Page 1

S DE Å G T ÅR TI LL

Bygga fritidshus


Bygga fritidshus Tillhör du de många som går och drömmer om ett fritidshus och kanske vill bygga det själv istället för att köpa ett gammalt. Då hittar du allt du behöver ifråga om material, verktyg och utrustning hos BAUHAUS. Vi erbjuder till och med monteringsfärdiga hus. Men innan du sätter igång byggprojektet finns en hel del att tänka på. Förutom planeringen av den praktiska arbetsgången från ritning till ­färdigt hus är det en del formaliteter som måste klaras av och regler som du måste följa.

Bygglovet När du bygger ett fritidshus måste du ha ett bygglov. Att få ett bygglov går i stort sett till på samma sätt som när du ska bygga ett vanligt hus. Förfarandet är dock något ­enklare om du tänker bygga i ett rent fritidshusområde. Då ställs det mindre krav på handlingar som ska lämnas in till stadsbyggnads­ kontoret. Bl a krävs inga ritningar över VA och ventilation. I Sverige finns det inga lagliga hinder mot att bo permanent i rena fritidshusområden. Vissa kommuner försvårar dock permanentboendet genom att inte dra fram kommunalt vatten och avlopp. Andra styrmedel kan vara att stoppa vattentillförsel och sophämtning under vintern. Många kommuner upplåter ock­ så kolonilotter där man lämnar bygglov på upp till 15 kvm och ko­ loniområden där gränsen är satt till 40 kvm. I rena fritidshusområden får man ­oftast bygglov på upp till 60 kvm. Långt ifrån alla fritidshus ligger i fri­ tidshusområden. Tänker du bygga på rena landsbygden finns det inte några speciella föreskrifter för hur­ dant hus du får bygga.

andra krav på boendet. Vi nöjer oss inte längre med en alltför låg stan­ dard. Vi vill förstås ha det bekvämt även på vår fritid och vi vill kunna bo i fritidshuset även under vinter­ halvåret. Många ser också fritids­ huset som en permanentbostad i framtiden. Därför bör du tänka framåt och bygga ett hus som du kan bo bekvämt i året runt. Då kan det vara bättre att börja med ett mindre hus av hög kvalitet och ­sedan kanske bygga till. Tänker du på det sättet är det inte så stor skill­ nad mellan att bygga ett fritidshus och att bygga ett hus för permanent boende.

Ha framtiden i bakhuvudet Förr talade vi ofta om sommarstuga. Idag talar vi om fritidshus och helt

Den mysiga braskaminen En öppen spis eller en brakamin är för många sinnebilden av fritids­

Billigare att bygga fritidshus Det kostar förstås en hel del att bygga ett fritidshus, men det är i de flesta fall billigare än att bygga ett hus för permanentboende. För det första är ytan oftast mindre. Dess­ utom nöjer man sig oftast med en torpargrund. Den kräver inte så ­stora resurser och den är enkel och ­billig att utföra. Väljer du lite enklare material i fritidshuset och kanske avstår från diskmaskin och annan utrustning blir förstås kostnaderna lägre.

www.bauhaus.se

huset. Har du tänkt dig en eldstad bör du ta kontakt med den lokala skorstensfejarmästaren innan du börjar bygga. Prata med honom om hur eldstaden bör utformas. Ta ­också kontakt med kommunen så du vet vilka regler som gäller. ­Annars är risken stor att du får ­ändra i efterhand. Det är du som är ansvarig När du bygger ett fritidshus iklär du dig också ett ansvar. Som bygg­ herre måste du se till att lagar, för­ ordningar och regler följs och det spelar ingen roll om åtgärden är ­lovfri eller ej.

Bygga_fritidshus  

G ÅR DET TIL L SÅ huset. Har du tänkt dig en eldstad bör du ta kontakt med den lokala skorstensfejarmästaren innan du börjar bygga. Prata me...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you