Page 1

PORTFOLIO

Martina Bauerovรก


Martina Bauerovรก

bauermartina@seznam.cz +420 732 290 918 https://issuu.com/bauermartina https://www.linkedin.com/in/bauermartina/


Curriculum vitae

Date and Place of the Birth: 18. 2. 1993 Jilemnice Education: 6/2019 Ing. arch. (Diploma Thesis: The Future of Cejl - Barycenter Brno) 9/2016 - 6/2019 Master Studies, Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture - FUA 6/2016 Bc. (Bachelor Thesis: Library and Community Center in Úvaly u Prahy) 9/2012 - 6/2016 Bachelor Studies, Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture - FUA 9/2015 -1/2016 École Nationale Supérieure d‘Architecture et de Paysage de Lille (Erasmus) 5/2012 Graduation (Mathematics, Descriptive Geometry, History of Art, French, Czech) 9/2006 - 5/2012 Grammar School Nad Štolou Experiences: Since 8/2019 CAMP - Center for Architecture and Metropolitan Planning (Prague, Czech Republic), Visitor Services 4/2018 - 12/2018 Fotenn Planning + Design (Ottawa, Canada), Junior Urban Designer, Urban Designer 11/2016 - 3/2018 NEW HOW architekti (Prague, Czech Republic), Junior Architect 7/2017 EASA European Architecture Student Assembly (Fredericia, Denmark), Participant 2/2016 - 5/2016 Grido architektura a design (Prague, Czech Republic), Assistant Architect 7/2014 ROBUST architects (Prague, Czech Republic), Internship Student Volunteering: Since 9/2011 Junák - Czech Scouting (Czech Republic), Scout Leader, Web Editor, Graphic Designer 9/2019 - 11/2019 Namasté Nepál (Nayagaun Deupur, Nepal), Construction Worker, Teacher 4/2018 - 12/2018 Ottawa Capitals Lacrosse Club (Ottawa, Canada), Assistant Coach 9/2011 - 2/2018 Czech Women‘s Lacrosse (Prague, Czech Republic), Team Coach PC Abilities: Microsoft Office Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator) AutoCAD SketchUp Basic knowledge of ArchiCAD Basic knowledge of Rhino Languages: Czech - Native Speaker English - B2 French - B1 Other Activities: Scouting: Leading of girls group in age from 6 to 11 Sport: Lacrosse, Running, Mountain Tourism, Orienteering, Cross-country skiing, Downhill skiing Music: Classical Guitar


My Inspiration

Satisfaction of Inhabitants

Public Opinion

Functionality

Order

Contact with Environment

Simplicity


Diploma Thesis: The Future of Cejl - Barycenter Brno Atelier FUA: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, 2019


Koliště

městská třída

Koliště

točna

městská třída

Svitavská strouha

budova plynárny

park

Svitava

parkovací dům

obchod/parkovací dům

25m

0

0

25m

50m

50m

Svitava


Paprsky - zástavba vycházející z hstorické parcelace

Roj asteroidů - pás vedoucí od zastávky k budově teplárny

Barycentrum - rozhledna z bývalé chladící věže

Trajektorie - propojení zelených linií

2.50

1

1.25

3.75

3.75

1.25

1

2.50

3

4

4

3


Terrace for Acropolis, Athens Atelier FUA: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, 2018

V centru řecké metropole přímo pod Akropolí leží parcela zapuštěná v prudkém kopci. Podíváme-li se odtud severně


https://www.google.cz/maps/@37.9706817,23.7269971,1562m/data=!3m1!1e3?hl=cs

1/1

vytvoření opozitního kopce

https://www.google.cz/maps/@37.9706817,23.7269971,1562m/data=!3m1!1e3?hl=cs

Terrace for the Acropolis / Atheny

ustoupený parter umožňující vstup z různých stran

vytvoření opozitního kopce

pochozí střecha nabízející výhled

ustoupený parter umožňující vstup z různých stran

vytvoření opozitního kopce

pochozí střecha nabízející výhled

ustoupený parter umožňující vstup z různých stran

vytvoření opozitního kopce

pochozí střecha nabízející výhled

ustoupený parter umožňující vstup z různých stran

29. 10. 2017

Mapy Google

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- 427 km²

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BYAUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3 NP 1:300

půdorys poskytující výhled

- 3, 5 mil. obyvatel PRODUCED BY AN PRODUCT PRODUCED BYAUTODESK ANEDUCATIONAL AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY ANEDUCATIONAL AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

