Issuu on Google+

›´ ¢¡ ¥š žš ª« §¢ ¤¨ Ÿªš¡ªš›¨¬¤¢ ©ª¨¢¡œ¨ž«¬œ¨ ¬´ª¨œ¢¹

§¨Ÿ¦œª¢à

³ÆÍÁÎÁÂÑÏà ¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉ ÎÁ39&ÐÑÏÕÉÌÉÈÁ ÐÑÏÈÏÑ×ÉÉÃÑÁÓÉ °ÆÓÄÏÅÉÎÉ3URILQH °ÏÒÆÓÆÓÆÒ%$8(/(0(17( %$8ÒÓÑÏÉÓÆÌÎÏÓÏ ÉÈÌÏÇÆÎÉÆïÍÁÎ


¨ÅÑÁÃÆÊÓÆ ÔÃÁÇÁÆÍÉØÉÓÁÓÆÌÉ

ž›©§¨ž¢ª£§«§ª¨¡ª™¦¡ž  ™ª«©§¡«ž¤ª«›§«§

ÂÑ

²ÛÅÛÑÇÁÎÉÆ ®¯£©®© ©®³¦±£¿ £ÌÁÅÉÍÉÑ£ÏÊÎÏÃÅÉÑÆËÓÏÑf°ÑÏÈÏÑÆØÎÉÉÕÁÒÁÅÎÉÒÉÒÓÆÍÉu f±ÆÖÁÔ¢ÛÌÄÁÑÉàu ©ÎdzÏÍÁÒ´ÑÂÁÎf°ÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÏÓÒÑÆÅÎÏÓÏÒÛÒÌÏÃÉÆ ÒÁÐÏÏÓÈÉÃØÉÃÉu ¡«³´¡¬®¯ °ÏÅÏÂÑÆÉÎÕÏÑÍÉÑÁÎÉÐÏÅÏÂÑÆÐÏÅËÑÆÐÆÎÉÐÏÅÏÂÑÆ ÐÏÒÓÁÃÆÎÉ ²ÛÃÍÆÒÓÎÉÅÆÊÒÓÃÉàÒÑÆÚÔÐÑÏÅÔËÓÏÃÏÓÏÐÉÑÁÓÒÓÃÏ °±¦¥²³¯Àº¯ 0RV%XLOGÏÓÍÁÑÓÅÏÁÐÑÉÌíÏÒËÃÁ ¦®¦±¤©ª®¡¦µ¦«³©£®¯²³ ­ÁÒÏÐÏÌÔØÁÃÁÐÑÉÈÎÁÎÉÆÈÁÒÆÑÉÏÈÎÉàÒÉÁÎÄÁÇÉÍÆÎÓËÛÍ ÏËÏÌÎÁÓÁÒÑÆÅÁ °ÏËÁÎÁÈÁÉÓÆf¥ÎÉÎÁÐÑÏÈÏÑÆ×ÁuñÏÈÆÎÖÁÊÍ °±¦¥²³¡£À®¦ °ÆÓÄÏÅÉÎÉ3URILQHÔÍÆÌÏÉÈÐÏÌÈÃÁÎÆ ÎÁÐÑÆÅÉÍÒÓÃÁÓÁÎÁÓÑÉÓÆÍÁÑËÉ ³¦­¡®¡¢±¯À¦£±¯°¦ª²«©°±¯©¨£¯¥©³¦¬©®¡39& °±¯µ©¬©¨¡°±¯¨¯±·©©£±¡³© °±¯¥´«³©©³¦¶®¯¬¯¤©© ±ÆÙÆÎÉàÓÁÎÁ5HQVRQÈÁÐÑÏÃÆÓÑàÃÁÎÆÉÒÌÛÎ×ÆÈÁÚÉÓÁ ±ÆÙÆÎÉàÈÁÂÏÑÂÁÒËÏÎÅÆÎÈÁÉÍÔÖÛÌÁ «ÏÎ×ÆÐ×ÉàÈÁÏÖÑÁÎÁÎÁÃÑÁÓÁ *8ÐÔÂÌÉËÔÃÁËÏÎÒÐÆËÓÈÁÒÄÑÁÅÉ ¡±¶©³¦«³´±¡ ®ÁÅÆÇÅÎÁÒÌÛÎ×ÆÈÁÚÉÓÁÎÁÉÈ×àÌÏ ÏÒÓÛËÌÆÎÏÕÉÒËÏÍÐÌÆËÒ 

£ÒÑÆÅÁÓÁÎÁÆÒÆÎ ÓÁÍÁÌËÏÐÑÆÅÉÅÁ ÒÆÑÁÈÃÉÖÑÉÉÔÎÁÒ ÒÃÆÓÏÃÎÁÓÁÕÉÎÁÎÒÏÃÁ ËÑÉÈÁÍÆÇÅÔÒÓÔÅÆÎÉà ÑÁÅÉÁÓÏÑÉÏËÁØÆÎÁ ÓÁÎÁÒÓÆÎÁÓÁËÁÑÓÁ ÉÈÏÂÑÁÈàÃÁÚÁÏÓÍÉ ÎÁÌÏÓÏÃÆÌÉØÉÆÎÁ ¢ÛÌÄÁÑÉàÍÉÒÆÉÒËÁ ÅÁËÁÇÁÎÆÚÏÓÏÐÌÏÉ ÏÐÓÉÍÉÒÓÉØÎÏÉÎÆ ÎÁÍÉÑÁÍÅÔÍÉ ®ÆÉÒËÁÍÅÁÒÆÐÏÅÅÁ ÃÁÍÎÁÃÎÔÙÆÎÉÆÓÏÈÁÐÛÌÎÉàÐÑÏÃÁÌÎÁÐÏÒÌÆÅ ÎÉÓÆÅÃÁÊÒÆÓÄÏÅÉÎÉÅÁÔÒÆÚÁÍÎÁÐÑÆÇÆÎÉÆÓÏ ÃÉÓÁÆÚÏÎÁÅÒÉÃÉÓÆÓÑÏÓÏÁÑÉÈÁÓÏÃÁÎÁÍÉÑÁÍ ÎÁÅÆÇÅÁÃÛÃÃÒÉØËÉÃÁÒËÏÉÓÏÎÆÒÆÏÓËÁÈÃÁÓÆ ÉÐÑÏÅÛÌÇÁÃÁÓÆÅÁÃÏÅÉÓÆÒÃÏàÓÁÓÑÔÅÎÁÂÏÑÂÁ ÃÛÐÑÆËÉÃÒÉØËϸÆÓÏÃÁÆÓÁËÁÄÏÃÏÑÉÕÁËÓÛÓØÆ ÂÛÌÄÁÑÒËÉÓÆÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÎÁ39&ÐÑÏÕÉÌÉÈÁ ÐÑÏÈÏÑ×ÉÉÃÑÁÓÉÒÆÔÃÆÌÉØÉÖÁÒÏÚÆÅÃÁÍÁÒÁÍÏ ÐÑÆÈÓÁÈÉÄÏÅÉÎÁØÆÏÚÆØÔÇÅÆÒÓÑÁÎÎÉÕÉÑÍÉ ÐÑÏÅÛÌÇÁÃÁÓÅÁÏÓËÑÉÃÁÓÐÑÆÅÒÓÁÃÉÓÆÌÒÓÃÁÔÎÁÒ ØÆÎÁÎÁÙÉàÐÁÈÁÑÐÑÏÅÛÌÇÁÃÁÓÅÁÎÁÃÌÉÈÁÓÎÏÃÉ ÐÑÏÅÔËÓÉÉÎÏÃÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉ °ÑÏÃÆÅÏÖÍÎÏÄÏÒÑÆÚÉÉÑÁÈÄÏÃÏÑÉÉÑÁÈÂÑÁÖØÆ ÃÛÐÑÆËÉÓÉÐÉØÎÏÂÛÌÄÁÑÒËÉàÒËÆÐÓÉ×ÉÈÛÍÇÉÃÏÓÛÓ ÐÑÏÅÛÌÇÁÃÁÈÁÚÏÓÏÒÍÆÒÉÌÎÉÉÔÒÓÏÊØÉÃÉÐÏ ÂÛÌÄÁÑÒËÉ ¨ÁÓÏÃÁÉÒËÁÍÅÁÃÉÂÌÁÄÏÅÁÑà ºÆÐÏÅËÑÆÐàËÁÈÁÎÏÓÏÅÏÒÆÄÁÒÕÁËÓÁØÆÍÎÏÄÏ ÕÉÑÍÉÃÆØÆÒÁÈÁàÃÉÌÉÔØÁÒÓÉÆÓÏÒÉÃÐÑÆÅÒÓÏ àÚÏÓÏÐÑÆÈÕÆÃÑÔÁÑÉÒÐÆ×ÉÁÌÉÈÉÑÁÎÏÉÈÌÏÇÆÎÉÆ :'3%DONDQØÆÍÎÏÄÏÏÓÃÁÒÎÆÐÑÆÒÓÁÃÁÓÅÁÒÐÏ ÅÆÌàÓÒÎÁÒÐÏÒÓÉÇÆÎÉàÓÁÒÉÁÉÓÑÔÅÎÏÒÓÉÓÆ ¯ÂÆÚÁÖÃÉÃÓÏÈÉÂÑÏÊÅÁÐÑÏØÆÓÆÓÆÃÓÏÑÁÓÁØÁÒÓ ÈÁ­ÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉàÓÆÖÎÉØÆÒËÉÐÁÎÁÉÑðÌÏÃÅÉà ÎÏÃÑÆÅÁË×ÉàÓÁÐÏÒÓÛÐÉÖÁÓÃÛÑÅÆÍÎÏÄÏÍÁÓÆ ÑÉÁÌÉÈÁÓÏÃÁÑÆÙÉÖÅÁÏÓÌÏÇÁÓÁÈÉÐÔÂÌÉËÁ×Éà ÈÁÒÌÆÅÃÁÚÉàÅÆËÆÍÃÑÉÊÒËÉÂÑÏʳÏÃÁÆÅÏÂÑÁ ÃÛÈÍÏÇÎÏÒÓÕÉÑÍÉÓÆËÏÉÓÏÏÚÆÎÆÒÁÒÐÏÅÆÌÉÌÉ ÒÎÁÒËÁËÒÆÐÑÆÅÒÓÁÃÉÖÁÎÁÐÁÎÁÉÑÁÒÆÄÁÅÁÄÏ ÎÁÐÑÁÃàÓ ²ÑÁÅÏÒÓÃÉÒÛÏÂÚÁÃÁÍØÆÒÐÉÒÁÎÉÆ%DXHOHPHQWH %$8ÏÑÄÁÎÉÈÉÑÁÐÏÒÆÚÆÎÉÆÎÁ­ÆÇÅÔÎÁÑÏÅÎÉà ÒÓÑÏÉÓÆÌÆÎÐÁÎÁÉÑïÍÁÎÈÁËÏÆÓÏÚÆÐÑÏØÆÓÆÓÆ ÃËÑÁàÎÁÑÔÂÑÉËÁÓÁ®¯£©®©³ÏÃÁÆÆÅÎÁØÔÅÆÒÎÁ ÃÛÈÍÏÇÎÏÒÓÅÁÏÓËÑÉÆÓÆÎÏÃÉÐÆÑÒÐÆËÓÉÃÉ ®ÁÅàÃÁÍÒÆØÆÐÑÏÅÛÌÇÁÃÁÓÆÅÁÃàÑÃÁÓÆÃÒÆÂÆ ÒÉÉÅÁÅÆÊÒÓÃÁÓÆÈÁÚÏÓÏÓÏÃÁÆÆÅÉÎÒÓÃÆÎÉàÓ ÎÁØÉÎÎÆÚÁÓÁÅÁÒÓÁÃÁÓÓÁËÁËÁËÓÏÄÉÉÒËÁÍÆ¡ ÐÑÆÏÅÏÌàÃÁÎÆÓÏÎÁÓÑÔÅÎÏÒÓÉÓÆÏÈÎÁØÁÃÁÒÁÍÏØÆ ÅÃÉÇÆÎÉÆÓÏÎÁÐÑÆÅÐÑÏÅÛÌÇÁÃÁ ¤ÁÌÉÎÁ«ÁÍÂÔÑÏÃÁ ÄÌÁÃÆÎÑÆÅÁËÓÏÑ

°ÛÑÃÁÓÁÒÄÑÁÅÁéÈÓÏØÎÁ¦ÃÑÏÐÁÒÃÄÑÁÅÆÎÉÃÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉÓÆ ÕÏÓÏÃÏÌÓÁÉØÎÉÐÁÎÆÌÉ ¨ÆÌÆÎÉàÓÐÑÏÆËÓíÆÊÅÛÎÖÆÅ 

%$8(/(0(17(%$8
®¯£©®©

5(+$8ÒÎÏÃÆÎÆÑÄÉÊÎÏÆÕÆËÓÉÃÆÎÁÅÍÉÎÉÒÓÑÁÓÉÃHÎÉÌÏÄÉÒÓÉØÆÎ ×ÆÎÓÛÑòÏÕÉà Ë̼¾ÄÎÁÇÛÎ ɼ 3FIBV ü ÖÇ¿¼ÌÄÛ ´É¼¯Ë̼¾ÄÎÁÇÉÄÛÍÖ¾ÁÎɼÆÊÈ˼ÉÄÛμü ÄÉ«ǼÈÁÉ«ÁÉÓÁ¾ ÄËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇÛÎ œ¾ÍÎÌÄÛĺ¿ÊÄÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ ÀŠÌ«ÁÎÁÌ ©¼ÀÄ¿ ÊÎÆÌÄѼÉʾÄÛ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉʊ ÍÆǼÀʾÒÁÉÎÖÌɼÐÄÌȼ3FIBV¾ƾ¼ÌμÇ ¦¼ÃÄÓÁÉÁ ©¼ ÊÐÄÒļÇÉÊÎÊ ÍÖ½ÄÎÄÁ ËÌÄÍÖÍξ¼Ñ¼ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄɼÀÖ̼¾Š ɼμ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÛ ɼ¼¾ÍÎÌÄÅÍÆÊÎÊÄ ÉÁÈÍÆÊÎÊËÊÍÊÇÍξ¼ ÆÇÄÁÉÎÄÄ˼ÌÎÉØÊÌÄ ɼÐÄÌȼμ¨ÁÉÄÀÂÖÌÄÎÁÄÍÇÏÂÄÎÁÇÄÎÁ ËÊÇÏÓÄѼËÊÃÀ̼¾ÇÁÉÄÛÊξÄÒÁËÌÁÈÄÁ̼ ¨Á¿ÇÁɼ«ÇÏ¿ÓÄÁ¾¼ÄÊΨÄÉÄÍÎÁÌÍξÊɼ ÄÆÊÉÊÈÄƼμÄÁÉÁÌ¿ÁÎÄƼμ ²ÁÉÎÖÌÖÎÍÁÍÖÍÎÊÄÊμÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľŠ ɼͿ̼À¼ÄÊÎÆÌÄÎÄÄüÆÌÄÎÄÍÆǼÀʾÄ ËÊÈÁÕÁÉÄÛ ®Ê¾¼ Á ËÖ̾¼Î¼ ¾ÍÎ̼ɼμ Ϳ̼À¼ ÆÊÛÎÊÍÁÊÎÊËÇÛ¾¼ÄÊÑǼÂÀ¼ÄÃÒÛÇÊ ÊξÖÃʽÉʾÛÁÈÄÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÄÃÎÊÓÉÄÒÄ «ÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÎÊ Ä ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁÎÊ ɼ ÆÊÈËÇÁÆͼÏξÖÌÂÀ¼¾¼ÎËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ¾Ö¾ÁŠ ÀÁÉÄÛɼ3FIBV¾ʽǼÍÎμɼÁÉÁÌ¿ÄÅɼμ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ ƼÎÊ ¿ÁÊÎÁÌÈÄÛ ÇÖÓÄÍÎÊ ÊÎÊËÇÁÉÄÁÄËÊÇÄÈÁÌÉÄмͼÀÉÄÍÄÍÎÁÈÄ ƼÎÊËÊÎÊÃÄɼÓÄÉ3FIBVËÊÍμ¾ÛɼӼÇʊ ÎÊɼÉʾ¾ÄÀÍÎÌÊÄÎÁÇÍξʾÖÇ¿¼ÌÄÛ ¦ÊȽÄɼÒÄÛμÊοÁÊÎÁÌȼÇÉÄÄÉÍμŠ ǼÒÄÄÄÇÖÓÄÍÎÄÍÄÍÎÁÈÄüÊÎÊËÇÁÉÄÁ

˜¼ÄÀÅÀÉÊȸÊÀº½ÅνÅÊÒÈŸb¨½Í¸Ëqs ƹÑÇƻý¼

Ä ÊÑǼÂÀ¼ÉÁ ËÊþÊÇÛ¾¼ ÄÆÊÉÊÈÄÛ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛÀÊËÌÄÊÎÊËÇÁÉÄÁÄÀÊ ËÌÄ ÊÑǼÂÀ¼ÉÁ ƼÆÎÊ Ä ÃɼÓÄÎÁÇÉÊ

ɼȼÇÛ¾¼ÉÁɼÁÈÄÍÄÄÎÁɼ­ª¯ËÊÎÌÁŠ ½¼Î¼ɼμÆÖ¾ÎÄËÍÄÍÎÁÈÄÁ¾ÖÃÈÊÂɼ ÉÁ ͼÈÊ ü ÁÀÉÊмÈÄÇÉÄ Ϳ̼ÀÄ ÉÊ Ä

ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎμÊÎÉʾ¼¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼Îľɼ Ϳ̼À¼ÍÖÍÍÆǼÀʾ¼½¼Ã¼Á¾ÖÃÉÄÆɼǼ ËÊ̼ÀÄËÊÍÎÊÛÉÉÄÛ̼ÍÎÁÂɼÆÊÈ˼ÉĊ

ªÒȾ½Éʺ½ÅÆÆÊÂÈÀº¸Å½ŸËÅÀ¸ÃŸʸɻȸ¼¸Ÿb¨½Í¸Ëqº©ÆÌÀ×

ü ÒÁÇÄ ƾ¼ÌμÇÄ ³ÌÁà ËÊÀʽÉÄ Éʾʊ ¾Ö¾ÁÀÁÉÄÛÀÁÍÁÎÆÄÂÄÇÄÕ¼¾ŸÁÌȼÉÄÛ ËÊÇÏÓ¼¾¼ÎÈÉÊ¿ÊËʊÁ¾ÎÄɼÄÁÆÊÇÊ¿ÄÓÉÊ ÓÄÍμÁÉÁÌ¿ÄÛ ƼÎÊÉÁÍÇÏÓ¼ÅÉÊÍÎ̼ɼŠ μ Á ;ÁÎʾÁÉ ÇÄÀÁÌ ËÊ ÄÃËÊÇþ¼ÉÁ ɼ ¾ÖÃʽÉʾÛÁȼÁÉÁÌ¿ÄÛ ­¿Ì¼À¼Î¼ɼ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľÉʊÍÆǼÀʊ ¾ÄÛÒÁÉÎÖÌÁÊÍÎÖÆÇÁɼÊÎÓÁÎÄÌÄÎÁÍÎ̼ÉÄ ÍмͼÀÉÄÁÉÁÌ¿ÊÍËÁÍÎÛ¾¼ÕÄÍÄÍÎÁÈÄ ÓÌÁà ÆÊÄÎÊÍÁËÊÍÎÄ¿¼ÊÎÇÄÓɼÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛ ɼ ¿ÊÇÁÈÄ ËÇÊÕÄ ɼ ÊÍÎÖÆÇÁɼμ Ó¼ÍÎ ȼÇÆÄËÇÊÕÄɼËÇÖÎɼμÓ¼ÍÎ ËÊÀʽÌÁÉÊ ÍÖËÌÊÎľÇÁÉÄÁɼ¾ÛÎÖÌÄÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ÉÄ ÉʾÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ c­ËÊÍÎÌÊÛ¾¼ÉÁÎÊɼÉʾÄÛ¼ÀÈÄÉĊ ÍÎ̼ÎľÉʊÍÆǼÀʾÒÁÉÎÖÌ Ê;ÁÉÂÁǼÉĊ ÁÎÊÉÄÀ¼À¼ÀÁÈËÌÄÈÁÌüÉʾÊÁÐÁÆÎľÉÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍÎ¾Ê ÒÁÇÄÈ Ä ÊÕÁ Ëʊ½ÖÌÃÊ Ä ÁÐÄƼÍÉÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁ ɼ ɼÔÄÎÁ ÆÇĊ ÁÉÎÄq ËÊÀÓÁÌμÄÉ«ǼÈÁÉ«ÁÉÓÁ¾¾ ;ÊÛμÌÁÓɼÊÎÆÌľ¼ÉÁÎÊÄÀʽ¼¾Ä ÓÁ

Ûμ¾ÖÇ¿¼ÌÄÛËÌÁÃËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ¿ÊÀÄÉÄ ­Á¿¼¾ÍÁÆÄÊÎÍÇÏÂÄÎÁÇÄÎÁÄȼÈÊÀÁÌÉÊ ̼½ÊÎÉÊÈÛÍÎÊ 3FIBVÁÈÁÂÀÏɼÌÊÀÁÉÇÄÀÁÌÄËÖ̊ ¾ÊÆǼÍɼȼÌƼüÌÁÔÁÉÄÛ ½¼ÃÄ̼ÉÄɼ ËÊÇÄÈÁÌÄ ¾ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ ¼¾ÎÊÈʽÄÇʊ ÍÎÌÊÁÉÁÎÊÄËÌÊÈÄÔÇÁÉÊÍÎμÇ¼¿ÊÀ¼ÌÁŠ ÉÄÁɼÈÉʿʽÌÊÅÉÄÎÁÄÉʾ¼ÒÄÊÉÉÄÄÀÁÄ ÄÆÊÈËÁÎÁÉÎÉÊÍξʽǼÍÎμɼÎÁÑÉÄƼμ üʽ̼½ÊÎƼɼËʾÖÌÑÉÊÍÎÄ ƼÆÎÊľ ÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁÎÊɼËÌÊÀÏÆÎÄÄÍÄÍÎÁÈÄ ÆÊȊ ˼ÉÄÛμ̼ÍÎÁÉÁËÌÁÆÖÍɼÎʫʾÁÓÁÊÎ ÍÇÏÂÄÎÁÇľɼÀÒÁÉÎÌʾÁËÊÒÁÇÄÛ ;ÛÎͼ¼É¿¼ÂÄ̼ÉÄÍËÊÍÎÄ¿¼ÉÁÎÊÄÌÁ¼Š ÇÄÃÄ̼ÉÁÎÊɼÏÍËÁÑÄÎÁɼÉÁü¾ÄÍÄÈÊÎÊ мÈÄÇÉÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ 3FIBVÄȼ;ÊÁËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÍξʾ ÖÇ¿¼ÌÄÛÊο¾ÄÍÊÆÊƾ¼ÇÄÐÄÒĊ ̼ÉÄÍÇÏÂÄÎÁÇÄʽÍÇϾ¼ÎÔÄÌÊƼÈÌÁ¼ ÊÎÆÇÄÁÉÎÄÊÎÊÐÄÍÄÎÁɼÆÊÈ˼ÉÄÛμ¾ ­ÊÐÄÛÄž¼Ìɼ 

®ÏÃÈÁÃÏÅÑÁÈÙÉÑàÃÁÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÆÎÉÓÆÍÏÚÎÏÒÓÉÎÁf°ÑÏÕÉÌÉÎËu ¼ ÊÆÎÊȾÌÄ μÃÄ ¿ÊÀÄɼ Í ÎÖ̊ ÂÁÍξÁÉ ÈÊÇÁ½ÁÉ ÆÊÉÒÁÌÎ Ä Ë̼Ê ® ÉÄÓɼüÌÛ¾«ÇʾÀľ½ÁÔÁÊνÁÇÛüɼ Š¿ÊÀÄÔÉÄɼμ ÊÎ ÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁÎÊ ɼ ËÇʾÀľÍƼμÐÄÌȼc®ÁÊÇÄÉÊËǼÍÎqÄ ÊÎÆÌľ¼ÉÁÎÊɼÉʾ¼Î¼ËÌÊÄþÊÀÍξÁɼ ½¼Ã¼ɼc«ÌÊÐÄÇÄÉÆqªÐÄÒļÇÉÄ¿ÊÍÎÄ ɼÒÁÌÁÈÊÉÄÛμ½ÛѼ¾ÄÒÁËÌÁÃÄÀÁÉÎÖÎ ɼ ¬ÁËϽÇÄƼ ÖÇ¿¼ÌÄÛ œÉ¿ÁÇ ¨¼ÌÄÉ Ä ÈÄÎÌÊËÊÇÄÎ ©ÄÆÊǼÅ ­Ö½ÄÎÄÁÎÊ Ͼ¼ÂÄѼɼÀ¿ÊÍÎÄ ÆÊÄÎʽÛѼËʊ ÍÌÁÕɼÎÄÊÎÍʽÍξÁÉÄƼɼÆÊÈ˼ÉÄÛμ £À̼¾ÆʧÄÉÆÄÉÄÉÁ¿Ê¾¼Î¼ÍÖËÌÏ¿¼©¼

 %$8(/(0(17(%$8 

ÐÄÌÈÁÉÄÛ ÆÊÆÎÁÅÇ ËÌÄÍÖÍξ¼Ñ¼ ¾ÄÀÉÄ ¿ÊÍÎÄ ÆÇÄÁÉÎÄ ½ÄÃÉÁÍ ˼ÌÎÉØÊÌÄ Ä ÒÁÇÄÛÎËÁÌÍÊɼÇɼÐÄÌȼμ ɼ½ÌÊÛ¾¼Õ ɼÀÀÏÔÄ ©¼ËÇÊÕÊÎÈͼ̼ÃËÊÇʊ ÂÁÉÄÈÊÀÁÌɼ¼ÀÈÄÉÄÍÎ̼ÎľɼͿ̼À¼ ÍÖÍ ÍÖ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ʽÊÌÏÀ¾¼ÉÄ ÊÐÄÍÄ üÍÁÀ¼ÎÁÇÉÄÄÆÊÉÐÁÌÁÉÎÉÄüÇÄ ʽŠ ÔÄÌɼÍÆǼÀʾ¼Ä¾ÄÍÊÆÊÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÓɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÁɼ½¼Ã¼ ©Ê¾ÄÎÁ ÄɾÁÍÎÄÒÄÄ ɼ c«ÌÊÐĊ ÇÄÉÆqü¿ͼüɼÀÈÄÇÄÊɼ Á¾ÌʝǼ¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁɼμÃÄÄÃËÖÇÉÁɼ

ÄɾÁÍÎÄÒÄÊÉɼ ËÌʿ̼ȼ ËÌÊÄþÊÀŠ ÍξÁɼμ½¼Ã¼ɼÐÄÌȼμÁɼŊ¿ÊÇۊ ȼμÄɼŊÈÊÀÁÌɼ¾¤ÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ Ä ¾ÁÓÁ ËÌÊÄþÁÂÀ¼ ɼÀ  ÈÄÇÄÊɼ ÇÄÉÁÅÉÄ ÈÁÎ̼ ËÌÊÐÄÇÄ Ä ¼ÆÍÁÍʼÌÄ ÈÁÍÁÓÉÊ ³¼ÍÎ ÊÎ ËÌÊÀÏÆÒÄÛμ ɼ c«ÌÊÐÄÇÄÉÆqÁɼÍÊÓÁɼÆÖȾÖÉÔÉÄÛ ˼üÌ ü ÍÎ̼ÉÄÎÁ ŸÖÌÒÄÛ ¬ÏÈÖÉÄÛ ¯Æ̼Åɼ ¦ÊÍÊ¾Ê ³ÁÌɼ¿Ê̼ ­Ö̽ÄÛÄ ¨¼ÆÁÀÊÉÄÛ­ÇÁÀɼÇÊÂÁÉÄÎÁ¾ÁÓÁɼ ˼ü̼ ËÌÊÃÊÌÁÓÉÄ ÍÄÍÎÁÈÄ 1SPGJMJOL $MBTTJD 1SPGJMJOL -VY Ä 1SPGJMJOL 6MUSB ÊÎÓÄμÅÆÄÍËÁÒÄÐÄÓÉÊÍÎμɼ½ÖNJ


®¯£©®© ¿¼ÌÍÆÄÛË¼Ã¼Ì c«ÌÊÐÄÇÄÉÆqªª ÍÖÃÀ¼Š ÀÁÈÈÍÁÌÄÛ1SPGJMJOL1SFNJVN  Ê Æ̼Û ɼ ¿ ÕÁ ü̼½ÊÎÄ ¾ÎÊ̼μÎÖ̿ʾÍƼÐÄÌȼt¾¬ÏÈÖÉÄÛ ÍÇÁÀ μÃÄ ¾ ¯Æ̼Åɼ «ÌÁà ¿ Á ËǼÉÄ̼ÉÊ À¼ üËÊÓÉÁ ÍÎÌÊÁÂÖÎ ɼ Éʾü¾ÊÀüËÌÊÄþÊÀÍξÊɼËÌÊÐÄÇÄ ¾ ¬ÏÍÄÛ £É¼ÓÄÎÁÇÉÊ ÍÁ Á ϾÁÇÄÓÄÇ Ä ËÌÊÒÁÉÎÖÎɼÄÃÉÊͼ ½ÁÃÎʾ¼À¼ÊƼþ¼ ÉÁ¿¼ÎľÉʾÇÄÛÉÄÁ¾ÖÌÑÏÍɼ½ÀÛ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ¾ ÍÎ̼ɼμ £¼Ì¼½ÊÎÄ Ä ÓÁξÖÌμμ ÇÄÉÄÛ ü ÐÊÇÄ̼ÉÁ ɼ ËÌÊÐÄÇÄ ÆÊÛÎÊ ̼½ÊÎÄ Í ÁÆÊË̼ÅÈÁÌ ɼ¾ÊÀɼÊÍÉʾ¼ °ÄÌÈ��μ ÏÍÄÇÁÉÊ ̼½ÊÎÄ ü ¾ÉÁÀŠ ÌÛ¾¼ÉÁɼÉʾÄÛËÌÊÀÏÆÎʾÍμÉÀ¼Ìξ ½Ì¼ÉÔ¼&/Š ÆÊÅÎʾÇÄü¾ÍÄǼ Êο £¼ ËÊËÏÇÛÌÄÃÄ̼ÉÁ ɼ ȼÌƼμ 1SPGJMJOL ÀÊËÌÄɼÍÛÎ Ä ÏÓ¼ÍÎÄÛμ ɼ ÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄ ÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÄ ÄÊ ÇÊÂÁÉÄÛ¾¬ÏÍÄÛ ¬ÏÈÖÉÄÛ ¯Æ̼ÅɼÄ ¦ÊÂÈÀº¸Å½ÊÆšÀνÇȽ¿À¼½ÅÊÒÊŸ¨½Ç˹ÃÀ¸™Òû¸ÈÀטŻ½Ã¤¸ÈÀÅ ºÃ×ºÆ À Ÿ¼È¸ºÂÆ£ÀÅÂÀÅ ÉƹÉʺ½ÅÀŸb§ÈÆÌÀÃÀÅÂp ÖÇ¿¼ÌÄÛ

¢¡©²ÐÑÏÃÆÅÆÅÉÒËÔÒÉàÒÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÉÈÐÛÌÎÉÓÆÌÉÉÓÛÑÄÏÃ×É ÎÁÖÉÅÑÏÉÈÏÌÁ×ÉÏÎÎÉÒÉÒÓÆÍÉÉÍÁÓÆÑÉÁÌÉ ¼ ÊÆÎÊȾÌÄ Î¿ ÖÇ¿¼ÌÍƼμ ¼ÍÊÒļÒÄÛüÄÃÊǼÒÄľÍÎÌÊÄÎÁNJ ® ÍξÊÎÊËÌʾÁÀÁü;ÊÄÎÁÓÇÁÉʾÁ¾ÎÊ̼ ÀÄÍÆÏÍÄÊÉɼÆÌֿǼȼͼc«ÌʽÇÁÈÄËÌÁÀ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ÄÃËÖÇÉÄÎÁÇÄÎÁÄÎÖ̊ ¿Ê¾ÒÄÎÁɼÑÄÀÌÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄÍÄÍÎÁÈÄÄ ȼÎÁÌļÇÄq ¾Ö¾¾ÌÖÃƼÍʽɼÌÊÀ¾¼É¼Î¼ ¾ Ö̼¾ÁɾÁÍÎÉÄƽ̿ ©¼ÌÁÀ½¼•üËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁ ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁ ÆÊÉÎÌÊÇÄËÌÄÁȼÉÁɼÑÄÀÌÊÄÃÊǼÒÄÄÄ ÑÄÀÌÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄÍÄÍÎÁÈÄɼͿ̼ÀÄÄ ÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛ ÇÄÃÊÀ¾Á¿ÊÀÄÉÄËÌÊÀÖÇÂÄѼüÍÁŠ À¼ÉÄÛμɼÍÖ¾ÈÁÍÎɼμ̼½ÊÎɼ¿ÌÏ˼Í ÁÆÍËÁÌÎÄÊΝœ¤­ ©¤­¤Ä¨¬¬ ÆÊÄÎÊËÊ ÄÉÄÒļÎľ¼ɼœÍÊÒļÒÄÛμ̼Ã̼½ÊÎÄѼ ÉÊÌȼÎľÉÄÛÀÊÆÏÈÁÉÎ ¾ÇÛÃÖǾÍÄǼ¾ ÍÌÁÀ¼Î¼ɼÊÆÎÊȾÌÄ «ÌÄ ÊÎÆÌľ¼ÉÁÎÊ ɼ ÀÄÍÆÏÍÄۊ

μ ËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇÛÎ ɼ ¯­ ɼ œ¤­ ÄÉ ¥ÊÌÀ¼É ©ÄÆÊÇʾ t ÓÇÁÉ ɼ ̼Š ½ÊÎɼμ ¿ÌÏ˼ ËÊÀ¿ÊξÄǼ ©¼ÌÁÀ½¼Î¼ ÄÃ̼ÃÄϾÁÌÁÉÊÍÎ ÓÁ;ÇÄüÉÁÎʾÍÄǼ ɼÎÊÃÄÉÊÌȼÎľÁÉÀÊÆÏÈÁÉÎ ÕÁ½ÖÀÁ ËÊÍÎĿɼÎ ÌÁÀ ËÌÄ ÄþÖÌÔ¾¼ÉÁÎÊ ɼ ÑÄÀÌÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄÀÁÅÉÊÍÎÄÄÎʾ¼ÕÁ ÀʾÁÀÁÀÊËÌÁȼѾ¼ÉÁɼȼÍʾÊÍÖÕÁÍΊ ¾Ï¾¼Õ¼Î¼ Ë̼ÆÎÄƼ ÉÁÆÊÈËÁÎÁÉÎÉÄ Ä ÉÁËÊÀ¿ÊξÁÉÄÑÊ̼À¼ÄþÖÌÔ¾¼ÎμÆÖ¾ ¾ÄÀÀÁÅÉÊÍÎÄ®ÊÅʽ۾ÄÄÍμÌÎÄ̼ÉÁÎÊ ɼƼÈ˼ÉÄÛÊΝœ¤­ËÊ̼ÃËÌÊÍÎ̼ÉÁŠ ÉÄÁɼÄÉÐÊÌȼÒÄÛü¾ÇÛÃǼμ¾ÍÄǼ ©¼ÌÁÀ½¼ÄËÊÀ¿ÊÎʾƼɼ;ÊÄÎÁÍËÁÒļŠ ÇÄÍÎÄüÍÎÌÄÆÎÉÊÎÊÍ˼þ¼ÉÁɼüÇÊÂÁŠ ÉÄÎÁ¾ÉÁÛÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛÄËÌÄÇÊÂÁÉÄÁÎÊ Å¾ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÛËÌÊÒÁ͝ÁÃÍÖÈÉÁÉÄÁ ÎÊÃÄËÌÊÒÁÍÕÁÁÀÖÇÖ¿ ƼÎÊüÉÁ¿Ê¾ÊÎÊ ÏÍËÁÔÉÊÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÉÁœÍÊÒļÒÄÛμÕÁ

«Ï¸ÉÊÅÀÎÀʽº¼ÀÉÂËÉÀ×ʸÀ¿È¸¿À͸Ÿ¼½¾¼¸Ê¸¿¸ÉÊÈÀÂÊÅÆÉǸ¿º¸Å½Ÿ ÅƺÆÇÈÀ½Ê¸Ê¸ŸȽ¼¹¸

 %$8(/(0(17(%$8 

ʽÁÀÄÉÄ ÏÍÄÇÄÛμ ÍÄ Í ¨¬¬ ¾ÍÄÓÆÄ üÄÉÎÁÌÁÍʾ¼ÉÄ ÄÉÍÎÄÎÏÒÄÄ ¾ÄÍÔÄÎÁ ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄ ÏÓÄÇÄÕ¼ Ä ¿ÄÈɼÃÄÄÎÁ ËÊ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξʾÍÎ̼ɼμ ¤É©ÊɼŸÁÊÌ¿ÄÁ¾¼t¿Ç¼¾ÁÉÁÆ͊ ËÁÌÎÊΠÄÌÁÆÒÄÛc®ÁÑÉÄÓÁÍÆÄË̼¾ÄǼ ÄÉÊÌÈÄq¾¨¬¬ÄÓÇÁÉɼ̼½ÊÎɼμ ¿ÌÏ˼ÍÁÍËÌÛɼ¾¼ÂÉÊÍÎμɼËÌÄÁμŠ μ ɼÌÁÀ½¼ Ä ÊӼƾ¼ÉÄÛμ ÎÛ À¼ ½ÖÀÁ ÍÎÌÄÆÎÉÊÍ˼þ¼É¼ ÆÊÁÎÊÕÁÀʾÁÀÁÀÊ ËʾÄÔ¼¾¼ÉÁƼÓÁÍξÊÎÊɼÑÄÀÌÊÄÃÊǼŠ ÒÄÛμ Ä ÑÄÀÌÊÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄÎÁ ÍÄÍÎÁÈÄ ɼͿ̼ÀÄÄÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛ®ÛÄÉÐÊÌÈÄ̼ ÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄÎÁ¾ÍÌÁռμ ÓÁ©¼ÌÁÀ½¼Î¼Á ½ÄǼÉÊÎÄÐÄÒÄ̼ɼ¾¡¦ÄÁËÌÄÁμ½Áà ¾ÍÛƼƾÄ ü½ÁÇÁÂÆÄ ƼÆÎÊ ÊÎ ¦ÊÈÄÍĊ Ûμ μƼÄÊÎÍÎ̼ÉÄÎÁtÓÇÁÉÆÄɼ¡­ ©ÊÎÄÐÄÒÄ̼ÉÁÎÊÁÄþÖÌÔÁÉÊËÊÌÁÀ¼ ɼ ÄÌÁÆÎľ¼¡­ ¾Ö¾ÁÀÁɼÍ«¨­ •Êο «ÌÊÐÀŠÌÄÉ ÄÈÄÎÖÌ©¼ÃÖÌÍÆÄ ÄÉ ²¾ÁμÉ ŸÁÌȼÉʾ Ä ÄÉ ¦¼ÇÄÉ ŸÌÊÃÀ¼ÉʾtÓÇÁÉʾÁɼ̼½ÊÎɼμ¿ÌÏ˼ ÊΝœ¤­ ËÌÁÀÍμ¾ÄѼËÌÁÀÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄÎÁ ¾ÀÄÍÆÏÍÄÛμɼŊÍÖÕÁÍξÁÉÄÎÁÈÊÈÁÉÎÄ ÊÎÊÎÀÁÇÉÄÎÁ̼ÃÀÁÇÄɼ©¼ÌÁÀ½¼Î¼ ¯Ó¼ÍÎÉÄÒÄÎÁ ¾ ÀÄÍÆÏÍÄÛμ ʽÍÖŠ À¼Ñ¼¾ÖËÌÊÍÄ ;ÖÌüÉÄÍƼÓÁÍξÊÎÊɼ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ ÇÄËͼμɼÈÁѼÉÄÃÖÈü ƾ¼ÇÄÐÄÒÄ̼ÉÁɼ̼½ÊÎÉÄÒľ½Ì¼ÉÔ¼ ÄÈÛÍÎÊÎÊÄÌÊÇÛμɼœ¤­ ÍÖ¾ÈÁÍÎÉÊÍ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÄ ËÌÄÎÁ¼¾¼ÕÄ ÏξÖÌÀÁÉÄ ËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÄÒÁÉÎÌʾÁüʽÏÓÁÉÄÁ À¼ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ÄËÌʾÁÂÀ¼ƾ¼ÇÄÐÄƼŠ ÒÄÊÉÉÄÆÏÌÍʾÁËÊ̼ÃÇÄÓÉÄÎÁ¾ÄÀʾÁ ÄÃÊǼÒÄÊÉÉÄÀÁÅÉÊÍÎÄ


*0#-*1,+1/ 5 +*0'  ! PVC # $ #$% $& ' 7 ()( $ %* $ ( +(: &* , &* -, ) -, .-0, -), -), ).-(*.

0 %* www.inoutic.com

     :

     )*+%."#$2$(333)*+&.,*-.$( '+ #4 

 !


®¯£©®©¢¬©·©®³¦±£¿

,QWHULRU&LW\òÏÕÉàx$OO,QFOXVLYHÃÏÂÈÁÃÆÇÅÁÎÆÓÏ ¼ÊÎÓÍÁËÌʾÁÀÁÊÐĊ ® ÒļÇɼμÒÁÌÁÈÊÉÄÛËÊÊÎÆÌľ¼ÉÁÎÊ ɼ*OUFSJPS­JUZtÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÎÖ̿ʾŠ ÍÆÄ ÒÁÉÎÖÌ ü ÀÄüÅÉ ʽü¾ÁÂÀ¼ÉÁ Ä ¼ÆÍÁÍʼÌÄ ü ÀÊȼ §ÁÉμμ ËÌÁÌÛüѼ ©«Ì ¨ÁÑÈÁÎ ŸÚÀÂÚÆ t ËÊÍǼÉÄÆ ɼ ¬ÁËϽÇÄƼ®ÏÌÒÄÛ üÈŠÈÄÉÄÍÎÖÌÖÎɼ ÄÆÊÉÊÈÄƼμÄÁÉÁÌ¿ÁÎÄƼμž¼ÇÁÉÎÄÉ ¤¾¼ÉʾÄÀÄÌÁÆÎÊÌÖÎɼÐÄÌȼμÄɾÁ͊ ÎÄÎÊÌ ±¼ÇÄÇ  ÁÈÄÌÀ¼¿ «ÊÃÀ̼¾ÇÁÉÄÛ ÆÖÈ ÀÊȼÆÄÉÄÎÁ ÊÎË̼¾Ä ¿Ç¼¾ÉÄÛÎ ¼ÌÑÄÎÁÆÎɼ̼ÅÊɧÊÃÁÉÁÒ¼ÌÑ®ÊÀÊÌ

¥¸¼¼ËÐÀ¹×͸»ÆÉÊÀʽŸÆÊÂÈÀº¸Å½ÊÆŸÅƺÀ×ÊÒȻƺÉÂÀνÅÊÒÈb ÅʽÈÀÆÈ ÉÀÊÀpºÉÊÆÃÀθʸ

¥×ÂÆÃÂÆÌÀÈÄÀÆʼƻȸĸ¼¾ÀÁÉÂÀ× ¹È¸Åк½Ï½ѽÇȽ¼Ã¸»¸ÊɺÆÀ ÇÈƼËÂÊÀºÅƺÆÆÊÂÈÀÊÀ×ÊÒȻƺÉÂÀ νÅÊÒÈ

ŸÊÍËÊÀÄÉʾ ©¼ ÒÁÌÁÈÊÉÄÛμ ËÌÄÍÖÍΊ ¾¼Ñ¼ɼÀÀÏÔÄ ƼÎÊÍÌÁÀÎÛѽÛѼÄ ËÊËÏÇÛÌÉÄÎÁÇÄÒ¼ŸÇÊÌÄÛ ©ÄÆĦÖÉÓÁ¾ ¤ÍÆÌÁÉ «ÁÒʾ Ä  ÄÀÄ  ÌÄɿʾ¼ ž¼ÉÛ ³Á̾ÁÉÆʾ¼ t ÍʽÍξÁÉÄÆ ɼ ÁÀÄÉ ÊÎ ȼ¿¼ÃÄÉÄÎÁ

­ÇÁÀ¾¼ÅÆÄÈÊÎÊÎÊɼÍÖ½ÄÎÄÁÎÊc"MM *ODMVTJWFq ÀÊȼÆÄÉÄÎÁÊÎ*OUFSJPS­JUZ ËÌÁÀÇÊÂÄѼ¾ÖÇÉϾ¼Õ¼¾ÁÓÁÌÍÈÉÊ¿Ê ËÌÄÛÎÉÄ ÄÃÉÁɼÀÄ ü ÍËÁÒļÇÄÍÎÄ ¾ ʽǼÍÎμ ɼ ÄÉÎÁÌÄÊÌÉÄÛ ÀÄüÅÉ ÆÇÄÁÉÎÄÄËÌÄÛÎÁÇÄ ­ËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÄÛÎÎÖ̿ʾÍÆÄÒÁɊ ÎÖÌ*OUFSJPS­JUZ̼½ÊÎÄÊÎÊÆÊÇÊÈÁÍÁÒ ÄËÌÁÀǼ¿¼cBMMJODMVTJWFrüÄÉÎÁÌÄÊ̊ ÉÄÌÁÔÁÉÄÛ¾ÀÊȼÍÇÁÀ¿ÌϽÍÎÌÊÁ ­ÖÍ;ÊÄÎÁÊÆÊÇÊȼ¿¼ÃÄɼ *OUFSJPS ­JUZËÌÁÀǼ¿¼ËÖÇɼ¿¼È¼ÊÎËÌÊÀÏÆÎÄÄ ÏÍÇÏ¿Äüʽü¾ÁÂÀ¼ÉÁÎʦÊÉÒÁËÒÄÛμ ÄÀÄüÅÉÖÎɼÎÖ̿ʾÍÆÄÛÒÁÉÎÖÌͼɼ %FTJHO4UVEJP*OUFSOBUJPOBM-UE ÐÄÌȼ ͽʿ¼ÎÊËÄξμÃÄÍÐÁ̼­ÎÌÊÄÎÁNJ ɼμ ÐÄÌȼ ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼Ǽ ËÌÊÁÆμ Á c¡¾Á̽¼ÏÖÇ¿¼ÌÄÛqªª  £¼ËÖ̾ÄËÖξÖÇ¿¼ÌÄÛÍÁËÌÁÀÍμŠ ¾ÛξÊÀÁÕÄÎÖ̿ʾÍÆÄȼÌÆÄ ƼÎÊ-VYVT

Ä3POEP ƼÆÎÊľÁÓÁÏξÖÌÀÁÉÄÆÊÈ˼Š ÉÄÄɼ½ÖÇ¿¼ÌÍÆÄÛ˼üÌžÎÖ̿ʾÍÆÄÛ ÒÁÉÎÖÌͼÍֽ̼Éļ¿ÁÉÒÄÛüÉÁÀ¾ÄÂĊ ÈÄ ÄÈÊÎÄ ÐÄÌÈÄ ü ÍÎÌÊÄÎÁÇÉʊÈÊɊ μÂÉÄ ÀÁÅÉÊÍÎÄ ËÌÊÁÆμÉÎÍÆÄ ½Ú̼ ÆÊÈ˼ÉÄÛ ü ÄÃÀ¼¾¼ÉÁ ɼ ÆÌÁÀÄÎÉÄ ƼÌÎÄ«ÌÁÀǼ¿¼ÎÍÁ½ÏÎÄÆʾÄÄÀÄüŊ ÉÁÌÍÆÄÈÁ½ÁÇÄ ÈÁ½ÁÇÄÍÁÌÄÅÉÊËÌÊÄÊ ¾ÊÀÍÎ¾Ê ÀÊɼŊÀÌÁ½ÉÄÎÁ¼ÆÍÁÍʼÌÄü ÀÊȼ­ËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÄÎÁÆÊÉÍÏÇμÒÄÄÄ ʽü¾ÁÀÁÉÄÎÁÈÊÍÎÌÁÉļ˼ÌμÈÁÉÎÄͼ ¾ÏÍÇÏ¿¼ɼÄɾÁÍÎÄÎÊÌÄÎÁ¾ÑÊÎÁÇÍÆÄÛ ½ÄÃÉÁÍ £¼ ÆÊÈÐÊÌμ Ä ÍËÊÆÊÅÍξÄÁÎÊ ɼËÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁ ËÊÍÎÊÛÉÉÄÛÎÔÊÏÌÏÈ ̼ÃËÊÇÊÂÁÉ ɼ À¾Á Éľ¼ ËÌÁÀǼ¿¼ Ä ÑÏÀÊÂÁÍξÁɼ¿¼ÇÁÌÄÛ ƼÐÁÉÁ ÀÁÎÍÆÄ ÆÖÎÄÑÄÈÄÓÁÍÆÊÓÄÍÎÁÉÁ «ÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ ÍÁ ËÌÊÁÆÎÖÎ À¼ ½ÖÀÁ ËÌÊÀÖÇÂÁÉÄ̼þÄξ־ž¼Ìɼ «ÇʾŠ ÀľÄÏÌ¿¼Í

(VFRÅÏÒÓÁÃàÕÁÒÁÅÁÈÁ¯¡ÑÆÎÁâÆÑÌÉÎ ÁÌÇÄÉ ½ÇÄÃÊ ÀÊ ªÍν¼ÉÑÊÐ ÍÁ £ Äÿ̼ÂÀ¼ ÁÀÄÉ ÊÎ ɼŊÈÊÀÁÌÉÄÎÁ ÈÏÇÎÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇÉÄÒÁÉÎÌʾÁ¾;Áμ ªœÌÁɼÊÎÍÁËÎÁȾÌÄ¿ÊÀÄɼÍÁ ËÌÁ¾ÖÌɼ ¾ ÈÛÍÎÊ ü ÍËÊÌÎ ÆÊÉÒÁÌÎÄ Ä ÀÌÏ¿Ä ÈÏÃÄƼÇÉÄ ÍÖ½ÄÎÄÛ ©¼ ËÇÊÕ ÆÊÇÆÊÎÊÐÏνÊÇÉÄËÊÇÁμÈʽÄÇÉÄÛÎ ÊËÁ̼ÎÊ̪ËÊÍμ¾ÛÃɼÆü;ÊÁÎÊÍÎ̼Š ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÊ˼ÌÎÉØÊÌÍξÊÍ&OUFSUBJONFOU (SPVQ¾§ÊÍœÉÀÂÁÇÄÍ ¦ÊÉÒÁËÒÄÛμɼÍÎÌÊÁ¼ËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ ÈÏÇÎÄÐÏÉÆÒÄÊɼÇɼ ÁÆÍËÇʼμÒÄÛ ɼ Ϳ̼À¼Î¼ ž ̼ÈÆÄÎÁ ͼÈÊ ɼ ÉÛÆÊÇÆÊ Ӽͼ ÊÎ ÁÀÄÉ ÑÊÆÁÁÉ ÍμÀÄÊÉ ¼ÌÁɼμ ÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÌÁ¾ÖÌÉÁ¾ÎÖÌÂÁÍξÁɼÆÊɊ ÒÁÌÎɼüǼ¤ÈËÊüÉÎɼμËÊÇÏÆÌֿǼ

 %$8(/(0(17(%$8 

ÈÏÇÎÄÈÁÀÄÅɼмͼÀ¼ ÍÆÊÍÁɼÍÖÍ ÍÁ ¾ÄÂÀ¼ ÊÎÀ¼ÇÁÓ ¨ÊÉÎÄ̼ɼ Á ¾ÖÌÑÏ

¦Ê¼¸Ã½ÏɽºÀ¾¼¸ÀÄÇÆ¿¸ÅÊŸʸ ÇÆÃËÂÈһøÄËÃÊÀĽ¼ÀÁŸ̸ɸ¼¸ ÉÂÆɽŸÉÒÉÀÉŽÁÅÀʽºÄ½ ½¼Å¸ÆÊŸÁ†»ÆýÄÀʽºɺ½Ê¸

ÚÂɼμÍÎ̼ɼɼͿ̼À¼Î¼ÄÍÉÁÅÉÄÎÁ ƾÈÁÁÀɼÊÎɼŊ¿ÊÇÁÈÄÎÁ¾;Áμ ž½ÖÀÁÕÁÕÁÍÇÏÂÄüÌÁÆǼÈɼËÇÊÕÄü ÐÄÇÈʾÄËÌÁÈÄÁÌÄ£¼ÉÁÛÐÄÌȼ&TDPÁ ̼Ã̼½ÊÎÄǼÍËÁÒļÇÁÉËÌÊÐÄÇмͼÀ¼ «ÌÄÎʾ¼Íμ¾¼ÀÏȼüQGPTUFOŠQSJFHFM ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛÍɼÀÍÎÌÊÅƼžÖ¾¾ÁÌÎÄƼNJ ÉÄÎÁ¿ÌÁÀÄͼ¾¿Ì¼ÀÁÉÄʽÕÊ-&% ;ÁÎÇÄÉÄÄÆÊÈËÇÁÆÍɼμÄÉÍμǼÒÄÊÉɼ ÎÁÑÉÄƼ£¼À¼ÍÁÈÊÉÎÄ̼ξÍÄÓÆÄƼ½ÁŠ ÇÄ ÔÄÌÊÓÄɼμɼ¿ÌÁÀÄÎÁÎÌÛ½¾¼À¼½ÖÀÁ ÍÈŸÌÁÀÄÎÁͼ̼ÃËÊÇÊÂÁÉÄμƼ ÓÁ ɼ½ÇÚÀ¼¾¼ÅÆÄÈÏÇÎÄÈÁÀÄÅɼμмͼÀ¼ Àʽľ¼ÈÁ¾ËÁÓ¼ÎÇÁÉÄÁÎÊɼü¾ÖÌÔÁɼ ƼÌÎÄɼ ©ÊÉÁͼÈÊ-&%ÎÁÑÉÄƼμÁËÌÁÀÄÊ


¢ÌÉ×ÉÎÓÆÑÃß

¥ÁÒÆÈÁÐÏÈÎÁÆÍ£ÌÁÅÉÍÉÑ £ÏÊÎÏÃÅÉÑÆËÓÏÑf°ÑÏÈÏÑÆØÎÉ ÉÕÁÒÁÅÎÉÒÉÒÓÆÍÉuf±ÆÖÁÔ ¢ÛÌÄÁÑÉàu ¢¸Âº¸½¾ÀʽÁɸʸšÀÌÀ† ÃÆÉÆÌÀ× ©ÁÍÁ¾ÊÀÛÊÎËÄͼÉÄË̼¾ÄǼ ÀʾÁÌÛ¾¼È ÍÁ ɼ ÄÉÎÏÄÒÄÛμ ÍÄ Ä ÀÁÅÍξ¼È ÍËÊÌÁÀ ÍÄÎϼŠ ÒÄÛμ ¦ÇÊÀÄÀÉÊÃÀÉʽ ªËÎÄÈÄÍÎÍÖÈ ȼƼÌÓÁËÊÉۊ ÆÊ¿¼ÁÎÌÏÀÉÊ ™ÀÍʽ ÃÀ ¾Àº½ÃÀ º Ï˾¹À† Ÿ «Ìʽ¾¼ÇÍÖÈ ÉÊÎÏÆÍÁÓϾÍΊ ¾¼È ËʊÏÚÎÉÊ «ÌÁÀËÊÓÄμÈ À¼¾Ç¼¿¼ÈÏÍÄÇÄÛμÍÄÄÀ¼ÍÁ ̼þľ¼È¾ÖÇ¿¼ÌÄÛ ¥½Æ¹ÍƼÀÄÀ ÃÀ ɸ À¼½¸ÃÀ ¼Å½É ¤ÀÁ¼ÇÄÎÁÉÁͼɼÈÊÀ¼ ɼǼ¿¼ ÍÁ À¼ ½ÖÀÁÔ ÌÁ¼ÇÄÍÎ À¼ ÍÁ ¼À¼ËÎÄ̼Ô ½ÖÌÃÊ ÆÖÈ ÀÁÅÍΊ ¾ÄÎÁÇÉÊÍÎμ Ÿ¸ÂÆ׹ø»ÆÈƼŸ¸˿¸¹À͆ ʽȸ¹ÆÊÀÃÀ¹½¿ºÒ¿Ä½¿¼ÅÆ  Ê½ÌÊÎÊÁƼÎʽÏÈÁ̼ɿÄÑ ËÊÀÆÌÁËÄÇ ¾ÍÛƼ ½Ç¼¿ÊÌÊÀɼ ƼÏü t ÉÁÀÊËÏÍÎÄÈÊ Á ¾ ¾ÁÆÀ¼Äȼ¿Ç¼ÀϾ¼ÕÄ ½ÁÀÉÄÄ ÉÁʽ̼Ãʾ¼ÉÄÑÊ̼ ¢¸ÂºÆÅÀ½ ¹Òû¸ÈÀʽ ŽÉĽ ŸËÏÀÃÀÆÊÀÉÊÆÈÀ×ʸ ­¼È Á ÎÌÏÀÉÊ üÁÀÉÊ ÈÊÂÁÈ ËʾÁÓÁ  ÉÁÍ ÀÊÌÄ ÉÁ¾ÊÇÛμ ÉÁÉÄʽÁÀÄÉÛ¾¼§ÄË;¼¿Ì¼ÂŠ À¼ÉÍÆÊʽÕÁÍÎ¾Ê ËÌʽÇÁÈÄÎÁ ÉÄÍȼþ¼Î ¢¸ÂºÆšÀº¼ÒÍÅƺ׺¸ ³ÄÍÎÄÛξÖÃÀÏÑ Æ̼ÍľÄÎÁÈÁ͊ μ ËÌÄÛÎÁÇÄÎÁ ÍÁÈÁÅÍξÊÎÊ ¢¸ÂɽÀÅÌÆÈÄÀȸʽ¿¸ÅƺÆɆ ÊÀʽº¹È¸Åи «ÌÁÀÄÈÉÊ ÓÌÁà ÆÊÉμÆÎÄÎÁ ÍÄ ¾ ÓϽÄɼ ËÊÍÁÕÁÉÄÛ ɼ ÄÃÇÊÂÁÉÄÛÄ˼ɼÄÌÄ ɼÐÄ̊ ÈÄ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ¾ ¡¾ÌÊ˼ ­ÌÁÕÄÎÁ Í ˼ÌÎÉØÊÌÄ ÆÊÇÁŠ ¿Ä Ä ÆÊÉÆÏÌÁÉÎÄ ¾ ÖÇ¿¼ÌÄÛ ÈÄ ËÊþÊÇÛ¾¼Î À¼ ÌÁ¼¿Ä̼È ¼ÀÁƾ¼ÎÉÊɼÍËÁÒÄÐÄƼμɼ ˼ü̼ÏɼÍ ¢Æ× ȽÂøĸ Ÿ ¼Æ»È¸Ä¸ ͸Ƚɺ¸Ê½ŸÁ†ÄÅÆ»Æ ©¼ÅŠÈÉÊ¿ÊÈÄѼÌÁ;¼ÌÁÆǼȊ ɼμÆÊÉÒÁËÒÄÛɼc¬ÁѼÏq ©ÒѽÉʺ˺¸ ÃÀ ŽÃÆ×ß

šÃ¸¼ÀÄÀÈšÆÁÅƺ

ÂÆÅÂËȽÅÎÀ׺¼Æ»È¸Ä¸¼¾ÀÁ† ÉÂÀ׹ȸÅÐ  Ö̼¾¼Î¼ÉÁÄÃËÖÇÉÛ¾¼ÌÁ¿ÏŠ ǼÎľɼμÍÄÐÏÉÆÒÄÛ°ÄÌÈÄ ÄÃËÊÇþ¼Î ÉÁÀÊÍμÎÖÓɼμ ÄÉÐÊÌÈÄ̼ÉÊÍÎ ɼ ËÊÎÌÁ½ÄŠ ÎÁÇÛ Ä ÇÄËͼμ ɼ Ë̼¾ÄǼ Ä ÍμÉÀ¼ÌÎÄ ü ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÉÁ ɼ ½ÖÌÃÄËÁӼǽÄ §Æɸ¼ÀÍʽÃÀ½¼ÅƼÒ鼮 ©Á ËÌÁÀ��ÎÊÄÈÄ ¢¸ÂºÀ ɸ ÇÈƹýÄÀʽ Ÿ ¹È¸Åи˟ɺÄÆĽÅʸ ªÍÉʾÉÄÛÎËÌʽÇÁÈÁÉÄÍƼμ ËÌÊÀ¼Âɼ ÒÁɼ ɼ ËÌÊÀÏÆμ ¨¼ÇÆÄÎÁËÁӼǽÄÉÁËÊþÊÇۊ ¾¼ÎɼÐÄÌÈÄÎÁÀ¼ÍÁ̼þľ¼Î À¼ ÄɾÁÍÎÄ̼Î ¾ ʽÏÓÁÉÄÁ ɼ ËÁÌÍÊÉ¼Ç À¼ËʾÄÔ¼ÎƼÓÁÍΊ ¾ÊÎÊɼËÌÁÀǼ¿¼É¼Î¼ÏÍÇÏ¿¼ ®½Ãʸ ÆÇȸº¼¸º¸ ÃÀ ÉȽ¼† Éʺ¸Ê¸ «ÊÓÎľÄɼ¿Ä ÍÎÄ¿¼ÓʾÁÆÀ¼ ÉÁ ɼÌÏÔ¼¾¼ ÊÍÉʾÉÄÎÁ ÍÄ ËÌÄÉÒÄËÄ ¢¸ÂºÀ ɸ ÇÈÆ»ÅÆ¿Àʽ šÀ ¿¸ ȸ¿ºÀÊÀ½ÊÆ Ÿ ¹È¸Åи Ë Å¸É ªÆÌÏËÉÛ¾¼ÉÁ ɼ ˼ü̼ ©ÛŠ ÆÊÇÆÊ¿ÊÇÁÈÄËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ÈÉÊÂÁÍξÊ ÈÊÉμÂÉÄ ÐÄÌÈÄ ¬Á¿ÄÊɼÇÉÊÀʽÌÁËÊÃÄÒÄÊÉĊ ̼ÉÄÄÍÄÇÉÄÉÄÔʾÄĿ̼ÓÄ £¼Ç¼¿¼ÉÁ ɼ ƼÓÁÍξÊÎÊ ɼ ËÌÊÀÏÆμÄÏÍÇÏ¿¼Î¼ š¸ºÆº×Ⱥ¸Ê½ ž½ÖÀÁÕÁÎÊ ¾ÍÁ½ÁÍÄ ¾ÁÆÄ˼ ÍÄ %$8(/(0(17(%$8 
¾ÄƼÎÁÇÍξÊü&TDP­ÖÕÊÄÈÉÊ¿ÊÖ¿ÖÇÉĊ ÛÎÐÌÊÉÎ ÆÊȽÄÉÄ̼ÉÍɼÆÇÊɼɼËÌÁÀ ËÌÁÀÄþÄƼѼ ¿ÌÄÂÇľÊ ËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁ ËǼÉÄ̼ÉÁÄÄÉÀľÄÀϼÇÉÄÌÁÔÁÉÄÛ£¼ À¼ ÄýÁ¿ÉÁ ÄÃÊ˼Ӽ¾¼ÉÁ ɼ ƼÌÎÄɼμ 

¿ÁÊÈÁÎÌÄÛμ ɼ Ϳ̼À¼Î¼ ÎÌÛ½¾¼ÔÁ À¼ ½ÖÀÁѼÌÈÊÉÄÃÄ̼ɼ£¼ÒÁÇμ¿ÌÁÀÄÎÁ ½ÛѼ ÊÐÊÌÈÁÉÄ ÆÊÉÏÍÊʽ̼ÃÉÊ ÆÊÁÎÊ ÊÃɼӼ¾¼ÔÁ ÓÁÍÎÖÆǼμü¾ÍÛƼÊÎÀÁÇɼ ÌÁÀÄÒ¼ËÌÊÃÊÌÒÄÎÌÛ½¾¼ÔÁÀ¼½ÖÀ¼Î̼Ê

