíte pravidelné betónové schodíky s ostrými hranami, je dobré vizuálne ich zmäkčiť. Vysaďte po oboch stranách polodrevité kvitnúce voňavé kry a uvidíte, že sa vám bude chodiť oveľa príjemnejšie. Na tento účel je vhodná levanduľa a rozmarín, ale pekne pôsobia aj letničky, ako je kapucínka či aksamietnica.


Teak & Garden s.r.o. $% & $'( % ) 

*+ ,-,. //0 ,,-

KomplexnĂĄ ponuka zĂĄhradnĂŠho nĂĄbytku

! " ! " # !   #    

  vybranĂŠ druhy tovaru

www.teakandgarden.sk

KOLEKCIA

2010

zĂĄhradnĂŠ plynovĂŠ grily  

  ©               1+ 2 3 4 

www.teakandgarden.sk


Inšpirácia

Nasaďte Vášmu bazénu korunu Správny výber pokrývky bazéna je takmer rovnako dôležitý ako výber samotného bazéna. Ak sa stále neviete rozhodnúť, či ho zakryjete plachtou, alebo investujete do pevného zastrešenia nasledujúce riadky vám pomôžu zorientovať sa v štandardoch vyhotovenia a vo výhodách jednotlivých typov krytia. Krycie plachty, alebo šaty pre vaše vody Krycie plachty majú hneď niekoľko výhod. V prvom rade sú vynikajúcim izolátorom tepla, čo majiteľ ocení najmä počas leta, ktoré nie je veľmi horúce. Ďalšou nespornou výhodou je, že plachta zabraňuje únikom vody. Z bazéna sa bežne odparí....za deň, čo nie je malá strata. Nezanedbateľnou devízou krycích plachiet je určite nižšia cena oproti pevným zastrešeniam. Z estetického hľadiska je plachta síce menej nápadná ako klasické zastrešenie, no zároveň je aj zradnejšia. Najmä ak máte malé deti, mali by ste v prvom rade pamätať na ich bezpečnosť a eliminovať možnosť úrazu a nešťastného pádu do vody aj výberom bezpečnostných plachiet. Francúzska spoločnosť Desjoyaux má vo svojej ponuke viacero druhov plachiet, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a zároveň disponujú aj užitočnými funkčnými vlastnosťami. Ak

12

chcete ušetriť, vyberte si model, ktorý je klasifikovaný ako univerzálny.

Univerzálna bezpečnostná plachta Desjoyaux na leto aj zimu Univerzálna plachta je ľahko použiteľná pre všetky tvary bazénov. Plachta je položená na obrubných kameňoch - bez dotyku s vodnou plochou. Okrem izolácie poskytuje ochranu proti pádu malých detí či domácich maznáčikov do vody. Bezpečnostné plachta je vyrobená z PVC fólie zosilnená tkaninou, ktorá jej zabezpečuje pevnosť. Plachta je vkaždých 120-150 cm vybavená zosilňujúcimi tyčami z anodisovaného hliníka. K vybaveniu ďalej patrí navíjacia a fixačná tyč, rychloúchyty, nerezové hmoždinky a navíjač (kolovrátok).


www.baumagazin.sk Pevné zastrešenie alebo aj bazén potrebuje strechu. Tak ako dom potrebuje strechu, aj bazén, ktorý nám mám roky slúžiť k spokojnosti potrebuje zastrešenie, ktoré ho ochráni pred nežiaducimi vplyvmi prostredia. Ak sa rozhodnete doň investovať, nielenže si tak zabezpečíte predĺženie kúpacej sezóny, ale aj ušetríte na chemických čistidlách, keďže pevné zastrešenie je najlepšou ochranou proti nečistotám, ako je lístie, kamienky, hmyz a podobne. V prípade, že leto nie je ideálne, zastrešenie spoľahlivo zabezpečí možnosť kontinuálneho kúpania dlhé mesiace. Najlepšie typy zastrešení sú také, ktoré sa pohybujú pomocou bez koľajnicového systému. Koľajničky bývajú často zdrojom úrazov a neželaných pádov do bazéna. Snáď jedinou nevýhodou

zastrešenia je, že nechráni bazén pred únikom vody natoľko ako plachta. Voda sa síce zachytáva na stenách zastrešenia ako kondenz, čiastočným stratám sa však zabrániť nedá. S oblúkovým zastrešením Desjoyaux s bezkoľajnicovým systémom získate vďaka skleníkovému efektu, podľa ročného obdobia, až 10 ° C oproti nezakrytému bazénu, čo je nezanedbateľná výhoda pre plné využitie prvých a posledných slnečných lúčov v roku. Ideálnym riešením je dvojaká ochrana. Plachta vám zabezpečí teplo a zabráni stratám vody a zastrešenie umožní tešiť sa z domáceho kúpania od jari až do neskorej jesene. V prípade, že chcete investovať len do jedného z ochranných prvkov, nasledujúca tabuľka zhŕňa výhody a nevýhody jednotlivých typov.

13


Inšpirácia

e i c y r K : 5 ) 1-"$ y Výhod J DFOB W[IʠBE B J Ý ä TUOPTU J B M W t/ ÈQBEOâ Ï V MBʊO t/FO MÏUFSNPJ[P ÈMOFIPESVIna t4LWF âCFSFÝQFDJ om do bazé t1SJW ni pred pád chrá

14

o Nev ýh

dy

[ÏOB B C B O B ÈPDIS O ʊ P U B TU i t/FEP nečistotam BDJBTF[ØOB pred E[FOÈLÞQ ÈOJBQSFE F S t0CN ÏUZQZOFDI a t#FäO m do bazén pádo


P EPWÏI P I D E P CFSFQ sa v ýrazne B â W J S t1 rešenia TF[ØO zast VKFLÞQBDJBBQSFE yz O Mä QSFEFLUOÈPDISB je lístie, hm t1FSG stotami ako ÏOBB [ B neči bne C P JE a podo JQSFQÈEN ch ý O d t$ISÈ nutiu drobnsú naprík la vnik chov, ako živočí žaby

 Ï O W 1F & * / & À & 3 5 4 " ; ody Nev ýh PEZ W B O F N D P L J JB t7ZÝÝ CSBʥVKFÞO DIUB t/F[Bʠ LPBLPQMB OBUP

www.baumagazin.sk

y Výhod

15


Inšpirácia

;%3"7*& svetlom, -*&ɇ#" teplom Ak nám záleží na našom zdraví, mali by sme sa vyhýbať rôznym liečebným NFUØEBN LUPSÏNÙäFNFQSBLUJ[PWBʳ sami doma, a to napríklad v saunových kabínach či soláriách.

V poslednom období je zo všetkých strán počuť diskusie o riziku predávkovania UV žiarením pri používaní solária. Nesmieme pritom ale zabudnúť aj na pozitívny vplyv UV žiarenia na zdravie, najmä ak budeme dodržiavať správnu a primeranú dobu slnenia. Pri vhodnom použití solária mnohé naše neduhy zmiznú a iné nevzniknú. So svojou pokožkou ale musíme zaobchádzať veľmi opatrne. Hovorí sa, že pokožka je zrkadlom nášho zdravia. Krásne opálená je ešte stále symbolom atraktivity a úspechu. Naopak spálená pokožka je skôr zrkadlom nerozumu. Preto aj pri opaľovaní dodržiavajme, že menej je viac. Soláriá

16

sú iba náhradou slnečného žiarenia, ktoré sa skladá z viditeľného denného svetla a oku neviditeľného infračerveného a ultrafialového žiarenia. Najpohodlnejšie je pre nás mať vlastné domáce solárium. Irma, ktorá nám ho predá, poskytuje aj servis (výmenu žiaroviek). Je vhodné vyberať si modely s ventilátormi a ergonomicky tvarovanou opaľovacou doskou. Ak si potrpíme na komfort, môžeme si nechať do zariadenia zabudovať aj reproduktorový vankúš s rádioprehrávačom. Po inštalácii solária je možné opaľovanie zaradiť do bežného denného režimu.

O saunách Saunovanie považujeme za najkvalitnejšiu relaxáciu, rokmi overenú v mnohých krajinách. Uvoľňujeme si duševné napätie, otužujeme organizmus, podporujeme imunitný systém a posilňujeme srde, krvný obeh aj látkovú výmenu. O saunovaní sa dozvedáme už v dávnych dobách Fínska, kde dodnes patrí k súčasti životného rytmu. U nás bola pred rokom 1990 domáca sauna skôr vzácnosťou. Posun nastal v 90. rokoch. Teraz sa saunovaním zaoberáme omnoho viac. Domácu saunu môže mať skoro každý. Saunové kabíny sa vyrábajú


Čo jej treba postaviť? Saunu si môžeme buď vlastnoručne postaviť, alebo kúpiť hotovú. Stavba svojpomocne vyžaduje veľa času a znalostí. Druhá cesta je rýchlejšia. Je lepšie poradiť sa s odborníkmi. Tí nám doma po prvej návšteve zhodnotia technické parametre elektrického vedenia, vetrania a podlahy. Musíme mať k dispozícii elektrickú zásuvku pre piecku a priamy prívod čerstvého vzduchu. Dodávateľ sauny nám spravidla ponúkne aj jej následný servis. Samotná inštalácia trvá spravidla jeden deň. Ak máme radšej exteriér, môžeme si samozrejme nechať postaviť saunu v záhrade. Vyberať sa dá z rôznych samostatných prvkov, akými sú štýlové ochladzovacie kade a schladzujúce bazény , špeciálne saunové ohrievadlá na drevo či elektrinu, prípadne kombinované. Viac zaplatíme za piecku na bežné elektrické napätie 220 V (380 V) so zvlhčovačom a trvalým miernym chodom, akumulujúcim teplo na neskoršie využitie. K saunám je možné dokúpiť aj ďalšie príslušenstvo akým sú ovládače, teplomery, vlhkomery, hodiny, džbány, lyžice, esencie či kade.

www.baumagazin.sk

od najmenších (110x110 cm) až po najväčšie (235x235 cm). Tie samozrejme patria medzi najdrahšie. Ponúkané sauny vyberáme v troch kategóriách, cenových aj funkčných. V najdostupnejších nachádzame sauny rodinné, s hotovými kabínami a najnutnejším zariadením. Náročnejšie sú sauny variantné, ktoré rozdeľujeme na štandard a lux. Lux je označenie pre spravidla biely a pôvabný interiér. Najdrahšie sauny je možné mať na mieru, takže hravo vyriešime akýkoľvek tvar aj vnútorné usporiadanie. Zariadením potom pripomínajú takmer obytnú miestnosť.

17


Inšpirácia

O soľných saunách Za novinku považujeme soľnú terapiu v saune, aj keď sa haloterapia (vdychovanie soľných mikročastíc) používala už v starovekom Grécku. Spojením soľnej terapie so saunou dosahujeme uvoľňovanie prvkov mikroprvkov z kryštálikov soli omnoho intenzívnejšie ako vo voľnej prírode. Mikročastice pôsobia na našu pokožku, ale ich vdychovaním zlepšujeme funkciu slizníc , upokojíme zápaly a opuchy a výrazne zlepšujeme bunkovú imunitu. Postačí ak si nainštalujeme generátor suchého soľného aerosólu do vybudovanej sauny. Získame tak svoju soľnú saunu a o zdravý vzduch máme postarané. Relaxujeme a regenerujeme tak svoj organizmus, predovšetkým tí, ktorí trpia ochoreniami dýchacích ciest, alergiami, astmou, chronickou bronchitídou, kožnými chorobami, poruchami krvného obehu a tlaku.

Pravidlá opaľovania sa v soláriu t1SJTMOFOÓQPVäÓWBKNFWäEZPDISBOOÏPLVMJBSF t %PESäJBWBKNF EPQPSVǏFOÞ EPCV PQBǥPWBOJB QSF EBOâ typ pokožky t0ETUSÈǪNFQSFEPQBǥPWBOÓN[QPLPäLZBLÞLPǥWFLLP[metiku t0EMPäNFWÝFULZÝQFSLZ t/FPQBǥVKNFTBQSJVäÓWBOÓMJFLPW t/FQPVäÓWBKNFPDISBOOÏQSPTUSJFELZQSPUJTMOLV t1PVäÓWBKNFLP[NFUJLVVSǏFOÞEPTPMÈSJB t/FLPNCJOVKNFPQBǥPWBOJFWTPMÈSJVBOBTMOLVWUFOJTUâ deň t0QBǥVKNFTBMFOWTDIWÈMFOPNTPMÈSJV t1PPQBǥPWBOÓPÝFUSJNFQPLPäLV

Solárium má oproti prírodnému slnku viacero výhod: t0äBSPWBOJFKFNPäOÏJOEJWJEVÈMOFBQSFTOFEÈWLPWBǸ t 1SFWFOUÓWOZN PQBǥPWBOÓN [BCSÈOJNF TMOFǏOâN BMFSgiám t%PTJBIOFNFTMOFǏOÞPDISBOVBäEPIPEOPUZGBLUPSV čo je ideálna príprava na dovolenku, obzvlášť na slnečných plážach a n a horách.

18


19

www.baumagazin.sk


Bývanie

)PUFMZVäWZVäÓWBKÞBK IPMJTUJLVBGFOHÝVJ Foyer s recepciou sa odlišuje od väčšiny strohých interiérov nových hotelov W[IʠBEPNUSPDIV orientálnym, hoci nekomplikovaným, nevtieravým. Aj linkami, ornamentmi a UFQMâNJGBSCBNJW[PSPW na stenách a látkach sedadiel, orientálnymi soškami a symbolmi, ktoré neudierajú do očí a nenútia zrak behať z plochy na plochu. Fasádu tvoria plochy svetlobéžovej, žltohnedej a hnedej farby, rámy okien sú v inom tóne hnedej a spoza skiel vidieť závesy v béžovej či hnedej. Počuť jemnú hudbu. Alebo sa mi to len zdá? Nijaká hektika, len priateľská atmosféra, pohodička. Popri oknách sedí a pokojne debatuje

20


21

www.baumagazin.sk


Bývanie zopár hostí na veľkých pohodlných pohovkách s poduškami. Vo vzduchu jemne cítiť decentné vonné sviečky, možno aj vôňu čerstvých kvetov. Niekoľko odtieňov hnedej, žltastej, pomarančovej, okrovej i karamelovej. Pri tomto tóne hosťovi odrazu príde, prečo sa hotel volá Caramell. V podobných tónoch sú aj steny hotelových chodieb a koberce. Veľa drevených obkladov, na podlahe tmavé tropické drevo. Nevtieravé osvetlenie, nijaké lesky. Na hnedočervených dverách vedľa veľkého čísla izby je sklenená nádobka s čerstvou orchideou. Priestranná izba opäť farbami ladí s exteriérom i farbami vstupnej haly či chodieb. Na nočnom stolíku je suvenír pre ubytovaného – dózička so sviečkou s vôňou škorice. Z balkóna vidím šírošíru maďarskú rovinu akoby vyrovnanú obrovským pravítkom. Budova stojí kúsok za alebo pred západomaďarským kúpeľným mestečkom Bük, niečo vyše hodinky jazdy od Bratislavy. Trávnik pred vstupom od ulice ešte nestihol

22

dostatočne zhustnúť, ani okrasné kríky ešte veľmi nevyrástli, čo svedčí, že ide o novostavbu. Široká cesta a cyklochodník dávajú najavo, že v dohľadom čase sa bude naokolo ešte niečo stavať. Nie však v tesnej blízkosti, aspoň tak to naznačujú hranice hotela. „Maďarsko v posledných rokoch zrekonštruovalo veľa starších hotelov pri početných termálnych prameňoch a prestavalo ich na wellnesshotely. Postavilo sa aj mnoho nových hotelov, pričom investori sa snažia, aby sa troj-, štvor- i päťhviezdičkové objekty od seba odlišovali,“ charakterizuje situáciu Zsolt Köles, znalec maďarských wellnessových stredísk, majiteľ komárňanskej cestovnej kancelárie Pepita Tours. Pri hoteli Caramell však upozorňuje, že je to prvý maďarský holistický kúpeľný a wellnessový hotel. Pri jeho projektovaní, výstavbe a zariaďovaní sa využívali princípy feng šuej. Kto si o týchto princípoch už dačo prečítal, zisťuje, že ani jeden stôl nemá ostré tvary, kvetinová výzdoba nedovolila kvety s ostňami, nikde nie sú plasty, všade je iba prírodný materiál, nič nechce hosťa šokovať, ale naopak, upokojiť, rozmaznávať všetky jeho zmysly. Holistika je zo starého gréckeho slova holos, ktorým starí Gréci označovali jednotu, celistvosť a stúpenci holistiky sa snažia vytvoriť jednotu ľudského tela i duše, človeka chápu ako celok a snažia sa pôsobiť na vytváranie harmónie v jednotlivcovi i jeho súzvuku s celým okolitým svetom. Mladá riaditeľka hotela, Kinga Tóthová, hovorí, že tvorba takéhoto zariadenia bola veľmi zložitá a nie všetko sa im podarilo k maximálnej spokojnosti. Jednak preto, že ešte nik pred nimi holistický hotel netvoril, a jednak preto, že princípy feng šuej sa predsa len ľahšie uplatňujú pri tvorbe bytu či rodinného domu než pri hoteli. Ten je totiž veľmi rôznorodým zložitým objektom, ktorý v sebe nezahŕňa iba priestory na bývanie či oddych jednotlivca, páru či rodi-


23

www.baumagazin.sk


Bývanie

ny, ale aj rôzne stravovacie, liečebné alebo relaxačné, obslužné a pomocné priestory, ktoré slúžia mnohým ľuďom. O to viac záujemcov a zvedavcov k ním ale chodí. Nevylučuje sa, že Caramell bude mať v Maďarsku nasledovníkov, pretože takýto trend nových služieb pre najnáročnejšiu klientelu badať v Rakúsku, Taliansku, Švajčiarsku či Francúzsku. K vybaveniu tohto štvorhviezdičkového hotela patrí aj menšia kongresová časť, pretože žiadaný je aj pracovný program, po ktorom nasleduje relax a gastronómia. V štvor- a päťpodlažnom členenom objekte je 170 postelí v osemdesiatich klasických dvojposteľových izbách, rodinných izbách s oddelenou spálňou pre rodičov, apartmánoch či VIP suite. Zohľadňovalo sa aj bývanie pre vozičkárov, alergikov, niektoré izby vzali na milosť aj fajčiarov. Hotel má svoje vlastné medicínske, wellnessové centrum a salón krásy so šesťdesiatimi rozličnými zdravotnými a relaxačnými službami, ktoré vychádzajú z niekoľkotisícročnej indickej, čínskej, japonskej či thajskej liečiteľskej praxe a z najnovších poznatkov medicíny. K dispozícii sú aj reumatológ, fyzioterapeut, maséri, cvičitelia, a zdravotné sestry. Hosť sa môže po zdravých bioraňajkách z biopotravín venovať meditácii, vodnej gymnastike, tréningu tai-či alebo oddávať sa najrozličnejším exotickým i klasickým masážam alebo zábalom. Stretávame sa tu s ayurvédou, masážami lávovými či tufovými kameňmi, medom, soľou z Mŕtveho mora či japonskou yumeiho masážou, kenbiki, jógou, dychovými a rozličnými inými relaxačnými cvičeniami, tibetskou zvukovou terapiou. Masáž Lomi-Lomi, ktorá pochádza z Havajských ostrovov má napríklad uvoľňovať bolesti svalov, stres, dodávať telu energiu, stabilizovať krvný obeh. Osobitné masáže sú aj na spaľovanie telesných tukov, masáže pre budúce mamičky i bábätká. Exoticky znie určite kúpeľ čínskej cisárovnej s lotosovými kvetmi alebo Kleopatrin kúpeľ s oslím mliekom a medom i ďalšími ingredienciami. Popri exotike sa ale využíva aj voda z bükských prameňov, rašelina z Hévízu a na zábal aj želé z tokajských vín. Popoludnie patrí zasa wellnessu, vonkajšiemu i vnútornému bazénu, saunovému svetu, soľnej jaskyni či slnečnému kúpeľu. Tento hotel je jednoducho vynikajúcou príležitosťou na nevšednú formu oddychu a regenerácie síl.

24


25

www.baumagazin.sk


Stavba

DĂ´myselnĂ˝ stavebnĂ˝ systĂŠm V sĂşÄ?asnosti sĂş na stavebnom trhu k dispozĂ­cii viacerĂŠ stavebnĂŠ systĂŠmy, priÄ?om TUBWFCOâTZTUĂ?N7&-09TBSBEĂ“ LUâNOBKNPEFSOFKĂ?Ă“N*EFP sendviÄ?ovĂş konĹĄtrukciu, ktorĂĄ v sebe spĂĄja zabudovanĂŠ debnenie s vynikajĂşcimi zvukoizolaÄ?nĂ˝mi vlastnosĹĽami, tepelnĂş izolĂĄciu a BLVNVMBĘŠOĂ?CFUĂ˜OPWĂ?KBESP1SF realizovanie pasĂ­vnych stavieb KF7&-09JEFĂˆMOPVNBTĂ“WOPV a pritom ĹĄtĂ­hlou a variabilnou konĹĄtrukciou bez prestupov a tepelnĂ˝ch mostov.