3 NP 1:300

3 NP 1:300

PRODUCED BY AN EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BYAUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BYAUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

- 70 - 338 m. n. m. ulice zahradou rozšíření

3 NP 1:300

V cen vzhůr

Jižní s prome bytov

Na to je výs Nejvý deseti

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

přístup z různých stran a propojení směrů

rozšíření ulice zahradou

půdorys poskytující výhled

přístup z různých stran a propojení směrů

- vznik 7000 př. n. l. ulice zahradou rozšíření

půdorys poskytující výhled

přístup z různých stran a propojení směrů

půdorys poskytující výhled

přístup z různých stran a propojení směrů

- nejhlučnější město světa

rozšíření ulice zahradou

Přístu prome podlaž čtvrte

Celý d přehří

Fasády s jem p“pro

- jen 40% populace Řekové - minimální množství zeleně na osobu

situace 1:2000

Na ob nabízí přerůs fasády objek

Snímky

https://www.google.cz/maps/@37.9706817,23.7269971,1562m/data=!3m1!1e3?hl=cs

vytvoř PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3.09 3.09

3.09 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 3.08

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3.09 3.08 3.08

3.07 3.08 3.07

4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 4.04

5

4.01

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BYAUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4 NP 1:300

4.03 4.06 3.01 3.01 4.04 3.02 3.02 4.05 3.033.01 3.03 4.06 3.02 3.04 3.04 3.053.03 3.05 3.01 3.04 3.06 3.06 3.02 3.073.05 3.07 3.03 3.06 3.08 3.08 3.04 3.093.07 3.09 3.05 3.08

foyer kavárna schodiště schodiště wc pokladna pokladna únikové chodiště schodiště obchod obchod pokladna wckavárna wc obchod únikové schodiště únikové schodiště schodiště wc respirium respirium pokladna únikové schodiště výstavní prostor výstavní prostor obchod respirium výstavní prostor výstavní prostor prostor wc výstavní depozitář depozitář únikové výstavníschodiště prostor

sprcha ženy schodiště kuchyně schodiště sprcha muži šatna šatna sklad schodiště foyer foyer šatna wckuchyně wc foyer únikové chodiště únikové chodiště schodiště wc kavárna kavárna chodiště šatna únikové

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.07

5.01

5.08

5.02

3.06 3.09 3.07 3.08 3.09

3.01

respirium depozitář výstavní prostor výstavní prostor depozitář

2.01 2.01 2.02 2.02 2.03 2.01 2.03 2.04 2.02 2.04 2.05 2.03 2.05 2.01 2.06 2.04 2.06 2.02 2.07 2.05 2.07 2.03 2.08 2.06 2.08 2.04 2.09 2.07 2.09 2.05 2.10 2.08 2.10 2.06 2.11 2.09 2.11 2.07 2.12 2.10 2.12 2.08 2.13 2.11 2.13 2.09 2.12 2.14 2.14 2.10 2.13 2.15 2.15 2.11 2.14 2.16 2.16 2.12 2.15 2.17 2.17 2.13 2.16 2.18 2.18 2.14 2.17 2.15 2.18 1.01 1.01 2.16 1.02 1.02 2.17 1.01 1.03 1.03 2.18 1.02 1.04 1.04 1.03 1.05 1.05 1.01 1.04 1.06 1.06 1.02 1.05 1.07 1.07 1.03 1.06

4.06

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.05

3.01

3.06

3.03

schodiště schodiště salonek salonek restaurace schodiště restaurace barsalonek bar wc restaurace wc wcschodiště pro zaměstnance bar wc pro salonek sprcha ženyzaměstnance wc sprcha ženy restaurace sprcha muži wc pro zaměstnance sprcha ženy muži bar sklad sprcha sklad wc kuchyně sprcha muži kuchyně wc pro zaměstnance sklad