ÇÄÓÉÊÊ̼ÃÈÁÌÁÉĪ;ÁÉÎʾ¼ÐÊÌȼμ ɼ Ϳ̼À¼Î¼ üÎÌÏÀÉÄ ¿ÊÌÉÄÛ ¼ÉÔÇÏÍ ÉÄÎÊÁÀÄÉ;ÖÌþ¼ÕÁÇÁÈÁÉÎÉÁËÌÄÇÄÓ¼ ɼÀÌÏ¿ ¾ÍÁÆÄÁÀÄɽÁÔÁ̼Ã̼½Êξ¼ÉÄ ÊÐÊÌÈÛÉÄÉÀľÄÀϼÇÉÊÊÎ&TDP

3HQROLWÉÈÄÑÁÇÅÁÎÏÃÁÒÓÑÔËÓÔÑÁÎÁÅÉÒÓÑÉÂÔÓÏÑÒËÁÓÁ ÒÉÍÑÆÇÁÐÏÒÃÆÓÁ ʾÊÎÊÍÎÌÏÆÎÏÌÄ̼ÉÁɼ¿ÌÏËÄÌʾƼŠ μ1FOPMJUÊΞÊÌÈ;ÃÁȼÆÊÉÆÌÁÎÉÄ ® ÄÃÈÁÌÁÉÄÛ£¼ÁÀÉÊÍʽÊÍʽ۾¼ÉÁÎÊɼ ÊÍÁÈ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÓÁÍÆÄ ʽÁÀÄÉÁÉÄÛ ¾ÁÓÁ ͼÏÎÊÓÉÁÉÄĽÖÀÁÕÄÎÁÊοʾÊÌÉÊÍÎÄ ËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼËǼÍÈÁÉμɼÀÄüŊ ÉÁÌÍƼμÀÁÅÉÊÍÎɼ1FOPMJU ®¼Æ¼ɼËÌÄÈÁÌ"MLS(NC),VOTTUPGGF

¾ ¨ÚÉÑÁÉ ËÊÁȼ ÊοʾÊÌÉÊÍÎμ ü Á¾Š ÌÊËÁÅÍÆÄÎÁ ˼üÌÄ ɼ ÆÊÉÎÄÉÁÉμ ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ Ä ¾ÖÎÌÁÔÉÄÛ ˼üÌ ɼ ŸÁÌȼÉÄÛ3FOPMJU$SBNMJOHUPO-UE¾Ö¾ žÁÇÄÆʽÌÄμÉÄÛÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ËǼÍÈÁÉμ ¾ ª½ÁÀÄÉÁÉÊÎÊ Æ̼ÇÍÎ¾Ê ¤ÌǼÉÀÄÛ ¾ ­œµ ¦¼É¼À¼Äºœ¬£¼¾ÍÄÓÆÄÊÍμɼÇÄ ÀÖ̼¾Ä ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊĤÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼

Ä œÃÄÛ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌÍÆÄÎÁ üÀÖÇÂÁÉÄÛ ÊÍμ¾¼Î¾¿Ç¼¾É¼Î¼ƾ¼ÌÎÄ̼¾Ö¾žÊÌÈÍ 3FOPMJU"(ÊνÁÇÛüü¿ʽÕ ʽÊÌÊÎÊÎÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊÄÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ ¾ÈÊÈÁÉμ̼½ÊÎÉÄÈÁÍμüÀÏÔÄ ŸÊÀÄÔÉÊÎÊ ËÌÊÄþÊÀÍξÊ ɼ ¾ÍÄÓÆÄÎÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ¾ÖÃÇÄüɼÎÊɼ ÐÊÇÄÊ

°ÏÒÓÏàÎÎÏÑÁÈÑÁÒÓÃÁÚÉÒÆÂÉÈÎÆÒÃÛÈÍÏÇÎÏÒÓÉ ÐÏÒÆÓÆÓÆÒ%$8(/(0(17(%$8ÒÓÑÏÉÓÆÌÎÏÓÏÉÈÌÏÇÆÎÉÆïÍÁÎ ÈÉÊÂÁÍξÊÍμÌÎÄ̼ÇÄËÌÊÁÆÎÄÄÊ¿Š ÌÊÈÉÊÆÊÇÄÓÁÍξÊËÌÁÀÍÎÊÛÕÄÍÎÌʊ ² ÄÎÁÇÉÄËÌʿ̼ÈÄÍÏÇμɼÎÖÎɼªÈ¼ÉÁ ÍÌÁÀȼÇÆÊÎÊɼ½ÌÊÅ;ÁÎʾÉÄ˼üÌÄ ü ÆÊÄÎÊÄËÌÁÃÍÇÁÀ¾¼ÕÄÎÁ¿ÊÀÄÉÄÍËÁÒĊ ¼ÇÄÍÎÄÎÁÊӼƾ¼Î¿¼Ì¼ÉÎÄ̼ÉÄÌÖÍÎʾÁ «Ê̼ÀÄμÃÄËÌÄÓÄɼªÈ¼ÉËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ Ê¿ÌÊÈÁÉ ÄÉÎÁÌÁÍ ü ÀÊÍμ¾ÓÄÒÄÎÁ ɼ ¾ÍÛƼÆÖ¾ ¾ÄÀ ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄ ȼÎÁÌļÇÄ Ä ÏÍÇϿľÍÁÆÎÊ̼©ÁËʊȼÇÆÊÔ¼ÉÍʾÁÍÁ ̼ÃÆÌľ¼ÎÄüÀʾÖÌÔÄÎÁÇÉÄÎÁ̼½ÊÎľ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ ʽü¾ÁÂÀ¼ÉÁÎÊ ÄÉÎÁÌĊ ÊÌÉÄÛÄÁÆÍÎÁÌÄÊÌÉÄÛÀÄüÅÉ ¤ÃÇÊÂÁÉÄÁÎÊ*OUFSJPST#VJMEFY

ÏÍÇÏ¿ÄËÌÁÀÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ɼÄËǼÎÁÂʊ ÍËÊÍʽɼ¼ÏÀÄÎÊÌÄÛ ¨ÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÛÎÄÃÇʽÁÉÒÁÉÎÖ̾ ªÈ¼É̼ÃËÊǼ¿¼ÍƾÈÄÃÇʽÁɼ ËÇÊÕ²ÁÉÄÎÁüÄÃÇÊÂÄÎÁÇľ¼ÌÄ̼ÎÊÎ Õ¼ÎÍÆÄÀÊǼ̼üƾ¼À̼ÎÁÉÈÁÎÖÌ ÓÄÍÎɼÁÈËÇÊÕÀÊÕ¼ÎÍÆÄÀÊǼ̼ɼ

ƾ¼À̼ÎÁÉÈÁÎÖÌÍÄÿ̼ÂÀ¼ÉÁɼÕ¼ÉÀ ­ËÄͼÉÄÁ #"6&-&.&/5& #"6 ÍÖ¾Š ÈÁÍÎÉÊÍcœÇÁÆͼÉÀÖÌ®ÏÌrÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ ËÊÍÁÕÁÉÄÁɼÍÎÌÊÄÎÁÇÉÊÎÊÄÃÇÊÂÁÉÄÁ ¾ªÈ¼ÉüɼÔÄÎÁÓÄμÎÁÇÄ©ÁƼüÁÀÉÊ ËÌÊÏÓÄȾÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÎÁɼÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÛ ½ÏȾªÈ¼É

«±¢­¯ ĽÌËÎÂÖÂÊÅÂʽ©ÂÃÁÐʽÍËÁÊËÏËÅÄÈËÃÂÊÅÂĽÎÏÍËÅÏÂÈÎÏ¿ËÅÅÊÏÂÍÅËÍ *OUFSJPST#VJMEFY #VJMEFY ©ÐÎǽÏ Š #VJMEFY ©ÐÎÇ½Ï Š Š

 t¯Í½ÊÎÑÂÍ ¯Í½ÊÎÑÂÍÈÂÏÅÖŠÒËÏÂȊÈÂÏÅÖ ÈÂÏÅÖŠÒËÏÂȊÈÂÏÅÖ ¬½ÇÂÏʽÓÂʽʽÔË¿ÂÇ ¯ÐÍÅÎÏÅÔÂÎǽ ĽÎÏͽÒ˿ǽ ĽÎÏͽÒ˿ǽ ÌÍÅ ÌÍÅ ÈÅÉÅÏ ÈÅÉÅÏ ʽ ʽ t È¿½ ÌÍÅ ʽÎϽÊÜ¿½Ê ¿ ÂÁÅÊÅÔʽ t ¯ÐÍÅÎÏÅÔÂÎǽ ÌËÇÍÅÏÅ  ¿ÍË Â¿ÍË ÎÏ½Ü t¯ÐÍËÌÂͽÏËÍÎǽ ¯ÐÍËÌÂͽÏËÍÎǽĽÎÏͽÒ˿ǽ ĽÎÏͽÒ˿ǽ tÈ¿½ÌÍÅʽÎϽÊÜ¿½Ê¿Á¿ËÆʽÎÏ½Ü ³ÂʽϽ¿ÇÈÛÔ¿½ ®ÍËÇĽĽÌÅο½ÊÂÁËÅÄÔÂÍÌ¿½ÊÂʽÉÂÎϽϽ t®½ÉËÈÂÏÂʾÅÈÂÏ ǽÇÏËÎÈÂÁ¿½ ¿½ ÌË ÌËÈÂÏÅÏ Š¿ ÒËÏÂȽ ÊË Ê ÌˊÇ×ÎÊË ËÏ t ®ËÑÅ܊¥ÎϽʾÐÈŠÔ ®ËÑÅ܊¥ÎϽʾÐÈ Š Ô À ¥ÎϽʾÐȊ¡Ð¾½ÆŠ ʽ

ª½ÔÅÊʽÌȽֽÊ t ¡Ð¾½ÆŠ©ÐÎǽÏŠÔ ¡Ð¾½ÆŠ©ÐÎÇ½Ï Š Ô t ©ÐÎǽϊ¡Ð¾½Æ ©ÐÎǽϊ¡Ð¾½Æ Š Š Ô Ô Ÿ¾ÍËÆÅÈÅÌ˾½ÊÇË¿Ì×Ï ¡Ð¾½ÆŠÏÅʽ Š Ô ÏÅʽŠ®ËÑÅÜ ž½ÊÇË¿½ÎÉÂÏǽ «žžuÇÈËʧÊÜÀÅÊÜ©½ÍÅܨÐÅĽ®ËÑÅÜ ŠÔ *#"/#(6##4 tÊËÖпÇÅÎ×ÎĽÇÐÎÇÅ¿ÒËÏÂÈǽÏÂÀËÍÅÜ ÊËÖпÇÅ Î×ΠĽÇÐÎÇÅ ¿ ÒËÏÂÈ Ç½ÏÂÀËÍÅÜ #*$6##4#(4' dÄ¿ÂÄÁÅs ¤¼Ÿ§¤°´®¯¥¢u*OUFSJPST#VJMEFT ±ÅÍɽ ÁÍÂÎÌËÍÂÀÅÎÏͽÓÅÜ ÁÍÂÎĽÇËÍÂÎÌËÊÁÂÊÓÅÜ ¥Á–ÌË¡¡® ©«¨ ¨ÅÓÂĽÇËÊϽÇÏ ¯ÂÈ ±½ÇÎ&ŠNBJM ŠNBJM NBJM ¥ÉÂʽʽÐÔ½ÎÏÊÅÓÅÏÂʽȽÏÅÊÅÓ½ÌËÉÂÃÁÐʽÍËÁÂÊ̽ÎÌËÍÏ ¢ ª

ÕÁÊξÊÌÄÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉľÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ü ÐÄÌÈÄÎÁ ÓÌÁà ÊÎÆÌľ¼ÉÁÎÊ ɼ ÉʾÄ ˼ÌÎÉØÊÌÄ Ä ÆÇÄÁÉÎÄ ÊÎ ªÈ¼É ¦¼ÎÊ ÁÀÄÉÍξÁÉÊÎÊÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÊÄÃÇÊÂÁÉÄÁ ËÊ;ÁÎÁÉÊɼÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊÄʽü¾ÁŠ À¼ÉÁÎʾªÈ¼ÉÄÌÁ¿ÄÊɼ ÎÊÁÄÀÁ¼Çɼ ÎÌĽÏɼüËÌÁÃÁÉμÒÄÛɼËÌÊÀÏÆÎÄÄ

 %$8(/(0(17(%$8 

¢ ª ¢ ª žÍËÆÎϽÅ ÂÁÅÊÅÔÊÅÁ¿ËÆÊÅ ¡½Ï½¬ËÁÌÅÎ rÈÂÇνÊÁ×ͯÐͧ×É̽ÊÅs««¡ ®ËÑÅÜ ÐÈr¬ËÌžËÀËÉÅÈs ¯ÂÈѽÇÎ  FŠNBJM FŠNBJMPVUHPJOH!BMFYBOEFSUPVSDPN PVUHPJOH!BMFYBOEFSUPVSDPN


 mÑÂÍÁÍÏÙÑÌ¿ÁÐÇÖÉÇÁÙÎÏÍÐÇ nÏÍÆÍÏÕÇÑÄ Ì¿ 'EALAN Á ÕÁ¾Ñ п ÐÇÌÍÌÇË Ì¿ ÇÆÉÊÝÖÇÑÄÊÌÍ É¿ÖÄÐÑÁÍ ÇÌÍÁ¿ÑÇÁÌ¿ ÑÄÔÌÇÉ¿ Ç ËÌÍÂÍÀÏÍÈÌÇ ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÇ Æ¿ ÃÇÆ¿ÈÌ qÄ ÍÎÏÄÃÄÊ¾Ñ ÍÀÊÇÉ¿ Ì¿ Áоɿ ÐÂϿÿ '%!,!. Ä ÄÉÐÎÄÏÑÙÑÎÍ06#ÎÏÍÆÍÏÕÇÁÕÁ¾Ñl¿a¿×ÄÏ¿ÆÎÍÊÍÅÄÌÇÄпÎÏÍÓÇÊÇ ÉÍÇÑÍØÄÆ¿ÃÍÁÍÊ¾Ñ ÁÐÇÖÉÇa¿×ÇÇÆÇÐÉÁ¿ÌÇÄACRYCOLORÎÏÍÓÇÊÇпÑÏ¿ÉÑÇÁÄÌÃÇÆ¿ÈÌ ÎÏÍÓÇÊÇÐÕÁ¾ÑÌ¿ÀÊ¿ÂÍ ÏÍÃÌÍÃÙÏÁÍÇÊÇËÍÃÄÏÌÇÄÃÌÍÕÁÄÑÌÇÓÍÊÇ¿bÏ¿ÌÇÕÇÆ¿ÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇÑÄÍÑÕÁÄÑÍÁÄÎÍÖÑÇ ÌÄÐÙØÄÐÑÁÒÁ¿ÑÏ¿ÆÊÇÖÌ¿ÇÌÑÄÏÇÍÏÌ¿ÇÄÉÐÑÄÏÇÍÏÌ¿ÃÄÉÍÏ¿ÕǾÐÄÓÄÉÑÌ¿ÃÙÏÁÍ ÃÙÏÁÍÇ ÓÍÊÇÍÇÊÇÄÉÐÑÄÏÇÍÏÌÇпÉÏÇÊÌÍÎÍÉÏÇÑÇÄÇÇÌÑÄÏÇÍÏÌÇÃÙÏÁÄÐÌÇÇÊÇÓÍÊÇÈÌÇÕÁÄÑÍÁÄ c_Ì¿É¿ÖÄÐÑÁÍÑÍ ÇÌÍÁ¿ÕÇÇÑÄÇÃÍÁÄÏÇÄÑÍc_ '%!,!.

¿ÉÏÇÊÄÌÄÉÐÑÄÏÇÍÏÀ¾ÊÇÌÑÄÏÇÍÏ ¿ÉÏÇÊÄÌÄÉÐÑÄÏÇÍÏÇÌÑÄÏÇÍÏ ÁÃÙÏÁÄÐÌÇÕÁÄÑÍÁÄ Ï¿ÆÊÇÖÌÇÇÌÑÄÏÇÍÏÌÇÇ ÄÉÐÑÄÏÇÍÏÌÇÓÍÊÇ¿ WWWGEALANBG


$.7´¡¬®¯ «ÁËÃÏÐÏÒÓÉÄÁÓÂÑÁÎÙÏÃÉÓÆÏÑÄÁÎÉÈÁ×ÉÉÈÁÒÃÏÉÓÆØÌÆÎÏÃÆ

°ÏÅÏÂÑÆÉÎÕÏÑÍÉÑÁÎÉ ÐÏÅÏÂÑÆÐÏÅËÑÆÐÆÎÉ ÐÏÅÏÂÑÆÐÏÒÓÁÃÆÎÉ §È½¼ÇÈÀ×ÊÀ×ʸ ÇÈÆÀ¿º½¾¼¸ÑÀÇÈÆ¿ÆÈÎÀɸÇÈÀʽÉŽÅÀÆʺҺ½¾¼¸Å½ÊÆ Ÿ©¿Å¸Â¸ ÂƽÊÆÉʸº¸¿¸¼ÒþÀʽÃÅÆÆÊ̽ºÈ˸ÈÀ»œÈË»À À¿ÇÀʺ¸ÊŽÉÀ»ËÈÅÆÉÊÆÊÇÆÉÊÆ×ÅÅÆÊÆÀ¿Ä½Å½ÅÀ½ŸÅÆÈĸÊÀºÅÀʽ À¿Àɺ¸ÅÀ׿¸½Å½È»ÀÁŸ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉʘÄÅÆ»ÆĸÃÂÀÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ×½¼º¸ ÃÀ¹À͸ÄÆ»ÃÀɸÄÀ¼¸Ƚ¸ÃÀ¿Àȸʽ̽ÂÊÀºÅ¸ĸȽÊÀŻƺ¸ÉÊȸʽ»À× Ÿ¸ʽ¿ÀÊÀÇÀÏÅÀ¹È¸ÅÐƺÀÇÈƹýÄÀÏýÅƺ½Ê½Ÿ¼Æ»È¸Ä¸¼¾ÀÁÉÂÀʽ ¸ÉÆÎÀ¸ÎÀÀɸ¼Æ¹È½ÇƼ»Æʺ½ÅÀ©¼È˾½ÅÀ½ÊÆŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀʽ ŸÇÈÆ¿ÆÈÎÀÀ̸ɸ¼À 7'' À ÅÉÊÀÊËÊÒÊ¿¸¸ϽÉʺÆŸÇÈÆ¿ÆÈÎÀʽ À¾ÀÃÀÑÅÀʽºÈ¸ÊÀÇƼ¸º¸ÊÀÅÌÆÈĸÎÀ× ÇƼÇÆĸ»¸ÊÀŸÉÒÈϸº¸Ê ÏýÅƺ½Ê½ÉÀºÒººÉÀÏÂÀ¿Å¸ÏÀÄÀ¿¸¹È¸ÅиºÒÇÈÆÉÀ

°

ʊÀʽÌÁÄÉÐÊÌÈÄ̼ÉÄd ­ÀÌÏÂÁÉÄÁÎÊ ËÌÁÀǼ¿¼ ɼ ;ÊÄÎÁ ÓÇÁÉʾÁ ËÖÇɼ ÄÉÐÊ̊ ÈÄ̼ÉÊÍÎÓÌÁÃËʾÁÓÁÊÎÄÃÀ¼ÀÁÉÄ ½ÌÊÔÏÌÄ ÊÎ̼ÃÛ¾¼ÕÄÉÊÌÈÄÎÁ ÆÊÄÎÊ Êοʾ¼ÌÛÎ ɼ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÎÁ ¾ÖËÌÊÍÄ ËÌÁÀÊÍμ¾ÛÎÄÉÐÊÌȼÒÄÛüÍËÁÒÄÐÄӊ ÉÄÀÁμÅÇÄÄÇÄüÍÛ¿¼ÎÀÌϿļÆÎϼÇÉÄ ÎÁÈÄ ¤ÉÍÎÄÎÏÎÖÎ ËÊ ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÛ Ä ÍÁÌÎÄÐÄƼÒÄÛ 3"- ÊÎ ;ÊÛ ÍÎ̼ɼ Á ¼¾ÎÊÌ ɼ ÍμÉÀ¼ÌÎÉÊ ÄÃËÊÇþ¼ÉÊÎÊ c¬ÖÆʾÊÀÍξÊ ü ËǼÉÄ̼ÉÁ Ä ÄÃËÖNJ ÉÁÉÄÁÎÊ ɼ ÈÊÉμ¼ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ¾Ì¼ÎÄq Í˼þ¼ÉÁÎÊɼÆÊÁÎÊ¿¼Ì¼ÉÎÄ̼ ËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÊÎÊÈÊÉÎÄ̼ÉÁɼÀʿ̼Š ȼμ¬¼ÃÇÄÓÉÄÆÊÉÐÁÌÁÉÒÄÄ ɼÆÊÄÎÊ ÍÁ ËÌÁÀÍμ¾ÛÎ ÀÊÆǼÀÄÎÁ ɼ ¾ÄÍÊÆÊ ÍËÁÒļÇÄÃÄ̼ÉÄËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÄÍÎÄÀʊ ËÖǾ¼ÎÄ̼ÃÔÄÌÛ¾¼ÎÄÉÐÊÌÈÄ̼ÉÊÍÎμ ɼ ÓÇÁÉʾÁÎÁ ­ÖÊξÁÎÉÄÎÁ ÆÊÈÄÍÄÄ ÌÁ¿ÏÇÛÌÉÊ ̼Ã̼½Êξ¼Î Ä ÀÄÍÆÏÎÄ̼Î ¾¼ÂÉľÖËÌÊÍÄƼÎÊÉÊÌÈÄÎÁÄÎÁÑÉʊ ÇÊ¿ÄÄÎÁ Ë̼¾ÉÄÎÁËÌʽÇÁÈÄÄÇÄÍμŠ ÎÄÍÎÄƼμÄ˼ü̼®ÁÄÿÊξÛÎÍÖÊΊ ¾ÁÎÉÄÎÁÄÉÐÊÌȼÒÄÊÉÉÄȼÎÁÌļÇÄt ½ÌÊÔÏÌÄ ÀÄÌÁÆÎľÄÄÀÊƼüÎÁÇÍξ¼ ÆÊÄÎÊ ͼ ̼ýÄ̼ÁÈÄ Ä Ë̼ÆÎÄÓÉÄ ü ÄÃËÊÇþ¼ÉÁ ¨ÉÊ¿Ê ÊÎ ÓÇÁÉʾÁÎÁ ÍÁ ¾ÖÃËÊÇþ¼Î ÍÖÕÊ μƼ ÊÎ ËÊÍÎÊÛÉÉÄÛ ʽÈÁÉɼÄÉÐÊÌȼÒÄÛ ÊÍÖÕÁÍξÁÉÊÎ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄÎÁÄÈ ÏÓ¼Íξ¼ÕľÆÊÈĊ ÍÄÄÎÁÄÇÄɼÍÌÁÕÄÎÁ ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ÉÄÊÎ ÍÀÌÏÂÁÉÄÁÎÊÄÇÄ3"-

°ÏÅÏÂÑÆÐÏÅËÑÆÐÆÎÉg ³ÇÁÉʾÁÎÁɼ7''ÈÊ¿¼ÎÀ¼ËÊÇÏӼΠÍÖ¾ÁÎÄËÊÈÊÕÊÎÁÆÍËÁÌÎÄÄÈÊ¿¼ÎÌÁŠ ÀʾÉÊÀ¼ÍÁ¾ÖÃËÊÇþ¼ÎÊμÎ̼ÆÎľÉÄ ÍμÎÄľËÌÁͼμÍÌÁÆǼÈɼÒÁÇ

 %$8(/(0(17(%$8 

®ÁÆÍÎʾÁƼÎÊc­Ä¿ÏÌÉÄËÌÊÃÊÌÒÄt ÍËÊÆÊÅɼÊÎËÏÍƼqÄÇÄc¡ÆÍËÇÊÃÄÛμ ɼÒÁÉÄÎÁɼËÁÎÌÊǼÄýľ¼ÍμÌÄÎÁ ËÌÊÃÊÌÒÄqÍÁÄÃËÊÇþ¼Î¾ÌÁÆǼÈɼμ ÀÁÅÉÊÍÎɼÓÇÁÉʾÁÎÁ

f5$/ÅÉËÓÔÃÁÎÏÑÍÉÓÆu ÒÆÑÓÉÕÉËÁÓÉÓÆ ÈÁËÁØÆÒÓÃÏËÁÓÏ ÒÑÆÅÒÓÃÏÈÁÔÒÐÆÖÐÑÆÅ ËÏÎËÔÑÆÎ×ÉàÓÁ ªÍʽÁÉÊÀʽ̼ËÊÀ¿ÊÎʾƼü½ÖŠ ÀÁÕÁÎÊËÌÄÎÁ¼¾¼ÎÍÁÌÎÄÐÄÒÄ̼ÉÄÎÁ ÊÎ ¤ÉÍÎÄÎÏμ ËÊ ÍμÉÀ¼ÌÎÄüÒÄÛ Ä ÍÁÌÎÄÐÄƼÒÄÛ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ³ÌÁà ÉÁü¾ÄÍÄÈÄÛ ÆÊÉÎÌÊÇ ÎÁ ÈÊ¿¼Î À¼ ÀÊƼþ¼Î ¿ÊÀÉÊÍÎμ Ä ÀÖÇ¿ÊÎ̼Ŋ ÉÊÍÎμ ɼ ËÌÊÀÏÆÎÄÎÁ ÍÄ ƼÆÎÊ Ä ËÖ̾ÊÆǼÍÉÄÛÈÊÉμ¯ÍÇʾÄÛμɼ ÃɼƼ ­¡ ÍÁ ÄÃËÖÇÉÛ¾¼Î ÏÍËÊÌÁÀÉÊ Í Îʾ¼ ÎÁ 3"- ÊËÌÁÀÁÇÛ ÉÊÌÈÄÎÁ

°ÏÅÏÂÑÆ ÐÏÈÉ×ÉÏÎÉÑÁÎÉg «ÊŠÀʽÌÁ ÄÉÐÊÌÈÄ̼ÉÄÎÁ Ä Ëʊ ÀʽÌÁ ËÊÀÆÌÁËÁÉÄÎÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ÁÍÎÁÍξÁÉÊÍÁËÊÃÄÒÄÊÉÄ̼ÎËʊÀʽÌÁ ɼ˼ü̼®ÁͼÃɼÓÄÎÁÇÉÊËʊÀʽÌÁ ËÊÀ¿ÊξÁÉÄÀ¼ËÊÍÌÁÕɼÎʽÕÁÍξÁÉÄÎÁ ɼÍÎÌÊÁÉÄÛÄËÊÇÄÎÄÓÁÍÆÄÌÁÔÁÉÄÛÄ À¼ ÍÁ ÌÁÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼Î ¾ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎ ÊÎ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÎÁÄÉÊÌȼÎľÉÄÎÁËÌÊÈÁÉÄ ­ÀÌÏÂÁÉÄÁÎÊüÍÎÖ˾¼Ä˼ÃÄÄÉÎÁÌÁÍĊ ÎÁɼËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ¾Á¾ÌÊËÁÅÍÆÄÎÁÄ ;ÁÎʾÉÄÁÆÍËÁÌÎÉÄÍÖ¾ÁÎÄ ÊËÌÁÀÁÇۊ ÕÄÉÊÌÈÄÎÁɼ$&/Ä*40­ÀÌÏÂÁÉÄÁÎÊ ËÌʾÁÂÀ¼˼ÌÎÉØÊÌÍÆľÁÓÁÌľÁÌÇÄÉ üÀ¼̼ÃÛÍÉÄɼ¾ÃÁȼÕÄÎÁÌÁÔÁÉÄÛÊ̊ ¿¼Éľ¼ÂÉÊÍÎμɼÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁƼÓÁÍΊ ¾¼ɼÉʾÄÎÁËÌÊÃÊÌÒÄÄÇÄÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ ÆÊÉ¿ÌÁÍÄ ÓÄÄÎÊ ÀÊÆǼÀÓÄÒÄ ͼ ¾ÄÍʊ ÆÊËÊÍμ¾ÁÉÄ ÍËÁÒļÇÄÍÎÄ ³ÇÁÉʾÁÎÁ ɼÍÀÌÏÂÁÉÄÁÎÊͼ¾ÆÊÉμÆÎÄʽÈÁÉÛÎ ÄÉÐÊÌȼÒÄÛÍÀÌϿĽ̼ÉÔʾÁÄμƼ ËÊÇÏÓ¼¾¼ÎÊÍÉʾÉÄÎÁмÆÎÊÌÄüÏÍËÁÑ tËÊÃɼÉÄÁ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÄÊËÄÎ c©¼ÔÁÎÊÍÀÌÏÂÁÉÄÁÉÁͼÈÊËÊÀŠ ÀÖ̼ÓÇÁÉʾÁÎÁÉÄɼɼŊ¼ÆÎϼÇÉÊ ÉÄ¾Ê ÉÊ¿ÄËÊÀ¿ÊξÛÄü½ÖÀÁÕÁÎÊ ­¾ÊÛμ ÀÁÅÉÊÍÎ ̼þľ¼ÈÁ ¾ ÁÌÇÄÉ Ä ¾ ÌÚÆÍÁÇ ü À¼ ËÊÇÊÂÄÈ ÊÍÉʊ ¾ÄÎÁ ɼ ÏÍËÁÔÉÊÎÊ ½ÖÀÁÕÁ ɼ ËÌʊ ÃÊÌÒÄÎÁ ¾Ì¼ÎÄÎÁ Ä мͼÀÄÎÁ cNBEF JO (FSNBOZr ÆÊÈÁÉÎÄ̼ ÁÌÉѼÌÀ ±ÁǽÄÉ¿ ËÌÁÃÄÀÁÉÎɼ7''

¦¹Ñ¸ĸȸ¿¸½Å½È»ÀÁÅƽ̽ÂÊÀºÅÀ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ

ªÍ¾ÁÉ Îʾ¼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ ÍÁÌÎĊ ÐÄÒÄ̼ÉÄ ÊÎ 3"- ÍÁ ¾ÖÃËÊÇþ¼Î ÊÎ ËÊÀÆÌÁ˼μÄʽÏÓÁÉÄÁÎÊ ËÌʾÁÂÀ¼Š ÉľJGU¬ÊÃÁÉѼÅÈ«ÌÁÀÄÈÍξ¼Î¼ɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμÍÖÍÃɼƼüƼÓÁÍξÊ ɼ3"-¾ÆÊÉÆÏÌÁÉÎɼμɼÀËÌÁ¾¼Ì¼ ͼ ʿǼÍÁÉÄ ËÌÄ ˼ɼÄÌÉÄ ÏÓ¼ÍÎÄÛ ɼ 3"- ÓÌÁà ÍÖ¾ÈÁÍÎÉÄ ÀÁÅÉÊÍÎÄ Í ËÌÁͼμÄÇÄËÌÄʽÕÁÍξÁɼȼÌÆÁŠ ÎÄɿʾ¼ÀÁÅÉÊÍÎ cžÖ¾¾ÌÖÃƼÍÊ˼þ¼ÉÁÎÊɼÆÇĊ ȼμÄÀÁÈʿ̼ÐÍÆÄÎÁËÌÊÈÁÉÄÎÁȼμ ƼÓÁÍξÊÕÁËÌÄÀʽľ¼¾ÍÁËʊ¿ÊÇÛÈÊ ÃɼÓÁÉÄÁ ¦ÇÄÁÉÎÖÎ ÊÎÆÌľ¼ ÃɼÓÁŠ ÉÄÁÎÊ ɼ ƼÓÁÍξÊÎÊ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ Ä ÌÊÇÛμ ü ÁÉÁÌ¿ÄÅɼ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎ Ä Ê˼þ¼ÉÁÎÊ ɼ ÆÇÄȼμ ÎÖÌÍÄÍÄ¿ÏÌÉÊÍÎÄËÌÄÛÎɼ ¼ÎÈÊÍÐÁ̼­ÖÊξÁÎÉÊɼŠ ̼Íξ¼ÎÄÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμɼ ËÌÊÁÆμÉÎÄÎÁ Ä Æ̼ÅÉÄÎÁ ÆÇÄÁÉÎÄÆÖÈƼÓÁÍξÊÎÊq ÆÊÈÁÉÎÄ̼±ÁǽÄÉ¿ ŸÅ¸Â¸¿¸¸ϽÉʺÆŸ3"-¿¸ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀÀ¾ÀÃÀÑÅÀºÈ¸ÊÀ


¯ÒÎÏÃÁÒÆ*OREDO)DLU$OOLDQFH

²ÛÃÍÆÒÓÎÉÅÆÊÒÓÃÉàÒÑÆÚÔ ÐÑÏÅÔËÓÏÃÏÓÏÐÉÑÁÓÒÓÃÏ ¥¸ǸŸÀȸGFOTUSCBVGSPOUBMFÄÅÆ»ÆÆÊĽ¾¼ËŸÈƼÅÀʽǸŸÀÈÅÀ ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÊÆÈÀÉÂÃÖÏÀ͸ÉÇÆȸ¿ËĽÅÀ½¥¸È½¼ÉÒÉÉÀÅÍÈÆÅÀ¿ÀȸŽÊÆŸ¼¸ÊÀʽ¿¸ ÇÈƺ½¾¼¸Å½ŸǸŸÀÈÀʽÀĸȽÊÀŻƺ¸Ê¸¼½ÁÅÆÉÊÂÒÄ¿¸¼Òþ½ÅÀ×ʸŸ(MPCBM 'BJS"MMJBODF½ºÂÃÖϽŸÀÉҺĽÉÊŸʸ¹Æȹ¸ÉȽÑËÇø»À¸ÊÉʺÆÊÆ

¥¸GFOTUFSCBVGSPOUBMF ϽÊÀÈÀÆÊÆÉÅƺÅÀʽ ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÊÆÈÀŸĽ¾¼ËŸÈƼÅÀǸŸÀÈÀÆϽȽ¼À͸ ÉҺĽÉʽÅÉÒÖ¿ÉȽÑËÆÇÀȸÊÉʺÆÊÆŸÇÈƼËÂÊÀ¦Ê Ã׺ÆŸ¼×ÉÅÆ©½È¼¸È·ÃÏÀÅÀ¬½È¼¸ªËÅÏ½È *TUBOCVM 8JOEPX¢¸ÊÀ§½Å»¢ËÀÅ»¿À 'FOFTUSBUJPO$IJOB¬ÀÃÀÇ œ¾½ÁÄÉ (MBTTCVJME"NFSJDBšÀÃÀšÀʽŠ»½Å½È¸Ã½Å ɽÂȽʸÈŸ(MPCBM'BJS"MMJBODF ¢Ã¸Ëɨ½ÊÀÍ GFOTUFSCBV GSPOUBMF

©

ÈÁÉÉÊ˼ɼÄÌÄÎÁͼÈÁÍμμ ÆÊÄÎÊÍ ÚÌÄÀÄÓÁÍƼËÊÀÆÌÁ˼ËÌÁÀǼ¿¼ÎɼŊ Àʽ̼μ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ü ½Ê̽¼ ÍÌÁÕÏ ËÄ̼ÎÍξÊÎÊ ɼ ËÌÊÀÏÆÎÄ ©¼ GFOTUFSCBV GSPOUBMFÍÁÍÎĿɼÀÊüξ¼ÌÛÉÁÎÊɼÁÀÄÉ ˼ɼÄÌÁÉ Õ¼ÉÀ ɼ ÆÊÅÎÊ ½ÁÔÁ ËÌÁÀÍμ¾ÁÉ ʽÆʾ ÆÊËÄÁɼËÌÊÄþÁÂÀ¼ÉÄÛÊÎÈÁÂÀÏɼŠ ÌÊÀÉÊÄþÁÍÎɼ¿ÁÌȼÉÍƼÐÄÌȼËÌÊÀÏÆÎ ž ̼ÈÆÄÎÁ ɼ ÀÁÅÉÊÍÎμ ɼ (MPCBM 'BJS "MMJBODF ¾ÇÄüÎ ËÊÀ ËÌÄÒÁÇ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ÆÊÄÎÊ ÄȼÎ μƼ¾¼ Ë̼ÆÎÄƼ Ä ÌÄÍÆϾ¼Î À¼ ËÊ˼ÀɼÎËÊÀÏÀ¼ÌÄÎÁÄɼÀÌÏ¿ÄËÊÍÇÁÀÄÒÄ ¼ÆÊ ÀÊÌÄ ͼÈÊ ɼ ÁÀÉÊ ÊÎ ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ÉÄÎÁ ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÛt'FOFTUSBUJPO$IJOB GFOTUFSCBV GSPOUBMF (MBTT#VJME"NFSJLBÄ*TUBOCVM8JOEPX À¼ ÍÁ ÏÍμÉʾÄ ɼÌÏÔÁÉÄÁ ÉÁ ÍÁ ÀÊËÏÍƼ ËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁÎÊɼÏÇÄÓÁɼμÐÄÌȼ ƼÆÎÊÄ ÉÁÅÉÄÎÁ ËÌÊÀÏÆÎÄ ɼ ÊÍμɼÇÄÎÁ ËÊÍÊÓÁÉÄ ˼ɼÄÌÄ c³ÇÁÉʾÁÎÁ ɼ (MPCBM 'BJS "MMJBODF ÍÁ ÊÎɼÍÛÎ ÍÖ¾ÍÁÈ ÍÁÌÄÊÃÉÊ ÆÖÈ ËÌʽÇÁȼ Ä ËÊÀÆÌÁËÛÎ ¾ÍÄÓÆÄ Ë̼¾ÉÄ ÀÁÅÍξÄÛ ÍÌÁÕÏ ËÌÊÀÏÆÎʾÊÎÊËÄ̼ÎÍξÊËÌÄËÌʾÁÂÀ¼ÉÁÎÊ ɼ ¾ÍÁÆÄ ˼ɼÄÌ ÆÊÈÁÉÎÄ̼ žÄÇÄ žÄÎÁÉ ÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇ ËÌÊÁÆÎ GFOTUFSCBVGSPOUBMF Ä ¿ÁÉÁ̼ÇÁÉ ÍÁÆÌÁμÌ ɼ (MPCBM 'BJS "MMJBODF c®Ê¾¼ Á ÁÀɼ ÊÎ ÊÍÉʾÉÄÎÁ ÎÊÓÆÄ ËÊ ÆÊÄÎÊ ÕÁ ̼½ÊÎÄÈ Ä ¾ ½ÖÀÁÕÁ ¾ ËÊÇü ɼ ɼÔÄÎÁ ÄÃÇÊÂÄÎÁÇÄq

¯ÄÑÏÍÎÉÚÆÓÉ ŸÊÀÄÔÉÊ ɼÉÁÍÁÉÄÎÁ ÕÁÎÄ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁ ɼ ËÄ̼ÎÍξÊÎÊ ɼ ËÌÊÀÏÆÎÄ Ä ËǼ¿Ä¼ÎŠ ÍξÊ ËÊ ÒÛÇ ;ÛÎ ÍËÊÌÁÀ ÊÒÁÉƼμ ɼ 0&$% 0SHBOJTBUJPO GPS &DPOPNJD $PPQFSBUJPO BOE

%FWFMPQNFOU 1BSJT ¾ÖÃÇÄüÎ ɼ ÈÇÌÀÁ¾ÌÊžÎÊÃļɼÇÄÃͼ ¾ÃÁÎÄËÊÀ¾ÉÄȼÉÄÁͼÈÊÈÁÂÀϊ ɼÌÊÀÉÄÎÁÍÀÁÇÆÄ ËÌľÆÇÚÓ¾¼ÉÁ ɼ ËÌÊÀ¼Â½ÄÎÁ ɼ ¾ÖÎÌÁÔÉÄÛ ˼üÌÓÄÍÇÊÎÊÕÁ½ÖÀÁÃɼÓÄÎÁNJ ÉÊ Ëʊ¾ÄÍÊÆÊ ­ËÊÌÁÀ ÈÁÍÁÓÉÄÛ ÀÊÆǼÀ ɼ ¿ÁÌȼÉÍÆÊÎÊ ¨ÄÉÄÍÎÁÌÍξÊ ɼ ÄÆÊÉÊÈÄƼμ Ä ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁ ËÌÁà ¿ ¿Á̊ ȼÉÍƼμÈÄÎÉÄÒ¼ÁÆÊÉÐÄÍÆϾ¼Ç¼ ËǼ¿Ä¼ÎÍξ¼ÉÄËÌÊÀÏÆÎÄɼÍÎÊŊ ÉÊÍÎÊÎ ÈÇÌÀÁ¾ÌÊtÍ ËʾÁÓÁÊÎËÌÁÀÑÊÀɼμ¿ÊÀÄɼ

¸ÌÆÎÏÃÆÎÁ*OREDO)DLU $OOLDQFHÒÁ

'FOFTUSBUJPO$IJOB *OUFSOBUJPOBM&YIJCJUJPOPO8JOEPXT %PPST 4LZMJHIUTBOE$VSUBJO8BMMTt 5FDIOPMPHZ $PNQPOFOUTBOE1SFGBCSJDBUFE 6OJUT ¤×ÉÊÆŸÇÈƺ½¾¼¸Å½ ÌÁÀϾ¼ÉÁɼ«ÁÆÄÉ ´¼ÉѼŠ¦È»¸ÅÀ¿¸ÊÆÈ $IJOB$POTUSVDUJPO.FUBM4USVDUVSF "TTPDJBUJPO $$.4" $*&$&YIJCJUJPO $PNQBOZ-UE #FJKJOH$IJOB XXXGFOFTUSBUJPODPNDO

¤·È·»¼É¼ȼ Ä·»Å÷ÏÄ¿Ö ÊÕÉÈ17$ ÆÇÅ˿¿ɼ )"..&3 QMBTU

GFOTUFSCBVGSPOUBMF ¨ÁÂÀÏɼÌÊÀÁÉÍËÁÒļÇÄÃÄ̼É˼ɼÄÌüËÌÊÃÊÌÒÄ ¾Ì¼ÎÄÄмͼÀÄtÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ÆÊÈËÊÉÁÉÎÄ ÁÇÁŠ ÈÁÉÎÄ ¨ÛÍÎÊɼËÌʾÁÂÀ¼ÉÁ ©ÚÌɽÁÌ¿ ŸÁÌȼÉÄÛ ¦È»¸ÅÀ¿¸ÊÆÈ NürnbergMesseGmbH,Nürn-berg/%FVUTDIMBOEXXX GSPOUBMFEF (MBTT#VJME"NFSJDB 5IF(MBTT8JOEPX%PPS&YQP ¤×ÉÊÆŸÇÈƺ½¾¼¸Å½ ÌÁÀϾ¼ÉÁɼ§¼ÍžÁ¿¼ÍÄœÎǼÉμ ¦È»¸ÅÀ¿¸ÊÆÈ /BUJPOBM(MBTT"TTPDJBUJPO .D-FŠBO64" XXXHMBTTCVJMEBNFSJDBDPN

¨É·Ç·ž·ºÅÇ· Á¹ŸÄ»ÊÈÉÇ¿·Â¼Ä ɼ ˷ÁÈ FNBJM PGGJDF!DIVLVSPWJCH XXXIBNNFSQMBTUDPN

*TUBOCVM8JOEPX 8JOEPX (MBTT5FDIOPMPHZ "DDFTTPSZ 3FMBUFE*OEVTUSZBOE"VYJMJBSZ1SPEVDUT'BJS ¤×ÉÊÆŸÇÈƺ½¾¼¸Å½ ¤ÍμɽÏÇ ®ÏÌÒÄÛ ¦È»¸ÅÀ¿¸ÊÆÈ TÜYAP Fairsand Exhibitions Organiza-tionInc., Istanbul/Türkei www.istanbulpencere.com %$8(/(0(17(%$8
©®³¦±£¿ ££ÉÎÓÆÑÃßÒÉÎdzÏÍÁÒ´ÑÂÁÎ

f°ÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÏÓÒÑÆÅÎÏÓÏ ÒÛÒÌÏÃÉÆÒÁÐÏÏÓÈÉÃØÉÃÉu šš›†Å«È¹¸Å ¸ºÆšÀŸ¸ȸšÀ½ Àš¸Ð½ÊÆÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½¼¸ɽ¿¸ÅÀĸº¸† ʽÉʽÍÅÆÃÆ»À×ʸŸÉýǺ¸Å½ «È¹¸Å­ËÌÛÑÈÁÍÁɼμÃÄÄÀÁÛÍÇÁÀ ÈÉÊ¿ÊÆ̼ÎÉÄüËÄξ¼ÉÄÛÊÎÍÎ̼ɼɼ ɼÔÄÆÇÄÁÉÎÄÄɼËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄÊÎ ½Ì¼ÉÔ¼À¼ÇĽÄÑÈÁ¾ÃÁÇÄÊÎÉÊÔÁÉÄÁËÊ μÃÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛ ƼƾÊÈÄÍÇÄÈüÎÁÑÉʊ ÇÊ¿ÄÛμüÍÇÁ˾¼ÉÁÄÀ¼ÇĽÄÑÈÁÈÊ¿ÇÄ À¼ÀÊÍμ¾ÛÈÁÄÉÍμǼÒÄÄÄÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛ üμÃÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛ

«È¹¸ÅžÖËÌÊÍÖÎÉÁÄÿÇÁÂÀ¼ÎÊNJ Æʾ¼ÁÇÁÈÁÉμÌÁɪÎÃɼÓÁÉÄÁÁ ƼÆÖ¾ ɼÓÄÉɼÇÁËÁÉÁÕÁËÌÁÀËÊÓÁÎÁÊÎÀÁNJ ÉÄÛÎÆÇÄÁÉÎœÆÊÍÁÍËÌÁɼÉÊÌȼÇÁÉ ËÌÊÐÄÇ ɼËÌËÌÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛɼÇÁËÁŠ ÉÁ¾ÊÍÉʾ¼Î¼ɼмÇÒ¼ ÄÇÄËÊÃÄÒÄÛ ÎÊ ÄÃËÖÇÉÁÉÄÁÎÊ ÕÁ ÍÁ ÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ Í̼¾ÉÄÎÁÇÉÊÇÁÍÉÊËÌÄÎ̼ÀÄÒÄÊÉÉÊÎÊ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ œÆÊ ÆÇÄÁÉÎÖÎ ËÌĽÁ¿ÉÁ ÀÊÍÖ¾ÖÌÔÁÉÊÉʾɼÓÄÉ À¼ÌÁÓÁÈÀ¼ ÄýÁÌÁËÊÃÄÒÄÛËÌÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμɼ

 Å¾ªÆĸɫȹ¸Å

šš   ¸ºÆ ¹½Ð½ ÉʸÅƺÀѽÊÆ šÀ «È¹¸Å®ÖÅƼÎʾÖËÌÊÍÄÎÁÄÀ¾¼Ñ¼ÊÎ ÈÉÊ¿ÊÈÁÍμ ÍÁüÁÑÈÁÍÁÌÄÊÃÉÊÍμÃÄ üÀ¼Ó¼«ÊÎÖÌÍÄÑÈÁÆÊÉμÆÎÍÐÄÌÈÄ ÆÊÄÎʽÄѼÈÊ¿ÇÄÀ¼ÀÊÍμ¾ÛÎɼɼÔÄÎÁ ÆÇÄÁÉÎÄÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛüÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ üÍÇÁ˾¼ÉÁ ÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊËÌÊÏÓÄÑÈÁ ˼ü̼ ƼÆÎÊ Ä ÆÊÅ ÀÊÍμ¾Û ËÊÀʽÉÄ ȼÔÄÉÄ ü μÃÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛ ªÕÁ ÊÎ ͼÈÊÎÊ ɼӼÇÊ ÄȼÑÈÁ ɼÈÁÌÁÉÄÁ À¼ ̼½ÊÎÄÈÍÖ¾ÈÁÍÎÉÊÍ˼ÌÎÉØÊÌtÎʾ¼ Êοʾ¼ÌÛɼÐÄÌÈÁɼμÉÄÐÄÇÊÍÊÐÄÛ ®Ê¿¼¾¼ʽ¼ÓÁ½ÖÌÃÊÏÍμÉʾÄÑÈÁ ÓÁɼ ˼ü̼ËÊÓÎÄÉÁÍÁÍÌÁռѼÀÊÍμ¾ÓÄÒÄ ÄÍÁÌÁÔÄÑÈÁͼÈÄÀ¼Ï;ÊÄÈÉÁʽÑÊÀĊ ȼμÎÁÑÉÄƼÄͼÈÄÀ¼ËÌʾÁÌÄÈ À¼ÇÄ Îʾ¼ÕÁÊÃɼӼ¾¼üɼÍÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÁÉ ËÌÊÀÏÆÎ šš¢¸ÂÆνÅ׺¸Ê½ʽÍÅÀ¸ʸŸ ÉýǺ¸Å½ÇÆÆÊÅÆнÅÀ½ŸĸÐÀÅŸʸ ʽÍÅÆÃÆ»À×

 %$8(/(0(17(%$8 

ÇÁËÁÉÁ ÎÊÎÊ¿¼¾¼ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμÉÁÈÊÂÁ À¼ÍÁÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ÇÁÍÉʾËÌÊÄþÊÀÍξÁŠ ÉÄÛËÌÊÒÁÍ ššªÆº¸ѽȽϽ Ͻ¹ÀÍʽÇȽÇÆÈ҆ ϸÃÀÇÆ¿ÀÎÀ×ÀÃÀýǽŽºÆÉÅƺ¸Ê¸ Ÿ̸Ãθ ÂÆ»¸ÊÆÅ×ÂÆÁ¾½Ã¸½¼¸ºÒº½¼½ ʽÍÅÆÃÆ»À×ʸŸÉýǺ¸Å½ºÉÒѽÉʺˆ º¸ÑÀÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÀÉÒÆÈÒ¾½ÅÀ× «È¹¸Å «Ê ËÌÄÉÒÄË ÉÁ ËÌÁËÊÌÖӊ ¾¼ÈÁɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍÄÀ¼ÄýÄ̼ÎͼÈÊ ÊËÌÁÀÁÇÁÉÄüÇÁ˾¼ÕÄÍÄÍÎÁÈÄ©ÄÁÍÁ ÍÖÍÌÁÀÊÎÊÓ¼¾¼ÈÁÁÀÄÉÍξÁÉʾÎÁÑÉĊ ƼμɼÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛμüÇÁËÁÉÁ ƼÎÊ ËÊÍμ¾ÛÈÁÆÊÉÍÏÇμÉÎÍƼμ̼½Êμɼ ËÌÁÀÁÉËǼɦʿ¼ÎÊÆÇÄÁÉÎÖÎÍÁÍËÌÁ ɼ ÉÛÆÊÅ ¾¼ÌļÉÎ ÆÊ¿¼ÎÊ ÉÄ ÍÖʽÕÄ ƼƾÊ üÇÁ˾¼ÉÁ Á ËǼÉÄÌ¼Ç ÎÊ¿¼¾¼ ËÌÁËÊÌÖÓ¾¼ÈÁ ɼŊËÊÀÑÊÀÛռμ ÎÁъ ÉÄƼüÒÁÇμ ©ÊÉÄÁÉÛȼÈÁËÌÁÀ¾ÄÀÀ¼ÏÓ¼Íξ¼Š ÈÁÍÖ¾ÈÁÍÎÉÊÍÆÇÄÁÉμ¾ËÌÊÒÁͼÄÀ¼ ÏÎÊÓÉÛ¾¼ÈÁ ɼËÌÄÈÁÌƼÆÖ¾ɼÓÄÉɼ

ÇÁËÁÉÁÁɼŊËÊÀÑÊÀÛÕ¾ÉÁ¿Ê¾ÄÛÍÇϊ ӼŦ¼ÎÊËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄɼÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛ ÍÈÁÀÇÖÂÉÄÀ¼½ÖÀÁÈÉÁÏÎ̼ÇÉÄ šš ¢¸ÂÒº ¹ÈÆÁ ÂÃÀ½ÅÊÀ Ž¿¸† ºÀÉÀÄÆ ¼¸ÃÀ ĸÃÂÀ ÀÃÀ »ÆýÄÀ Éʽ ƹÆÈ˼º¸ÃÀ¼ÆÊÆ¿ÀÄÆĽÅÊ «È¹¸Å«ÊÍÎÌÊÄÇÄÍÈÁËÌÊÄþÊÀŠ ÍξÁÉÄÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛ ÉÛÆÊÄÊÎÎÛÑÍÈÁ ÀÊÍμ¾ÄÇľ´¾ÁÅÒ¼ÌÄÛ ¾ŸÁÌȼÉÄÛľ ³ÁÑÄÛ ÊÍμ¾ÛÈÁÉÁͼÈÊȼÇÆÄÍÖÊÌ֊ ÂÁÉÄÛ ÉÊÄÒÁÇÄÆÊÈËÇÁÆÍÉÄÏÍμÉʾÆÄ üÇÁËÁÉÁ£¼ÆÇÄÁÉÎÄÎÁÉľ´¾ÁÅÒ¼ÌÄÛ ÍÈÁÀÊÍμ¾ÄÇÄÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÍÖÊÌÖÂÁÉÄÁ ¾ ÆÊÁÎÊ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ ü ÍÇÁ˾¼ÉÁ Á ͼÈÊÓ¼ÍÎÊÎÀʿʾÊÌÁÉÊÎÊ«ÌÄɼ; ʽǼÍÎμÄȼÁÀÄÉÍ̼¾ÉÄÎÁÇÉÊÀÌÁ½ÁÉ ËÌÁ̼½Êξ¼ÎÁÇ ɼÆÊ¿ÊÎÊÍÈÁÀÊÍμ¾ÄÇÄ ȼÉϼÇÁÉ 9:ŠËÊÌμÇ ª½¼ÓÁ ¾ÁÓÁ ÍÈÁ ÀÊÍμ¾ÄÇÄ Ä ɼËÖÇÉÊ ¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼É ËÌÊÒÁÍ šš¦ÊÂÆ×¹ÈÆÁ¸º½Ï½½ȽÅʸ¹ÀÆ ÅÆÇÈÀø»¸Å½ÊÆŸʽÍÅÀ¸ʸ «È¹¸Å«ÊËÌÄÉÒÄËÍÇÁ˾¼ÉÁÎÊÍÁ ÄþÖÌÔ¾¼ɼÌÖƼ¦Ê¿¼ÎÊÍÁ̼½ÊÎÄɼ ÁÀÄÉÄÓÉÄ ½ÌÊÅÆÄ Îʾ¼ Á Ë̼ÆÎÄÓÉÊ «ÌÁËÊÌÖÓ¾¼ÈÊÎ ÁÀÄÉÄÒÄɼ¿ÊŠ ÌÁ ÆÊÄÎÊÍÁÍÇÁ˾¼ÎËʾÌÁÈÁɼÁÀɼ ÍÈÛɼ À¼ ÍÁ ÄÃËÊÇþ¼ ¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼É ËÌÊÒÁÍ ÄÇÄ9:ŠËÊÌμÇ šš¯½ÉÊÆɽÉÇƼ½Ã×ÄŽÅÀ½ÊÆ Ͻ ÇÈÀø»¸Å½ÊÆŸʽÍÅÀ¸ÇÈÀÉýǺ¸Å½ ÉÀÉÊÈ˺¸ɸÄƺ»ÆýÄÀʽÇÈÆÀ¿ºÆ¼† Éʺ½ÅÀÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ×Éȸ¿ºÀʸ¸ºÊƆ ĸÊÀ¿¸��Àן¸ĸÃÂÀʽÌÀÈÄÀÊƺ¸ Ž¹ÀÃÆÀÂÆÅÆÄÀϽÉÂÀÀ¿»Æ¼ÅÆ «È¹¸Å žÄÂÀ¼ÈÁ ÎÁÉÀÁÉÒÄÛ ËÌÄ ÆÊÛÎÊ ÍÌÁÀÉÊ ¿ÊÇÁÈÄ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ü ËÌÊÃÊÌÒÄËÌÄÃɼ¾¼ÎËÌÁÀÄÈÍξ¼Î¼ɼ ÍÇÁ˾¼ÉÁÎÊľÆÊÄÎÊËÊÁÀÄÉÉÁÍÇʊ ÂÁÉɼÓÄÉÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμÍÁ¾Ö¾ÁÂÀ¼¾ ËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ®Á ÏÍËÁÔÉÊ ÄÃɼÍÛÎ ËÌÊÀÏÆÒÄÛ ɼ ˼ü̼ ÀÊƼÎÊ Ëʊ¿ÊŠ ÇÁÈÄ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ÍÁ ËÌÄÎÁÍÉÛ¾¼Î ÊÎ ËÌÁÏÍÎÌÊÅÍξÊÎÊ Ä ÉÁ ͼ ÊξÊÌÁÉÄ ü ÄÉʾ¼ÒÄÄ šš¤Æ¾½ÃÀÊƺ¸ʺÒȼ½ÅÀ½¼¸ɽ ÆÊŸÉ×ÉǽÎÀ¸ÃÅÆ¿¸›½ÈĸÅÀ× «È¹¸Å ©Á Îʾ¼ ɼ½ÇÚÀÁÉÄÁ ÍÁ ÊÎɼÍÛ ÉÁ ͼÈÊ ü ŸÁÌȼÉÄÛ ÉÊ Ä ü ´¾ÁÅÒ¼ÌÄÛ «ÊÇÔ¼ Ä ³ÁÑÄÛ ¤È¼ÈÁ ɼËÌÄÈÁÌ ÆÇÄÁÉÎ ¾ «ÊÇÔ¼ ÆÊÅÎÊ ÊÎÉÊÍÉÊ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμ ɼ ÍÇÁ˾¼ÉÁ ɼË̼¾ÄËÌÊÏÓ¾¼ÉÁËÌÄɼÍÄüËÊÓɼ ƼÎÊËÖ̾¼ÍÎÖËƼÍÌÖÓÉÊÎÊÍÇÁ˾¼Š


©®³¦±£¿ ÉÁ­Î¼¾¼ÀÏȼüȼÇÆÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ ÆÊÁÎʾɼӼÇÊÎÊÄÍƼÀ¼üËÊÓÉÁÍËʊ ȼÇÆÊÁÀÄÉÄÒĠʿʾÊÌÄÍÁÍÉ¼Í ÓÁ ÊÎÁÀɼÊËÌÁÀÁÇÁɼ½ÌÊÅƼÕÁÀÊÍμ¾Û ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛ ÊÎ É¼Í ÀÊƼÎÊ ÄÉÍμÇÄ̼ ËÊÌμÇü½ÌÊÅÆÄ šš¤Æ»¸ÊÃÀš¸ÐÀʽÉÒÆÈÒ¾½ÅÀ× ¼¸ ɽ À¿ÇÆÿº¸Ê À ÇÈÀ ¼ÒȺ½ÅÀʽ ÇÈÆ¿ÆÈÎÀ «È¹¸Å«ÌÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμɼÍÇÁˊ ¾¼ÉÁ ̼ÃÇÄÆÄÎÁ ¾ ÍÖÊÌÖÂÁÉÄÛμ ͼ ȼÇÆÄ«Ê̼ÀÄÎʾ¼ËÌÁÀǼ¿¼ÈÁɼԼμ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛÄËÌÄÀÖ̾ÁÉÄÎÁËÌÊÃÊÌÒÄ ƼÆÎÊ Ä ÊÎÆÇÄƾ¼ÈÁ ɼ üËÄξ¼ÉÄÛ ɼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾¼ Àʿ̼ȼ žÖËÌÁÆÄ ÓÁ ÉÛȼÈÁ ÍÄÇÁÉ ȼÌÆÁÎÄÉ¿¾ʽǼÍÎμɼÀÖ̾ÁÍÄɼμ ÎÊÓÉÊÍÁ¿¼ËÌÁÏÍÎÌÊž¼ÈÁÁÀÄÉËÌÊÁÆÎ ¾ÄÃ̼½Êξ¼ÉÁÎÊɼÀÖ̾ÁɼËÌÊÃÊÌÁӊ ɼ Àʿ̼ȼ Í ÓÁÍÎÊμ ɼ ÍÇÁ˾¼ÉÁ ÊÎ ÁÀɼÈÄÉÏμ

šššÀ¾¼¸Ê½ÃÀºÆÇȽ¼½Ã½ÅÀý† ÇÀø ¸ÊƆ¢ †¢ÀÊÅÇȽ¼ÀÄÉʺ¸ ÀÃÀŽ¼ÆÉʸÊÒÎÀ «È¹¸Å©Á¾ÄÂÀ¼ÈÎÏÆÉÛƼƾ¼ÎÁɊ ÀÁÉÒÄÛ ©¼ ÈÉÁÉÄÁ ÍÖÈ ÓÁ ̼Ã̼½ÊΊ ¾¼ÉÁÎÊɼÉʾÄÄÀÁÄÍÖ¾ÍÁÈÉÁÁËÌĊ ÆÇÚÓÄÇÊ ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÄËÌÄÇÁËÄǼμ ®¼ÈÍÖÕÊÍÁÓÁÌËÄÊËÄÎÊÎË̼ÆÎÄƼμ ÄÍÁ̼½ÊÎÄËÊÍÎÊÛÉÉÊüÉʾÄÄÀÁÄ ¦¼ÎÊ ÎÁÑÉÊÇÊÃÄ ʽ̼½Êξ¼ÈÁ ¾ÍÄÓÆÊ ÆÊÁÎÊ̼Ã̼½Êξ¼ÕÄÛÎÍÄÍÎÁÈÄÍÈÁÎÉÁ üÉÁʽÑÊÀÄÈʨÊÂÁÈÀ¼ʽ̼½Êξ¼ÈÁ ¾ÍÁÆÄ ÁÀÄÉ ȼÎÁÌļÇ ü ÍÇÁ˾¼ÉÁ ɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄÄÀÖ̾ÁÉÄËÌÊÃÊÌÒÄ ÆÊÄÎÊ ÍÁÍÌÁÕ¼Îɼ˼ü̼ šš ¤Æ¾½ ÃÀ ¼¸ ɽ ÀÅʽ»ÈÀȸÊ ÉÒÆÈÒ¾½ÅÀ×ʸ ¿¸ ÉýǺ¸Å½ ºÒº º½Ï½ ÉÒѽÉʺ˺¸ÑÀ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÀ ÉÀɆ ʽÄÀ «È¹¸Å ¤È¼ÈÁ ÌÁÔÁÉÄÛ ¾ μÃÄ ¾ÌÖÃƼ ¦ÊÉÒÁËÒÄÛμ ɼ ÍÖÊÌÖÂÁÉĊ

