Page 1

Сървис Център България ул. 202 № 17 1220 София Телефон: +359 2 4242420 Факс: +359 2 4242371 info@bauhaus.bg www.bauhaus.bg


За да стане добре.

Специалистът за работилницата, дома и градината


Историята на започва преди повече от 50 години. Тя отдавна се е превърнала в история на успеха.

2


Всеки, който преди 50 години е търсил

и предлага пълен асортимент

одобрение сред клиентите. Много

инструменти, строителни материали, бои

на едно място. Първоначално на

отдавна веригата

или др., е трябвало да ходи от магазин

самообслужване.

принадлежи към водещите в Европа.

необходимо. Когато DIY-идеята набира

От самото начало

Майсторите и търговците намират

сила,

предлага голямо разнообразие

бързо нашите специализирани

в качество за специализирана

центрове в различни европейски

търговия, допълнено от компетентно

страни, защото във всеки от тях те

консултиране, клиентско ориентирано

получават богата продуктова гама,

себе си като Специалистът за

обслужване и добри цени. С това тази

компетентни съвети и възможност

работилницата, дома и градината

концепция получи широк отзвук и

да пазаруват удобно

на магазин, докато намери всичко е първата верига,

която реализира тази идея в Германия. Концепцията:

представя

3


Концепцията

Една иновативна идея бележи развитие. Иновацията на нашата идея се състои

съществуват и до днес.

във връзката между специализираните

След няколко години, през които

отдели. От 1960 година клиентите ни

идеята е доразвита, става ясно, че тя

получават лесно и бързо на едно място

има бъдеще. През 1965 година е окрит

търсените от тях висококачествени

и следващият специализиран център

продукти.

в Хайделберг - на площ от 2 500 кв.м. Първоначално в асортимента са били

Първият

4

в Манахайм

включени плочки, килими и лампи с

събира на площ от 250 кв.м. много

голямо разнообразие. Продукти, които

специализирани отдели, които

и днес са особено търсени.


Нашият асортимент Инструменти, машини и принадлежности Акумулаторни винтоверти, триони, водоструйки, инструменти, машини и много други. Всеки, който иска да

Бои и лакове

Строителни материали

Четки, валяци, фолио, шкурки и

Строителна химия, изолационни

Център за тониране на бои. Всичко, от

материали, монтажна пяна и др.

което се нуждаете за едно освежаване

Всичко необходимо при строене.

на жилището е налично.

улесни работата си, ще намери тук

Рамки и картини

висококачествени професионални

Плочки

Дигитални и маслени картини,

инструменти.

Стенни и подови плочки, мрамор

разнообразни идеи за декорация за

и необходимите за тях допълващи

един по-красив дом.

Електроинсталации Шалтери, контакти, кабели и много други. Тук клиентите ще намерят цялостни предложения за електроинсталацията. Повече информация на тема „сигурност“ ще Ви дадат обучените ни консултанти. Осветителни тела Плафони, аплици, пендели, полилеи, спотове и дизайнерски серии. Със сигурност всеки ще намери нещо подходящо за своя вкус. Санитария Вани, душкабини, тоалетни, както и богат асортимент от продукти за цялостно обзавеждане и оборудване за банята.

артикули. Ние сме в състояние да отговорим на всички Ваши потребности.

Тапети и пердета Тапети, таванни пана, корк и други в голямо разнообразие. Така сменянето

Строителни елементи

на тапети ще е безпроблемно. Освен

Врати, прозорци и стълбища. Към тях

това разполагаме с пердета, щори и

ще получите много практични съвети.

аксесоари за тях.

Железария

Градински оазис

Винтове, гайки, болтове, вериги,

Декоративни фонтани, разнообразни

въжета и др. Имаме всички обичайни

съдове за цветя, стайни и външни

и нестандартни размери.

растения, градински машини и

Дърво и разкрояване на дървени плоскости Паркети, плоскости, кантове и още

инструменти. Всичко необходимо за поддържането на Вашата градина или балкон.

много по темата Дърво. Освен това имате опцията за разкрояване на дървен материал по Вашите размери.