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.09

3.04

4.05

1.04 1.07 1.05 4.04 1.06 1.07

r

3.02 3.02

3.02

3.02

schodiště schodiště chodba chodba kancelář schodiště kancelář kancelář chodba kancelář kancelář kancelář kancelář schodiště kancelář kancelář kancelář chodba únikové schodiště kancelář únikovémístnost schodiště kancelář zasedací kancelář zasedací schodiště místnost kancelář archiv únikové archiv kancelář wc zasedací místnost wc sálu kancelář zázemí archiv zázemí schodiště sálu únikové individuální šatny wc individuální šatny zasedací místnost šatna mužisálu zázemí šatna muži šatny archiv individuální šatna ženy šatna ženy wc šatna muži sklad rekvizit sklad ženy rekvizit zázemí sálu šatna technická místnost technická místnost individuální šatny sklad rekvizit sál sál muži místnost šatna technická vstup na scénu vstupženy na scénu šatna sál

3 NP 1:300

3.09

sklad vstuprekvizit na scénu s recepcí vstupní prostory vstupní prostory technická místnosts recepcí schodiště schodištěprostory s recepcí sál vstupní wc wc na scénu vstup schodiště únikové schodiště únikové schodiště wc sklad sklad prostory vstupní únikové schodištěs recepcí technická místnost technická místnost schodiště sklad 4.03parkoviště parkovištěmístnost wc technická

3.08

3.07

únikové schodiště parkoviště 4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT sklad 4.01 technická místnost parkoviště

3.06 3.04 3.05

3.01 3.03

3.02

1.07

1.06 1.06

1.03

1.01 1.02

1.04

2 NP 1:300

1.03

1.02

2.18

2.17

1 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.06

1.02 1.02

detail fasády detail fasády detail fasády

detail fasády

5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.01

1.03 1.03

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.01 1.01

1.06

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.04

5.03

5.04 5.06

1.07

3.03

5.01 5.025.01 5.02 5.035.01 5.03 5.045.02 5.04 5.055.03 5.05 5.01 5.06 5.04 5.06 5.02 5.07 5.05 5.07 5.03 5.08 5.06 5.08 5.04 5.09 5.07 5.09 5.05 5.10 5.08 5.10 5.06 5.09 5.07 4.01 5.10 4.01 5.08 4.02 4.02 5.09 4.01 4.03 4.03 5.10 4.044.02 4.04 4.054.03 4.05 4.01 4.04 4.06 4.06 4.02 4.05

3.06 3.01

3.03

3.04

3.05

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.07 1.07

3.07

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.10

3.05

3.05

PRODUCED BY AN EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BYAUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5 NP 1:300

3.06 3.01

3.03

3.04

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.01

3.05

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.05

4.01

3.06

3.07 3.04 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.04 4.03 4.04

4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 4.01

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.03

4.03

4.04

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.03

4.05

4

pochozí 1/1 střecha nabízející výhled

schodiště salonek restaurace bar wc wc pro zaměstnance sprcha ženy sprcha muži sklad kuchyně

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11

schodiště chodba kancelář kancelář kancelář kancelář únikové schodiště zasedací místnost archiv wc zázemí sálu


5.09

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.05

5.01

situace 1:2000

5.02

4.04

4.05

4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

situace 1:2000

4.01

3.04 3.07 3.04

3.05

4.01

3.03

situace 1:2000

Fasády auditoria z bílé omítky, do charaktery Athén. Okenní otvoryoblastmi jsou propojeny oblastmi jsou z bílé omítky, tedyAthén. do zapadají charaktery Athén. Okenní otvory jsou propojeny Fasády auditoria Fasády jsou z auditoria bílé omítky, zapadají tedy jsou do zapadají charaktery Okennítedy otvory jsou propojeny oblastmi s jemnými kanelurami. Konstrukce pětipodlažního objektu je monolitický železobetonový skelet, s jemnými kanelurami. Konstrukce pětipodlažního objektu je monolitický železobetonový skelet, pod v sále, tedy pod s jemnými kanelurami. Konstrukce pětipodlažního objektu je monolitický železobetonový skelet, v sále, tedy pod v sále, tedy 3.06 je 16 příhradová konstrukce na rozpon 16 metrů. p“protikopcem“ jep“protikopcem“ příhradová konstrukce na rozpon 16 metrů. p“protikopcem“ je příhradová konstrukce na rozpon metrů.