26

StavebnĂ˝ systĂŠm stratenĂŠho debnenia VELOX predstavuje technolĂłgiu monolitickĂ˝ch stavieb, pri ktorej sa steny a stropy betĂłnujĂş do vopred pripravenĂŠho debnenia zo ĹĄtiepkocementovĂ˝ch dosiek, ktorĂŠ sa po vytvrdnutĂ­ betĂłnu stĂĄvajĂş trvalou sĂşÄ?asĹĽou zvislĂ˝ch aj vodorovnĂ˝ch konĹĄtrukciĂ­. TĂĄto technolĂłgia umoĹžĹˆuje mimoriadne variabilnĂŠ stvĂĄrnenie rĂ´znych architektonickĂ˝ch nĂĄmetov, pretoĹže sa Äžahko prispĂ´sobuje Ä?lenitĂ˝m pĂ´dorysom ( oblĂşky, zalomenĂŠ hrany) a tvarom (oblĂşkovĂŠ preklady otvorov). MĂĄ teda ĹĄirokĂŠ uplatnenie pri rĂ´znych druhoch stavieb a prakticky Ĺžiadne obmedzenia dispoziÄ?nĂŠho rieĹĄenia. StavebnĂ˝ systĂŠm VELOX je vhodnĂ˝ tak pre individuĂĄlnu vĂ˝stavbu rodinnĂ˝ch domov, ako aj pre priestorovo a výťkovo nĂĄroÄ?nĂŠ stavby obÄ?ianskeho vybavenia, Ä?i priemyselnĂŠ a poÄžnohospodĂĄrske budovy. Je tieĹž sprĂĄvnou voÄžbou pre nadstavby domov, ÄžahkĂŠ stavby a prĂ­stavby akĂŠhokoÄžvek druhu. MoĹžno ho pouĹžiĹĽ aj na odhluÄ?nenie prevĂĄdzok vĂ˝robnĂ˝ch hĂĄl, a tieĹž ako protihlukovĂŠ bariĂŠry. MasĂ­vna a stabilnĂĄ monolitickĂĄ konĹĄtrukcia umoĹžĹˆuje pouĹžitie VELOX-u aj v oblastiach, kde je mĂĄlo ĂşnosnĂĄ zemina, alebo v inak nĂĄroÄ?nĂ˝ch geologickĂ˝ch podmienkach. Ide teda o veÄžmi variabilnĂ˝ systĂŠm s obrovskou moĹžnosĹĽou vyuĹžitia. KĂ˝m betĂłnovĂŠ jadro spevĹˆuje konĹĄtrukciu, stratenĂŠ debnenie so zabudovanou tepelnou izolĂĄciou stavbu zvukovo a tepelne izoluje, a to bez vzniku tepelnĂ˝ch mostov! TĂĄto dĂ´myselnĂĄ, a pritom jednoduchĂĄ rakĂşska technolĂłgia ĹĄtiepkocementovĂŠho stratenĂŠho debnenia sÄžubuje aĹž 40- percentnĂş Ăşsporu financiĂ­ za vykurovanie v porovnanĂ­ s objektmi postavenĂ˝mi tradiÄ?nĂ˝mi technolĂłgiami.


Tepelná pohoda je zdrojom dobrej nálady Kvalitu tepelnej pohody vo vnútri objektu ovplyvňuje schopnosť stavebných hmôt, ktoré sú použité vo vonkajšej časti obvodového plášťa zotrvať v tepelnom stave, ( t.j. aby odolávali kolísaniu vonkajších teplôt). Všeobecne platí, že pre pocit tepelnej pohody by sa teplota v miestnosti mala pohybovať v rozmedzí od 18° do 24 °C a rozdiel teplôt medzi vnútornou stranou obvodovej steny a teplotou v miestnosti by mal byť menej ako 3 °C. Správanie sa vonkajších častí konštrukcie v zime charakterizuje doba chladnutia, v lete zase doba zahrievania. Čím je doba chladnutia alebo zahrievania hrievania dlhšia, tým viac sú obývané priestory posudzované ako o príjemné. Zotrvačnosť teploty pri konštrukciách VELOX zabezpečuje pečuje vysoký tepelný odpor na vonkajšej časti steny a tepelná akumulácia kumulácia betónového jadra na strane vnútornej. Ich spolupôsobením bením dosahujú povrchové teploty na vnútorných stranách stien 21° C , ien hodnoty 20 až pričom je zaujímavé, že stavebné é systémy VELOX tieto parametre dosahujú pri minimálnej spotrebe tepelnej energie.

www.baumagazin.sk

spojenie s betónovým jadrom, maltou a lepiacim tmelmi na báze cementu, ktoré sa bežne používajú v stavebníctve pri dokončovacích povrchových úpravách konštrukcií. Zabezpečením ich rozmerovej presnosti pri výrobe sa dosahuje pri výstavbe vysoká presnosť stien a stropov, čím dochádza k výraznej úspore omietkových hmôt. Výstavba je tak vysoko hospodárna a rýchla, s minimálnym použitím mechanizmov. Okrem toho, veľkou výhodou je, že tento stavebný systém možno úspešne aplikovať aj v zimnom období ( pri teplotách do – 5 °C), kedy tepelno-izolačné vlastnosti dosiek debnenia tvoria ochranu betónu proti mrazu. Investícia do tohto stavebného systému sa mnohonásobne vráti nielen pri vlastnej stavbe vzhľadom na vysokú rýchlosť výstavby, nízke prepravné náklady, minimálnu potrebu skladovacích plôch i pracovníkov, výraznú úsporu omietkových hmôt zásluhou presnosti stavania, ale takisto aj v hotovej stavbe, kde dochádza k výraznej úspore nákladov na vykurovanie. Steny zo stavebného systému VELOX dosahujú vysoký tepelný odpor už pri hrúbke do 30 cm, čo zvyšuje úžitkovú plochu stavby , a to sú obytné priestory navyše. Použité prírodné materiály, ako aj celý čistý ekologický systém sú pre investora zárukou zdravého a spokojného bývania. www.velox-bausysteme.com

Zdravý materiál znamená kvalitné bývanie Východiskovou surovinou na výrobu štiepkocementových dosiek VELOX je guľatina ihličnatého dreva, tzv. drevná štiepka, ktorá z celkového objemu dosky tvorí 89%. Proces výroby je energeticky nenáročný, nevznikajú pritom žiadne exhaláty alebo nebezpečné odpady, ktoré by mohli zaťažovať životné prostredie. Štiepky zo smrekovej alebo jedľovej guľatiny zlisované s cementom sa vďaka mineralizácii úspešne bránia objemovým zmenám vplyvom vlhkosti, odolávajú poveternostným vplyvom, hnilobným procesom a soliam. Roztok vodného skla chráni dosky VELOX pred rôznymi škodcami a zabraňuje tvorbe plesní. Poréznosť dosiek zaručuje vynikajúce

27


Inšpirácia

0)3&7 vody pre 7¶,&/%07² chaty 28


ÄŒlĂĄnok vznikol v spoluprĂĄci so spoloÄ?nosĹĽou IMMERGAS www.immergas.sk Pri zvaĹžovanĂ­ vĂ˝beru kotla do vĂ­kendovej chaty je potrebnĂŠ vziaĹĽ do Ăşvahy v prvom rade to, akĂ˝ veÄžkĂ˝ objem ohriatej teplej vody budete potrebovaĹĽ. ZĂĄvisieĹĽ to bude od toho ako Ä?asto a v ktorom roÄ?nom obdobĂ­ sa na chate zdrĹžiavate, koÄžko osĂ´b ju navĹĄtevuje, na Ä?o sa voda bude vyuŞívaĹĽ a nakoniec od nĂĄkladov na zabezpeÄ?enie vody. Do Ăşvahy je potrebnĂŠ vziaĹĽ dostupnosĹĽ zdroja energie a tak isto to, koÄžko starostlivosti plĂĄnujete obetovaĹĽ vĂĄĹĄmu ohrevnĂŠmu systĂŠmu.

Vedie plyn VĂ˝ber kotla pre vĂ­kendovĂş chatu najÄ?astejĹĄie podmieĹˆuje zdroj a dostupnosĹĽ energie. Medzi najvyuŞívanejĹĄie zdroje energie patrĂ­ plyn, pevnĂŠ palivo (drevo, alebo uhlie), elektrina a alternatĂ­vne zdroje energie. SĂşÄ?asnĂ˝ trh poznĂĄ oveÄža ĹĄirĹĄĂ­ vĂ˝ber rĂ´znych palivovĂ˝ch alternatĂ­v, drĹžme sa vĹĄak tĂ˝ch najhlavnejĹĄĂ­ch, ktorĂŠ sĂş vyuŞívanĂŠ najÄ?astejĹĄie. V prĂ­pade, Ĺže mĂĄte na vĂ˝ber vĹĄetky z vyĹĄĹĄie uvedenĂ˝ch zdrojov je nutnĂŠ sa zamyslieĹĽ nad tĂ˝m, koÄžko ohriatej vody budĂş nĂĄvĹĄtevnĂ­ci odoberaĹĽ. Ak sa na chate budete zdrĹžiavaĹĽ poÄ?as leta Ä?astejĹĄie - s Ä?Ă­m bude sĂşvisieĹĽ aj vyĹĄĹĄia spotreba - je lepĹĄie si vybraĹĽ kotol s niŞťími nĂĄkladmi na spotrebu energie. VhodnĂŠ sĂş dve alternatĂ­vy: plynovĂŠ kotle, alebo bojlery na tuhĂŠ palivo. „Bojlery na tuhĂŠ palivo budĂş umoĹžĹˆovaĹĽ spaÄžovanie viacerĂ˝ch druhov hmĂ´t. Ich nevĂ˝hoda spoÄ?Ă­va ale v tom, Ĺže palivo je nutnĂŠ priebeĹžne dopÄşĹˆaĹĽ od Ä?oho zĂĄvisĂ­ aj teplota vody. ProblematickĂ˝m mĂ´Ĺže byĹĽ aj skladovanie paliva, Ä?o si vyĹžaduje dostatoÄ?nĂş ĂşloĹžnĂş plochu. LepĹĄou alternatĂ­vou je zemnĂ˝ plyn.“ hovorĂ­ Ing. Anton Kotras, zo spoloÄ?nosti IMMERGAS. VĂ˝hoda ohrevu teplej úŞitkovej vody plynom spoÄ?Ă­va v tom, Ĺže je cenovo prĂ­stupnejĹĄĂ­ a Ä?asovo nenĂĄroÄ?nĂ˝. Je znĂĄme, Ĺže nĂĄklady na elektrinu sĂş vyĹĄĹĄie, Ä?o platĂ­ dvojnĂĄsobne pre chatovĂŠ oblasti, kde sĂş sadzby za odber vyĹĄĹĄie, neĹž v trvalo obĂ˝vanĂ˝ch aglomerĂĄciĂĄch. Pre vĂ­kendovĂŠ chaty sĂş najvhodnejĹĄie kondenzaÄ?nĂŠ plynovĂŠ kotly, teda kotly s prietokovĂ˝m ohrevom, napr. Victrix 26, kde je potrebnĂĄ len minimĂĄlna ĂşdrĹžba. UŞívateÄž sa tak poÄ?as leta mĂ´Ĺže venovaĹĽ inĂ˝m Ä?innostiam bez toho, aby musel oĹĄetrovaĹĽ funkÄ?nosĹĽ zariadenia, ako si uvedieme pri Ä?alĹĄĂ­ch zdrojoch energie.

AlternatĂ­vou je propĂĄn V prĂ­pade, Ĺže chata nedisponuje pripojenĂ­m k plynovej infraĹĄtruktĂşre, je alternatĂ­vou plynovĂŠho odberu plynovĂ˝ zĂĄsobnĂ­k propĂĄnu. „Zdrojom energie je propĂĄnovĂ˝ zĂĄsobnĂ­k, ktorĂ˝ je pripojenĂ˝ k plynovĂŠmu kotlu. V koneÄ?nom dĂ´sledku pri ohreve vody nie je medzi klasickĂ˝m zemnĂ˝m plynom a propĂĄnom Ĺžiadny rozdiel. Ten je prĂ­tomnĂ˝ iba v obstarĂĄvacej cene“, uvĂĄdza A. Kotras. So zriadenĂ­m plynovĂŠho zĂĄsobnĂ­ka sĂş spojenĂŠ nĂĄklady na jeho zavedenie. InĹĄtalĂĄcia zĂĄsobnĂ­ka mĂ´Ĺže byĹĽ realizo-

vanĂĄ dvoma spĂ´sobmi: zĂĄsobnĂ­k mĂ´Ĺže byĹĽ zabudovanĂ˝ v zemi, Ä?o znamenĂĄ, Ĺže je nutnĂŠ pripraviĹĽ dostatoÄ?ne hlbokĂş jamu, nĂĄsledne izolovaĹĽ od spodnĂ˝ch vĂ´d a stavebne zabezpeÄ?iĹĽ, alebo umiestnenĂ˝ nad zemou, kde je potrebnĂŠ pripraviĹĽ bezpeÄ?nĂŠ ukotvenie tohto zĂĄsobnĂ­ka, Ä?o si rovnako vyĹžaduje investĂ­cie. Do nĂĄkladov sa rovnako premieta prenĂĄjom nĂĄdrĹže s jej inĹĄtalĂĄciou a tranzit plynu do zĂĄsobnĂ­ka. Nakoniec samotnĂĄ cena propĂĄnu je vyĹĄĹĄia neĹž u zemnĂŠho plynu. Pri prevĂĄdzke treba tak isto rĂĄtaĹĽ s pravidelnĂ˝mi prehliadkami a kontrolami zĂĄsobnĂ­ka o ktorĂŠ sa postarĂĄ dodĂĄvateÄž plynu. V prĂ­pade nutnosti je zvyÄ?ajne k dispozĂ­cii pohotovostnĂĄ sluĹžba a dodĂĄvateÄž je schopnĂ˝ dodaĹĽ potrebnĂŠ mnoĹžstvo plynu do 2 – 3 pracovnĂ˝ch dnĂ­.

VyuŞívanå elektrina

www.baumagazin.sk

$IBUZ DIBMVQZ ĘŠJ[SVCZTĂžQPĘŠBTMFUB miestom oddychu a nenĂĄroÄ?nej prĂĄce spojenej s odpoÄ?inkom. K pohode QSJTQJFWBBKLPNGPSUUFQMFKWPEZ slúŞiacej na zabezpeÄ?enie zĂĄkladnej IZHJFOZBĂžESäCVĘŠJTUPUZ;BCF[QFĘŠĂ“ vĂĄm ho len sprĂĄvne vybranĂ˝ kotol.

Ak z nejakĂŠho dĂ´vodu nechcete vyuŞívaĹĽ plyn na ohrev teplej, zaobstaraĹĽ si mĂ´Ĺžete elektrickĂ˝ kotol. Spomedzi rĂ´znych druhov je najvhodnejĹĄou alternatĂ­vou elektrickĂ˝ prietokovĂ˝ ohrievaÄ?. Funguje tak, Ĺže pitnĂĄ voda pretekĂĄ okolo vykurovacieho telesa s veÄžkĂ˝m vĂ˝konom a ohrieva sa. PrietokovĂŠ ohrievaÄ?e spravidla vyĹžadujĂş väÄ?ĹĄie elektrickĂŠ prĂ­kony. To znamenĂĄ, Ĺže treba maĹĽ dostatoÄ?ne dimenzovanĂŠ istiÄ?e a pri prĂ­konoch nad 5 kW aj trojfĂĄzovĂŠ pripojenie. Z tohto dĂ´vodu sa dnes uprednostĹˆujĂş malĂŠ prietokovĂŠ ohrievaÄ?e pre umĂ˝vadlo alebo drez. Okrem ceny je nevĂ˝hodou Ä?astejĹĄĂ­ vznik vodnĂŠho kameĹˆa, zanĂĄĹĄanie a s tĂ˝m spojenĂŠ nĂĄklady na Ä?istenie a ĂşdrĹžbu. NĂĄnosom vodnĂŠho kameĹˆa sa v tomto prĂ­pade nedĂĄ zabrĂĄniĹĽ. ÄŒĂ­m je hrubĹĄia vrstva, tĂ˝m viac izoluje vyĹžarovanie tepla. VĂĄpenatĂŠ usadeniny v koneÄ?nom dĂ´sledku zniĹžujĂş ĂşÄ?innosĹĽ kotla alebo ohrievaÄ?a. KameĹˆ sa usadzuje najmä na najteplejĹĄĂ­ch miestach systĂŠmu. ÄŒlĂĄnky, ktorĂŠ sĂş vystavenĂŠ najväÄ?ĹĄĂ­m tepelnĂ˝m zmenĂĄm sa mĂ´Ĺžu nakoniec poĹĄkodiĹĽ. KeÄ? vĹĄak zabezpeÄ?Ă­me ochranu proti vodnĂŠmu kameĹˆu, mĂ´Ĺžeme poĹĄkodeniu predĂ­sĹĽ.

Kedy vyuĹžiĹĽ elektrocentrĂĄlu ÄŽalĹĄou alternatĂ­vou ohrevu vody na chate je vyuŞívanie motorgenerĂĄtora rsp. elektrocentrĂĄly, ktorĂĄ vyprodukuje dostatoÄ?nĂŠ mnoĹžstvo elektriny na spustenie elektrickĂŠho kotla. VĂ˝hodou motorgenerĂĄtora je to, Ĺže si ho mĂ´Ĺže uŞívateÄž spustiĹĽ podÄža ÄžubovĂ´le. StaÄ?Ă­ si zaobstaraĹĽ dostatoÄ?nĂŠ mnoĹžstvo benzĂ­nu. ElektrocentrĂĄla je skladnĂĄ a prenosnĂĄ. Trh v sĂşÄ?asnosti ponĂşka rĂ´zne druhy produktov, ktorĂŠ spoÄžahlivo zĂĄsobia elektrinou chatu s chladniÄ?kou, osvetlenĂ­m televĂ­ziou aj kotlom. Tento spĂ´sob zĂĄsobenia energiou je vĹĄak vhodnĂ˝ len na pomerne krĂĄtke obdobie. Na uvedenĂŠ vybavenie chaty je potrebnĂ˝ch pribliĹžne 2 kW elektriny, Ä?o vygeneruje agretĂĄtor z 0,5 l benzĂ­nu na hodinu. V prĂ­pade, Ĺže vyuŞívame elektrinu 14 hodĂ­n denne potrebujeme 7 litrov benzĂ­nu, Ä?o je pribliĹžne 8,5 Eur denne. DlhodobejĹĄĂ­ pobyt by stĂĄl dovolenkĂĄrov skutoÄ?ne peknĂş Ä?iastku. Nehovoriac o tom, Ĺže rĂĄtame len so zĂĄkladnĂ˝m vybavenĂ­m chaty. AlternatĂ­vou je vĹĄak v tomto prĂ­pade ĹĄetrenie. Zapnúż si mĂ´Ĺžete len toÄžko spotrebiÄ?ov, koÄžko motorgenerĂĄtor utiahne. Pri vĂ˝bere motorgenerĂĄtora Ä?alej nezabudnite na jeho hluÄ?nosĹĽ a vyberte si zariadenia, ktorĂŠ vĂĄs nebudĂş znepokojovaĹĽ lahodnĂ˝m vrÄ?anĂ­m.

Ĺ pecifickĂ˝ solĂĄrny systĂŠm NiektorĂ­ chalupĂĄri moĹžno uvaĹžujĂş o zavedenĂ­ solĂĄrneho systĂŠmu na chatu. Na ohrev teplej úŞitkovej vody je slneÄ?nĂŠ Ĺžiarenie mimoriadne vhodnĂŠ. Podmienkou vĹĄak je pravidelnĂ˝ odber. V inom prĂ­pade vznikĂĄ nebezpeÄ?enstvo zbytoÄ?nĂŠho prehriatia systĂŠmu, Ä?o nastĂĄva poÄ?as pracovnĂ˝ch dnĂ­, kedy je odber mi-

29


Inšpirácia 30

nimálny. Mechanizmus ohrevu teplej vody je nekompromisný. Absorpčná kvapalina, ktorá prevezme teplo zo solárnych kolektorov ohrieva vodu v bojleri. Dvestolitrový zásobník zahreje na približne 50°C za 4 až 6 hodín. Pri dlhšom ohreve dokáže teplota stúpnuť až na 80°C. Teplota vody sa síce počas noci zníži, avšak na druhý slnečný deň už opäť vstrebáva teplo z absorbéra a ohrieva sa. Vtedy teplota vody v bojleri opäť stúpa. Len malým riešením je zabezpečenie vypúšťania horúcej vody dvojcestným ventilom do prostredia. „Na mysli treba mať fakt, že prítomnosťou horúcej vody v systéme vzniká vodný kameň, ktorý dokáže dvojcestný ventil poškodiť. Voda môže prestať odtekať a vznikajúci tlak v zásobníku dokáže spôsobiť veľa nepríjemností. Riešením nie je ani zväčšenie objemu zásobníka.“ uvádza A. Kotras. Ak vlastníme bežný cca 200 litrový zásobník a chceme zbytočnému prehrievaniu vody v solárnom systéme počas neprítomnosti zabrániť, musíte pri odchode z chaty zakryť solárne kolektory, aby sme ich ochránili pred zničením. Po návrate na chatu o týždeň je potom nutné opäť spojazdniť systém, čo môže byť viac menej zaťažujúce, nehovoriac o tom, že v zimných mesiacoch je potrebné vypustiť aj vodu zo zásobníka, aby nezamrzla. Solárny systém je z uvedených dôvodov vhodnejší v prípade, že dovolenkár strávi na chate minimálne dva mesiace a zabezpečí počas týchto dní pravidelný odber teplej vody.


31

www.baumagazin.sk


InĹĄpirĂĄcia

7:45&Éž5&TJLĂžQFĘ ĘĽV ):%30*;0-ÂŤ$*06 ÄŒlĂĄnok vznikol v spoluprĂĄci so spoloÄ?nosĹĽou Schomburg Aby ste aspoĹˆ sÄ?asti zabrĂĄnili podobnĂ˝m neprĂ­jemnostiam urobte si kvalitnĂş hydroizolĂĄciu. Vybudujete ju, ak mĂĄte sprĂĄvny materiĂĄl, poznĂĄte know – how a nie je vĂĄm cudzia prĂĄca. SĂşÄ?asnĂŠ hydroizolaÄ?nĂŠ systĂŠmy sa skladajĂş z niekoÄžkĂ˝ch krokov, ktorĂŠ je potrebnĂŠ dodrĹžaĹĽ. VloĹženĂ˝ Ä?as a peniaze sa vĂĄm urÄ?ite vrĂĄtia minimĂĄlne väÄ?ĹĄĂ­m pokojom na duĹĄi v prĂ­pade neistoty, Ä?i vĂĄm nevytekĂĄ voda z umĂ˝vadla, alebo vane. NezabĂşdajte vĹĄak, Ĺže kĂşpeÄžĹˆa nie je bazĂŠn.

