Page 1

S DE Å G T ÅR TI LL

Installera spots


Installera spots Den nya belysningstekniken har gett oss ett stort utbud av lampor. Halogenlampan är ett exempel. Den finns både för nätspänning 220 V och får lågspänning 6, 12 och 24 volt med eller utan reflektor och med olika socklar. I BAUHAUS stora lamputbud ingår förstås halogenlampor. Dessutom har vi alla verktyg du behöver.

Att tänka på: En halogenlampa för nätspänning har en livslängd på ca 2 000 timmar. En lågvoltslampas livslängd är ca 5000 timmar. Den ger dessutom mer än dubbelt så mycket ljus per watt, men kräver en transformator. Halogenlampan alstrar mycket ­värme, precis som den vanliga glödlampan. I halogenlampan blir mellan 10–20 procent av energin ljus. Halogenlampor med inbyggd ­reflektor kan ha en spridningsvinkel från 3 grader till 60 grader. Det ger stora möjligheter att belysa och framhäva enskilda föremål.

Att bygga in ljuspunkter med halogenspots är enkelt. I princip behöver du bara en borr­ maskin och en 80 mm hålsåg. Kabeln mellan lampan och transformatorn ingår i satsen och får inte skarvas.

Med tanke på den värme som alstras ska du vara mycket noggrann med avståndet till närliggande material. Räkna med minst 70 mm bakom ­lampan, 50 mm i sidled och 500 mm till framförliggande yta.

För halogenbelysning i våt­ utrymmen gäller olika avståndsklassningar. Ta reda på vad som gäller för det kit som du avser att installera. En armatur som utsätts för hög fukt kan gå sönder och i värsta fall orsaka kortslutning.

Denna monteringsbeskrivning gäller 12 volts halogenspots. Även om det handlar om lågspänning måste du vara noggrann och följa instruktionerna till punkt och pricka. Även om spänningen i sig är ofarlig kan felaktig montering förorsaka kortslutning. Dessutom kan den höga temperaturen utgöra en brandrisk om lampan används felaktigt. Se till att följa rekommendationerna när det gäller ventilationsutrymme runt lampan.

Hos BAUHAUS hittar du kompletta halogenkit för ljussättning i ­olika miljöer.

www.bauhaus.se

Installera spots  

Lär hur man installerar spots

Advertisement