3.06 3.01

3.02

3.01 3.06

Snímky ©2017Česko Google,Mapová Snímky ©2017 Google,Mapová Google 200 m data ©2017 Google Snímky ©2017 Google,Mapová data ©2017 Google Česko 200 mdata ©2017

3.05

4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3.03 3.04

3.02

3.01

3.05

PRODUCED BY AN AUTO

4.01

4.03

4.04

PRODUCED BY AN AUTOD

4.04

4.05 4.06 4.05

5.02

PRODUCED BY AN AUTO

5.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.01

3.07

4.03 množství - minimální - minimální množství zeleně namnožství osobu zeleně na osobu - minimální zeleně na osobu 4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

4.06

otáčí budovu k Akropoli afasádu vytváří fasádu do jižní ulice. přehřívání stavby, otáčí budovu k Akropoli afasádu vytváří dointimní jižní ulice. přehřívání stavby, otáčí budovu k přehřívání Akropoli a stavby, vytváří intimní dointimní jižní ulice.

PRODUCED BY AN AUTOD

5.01

5.03 5.05

5.07

5.09

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.05

5.075.06 5.04 5.085.07 5.06 5.08

5.09 5.10

4.06

5.03

5.06 5.04

3.08 3.07

40% populace Řekové - jen 40% populace- jen Řekové - jen 40% populace Řekové

EDUCATIONAL PRODUCT

5.04

5.10

4.03

5.03

EDUCATIONAL PRODUCT

- nejhlučnější město světa - nejhlučnější město světa - nejhlučnější město světa

5.10

Česko

200 m

3.02

3.03

5.08

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCEDEDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

2.02

2.01

2.01

1.01

1.03 1.06

1.04

2.02 2.03

1.03

1.02 1.01 1.02

1.03

2.03

2.16

2.16

2.15

2.15

2.14 3.08

3.08

3.08

3.07

3.07

3.07

2.13

2.14

5.03

5.07 5.09

5.09

5.08

5.03

5.04

4.06

4.06

4.06

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED EDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

5.06 5.05 5.01 5.075.02

5.06 5.07 5.09 5.08

5.05 5.01

5.02

5.01

5.02

4.05

4.04 4.05

4.04 4.01 4.05

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.05

5.03

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5.06

5.10

5.04

4.03

4.03

4.03

3.05

3.05

3.04 3.03

3.04 3.01 3.05 3.03 3.02

3.01 3.03 3.02

5.08

3.01

2.09

2.08

2.06

2.05

2.06 2.04

2.07

2.05 2.01

1.05 1.06

1.05

2.04 2.03

1.06 1.01

2.02

2.02

3.02 2.07

1.07

1.07

2.12 2.10 2.08

3.06

3.06

3.06

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED EDUCATIONAL BY AN 4.02 AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT 4.02 PRODUCED BY AN4.02 AUTODESK PRODUCT 3.04 4.04 4.01 4.01

2.09

detail fasády

2.13 2.11

2.11 2.12

5.10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

detail fasády

1.02

1.04

detail fasády

3.09

3.09

3.09

1.04

2.10 5.04

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.01

1.06

1.05

2.03

2.01

2.04

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCEDEDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

2.05

1.06

1.05

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCEDEDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT PRODUCED EDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

2.092.05 2.08 2.04 2.05 2.06 2.04

2.07

5.10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.05

2.02

2.06

2.06

4.0 4.0 4.0

1.07

2.08

2.07

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.10 2.07

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.12 2.09

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1.07

2.13

2.12 2.09 2.11 2.08

2.10

3 NP 1:300

3 NP 1:300

1.07

2.13

2.12 2.142.11 2.10

3 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.14 2.11

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.15 2.13

2.14

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.16 2.15

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.15

4 NP 1:300

4 NP 1:300

4 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.16

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.16

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

5 NP 1:300

5 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.17

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED EDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