5


Търговски отдели

15 търговски отдела звучи внушително. 120 000 качествени продукти

6

Вътрешният интериор на специализираните

стигат бързо до търсените стоки. В почти

ни центрове е толкова уникален, колкото

всички продуктови групи съществуват

и нашата концепция. Отдаваме особено

многобройни алтернативи: освен маркови

значение на светлата и приветлива

продукти на водещи производители има

атмосфера. Благодарение на ясното

и качествени марки, които могат да се

разпределение Клиентите се ориентират

намерят само в

много лесно в нашите търговски

продукти на местни производители. При

центрове. За бързото ориентиране

тази всеобхватна гама и богат асортимент

помага и подробният план, който е

можем да предложим решение за всяко

разположен още на входа. Посредством

търсене - от малкия крепежен елемент до

множеството презентации Клиентите

професионалното оборудване.

, както и


7


Търговски отдели

Предлагаме всеобхватен асортимент, за да намерите при нас всичко, което търсите Ние се гордеем с всеобхватния

Специализираните отдели „Дърво“

си асортимент.

и „Осветителни тела“ ще задоволят

се

концентрира върху най-важното:

и най-капризните желания.

всички търговски центрове предлагат

Отделите „Паркет, Ламинат и

продукти за работилницата, дома и

Плоскости“ и „Плочки“ представят

градината. Асортиментът надхвърля

най-новите тенденции и показват

120 000 качествени продукта

чрез множество презентации

в 15 търговски отдела.

разнообразието от подови покрития. Също толкова всеобхватни са

При „Строителни елементи“ и

мострите в „Килими и Вътрешна

„Строителна химия“ можем да

декорация“. В специализираните

отговорим не само на търсенето на

отдели „Санитария“ и „Санитарни

строителите, но и на търговците и

инсталации“ Клиентите могат да

майсторите.

открият всичко за банята и кухнята.

В отдел „Железария“ има

Отделът „Градински оазис“ предлага

разнообразие от над 10 000 продукта

огромен избор от растения, градинска

- от дюбели и болтове, през профили

техника и аксесоари. Продукти от

и метални стелажни системи до цели

А до Я може да намерите и в отдел

скелета.

„Инструменти и Машини“.

„Електро“ и „Електроинсталации“ предлагат всичко, от което Клиентът

Иновативните търговски концепции

има нужда - от обикновени батерии до

на

разпределителни кутии.

към специфичните потребности на

При „Бои, Тапети и Галерия“

Клиентите. Тези концепции включват

ще намерите продукти, които ще

DRIVE-IN ARENA, Светът на баните и

направят Вашия дом по-красив

Градински оазис.

и уютен.

8

са ориентирани


Светът на баните предлага на

Собствениците на градина и

Принципът на DRIVE-IN ARENA е

Клиентите всички продукти, с които да

любителите на балконни цветя ще

колкото иновативен, толкова и

могат да реализират своята баня-мечта.

бъдат очаровани от Градинския

опростен: Клиентът може директно

А нашите консултанти ще съдействат

оазис в

да спре с превозното си средство

за реализиране на всяка една идея

предимство с 15 000 качествени

до стелажите и да натовари нужните

чрез индивидуално планиране и

продукти. В Градински оазис освен

материали. Благодарение на модерни

3D-проектиране.

голямо разнообразие от растения може

скенери стоката се маркира и няма

да намерите също и уреди, аксесоари и

нужда да се разтоварва и товари

строителни материали за градината

отново.

с проверено

. Убедително

-качество.

9


Философията

Идеята може да бъде копирана. Успехът на - не. С времето в

10

се е

компанията, както и откритият диалог

наложила една философия, която е

с персонала. Така всеки наш служител

валидна за всички сфери на дейност

работи ангажирано със своите знания

и йерархични нива. Постигането на

за постоянното подобряване на

търговските цели, предлагането на

постиженията ни. Резултатът от тази

всеобхватно обслужване на Клиентите

откритост: Всеки служител с личната

и изграждането на връзка с тях са

си ангажираност и знания развива и

основна част от философията на

усъвършенства

.