©ÒÆÈÒ¾½ÅÀ׿¸ÉýǺ¸Å½6SCBOÇȽ¼Ã¸»¸ºŸÁ†È¸¿ÃÀÏÅÀÀ¿ÇÒÃŽÅÀ× ¸ÊÆɽ¿¸ÇÆÏŽ ÉĸÅ˸ÃÅÆƹÉÃ˾º¸ÅÀʽËÉʸÅƺÂÀÀɽÉÊÀ»Å½¼ÆŸÇÒÃÅƸºÊÆĸÊÀ¿ÀȸÅÀʽ ȽнÅÀ×

Ûμ Á μƼ¾¼ ÓÁ ÁÀÉÊ ËÌÁÏÍÎÌÊÅÍξÊ ¾ÍÈÄÍÖǼɼcÍÎÖËƼËÊÍÎÖËƼqÀ¼Á ɼËÖÇÉʾÖÃÈÊÂÉʮʾ¼ÊÃɼӼ¾¼ ÓÁ ɼÁÀɼÇÄÉÄÛÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁʽ̼½Êξ¼Î ËÌÊÃÊÌÒÄÍÖÍÍÇÁ˾¼ÉÁÄËÌÊÃÊÌÒÄËÊ ÀÌÏ¿ÄÛɼÓÄÉ©ÁÁüÀÖÇÂÄÎÁÇÉÊÉÁŠ ʽÑÊÀÄÈÊÀ¼ËÌÊÈÁÉÛÈÁÆÊÈËÇÁÆÍÉÄÛ ËÌÊÒÁÍ ¬¼Ã̼½Êξ¼ÈÁ ÆÊÉÒÁËÒÄÄ ÍÖÍ ÍËÁÒÄÐÄÓÉÄ ü ÆÇÄÁÉμ ÇÊ¿ÄÍÎÄÓÉÄ ÌÁÔÁÉÄÛ šš ¢¸ÂÒº ¹½ ÆÊ¿ºËÂÒÊ ÆÊ ÇȽ¼† Éʸº×ŽÊÆ ºÀ Ÿ À¿Ãƾ½ÅÀ½ÊÆ GFOTUFSCBVGSPOUBMF «È¹¸Å ªÎ½ÁÇÛþ¼ÈÁ ËÌÊÐÁÍÄÊɼŠ ÇÁÉÄÉÎÁÌÁÍÆÖÈɼԼμÀÁÅÉÊÍΫÌÁŠ ÀÄÀ¾Á¿ÊÀÄÉÄÈÉÊÃÄɼÄÍƼѼËÌÊÍÎÊ À¼ÍÁÄÉÐÊÌÈÄ̼ÎɼŊʽÕÊËÊÎÁȼμ ÍÇÁ˾¼ÉÁ ®¼ÃÄ ¿ÊÀÄÉÄ ÍÌÁÕɼÑÈÁ ÆÇÄÁÉÎÄ ÄÃË̼¾ÁÉÄ ËÌÁÀ ¾ÃÁȼÉÁ ɼ ÌÁÔÁÉÄÁ šš¢¸ÊÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀŸÉÒÆÈ҆ ¾½ÅÀ× ÂÒ¼½ºÀ¾¼¸Ê½ÇȽ¼ÀÄÉʺ¸Ê¸ Ÿʸ¿ÀʽÍÅÆÃÆ»À× «È¹¸ÅªÎÁÀɼÍÎ̼ɼ ËÌÊÄþÊÀŠ ÍξÁÉÄÛÎËÌÊÒÁÍÈÊÂÁËʊɼμÎÖÆÀ¼ÍÁ ¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ªÎÀÌÏ¿¼tÀÊÍμ¾ÓÄÆÖÎ Äȼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ À¼ ÍÁ ̼ÿ̼ÉÄÓÄ ÊÎ ÆÊÉÆÏÌÁÉÎÄÎÁ ÍÄ £¼ÕÊÎÊ ÎÊÅ ̼ÃËʊ Ǽ¿¼ÍÀÌϿľÖÃÈÊÂÉÊÍÎľËǼÍÈÁÉμ ¬¼Ã½Ä̼ÍÁ ÎÊÅÁÀÇÖÂÁÉÀ¼üËÊÃɼÁ ÆÇÄÁÉμÍËÊÇüμÊÎÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÛμɼ ÍÇÁ˾¼ÉÁÄÁÀ¾¼ÎÊ¿¼¾¼¾ÍÄÓÆÊÎʾ¼ÕÁ ÄȼÍÈÄÍÖÇ šššÃÀ×½ÃÀʽÍÅÆÃÆ»À×ʸºÒÈÍË ÇÈÆνɸŸÇÈÆÀ¿ºÆ¼É漮 Ÿ¸¹¸º×ÃÀ »Æ «È¹¸Å©Á ÆÇÄÁÉÎÖÎÉÁ½ÄÈÊ¿ÖÇÀ¼ ¾ÖÃËÌÄÁÈÁÁÀÉÊü½¼¾ÛÉÁž½Ì¼ÉÔ¼ÍÁ ÎÖÌÍÄÁÐÁÆÎľÉÊÍξËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊž ÉÄƼÆÖ¾ÍÇÏÓ¼ÅÉÁÈÊÂÁÀ¼ÍÁξÖÌÀÄ ÓÁ ËÌÄ ¾Ö¾ÁÂÀ¼ÉÁÎÊ Å μÃÄ ÎÁÑÉÊÇʊ ¿ÄÛËÊÉÛƼÆÖ¾ɼÓÄÉÕÁËʾÇÄÛÁɼ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄÎÁ ËÌÊÒÁÍÄ «ÊŠÍÆÊÌÊ ÈÊÂÁ À¼ ÍÁ ÊӼƾ¼ ÁÀÄÉ ÉÁËÌÁÆÖÍɼÎ ËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÑÊÀ šš ›†Å «È¹¸Å ¹Ã¸»Æ¼¸ÈÀÄ šÀ ¿¸ ÊÆ¿Àȸ¿»ÆºÆÈ


°±¦¥²³¯Àº¯ 0RV%XLOGÏÓÍÁÑÓÅÏÁÐÑÉÌíÏÒËÃÁ

´ÒÐÆÖÛÓÐÑÏÅÛÌÇÁÃÁ ¥¸Á†»ÆýÄÀ×ÊǸŸÀÈ¿¸ÉÊÈÆÀʽÃÉʺÆÀƹ¿¸º½¾¼¸Å½º¨ËÉÀ×Çȸ¿Å˺¸ Ö¹ÀýÁŸ¸ǽÊŸ¼½É½ÊÀÇÒÊÆÊĸÈʼƸÇÈÀûº¤Æɺ¸ѽɽ ÇÈƺ½¼½ǸŸÀÈÒÊ.PT#VJME ÂÆÁÊÆ¿¸È¸¼À»ÆýÄÀŸʸÉÀѽɽȸ¿ÇÆÃƾÀ º¼º¸ǸŸÀÈÅÀνÅÊÒȸs&YQPDFOUFSÀ$SPDVT&YQP.PT#VJMEÆʹ½Ã׿º¸ Æ»ÈÆĽÅȸÉʽ¾ÀÇȽ¿ÇÈÆýÊʸŸʸ¿À»Æ¼ÀŸÇÈÀºÃ½Ï½ȽÂÆȼ½Å¹ÈÆÁ À¿ÃƾÀʽÃÀ¥¸ǸŸÀȸ.PT#VJMEɽÇȽ¼ÉʸºÀ͸À¿ÃƾÀʽÃÀ ȸ¿ÇÆÃƾÀÃÀѸżƺ½Ê½ÉÀŸƹѸÇÃÆÑÆÊÄ ÌÊÛÎɼËÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁüÓÁÎÄÌÄÎÁ ÍÖÕÊ Á ¾ÆÇÚÓÁÉ ÆÖÈ ÄÃÇʽÁɼμ ÄÃÇʽÁÉÄ ÀÉÄ ¾ ¨ÊÍƾ¼ ½ÁÔÁ ËÇÊÕ ªÎ ÁÀɼ ÍÎ̼ɼ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄ ÊÎÆÊÄÎʽÛѼÍËÁÒĊ ÄÃÇʽÁÉÄ ËÇÊÕÄ À¼¾¼Î ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ¼ÇÄÍÎÄÊν̼ÉÔ¼ ÊÕÁËʾÁÓÁ¾Í̼¾ÉÁŠ ɼ ÊÌ¿¼ÉÄüÎÊÌÄÎÁ À¼ ̼ÃÔÄÌÛÎ ¿Ìϊ ÉÄÁÍËÌÁÀÑÊÀɼμ¿ÊÀÄɼªÐÄÒļÇÉÊ ËÄÎÁüËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁÄÀ¼ÏÀʾÇÁξÊÌÛÎ ɼ ˼ɼÄ̼ ÀÊÅÀÊѼ ËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄÎÁ ÂÁǼÉÄÁÎÊɼÈÉÊ¿ÊÊÎÏÓ¼ÍÎÉÄÒÄÎÁü ɼɼÒÄÄ Ëʊ¿ÊÇÁÈÄ ̼ÃÈÁÌÄ ɼ Õ¼ÉÀʾÁÎÁ ªÎ ÀÌÏ¿¼ÍÎ̼ɼ ÄȼËʊ¿ÊÇÛȼ;ʽÊÀ¼ü Ëʊ̼ÒÄÊɼÇÉÊÎÊ¿ÌÏËÄ̼ÉÁɼÊÎÀÁNJ ÉÄÎÁËÌÁÀÍμ¾ÛÕÄÍÁɼË̼¾ÇÁÉÄÛ ¨ÁÌÊËÌÄÛÎÄÁÎÊ ¾ÁÓÁ ʽѾ¼Õ¼ ÍÁÆÎÊ̼ ÆÊÄÎÊËÊÆÌľ¼Î¾ÍÄÓÆÄÓ¼ÍÎÄ ɼ ½Ì¼ÉÔ¼ ž &YQPDFOUFS ̼ÃËÌÁÀÁÇÁŠ ÉÄÁÎÊÍÁÄþÖÌÔ¾¼ËÊÍÇÁÀÉÄÛɼÓÄÉ #VJMEFY ÊÎ̼ÃÛ¾¼ ¼¾ÎÊȼÎÄÃÄ̼ÉÄÎÁ ÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄ ÍÄÍÎÁÈÄ ȼÎÁÌļÇÄÎÁ Ä ʽÊÌÏÀ¾¼ÉÁÎÊüÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ ÁÇÁƊ ÎÌÊȼÎÁÌļÇÄÎÁ ѼÌÀÏÁ̼ÄȼÔÄÉÄÎÁ ¾ÊÀÊËÌʾÊÀ¼ Ä )FBU7FOU ¼ $FSTBOFY §ÆÏÊÀÇÆɽÊÀʽÃÀ ʽÁÀÄÉÛ¾¼½¼ÉÄÎÁÄÆÁ̼ÈÄƼμ ¼ÆÁ¼Æ͸º¤Æɺ¸ÀÉÇÆȽ¼¼¸ÅÅÀ ¤ÃÇʽÁÉÄÛÎ ÒÁÉÎÖÌ $SPDVT ËÌĊ ŸÀ¿ÃƾÀʽÃÀʽÆÊÊ×Íɸ Áȼ ËÊÀ ËÊÆÌľ¼ ÍÄ 8JOEPX#VJME ÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊÀÆʹȸÅи 8JO5FD&YQP Í ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÎÁ ü ¼ÇÏÈĊ ­ÇÁÀƼÎÊÄÃËÊÇþ¼É¼Î¼ÄÃÇʽÁɼ ÉÄÛ мͼÀÄÎÁļÌÑÄÎÁÆÎÏ̼μ ÍÎÖÆÇʊ ËÇÊÕËÌÁÃÄÃÈÄɼǼμ¿ÊÀÄɼÀÊÍÎĿɼ ÎÊļ¾ÎÊȼÎÄüÒÄÛμ¾.PT*OUFSJPSTͼ È ÍÁ¿¼¾ÁÓÁÍÁ̼ÃËÊǼ¿¼ÍÈ ʽÁÀÄÉÁÉÄ ËʾÖÌÑÉÊÍÎÉÄÎÁ ËÊÆÌÄÎÄÛ ÉÁÎÊ«ÊÓÎÄÀÁ¾ÁÎÈÁÍÁÒ¼ËÌÁÀÄɼӼŠ ¾Ì¼ÎÄÎÁ Ä üÆÇÚÓ¾¼ÕÄÎÁ ÍÄÍÎÁÈÄ ÇÊÎÊɼÍÇÁÀ¾¼ÕÄÛ˼ɼÄÌÏÓ¼ÍÎÄÁÎÊÍÄ ËÊÀʾÄÎÁ ɼÍÎÄÇÆÄ ÀÊËÖÇÉÁÉÄÛμ ͼü۾ÄÇÄËʾÁÓÁÊÎÈÄɼÇÊ¿ÊÀÄÔÉÄÎÁ ÆÖÈÄÉÎÁÌÄÊ̼ĽÊÄÎÁ$PVOUSZ-JWJOH ÄÃÇÊÂÄÎÁÇÄÄËʊ¿ÊÇÛȼμÓ¼ÍÎÊÎռɊ ËÌÁÀÍμ¾Û ÎÁÈÄÎÁ t ÄþÖɿ̼ÀÍÆÄ Ä ÀʾÁÎÁ¾ÁÓÁͼüÁÎÄ ÍÁÇÍÆÄÆÖÕÄ ǼÉÀÔ¼ÐÎɼ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏ̼ «ÊÍÎÌÊÁÉÄÛÎ ËÌÁà ËÊÍÇÁÀɼμ ¿ÊŠ ͼÏɼ Ä ½¼ÍÁÅÉÄ ¼ 4UPOFY ËÌÁÀǼ¿¼ ÀÄɼ˼¾ÄÇÄÊÉɼ$SPDVT&YQP$FOUSF Ó¼ÍÎμÀÁÆÊ̼ÎľÉÄƼÈÖÉÄÄƼÈÖÆü

¢

Ÿ¸È¸¼ÀËϸÉÊÀ½ÊÆŸȸ¿ÃÀÏÅÀÌÀÈÄÀ º»ÈËǸʸbÇÈÆ¿ÆÈÎÀÀºÈ¸ÊÀpÇȽ¿ ϽÊÅÀʽ»Æ¼ÀÅÀÇȽ¼Éʸº×ŽÊƽ ÉÒÉ¿¸»Ã¸ºÀ½b8JOEPX#VJMEp ¸ÇȽ¿ ŽϽÊÅÀʽsb8JO5FD&YQPp

ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ £¼Ì¼ÀÄ ÏÓ¼ÍÎÄÁÎÊ ɼ ̼ÃÇÄÓÉÄ ÐÄÌÈÄ ¾ ¿ÌÏ˼μ cËÌÊÃÊÌÒÄ Ä ¾Ì¼ÎÄq ËÌÁà ÓÁÎÉÄÎÁ ¿ÊÀÄÉÄ ËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁÎÊ Á ÍÖÍ ü¿Ç¼¾ÄÁ c8JOEPX#VJMEq ¼ ËÌÁà ÉÁÓÁÎÉÄÎÁtc8JO5FD&YQPq «ÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ ÂÁǼÁÕÄÀ¼¾ÃÁȼÎ ÏÓ¼ÍÎÄÁ¾Îʾ¼ÈÁÌÊËÌÄÛÎÄÁÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁ ;Ö̼ÎÍ (J."(NC)$P,( Herrn Ludger Müller (Construction Division) 5FMFGPO  5FMFGBY  &Š.BJMNVFMMFS!HJNBEF 'SBV$BSPMB%SFJTTJH *OUFSJPST%JWJTJPO

5FMFGPO  5FMFGBY  &Š.BJMESFJTTJH!HJNBEF


КАСИ ЗА ВРАТИ, ПЕРВАЗИ, ЛИЦА ЗА ВРАТИ MASTER PROFIL е българска марка на произвежданите от фирма Петър Михайлов и Ко ООД профили. Марката доби популярност с продукти от най-високо качество, за което допринасят високотехнологични мощности и квалифициран персонал. Всички основни материали, вложени в производството се доставят от водещи европейски фирми от дърводобивната, дървопреработващата и химическата промишленост. MASTER PROFIL е гаранция за прецизност, качество и функционалност.

КАСА ЗА ВРАТА СТИЛ За зидове с дебелина от 85 до 210 мм

КАСА ЗА ВРАТА КЛАСИК За зидове с дебелина над 165 мм

КАСА ЗА ВРАТА ИКОНОМИК За зидове с дебелина от 60 до 180 мм

КАСА ЗА ВРАТА КЛАСИК М За зидове с дебелина от 125 до 300 мм

ЛИЦА ЗА ВРАТИ Изработват се от висококачествен HDF или MDF. Покритието е 100% идентично с касите и первазите за врати – полипропиленово фолио Alkorcell или естествен фурнир. При ламинирането се използват полиуретанови лепила KLEIBERIT.

Други материали за врати: • SAUERLAND - Пълнеж олекотено екструдирано ПДЧ с тръбни отвори, Рамка за крило и пълнеж за брава от плътно екструдирано ПДЧ • KLEIBERIT - Лепила за преси и пяни за монтаж • Кантове ABS и фурнирни • HPL Thermopal

КРЕП • За фалц 16 мм • За фалц 18 мм

Перваз прав

Перваз заоблен

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ И КО ООД 1592 София, Ул. Източна Тангента 110 Тел: 9794400, 9794401, 9430830, Факс: 9430831 info@master-profil.com, petar.mco@mbox.bol.bg www.master-profil.com


¦®¦±¤©ª®¡¦µ¦«³©£®¯²³ °ÏËÁÎÁÈÁÉÓÆf¥ÎÉÎÁÐÑÏÈÏÑÆ×ÁuñÏÈÆÎÖÁÊÍ

«ÌÉÍÁÓÉÒÓÑÏÉÓÆÌÒÓÃÏ œÀÉÂËÉÀÀʽÆÊÅÆÉÅƽŽȻÀÁŸʸ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊÀŸÄÀȸŽÊÆŸÇȸºÀÃÅÀʽ ÇÒÊÀѸ¿¸À¿ÃÀ¿¸Å½ÊÆÆÊɺ½ÊƺŸʸ½Å½È»ÀÁŸÂÈÀ¿¸¿¸ÅÀĸº¸ÊÉÊÈÆÀʽÃÀ Àź½ÉÊÀÊÆÈÀÀÎ×øʸƹѽÉʺ½ÅÆÉÊšÉÀÏÂÀºÄÆĽÅʸɽÀÅʽȽÉ˺¸Ê ÆÊʽÄÀ¸ÊÆÊÆÇÃÆÀ¿ÆøÎÀ×ʸ ½Å½È»ÀÁÅÀ×ǸÉÇÆÈÊÀÃÀÀ¿ÇÆÿº¸Å½ÊÆ ŸÉÃÒÅϽº¸Ê¸½Å½È»ÀשÊȸʽ»ÀϽÉÂÀ¼½ÁÉʺ¸ÑÀʽÀź½ÉÊÀÊÆÈÀ ¸ÊÆÉÊÈÆÀʽÃÀʽ À¿»È¸¾¼¸Ê½Å½È»ÀÁÅƽ̽ÂÊÀºÅÀÀ¼ÒûÆÊȸÁÅÆ À¿ÇÆÿº¸½ÄÀɻȸ¼À©À¿¼¸¼½ÅÀʽȸ¿ÇÆȽ¼¹À¿¸½Å½È»ÀÁŸ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊ ÀÀ¿Éý¼Æº¸Ê½ÃɸʸÀÅÀÎÀ¸ÊÀº¸b©ÊÈÆÀʽÃÉʺÆŸ¹Ò¼½Ñ½ÊÆp̽¼½È¸ÃÅÆÊÆ ÇȸºÀʽÃÉʺƽÄÅƻƼƹÒÈÇÈÀĽÈÀÇÆÊÆ¿ÀŸÏÀÅ˺½ÃÀϸº¸иÅÉƺ½Ê½ ¿¸ƹÆÈÆÊÆÊ™½ÈÃÀżƢ¸ÃÀÌÆÈÅÀקÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀʽŸÇÈÆ¿ÆÈÎÀÀ ̸ɸ¼ÀÇÆÃËϸº¸ÊºÒ¿ÄƾÅÆÉÊʸÇÆÎ×Ãɺ×ʼ¸¹Ò¼¸ÊÇÒȺÀÇÈÀ½Å½È»ÀÁÅÆ ½Ì½ÂÊÀºÅÆÊÆÉÊÈÆÀʽÃÉ漮 ¿¸ÑÆÊÆƹºÀºÂ¸Ê¸Ÿɻȸ¼¸Ê¸ÀĸŸÁ†È½Ð¸º¸Ñ¸ ÈÆÃ×ÇÈÀ½Å½È»ÀÁÅÆÊÆÇÆÊȽ¹Ã½ÅÀ½

²

ÇÁÀüËÊÓɼÇÄÎÁÀÄÍÆÏÍÄÄËÊÎÁŠ ȼμËÌÁÃc ÉÄÎÁɼËÌÊÃÊÌÁÒ¼q¾ ¬ÊÃÁÉѼÅÈ ÍÁ¿¼Á¾ÌÁÈÁÀ¼ÍÁ ÍÖÃÀ¼À¼ÎËÌÁÀËÊÍμ¾ÆÄÎÁü¾ÉÁÀÌÛ¾¼ÉÁɼ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÎÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎľË̼ÆÎÄƼμÄ μƼÀ¼ÍÁÍÎÄ¿ÉÁÀÊËÌʽľ¾˼ü̼®Ê¾¼ ÍÁÊÎɼÍÛüËÊÀʽÌÁÉÄÎÁÍÎÊÅÉÊÍÎÄɼ ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛμ ƼÆÎÊÄüÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ÉĊ ÎÁÍÄÍÎÁÈÄüÍÇÖÉÒÁüÕÄμ ¼ÍÖÕÊμƼü¾ÁÉÎÄǼÒÄÊɊ ɼμÎÁÑÉÄƼ ÍÄÍÎÁÈÄÎÁü ÏË̼¾ÇÁÉÄÁÄÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊ ɼÐÊÎʾÊÇμÄƼμ «ÌÁÃc ÉÄÎÁɼËÌÊÃʊ ÌÁÒ¼q¾¬ÊÃÁÉѼÅÈÕÁ½ÖÀ¼Î ÄÃÉÁÍÁÉÄÀÊÆǼÀ¼ÍɼŊ ¾¼ÂÉÄÎÁ¼ÍËÁÆÎÄÄÕÁÍÁÀ¼Š À¼ÎÊοʾÊÌÄɼ¾ÖËÌÊÍÄÎÁ ;ÖÌüÉÄÍËÌÁʽ̼ÃϾ¼ÉÁŠ ÎÊ μƼÓÁ½Ì¼ÉÔÖÎÀ¼ÈÊÂÁ ÊÕÁËʊÀʽÌÁÄËÖÇÉÊÒÁÉÉÊ À¼ÄÃËÊÇþ¼ËÌÁÀÊÍμ¾ÁÉÄÎÁ ÈϾÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ÊÆǼÀÄÎÁ ͼ ¿ÌÏËÄ̼ÉÄ ¾ ÍÇÁÀÉÄÎÁ ÎÁȼÎÄÓÉĽÇÊÆʾÁ ¡ÉÁÌ¿ÄÅɼÁÐÁÆÎľŠ ÉÊÍξÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ ªË¼Ã¾¼ÉÁÎÊɼÆÇÄȼμƼÎÊÔ¼ÉÍ ü˼ü̼ ¡ÉÁÌ¿ÄÅÉÊ ÁÐÁÆÎľÉÊ ͼÉÄ̼ÉÁ ɼͿ̼ÀÄ ¤ÃÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇÍƼÀÁÅÉÊÍÎĽÖÀÁŠ ÕÁ «ÌÊÃÊÌÒÄÎÁÄмͼÀÄÎÁ¾Ë̼ÆÎĊ Ƽμ ­Ä¿ÏÌÉÊÍÎɼÍÎÌÊÄÎÁÇÉÄÎÁÁÇÁŠ ÈÁÉÎÄ ¡ÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ ÎÁÈÄ ÕÁ ½ÖÀ¼Î ËÌÁÀŠ Íμ¾ÁÉÄÊξÊÀÁÕÄÁÆÍËÁÌÎľʽǼÍÎμ «ÌÊÐ ÀŠÌ œÉÎÊÉ ¨¼Í ÊÎ ®ÁÑÉÄÓÁÍÆÄÛ ÏÉľÁÌÍÄÎÁξ¦¼ÍÁÇÁÍÈÛμÉü¾ÊÀÁÕ ¾Ë̼ÆÎÄÓÁÍÆÊÎÊËÌÄÇÊÂÁÉÄÁɼ&O&7ľ μÃľÌÖÃƼÕÁËÌÁÀÍμ¾ÄÉÁʽÑÊÀÄÈÄÎÁ ÀÊƼüÎÁÇÍξÁÉÄÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ«ÌÊÐÀŠÌ

 %$8(/(0(17(%$8 

©Ê̽ÁÌΰÄÔÊήÁÑÉÄÓÁÍÆÄÛÏÉľÁÌÍÄÎÁÎ ¾ Ì¼ÏÉÔ¾¼Å¿ ÕÁ ÍËÊÀÁÇÄ ɼŊÉʾÄÎÁ ÌÁÃÏÇμÎÄÊÎÄÃÍÇÁÀ¾¼ÉÄÛμ ÆÊÄÎÊÛÍÉÊ ËÊƼþ¼Î ƼÆ ÎÌÛ½¾¼ À¼ ÍÁ ÄþÖÌԼΠËǼÉÄ̼ÉÄÎÁÀÁÅÍξÄÛ μƼÓÁÀ¼ÍμɼÎ ËÌÄÇÊÂÄÈÄɼË̼ÆÎÄƼ«ÌÊÐÀŠÌ°Ì¼ÉÒ °ÁÇÀȼÅÁÌ žÄÍÔÁÏÓÄÇÄÕÁ¬ÊÃÉÁѼÅÈ ÕÁ̼ÃÛÍÉÄÍÖÕÉÊÍÎμĽÁÃÍÈÄÍÇÄÁÎÊ

ɼÈÁÎÊÀÄü¼É¼ÇÄÃƼÎÊ#MPXFSŠ%PPSÄ ÎÁÌÈʿ̼ÐÄÛμ¡ÉÁÌ¿ÄÅÉÊÎÊͼÉÄ̼ÉÁɼ Ϳ̼ÀÄÎÁʽѾ¼Õ¼̼ÃÇÄÓÉļÍËÁÆÎÄtÊÎ ÎÁÑÉÄƼμ Ô¼ÉͼüËÁÓÁÇÁÉÁɼËÊÌÖӊ Ƽμ ËÌÁÃÆÊÉÍÏÇμÒÄÄÎÁÀÊÍËÁÒļÇÉÄ ÍÄÎϼÒÄÄ ÆÊÄÎʾÖÃÉÄƾ¼ÎËÌÄËÊÀÈÛɼμ ɼËÌÊÃÊÌÒÄÎÁÄÇÄÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÎÊ «ÌÁÀÍμ¾ÛÉÁÎÊ ɼ ËÌÁÆ̼ÍÉÄÎÁ ˼Š üÌÉÄ ËÌÁÀËÊÍμ¾ÆÄ ɼ ¾ÖÎÌÁÔÉÄÛ Ä ¾ÖÉÔÉÄÛ ˼üÌ ÕÁ ½ÖÀÁ ̼ÿÇÁÀ¼ÉÊ ¾ ʽÕÊÀÁ¾ÁÎÀÊÆǼÀ¼±¼ÉÍ ÄÎÁ̊±Á¿ÉÁÌ ÊΰÁÀÁ̼ÇÉÊÎÊÈÄÉÄÍÎÁÌÍξÊËÊÍÎÌʊ ÄÎÁÇÍξÊÎʾÁÌÇÄÉÕÁÍËÊÀÁÇÄ ƼÆÍ ÈÇÉÁ¾ÌÊ ¾ÇÊÂÁÉľÄÉÄÒļÎľ¼Î¼ üÄÃÍÇÁÀʾ¼ÎÁÇÍƼÀÁÅÉÊÍÎÍÁÍÖÃÀ¼¾¼ ÉÁÈÍƼμÍÎÌÊÄÎÁÇɼÎÁÑÉÄƼ ¼¨¼ÌÎÄÉ ²ÊÅÉÁÌÊήÁÑÉÄÓÁÍÆÄÛÏÉľÁÌÍÄÎÁξ  ¼ÌÈÕ¼À ÕÁ ËÊƼÂÁ ƼÆ ­œµ ÍÁ ¾ÖÊ

ÑÄÕ¼¾¼ÎÊÎËÊÍÎĿɼÎÊÎʾʽǼÍÎμɼ ÍÊǼÌÉÄÎÁÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄÄÊξÍÄÓÆÊ ÆÊÁÎÊ ÉÊÍÄÃɼƼq.BEFJO(FSNBOZr ¯ÍËÁÔÉÄÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÄÉÄÒļÎľÄ ÕÁ½ÖÀ¼ÎÊËÄͼÉÄÊÎÊËÄÎÉÄÁÆÍËÁÌÎÄ ƼÎÊžÊÇÆп¼É¿«ÌÄÀÁÈ¼É ÆÊÉÍÏÇμÉÎËÊ мͼÀÄÎÁÄ°ÁÇÄÓÄμ̼ͦÏÍ %FVUTDIF &OFSHJŠ"HFOUVS (NC) ÁÌÇÄÉ ü À¼ ÍËÊÀÁÇÛÎ ÍÖÍ ÍÌÁÀÉÄÎÁ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ ÐÏÉÆÒÄÊÉÄ̼ÕÄÎÁÄÀÁÄüËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁɼ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμɼÈÉÊ¿ÊʽÁÕ¼¾¼ÕÄ ËÁŠ ÓÁÇľÔÄ˼üÌĩʾÄÌÁÃÏÇμÎÄÊÎËÌʊ ÏÓ¾¼ÉÄÛɼJGU¬ÊÃÁÉѼÅÈÄÄÉʾ¼ÒÄľ־ ÐÊÎʾÊÇμÄƼμÄÍÊǼÌÉÄÎÁÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ ËÌÁÀǼ¿¼ÎËÌÁÀËÊÍμ¾ÆÄü̼Ã̼½Êξ¼ÉÁ ɼÍÇÁÀ¾¼ÕÄÎÁËÌÊÀÏÆÎÄÄÏÍÇÏ¿Ä ¡ÍÎÁÍξÁÉÊͼ¾ÆÇÚÓÁÉÄÀÊÆǼÀÄɼ ÓÄÍÎÊË̼ÆÎÄÓÁÍÆÄÎÁÈÄƼÎÊËÌÊÃÊÌÒÄ мͼÀÄÄÍÎÖÆÇʭμ¾¼¾ÖËÌÊÍüÉʾÄ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄÄȼÎÁÌļÇÄüÀÖ̾ÁÉÄÎÁ ËÌÊÃÊÌÒÄ ÇÁÍÉÄÈÁÎÊÀÄüÍμÎÄÓÁÍÆÄÎÁ ÊÒÁÉÆÄ ɼ ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁ ËÌÊÐÁÍÄÊɼÇÉÄÛÈÊÉμ ɼ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ Í ÎÌÄ ÍÎÖÆǼÄËÌÊÁÆÎÄ̼ÉÁÎÊ ɼÄÉʾ¼ÎľÉÄÊÍÎÖÆÇÁÉÄ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ  ÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊ ÍÁ ËÌÁÀ¾ÄÂÀ¼ ÀÄÍÆÏÎÄ̼ÉÁ ɼ¾¼ÂÉÄü½Ì¼ÉÔ¼ÎÁÈÄ ƼÎÊ ɼËÌÄÈÁÌ ÉʾÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ ü ÏÍÎÊÅÓĊ ¾ÊÍÎ ɼ ¾ÃÇÊÈ ƼÆÎÊ Ä ¼ÆÎϼÇÉÄÛÎÍμÎÏÍɼËÌʊ ÀÏÆÎʾÄÎÁÉÊÌÈÄ žüÆÇÚÓÁÉÄÁ ÌÖÆʾʊ ÀÄÎÁÇÛÎɼËÌÊÁÆÎÄÎÁÆÖÈ #.8°ÁÇÄÆÍžÊÅͼÌÀÕÁ ËÌÁÀÍμ¾Ä;Áμɼ#.8 ÊοÇÁÀɼÎÊÓƼɼÍÎÌÊÄÎÁÇÛ «Ìʿ̼ȼμ Í ÄÉÐÊÌȼÒÄÛ ü ÀÊƊ ǼÀÓÄÒÄÎÁ Æ̼ÎÆÊ ÊËÄͼÉÄÁ ɼ Í֊ ÀÖ̼ÉÄÁÎÊ ɼ ÀÊÆǼÀÄÎÁ ƼÆÎÊ Ä ÐÊÌȼÇÉÊÍÎÄÎÁ ËÊ üËÄ;¼ÉÁÎÊ ÈÊÂÁ À¼ɼÈÁÌÄÎÁ¾¤ÉÎÁÌÉÁÎɼ¼ÀÌÁÍXXX JGUŠSPTFOIFJNEF¤ÃÇÊÂÁɼμÄÉÐÊÌȼŠ ÒÄÛ À¼¾¼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ü ÍÖÍμ¾ÛÉÁ ɼ ÍʽÍξÁÉ cËǼÉ ü ̼ÿÇÁÂÀ¼ÉÁq ËÌÄ ËÊÍÁÕÁÉÄÁÎÊɼc ÉÄÎÁɼËÌÊÃÊÌÁÒ¼q ¾¬ÊÃÁÉѼÅÈ «Ê¾ÌÁÈÁɼc ÉÄÎÁɼËÌÊÃÊÌÁÒ¼q ¾¬ÊÃÁÉѼÅÈÕÁÍÁÄÃÉÁͼÎÀÊÆǼÀÄËÊ ɼŊ¾¼ÂÉÄÎÁ¼ÍËÁÆÎÄÊÎËÌÄǼ¿¼ÉÁÎÊɼ ÁÉÁÌ¿ÄÅɼμÁÐÁÆÎľÉÊÍÎɼË̼ÆÎÄƼ ÄÕÁÍÁ̼ÃÆÌÄÛÎËÌÁÀ½Ì¼ÉÔ¼ÊÕÁËʊ ÛÍÉʾÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÎÁ ËÌÁÀǼ¿¼ÉÄÊÎÎÊÃÄ ÍÁ¿ÈÁÉÎɼ˼ü̼


¦®¦±¤©ª®¡¦µ¦«³©£®¯²³ ­ÁÒÏÐÏÌÔØÁÃÁÐÑÉÈÎÁÎÉÆÈÁÒÆÑÉÏÈÎÉàÒÉÁÎÄÁÇÉÍÆÎÓËÛÍÏËÏÌÎÁÓÁÒÑÆÅÁ

¦ÎÆÑÄÉÊÎÁÆÕÆËÓÉÃÎÏÒÓÃÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÏÓÏ ¥¸ÊÒȾ½ÉʺÆÀÂÆÅÆÄÀϽɸʸ¸ĸȸŸŸ¸ÃιËÈ»À¿Â¸¿¸ÇÈÀ¿Å¸ÅÀ½ ŸÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ½ÊÆ.BZFS$P#BTDIMBHF(NC)¿¸ºÅ½¼È׺¸Å½ÊÆŸ ºÒÊȽÐÅÆ¿¸ºÆ¼ÉÂÀĽÈÂÀ¿¸ŸĸÃ׺¸Å½Ÿ½Å½È»ÀÁÅÀʽȸ¿ÍƼÀÇÈÀ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺÆÊÆÀɺÒÈ¿¸ÅÀ×ÉÊƺ¸¸Å»¸¾ÀĽÅÊ¿¸ÆǸ¿º¸Å½ŸÆÂÆßʸÉȽ¼¸ ÌÁà ÄÉÍμÇÄ̼ÉÁÎÊ ɼ ʽÊÌÏÀŠ ÍÖÃɼÉÄÁÎÊüÄÆÊÉÊÈÄÓÉÊÄÃËÊÇþ¼ÉÁ ¾¼ÉÁ ü ËʾÎÊÌÉÊ ÄÃËÊÇþ¼ÉÁ ɼ ɼËÌÄÌÊÀÉÄÎÁÌÁÍÏÌÍÄ£¼ÕÊÎÊÏÍËÁÑÖÎ ÎÊËÇÄÉɼμ ÁÉÁÌ¿ÄÛ ¾ ʽǼÍÎμ ɼɼÔÁÎÊËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÀÉÁÍÉÁÎÌÛ½¾¼ ɼ ¾ÖÃËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ɼ ¾ÖÃÀÏÑ ËÊÀ À¼Íμ¾¼üÍÈÁÎƼɼÍÇÁÀ¾¼ÕÄÎÁ¿ÁÉÁŠ ɼÇÛ¿¼ÉÁ ÓÌÁà ÆÊÈËÌÁÍÊÌ ÊÎÀÁÇÁÉÊÎÊ ̼ÒÄÄq ÆÊÈÁÉÎÄ̼ÈÊÎľ¼ÒÄÄÎÁüμÃÄ ÆÊÇÄÓÁÍξÊ ÎÊËÇÄɼ ÍÁ ÄÃËÊÇþ¼ ËʾŠ ÍÎÖËƼɼ¼É¿¼ÂÄ̼ÉÊÍÎÆÖȽÖÀÁÕÁÎÊ ÎÊÌÉÊ ³ÌÁà ÎÁÃÄ ËÌÁÀËÌÄÁÎÄ ÈÁÌÆÄ Ä ÄþÖÌÔÁÉÄÎÁ ËÌÊÈÁÉÄ ÍʽÍξÁÉÄÆÖÎ ¿ÊÀÄÔÉÊ ÕÁ ÍÁ ËÊÍÎÄ¿¼ ÄÆÊÉÊÈÄÛ ÊÎ ɼÐÄÌȼμÄÉ¡ÌÉÍΨ¼ÅÁÌ  L8I ÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍÎ¾Ê  ž ÍÁÀ¼ÇÄÕÁÎÊ ¾ £¼ÇÒ½ÏÌ¿ ɼ ʽռ L8I¿¼Ã ÊÆÊÇÊÇ Äέª ËÇÊÕÊÎÈÍÁÄþÖÌÔ¾¼ÈÊÉμ ¤Ã̼ÃÁÉʾ˼ÌÄÓɼÍÎÊÅÉÊÍÎÎʾ¼Ë̼¾Ä ɼÆÇÚÓ¼ÇÆÄü¾Ì¼ÎÄ Ö¿ÇʾÄǼ¿ÁÌÄÄ Á¾ÌÊ¿ÊÀÄÔÉʪɼ¿ÇÁÀÁÉÊÍËÌĊ ÀÌÏ¿ÄÓ¼ÍÎÄɼʽÆʾ¼©¼ÀÍÇÏÂĊ ÈÁÌÎʾ¼ÊÃɼӼ¾¼ ÓÁÍËÁÍÎÁÉÄÎÁÇÄÎÌÄ ÎÁÇÄͼüÁÎľ־ÐÄÌȼμ¾ÍÁÀ¼ÇÄÕÁÎÊ ¿¼Ãͼ̼¾ÉÄɼÆÊÇÄÓÁÍξÊÎÊ üÀʾÊÇۊ ž£¼ÇÒ½ÏÌ¿ ¾¼ÕÊÉÏÂÀÄÎÁɼÀÊȼÆÄÉÍξ¼ ¦ÖÈ Îʾ¼ ÍÁ Àʽ¼¾Û ËÌÊÄþÊÀÍξÁŠ ɼμ ½¼Ã¼ ¾ ®ÌĽÁÉ Ä ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ ¥ÛÌÄÏÄÏÅÉÙÎÉ×ÆÌÉ É¼ÈÄ̼ÕÄ ÍÁ ¾ Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁ ¾ ¼¾ÍÎÌÄŊ c£¼ɼÍÁʽÛÍÉÄȼÒÁÇμÀ¼ÌÁÊÌ¿¼Š ÍÆÄۿ̼À¨¼ÏÎÁÉÀÊÌÐÄÌÏÍÆÄÛ¦¼ÇÏ¿¼ ÉÄÃÄ̼ÈÁ¾ÍÄÓÆÄÎÁÍÄËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄ ª½ÕÊËÊÒÛÇ;ÛΨ¼ÍÊ̼ÃËÊǼ¿¼Í ½¼ÃÄËÊμÆÖ¾Ê˼þ¼ÕÊÆÊÇɼμÍÌÁÀ¼ ÍÇÏÂÄÎÁÇÄÄËÌÊÄþÁÂÀ¼¿ÊÀÄÔÉÊʽÆʾ ɼÓÄÉžμÃľÌÖÃƼËÊǼ¿¼ÈÁËÊÍÎÊÛɊ üÈÇÉÆÌÄǼüËÌÊÃÊÌÒÄ ÉÄÏÍÄÇÄÛÀ¼ɼȼÇÄÈ̼ÃÑÊÀ¼ɼÁÉÁ̊ ¿ÄÛ¾ɼÔÄÎÁËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄËÌÊÒÁÍÄ ¯ÂÚÆÒÓÃÆÎÁ «ÊÍÎĿɼÎÄÎÁÀÊÍÁ¿¼ÌÁÃÏÇμÎľɼȼŠ ÁÎÄÁÇÉÑÁÎÏÒÓ ÇÛ¾¼ÉÁÎÊɼÁÉÁÌ¿ÄÅÉÄÎÁ̼ÃÑÊÀÄÄËÌʊ ªÕÁÊο.BZFS$P#BTDIMBHF ÄÃÎÄÓ¼ÕÄÎÁÊÎÎʾ¼¾ÖÃÀÁÅÍξÄÛ¾ÖÌÑÏ (NC) ÍÁ ÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ ¾ ¼¾ÍÎÌÄÅÍÆÊÎÊ ¼ÆÎľÉÊÎÊÊ˼þ¼ÉÁɼÊÆÊÇɼμÍÌÁÀ¼ ʽÁÀÄÉÁÉÄÁüÊ˼þ¼ÉÁɼÆÇÄȼμž ͼÍμ½ÄÇÁÉÄÃ̼Ãɼ¼É¿¼ÂÄ̼ÉÊÍÎμɼ ÎÊÃÄ˼ÆÎÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ÉÄÎÁËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊÆÖÈ;ÁÎʾÉÄÛËÌʽÇÁÈ ÍÁ üÀÖǼ¾¼Î À¼ ËÌʾÁÀ¼Î ÆÊÉÆÌÁÎÉÄ ÄËÊƼþ¼ÓϾÍξÊÎÊüÊοʾÊÌÉÊÍÎÆÖÈ ÈÁÌÆÄüÊ˼þ¼ÉÁɼÊÆÊÇɼμÍÌÁÀ¼¾ ʽÕÁÍξÊÎÊ Ä üÕÄμ ɼ ÁÍÎÁÍξÁɼμ ̼ÈÆÄÎÁɼü¾ÊÀÄÎÁÍÄ«ÊÍμ¾ÛÎÍÁÆÊɊ ÍÌÁÀ¼ ɼ ÂľÊÎ ¦ÖÈ Îʾ¼ ÍÁ ËÌĽ¼¾Û ÆÌÁÎÉÄÒÁÇÄüÊ˼þ¼ÉÁÎÊɼÊÆÊÇɼμ

¸

ÍÌÁÀ¼ ÆÊÄÎʾËÊÍÇÁÀÍξÄÁÍÁËÌʾÁÌÛ¾¼Î ÊÎÉÁü¾ÄÍÄÈÄɼ½ÇÚÀ¼ÎÁÇÄ ª½ÁÀÄÉÁÉÄÁÎÊüÊ˼þ¼ÉÁɼÊÆÊNJ ɼμ ÍÌÁÀ¼ ¾ œ¾ÍÎÌÄÛ Á Ó¼ÍÎ ÊÎ Á¾Ìʊ ËÁÅÍƼμ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ $MJNBUF "MMJBODF XXXFLMJNBCVFOEOJTPSH ªÍÉʾɼμ ÒÁÇ ɼ μÃÄ Á¾ÌÊËÁÅÍƼ ÄÉÄÒļÎľ¼ Á Ê˼þ¼ÉÁÎÊ ɼ ¿Çʽ¼ÇÉÄÛ ÆÇÄȼÎ ¦ÖÈ Îʾ¼Í˼À¼ÎɼȼÇÛ¾¼ÉÁÎÊɼËÌÊÈÁÉۊ ÕÄÎÁÆÇÄȼμ¾ÌÁÀÉÄÁÈÄÍÄÄÄÊ˼þ¼Š ÉÁÎÊ ɼ ÎÌÊËÄÓÁÍÆÄÎÁ ¿ÊÌÄ ¾ ÚÂÉÄÎÁ Ó¼ÍÎÄɼɼÔÁÎÊÃÁÈÉÊÆÖǽʪ½ÁÀÄÉÁŠ ÉÄÁÎÊ ÍÁ ÆÊÊÌÀÄÉÄ̼ ÊÎ Á¾ÌÊËÁÅÍƼμ ÏË̼¾¼ ɼÈÄ̼ռÍÁ¾Ö¾°Ì¼ÉÆÐÏÌÎɼ ¨¼ÅÉ Ä ÆÊÁÎÊ ̼½ÊÎÄ Í ËÊÀÆÌÁ˼μ ɼ ɼÒÄÊɼÇÉÄÄÌÁ¿ÄÊɼÇÉÄÆÊÊÌÀÄɼÒĊ ÊÉÉÄÄÆÊÉμÆÎÉÄ¿ÌÏËÄ

 Å¾§½Ê½ÈŸ¸ÊÃ½È ¤¸ÉÆ ½Å½È»À½Å ÉÒº½ÊÅÀ ¨ËǽÈÊ°º¸Áʽà ÈÒÂƺƼÀʽÃÉÀ»ËÈÅÆÉʺ¤¸ÉÆ Àž­¸ÈÆü£ÔÆÂ½È ÈÒÂƺƼÀʽà ÇÆÂËÇÂÀº¤¸ÉÆ ÀÇȽ¿À¼½ÅÊÒÊŸ ÀÂÆÅÆÄÀϽɸʸ¸ĸȸŸŸ¸ÃιËÈ» ¶ÃÀËɰĸÃÎ

¯ÂÈ ѽÇÎ É˾ÏÂÈFŠNBJMUSJGPQMBTU!BCWCH¬ÍËÁ½Ê¯ÍÅÑËÊË¿


³¦­¡ ®¡¢±¯À ¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÎÁ39&ÐÑÏÕÉÌÉÈÁÐÑÏÈÏÑ×ÉÉÃÑÁÓÉ

µÏÑÒÉÑÁÎÏÓÆÍÐÏ ©ÈÆÂƺ½Ê½¿¸ÇÈÆĽÅÀʽŸȸ¿ÇÆȽ¼¹Àʽ¿¸½Å½È»ÀÁŸ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊ Éʸº¸ÊºÉ½ÇƆÂȸÊÂÀ ¸ÇȽ¼ÇÀɸÅÀ×ʸɸºÉ½ÇƆº¿ÀɸʽÃÅÀŸ¸ »½ÇȽ¼ºÀ¼½ÅÆÂÈÀʽÈÀÀʽ¿¸ǸÉÀºÅ¸Ê¸ÂÒѸ¼¸ÉʸŸÊÉʸż¸ÈÊ Ÿ¸»ǽÈÉǽÂÊÀº¸Ê¸½½Å½È»Æ¼Æ¹Àº¸Ñ¸Ê¸ÂÒѸ¼¸ÉʸŽȽ¸ÃÅÆÉÊ© ƻý¼ŸÊƺ¸ ¿¸ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀʽŸÇÈÆÌÀÃÅÀÉÀÉʽÄÀÆÊ17$½º¸¾ÅÆ ¼¸¿Å¸×ÊɸºÀʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ¿¸ÇÈÆÌÀÃÀѽȸ¿ÇÆø»¸Ê¼Å½ÉÀº¹ÃÀ¿ÂÆ ¹Ò¼½Ñ½ ÂÆÀÊƼ½ÁÉʺÀʽÃÅÆѽÀÄÇÆÄƻŸÊ¼¸À¿ÇÒÃÅ×ÊÇÆÉÆϽÅÀʽ À¿Àɺ¸ÅÀ×

£

ÊÀÁÉÄÎÁ ɼ ;ÁÎʾÉÊ ÉľÊ üÀÖǽÊÓÁÉÄ ÀÁ½¼ÎÄ ÊÎÉÊÍÉÊ ËÌÊÈÁÉÄÎÁ ¾ ÆÇÄȼμ Ä ÉÁŠ ËÌÁÆÖÍɼÎÊ ËʾÄÔ¼¾¼ÕÄÎÁ ÍÁ ÒÁÉÄ ɼ ÁÉÁÌ¿ÄÛμ ƼÆÎÊ Ä ü¾ÄÔÁÉÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ¾Æ̼ÅɼÍÈÁÎƼͼËÌĊ ÓÄÉÄÎÁ ËÊ̼ÀÄ ÆÊÄÎÊ ¾Ö¾ ÐÊÆÏͼ

 %$8(/(0(17(%$8 

ɼ ËÌÁÃÁÉμÒÄÄÎÁ ɼ ËÌÁÈÄɼÇÄÛ ËÌÁÃμÃÄ¿ÊÀÄɼ˼ɼÄÌGFOTUFSCBV GSPOUBMF ÊÎÉʾÊ ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼Ñ¼ Îʊ ËÇÊÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄ ÊËÎÄÈÄÃÄ̼ÉÄÎÁ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄüËÌÊÃÊÌÒÄ «ÌÁÀÍμ¾ÁÉÄÎÁÊÎËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ ÆÊÉÒÁËÒÄÄͼÀÊÍμ̼ÃÇÄÓÉÄ ÆÊÁÎÊ Á ËÌÄÉÊÍ ÆÖÈ cÊÒ¾ÁÎÛ¾¼ÉÁÎÊq ɼ ÍÄÍÎÁÈÉÄÛǼÉÀÔ¼ÐÎ SchücoÄBMVQMBTUËÌÁÀǼ¿¼ÎÌÁÔÁŠ ÉÄÁ ËÌÄÆÊÁÎÊËÌÁȼѾ¼ÎËÊÃɼÎÊÎÊ ÍÎÊȼÉÁÉÊÏÆÌÁ˾¼ÉÁɼËÌÊÐÄÇÄÎÁ ͼÇÏÈÄÉÄÁ¾Ê ÌÁÍËÁÆÎľÉÊÍËÊÀÍĊ ÇÁɼÍÖÍÍÎÖÆÇÁÉʾǼÆÉÊËǼÍÎȼͼ üÀ¼ÏÍËÁÛÎÀ¼ÁÇÄÈÄÉÄ̼ÎÎÁÌÈÄӊ ÉÊÍǼ½ÄÎÁÈÁÍμ 3FIBV ÍÉʾ¼Î¼ÍÄÍÄÍÎÁȼ(FOFP ËÌÁÀÍμ¾Û ɼ ˼ü̼ ÆÊÈËÇÁÆÍÉÊ ¼ÌÈÄ̼ɼ ÍÖÍ ÍÎÖÆÇÁÉ мÃÁÌ ÆÊɊ ÍÎÌÏÆÒÄÛ ËÌÄ ÆÊÛÎÊ ��¼ÎÊ ÊËÒÄÛ ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎüÍÇÁ˾¼ÉÁÄ ÄÇÄËÌÄÊÍʽÁÉÊ¿ÊÇÁÈÄÐÊÌȼÎÄÀ¼ ÍÁ¼ÌÈÄ̼ËÊÍμÉÀ¼ÌÎÉÄÛɼÓÄÉ £¼ ËÊÀʽÌÛ¾¼ÉÁ ɼ ÎÊËÇÊÄÃʊ ǼÒÄÛμ ɼ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛμ (FBMBO üǼ¿¼ɼËÊÆÌľ¼ÕÄÎÁ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ËÌÊÐÄÇÄ üÀ ÆÊÄÎÊ ͼ ÈÊÉÎÄ̼ÉÄ ÄÃÊÇÄ̼ÕÄÁÇÁÈÁÉÎÄ ŸÊÇÛȼÓ¼ÍÎÊÎËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ÄÿÇÁÂÀ¼ ÉÁ ÌÁ¼¿Ä̼Î ɼ ËʾĊ ÔÁÉÄÎÁ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ ªÓÁ¾ÄÀÉÊ ɼ ½¼Ã¼Î¼ɼÍÖÕÁÍξϾ¼ÕÄÎÁÍÄÍÎÁÈÉÄ ÎÁÑÉÊÇÊ¿ÄÄ Ä ɼ ÈÉÊ¿ÊƼÈÁÌɼμ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ ÍÖÕÁÍξϾ¼ ¾ÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎüËÊÆÌľ¼ÉÁɼÆÌÄÎÁÌÄÄÎÁü ˼ÍľɼμÆÖÕ¼ ¦ÖÈÎʾ¼ÍÁÀʽ¼¾ÛÆÊȽÄɼÒÄÛμ Í ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄ ËÌÊÐÄÇÉÄ ƼÈÁÌÄ ÆÊÄÎÊ ϾÁÇÄÓ¼¾¼Î ÆÊÉÍÎÌÏÆÎľɼŠ μ ÀÖǽÊÓÄɼ Ä ÆÊÄÎÊ ËÊþÊÇÛ¾¼Î ÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊ ɼ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ Í ÎÌÄ ÍÎÖÆǼ ϾÁÇÄÓÁÉÊ ̼ÃÍÎÊÛÉÄÁ ÈÁÂÀÏ ÍÎÖÆǼμ ÁÀÄÉÄÓÉÄ ƼÈÁÌÄ üËÖÇÉÁÉÄ Í ÄÃÊÇÄ̼ÕÄ ËÌÊÐÄÇÄ žÍÄÓÆÄ ÎÁÃÄ ËÌÁÀÇÊÂÁÉÄÛ ͼ ü ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊ ËÊÀʽÌÛ¾¼ÉÁ ɼ 6Š ÍÎÊÅÉÊÍÎÄÎÁ

£ÈÉÒËÁÓÆÌÎÁÈÁÅÁØÁ «ÌÄÊËÎÄÈÄüÒÄÛμɼÍÄÍÎÁÈÄÎÁ ËÌÊÁÆμÉÎÄÎÁ ͼ ÄÃË̼¾ÁÉÄ ËÌÁÀ Àʊ ËÖÇÉÄÎÁÇÉÊËÌÁÀÄþÄƼÎÁÇÍξÊtɼŠ ÌÁÀÍÉʾÄÎÁ¾ÄÍÊÆÊÎÊËÇÊÄÃÊÇÄ̼ÉÄ ÍÄÍÎÁÈÄ ÎÌÛ½¾¼ À¼ ÍÁ ̼Ã̼½ÊÎÛÎ Ä μÆľ¼ ÆÊÄÎÊÀ¼ÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁÄÃËÊÇþ¼Î ËÌÄ ÈÊÀÁÌÉÄüÒÄÛμ ɼ ÍÖÕÁÍξϾ¼Š ÕÄÎÁͿ̼ÀÄ ®Ê¾¼ÊÃɼӼ¾¼ ÓÁÀÖǽÊÓÄÉÄÎÁɼ ÍÄÍÎÁÈÄÎÁÉÁÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁϾÁÇÄÓ¼¾¼Î ½ÁÃÆ̼ÅÉÊ üÕÊÎʾËÌÊÎľÁÉÍÇÏӼŠÈÊÉÎØÊÌÄÎÁÕÁ½ÖÀ¼ÎËÊÍμ¾ÁÉÄËÌÁÀ ÉÁ̼ÃÌÁÔÄÈÄËÌʽÇÁÈÄ «Ì¼¾ÛÎ ÍÁ ÍÖÕÊ μƼ ÊËÄÎÄ À¼ ÍÁ ¾ÖÃÌÊÀÛÎÍμÌÄÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄƼÎÊÍÀ¾ÊŠ ÁÉÄÎÁÆÌÄǼÄÇÄƼÍÁÎÖÓÉÄÎÁÍÄÍÎÁÈÄ «ÌÄ ÎÁÃÄ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ ÄÃËÊÇþ¼ÎÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄËÊÀʽÌÁÉÄÛ ƼÎÊ ËʾÄÔÁɼμ þÏÆÊÄÃÊǼÒÄÛ ÄÇÄ ËÌÊÍÎ̼ÉÍξÊÎÊ ÈÁÂÀÏ ÍÎÖÆǼμ ü ËÊÍμ¾ÛÉÁɼÍÇÖÉÒÁüÕÄÎÉÄÍÄÍÎÁÈÄ ÆÊÄÎÊËÊÎÊÃÄɼÓÄÉͼËÌÁÀ˼ÃÁÉÄÊÎ ¼ÎÈÊÍÐÁÌÉÄÎÁ¾ÖÃÀÁÅÍξÄÛ

«ÁËÃÏÅÑÔÄÏ" ¡ÉÁÌ¿ÄÅɼμÁÐÁÆÎľÉÊÍÎÄÎÊËÇʊ ÄÃÊǼÒÄÛμͼ¾ÈÊÈÁÉμɼŊ¿ÊÌÁÕÄÎÁ ÎÁÈÄ ®Ê¾¼ ʽ¼ÓÁ ÉÁ ÎÌÛ½¾¼ À¼ ¾ÊÀÄ ÀÊ ü½ÇÏÀ¼Î¼ ÓÁ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÛμ ÉÁ ̼ÃÔÄÌÛ¾¼Î ËÌʿ̼ÈÄÎÁ ÍÄ Ä ÍËÌÛÈÊ ÀÌÏ¿Ä ÆÌÄÎÁÌÄÄ ¦¼ÎÊ ËÌÄÈÁÌ ÎÏÆ ÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁËÊÍÊÓ¼Î̼Ã̼½ÊÎÆÄÎÁɼ ËÌÊÐÄÇÉÄÍÄÍÎÁÈÄ ËÌÁÀɼÃɼÓÁÉÄü ÓÏÂÀÄÎÁ ˼üÌÄ ÆÊÄÎÊ Êοʾ¼ÌÛÎ ɼ ÍËÁÒÄÐÄÓÉÄÎÁüÍÎ̼ɼμÊÍʽÁÉÊÍÎÄ ÄÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛÆÖÈÎÁÑÉÄÆÄÎÁÄÀÄüÅɼ ÄÇÄÉʾÄÎÁɼË̼¾ÇÁÉÄÛɼ̼þÄÎÄÁ ɼÀÁÆÊÌÄÎÁªÎÁÀɼÍÎ̼ɼ ÍÁ̼þĊ ¾¼ÎÄʽʿ¼ÎÛ¾¼ÎÀÖ̾ÁÍÉÄÎÁÄÈÄμÒÄÄ ÆÊÄÎʽÁÃÏËÌÁÓÉÊɼËÊÀʽ۾¼ÎÁÍÎÁÍΊ ¾ÁÉÄÎÁ ÀÖ̾ÁÍÉÄ ¾ÄÀʾÁ ÊÎ ÀÌÏ¿¼ t ÈÊÀÁÌÉÄÎÁ ÀÁÆÊÌÄ ¾ Ò¾ÛÎ ÈÁμÇÄÆ ÆÊÄÎÊ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼Î ¼ÇÎÁÌɼÎľ¼ ɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄÎÁ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ½Áà À¼ Á ÉÁʽÑÊÀÄÈÊÀ¼ÍÁÄÃËÊÇþ¼ÎËÊÆÌľ¼Š ÕļÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄËÌÊÐÄÇÄ ­¼ÆÎϼÇÄÃÄ̼ÉÊÎÊÄÃÀ¼ÉÄÁɼÍÄ͊ ÎÁÈÉÄÎÁÀÊÍμ¾ÓÄÒÄɼ17$ËÌÊÐÄÇÄ ËÌÁÀÊÍμ¾ÛÈÁɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁɼ Àʿ̼ȼʽռÎÁÑÉÄÓÁÍƼÄÉÐÊÌȼÒÄÛ üÉľÊÎÊÄËÊÍÎÄÂÁÉÄÛμɼÍÄÍÎÁȊ ÉÄÎÁÎÁÑÉÄÆÄ ËÌÁÀǼ¿¼ÉÄÊξÊÀÁÕÄÎÁ ɼ ½ÖÇ¿¼ÌÍÆÄÛ ˼üÌ Á¾ÌÊËÁÅÍÆÄ Ä ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄ


èäÁ°´ÁäâÁ¸¡ÁØä (ZXLTYT\KYâZLVZMâ]â_][Z\POYZâTSYK]kYPâYKâV\TWZ^Zâ [\POâVK]K^KÉ /T]^PXK^KâèäÁ°´ÁäâÁ¸¡ÁØäâ]fcP^KMKâMâPOYZâOZVKSKWK^Kâ]PâVZYbP[bTkâYKâVZXLTYT\KYTkâZLVZMâ ]âTYZMK^TMYZ¯`_YVbTZYKWYK^Kâ^PaYZWZNTkâYKâZ^MK\kYPâ]â_][Z\POYZâTSYK]kYPâYKâV\TWZ^Zâ[\POâ VK]K^KÉâ-Zâ^ZSTâYKcTYâV\TWZ^ZâXZRPâOKâ]PâZ^MK\kâYPâ]KXZâ[ZâMP\^TVKWYKâTâaZ\TSZY^KWYKâZ]â YZâ ]Pâ OKMKâ MfSXZRYZ]^â Tâ SKâ Z^MK\kYPâ ]â ßâ XXâ _][Z\POYZâ TSYK]kYPâ YKâ V\TWZ^Zâ [\POâ VK]K^Kâ VZP^Zâ [\TOKMKâ OZ[fWYT^PWYKâ ]^ZUYZ]^â SKâ MKdT^Pâ VWTPY^Tâ c\PSâ MfSXZRYZ]^^Kâ SKâ P]^P]^MPYKâ MPY^TWKbTkâTâNK\KY^T\KYKâ]TN_\YZ]^âYKâ[ZXPePYTP^ZâOZ\TâTâMâ^kaYZâZ^]f]^MTPÉâââââ &YZMK^TMYZâ

ßâXXâ\KS]^ZkYTPâ_][Z\POYZâXPRO_âV\TWZ^ZâTâVK]K^KâYKâ[\ZSZ\PbK

1OZLYZâ

"]^P]^MPYKâTâ]TN_\YKâMPY^TWKbTkâYKâ[ZXPePYTk^Kâ[\PSâM]TcVTâ]PSZYT

/TN_\YZâ

!Z\Tâ Tâ [\Tâ _][Z\POYZâ Z^MK\kYPâ YKâ V\TWZ^Zâ ]T]^PXK^Kâ Pâ [ZO]TN_\PYKâ Tââ

â

]P\^T`TbT\KYKâ]\Pe_âMSWZX

(KVMTâZePâYZMTâMfSXZRYZ]^Tâ[\POWKNKâ]T]^PXK^KâèäÁ°´ÁäâÁ¸¡ÁØäâYK_cP^PâWTcYZâZ^âYK]Ž  â8) .&= -WKXPYâ(Z\_PM ŽâÌ墾››Þ¾¤¾åç 0PWÉà2KV]âÌ墾àçà›ßðÂßç¾ Ã´¸š¼É³ÁØèšêë°¼³­èÛÉä ëëëÉë°¼³­èÛÉä


WDP/BALKAN 2009 8*/%084 %0034130'*-&4"3$)*5&$563"-(-"44&/&3(&5*$#6*-%*/( МЕЖДУНАРОДНО СПЕЦИАЛИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ РЕГИОН

dzǤǠǯDzǞǯǧ ǰǭdzǧǾǟǹǪǡǞǯǧǾ

С ПОДКРЕПАТА НА Института по прозоречна техника ift rosenheim

ЗА КОНТАКТИ В БЪЛГАРИЯ Официален медиен партньор – Bauelemente BAU България ВИА България ЕООД 1504 София , ул. Оборище 39 Б телефон 02/944 91 96, факс 02/958 11 93 office@viabulgaria.com


ТЕМА НА БРОЯ: ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА PVC ПРОФИЛИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

aluplast: energeto в отговор на EnEV 2009

Ultradur осигурява подобрена топлоизолация С energeto, производителят на профилни системи aluplast предлага на пазара технологията си за слепени стъкла към PVC прозорците и интегрирания усилващ профил от изкуствен материал. Тази технология още от сега изпълнява изискванията на планираните за 2009 и 2012 г. изменения на нормите за енергийна ефективност. luplast предлага PVC профилА на система energeto, основана на базата на конструкцията Ideal 4000 (със 70 мм дълбочина), която без използването на специални термично разделени усилвания и запълване с пяна постига Uf = 1,1 W/m2K. Основната причина за почти 15-процентовото подобрение на топлоизолацията на профила за рамки на прозорци е използването на специалния вариант на материала, разработен от BASF – Ultradur High Speed, който се предлага от системния доставчик като интегриран усилител за рамките, вместо стандартно използваната стоманена армировка. Това предлага на производителите до сега неизползвани предимства. Чрез много добрите механични качества като: широката температурна зона, високата устойчивост на деформации и ниския коефициент на линейно разширение този материал е изключително подходящ за приложение при профилите за прозорци. Тъй като този усилител се доставя заедно с профилите, отпадат преработката и складирането на стоманените елементи. Освен това, укрепващият материал може да се завари заедно с профила, елементите на усилителя не трябва да се фрезоват допълнително и също така не съществува необходимост от оборудване с нови машини. При технологията на слепване на aluplast (bonding inside) стъклопакетът се слепва в основата на фалца

че се образува равномерна фуга, в която се впръсква лепилото. Така отпада заклинването на стъклопакета, както и скъпо струващото армиране на крилото на прозореца. Остъкляването може да се извършва изцяло или полуавтоматизирано. Лайстната за стъклото се поставя ръчно. Обозначение на системите и марките: Ideal 2000 – външно и вътрешно уплътнение, 60 мм конструктивна дълбочина; Ideal 2000 – round-line; Ideal 2000 – Е-оптика; Ideal 4000 – външно и вътрешно уплътнение, 70 мм конструктивна дълбочина; Ideal 4000 – система, предназначена за конкретни страни (Нидерландия, Дания, Великобритания); Ideal 4000 – плъзгане с повдигане; Ideal 5000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 70 мм конструктивна дълбочина; Ideal 6000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 80 мм конструктивна дълбочина, round-line; Ideal 7000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 80 мм конструктивна дълбочина; Ideal 6000 – външно, вътрешно и средно уплътнение, 80 мм конструктивна дълбочина, round-line; Ideal 8000 – външно, вътрешно и

Ideal 7000 - bonding inside bonding inside - Ideal 8000

на крилото. Фиксатор центрира автоматично рамката при монтажа на стъклопакета по такъв начин,

средно уплътнение, 85 мм конструктивна дълбочина, bonding inside; аluskin classic, aluskin function, aluskin art – алуминиеви покриващи профили;

За да се добие обща представа за някои от възможностите за комбиниране и дизайнерско оформление със системите на aluplast, са разработени нагледни примери на каси с крила и остъкляване с различни конструктивни дълбочини. Ideal 2000/ Ideal 2000 Roundline/ Ideal 2000 E-Optik Тази трикамерна система е една от най-продаваните класически серии профили на Aluplast. Системата се произвежда в различни варианти, като равнинно и полуравнинно изместени, Raund-line и равнинно разположени крила, като по този начин на клиентите се предлага точният профил според конкретните желания. Така например за Raund-line крила се предлагат съответните заоблени каси, заоблени стационарни кемпфери, заоблени летящи кемпфери, както и заоблени стък-лодържачи, за да може всички стандартни видове прозорци да придобият Round-line оптика. Към вратите се предлагат термично разделени прагове, при които се предотвратява появата на конденз по повърхността им. Във Франция, към тази серия (със специални моноблок профили) се предлагат профили, с които се решават типични за страната проблеми. Ideal 2000, в комбинацията със стомана достига Uf-стойности до 1,4 W/m2K; с подходящо остъкляване прозорците могат да постигнат Uw стойности под 1,0 W/m 2 K. Възможната дебелина на стъклопакета е до 35 мм, а при равнинно разположение на крилата до 51 мм. Ideal 4000 За постигане на по-добра топло- и звукоизолация, тази серия профили е разработена с 10 мм по-голяма конструктивна дълбочина, в сравнение с предходната 60-милиметрова серия. Профилната система Ideal 4000, с пет камери, напоследък се налага все по-настойчиво на пазара. Профилите се произвеждат за равнинно и полуравнинно изместени системи, Raund-line или с Е-оптика (Eleganz). Дебелините на стъклата могат да достигат до 44 мм, с което се постигат Uw стойности от 0,8 W/m2K. Също като при профилната серия Ideal 2000 могат да се произвеждат врати за старо и ново строителство с термичноразделящ праг с дълбочина 70 мм. Врата Ideal 4000 Като следваща новост и допълнение, през тази година преработвателите на продуктите на Aluplast ще получат цялостна система профили за врати. Така ще могат да се произвеждат не само прозорци от вида Round-line, но и врати със същата оптика. Като допълнително подобрение може да се посочи влагането на желязо с по-високи статични стойности, за изграждането на по-стабилни крила на вратите.