schodiště schodiště 5.01 2.01 salonek chodba 5.02 2.02 schodiště schodiště 5.01 2.01 restaurace kancelář 5.03 2.03 salonek chodba 5.02 2.02 bar kancelář 5.04 2.04 restaurace kancelář 5.03 2.03 schodiště schodiště 5.01 2.01 wc kancelář 5.05 2.05 barsalonek kancelář 5.04 2.04 chodba 5.02 2.02 wc pro zaměstnance kancelář 5.06 2.06 wc kancelář 5.05 2.05 restaurace kancelář 5.03 2.03 4.03 4.03 sprcha ženy únikové schodiště 5.07 2.07 5.03 wcbar pro kancelář 5.06 2.06 5.10 5.03 5.10 zaměstnance kancelář 5.04 2.04 5.04 4.06 5.04 4.06 sprcha muži zasedací místnost 5.08 2.08 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED EDUCATIONAL BY AN AUTODESK E sprcha ženyPRODUCED únikové schodiště 5.07 2.07 4.02 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN4.02 AUTODESK PROD wc EDUCATIONAL kancelář 5.05 BY AN AUTODESK 2.05 BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED PRODUCT 5.06 5.06 sklad archiv 5.09 2.09 4.04 4.01 4.01 5.05 5.01 zasedací místnost 4.04 5.012.08 sprcha muži 5.08 wc pro zaměstnance 5.05 5.07 kancelář 5.06 2.06 5.02 5.02 4.05 4.05 5.07 5.09 kuchyně5.09 wc 5.10 2.10 sklad archiv 5.09 2.09 sprcha ženy5.08 únikové schodiště 5.07 2.07 5.08 zázemí sálu 2.11 kuchyně wczasedací místnost 5.10 2.10 sprcha muži 5.08 2.08 schodiště individuální šatny 4.01 2.12 zázemí 2.11 sklad archivsálu 5.09 2.09 šatna šatna muži 4.02 2.13 schodiště individuální šatny 4.01 2.12 kuchyně wc 5.10 2.10 foyer šatna ženy 4.03 2.14 šatna šatna muži 4.02 2.13 rozšíření zahradou poskytující přístup z různých stran a propojení směrů zázemí sálu 2.11ulice zahradou rozšíření ulice zahradou půdorys výhled přístup z různýchsměrů stran a propojení směrů rozšíření půdorysulice poskytující výhled poskytujícípůdorys přístup z různých výhled stran a propojení wc sklad rekvizit 4.04 2.15 foyer šatna ženy 4.03 2.14 schodiště individuální šatny 4.01 2.12 únikové chodiště technická místnost 4.05 2.16 wcšatna sklad rekvizit 4.04 2.15 šatna muži 4.02 2.13 kavárna sál 4.06 2.17 únikové chodiště technická místnost 4.05 2.16 foyer šatna ženy 4.03 2.14 vstup na scénu 2.18 kavárna sálsklad rekvizit 4.06 2.17 wc 4.04 2.15 schodiště 3.01 vstup na scénu 2.18 únikové chodiště technická místnost 4.05 2.16 pokladna vstupní prostory s recepcí 3.02 1.01 schodiště 3.01 kavárna sál 4.06 2.17 5.0 obchod 2 NP 1:300 schodiště 3.03 1.02 1 NP 1:300 2 NP 1:300 pokladna vstupní 3.02 1.01 5.0 vstup prostory na scénu s recepcí1 NP 1:300 2.18 wc wc 3.04 1.03 5.0 obchod schodiště 3.03 1.02 schodiště 3.01 únikové schodiště únikové schodiště 3.05 1.04 5.0 wcpokladna wcvstupní prostory s recepcí 3.04 1.03 3.02 1.01 5.0 respirium sklad 3.06 1.05 únikové únikové schodiště 3.05 1.04 obchodschodiště schodiště 3.03 1.02 5.0 výstavní prostor technická místnost 3.07 1.06 5.0 respirium sklad 3.06 1.05 2.18 2.18 wc wc 3.04 1.03 výstavní prostor parkoviště 3.08 1.07 5.0 výstavní technická 3.07 1.06 únikovéprostor schodiště únikové místnost schodiště 3.05 1.04 5.0 depozitář 3.09 výstavní prostor parkoviště 3.08 1.07 respirium sklad 3.06 1.05 5.1 depozitář 3.09 výstavní prostor2.17 technická místnost 3.07 1.06 2.17 4.0 výstavní prostor parkoviště 3.08 1.07 4.0 depozitář 3.09 4.0 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.17

opozitního kopce výhled pochozí střecha nabízející výhled ustoupený parterz umožňující vstup z různých stran vytvoření kopce střecha pochozí střecha nabízející výhled ustoupený parterzumožňující vstup různých stran vytvoření opozitního kopce opozitníhovytvoření pochozí nabízející ustoupený parter umožňující vstup různých stran