Pred prĂ­pravou PrvĂ˝m krokom pri izolĂĄcii kĂşpeÄžne je kvalitnĂĄ Ăşprava stĂĄvajĂşceho povrchu. V prĂ­pade, Ĺže budete novĂş dlaĹžbu ukladaĹĽ priamo na pĂ´vodnĂş, urÄ?ite tĂşto starĂş dlaĹžbu najskĂ´r prekontrolujte. Poklepte po jej povrchu aby ste zistili, Ä?i sa pod Ĺˆou nachĂĄdzajĂş

32

Stalo sa vĂĄm niekedy, Ĺže ste pozabudli V[BWSJFĘłWPEPWPEOâLPIĂžUJLWLĂžQFĘ OJ a vzĂĄpätĂ­ ste naĹĄli podlahu plnĂş vody? 7PEBWLĂžQFĘ OJTBEĂˆKFEOPEVDIP VQSBUBĘł)PSĂ?JFOBUPNCVEĂžWBĂ?J susedia, ktorĂ˝ch urÄ?ite nepoteĹĄĂ­ vWZNBĘ PWBOĂˆiLĂžQFĘ ĘĽB dutiny, ako aj Ä?i mĂĄ dostatoÄ?nĂş prĂ­drĹžnosĹĽ k podkladu. NevyhovujĂşcu starĂş dlaĹžbu je bezpodmieneÄ?ne potrebnĂŠ odstrĂĄniĹĽ, pevne prilepenĂş dlaĹžbu sa mĂ´Ĺže ponechaĹĽ. TaktieĹž na stenĂĄch moĹžno ponechaĹĽ dobre upevnenĂŠ obklady. SkĂ´r neĹž zaÄ?nete nanĂĄĹĄaĹĽ novĂş dlaĹžbu a obklady, musĂ­te pĂ´vodnĂ˝ materiĂĄl dostatoÄ?ne zdrsniĹĽ, aby sa zabezpeÄ?ila optimĂĄlna prĂ­drĹžnosĹĽ nĂĄsledne realizovanĂ˝ch vrstiev. Dosiahnete to brĂşsenĂ­m. VynikajĂşco vĂĄm


Najprv penetrácia Na starú, zdrsnenú dlažbu naneste kontaktnú vrstvu cementového lepidla alebo základný náter. Na nasiakavé a prašné podklady naneste penetračný náter. Nezabudnite ho pred tým zriediť s vodou v pomere uvedenom na obale výrobku. „Eliminuje sa tým riziko, že by nasiakavý podklad vytiahol z následne nanášanej hydroizolačnej vrstvy zámesovú vodu. Vďaka tomu môže samotná hydroizolácia optimálne vytvrdnúť a nehrozí jej tzv. spálenie“, hovorí Ing. Ľubomír Fajta, konateľ spoločnosti SCHOMBURG Slovensko, s.r.o. Určite preto základný povrch napenetrujte a to po celej ploche miestnosti, kde bude uložená dlažba a obklady. Čas schnutia penetrácie predstavuje približne 1 hodinu.

len inkriminované miesta (rohy, kúty, prestupy potrubí), ale celú plochu, na ktorú budete neskôr pokladať dlažbu a obklad. „Rovnako ako pri nanášaní prvej vrstvy, si pomôžte zubovým náčiním, ktoré zaručí rovnomernú hrúbku izolácie. Ak ním nedisponujete, použite štetec alebo valček. Vtedy naneste izoláciu dva krát. Medzi prvým a druhým náterom samozrejme vyčkajte na vytvrdnutie.“ Uvádza Ľ. Fajta. Po úplnom preschnutí hydroizolačnej stierky nanášame na plochu lepidlo a pokladáme dlažbu a obklady. Uvedený hydroizolačný systém je vhodný aj do iných vlhkých priestorov ako sú kuchyne v obytných priestoroch a sanitárne miestnosti v súkromných a verejných priestoroch. Nepoužíva sa v miestach pod hladinou vody. Na to slúžia iba materiály určené na tento typ použitia.

www.baumagazin.sk

pri tom poslúži brúska s dostatočne drsným kotúčom. Ak sa pod dlažbou nachádzali duté miesta a odstránili ste ich, musíte upraviť aj tento podklad. Uschnuté staré lepidlo zbrúste rovnako ak aj farebné nátery. Zabraňujú priľnavosti penetračného náteru a následne hydroizolačnej hmoty. Ak nedisponujete brúsnym zariadením, použite drôtenú kefu. Nerovnosti, ktoré vám vznikli po odstránení dlažby, alebo obkladov vyspravte - v závislosti od ich hrúbky - cementovou maltou alebo lepidlom. Následne už môžete pristúpiť k ďalšiemu kroku v rámci prípravy podkladu.

Raster - Dbajte na teplotu Polymérne disperzie môžu vyschnúť len, keď je teplota podkladu min. o 3°C vyššia od teploty rosného bodu a keď je v danom priestore zabezpečená cirkulácia vzduchu. V priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu je potrebné počítať s dlhším časom schnutia.

Ošetrite kritické miesta Po prvej fáze prác, prichádza na rad samotný náter hydroizolačnej hmoty. Ako prvé bude nutné natrieť kritické miesta, ktorými voda presakuje najčastejšie. Patria tu hlavne rohy miestností a spoje medzi podlahou a stenou. Chúlostivými sú tak isto prestupy vodovodných potrubí cez stavebnú konštrukciu, resp. podlahové vpusti v sprchových kútoch. Na všetky tieto inkriminované miesta naneste neriedenú hydroizolačnú hmotu napr. SANIFLEX. Pri tom si pomôžte 4 milimetrovým zubovým „hrebeňom“. Vďaka tomu dosiahnete na celej ploche rovnakú hrúbku náteru – 1mm. Ďalším krokom hydroizolácie je nalepenie tesniacej pásky. Nevyužíva sa pri všetkých hydroizolačných systémoch. Jej úloha spočíva v tom, že dôkladne zaizoluje kritické miesta v miestnosti. Je preto si lepšie voliť hydroizolačný systém, ktorý ju používa. V takom prípade pásku vložte na natretú hmotu pokiaľ je čerstvá a starostlivo zatlačte pomocou hladítka alebo prítlačného valčeka. Tesniaca páska musí byť k podkladu nalepená celoplošne (bez dutín a záhybov), čím sa zabráni zatekaniu vody za pásku. V mieste dilatačných škár (napr. spoj vane alebo sprchovej vaničky so stranami) sa tesniaca páska vytvaruje do tvaru slučky.

Celoplošný náter Po nalepení izolačnej pásky a uschnutí prichádza na rad opätovné nanesenie stierky SANIFLEX. Tento krát neprekryjeme

33


Inšpirácia

6QSBWUFTJ5&3"46 ):%30*;0-«$*"5&3"4: 34


ÄŒlĂĄnok vznikol v spoluprĂĄci so spoloÄ?nosĹĽou Schomburg NaruĹĄenĂĄ statika balkĂłnu, vtekajĂşca voda do interiĂŠru objektu cez dlaĹžbu do niŞťích poschodĂ­, to sĂş vĹĄetko zĂĄvady, ktorĂ˝m sa chce kaĹždĂ˝ vlastnĂ­k terasy, Ä?i balkĂłnu urÄ?ite vyhnúż. NajĂşÄ?innejĹĄĂ­m prostriedkom, ktorĂ˝ zabrĂĄni uvedenĂ˝m nedostatkom je sprĂĄvna realizĂĄcia hydroizolĂĄcie. Dobre nanesenĂĄ hydroizolĂĄcia eliminuje nepriaznivĂŠ ĂşÄ?inky vody a predĺŞi ĹživotnosĹĽ terasy.

Upravte si podklad HydroizolĂĄciu terasy vybudujete, ak mĂĄte sprĂĄvny materiĂĄl, poznĂĄte know – how a nie je vĂĄm cudzia prĂĄca. SĂşÄ?asnĂŠ hydroizolaÄ?nĂŠ systĂŠmy sa skladajĂş z niekoÄžkĂ˝ch krokov, ktorĂŠ je potrebnĂŠ dodrĹžaĹĽ. PrvĂ˝m je kvalitnĂĄ Ăşprava stĂĄvajĂşceho povrchu. V prĂ­pade, Ĺže budete novĂş dlaĹžbu ukladaĹĽ priamo na pĂ´vodnĂş, urÄ?ite podklad najskĂ´r prekontrolujte. Poklepte po jeho povrchu aby ste zistili, Ä?i sa pod nĂ­m nachĂĄdzajĂş dutiny, ako aj Ä?i mĂĄ dostatoÄ?nĂş prĂ­drĹžnosĹĽ. NevyhovujĂşci starĂ˝ povrch odstrĂĄĹˆte a vyspravte cementovou maltou, alebo lepidlom. ÄŽalĹĄĂ­m krokom je zdrsnenie povrchovej plochy. SlúŞi na to, aby sa zabezpeÄ?ila optimĂĄlna prĂ­drĹžnosĹĽ na starej dlaĹžbe. VynikajĂşco vĂĄm pri tom poslúŞi brĂşska s diamantovĂ˝m kotĂşÄ?om. KaĹždĂ˝ na slovo vzatĂ˝ odbornĂ­k vĂĄm potvrdĂ­, Ĺže zĂĄkladom dobrĂŠho nĂĄteru, Ä?i uĹž sa to tĂ˝ka farieb, alebo hydroizolĂĄcie je penetrĂĄcia. UpravĂ­ podklad tak, aby nĂĄsledne nanĂĄĹĄanĂĄ vrstva k nemu priÄžnula Ä?o najlepĹĄie. V prĂ­pade hydroizolĂĄcie poslúŞi najlepĹĄie ASO-Unigrund-S. Nezabudnite ho pred tĂ˝m zriediĹĽ s vodou v pomere uvedenom na obale vĂ˝robku. ASO-Unigrund-S eliminuje riziko, Ĺže by nasiakavĂ˝ podklad vytiahol z nĂĄsledne nanĂĄĹĄanej hydroizolaÄ?nej vrstvy zĂĄmesovĂş vodu. VÄ?aka tomu mĂ´Ĺže samotnĂĄ hydroizolĂĄcia optimĂĄlne vytvrdnúż a nehrozĂ­ jej tzv. spĂĄlenie. Povrch napenetrujte po celej ploche terasy, Ä?i balkĂłnu, vĹĄade, kde bude uloĹženĂĄ dlaĹžba. ÄŒas schnutia penetrĂĄcie predstavuje pribliĹžne 1 hodinu.

tieto inkriminovanĂŠ miesta naneste neriedenĂş hydroizolaÄ?nĂş hmotu napr. AQUAFIN 2K. Pri tom si pomĂ´Ĺžte 4 milimetrovĂ˝m zubovĂ˝m „hrebeĹˆom“. VÄ?aka tomu dosiahnete na celej ploche rovnakĂş hrĂşbku nĂĄteru – 1mm. ÄŽalĹĄĂ­m krokom hydroizolĂĄcie je nalepenie tesniacej pĂĄsky ASO – Dichtband – 2000 alebo tesniacej manĹžety ASO – Dichtmanschette. PĂĄsku vloĹžte na natretĂş hmotu pokiaÄž je Ä?erstvĂĄ a starostlivo zatlaÄ?te pomocou hladĂ­tka alebo prĂ­tlaÄ?nĂŠho valÄ?eka. Tesniaca pĂĄska musĂ­ byĹĽ k podkladu nalepenĂĄ celoploĹĄne (bez dutĂ­n a zĂĄhybov), Ä?Ă­m sa zabrĂĄni zatekaniu vody za pĂĄsku. V miestach dilataÄ?nĂ˝ch ĹĄkĂĄr sa tesniaca pĂĄska vytvaruje do tvaru sluÄ?ky.

www.baumagazin.sk

5FSBTZBCBMLĂ˜OZTĂžNJFTUPNPEQPĘŠJOLVBSFMBYVQPĘŠBTUFQMFKĂ?Ă“DIEOĂ“SPLB 7ZVäÓWBNFJDIOBQSĂ“QSBWVCBSCFRVF PQBĘ PWBOJF WZTĂˆE[BOJFPLSBTOâDI rastlĂ­n, Ä?i len nadĂ˝chanie Ä?erstvĂŠho vzduchu. Aby terasy skutoÄ?ne plnili svoj ÞʊFMNVTJBCZĘłLWBMJUOFWZCVEPWBOĂ?*DIOBKTMBCĂ?Ă“NĘŠMĂˆOLPNCâWBOFTQSĂˆWOF zrealizovanĂĄ hydroizolĂĄcia.

CeloploĹĄnĂ˝ nĂĄter Po nalepenĂ­ izolaÄ?nej pĂĄsky a uschnutĂ­ prichĂĄdza na rad opätovnĂŠ nanesenie stierky AQUAFIN-2K. Tento krĂĄt neprekryjeme len inkriminovanĂŠ miesta (rohy, kĂşty), ale celĂş plochu, na ktorĂş budeme neskĂ´r pokladaĹĽ dlaĹžbu. Rovnako ako pri nanĂĄĹĄanĂ­ prvej vrstvy, si pomĂ´Ĺžeme zubovĂ˝m nĂĄÄ?inĂ­m, ktorĂŠ nĂĄm zaruÄ?Ă­ rovnomernĂş hrĂşbku izolĂĄcie. Ak nĂ­m nedisponujeme, mĂ´Ĺžeme alternatĂ­vne pouĹžiĹĽ ĹĄtetec. Medzi prvĂ˝m a druhĂ˝m nĂĄterom AQUAFINu-2K vyÄ?kĂĄme na vytvrdnutie. Po preschnutĂ­ hydroizolaÄ?nej stierky, ktorĂŠ trvĂĄ pribliĹžne 4 hodiny nanĂĄĹĄame na plochu lepidlo a pokladĂĄme dlaĹžbu, pokiaÄž moĹžno bez dutĂ­n. Viac informĂĄciĂ­ nĂĄjdete na strĂĄnke www.schomburg.sk.

OĹĄetrite kritickĂŠ miesta Po prvej fĂĄze prĂĄc, prichĂĄdza na rad samotnĂ˝ nĂĄter hydroizolaÄ?nej hmoty. Ako prvĂŠ bude nutnĂŠ natrieĹĽ kritickĂŠ miesta, ktorĂ˝mi voda presakuje najÄ?astejĹĄie. Patria tu hlavne rohy terasy a spoje medzi podlahou a stenou. Na

35


Zaujímavosti 36

$&45"+&%/²)0,6'3"


www.baumagazin.sk

3P[NâĂ?Ę BMJTUFOJFLFEZOBEUâN ĘŠPTBEFKFTWBĂ?PVCBUPäJOPVQPĘŠBTUPIP ako vy pokojne popĂ­jate kĂĄvu v odletovej alebo v prĂ­letovej hale? Alebo akĂş DFTUVNVTĂ“QSFKTĘłLVGPSQSFEUâN OFäTBEPTUBOFEPWZUÞäFOFKEPWPMFOLPWFK destinĂĄcie? Ĺ˝e sa na letiskĂĄch s batoĹžinou nemaznajĂş vĂĄm dĂ´jde aĹž vo chvĂ­li, keÄ? sa k vĂĄm na beĹžiacom pĂĄse dostavĂ­ hromada Ä?ohosi, ĘŠPQĂ™WPEOFNBMCZĘłLVGPS

37


Zaujímavosti

uniesť ťarchu ďalšej batožiny. Výhrou nie je ani to, keď sa vasa batožina dostala na vrchol kufrovej pyramídy. Stačí, že počas nakládky jednoducho prší. Odnesie to váš látkový kufor.

Naučte svoj kufor lietať

Precízne si zabalíte letnú garderóbu, nachystáte potrebné doklady, skontrolujete ešte posledné detaily a poďho na letisko pomaly napĺňať sen o letnej dovolenke. Prvá zastávka na check in-e je zároveň aj posledná, ktorú absolvujete so svojim dovolenkovým kufrom až do chvíle, kým sa nestretnete v cieľovom letovisku. Od momentu, kedy vám ju pracovník letiska odváži a pošle „do nenávratna“ si vaša batožina žije vlastným životom, ktorý často nie je ružový....

Kufor nemá krídla a ani nevie lietať. I napriek tomu sa s ním často zaobchádza tak, ako keby ich mal. Pristátie v trupe lietadla býva často tvrdé, preto ak kufor nie je pružný a zároveň aj pevný, môže prísť k úrazu. Rovnako aj veci v ňom. Samotná cesta lietadlom tiež nie je prechádzkou ružovým sadom. Prepravný priestor je plný nástrah a prekážok. Keď sa k tomu pridružia aj turbulencie, na problém je zarobené. Netreba zabúdať na to, že proces vykládky je pre váš kufor rovnako zaťažkávajúca skúška, ako nakladanie. Našťastie na trhu je už veľa kvalitných kufrov. Aby sme vám pomohli zorientovať sa v ponuke, prečítajte si, čo by ste si mali pri výbere všímať, ak chcete, aby vám váš nový kufor dobre slúžil niekoľko rokov. t LVGPS CZ NBM CZǸ QSVäOâ B QFWOâ [ÈSPWFǪ aby odolával prípadným mechanickým poškodeniam t [QSBLUJDLÏIPIǥBEJTLBTBPEQPSÞǏBWZCFSBǸ si spomedzi ľahkých variantov kufrov, keďže hmotnosť batožiny je na letiskách obmedzená t NBMCZǸNBǸÝQFDJÈMOV[ÈNLV LUPSÞEPLÈäV colníci otvoriť t NBM CZ NBǸ QFWOÞ B [ÈSPWFǪ OBTUBWJUFǥOÞ rukovať, pre pohodlie a odolnosť t PQMBUÓTBJOWFTUPWBǸEP[OBǏLPWÏIPNPEFMV pri ktorom je zaručené, že servisné strediská sú dostupné vo väčšine krajín t NBMCZNBǸPEPMOÏLPMJFTLB[BCF[QFǏVKÞDF stabilitu t BL DIDFUF OBP[BK LWBMJUOâ LÞTPL [BVKÓNBKUF sa o to, či bol vami vybratý model podrobený testom odolnosti

Začína sa kontrola... V triediarni, ako sa volá priestor, kam už vaše veci cestujú samé, sa kufor podrobuje prehliadke pri ktorej je skrz na skrz presvietený a skontrolovaný skenerom. Na tomto stupni kontroly sa zisťuje aj prípadná prítomnosť výbušnín. Ak sa vo vašom kufri nenachádza nič podozrivé, putuje do lietadla. V prípade, že pracovník niečo také spozoruje, kontrola pokračuje. Ak je nález identifikovaný ako výbušnina, privolá sa pyrotechnik a kufor je potrebné otvoriť. U nás sa to deje našťastie v prítomnosti majiteľa, ktorý má kľúč od zámky kufra. Iné je to ako cestujete do zámoria. Tam vám batožinu otvoria bez toho, aby sa vás pýtali. V takomto prípade sa oplatí mať kufor so špeciálnou zámkou, ktorá je okrem bežného systému vybavená aj špeciálnym otvorom do ktorého sa hodí kľúč colníkov. Kufor teda skontrolujú bez vylomenia zámky.

Vydržia len pevné jedince Pokiaľ vaša batožina zvládla prechod skenerom a aj zámka je na svojom mieste, môže kufor „nasadnúť“ do lietadla. Scenár je väčšinou vždy rovnaký. Nakladači kufor zručne uchopia a umiestnia na prepravný vozík a následne aj do lietadla. Ten je vystavený všetkým aktuálnym poveternostným podmienkam letiska. Ak váš kufor nemá dostatočne pevné rukoväte, prípadne „uši“ má smolu. Pri manipulácii môže o ne prísť. Nešťastie má aj v prípade, že sa nachádza práve na spodku prepravného vozíka a musí

38

Tip redakcie: Kufor značky Samsonite zo série Cosmolite sa vyznačuje nevšednou ľahkosťou materiálov. Technológia Curv® zase zabezpečuje pružnosť a odolnosť kufra. Vyrába sa v praktických veľkostiach a všetky modeli majú elegantný dizajn. Séria Cosmolite bola testovaná napríklad na teplotné výkyvy, a podrobila sa aj tzv. bubnovému testu, pri ktorom bol kufor umiestnený do veľkého bubna plného kovových a drevených prekážok. V 50 cykloch bol následne vo vysokej rýchlosti vystavený vplyvu týchto prekážok, ktoré v podstate simulujú cestu, ktorú kufor bežne prejde počas manipulácie pri leteckej preprave.


hlavná téma 40

30."/5*$,« kráska +FEOâNTMPWPNLSÈTOBo taká je najnovšia delikátna ženská kolekcia sanitárnej LFSBNJLZBOÈCZULV-B#FMMF od firmy Villeroy & Boch. ,PMFLDJBWZIʠBEÈWBQSWLZ štýlu romantickej éry, ako sú napríklad oblé ornamenty či výhonky ružových púčikov v-B3PTFi BJOUFSQSFUVKFJDI súčasným spôsobom, ktorý WFEJFLBWBOUHBSEOÏNV EJ[BKOVo[NZTFMOÏNVB ISBWÏNV OP[ÈSPWFʥʊJTUÏNV a modernému.


41

www.baumagazin.sk


hlavná téma Kolekcia vyjadruje prestíž rovnako ako exkluzívny vkus, ktorý odráža sebavedomý zmysel pre štýl. Vďaka luxusnému poňatiu a výrazným farbám sa kolekcia pohybuje na pomedzí kúpeľne a dámskeho budoáru.