Ideal 4000 за NL, DK и GB Профилната серия Ideal 4000 има специално направени доразработки за пазарите на Нидерландия, Дания и Великобритания. Чрез развитието на продуктовата гама в областта на оцветените профили, в един специфичен холандски тон, както и специално цветно каширане, могат да се изпълнят типичните за страната изисквания. Тъй като монтажната дълбочина на прозорците от 70 мм, респективно 79 мм и петте камери, които постигат подобрена топлоизолация, ясно се отличават на пазара, преработвателите на Aluplast могат да използват тези предимства за свои цели в пазарната надпревара. Ideal 5000 Вариантът с конструктивна дълбочина 70 мм се очерта като водеща на немския пазар система за прозорци с папиросово бели уплътнения. Полуравнинно изместените крила предлагат със скосените или заоблените си ръбове модерен дизайн отвън и отвътре. За този модерен дизайн, наред със стандартните стъклодържачи с размер от 24 до 26 мм има и съответните softline лайстни за други дебелини на стъклата, преди всичко за мултифункционални стъкла, които могат да се съвместяват и с другите профилни системи. Uf стойностите на комбинираните рамки на крилата за прозорци със стандартното укрепване с желязо е 1,2 W/m2K. При тази профилна серия е възможно монтирането на стъклопакети до 44 мм. За постигане на оптимална топло- и звукоизолация е интегрирано трето уплътнение в рамката. Серията Ideal 5000 притежава някои строго специфични решения на касите и крилата на прозорците, предназначени специално за пазарите в Австрия и Швейцария, характерни за тези страни. Най-високо пости-

energeto

жение са новите удостоверения за изпитване на звукоизолацията, при които дори за обикновените прозорци се постига шумоизолация клас 5. Ideal 6000 Round-line Профилната система Ideal 6000 се базира на средноуплътнената система Ideal 5000, като камерите тук са 6, а конструктивната BAUELEMENTE BAU 11/08

25

ТЕМ А Н А БРО Я

А

Слънцезащитни системи – специални конструкции.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати дълбочина е 80 мм. Всички фалцвани части на рамките и крилата са заимствани от профилната серия Ideal 5000, така че съществува пълна съвместимост на фрезовите контури, механичните връзки и фалцваните подложки за стъклата. Възможна е комбинацията на елементи от Ideal 5000 и Ideal 6000. Наред с бялото уплътнение, много характерен e заобленият дизайн или така нареченият Round-line дизайн. В тази серия също има интегрирана трета изолация, за постигане на оптималната топлои звукоизолация. U-стойностите на тези прозорци, със стандартно подсилване на профилите с желязо, достигат 1,1 W/m 2K. При тази профилна серия могат да се монтират стъклопакети с дебелина до 44 мм. Ideal 7000 Развита е като допълнение към серията Ideal 4000, с 80 мм конструктивна дълбочина и изключителна изолация. С нея се дава възможност на производителите на прозорци да предлагат на клиентите си 80-милиметрови PVC прозорци. Всички профили от системата 4000 са съвместими с новата разработка. Ideal 8000 bonding inside Тази нова система от производителя aluplast е изградена с конструктивна дълбочина 85 мм и с подредени една след друга осем камери в касата и в крилото. Системата се предлага само за технологията на слепване на стъклото bonding inside, с цел да се оптимизира добрата топлоизолация на многото изолиращи камери. В резултат на това се получава Uf-стойност от 1,0 W/m2K за комбинацията каса–крило, която е доказана чрез изпитвания, проведени в ift Розенхайм. По отношение на дизайна, наред с каса Round-line се предлага равнинно изместено крило Round-line

за въвеждане през следващите години. Дебелините на стъклопакетите могат да достигнат до 52 мм. Крайният продукт впечатлява и с високата си устойчивост на взлом – WK2, което се постига от здравата връзка между стъклото и рамката. Конструкцията впечатлява с високата стабилност и лесния монтаж. Basic Air plus При монтажа на новите модерни прозорци, с все по-уплътнени фуги е изключително важно осигуряването на нормална въздушна циркулация. Появата на мухъл в къщите и апартаментите в някои случаи е неизбежна поради отсъствие на стопаните от дома, охранителната техника или през студените зимни месеци. За решаването на тези проблеми, аluplast разви самостоятелно работещата вентилация Air plus, която регулира въздушния поток според околните условия и гарантира минимална енергийна консумация за постигане на хигиенични условия на въздуха в помещенията. Въздушната клапа на Air plus, с интегриран предпазен филтър за насекоми, самостоятелно регулира преминаващото количество въздух в зависимост от външното атмосферно налягане. Проветрителната клапа се вдига автоматично при спадане на външното налягане, за да може външният въздух безпроблемно да преминава навътре. В момента, в който външното налягане се

ТЕМА Н А БРОЯ

Basic Air Plus – система за проветрение.

aluskin function - Ideal 4000

или полуравнинно изместено. Полуравнинно изместеният вариант е с определено застъпване на касата и преходът между двата елемента е оформен в специална хармонична визия. Тези комбинации още сега изпълняват изискванията за енергийна ефективност, които са предвидени

26 BAUELEMENTE BAU 11/08

повиши, клапата се затваря и ограничава въздушния поток от вън. Това се случва и за избягване на образуване на течение или свистене. Покриващ алуминиев профил С прилагането на допълнителна алуминиева обшивка може да се постигне високостойностна оптика, висока устойчивост и голямо разнообразие на цветовете, както при алуминиевите профили. PVC прозорците на аluplast, с допълнителната алуминиева обшивка, обединяват лесното поддържане на PVC прозорците с оптичното разнообразие на алуминиевите профили. Интересното тук за инвеститорите, архитектите и изпълнителите е богатото ценово

преимущество и по-добрата топлоизолация в сравнение с алуминиевите дограми. Елементарният монтаж на допълнителна алуминиева обшивка е плюс и осигурява на преработвателите рационално протичане на производствения процес. С клипс система се закрепва допълнителна алуминиева обшивка върху серийно произведената вече дограма или ролетни щори. Лесният монтаж, без необходимост от специални допълнителни захващания като винтове, правят изработката изключително изгодна финансово. Допълнителна

aluskin function - Ideal 4000

алуминиева обшивка може да се поставя на сериите профили Ideal 4000, Ideal 5000 и Ideal 6000. Голям интерес предизвиква и една друга новост, която е допълнително разработена за серията профили Ideal 4000. Тук крилото, което същевременно може да се използва и с отваряне навън, се изработва така, че допълнителната алуминиева обшивка служи за стъклодържател. По този начин може да се пропусне монтирането на лайстната за стъкло. Чрез рационално изрязване на герунг, при обработката отпада необходимостта от допълнително фрезоване. Прозорци или врати с голяма височина се реализират лесно с тази система, тъй като алуминиевата обшивка е така направена, че поема и статични функции. С това допълнително покриване на PVC профилите се осигурява защита от външните атмосферни условия. Допълнителната обшивка придава на прозорците чиста и завършена линия. Фасадите, изпълнени с допълнителна алуминиева обшивка придобиват собствен облик, тъй като практически не съществуват никакви ограничения за форма и цвят. Плъзгане с повдигане 70 мм Тази система е базирана на профилната система Ideal 4000 и може да се комбинира с всички системи Ideal. Тя разполага с изработения от Aluplast термично разделен праг. Многокамерните профили с конструктивната дълбочина 70 мм имат значите-

лен принос към повишаването на топлоизолацията. За постигане на оптималните статични характеристики за плъзгащите врати се прилагат допълнителни укрепвания. И тук, също като при Ideal 4000 до Ideal 6000 е възможно монтиране на стъклопакети до 44 мм. Само за тази система е на разположение алуминиевата обшивка. Чрез тази последователна доразработка, аluplast осигурява конкурентоспособността на клиентите си. Алуминиевата обшивка е изключително подходяща за използване в случаите, когато плъзгащата врата трябва да отговаря на стила и цвета на кашираната витрина и да хармонира с останалата част на сградата. Технически не съществуват никакви недостатъци. Основната конструкция на плъзгащите врати притежава необходимите протоколи от тестове и съответните сертификати. Без каквито и да било промени в цикъла на производство, алуминиевите обшивки се закрепват с клипс система. Тази система печели много в средната затваряща се част, подсилена от прилагането на алуминия, който укрепва и повишава устойчивостта на счупване. Една добре обмислена конструктивна система придава на алуминиевите профили различни функции и възможности

Плъзгане с повдигане Ideal 4000 – с покриващ алуминиев профил.

за монтаж. С използването на минимум профили се постига изцяло завършен външен вид. Плъзгащи прозорци 60 мм Тази изцяло нова система е разработена за средиземноморските, респективно за южните страни. В Германия тази система с плъзгащи прозорци се предпочита при изграждането на павилиони. С дълбочина на рамката от 60 мм, тя се съчетава с допълнителните профили от системата Ideal 2000, така че могат да се реализират многобройни варианти. Също така се спазва условието, желязото в ��асите и в крилата да е с еднакво сечение, в зависимост от дебелината на стените. Възможно е остъкление с дебелина до 20 мм, с максимално тегло на крило в отваряемата част – 40 кг. С тази система се изграждат прозорци и малки балконски врати. Като по-нататъшна опция съществува възможността за поставяне на долно или горно осветление. При


конструирането са предвидени и мрежи против насекоми. Кутия за ролетни щори 150-180210 мм Roundline Този елемент за ролетни щори се доставя в три размера. Компактната конструкция и малкото необходимо място при извършване на ремонтни работи представлява голямо преимущество. Възможно е да се комбинира с дървени, алуминиеви и PVC прозорци. Специалните изолации отговарят на енергийните изисквания за старо и ново строителство.

Капаци 48 мм Това е също новоразработена програма за капаци, която се характеризира със сполучлива оптика и преди всичко със специално разработените ъглови връзки. Тяхното укрепване допринася за постигане на цялостна стабилност на системата. Всеобхватната декорираща програма към сериите профили Ideal, с цветова гама от бяло до високо ценения дизайн на дървените декори, като напр. golden oak, дава неограничени

възможности за оформяне. Софтуерни приложения аluplast предлага и софтуер, разработен специално за проектанти, архитекти, жилищни кооперации и строителни служби. Наред с информацията за профилните серии и системите за проветряване, инструкции за правилно боравене с PVC прозорците, CD-то съдържа помощни програми, като например за разкройки, при което по всяко време може да се сменят отделни елементи, като крила, остъкле-

ние, профилни серии или начини на отваряне. Новата особеност на компактдиска е в областта на изписването, която дава възможност за бързо съставяне на съответната документация. Тази част притежава предварителна комплексна техническа бележка, която може да бъде попълнена лесно и индивидуално. С този диск може да се снабдите от маркетинговия отдел. За поддържане на винаги актуална информация, програмният продукт може да бъде обновяван от Интернет.

за монтаж на подсилени заключващи части, което подобрява сигурността. • Нутовете за обков са с размери, съобразени с размерите на обкова на повечето производители. • Възможна комбинация между вътрешно и външно уплътнени системи и средно уплътнени системи. • Еднаквата армировка на рамките и крилата с тази за Contour 7.0 намалява складовите разходи. • Затворено пространство на нутовете при касата и стационарния кемпфер, което пречи на натрупването на боклуци. • Повишена звукоизолация, постигната чрез третото уплътнение в покриващите части на рамката. • Широк водосточен улей в областта на фалца на рамката при системата MD, позволява лесно и удобно почистване. • Чрез специалната форма, външните уплътнения са почти незабележими. Изпълнението в бяло избягва черното обрамчване. Система HSS 7.0 – плъзгане с повдигане За да се следват модните тенденции в жилищното строителство и в отговор на голямото търсене от страна на крайните клиенти е разработена системата за плъзгане с повдигане с конструктивна дълбочина 70 мм. Системата на Dimex HSS 7.0 за плъзгане с повдигане отговаря на най-високите критерии за стабилност и статика на конструкцията, за топло- и звукоизолация, за устойчивост на взлом и уплътненост на вода. Независимо от високите изисквания, които днес са отправени към системите за плъзгане с повдигане, технически впечатляващата конструкция е елементарна и лесна за използване. С нея могат да се реализират много решения с 2, 3 или 4 плъзгащи се елемента и стабилна рамка на касата. Положителните характеристики на системата за плъзгане с повдигане са: • U -стойност = 1,4 W/m2K при използване на обикновено стъкло. • Термично разделен праг, който повишава общото изотермално протичане на процесите. • Трите различни слепвания на царгите водят до получаването

представящата се система Contour 7.0 със средно уплътнение MD (5и 6-камерна система) се предлага и Contour 7.0 с две уплътнения AD (5- и 6-камерна система), като комплексно решение за производството на врати и прозорци. По този начин, производителят на дограма получава възможността, без сложно и трудоемко пренастройване на машините да преработва икономически изгодно различните системи за прозорци. Благодарение на дълбочината на системата от 70 мм и професионалната камерна техника, Contour 7.0 AD постига подобрена топло- и звукоизолация. В профилната палитра освен скосени крила и каси се предлагат и такива със заоблена форма. Използването на Contour 7.0 при производството на прозорци има редица предимства. Заварените

Elegance 8.0 Elegance 8.0 е 6–7-камерна система за PVC прозорци, с възможност за комбиниране с другите системи на Dimex-Grupр. Elegance 8.0 съществува като пълноценна система с вътрешно, външно и средно уплътнение. При тази система се осъществява оптималното протичане на изотермичните процеси и максимално се избягва

образуването на конденз. Покрит обков Перата на крилата на прозорците от 22 мм дават възможност за скрит монтаж на обкова. Тази система на Dimex е без видими, външнолежащи елементи на обкова. Нова концепция за уплътняване Предлага се Elegance 8.0 с екструдирано уплътнение в стандартния черен цвят, при желание може да се изпълни в папирусово бяло. Геометрията на уплътнението също е съобразена с автоматизираната преработка. С предварително заводски положеното EPDM уплътняване се постига съответната гъвкавост в заварените ъгъли. Възможно е най-голямо задържане на топлината. Крила с остъкления до 45 мм изпращат системата в лигата на „пасивната къща“. Положителни характеристики на Elegance 8.0 • При разработката и оптимизацията на Elegance 8.0 са взети под внимание потребностите и желанията на преработвателите и крайните клиенти. Концепцията на тази новоразработена и успешна система за прозорци предлага редица ползи на клиентите: • CaZn стабилизиран материал. • 25 % по-голямо сечение на профилите, дълбочина 80 мм, по-добра статика, по-добра изолация. • По-голям брой камери, 6/7 на основните профили, оптимално армиране. • Подсилени пера на крилата 22 мм, възможност за скрит монтаж на елементите на обкова. • Нут за обкова 13 мм; възможност

Dimex cont AD

Dimex Elegance MD

Dimex Elegance AD

D

Dimex-Druppe: качество и икономичност като основни цели

Нов петкамерен вариант При системата Komfort 6.0 основната цел е качеството и икономичността. Komfort 6.0 е целенасочено редуцирана система и доскоро беше предлагана като трикамерна. Новост е петкамерният вариант. С новата разработка се постигат много добри стойности на коефициента на топлопреминаване. Конструкцията с 60 мм дълбочина реализира икономически изгодно големи проекти. Системата позволява лесно производство, например чрез заводско положените уплътнения върху крилата и касите, както и еднаквата армировка за рамките на касите и крилата, което допринася за икономичността на прозорците. истемната фамилия Contour С 7.0 е с голяма популярност. От няколко години, наред с успешно

уплътнения, по избор в бяло или в черно, осигуряват рационалното обработване на елементите. Специалната конструкция на връзката с подпрозоречната дъска позволява скрито отводняване и придава на прозорците и вратите особена ексклузивна нота. Височината на фалца от 20 мм в касата позволява уплътнение от 7 мм. Заедно с вътрешното уплътнение от 8 мм се удовлетворяват високите изисквания на уплътненост на въздух и вода съгласно изискванията на RAL.

BAUELEMENTE BAU 11/08

27

ТЕМА Н А БРОЯ

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

Gealan S 8000 IQ plus, дълбок вариант, шест камери, 83 мм дълбочина, 116 мм височина, полуравнинно изместване.

една тясна лайстна. Профилна система S 8000 IQ plus с дълбочина 83 мм Търсенето на прозоречни системи с дълбочина 80 мм и повече стимулира Gealan да разшири системата S 8000 IQ с нова рамка, дълбока 83 мм. В комбинация с профила за крила 8065 се получава профилна конструкция, по-дълбока от 80 мм. Предимството на новата шесткамерна каса се състои в това, че тя съдържа всички функционални качества на системата S 8000 IQ и не изисква допълнителни инструменти при обработката (например за фрезоване). Това дава свобода на производителите на прозорци, използващи профилите на Gealan да обработват едновременно двете дълбочини. Врати S 8000 IQ – плъзгане с повдигане за подобрена жилищна атмосфера Основният принцип при разработването на конструкцията на плъзгащите врати е опростеният монтаж, което води до съкращаване на сроковете и до намаляване на разходите. Царгата на плъзгащата врата, изградена от един елемент, с отвори за винтове в алуминиевото укрепване и нутове за обкова в крилата дава възможност за монтиране на големи или малки водачи, без извършване на допълнително фрезоване. Размерът на профилите – 74 мм и дълбочината на царгите от 170 мм позволяват използването на усилители с големи размери за касите и крилата. Това води до висока стабилност на цялата конструкция на вратите. Наред с класическото решение от две части се предлага и врата плъзгане с повдигане със стационарен кемпфер. Плъзгащите врати с повдигане на Gealan се предлагат в бяло, в акрилните цветове и фолирани. Жилищни врати S 8000 IQ с изключителна стабилност За постигане на необходимата статична стабилност, Gealan разработи системата S 8000 IQ с

възможно най-големи размери на укрепващите елементи. Монтажната дълбочина на профилите от 74 мм позволява вграждането на стоманен профил с 30 % поголяма устойчивост на огъване. За увеличаване на устойчивостта на усукване и постигане на по-добра стабилност в ъглите се използват подходящи ъглови връзки. За улеснение на монтажа на бравите, укрепващите елементи са предварително фрезовани. Както е типично за останалите модели на Gealan и тук връзката между касата на вратите и прага се осъществява с помощта на държач за прага. Голямото разнообразие на допълващи елементи дава възможност за изграждане на многобройни варианти. Към профилите за врати могат да се монтират всички известни на пазара марки обков и заключващи механизми, както и запълващи елементи с дебелина до 40 мм. Стандартно, профилът за врати се произвежда в бяло, в акрилни цветове и фолирани, с имитации на дърво.

знатите машини за преработка на профили за прозорци и са още едно средство за подобряване на топлоизолацията. Профилна система S 7000 IQ

средното уплътнение е сериозно препятствие. Промушването на инструменти до обкова е доста трудно. S 7000 IQ е система, която цялостно е подложена на тестове за устойчивост при взлом, проведени в Института за системи за прозорци в Розенхайм. За първи път различни заключващи системи, видове конструкции и изпълнения на профили от една система са удостоверени с класове на издръжливост WK1 до WK3 по DIN V ENV 1627 ff. Голямата конструктивна дълбочина от 74 мм, множество оребрявания, добрата коравина в ъглите и големите стоманени укрепвания в касите и крилата допринасят за общата товароносимост. Използваната в кемпферите стомана дава възможност за производство на прозорци с големи размери.

Gealan S 7000 IQ, дълбок вариант, петкамерен профил, 113 мм височина.

Праг HT, PVC.

PVC прагове за врати Gealan предлага нова разработка на прагове, изработени от удароустойчив твърд PVC, като довършващ елемент към серията профили за врати. Праговете са с конструктивна височина 20 мм, съобразени за използване от инвалиди и са подходящи за прилагане както в ново, така и в ремонтното строителство. Фиксиращите крачета от долната страна са съвместими с всички стандартни профили на Gealan от 74-милиметровите системи. Независимо от начина на захващане на прага към пода с винтове или дюбели, закрепващите елементи се закриват с надлъжна капачка. Праговете се обработват с по-

Системата S 7000 IQ е петкамерна, със средно уплътнение и конструктивна дълбочина 74 мм. S 7000 IQ се предлага като равнинно и полуравнинно изместена система. Поставят се или летящи кемпфери на крилата с едностранно изрязано перо, или ако става въпрос за изключително тънки и елегантни конструкции се използват двустранно отрязани пера на крилата. Възможен е вариант на обкова със средно разположение на дръжката върху вътрешния летящ кемпфер. Заоблените и меки контури изразяват новите профили на Gealan и придават естетически дизайн. Касите и крилата са скосени до 15°, а заоблянията са с голям радиус. Голямо внимание е отделено на външния вид, но не е за сметка на рационалната преработка. Стандартното изпълнение от 113 мм обща ширина на комбинацията каса-крило е изключително елегантно. Конструктивната дълбочина от 74 мм дава възможност за оптимално разполагане на петте камери на касата и крилото. Особено внимание при конструирането се обръща на недопускането на топлинни мостове. При стандартно изпълнение със стоманена армировка се постига тествана стойност Uf = 1,2 W/m2K. Кондензът се избягва с подобряване на изотермичните процеси. За повишаване на топлоизолацията Gealan конструира към системата допълнително средно уплътнение. Профилният пакет има пет камери и в областта на фалца. Конструктивна дълбочина от 74 мм предлага големи преимущества от гледна точка на сигурността. При опит за изваждане на прозореца от пантите се оказва, че тази част от профила на касата, която притиска

Gealan S 7000 IQ plus, дълбок вариант, шест камери, 83 мм дълбочина.

Профилна система S 7000 IQ plus с дълбочина 83 мм За подобряване на топлоизолацията, Gealan разработи новата система S 7000 IQ plus. Рамката на касата с три уплътнения, дълбочината от 83 мм и 6-камерната конструкция са основни характеристики на повишената топлоизолация. Вследствие на това, коефициентът на топлопреминаване е намален до U f = 0,98 W/m2K. Голямата дълбочина от 83 мм осигурява високата здравина на ъглите, което води до повишаване на стабилността на целия прозорец. Новата каса от системата S 7000 IQ plus може да се комбинира с крило от стандартната система S 7000 IQ. S 7000 IQ за пасивната къща Покриващият алуминиев профил, монтиран чрез щракване в държачи от изкуствен материал, осигурява допустимите стойности на Uw, съгласно сертификата на Dr. Feist. В института в Дармщат са доказани Uw стойности от 0,80 W/m2K за невградени прозорци, изработени от компонентите на равнинно изместената профилна система S 7000 IQ, стъклопакет 42 мм с три стъкла – Uw=0.70 W/ m2K, термично отделена стомана, покриващ алуминиев профил и фабрично нанесени уплътнения. BAUELEMENTE BAU 11/08

29

ТЕМА Н А БРОЯ

нието с капачка. За затварянето от външната страна на прехода между крилата се използва само


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати на хармонични елементи и подобряване на общия коефициент на топлопреминаване. • Критичните зони в ъглите се обезпечават от допълнителен многокамерен профил. • Възможен е монтажът на рамките на големи елементи на място. • За рамките Dimex предлага три дължини, което оптимизира разкрояването. • Рамките на крилата могат да се обработват в преработвателни центрове. • Системата е изпитана в ift Розенхайм. • Предлага се безплатен софтуер. Система за капаци Концепцията за системата за капаци е разработена за монтаж към касата на прозореца или директно върху зида. В конструкцията са залегнали високата стабилност и устойчивостта на усукване. Тези стойности са постигнати чрез армиране с алуминиеви профили с голямо сечение. Постигнатото вследствие на това малко тегло прави системата подходяща за използване при големи размери. Предимство са и елементите за укрепване на ламелите от стъклено-влакнест фазер. По този начин могат да се избегнат

G

Капаците на Dimex могат да се монтират към касите или директно към зида.

усилванията от алуминий. Чрез интелигентното решение на формата на кемпферите могат да се изпълнят два различни варианта. Наред с модерния изчистен дизайн с вдлъбнат декоративен нут се предлага и класическият

равнинен вариант. Профилът позволява изпълнението и на двата вида дизайн. При пълнежите също се предлага богато разнообразие. Тук решенията са с подвижни или фиксирани ламели. Конструкцията може също така да се изпълни с панелни профили или със сандвич панели. Системата за капаци се предлага в пет декоративни цвята. От скоро вече е възможно и изпълнението в цветове по желание. Технологична компетентност, изразена чрез новостите Модерният дизайн на продуктите придобива все по-голямо значение при определящите критерии за избор на високостойностните профилни системи, което представлява основна част от маркетинга на Dimex-Gruppe, защото наред с функционалността, прозорците и вратите се превръщат в градивни елементи на дизайна и играят все по-голяма роля при оформянето на архитектурната концепция. Цвят на профилите: брилянтно бяло. Основните акценти в напредъка на Dimex-Gruppe са стремежът към високо качество на продуктите и заемане на челна позиция на

системата S 8000 IQ, Gealan разкрива нови възможности при производството на прозорци със стационарни кемпфери. При производството на прозореца, монопрофилът се поставя на мястото на вертикалния профил на крилото. Това означава, че производството на кемпфера става в един работен ход. Чрез специалната профилна геометрия се получава затворена от всички страни камера за усилване. Челните ширини от външната страна се получават еднакви. Освен това вътрешната страна може безпроблемно да се обработи с почистващ автомат. Образувалият се по този начин отвор в крилото се затваря от страна на помеще-

Gealan: подобрени топлоизолационни качества чрез дълбочина 83 мм

Профилните системи S 7000 IQ plus и S 8000 IQ plus с поголяма дълбочина Подобряването на топлоизолацията на сградите е основно изискване на разпоредбите за енергийна ефективност. По тази причина Gealan разработи нови шесткамерни системи с конструктивна дълбочина 83 мм – средно уплътнената система S 7000 IQ plus и системата с външно и вътрешно уплътнение S 8000 IQ plus. Чрез тях производителите на дограма, използващи системите на Gealan могат още по-ефективно да реагират на предписанията на инвеститорите и архитектите, както и да се възползват от възможностите, предлагани от голямата дълбочина.

ТЕМА Н А БРОЯ

рамка на касата с дълбочина В 83 мм може да се вложи всичко, което прави по-здрав профила. На първо място това са шестте камери, които предпазват много добре от шум и топлина. Особено със системата със средно уплътнение S 7000 IQ plus Gealan успява да достигне до коефициент на топлопреминаване Uf = 0,98 W/m2K. Това води до редуциране разходите за отопление и намалява отделянето на СО2. Същевременно голямата дълбочина от 83 мм повишава надеждността в ъглите и следователно води до по-висока устойчивост на цялата система. Голямото сечение на стоманената армировка гарантира високата стабилност на профилите и здравото захващане на обкова.

28 BAUELEMENTE BAU 11/08

Профилна система S 8000 IQ Универсалната система S 8000 IQ със 74 мм конструктивна дълбочина е разработена за всички монтажни ситуации при изграждането на прозорците. В зависимост от конкретната ситуация може да се избира между 4- и 6-камерните системи. Основните характеристики са: 5 пети` на задната част на касата, полунаклонен фалц, идентична система за остъкляване като тази на S 7000 IQ, меките линии (откосите с наклон 15°, закръгленията с голям радиус, двойно скосеният стъклодържач), 74 мм конструктивна дълбочина (оптимално съотношение между статика и топлоизолация) и основна осова стъпка от 13 мм, както е при всички

пазара. С тази цел е разработен и наложен на пазара новият цвят на профилите. С това всички системи се вписват универсално в изграждането на прозорците. Уплътнение PCE в черно и папирусово бяло Следващата новост, предлагана на клиентите на Dimex-Gruppe са екструдираните уплътнения към профилите. Уплътненията на профилите и стъклопакетите са разработени въз основа на добрите познания. Постига се оптимално уплътняване в ъглите. Нещо повече, уплътнението е така положено, че отпада необходимостта от ръчна дообработка в ъглите. Това води до повишена продуктивност и намаляване на разходите. Гарантирано е качеството на уплътненията за дълъг период от време. Марки и системни означения Dimex-Gruppe има седем всеобхватни и пълноценни профилни системи: системи със средно, външно и вътрешно уплътнение за прозорци, входни и вътрешни врати, плъзгащи и клапващи елементи и нова система за плъзгане 7.0. Суровини за профилите Група на суровините: твърд PVC.

Gealan S 8000 IQ, дълбок вариант, четирикамерен профил, 116 мм височина.

системи на Gealan. Към S 8000 IQ се прилага същият обков, както при останалите системи на Gealan. В зависимост от желанието, системата се предлага или с екструдирано уплътнение в черно или бяло, или без уплътнения. С височина на стандартното изпълнение каса/ крило от 116 мм, новата система S 8000 IQ е напълно в крак с модните тенденции. Рационално производство на прозорци с монокемпферния профил на S 8000 IQ С монокемпферния профил от

Gealan S 8000 IQ plus, дълбок вариант, шест камери, 83 мм дълбочина, 116 мм височина, полуравнинно изместване.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати раща се версия със съответните каси.

Gealan S 7000 IQ за пасивната къща с покриващ алуминиев профил, система Mira therm.

Общата дълбочина на конструкцията е 120 мм. За производителите на прозорци системата за пасивната къща на Gealan не представлява проблем при обработката. Изработва се от равнинно изместената система S 7000 IQ (изключение е употребата на термично отделеното желязо за касите и крилата) и външния покриващ алуминиев профил. Тук предимството е, че не се изисква допълнително оборудване с инструменти за преработка, като фрези или други машини.

ТЕМ А Н А БРО Я

Gealan S 3000, пет камери, равнинно изместен вариант, 120 мм височина.

Система S 3000 Универсалната система S 3000 с дълбочина 62 мм е създадена за всички области на приложение при производството на прозорци. Характеризира се с изключително рационално преработване, което означава: еднаква армировка в касите и крилата; еднакви отвори в кемпферните и шпросните съединения, както и на отворите за закрепване с дюбели, еднакви фрези за кемпфери и шпроси; еднакви почистващи фрези за каси и крила. На разположение на строителите са различни профили крила, изпълнени с равнинно и полуравнинно изместване, както и една петкамерна и една рецикли-

30 BAUELEMENTE BAU 11/08

Gealan Reflect.

Gealan Reflect отблъсква електромагнитни вълни Електросмогът преминава през прозорците, вратите и стените. За предотвратяването им в строителството вече се предлага голямо разнообразие от материали, които са преграда за различни вълни – така наречените защитни материали. Такива продукти имат за задача да намаляват електромагнитните вълни, при което те рефлектират или абсорбират. Доскоро не се отдаваше значение на ролята на прозорците в цялостното решаване на сградите. Модерното остъкление обаче играе важна роля в ефективната защита. Тъй като при задържането на електромагнитните вълни найслабото място се оказват връзките, не трябва да се изпуска от внимание рамката на прозорците. Пролуките, които съществуват в нормалната рамка на прозореца, независимо от изолационните свойства на стъклата, пропускат електромагнитното лъчение. Този пропуск Gealan запълва с профила Gealan Reflect. При този продукт, чрез нова концепция е разработена плоскост, която рефлектира излъчването. Функционалността на профила е доказана в Университета на Бундесвера в Мюнхен (Катедра по радарна техника). Профилът задържа 99,9 % от вълните (в диапазона от 200 MHz до 2200 MHz). С Reflect-профила Gealan предоставя на клиентите си висока изолация за PVC прозорци на ниски цени. Такъв вид прозорци се произвеждат по стандартния начин и с наличните за другите системи машини.

RAE plus.

Елементи за ролетни щори RAE plus Програмата за кутии RAE plus, използвани за целите на саниране се състои от елементи за ролетни щори, с монтажна височина 155 и 195 мм за прозорци до 140 см, респективно 230 см. За прилагане в новото строителство се предлага кутия с монтажна височина 245 мм, с която се реализират елементи с височината на помещението до около 250 мм. Особеното в новия елемент на Gealan е, че кутията се измазва отвън и отвътре. Съществено предимство на трите размера кутии за щори е разположението на ревизионния отвор, който може по желание да бъде поставен отвътре или отдолу. За предпазване от мухи, комари и други насекоми, кутията на Gealan за ролетни щори може по желание да бъде дооборудвана с предпазна мрежа. Невидимо интегрирана в кутията, тя задържа нежеланите гости на сигурна дистанция, дори при широко отворен прозорец. Отпада временното съхранение на други места, например в мазето. Допълнителният монтаж на мрежата впоследствие не е свързан с промени и се извършва безпроблемно. Капакът за ролетни щори се произвежда в разнообразна цветова гама. Те х н о л о г и я з а о ц в е т я в а н е acrilcolor При този метод още по време на екструдиране на профилите, основният PVC корпус се обработва хомогенно с плексигласова маса, това означава, че още при екструдирането се получава здрава свръзка между двата материала. Плексигласът се характеризира с голяма устойчивост на издраскване, плътна, лесно почистваща се повърхност и преди всичко има голяма пропускателна способност на светлина. По този начин UV лъчите проникват до оцветените пластове и рефлектират почти напълно отблъснати от белия цвят. Това води до предотвратяване на прегряването на профила и се минимизира деформацията му. Плексигласът е изключително издръжлив на атмосферни въздействия материал, който запазва вида си дори след години. Тази технология, регистрирана в RAL, се практикува успешно от Gealan вече 29 години. Цветовата палитра на Gealan обхваща единайсет основни цвята, като съществува възможност да се реализират и много други. Специфично решение за нидерландския пазар Gealan NL plus Системата NL plus е разработена специално за нидерландския пазар и е базирана на системата с две уплътнения S 8000 IQ. В нея са обединени модерната профилна технология с традиционните изисквания на нидерландския пазар. Меките контури и тесните челни ширини създават оптически нетрадиционна картина с приятни пропорции. В техническо отноше-

GEALAN NL plus, равнинно изместена, 132 мм височина

ние системата също изпълнява всички изисквания. Конструктивната дълбочина, оформянето на камерите и смислено изградените детайли изпълняват всички изисквания към топло- и звукоизолацията, статиката и устойчивостта на взлом. Новата система на Gealan NL plus се предлага в различни акрилни цветове, както и в множество дървени декори. Спецификация: • По-голяма дълбочина 115 мм, комбинира се с крила от S 8000 IQ (касата с четири камери, крилата могат по избор да бъдат четириили шесткамерни). • Подобрени стойности на изолацията и статиката. • Ново: профили за отваряне навън 8021 и 8023. • Оптимизирана геометрия на профилите. • Много близка до холандската дървена оптика: радиуси на закръгленията 6 мм и двойно профилирани лайстни за стъкло. • Всички профили се предлагат в бяло, в кремаво, в акрилни цветове или фолирани. Система за капаци за Югоизточна Европа Системата за капаци на Gealan се отличава с големите дебелини на стените и големите размери на елементите за укрепване. По този начин се гарантира, че дори при силно нагряване от слънцето, ламелите и рамката няма да получат линейни деформации. Ламелите се изпълняват или стационарни, или подвижни, при което може да се регулира по избор количеството светлина, навлизаща във вътрешността на помещенията. При желание за пълно затъмняване се предлага вариантът с плътно затворени ламели. С новата система за капаци, производителите на дограма могат да разширят продуктовата си палитра. Независимо от броя на крилата – едно или две, капаците могат да се произвеждат със същите машини, с които се произвеждат PVC прозорците. Всички варианти могат да бъдат реализирани в различни цветове или дървесни декори, както и да се използват познатите на пазара видове обков. Големите укрепващи елементи, както и допълнителното заваряване на ъгловите връзки оси-


гуряват нужната стабилност и устойчивост на формата на цялата конструкция.

Остъклени стени Gealan.

Остъклени стени С новата разработка на Gealan за остъклени стени, производителите на дограма могат да изпълняват големи остъклени стълбищни клетки и входни участъци. По този начин остъкляването на цялата сграда може да се изпълни с елементи от един производител. Допълващите елементи улесняват монтажните работи, които вече могат да се извършват бързо и безпроблемно. Критичната точка на отвесните стени от прозорци обикновено е в уплътняването на отделните елементи. За тази цел е разработено преминаващото от край до край уплътнение. Допълнително към конструкцията се предлага уплътняващо фолио,

I

което от едната страна се залепва върху уплътнителя, а от другата – директно върху стоманената конструкция. По този начин навлязлата вода се отвежда сигурно и контролирано навън. Система за вентилация Gecco За предотвратяване появата на мухъл, Gealan разработи и патентова системата за проветрение Gecco 3. (Името Gecco произлиза от Gealan Clima Control.) Интегрира се и към системата S 8000 IQ. Малката к лапа с IQ се закача към корпуса на прозореца. Чрез намаляване на уплътнението в плоскостта на изолация се образува малък канал за циркулация на въздуха между външното и вътрешно пространство. В положение на покой, клапата е в отворена позиция, при което външният въздух може безпроблемно да навлиза в помещението. Ако обаче клапата се натовари с по-голям въздушен поток, предизвикан от засилен вятър, тя затваря автоматично канала за проветрение. При намаляване силата на вятъра, клапата се отваря автоматично и се подновява циркулацията на въздуха. Системата за проветрение отговаря на всички изисквания за енергийно спестяване по EnEV. Позиционирана е в горната вътрешна част на крилата и може безпроблемно да се прилага към всички използвани в момента уплътнителни системи.

Inoutic/Deceunink: нов комфортен праг

Иновация за прехода между вън и вътре Новият комфортен праг е първата крачка на архитектите и инвеститорите в посока към бъдещето. Иновативният механизъм за повдигане на врати на тераси и балкони предлага визия без праг и същевременно гарантира уплътнеността на прозореца. Там, където до скоро вратите за балкони спъваха с прага си, то иновативното решение на Inoutic – новият праг, потъва в пода почти до равнината на настилката. Изпълнени са нормите за безпрепятствено преминаване и годност за употреба в жилища на инвалиди, съгласно нормите DIN 18024 и DIN 18025. Възникват нови измерения за сигурна и комфортна жилищна среда. овият праг на Inoutic/Deceunink изпълнява високите техниН чески изисквания за топло- и звукоизолация. Съгласно EN 12008 уплътненост на вода достига клас 9а. Безпроблемната поддръжка и винаги актуалният дизайн правят комфортния праг на Inoutic/ Deceunink висококачествен продукт за модерната архитектура. Прагът е съвместим с профилните системи Elite, Prestige и Arcade. Decoroc – иновативната връзка между цвят и структура Decoroc е специално повърхностно покритие, което предлага както

цвят, така и структура. Съществува избор от 20 цвята, които могат да се комбинират със сатененоматова повърхност. Тези класически цветове и изключителното излъч-

Новият комфортен праг.

Показател за вентилация Gealan Air Watch за предотвратяване на вредите от неправилното проветряване За решаване на този проблем Gealan разработи специален уред за определяне на проветрението. Малкият уред, наречен Gealan Air Watch просто се поставя до прозореца и отчитайки влажността на въздуха, определя необходимостта от проветряване. Уредът е изграден на принципа на хидрометъра, но не показва процентни или други измерителни единици, а е разделен на две области: синя – когато стрелката

е в тази зона, това означава, че в помещението въздухът е с нормална влажност и червена, която сигнализира за необходимостта от опресняване на въздуха. Така с един поглед обитателят на къщата получава информация за състоянието на въздуха в дома си. Уредът се предлага в три цвята: бяло, карамел и кафяво. Съобразени са с основния бял цвят на дограмата или с възможността за комбиниране с дървесните декори. Маркетинг Gealan Dienstleistung GmbH (GDL), като самостоятелно предприятие се представя специално на производителите на прозорци чрез Интернет, фирмени проспекти, панаирни щандове и изложбени салони. При това спектърът на представяне обхваща всички средства на рекламата и маркетинга. GDL произлиза от Gealan-Gruppe. По този начин нейните сътрудници могат да прилагат натрупания дългогодишен професионален опит и ноу-хау в областта на вратите и прозорците. Дейността на GDL засилва конкурентоспособността на Gealan-Gruppe и се изявява като fill-service специалист в областта на консултантската дейност, графиката и PR и работи преди всичко със средни предприятия. Опитни консултанти в областта на маркетинга, рекламата, графиката и дизайна развиват комуникационните концепции.

ване предлагат на архитектите и инвеститорите съвършено нови възможности за изграждане на дизайна. Decorocсе може да се използва към различните продукти на Inoutic в областта на прозорците и вратите, така че цялата фасада може да придобие еднородно излъчване. Цветовата палитра се допълва от две решения с визията на алуминий, което превръща Decoroc в универсално приложимо покритие. Единствено по рода си е качеството на Decoroc. Повърхността има изключително висока дълготрайност, не се надрасква и е лесна за поддръжка. Малките наранявания и драскотини могат да се отстранят бързо и елементарно, без да остават следи от корекцията. Decoroc се предлага за профилните системи Prestige, вратите с плъзгане с повдигане Prestige, както и за системата за ролетни щори PROtex. Titanium Plus – елегантността се среща с интелигентността Друга алтернатива за търсената на пазара алуминиева оптика е предлаганият от Inoutic профил за прозорци Titanium Plus. При това се предлага с всички функционални и финансови предимства на PVC прозореца пред алуминиевия. Titanium Plus реализира неограничени възможности за решаване на архитектурните задания. Освен

това избраният дизайн и техническата перфектност осигуряват дълготрайното естетическо въздействие в жилищната среда. Алуминиевото излъчване се постига чрез малки метални пигменти, които пречупват светлината по такъв начин, че прозорецът получава характерната за метала визия. Фолиото Titanium Plus е в унисон с цвета на основното тяло на прозореца, вратата или ролетната щора. Специално разработеното за профилите на Inoutic фолио, освен изброените качества, също така притежава висока устойчивост на атмосферните условия и дълъг живот. Профилите Titanium Plus са изключително лесни за поддръжка. Цветовете premium се предлагат за системните фамилии Elite и Prestige, както и за ролетните щори PROtex и вратите плъзгане с повдигане. Новата цветова палитра на металиците обхваща седем актуални нюанса – от искрящо бяло, през светлосиво до месингово кафява и графитно черно. Каширането може да се извърши от двете страни върху кафяво основно тяло. Вратата на Inoutic плъзгане с повдигане HST 76 – отваряне на вътрешното пространство навън Друго високо постижение на иновативното мислене е новата

Gealan S 8000 IQ, Gecco 4, отворена клапа

BAUELEMENTE BAU 11/08

31

ТЕМ А Н А БРО Я

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати врата плъзгане с повдигане. Вратите, отварящи се с плъзгане с повдигане създават широко пространство и отвореност и в последно време все по-често намират приложение при модернизацията. Вратата на Inoutic е израз на инженерната креативност и обединява привидно противоречащи си функции в общ иновативен продукт – прозрачността е съчетана с уплътнеността, използването на топлината с топлоизолацията, противовзломната защита с отвореността. Всичко това е гаранция за високо качество на жилищния комфорт.

ТЕМ А Н А БРО Я

Плъзгане с повдигане Prestige.

Системата на Inoutic NL 71 Elite/ Arcade – тесни челни ширини и оптимална топлоизолация Тенденцията към използване на високо топлоизолирани строителни елементи и многокамерни системи, разработени на платформата от 71 мм конструктивна дълбочина се прокарва вече и в Нидерландия. По тази причина е създадена новата система NL 71 Elite (с 45-градусов дизайн) и системата NL71 Arcade ( с 20-градусов ретро дизайн). Възможността за монтиране на стъклопакети от 8 до 47 мм позволява използването на звукоизолиращо остъклените, с което се постига звукоизолация до клас 4. Вътрешно лежащата лайстна за стъкло гарантира повишената противовзломна защита, съгласно нормите DIN 18545. При използването на специален обков и подсилено стъкло може да се изработи сигурен прозорец. Двете обикалящи от всички страни уплътнения постигат топлоизолация и уплътненост на въздух и вода клас 9а, съгласно EN 12008 и RAL GZ716/1. Предлаг��т се и редица други продукти на Inoutic, които са съвместими със системите Elite, като например вратата плъзгане с повдигане и PROtex. Системен доставчик Inoutic/Deceunink GmbH е един от водещите производители на профилни системи за прозорци и врати на световния пазар и има петдесетгодишен опит в бранша на изкуствените материали. Като дъщерно предприятие на Deceunink Gruppe Inoutic разполага с международна мрежа от ресурсно и сервизно обслужване. С дейността си предприятието покрива цялостния процес от идеята, през разработката и екструдирането до облагородяването. Профилите се

32 BAUELEMENTE BAU 11/08

заоблените форми на касите, крилата и стъклодържачите. Стъклодържачите са особен украсяващ елемент с характерна вдлъбната фуга. Дълбочината на фалца от 55 мм е достатъчна, за да поеме стъклопакети с дебелина до 44 мм, каквито са топло- и звукоизолиращите стъкла. Силното скосяване на фалца на рамката осигурява оптималното отвеждане на водите. ЗапълнеСистемата на Inoutic NL 71 Elite.

използват за производство на PVC прозорци, врати, ролетни щори, зимни градини и фасади. Означения на системите Prestige AD, Prestige MD, Prestige за жилищни врати, Prestige Passivhaus, AD, MD 100, Arcade, Elite, Elite за жилищни врати AD, ролетни щори PROtex, плъзгане тип хармоника, системи за зимни градини и фасади, NL71, плъзгане с повдигане HST76. Система Prestige AD/MD за пасивната къща Системата Prestige е доразработена и чрез добавянето на допълнителна рамка, отговаря на критериите за пасивната къща. Новият продукт ще се предлага на пазара в края на 2008 г. Новата рамка на касата с дълбочина 96 мм се изпълнява както каширана с фолио, така и с покритие decoroc в двадесет различни цвята. Във варианта с вмъкнати изолиращи елементи се постига Uf-стойност от 0,79 W/ m2K. Нужният за това сертификат от PHI Dr.Feist е налице. Комбинацията с равнинно изместено крило и стоманена армировка води до Uf-стойност = 0,94 W/m2K. Възможността за пълна автоматизация на производството на прозорци подчертава ценовото предимство на този продукт, в сравнение с останалите марки и решения, предлагани на пазара. Prestige се изпълнява в два варианта – с две или с три уплътнения. При двата варианта могат да се използват еднакви профили за крилата. Стъпаловидната форма на фалца на профилите за крилата осигурява повишена сигурност по време на експлоатация на малките прозорци, отварящи се по долната хоризонтална ос. Височината на фалца за стъклата е 25 мм, което осигурява подобрената топлоизолация, особено в областта на фалца за стъкло. Стъклодържачите в крилата, както и тези при варианта със средно уплътнение, могат да се монтират самостоятелно, без допълнителни профили. Друга характерна особеност е еднаквият профил на армировката, поставян в касите и в крилата. За системата Prestige се предлагат високо ценените бели уплътнения. От една страна, те са плоски и едва забележими, от друга – отговарят на висок уплътнителен клас и са лесни за преработка. Оптически привлекателни са

Система за пасивната къща.

ният с пяна вариант Prestige MD е особено подходящ за пасивната или нискоенергийната къща. Специалната полимерна изолация на Inoutic се интегрира безпроблемно в производствения процес. Асортиментът на връзките и съединенията е голям. С новоразработената система за уплътнение се улеснява производството на сгъваеми плъзгащи се врати. Системата Prestige за жилищни врати е довършващ елемент към системата за прозорци. Подходяща е както за новото строителство, така и при ремонтни дейности. Особено при петкамер-

Система Prestige – жилищна врата.

ните системи, U-стойностите са изключително добри, независимо от големите размери на армиращите елементи. Единствени по рода си на пазара са новите термично разделени прагове за врати с изключително добро уплътняване срещу вода. Големите размери на металната армировка създават оптимална статическа стабилност. Значителна икономия на труд се постига чрез наличната щанцовка. Изпъкващ технически детайл, който осигурява стабилността и сигурността, е ъгловата поцинкована връзка. Преди заваряването на PVC профилите, тези метални връзки се свързват с армировката посредством винтове. Образува се затворена метална рамка, която придава на крило-

то на вратите голяма коравина на скелета. Новоразработеният праг, с голяма скрита изолация, предлага оптимално термично разделяне и спомага за предотвратяване на конденза. Също ново е и двойното обрамчващо от всички страни уплътнение. С него се постига изключително добра изолация. Също както при системата за прозорци и тук се предлага комбинацията с покриващи алуминиеви профили. Вратите за жилища могат да бъдат с отваряне навътре или навън. Допълнение към системата са елементи, като например многоточковото застопоряване, обковът за сигурност и др., които повишават устойчивостта на взлом. Характерни за системата са конструктивната дълбочина от 71 мм и петте камери на профилите. Възможността за комбиниране с познатите системи за уплътняване в областта на затварянето и системите за остъкляване, осигуряват на производителите намалени складови площи, обикновено необходими за допълващите елементи. Могат да се използват всички 20 мм високи лайстни за стъкла на Inoutic, характерни с двете крачета. В зависимост от условията може да се избира между девет профила за рамки с различни ширини, шест профила за стационарни кемпфери и единайсет профила за крила. Чрез еднаквото изграждане на фалца, профилите са подходящи както за крилата, така и за остъклените части. Профилите на кемпферите са предвидени за стационарни кемпфери в рамките и за шпроси в крилата. Системи Elite и Arcade Дълбочината на профила и на двете системи е 71 мм. Еднаквата армировка, използвана при тези системи намалява складовите площи. Характерни за всички профили е 45-градусовият (Elite), респективно 20-градусовият (Arcade) наклон на уплътненията, които придават строен облик на прозорците и осигуряват безпроблемното оттичане на дъждовните води. Възможно е използването на 20 мм високи лайстни за стъкло с характерната за Inoutic техника. Това

Система Arсade.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати има голямо предимство особено при непрекъснатото увеличаване на дебелините на стъклопакетите. И двете системи впечатляват с уплътнението на фалца в касата и в крилото. Профилите за рамките, ригелите и крилата имат еднакъв фалц със скосявания и еднаква височина на фалца и нута за лайстната за стъкло. Предимство при преработката и осигуряването на стабилност е издърпаният с 8 мм назад нут, който от една страна води до по-лесно обработване на профилите с изтегленото в заводски условия уплътнение, от друга – съществува възможност за монтиране на по-големи заключващи елементи. Особено атрактивно въздейства тясната средна част на кемпфера с ширина 114 мм. Наред с общоприетите отварящи се навътре прозорци и врати е възможно изработване на прозорци и фасадни врати с отваряне навън. В прозорците могат да се вграждат стъклопакети или плътни плоскости с дебелина до 47 мм. Стъклодържачите са вътрешни и отговарят на изискванията на DIN 18 545. Може да се избира между сухо остъкляване и остъкляване със запечатване. Уплътненията на фалца са така изградени, че могат да бъдат полагани по ъглите. С протокол от изпитване на топлоизолацията на системите Elite и Arcade се доказва, че профилите с армировка постигат Uf = 1,3 W/m2K. Профилната система Arcade притежава богати технически възможности и функции и впечатлява с елегантния си силует. Заоблените форми на профилите придават на прозорците изключителен стил. С тази система могат да се изпълнят всички видове отваряне, като например прозорци с отваряне по две оси, врати, неотваряеми части, комбинирани и такива с индивидуална конструкция. Чрез по-

Система за зимни градини.

от стоманените профили, докато PVC-U служи за стъклодържач и облицовка. Външно лежащите стъклодържачи и покриващи профили се изпълняват от алуминий в естествен или в бял цвят, нанесен като прахово покритие. Могат да се монтират стъклопакети, панели или пълнежи с дебелини от 16 до 30 мм. Последователното разделяне на външните от вътрешните профили води до достигане на U-стойности от 1,5 W/m2K. В зависимост от конструктивните изисквания могат да се използват стационарни кемпфери с дълбочина до 120 мм. Допълващите профили и уплътненията осигуряват връзката с вратите и прозорците и служат за надеждно уплътняване, предпазващо от силен вятър и дъжд. Тази конструкция е особено подходяща за изграждане на остъкления, отговарящи на съвременната силно остъклена архитектура, като например стъклени пристройки, зимни градини, няколко етажни стъклени преддверия, козирки на балкони, веранди, еркери, павилиони и др. Система за ролетни щори PROtex За удовлетворяване на всички изисквания за топлоизолация и в отговор на желанията на инвеститорите за двустранно

измазване е развита системата PROtex. Особености на тази разработка е вградената мрежа против насекоми, която не нарушава топлоизолацията. Изискванията към топлоизолацията на PVC кутия се изпълняват от променено подреждане на уплътнителните плоскости на прозореца. Спазват се допустимите стойности на коефициента за топлопреминаване U sb и нововъведения�� температурен фактор fRsi, без допълнителни уплътнения. В зависимост от големината на кутиите се постигат следните стойности: U sb -стойности до 0,79 W/m 2 K, f Rsi – фактор до 0,76. Интересно детайлно решение е нутът за закрепване на анкери в горната част на кутията. Това осигурява предаване на натоварването върху щурца. Новост представлява функционалното уплътняване на вътрешното пространство на кутията на ролетните щори с четки в долната част. С допълнително фолио се постига звукоизолация до SSK 4. Голямо предимство е алуминиевото покритие, което предпазва мрежата за насекоми. Този алуминиев профил също има четки за уплътняване на вътрешното пространство на кутията на щорите. При изпълнение с мрежа против насекоми се постигат следните стойности: Usb-стойности до 0,82 W/m2K, f Rsi фактор до 0,71. На основата на PROtex са разработени два варианта кутии – с 205 мм и с 250 мм височина. Ревизионната капачка има поемащ нут за специален уплътнителен профил за подобряване и оптимизиране на плътността. При това, ревизионната капачка се монтира само с щракване, допълнително завинтване не е необходимо. Специфично за Inoutic закрепване на вътрешната бленда позволява монтирането на винкел за мазилката директно върху кутията.

KBE: система 70 Select

В крак с модата на заоблените профили Със заоблените си профилни контури системата System 70 Select предлага нови възможности за дизайн на прозорци. Тя е допълнение към 70-милиметровата уплътнена система на производителя и може да се комплектува с досегашните системни фамилии. Профили за прозорци, които се отличават от стандартните решения с привличаща погледа заоблена оптика са все по-често търсени за сгради с индивидуален архитектурен облик. КВЕ атакува тази модна тенденция с новата профилна система System 70 Select. Характерна особеност на тази система с външно и вътрешно уплътнение са заоблените форми на профилните контури. Заедно със стройните видими ширини, както и с хармоничното водене на линиите на рамките и крилата се постига атрактивна картина на прозореца.

Система 70 мм Select с каса за преустройство.

като системата System 70 ТбогатъйSelectизбор предлага изключително на цветове и дървесни декори, съществува възможност за нагаждане към различни строителни стилове, изпълнение на много видове покривни конструкции и разнообразие на начините за оформяне на фасади. Уплътнения в стандартно черно или в модерния светлосив цвят поставят допълнителни акценти

Система 70 мм Select – полуравнинно изместена.

при изпълнение с класическите бели профили. Те също допринасят за представителното въздействие на дизайна на 70 Select. Петкамерната система притежава също и убедителна функционалBAUELEMENTE BAU 11/08

33

ТЕМ А Н А БРО Я

К

луравнинно изместеното изграждане на прозорците се повишава уплътнеността на системата на вода. Разбира се, и тази система може да се доставя със заводски изтеглени уплътнения, съгласно свидетелството от RAL. Система за зимни градини и фасади За изграждане на зимни градини Inoutic предлага богата програма от профили. Характерен за конструкцията е стационарният кемпфер с дълбочина от 120 мм. При смесената конструкция от PVC-U и стоманени профили, PVC елементите поемат носещите функции на стъклодържателите, докато стоманените поемат натоварването и осигуряват стабилността. Ригелите и кемпферите са разположени от вътрешната страна. Лежащите от външната страна стъклодържачи и покриващи профили се произвеждат от алуминий, с бяло прахово покритие или са с естествения цвят на материала. Вниманието се привлича от надеждното конструиране и уплътняване в областта на капчука и покривните връзки. Специални захващащи крачета осигуряват точното позициониране и улесняват монтажа на кемпферните профили. Изграждането на покривни прозорци и интегрираните елементи за вентилация, осигуряващи правилно климатизиране на зимните градини е също толкова елементарно, както и монтирането на стандартните прозорци и врати. Системата за фасади дава възможност за изграждане на колонно гредова конструкция от PVC, стоманени, стъклени фасадни елементи. Профилите на кемпферите, гредите и ребрата се изпълняват като свързана конструкция от материала PVC-U и стомана, при което натоварванията и стабилността се поемат


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

Система 70 мм Select – полуравнинно изместена.

ТЕМА Н А БРОЯ

ност, например топлинният коефициент Uf = 1,3 W/m2K. В допълнение следва фактът, че се произвежда изключително без нанасяне на вреди на околната среда – както е характерно за всички системи на profine Group, при производството на 70 Select се добавят само безоловни стабилизатори към суровия материал. 70 Select е допълнение към висококачествената System 70 мм на КВЕ и по отношение на преработката е напълно съвместима с останалите системи. Новият продукт запазва профилните размери и изисква същото остъкляване. При свързване на кемпфери, стоманените армировки, обкова, уплътненията и другите допълващи елементи, производителят на прозорци може да черпи от същия резервоар както за системата System 70 мм. Освен това клиентът може да комбинира касата 70 Select с профилите от системата на profine GlassWin, с което може да реализира структурно остъкляване. Система GlassWin – 70 мм Принципът на структурното остъкляване се състои главно в пренасящата усилията слепваща връзка между стъпаловидния стъклопакет и профила на крилото. Чрез статически действащото слепване голяма част от натоварването се поема от устойчивия на огъване стъклопакет. Изискваните при стандартните PVC прозорци стоманени армировки отпадат. Без пълнежните елементи от стомана PVC профилите могат да бъдат значително по-тънки. По този

начин може да се реализира голямо съотношение на големи остъклени площи към малки видими части на профилите. Това е особено подходящо за реализиране на модните архитектурни тенденции и представлява допълнение към спектъра от възможности за дизайнерско оформяне – така желано от всички архитекти. Технологията показва предимства и при преработката: при производството на прозорци отпадат някои етапи, като например заклинването и набиването на лайстната за стъкло, както и рязането и монтажът на стоманената армировка. Дозирането на специалното лепило може да се извършва напълно автоматизирано, при което се изразходва оптималното количество и се постига точно желаният резултат на залепването. Съответните дозиращи автомати се предлагат на пазара. Системата GlassWin се предлага с конструктивни дълбочини 70 и 58 мм. Със 70-милиметрови системи към бъдещето КВЕ предлага комплексна програма със 70-милиметрови системни решения, която е съобразена с различни изисквания, диктувани от пазара: • System 70 мм с вътрешно и външно уплътнение. • System 70 мм Selekt с вътрешно и външно уплътнение. • System 70 мм със средно уплътнение. • Система за жилищни врати 70 мм конструктивна дълбочина. • КВЕ ClimaTEC 70 – регулируема система за проветряване. • КВЕ AluStar 70 – система за алуминиеви покриващи профили за профили с вътрешно и външно уплътнение.

ния поток с цел предотвратяване появата на мухъл и създаване на здравословен климат в помещенията. Основната част на ClimaTEC

Жилищна врата 70 мм с термично разделен праг.

70 се състои от системна единица, в която е инсталиран механизмът за регулиране на въздушния поток. Корпусът лежи скрит в рамката и не се забелязва. Система за термично разделен праг за жилищни врати Следваща новост е термично разделеният праг за жилищни врати. Системата за прагове предлага подобрена топлоизолация, чрез комбинацията на външен алуминиев слой и вътрешен PVC. Конструкцията, собствена разработка на КВЕ, предлага оптимално уплътняване, постигнато чрез новата концепция за закрепване. Монтажът на традиционните оширения и свързващи профили на КВЕ е възможно, защото са налице идентични крачета при рамките, както при касите. Праговата система е разработена за 70 и 58 мм система с външно и вътрешно уплътнение. В тази връзка КВЕ разработи нов вид защита от дъжд, която се съвместява с профилните системи 70 мм (AD), както и с 58 мм AD система. Покриващ алуминиев профил AluStar За системата 70 мм, КВЕ разви нов вид алуминиева обшивка. Преимуществото е в залепването на покриващата обшивка. Производителят на прозорци спокойно може да обработва базисните PVC профили, без да са необходими промени, тъй като обшивката само

System 70 мм (средно уплътнена) ClimaTEC 70.

GlassWin System 70 мм – с покриващ алуминиев профил.

34 BAUELEMENTE BAU 11/08

KBE ClimaTEC 70 Като пионер в техниката за прозорци, КВЕ от години предлага решения, отговарящи на нивото на развитие на технологиите в момента. Така, произведената от КВЕ ClimaTEC 70 е естествена доразработка на патентованата и високо оценената основна система за вентилация на КВЕ, която се комплектува с ClimaTEC 70 md. ClimaTEC 70 е самостоятелно регулираща се система за вентилация, която контролира въздуш-

System 70 mm, AluStar 70

се полага и залепва върху PVC профилите. На клиента е предоставена възможността да избира повърхност с цветове по желание, особено когато става въпрос за сгради с висока архитектурна стойност. Система 70 мм с външно и вътрешно уплътнение Със системата 70 мм с петкамерна техника, КВЕ отговаря на изискванията на клиентите за модерна система за прозорци: подобрена топлоизолация, повишена сигурност, подсилена звукоизолация, модерен дизайн. Освен това, КВЕ предлага на клиентите си икономична обработка и оптимален монтаж. Системата е изградена на основния принцип за съвместимост на елементите, което означава че стоманата, стъклодържачите и голяма част от спомагателните профили могат да се използват и при новата конструкция. Нещо повече, стоманеното подсилване е еднакво за касите и крилата. С това се дава възможност на преработвателите да съвместяват различни системи на производите-

Система 70 мм – равнинно изместена.