CED EDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT ESK PRODUCT

2.17

1/1

1/1

PRODUCED EDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED EDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

2.18

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.18

1 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.18

1 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2 NP 1:300

1 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1:300

NP 1:300

1/1

CED EDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT ESK PRODUCT

https://www.google.cz/maps/@37.9706817,23.7269971,1562m/data=!3m1!1e3?hl=cs https://www.google.cz/maps/@37.9706817,23.7269971,1562m/data=!3m1!1e3?hl=cs https://www.google.cz/maps/@37.9706817,23.7269971,1562m/data=!3m1!1e3?hl=cs

2.01

2.03

1.04

1.03 1.04

1.03 1.02

1.01

1.02

2.15

2.15

2.15

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCEDEDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

2.16

ní pohled 1:300

2.14 1:300 2.13 verní pohled

2.14

2.11

severní pohled 1:300 2.12 2.10

2.09

2.10 2.08

2.13

2.14 2.11

2.12

2.12

2.09

2.10 2.08

2.09

2.06

2.05

2.06 2.04

2.07

2.07

4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06

4.01 schodiště 4.02 šatna 4.03 foyer wc4.04 4.05 chodiště únikové 4.06 kavárna

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09

2.18 schodiště 3.01 schodiště 3.01 schodiště pokladna 3.02 pokladna 3.02 pokladna 1.01 obchod1.02 3.03 obchod 3.03 obchod wc 3.04 wc 3.04 wc 1.03 schodiště 3.05 schodiště únikové 3.05 schodištěúnikové únikové 1.04 respirium 3.06 respirium 3.06 respirium 1.05 3.07 prostor výstavní 3.07 prostor výstavní výstavní 1.06prostor 3.08 prostor výstavní 3.08 prostor výstavní výstavní 1.07prostor depozitář 3.09 depozitář 3.09 depozitář

4.01 schodiště 4.02 šatna 4.03 foyer wc4.04 4.05 únikové chodiště 4.06 kavárna

2.11 schodiště 2.12 šatna 2.13 foyer 2.14 wc 2.15 únikové chodiště 2.16 kavárna 2.17

schodiště 2.01 schodiště 2.01 schodiště chodba 2.02 chodba 2.02 chodba 1:300 jižní pohled 1:300 jižní pohled kancelář 2.03 kancelář 2.03 kancelář kancelář 2.04 kancelář 2.04 kancelář kancelář 2.05 kancelář 2.05 kancelář kancelář 2.06 kancelář 2.06 kancelář 2.07 schodiště únikové schodiště 2.07 schodištěúnikové únikové 2.08 místnost zasedací místnost 2.08 místnostzasedací zasedací archiv 2.09 archiv 2.09 archiv wc wc2.10 wc2.10 zázemí sálu 2.11 sálu zázemí 2.11 sálu zázemí 2.12 šatny individuální šatny 2.12 individuální šatnyindividuální šatna muži 2.13muži šatna 2.13muži šatna šatna ženy 2.14ženy šatna 2.14ženy šatna sklad rekvizit 2.15 sklad rekvizit 2.15rekvizit sklad 2.16 technická místnosttechnická místnost 2.16 technická místnost sál 2.17 sál sál2.17 2.18 2.18 na scénu vstup na scénu vstup na scénu vstup 1.01 prostory svstupní recepcí prostory s recepcí 1.01 prostory svstupní vstupní recepcí schodiště 1.02 schodiště 1.02 schodiště wc wc1.03 wc1.03 únikové schodiště 1.04 únikové schodiště 1.04 únikové schodiště sklad 1.05 sklad 1.05 sklad 1.06 technická místnosttechnická místnost 1.06 technická místnost parkoviště 1.07 parkoviště 1.07 parkoviště