Rozprávkové kráľovstvo La Belle je nápaditá kolekcia, ktorá zdôrazňuje prechod medzi rozprávkovou romantikou a moderným poňatím sveta kúpeľní. Ucelená kolekcia sa skladá z umývadlových variácií, WC a bidetov, monumentálnych vaní, kúpeľňového nábytku a kohútikových batérií, ktoré boli vyvinuté s dôrazom na maximálne zladenie štýlov pri zariaďovaní kúpeľní. Nábytok a kohútikové batérie

42

sú dostupné bez alebo s ozdobami. Záleží teda čisto na vkuse zákazníka, akú tvár dá svojmu vodnému kráľovstvu.

Hra s krásnymi tvarmi Výstavným kusom kolekcie La Belle je bezpochyby masívna a predsa na pohľad krehká duo vaňa, ktorá vďaka netradičnému tvaru a predovšetkým svojej veľkosti (1800 x 800 mm) zaručuje maximálny pôžitok z kúpeľne. Je vyrobená z exkluzívneho materiálu Quaryl® a dodáva sa ako samostatne stojaca verzia s panelom vyrobeným z rovnakého materiálu Quaryl® alebo aj v stavanej verzii. Ide o revolučný patentovaný materiál, ktorý v sebe spája výhody akrylu a kremičitého piesku. Protišmykové


43

www.baumagazin.sk


44

hlavná téma


45

www.baumagazin.sk


hlavná téma vlastnosti, odolnosť voči odškrabnutiu a obitiu, rovnako ako aj charakteristická kvalita a dlhotrvajúci lesk ešte zvyšujú úžitkovú hodnotu tohto materiálu. Vstavanú vaňu môže dopĺňať vírivkový systém alebo fitnes vrátane patentovaného systému neviditeľných trysiek, ktoré vychádzajú zo stien a dna vane iba pri spustení systému, inak zostávajú celkom ukryté. Ploché umývadlo s neviditeľným keramickým výpustným ventilom má neobvyklé rovné línie a dodáva tak umývacej ploche nevšedný vzhľad – hravý, ale napriek tomu čistý. Všetky keramické prvky kolekcie La Belle majú ľahko udržiavateľný CeramicPlus

46

povrch. Navyše závesné WC sa dodáva s inovačným a skrytým systémom pre pripevnenie SupraFix, ktorý výrazne zjednodušuje jeho inštaláciu, ktorú človek zvládne sám behom niekoľkých minút.

Budoár pre hradnú pani Nádherná kolekcia nábytku bola navrhnutá v štýle dámskych budoárov a iba vzdialene pripomína klasické vybavenie kúpeľne. Pri jej navrhovaní dizajnéri konečne mysleli na to, čo žena skutočne potrebuje. Okrem rôznych závesných a umývadlových


47

www.baumagazin.sk


hlavná téma 48

skriniek program netradične zahŕňa štýlový toaletný stolík s lampou a šuplíkom a špeciálnu stoličku. Na výber sú dokonca tri rôzne zrkadlá s integrovaným svetelným rámčekom. Rovnomerné biele osvetlenie pripomína intenzívne denné svetlo, ktoré nenechá odísť žiadnu ženu dokonale neupravenú.

Biela alebo malinová glazúra Ručne maľovaný nábytkový program sa dodáva v dvoch farbách s lesklou bielou a lesklou malinovou glazúrou. Teplý malinový

tón podčiarkuje exkluzívny charakter celkového dizajnu. Interiér skriniek a šuplíkov je vykladaný vínovým zamatom a sklenené poličky sú skrášlené decentným kvetinovým motívom. Na prvý pohľad zaujme jedinečná umývadlová jednotka na vysokých nožičkách, ktorá pripomína elegantný stolík a podčiarkuje tak ženský vzhľad kúpeľne, zatiaľ čo rôzne varianty úložných skriniek s vyklápacími prvkami zdôrazňujú modernú stránku kolekcie. K dispozícii je zladená aj vysoká skriňa a rôzne závesné skrinky pod umývadlo, ktoré sú vybavené veľmi prak-


Kohútikové batérie a doplnky Nový široký rad elegantných kohútikových batérií a doplnkov LaFleur bol vyvinutý pre efektné zladenie s novou kúpeľňovou kolekciou La Belle. Položky kolekcie zahŕňajú päť rôznych kohútikových batérií pre umývadlá, niektoré z nich s výzdobou, sprchové batérie a ven-

tily do vaní a spŕch, vrátane vysokej stojančekovej batérie pre voľne stojací model. Rôzne kohútiky sú na výber aj pri bidetoch. Kolekcia ponúka široký rad zdobených či hladkých doplnkov siahajúcich od držiakov na uteráky a toaletný papier, cez držiaky pohárikov so zladenými pohárikmi, až po misky a dávkovače na mydlo. TEXT A FOTO: REDAKČNÉ SPRACOVANIE MATERIÁLOV FIRMY VILLEROY & BOCH

www.baumagazin.sk

tickou posuvnou priehradkou v šuplíku a nedoceniteľnými škatuľkami na doplnky.

49


Záhrada

"/(-*$,² parky nielen pre "3*450,3"507 Na to, aby sme si vybudovali BOHMJDLÞ[ÈISBEV OFNVTÓNF CZʳHFOJÈMOZNJ[ÈISBEOÓLNJ ani aristokratmi s viacerými pozemkami. Stačí mať dobré nápady a čas.

50

Náročnejším môžeme odporučiť poznávacie zájazdy za záhradami. Briti sú na svoje parky hrdí a na výstavách i v súkromných rezidenciách je čo obdivovať. S inšpiratívnymi ľuďmi sa dá stretnúť na najrôznejších záhradníckych prehliadkach a výstavách. Jednou z tých slávnejších je Chelsea Flower Show (najbližšia čaká svojich priaznivcov v dňoch 25. až 29. mája 2010), ktorá sa koná každoročne v Londýne už od roku 1912. Je príležitosťou pre najlepších svetových záhradníkov a láka návštevníkov zo všetkých kútov sveta. Mesto výstavou skutočne žije. „Záhradu som nazvala Klasický pokoj s dotykom zajtrajška,“ hovorí Xa Tollemache, ktorej diela možno vidieť aj na internetových stránkach www.xa-tollemache.co.uk. „Klasická anglická záhrada je jednoduchá, harmonická, dobre členená a bez módnych trendov. Vyžaruje pokoj, stabilitu a mierumilovnosť. Býva prežiarená pastelovými tónmi trvaliek a doplňovaná keramikou,“ dodáva táto krehká žena, ktorá je každoročnou účastníčkou Chelsea Flower Show. Upravuje záhrady v USA, Európe aj Škandinávii a jej diela patria naozaj k tým najlepším. Samozrejme, ani ďalšie londýnske výstavy nie sú na zahodenie.


www.baumagazin.sk Najčastejšie sa odporúčajú Hampton Court Palace Flower Show (6. až 11. júla 2010) v areáli kráľovského paláca v Richmonde či RHS Flower Show Tatton Park (21. až 25. júla 2010) v zámockom parku. Medzi najkrajšie „kamenné“ záhrady patrí Kew Royal Botanic Gardens, kde nájdeme najväčšiu kolekciu rastlín na svete, dlhé pláne krókusov, narcisov, kamélií či obrovských skleníkov. Za návštevu stojí aj známy Sourhead, ktorý sa vyznačuje výsadbou veľkých stromov (aj exotických) a rastlín v typickom anglickom dizajne sústredených okolo veľkého jazera. Lesopark je nádherný najmä na jeseň. Nevšedný, atypický ráz ponúka Manor Gardens, ktorá je považovaná za najkrajšiu záhradu typu cottage, kde sa popri malebnej záhrade nachádzajú aj galérie a obchody s rastlinami. Bylinky nájdeme na Chesters Walled Garden. Ide o záhradu z 18. storočia s rozľahlými záhonmi rôznych druhov tymiánu, rozmarínu či majoránky. Pokrývajú skalky aj vodné plochy, sú naozaj nádherné a ich vôňa povzbudí každú unavenú dušu.

Základné rozdelenie záhrad a parkov V sprievodcoch po anglických záhradách určite nájdeme aj ďalšie skvosty, o ktorých sme doposiaľ nepočuli, pretože vznikajú stále nové akcie tohto druhu so zaujímavým nápadom a myšlienkou. To nás donúti rozhodnúť sa, čo je nám najbližšie a čomu sa ďalej venovať. Neodporúča sa takzvané miešanie žánrov, tak typické pre dnešnú dobu. Angličania sú predsa len trocha konzervatívnejší. Všetko má svoj prirodzený systém a záhrady sa považujú za národný poklad, o ktorý sa starajú rôzne prestížne organizácie. Ak ich vlastní nejaká rodina, určite ide o dedičstvo

51


Záhrada mnohých pokolení, ktoré nie je na predaj za žiadnu cenu. A aké je teda rozdelenie záhrad v Londýne? Predovšetkým sú tu tradičné anglické botanické záhrady, ktoré zhromažďujú a vystavujú komplexnú paletu rastlín. Ďalej sú to už spomínané záhrady typu cottage – malé útulné záhradky, spravidla s malým domčekom, galériou alebo umeleckými dielami. Ďalšími sú bylinkové záhrady vytvorené na pestovanie rôznych druhov bylín a korenín. Anglické záhrady s bludiskami, ktoré sa najčastejšie nachádzajú popri hradoch a zámkoch, sú inšpirované francúzskymi vzormi. Orientálne záhrady prinášajú inšpirácie z orientálnych kolónií a z východných krajín. Parky a lesoparky sú zas význačné veľkými plochami anglických trávnikov, doplnenými o exotické kvetiny v originálnej architektúre a dizajne. A nakoniec prirodzená pýcha spomedzi všetkých anglických parkov a záhrad – záhrady s vodnými plochami, potôčikmi a jazierkami.

Začíname so záhradou Ak začíname so záhradou, je vhodné voliť radšej prírodné záhrady, ktoré sa môžu postupom času stať záhradou s jasnými pravidlami a zmyslom pre geometriu. Prírodné záhrady sa vyvíjajú postupne, spontánne, kopírujú okolitú prírodu a s ich postupným vývojom môžu byť cenným kultúrnym dedičstvom predchádzajúcich generácii tak, ako sú anglické parky. „S anglickým trávnikom je to ako s demokraciou. Kypriť, zalievať, valcovať. Až po 300 rokoch budete mať solídny trávnik,“ hovoria britskí konzervatívci. Určite je ale vhodné začať postupnou kultiváciou, jedine tak sa dostanete ku kvalitnému výsledku. „Ak máme naponáhlo a chceme trávnik čo najrýchlejšie, je vhodné zveriť ho do rúk odborníkov. Musíte sa však s návrhom architekta dokonale zžiť,“ hovorí záhradný architekt Vladislav Holý, ktorý už riešil viacero anglických záhrad. Zároveň tvrdí, že ide o najčastejšiu požiadavku zákazníkov. Vývoj sa podľa pána Holého vyvíja smerom od záhrad francúzskeho a talianskeho typu smerom k prírodným záhradám a dodáva: „V záhradných kompozíciách prevládajú prvky anglickej prírodnej záhrady – od prísnych geometrických foriem a uzavretosti formálnej záhrady k prírodne krajinárskemu poňatiu.

52


53

www.baumagazin.sk


Záhrada 54

Príčinou zvýšenej obľuby tohto typu záhrad je okrem iného aj obľuba doteraz opomínaných kvitnúcich stromov a kríkov.“ Napriek tomu nie sú podľa architekta Holého cesty ku geomet-

rickým záhradám celkom uzavreté, ale sú viac inštitucionálnou záležitosťou. Drobným klientom by odporučil voľnejšiu cestu od prírodných


www.baumagazin.sk

záhrad s drobnými stavbami vhodnými na odpočinok a relax až ku geometrickým záhradám vyžadujúcim pravidelnú odbornú starostlivosť.

55


Náš test

."4«Ç/& centrum ukryté v ,3&4-& Každodenné preťažovanie BTUSFTPWBOJFPSHBOJ[NVTB prejavuje tak bolesťami chrbta, ako aj celého tela. Vypnúť sa nám však často podarí len po príchode do domácnosti. Nejeden z nás si potom vychutnáva vzácne minútky posedávaním v kresle. Návyk to nie je veľmi prospešný. Ale to len v prípade, ak ešte nie ste hrdým majiteľom niektorého z kvalitných masážnych kresiel.

Masáž poznali už v antike Hovorí sa, že masáž je dobrá vtedy, ak je dokonalá ako hudobné dielo: jeden dotyk plynulo prechádza do druhého. Masáž poznali už antické civilizácie. Záznamy staré až štyritisíc rokov dokazujú, že už v tom čase sa táto prastará metóda používala na liečenie problémov, ktoré súviseli predovšetkým s nervovou a obehovou sústavou. Neskôr sa tento spôsob liečenia začal používať aj pri ochoreniach reumatického pôvodu. Masáže sú mimoriadne obľúbené aj dnes. Vyhľadávame ich najmä kvôli nepríjemne stuhnutým svalom a uvoľneniu pracovného stresu. Na maséra si však málokedy nájdeme čas a jeho pravidelná návšteva navyše „ide do peňazí“.

Masážne kreslo Poctivú masáž a dokonalý relax si už môžete vychutnať aj doma. Stačí, ak sa rozhodnete pre jednorazovú investíciu do masážneho kresla a blahodarná dávka uvoľnenia bude pre vás dostupná každý deň! „Spojili sme účinok starodávnych masážnych metód s najmodernejšími technickými riešeniami našej doby, aby sme vytvorili jedinečné masážne kreslo,“ vraví pán Marián Čunderlík zo spoločnosti Wellis. „Vďaka nemu si môžete užívať kvalitné masérske služby už aj v pohodlí vášho domova.“ V kresle sú umiestnené inteligentné 3-dimenzné masážne ramená, ktoré sú schopné nahmatať rôzne body nášho tela a následne podľa týchto zistení vykonať masáž. Dômyselná konštrukcia

56


57

www.baumagazin.sk


Náš test

umožňuje ramenám nadvihnúť sa, klesnúť, natiahnuť sa dopredu a dozadu, stiahnuť sa, a to všetko takmer úplne bez hluku.

58

Regenerácia tela i duše Každé masážne kreslo disponuje viacerými funkciami. Tie najlepšie druhy zvyčajne vykonávajú od štyroch do šiestich druhov rôznych masáži. K známym druhom masáží, ktoré výrobcovia zaraďujú do programov svojich kresiel, patria napríklad shiatsu, jade, hnetacia, šľahacia, klopkacia a vibračná masáž.

Jade masáž Počas jade masáže sa guľôčky, umiestnené v kresle a vyžarujúce teplo, pohybujú smerom hore a dole a masírujú kríže, chrbát, šiju, nohy a chodidlá. Je to vynikajúci spôsob na obnovenie metabolizmu, na liečenie nervových bolestí a migrény. Termálna jade masáž naťahuje aj chrbticu, čím sa znižuje tlak vyvíjaný na medzistavcové platničky, ktoré sa takto dokážu znova hydratovať, naberú svoj pôvodný tvar a opäť sa stanú zdravými. V prípade pravidelnej masáže pomôžu guľôčky navrátiť správne držanie tela.


www.baumagazin.sk Masáž shiatsu

Pneumatické vaky

Shiatsu (šiacu) je terapeutická metóda a masážna technika vyvinutá v Japonsku na základe tradičných prírodných liečebných metód Ďalekého východu. Podľa zástancov tohto učenia je choroba a zdravie prejavom prúdiacej a stagnujúcej energie. Počas masáže sa vyvíja mierny tlak do hĺbky v okolí mediánov, ktorý pomáha oživiť prúdenie energie a tým prispieva k vytvoreniu telesnej a duševnej rovnováhy. Shiatsu posilňuje samoliečebnú schopnosť organizmu a jeho posilňovanie zvnútra. Masáž shiatsu vytvorí v ľudskom organizme energetickú rovnováhu, súlad medzi pravou a ľavou polovicou veľkého mozgu. Takto spôsobená hlboká relaxácia prispieva k regulácii krvného obehu a prúdeniu lymfy a metabolický proces organizmu uvoľňuje stres, napätie, nervozitu, depresiu, fóbie a ďalšie negatívne mentálne stavy. Relaxuje tiež telo, odstraňuje svalové napätie, zlepšuje ohybnosť a pohyblivosť kĺbov, stimuluje proces odstraňovania toxických látok.

Osobitnou funkciou je automatická masáž hornej časti trupu, ktorá efektívne uvoľní stuhnuté svalstvo šije, ramien a krížov. Vďaka ručnému nastaveniu si možno vybrať, či necháme kreslo pôsobiť na celé telo, alebo iba lokálne, prípadne len na vybraný bod. K technickým lahôdkam patrí masáž stlačeným vzduchom, ktorú zabezpečujú zabudované pneumatické vaky. A ak ešte stále nemáte pocit, že ste dostatočne zregenerovaný, určite vyskúšajte termálnu procedúru, ktorá vaše telo príjemne prehreje infračerveným žiarením.

Hudba lieči Moderné masážne kreslá už majú zabudovaný aj inteligentný systém regulácie intenzity a hlasitosti hudby. Ten zosynchronizuje vašu masáž s prehrávanou hudbou. Intenzita vibrácie a rýchlosť masáže chrbta bude napodobňovať kolísanie vysokofrekvenčných partií hudby, kým rýchlosť vibrácie v spodnej časti tela sa bude riadiť nízkofrekvenčnými partiami hudby. Telo počas terapie príjemne prehreje infračervené žiarenie, nedokrvené spodné končatiny zase funkcia vyhrievania chodidiel.

59


Inšpirácia 60

%7",3«5 plánuj, raz ."ɞ6+


    

"     # ) ! ) " *   "    ) !   "  " "  &% '         )%  *    % ' * * $ !    %  "  (  TrenÄ?ianske minerĂĄlne vody, a.s. JaĹĄĂ­kova 2 821 03 Bratislava

 

tel.: 02/3230 2370 fax: 02/3230 2220 e-mail: miticka@miticka.eu


62

Inšpirácia


www.baumagazin.sk

XXXQSJNBMFYTLDPMPSEFTJHOFS

63


Inšpirácia Sledujete trendy vo svete bývania, ale aj tak sa neviete rozhodnúť, LUPSÏGBSCZBMFCPLPNCJOÈDJFGBSJFC sa hodia do vášho bytu, prípadne TJOJFTUFJTUÓ LUPSÏGBSCZOBTUFOZ TÞQSÈWFvJOi /ÈWPEKFW‫ڀ‬QPETUBUF jednoduchý - tohtoročným trendom WPGBSFCOPTUJKFIMBWOFPEWBIB LPNCJOPWBʳB‫ڀ‬SJBEJʳTBTWPKJNJ pocitmi. Nechajte sa unášať svojím JOEJWJEVBMJ[NPNB‫ڀ‬ÝUâMPN OFDITUFOZ QSFIPWPSJB[BWÈT/B.JMÈOTLPN TBMØOF KFEOFK[‫ڀ‬OBKQSFTUÓäOFKÝÓDIBLDJÓ QSFJOUFSJÏSPWâEJ[BKOB‫ڀ‬OPWJOLZ TB EPQPQSFEJBEPTUBMJGBSCZBLP[FMFOÈ PSBOäPWÈ EPQMOFOÏPEUJFʥNJNPESFK alebo fialovej. Nezabudlo sa ani na ʊJFSOVGBSCVTLPNCJOPWBOÞTP[MBUPV striebornou, bronzovou alebo bielou. 7‫ڀ‬QSÓQBEF äFTBCPKÓUFFYQFSJNFOUPWBʳ 64

T‫ڀ‬PEÙWPEOFOÓN äFWBÝFTUFOZCZ mohli vyzerať skôr ako z cirkusu, OFäUSFOEPWÏIPʊBTPQJTV OF[ÞGBKUF .OPIÓUPEPUFSB[TLÞÝBMJvOBOFʊJTUPi T‫ڀ‬GBSFCOâNJQBQJFSNJQSJMFQFOâNJOB TUFOÈDI QSÓQBEOFTJNBʠPWBMJQSJBNP OBTUFOVGBSFCOÏQÈTZ BCZWJEFMJ BLP CVEÞGBSCZTQPMVMBEJʳ%PCBQSFETB QPLSPʊJMBB‫ڀ‬OBTWFUQSJDIÈE[BKÞTUÈMF OPWÏB‫ڀ‬OPWÏUFDIOPMØHJF VʠBIʊVKÞDF äJWPU1SFUP BLVäNÈUFQSFETUBWV BLÏ GBSCZCZTUFOBTUFOFDIDFMJ NÙäFUFTB QSFELÞQPVOÈUFSVOBMPHPWBʳOB XXXQSJNBMFYTLDPMPSEFTJHOFS B‫ڀ‬WZTLÞÝBʳTJÞMPIVJOUFSJÏSPWÏIP EJ[BKOÏSBCF[TUSFTVB‫ڀ‬VKNZW QFʥBäFOLF/BTUSÈOLFTJNÙäFUF vybrať typ miestnosti, ktorú chcete NBʠPWBʳB‫ڀ‬QPNPDPVDPMPSEFTJHOFSB NÙäFUFOBWPMJʳLPNCJOÈDJFGBSJFC


www.baumagazin.sk

QPEʠBWBÝJDIQSFETUÈW QSJʊPNʠBILP[JTUÓUF ʊJTUFTBSP[IPEMJ QSFTQSÈWOFGBSCZɇPTLPSPTJOBWZÝFWʍBLBOPWFKGVOLDJJCVEFUF NÙDʳOBTUSÈOLVTUJBIOVʳWMBTUOÞGPUPHSBĕVNJFTUOPTUJ LUPSÞ DIDFUFEPNBNBʠPWBʳB‫ڀ‬WZTLÞÝBʳTJGBSFCOÏLPNCJOÈDJFQSJBNPOB nej.