ля. Благодарение на строителната дълбочина от 70 мм и новата петкамерна техника на тази система с външно и вътрешно уплътнение, се постига подобрена топлоизолация и оптимално протичане на изотермалните процеси. Допълнителна топлоизолация, постигана със стъклопакет с три стъкла или шумоизолация с функционални стъкла или дебели панели са също възможни. Осовото разстояние от 13 мм допринася за подобряване на сигурността срещу взлом. При изграждане на дизайна особено внимание се обръща на модерната и хармонична оптика, което се изразява от скосените ръбове. Системата 70 мм на КВЕ се предлага в богата гама универсални цветове и дървесни декори. Система със средно уплътнение 70 md Със системата 70 md със средно уплътнение, КВЕ предлага комплексно решение на системи за прозорци и за проветрение. 70-милиметровата система със средно уплътнение се предлага за изпълнение на различни крила. Неотваряемото остъкляване се


осъществява със стандартния за КВЕ стъклодържател с нова лайстна за неподвижно остъкление. По-дълбокият фалц за стъклата на 70-милиметровата система дава възможност за монтаж на по-дебели стъклопакети и панели. С това може да се реализира подобрена топло- и звукоизолация и подобрена устойчивост срещу взлом. Осовото разстояние от 13 мм допринася за повишен комфорт на сигурност. Пригодността за комплектуване на основните компоненти (еднаква стоманена армировка, еднакви стъклодържачи, както и в голяма степен уеднак-вени допълващи профили) дава на производителите на прозорци големи възможности. Оптималният монтаж на 70-милиметровата система е подходящ за прилагане при реновиращи мероприятия, например при замяната на дървени прозорци с нова генерация прозорци с по-голяма конструктивна дълбочина. Система с външно и вътрешно уплътнение 58 мм Системата е разработена като топлоизолационна система с три камери. Водосточният улей в рамката със скосен фалц на касата и крилото осигуряват контро-

и идентичната свързваща техника на всички системи постигат също като остъкляващата техника със скосени, стоящи на герунг стъклодържачи намаляване на складовите разходи. За механичната връзка на стационарните кемпфери се използват тествани сглобки. Неотваряемото остъкляване към касата се извършва със същия стъклодържач, както при крилата. Програмата разполага с Т-образен профил и с възможност за отваряне навън, както е при някои балконски врати. За целите на ремонтното строителство се прилага система с външно и вътрешно уплътнение с летящ кемпфер с изключително тесни профили. В комбинация със съответното крило могат да се реа-

System 58 мм равнинно изместена.

Система 70 мм – полуравнинно изместена.

Система 70 мм Select – равнинно изместена, решение на кемпфер 114 мм.

лирано отводняване. Стъпаловидният фалц от вътрешната страна осигурява хоризонталното положение на главата на дюбелите. По-нататъшна стандартизация на системата с външно и вътрешно уплътнение се постига с еднаквата стоманена армировка в рамката и крилата. Това е от особена полза за производителите на стандартни прозорци. Дълбочината от 58 мм

лизират дебелини до 110 мм. Системи за жилищни врати КВЕ предлага решения за врати, както със 70 мм дебелина на профила, така и с класическия вариант от 58 мм конструктивна дълбочина. Системата на КВЕ за жилищни врати има версия с отваряне навън и версия с отваряне навътре на крилото на вратите. Допълнително е на разположение специален стационарен кемпфер, който има същата ширина като крилата на вратите. За постигане на стабилност се вгражда стоманен профил с формата на затворен правоъгълник, който по желание може да бъде предварително фрезован в областта на ключалката. За стабилизиране на вратата се заварява ъглов съединителен елемент, който свързва както подсилващите метални части, така и рамката от PVC. По този начин се получава здрава скелетна конструкция на крилото на вратата. Нормите на системата позволяват на преработвателите да се възползват от елементите на уплътнените системи на КВЕ и с това да изпълняват индивидуалните изисквания на клиентите. Системата за жилищни врати на КВЕ разполага с евронут, който позволява монтажа с всички предлагани на пазара еврообкови. Същественото е, че долната връзка при монтажа е подобрена с внедряването на закрепването на прага „ton in ton“. Производителите на врати могат да реализират най-разнообразни естетически и функционални решения по желание на клиентите си с помощта на

системата за врати на КВЕ. Предлага се система с профил за крилата с ширина 106 мм. Също като при системите за прозорци и тук, предлаганите разцветки варират от бяло до дървесни декори. Многокамерни системи с дълбочина 58 и 70 мм Суровина: акрилно модифициран твърд PVC; тестван: група на натоварване С за всички видове прозорци и конструкции; топлопропускливост: Uf до 1,5 W/m2K за 58-милиметровата система и до 1,2 W/m2K за 70-милиметровата; звукоизолация: до клас 4; сертификати от изпитвания: DIN EN ISO 9001; RAL изпитвания; доказана издръжливост на атмосферни влияния; UBAtc; ATG/BCCA; UEAtc; KOMO/kiwa; CSTB/NF; ITB; BSI/BBA; ITC; знак за качество на руското строително министерство (по ГОСТ); сертификат от Комисията по стандартизация, метрология и сертифициране на Украйна и други международни свидетелства. Варианти за декорация Системите за прозорци и врати се предлагат в различни цветове и дървесни декори, независимо от материала. Експортни системи КВЕ предлага на френския пазар фасадна система с изключително тънки профили, постигаща добра топлоизолация на прозорците и предназначена за особени монтажни ситуации, както и за удовлетворяване на индивидуални изисквания. Основни за британския пазар са системите Chamfered и КВЕ 70. Това създава многообразие на комбинациите на

КВЕ система 70 мм с отваряне навън.

касите, крилата и стационарните кемпфери, в зависимост от условията. Трябва да се посочи, че са възможни всякакви комбинации за изграждане на вътрешно и външно остъкление. В Англия системите разполагат и с предимствата на новата собствено развита система на КВЕ за прагове на жилищни врати. Летящият кемпфер дава възможност за монтиране на скрити задвижващи механизми. Като водеща марка за профили на руския пазар, КВЕ предлага и тук индивидуални системни решения. Рамката на касата за руския пазар е

конструктивно оптимизирана. Постигната е по-добра топлоизолация с добавените новоконструирани камери и е подобрено отвеждането на водите. Подсилващи техники Използват се нормирани стандартни подсилвания за многобройните основни профили. Основните камери предлагат алтернативно вграждането на особени стоманени елементи за екстремни статични ситуации. Подреждането и оразмеряването на камерите с армировка дава възможност според вида на обкова той да бъде завинтван в укрепващите елементи през отвори за завинтване, през PVC стените или през стоманата. Уплътнителна техника За оптимизиране на оптическото изграждане и опростяване на изработката на прозорци, КВЕ предлага заводски положени уплътнения върху основните профили. Това има голямо преимущество при преработката, което означава и при разкрояването и при заваряването, тъй като уплътненията са здраво захванати към основното тяло (чрез захващащи нутове). При необходимост, тези уплътнения могат да бъдат извадени обратно на познатите на пазара уплътнения, което е преимущество и по отношение на рециклирането. Свързващите елементи по невнимание могат да останат неуплътнени, което не може да се получи при елементи с предварително нанесено уплътнение. Отводняване и вентилация Фрезованите повърхности на всички профили лежат на едно ниво. Това е друго преимущество за производителите на дограма, тъй като не се налага прекъсване за пренастройка на машините. Отводняването следва през предните камери, по избор напред или покрито надолу и осигурява изравняване на налягането, както и водоплътност при достатъчно на брой отстъпи във височина. Същевременно предните камери осигуряват необходимото проветряване на оцветените профили. Всички профили са снабдени с насочващи кантове за контролирано стичане на водата. Освен това отвеждащите плоскости на всички профили са наклонени и са с прегради, пречещи на водата да навлиза навътре. Кемпферни връзки С различни варианти на летящите кемпфери КВЕ предлага на преработвателите възможността да изграждат вариращи челни ширини, така че да се намери решение за малки отвори в зидовете и същевременно и за тежки кемпферни крила на врати в зависимост от статичните условия. При различни варианти може да се пропусне почистването на ръбовете на профилите за крилата, което също е преимущество при производството. При вариантите с летящ кемпфер е обърнато внимание на разполагането на нутовете един срещу друг, така че BAUELEMENTE BAU 11/08

35

ТЕМА Н А БРОЯ

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати монтажът на обкова също да бъде икономически ефективен. Обков Евронутовете дават възможност за безпроблемно монтиране на всички познати на пазара системи за обков. Каналите за винтове осигуряват сигурното закрепване на всички елементи на обкова. Вътрешните кантове на касите осигуряват стабилността. При използване на свързващата лентова ножица, въз основа на 3,5-милиметровото свободно пространство не се налага допълнителна обработка с фреза на профила, респективно на уплътнението. Сравнително големите вътрешни и външни пера (8 мм), както и 6-милиметровото уплътнение в системите със средно уплътнение осигуряват безпроблемно поемане

К

на допустимите отклонения по време на обработка. Техники на остъкляване Безстепенното остъкляване до 52 мм дебелина на стъклопакета позволява употребата на изолиращи и шумозаглушаващи стъкла. За подпрозоречни плоскости с топлопроводимост до 0,37 W/ m2K е предвидена ширина до 56 мм. При равнинно изместената система и монтажа на 38-милиметров стъклопакет се постига стойност на звукоизолацията 42 dB. Остък-ляване със зарязания на герунг soft line стъклодържател може безпроблемно и сигурно да се осъществи. Може също да се изпълни остъкляване с обикновена ръкохватка. Свързваща и закрепваща техника

Съединения, осъществяващи връзка чрез формата си, удовлетворяват всички изисквания на модерните технологии. Контролираното отвеждане на водите в свързващите профили предпазва дори при хоризонтално монтираните от навлизане на воден поток и се цени високо с оглед на лесно осъществяване на връзките по време на монтаж. Свързващият нут в касата осигурява безпроблемното добавяне на удължения, подпрозоречни дъски и ролетни щори. Поставянето на дюбели в системата със средно уплътнение е извън зоните, подложени на атмосферно влияние, по желание може да бъде и във вътрешната предна камера. Пригодени към системата, анкерите улесняват монтажа при новото строителство.

Kömmerling Kunststoff: Мерки за постигане на нови стандарти

Система Premium 88plus С конструктивна дълбочина от 88 мм, шесткамерна технология на всички функционални нива, изключителен дизайн на профила и много добри профилни пропорции, новата средно уплътнена система дава на PVC прозореца шансове за съвсем нови пазарни сегменти. Още в стандартния вариант на изпълнение, новата система с Uf = 1,0 w/m2K отговаря на изискванията за нискоенергийната къща и може да реализира изгоден вариант за пасивната къща с Uf< 0,8 W/m2K. истемата на Kömmerling PreС mium 88plus се предлага и с покриващ алуминиев профил и като

ТЕМА Н А БРОЯ

вариант AluFusion. Това разширява възможностите за конструиране във форма и цвят. Дизайнерската свобода се определя от разнообразните повърхностни изпълнения, като фолиране с универсални цветове и имитации на дърво или с алуминиеви повърхности. Подобрената статика позволява изпълнението на по-големи прозорци, отколкото е било възможно до сега. Цялостната интелигентна конструкция на новата система притежава подобрени стойности на топло- и звукоизолацията, на сигурността и икономичността.

Kömmerling 88plus.

36 BAUELEMENTE BAU 11/08

Трите равнини на уплътнение във всички части (във фалца на крилото и касата) на високо топлоизолираната система Thermo със средно уплътнение осигуряват подобрена уплътненост на въздух и вода. Кантът на касата за отвеждане на евентуално образували се капки от конденз, надеждният монтаж, екструдираните функционални уплътнения, както и големият диапазон на дебелините за стъклопакети от 24 до 46 мм, респективно от 24 до 52 мм са друга част от предимствата на новата система на Kömmerling Premium 88plus. Система AluFusion Това е нова генерация жилищни врати и прозорци, при които перфектно се съчетават качествата на двете суровини алуминий и PVC. За разлика от системите с монтирани покриващи алуминиеви профили, при AluFusion те се свързват по иновативен начин с PVC профила на крилото. Предимствата на патентованата конструкция са във връзката на двата профила, при което алуминият поема статичните функции и значително повишава стабилността. Лайстната за стъкло отпада, а стоманеното укрепване, което по принцип е наложително при PVC крилата, се използва само по изключение, когато има специални изисквания например към звукоизолация. Докато алуминиевият профил

Kömmerling 88plus с алуминиева капачка.

Високата степен на предварителна завършеност на елементите от системите на КВЕ улеснява изключително много монтажните предприятия и осигурява пълна функционалност дори при тежки монтажни предпоставки. Заключение Профилните системи на КВЕ се отличават с декоративна оптика, постигната със скосените елементи и заоблените кантове. По желание на инвеститора могат да се изградят челни елементи с ширини от 104 до 178 мм, чрез комбиниране на различни каси и крила. Скосените, монтирани на герунг стъклодържачи създават изключителния облик на прозореца. Лесната обработка и нормирането на продуктовата палитра са гаранция за надеждно и икономично производство.

Наред с убедителното качество, новата генерация прозорци е изключително атрактивна и в икономическо отношение: AluFusion генерира тип прозорци, съобразени с най-модерните архитектурни изисквания, които до скоро са реализирани само от скъпите изцяло алуминиеви системи. AluFusion дава възможност на производителите на прозорци да включат фасадите към асортимента си и да се възползват от шанса да участват в пазари, при които до сега PVC прозорците нямаха шанс. AluFusion е профилна система, която предлага големи архитектурни възможности при изпълняването на големи формати. Реализират се елементи с етажна височина. Отваряеми крила с височина до 2,50 м и елементи с размери до 3,50 м във височина и ширина дават свобода при конструирането на прозорците и вратите. Системата за врати позволява изграждането на еднокрили и двукрили жилищни врати с големина на крилото до 1,10 м х 2,30 м, без стоманена армировка и респективно 1,20 м х 2,50 м с усилване. AluFusion предлага безгранични възможности за цветово оформяне, което позволява на архитекти и проектанти да се възползват от система-

Kömmerling 88plus AluFusion.

осигурява изключително добрата статика и се отличава с изчистения дизайн на равнинно и полуравнинно разположеното крило, PVC профилът гарантира останалите изисквания за модерната профилна система: оптимални стойности на топлоизолацията Uf = 1,3 – 1,4 W/m2K и звукоизолация в зависимост от изпълнението Rw.P = 44 dB. Съчетавайки специфичните особености на двете суровини, AluFusion в крайна сметка се изявява като „мултиталант“ сред системите за прозорци.

Kömmerling 88plus за пасивната къща


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати профила образува второ ниво на уплътнение. EuroFutur MD Classic, с дълбочина 70 мм, се изработва с равнинно и полуравнинно изместване. EuroFutur MD Exklusiv, с дълбочина 80 мм, се предлага с полуравнинно изместване. Двете системи могат да се доставят както със заварени уплътнения, така и с традиционните EPDM уплътнения. С коефициенти за топлинно задържане от Uf = 1,2 W/ m2K за EuroFutur MD Classic и 1,0 W/m2K за EuroFutur MD Exklusiv, се изпълняват всички изисквания на нормите за енергийна ефективност (EnEV). Фалцът за стъкло поема модерните стъклопакети с топло- и звукоизолация с дебелина до 39 мм. Системите едва ли оставят неизпълнени желания по отношение на дизайна. При равнинно изместеното изпълнение, характерните скосявания на видимите части и тесни профили осигуряват преминаването на голям светлинен поток, което се желае от много инвеститори и архитекти. Полуравнинно изместеният ва-

L

Система за прозорци EuroFutur MD Classic, равнинно изместена.

Система за прозорци EuroFutur MD Exklusiv, с покриващ алуминиев профил.

риант разкрива един завършен дизайн: ширината и подчертаният фацет на крилата се свързва с правата линия на рамката и образуват единно цяло. С многобройните профили за каси, крила, стационарни и летящи кемпфери тази гъвкава система дава изключително богати възможности за

реализиране на най-разнообразни стилове прозорци. Също така се предлага крило с летящ кемпфер, с помощта на който се изгражда средна част с дебелина 113 мм. Със специалната покриваща лайстна се постига еднакъв външен и вътрешен вид. PVC прозорците се произвеждат в бяло, както и в

богата гама от дървесни декори и универсални цветове. Прозорците от PVC се комбинират с алуминиева покриваща обшивка, като в този случай се използват предимствата на двата материала. От външната страна допълнителната алуминиева обшивка предлага на практика неограничени възможности по отношение на оцветяването, а от вътрешната страна PVC профилите гарантират лесната поддръжка, устойчивата стабилност на формата, както и високата функционална сигурност. Изграждането на цветовия облик се постига с голямата палитра на RAL цветовете с матова или гланцова повърхност. Нанасят се като прахово покритие. Друг вариант са елуксираните повърхности в натурален цвят, сребристо, златисто, светъл бронз, тъмен бронз и бяло. Специалното закрепване на клипс осъществява ненапрегната връзка между материалите PVC и алуминий. Вътрешната страна на прозорците също се предлага в богата цветова гама от бяло до дървесни декори.

камери и дълбочина 80 мм. Двете системи имат рамки на касите с две или с три уплътнения. Особеното на тези системи е, че при производство може съвсем лесно да се преминава от каси с вътрешно и външно уплътнение, към каси със средно. За тази цел е необходимо само да се смени рамката, всичко друго остава така, както е. Смяната може да се извърши при работеща машина, тъй като оборудването с инструменти е еднакво за всички основни профили. Високата стабилност и сигурността са характерните особености на системата за врати Concwept/T. Укрепващите профили от стомана могат чрез заварени ъглови връзки да се свържат в здрава рамка. Вратите могат да се изпълнят с петкратно залостване и 3D система за обков, така че при подходящи платна да се постигне висока устойчивост на взлом. Четири камери в крилото и пет в касата, 70 мм конструктивна дълбочина, дълбокото положение на лайстната за стъкла, както и термично разделения праг осигуряват високата топлоизолация. Прагът е съобразен за преминаване на инвалидна количка според изискванията на DIN. Със системната платформа PAD се предлагат профили с три, четири, пет и седем камери и конструктивни дълбочини от 60, 70, 80 и 107 мм, както и две или три уплътнения; към това се прибавят различни кемпферни профили, шпроси, свързващи профилите, шини за ролетни щори и многобройни лайстни за стъкло и уплътнения. Силни връзки LB.Profile от Хербщайн принадлежи към британската Lichfield Group

of Conpanies. С пет предприятия за производство на профили в Европа и две отвъд океана, както и много представителства и разпространителски центрове, особено в Източна Европа, LB.Profile се причислява към големите системни доставчици. От много време международното предприятие заема високо положение в групировката. Спонтанността и гъвкавостта при взимане на решения в семейното предприятие и традиционната лоялност към клиентите водят до респектираща позиция на пазара за PVC продукти и системи за прозорци и врати. Различни опорни точки в групата при проучването и развитието (суровини, рецептури, производствени технологии, конструкции и др.) водят до ясно изразен синергиен ефект, с който се съобразяват всички членове на групата, за да бъдат полезни на клиентите си. LB.Profile екструдира профили от края на шейсетте години и е изградила последователно вътрешния и външния си пазар. Особено голям растеж бележи износът в страни като Балтика, Белгия, Босна, България, Дания, Хърватско, Македония, Нидерландия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция, Украйна, Унгария, САЩ и Беларус. Опазване на околната среда при LB.Profile Опазването на околната среда започва с избора на суровините и концепцията за процесите на производство. Разработени са безоловни рецептурници на калциево-цинкова основа. Производството на PVC профилите протича в затворена система, така

LB. Prifile: специални решения и бързо производство

Свободна комбинация на профилната геометрия

Двете LB системни платформи PAD и PCD са съвместими една с друга,

което означава, че геометрията на всички профили пасва помежду си. В зависимост от конструктивната дълбочина могат да се използват еднакви свързващи профили, допълнителни профили, лайстни за стъкло, уплътнения, армировки и обков. Концепцията за комплектуване на всички профили независимо от серията дава редица предимства на производителите на прозорци чрез свободата за комбиниране на различните профили при специални решения и осигуряват производство, без да са необходими големи складови площи. Улеснява се и разработването на системни допълнения и нови системни платформи при LB. Profile, тъй като не е необходимо повтарянето на всички системни елементни. Това се отнася и за производството на специфични за даден клиент профили, които производителят на дограма предлага на пазара като собствена марка прозорци.

ТЕМА Н А БРОЯ

оглед на новите изисквания на EnEV и енергийния паспорт, С който от 2008 г. става задължителен за много от жилищните сгради, LB.Profile разработи термично разделена армировка, която може да се приложи към почти всички профили за каси и крила на системните платформи PAD и PCD и които значително подобряват топлоизолацията на рамките. При профилната система Concept-80 с тази армировка и три изолатора се постигат Uf-стойности от 1,0 W/m2K, а при остъкление с Ug = 0,5 W/m2K стойностите Ug достигат 0,5 W/m2K. Производителят на прозорци разполага с голямо разнообразие от технически и конструктивни възможности, без да е необходимо да разширява складовите площи в

38 BAUELEMENTE BAU 11/08

предприятието си и без да се изискват допълнителни инструменти. При производството може да се преминава от външни и вътрешни към средни уплътнения, от тези към петкамерни профили, от прозорци към врати или от нормални към по-дълбоки каси (XT), без да е необходимо допълнително пренастройване на машините. Освен това е възможно да използва почти всички допълнителни елементи (лайстни за стъкло, шпроси, връзки, армировки, обков и др.) към всяка от системите. Това води до компактни складови площи и опростява складирането. Системната платформа PCD обхваща системите Concept с петкамерни профили за касите и крилата и конструктивна дълбочина от 70 мм и системата Concept-80 със седем


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

AluFusion на Kömmerling за жилищни врати.

та и при изграждане на общия облик на сградите да поставят интересни и нестандартни акценти. Както е типично за Kömmerling и при AluFusion става въпрос за система, която може да се интегрира в стандартните продуктови серии. AluFusion е базирана на дълбочина на профилите 70 мм. Нови възможности на системата GlassWin Характерната особеност на нововъведението в системата GlassWinе е известна в професионалните среди като структурно остъкляване – слепване на стъклата с рамковата конструкция. Тази технология е позната от строителството на фасади, макар че до скоро се ограничаваше главно с метални, респективно алуминиеви конструкции. Основният принцип при структурното остъкляване е равномерно разпределяне на натоварването от стъклопакета върху профила на рамката, осъществявано чрез слепващата лента. Статически работещото слепване осигурява поемане на част от натоварванията от устойчивия на огъване стъклопакет. Стоманената армировка, типична за PVC системите тук се пропуска. Без подсилващите елменти PVC профилите могат да се използват само при малки размери на прозорците. С допълнителното укрепване се увеличава делът на остъклената част към дела на видимата част на рамката. В отговор на новите

GlassWin System 70 мм с покриващ алуминиев профил.

EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance С EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance Kömmerling предлага две многокамерни системи с две уплътнения и 70 мм дълбочина на профилите за производство на прозорци и жилищни врати. Тъй като добрият дизайн за прозорците и вратите трябва да бъде съобразен стилово с актуалните архитектурни тенденции, двете системи се отличават с ясно диференцирана визия. Характерно за EuroFutur Classic е равнинно изместеното изпълнение и особеният прав дизайн, които особености се подчиняват на фасадния стил и по тази

Система за прозорци EuroFutur Classic, равнинно изместена.

причина тази система е особено подходяща за старите сгради от миналите епохи. Като система за прозорци, във варианта на полуравнинно изместване със забележителен дизайн и широка обрамчваща фасетка, EuroFutur Classic отговаря на модерните стилови характеристики. EuroFutur Classic се предлага в бяло или фолирана, в универсални цветове или имитации на дървесина. За съставяне на индивидуални цветови решения се предлагат покриващи алуминиеви профили. Системата EuroFutur Elegance също се предлага в два варианта – равнинно изместен и полуравнинно изместен. Системата притежава изключително необичаен дизайн на профилите, което дефинира нова естетика за прозорците и вратите. EuroFutur Elegance впечатлява отвътре и отвън с елегантно заоблените контури на касата и на крилото. Системата излъчва силна индивидуалност, която сама по себе си се превръща в притегателна точка и с необичайната си заоблена оптика придава на фасадите естетическа стойност. Двете системи могат да се изпълняват както с EPDM уплътнения, така и със заварени. Системите EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance могат да се комбинират помежду си. Всяко крило може да се монтира към всяка каса. И

С тези системи могат да се изпълнят изискванията за енергийна ефективност EnEV. Реализацията на стандарта на нискоенергийната къща може да се осъществи дори със стъклопакети с две стъкла. Чрез използването на геометрично иновативната стоманена армировка с изключително добри изолиращи качества, при варианта на равнинно изместване EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance се постигат Uf = 1,3 W/m2K. Полуравнинно изместеният вариант с дълбоко крило притежава допълнителна камера, така че се достига до Uf = 1,2 W/m2K. При равнинно изместения вариант, изпълнен с EuroFutur Classic и EuroFutur Elegance могат да се монтират стъклопакети с дебелина до 39 мм, а при полуравнинно изместения – дебелината достига до 47 мм. Освен това се постигат високи статически стойности. Завинтените към стоманената армировка обков и заключващи елементи осъществяват изключително добро предаване на товарите и гарантират дълготрайността

Система за жилищни врати EuroFutur Elegance с термично разделен алуминиев праг.

Система за прозорци EuroFutur Elegance, полуравнинно изместена.

както е типично за Kömmerling разнообразието от профили за каси, крила, кемпфери – летящи и стационарни – е голямо. Възможностите за конструиране и оформяне на прозорците и вратите са почти безкрайни. Наред със стандартните изпълнения могат да се съставят конструкции с повече крила и различни комбинации между тях. В съзвучие със стила на сградата могат да се изпълнят неправилни форми, като например различни видове заоблени и дъговидни прозорци, както и варианти с разделящи стъклото шпроси, със залепени декоративни делители или да са разположени в пространството между стъклата.

на функциониране на цялата конструкция. Това дава и голяма свобода на конструиране на прозорци с големи размери. EuroFutur MD Classic и EuroFutur MD Exklusiv: средно уплътнени системи за прозорци с конструктивна дълбочина 70 и 80 мм В пазарната част на системи за прозорци с конструктивна дълбочина 70 мм, системната фамилия EuroFutur на Kömmerling заема водеща позиция. EuroFutur се характеризира с многообразие на профилите. Допълнително към успешната система EuroFutur с външно и вътрешно уплътнение, Kömmerling предлага и система със средно уплътнение. Характерна черта е средното уплътнение на профила за рамки. Местоположението му предпазва от екстремни атмосферни въздействия, като например косо падащия дъжд или силния натиск на вятъра. Допълнителното уплътнение във вътрешността на BAUELEMENTE BAU 11/08

37

ТЕМА Н А БРОЯ

AluFusion на Kömmerling – равнинно лежаща.

изисквания към възможностите за дизайнерско изграждане за архитектите се разкриват нови шансове. Други преимущества на новата технология се проявяват и по отношение на преработката: от производството отпадат работни етапи като: набиване и заклинване на стъклопакетите, както и разкрояване и монтаж на стоманените елементи за крилата на прозорците. Дозирането на лепилата може да става автоматизирано, което гарантира нужното оптимално количество. Автоматите за дозиране се предлагат на пазара. Системата GlassWin е с конструктивни дълбочини 70 и 58 мм.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

Прозорец Concept-80, спестяващ енергия.

фили, 80 мм конструктивна дълбочина, класически дизайн, външно, вътрешно и средно уплътнение. Concept: петкамерни профили, 70 мм конструктивна дълбочина, класически дизайн, каси с външно и вътрешно уплътнение, каси с външно, вътрешно и средно уплътнение. Concept/T: за врати, четирикамерни крила, петкамерни профили за рамки на крила, за вътрешни и външни жилищни врати. PCD Highspeed: PCD система със заводски заварени уплътнения, светлосиви по RAL. PCD Hightspeed: PCD система със заводски положени уплътнения в сиво по RAL. LB.PAD: системи за прозорци и врати с външно и вътрешно уплътнение. Classic, Compact: трикамерни профили, 60 мм конструктивна дълбочина, скосени кантове. Classic-5, Compact-5: петкамерни профили, 60 мм конструктивна дълбочина, скосени кантове. Contor: петкамерни профили, 70 м конструктивна дълбочина, softline. Classic/T: (врати) дву- и трикамер-

ни профили, 60 мм конструктивна дълбочина. Classic/T: (врати) четири- и петкамерни профили, 70 мм конструктивна дълбочина, softline. CombiColor: покрития за външно оцветяване – двуцветни или трицветни. Comfort: три- и четирикамерни профили за плъзгащи прозорци, обща дълбочина 137 мм. PADHighspeed: PAD система със заводски заварени уплътнения. Classic-XT: профили за прозорци и врати с по-голяма дълбочина – 107 мм. PAD.Container: профили за прозорци с интегрирана кутия за ролетни щори. PAD.Chalet: висококачествена модулна система за комплексни прозорци за мобилни жилищни системи и типови сгради. LB.AirControl: саморегулиращи се проветрителни системи (приложими към всички системи). LB.Sprossen: делители за стъкла или декоративни шпроси. LB.Histronik: профили за стилни стари сгради. LB.Hometrim: фасадни профили. LB.Isolirung: топлоизолирани фасади. LB.MasterRoof: профили за покриви и стени. Стандартни фолиа с декори и цветове по RAL Покриването с фолио е доразработено, така че по всяко време е възможно нанасянето на покрития. В наличност се поддържат четирийсет различни декоративни фолиа. Възможни са цветни покрития за всички системи в цветовете по RAL, дори със сертификат за качество RAL-GZ 716/1-I-7. Изолирани системи PAD и PCD За производители на прозорци, които залагат особено много на рационалното и опростено производство се предлагат системи със заводски положени вътрешни и външни уплътнения. Гладките повърхности улесняват машинното производство и ръчното почистване на профилите. Характерна особеност са правите контурни линии на три- и петкамерните профили. Големите камери за армировка позволяват използването на оптимални размери на стоманените профили за изпълнение на статичните изисквания. Идентичните уплътнители за крилата и касите осигуряват максималната плътност на фугите и уплътненост на вода до 9А, респективно Е. Лайстната за стъкло с клипс системата си осигуряват бързото остъкляване на крилата и касите. Специално за потребностите на ремонтното строителство се предлага системата PAD със стационарни кемпфери и екстремално тесни ширини. В комбинация с тесни крила се реализира търсената елегантност на прозореца. Специални форми на лайстните за стъкло и на декоративните шпроси позволяват изграждане на прозорец в съответния архи-

тектурен стил на старите исторически постройки. Важна тема е устойчивостта на взлом. За целта е увеличен размерът на оста до 13 мм и устойчивата на взлом специална пластина се завинтва в дълбочина до стоманената армировка. Палитрата от лайстни за стъкло с уплътнения дават възможност за изпълнение на остъкление с различна дебелина. Еднаквата армировка в касите, крилата и стационарните кемпфери намалява до минимум складовите площи. Фрезоването при механичното поставяне на стационарните и летящите кемпферни профили е еднакво и за двете системи. Клипс-функцията към профилите за касите предлага многообразни възможности за връзка към различните елементи, осигуряващи контакта със зида. Подсилените части на обкова, които се закрепват към стоманената армировка водят до висока устойчивост на взлом. Гладката основа на фалца в касата улеснява почистването. Concept – 80 Профилната система Concept – 80 с дълбочина 80 мм, седем камери и средно уплътнение се изработва с термично отделена армировка и специални уплътнителни части, което я прави годна за използване при нискоенергийните и пасивни къщи. Коефициентът на топлопреминаване на рамката е проверен в ift Розенхайм и има стойност Uf = 1,0 W/m2K. В комбинация със съответното остъкляване стойността на коефициента за целия прозорец достига Uw= 0,8 W/m2K. Многообразие на програмите • Широки и тесни профили за каси. • Три- и петкамерни профили със скосени кантове и 60 мм конструктивна дълбочина. • Петкамерни профили със заоблен дизайн и 70 мм конструктивна дълбочина. • Петкамерни профили със скосени кантове и 70 мм конструктивна дълбочина. • Седемкамерни профили със скосени кантове и 80 мм конструктивна дълбочина. • Профили за кемпфери и шпроси. • Профили за крила, равнинно изместени, полуравнинно изместени, равнинно лежащи. • Профили за крила на балконски врати. • Профили за крила на жилищни врати. • Т-профили за крила, за прозорци с отваряне навън. • Т-профили за крила на балконски врати с отваряне навън. • Системи за плъзгащи се врати. • Системи за отваряне по средна ос. Технически данни Топлоизолация: до Uf=1,3 W/m2K, със стоманена армировка. Шумоизолация: до клас 4. Отваряеми прозорци: изпитани в ift (сертифицирани).

Прозорци, устойчиви на взлом: със сертификат SKG. Сертификати от изпитвания: знак за изпитване от RAL, доказани качества за устойчивост на атмосферни влияния SKZ и TNO, UBAtc: ATG/ BCCA (Белгия), KOMO/ KIWA (Нидерландия), институт ITB (Полша), EMI (Унгария), знак за проведени изпитвания ААМА (САЩ), сертификат за качество от Руското министерство на строителството, сертификат за качество от Украинското министерство на строителството, сертификат за качество от Румънското министерство на строителството. Системи за проветрение LB.AirControl (за всички системи) Проветрител във фалца (възможно и за допълнителен монтаж) за контролиране на проветрението. Саморегулираща се система, която се затваря при висок натиск на вятъра, течение не се допуска. Предотвратява появата на мухъл.

PCD CZ 4-6 и CLM 4-6 с термично разделена армировка, изолатори и троен стъклопакет.

Системи PCD със средно уплътнение Средно уплътнената система PCD на LB се предпочита от инвеститори, строители и архитекти. Защитеното средно уплътнение, лежащо в касата е с концепция за дълъг експлоатационен живот. То лежи в средния фалц на крилото и е заварено в ъглите, така че се постига изключително добро уплътняване на въздух и вода. Добрата звукоизолация на тези системи се повишава от допълнителното външно уплътнение. Обковът лежи в сухата зона. Скритата и икономически изгодна система за проветрение се монтира без допълнителна подвижна лайстна под мотото на LB: „Елементарно, с ниска цена и бързо“. Разнообразие на системите • Широки и тесни профили за каси, 70 мм конструктивна дълбочина. • Тесни профили за каси, 80 мм конструктивна дълбочина. • Стационарни и летящи кемпфери, шпроси. • Профили за крила, равнинно изместени, полуравнинно изместени, 70/80 мм конструктивна дълбочина. BAUELEMENTE BAU 11/08

39

ТЕМА Н А БРОЯ

че във въздуха в производствените помещения не се отделят вредни емисии. Разделен воден охладителен цикъл позволява многократното използване на водата, без да се губи от водното количество. Отнетата от водата топлина се отвежда в отоплителната система на производството. Отпадъците от производството се рециклират в рамките на предприятието. Естествено, приемат се PVC отпадъци и опаковки от клиентите и се връщат обратно в цикъла на производство. Производител на системата LB.Profile GmbH, Am Schlirfer Weg 2-4 D-36358 Herbstein, Deutschland. Обозначение на системите, респективно на марките LВ.PCD: профилна система със средно уплътнение. Concept: петкамерни профили, 70 мм дълбочина, класически дизайн, рамка на касата с две уплътнения, вариант със средно уплътнения с възможност за равнинно или полуравнинно изместено крило Concept-80: седемкамерни про-


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати • Профили за кемпфери и шпроси, за двукрили прозорци. • Лайстните за стъкло и уплътненията могат да се комплектуват с LB.PAD. • Армировките могат да се комплектуват с LB.PAD. • Термично разделена армировка и изолиращи части, в наличност трийсет вида декоративно фолио. • Покритие с всички цветове по RAL. Технически данни Топлоизолация: до Uf=1,2W/m2K, със стоманена армировка и Uf=1,0W/m2K, с термично отделена стоманена армировка. Звукоизолация: до клас 5. Сертификати от изпитвания: RAL 716/1 (останалите като при LB.PAD). Системи за жилищни врати PAD и PCD Многобройни са вариантите, които могат да се изпълнят с профилната система за жилищни врати: еднокрили и двукрили врати, по желание и двете части – отваряеми; предлагат се също и врати със странични части или с оберлихт. Електрически механизми за отваряне на вратите се добавят лесно. За поставяне на пощенските кутии е предвиден широк кемпфер. Системите за жилищни врати на LB са конструирани със стоманена армировка със заварени

P

зависимост от условията навън или навътре.

Крило на жилищна врата PAD AZ 8-4, праг Н 751, отваряне навътре.

ъглови връзки и обикаляща цялата рамка, така че крилото е с висока устойчивост на усукване. Големите размери на металните укрепващи елементи осигуряват оптимална статическа сигурност, докато заводското щанцоване на ключалката води до съкращаване времето на производство. Към пода се монтира термично разделен алуминиев праг, който е съобразен с изискванията за преминаване на инвалиди. Прагът е предназначен както за ново строителство, така и за целите на реновиране. Всички входни, балконски и вътрешни врати могат да се отварят в

Крило PAD AZ 7-5, каса AL7-5.

PADHighspeed и PCDHighspeed За улесняване производството на прозорци всички уплътнения, включително средното и това на лайстните за стъкло, се полагат още в завода производител. По този начин се опростява производственият процес в предприятието на дограмаджията. Намалява се времето за производство и не се изискват големи складови площи. Всички уплътнения са в черно или в светлосиво. Заварените уплътнители, одобрени от RAL, са изработени като термопластичен еластомер

Plustec: стройна организация с висока гъвкавост

Made in Germany

ТЕМА Н А БРОЯ

Продуктовите фамилии Plustec euroline, Plustec disignline и Plustec tecline са допълнени през последните години чрез доразработване на атрактивни решения и смислени технически допълнения. Последното най-високо постижение е патентованата смесена PVC алуминиева конструкция Plustec as. При нея радикално е опростено производството на PVC алуминиеви прозорци. Петкамерната жилищна врата designline към серията е с привлекателен дизайн. Както е характерно за всички системи на Plustec допълненията и новите разработки са made in Germany и естествено се изработват с безоловни стабилизатори. истемната палитра на Plustec С предлага профилни варианти с три-, четири- и седемпрофилни камери и конструктивни дълбочини 60, 72 и 95,5 мм. Наред с профили с дебелини на стените по RAL-GZ 716/1 се покриват и дебелините по EN 12608-2003, клас В. Всички съставни елементи на системата могат да се комплектуват помежду си. По този начин се постига многообразие на вариантите за приложение. За производителите на прозорци, използващи системите на Plustec това означава изключително компактни складови площи, което днес е от особено

40 BAUELEMENTE BAU 11/08

голямо значение. Вследствие се намаляват капиталните вложения и при производството се улеснява преминаването от един профил към друг. Проектантите на профилната система са останали верни на основните принципи: интелигентни решения, логично изграждане на системите и дизайна в крак с модните тенденции, мултифункционални профили, които намират приложение във всички продуктови фамилии. Безоловни повече от 14 години Plustec се отказа от използването на олово вече повече от десет години. По този начин отдавна

Система за жилищни врати за нискоенергийни къщи.

изпълнява предписанията на пазара на Европейския съюз. „По стабилизирането на калция и цинка работим последователно от десет години. При това ние не повишаваме цената на профилите, заявява изпълнителният съдружник Фолкер Шмит. Нашите системи предлагат профили със сертификат RAL-GZ 716/1 и са по европейския стандарт EN 12608 от 2003г. Важно за нашите клиенти

и се характеризират с: устойчива плътност на озон, добра еластичност и бързо възстановяване на формата, устойчивост на светлина и метеорологични въздействия. Система LB.XT Чрез това системно допълнение, изразено с дълбоки и стройни профили за рамки може със специален преходен елемент да се преминава от Т- към Z-профил (конструктивна дълбочина 107 мм). Със системата могат да се изграждат елементи с междуетажна височина. Дълбокият профил със забележителен дизайн постига необходимата статическа устойчивост. LB.Historik Със специалните декоративни профили става възможно изпълнението в оригиналния стил на историческите сгради. Палитрата включва от елементарни полузаоблени лайстни до профилирани кемпферни лайстни. Частично се използват масивни профили от пяна, които не изискват завършващи капачки. LB.Sprossen Истински шпроси (виенски) или имитации на шпроси се предлагат в различни изпълнения и големини. Цветовото разнообразие е огромно. В собствения отдел за фолио се изпълняват всички желани цветове. За саниране на сгради, съобразено със съответния стил се предлагат разнообразни варианти на различни декоративни шпроси.

е техническото превъзходство на прозорците, които изработваме от нашите профили. Резултатите, вписани в нашите свидетелства от изпитанията показват, че когато заявяваме на клиентите дадена стойност на топлопроводимост Uf това означава, че той може да разчита, че тя именно ще бъде такава в продукта в профилния пакет със стоманена армировка на касата.“ Продуктовите фамилии на Plustec Тази серия предлага вариантите premiem /Uf = 1,2 W/m2 K, армирани/, performance /Uf = 1,3 W/m2 K, армирани/ и входна врата от типа desiglnlinie /Uf = 1,3 W/m2K, армирани/. На разположение са варианти със сертификат от RAL 716-GZ и по европейския стандарт ЕN 12608:2003. Premium e топсистема от серията designlinie. Съдържа редица интелигентни решения и се отличава с оригинален дизайн. Тук личи предимството на разположението на петте камери. Поставеният на по-голяма широчина фалц дава възможност за звукоизолационно остъкляване с по-дебели стъкла. Performance е напаснат към сполучливия дизайн от серията premium. Този вариант представлява евтина алтернатива на фамилията design, без да се


Plustec as.

правят компромиси по отношение на добрата техника. Входната врата от типа design следва дизайна на premium и performance. Заедно с редица удачни решения в областта на заключващите системи и в последователното спазване на линията на дизайна, специалистите от Plustec разработиха нов метод на екструдиране, чрез който се получава брилянтна повърхност на профилите. Редица технически детайли са взаимствани от областта на прозореца и представляват основа на една истинска петкамерна входна врата от най-висок клас. Plustec euroline Plustec euroline се утвърди вече на всички европейски пазари. Като стабилизирана серия профили предлага за избор пет варианта: classic, softline, comfort, classic quattro и входна врата euroline. Вариантите с монтажна широчина 60 мм, с три или четири камери и стойности на топлоизолация от Uf 1,4, 1,6 и 1,7 W/m2K се числят към най-доброто в Европа. С приятния си дизайн те са подходящи за прозорци за новото строителство, но и за възстановителни работи по стари

A

сгради. Коси и заоблени кантове придават добра оптика. Plustec tecline Plustec tecline съдържа вариантите premium /Uf = 1,0 W/m2К, армирани/, патент № 19912626 и Plustec as, заявения за патентоване стъклопакет от алуминий и PVC. Като един плюс на системата се разглежда решението за високотоплоизолационен прозорец, което дава възможност на малки и средни по големина производители да изработват ��розорци без голямо разточителство за тази пазарна ниша. Профили на системата classic quattro биват снабдявани след приключване на поточното производство с една допълнителна рамка за уплътняване. С получените по този начин седемпрофилни камери се постига стойност на топлоизолация от порядъка на Uf = 1,0 W/m2K при минимален разход в производството. Plustec as е наистина стъклопакет от алуминий и PVC от ново поколение. Като неудобство при много стъклопакетни конструкции от алуминий и PVC се счита голямата прецизност при сглобяването. За разлика от построяването на един ъгъл, при монтирането вече

Plustec premium.

Алтест IGT: 6-камерните системи Prestige и Prestig ECO

Новите технологии в сферата на PVC профилите за врати и прозорци „Алтест IGT“ е създадена през 1992 г. с цел производство и търговия на алуминиеви и PVC профилни системи. В момента фирмата разполага с петнадесет екструзионни линии, което я превръща във фирмата с найголям капацитет на българския пазар и дава възможност за най-бърза реакция. Производствената база на фирма „Алтест“ се намира в Бургас, Южна промишлена зона, като изграждането и разширяването на производствените и складовите помещения продължава и до днес. рез годините фирма „Алтест“ е П преминала през много етапи от своето развитие, но служителите й продължават да мислят в перспек-

тива и се стараят да предложат на своите клиенти отлично качество на приемливи цени. Освен вече наложилите се продуктови марки

обвивки се слепват за профилите от PVC материя. По този начин се увеличава стабилността и качеството. Дълготрайни спрей лакове или покрития с елоксал във всички цветове според предписанията на RAL и NCS (естествени цветове) дава възможност на креативни производители на прозорци и на архитекти нови възможности при оформянето на фасадите. Съвместимост Съвместимост при Plustec означава използваемостта на всички профили от всички продуктови фамилии и серии. Това прави не само лесна изработката на профилите, но дава на преработвателите възможност да използват малки

складове за по-голям брой серии и системи прозорци. Това означава също и по-малки разходи. Идентичният рисунък на фрезата на профила спестява смяната на инструменти. За армирането на стандартните камери на главните профили са необходими само няколко стоманени усилващи профила. Само един вид уплътнител за всеки случай, за всички системи и за всички профили рамки и подрамки, значително опростява изработката и складирането на профилите. Техника на слепване Понастоящем технологията на залепване на стъклопакета на всички споменати системи профили премина успешни изпитания в новия учебен и контролен център. Plustec предлага техника на залепване за всички свои системи на изолационни стъклопакети. При това не е необходимо изменение на профилите. Наред с икономиите на стоманени армировки, тази технология показа значително подобряване на коефициентите Uf и Uw. Партньори Партньорите на компанията могат винаги да разчитат на интензивна подкрепа. Наред с изчерпателните консултации и подкрепа на място, съществува и директна връзка с непосредствената техническа служба. Чрез редовната информация посредством Plustec Update и достъпа до интернет страницата за партньорите, фирмата предлага постоянно актуални новини за новостите в производството на прозорци. На разположение са модерни, отговарящи на европейските стандарти изпитателни центрове. Интензивните теоретични и практически програми за обучение и квалификация, а също и отговарящите на последната дума на техниката съвременни контролни центрове, гарантират на партньорите найвисоко качество.

на пазара KMG и Altest, фирмата предлага и консултантски услуги, както и голямо разнообразие от аксесоари, подсилващи профили за системите, изграждане на фасади, както и композитни панели. Това е още едно улеснение за крайния потребител, тъй като под един покрив може да открие всичко необходимо. Фирма „Алтест“ разполага със складови бази във всички по-големи градове в България, както и с търговски представители, които ще консултират клиентите и предлагат най-доброто решение. Освен това, тъй като по-голямата част от произведената продукция е предназначена за чуждестранния пазар – Румъния, Украйна, Молдова, Беларус, Македония, Грузия, Гърция и др., за улеснение на своите клиенти фирма „Алтест“ открива складове в Румъния и Украйна, като в останалите страни работи с дистрибутори.

Основните продукти, предлагани от „Алтест IGT“ са PVC профилни системи KMG и алуминиеви профилни системи Алтест. PVC профили с марката KMG Prelude – 4-камерна PVC система Фирма „Алтест“ стартира първо с разработването и налагането на пазара на своята 4-камерна PVC система Prelude. Вече наложила се и доказала своите качества, системата става едно от най-предпочитаните решения на строителните фирми и предприемачи за жилищни сгради и кооперации, офис помещения, детски градини, училища и болници. Прозорците, изработени с профила KMG от серията Prelude могат да намалят загубата на енергия в помещение до 37 %, което ги прави идеално решение за всеки един предприемач или краен потребител. Направените тестове за коефициента на топлопреминаване в независимата

на крила и каси с четири ъгли се изисква много технологично време и средства. Не така стои обаче въпросът при Plustec as. Обявеното за патентоване технологично решение прави възможно обичайното заводско изработване и автоматично изравнява всички разлики на профилите и рамките. Сглобките на четирите ъгли на рамката стават неизбежно плътни. Алуминиевите

Plustec performance.

BAUELEMENTE BAU 11/08

41

ТЕМА Н А БРОЯ

BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

Четирикамерни PVC профили от „Алтест”.

лаборатория на института ift Розенхайм, Германия потвърждават още веднъж високите топлоизолационни качества на 4-камерния PVC профил на фирма „Алтест“, а именно: U w = 1,6 W / (m 2 K) Всички серии PVC профили, предлагани от фирма „Алтест“ са устойчиви на вятър, дъжд, прах, промени на околната среда. Също така PVC профилите са устойчиви на корозия при изключително влажна среда, на деформация при нагряване, устойчиви на киселини, алкали и соли. Още едно важно качество и предимство на профилите с продуктова марка KMG е устойчвостта им на UV-лъчи. Избирайки 4-камерните PVC профили от серията Prelude, клиентите се доверяват на една наложила се и доказала качествата си система през годините. Prelude ECO – 4-камерна PVC система – олекотена. Серията Prelude Eco е също 4камерна PVC система за врати и прозорци, но в олекотен вариaнт. Тази серия се различава от Prelude по това, че каналът за средното уплътнение е премахнат

ТЕМА Н А БРОЯ

A

за улеснение при сглобяването на прозорците и вратите. Това премахване на средния канал за уплътнителя е провокирано от мнения на клиенти на фирмата и при разработването на системата те са взети предвид. Тази система е резултат от желанието на фирмата да предложи на своите клиенти един бюджетен клас профили. Другата разлика е в дебелините на стените, а именно 2,5 мм (± 0.2 мм), но това не оказва влияние върху топлоизолационните качества на профила. Коефициентът на топлопреминаване и на тази система е Uw = 1,6 W / (m2K). Както и профилите от 4-камерната дебелостенна PVC система, така и тези от Prelude ECO също са устойчиви на вятър, дъжд, прах, киселини, алкали, соли и на UVлъчи. В комбинация с подходящ стъклопакет, профилите от тази система предлагат и отлични шумоизолационни качества. Prestige – 6-камерна PVC система След няколко години на пазара, натрупвайки опит, както и мнение на клиенти, ръководството на фирма „Алтест“ решава да предложи на крайния потребител един по-висок

Производител: Блик

Водещото начало: Високо качество на профилите с марка BLICK Днес един от основните показатели за културата на дадена нация е не само количеството, а на първо място и качеството на нейните изделия. Затова в основата на успехите на фирмата лежи една проста тайна, чието изпълнение е по силите само на най-добрите: качество във всичко – от изходните материали и въвеждането на напълно безотпадни екологични технологии до чуждестранните партньори. Фирмата започва дейността си с програма на обучение и оборудване на Technoplast, а от 2003 г. нейни постоянни партньори са австрийските компании Greiner Extrusiontechnik GmbH и Cincinnati Extrusion GmbH. аводът за производство на З PVC профили Blick е създаден през 2001 г. след задълбочено 18месечно проучване на българския

42 BAUELEMENTE BAU 11/08

пазар и на добрите производствени практики на най-реномираните европейски производители в тази област. Практически, това създава

климатичен пояс. Резултатите от тестовете потвърждават, че новата 6-камерна PVC система Prestige е изключително подходяща за такива климатични условия , нещо повече – специалистите препоръчват построяването на точно такъв профил, тъй като топлоизолационните му качества са отлични. Освен коефициента на свивае-

мост, профилът е тестван и за коефициент на топлопреминаване в ift Розенхайм, Германия. Резултатите от теста са Uw = 1,5 W / (m2K). Освен с изключителните си топлоизолационни качества профилите от серията Prestige се отличават и с това, че са устойчив�� на вятър, дъжд, корозия, влага, прах, както и на UV-лъчи. Специално изработените отводнителни канали не позволяват на водата да проникне в профила и да се образуват влага и конденз. Също така специфичният невибриращ материал, от който се изработват профилите KMG като цяло ги прави изключително подходящи за изграждането на болници, училища и офис сгради. Prestige ECO – 6-камерна PVC система – олекотена. Предлагайки на пазара нова 6камерна PVC система фирма „Алтест“ знае, че не всеки ще може да си позволи точно този профил. Това е и причината за създаването на олекотената 6-камерна PVC система за врати и прозорци Prestige ECO. За да може да задоволи желанията на крайния потребител, фирма „Алтест“ представя на пазара 6-камерна система с дебелина на стената от 2,5 мм (± 0,2 мм) и по този начин новата система става достъпна за всеки клиeнт. По-тънката стена обаче, не влияе на качествата на профила – нито на шумоизолационните, нито на топлоизолационните. Профилът остава устойчив на влага, дъжд, прах, корозия, UV-лъчение. Отново в Института ift Розенхайм е изчислен и коефициентът на топлопреминаване: Uw = 1,5 W / (m2K). Именно в 6-камерните системи Prestige и Prestig ECO са показани новите технологии в сферата на PVC профилите за врати и прозорци.

възможности за повишаването на техническата култура и по-специално на строителната култура, която служи за основа на възродилия се строителен бранш в България. Заводът е разположен в Северната индустриална зона на София и има свои представителства в Бургас, Варна, Русе, Шумен, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Хасково, Пловдив, Благоевград. Високото качество и превъзходният дизайн на произвежданите профили довеждат до бърза инвазия на пазарите на Балканския полуостров и Югоизточна Европа, с което Blick се налага като конкурентна европейска марка за дограма. Стандартът (БДС EN 12608) класифицира профилите в три класа в зависимост от дебелината на видимата стена: А ≥ 2,8 mm, B ≥ 2,5 mm, C – няма изисквания. Основните първоначални инвестиции са във високотехнологични линии за производство на PVC профили за врати и прозорци и в обучение на висококвалифицирани кадри. Следва конструирането на

4-камерна система Noval.

клас профили, а именно – своята 6-камерна система Prestige. 6-камерните профили за врати и прозорци от тази серия предлагат още по-добър дизайн, шумои топлоизолационни качества. Фирма „Алтест“ залага на нови технологии при изработването на системата, като същевременно с това премахва излишните претоварващи елементи от серията. Новата 6-камерна система Prestige е предназначена главно за външния пазар – за страни с по-студен климат като Украйна, Русия, Молдова, Сибир и др. Фирмата гарантира на клиентите си отличните качества на профила, потвърдени от много тестове в независими чуждестранни лаборатории за коефициента на свиваемост на профила, тъй като това е основен фактор за страните, намиращи се в по-студен

Prestige – 6-камерна PVC система.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

широка гама от профили с оптимално съотношение между цената и качеството, което извежда Blick на водещата позиция, която запазва и сега. Производственият процес е затворен с използване на безотпадни и екологични технологии. Всички профили са от високите класове за качество и напълно отговарят на европейските стандарти. Профилите Blick са конструирани така, че да отговарят на европейските стандарти DIN и RAL. Те притежават сертификат за качество от НИСИ – София, като са изпитвани и сертифицирани и от независимите оторизирани лаборатории на Chemson Grup и Baerlocher GmbH. От 2003 г. заводът притежава система за управление на качеството в съответствие с DIN EN ISO 9001:2000 – сертификат на TÜV Nord Cert. Три от петте серии профили Blick са в най-високия клас А. Най-добри топлоизолационни качества сред тях има шесткамерната система Prestige, чиято строителна ширина е 70 mm. Тя дава възможност за ефективно монтиране на трислоен стъклопакет, а това води до много нисък коефициент на топлопреминаване (К = 1,1 W/m2K). Четирикамерните профили Practice, Effect и Noval са с широчина 60 mm и имат коефициент на топлопреминаване К = 1,24 W/m2K, като профилите от олекотените системи Effect и Noval се отличават със заоблените си контури. Добро съотношение между цена и качество дават представителите на средния клас – четирикамерната система Noval и петкамерната система Optima. Строителната ширина на профилите Blick е сведена до минимум, така че относителният дял на остъклената площ е необичайно висок. Това означава, че при еднакъв строителен отвор профилите Blick осигуряват много по-добра осветеност на дома или офиса. Произведената от тях дограма възпира огъня, защото вложените в нея материали не поддържат горенето. Профилите Blick позволяват монтирането на всеки отговарящ на евростандартите обков. В тях могат

и качество дава и единственият представител на средния клас – петкамерната система Optima. Шесткамерна система Prestige В най-високия клас А. Тя е с найдобри топлоизолационни качества. Ширината й е 70 mm. Тя дава възможност за ефективно монтиране на трислоен стъклопакет, а това води до много нисък коефициент на топлопреминаване (К = 1,1 W/m2K). Производителите на дограма предпочитат профилите Blick, защото: I основание (топлоизолационно): Професионалистите знаят, че изолационните качества на профила

5-камерна система Optima

4-камерна система Practice

Системи с марка Blick: Четирикамерна система Practice Четирикамерните профили Practice са с широчина 60 mm и имат коефициент на топлопреминаване К = 1,24 W/m2K. Четирикамерна система Effect Четирикамерните профили Effect са с широчина 60 mm и имат коефициент на топлопреминаване К = 1,24 W/m2K, като профилите от олекотената система Effect се отличават със заоблените си контури. Четирикамерна система Noval Четирикамерните олекотени профили Noval са с широчина 60 mm и имат коефициент на топлопреминаване К = 1,24 W/m2K, като се отличават и със заоблените си контури. Петкамерна система Optima Добро съотношение между цена

зависят от неговата широчина. Широките 70 милиметра шесткамерни профили Blick нямат конкуренция на българския пазар. Само те позволяват вграждането на трислоен стъклопакет, без да се намали дебелината на стените – нещо, което при друг тип профили напълно обезсмисля използването на подобен стъклопакет. Постигнатият в резултат от това решение коефициент на топлопреминаване (К = 1,1 W/m2K) е толкова нисък, че само цената на профилите може да му съперничи. Интересно е, че руските аналози на 70-милиметровите профили на Blick са завладели изцяло пазара в Сибир, макар и да не са така съвършени, защото изходните материали не са произведени от най-реномираните световни фирми. II основание (здравословно): Профилите Blick не съдържат опасния за здравето оловен оксид (РbО). След 2015 г. в Европейския съюз няма да се позволява употребата на дограма с оловни окиси. Затова профилите Blick са изработени с безвредния за здравето калциево-цинков стабилизатор (CaZn). Това означава, че хиляди потребители ще бъдат предпазени от всекидневното въздействие на оловни съединения. ІІІ основание (финансово): Blick предлага най-изгодните за клиента

съотношения между качество и цена. Профилите са разработени така, че ценовите разлики между тях не надхвърлят 10 процента. С други думи, всеки клиент има възможност да открие най-подходящото за своите изисквания и финансови възможности решение. ІV основание (безопасност): Дограмата, произведена от профили Blick, не гори и спира огъня, защото използваният материал не поддържа горенето. Тъй като профилите Blick позволяват работа с всеки обков, отговарящ на европейските стандарти, в тях могат да се вграждат всевъзможни заключващи системи и съоръжения за сигурност. Допълнителна защита срещу влизане с взлом могат да дадат и предвидените блокировки от вътрешната страна на дограмата. V основание (максимална остъклена площ): Конструкторите на Blick са успели да сведат строителната ширина на профилите до минимум, така че относителният дял на остъклената площ е безпрецедентно висок. Това означава, че при еднакъв строителен отвор профилите Blick осигуряват много повече светлина и топлина в дома. VI основание (дълготрайност и красив външен вид): Blick може да си позволи да гарантира дълготрайността и надеждността на своите профили, защото ги прави само от най-качествените продукти на реномирани западни фирми. Използваните в процеса на производството суровини, добавките (например титановият диоксид – ТiO2) и фолиращите покрития осигуряват висока устойчивост на атмосферни влияния и слънчева радиация, изящен гланц и радващ окото външен вид. А изработените от EPDM гумени уплътнения представляват непреодолима бариера за студа, шума, влагата и прахта. След тези основания обобщено може да се заключи: профилите Blick имат изпълнени изисквания по отношение на баланс между качество и цена и показват съвременни европейски решения за развитие на бизнеса.

ТЕМА Н А БРОЯ

4-камерна система Effect..

да се вграждат специални заключващи системи и съоръжения за сигурност, а от вътрешната страна на дограмата могат да се поставят допълнителни блокировки. Изработените от EPDM уплътнения не се напукват или свиват и осигуряват непреодолима бариера срещу студа, шума и влагата. Профилите Blick отговарят на най-новите здравни норми и изисквания за безопасност на Европейския съюз. Калциево-цинковият температурен стабилизатор, който се използва при производството им, е напълно безвреден и не e канцерогенен за разлика от обичайно използвания оловен оксид. Вложените суровини гарантират висока устойчивост на всевъзможни атмосферни влияния, а рецептурите на завода са съобразени с интензитета на слънчевото греене на нашите географски ширини. При производството на профилите Blick се използва цялата цветова гама на екстериорните фолиа на Rеnolit. Фирмата прилага утвърдена технология на основата на топлостопяеми вещества, но може да работи и по алтернативната технология със стандартен разтворител.

6-камерна система Prestige.

BAUELEMENTE BAU 11/08

43


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

В

Производител: Вайс Профил

Екосъобразни продукти с марката Weiss Profil Съгласно новите наредби на Комисията по охрана на околната среда към ЕС се предвижда съкращаване на използването на олово и неговите съединения в производството на поливинилхлоридни продукти. До 2010 г. безоловните технологии ще бъдат задължителна норма в отрасъла, която ще принуди производителите на продукция от поливинилхлорид да внедрят безоловни технологии.