severní pohled 1:300 severní pohled 1:300

2.08

2.02

schodiště 5.01 schodiště 5.01 schodiště 2.01 salonek 5.02 salonek 5.02 salonek 2.02 restaurace 5.03 restaurace 5.03 restaurace 2.03 bar 2.04 bar5.04 bar5.04 wc 2.05 wc5.05 wc5.05 wc pro2.06 zaměstnance wc5.06 pro zaměstnance wc5.06 pro zaměstnance sprcha2.07 ženy 5.07 ženy sprcha 5.07 ženy sprcha sprcha2.08 muži 5.08 muži sprcha 5.08 muži sprcha sklad 2.09 5.09 sklad 5.09 sklad kuchyně 5.10 kuchyně 5.10 kuchyně 2.10

1.07

1.07

1.07

2.13

2.11

5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCEDEDUCATIONAL BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

2.16

2.16

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.17

1 NP 1:300

1 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.18

2.18

2.18

1 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.17

2 NP 1:300

2 NP 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2.17

jižní pohled 1:300

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

pohled 1:300

žní pohled 1:300

1.05 1.06 1.01

1.05 1.06

1.05 2.02

2.02

2.05 2.01 2.05 2.01 2.06 2.042.03 2.04 2.03 2.07

2.01

2.03

1.04

1.03 1.04

1.03 1.02 1.04

1.06 1.01

1.03 1.02

1.01

1.02

detail fasády

detail fasády

detail fasády

d 1:300jižní pohled 1:300 jižní pohled 1:300 východní pohled 1:300 východní pohled 1:300

odní pohled 1:300

ýchodní pohled 1:300 východní pohled 1:300

severní pohled 1:300 severní pohled 1:300 hled 1:300

Terrace for the Acropolis / Atheny Terrace for the Acropolis / Atheny

Terrace for the Acropolis / Atheny

Martina Bauerová / 6


Superstudio contest 24 - hours Architecture Competition, 2018 in collaboration with Daniela Marešová and Alžběta Hejnová

Laundry

Studio

Courtyard Balcony


apartments services communication


Café Scout Institute, Brno Architecture Competition, 1st prize, 2017

in collaboration with Klára Vetterová


EASA - Workshop “Express your cell“ European Architecture Student Assembly, Denmark 2017


City of Intelligence, Prague - Slatiny Atelier FUA: Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka, 2017


School of Architecture, Aarhus Atelier FUA: Ing. arch. Akad.arch. Jan Hendrych, 2017


-1

1

2

3

4

5

6


Bachelor Thesis: Library and Community Centre, Úvaly u Prahy Atelier FUA: doc. Ing. arch Jiří Buček, 2016


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

-1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

1

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

3

+0,900

0

+-0,00

-1,000


PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

+9.100 +8.000

+4.000

+-0.000

+12.600 +12.200 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

+12.600 +12.200

+8.000

+-0.000

-4.000

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


Czech Architecture, Module House, Lubná u Rakovníka Atelier FUA: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, 2015


Design Atelier “Garden of Senses“ Atelier FUA: Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek, 2015

This project pursues history of rituals and traditions of journies. I researched crossing over from one type of landscape to another, various spiritual entrances to buildings and arrival home in differtent cultures. I learned about arrival to churches and temples in China, building of small chapels in landscape, placing menhirs and flowing the energy of a space according to feng shui. The second title of the project is “shower of soul“. Its goal is to point out that people find some time for a shower every day, but they are not able to have a few seconds to just do nothing and take time to think about their experiences and feelings. After the research, I did a project of a space which will serve like a special room in a house just for relaxation after arrival home. It offers people the opportunity to remember their whole day and think about it before they go to do dinner, do some household activities or spend time with their family.


Vessel for the Dam Harcov, Liberec Atelier FUA: MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. & Ing. arch. Jiří Žid, 2013

in collaboration with Daniel Hakulín and Šimon Marek


Lido by the Dam Harcov, Liberec Atelier FUA: MgA. Ing. arch. Petr Šmídek, Ph.D. & Ing. arch. Jiří Žid, 2013

come in

change

swim


Sketches, Painting, Graphic Art


Other Activities


obรกlky

portfolio

2019

Profile for bauermartina

Architecture Portfolio 2020  

Architecture Portfolio 2020  

Advertisement