Page 1

S DE Å G T ÅR TI LL

Plantera buskar och träd


Plantera buskar och träd BAUHAUS har ett stort utbud av buskar och träd för din trädgård. Men för att de ska bli den vackra bär- och fruktbärande del av din närmiljö är det viktigt att du planterar dem och vårdar dem på rätt

Att tänka på:

Barrväxter som odlats i kruka kan planteras ­ nder hela sommaren. Krukan ska tas av före planu tering. För att förhindra rotsnurr ska du riva av lite rotbitar. Levereras växten med klumpnät, sätt ner klumpen i gropen och lossa knutarna. Planteringsgropen ska vara dubbelt så stor som växtens klump. Vattna rejält efter plantering och rikligt en gång i veckan om vädret är torrt.

De flesta träd och buskar som säljs idag är odlade i kruka och kan i allmänhet planteras under hela odlingssäsongen. Är vädret hett och torrt bör du dock avstå från plantering. Står inte plantorna i kruka med jord utan har bara rötter planteras de tidigt på våren eller sent på hösten när de är i vila. Tänk på att rötterna är mycket mycket känsliga för uttorkning och att planteringen bör ske så fort du kommit hem med plantorna. Går inte det, sätt dem tillfälligt i fuktig, lucker jord. Innan du planterar dem ska du låta plantorna stå och dra i vatten några timmar. Krukodlade växter behöver inte i jorden direkt. Men det är ändå bra att gräva planteringsgropen i förväg. Den bör vara dubbelt så stor som plantans jordklump. Innan du planterar ska du ge plantan en rejäl rotblöta. Lucker och mullrik jord gillas av de flesta växter. Därför ska du blanda upp lerig och kompakt jord eller sandig jord med med t ex torv, planteringsjord eller kompost. Botten i planteringsgropen ska också vara lucker så att vattnet inte stannar. Är växten barrotad ska du breda ut rötterna ordentligt. Fyll på med jord och packa så att plantan står stadigt. Därefter vattnar du. När vattnet har runnit undan och jorden sjunkit ihop, fyll på med resten av jorden. För att förhindra uttorkning och att ogräs får fäste kan du täcka jorden med täckbark, torv eller gräsklipp.

En klätterväxt som ska växa mot en husvägg bör planteras minst 50 cm från grunden. Närmare finns risk för att det blir för torrt. Planteringsdjupet ska vara det samma som i krukan. Klipp ner till ca 30 cm och gallra sedan plantan efter behov. Klematis kräver djup, näringsrik och väldränerad jord. Jordklumpen ska planteras 10 cm under markytan. Lägg ren sand runt rothalsen. Vid planteringen ska plantan beskäras ca 30 cm över mark­ ytan. Tänk på att Klematis vill ha svalt och skuggigt kring rötterna.

Bärbuskar behöver öppen jord och mycket näring. Plantera inte för djupt. Ca 5 cm under jord räcker för rötterna. Hallon planteras i rad med 5070 cm avstånd. Krusbär och vinbär planteras med 1–1,5 m mellan buskarna. Rabarber planteras i mullrik jord. Prydnadsbuskar kan planteras från tidiga våren till sena hösten. Vi har numera de flesta sorter krukodlade, vilket innebär att du alltid kan plantera när det passar dig bäst. Vattna rikligt efter plantering. Sätt jordklumpen så att den är i nivå med jordytan. Vissa buskar mår bra av att beskäras efter planteringen så att de förgrenar sig bättre, gäller framförallt växter med långa årsskott.

Plantering av fruktträd kräver en bred och djup grop. Förädlingsstället, syns som en förtjockning längst ner på stammen, ska vara ovan jord. Använd en stör för att ge trädet stöd. Fäst trädet vid stören med bindningsband. Skydda stammen med ett gnagskydd. Beskär trädet ovanför de utåtriktade knopparna. Spara ca 1/3 av sidoskottens ursprungliga längd. Korta till sist av toppen, 15–20 cm ovanför de inklippta sidogrenarna. Prydnadsträd planteras lika djupt som det stått i krukan. Eventuellt förädlingsställe ska vara ovan jord. Stöd upp stammen. Fyll på jord och packa hårt runt roten och vattna rikligt. Behövs det, klipp in toppskott och sidogrenar.


Vi har allt du behöver för att plantera buskar och träd Material Buske/träd Planteringsjord Gnagskydd Spaljevirke Verktyg Spade Sekatör Utrustning för bevattning

BAUHAUS tar inte ansvar för skador som uppkommer vid åtgärder baserade på dessa gör-det-själv-råd.

www.bauhaus.se

Plantera_buskar  

G ÅR DET TIL L SÅ Bärbuskar behöver öppen jord och mycket nä- ring. Plantera inte för djupt. Ca 5 cm under jord räcker för rötterna. Hallon...

Plantera_buskar  

G ÅR DET TIL L SÅ Bärbuskar behöver öppen jord och mycket nä- ring. Plantera inte för djupt. Ca 5 cm under jord räcker för rötterna. Hallon...

Advertisement