ТЕМ А НА БРО Я

ирма „Вайс Профил“ е пърФ вата българска производствена организация в сферата на PVC профилите, която предприе конкретни стъпки за покриване на новите стандарти и реално предлага на пазара PVC профили, произведени само с безоловни стабилизатори. През 1-вото тримесечие на 2008 г. „Вайс Профил“ пусна в редовно производство профили с безоловни стабилизатори – съвместна разработка на екипа на акредитираната Лаборатория към дружеството и на Химикотехнологичния и металургичен университет (ХТМУ), финансирано от Европейските структурни фондове. Новата екологична рецептура на продуктите Weiss Profil не съдържа тежки химични елементи и техни съединения, вредни за околната среда. Специалистите на акредитираната Лаборатория към „Вайс Профил“ ООД ежечасно провеждат необходимите лабораторни и производствени изследвания за постигане на оптимално съотношение на безоловните стабилизатори в PVC композита. Така произведените профили не съдържат олово, отговарят на най-новите изисквания на Комисията по охрана на околната среда към ЕС и съответстват на международните екологични стандарти по ISO 14 000 и правилата на ЕС за екологичен мениджмънт и одит. Лабораторията към „Вайс Профил“ е първата частна акредитирана такава в България в сферата на поливинилхлоридни продукти и в частност на PVC профили и готови PVC прозоречни конструкции. Тя е стандартизирана съгласно БДС, EN и ISO/IEC 17025:2006 г. В близките два месеца се очаква лабораторията да бъде и нотифицирана катo лице за оценка на съответствието на строителните продукти (съгласно НСПОССП). Лабораторията е модерно оборудвана с високотехнологични уреди, проследяващи качеството на PVC профила във всички негови аспекти. Предмет на изследвания са както химичният състав, така и

44 BAUELEMENTE BAU 11/08

физико-механичните показатели на профилите. Лабораторията притежава специализиран изпитателен стенд, който изпитва готови врати и прозорци с максимални размери 3 м/3 м. Пълният цикъл на теста включва изпитвания, симулиращи реални климатични условия като вятър, буря, дъжд, мъгла и механични деформации. Стендът е в състояние да провежда изпитания както в стандартни, така и в зададени от клиента условия за издръжливост на прозоречната конструкция. Установява се поведението и ефективността на прозореца в условията на различни географски ширини, предоставя се информация за въздухо- и водопропускливостта, топлоизолационните и звукоизолационите качества на произведената дограма. Лабораторията притежава и термографска камера, която дава възможност за провеждане на изпитания на вече монтиран прозорец. Тестът от уреда показва доколко са спазени условията за качествена изработка и монтаж на дограмата. След нотифицирането като лице за оценка на съответствието на строителни продукти, на клиентите на лабораторията към „Вайс Профил“ ООД, извършили изпитания на продукта си, се издава протокол, разрешаващ поставяне на CE маркировка върху тествания продукт. Лабораторията работи съвместно с екип професори от Химикотехнологичния и металургичен университет в София, Българската академия на науките, Скопски, Украински и Белградски университети, както и с мотивирани студенти от гореизброените висши училища, провеждащи стажа си във фирмата. Нарастващо участие и на международни пазари Продуктите с марка Weiss Profil са добре познати и известни с качеството и надеждността си на международните пазари. Дружеството успешно развива търговска дейност с корпоративни клиенти в страни като Македония, Косово, Сърбия, Албания, Хърватска, Русия, Ук-

райна, Азербайджан, Узбекистан, Испания, Румъния, Гърция. Популярността и доверието към продуктите с марка Weiss Profil непрекъснато расте. През май 2006 г. „Вайс Профил“ ООД откри търговски център на площ от 5000 кв.м в гр. Букурещ – Румъния. Дружеството има представителство в Тирана – Албания, което обслужва и улеснява работата с клиенти от страните на бивша Югославия. През март 2007 г., „Вайс Профил“ ООД откри офис и шоурум в гр. Лайпциг, Германия. За една година в Лайпциг се реализираха успешни сделки и създадоха добри партньорства. Марката Weiss Profil бе одобрена от взискателния немски потребител. От 2007 г. „Вайс Профил“ ООД изнася продукцията си и за САЩ. Сертификати и отличия От януари 2005 г. „Вайс Профил“ притежава международен сертификат съгласно ISO 9001:2000, с което изпълни предприсъединителните норми при въвеждането на международни пазарни стандарти и повишаване на качеството на продуктите. „Вайс Профил“ притежава сертификат и въведе Система за управление на околната среда ISO 14001:2004 Фирмата е сертифицирана и по Системата за управление на здравето и безопасността при работа OHASAS 18001: 1999. Профилът е сертифициран и от Украинския институт по стандартизация, като с голям и нарастващ успех се продава в тази страна, благодарение на специално разработена формула, отговаряща на местните атмосферни условия. През 2006 г. „Вайс Профил“ ООД е удостоен със сертификат за качество клас А, издаден от Board Of Agremente към Румънската академия на науките. Призът доказва качеството и конкурентоспособността на марката не само на българския, но и на европейския пазар. През есента на 2005 г. „Вайс Профил“ ООД стана носител на Златен медал от Международния технически панаир в гр. Пловдив През март 2006 г. „Вайс Профил“ ООД бе награден със „Златен глобус“ за качество на Скопския строителен панаир. През март 2006 г. в Прищина – Косово, „Вайс Профил“ ООД бе удостоен със Златен медал за качество и дизайн на предлагания продукт. В Бирмингам – Англия, през април 2006 г. на престижния Interbuil, който се провежда веднъж на две години, „Вайс Профил“ ООД получи диплом за нов качествен продукт, представен на английския строителен пазар. Три поредни години (2006, 2007 и 2008 г.) на Constuct Expo в Букурещ, Румъния, в оспорвана

конкуренция с други 36 фирми в този отрасъл, „Вайс Профил“ ООД спечели диплом за качествен продукт – най-високото отличие, присъждано от ръководството на това изложение. На есенния технически панаир в Пловдив през 2006 г. на „Вайс Профил“ ООД бяха връчени два Златни медала – прецедент в историята на изложението. Наградени бяха алуминиевите системи серия 6000 и серия 7000 за врати и прозорци на фирмата. През януари 2007 г. в Киев – Украйна, „Вайс Профил“ ООД отново бе удостоен с диплом за принос в производството на врати и прозорци. Характеристики на PVC профилите с марка Weiss Profil 4-камерната система има допълнителен среден уплътнител (EPDM) за по-добра изолация. - Уплътнителите (EPDM) за крило и каса са еднакви. - Коекструдиран уплътнител на стъклодържателя. - Масивна външна стена (>3мм) на профила с открояващ се гланц и белота. - Еднакви усилители за крило и каса от поцинкован метал (1,5 мм) за унификация и лесна работа. - Профилът е оптимизиран за работа с различна дебелина стъкла и стъклопакети. - Лесен монтаж на стъклодържател и допълнителен декоративен елемент. - 3- и 4-камерните системи са с еднаква външна геометрия, което позволява почистване с еднакви фрези. - Възможност за съчетаване на профили от 3- и 4-камерната система Разработени са 5 профила, позволяващи изпълнението на нестандартни поръчки. PVC системите отговарят на DIN стандарт, което позволява работа с различни типове обков. При двукрило отваряне, летящият кемпфер се монтира, без да е необходимо надлъжно рязане на крилото. Осигурени са фирмени капачки за летящия кемпфер и изравнителна пластина. Кемпферната сглобка е метална, вътрешна и се захваща за металния усилител. След монтаж остава скрита. Разработени са и открити пластмасови и метални сглобки за по-голяма здравина. Разработен е профил, повдигащ касата, с цел водоотливният отвор да не попада в мазилката. Така се получава правилно водооттичане. Предлага се цялата гама от цветове на немския производител на фолио Hornschuch. Огънати са по зададен от клиента радиус ��рофили. Външните алуминиеви профили (капачки), позволяват „обличането“ на PVC профилите, които могат да бъдат боядисани в произволен цвят от RAL каталог.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

В

Производител: Вива Пласт

Среща на качеството и естетиката През 2006 г. „ВИАС“ ЕООД, 100 % частно дружество, открива първата в Северна България фабрика за производство на PVC профили. Предприятието е изградено изцяло само за шест месеца със съдействието на австрийски конструктори и инженери. Персоналът е обучен в института на фирмата Greiner Extrusionstechnik. артньори П Greiner Group Основана през 1868 г. в Германия, заедно с австрийска компания, създадена през 1899, изцяло семейната фирма комбинира ефективността от експертната организация и изключителна иновативност и гъвкавост на отделните фирмени подразделения. Greiner Group се отличава с разнообразието на продукти и пазари, което е гарант за стабилния растеж. Greiner Group има общо 106 производствени центъра и офиси за продажби в цял свят. Те позволяват на свързаните подразделения да съсредоточат дейността си върху потребностите на клиента и изискванията на пазара, както местна, така и като световна водеща компания. Krauss-Maffei В цял свят Krauss-Maffei е предпочитан партньор в обработката на пластмаси. Машините на Krauss-Maffei влизат в употреба

навсякъде, където пластмасата се превръща в готово изделие. Krauss-Maffei е единствената компания на този пазар с опит в три основни машинни технологии за обработка на пластмаси: леене под налягане, реактивна технология и пресоване. Като международна компания, Krauss-Maffei присъства на всички значими световни пазари, както и в основните промишлености, свързани с изработката на пластмасови изделия. Качеството Профилът VIVA Plast е разработен, конструиран и изпитан с помощта на инженери от немския институт в Розенхайм. За първи път в България се използват наймодерните матрици със специално покритие, така наречените Power tools. Системата отговаря на изискванията на EN 12608, разработен от Европейския комитет за нормиране на PVC системи. Профилът VIVA Plast се

Трикамерно крило с трикамерна каса – малка.

произвежда с най-съвременното оборудване, предлагано от фирмите Greiner Extrusionstechnik и Krauss Maffei на световния пазар. Фирмата разполага и с лабораторно оборудване от най-висок клас, следящо за безупречното качество на профила. Внедряването, пускането и контролът в предприятието се извършва от австрийски инженери.

Специфични отлики от останалите производители • Три- и четирикамерна система с дебелина 60 мм, гарантираща висока звукоизолация от 30–32 децибела при стъклопакет 24 мм. • Захващането на обкова през двете вътрешни стени или за усилващия метален профил. • Заобленият профил придава модерния дизайн на системата VIVA Plast. • Без средно уплътнение, което не позволява задържането на вода за по-добрата изолация. • Степента на безопасност се увеличава чрез евроканала. • Естетичният цвят на уплътненията оформя модерния дизайн на изработения прозорец или врата.

Профилът VIVA Plast.

Повърхността на три- и четирикамерните системи VIVA Plast са с най-висок клас на блясък и абсорбираща способност на светлината. Висококачествените материали, несъдържащи олово, гарантират екологично безвреден профил, отговарящ на нормите за чиста околна среда. Профилите с марка VIVA Plast, изложени на драстични амплитудни атмосферни условия (влажност, средни месечни температури над 35° С и -10° С, променливо атмосферно налягане, киселинни дъждове), запазват невредима своята цялост, повърхност, блясък и цвят.

Четирикамерно крило с четирикамерна каса.

• Еднакви усилващи метални профили за каса, крило и кемпфер. • По-доброто отводняване се извършва с гладкия скосен фалц. BAUELEMENTE BAU 11/08

45

ТЕМ А НА БРО Я

Четирикамерно крило с четирикамерна каса – малка.


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати с последните тенденции в тази област. • Заоблените форми създават нови художествени решения. • Уплътненията са с ефективна геометрия, изработени от изключително издръжлив на атмосферни влияния мaтериал E.P.D.M. • Стъклодържателят дава възможност за лесно и рационално остъкляване. • Фиксирането на стъклопакета се извършва чрез специални под-

„Профилинк” се представи успешно на тазгодишния панаир в Пловдив.

по-пълна адаптивност към нашия пазар. Вече е разработена и новата 6-камерна система, отново в сътрудничество с Greinere. Tя ще бъде със 70 мм ширина на профила на касата. Серията ще излезе на пазара в абсолютно окомплектован вид с всичките необходими аксесоари и инструменти за обработката. За богатството на серията можем да съдим от факта, че се очакват около 30 инструмента за нейното производство. „Профилинк“ е в период на генерални трансформации, но стройната организация, качеството на целия технологичен процес, ритмичността на доставките и експедицията, както и доверието на взискателните клиенти, са предпоставки и за бъдещи успехи. Oписание на системите: Profilink CLASSIC • Четирикамерната система с дебелина 60 мм гарантира висока топлинна и звукова изолация. • Възможност за поставяне на 24 и 30 мм стъклопакет, съобразен

П

ложки, които следват контурите на профила. • Клиновидната подложка дава възможност за допълнително регулиране на стъклопакета. • Здравината на стените осигуряват добро закрепване на обкова и стабилност срещу отскубване. • Стоманени усилващи профили по високите критерии за здравина на Pofilink. • Висока сигурност, благодарение на централноразположен 13-милиметров евроканал за обкова. Profilink LUX • Петкамерната система с ширина 76,5 мм е с елегантен дизайн и отлични топлинни и звукови характеристики. • Възможност за поставяне на стъклопакет с дебелина 24, 30 и 36 мм, съобразен с последните тенденции в тази област. • Гладкият скосен фалц спомага за по-добро отводняване и се почиства лесно. • Водобранното крило лежи в една равнина с касата и предпазва

Производител: ТК-Пролайн

Otto Richter – най-новата марка PVC профили за врати и прозорци, произвеждани в България Otto Richter са най-новите PVC системи за прозорци и врати, произвеждани в България. Производството стартира през май тази година, а от август започнаха продажбите в България. Официалното представяне на профилните системи пред специалистите и обществеността беше направено на Есенния технически панаир в Пловдив.

външното уплътнение от вода, като предизвиква капкоотделянето от външната страна на профила, и го предпазва от пряко нагряване в периода на активното слънчево греене. • Стъклодържателят дава възможност за бързо и лесно почистване. Неговата геометрия позволява надеждно закрепване на вътрешни хоризонтални щори. • Специалните подложки, които следват контурите на профила, дават възможност за допълнително регулиране и заклинване на стъклопакета. • Дебелината на външния контур на профилите позволява сигурно закрепване на обкова и води до дълготрайно запазване на механичните характеристики на прозоречните системи. • Стоманени усилващи профили, които са универсални за основните елементи на системите „Профилинк“. Profilink ULTRA • Трикамерната система гарантира запазване на топлотехническите характеристики съгласно Програмата за енергийна ефективност. • Възможност за поставяне на 24 и 30 мм стъклопакет, съобразен с изискванията на потребителите. • По-ниският профил дава въз-

„Профилинк“. • Предимствата на стъклодържателите и клиновидните подложки се използват и при трикамерната система. • Здравината на стените дава сигурност на закрепването на обкова благодарение на централноразположения 13-милиметров евроканал. • Специфичните стоманени усилващи профили гарантират запазването на механичната якост на тази система. Profilink Premium • Конструктивна ширина на касата – 70 мм, на крилото – 80 мм, а на системата – 90 мм и височина – 115 мм. • Използват се същите усилители и стъклодържатели. • Възможност за поставяне на 24, 30 и 36 мм стъклопакети. Технически характеристики на профилите Profilink: • Kоефициент на – U = (0.86 – 1.49) W/m2K. • Коефициент на шумоизолация Rw ≥ 31 dB. • Животът на профилите Profilink е практически неограничен при спазване на експлоатационните изисквания за почистване и поддръжка на прозорците. • PVC дограмата повишава значи-

Новата производствена база.

можност за увеличаване светлия отвор на прозоречната система. • Уплътненията с ефективна геометрия от E.P.D.M. са универсални и за тази система на

телно топлоизолацията и по този начин разходите за отопление значително намаляват. • Гладка, хигиенична и лесна за поддръжка повърхност.

лед внимателно проучване на С потенциалните възможности, за място на завода е избран гр. Си-

специалисти е другата съществена причина, която натежава при вземането на решение, къде да бъде изграден заводът. Той е оборудван с последно поколение високотехнологични машини на водещи производители. Процесите по екструдирането се извършват с екструдери на Cincinnati Extrusion. Участието на човешкия фактор е сведено до минимум. Има собствена лаборатория за контрол на качеството на произвежданите изделия. Производствените мощности са разположени в нова сграда, като са създадени отлични условия за труд. Не��ависимо че присъства отскоро на пазара, компанията има вече изградена

листра. Изборът е предопределен по няколко причини. Производството и търговията с PVC профили е в значителна степен локално обусловена. Местоположението на завода дава изключително добър достъп до пазарите в България, Румъния и Молдова. Добрата локация дава възможност да се намалят значително разходите за логистика и транспорт. От друга страна, производствените мощности се изграждат в район с дългогодишни традиции в областта на екструдирането. Наличието на квалифициран персонал и

BAUELEMENTE BAU 11/08

47

ТЕМ А НА БРО Я

тази автоматична миксерна система.) Произход на суровините: BorsodChem, Baerlocher, Chemson, Kaneka, Kronos, CTS, Reagens, Wacker Group. Качеството на изходния продукт се гарантира допълнително, като на всеки час от всеки един от екструдерите се взима проба за изследване на качествените показатели. След добрия прием на предложените серии, „Профилинк“ разширява гамата на продуктите си с цел


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати

Четирикамерно крило и четирикамерна каса.

П

Основни предимства на профила VIVA Plast • Със своята три- и четирикамерна система, профилът осигурява висока топло- и хидроизолация при най-тежки климатични условия. • Поставеният при производството TPV уплътнител позволява подобра хидро- , топло- и звукоизолация при температура от -50° С до + 70° С, с което същевременно се увеличава енергийният капацитет на дограмата. • Използва се 24-милиметров стъклопакет, съответстващ на световните стандарти за висококачествена звуко- и топлоизолация.

Производител: Профилинк

Планирано е постоянно разширяване на продуктовата гама

Фирма „Профилинк“ ЕООД се намеси сериозно на пазара за PVC профили през 2005 г. Идеята и първите стъпки за създаване на компания за екструдиране на PVC прозоречни профилни системи датират от 2002 г. Това решение стъпва на благодатна база, на опита и традициите на известната с добрата си организация и модерно производство пловдивска фирма „Теолинопласт“, специализирана в екструдирането и дистрибуцията на външни ролетни щори от PVC, както и различни PVC изделия за бита и строителството.

ТЕМ А НА БРО Я

а база на натрупания опит Н ръководството на фирмата решава да започне и производство на PVC профили. Затова още през 2002 г. разработва основен план за развитие на новосъздадената фирмена структура. След анализ на пазара и прогнозите за развитие у нас и в региона фирмата разработва дългосрочна програма, която е в сила и се спазва и до днес. След консултации и разговори с една от водещите фирми за производство на екструзионна техника в Европа Greiner Еxtrusionstechnik GmbH се решава освен с технологичните линии, специалистите на Greiner да се ангажират и с разработката на профилната система и цялостната инструментална екипировка за нейното екструдиране. За бързото разрастване на „Профилинк“ спомага и добре изградената собствена дистрибуторска мрежа – складове в 17 града на страната (София, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра, Монтана, Хасково, Шумен, Кърджали, Берковица, Благоевград, Петрич и Ямбол). Положителен факт е доброто ниво на логистика, създадено от фирмата. Готовите за експедиция профили не се задържат излишно време в базата, ритмично се товарят на

46 BAUELEMENTE BAU 11/08

собствени камиони и поемат към складовете. Другата основна причина за бързо нарасналата популярност на „Профилинк“ е, че системите предлагат някои много характерни удобства при изработката и монтажа на прозорците. Факт е и по-висока каса за 3-камерната система, като едновременно се предлагат 4- и 5-камерните варианти на крилото. Четирикамерният предлага класически вид на дограмата, а при другия се употребява т.нар. водобранно крило – серия Lux. Вече е разработена и се произвежда нова 6-камерна система Profilink Premium с 6-камерно водобранно крило, с ширина 80 мм

Профилът съответства на световните стандарти за звуко- и топлоизолация.

и 5-камерна каса с ширина 70 мм. По-голямата ширина на профила води до значително увеличение на качествените показатели, характеризиращи системата. Коефициентът на топлопреминаване на готов прозорец от тази система е 1,27, при положение че се използва стъклопакет с ширина 24 мм, с нискоемисийно стъкло с меко покритие и запълнен с аргон. От друга страна, всичките профили – каса, крило и делител – ползват една и съща метална армировка и същите стъклодържатели, което е от голямо практическо удобство за всеки производител. Още със стартирането на серията е помислено за разнообразие на стъклодържателите, така че комбинацията между крило и стъклодържатели да позволява употребата на стъклопакети с различна дебелина – 24, 30 и 36 мм. Предстои инсталиране на нови машини. Първоначално заводът „Профилинк“ започва работа с три екструдера и две профилни системи, напълно завършени, съобразени с географското разположение на страната ни и климатичните й особености. Малко по-късно е доставен и четвърти екструдер, който изтегля нова окомплектована серия профили. Поради разрастване на обемите на производство и стремежа за обогатяване на номенклатурата на произвежданите профили са поръчани още екструдери, инсталирането на които предстои до края

С модерното оборудване разширяването на продуктовата гама не е проблем.

• С използването на еднотипен усилващ метален профил се улеснява производственият цикъл. • Разнообразието на профилите позволява лесен избор на желания дизайн. • Използването на най-новите немско-австрийски технологии, инструменти и материали осигурява производството на висококачествени профили. • Облицованият с фолио в богата цветова гама PVC профил позволява приспособяването му към всеки интериор и вкус. • Като използва най-качествени суровини по световните стандарти, продукцията е издръжлива на екстремни климатични условия.

на тази година. В „Профилинк“ се правят структурни и организационни промени. Наскоро фирмата направи голяма инвестиция в закупуването на завод с 30 000 кв.м разгъната застроена площ. Новата производствена база бе открита в началото на октомври 2008 г. Осемте екструдера на „Теолинопласт“ заедно с дванадесетте екструдера на „Профилинк“ ще формират екструзионно производство с марка Profilink. Същевременно „Теолинопласт“, която вече е с утвърдено име сред крайните клиенти, ще продължи да произвежда прозорци, щори и ще обхване процесите на дистрибуция и монтаж. Със закупуването на автоматични миксерни системи през 2005 и 2008 г. фирмата продължава пътя на своето развитие в предначертаната посока. Предимства на автоматичната миксерна система: • при обработката на суровината и нейното формиране процесът става независим и освободен от грешки на човешкия фактор; • възможност много бързо и без практическа загуба на суровина да се мине от производството на бели към производството на цветни профили; • с нейното управление е ангажиран само един оператор, задаващ параметрите на желаната смес в компютърната система и оттам тя предава информацията към изпълнителното устройство. А самото дозиране и следене на състава се извършва от автомат. (Съставът на изходната суровина, от която се екструдират профилите, трябва да бъде съобразен с географското положение на страната, за която са предназначени. Обяснението се крие в интензитета на слънчевото греене в различните географски пояси, а оттам – разликата в необходимото количество стабилизатор в състава на профила. От друга страна, съществува разлика в процентното съдържание на пълнителите между белите и цветните профили, процеси, при които за всички пренастройки на дозировката се грижи именно


BB документация: Европейски производители на PVC профилни системи за прозорци и врати стареене (БДС EN513) за нашата климатична зона се получават следните резултати: Показател Резултат Стойност и допуск на показателя ΔL 0,2 ≤ 1,0 Δа -0,4 ≤ 0,5 Δв 0,6 ≤ 3,0 ΔЕ 1,5 ≤ 5,0

3-камерна система Otto Richter.

широка дистрибуторска мрежа, която продължава да се развива. До края на октомври са изградени складове в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Русе, Разград, Добрич, Ямбол, Смолян, както и в Бяла Слатина, Радомир, Берковица, Елхово. До края на годината ще бъде отворена втора складова база в София, както и в Благоевград. Продуктите Две са концепциите, които са в основата на разработката на продуктите: Достъпност и устойчивост, съчетани с модерен дизайн и визия – предлагат се най-търсените 3-, 4- и 5-камерни профили. Отличителната черта на профилите е тяхната превъзхождаща белота и блясък, което се дължи на подобрената рецепта. Ламинираните профили се предлагат с фолио на COVA и лепило Kleiberit. Предлагат се най-търсените разцветки – златен дъб и махагон. Дизайнът на профилите е съобразен с последните тенденции в тази област, като дава възможност за лесно почистване. Подобрената формула на сместа гарантира устойчивостта и дълготрайността на произвежданите профили. При тестовете за изкуствено

ТЕМА Н А БРОЯ

Ч

При тестовете за якост на удар (kJ/ m2) профилите показват издръжливост от 66 kJ/m2 при стойност и допуск на показателя (БДС EN ISO 179-2) ≥ 20. Осигурява се максимално удобство при работ�� със системите, със създаването на максимален брой решения за всеки един случай – 3- и 4-камерните профили са с 60 мм широчина на

4-камерна система Otto Richter.

профила, а 5-камерната система е с широчина от 70 мм. Системите са проектирани така, че да имат максимална съвместимост. Профилите за врати, летящият кемпфер, стъклодържачите са еднакви и за трите системи. Допълващите профили, като колона, тръба, адаптор, присъединителен

Производител: Чукурови

HAMMER Plast – екологично чисти профили с калциево-цинков стабилизатор През тази година фирма „Чукурови“ предложи на българския пазар PVC профили за прозорци и врати с марката HAMMER Plast. Те се отличават с превъзходно качество, топло- и шумоизолация на съвременно ниво.Екологичността на профила, произведен с калциевоцинков стабилизатор гарантира сигурност и спокойствие. Профилът HAMMER Plast е разработен, конструиран и изпитан с помощта на австрийските специалисти от института Greiner Extrusionstechnik. Профилът се произвежда от фирмите Greiner Extrusionstechnik и Krauss Maffei. окритието на 4-камерната П система HAMMER Plast е с найвисок клас блясък.Висококачествените материали, несъдържащи

48 BAUELEMENTE BAU 11/08

олово, гарантират екологично безвреден продукт, отговарящ на нормите за чиста околна среда. Изложени на различни климатич-

профил са съвместими и за 3-, и за 4-камерната система. Четирикамерната система е разработена във вариант с малка и голяма каса. Голямата 4-камерна каса е възможно да бъде използвана с 3-камерно крило. Всички профили се предлагат във варианти без уплътнение или с машинно монтирано TPV уплътнение. Профилите са без централно уплътнение. Уплътненията се предлагат в два цвята – сив и черен. Предлага се и EPDM уплътнител. Профилите се предлагат с три вида стъклодържачи – за единично стъкло 6–8 мм, за стъклопакет 24–26 мм и за двоен стъклопакет 30–32 мм. Стъклодържачите са с ко-екструдирано уплътнение, което също се предлага в два варианта – сив и черен цвят. Използва се универсален усилител и за трите системи. Профилите са с 13 мм канал за обкова и могат да се използват с всички познати марки обков. Характеристика на профилите - 60 и 70 мм широчина, гарантиращи висока степен на енергоспестяване и шумоизолация. - 13 мм канал за обкова, даващ необходимата стабилност. - Модерен дизайн, даващ възможност прозорецът да бъде част от художественото оформление на интериора. - По-широк светъл отвор при 3- и 4-камерните системи, като за хората, предпочитащи по-масивния дизайн има възможност за съчетаване на 3-камерно крило с 4-камерната голяма каса. - Трите вида стъклодържачи – за единично стъкло, стъклопакет и двоен стъклопакет – дават възможност за широка сфера на приложение и различни пространствени решения. - Предлагат се с монтирано TPV

ни условия, профилите HAMMER Plast запазват своята цялост, блясък и цвят. Отличителни белези и предимства на профила • Четирикамерната система с дебелина 60 мм гарантира висока шумоизолация. • Съществува възможност за поставяне на стъклопакет 24мм. • Дизайнът на профила дава възможност за разнообразни архитектурни решения. • Гумените уплътнения са две, изработени от качествен, устойчив на атмосферните влияния материал ЕПДМ. • Усилващият стоманен профил осигурява допълнителна здравина на профила. • Стъклодържателят дава възможност за лесно и рационално остъкляване. Технически характеристики • Коефициент на U = (0.86 – 1. 49) W/ m2 k . • Висок коефициент на шумоизолация. Гаранцията на профилите HAM-

5-камерна система Otto Richter.

уплътнение или без уплътнение с възможност за използване на EPDM уплътнител. - Кемпферните сглобки са разработени така, че да осигурят максимална здравина на захващането и лесен и бърз монтаж. - Здравината на стените гарантира сигурно захващане на щори, противонасекомни мрежи и др. - Допълващите профили (кутия, тръба, адаптор, присъединителен профил) дават възможност за разнообразни решения. - Използването на универсален метален усилител гарантира здравината на изработените прозорци и врати. - Прозорци, които могат да издържат „цял живот“. Много по-високи показатели за издръжливост на удар и стареене в сравнение с възприетите европейски стандарти. С развитието на пазарното присъствие на компанията в България, в бъдеще с марката Otto Richter ще бъдат предложени множество съпътстващи продукти – от крепежни елементи до машини за изработка на прозорци и врати.

4-камерната система HAMMER Plast

MER Plast е за неограничен период при спазване на експлоатационните изисквания за поддръжка на прозорците.


²¹¥£ŽŠ³ŒŽ¥ ³¥¢Š¡¥ Ž¥ 39& °¹¯¾ŠŽŠ ²Š²³Œ­Š ¨¥ °¹¯¨¯¹¡Š Š £¹¥³Š

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

aluplast

Dimex

Dimex

Dimex

Dimex

Dimex

Dimex

Ideal 2000+ Ideal 4000

Ideal 5000+ Ideal 6000

Ideal 7000

Ideal 8000

Schiebefenster Ă&#x152;Ă&#x2C6;Ă&#x2014;Ă&#x201E;Ă&#x20AC;½Ă&#x160;Ă&#x201A;

Hebe-SchiebetĂźr Ă&#x152;Ă&#x2C6;Ă&#x2014;Ă&#x201E;Ă&#x20AC;½Ă&#x160;Ă&#x201A;Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x2039;¿à Ă&#x2026;Ă&#x20AC;½Ă&#x160;Ă&#x201A;

Rollladen Ă?Ă&#x2039;Ă&#x2C6;Ă&#x201A;Ă?Ă&#x160;Ă&#x2026;Ă&#x2013;Ă&#x2039;Ă?Ă&#x2026;

HaustĂźr ÂżĂ?½Ă?Ă&#x2026;

Klappladen Ă&#x2021;½Ă&#x152;½Ă&#x201C;Ă&#x2026;

Elegance 8.0 AD + Elegance 8.0 MD

Elegance 8.0 AD Alu-Dual

Elegance 8.0 MD Alu-Dual

Contour ÂŽ 7.0 MD

Contour ÂŽ 7.0 AD

Contour ÂŽ 7.0 MD Alu-Dual

°Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2030;Ă&#x2C6;Ă&#x192;Ă?Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x152; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2019;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă?Ă Ă&#x201C;Ă

Â&#x;\:DEEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;

7Â&#x;[8JEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;

8Â&#x;gEHG;:D6EHÂ&#x17E;LEG?>EDI6BD6?B?8;GI?A6BD6Â&#x;ÂŽĂ Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2020;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x192;Ă Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă&#x2020; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2019;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă?Ă Ă&#x201C;Ă

e6N?DD6EI86GVD;ÂĄFGE>EGM?9Â&#x;gBQ>96D;Â&#x17E;LEG?>EDI6BDEÂ&#x;:Â&#x;gBQ>96D;HFE8:?96D; ;Â&#x;g6G6B;BDEFBQ>96D;H?>D6HVD;

 Â&#x;\:DEEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;7Â&#x;[8JEHE8Ee6N?DD6EI86GVD;ÂĄK6H6:D?8G6I? 

8Â&#x;gE8;GI?A6BD6EHHFE8:?96D; e6N?DD6EI86GVD;D6;B;C;DI?H9EB;C?G6>C;G? Â&#x;gBQ>96PFG?DM?F 7Â&#x;j?FL6GCED?A6

 

8Â&#x;gBQ>96D;HFE8:?96D; 9Â&#x;g6G6B;BDEFBQ>96D;

 

:Â&#x;[GJ9? YLE:D??=?B?PD?8G6I?d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6Â&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>67VBFGEK?BÂ&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>6M8;I;DFGEK?BÂ&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)i?HI;CD?;B;C;DI?>6GEB;ID?PEG?Â&#x192;G;HF;AI?8DEMVBEHID? AECFB;AI?>6GEB;ID?PEG?Â&#x192;FG;:B696D?D6F6>6G6 pFGEH?gGEK?B?>68IEGEHI;F;DD?AEDHIGJAM??fHIQAB;D?;>6I;G6H?Â&#x192;>?CD?9G6:?D?Â&#x192;FG?HIGE@A?ÂĽHEB6GD? AEDHIGJAM??

 

 6Â&#x;`>MVBEEM8;I;D?

7Â&#x;bE;AHIGJ:?G6D?

8Â&#x;gEAG?I?HKEB?E9Â&#x;gG6AI?N;HA?EF?IHM8;ID?6FB?A6M??

:Â&#x;[QG8;HD?:;AEG?

i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8EIED6+1FGEK?B?I;Â&#x192;HFEG;: ?>?HA86D?VI6D6-' -"~x}ÂĽx

i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8ED6AEDHIGJAM?VI6

h;>JBI6I?EI?>F?I86D;D6H?HI;C?I;

C

C

C

C

iIE@DEHID6AE;KÂ&#x201A;>6IEFBE?>EB6M?V

bis Ă&#x201A;Ă&#x152; 1,1/ 1,4 2â&#x20AC;&#x201C;5 2â&#x20AC;&#x201C;4

[;7;B?D6D6HI;D6I6D6FGEK?B6

 

/â&#x20AC;&#x201C;

[;AEG6I?8D6E7G67EIA6D6FGEK?B?I;

iIE@DEHID6AE;KÂ&#x201A;>6>8JAE?>EB6M?V

i6D?G6P?H?HI;C?

[EFQBD?I;BD?;B;C;DI?A/B

C

bis Ă&#x201A;Ă&#x152; 1,1 bis Ă&#x201A;Ă&#x152; 0,1 bis Ă&#x201A;Ă&#x152; 1,0A bis Ă&#x201A;Ă&#x152; 0,6

2â&#x20AC;&#x201C;5

2â&#x20AC;&#x201C;4

2â&#x20AC;&#x201C;4

2â&#x20AC;&#x201C;4

2â&#x20AC;&#x201C;4

2â&#x20AC;&#x201C;4

A/B

A/B

B

A/B

B

A/B

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

1,3/1,1/ 1,2

1,3

1,3

1,1/1,3

â&#x20AC;&#x201C;5

â&#x20AC;&#x201C;5

â&#x20AC;&#x201C;5

â&#x20AC;&#x201C;5

1,1/1,2 1,1/1,3 â&#x20AC;&#x201C;5

â&#x20AC;&#x201C;5

xÂ&#x;HQ9B6HDEEF?H6D?;IED6H?HI;C?I;Â&#x192;G;HFÂ&#x201A;JA6>6D?VI6>6?>FEB>86D;

 %$8(/(0(17(%$8 


Dimex Dimex Dimex

Gealan Fenster-Systeme Gealan Fenster-Systeme Gealan Fenster-Systeme Gealan Fenster-Systeme Gealan Fenster-Systeme Gealan Fenster-Systeme Gealan Fenster-Systeme

Inoutic Deceuninck GmbH

Komfort Objekt Perfekt Hebe-Schiebesystem Ă&#x152;Ă&#x2C6;Ă&#x2014;Ă&#x201E;Ă&#x20AC;½Ă&#x160;Ă&#x201A;Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x2039;¿à Ă&#x2026;Ă&#x20AC;½Ă&#x160;Ă&#x201A;

System S 3000 System S 7000IQ System S 8000IQ System HST System RA E plus System-Schiebefenster Ă&#x152;Ă&#x2C6;Ă&#x2014;Ă&#x201E;Ă&#x20AC;½Ă&#x2013;Ă&#x152;Ă?Ă&#x2039;Ă&#x201E;Ă&#x2039;Ă?Ă&#x201A;Ă&#x201C; System-SchiebetĂźr Ă&#x152;Ă&#x2C6;Ă&#x2014;Ă&#x201E;Ă&#x20AC;½Ă&#x2013;½¿Ă?½Ă?½

Prestige AD

    

     

 

 

 

 

1,3

â&#x20AC;&#x201C;5 

   

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

   

   

 4/9A

4/9A

â&#x20AC;&#x201C;4 

 

1,4/1,6 1,5/1,6

â&#x20AC;&#x201C;44/8A 

 

 

 

 

  

  

4/9A

47

4/9A

bis Ă&#x201A;Ă&#x152; 1,4 bis Ă&#x201A;Ă&#x152; 1,0 bis Ă&#x201A;Ă&#x152; 1,2

47

47 

1,9 

4/9A

0,85

44  

 

SSK 5 SSK 5 Inoutic Deceuninck GmbH Inoutic Deceuninck GmbH Inoutic Deceuninck GmbH Inoutic Deceuninck GmbH

profine GmbH KBE Fenstersysteme profine GmbH KBE Fenstersysteme

HST 76 NL 71 Wintergartenfassade Ă&#x201E;Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x160;½Ă&#x20AC;Ă?½à Ă&#x2026;Ă&#x160;½

Anschlagdichtung !$ System 70 mm SELECT Anschlagdichtung !$ System 70 mm

Inoutic Deceuninck GmbH Elite / Arcade

Prestige + Elite

¿�½�½ Haustßr

Passivhaus Ă&#x152;½Ă&#x17D;Ă&#x2026;ÂżĂ&#x160;½Ă&#x2021;Ă&#x2014;Ă&#x2013;½

Inoutic Deceuninck GmbH

Dimex

Komfort

Prestige MD +

DimexContour ÂŽ 7.0 AD Alu-Dual 4/9A

4/9A

2/5A

4/9A

1,2

0,8

1,3     

    

    

  

4/9A

SSK 4 SSK 4 SSK 4

1,5 

seit Ăźber Ă&#x152;Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x201A; 20Ă Ă&#x152;Ă&#x201A; Jahren4/9A

4/9A

4/9A

1,5

1,3

1,3

4

4

_WX\c\^bWÂ&#x201E;h;:6AM?VI6D;DEH?EI9E8EGDEHI>6:EHIE8;GDEHII6D6FE:6:;D6I6?DKEGC6M?VÂ&#x201A;

%$8(/(0(17(%$8
profine GmbH KBE Fenstersysteme

profine GmbH KBE Fenstersysteme

profine GmbH KBE Fenstersysteme

profine GmbH KĂśmmerling Kunststoff

profine GmbH KĂśmmerling Kunststoff

profine GmbH KĂśmmerling Kunststoff

profine GmbH KĂśmmerling Kunststoff

profine GmbH KĂśmmerling Kunststoff

profine GmbH KĂśmmerling Kunststoff

profine GmbH KĂśmmerling Kunststoff

profine GmbH KĂśmmerling Kunststoff

L.B. Profile

HaustĂźrsystem ÂżĂ?½Ă?Ă&#x2026; 58 mm / 70 mm

Anschlagdichtung !$ System 58 mm

GlassWin System

KĂśmmerling 88 plus

KĂśmmerling 88 plus AluFusion

AluFusion

GlassWin System 70 mm

EuroFutur Classic

EuroFutur Elegance

EuroFutur MD Classic

EuroFutur MD Exklusiv

PAD Classic 3K+ 5â&#x20AC;&#x201C;5K, 60 mm fv / fb / hfv + fv hfv

PAD HaustĂźr 0!$ ÂżĂ?½Ă?½ Ă&#x2039;Ă?¿½Ă?Ă&#x153;Ă&#x160;Ă&#x201A; L.B. Profile innen/AuĂ&#x;en Ăśffnend Ă&#x160;½¿Ă&#x2014;Ă&#x160;Ă&#x160;½¿Ă&#x2014;Ă?Ă?Ă&#x201A;

ÂŽĂ Ă&#x2030;Ă?Ă&#x2020;Ă&#x17D;Ă?Ă&#x192;Ă Ă&#x17D;Ă&#x2030;Ă&#x2020; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2019;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă?Ă Ă&#x201C;Ă

70 mm

profine GmbH KBE Fenstersysteme

°Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2030;Ă&#x2C6;Ă&#x192;Ă?Ă&#x2026;Ă&#x2030;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă&#x152; Ă&#x17D;Ă Ă&#x2019;Ă&#x2030;Ă&#x2019;Ă&#x201C;Ă&#x2020;Ă?Ă Ă&#x201C;Ă

Mitteldichtung -$ System 70 mm

²¹¥£ŽŠ³ŒŽ¥ ³¥¢Š¡¥ Ž¥ 39& °¹¯¾ŠŽŠ ²Š²³Œ­Š ¨¥ °¹¯¨¯¹¡Š Š £¹¥³Š

e6N?DD6EI86GVD;ÂĄFGE>EGM? Â&#x;\:DEEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;7Â&#x;[8JEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;

ÂżĂ&#x192;Ă&#x2026; ÂżĂ&#x192;Ă&#x2026; ÂżĂ&#x192;Ă&#x2026; ohne ohne ohne

1)

1)

1)

1)

1)

1)

8Â&#x;gEHG;:D6EHÂ&#x17E;LEG?>EDI6BD6?B?8;GI?A6BD6Â&#x;9Â&#x;gBQ>96D;Â&#x17E;LEG?>EDI6BDEÂ&#x; :Â&#x;gBQ>96D;HFE8:?96D; ;Â&#x;g6G6B;BDEFBQ>96D;H?>D6HVD;Â&#x;\:DEEHE8EÂ&#x17E;8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHÂ&#x;

7Â&#x;[8JEHE8E

e6N?DD6EI86GVD;ÂĄK6H6:D?8G6I? 

8Â&#x;gE8;GI?A6BD6EHHFE8:?96D; e6N?DD6EI86GVD;D6;B;C;DI?H9EB;C?G6>C;G? Â&#x;gBQ>96PFG?DM?F 7Â&#x;j?FL6GCED?A6

8Â&#x;gBQ>96D;HFE8:?96D; 9Â&#x;g6G6B;BDEFBQ>96D;:Â&#x;[GJ9? YLE:D??=?B?PD?8G6I?

d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6Â&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

ÂżĂ&#x192;Ă&#x2026; ohne

1)

d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>67VBFGEK?BÂ&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

d6AHÂ&#x201A;G6>C;GD6FGEK?B67;>6GC?GE8A6>6M8;I;DFGEK?BÂ&#x192;8CCÂ&#x2039;Â&#x2039;

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)RAL G2 996

i?HI;CD?;B;C;DI?>6GEB;ID?PEG?Â&#x192;G;HF;AI?8DEMVBEHID? AECFB;AI?>6GEB;ID?PEG?Â&#x192;FG;:B696D?D6F6>6G6

i6D?G6P?H?HI;C? pFGEH?gGEK?B?>68IEGEHI;F;DD?AEDHIGJAM??[EFQBD?I;BD?;B;C;DI?fHIQAB;D?;>6I;G6H?Â&#x192;>?CD?9G6:?D?Â&#x192;FG?HIGE@A?ÂĽHEB6GD? AEDHIGJAM?? [;AEG6I?8D6E7G67EIA6D6FGEK?B?I; 6Â&#x;`>MVBEEM8;I;D?7Â&#x;bE;AHIGJ:?G6D? 8Â&#x;gEAG?I?HKEB?Eseit 20 Jahren Ă&#x152;Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x201A;Ă Ă&#x152;Ă&#x201A;

9Â&#x;gG6AI?N;HA?EF?IHM8;ID?6FB?A6M??:Â&#x;[QG8;HD?:;AEG?seitĂ&#x152;Ă?Ă&#x2039;žĂ&#x201A;Ă Ă&#x152;Ă&#x201A; Ăźber 30 Jahren 

 in Ă&#x20AC;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x201D;Ă&#x192;Ă?Ă&#x2039;ž Ă&#x17D;Ă&#x192;Ă Ă&#x2020;Ă?Ă?Ă&#x17D;žĂ&#x201D;Ă&#x2020;Ă? Anmeldung

i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8EIED6+1FGEK?B?I;Â&#x192;HFEG;: ?>?HA86D?VI6D6-' -"~x}ÂĽx

i;GI?K?A6I?>6A6N;HI8ED6AEDHIGJAM?VI6

 4/9A

h;>JBI6I?EI?>F?I86D;D6H?HI;C?I;

4/9A

4/9A

4/9A

iIE@DEHID6AE;KÂ&#x201A;>6IEFBE?>EB6M?V

1,2

1,6

1,4

iIE@DEHID6AE;KÂ&#x201A;>6>8JAE?>EB6M?V

4

4

3

[;7;B?D6D6HI;D6I6D6FGEK?B6 _WX\c\^bWÂ&#x201E;h;:6AM?VI6D;DEH?EI9E8EGDEHI>6:EHIE8;GDEHII6D6FE:6:;D6I6?DKEGC6M?VÂ&#x201A;

 %$8(/(0(17(%$8 *4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

4/9A

9A

1,3

1,4

1,3 â&#x20AC;&#x201C; 1,2

1,3 â&#x20AC;&#x201C; 1,2

1,2

1,0

1,5/ 1,4

4

3

4

4

4

5

1,0 â&#x20AC;&#x201C; 1,3 â&#x20AC;&#x201C; 0,8 0,9 Ă&#x20AC;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x201D;Ă&#x192;Ă?Ă&#x2039;ž inĂ&#x2020;Ă&#x2026;Ă?Ă&#x2020;Ă?Ă&#x20AC;žĂ&#x2039;Ă&#x192; PrĂźfung

*4 A/B

A

xÂ&#x;HQ9B6HDEEF?H6D?;IED6H?HI;C?I;Â&#x192;G;HFÂ&#x201A;JA6>6D?VI6>6?>FEB>86D;


L.B. Profile L.B. Profile

L.B. Profile L.B. Profile L.B. Profile L.B. Profile L.B. Profile L.B. Profile L.B. Profile

Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec Plustec

PAD CONTOUR 5K 70 mm PAD CONTOUR 0!$#/.4/52ÂżĂ?½Ă?½ 70 mm HaustĂźr L.B. Profile Ă&#x2030;Ă&#x2030;Ă&#x2039;Ă?¿½Ă?Ă&#x153;Ă&#x160;Ă&#x201A;Ă&#x160;½¿Ă&#x2014;Ă&#x160; innen/auĂ&#x;en Ă&#x160;½¿Ă&#x2014;Ă?Ă?Ă&#x201A; Ăśffnend

L.B. Profile

PAD Eurowin 60 mm Sparsystem

PCD Combisystem 70 mm AD + MD fv/hfv PCD Combisystem 80 mm A + MD hfv PCD Combisystem 0#$#OMBISYSTEM HaustĂźr ÂżĂ?½Ă?½ Ă&#x2039;Ă?¿½Ă?Ă&#x153;Ă&#x160;Ă&#x201A; innen/auĂ&#x;en Ăśffnend Ă&#x160;½¿Ă&#x2014;Ă&#x160;Ă&#x160;½¿Ă&#x2014;Ă?Ă?Ă&#x201A; PAD XT-System 107 mm vertieft. System

PAD Containersystem 107 mm PAD SchiebetĂźren 107 mm PAD SchwingflĂźgel PAD Chaletsystem

classic softline comfort classic quattro Haustßr euroline ¿�½�½EUROLINE premium performance Haustßr designline ¿�½�½DESIGNLINE Plustec plus

        

        

 9A

9A

RAL G2 996

9A

1,5

1,3

1,3 1,2

4

4

B

A/B

A 9A

9A

9A

**

1,2 1,0

1,4

1,4

1,3

1,6

1,6

1,6

1,4

1,7

1,2

1,3

1,3

1,0

4/5

4/5

4

4

4

4

4

4

4

4

x

A/B

A/B

A

A/B

A/B

3,0

3,0

2,7

3,0

3,0

2,7

3,0

3,0

RAL G2 996

A 

      

      

  /â&#x20AC;&#x201C; 

  /â&#x20AC;&#x201C;     

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

  

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 1)

   

1) 1) 1) 1) 1) 1)

* * * 

1)

* * * 

   

     

   

      **

**

 

A

A     1)3,0 4

FEHEN;DE8I;LDÂ&#x201A;:EAJC;DI6M?VÂ&#x2026;B6A?G6D?Â&#x2026;Â&#x2039;H6CE>6+1FGEK?B?Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2039;8>68?H?CEHIEIFGEK?B6

%$8(/(0(17(%$8
²±¡£®©³¦¬®¡ ³¡¢¬©·¡ ®¡ 39& °±¯µ©¬®© ²©²³¦­© ¨¡ °±¯¨¯±·© © £±¡³©

ŸÅ¿½ÌȽÎÏ ǽÉÂÍÅ

ŸÅ¿½ÌȽÎÏ ǽÉÂÍÅ

ž¨¥§

13"$5*$&ǽÉÂÍÅ

ž¨¥§

1SFTUJHFŠ-JHIU

ž¨¥§

1SFTUJHF

ž¨¥§

1SFMVEFŠ-JHIU

Ÿ\:DEEHE8Ež8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸ7Ÿ[8JEHE8Ež8;GI?A6BD6?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸ

Ÿ\:DEEHE8Ež8;GI?A6BD6?B?:EBD6LEG?>EDI6BD6EHŸ7Ÿ[8JEHE8E

&''&$5 ǽÉÂÍÅ /07"- ǽÉÂÍÅ 015*." ǽÉÂÍÅ 13&45*(& ǽÉÂÍÅ

1SFMVEF

®ÁÉÍÆÎÏÃÁÎÉÆ ÎÁÒÉÒÓÆÍÁÓÁ

ž¨¥§

ÈÏÂÎÏ

ÈÏÂÎÏ

ÈÏÂÎÏ

ÈÏÂÎÏ

°ÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌ ÎÁÒÉÒÓÆÍÁÓÁ

e6N?DD6EI86GVD;¡FGE>EGM?

8ŸgBQ>96D; 9ŸgBQ>96D;HFE8:?96D; :Ÿg6G6B;BDEFBQ>96D; e6N?DD6EI86GVD;¡76BAEDHA?8G6I?

8ŸgE8;GI?A6BD6EHHFE8:?96D; e6N?DD6EI86GVD;D6;B;C;DI?H9EB;C?G6>C;G? ŸgBQ>96PFG?DM?F 7Ÿj?FL6GCED?A6 8ŸgBQ>96D;HFE8:?96D; 9Ÿg6G6B;BDEFBQ>96D; YLE:D?8G6I?gGEK?B?>68IEGEHI;F;DD?AEDHIGJAM?? [EFQBD?I;BD?;B;C;DI?[;AEG6I?8D6E7G67EIA6D6FGEK?B?I;i;GI?K?A6I?FE-'¡-"~x}¥xi;GI?K?A6I?>6AEDHIGJAM??bE;K?M?;DI¡IEFBE?>EB6M?Vž2¥y&Ÿ

 Š 

 Š 

 Š 

 Š 

Š

Š

Š

Š

Š

bE;K?M?;DI¡>:G68?D6D6HFE@A6I6ž )Ÿ

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

X;BEI6D6FGEK?B6ž¹Ÿ

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

Š

XBVHQAD6FGEK?B6ž0"Ÿ[;7;B?D6D6HI;D6I6D6FGEK?B6žCCŸ

bE;K?M?;DI¡>8JAE?>EB6M?VžŸ bE;K?M?;DI¡IEFB?DDEH8?86D;ž¹Ÿ

_WX\c\^bW„h;:6AM?VI6D;DEH?EI9E8EGDEHI>6:EHIE8;GDEHII6D6FE:6:;D6I6?DKEGC6M?V‚

 %$8(/(0(17(%$8 


°±¯¥´«³©© ³¦¶®¯¬¯¤©© ±ÆÙÆÎÉàÓÁÎÁ5HQVRQÈÁÐÑÏÃÆÓÑàÃÁÎÆÉÒÌÛÎ×ÆÈÁÚÉÓÁ

£ÉÒÏËËÏÍÕÏÑÓÒÏÄÑÁÎÉØÆÎÑÁÈÖÏÅ ÎÁÆÎÆÑÄÉà ¥¸È½¼É¼Æ¹È¸Ê¸ÊÆÇÃÆÀ¿ÆøÎÀ× ½Å½È»ÀÁŸʸ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊ Ÿɻȸ¼Àʽ¿¸ºÀÉÀÀÆÊĽÈÂÀʽ ÂÆÀÊÆɸº¿½ÊÀ¿¸ ÆÉÀ»ËÈ׺¸Å½Ÿ¼Æ¹ÈÆÇÈƺ½ÊȽÅÀ½ÀνýŸÉÆϽÅÆ ¼½ÁÉʺ¸Ñ¸ÉÃÒÅν¿¸ÑÀÊŸÉÀÉʽĸšÆ¼½ÑÀ×Ê ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽúƹøÉÊʸŸ½ÉʽÉʺ½ÅÆÊÆÇÈƺ½ÊÈ׺¸Å½À ÉÃÒÅν¿¸ÑÀʸʸ3FOTPOÇȽ¼Ã¸»¸Î×øǸÃÀÊȸȽнÅÀ× ¿¸ÇƼƹÈ׺¸Å½Ÿ½Å½È»ÀÁŸʸ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊ

£

ÍÁÊÕÁÍÖ¾ÍÁÈÉʾ¼¾ËÌʿ̼ȼμÁ¾ÁÌÎÄƼÇɼμÎÁÉμ 'JYTDSFFO ÏÍÎÊÅÓľ¼ ɼ ¾ÛÎÖÌ Ä ÁÀÉʾÌÁÈÁÉÉÊ Í Îʾ¼ ËÌÁÀ˼þ¼Õ¼ÊÎɼÍÁÆÊÈĝǼ¿ÊÀ¼ÌÁÉÄÁɼÄÉÎÁÇÄ¿ÁÉΊ ɼμÍÄÍÎÁȼüüѾ¼Õ¼ÉÁɼÎÁÉμμÆÖÈ̼ÈƼμËÊÀÖÇÂÄɼ ÎÛÁÍμ½ÄÇÉÊüÆÌÁËÁɼ¾Ö¾¾ÍÛƼÁÀɼËÊÃÄÒÄÛÄÄȼ¾ÄÍÊƼ ÏÍÎÊÅÓľÊÍÎɼ¾ÛÎÖÌ­ÆÖͼÉÄÎÁÍÇÖÉÒÁüÕÄÎÉÄÍÄÍÎÁÈľÁÓÁ ËÌÄɼÀÇÁ¼ÎɼÈÄɼÇÊÎʪ;ÁÉÎʾ¼ÎÁÉμμËÊþÊÇÛ¾¼ÄɊ ÎÁÉÃľÉÊÁÍÎÁÍξÁÉÊËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁËÌÄüξÊÌÁÉÊËÊÇÊÂÁÉÄÁ ½ÁÃÊ˼ÍÉÊÍÎɼÍÁÆÊÈÄÎÁÀ¼¾ÇÛüξËÊÈÁÕÁÉÄÁÎÊ «ÌÁÀÍμ¾Áɼμ ÊÕÁ ɼ ˼ɼÄ̼ #BV ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾¼ ÍÄÍÎÁȼ -PHHJB Á ÀÊ̼þÄμ ÊÎ ÁÆÄ˼ ɼ 3FOTPO ÊοʾÊÌÁÉ ü ̼Ã̼½ÊÎÆÄÎÁ ®¼ÃÄ ÁÐÄÌɼ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾¼ ÍÇÖÉÒÁüÕÄÎɼ ÍÄÍÎÁȼÍÁÍÖÍÎÊÄÊÎÁÇÁ¿¼ÉÎɼ̼ÈƼ üÆÊÛÎÊͼüÆÌÁËÁÉÄ ¾ÄÍÊÆÊƼÓÁÍξÁÉļÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄǼÈÁÇÄÄÈÊÂÁÀ¼ÍÁÈÊÉÎÄ̼ ƼÎÊËÇÖÿ¼ÕÍÁƼ˼Ƭ¼Ã̼½ÊÎÁÉÄͼÌÁÀÄÒ¼̼ÃÇÄÓÉÄËÌʊ ÐÄÇÄü̼ÈÆÄÎÁ üÀ¼ÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁËÊÆÌÄÛξÍÄÓÆľÖÃÈÊÂÉÄ ̼ÃÈÁÌÄÉÁü¾ÄÍÄÈÊÊÎÊξÊÌÄÎÁÄÀ¼ÍÁËÌÁÀ¾ÄÀÄɼÎʾ¼Ì¾¼Š ÉÁÎÊÊξÛÎÖÌ ËÌÊÛ¾Û¾¼ÕÊÍÁ¾ÆÊÉÆÌÁÎɼμʽǼÍΦÖȾÍÛƼ ̼ÈƼËÊÄýÊÌÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁüѾ¼É¼Î̼ÃÇÄÓÉľÄÀʾÁǼÈÁÇÄ 

™Ã¸»Æ¼¸È½ÅÀ½ŸÅƺ¸Ê¸ÉÀÉʽĸ¿¸¿¸Íº¸Ñ¸Å½º½ÈÊÀ¸ÃŸʸ ʽÅʸ'JYTDSFFO½ËÉÊÆÁÏÀº¸ŸÉÀÃÅÀº½ÊÈƺ½

 %$8(/(0(17(%$8 

¥¸¹¸¿¸Ê¸ŸÇȽ¼Éʸº½ÅÀʽŸ#BVÇÃÒ¿»¸ÑÀɽ ¸ÃËÄÀÅÀ½ºÀ¸ǸÎÀ-PEEJB ½ÂÀÇÒÊ¿¸ȸ¿È¸¹ÆÊÂÀŸ3FOTPO ¼Æȸ¿ºÀÂÆÄÇýÂÉŸʸÉÀÇÈƻȸĸ

ÆÊÄÎÊ ¾ ü¾ÄÍÄÈÊÍÎ ÊÎ ɼÆÇÊɼ ËÊÀ ÆÊÅÎÊ ͼ ÈÊÉÎÄ̼ÉÄ ÊÍÖÕÁÍξ۾¼Î̼ÃÇÄÓɼÍÎÁËÁÉɼüÍÁÉÓ¾¼ÉÁÄÇÄüÆÌľ¼ÉÁ ɼ¾ÄÀÄÈÊÍÎμ «ÇÊÍƼμÆÏÎÄÛɼËÌʾÁÎÌÁÉÄÁÎÊ®©¨tüÈÁÉÛÀÊÍÁŠ ¿¼Ôɼμ®©t¬¼ÃÇÄƼμÈÁÂÀÏÀ¾ÁÎÁÁ¾˼ÎÁÉÎʾ¼É¼Î¼ ËÌÁÀ˼ÃɼÆÊÃÄÌƼ ÆÊÛÎÊÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼¾ÄÍÊƼÍÎÁËÁÉɼÄÃÊÇĊ ̼ÉÁÊÎÀÖÂÀʾɼ¾ÊÀ¼¦ÖÈËÌʾÁÎÌÁÉÄÁÎÊͼÀʽ¼¾ÁÉÄÉʾÄ ü¾ÖÌÔ¾¼ÕÄμËÄ­œ¦tËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ3FOTPOËÌÁÀǼ¿¼ ÆÊÈ˼ÆÎÉÊ þÏÆÊÄÃÊÇÄ̼ÕÊ ËÌʾÁÎÌÁÉÄÁ Í ÈÉÊ¿Ê ¾ÁÌÍÄÄ ̼ÃÇÄÓɼËÌÊËÏÍÆÇľÊÍÎɼ¾ÖÃÀÏÑÄÉÛÆÊÇÆÊÍÎÊÅÉÊÍÎÄɼ þÏÆÊÄÃÊǼÒÄÛμ­Á¿¼ÍÁËÌÁÀǼ¿¼¾¼ÌļÉÎÄÍÈÊÎÊÌÉÊüÀŠ ¾Ä¾¼ÉÁ 7 ɼËÌʾÁÎÌÁÉÄÁÎÊ ­ÆÊȽÄɼÒÄÛμÊÎËÌʾÁÎÌÄÎÁÇÛ®©¨tƼÎÊÏÌÁÀü ¾Æ¼Ì¾¼ÉÁÄÊξÁÂÀ¼ÉÁɼ¾ÖÃÀÏÑľÖÉÔÉÊÇÁ¼ռμÍÇÖÉÒÁŠ üÕÄÎɼÍÄÍÎÁȼÊÎÎÁÆÍÎÄÇ7FSBOEBTDSFFO3FOTPOËÌÁÀǼ¿¼ ÆÊÈÐÊÌÎÉÊÌÁÔÁÉÄÁüÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁɼËÌÄÛÎÁÉÆÇÄȼξÃÄÈÉÄÎÁ ¿Ì¼ÀÄÉÄ «¼É¼ÄÌÉÄÛÎÕ¼ÉÀɼ3FOTPOËÌÁÀÇÊÂÄʽÕËÊ¿ÇÁÀ¾ÖÌÑÏ ÒÛǼμËÌÊÀÏÆÎʾ¼˼ÇÄÎ̼ sËÌʾÁÎÌÄÎÁÇÄüËÌÊÃÊÌÒÄÍÖÍþÏÆÊÄÃÊǼÒÄÛ®­t ®­t *OWJTJWFOU",Ä4POPWFOU sÌÁÔÁÎÆÄüËÌʾÁÎÌÁÉÄÁÎÄË ÎÄËÄÎÄËü ÊÑǼÂÀ¼ÉÁËÌÁÃÉÊÕμ sǼÈÁÇɼÍÎÁÉɼÍÄÍÎÁȼ-JOJVTÍÉʾÄÎÁǼÈÁÇÄ1MBOP sÍÇÖÉÒÁüÕÄÎÉÄÍÄÍÎÁÈÄͼÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄǼÈÁÇÄ*DBSVTÄ 4VODMJQT


0UUP3JDI5,Š¬ÍËȽÆÊUFS ÎÅÎÏÂɽdÌÈ×ÄÀ½ÊÂr

)BNNFS

´ÐÇÐÍË¿Å

5,Š¬ÍËȽÆÊ ŠÇ½ÉÂÍʽÎÅÎÏÂɽ 

5,Š¬ÍËȽÆÊ ŠÇ½ÉÂÍʽÎÅÎÏÂɽ 

5,Š¬ÍËȽÆÊ ŠÇ½ÉÂÍʽÎÅÎÏÂɽ 

¬ÍËÑÅÈÅÊÇ 6MUSB 

¬ÍËÑÅÈÅÊÇ -VY 

¬ÍËÑÅÈÅÊÇ $MBTTJD  Š 

Š 

 Š 

 Š 

 Š 

 Š ÁË

 Š 

 Š 

 Š 

 Š 

Š

Š

Š

Š

u

u

-

Š

 

%$8(/(0(17(%$8 
+.#%(# .4(7 !0-! &+(*.60-.#. 30$!1 2!0!!$.0!