65


InĹĄpirĂĄcia

%WFUWĂˆSFBGSJDLFK architektĂşry "GSJLB1SJUPNUPTMPWFTBWTĂžWJTMPTUJTCâWBOĂ“NBBSDIJUFLUĂžSPVNOPIâN vynorĂ­ predstava jednoduchĂŠho typu bĂ˝vania v hlinenĂ˝ch chatrÄ?iach. V +VIPBGSJDLFKSFQVCMJLFKFUPBMFJOBL%ZDIWZSĂˆĂ¤BKĂžDFLPODFQDJFQPMZGVOLĘŠOâDI ĘŠJLBODFMĂˆSTLZDICVEPWTBĘŠBTUPNÙäVQâĂ?JĘłNPEFSOPVTZNCJĂ˜[PVNBUFSJĂˆMPWB UWBSPWGBTĂˆEĘŠJNPOVNFOUĂˆMOZDIWTUVQOâDICSĂˆO Dych vyrĂĄĹžajĂşca architektĂşra Pri prĂ­chode do tejto krajiny som sa nestaÄ?ila Ä?udovaĹĽ. Na letisku som sĂ­ce nemala odvahu vytiahnuĹĽ fotoaparĂĄt a poÄ?as cesty z mesta Johannesburg do päżdesiat kilometrov vzdialenĂŠho mesta Pretoria som teda len stihla obdivovaĹĽ nĂĄdhernĂŠ budovy popri hlavnej diaÄžnici. PrĂĄve tu sĂş situovanĂŠ obrovskĂŠ budovy bĂĄnk a

66

medzinĂĄrodnĂ˝ch spoloÄ?nostĂ­, jedna vedÄža druhej si konkurujĂş vzhÄžadom a originalitou. JuhoafrickĂĄ republika je jednou z krajĂ­n, ktorĂĄ mĂĄ mnohĂŠ nĂĄleziskĂĄ nerastnĂ˝ch surovĂ­n a hovorĂ­ sa, Ĺže sa tu ĹĽaŞí vĹĄetko okrem ropy. VĂ˝stavba teda v Ĺžiadnom ohÄžade nie je problĂŠm. RelatĂ­vne lacnĂĄ pracovnĂĄ sila, dostupnosĹĽ materiĂĄlu priamo z krajiny a podnebie


okoliu. Navlas rovnaké bloky budov sú označené číslami blokov, na navštívenkách firiem je pri adrese aj údaj o čísle bloku prípadne aj poschodie na ktorom sa daná spoločnosť nachádza. Netradičným, ale vtipným riešením je viac rovnakých, jednoduchých nízkych budov s viditeľnými nápismi napríklad “block 1“. Nedajú vám šancu stratiť sa v spleti budov.

Obchodné domy – miesto na stretnutia Obchodné domy by sa bez problémov dali nazvať miestom stretávania sa ľudí, resp. bodom záujmu, ktorý okrem základnej funcie zhromažďovania obchodov slúži často aj ako navigačný bod. Ak sa cudzinec zorientuje v množstve takzvaných „shopping malls“, nemôže sa v uliciach miest či predmestí stratiť. Veľké cesty vedú práve popri nich, a preto je navigácia podporená práve lokalitou s obchodným domom. Jednoduché a praktické. Obchodné domy sú ďalšou z vecí, ktoré by možno našinec v Afrike nečakal. Naše bratislavské obchodné domy ako Polus, Aupark či Avion sú len malými obchodíkmi oproti tým, ktoré sú v mestách Juhoafrickej republiky. Obrovské komplexy podporované oceľovými konštrukciami priznanými v interiéroch nákupných centier doslova ohromujú. Konkurencia je veľká a každé nákupné centrum sa chce presadiť okrem kvalitnej škály obchodov aj navonok, majestátnym a čo najoriginálnejším vzhľadom budovy, do ktorej nadšený zákazník prichádza za nákupom, zábavou, oddychom alebo posedením v

www.baumagazin.sk

dovoľujúce výstavbu takmer po celý rok je zdrojom novostavieb a večného ruchu stavebných strojov doslova na každom kroku. Africké cítenie sa prejavuje pri výbere materiálov určujúcich konečný vzhľad budov. Na fasádach možno vidieť honosné obklady z kameňa prírodných farieb. Keďže sa tu nachádza väčšinou do červena sfarbená hlina, prírodná farba kamenných obkladov je v škálach od bielej, cez hnedú až po ohnivo červený obklad, stále z prírodného kameňa. Kombinácia prírodných materiálov s ľahkými oceľovými konštrukciami prináša zaujímavý kontrast a na druhej strane spojenie, ktoré neostáva bez povšimnutia. Nové, moderné novostavby sa striedajú so staršími budovami, ktorých lesk popri tých novších jemne upadá, vidieť však pokrok v architektonickom stvárnení minulosti a súčasnosti. Staršie kancelárske budovy sa stále majú čím pýšiť a sú súčasťou najobdivovanejšej dopravnej tepny. Najlepšie miesto si môžu dovoliť len spoločnosti zvučných mien a tak medzi veľkými budovami bánk a poisťovní stoja aj budovy veľkých medzinárodných a celosvetovo známych firiem. Veľmi obľúbenou formou stvárnenia kancelárskych priestorov je uzavretá biznis lokalita, kde sú v jednej alebo viacerých samostatne stojacich budovách umiestnené kancelárie. Takéto budovy sú často nízke, väčšinou do troch podlaží, označené nad vstupom menom spoločnosti. Honosné vstupné priestory sú takmer v každom návrhu takéhoto objektu. Ľahko viditeľné a dobre umiestnené logo je okrem navigácie aj možnosťou ako sa zviditeľniť

67


Inšpirácia

niektorej z kaviarní či reštaurácií. Africké motívy, fontány a zeleň možno vidieť v každom z nich. Tieto zelené ostrovy doplnené o možnosť posedieť si na lavičke sú bežné v každom nákupnom centre. Nepôsobia umelo a sú stopercentne upravené do kompozícií, ktoré spríjemňujú pobyt v uzavretom priestore. Priestranstvá sú naopak otvorené a snaha o majestátnosť, originalitu a veľkoleposť nie je gýčová ani umelá, presklenými strechami a fasádami pripomína skôr otvorené alebo polootvorené pasáže. Každá koncepcia je cielená na príjemné prechádzanie sa a oddych v týchto priestoroch. V niektorých budovách sú okrem zelene a fontán či jazierok aj voliéry s vtáctvom a obrovskými palmami, tešia sa najmä záujmu detí a turistov, ktorých takéto predstavenia doslova ohromujú.

Zeleň na každom kroku Prírodu Juhoafrickej republiky som svojim známym opísala jedným slovom – šťavnatá. Zeleň všade navôkoľ pôsobí veľmi príjemne. Radosť pozrieť sa ktorýmkoľvek smerom. Divoko rastúce stromy a kríky prepletené v záhonoch rastlín agáve a kaktusov, tropické rastliny striedajúce sa s bežnými ihličnatými a listnatými stromami. Na druhej strane sú upravené parky a záhrady bez ohľadu na rozlohu. Všade veľa zelene perfektne upravenej do neuveriteľných záhradných kreácií. To isté možno spomenúť pri zeleni okolo polyfunkčných objektov, kancelárskych budov či obchodných domov, ale aj v ich útrobách. Zaujímavé stvárnenia týchto zelených plôch si návštevník jednoducho musí všimnúť.

68


69

www.baumagazin.sk


Inšpirácia 70

Kontrast alebo druhá strana mince Predmestia sú okrem bežných lokalít s rodinnými domami aj miestom, kde sa žije inak. Takzvané „township“ – bývanie najchudobnejších vrstiev obyvateľstva je veľkým kontrastom k majestátnym komplexom budov obchodných domov, bánk alebo spoločností. Búdy pozbíjané zo zhrdzavených plechov, strechy priťažené kameňmi a použitie materiálov, pre ktoré „vyššia spoločnosť“ nenašla využitie, končia práve tu. Druhá strana mince alebo odvrátená tvár mesta, ktorá však tak, ako veľké komplexy a obytné štvrte rodinných domov, tvorí obraz mesta južnej Afriky.


71

www.baumagazin.sk


Stavba

Ă€QPSUB[ĂˆCBWBW3Ă“NF /BQSJFLUPNV äF3JNBOJB(SĂ?LPWLVMUĂžSOFPCEJWPWBMJBOFNBMJBOJNFOUĂˆMOF ani politickĂŠ zĂĄbrany prebraĹĽ od nich vĹĄetko, Ä?o povaĹžovali za vyspelejĹĄie VNFOJFoQSFEPWĂ?FULâNLMBTJDLĂ?TPDIĂˆSTUWP BSDIJUFLUĂžSVoOBKNĂŠBSDIJUFLUPW LOJäOJDFoWNFTUĂˆDIvOBĂžSPWOJiCâWBMP[WZLPN äFFYJTUPWBMJEWFLOJäOJDFo MBUJOTLĂˆBIFMĂ?OTLB JEFĂˆMZIBSNPOJDLĂ?IPSP[WPKBEVDIBBUFMB LBMPLBHBUIJĂˆ BOJĂ?QPSUPWĂ?GĂ?SPWĂ?[ĂˆQPMFOJFQPEĘ BHSĂ?DLZDIPMZNQJKTLâDIJEFĂˆMPWJDI OFPTMPWJMJ 3)PĂ?FL 7.BSFL /BNJFTUPUPIPSBEĂ?FKEĂˆWBMJoWMFQĂ?PN QSĂ“QBEFoQSFEOPTĘłQFTUPWBOJVvĘŠJTUFKiPTPCOFKGZ[JDLFKLPOEĂ“DJF QPUSFCOFKQSF boj. V horĹĄom prĂ­pade holdovali zĂĄstupnĂŠmu nĂĄsiliu v krvavĂ˝ch zĂĄpasoch Ä?i vysoko riskantnĂ˝ch zĂĄpoleniach na Ĺživot a na smrĹĽ. Nezriedka to pritom boli MFOOFGĂ?SPWĂ?[ĂˆQBTZOBTNSĘł5BLĂˆKFBTQPĘĽOBĂ?BEOFĂ?OĂˆPCWZLMĂˆQSFETUBWBP rĂ­mskom ĹĄportovanĂ­ a zĂĄbave. Circenses PragmatickĂ­ Rimania (najmä politici a ĹĄtĂĄtni ĂşradnĂ­ci) Ä?asom pochopili, Ĺže volebnĂŠ preferencie Ä?i pokoj v meste a v rĂ­ĹĄi sa musĂ­ zabezpeÄ?iĹĽ aj zamestnanĂ­m obyvateÄžstva – najmä spodiny – nielen chlebom, ale aj atraktĂ­vnou zĂĄbavou, ktorĂĄ divĂĄkov Ăşplne pohltĂ­: „Panem et Circenses“. A tak boli (moĹžno) pĂ´vodne etruskĂŠ pohrebnĂŠ hry (ludi funebres), ktorĂŠ mali (pĂ´vodne) aj nĂĄboĹženskĂ˝ rozmer krvavej obete na hrobe zomretĂŠho, zaradenĂŠ v roku 105 pr. Kr. do programu nĂĄrodnĂ˝ch hier (Ludi Romani). Najnov-

72

ĹĄie vĂ˝skumy vĹĄak naznaÄ?ujĂş, Ĺže pĂ´vodne etruskĂŠ pohrebnĂŠ hry nemuseli maĹĽ krvavĂ˝ charakter a vzĂĄjomnĂŠ krvavĂŠ zabĂ­janie do nich mohli vniesĹĽ aĹž GrĂŠci (F. Meijer, 2006). Tak Ä?i onak – vyvinula sa z nich brutĂĄlna zĂĄbava, ktorĂĄ preĹžila väÄ?ĹĄinu neskorĹĄĂ­ch (aj cisĂĄrskych) pokusov o jej zruĹĄenie – poslednĂŠ istĂŠ predstavenie v Koloseu sa konalo eĹĄte v roku 519 po Kr. (F. Meijer, 2006) (Ăşdaj o TheodorichovĂ˝ch hrĂĄch z roku 523 sa mĂ´Ĺže tĂ˝kaĹĽ hier v KonĹĄtantĂ­nopole), teda takmer pol storoÄ?ia po zĂĄniku ZĂĄpadorĂ­mskej rĂ­ĹĄe! Program hier sa postupne vyvĂ­jal a vo vrcholnom obdobĂ­ bol


vou zverou. Počty náročne dopravenej a napokon zabitej zvere sú často ohromujúce – vrchol dosiahli hry za Trajána, kedy bolo počas niekoľkých dní zabitých okolo 11 000 kusov zvere (počas všetkých hier cisára Augusta to bolo „len“ 3500) (R. Hošek, V. Marek, 1990). Ich výsledkom bolo prudké zníženie počtu divej zveri nielen v celej ríši, ale aj jej okolí a dokonca až definitívne vyhubenie niektorých druhov v niektorých oblastiach. Ich produktom ale boli tony mäsa, ktoré si šťastní diváci odnášali domov na výnimočnú konzumáciu (inak väčšinou jedávali len bezmäsité kaše). Brutálne zabíjanie zvierat pre zábavu ale prežilo aj zánik Západorímskej ríše, pokračovalo vo Východorímskej ríši a v podobe obľúbených španielskych býčích zápasoch pokračuje dodnes... Najbrutálnejšie ale prebiehali verejné popravy. Fantázie zabíjania mali veľmi široké medze. Treba k tomu ale poznamenať, že popravení boli takmer výhradne ťažkí zločinci, predtým riadne odsúdení súdmi najmä za vraždy, podpaľačstvo, zneuctenie chrámu (= spochybnenie štátu). Brutálne popravy mali pritom najmä odstrašujúci – preventívny charakter, keďže veľmi ťažké zločiny mali na všeobecnej kriminalite vysoký podiel (ešte v 18. storočí to v Západnej Európe bola jedna vražda na 2000 obyvateľov, kým dnes je to asi na 50 000 obyvateľov). Medzi odsúdencami ale bývali občas (asi nie často a pravidelne) zaradení aj ľudia, trpiaci za svoje presvedčenie – predovšetkým kresťania, ktorí ale boli tiež obviňovaní najmä z protištátnych postojov a z rôznej neprípustnej „mágie“, čo ich v očiach súčasníkov dostalo mimo rímsku spoločnosť. Určitá časť kresťanov túto brutálnu formu mučeníckej smrti zo svojho presvedčenia pritom vyhľadávala. Ďalšou mimoriadne obľúbenou zábavou boli závody vozatajov v cirkuse. Pretekali sa štyri družstvá, delené podľa farieb. Vozatajovia stáli na ľahkých dvojkolesových vozíkoch, ktoré ťahali 2, 3, 4, 8, ale aj 10 koní (R. Hošek, V. Marek, 1990). Pretekalo sa na oválnych okruhoch, celkom približne 5-6 km. Na víťazstvá sa uzatvárali stávky. Napriek tomu, že to v porovnaní s amfiteátrami

www.baumagazin.sk

štandardne zložený z nasledujúcich vystúpení: dopoludnia sa konali zápasy divokých zvierat, po nich nasledoval lov divokej zveri (venationes), cez obedňajšiu prestávku sa konali popravy zločincov a utečených otrokov. Popravy boli občas – na odľahčenie – prekladané atletickými závodmi a komickými výstupmi. Poobede nasledoval zápas gladiátorov. O tom, ako zápasy v amfiteátroch vyzerali, však v skutočnosti a v detaile vieme, žiaľ, veľmi málo. Z množstva útržkovitých informácií si ale vieme zostaviť približný rámec podmienok, v ktorých sa program odohrával. Už z tohto rámca vyplýva, že mnohé naše zažité predstavy boli buď nereálne, alebo sú len mýtmi. Napríklad rozsah hier – v roku 354 po Kr. bolo zo 176 (!) registrovaných sviatkov v rímskom kalendári 120 určených na divadelné predstavenie, 64 pre závody vozatajov a len 10 pre zápasy gladiátorov (Philocalov kalendár). Gladiátorov tvorili predovšetkým otroci a zajatci, ale veľký počet (v určitých časom možno až polovicu?) predstavovali aj slobodní občania, ktorí sa gladiátormi stali dobrovoľne – to sa týkalo aj žien (!) (F. Meijer, 2006). Náklady na gladiátorské hry boli obrovské a aj cisári si ich mohli dovoliť len obmedzene. Cena gladiátora prvej triedy (z piatich) v predstavení predstavovala v tretej štvrtine 2. storočia po Kr. približne 1/15 až 1/6 ceny predstavenia, čo podľa veľkoleposti podujatia (a teda aj jeho lokality) v absolútnych číslach znamenalo celoročný základný plat asi 3-30 radových vojakov légií (1 plat = 1200 sesterciov). Z toho vyplýva, že prísť o gladiátora bolo pre jeho majiteľa nevýhodné. Úmrtnosť na vystúpeniach predstavovala 10 % šancu, pričom ďalších 25 % tvorila šanca na prehru s povinnosťou podriadiť sa výroku cisára. Jeden gladiátor sa do arény dostal priemerne 2-4 krát za rok (F. Meijer, 2006). Ku všetkým uvedeným údajom ale treba doplniť, že (asi občas) existovali aj zvláštne výnimky (Augustus zorganizoval gladiátorské hry 8-krát a nasadil pri nich približne 3000 gladiátorov). Okrem zápasov gladiátorov boli obľúbené aj vystúpenia s di-

73


Stavba nevyzerá až tak brutálne, preteky boli nebezpečné a vozatajovia mohli ľahko prísť k ťažkému zraneniu alebo aj zahynúť. Skutočnému športovaniu holdovali Rimania len ako súčasti pestovania si fyzickej kondície a telesnej odolnosti v rámci tradičných rímskych cností – najmä pre účely boja a tiež zo zábavy. Venovali sa behu, atletike, jazde na koni, ale aj plávaniu, čo patrilo medzi štandardné zručnosti. Poznali viacero loptových hier, niektoré z nich (napr. hra so sklenenou loptou) sú nám dnes už neznáme (R. Hošek, V. Marek, 1990). Športové zápolenie považovali za nedôstojné a prenechávali ho profesionálom – nízkym vrstvám, otrokom alebo iným národom.

Stavby pre zábavu a šport Jednotlivé typologické druhy rímskych budov pre šport a zábavu musia byť chápané v úzkej súvislosti s aktivitami, ktoré sa v nich vykonávali, a to aj vtedy, keď sa budovy na seba stavebne podo-

74

bajú (R. Marta, 1990). Budovanie multifunkčných stavieb nebolo v Ríme rozšírené. Preto treba zvlášť definovať divadlá, amfiteátre, odeony, ludi, cirkusy, štadióny, hippodromy, palaistry a pod. Pôvodné grécke divadlá boli vstavané do vhodných svahov, ktoré vytvárali oporu hľadiska, vhodne formovaného podľa akustických potrieb. Rimania nahradili prirodzený svah stavebnými konštrukciami, ktoré zabezpečili potrebný sklon približne polkruhového hľadiska a pritom umožňovali výstavbu divadiel kdekoľvek – bez ohľadu na terén. Pod a ku hľadisku postavané konštrukcie okrem toho, že museli zabezpečiť komunikáciu v divadle (galériami a schodiskami do jednotlivých sektorov, na ktoré boli hľadiská, najmä väčších divadiel delené), predstavovali aj významný dekoratívny prvok, ktorý v tvare obvodového oblúkového portiku divadlo navonok prezentoval. Schodiskové ramená boli v rímskych divadlách prispôsobené ich veľkosti, takže často vychádzali pomerne dlhé a hlavne boli strmé (v sklone približne 1 : 1). S vysokou pravdepodobnosťou bývali príčinou úrazov, najmä ak sa cez prestávku cez ne valilo rozvášnené obecenstvo, ale pramene sú k tomuto problému skúpe. Stavebne podobnou, ale podstatne menšou stavbou boli odeony, ktoré slúžili výhradne na spev a recitácie (ódy). Rozvinutím konceptu divadla sa stali amfiteátre, ktoré vytvorili centrálne arény (amfi-teáter = gr. obojstranné-divadlo – takže u nás zažité používanie slova amfiteáter ako pomenovania nezastrešenej kultúrnej stavby v teréne, ktorá je v skutočnosti skôr gréckym divadlom, je minimálne chaotické). Najstaršie kamenné amfiteátre stáli už v 2. stor. pr. Kr. (najstarší celistvo zachovaný amfiteáter stojí v Pompejách), pričom medzi 1. a 4. storočím sa amfiteátre rozšírili ako jedna z typicky rímskych stavieb po celej ríši (celkovo to bolo vyše 200 stavieb). Najväčším amfiteátrom sa stalo Koloseum (od slova Colossus – kolosálnej sochy, ktorá stála v jeho blízkosti) v Ríme. Jeho rozmery boli (a v podstate ešte stále


www.baumagazin.sk sú) 188 x 156m, s výškou do 50 m a plochou arény 3500 m2. Kapacita mohla byť 50 až 68 tisíc divákov (R. Marta, 1990). Ďalšou dôležitou stavbou boli ludi (v Ríme pri Koloseu Ludus Magnus), ktoré predstavovali jednoduché kasárne pre zápasníkov (gladiátorov) spojené s tréningovou arénou a príslušným zázemím. Oveľa dôležitejšie boli (pôvodne grécke) hippodromy, ktoré predstavovali závodiská pre kone. Typicky rímske však boli cirkusy – oválne dráhy s jedným zhlavím podobné hippodromom, ktoré mali v strede po dĺžke deliacu konštrukciu (spinu – chrbticu). Po troch stranách cirkusu sa zdvíhalo hľadisko, zo štvrtej strany bolo 12 štartovacích boxov pre záprahy a tribúny. Najväčším cirkusom bol Cirkus Maximus v Ríme (600 x 200 m), ktorého kapacita bola odhadom 150-250 tisíc divákov (približne štvrtina obyvateľov Ríma) (R. Marta, 1990). Povrch závodiska bol pokrytý jemnou kremennou drvinou, ktorá sa krásne trblietala, alebo ho pokrýval nazelenalý medenkový, resp. načervenalý mí-

niový prach (R. Hošek, V. Marek, 1990). Podobnou stavbou boli štadióny, hoci tie sa v západnej časti ríše nestavali (výnimku tvorí Circus Agonalis – dnes zachovaný v urbanizme Piazza Navona v Ríme). Podobali sa na iné cirkusy, ale nemali spinu a boli určené predovšetkým na atletické preteky, ktorým ale Rimania veľmi neholdovali.