Това е

• силна ориентация към Клиентите • компетентно консултиране на Клиенти • множество допълнителни услуги • удоволствие при пазаруване • всеобхватен асортимент • постоянно високо ниво на качеството • оптимално съотношение на цена - качество • много добри локации • квалифициран персонал • оптимално делегиране на права • стегната управленска структура

11


Природосъобразно

Много се говори за природосъобразен начин на живот в може да намерите природосъобразни продукти. Една от приоритетните цели

Ние искаме да предлагаме на

на

Клиентите си множество екологични

е да предлага

природосъобразни продукти.

и енергоспестяващи продукти. Затова

Компанията отдавна е поела

в партньорство с нашите доставчици

отговорността да доразвие цялостно

проверяваме в какви социални и

тази концепция и да я внедрява в

екологични условия се произвеждат.

ежедневието ни. Прородосъобразно означава Природосъобразността в

също да започнеш първо от своя

се базира на четири

дом - екопокрив, LED-рекламни

основни теми: Продукти, Околна

съоръжения, зони с дневна светлина

среда, Персонал и Социален

и т.н.

ангажимент. На тази база BAUHAUS

специализирани търговски центрове

изгражда една култура на

съобразно изискванията за енергийна

природосъобразен начин на живот,

ефективност. Например в Хайделберг

която гарантира икономическия успех

на площ от 22 000 кв.м търговският

и иновативността на компанията,

център

както и отговорност към човечеството

„пасивна къща“ в Германия от такъв

и околната среда. С любов към

мащаб.

строи своите

е първата

природата и хората... Да действаме природосъобразно Природосъобразно означава

означава постоянно да подобряваме

открито. Едно от най-големите

качеството на нашите продукти,

предизвикателства е да се намерят

обслужването и социалните

нови, природосъобразни продукти,

ангажименти. Или с други думи:

които да намерят своето място в

Ние се стремим да бъдем винаги

търговските центрове на

12

.

с една идея по-добри.


Природосъобразният начин на живот означава по-добро бъдеще!

13


Качество

Изборът на правилния асортимент е много лесен:

14

Само когато даден продукт е

нашите изисквания трябва да отговаря

регионалното икономическо

издържал нашата проверка за

и цената. Договаряме стоките си в

развитие, а също така се избягва

качество, той може да бъде включен

големи количества, за да предоставим

допълнителния транспорт, който вреди

към асортимента ни. Ако за някоя

ценовото предимство за единична

на околната среда. Международният

продуктова група няма предлагане

бройка на Клиентите ни. Компанията

търговски отдел посещава всички

на асортимент с нужното качество -

поддържа международни търговски

специализирани изложения, за да е

ние сами поръчваме тези продукти

отношения и закупува стоки от цял

информиран за предстоящите новости

да се изработят за нас. Резултатът са

свят, за да предлагаме винаги актуален

и тенденции. От това печелят нашите

многобройните качествени марки,

асортимент. Има и много качествени

Клиенти, тъй като много от новостите

които Клиентите могат да намерят само

продукти, които се доставят от местни

от изложенията се появяват първо в

в

производители. Първо подкрепяме

. След качеството, на

.


Само в

15


Персонал

Всяка компания е толкова добра, колкото са нейните служители. Нищо чудно, че е една от водещите компании. Всички компании, които искат да се

Всеки, който иска да се развива и

развиват и да са успешни, държат

търси нови предизвикателства ще се

на мотивираните и ангажирани

чувства добре при

служители. За да е успешна политиката

предлагаме на нашите служители пълна

на компаниите, особено в търговията,

програма за обучения и интензивни

те трябва да насърчават и развиват

семинари. Част от съдържанието на

своя персонал. Самите служители са

обученията включва информация за

най-добрата реклама за концепцията

продуктите, обслужване на Клиентите

на

съобразно актуалните пазарни

. Те показват на

Клиентите, какво разбираме под

тенденции, както и теми за сигурността

термина „обслужване на Клиенти“.

и околната среда.

Оптималното обслужване и доволните Клиенти са непостижими без вътрешна комуникация. Плоската йерархия улеснява внедряването на нови идеи. По този начин може да реагира бързо на тенденциите и промените. Ангажимент и самоинициативност са част от качествата на повечето служители.