3+1&-.#$0!%1*.5.1&2&+  3+!2!* 2&+ 

!/!%-!/0.,(5+&-!'.-!!'! &-(*1&*.,2&+  3+(*.+!!"0.#1*( !'!!1(#2&+  3+-%3120(!+-! !'!30$!1*.,&01(0$.1120.)2&+  *#-%3120(!+&-"!'!(*.-(&*.,2&+ 

 


°±¦¥²³¡£À®¦ °ÆÓÄÏÅÉÎÉ3URILQHÔÍÆÌÏÉÈÐÏÌÈÃÁÎÆÎÁÐÑÆÅÉÍÒÓÃÁÓÁÎÁÓÑÉÓÆÍÁÑËÉ

´ÒÐÆÖØÑÆÈÍÁÑËÉÓÆ §È½¿ɽÇʽĺÈÀ»Åƺ¸Ê¸ÉÊÈËÂÊËȸ¿¸È¸¹ÆÊÀ)55SPQMBTUƹ½¼ÀÅÀ ¼½ÁÅÆÉÊʸŸɸÄÆÉÊÆ×ʽÃÅÀʽ¼ÆÊÆ»¸º¸ÉÀÉʽÄÅÀ¼ÆÉʸºÏÀÎÀ,#& KömmerlingÀ5SPDBMºÅƺÆÊƼÈ˾½ÉʺÆ1SPGJOFœÅ½ÉÌÀÈĸʸ˺½È½ÅÆ ɽÇȽ¼Éʸº×¸ÊÆɺ½Êƺ½ÅÃÀ¼½È ÂÆÁÊÆÆʼ¸º¸ÇƆ»ÆÃ×ÄƿŸϽÅÀ½ Ÿ¹Ò¼½ÑÀʽǽʻƼÀÅÀ ÆÊÂÆÃÂÆÊÆŸÀ¿ÄÀŸÃÀʽǽÊšŸϸÃÆÊÆ ɽÇÊÀÏÅÆÉÊʸÉÇÈ×ÄÆÉÊȸʽ»À×ʸŸ1SPGJOF¿¸ÇȽ¼Éʸº×ŽŸǸ¿¸È¸ ÉÅ×ÂÆÃÂÆĸÈÂÀ½ÉʽÉʺ½Åƹ½Ð½»ÆÃ×ĸ ÇȽ¼ºÀ¼ÆÇÀʸÆʼÈË»À ¹È¸ÅÐƺ½©ƻý¼Ÿȸ¿ºÀÊÀ½ÊÆÀȸÉʽ¾¸ÇȽ¿ÇÆÉý¼ÅÀʽ»Æ¼ÀÅÀ ¸ÂÊÆÀŸÉʸ¹ÀÃÅÆÉÊʸŸ»ÈËǸʸ ¼Å½ÉÄƾ½Ä¼¸»ÆºÆÈÀÄ¿¸ËÉǽП ÂÆÅνÇÎÀ×ÉÊÈËÂÊËȸʸ1SPGJOFsÉÆÂÆÃÆÉÃ˾ÀʽÃÀÀƹÆÈÆÊÆÊ ÇÆÏÊÀÄÀÃÀÆŸ½ºÈÆsĽ¾¼ËºÈ½Ä½ÅÅƽÇÈÀ½Ê¸ŸºÉÀÏÂÀǸ¿¸ÈÀ¥¸ ʸ¿ÀÆÉÅƺ¸ÂÆÄǸÅÀ×ʸѽÇÈƼÒþÀ¼¸ȸ¿ºÀº¸¼½ÁÅÆÉÊʸÉÀÀº¹Ò¼½Ñ½ Ï˺ÉʺÀʽÃÅÆѽ¿¸ÉÀÃÀÇÈÀÉÒÉʺÀ½ÊÆÉÀ¸ÂÊÆŸËʺÒȼ½ÅÀ ʸ¸ÀŸ ÅƺÀǸ¿¸ÈÀ ÖËÌÁÆÄ ÄÃÉÁɼÀ¾¼ÕÊ ÍǼ½ÊÎÊ «ÌÁà ËÊÍÇÁÀɼμ ¿ÊÀÄɼ ʽÕÄÛÎ ¾ÎÊÌÊËÊÇÏ¿ÊÀÄÁ¾ŸÁÌȼÉÄÛ ƼÆÎÊ ÎÊɼ½ÁϾÁÇÄÓÁÉɼÎ ËÌÄÆʊ ÄɼÄɼÓÁ½ÖÌÃÊ̼þľ¼ÕÄÎÁÍÁ ÁÎÊÌÖÍÎÖÎɼËÌÊÄþÊÀÍξÊÎʾÓϽÄɼ ÄÃÎÊÓÉÊÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÄ ˼üÌÄ ËÌÁà ÀÊÍÎĿɼÀ¾ÏÒÄÐÌÁɼÍÎÊÅÉÊÍÎ ¿ÊÀÄɼ 1SPGJOF ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ ϾÁÇÄÓÁÉÄÁ «ÌÁà ÊÆÎÊȾÌÄ ÈÄɼǼμ ¿ÊÀÄɼ ɼ ʽÊÌÊμ Í   ÁÇÖÎ ɼ ʽÊÌÊμ ¾ 1SPGJOF½ÁËÊÁÎÊÎ"SDBQJUB#BOL#4$ÍÖÍ ÓϽÄɼ ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÁÆÍËÊÌμ ɼ̼Íɼ ÍÁÀ¼ÇÄÕÁ¾¼ÑÌÁÅÉ"SDBQJUBÁ;ÁÎʾɼ ɼÀ ÄɾÁÍÎÄÒÄÊÉɼ½¼ÉƼÍÐÄÇļÇľœÎŠ ­ϾÁÇÄÓÁÉÄÁÊÎ ÀÊÍÎÄ¿¼ÅÆÄ ǼÉμ ¼ÑÌÁÅÉ §ÊÉÀÊÉÄ­ÄÉ¿¼ËÏÌ ÁŊ ÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊ ¤ÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼üξÖÌÀÄ ÉÊÍÎμžÆÇÚÓ¾¼ÏÓ¼ÍÎÄÁ¾ÀÌÏÂÁÍξ¼ 

£

©ƻý¼ŸȸÉÊ×ÑÀ×ƹÆÈÆÊÇȽ¿ÇÆÉý¼ÅÀʽ»Æ¼ÀÅÀÀÇÆ¿ÀÎÀ×ʸŸ»ÈËǸʸ¸ÊÆ ÃÀ¼½ÈŸɺ½ÊƺÅÀ×Ǹ¿¸ÈÄƾ½¼¸ɽ»ÆºÆÈÀ¿¸ËÉǽÍŸÉÊȸʽ»À×ʸŸÊÈÀʽ ĸÈÂÀ

ËÌÁà ¿ ;ÊÛμ ¾ÊÀÁÕ¼ ËÊÃÄÒÄÛ ¾ ¿ÌÏ˼μ ²ÁÉÎ̼Çɼ ¡¾ÌÊ˼ ÍÁ ɼÌÁÀÄ ɼ ¾ÎÊÌÊ ÈÛÍÎÊ ÍÖÍ ÈÄÇÄÊɼ Á¾ÌÊ ÍÇÁÀ¾¼É¼ ÊÎ £¼Ë¼Àɼ ¡¾ÌÊ˼ ÍÖÍ ÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊĺ¿ÊÄÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ÍÖÍ ÈÄÇÄÊɼ Á¾ÌÊ ¾ ÊÍμɼǼμ Ó¼ÍÎ ÊÎËÊÇÏÆÖǽÊÎʽÁËÊÍÎĿɼÎʽÊÌÊÎÊÎ ÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊ ¼¾ÀÌÏ¿ÄÎÁÍÎ̼ÉÄÊÎ ;ÁμtÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊ­ÌÁÀȼÌÆÄÎÁ ËÌÁÃËÊÍÇÁÀɼμ¿ÊÀÄɼɼËÖ̾ÊÈÛÍÎÊ ÍÁɼÌÁÂÀ¼KömmerlingÍÈÄÇÄÊɼ Á¾ÌÊ ¾Îʾ¼ÓÄÍÇÊÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊÊÎ ËÇÊÍÆÊÍÎÄ ÍÇÁÀ¾¼É¼ÊÎ,#& ÈÄÇÄÊɼ Á¾ÌÊ Ä5SPDBM ÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊ 

 %$8(/(0(17(%$8 

¥¸Á†»ÆÃ×Ä ƹÆÈÆÊÀ¿¸ »ɽ Æϸº¸ÆÊ  ¿ÊÆÏŸÀ ¶»ÆÀ¿ÊÆÏŸ ºÈÆǸ§È½¿ ʸ¿À»Æ¼ÀŸ ÈËÉÂÀ×Ê ¿¸ºÆ¼ºÒº šÆÉÂȽɽÅÉ ȸ¿ÇÆø»¸ ÉÇÈÆÀ¿† ºÆ¼Éʺ½Å ¸ǸÎÀʽÊ ÆÊÊ 17$ÇÈÆÌÀ† ÃÀ

¤¸ÈÂÆÌÆŤ¸ÃθŠÇȽ¼É½¼¸Ê½ÃŸ «ÇȸºÀʽÃÅÀ×ÉÒº½Êb©ŸÐÀʽÊÈÀ ĸÈÂÀÀĸĽÆÇÊÀĸÃÅÀºÒ¿ÄƾÅÆÉÊÀ ¿¸À¿Ï½ÈǺ¸Å½ŸÇÆʽÅÎÀ¸ÃÀʽŸ½¼ÀÅ Ǹ¿¸Èp

ÄɾÁÍÎÄÒÄÄ ¾ ÉÁÀ¾ÄÂÄȼ ÍʽÍξÁÉÊÍÎ ÐÄɼÉÍÄÄÌÄÍÆʾÄÄɾÁÍÎÄÒÄÄ ©Ê¾ÊÎÊÌÖÆʾÊÀÍξÊÄÉʾÄÛÎËÌÁÀŠ ÍÁÀ¼ÎÁÇɼ¯Ë̼¾ÄÎÁÇÉÄÛÍÖ¾ÁÎÉÛȼÀ¼ ËÌÊÈÁÉÛÎÉÄÕÊÍÖÕÁÍξÁÉʾÍÎ̼ÎÁ¿ÄŠ ÛμɼÎÌÄÎÁȼÌÆÄc­ÎÌÄÎÁȼÌÆÄÉÄÁ ÄȼÈÁ ÈÉÊ¿Ê ËʊÀʽÌÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ÄÃÒÛÇÊ À¼ ÄÃËÊÇþ¼ÈÁ ËÊÎÁÉÒļÇÄÎÁ ÆÊÄÎÊËÌÁÀǼ¿¼ÁÀÄÉ˼üÌ©¼˼üÌÄ ÆÖÀÁÎÊÍÈÁ¾ÊÀÁÕÄÍÁÀɼÊÎȼÌÆÄÎÁ ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎμ Í ¾ÎÊ̼ ȼÌƼ À¼ÍÖ½ÏÀÄÈÄÉÎÁÌÁͼɼÆÇÄÁÉÎÄ ÆÊÄÎÊ ÀÊÍÁ¿¼ͼÊÍμ¾¼ÇÄÉÁÀÊÍÎÖËÉÄüɼÍr ËÊÛÍÉÛ¾¼¨¼ÌÆÊÐÊɨ¼ÇÒ¼É ËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇ ɼ¯Ë̼¾ÄÎÁÇÉÄÛÍÖ¾ÁÎÊÎÍÌÁÀ¼Î¼ɼȼÌÎ μÃÄ¿ÊÀÄɼ ©¼¼¾¿ÏÍο¾ÍÎÖËľÀÇÖŠ ÉÊÍÎÉʾÄÛÎÌÖÆʾÊÀÄÎÁÇËÌÊÀ¼Â½Äɼ 1SPGJOF œÇ½ÌÁÑΧ¼É¿Á®ÊÅÕÁÊοʾ¼ÌÛ üËÌÊÀ¼Â½ÄÎÁÄȼÌÆÁÎÄÉ¿¼ɼ¿ÌÏ˼μ ¾ ;ÁÎʾÁÉ ȼռ½ «ÌÁÀÄ ÄÀ¾¼ÉÁÎÊ ÍÄ ¾ 1SPGJOF §¼É¿Á Á ½ÄÇ ËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇ ɼ ¯Ë̼¾ÄÎÁÇÉÄÛÍÖ¾ÁÎɼ#MBDL%FDLFS


°±¦¥²³¡£À®¦

¥¸¸º»ËÉʘùȽÍÊ£¸Å»½ºÉÊÒÇÀº ¼ÃÒ¾ÅÆÉʸÊÆÅƺÀ×ÈÒÂƺƼÀʽà ÇÈƼ¸¾¹ÀŸ1SPGJOF

(NC)¾¤ÀÕ¼ÅÉÄÁÀÉʾÌÁÈÁÉÉÊÍÎʾ¼ ÓÇÁÉɼžÖÌÑʾɼμÁ¾ÌÊËÁÅÍƼÆÊÈÄÍÄÛ ËÊ ÄÉÀÏÍÎÌļÇÉÄÎÁ Ä ËÊÎÌÁ½ÄÎÁÇÍÆÄ ÍÎÊÆÄɼȼÌÆÄÎÁ#MBDL%FDLFS %&8"-5 Ä1JSBOIB  ÄÎĄ́¼ÅÁÌÁÊÎɼӼÇÊÎÊɼÍÁˊ ÎÁȾÌÄ ÉʾÄÛÎ ÎÖ̿ʾÍÆÄ ÀÄÌÁÆÎÊÌ Ä $'0«ÌÁÀÄÎʾ¼¨¼ÅÁÌÁ½ÄÇÏË̼¾ÄÎÁÇ Ä$'0ɼ%ZXJEBH4ZTUFNT*OUFSOBUJPOBM ¾œÔѼÅÈ ±¼ÉÍ ±ÁÌËÊÇ ƼÎÊ $IJFG 0QFSBUJOH 0GGJDFS $00 ¾ÌÖÆʾÊÀÍξÊÎÊ Êοʾ¼ÌÛü ÒÛÇÊÍÎɼμÊËÁ̼ÎľɼÀÁÅÉÊÍÎ

®ÏÃÉÐÑÉÏÑÉÓÆÓÉ ž ÈÊÈÁÉμ 1SPGJOF ƼÆÎÊ Ä ÒÁÇÄÛÎ ½Ì¼ÉÔ ÍÁ ɼÈÄ̼ ¾ ÎÌÏÀɼ ˼üÌɼ ÍÄÎϼÒÄÛªÕÁÉÁÁÛÍÉÊÀ¼Çľ­œµÁ ÀÊÍÎĿɼÎÊ ɼŊÉÄÍÆÊÎÊ ÆÊÉÚÉÆÎÏÌÉÊ ÉľÊªÍ¾ÁÉÎʾ¼ ɼ¾¼ÂÉÄÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÄ ˼üÌÄƼÎÊžÁÇÄÆʽÌÄμÉÄÛ ¤Í˼ÉÄÛÄ °Ì¼ÉÒÄÛÊÎÍǼ½¾¼ÎÖÌÍÁÉÁÎÊɼÀʿ̼ȼ ¾ÍÇÁÀÍξÄÁɼËʊÍǼ½¼Î¼ÆÊÉÚÉÆÎÏ̼¾ ÍÎÌÊÄÎÁÇÍξÊÎÊ ÊÌľ«ÊÇÔ¼̼þÄÎĊ ÁÎÊɼ˼ü̼ÁüÎÌÏÀÉÁÉÊÊξÄÍÊƼμ ÄÉÐǼÒÄÛ Ä ÌÁÍÎÌÄÆÎľɼμ ÆÌÁÀÄÎɼ ËÊÇÄÎÄƼ

žÖËÌÁÆÄÎʾ¼ ËÊËʾÊÀɼÄÃÇÊÂÁÉĊ ÁÎÊGFOTUFSCBVGSPOUBMF¾©ÚÌɽÁÌ¿ÐÊÉ ¨¼ÇÒ¼Éʽ۾ÄÀʽÖÌÍμÌξɼÍÎÊÛռμ ¿ÊÀÄɼ1SPGJOFϾÁÇÄÓÄÌÖÍμÍÄƼÆÎÊ ¾Ö¾°Ì¼ÉÒÄÛ μƼľŸÁÌȼÉÄÛž¤Í˼Š ÉÄÛ¿ÌÏ˼μÁÇÄÀÁÌɼ˼ü̼ÍȼÌƼμ Kömmerling ¼ȼÌƼμ,#&ÍÖÕÊÁÌÁ¿Äʊ ɼÇÉÊÀʽÌÁËÊÃÄÒÄÊÉÄ̼ɼ ªÍÉʾÉÄÛÎ ÀÛÇ ÊÎ ʽÊÌÊμ Ä ËÌÁà ¿ÕÁ½ÖÀÁÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ɾ¤ÃÎÊÓɼ ĺ¿ÊÄÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ž¬ÏÍÄÛÍÁÊӼƾ¼ ÌÖÍÎɼʽÊÌÊμÊήʾ¼ÕÁÀʾÁÀÁ ÀÊɼ̼Íξ¼ÉÁɼËÌÊÄþÊÀÍξÁÉÄÛƼ˼Š ÒÄÎÁÎÀÊɼÀΣ¼Í̼¾ÉÁÉÄÁËÌÁà ¿ü¾ÊÀÖξ־žÊÍÆÌÁÍÁÉÍÆÄȼÔÁ Ƽ˼ÒÄÎÁÎüËÌÊÄþÊÀÍξÊɼÎ 17$ËÌÊÐÄÇÄ «ÌÁÀ¾ÄÀÉÁÊӼƾ¼ÉÄÎÁËÌÊÈÁÉÄtÊÎ

¨ÁÐÁÈÃÁÎÆÎÁÐÑÏÕÉÌÁ «ÌÁÀÄËÁοÊÀÄÉÄÍÖÍÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁÎÊɼ §ÈÀȸ¿È¸¹Æʺ¸† ŽÊÆŸÅƺÀÉÀɆ ʽÄÀɽÀ¿¹×»º¸ ˽¼Å¸Âº×º¸Å½ ¿¸ ¼¸ɽÆʼ¸¼½¼ÒÆ ¾ÀÄÆÊÆŸÀ¼½Å† ÊÀÌÀ¸ÎÀ×ʸŸ ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÀ† ʽÉbÊ×ÍŸʸ ĸȸp

ÁÀɼÍÎ̼ɼ ËÊÀÁÈÖÎËÌÁÿÄÍÇÁÀ Îʾ¼ÄÃÉÁɼÀ¾¼Õ¼Î¼Íμ¿É¼ÒÄÛËÌÁþÎʊ ÌÊÎÊËÊÇÏ¿ÊÀÄÁɼ¿t1SPGJOFÊӼƾ¼ ü ÎÁÆÏռμ ¿ÊÀÄɼ ÌÖÍÎ ɼ ʽÊÌÊμ Í ÁÀÉÊÒÄÐÌÁɼÍÎÊÅÉÊÍÎ «ÌÄÎʾ¼¨¼ÇÒ¼ÉÀ¼¾¼ËÌÄÊÌÄÎÁÎɼ ƼÓÁÍξÁÉÄÛ̼ÍÎÁÂc©¼Ô¼Î¼ÒÁÇÉÁÁ ÌÖÍÎɼʽÊÌÊμͼÈËÊÍÁ½ÁÍÄ ÉÄÁÄÍƼÈÁ

§È½¼À¿ºÀ¸ʽÃÉʺÆÊÆ ÇȽ¼ĽÅÀ¼¾ÄÒÅʸ Ÿ1SPGJOF¹½Ð½¼¸ɽ ȸ¿ÂÈÀ×ʽ̽ÂÊÀʽ ÆÊƹ½¼ÀŽÅÀ½ÊÆ ¸ÊƺÉÒÑÆÊÆ ºÈ½Ä½ɽÉÒÍȸÅÀ À¼½ÅÊÀÌÀ¸ÎÀ×ʸ ŸÉÃ˾ÀʽÃÀʽÉ Ê×ÍŸʸĸȸ

 %$8(/(0(17(%$8 

Äɼ̼Íξ¼ÉÁɼËÁӼǽ¼Î¼q ÆÊÈÁÉÎÄ̼ ¨¼ÇÒ¼É ­ÇÁÀÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÉÁɼ¼È½ÄÒÄÊÃɼμ ÄɾÁÍÎÄÒÄÊÉɼËÊÇÄÎÄƼËÌÁÃËÌÁÀÑÊÀŠ ÉÄÎÁÀ¾Á¿ÊÀÄÉÄ ü¿ͼËÌÁÀ¾ÄÀÁÉÄ ËʊȼÇÆÊÍÌÁÀÍξ¼üÄɾÁÍÎÄÒÄÄtʽÕÊ ÈÄÇÄÊɼÁ¾ÌÊ«ÌÁÃɼÍÎÊÛռμ¿ÊÀÄɼ ËÌÄÊÌÄÎÁÎËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ÎÄɾÁÍÎÄÒÄÄÎÁ ;ÖÌüÉÄÍ̼ÒÄÊɼÇÄüÒÄÄ ªÍ¾ÁÉÎʾ¼ÀÊÆ̼ÛɼμÃÄ¿ÊÀÄɼ¾ ¤ÃÎÊÓɼ¡¾ÌÊ˼ÕÁ½ÖÀÁÄÿ̼ÀÁÉÉʾ ü¾ÊÀüÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÉÁ¨ÄɼǼμ¿ÊÀÄɼ ÐÄÌȼμ¾ÁÓÁÊÎÆÌľÎÊÌÄü¾ÊÀɼÌÏÍƼ ÎÁÌÄÎÊÌÄÛt¾±¼½¼ÌʾÍÆ ½ÇÄÃÊÀÊÆÄμŊ ÍƼμ¿Ì¼ÉÄÒ¼

1SPGJOF(NC)ÚÌÄÀÄÓÁÍÆĽÁü¾ÖÌÔÁÉ ËÌÊÒÁÍÖÎɼʽÁÀÄÉÁÉÄÁɼͼÈÊÍÎÊÛÎÁNJ ÉÄÎÁÀÊÎÊ¿¼¾¼ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄɼËÌÊÐÄÇÄ ,#& KömmerlingÄ5SPDBM«ÊÍÇÁÀ¾¼ËÌÊÒÁÍ ɼÄÉÎÁ¿Ì¼ÒÄÛÄËÌÁÍÎÌÏÆÎÏÌÄ̼ÉÁ ÆÊÅÎÊ ½ÁÍÇÁÀÁÉÊν̼ÉԼͿÊÇÛÈÄÉÎÁÌÁÍÄÍ ɼŊ̼ÃÇÄÓÉÄÊӼƾ¼ÉÄÛ «ÌÄËÊÁȼÉÁ ÌÁÍËÍÇľ¼ÉÁɼÐÄÌÈÄ üÀÖÇÂÄÎÁÇÉÊ ÍÁ ÍÎÄ¿¼ ÀÊ ͽÇÖÍÖÆ ɼ ÍÖÃÀ¼¾¼ÉľËÌÊÀÖÇÂÁÉÄÁɼÀÁÍÁÎÄÇÁÎÄÛ ÍÎÌÏÆÎÏÌÄÄÍÎÄÇʾÁɼ̼½Êμ£¼Îʾ¼Ä ÁÀÉÊÊÎËÌÁÀÄþÄƼÎÁÇÍξ¼Î¼ËÌÁÀÈÁŠ ÉÄÀÂÈÖÉμɼ1SPGJOF½ÁÔÁÀ¼ÍÁ̼ÃÆÌÄÛÎ ÁÐÁÆÎÄÎÁÊÎʽÁÀÄÉÁÉÄÁÎÊÄÍÁÍÖÃÀ¼ÀÁ


ÓϾÍξÊüʽÕÉÊÍÎ ƼÎʾÍÖÕÊÎʾÌÁÈÁ ÍÁÍÖÑ̼ÉÄÄÀÁÉÎÄÐÄƼÒÄÛμɼÍÇÏÂÄÎÁŠ ÇÄÎÁÍÎÛÑɼμȼÌƼ ÆÊÛÎÊËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ ¿ÊÇÛȼÒÁÉÉÊÍÎ ­ÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÎÌÛ½¾¼ÔÁÀ¼ÍÁ¾ÃÁÈÁ ËÌÁÀ¾ÄÀËÌľÖÌüÉÊÍÎμɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ÆÖÈcÎÛÑɼμrȼÌƼ£¼ÕÊÎÊʽÁÀÄÉÛ¾¼Š ÉÁÎÊɼÎÌÄÎÁȼÌÆľ1SPGJOFËÊÌÊÀÄÄ Ê˼ÍÁÉÄÁÎÊ ÓÁ½ÄÈÊ¿ÇÊÀ¼ÍÁÍÎÄ¿ÉÁÀÊ ÏÉÄÐÄÒÄ̼ÉÁɼËÌʿ̼ȼμÄÇÄÀÊÌÄÀÊ ÊÎ˼À¼ÉÁÎÊɼÉÛÆÊÛÊÎȼÌÆÄÎÁ ®Ê¾¼½ÁÔÁÄÁÀɼÊÎËÌÄÓÄÉÄÎÁüÍÖÊ À¼¾¼ÉÁɼÉʾÄÛÊÎÀÁÇ$PSQPSBUF1SPEVDU .BOBHFNFOU$1.®ÊÅÄȼüÀ¼Ó¼Î¼À¼ ÍÖÆ̼ռ¾¼ÄË̼¾ÄËʊÁÐÁÆÎľÁÉËÌÊÒÁͼ ɼ̼Ã̼½Êξ¼ÉÁɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁÄÌÁ¼ÇĊ ÃÄ̼ÉÁÎÊ ÄÈ ɼ ˼ü̼ £¼Îʾ¼ ÉʾÄÛÎ ÊÎÀÁÇÁÉÁͼÈÊ;ÖÌþ¼ÕÊþÁÉÊÈÁÂÀÏ ËÌÊÀÏÆÎʾ¼Î¼̼Ã̼½ÊÎƼÄËÌÊÀ¼Â½ÄÎÁ ÉÊÄɼË̼¾ÇÛ¾¼ËÌÄÍÖÍξÄÁÎÊɼÎÌÄÎÁ ȼÌÆÄɼ¾ÖÎÌÁÔÉÄÛÄÈÁÂÀÏɼÌÊÀÉÄÛ ˼ü̬¼½ÊÎÁÕÄÎÁ¾ÉÁ¿ÊÊοʾ¼ÌÛÎÉÁ ͼÈÊüÆǼÍÄÓÁÍÆÄÛËÌÊÀÏÆÎʾÈÁÉÄÀŠ ÈÖÉÎ ÉÊ ÍÖÕÊ μƼ Ä ü ÌÁ¿ÄÊɼÇÉÄÛ ËÌÊÀÏÆÎʾ ÈÁÉÄÀÂÈÖÉÎ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÊÎÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁ ËÌÄÇÊÂɼμ ÎÁÑÉÄƼÄËÌÊÏÓ¾¼ÉÁÎÊɼ˼ü̼ «ÌÄÍÄÍÎÁÈÉÄÎÁ̼Ã̼½ÊÎÆÄÀÉÁÍÍÁ

ÊÎÀ¼¾¼ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ¿ÊÇÛÈÊÃɼÓÁÉÄÁ ɼÍÖ¾ÈÁÍÎÄÈÊÍÎμɼËÌÊÀÏÆÎÄÎÁªÎÁÀɼ ÍÎ̼ɼ üÀ¼ÍÁÀÖÌÂľ̼ÃÏÈÉĿ̼ÉĊ ÒÄÆÊÈËÇÁÆÍÉÊÍÎμɼËÌÁÀǼ¿¼ÉÄÎÁÊÎ 1SPGJOFËÌÊÀÏÆÎÄ ÊÎÀÌÏ¿¼ÍÎ̼ɼ üÀ¼ÍÁ ËÌÁÀÇʼÎɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÛÈÄÉÄȼÇÁÉ ½ÌÊÅ̼ÃÇÄÓÉÄËÌÊÐÄÇÄÄȼÆÍÄȼÇÉÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ü ÎÛÑÉÊÎÊ ÄÃËÊÇþ¼ÉÁ ƼÆÎÊÄÀ¼ÈÏÍÁÍËÁÍÎÄËÊÀÀÖ̼ÉÁÎÊ ɼ ¿ÊÇÁÈÄ ÍÆǼÀʾÄ ɼÇÄÓÉÊÍÎÄ ®¼ÃÄ

š™½ÈÃÀÅɽÀ¿ºÒÈк¸νÅÊȸÃÅÆÊÆ ËÇȸºÃ½ÅÀ½ŸÃÆ»ÀÉÊÀ¸ʸ

ÆÊÉÒÁËÒÄÛÍÁÍÇÁÀ¾¼ɼËÖ̾ÊÈÛÍÎʾ ̼ÈÆÄÎÁɼ¾ÍÛƼÁÀɼËÌÊÐÄÇɼÍÄÍÎÁȼ ­Ö¾ÈÁÍÎÄÈÊÍÎμÈÁÂÀÏÊÎÀÁÇÉÄÎÁȼÌÆÄ ÍÁÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ɼŊ¾ÁÓÁËÌÄÍËÊȼ¿¼ÎÁNJ ÉÄÎÁ ËÌÊÐÄÇÄ ­ÇÁÀʾ¼ÎÁÇÉÊ ËÊ ÎÊÃÄ ɼÓÄÉÉÁÍÁüÍÛ¿¼ÍÖÕÉÊÍÎμɼȼÌƼμ 

ÉÁÍÁüÇÄÓ¼¾¼ÍʽÍξÁÉÄÛÎËÌÊÐÄÇɼ ÊÎÀÁÇɼμȼÌƼ

±ÁÈÃÉÃÁÎÆÎÁÐÑÏÕÉÌÁ ­ ÒÁÇ ¾ÖÃÈÊÂÉÊ ɼŊÀʽÌÊÎÊ ÄÊ ËÊÇþ¼ÉÁ ɼ ËÊÎÁÉÒļǼ ɼ ˼ü̼ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛμɼÎÌÄÎÁȼÌÆÄËÌÁÀËÊǼ¿¼ ɼËÖ̾ÊÈÛÍÎÊÛÍÉÊÎÊËÌÊÐÄÇÄ̼ÉÁɼ ¾ÍÛƼÊÎÀÁÇɼȼÌƼÄÍÇÁÀÎʾ¼̼ÿ̼Š ÉÄÓ¼¾¼ÉÁÎÊÅÍËÌÛÈÊÀÌÏ¿ÄÎÁÀ¾Á­¼ÈÊ μƼ ÀÁÅÍξÄÎÁÇÉÊ ÈÊÂÁ À¼ ÍÁ ÍÖ½ÏÀÄ ÄÉÎÁÌÁÍÖÎɼ¾ÄÃÄ̼ÉÄÎÁÒÁÇÁ¾Ä¿ÌÏËÄ ©¼ ¾ÉÄȼÎÁÇÉÄÛ ɼ½ÇÚÀ¼ÎÁÇ ¾ÁÌÊÛÎÉÊ ÉÁ Á ϽۿɼÇÊ ̼þÄÎÄÁÎÊ ÍÖÊξÁÎÉÊ ËÌÊÐÄÇÄ̼ÉÁÎÊɼÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛμɼÎÌÄÎÁ ȼÌÆÄËÌÁÃËÊÍÇÁÀÉÄÎÁ¿ÊÀÄÉĮʾ¼̼Ê ¾ÄÎÄÁÛÍÉÊÍÁ¾ÄÂÀ¼ÄËÊËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁÎÊ ɼ¿ÌÏ˼μɼɼŊ¾¼ÂÉÊÎÊÄÃÇÊÂÁÉÄÁü ½Ì¼ÉÔ¼tGFOTUFSCBVGSPOUBMF ªÐÊÌÈÇÁÉÄÁÎÊɼ˼ɼÄÌÉÄÎÁռɊ ÀʾÁÊÎ̼ÃÛ¾¼ ÊÎÁÀɼÍÎ̼ɼ üÍÄÇÁÉÄÎÁ ËÊÃÄÒÄÄ ɼ ¿ÌÏ˼μ ÊÎ ÀÌÏ¿¼ ÍÎ̼ɼ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ɼ¿ÇÁÀÁÉËÌÄÈÁÌƼÆÎÊü ʽÕÉÊÍÎμɼ¿ÌÏ˼μ μƼÄüËÌÁÀÊ͊ μ¾ÛÉÁÎÊɼËÌÊÍÎ̼ÉÍξÊü̼þÄÎÄÁÄ ͼÈÊÍÎÊÛÎÁÇÉÊÍÎɼ¾ÍÁÆÄÊÎËÌÊÐÄÇÄÎÁ ­¼ÈÊÍÎÊ��ÎÁÇÉÊÍÎμɼÎÌÄÎÁËÌÊÐÄÇÉÄ ȼÌÆÄɼÈÁÌÄÄÃ̼þÄÉÀľÄÀϼÇÉÊÎÊ


°±¦¥²³¡£À®¦

¥ÆºÀ×ÊbºÒÅнÅÄÀÅÀÉÊÒÈpŸ1SPGJOF ¼ÒûƻƼÀÐÅÀ×ÊÀÆÇÀʽÅÇƿŸº¸Ï Ÿ¹È¸ÅиšÀÅÌÈÀ¼ª½ÅνÈÇƽÅƺÀ× ȽÉÆÈb§ÆÃÀÊÀ¸ ÀÂÆÅÆÄÀ¸ÀÆÂÆß ÉȽ¼¸p

ÄÈËÌÁÀÍμ¾ÛÉÁ¾ÀÊÍμ̼ÃÇÄÓÉļÌÑĊ ÎÁƊÎÏÌÉÄÆÊÉÒÁËÒÄÄ

´ÒÐÆÙÎÏ ÐÑÆÒÓÑÔËÓÔÑÉÑÁÎÆ  Ê½ÌÊÎÊËÊÃÄÒÄÊÉÄ̼ÉÁɼ¿ÌÏ˼μ ÀÉÁÍÁÌÁÃÏÇμÎɼ¾ÍÁʽѾ¼ÎÉÊËÌÁÍÎÌÏƊ ÎÏÌÄ̼ÉÁ üÍÛ¿¼ÕÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁÎÊ ɼ ÊÎÀÁÇÉÄÎÁ˼üÌÄ ƼÆÎÊÄÏË̼¾ÇÁÉÄÁÎÊ ɼÊÎÀÁÇÉÄÎÁȼÌÆIJÁÇɼ¾ÍÄÓÆÄÎÁÃÄ ËÌÊÈÁÉĽÁÔÁËÊÀʽÌÛ¾¼ÉÁɼÊÌÄÁÉμŠ ÒÄÛμÆÖÈÆÇÄÁÉμÄʽÍÇϾ¼ÉÁÎÊÈÏ žμÃľÌÖÃƼ½ÛѼʽÁÀÄÉÁÉÄÐÏÉÆÒÄÄ ÍÖÕÁÍξϾ¼ÕÄ ÀÊÎÊ¿¼¾¼ ¾Ö¾ ¾ÍÛÆÊ ÊÎ ÎÌÄÎÁÍÁÀ¼ÇÄÕ¼®¼Æ¼ɼËÌÄÈÁ̾«Ä̊ ȼÍÁÉÍÁÆÊÉÒÁÉÎÌÄ̼ÉÊËÌÊÄþÊÀÍξÊÎÊ ɼÄÉÍÎÌÏÈÁÉÎÄ ɼÈÄ̼ÍÁ̼þÊÅÉÄÛÎ ÊÎÀÁÇ ȼÌÆÁÎÄÉ¿ÖÎľÁÓÁÍËÊÈÁɼÎÄÛÎ $PSQPSBUF1SPEVLU.BOBHFNFOU¦ÊÇÁ¿ÄÎÁ ÊÎ ÁÌÇÄÉ Êοʾ¼ÌÛÎ ü ÒÁÉÎ̼ÇÉÊÎÊ ÏË̼¾ÇÁÉÄÁɼÇÊ¿ÄÍÎÄƼμ®ÌÊÅÍÀÊÌÐ ÄÃËÖÇÉÛ¾¼¾¼ÂÉÄÐÏÉÆÒÄľÍÐÁ̼μɼ ÌÖÆʾÊÀÍξÊÎʼÀÈÄÉÄÍÎ̼ÒÄÛ ÐÄɼÉÍÄ *5ÄÇÄÓÁÉÍÖÍμ¾ ÁÔÁÍÖÃÀ¼ÀÁɼËʊÍÎÌÊÅɼÊÌ¿¼ÉĊ üÒÄÛ ɼ ËÌÊÀ¼Â½ÄÎÁ ÍÖÕÁÍξϾ¼Õ¼Î¼ ÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÊÉɼȼÎÌÄÒ¼½ÁÔÁÊÎÈÁÉÁɼ «¼Ã¼ÌÖνÁÔÁ̼ÃÀÁÇÁÉɼÌÁ¿ÄÊɼÇÉÄ ÊÎÀÁǼ 4BMFT"SFBT ¾ÍÁÆÄÊÎÆÊÄÎÊÍÁ ÌÖÆʾÊÀÄÊÎÍÇÏÂÄÎÁÇ Êοʾ¼ÌÛÕÄü ÎÌÄÎÁ ȼÌÆÄ  ÄÌÁÆÎÉÊ ËÊÀÓÄÉÁÉÄ ɼ ÉÁ¿ÊͼÊοʾÊÌÉÄÒÄÎÁü¾ÍÛƼÊÎÀÁÇɼ ÍÎ̼ɼªÎÉÊÍÄÎÁÇÉÊ¿ÊÇÛȼμ¼¾ÎÊÉÊȊ ÉÊÍÎËÊþÊÇÛ¾¼ÍÖ½ÇÚÀ¼¾¼ÉÁɼÍËÁÒĊ ÐÄÓÉÄüÍÖÊξÁÎÉÄÛ˼üÌÊÍʽÁÉÊÍÎÄ  ÄÌÁÆÎÉÊÎÊʽÍÇϾ¼ÉÁɼÆÇÄÁÉÎÄÎÁÍÁ ÄþÖÌÔ¾¼ ƼÆÎÊÄËÌÁÀÄ ÊÎËÌÁÀÍμ¾ÄŠ ÎÁÇÄÎÁɼ¾ÍÛƼÊÎÀÁÇɼȼÌƼ«ÊÎÊÃÄ ɼÓÄÉÃɼÓÄÎÁÇÉÊÍÁɼȼÇÄÆÊÈËÇÁÆ͊ ÉÊÍÎμɼÍμ̼μÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛ ¼ÊÎÀÌÏ¿¼ ÍÎ̼ɼ½Á¾ÃÁμËÌÁÀ¾ÄÀÉÁʽÑÊÀÄÈÊÍÎμ ÊÎÄÀÁÉÎÄÐÄƼÒÄÛɼËÌÁÀÍμ¾ÄÎÁÇÄÎÁ ÍÖÍcÍʽÍξÁɼËÌÊÐÄÇɼȼÌƼq ­ÇÁÀËÊÍÇÁÀÉÊÎÊËÌÁÍÎÌÏÆÎÏÌÄ̼ÉÁ 4BMÁT"SFB* ¾ÆÊÛÎÊÊ;ÁÉÉÁÈÍÆÄÛÎË¼Ã¼Ì 

 %$8(/(0(17(%$8 

ͼ ¾ÆÇÚÓÁÉÄ ˼üÌÄÎÁ ɼ ÍÎ̼ÉÄÎÁ ÊÎ ÁÉÁÇÚÆÍ ´¾ÁÅÒ¼ÌÄÛ «ÊÇÔ¼ Ä ÍƼɊ ÀÄɼ¾ÍÆÄÎÁÍÎ̼ÉÄ ÀÉÁÍÍÁÌÖÆʾÊÀÄÊÎ »ÉŸÁÌÀ°ÊͪοʾÊÌÁÉüº¿ÊÄÃÎÊÓɼ ¡¾ÌÊ˼ Á £Ä¿ÐÌÄÀ «Ì¼Åà ü ¤ÃÎÊÓɼ ¡¾ÌÊ˼ t ®ÊÌÍÎÁÉ ´Ï½ÁÌÎ ž £¼Ë¼Àɼ ¡¾ÌÊ˼Î̼ÀÄÒÄÊÉÉÊÍÄÇÉÄÎÁÀÖÕÁÌÉÄ ÀÌÏÂÁÍξ¼¾Ö¾°Ì¼ÉÒÄÛ ¤Í˼ÉÄÛ ¤Î¼ÇÄÛ ÄžÁÇÄÆʽÌÄμÉÄÛͼÊÍÉʾÉÄþÁɼü ʽÍÇϾ¼ÉÁ ɼ ˼ü̼ ž 4BMFT "SFB  ÌÖÆʾÊÀÁɼ ÊÎ ®Ê½Ä¼Í ¦ÇÄÉÆѼÈÁÌ ͼ ʽÁÀÄÉÁÉÄ̼þľ¼ÕÄÎÁÍÁ˼üÌÄƼÎÊ ºÂɼÄ­ÌÁÀɼœÈÁÌÄƼ ¤ÉÀÄÛ  ¼ÇÁÓÉĊ ÛÎÄÃÎÊÆ ¦ÄμŠœ¾ÍÎ̼ÇÄÛ ®ÏÌÒÄÛ ¤Ì¼É Ä­Á¾ÁÌɼœÐÌÄƼ

®ÏÃÑÆÒÏÑ žÄÉÐÌÄÀ ®ÁÉÒÁÌ ÆÊÅÎÊ ÀÊÍÆÊÌÊ Êοʾ¼ÌÛÔÁ ü ÉÁÈÍÆÄÛ Ë¼Ã¼Ì ËÊÁ Ì֊ ÆʾÊÀÍξÊÎÊ ɼ ÉʾÊÍÖÃÀ¼ÀÁÉÄÛ ÌÁÍÊÌ c«ÊÇÄÎÄƼ ÄÆÊÉÊÈÄƼÄÊÆÊÇɼÍÌÁÀ¼r c¦¼ÎÊÇÄÀÁÌɼ˼ü̼ÉÄÁÊÎÌÁÀÁɼ ¾¼ÂɼÌÊÇÛÄÊοʾÊÌÉÊÍΩ¼žÄÉÐÌÄÀ ®ÁÉÒÁÌ ÀÖÇ¿Ê¿ÊÀÄÔÁÉÄÊËÄÎÁÉËÊÃɼ¾¼Ó ɼ˼ü̼ ÉÄÁÍÈÁËʾÁÌÄÇÄüÀ¼Ó¼Î¼À¼ ÍÁüÁÈÁÍÖÍÍËÊÈÁɼÎÄÎÁÎÁÈÄ­¼ÆÎľɼŠ μÍÄ̼½Êμ¾½Ì¼ÉÔʾÄÎÁÍÀÌÏÂÁÉÄÛÉÄÁ ÄÍƼÈÁÀ¼ÊÍÄ¿ÏÌÄÈËʊÀʽ̼üÕÄμɼ ÄÉÎÁÌÁÍÄÎÁɼËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁɼËÌʊ ÐÄÇÄɼÁ¾ÌÊËÁÅÍÆÊÉľÊœ¾ÎÊÈʽÄÇɼμ ÄÉÀÏÍÎÌÄÛËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ÀʽÖÌËÌÄÈÁÌü Îʾ¼ ƼƾÊÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÊÍÎÄ¿ÉÁÍÇʽÄ̼Š ÉÁr ʽÛÍÉÛ¾¼ÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁÎÊɼÉʾÄÛÌÁÍÊÌ ËÌÁÀÍÁÀ¼ÎÁÇÛÎ ɼ ¯Ë̼¾ÄÎÁÇÉÄÛ ÍÖ¾ÁÎ ¨¼ÌÆÊÐÊɨ¼ÇÒ¼É

š§ÀÈĸɽÅɽÉÒÉȽ¼ÆÊÆϽÅÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼† ÉʺÆÊÆŸÀÅÉÊÈËĽÅÊÀ ÊËÂɽŸÄÀ† ȸȸ¿ºÆÁÅÀ×ÊÆʼ½Ã ĸȽÊÀÅ»ÒÊÀ $PSQPSBUF1SPEVDU.BOBHFNFOU

¦ÊŸϸÃÆÊÆŸɽÇʽĺÈÀœÀʽÈ ¤¸Á½È¿¸½Ä¸¼ÃÒ¾ÅÆÉÊʸŸÊÒȻƺÉÂÀ ¼ÀȽÂÊÆÈÀ$'0¤¸Á½È½¹ÀÃÇȽ¼ÀÊƺ¸ ËÇȸºÀʽÃÀ$'0Ÿ%ZXJEBH4ZTUFNT *OUFSOBUJPOBMº˜Ð͸ÁÄ

¥ÛÌÄÏÒÑÏØÎÉÐÆÑÒÐÆËÓÉÃÉ ¤ ¾ ½ÖÀÁÕÁ ÁÀÄÉ ÊÎ ÊÍÉʾÉÄÎÁ ËÌÄÊÌÄÎÁÎÄ ¾ ̼½Êμμ ÊÍμ¾¼ ËʊɼŠ μÎÖÔÉÊÎÊ ÄÉÎÁÌɼÒÄÊɼÇÄÃÄ̼ÉÁ ž μÃÄ ¾ÌÖÃƼ ¿ÌÏ˼μ ÍÁ ÍÎÌÁÈÄ ÆÖÈ ÏÈÁÇÊÄÃĿ̼¾¼ÉÁɼÆÊÃʾÁÎÁɼ;ÊÛμ ÍÎ̼ÎÁ¿ÄÛɼÎÌÄÎÁȼÌÆÄ ÉÊÉÁ¾ÊÀÁɼ ÊÎËÌÄÉÒÄ˼cɼ¾ÍÛÆÖÀÁËÊ̼¾ÉÊr ¼ÊÎ ÎÊÃÄ ü cɼŊÀʽÌÄÛ ËÌÊÐÄÇ ü À¼ÀÁÉ ÌÁ¿ÄÊÉr «ÌÄÎʾ¼˼üÌÄÎÁ¾œÃÄÛͼÈÉÊ¿Ê ÄÉÎÁÌÁÍÉÄ ÀÊÌÄ ͼÈÊ ü̼ÀÄ ÈÉʿʊ ½ÌÊÅÉÊÎÊ ɼÍÁÇÁÉÄÁ Ä ËÊÆÏ˼ÎÁÇɼμ ÍËÊÍʽÉÊÍÎɼÍÌÁÀɼμÆǼͼÄÁÇÄμ ®¼È1SPGJOF¾ÁÓÁÍÁËÌÁÀÍμ¾Ûɼ¾ÊÀÁÕÄ ÄÃÇÊÂÁÉÄÛ ÊÍÖÕÁÍξ۾¼ËÖ̾ÄÀÊÍμ¾Š ÆÄɼËÌÊÐÄÇÄľÁÓÁÄȼÍÇÏÂÄÎÁÇÄËÊ ÈÁÍμ¤ÎÖÅƼÎÊ˼üÌÖÎɼËÌÊÃÊÌÒÄ ËÊÓÎÄÍÁÏÀ¾ÊÛ¾¼¿ÊÀÄÔÉÊÄÎÁÑÉÊÇʊ ¿ÄÛμɼ17$ËÌÊÃÊÌÒÄÎÁÍÁËÌÄÁȼ¾ÍÁ ËʊÀʽÌÁ ½ÄÈÊ¿ÇÊÀ¼ÍÁËÊÈÄÍÇÄÄü Äÿ̼ÂÀ¼ÉÁÎÊɼÍʽÍξÁɼÁÆÍÎÌÏÃÄÛ ¾ÍÌÁÀÉÊÍÌÊÓÁÉËǼÉ žÑÊÀ¼ɼËÌÊÀÖǼ¾¼ÕÊÎÊÄÉÎÁÌɼŠ ÒÄÊɼÇÄÃÄ̼ÉÁÌÊÇÛμɼÐÄÌȼμȼÅƼ 1SPGJOFËÊÊÎÉÊÔÁÉÄÁɼÉÁÅÉÄÎÁȼÌÆÄ ÎÌÛ½¾¼À¼ËÌÄÀʽÄÁÉʾÊƼÓÁÍξÁÉÊÄÊ ÈÁÌÁÉÄÁ ÎÁÀ¼ɼ̼Íξ¼®¼Æ¼Ä˼üÌÖÎ ÕÁÈÊÂÁËʊÀʽÌÁÀ¼ÄÃËÊÇþ¼cÏÍËÁÔÉÄÛ ÊËÄÎ ɼ 1SPGJOFq ƼÎÊ ÐÏÉÆÒÄÊÉÄ̼ÕÊ ʽÁÀÄÉÁÉÄÁ žμÃľÌÖÃƼÁɼËÖÇÉʾÖÃÈÊÂÉÊ ¿ÌÏ˼μÀ¼ÄÃÇÁÃÁɼ½ÊÌͼμ¾ÍÌÁÀÁÉÄÇÄ ÀÖÇ¿ÊÍÌÊÓÁÉËǼÉ c©¼Ô¼Î¼ ËÊÃÄÒÄÛ ɼ ½ÖÌÃÊ ̼þĊ ¾¼ÕÄÎÁ ÍÁ ˼üÌÄ ɼ ¤ÃÎÊÓɼ ¡¾ÌÊ˼ ƼÆÎÊÄÎÁȼμüÁÉÁÌ¿ÄÅɼμÁÐÁÆÎľŠ ÉÊÍÎ ÄÃÒÛÇÊËÌÄÎÁ¼¾¼ÎËÊÎÁÉÒļǼÀ¼ ÍÖ½ÏÀÛÎмÉμÃÄÛμɼÄɾÁÍÎÄÎÊÌÄÎÁr °Êɨ¼ÇÒ¼ÉÉÁÄÃÆÇÚÓ¾¼Ä¾ÖÃÈÊÂÉÊÍΊ μüüÆÏËϾ¼ÉÁɼÊÕÁÁÀɼËÌÊÐÄÇɼ ȼÌƼ


The future of building www.bau-muenchen.com

Â&#x203A;° ÂŁ ­  ¼ ­ ÂŽÂŤÂ&#x203A; §Â&#x203A;­ £Â&#x203A; ÂŚ ÂŁ ÂŹÂŁÂŹ ­ §£ ¨ŠÂ?§š¨° ¨¼£ªÂ&#x203A;¨Â&#x203A;ÂŁÂŤ Ă?Ă&#x192; Ă?Ă&#x192;º¨ŽÂ&#x203A;ÂŤÂŁ

8 Deutsch-Bulgarische Industrie- und Handelskammer â&#x20AC;˘ Tel. (02) 816 30 30 â&#x20AC;˘ Fax (02) 816 30 39 â&#x20AC;˘ m.chipev@ahk-bg.org info@bau-muenchen.com

â&#x20AC;˘

Tel. (+49 89) 9 49-113 08

â&#x20AC;˘

Fax (+49 89) 9 49-113 09


VEKA AG в България: Иван Димитров • 1510 София • кв. Хаджи Димитър • ул. “Витиня” 2ж • тел.: 02/ 945 5940 • факс: 02/ 847 0147 GSM: 0888/ 955 996 • e-mail: idimitrov@veka.com • www.veka.bg


°±¯¥´«³©© ³¦¶®¯¬¯¤©© ±ÆÙÆÎÉàÈÁÂÏÑÂÁÒËÏÎÅÆÎÈÁÉÍÔÖÛÌÁ

¨ÁÅÁÆÐÛÌÆÎËÏÍÕÏÑÓÛÓ š½Ï½¿¸ÉÊË¼× ¿¸ÇÆÏŸÍĽÉ˼ƺÆÃÉʺÀ½¼¸ÉÊÆÀĺ¿¸ÊÆÇýÅÀʽÇÆĽѽÅÀ× ¦Éƹ½ÅÆÂÆ»¸ÊÆŸÐÀʽ¾ÀÃÀѸɸÉÍ˹¸º¸ ¼Æ¹È½À¿ÆÃÀȸѸÉÊÒÂÃÆǸ½ÊŸ ¼Æ»È¸Ä¸ÀÀĸʼÆÇÒÃÅÀʽßÊÆÇÃÆÀ¿ÆøÎÀ×ɽÏ˺Éʺ¸Ä½¿¸ÑÀʽÅÀ¥Æ ˼ƺÆÃÉʺÀ½ÊÆŽ½ÇÒÃÅƯ½ÉÊÆÇÈÆ¿ÆÈÎÀʽŽÇȽÂÒÉŸÊÆɽ¿¸ÇÆÊ׺¸Ê ¼ÆÈÀÇÆÊ×ÍɽÉÊÀϸÊÀÉÊÈËÁÏÀÎÀºÆ¼¸ŸºËÏÀÃÀÇƿŸÊÆ šÊƺ¸Å×ĸÅÀÑÆ ŽƹÀϸÁÅƢƻ¸ÊÆÀĸ»ÆÃ×ĸȸ¿ÃÀ¸ºʽÄǽȸÊËÈÀʽŸÇÆĽѽÅÀ×ʸ ÀºÒÅПʸÉȽ¼¸ ÂÆ»¸Êƺҿ¼ËÍÒÊŽÄƾ½¼¸ÎÀÈÂËÃÀȸ¿¸È¸¼ÀÆÊÃÀÏŸʸ À¿ÆøÎÀ× ŽÀ¿¹½¾ÅÆɽÉÊÀ»¸¼ÆÇÈƹýĸÉÀ¿ÇÆʽÅÀʽÀÄÆÂÈÀÇÈÆ¿ÆÈÎÀ

±

ÁÔÁÉÄÁÎÊÁÀ¼ËÊþÊÇÄÈɼ¾ÖÃÀϊ ѼÀ¼ÍÁÀ¾ÄÂÄ À¼ÒÄÌÆÏÇÄ̼ À¼ÍÁ cËÌÁ½ÊÌÄqÍÄÃÊÇÄ̼ÉÄÎÁÍÎÁÉÄÄ ËÌÊÃÊÌÒÄ ÉʽÁÃü¿Ï½¼ɼÍÆÖËÊÍÎÌϾ¼Š Õ¼ÁÉÁÌ¿ÄÛüÊÎÊËÇÁÉÄÁ £¼ ËÌÊÄþÊÀÄÎÁÇÄÎÁ ɼ Àʿ̼ȼ c¦ÊȼÎÁÆqÄȼÀ¾ÁËÌÁÀÇÊÂÁÉÄÛ

¯ÂËÏí¡²¯ÈÁ ÍÉËÑÏÃÆÎÓÉÌÁ×Éà ª½ÆʾÖÎ ü ÈÄÆÌʾÁÉÎÄǼÒÄÛ ÊÍĊ ¿ÏÌÛ¾¼ ÆÊÉÎÌÊÇÄ̼ɼ ¾ÁÉÎÄǼÒÄÛ ½Áà À¼Äȼü¿Ï½¼ɼÎÊËÇÄɼ ÌÖÂƼμɼ ËÌÊÃÊÌÁÒ¼ÁÍËÁÒÄÐÄÓɼ ÄȼÊÕÁÁÀɼ ËÊÃÄÒÄÛ ɼ Êξ¼ÌÛÉÁ t ËÊÀ Ö¿ÖÇ  ƼÎÊμƼÍÁÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÁÀɼËÌÊÇÏƼ Í ̼ÃÈÁÌÄÈÁÂÀÏÄÈȾ¿ÊÌÉÄÛÆ̼Å ɼËÌÊÃÊÌÁÒ¼®Ê¾¼ÁÀÊÍμÎÖÓÉÊ üÀ¼ÍÁ ¿¼Ì¼ÉÎÄ̼ÉÁʽÑÊÀÄȼμ¾ÁÉÎÄǼÒÄÛɼ ËÊÈÁÕÁÉÄÁÎʬ¼ÃÇÄƼμ¾Ö¾¾ÖÃÀÏÔÉʊ ÎÊɼÇÛ¿¼ÉÁ¾ÖÎÌÁÄÄþÖÉËÊÈÁÕÁÉÄÁÎÊ ËÊþÊÇÛ¾¼ ÁÀɼ ½¼¾É¼ ÉÊ ÁÐÁÆÎľɼ ÍÈÛɼ ɼ ¾ÖÃÀÏѼ «ÌÄ ÂÁǼÉÄÁ ü

ÈÄÆÌʾÁÉÎÄǼÒÄÛÍÁÄÃËÊÇþ¼ÍμÉÀ¼ÌΊ ÉÄÛΨœ­ªʽÆʾüÀ¾ÏÊÍʾÊÊξ¼ÌÛÉÁ ƼÎÊÁÀÄÉÍξÁÉÊÉÊÂÄҼμÄÇÄÖ¿ÖÇÖÎͼ ÍËÁÒļÇÉÄt¾ü¾ÄÍÄÈÊÍÎÊÎÂÁǼÉÄÁÎÊ ɼÆÇÄÁÉ쪽ÆʾÖÎüÈÄÆÌʾÁÉÎÄǼŠ ÒÄÛÁËÌÄÇÊÂÄÈͼÈÊËÌÄÍμÉÀ¼ÌÎÉÄÎÁ Ë̼¾ÊÖ¿ÖÇÉÄ ËÌÊÃÊÌÒÄ «ÌÁÀÄÈÍξÊÎÊ ÎÏÆ Á ÓÁ ÉÛȼ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇɼ ÈÊÉμŠ ɼ ̼½Êμ ÍÄÍÎÁȼμ ÉÁ ËÊþÊÇÛ¾¼ ËÌÊÉÄƾ¼ÉÁ ɼ ÀÖÂÀʾÉÄ ƼËÆÄ Ä Äȼ ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇɼËÌÊÎľʾÃÇÊÈɼüÕÄμ ¾Ö¾ÐÄÆÍÄ̼ɼμÈÄÆÌʾÁÉÎÄǼÒÄÊÉɼ ËÊÃÄÒÄۮʾ¼ÁÁÀɼÓÏÀÁÍɼ¾ÖÃÈÊŠ ÉÊÍÎüÍÄ¿ÏÌÉÊ ½ÁÃÊ˼ÍÉÊÄÁÐÄƼÍÉÊ ËÌʾÁÎÌÛ¾¼ÉÁɼËÊÈÁÕÁÉÄÛμ ¼ÊÎμÈ ÄüËÌÁÀÊξ̼ÎÛ¾¼ÉÁÆÊÉÀÁÉüɼ¾ÊÀÉÄ ˼ÌÄËÊËÌÊÃÊÌÒÄÎÁÄÍÎÁÉÄÎÁ

°ÑÏÃÆÓÑÉÓÆÌÉ ÈÁÃÄÑÁÇÅÁÎÆà ÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÁ žÁÉÎÄǼÒÄÊÉɼμÍÄÍÎÁȼü¾¿Ì¼ÂŠ À¼ÉÁ¾ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁμÊÎ3FOTPOÁÓÏÀÁÍÁÉ ÄÄÉÎÁÇÄ¿ÁÉÎÁÉɼÓÄÉüËÌÊÄþÊÀÍξÊ ɼ Àʿ̼ȼ ÍÖÊξÁÎÍξ¼Õ¼ ɼ ¾ÍÄÓÆÄ Á¾ÌÊËÁÅÍÆÄ ÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄ ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛ «ÌÊÀÏÆÎÖÎ 5$ ËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ ÆÊȊ ˼ÆÎÁÉ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ ¾ÁÉÎÄǼÒÄÊÉÁÉ ÈÁѼÉÄÃÖÈ ¾¿Ì¼ÀÁɾÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁμɼ ¾ÍÁÆÄÎÁÌÈÊÄÃÊÇÄ̼ÉËÌÊÃÊÌÁÒt½ÄÇÊÎÊ ÀÖ̾ÁÉ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾ÄÇÄÊÎ17$«ÌÁÀǼ¿¼ ÍÁËÊÀÐÊÌȼμɼ¿ÊÎʾüÈÊÉμÂËÌʊ

ÐÄÇ ÍÎÁÌÈÊËÌÁÆÖÍɼÎÈÊÍÎÄÁÇÁ¿¼ÉÎÁÉ ÀÄüÅÉ ž ͼÈÄÛ ËÌÊÐÄÇ Äȼ ¾¿Ì¼ÀÁɼ ÌÁÔÁÎƼ ÆÊÛÎÊÀÁÅÍξ¼ƼÎÊÆÊȼÌÉÄÆ ªÎ¾ÖÎÌÁÔɼμÍÎ̼ɼɼËÌÊÃÊÌÁÒ¼Äȼ ÆǼ˼ ÆÊÛÎÊɼÍÊÓ¾¼¾ÖÃÀÏÔÉÄÛËÊÎÊÆ ɼ¿ÊÌÁÄÈÊÂÁÀ¼ÍÁÌÁ¿ÏÇÄ̼¾̼ÃÇÄӊ ÉÄËÊÇÊÂÁÉÄÛ¤ÃËÊÇþ¼ÉÄÛÎȼÎÁÌļÇÁ ¼ÇÏÈÄÉÄÅ ÍË̼ÑʾʽÊÛÀÄ;¼ÉÁ¾½ÛÇÊ ÄÇÄ ƼÐÛ¾Ê £¼Î¾¼ÌÛÕÄÎÁ ÍÎ̼ÉÄÓÉÄ Ƽ˼ÓÆÄ ͼ ÊÎ ËÊÇÄÈÁÌ ÆÊÅÎÊ Á ÉÁÄÊ ½ÁÇÛ¾¼Õ Ä Á ÏÍÎÊÅÓľ ɼ ¼ÎÈÊÍÐÁÌÉÄ ¾ÇÄÛÉÄÛ ­¿Çʽ۾¼ÉÁÎÊ Ä ÈÊÉμÂÖÎ ͼ ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÇÁÍÉÄĽÖÌÃÄŸÊÎʾÄÛÎ ËÌÊÐÄÇÍÁÊÎÌÛþ¼ÀÊÉÁʽÑÊÀÄÈÄÛ̼Ê ÈÁÌ ËÊÍμ¾ÛÎÍÁÍÎ̼ÉÄÓÉÄÎÁüξ¼ÌÛÕÄ Ƽ˼ÓÆÄ ÍǼ¿¼ÍÁÍËÁÒļÇÉÊÎÊÏËÇÖΊ ÉÁÉÄÁüÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÎʾ¼Á¾ÍÄÓÆÊ ®ÊÃÄ ¾ÄÀ ËÌʾÁÎÌÄÎÁÇÄ ͼ ËÌÄÇÊÂÄÈÄ ËÌľÍÛƼÆÖ¾¾ÄÀÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄ £¼ÍʽÍξÁÉÄÒÄÎÁɼÉʾ¼Àʿ̼ȼ ÉÁü¾ÄÍÄÈÊ À¼ÇÄ ÎÛ Á ÀÖ̾Áɼ ¼ÇÏÈĊ ÉÄÁ¾¼ ÄÇÄ 17$ ÍÁ ËÌÁÀǼ¿¼Î ËÌʾÁΊ ÌÄÎÁÇÄ ÆÊÄÎÊ ÈÊ¿¼Î À¼ ÍÁ ÈÊÉÎÄ̼Î ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊÄËʾÍÛÆʾÌÁÈÁ®Ê¾¼Á ÍÄÍÎÁȼμc¾ÖÎÌÁÔÁɊ¾ÖÉÔÁÉËÌʾÁÎÌĊ ÎÁÇq­ÖÍÎÊÄÍÁÊÎÀ¾ÁÓ¼ÍÎÄ¡ÀɼμÍÁ ÈÊÉÎÄ̼ÊξÖÎÌÁÔɼμÍÎ̼ɼɼ¿ÊÎʊ ¾ÄÛËÌÊÃÊÌÁÒÄËÌÁÀÍμ¾ÇÛ¾¼ÌÁÔÁÎƼÍ ËÇÖÿ¼Ó ÍËÊÈÊÕμɼÆÊÅÎÊÍÁÌÁ¿ÏÇÄ̼ ¾ÖÃÀÏÔɼμÍÎÌÏÛ ¾ÇÄüռ¾ËÊÈÁÕÁÉĊ ÁÎÊžÖÉÔɼμÓ¼ÍÎɼÆÊÈËÇÁÆμËÌÁÀŠ Íμ¾ÇÛ¾¼ ÍËÁÒļÇÉ�� ÌÁÔÁÎƼ Ŀ̼ÁÕ¼ ÌÊÇÛμÄɼÆÊȼÌÉÄÆ ͼÈÊÌÁ¿ÏÇÄ̼ռ ÍÁÍËÌÛÈÊÍÄǼμɼ¾ÖÃÀÏÔɼμÍÎÌÏÛ Ä¿¼Ì¼ÉÎÄ̼ռÉÁʽÑÊÀÄȼμÒÄÌÆÏǼŠ ÒÄÛ ɼ ¾ÖÃÀÏѼ ¦ÊÈËÇÁÆÎÖÎ ÍÁ ÍÖÍÎÊÄ ÊÎ ¾ÍÄÓÆÄ ÉÁʽÑÊÀÄÈÄ Ó¼ÍÎÄ ¾ÖÉÔɼ ÌÁÔÁÎƼ ¾ÖÎÌÁÔÁÉËÇÖÿ¼Ó ÈÊÉμÂÉÄ ÆÇÄËÍÄÄÍÎ̼ÉÄÓÉÄ üξ¼ÌÛÕÄƼ˼ÓÆÄ  ÖÇÂÄɼμÁÈÈ ¼Ò¾ÁÎʾÁÎÁͼ½ÛÇ ÄÓÁÌÁÉ

©ÇÈƼËÂʸª© ÆÊÃ×ºÆ ÀÇÈƺ½ÊÈÀʽÃÀʽŸ3FOTPOɽȽиº¸ÇÈƹýÄÒÊÉÂÆż½Å¿¸

 %$8(/(0(17(%$8 


¡±¶©³¦«³´±¡ ®ÁÅÆÇÅÎÁÒÌÛÎ×ÆÈÁÚÉÓÁÎÁÉÈ×àÌÏÏÒÓÛËÌÆÎÏÕÉÒËÏÍÐÌÆËÒ

®ÏÃÇÉÃÏÓáÍÒÓÆÑÅÁÍÒÆÃÆÑ ¢Æ»¸ÊÆÇȽ¿Æɽļ½É½Êʽ»Æ¼ÀÅÀŸÄÀŸÃÀ׺½Â¼½ÁÅÆÉÊʸŸ¸ÄÉʽȼ¸ÄÉÂÆÊÆ ÇÈÀÉʸÅÀѽɽÇȽĽÉÊÀŸ¿¸Ç¸¼ ºɽº½ÈŸʸϸÉÊÆÉʸŸ͸ŽÀ¿ÇÆÿº¸½ÄÀ ÂÆȸ¹ÆÉÊÈÆÀʽÃÅÀÎÀÀ¿¸Å½Ä¸È½ÅÀÉÒÆÈÒ¾½ÅÀפ×ÉÊÆÊÆɽÇȽºÒÈŸº Ž¸ÊȸÂÊÀºÅ¸¿ÆŸ¿¸ÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ×ʸ ÅƺÒÇȽÂÀÊƺ¸ºÇÆÉý¼ÅƺȽĽ νÅÀʽŸŽ¼ºÀ¾ÀÄÀʽÀÄÆÊÀÊËÂÉÂÆÏÀ͸ºÀÉÆÂƛøºÅÀ×ʺÀÅƺÅÀ¿¸ Êƺ¸½ÆÉʸŸÃÀ×ÊȽÃÉƺÇÒÊ¿¸ÂȸÅƺ½ ÂÆÁÊÆÇȽ¼ÉʸºÃ׺¸¸ÈÍÀʽÂÊËÈÅÆ ÇȽ¼À¿ºÀ¸ʽÃÉʺÆ¥ÆɽѸʸÂÆÅÉÊÈËÂÎÀןÄÆÉÊƺÀ×ÂȸÅÇÆÉÃ˾À¿¸ À¿»È¸¾¼¸Å½ÊÆŸÀ¿Î×ÃÆÆÉÊÒÂýŸÆÌÀÉɻȸ¼¸ÉŸÁ†»ÆÃ×ĸʸ¼ÒþÀŸº ¥À¼½ÈøżÀקÈƽÂÊÒʽȽ¸ÃÀ¿ÀȸÅÉÇÆÄÆÑÆÊ›½ÈĸÅÀן¸¼ºÀ¾º¸ÅÀ×ʸ ŸFMFSP¿¸ÃÀŽÁÅƼºÀ¾½ÅÀ½ÆÉÀ»ËÈ׺¸ÊŸ¼½¾¼Å¸Ê¸ÉÃÒÅν¿¸ÑÀʸŸ ÉÊÒÂýŸ̸ɸ¼¸ÉƹѸÇÃÆÑÆÊÄ μÌÄÛÎÈÊÍÎʾÄÆÌ¼É ¾ÖÌÑÏÆÊÅÎÊ ɼÊÐÄÍͿ̼À¼Î¼ÀÊÍμÎÖÓÉÊÆÊÇÄÓÁÍξÊ Á ËÊÍμ¾ÁÉ ÊÐÄÍ ÆÊÈËÇÁÆÍÖÎ Á ÀÉÁ¾É¼ ;ÁÎÇÄɼ Ä ÊÍÖÕÁÍξ۾¼ ¾ÄÃϊ ËÊÍÎÌÊÁÉËÌÁÿÄÁÄÃËÊÇþ¼É ¼ÇÉÄÛËÌÁÑÊÀÈÁÂÀÏÊÍÉʾ¼Î¼ɼÆ̼ɼ üÎʾ¼Ìʊ̼ÃÎʾ¼ÌɼÀÁÅÉÊÍΫÌÄÍÎÌʊ Ä ÊÆÊÇɼμ ʽÍμÉʾƼ £¼ ËÊÍÎÄ¿¼ÉÁ ÄÎÁÇÉʊÐÄÃÄÓÉÄÎÁËÌÊÏÓ¾¼ÉÄÛÍÁÏÍμŠ ɼ ÌÁ¿ÏÇÄ̼ÉÁ ɼ ;ÁÎÇÄÉÉÄÛ ËÊÎÊÆ Ä ÉÊ¾Ä ÓÁÍÎÊȼÉʽÁÎÊÉɼμÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ üÕÄμÊÎÍÄÇɼμÍÇÖÉÓÁ¾¼;ÁÎÇÄɼͼ ÉÛȼÀ¼ËÊÉÁÍÁ¿ÊÇÛÈÊɼÎʾ¼Ì¾¼ÉÁªÍŠ ÄÃËÊÇþ¼ÉÄËÌĽÇÄÃÄÎÁÇÉÊÍÎÖƊ ¾ÁÉÎʾ¼ÁÆÊÉÍÎÌÏÄ̼ɼËÊμÆÖ¾ɼÓÄÉ ÇÁÉÄǼÈÁǼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊɼÐÄÌȼμ ÓÁÊÎÍÎ̼ɼμɼ¾ÊÀ¼Î¼ËÊÁȼËʾÁÓÁ HMBTUFDMPVWFST £¼ÇÒ½ÏÌ¿®ÁÍÁÀ¾Ä¼ÎËÊ ÏÍÄÇÄÛ ÆÊÁÎÊÊÃɼӼ¾¼ ÓÁÉÁÁËÊÀÑÊÀÛÕ ÍĿɼÇɼÍÁÉÃÊÌÄ ÊÎÓÄμÕÄËÌÊÈÁÉÄÎÁ üɼÎʾ¼Ì¾¼ÉÁËÊÍÌÁÀ¼Î¼¬ÁÔÁÉÄÁÎÊ ɼ¾ÌÁÈÁÎÊtÍÇÖÉÒÁ ¾ÛÎÖÌÄÀÖÂÀ ÊŠ ÁÉʾ¼Î¼Ó¼ÍÎÀ¼½ÖÀÁÍÑÊÌÄÃÊÉμÇÉÊÄ ËÖÇÉÄÎÁÇÉÊ ǼŠ ½¼Ç¼ÉÍÄ̼ÕÊ̼ÃËÊÇÊÂÁÉÄÁ¦ÊÌËÏÍÖÎɼ ÈÁÇÄÎÁ ÌÁ¼¿Ä̼Î ÀÖÇ¿¼Î¼ÈÊÐÄÍͿ̼À¼Á̼ÃËÊÇÊÂÁÉ ɼÍËÁÒļÇɼ¼ÌŠ ¼ÍÄÈÁÎÌÄÓÉÊɼËÖÎÛɼÆ̼ɼÄÊÎÆÖÈ ÑÄÎÁÆÎÏÌɼ ËÌʊ ¾ÊÀ¼Î¼ÁÄÃÀ¼ÀÁÉËʾÁÓÁɼËÌÁÀ ÊÎÆÊNJ ¿Ì¼È¼ t ÉÛÆÊÇÆÊ ÆÊÎÊÊÎÍÎ̼ɼμɼÍÏԼμªÍ¾ÁÉÎʾ¼ ËÖÎÄ ËÌÁà ÀÁÉÛ Ϳ̼À¼Î¼Áʿ̼ÉÄÓÁɼ¾Ö¾¾ÄÍÊÓÄɼÄÁ ÎÁ ÍÁ ü¾ÖÌμÎ ÄÃËÖÇÉÁɼËÊÁÇÁÈÁÉμÌÁÉɼÓÄÉ É ¼ Ê Ë Ì Á À Á Ç Á É ¿Ì¼ÀÏÍ ƼÎÊ ËÊ £ÒÉØËÏÆÐÑÆÅÃÁÑÉÓÆÌÎÏ ÎÊÃÄɼÓÄÉÊÎ̼Š ÐÑÏÄÑÁÍÉÑÁÎÏ ÃÛ¾¼ÎÄÇÄÉÁ½ÁÎÊ £¼ ËÊÍÎÄ¿¼ÉÁÎÊ ɼ ȼÇÆÊ ÎÁ¿ÇÊ Ä ÄÇÄ ¿ÇÁÀƼμ ɼ ¿ÊÇÛȼËÌÊÃ̼ÓÉÊÍÎ ËÌÊÁÆμÉÎÄÎÁÄýĊ ÊÆÊÇÉÊÍÎμ®Ê¾¼ ̼ÎüÊÍÉʾÁÉȼÎÁÌļÇÍÎÖÆÇÊÎÊŸÊÇۊ Á¿ÊÇÛÈÊËÌÁÀÄÊ ȼμÈÍÎÖÆÇÁɼмͼÀ¼ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ ¾ÄƼÎÁÇÍξÊ ÆÖÈ