Budovanie amfiteátrov Pred dobou amfiteátrov sa rôzne rímske zápasy konali často na fórach, na ktorých boli vystavané nejaké drevné skelety s lavicami a plachtovými zástenami. Ich podoba je len málo známa. Prvá generácia zábavno-športových stavieb sa stavala najmä z dreva, ktoré bolo dostupnejšie, lacnejšie a výstavba z neho rýchlejšia, než z anorganických materiálov. Problémom ale boli časté požiare (v Ríme horelo viac-menej takmer každý deň) – a v roku 64 po Kr. zhorelo pri známom veľkom požiari odhadom asi 80 % Ríma

75


Stavba vrátane zábavných stavieb. Ďalším problémom bolo, že drevené stavby mali len obmedzenú nosnosť (pri tomto odsúdení treba ale zohľadniť nielen materiál, ale aj konštrukciu a zhotovenie detailov stavieb), ktorá občas nevydržala nápor divákov a skolabovala. Z roku 27 pr. Kr. je zaznamenaný prípad kolapsu preťaženého drevného amfiteátra a následne aj okolitých budov vo Fidene, ktorý mal údajne spôsobiť smrť až 50 000 ľuďom (Tacitus). Murované stavby ťažili z významného technologického pokroku rímskeho staviteľstva, ktorým bolo spracovanie „rímskeho betónu“ – zmesi vápna s puzolánom, čo je puteolský práškový piesok (Vitruvius). Stavba tým rýchlejšie získala podstatne vyššiu pevnosť. Nosné konštrukcie boli zhotovované liatím, čo významne

76

urýchlilo a zjednodušilo výstavbu. Výstavba rímskeho Kolosea trvala 10 rokov (hoci Koloseum bolo niekoľkokrát važne poškodené zemetrasením a ohňom a niekoľkokrát prestavané – a úplne dokončené nebolo asi nikdy). Stavba začala vysušením a vyhĺbením bývalého jazera v parku Nerovho Domu Aurea (odviezlo sa vyše 30 000 ton hliny), pozemok sa následne trvalo odvodnil drenážami. Pod arénou boli položené základy z rímskeho betónu a pevných kameňov do hĺbky 3-4 m. Nosné piliere boli liate do múrov z travertínu (celkovo sa ho použilo vyše 100 000 m3), pričom celú hmotnosť amfiteátru nieslo sedem sústredných elíps pilierov. Smerom hore bol použitý stavebný materiál viac pórovitý a ľahší – po travertínoch a


77

www.baumagazin.sk


Stavba pálených tehlách nasledovali tufy, potom drevo atď. Stavba bola obložená mramorom – čím vyššie, tým menej esteticky kvalitným. Komunikácia v Koloseu bola zabezpečovaná 70 vchodmi s príslušnými 70 sústavami strmých a nepohodlných schodiskových ramien. Súčasťou „klimatizácie“ v horúcich dňoch bolo aj ostrekovanie návštevníkov v hľadisku parfémovanou vodou, ale riadne hry (ktorých bola zrejme väčšina) sa v Koloseu aj tak konali v chladnejších mesiacoch – v marci a v decembri. Toalety boli zredukované len na jednoduché urináre (R. Hošek, V. Marek, 1990). Drevené pódium arény Kolosea bolo posypané pieskom, do ktorého dobre vsakovala krv a rôzne telesné tekutiny, takže sa aréna počas programu dala udržiavať ako tak čistá. Aréna Kolosea bola v prvej etape existencie azda raz využitá aj na predvedenie námorných bitiek (naumachia), ale pravdepodobne kvôli veľkým technickým problémom (potreba zabezpečiť obrovský objem vody na napustenie arény, zložité izolovanie arény, zavlhnutie spodnej stavby Kolosea s možnými následkami) v kombinácii s neveľkým efektom (aréna bola na námorné predstavenie predsa len primalá) sa od naumachií upustilo a do arény (nádrže) Kolo-

78

sea bola vstavaná zložitá divadelná subštruktúra do hĺbky asi 6 m od povrchu arény, ktorá umožňovala rýchlo meniť scénu, prekvapivo vypúšťať zver či ľudí, realizovať rôzne divadelné efekty a pod. Obsluhoval ju veľký počet zriadencov, ale o jej konštrukcii a funkciách máme len hmlistú predstavu. Mimoriadne zaujímavým detailom Kolosea (ale aj iných divadiel či amfiteátrov) bolo ľahké pružné mobilné zastrešenie plachtami (vellum), ktoré boli určené predovšetkým na ochranu proti slnku, prípadne dažďu. Plachty boli rozvinované a zvinované na sieťovitej lanovej konštrukcii, ktorá sa vznášala nad Koloseom na železných (drevených?) stĺpoch, vyčnievajúcich po jeho obvode niekoľko metrov nad korunou muriva a ktorá bola vypínaná z kotviacich kameňov husto osadených okolo Kolosea do terénu. Strechu obsluhovali námorníci z osádok vojenských lodí a napriek tomu, že to boli určite majstri v narábaní s takelážou, o nebezpečné situácie (možno aj tragické pády do Kolosea) nebola byť núdza – k podrobnému fungovaniu strechy však máme len málo informácii.


www.baumagazin.sk

ho postupne rozoberali a menili na vápno. Veľká časť stavebného materiálu zmizla v prestavbách okolitých domov a potom najmä v barokových kostoloch a palácoch (napríklad pápež Mikuláš V. nechal odviesť až 2500 ton materiálu v rokoch 1451-1452). Hoci už v 15. storočí sa Pius II. pokúsil o záchranu kolosea, jeho nasledovníci mali iný názor. V roku 1749 Benedikt XIV. v Koloseu vysvätil časť krížovej cesty a postupne sa stavba začala konzervovať a neskôr aj vedecky skúmať (F. Meijer, 2006). Najnovším zásahom je reverzibilná vstavba časti dreveného pódia arény od prof. Crocciho. Zo stavieb zábavy a športu sa stali torzálne pamätníky impozantné svojimi (hoci niekde len tušenými) rozmermi a dokonalosťou technologického riešenia, ktoré im zabezpečilo dvojtisícročné prežitie. Z miest hrubej, brutálnej, primitívnej, ale predsa len akosi vzrušujúcej zábavy sa napokon stali miesta hlbokých úvah, smerujúcich k poznaniu našej ľudskej (zvieracej) podstaty a otvárajúce množstvo zásadných otázok o kultúre, civilizácii a zmysle. Všeličoho.

Osud hier a ich stavieb Cena hier bola obrovská. Taká veľká, že ekonomicky postupne slabnúca ríša mala v 3.-4. stor. po Kr. čoraz väčší problém hry zaplatiť. K tomu sa pridružil aj nedostatok divokej mäsožravej a exotickej zveri, ktorá bola už v 3. storočí po Kr. prakticky nedostupná (vyhubené boli napríklad lýbijske levy, severoafrické slony) a nahradili ju (predsa len menej atraktívne) bežné divoké bylinožravce. Napriek neustálej kresťanskej kritike sa hry nepodarilo zastaviť ani kresťanským cisárom a zanikli až so zánikom Ríma (západného). Hry na východe však pokračovali ďalej a určité tradície (napríklad verejné popravy) pretrvali aj v západnej Európe až do 18. storočia. Stavby koloseí, divadiel, štadiónov a pod. stratili svoje hlavné funkcie a stali sa obrovskými (a veľmi kvalitnými) masami stavebného materiálu. Circus Maximus zanikol úplne – zostal z neho len odtlačok v teréne a malá časť pôvodnej stavby v jednom z jeho kútov. Marcellovo divadlo bolo prestavané na obytný dom, Koloseum bolo zmenené na rodinnú pevnosť, neskôr na zmes bytov a remeselných dielní. Pri Koloseu pracovali až tri vápenky, ktoré

79


T E B A U , spol. s r. o. VŠETKO PRE MONOLITICKÉ BETÓNY MANTO

 RASTO

Systémové debnenie používané výhradne so žeriavom pri betonárskych prácach, ktoré umožňuje odolávať tlaku čerstvého betónu až 80 kN/m2. Panely pozostávajú z tuhého profilového 14 cm roštu, na ktorom je upevnená najkvalitnejšia fínska preglejka. Systém obsahuje širokú škálu panelov s 15 cm rastrom, ktoré sa hodia rovnako dobre pre veľké, stredné ale i malé pôdorysy. Debniaca spojka použiteľná horizontálne a vertikálne, vytvára pevné, ťahu a vibráciám odolné spoje medzi 2 panelmi a zároveň ich automaticky zarovnáva.

Systémové debnenie so strednou veľkosťou rámu vhodné na práce v rámci stavieb stredných rozmerov, predovšetkým v bytovej výstavbe. Všetky panely tohto systému sú ľahké a môžu ich bez ťažkostí montovať iba aj dvaja ľudia. Vďaka svojmu roštu zhotoveného z 12 cm vysokého robustného profilu, zosilneniu rohov a kvalitnej 14 mm hrubej fínskej preglejke má toto debnenie dostatočnú základnú pevnosť, aby vydržalo tlak 60 kN/m2. Panely sa spájajú pomocou spojky, ktorá vytvára pevné spoje a zároveň zarovnáva panely.

 TAKKO

 RONDA

Najmenšie systémové debnenie a preto ideálne pre prácu na základoch. Sortiment zahŕňa päť 120-centimetrových panelov so šírkou od 30 do 90 cm. Keďže ich maximálna hmotnosť je iba 38 kg, na montáž i demontáž panelov postačí iba jedna osoba. Spájajú sa tými istými pomôckami ako systém Rasto a preto je možné tieto dva systémy kombinovať s absolútnou kompatibilitou čím dosiahnete univerzálne riešenie od základov až po štíty bez potreby zmeny debnenia.

RONDA je kruhové debnenie, ktoré sa používa na debnenie oblúkov. Je založené na robustných, okamžite použiteľných prvkoch so vstavaným vretenovým systémom, ktorý umožňuje realizáciu akéhokoľvek požadovaného polomeru (už od 2,75 m) s milimetrovou presnosťou. K dispozícií je v dvoch šírkach panelov na vnútorné a vonkajšie prvky a v troch výškach čo umožňuje dokonalé prispôsobenie príslušnej stavebnej geometrii.

 TOPEC

 HÜNNEFLEX

TOPEC predstavuje úplne nové dimenzie v stropnom debnení. TOPEC robí debnenie a oddebňovanie podstatne rýchlejším, dokázateľne ekonomickejším a evidentne efektívnejším, ako tradične používané systémy. To preto, že systém TOPEC má len dve základné časti – panel a stojku, ktoré umožňujú vztýčiť akékoľvek stropné debnenie, jednoducho a bezpečne.

HÜNNEFLEX je moderný drevený nosníkový systém, ktorý vám umožní zrealizovať akýkoľvek druh podhľadu, akéhokoľvek pôdorysu, veľkosti a hrúbky dosky. Všetky časti systému HÜNNEFLEX sú vynikajúce svojou mimoriadnou kvalitou a vysokou funkčnosťou. Celodrevené nosníky, stojky a debniace panely tvoria dokonalú zostavu pomáhajúcu poraziť akúkoľvek výzvu.

 ID 15

 SKLOPNÉ LEŠENIE

Jedna z najsilnejších rámových podpier aká vôbec existuje. Napriek svojim malým rozmerom je schopná poradiť si s vysokým vertikálnym a horizontálnym zaťažením a to všetko bez ukotvenia pre rozloženie zaťaženia. Dokonca ani zaťaženia v rôznych výškach, na každom zo štyroch stĺpikov, nie sú problémom. Vďaka svojej malej základni, len 1 x 1 m, je ID 15 vždy viac ako len dobrým pomocníkom v ťažkých podmienkach stavby, napríklad v stiesnených priestoroch a v miestach s vysokými koncentráciami zaťažení.

Rozložte ho a upevnite, a naše sklopné lešenie je pripravené na akciu – ako pracovné lešenie, ochranné lešenie, ochranné strešné lešenie alebo ako prístrešok. Je testované DIN a má licenciu ako lešenie 3 a 4 triedy, s debnením alebo bez neho, až do maximálnej výšky 5,5 m. Dodáva sa ako kompletné a kompaktné , plne zmontované spolu s doskovým a zabezpečovacím zábradlím. Lešenárske jednotky široké 1,8 m, v dĺžkach 3 a 4,5 m, a sklopné rohové lešenia pre štandardné rohy tvoria základné prvky tohto systému.

 BOSTA 70

 MODEX

Nech ide o akýkoľvek projekt – modernizáciu, budovanie stavby, strechu, stenu, maľovanie alebo obklad fasády, vnútri alebo vonku s fasádnym lešením BOSTA 70 ste na túto prácu dobre vybavení. Dá sa rýchlo postaviť a rozobrať, celkovo je absolútne stabilné a bezpečné. Je to najlepšie sa predávajúci lešenársky systém našej spoločnosti a jeden z najlepších vo svojej kategórii. Nespočetné množstvo podnikateľov, majstrov a staviteľov lešení sa spolieha, deň čo deň. na jeho spoľahlivosť a efektívnosť.

Dá sa skonštatovať, že neexistuje nič, okolo čoho by sa nedalo rýchlo a bezpečne postaviť lešenie MODEX – veľké nádrže rovnako ako štíhle veže, mohutné klenuté stropy a zložité fasády. Vďaka svojmu mnohostrannému spojeniu, sa MODEX jednoducho prispôsobuje akémukoľvek tvaru, pôdorysu a akejkoľvek výške – a nielen tam, kde je potrebné fasádové lešenie. MODEX má všetky nevyhnutné predpoklady aj pre konštrukciu podperných systémov, priestorových lešení, hlavných tribún, javísk a schodísk.

 Ďalej je v našom sortimente vibračná a hladiaca technika Lievers, papierové debnenie kruhových stĺpov, betónové plastové a oceľové dištančné prvky, ako i sortiment od výrobcov Nevoga, Avi, H-Bau, Peikko, Ancon, Halfen, Deha, Jordahl- Pfeifer a ďalších.


VŠETKO PRE MONOLITICKÉ BETÓNY

Produkty: Debnenie Spojovací materiál Lešenie  Vibračná a hladiaca technika Dištančné profily  Te s n i a c e p r o f i l y Š m y k o v é t ŕ n e  Prerušenie tepelných mostov 

www.tebau.sk TEBAU, spol. s r. o. • Bratislava Bojnická 18/C 831 04 Bratislava

• Sučany Hradská 31 038 52 Sučany

• Košice Magnezitárska 5 040 01 Košice


Stavba

.PäOPTUJ inštalácie stropného chladenia Zákazník na Slovensku TBW‫ڀ‬QPTMFEOâDISPLPDI stal náročnejším B‫ڀ‬JOGPSNPWBOFKÝÓN QSJʊPN chce mať možnosť sám sa pri stavbe alebo rekonštrukcii SP[IPEOÞʳ BLÏUFDIOPMØHJF B‫[ڀ‬BSJBEFOJBCVEÞW‫ڀ‬KFIP domácnosti nainštalované. V oblasti klimatizácie a  kúrenia dochádza k  posunu od klasických výhrevných telies k veľkoplošným sálavým systémom. Tieto spravidla majú ako ekonomickú, tak aj ekologickú výhodu. Systémy stropného chladenia výborne nahrádzajú klasickú klimatizáciu s podstatne nižšími prevádzkovými nákladmi. Stropné chladenie je zabudované v strope a nevyžaduje žiadnu údržbu. Okrem toho nemá na vzhľad miestnosti žiadny alebo minimálny vplyv. Systém využíva podobný princíp ako podlahové vykurovanie - priamo v strope alebo v podstropnej konštrukcii sú zabudované rúrky s  cirkulujúcou studenou vodou, ktorá ho ochladzuje. Tento systém funguje na dvoch princípoch - sálanie chladu a  ochladzovanie vzduchu o  strop. Voda prúdiaca v strope má okolo 16°C, čo je o 10°C viac ako sa používa v bežnej klimatizácii. Tento rozdiel je možný tým, že aktívna chladiaca plocha pri stropnom chladení je niekoľkonásobne väčšia, čím sa aj pri vyššej teplote cirkulujúcej vody dajú dosiahnuť rovnaké výsledky s  oveľa nižšou spotrebou energie. Chladenie sálaním navyše vytvára príjemné chladné prostredie bez prievanu. Teplota v miestnosti je rovnomerne vychladená a pre pocit tepelnej pohody stačia aj vyššie teploty okolo 26°C. Slovenský trh ponúka 4 základné varianty inštalácie systému stropného chladenia. IS 12 integrované v stropnej konštrukcii Najnenápadnejšie je stropné chladenie integrované priamo v stropnej konštrukcii. Pre tento typ sa treba rozhodnúť ešte počas hrubej stavby. Chladiace registre, umiestnené iba 15 mm od povrchu v stropnej konštrukcii, umožňujú rýchle ovplyvnenie povrchovej teploty stropu nezávisle od hrúbky betónovej dosky stropu. Dokazuje to aj vysoký výkon veľkoplošných stropných

82

chladiacich/vykurovacích registrov, chladenia 75,6W/m2 pri Tv = 17,5°C a vykurovania 70W/m2 pri Tv = 36,5°C. Uloženie je cenovo nenáročné a vôbec nemení vzhľad ani výšku miestnosti, v ktorej sa nachádza. IR 8 podomietkové registre Ak je už hrubá stavba hotová, stropné chladenie sa dá zaviesť priamo pod omietku. Rúrky sa uchytia do hrebeňov upevnených na strope a zaomietnu sa omietkou o hrúbke 1,5 – 2 cm. Tento spôsob sa dá použiť aj tam, kde nie je možné znížiť svetlú výšku miestnosti zaveseným chladiacim sádrokartónom alebo kazetami. DP 6 chladiaci sadrokartón V  prípade, že systém inštalujeme do už zariadeného interiéru, je možné využiť chladiaci sadrokartón, ktorý sa vyrába z  obyčajného alebo protipožiarneho sadrokartónu.  Z  rubovej strany sa vyfrézuje drážka, vloží sa rúrka, ktorá sa zatmelí a prelepí spevňujúcou sklotextilnou mriežkou. Konce rúrok sa pripájajú na hlavný rozvod pomocou rýchlospojok. Montuje sa ako bežný sádrokartón a keďže rúrka je zapracovaná z rubovej strany, má aj vzhľad ako bežný sádrokartón. Chladiace kazety Alfa-therm Tieto sa používajú na inštaláciu do kancelárskych priestorov. V  tomto prípade sú rúrky umiestnené tesne pod povrchom a  od miestnosti sú oddelené len pohľadovou tkaninou. Vďaka tomu sa v miestnosti dá dosiahnuť pomerne rýchle ovplyvnenie teploty. Všetky štyri riešenia zabudovania stropného chladenia umožňujú nielen účinnejšiu a prirodzenejšiu formu ochladzova-


www.baumagazin.sk nia príbytkov počas horúcich letných dní, ale aj nenápadnejšiu prevádzku. Stropné chladenie nepotrebuje žiadne prídavné zariadenia, o ktoré je potrebné sa starať. Nezaberajú priestor v domácnosti ani nenarúšajú ucelený estetický dojem. Ing. Martin Paldan, riaditeľ spoločnosti Thermotech radí, „Ak uvažujete o  zabudovaní klimatizácie s  vykurovaním do svojho príbytku, je dobré sa obrátiť na odborníka už pri plánovaní stavby, či rekonštrukcie. Odborníci Vám vedia poradiť, aký typ je pre daný účel najvhodnejší a dohodnú sa aj s Vašim architektom na použití optimálneho riešenia.“

Umiestnenie Stropné chladenie je vhodné do spální, obývačiek, detských izieb, či pracovní. Je možné ho podmienečne použiť aj do kuchýň, musí však byť počas varenia zabezpečené dostatočné vetranie digestorom alebo ventilátorom so snímačom vlhkosti. Stropné chladenie nie je vhodné do miestností s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľne, interiérové bazény a pod.) z dôvodu nadmerného zrážania sa vodných pár na chladnom povrchu stropu. Je veľmi vhodné do kancelárií, vzhľadom na svoje výnimočné vlastnosti a možnosť inštalácie aj do zariadených priestorov. Viac info na www.stropnechladenie.sk V spolupráci so spoločnosťou Thermotech Zuzana Janove

83


Módne hity 84

13&45¶Ç/:$)$*&/;" 3&,-".6+&",0;¶4,"ɱ 04,"307


85

www.baumagazin.sk


Módne hity

Toto prirovnanie je veľmi trefné. Väčšia prestíž v obore reklamy, než Levy z festivalu v Cannes, neexistuje. Legendárna značka džínsového oblečenia Wrangler ich získala na festivale v Cannes hneď v piatich hlavných kategóriách. Značka bola ocenená za webowé stránky a aj reklamnú kampaň.

* Zlato v kategorii Websites-Microsites oblečenie a doplnky * Zlato za Craft – Interface – Navigation * Striebro za Craft – Najlepšie použité video * Bronz za Craft – Najlepšia hudba a zvukový design Kolekcia Wrangler Blue Bell, hlavná línia džínsového oblečenia, pozbierala neuveriteľnú štvoricu cien za svoju webovú stránku Jar/Leto 2010.