16

. Ние


Всеки наш служител от специализираните търговски центрове и сървис центровете допринася за успеха на .

17


Развитие

Успехът може да се развива. Така растем и ние. планира експанзия с нови специализирани търговски

нови работни места. Освен новото

центрове, както и разширяване и

изживяване при пазаруване за

модернизиране на съществуващи

Клиентите, в

такива. Служителите от отдел

майстори и търговци могат да открият

Експанзия са в непрекъснато търсене

необходимите продукти, услуги и

на подходящи локации не само в

внимание.

Германия, но и в цяла Европа. Във всички случаи построяването на всеки специализиран търговски център

подпомага за

развитието на региона и местната

18

икономика, създават се много

всички


Имате ли въпроси? Ние ще Ви отговорим.

Seit 50 Jahren auf Wachstumskurs!

Сървис Център България ул. 202 № 17 1220 София Телефон: +359 2 4242420 Факс: +359 2 4242371 info@bauhaus.bg www.bauhaus.bg

Mehr Raum für starke Ideen gesucht: Wir suchen:

Wir bieten:

Grundstücke europaweit ab 40.000 m2 in sehr gut frequentierten Verkehrslagen im Einzugsbereich größerer Städte

attraktive Architektur

Gewerbe-Immobilien, Fabrikhallen etc. Betriebsübernahmen möglich

faire Bewertung einfache und diskrete Abwicklung Stärkung Ihrer Wirtschaftsregion sichere neue Arbeits- und Ausbildungsplätze

Expansion · Gutenbergstraße 21 · 68167 Mannheim · Tel.: 06 21/39 05-310 · Fax: 06 21/39 05-73 10 · expansion@bauhaus-ag.de

AZ_Bauhaus_Standort_374 5x528mm_PROD.indd 1

25.09.2009 17:57:38 Uhr

19


Спонсорство

Всеки спортист иска да става по-добър. Това важи също и за От десетилетия насам

Футбол, хандбал, лека атлетика или

Подкрепата се изразява и в

участва активно в спонсорирането на

зимни спортове: Нашето лого може да

множество рекламни кампании.

спортни мероприятия. Постижения,

се види навсякъде, винаги на първа

Информация за спортните прояви,

динамика и издържливост са

линия - не само с рекламна цел, а и по

клиентите могат да получат чрез

движещата сила за всеки спорт.

убеждение.

електронни медии и видео-

Това са и нашите изисквания към

както професионалния спорт, така и

ежедневната работа. Целта е ясна:

клубове, популяризиращи различните

Да бъдем по-добри от конкурентите,

спортове.

но не на всяка цена. С други думи: Fairplay преди всичко.

20

спонсорира

презентации.


21


Бъдещето

Добрите идеи винаги се развиват. И не познават граници. Европа се развива. Затова и

Швейцария, Сърбия, Словения,

По този начин успяваме

Испания, Република Чехия, Турция,

хармонично да се присъединим

и залага на експанзия в нови

Унгария и разбира се в Германия.

към съществуващите икономически

европейски страни. Днес компанията е

Следват и други страни. На пазарите

структури. Сигурно е, че една

представена с над 220 специализирани

на страните от Източна Европа

добра идея винаги се възприема

следва развитието

центрове в цяла Европа: в България,

22

е вече представен.

положително и с необходимия отзвук,

Дания, Естония, Финландия, Исландия,

Винаги местните закони, разпоредби и

в този случай това е добрата идея,

Хърватия, Норвегия, Австрия, Швеция,

традиции се взимат под внимание.

която стои зад успеха на

Германия

Австрия

Дания

Испания

Швеция

Финландия

Хърватия

Словения

Унгария

Естония

Сърбия

Исландия

.


Турция

Република Чехия

Швейцария

Норвегия

България

Холандия

23

bauhaus_bg  

ул. 202 № 17 1220 София Телефон: +359 2 4242420 Факс: +359 2 4242371 info@bauhaus.bg www.bauhaus.bg Сървис Център България Специалистът за р...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you