V rámci Cannes „Press Lions“, získala kampaň RED Wrangler Jar/Leto 2010 získala: Zlato v kategorii Fotografie. Posledná reklamná kampaň zn. Wrangler „Red“ bola ocenená zlatom. Snímky nafotil Jeff Burton a pôsobivá tlačená kampaň predstavuje mužov a ženy zachytených v energii okamžiku, ponorených v červenej vode alebo uprostred besnenia červeného prachu. Vznikla v spolupráci Wrangler EMEA marketingového oddelenia a kreatívneho tímu, spoločne so známou agentúrou Frad a Farid z Paríža, ktorá se podieľala na úspechoch firmy už v minulom roku.

86

V rámci Cannes „Cyber Lions“ Wrangler Blue Bell získala:

Vytvorená bola vďaka spolupráci Wrangler EMEA tímu a švédskej digitálnej agentúry Kokokaka. www.bluebelljeans.com využíva interaktivne technológie, špeciálne snímacie efekty a legendárneho modela Tonyho Warda. To všetko prináša zlomové úspechy. Veľký úspech značky Wrangler na Cannes Lions, mezinárodnom reklamnom festivale profesionálov, korunuje neuveriteľných osemnásť mesiacov pre značku. Žhavá kolekcia Blue Bell Jar/Leto 2010 na seba upozornila už začiatkom tohto roku v New Yorku, kde získala štyri ceny na festivale (the One Show, Webby and Clio). Adam Kakembo, marketingový riaditeľ Wrangler EMEA povedal: „Toto je ten najlepší možný výsledok. Každý člen tímu cítil, že sme odviedli tvrdú prácu a Blue Bell stránka sa presadila v New Yorku, ale dostať zlato v kategórii fotografia pre kampaň Red a dalšie štyri ceny pre webovky Blue Bell na Cannes Lions, to je neuveriteľné. Je to súčasná stratégia značky, odvážiť se aj na tenký ľad, pracovat kreatívne a využívať špičkové technologie. Chceme v tom pokračovať, ako len to bude možné. Chceme byť zábavní a zároveň nezabudnuteľní. Wrangler je neuveriteľná značka džínsového oblečenia.“


87

www.baumagazin.sk


Náš test 88

4MÈTLBOB137ÅQPIʠBE


www.baumagazin.sk 4UBĘŠJMQPIĘ BEOBQSWĂ?TLJDFEJ[BKOV &YQFSUJ[OBĘŠLZ7PMWPQSFPCMBTĘł podvozka hneÄ? vedeli, Ĺže ich oÄ?akĂĄva OFPCZĘŠBKOĂˆWâ[WB5P ĘŠPWJEFMJ bola idea ĹĄportovej limuzĂ­ny, Ăşplne odliĹĄnej od doterajĹĄĂ­ch modelov Volvo. Ăšlohou bolo vyvinúż podvozok, koreĹĄpondujĂşci s odvĂĄĹžnym dizajnom. VĂ˝sledkom je najdynamickejĹĄie vozidlo, akĂŠ kedy ĹĄvĂŠdska znaÄ?ka 1SFNJVNQSFETUBWJMB/PWĂ?7PMWP4 89


Náš test

„V žiadnom čase to nebola pre nás normálna technická úloha ale vždy to bol projekt plný vášne,“ hovorí Stefan Sällqvist, zodpovedný za vývoj podvozka nového modelu Volvo S60. „Využili sme náš celý know-how výroby podvozka aby sme realizovali nový špičkový produkt a pri tom sme prenikli do úplne nových oblastí,“ zdôrazňuje expert. „Jazdné vlastnosti sa dajú ťažko opísať slovami. Človek musí túto limuzínu jednoducho zažiť v pravom zmysle slova aby zistil, čo sa tým myslí. Najlepšie sa na to hodia vidiecke cesty s úzkymi zákrutami, pri ktorých každá zákruta predstavuje novú výzvu. Tu prejavuje nové Volvo S60 svoje mimoriadne kvality a fascinuje jedinečnou agilitou,“ sníva Stefan Sällqvist. Realizovať túto jedinečnú jazdnú dynamiku bol tvrdý a vzrušujúci kus práce plnej nových výziev a nových riešení. Aby bolo možné splniť zadané požiadavky, experti pre vývoj podvozka sa rozhodli vo veľmi skorej fáze pre výrobu špeciálneho prototypu, na ktorom sa dali odskúšať rozličné technické riešenia. „Mali sme možnosť realizovať nové, odvážne riešenia a túto šancu sme okamžite využili. Jednotlivé technické prvky sme porovnávali s našimi hlavnými konkurentmi, aby sme mohli skutočne vytvoriť nový špičkový produkt,“ hovorí Stefan Sällqvist.

Dynamický podvozok je štandardom v Európe Nové Volvo S60 má dĺžku 4,63 m, rázvor 2,78 m a rozchod vpredu i vzadu 1,59 m. Limuzína môže byť vybavená dvoma rozličnými verziami podvozka. Pre európsky trh je štandardom novo vyvinutý dynamický podvozok, kým pre väčšinu trhov Severnej Ameriky a Ázie sa bude sériovo montovať komfortný podvozok a športová verzia bude na želanie. Rozdiel medzi obidvoma verziami spočíva v tlmičoch a v prednom i zadnom pomocnom ráme. Pri tom má komfortný podvozok trocha mäkšie vyladenie aby sa zvýšilo tlmenie na ceste so zlým povrchom. „Ťažiskom vývojových prác bolo dosiahnuť úplne novú dimenziu v oblasti komfortu,“ hovorí Stefan Sällqvist. „Dynamický podvozok má vitálnu architektúru s rýchlou reakciou, pri ktorej stojí v stredobode pôžitok z jazdy bez toho, aby bol pri tom zanedbaný komfort.“

Rýchlejšie riadenie pre intuitívne ovládanie Počas vývojových prác tím špecialistov realizoval celostné riešenie, pri ktorom sa zmenil alebo vylepšil takmer každý detail, ktorý má vplyv na jazdné vlastnosti. Napríklad prevod prevodovky riadenia je teraz o desať percent rýchlejší ako pri predchádzajúcich modeloch, čím sa zabezpečuje lepšia ovládateľnosť a rýchlejšia spätná väzba. Zväčšený priemer stĺpika riadenia a tvrdšie silentbloky zvyšujú torznú tuhosť o 100 percent. Tým sa dosahuje lepší pocit kontaktu kolies s cestou. „Dobré riadenie sa uskutočňuje intuitívne a vozidlo musí „cítiť“ zámery vodiča ešte skôr ako ich uskutoční. V tomto smere sme podľa môjho názoru urobili obrovský krok smerom dopredu,“ hovorí Stefan Sällqvist. Predné tlmičové vzpery majú hrubšie piesty v porovnaní so športovým podvozkom modelu Volvo S80. Zvýšenie tuhosti o 47 percent umožňuje lepšie absorbovať priečne sily. Vinuté pružiny na prednej náprave sú kratšie a tvrdšie, vlastná frekvencia kmitania sa zvýšila o desať percent. Všetky silentbloky sú vše-

90


91

www.baumagazin.sk


92

Náš test


93

www.baumagazin.sk


Náš test obecne tvrdšie oproti aktuálnemu športovému podvozku Volvo. Aj silentbloky ramien. Tuhosť predných závesov tlmičových vzpier sa zlepšila o 50 percent a silentbloky prednej i zadnej nápravnice majú dvojnásobnú tuhosť oproti predchádzajúcej generácii. Pre športové jazdné vlastnosti a lepšie ovládanie sú optimalizované aj predné guľové čapy.

Najlepšie tlmenie Tlmiče pruženia nového modelu Volvo S60 majú väčšiu účinnosť ako pri každom inom doterajšom modeli značky Volvo. Uchy-

94

tenia tlmičov sú teraz vyrobené z polyuretánu (PUR) namiesto gumy, čo umožňuje lepší kompromis medzi komfortom a dynamickým ovládaním.

Aktívny podvozok Four-C na želanie Súčasne bol modifikovaný softvér osvedčeného systému pohonu AWD (All Wheel Drive) aby mohli verzie s pohonom všetkých kolies (štandardne pri T6 a na želanie pri D5) plne využiť potenciál nového podvozka. Všetky verzie nového modelu Volvo S60 môžu byť okrem toho vybavené vylepšenou verziou aktívneho


www.baumagazin.sk podvozka Volvo Four C s automatickým nastavovaním charakteristiky tlmičov. Systém Four C bol komplexne prepracovaný a v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Volvo teraz poskytuje ešte vyšší komfort. Systém je vybavený viacerými senzormi na permanentné monitorovanie jazdných vlastností. Pri tom sa charakteristika tlmičov v zlomku sekundy automaticky prispôsobuje okamžitej jazdnej situácii. Vodič môže základnú charakteristiku nastavenia stlačením gombíka prepínať v režimoch „Comfort“, „Sport“ a „Advanced“.

Mimoriadne jazdné výkony Športový dizajn novej limuzíny Volvo S60 neboli kreatívnou motiváciou iba pre podvozkových špecialistov Volvo Cars. Odvážne línie karosérie sú aj pre zákazníkov viditeľným prísľubom mimoriadnych jazdných vlastností. „Vieme, že zákazníci v tomto segmente majú veľké očakávania, čo sa týka zážitku z jazdy. Som presvedčený, že môžeme byť veľmi spokojní s našou prácou na podvozku a motoroch,“ povedal Tomas Ahlborg.

95


Náš test

Systém ochrany chodcov s automatickým zastavením +FEJOFʊOÈCF[QFʊOPTUOÈJOPWÈDJBW OPWPN7PMWP4 Nové Volvo S60 má množstvo prvkov high-tech, podporujúcich vodiča pri predchádzaní nehodám. Celosvetovú inováciu predstavuje systém na detekciu chodcov s automatickým zastavením. Podľa informácií Volvo Car Corporation takýto prvok v súčasnosti neposkytuje nijaký iný automobilový výrobca. Systém vybavený radarom a kamerou dokáže rozoznať chodcov, ktorý vkročili na cestu pred vozidlom a aktivovať brzdenie plnou intenzitou ak vodič včas nereaguje. Zvyšujúca sa hustota premávky spôsobuje, že rastie počet dopravných nehôd s chodcami. V Európe pripadá už 14 percent usmrtení pri dopravných nehodách na chodcov, v USA je to 11 percent a v Číne dokonca až alarmujúcich 26 percent. „Volvo od nepamäti hrá vedúcu rolu v oblasti ochrany posádky. V uplynulých rokoch sme odštartovali zásadné iniciatívy, ktoré pomáhajú vodičovi predchádzať kolíziám s inými vozidlami alebo aspoň zmierňovať ich následky,“ hovorí Thomas Broberg, starší bezpečnostný expert spoločnosti Volvo. „Teraz robíme enormný krok vpred technológiou, ktorá môže zvýšiť bezpečnosť nechránených účastníkov premávky,“ zdôrazňuje Broberg a dodáva: „Zvýšili sme spoľahlivosť tejto technológie natoľko, že môžeme ponúknuť systém, ktorý detekciou, výstrahou a brzdením plnou intenzitou dokáže zabrániť kolíziám s chodcami. Podľa našich vedomostí je to prvý bezpečnostný systém tohto druhu na svete. Súčasne sme touto technológiou zvýšili brzdný výkon nášho systému z 50 percent na plnú intenzitu,“ vysvetľuje Broberg. Špičková technológia umožňuje spoľahlivú identifikáciu Detekcia chodcov s automatickým zastavením je komplexný systém. Skladá sa z novo vyvinutého radarového modulu, integrovaného v maske chladiča, kamery pred vnútorným spätným zrkadlom a centrálnej riadiacej jednotky. Úlohou radaru je rozoznávať všetk y objekty pred vozidlom a merať odstup od nich. Kamera pri tom zisťuje, o aký druh objektu ide. Systém je naprogramovaný tak, že reaguje aj na stojace vozidlá a na vozidlá pohybujúce sa rovnakým smerom. Vďaka rozšírenému pozorovaciemu poľu novo vyvinutého radaru s dvoma režimami činnosti sa dajú včas rozoznať aj chodci, chystajúci sa vstúpiť na cestu. Kamera má vysoké rozlíšenie, preto môže rozoznať trasu pohybu chodca. „Predpokladom pre aktiváciu automatického brzdenia plnou intenzitou je, že objekt je jasne zachytený radarom aj kamerou. Vďaka pokrokovej technológii senzorov je okrem toho možné využiť brzdenie plnou silou,“ hovorí Thomas Broberg a dopĺňa: „Spoľahlivé rozoznanie chodcov predstavovalo komplexný

96

problém. Naša inovatívna technológia je naprogramovaná tak, aby rozoznávala trajektóriu pohybu chodcov a dokázala vypočítať, či je pravdepodobné, že vstúpia na cestu. Systém rozoznáva chodcov od telesnej výšky 80 centimetrov a tým reaguje aj na deti.“ Nová technológia umožňuje brzdenie plnou intenzitou V kritickej situácii systém najskôr akusticky varuje vodiča v kombinácii s blikajúcim svetlom na head-up displeji na prednom skle. Optická výstraha pripomína brzdové svetlo aby vyvolala u vodiča rýchlu a intuitívnu reakciu. Súčasne sa brzdová sústava vozidla pripraví zvýšením tlaku v systéme a priblížením brzdového obloženia k brzdovým kotúčom. Ak vodič nereaguje na výstrahu a hrozí kolízia, aktivuje sa automatické brzdenie plnou intenzitou. Technológia podlieha rovnakým obmedzeniam ako ľudské oko. Preto je jej „výhľad“ v zlom počasí a v tme obmedzený. Spoločnosť Volvo Car Corporation investovala do systému na detekciu chodcov s automatickým zastavením vyše päť rokov vývojových prác. Pri tom jazdili testovacie vozidlá na celom svete aby sa systém dokonale otestoval v rozličných dopravných, cestných a klimatických podmienkach. „V rámci „tréningu“ sme absolvovali vyše pol milióna kilometrov aby systém rozoznal spôsob pohybu chodcov a ich chovanie v rozličných krajinách a kultúrach. Okrem toho sa tieto informácie využijú na vývoj nových počítačových simulácií,“ hovorí Broberg. Systém zabraňuje kolíziám do rýchlosti 35 km/h K polovici všetkých nehôd s chodcami dochádza pri rýchlosti menšej ako 25 kilometrov za hodinu. Systém na detekciu chodcov s automatickým zastavením dokáže zabrániť kolízii pri rýchlosti do 35 km/h ak vodič včas nereaguje. Pri vyššej rýchlosti ide o to, aby sa rýchlosť vozidla pred nárazom čo najviac znížila. Štatistiky ukazujú, že rýchlosť má významný vplyv na následky nehody a že riziko ťažkého zranenia sa pri nízkej rýchlosti výrazne redukuje. Pri znížení nárazovej rýchlosti z 50 na 25 km/h môže systém na detekciu chodcov s automatickým zastavením znížiť riziko smrteľných zranení o 20 percent, v určitých situáciách dokonca až o 85 percent. „Počet smrteľných zranení chodcov je v súčasnosti relatívne vysoký a pri jeho znižovaní bude naša nová technológia hrať rozhodujúcu rolu,“ hovorí Thomas Broberg. Zabránenie nárazu do vozidla idúceho vpredu Až k 90 percent všetkých nehôd dochádza v dôsledku odpútania pozornosti vodiča. Pri tom polovica vodičov, ktorí sú účastníkmi nehody, pred nárazom vôbec nebrzdí. Systéme na detekciu chodcov je ďalším evolučným stupňom systému City Safety značky Volvo s automatickým brzdením vozidla. Preto sú funkcie detekcie, výstrahy a brzdenia aktívne aj v prípade ak hrozí riziko kolízie s vozidlom idúcim vpredu. Okamžité varovanie má vodiča upozorniť na nebezpečenstvo aby začal brzdiť a tým zabránil kolízii. Ak vodič nereaguje na výstražné signály, aktivuje sa brzdenie plnou intenzitou ešte skôr


www.baumagazin.sk ako je kolĂ­zia neodvrĂĄtiteÄžnĂĄ. Pri rozdiele rĂ˝chlosti do 35 km/h medzi obidvoma vozidlami sa dĂĄ automatickĂ˝m zabrzdenĂ­m Ăşplne predĂ­sĹĽ kolĂ­zii. VĂ˝straha pri Ăşnave NovĂŠ Volvo S60 mĂ´Ĺže byĹĽ navyĹĄe vybavenĂŠ aj rozliÄ?nĂ˝mi Ä?alĹĄĂ­mi funkciami na zvýťenie aktĂ­vnej bezpeÄ?nosti: t %SJWFS"MFSU$POUSPM %"$

TĂĄto jedineÄ?nĂĄ technolĂłgia slúŞi na varovanie vodiÄ?a ak je unavenĂ˝ alebo rozptĂ˝lenĂ˝. SystĂŠm monitoruje pohyb vozidla v rĂĄmci vodorovnĂŠho dopravnĂŠho znaÄ?enia jazdnĂ˝ch pruhov a varuje vodiÄ?a ak sa jeho sprĂĄvanie zmenĂ­ alebo ak hrozĂ­, Ĺže stratĂ­ kontrolu nad vozidlom. t #MJOE4QPU*OGPSNBUJPO4ZTUFN #-*4

Tento systĂŠm umoĹžĹˆuje identifikovaĹĽ vozidlĂĄ v priestore takzvanĂŠho „mĹ•tveho uhla“ vonkajĹĄĂ­ch spätnĂ˝ch zrkadiel. SystĂŠm upozornĂ­ vodiÄ?a na prĂ­tomnosĹĽ inĂŠho vozidla v monitorovanom priestore blikajĂşcim vĂ˝straĹžnĂ˝m svetlom v blĂ­zkosti vonkajĹĄieho spätnĂŠho zrkadla. t "LUĂ“WOFCJYFOĂ˜OPWĂ?SFøFLUPSZ 1PIZCMJWĂ?IMBWOĂ?SFøFLUPSZTBOBUĂˆÇ?BKĂžEP[ĂˆLSVUZBUâN[BCF[peÄ?ujĂş optimĂĄlne osvetlenie cesty v tme na kÄžukatĂ˝ch cestĂĄch. t -BOF%FQBSUVSF8BSOJOH -%8

SystĂŠm upozornĂ­ vodiÄ?a ak vozidlo prejde vodorovnĂŠ dopravnĂŠ znaÄ?enie jazdnĂŠho pruhu na ceste bez toho aby vodiÄ? predtĂ˝m aktivoval prĂ­sluĹĄnĂŠ smerovĂŠ svetlo. City Safety zabraĹˆuje nehodĂĄm pri nĂ­zkej rĂ˝chlosti NovĂŠ Volvo S60 je sĂŠriovo vybavenĂŠ systĂŠmom City Safety. VÄ?aka nemu sa dĂĄ Ăşplne zabrĂĄniĹĽ kolĂ­ziĂĄm s vozidlami idĂşcimi vpredu, ktorĂŠ sĂş typickĂŠ pre jazdu v meste alebo v kolĂłne, resp. nĂĄsledky takĂ˝chto nehĂ´d sa dajĂş vĂ˝znamne znĂ­ĹžiĹĽ. Okolo 75 percent takĂ˝chto kolĂ­ziĂ­ sa stĂĄva pri rĂ˝chlostiach pod 30 km/h. Okrem toho vĂ˝skumy ukazujĂş, Ĺže v 50 percent prĂ­padov vodiÄ? pred zrĂĄĹžkou vĂ´bec nebrzdil. SystĂŠm City Safety automaticky zabrzdĂ­ vozidlo ak inĂŠ vozidlo idĂşce vpredu zastavĂ­ alebo spomalĂ­ a vodiÄ? na to nereaguje. Funkcia je aktĂ­vna aj vtedy keÄ? vozidlo rĂ˝chlo smeruje na inĂş nepohyblivĂş prekĂĄĹžku. Pri rozdiele rĂ˝chlosti do 15 km/h dokĂĄĹže systĂŠm City Safety Ăşplne zabrĂĄniĹĽ nehode, pri rozdiele rĂ˝chlosti medzi 15 a 30 km/h sa rĂ˝chlosĹĽ nĂĄrazu znĂ­Ĺži aby sa zmiernili nĂĄsledky nehody.

Rollover Protection System (ROPS) v S60 sĂşÄ?asĹĽou sĂŠriovĂŠho vybavenia NovĂŠ Volvo S60 je ĹĄtandardne vybavenĂŠ systĂŠmom na ochranu pri prevrĂĄtenĂ­ (ROPS). NajmodernejĹĄia technolĂłgia senzorov pri prevrĂĄtenĂ­ vozidla aktivuje napĂ­naÄ?e bezpeÄ?nostnĂ˝ch pĂĄsov a CPÇ?OĂ?[ĂˆWFTPWĂ?BJSCBHZ *OøBUBCMF$VSUBJOT 4QPMVTPDISBOnou klietkou, integrovanou v skelete karosĂŠrie sa tĂ˝m vĂ˝razne zniĹžuje riziko zranenia pripĂştanĂ˝ch Ä?lenov posĂĄdky pri prevrĂĄtenĂ­ vozidla. ĂšÄ?innĂĄ ochrana pri nĂĄraze a optimalizovanĂŠ airbagy na ochranu hlavy V prĂ­pade kolĂ­zie vyvĂĄĹženĂĄ kombinĂĄcia vĂ˝stuh z ocele najvyĹĄĹĄej pevnosti zabraĹˆuje vniknutiu cudzĂ­ch predmetov do kabĂ­ny posĂĄdky. Na to je prednĂĄ ĹĄtruktĂşra karosĂŠrie novĂŠho modelu Volvo S60 rozdelenĂĄ na ĹĄtyri zĂłny, z ktorĂ˝ch kaĹždĂĄ pri deformĂĄcii preberĂĄ urÄ?enĂş Ăşlohu. SĂşÄ?asne prieÄ?ne uloĹženie motora v karosĂŠrii zabezpeÄ?uje zväÄ?ĹĄenĂş deformaÄ?nĂş zĂłnu a redukuje riziko jeho vniknutia do kabĂ­ny posĂĄdky pri Ä?elnom nĂĄraze. NovĂŠ Volvo S60 mĂĄ napĂ­naÄ?e bezpeÄ?nostnĂ˝ch pĂĄsov na vĹĄetkĂ˝ch ĹĄtyroch sedadlĂĄch. TakzvanĂĄ technolĂłgia PRS (Pre-Prepared Restraints) preberĂĄ adaptĂ­vne ovlĂĄdanie airbagov, napĂ­naÄ?ov bezpeÄ?nostnĂ˝ch pĂĄsov a obmedzovaÄ?ov sily pĂĄsov podÄža intenzity nĂĄrazu. Okrem Ä?alĹĄĂ­ch bezpeÄ?nostnĂ˝ch systĂŠmov mĂĄ novĂĄ limuzĂ­na Volvo S60 najmodernejĹĄĂ­ systĂŠm na ochranu pri boÄ?nom nĂĄraze, boÄ?nĂŠ airbagy v sedadlĂĄch, boÄ?nĂŠ zĂĄvesovĂŠ airbagy a mimoriadne ĂşÄ?innĂ˝ systĂŠm na ochranu pri nĂĄraze zozadu WHIPS (Whiplash Protection System), ktorĂ˝ je v automobilovej branĹži uznĂĄvanĂ˝ ako jeden z najĂşÄ?innejĹĄĂ­ch systĂŠmov na znĂ­Ĺženie rizika poranenia krku. SystĂŠm SIPS na ochranu pri nĂĄraze zboku bol pre novĂŠ Volvo S60 Ä?alej vylepĹĄenĂ˝ aby bol ĂşÄ?innĂ˝ pri ĹĄirĹĄom spektre kaĹždodennĂ˝ch dopravnĂ˝ch situĂĄciĂ­, ako naprĂ­klad sĂşÄ?asnĂ˝ boÄ?nĂ˝ nĂĄraz do obidvoch strĂĄn vozidla. UmoĹžnila to kombinĂĄcia dĂĄt senzora zrĂ˝chlenia vo vozidle a celosvetovo jedineÄ?nĂŠ poĹžitie gyroskopickĂŠho zotrvaÄ?nĂ­ka, merajĂşceho uhlovĂş rĂ˝chlosĹĽ v zvislej osi. TakĂ˝mto spĂ´sobom sa riadi aktivĂĄcia boÄ?nĂ˝ch a boÄ?nĂ˝ch zĂĄvesovĂ˝ch airbagov, ako aj napĂ­naÄ?ov bezpeÄ?nostnĂ˝ch pĂĄsov v kolĂ­znej situĂĄcii.

97


BauCard.sk

Zoznam partnerov #BV$BSETZTUĂ?NV ABCelektro, PM Sarah spol, s.r.o.

CERSA spol.s r.o.

ELTIS SK, s.r.o.

EPNĂˆDFTQPUSFCJÇ?F BanskobystrickĂ˝ kraj, BratislavskĂ˝ kraj, KoĹĄickĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, PreĹĄovskĂ˝ kraj, TrenÄ?iansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

LĂžQFÇĽÇŞPWĂ?Ă?UĂžEJP BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

COM.S.I., spol.s r.o.

FMFLUSPJOĂ?UBMĂˆDJF BanskobystrickĂ˝ kraj, BratislavskĂ˝ kraj, KoĹĄickĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, PreĹĄovskĂ˝ kraj, TrenÄ?iansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

4 home design

QSFEBKEWFSĂ“BLÇĽVÇ?JFL BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

Ento

LPNQMFOUSJFĂ?FOJFJOUFSJĂ?SPWOBLÇĽĂžÇ? BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

DEKOR

äFMF[JBSTUWP Bratislavský kraj

Adacco

[BUFQÇĽPWBOJF J[PMĂˆDJFTUSJFDI ÇĽBILĂ?TUBWCZ BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

EuroklĂ­ma, s.r.o.

WZLVSPWDJBUFDIOJLB BratislavskĂ˝ kraj

Demko Feder

LMJNBUJ[ĂˆDJB W[EVDIPUFDIOJLB Nitriansky kraj, CelĂĄ SR

ALLESMONT

1PTUFMFBTQĂˆMOF BratislavskĂ˝ kraj

EUROSAFE Slovakia

SF[BOJFBWÇąUBOJFEPäFMF[PCFUĂ˜OV QBOFMVBLBNFÇŞB Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

Domos Slovakia

5SF[PSZ CF[QFÇ?OPTUOĂ?EWFSFBGĂ˜MJF BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

Aludoor

,PNQMFUOâTPSUJNFOUQPEMBIPWâDILSZUÓO Bratislavský kraj, Koťický kraj, Preťovský kraj

Flora Exotika

WTUBWBOĂ?Ă?BUOĂ“LZBLVDIZOF BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Domus Plus

EPEĂˆWLBBĂžESäCBJOUFSJĂ?SPWFKBFYUFSJĂ?SPWFK[FMFOF BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

anmima

FYLMV[Ă“WOFNBUFSJĂˆMZQSFJOTUFSJĂ?SBFYUFSJĂ?S BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

H&K Slovakia

WFÇĽLPPCDIPETFMFLUSPJOĂ?UBMBÇ?OâNNBUFSJĂˆMPN BratislavskĂ˝ kraj, TrenÄ?iansky kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Drevlux

TWJFUJEMĂˆLPNQMFOUâTPSUJNFOU BratislavskĂ˝ kraj

Aquatech

,VDIZOTLĂ?MJOLZBOĂˆCZUPLOBNJFSV BratislavskĂ˝ kraj, TrnavskĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

HALAMA Invest

ĂžQSBWBWPEZ PreĹĄovskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Drevo NOVA

,SPWZ TUSFDIZ TDIPEJTLĂˆ ESFWP BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

CZUPWâUFYUJM EPQMOLZBEFLPSĂˆDJF TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

QSFEBKSF[JWBBWĂ?FULâDIESVIPWTUBWFCOĂ?IPB WFÇĽLPGPSNĂˆUPWĂ?IPESFWBBWâSPCLPW[OFIP BratislavskĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, TrenÄ?iansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

BEWAS

AteliĂŠr DM

home4all

DUNA

TUBWCBOĂ“[LPFOFSHFUJDLâDINPOUPWBOâDIEPNPW BanskobystrickĂ˝ kraj, BratislavskĂ˝ kraj, KoĹĄickĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, PreĹĄovskĂ˝ kraj, TrenÄ?iansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

BVUPNBUJDLĂ?[ĂˆWMBIPWĂ?TZTUĂ?NZ BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

LĂžQFÇĽÇŞPWĂ?Ă?UĂžEJP TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Hypo Consulting

BUBO

DuĹĄan Mrva

IZQPUFLĂˆSOFQPSBEFOTUWP BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

[ĂˆNPÇ?OĂ“DUWP BanskobystrickĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj

Insta

Eko plast

PLOĂˆ TUBWFCĂ?Ç?JOOPTUJBNFDIBOJ[ĂˆDJB BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

[ĂˆLB[LPWĂ?TUPMĂˆSTUWP BanskobystrickĂ˝ kraj, BratislavskĂ˝ kraj, KoĹĄickĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, PreĹĄovskĂ˝ kraj, TrenÄ?iansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

BunÄ?ĂĄk VladimĂ­r WPEBLĂžSFOJFQMZOPTĂˆE[BOJFTBOJUZ BratislavskĂ˝ kraj

7âSPCBBNPOUĂˆĂ¤QMBTUPWâDIPLJFO EWFSĂ“B[JNOâDI [ĂˆISBE BratislavskĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj

InĹĄtalatĂŠrstvo - Ladislav Belenyesi JOĂ?UBMĂˆDJFWPEZ LĂžSFOJF QMZO BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

ELIKOV - Juraj Polåk Bytový textil HP LPNQMFOUâTPSUJNFOUCZUPW�IPUFYUJMV Trnavský kraj, Celå SR

QPIPOZCSĂˆOBLPWPWâSPCB BratislavskĂ˝ kraj, TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

EliĹĄka WâSPCBOĂˆCZULVOBNJFSV BratislavskĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, CelĂĄ SR

98

INTERBYT, s.r.o. QSFEBKOĂˆCZULV BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR


KRISTL

MĹ Design, s.r.o.

QSFEBKLPCFSDPW BratislavskĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

HBSĂˆĂ¤PWĂ?BPTUBUOĂ?CSĂˆOZ BVUPNBUJDLĂ?EWFSF CSĂˆOPWĂ? QPIPOZ BratislavskĂ˝ kraj, TrnavskĂ˝ kraj

#BOTLPCZTUSJDLâLSBK ,P�JDLâLSBK 1SF�PWTLâLSBK Žilinský kraj

IVP, s.r.o.

Kulla

FMFLUSPJOĂ?UBMBÇ?OĂ?QSĂˆDF BanskobystrickĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

;ĂˆISBEOĂ“DUWP BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

IzolaÄ?nĂŠ projekty

Leonardo Home

[BQÇĽPWBOJFPCKFLUPW TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

FYLMV[Ă“WOFLVDIZOF BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

JATOBA, s.r.o.

LoBox

QSFEBKBNPOUĂˆĂ¤QPEMBIPWĂ“OWSĂˆUBOFTFSWJTV BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

FYLMV[Ă“WOZLĂžQFÇĽÇŞPWâOĂˆCZUPLBTBOJUB BanskobystrickĂ˝ kraj

JOPRO, s.r.o.

LubomĂ­r MedveckĂ˝ OVB

QSPKFLUPWĂˆ JOäJOJFSTLBBQPSBEFOTLĂˆÇ?JOOPTǸ BratislavskĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, TrenÄ?iansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

OF[WJTMĂ?ĂśOBOÇ?OĂ?QPSBEFOTUWP BratislavskĂ˝ kraj

Murexin Austrotherm GBSCZ MBLZ MFQJEMĂˆOB17$ UFYUJM HVNPQMBTUZBESFWP BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Natural Energy TPMĂˆSOFTZTUĂ?NZ KoĹĄickĂ˝ kraj

NETTUR - Miroslav TureniÄ? /F[ĂˆWJTMĂ?ĂśOBOÇ?OĂ?QPSBEFOTUWP BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

www.baucard.sk

irrealis, spol.s r.o.

Non-Stop KRTKOVANIE

NOVĂ DOBA M-InteriĂŠr, spol.s r.o.

JUNADO

TrnavskĂ˝ kraj

K&M Centrum QPEMBIPWĂ?Ă?UĂžEJP BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

K.V.Bau TUBWFCOĂ? NBMJBSTLFB[BUFQMPWBDJFQSĂˆDF TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

Karol Ĺ vec - LUMAS

Ç?JTUFOJFQPUSVCĂ“BLBOBMJ[ĂˆDJĂ“ BratislavskĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj

UZQPWâBBUZQPWâOĂˆCZUPLBJOUFSJĂ?SZ BratislavskĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

OĂ“[LPFOFSHFUJDLĂ?EPNZ &,01"/&#SBUJTMBWTLâLSBK $FMĂˆ43 $FMĂˆ&6

OPTIKA - Miroslav NovĂĄk

MAAG

PÇ?OĂˆPQUJLB BratislavskĂ˝ kraj

LĂžQFÇĽÇŞPWĂ?Ă?UĂžEJP BratislavskĂ˝ kraj, KoĹĄickĂ˝ kraj, PreĹĄovskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Pavol BeĹˆuĹĄ - zĂĄkazkovĂŠ stolĂĄrstvo

MADMAT, s.r.o.

[ĂˆLB[LPWĂ?TUPMĂˆSTUWP BratislavskĂ˝ kraj

QPäJÇ?PWÇŞBBQSFEBKOĂˆSBEJB BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

Pekas M+K

äBMĂž[JF QMBTUPWĂ?PLOĂˆBEWFSF BratislavskĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

MAKRO spol.s r.o.

Kerain, s.r.o.

MEA

NBMPPCDIPEB WFÇĽLPPCDIPETQPUSFCBNJQSFEPNĂˆDOPTǸ BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

7âSPCBBNPOUĂˆĂ¤QMBTUPWâDIPLJFO EWFSĂ“B[JNOâDI [ĂˆISBE BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Pick & Roll spol.s r.o. QSFEBKLFSBNJDLâDIPCLMBEPWâDINBUFSJĂˆMPW TUBWFCOĂˆ DIĂ?NJB BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

JOĂ?UBMĂˆDJBFMFLUSJDLâDISP[WPEPW #SBUJTMBWTLâLSBK 1SFĂ?PWTLâLSBK $FMĂˆ43

PohĂĄnka, s.r.o. Metalia

Klima LG LMJNBUJ[ĂˆDJF BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

[ĂˆNLZ [ĂˆNLPWĂ?TZTUĂ?NZBLPWBOJBWĂ?FULâDIESVIPW #SBUJTMBWTLâLSBK $FMĂˆ43

LPNQMFUOĂˆEPEĂˆWLBQSFTUSFDIZBJ[PMĂˆDJF BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

WâSPCB NPOUĂˆĂ¤EWFSĂ“ NVSĂˆSTLFQSĂˆDFA #BOTLPCZTUSJDLâLSBK ÇJMJOTLâLSBK $FMĂˆ43

NPOUĂˆĂ¤OFQSĂˆDF BanskobystrickĂ˝ kraj, BratislavskĂ˝ kraj, KoĹĄickĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, PreĹĄovskĂ˝ kraj, TrenÄ?iansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

QBSBQFUZ TJFǸLZ äBMÞ[JFBEPQMOLZLWâSPCFPLJFO Trnavský kraj, Celå SR, Celå EU

TUBWFCOJOZBLĂžQFÇĽÇŞPWĂ?Ă?UĂžEJP BanskobystrickĂ˝ kraj, BratislavskĂ˝ kraj

PROGARDEN Mosquito DDD EF[JOGFLDJB EF[JOTFLDJB EFSBUJ[ĂˆDJBLPNQMFYOĂ?TMVäCZ BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Kollmann CZUPWâBLBODFMĂˆSTLZOĂˆCZUPLOBNJFSV BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

TPMĂˆSOFTZTUĂ?NZ QPEMBIPWĂ?LĂžSFOJF WPMUBJDLĂ?TZTUĂ?NZ BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

Prespor Milenia

KocĂşrek Miroslav - E-MONT

WâSPCBÇ?BMĂžOFOĂ?IPOĂˆCZULVOBNJFSV BratislavskĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

Power+Nature MG dvere

KM Beta - Ing.Zuzana TĂłthovĂĄ

1SFEBKTFEBÇ?JFLBPCSB[PW BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

SFMJ[ĂˆDJB[ĂˆIBE [ĂˆISBEOĂˆUFDIOJLB BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR, CelĂĄ EU

Proinvest Co, s.r.o. MPL TUBWFCOJOZ BanskobystrickĂ˝ kraj, BratislavskĂ˝ kraj, KoĹĄickĂ˝ kraj, Nitriansky kraj, PreĹĄovskĂ˝ kraj, TrenÄ?iansky kraj, TrnavskĂ˝ kraj, Ĺ˝ilinskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

"VUPQSĂ“TMVĂ?FOTUWP BVUPEJFMZ QSFEBKQOFVNBUĂ“LB QOFVTFSWJTZ QSFEBKLPMJFTBEJTLPW BratislavskĂ˝ kraj, CelĂĄ SR

99


BauCard.sk

Promiprojekt, s.r.o.

STAVMAT

UNIGROUP

,BUBMØHQSPKFLUPWSPEJOOâDIEPNPW Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR, Celá EU

TUBWFCOJOZ Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Celá SR

[ÈLB[LPWÏTUPMÈSTUWPBUFTÈSTUWP

Quarter studio

WFǥLPPCDIPETWFOUJMÈUPSNJBQSÓTMVÝFOTUWPN Bratislavský kraj, Celá SR

WâSPCBLPNQMFUOÏIPTPSUJNFOUVCZUPWÏIPBBUZQPWÏIP OÈCZULV Banskobystrický kraj, Celá SR

Stavsit TUBWFCOJOZ Bratislavský kraj

Vltavín Doors, s.r.o.

Relius - Tech Color

Stechfinal

EPEÈWLBBNPOUÈäEWFSÓ FVSPPLJFOBQPEMÈI Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU

GBSCZ GBTÈEZ [BUFQǥPWBOJFCVEPW Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU

LPNQMFUOÈQPOVLBQSFTUBWCVTUSFDIZ Bratislavský kraj, Celá SR

VTM Gastroz

STEKO Slovakia

HBTUSPOPNJDLÏ[BSJBEFOJBBLÈWPWBSZ #SBUJTMBWTLâLSBK $FMÈ43

REMOBYT

1SFEBKLSCPWBHBSÈäPWâDICSÈO Bratislavský kraj, Celá SR

TUBWCOÏBSFLPOÝUSVLǏOÏQSÈDF Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU

STEVO, s.r.o.

RENOBA - Rudolf Baán

QSFQSBWBNBUFSJÈMVOÈLMBEOâNJWP[JEMBNJ Bratislavský kraj, Celá SR

SFOPWÈDJBEWFSÓGØMJPV Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj

Stolárstvo Pavol Belan

ROKU - STAV

[ÈLB[LPWÈTUPMÈSTLBWâSPCB Bratislavský kraj, Celá SR

TUBWFCOÏǏJOOPTUJWÝFULÏIPESVIV Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU

STOLMONT

S-K Kovo

[ÈLB[LPWÈWâSPCBOÈCZULV Trnavský kraj, Celá SR, Celá EU

LPWÈǏTUWPB[ÈNPǏOÓDLBWâSPCB Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Celá SR

Svet kúpeľní - APLAUZ

S-term

LÞQFǥǪPWÏÝUÞEJP Bratislavský kraj

BSDIJUFLUÞSB Bratislavský kraj, Celá SR, Celá EU

QSFEBK TFSWJTBNPOUÈäWZLVSPWBDFKUFDIOJLZ Bratislavský kraj

Svet Kúpeľní - AREA TRADE

ŽIHI Beton

seratahi

LÞQFǥǪPWÏÝUÞEJP Bratislavský kraj

WFǥLPPCDIPEQSFQPEMBIZ TBOJUVBPCLMBEZTUJFO Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR

WâSPCBBUSBOTQPSUDFSUJöLPWBOÏIPCFUØOV Bratislavský kraj

Svet kúpeľní STAVREALING

Slovaktual o.z.

LÞQFǥǪPWÏÝUÞEJP NBMÏTUBWFCOÏQSÈDF Bratislavský kraj, Celá SR

QMBTUPWÏBIMJOÓLPWÏPLOÈ Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU

ZANEX studio OÈCZULPWÏQPMPUPWBSZ EPQMOLZBLPWBOJB #SBUJTMBWTLâLSBK

ZANY Kuchyne

T-Project

LVDIZOTLÏÝUÞEJP Bratislavský kraj

ZAPA Beton Sk s.r.o. WâSPCBBQSFEBKCFUØOPWâDI[NFTÓ USBOTQPSUCFUPO

Celá SR

ZAZU

ZIPO, s.r.o. JOUFSJÏSPWÏTUBWFCOÏQSWLZ Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR, Celá EU

QSPKFLǏOÈBJOäJOJFSTLBǏJOOPTǸ Trnavský kraj, Celá SR

ZK - Instal

SLOVDAE, s.r.o.

Titan-Raš

ǏFSQBEMÈ Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Celá SR, Celá EU

IZESPJ[PMBǏOÏNBUFSJÈMZ WFOUJMBǏOÏUVSCÓOZ Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR

WPEPJOÝUBMÈDJF LÞSFOJF LBOBMJ[ÈDJB QSÓQSBWOÏTUBWFCOÏ QSÈDF Trenčiansky kraj, Celá SR

Trade-Market $FMÈ43 $FMÈ&6

Slovwagas LPNQMFYOÏSJFÝFOJBQSFLÞSFOJFBQMZO Bratislavský kraj, Celá SR

Sortec Elektronic, s.r.o. "OUÏOOBBTBUFMJUOÈUFDIOJLB Bratislavský kraj, Celá SR

Stamak s.f. s.r.o.

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Celá SR

100

Univent

Triangel, s.r.o. NBMPPCDIPEBWFǥLPPCDIPETWZLVSPWBDPVUFDIOJLPV Bratislavský kraj, Celá SR

TRIM Trade QSPKFLDJB NPOUÈäBSFWÓ[JFFMFLUSPJOÝUBMÈDJÓ Bratislavský kraj, Celá SR

ZRAS W[EVDIPUFDIOJLB LMJNBUJ[ÈDJB FMFLUSPJOÝUBMÈDJB Nitriansky kraj, Celá SR, Celá EU


ENERGIA Z PRÍRODY slnko faktúry neposiela...

• vákuové trubice "Heat-Pipe" • vysoko odolné borosilikátové sklo • bezpečná prevádzka • odolnosť trubice do nárazu predmetu s priemerom 25 mm • funkčnosť do 5 minút • fungovanie aj pri zhoršených poveternostných podmienkach • fungovanie aj v zimných mesiacoch

• získava aj odrazené a difúzne žiarenie • obehové médium v trubici je netoxické a nemrznúce • dva nezávislé systémy obehu tepla - nezávislosť a stála funkčnosť • pri "výpadku" trubice systém funguje ďalej • vysoký výkon na malej ploche • extrémne výborná odolnosť voči vetru • extrémne nízke zaťaženie strechy • záruka 10 rokov

www.slnecnaenergia.eu

Trnavská cesta 50 821 02 Bratislava Tel: 00421 2 3301 4756 Mobil: 00421 0911 924 524 E-mail: sales@slnecnaenergia.eu


BAUmagazin / júl 2010  
BAUmagazin / júl 2010  

Online mesačník o bývaní, štýle a dizajne. Viac ako 100 strán. ZADARMO ako súčasť portálu www.baumagazin.sk