²

üÀ¾Ä¾¼ÕÄÎÁ ÍÄÍÎÁÈÄ ÆÊÄÎÊ ÎÌÛ½¾¼ À¼ÍÁÀ¾Ä¼Î¾ËÖÇÁÉÍÄÉÑÌÊÉÄÎÊÓÉÊ À¼ËÊÃÄÒÄÊÉÄ̼ξÍÄÓÆÄǼÈÁÇÄ

²ÉÌÎÉÈÁÅÃÉÇÃÁÚÉ ÒÉÒÓÆÍÉÈÁÓÛÎËÉÌÁÍÆÌÉ «ÌÊÁÆμÉÎÄÎÁ ɼÈÄ̼Î ÌÁÔÁÉÄÁ ¾ ÃֽӼμμ ÍÄÍÎÁȼ 7*530MJOF ɼ ÐÄ̊ ȼμ FMFSP ÊÎ ®ÚÌÄÉ¿ÁÉ üÀ¾Ä¾¼ÉĊ Ûμ 7*530MJOF ËÌľÁÂÀ¼Î ¾ À¾ÄÂÁÉÄÁ ÍÎÖÆÇÁÉÄǼÈÁÇÄ ÎÁ¼ÕÄÀÊÆ¿Äͼ ¾ ÍÖÍÎÊÛÉÄÁ À¼ ¿Ä ü¾ÖÌÎÛÎ ¾ ü¾ÄÍĊ ÈÊÍÎ ÊÎ ÈÁÎÁÊÌÊÇÊ¿ÄÓÉÄÎÁ ÏÍÇʾÄÛ ¾ ̼ÃÇÄÓÉÄ ËÊÃÄÒÄÄ ÊÎ ÀÊ ¿Ì¼ÀÏͼ «ÌÁÀÄÈÍξ¼ ɼ ÍÄÍÎÁȼμ 7*530MJOF ÄÃÀÖ̼ ɼ ¾ÄÍÊÆÄ ÍμÎÄÓÉÄ ɼÎʾ¼ÌŠ ¾¼ÉÄÛ Ä ÀÄɼÈÄÓÉÄ ÏÍÄÇÄÛ ÆÊÁÎÊ Á ÀÌÏ¿¾¼ÂÁɼÍËÁÆÎɼËÌÊÁÆμ ÎÖÅƼÎÊ ÎÖÉÆÄÎÁÍÎÖÆÇÁÉÄǼÈÁÇÄÍÁÉÏÂÀ¼ÛÎÊÎ ÊÍʽÁɼÀÊËÖÇÉÄÎÁÇɼüÕÄμ³ÌÁÃÈÁŠ ѼÉÄÓÉÊÎÊ;ÖÌþ¼ÉÁɼüÀ¾Ä¾¼ÉÄÛμ ǼÈÁÇÄÎÁËÊÒÛǼμмͼÀ¼ÍÁüÀ¾Ä¾¼Î

§ÈÀ¹ÃÀ¿ÀʽÃÅÆøĽø ÆÉÀ»ËÈ׺¸ÊÅ˾ÅÆÊÆÆÊȸ¿×º¸Å½Ÿ ɺ½ÊÃÀŸʸÀÉÒ¿¼¸º¸ÊÇÈÀ×ÊŸ ʽÄǽȸÊËȸºÇÆĽѽÅÀ×ʸ

©Ê¸ÈÀ×ÊÄÆÉÊƺÀÂȸźÒÈÍËÉÊÆĸÅƹ½ÊÆÅÅÀÆÉÅƺÀ ÇÆÃƾ½ÅÀºÒººÆ¼¸Ê¸Ÿ¸ ȸÎÀÆŸÃÅÆÊÆÀ¿ÇÆÿº¸Å½Ÿ¼ÆßʸÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ× ÂÆÈÇËÉÒÊŸ†Ä½ÊÈƺ¸Ê¸ ɻȸ¼¸½ȸ¿ÇÆÃƾ½Å¸ÉÀĽÊÈÀÏÅÆŸÆÇÆÈÀʽ ¸ÊƽÀ¿ÇÆÿº¸Å½Ã½Ä½ÅʸȽÅ ĽÊƼ¿¸ÉÊÈÆÀʽÃÉʺÆ

 %$8(/(0(17(%$8 

¼½ÍÊÇÚÎÉÊÍÄÉÑÌÊÉÉÊÄÍÁüÀÖ̼ξ ÁÀɼƾ¼ËÊÃÄÒÄÛ cžËÁÓ¼ÎÇÁÉÄ ÍÈÁ ÊÎ ÆÊÈ˼ÆÎɼμ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ ɼ 7*530MJOF ʽÛÍÉÛ¾¼ ±ÁÇÈÏδËÌÊÎʾÍÆÄÊÎHMBTUFDMPVWFST ­ÄÍÎÁȼμ ÍÁ ÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ ½ÖÌÃÊ Ä ÉÁŠ ɼÎ̼ËÓľÊ ¾Ö¾ мͼÀ¼Î¼ Ä ÉÁ ɼÎʊ ¾¼Ì¾¼ ÉÁÅÉÄÛ ËÌÊÃ̼ÓÁÉ Ѽ̼ÆÎÁÌ §¼ÈÁÇɼμ мͼÀ¼ ÍÁ ÈÊÉÎÄ̼ ¾ ̼Ȋ ÆÄÎÁ ɼ ÀÁÍÁÎ ÍÁÀÈÄÒÄ ¬ÁÃÏÇμÎÖÎ Á ÄÃÉÁɼÀ¾¼ÕÊ ÉÄÍÆÄÛÎ ½ÚÀÂÁÎ ü ÈÊÉμÂÉÄÎÁ̼½ÊÎÄq


Централен склад София: кв. Овча купел ул. Босилек 11 тел.: 02/955 73 31, 955 73 20 856 30 40, 850 15 49 sofia@komatek-kmt.com komatek_kmt@dir.bg

Бургас: тел.: 056/845 218, 0886/439 615 burgas@komatek-kmt.com

Велико Търново: тел.: 062/604 533, 0887/304 604 vtyrnovo@komatek-kmt.com

Пловдив: тел.: 032/966 642, 0886/439 613 plovdiv@komatek-kmt.com

Варна: тел.: 052/500 048, 0886/439 614 varna@komatek-kmt.com

Монтана: тел.: 096/301 054; 0886/175 787 montana@komatek-kmt.com

Русе: тел.: 082/845 372, 0885/915 155 russe@komatek-kmt.com


¡±¶©³¦«³´±¡ ¡ÃÁÎÄÁÑÅÎÉÓÆÖÎÏÌÏÄÉÉÐÏÅÏÂÑàÃÁÓÆÎÆÑÄÉÊÎÁÓÁÆÕÆËÓÉÃÎÏÒÓÎÁÒÄÑÁÅÉÓÆ

°ÛÑÃÁÓÁÒÄÑÁÅÁéÈÓÏØÎÁ¦ÃÑÏÐÁÒÃÄÑÁÅÆÎÉ ÃÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉÓÆÕÏÓÏÃÏÌÓÁÉØÎÉÐÁÎÆÌÉ ¥Æº¸Ê¸ÆÌÀÉɻȸ¼¸ŸbÅ½È»ÀÁÅÀÂÆÄǸÅÀÀp ÉÀź½ÉÊÀÊÆÈb¨ÀÉ  Å¾½Å½ÈÀÅ»p˜œ½ÇÈÀĽÈ¿¸ǽÈ̽ÂÊÅÆÉÒϽʸº¸Å½Ÿ˼ƹÉʺÆÊÆÀ ÌËÅÂÎÀÆŸÃÅÆÉÊʸÉÒÉÉҺȽĽÅÅÀ×¼À¿¸ÁÅÀ½Å½È»ÀÁŸʸ½Ì½ÂÊÀºÅÆÉÊ

©

ÿ̼ÂÀ¼ÅÆÄмͼÀɼμÆÊÉÍÎÌÏƊ ÒÄÛÄÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÎÊ ÐÄÌȼc¤ ­¤­q ËÌÊÏÓ¾¼ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎ ü ¾¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁ ¾ ÎÛÑ ɼ ÍÄÍÎÁÈÄ Ä ÄÉÍμŠ ǼÒÄÄ ÆÊÄÎÊ ϾÁÇÄÓ¼¾¼Î ÁÉÁÌ¿ÄÅɼμ ÁÐÁÆÎľÉÊÍÎɼͿ̼À¼Î¼ÄËÊÀʽÌÛ¾¼Î ÆÊÈÐÊÌμ¾ÉÁÛ­ÌÁÀÎÛÑͼ¼¾ÎÊȼÎÄӊ ɼμ ÍÇÖÉÒÁüÕÄÎɼ Ä ÆÊÉÎÌÊÇÄ̼ɼ Ê;ÁÎÁÉÊÍÎÓÌÁþÖÉÔÉÄÎÁ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ÕÊÌÄ ÎÊËÇÊÄÃÊǼÒÄÛμ Ä ÍÊǼÌÉÄÛÎ ÆÊÉÎÌÊÇ ËÊÍÎĿɼÎÄÓÌÁÃÄÃËÊÇþ¼ÉÁÎÊ ɼÍÎÖÆǼÍÊËÌÁÀÁÇÁÉÊËÊÆÌÄÎÄÁ Àʽľ ɼÁÇÁÆÎÌÊÁÉÁ¿ÄÛÓÌÁþ¿Ì¼ÂÀ¼ÉÁÎÊɼ ÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄÁÇÁÈÁÉÎľÍÎÖÆÇÁɼμ ËÊÆÌľɼÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ ©¼¿Ç¼¾ÉÄÛ¾ÑÊÀɼͿ̼À¼Î¼ÁÈÊɊ ÎÄ̼ɼ ÄÃÒÛÇÊ ÍÎÖÆÇÁɼ ¼¾ÎÊȼÎÄÓɼ ƼÌÏÍÁÇɼ ¾Ì¼Î¼ %PSNB ,57 "USJVN 4FSWPNBUJD ¼ ¾Ö¾ ÐʼÅÁÎÊ Á Äÿ̼ÀÁɼ ÍÎÖÆÇÁɼÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ ÊÎÀÁÇÛÕ¼ÈÁÒ¼Š ÉÄɼÊÎ˼ÌÎÁ̼ ÆÊÛÎÊÁËÌÊÄþÁÀÁɼËÊ ËÌÊÁÆÎɼc¤­¤­qÊÎ&WLFMU(MBT œ¾ÍÎÌÄÛ ­ÎÖÆÇÁɼμËÌÁ¿Ì¼ÀɼÍÎÁɼÍÖÍÍÎÖÆÇÁÉÄ ÆÊÇÊÉÄÁÊÎÍÄÍÎÁȼμ-JUF8BMM.POP

µÁÒÁÅÉÓÆ žÍÄÓÆÄ мͼÀÉÄ ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ÆÊɊ ÍÎÌÏÆÒÄÄ ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊ Ä ËÊÆÌľÉÊÎÊ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ ͼÄÃËÖÇÉÁÉÄÍËÌÊÐÄÇÄÊÎ ÍÄÍÎÁÈÄÎÁ'8 Ä3PZBM4ɼSchüco *OUFSOBUJPOBM

ªÍμɼǼμ Ó¼ÍÎ ÊÎ мͼÀÄÎÁ ͼ Í ¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾¼¾ÁÉÎÄÇÄ̼ɼʽÇÄÒʾƼɼ )VOUFS%PVHMBTt-VYBMPO2VBESPDMBE ®¼ÃÄÍÄÍÎÁȼËÊþÊÇÛ¾¼ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇɼ ¿ÊÇÁÈÄɼɼ˼ÉÁÇÄÎÁ ƼÎÊÓ¼ÍÎÊÎÎÛÑ ͼÊ¿ÖɼÎÄËÊüÀ¼ÀÁÉÄ̼ÀÄÏÍÄ ­¿Ì¼À¼Î¼ÁʽÊÌÏÀ¾¼É¼Í¼ÇÏÈÄÉÄÁ¾Ä ¾ÖÉÔÉÄÕÊÌÄÍÔÄÌÄɼɼǼÈÁÇÄÎÁÈÈ ÍÁÇÁÆÎÌÄÓÁÍÆÊüÀ¾Ä¾¼ÉÁÄÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ÊÎ#.4 #VJMEJOH.BOBHNFOU4ZTUFN  ÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÊͼÀÊÍμ¾ÁÉÄÄÉÎÁÌĊ ÊÌÉÄÕÊÌÄËÊÊÎÀÁÇÁÉËÌÊÁÆÎÊÎÐÄÌȼ 8BSFNB ŸÁÌȼÉÄÛ ªÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÎÊ Á ÄþÖÌÔÁÉÊ ÍÖÍ ÍÎÖÆǼÍɼŊÉʾÄÎÁËÊÆÌÄÎÄÛɼ"($t 4UPQSBZ®Ê¾¼ͼÍÎÖÆǼÍÈÁÆÊËÊÆÌÄÎÄÁ ÆÊÄÎÊ ÍÇÁÀ¾¼Î ÍÖ¾ÌÁÈÁÉɼμ ¼ÌÑÄÎÁƊ ÎÏÌɼ ÎÁÉÀÁÉÒÄÛ ü ËÌÊÃ̼ÓÉÊÍÎ ɼ Ϳ̼ÀÄÎÁ Ä ÍÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊ ÆÊÉÎÌÊÇ ɼ ËÌÁÈÄɼ¾¼ÕÄÎÁ ËÌÁà ÍÎÖÆǼμ ÁÉÁ̊ ¿ÄÅÉÄËÊÎÊÒĪÎÁÀɼÍÎ̼ɼ ÍÁÒÁÇÄ ÌÁÀÏÒÄ̼ÉÁɼÄÃÑÊÀÛռμÁÉÁÌ¿ÄÛ ¼ÊÎ ÀÌÏ¿¼tȼÆÍÄȼÇɼËÌÊËÏÍÆÇľÊÍÎü ¾ÑÊÀÛռμÍÇÖÉÓÁ¾¼ÁÉÁÌ¿ÄÛ£¼Îʾ¼Á ÄÃËÊÇþ¼ÉÊÍÎÖÆÇÊ4UPQ3BZ*OEJHP5 ÍÆÊÁÐÄÒÄÁÉÎɼÎÊËÇÊËÌÁÈÄɼ¾¼ÉÁɼ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁμ6H žÍÄÓÆľÖÉÔÉÄÍÎÖÆǼͼüƼÇÁÉÄ žÖÎÌÁÔÉÄÎÁ ÍÎÖÆǼ ɼ мͼÀÄÎÁ ͼ ǼÈÄÉÄ̼ÉÄ ÎÖÅƼÎÊÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁÎÊÁ ÀÊËÊÀ¼

¦ÌÀÉɻȸ¼¸Ê¸ŸbÅ½È»ÀÁÅÀÂÆÄǸÅÀÀpº©ÆÌÀ×

 %$8(/(0(17(%$8 

£ÄÑÁÅÆÎÁÕÏÓÏÃÏÌÓÁÉØÎÁ ÉÎÒÓÁÌÁ×Éà  Ö¿Ê¾ÄÀÉÄÛÎËÊÆÌľɼͿ̼À¼Î¼Á ËÌÊÁÆÎÄ̼É Ä ÄÃËÖÇÉÁÉ Í ¾¿Ì¼ÀÁÉÄ ¾ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÄÎÁÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄ˼ÉÁÇÄ ÄÃ̼½ÊÎÁÉÄ ËÊ ÄÉÀľÄÀϼÇÁÉ ËÌÊÁÆÎ ž¼ÂÁÉÌÁÃÏÇμÎÊÎÄÿ̼ÀÁɼμÄÉÍμŠ ǼÒÄÛÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎμɼÍʽÍξÁÉÄƼ À¼ËÁÓÁÇÄÊÎ;ÊÛËÌÄÉÊ;Ê˼þ¼ÉÁÎÊ ɼ ÊÆÊÇɼμ ÍÌÁÀ¼ ªÕÁ ¾Ö¾ ÐʼÅÁÎÊ ËÊÍÁÎÄÎÁÇÄÎÁÈÊ¿¼ÎÀ¼¾ÄÀÛÎɼÁÇÁƊ ÎÌÊÉÉÊ μ½ÇÊ ʽÕÊ ËÌÊÄþÁÀÁɼμ ÀÊ ÈÊÈÁÉμ ÁÇÁÆÎÌÊÁÉÁÌ¿ÄÛ ËÌÊÄþÁÀÁŠ ɼμËÌÁÃÍÖÊξÁÎÉÄÛÀÁÉÄÍËÁÍÎÁÉÄÎÁ ÁÈÄÍÄÄ ¾Ö¿ÇÁÌÊÀÁÉ ÀÄÊÆÍÄÀ Í Îʾ¼ ËÌÊÄþÊÀÍξÊ «ÌÄËÇÊÕÊÎƾÈ ÐÊÎʾÊÇμÄӊ ɼμÄÉÍμǼÒÄÛÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼L8Q°ÊŠ ÎʾÊÇμÄÓÉÄÎÁÁÇÁÈÁÉÎÄͼÄÃ̼½ÊÎÁÉÄ ÊÎËÊÇÄÆÌÄÍμÇÁÉÍÄÇÄÒÄžc2DFMMTrt ŸÁÌȼÉÄÛ Ä ͼ ¾¿Ì¼ÀÁÉÄ ¾ ÍÎÖÆÇÊ˼Š ÆÁÎÄÎÁ ɼ ËÊÆÌľÉÊÎÊ ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ ¬¼ÃËÊÇÊÂÁÉÄÁÎÊ ɼ ÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄÎÁ ÆÇÁÎÆÄ ¾ ÍÎÖÆÇÊ˼ÆÁμ ËÊþÊÇÛ¾¼ ÁÀŠ ÉʾÌÁÈÁÉÉÊÎÊÄÃËÊÇþ¼ÉÁɼÀÉÁ¾É¼Î¼ ;ÁÎÇÄɼüËÌÊÄþÊÀÍξÊɼÁÇÁÆÎÌÊÁŠ ÉÁÌ¿ÄÛÄüÊ;ÁÎÛ¾¼ÉÁɼËÌÄÇÁ¼ÕÄÎÁ ÊÐÄÍÉÄËÊÈÁÕÁÉÄÛ ¡ÀɼÆÇÁÎƼÁÍ̼ÃÈÁÌÄÑÈÈ Ä ÈÊÕÉÊÍÎ 8Q ³ÌÁà ÍÄÍÎÁȼ ÊÎ ÄɾÁÉÎÊÌÄÄÉÍμǼÒÄÛμÁ¾ÆÇÚÓÁɼÆÖÈ ÁÇÁÆÎÌÊËÌÁÉÊÍɼμÈÌÁ¼ «ÌÊÁÆÎÖÎÁÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÉÍËÌÊÐÄÇÄü ËÊÆÌľɼÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛÊÎÍÄÍÎÁȼμ'8 ɼÐÄÌȼSchüco*OUFSOBUJPOBM ­ÎÖÆÇÊ˼ÆÁÎÖÎ F Í ÀÁ½ÁÇÄɼ ÈÈ ÄÍÁÍÖÍÎÊÄÊÎÀ¾ÁǼÈÄÉÄ̼ÉÄÍÎÖÆǼ ËÌÊÍÎ̼ÉÍξÊÎÊÈÁÂÀÏÆÊÄÎÊÁüËÖÇÉÁÉÊ Í¼Ì¿ÊÉ žÖÉÔÉÊÎÊ ǼÈÄÉÄ̼ÉÊ ÍÎÖÆÇÊ ÍÁ ÍÖÍÎÊÄÊÎÍÏËÁÌËÌÊÃ̼ÓÉʾÖÉÔÉÊÍÎÖƊ ÇÊÎÄË4((%JBNBOUüÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼ÉÁɼ ȼÆÍÄȼÇÉÊËÌÊËÏÍƼÉÁɼÍÇÖÉÓÁ¾¼Î¼ ̼ÀļÒÄÛÀÊËÊÇÄÆÌÄÍμÇÉÄÎÁÍÄÇÄÒÄÁ¾Ä ÆÇÁÎÆÄ ̼ÃËÊÇÊÂÁÉÄ ËÊÀ ÉÁ¿Ê  žÖÎÌÁÔÉÊÎÊÍÎÖÆÇÊÁÈÈüƼÇÁÉÊ ÎÄË 1MBOJCFM #MVF ÆÊÁÎÊ À¼¾¼ Ѽ̼ÆÎÁÌÉÄÛ Ò¾ÛÎɼËÊÆÌľ¼ žÖÎÌÁÔÉÊÎÊǼÈÄÉÄ̼ÉÊÍÎÖÆÇÊÍÁ ÍÖÍÎÊÄÊÎÀ¾ÁŠÈÄÇÄÈÁÎÌʾÄËÌÊÃ̼ӊ ÉÄüƼÇÁÉÄÍÎÖÆǼÍÉÄÍÆÊÁÈÄÍÄÊÉÉÊ ËÊÆÌÄÎÄÁ ­ ÌÁ¼ÇÄ��¼ÒÄÛμ ɼ ËÌÊÁÆμ c¬ÄÍÆ ¤ÉÂÁÉÁÌÄÉ¿q c¤­¤­q̼þľ¼ÉʾÊ ɼË̼¾ÇÁÉÄÁ¾ÀÁÅÉÊÍÎμÍÄtËÌÊÁƊ ÎÄ̼ÉÁ ÀÊÍμ¾Æ¼ Ä ÈÊÉμ ɼ ÍÊǼ̊


)&201),3-04031+3$/+) *$3420+4).34&040

$ "&+$%MA96E>N#)00(  3DI>NHA"07DE>L;# % G;AI6@F

  (" 26AI1;GED8

 "$!" '6A>C6-6B7HED86  

$!"$!" /6:N-6AMK;86

"$!"" >C</;:NA@6%DK6ED86 ! 

"&' !!&!" +86?AD-DA;8

! #%$ $

¬ÆÊƺÆÃʸÀÏÅÀʽ½Ã½Ä½ÅÊÀɸº»È¸¼½ÅÀºÉÊÒÂÃÆǸ½ÊÀʽŸÇÆÂÈÀºÅÆÊÆÆÉÊÒÂÃ׺¸Å½

ÉÄ ÁÇÁÆÎÌÊÒÁÉÎ̼ÇÄ ÊÎ ÍμÉÀ¼ÌÎÉÄ ÈÊÀÏÇÄ ƼÆÎÊ Ä ÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄ ÄɊ ÍμǼÒÄÄ ÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ÉÄ ¾ Ϳ̼Àɼμ ÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÛ ¦¼ÎÊÄÃËÊÇþ¼ÊËÄμÍľÄÿ̼ÂÀ¼Š ÉÁÎÊɼмͼÀÉÄÆÊÉÍÎÌÏÆÒÄÄ ÐÄÌȼμ ÏÍËÁÔÉÊ̼½ÊÎÄÍÄÉÎÁ¿ÌÄ̼ÉľͿ̼Š À¼Î¼ ÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄ ËÌÊÀÏÆÎÄ #*17 ƼÎÊ Š¾ÆÇÚÓÁÉľ־мͼÀÉÄÎÁÆÊÉÍÎÌÏƊ ÒÄÄ17ÈÊÀÏÇÄ Š 17 ÁÇÁÈÁÉÎÄ ü ÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ Ä ʽÇÄÒʾÆÄ ÍÖÍ ÍÄÇÄÒÄÁ¾Ä ÆÇÁÎÆÄ ÄÇÄ ÎÖÉÆÊÍÇÊÅÉÄËÊÆÌÄÎÄÛ ŠÍÄÍÎÁÈÄüÍÊǼÌÉÊÁÇÁÆÎÌÊËÌÊÄÊ ¾ÊÀÍξÊÊÎËÊÆÌľɼÄÃÊǼÒÄÛÄÎÉ ­ÇÁÀ¾¼ÅÆÄËÊÇÄÎÄƼμɼ¡­üϾÁŠ ÇÄÓ¼¾¼ÉÁɼÀÁǼɼž¡¤ c¤­¤­qªª  ÐÊÆÏÍÄ̼¾ÉÄȼÉÄÁÎÊÍľÖÌÑÏËÌÊÁÆÎĊ ̼ÉÁÎÊÄÍÖÃÀ¼¾¼ÉÁÎÊɼÐÊÎʾÊÇμÄÓÉÄ ˼ÌÆʾÁ Š ¬¼Ã̼½Êξ¼Î ÍÁ ËÌÁÀ¾¼ÌÄÎÁÇɼ ÊÒÁÉƼ Ä ËÌÁËÊÌÖÆÄ ËÌÄ ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼Š ÉÁÎÊɼËÌÊÁÆμ üÀ¼½ÖÀÁÍÖʽ̼ÃÁÉ Í ÄÃÄÍƾ¼ÉÄÛμ ɼ ©¡¦ Ä ȼÆÍÄȼÇÉÊ ÁÐÁÆÎľÁÉ Š¬¼½ÊÎÄÍÁÍÆÊÉÍÏÇμÉÎÄÍÊËÄξ ÌÁ¼ÇÄÃÄ̼ÉÁÎÊɼËÌÊÁÆÎÄÍÐÄɼÉÍĊ ̼ÉÁ ÊÎ ¡¾ÌÊËÁÅÍÆÄ ÐÊÉÀʾÁ ƼÆÎÊ Ä

Í ÆÊÉÍÏÇμÉÎÄ üËÊÃɼÎÄ Í ¼ÀÈÄÉÄÍΊ ̼ÎľÉÄÎÁ ËÌÊÒÁÀÏÌÄ ËÊ ¾ÆÇÚÓ¾¼ÉÁ ¾ ÁÇÁÆÎÌÊËÌÁÉÊÍɼμÍÄÍÎÁȼ Š«ÌÁÀǼ¿¼ÎÍÁ17ÈÊÀÏÇÄÍɼŊËÊÀŠ ÑÊÀÛÕÄÎÁÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄü ÆÊÉÆÌÁÎÉÄÎÁÏÍÇʾÄÛɼËÌÊÁÆμ ƼÎÊÍÁ ̼Ã̼½Êξ¼ÄͼÈÄÛÎËÌÊÁÆÎüÄÿ̼ÂÀ¼Š ÉÁɼÐÊÎʾÊÇμÄÓɼÒÁÉÎ̼Ǽ £¼ËʾÁÓÁÄÉÐÊÌȼÒÄÛXXXCTZTCH ¯ÂÆËÓ ¯ÕÉÒÒÄÑÁÅÁf¦ÎÆÑÄÉÊÎÉ ËÏÍÐÁÎÉÉu ´°©,9xËà ÍÆÒÓÎÏÒÓ°ÁÃÌÏÃÏ ÏÂÚ£ÉÓÏÙÁÄѲÏÕÉà

6EJ>C<-A>B;CG>C5;EC;8 >C<1;GME0ED=D8 6EJ/>@DA6?/>@DAD8

  

©ÈÅÁÃÁ ÒÆ ÃÛÈ ÏÒÎÏÃÁ ÎÁ ÌÉ ×ÆÎÈÉÏÎÆÎ ÅÏÄÏÃÏÑ Ò 9HUODJ für )DFKSXEOL]LVWLN*PE+ºÔÓÄÁÑÓ¤ÆÑ ÍÁÎÉà ²ÐÉÒÁÎÉÆ %$8(/(0(17( %$8 ÉÈ ÌÉÈÁ ÈÁ ÐÛÑÃÉ ÐÛÓ Ã ¤ÆÑÍÁÎÉà ÐÑÆÈ Ä£ÍÏÍÆÎÓÁÉÈÅÁÎÉÆÓÏÒÆÐÔ ÌÉËÔÃÁäÆÑÍÁÎÉà¡ÃÒÓÑÉà¹ÃÆÊ ×ÁÑÉà±ÔÒÉàÉ¢ÛÌÄÁÑÉà %$8(/(0(17(%$8¢ÛÌÄÁÑÉàÆÍÆ ÅÉÆÎ ÐÁÑÓÎÝÏÑ É ÑÆÅÏÃÆÎ ØÌÆÎ ÎÁ ¡ÒÏ×ÉÁ×Éàf¢ÛÌÄÁÑÒËÉÃÑÁÓÉÉÐÑÏ ÈÏÑ×Éu

©ÎÃÆÒÓÉÓÏÑf f±ÉÒËÉÎÇÆÎÆÑÉÎÄu¡¥ ¤ÌÁÃÆÎÉÈÐÛÌÎÉÓÆÌ f¢ÁÌËÁÎÒÓÑÏÊu¡¥

®ÉËÁËÃÁØÁÒÓÏÓÓÏÃÁÉÈÅÁÎÉÆÎÆÍÏÇÆ ÅÁ ÂÛÅÆ ÑÆÐÑÏÅÔ×ÉÑÁÎÁ ÉÈ×àÌÏ ÉÌÉ ØÁÒÓÉØÎÏÂÆÈÉÈÑÉØÎÏÓÏÐÉÒÍÆÎÏÑÁÈ ÑÆÙÆÎÉÆÎÁÉÈÅÁÓÆÌÒÓÃÏÓÏ ±ÆÅÁË×ÉàÓÁ ÎÆ ÎÏÒÉ ÏÓÄÏÃÏÑÎÏÒÓ ÈÁ ÅÏÒÓÏÃÆÑÎÏÒÓÓÁÎÁÐÏÅÁÅÆÎÁÓÁÉÎÕÏÑ ÍÁ×Éà

£ÏÅÆÚÐÑÏÆËÓÁÎÓ ÁÑÖ¥ÉÁÎÁ³ÏÅÏÑÏÃÁ ©ÈÐÛÌÎÉÓÆÌÎÁÕÁÒÁÅÉÓÆ f¢©²©²u¯¯¥ ©ÈÐÛÌÎÉÓÆÌÎÁÏÒÓÛËÌàÃÁÎÆÓÏ f¢©²©²u¯¯¥ ©ÈÐÛÌÎÉÓÆÌÎÁÕÏÓÏÃÏÌÓÁÉØÎÁÓÁ ÉÎÒÓÁÌÁ×Éàf¢©²©²u¯¯¥ %$8(/(0(17(%$8£ÒÉØËÉÐÑÁÃÁÈÁÐÁÈÆÎÉŠ

®ÉÆÒÛÈÅÁÃÁÍÆÆÅÉÎÎÁÓÁ ÉÎÕÏÑÍÁ×ÉÏÎÎÁÒÑÆÅÁ ÈÁÆÃÑÏÐÆÊÒËÉàÐÁÈÁÑÎÁ ÒÓÛËÌÁÅÏÄÑÁÍÁÕÁÒÁÅÉ


¡±¶©³¦«³´±¡ ¯ÂÆÚÁÃÁÚÏÎÁØÁÌÏÎÁÐÏÃÛÌÎÔÃÁÚÏÂÛÅÆÚÆÈÁ­ÆÊÅÛÎÖÆÅ

¨ÆÌÆÎÉàÓÐÑÏÆËÓíÆÊÅÛÎÖÆÅ ¥×ÂÆÁŸÈÀϸÊÇÆȽ¼ÀθʸÆʻȸ¼Æº½ÆÂÆÃÆ£ÆżÆÅb©ÀÃÀÂÆÅƺÀ×Ê ÂÆÈÀ¼ÆÈpªÈÀÆÊÊ×Ís¨À¼ÀÅ» ©ÃÆË»À¤½Á¼ÒÅͽ¼ ȸ¿ÇÆÃƾ½ÅÀÇÆ ÇÈÆʽ¾½ÅÀ½ÊÆŸ¸ºÊÆĸ»ÀÉÊȸø¤ ÇÈÆÀ¿º½¾¼¸Ê»ÆÃ×ĸϸÉÊÆÊ ÂÆÄÇÖÊÒÈÅÀ×ÉÆÌÊ˽ȺÉÊȸŸʸª½ŽɸÀ¿º½ÉÊÅÀÉÒÉɺÆ×ʸÂȸÉÆʸ ÀÇÈÀÈƼ¸ ÅÆȸ¹Æʸʸ ÂÆ×ÊƺÒÈиÊÇȸºÀ¶»ÆÀ¿ÊÆÏŸ˜Å»ÃÀ×ÇƆ ÇÈÆÉǽÈÀȸÑȸÁÆźÉȸºÅ½ÅÀ½ÉÆÉʸŸøʸϸÉÊŸÉÊȸŸʸœÆŽÆʼ¸ºÅ¸ ɽº½ÈÅÀ×ʻȸ¼ÉÂÀνÅÊÒÈŸ¤½Á¼ÒÅͽ¼À¿Î×ÃÆÇÆÂÈÀº¸ÂÃÀнÊÆbÉÂËϽÅ ÀŽ¿¸¹½Ã½¾ÀÄp ¸ÊÆÀÄÅƻƼÈË»ÀŽѸºÊÆ¿À»È¸¼©ÒºÉ½Ä¹ÃÀ¿Æ¼Æ ÂĽÊÉʺÆÊÆÀ»Ã¸ºÅ¸Ê¸ËÃÀθ ÉȽ¼¸Ê¸Éʸº¸ŸÀÉÊÀŸÆʹÃÒɺ¸Ñ¸ª¸Ä ŽÇÈÀ×ÊÅÆÀ¿»Ã½¾¼¸ÊËÍýÅÀ×ÊÂÆÃÆÉŸÉʸÈÀ×ÉËǽÈĸȽÊb©½ÁÅɹÒÈÀÉp ÉĸøÆÌÀÉŸϸÉÊÀ¼º¸ǸÈÂÀÅ»¸ÆÊÉÊȸÅÀ¤½ÉÊÆÇÆÃƾ½ÅÀ½ÊÆÉÒÑÆŽ ½¼Æ¹ÈÆɽº½ÈÅÆÊÆÆÂÆÃƺÈÒÉÊÅÆÐÆɽÆÊÈ׿º¸¼ºÀ¾½ÅÀ½ÊÆÀ»Ã½¼Â¸Ê¸ÂÒÄ Æʼ¸Ã½Ï½ÅÀʽÂȸÀѸŸ»È¸¼¸§È½¼ÀǽʻƼÀÅÀ©½ÁÅɹÒÈÀÉÇÈÀÉÊÒǺ¸ ÂÒÄÆÉÒѽÉʺ׺¸Å½ŸĸѸ¹Å¸ÇÈƻȸĸ¿¸ƹø»ÆÈƼ׺¸Å½ŸȸÁÆŸ ¦ÌÀÉÀʽ ÉËǽÈĸȽʸÀ½¼ÀÅǸÈÂÀÅ»ɸÉÒ¹ÆȽÅÀ¥ÆºÀ×ÊÇøÅÇȽ¼ºÀ¾¼¸ ɻȸ¼¸ÉÒÉÉÒÑÀʽÌËÅÂÎÀÀÇÃÖɾÀÃÀÑŸϸÉÊ ÅƺÉҺɽļÈË»¸ÌÆÈĸ ¦Ê©½ÁÅɹÒÈÀÉÄÅÆ»ÆÀɸʼ¸ÇÆÉÊÈÆ×Ê»ÆÃ×Äĸ»¸¿ÀÅÉǸÈÂÀÅ» ÇƆ»ÆÃ×ĸ ÆÌÀÉŸɻȸ¼¸À¾ÀÃÀѸ¿¸ÇƼÇÆĸ»¸Å½ÌÀŸÅÉÀȸŽÊÆŸÇÈƽÂʸ ™Ã¸»Æ¼¸È½ÅÀ½Ÿ¼Æ¹È¸Ê¸ȸ¹ÆʸŸ¸ÈÍÀʽÂÊÀʽ ÇƼÇÆÄƻŸÊÀÀÆÊ »ÒºÂ¸ºÀʽȽнÅÀןÉÀÉʽÄÀʽÉĸȸ3FZOBFST ÊÆ¿ÀÇÈƽÂʺ½Ï½½̸ÂÊ

Æ̼ÍľÄÊξÊÌÄÍÐÊÌȼμɼÊÓÄ ÆÊÄÎÊ ͼÄÃÒÛÇÊÊÍÎÖÆÇÁÉÄÍÁÇÁ¿¼ÉÎÉÊÊ¿Öɼμ ÊƼÓÁɼмͼÀ¼«ÌÊÁÆÎÖÎÄȼÊ¿ÌÊÈÁÉ ÏÍËÁÑÄÉÊÍÄÈÉÊ¿Êɼ¿Ì¼Àľ־¾ÄÎÌÄɼμ ɼ$IFUXPPE ¾ÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÄËÌÄüc®¾Ê̊ ÓÁÍƼмÉμÃÄÛ¾̼½ÊμμͼÇÏÈÄÉÄÅq ËÌÄÍÖÀÁÉɼËÌÊÁÆμËÌÁÿÊÎœÍÊÒĊ ¼ÒÄÛμɼÁÆÍÎÌÏÀÄ̼ÕÄÎÁÆÊÈ˼ÉÄÄ ž¨ÁÅÀÖÉÑÁÀÇÄÒÁÎÊɼȼ¿¼ÃÄɼÍÖÕÊ ÍÁ ÊƼþ¼ ËÌÁÀÄþÄƼÎÁÇÍξÊ t ¾ÈÁÍÎÊ À¼ ÍÁ ̼ÃËÊÇÊÂÄ ¾ÑÊÀÖÎ Í ÄÿÇÁÀ ÆÖÈ ¿Ì¼ÀÍÆÄÛ ÒÁÉÎÖÌ ¿Ì¼ÀÊÏÍÎÌÊÅÍξÁÉÄÛÎ ÊÎÀÁÇɼÈÁÍÎɼμʽÕÄɼɼÍÎÊÛ¾¼ÎÊÅ À¼½ÖÀÁÊÎÍÁ¾ÁÌɼμÍÎ̼ɼɼͿ̼À¼Î¼ μƼÓÁÆÇÄÁÉÎÄÎÁÀ¼ËÌÁÈÄɼ¾¼ÎËÊÆ̼Å ÉÁÛ ü À¼ ÍÎĿɼÎ ÀÊ ȼ¿¼ÃÄɼ ®Ê¾¼ ÊÃɼӼ¾¼ ÓÁ¾ÑÊÀÖÎüÁÀÉÊÍÀ¾ÏÁμÂÉÄÛ ȼ¿¼ÃÄÉc¿ÇÁÀ¼ÎqÆÖÈÊÆÊÇʾÌÖÍÎÉÄÛËÖΠļÌÑÄÎÁÆÎÄÎÁÕÁÍÁÉÏÂÀ¼ÛÎÊÎËÌÊÀÏÆÎ ËÌÄÎÁ¼¾¼Õ ÀʽÌÄ ÎÊËÇʊ Ä ÔÏÈÊÄÃʊ

°

Ö̾¼Î¼ üÀ¼Ó¼ ɼ §ÊÉÀÊÉÍÆÊÎÊ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏÌÉÊ ÍÎÏÀÄÊ $IFUXPPE "TTPDJBUFTÁÀ¼̼ÿÇÁÀ¼ËÌÊÁÆμÊÎ ¿ÇÁÀɼÎÊÓƼÊÌ¿¼ÉÄüÒÄÛɼËÌÊÍÎ̼Ɋ ÍξÊÎÊ ¨ÛÍÎÊÎÊ ÊÎÓ¼ÛÉÊ ÍÁ ÉÏÂÀ¼Á ÊÎ Àʽ̼¾ÌÖÃƼͿ̼ÀÍÆÄÛÒÁÉÎÖÌÄÊÆÊÇÉÊÎÊ ËÌÊÍÎ̼ÉÍÎ¾Ê üÀ¼ÍÁÀ¼ÀÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎü ËʊÀʽÌʾÖÃËÌÄÁȼÉÁɼÉʾÄÛËÌÊÁÆÎ ®Ê¾¼ÍÁËÊÍÎÄ¿¼ËÊÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉÊÄÉÎÁÌÁŠ ÍÁÉɼÓÄÉtÓÌÁÃʽÁÀÄÉÛ¾¼ÉÁɼ̼ÃÇÄӊ ÉÄÎÁ¾ÄÀʾÁËÇÊÕľÁÀÉÊÒÛÇÊžÊÍÉʾ¼Î¼ ɼÉʾ¼Î¼Ϳ̼À¼ÍÁɼÈÄ̼ÍÏËÁÌȼÌÆÁÎÖÎ ɼÀÉÁ¿Êͼ̼ÃËÊÇÊÂÁÉÄËÁÎÉľ¼˼ÌÆÄɊ ¿Ä ƼÎʾÍÛÆÊÁÀÉÊÊÎÎÛÑÁcʽ¿ÖÌɼÎÊq ÊξÍÄÓÆÄÍÎ̼ÉÄͼ˼ÌμÈÁÉÎÄ®¼Æʾ¼ ÌÁÔÁÉÄÁÊÍμ¾Û¿ÊÇÛÈÊËÌÊÍÎ̼ÉÍξÊü ËÁÔÁÑÊÀɼÃÊɼɼÊÆÊÇÊ ¨ÄÆÌÊÆÇÄȼÎÖÎ ɼ Îʾ¼ ÍÖÊÌÖÂÁŠ ÉÄÁʽ¼ÓÁËÊÍμ¾Ûü̼ÃÌÁÔ¼¾¼ÉÁËÌÁÀ ¼ÌÑÄÎÁÆÎÄÎÁ ÉÛÆÊÇÆÊ ËÌʽÇÁȼ ¦¼Æ À¼ ÊÐÊÌÈÛξÖÉÔÉÄÛ¾ÄÀɼͿ̼À¼Î¼ ¦¼ÆÀ¼ ɼË̼¾ÛÎÄÄÃÊÇÄ̼ÎͿ̼À¼ ÆÊÛÎʾÆÇÚÓ¾¼

bŸ½Ã½ÅÀ×ÊpÉËǽÈĸȽʺ›ÈÀÅËÀÏ

 %$8(/(0(17(%$8 

§ÈƽÂÊÒʺ¤½Á¼ÒÅͽ¼¼½ÄÆÅÉÊÈÀȸÄÅÆ»Æƹȸ¿À½ÊÆÀ»ÒºÂ¸ºÆÉÊʸŸÉÀÉʽÄÀʽ3FZOBFST

¾ÍÁ½ÁÍÄÓÁÎÄÌÄ̼ÃÇÄÓÉÄÍÌÁÀÄ ªÍ¾ÁÉ Îʾ¼ÎÌÛ½¾¼À¼ÍÁÊÎÓÁÎÁ ÊÎÁÀɼÍÎ̼ɼ ½ÁÃËÊÕ¼ÀɼμÌÁ¼ÇÉÊÍÎɼ¿Ç¼¾ÉÄÛËÖÎ ÊÎ ÀÌÏ¿¼ ÉÄÍÆÊÁμÂÉÊÎÊüÍÎÌÊÛ¾¼ÉÁ ʽÕÁÍΊ ¾ÁɼμÃÊɼ ÊÎÎÌÁμÍÎ̼ɼ Äü˼þ¼ÉÁ ɼÍÖÕÁÍξϾ¼ÕÄÛ˼ÌÆÄÉ¿tÊÎÓÁξÖÌμ œÌÑÄÎÁÆÎÄÎÁÍÁÉÏÂÀ¼ÛÎÊο־Ƽ¾ÊÌÁÔÁŠ ÉÄÁüÎÁÑÉÄÎÁмͼÀÄÄÊÎÉʾÊÄýÄ̼ÎÀ¼ ̼½ÊÎÛÎÍc¬ÁÅɼÌÍœÇÏÈÄÉÄÏÈq ÐÄÌȼμ ÍÆÊÛÎÊÏÍËÁÔÉÊÍÄ˼ÌÎÉÄ̼Ѽ¾ËÌÊÁÆμ c.JMMFOOJVNqtËÌÁÀÄÔÉÄÛÎȼ¿¼ÃÄÉɼ 4BJOTCVSZpT¾§ÊÉÀÊÉÍÆÄÛŸÌÄÉÏÄÓ «ÌÊÁÆÎÖξŸÌÄÉÏÄÓÁüÈÄÍÇÁÉƼÎÊ cÃÁÇÁÉqÍÏËÁÌȼÌÆÁÎ ËÊÆÌÄÎÍÎÌÁ¾¼£¼ c¬ÁÅɼÌÍqÊÍμ¾¼ÁÀɼÊÎÉÊÍÄÎÁÇÉÊȼÇƼ ÉÊÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉʾ¼ÂɼËÇÊÕÊÎͿ̼À¼Î¼ üÊÍÎÖÆÇÛ¾¼ÉÁ§ÄÒÁÎÊɼͿ̼À¼Î¼ ƼÆÎÊ «ÊÇ ±ÖÉÎÖÌ ÊÎ $IFUXPPE ¿Ê ÊËÄ;¼ ͼ

ǼÒÄÊÉÉÄƼÓÁÍξ¼ÄÍÖÕÁ¾ÌÁÈÁÉÉÊÄÊ ¿ÇÁÂÀ¼ÕÀÊÍμÎÖÓÉÊÁÇÁ¿¼ÉÎÉÊžÄÃÄÛμÁ ÄÃÆÇÚÓÄÎÁÇÉʾ¼ÂɼÄüÄɾÁÍÎÄÎÊÌÄÎÁ ÊÎ4BJOTCVSZpT ÆÊÄÎÊÄÍƼÎÀ¼ÄýÁ¿É¼Î ¿ÌÁÔÆÄÎÁÊÎÈÄɼÇÊÎÊÄÄÍƼÎͿ̼À¼Î¼ À¼½ÖÀÁËÌÊÃ̼ÓɼÄËÌľÇÁƼÎÁÇɼ®ÏÆ ¾ÛÌÉÊÎÊ ÌÁÔÁÉÄÁ ÍÁ ÊƼþ¼ ÍÄÍÎÁȼμ 3FZOBFST$84$®ÛÍÇÁÀ¾¼ÄþľÆÄÎÁɼ Ϳ̼À¼Î¼Äc̼½ÊÎÄq½ÁÃcÎÁÂÆÄqƼ˼ÓÆÄ ÊξÖÉ¢ÄÇÄÕɼμÓ¼ÍÎÁÄÃËÖÇÉÁɼÍÖÍ ÍÄÍÎÁȼ3FZOBFST$4 ÆÊÛÎÊÁÄý̼ɼ ü̼ÀÄÎÁÑÉÄÓÁÍÆÄÎÁÍÄѼ̼ÆÎÁÌÄÍÎÄÆÄ ÄÀʽ̼ÄÃÊǼÒÄÛ«ÌÊÁÆÎÖÎÀÁÈÊÉÍÎÌÄ̼ ÈÉÊ¿Êʽ̼ÃÄÁÎÊĿ־Ƽ¾ÊÍÎμɼÍÄÍÎÁŠ ÈÄÎÁ3FZOBFSTÄ̼ÃÇÄÓÉÄÎÁ¼ÌÑÄÎÁÆÎÏÌÉÄ ¾ÄÃÄÄ ÆÊÄÎÊÈÊ¿¼ÎÀ¼ÍÁËÊÍÎĿɼÎÍÎÛÑ ¼ ÍÖÕÊμƼÁÄÁÀÉÊʽÁÕ¼¾¼ÕÊɼӼÇÊɼ Ëʊ¾ÖÇÉϾ¼ÕʽÖÀÁÕÁü¨ÁÅÀÖÉÑÁÀ


°±¯¥´«³©© ³¦¶®¯¬¯¤©© «ÏÎ×ÆÐ×ÉàÈÁÏÖÑÁÎÁÎÁÃÑÁÓÁ

­ÆÖÁÎÉËÁ ÍÆÖÁÓÑÏÎÉËÁ ÆÌÆËÓÑÏÎÉËÁ

*8ÐÔÂÌÉËÔÃÁ ËÏÎÒÐÆËÓÈÁÒÄÑÁÅÉ §Æ¼ÄÆÊÆÊÆbšÉÀÏÂÆÇƼ½¼ÀÅ ÇÆÂÈÀºp»ÈËÇÀÈƺ¸ʸ(SFUTDI†6OJUBT ÂÆÄÇýÂÊ˺¸º½¼ÀŽÅÂÆÅÉǽÂÊ ɺÆ×ÐÀÈÆÂÆÉǽÂÊÒȽŸÉÆÈÊÀĽÅÊ ºƹøÉÊʸŸÇÈÆ¿ÆȽÏŸʸ ʽÍÅÀ¸ ʽÍÅÆÃÆ»ÀÀʽ¿¸ºÈ¸ÊÀ ¸ºÊÆĸÊÀÏÅÀʽºÍƼÅÀÉÀÉʽÄÀÀ ÉÀÉʽÄÀ¿¸ĽÅÀ¼¾ÄÒÅÊsÉÆÌÊ˽ÈÀ ɽȺÀ¿ÅÆÇƼ¼ÒȾ¸Å½

›ÈËÇÀÈƺ¸ʸ(SFUTDI†6OJUBTÇÆÉʸºÀŸʸ¿»Æ¼ÀÐÅÆÊÆÀ¿Ãƾ½ÅÀ½4FDVSJUZ ¸ÂνÅʺÒÈÍËÀÅƺ¸ÊÀºÅÀÉÀÉʽÄÅÀȽнÅÀ׺ƹøÉÊʸŸĽ͸ÅÀÏŸʸÀ Ľ͸ÊÈÆÅŸÆÍȸŸŸºÍƼƺ½ÀŸĽÅÀ¼¾ÄÒÅʸŸɻȸ¼¸Ê¸

­

ÉÊ¿ÊÍÎÁËÁÉɼμÆÊÉÒÁËÒÄÛ ÍÖ͊ ÎÊÛÕ¼ÍÁÊÎÁÀÄÉÄÓÉÄÌÁÔÁÉÄÛÄ ÊÎÍÄÍÎÁȼÌÁÔÁÉÄÛü¾Ì¼ÎÄ ½Á ËÌÁÀÍμ¾Áɼ¾ÎÌÄÎÁÎÁȼÎÄÓÉÄ̼ÃÀÁǼ ÈÁѼÉÄƼ ÈÁѼÎÌÊÉÄƼÄÁÇÁÆÎÌÊÉÄƼ ¤½Í¸ÅÀ¸¬¼ÃÉÊʽ̼ÃÉÄ#,4t½Ì¼Š ¾Ä ÀÊËÖÇÉÄÎÁÇÉÄ ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ü ÈÊÉÎÄ̼ÉÁɼüÆÇÚÓ¾¼ÕÄÈÁѼÉÄÃÈÄ ËÊÍÌÁÀÍξÊÈÄÉʾ¼ÎľÉÄÍÁÌÄÄ˼ÎÌÊÉÄ 4- 8,üÒÛǼμÆÖÕ¼ ¤½Í¸ÊÈÆÅÀ¸¦ÊÈËÁÎÁÉÎÉÊÍÎ ËÌÄ üÆÇÚÓ¾¼ÕÄÎÁ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄ ¾ÆÇÚÓÄÎÁNJ ÉÊÄɼ¼¾¼ÌÄÅÉÄÄÃÑÊÀÄ ÈÁѼÎÌÊÉÄƼ ½ÁÃÊƼ½ÁÇÛ¾¼ÉÁ ÄÆÊÉÊÈÄÓÉÄÌÁÔÁÉÄÛ ÓÌÁÃÈÁѼÎÌÊÉÉÄÎÁüÆÇÚÓ¾¼ÕÄÍÄÍÎÁÈÄ 4& ÀÄÈÊÊξÁÂÀ¼ÕÄÄÎÊËÇÊÊξÁÂÀ¼ÕÄ ÄÉÍμǼÒÄÄ

Ã½ÂÊÈÆÅÀ¸ £¼ÆÇÚÓ¾¼ÉÁ ɼ ¼¾¼Š ÌÄÅÉÄ ¾Ì¼ÎÄ ʽÁÃÊ˼ÍÛ¾¼ÉÁ ɼ ¼¾¼Š ÌÄÅÉÄ ÄÃÑÊÀÄ ÁÇÁÆÎÌÊüÆÇÚÓ¾¼ÉÁ ɼ ˼ÉÄƊ½Ì¼¾Ä ÈÌÁÂʾ¼ÍÄÍÎÁȼ(6#,4 /&5 ÆÊÉÎÌÊÇÄ̼ÉÁɼÀÊÍÎÖ˼  ÖÕÁÌÉÊÎÊ ËÌÁÀËÌÄÛÎÄÁ FMBŠTPGU (NC)ÊÍÄ¿ÏÌÛ¾¼¾ÆÇÚÓ¾¼ÉÁÎÊɼÒÛǼŠ μ¿¼È¼ËÌÊÀÏÆÎÄɼ(6¾ÏξÖÌÀÁɼμ Ϳ̼ÀɼÍÄÍÎÁȼ(&.04 ©¼ ÄÃÇÊÂÁÉÄÁÎÊ ÐÄÌȼμ ÀÁÈÊɊ ÍÎÌÄ̼ Ä ¾ÖÃÈÊÂÉÊÍÎÄÎÁ ÍÄ ¾ ÍÁ̾ÄÊ ÉÊÎÊ ʽÍÇϾ¼ÉÁ «ÌÁÀËÌÄÛÎÄÁÎÊ ÍÁ ¾ÆÇÚÓÄ ¼ÆÎľÉÊ ¾ ÊÌ¿¼ÉÄÃÄ̼ÉÄÎÁ ÊÎ 4FDVSJUZ ÐÊÌÏÈÄ ÍÖÍ ÍÇÁÀÉÄÎÁ ÎÁÈÄ ËǼÉÄ̼ÉÁ ÆÊȽÄÉÄ̼ÉÁÄÏË̼¾ÇÁÉÄÁ ɼÈÁѼÉÄÓÉÄÄÈÁѼÎÌÊÉÉÄüÆÇÚÓ¾¼Š ÕÄÍÄÍÎÁÈÄ

©¼ËʾÁÓÁÊÎÍÎ̼ÉÄÒÄͼÊɼ¿Š ÇÁÀÁÉÄ ÄÃ̼½Êξ¼ÉÄÎÁ ËÊ ÈÛÌƼ Ä ËÊ ËÊÌÖÓƼ ÌÁÔÁÉÄÛ ü ¾ÍÁÆÄ ÎÄË Ϳ̼À¼ ¼¾¼ÌÄÅÉÄÄÃÑÊÀÄľÑÊÀʾÁ¦ÊÉÍËÁÆÎÖÎü Ϳ̼ÀÄt0#+&,5DPNQFOEJVNÊɼ¿ÇÁÀÛ¾¼ ÓÌÁÃÄÇÚÍÎ̼ÒÄÄÒÛÇÊÍÎɼμËÌÊÀÏÆÎʾ¼ ËÌʿ̼ȼÄʽǼÍÎÄÎÁɼËÌÄÇÊÂÁÉÄÁ «Ï½ÇÄƼÒÄÛμÈÊÂÁÀ¼ÍÁËÊÌÖÓ¼ɼ ¼ÀÌÁÍXXXHVDPN

£ÂÑÏÊÎÁÒÐ%$8(/(0(17(%$8¢»¬¤¡±©ÀÏØÁËÃÁÊÓÆ w³ÆÍÁÎÁÂÑÏà¦ÃÑÏÐÆÊÒËÉÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÎÁ39&ÐÑÏÕÉÌÎÉÒÉÒÓÆÍÉ ¯ÐÉÒÁÎÉÆÉÓÆÖÎÉØÆÒËÉÖÁÑÁËÓÆÑÉÒÓÉËÉØÁÒÓÃÓÏÑÁ

³ÁÌÏÎÈÁÁÂÏÎÁÍÆÎÓ ¡ËÏÇÆÌÁÆÓÆÅÁÎÆÐÑÏÐÔÒÎÆÓÆÎÉÓÏÆÅÉÎÂÑÏÊÏÓÒÐÉÒÁÎÉÆf%$8(/(0(17( %$8¢»¬¤¡±©ÀuÎÁÊÌÆÒÎÏÆÅÁÒÆÁÂÏÎÉÑÁÓƨÁ×ÆÌÓÁÐÑÆÃÆÅÆÓÆÒÔÍÁÓÁ ÐÏÂÁÎËÏÃÐÛÓÉÎÉÉÈÐÑÁÓÆÓÆÐÏÐÛÌÎÆÎÓÁÌÏÎÒÓÏØÎÉàÒÉÁÅÑÆÒ ·ÆÎÁÈÁÂÑÏàÌà ÂÆÈ¥¥²

µÉÑÍÁ ©ÍÆÉÕÁÍÉÌÉà ´ÌÉ×Á°« °ÏÚÆÎÒËÉËÏÅÎÁÒÆÌÆÎÏÍàÒÓÏ ³ÆÌ µÁËÒ (PDLO $ÅÑÆÒÎÁÑÆÅÁË×ÉàÓÁ ²ÏÕÉàÔÌf¯ÂÏÑÉÚÆu¢ ÓÆÌ

 %$8(/(0(17(%$8 

¥ÁÎÎÉÈÁÂÁÎËÏÃÉàÐÑÆÃÏÅ £©¡¢ÛÌÄÁÑÉয¯¥²ÍÆÓËÁÃÌÆÃÁ%*5=%% ±ÁÊÕÁÊÈÆ΢ÁÎË¢ÛÌÄÁÑÉà$¥ËÌ£ÉÓÏÙÁ%,&5=%%%*6)


«ÁÓÁÌÏÄÎÁÕÉÑÍÉÓÆÃÂÑÁÎÙÁ £ËÁÓÁÌÏÄDÔØÁÒÓÃÁÓÕÉÑÍÉÓÆÐÑÏÉÈÃÏÅÉÓÆÌÉÉÌÉÃÎÏÒÉÓÆÌÉÉÅÉÒÓÑÉÂÔÓÏÑÉÎÁÒÓÛËÌÁÐÑÏÕÉÌÉ ÈÁÃÑÁÓÉÉÐÑÏÈÏÑ×ÉÒÓÛËÌÏÐÁËÆÓÉÏÂËÏÃÍÆÓÁÌÎÉËÏÎÒÓÑÔË×ÉÉÍÁÙÉÎÉÈÁÐÑÏÉÈÃÏÅÒÓÃÏÓÏ ÏÂÑÁÂÏÓËÁÓÁÉÐÏÅÅÛÑÇÁÎÆÓÏÉÍÎÆÏÂÖÏÅÉÍÉÓÆÐÑÉÏÒÓÛËÌàÃÁÎÆÓÏÎÁÒÄÑÁÅÉÓÆÌÆÐÉÌÁ ÒÉÌÉËÏÎÉÐÏØÉÒÓÃÁÚÉÐÑÆÐÁÑÁÓÉÉÅÑÔÄÉÎÆÏÂÖÏÅÉÍÉÐÑÏÅÔËÓÉÎÁÒÓÑÏÉÓÆÌÎÁÓÁÖÉÍÉà 3+%12.0! $&(%" 2%+  3+ 2 * 2%+ 

 0- / $- /0.,(4+%- '.-  ' %-(*1%*.,2%+   3+(*.+ !0."1*(  ' 1("2%+  3+-$3120( +-  ' 30# 1 *.,%01(0#.1120.)2%+    *"-$3120( +%- ! ' (*.-(%*.,2%+ 

 

§ºÃ ½ÈÅ¿ÆÂÙÌà ¿¼ÊÈÉ¿ÃËÄÂà¾ÂËÌ»ÍÌÈÊà Ǻà3)%'%.)!àÂà2/4/ «ÑÅήËÑÅÜÇ¿ŸÍ½ÃÁ¾ʽ ÐÈs§ÍÂÉÅÇË¿ÎÇËÕËÎÂs – ÏÂÈѽÇÎ (4. (4. FŠNBJMFTPGJB!WCICH «ÑÅΟ½Íʽ¤¬¤ ¾½Ä½d±ÂÊÅÇέÂÇËÉs ÏÂÈѽÇÎ (4. (4. FŠNBJMTBMFT!WCICH «ÑÅάÈË¿ÁÅ¿ÐÈsŸ½ÎÅȨ¿ÎÇÅs– ÏÂÈѽÇÎ (4. QMPWEJW!WCICH

±ÁÈÍÆÑÎÁËÁÑÆÓÏÏÒÎÏÃÁÒÍÃÉÒÏØÉÎÁÒÍ ·ÆÎÁÈÁÐÔÂÌÉËÁ×ÉÉÐÑÉÆÅÎÏËÑÁÓÎÏÐÌÁÚÁÎÆÌà ·ÆÎÁÈÁÆÅÉÎÉØÎÉÐÔÂÌÉËÁ×ÉÉÌÃÎÁÂÑÏÊ ·ÆÎÉÓÆÎÆÃËÌßØÃÁÓ¥¥² µÏÑÍÁÓÎÁÄÏÓÏÃÉÓÆËÁÑÆÓÁ$GREH,OOXVWUDWRU(36ÉÌÉ7,))ÕÏÑÍÁÓÑÁÈÅÆÌÉÓÆÌÎÁÒÐÏÒÏÂÎÏÒÓGSL 7HËÒÓÏÃÆÓÆÅÁÒÁËÏÎÃÆÑÓÉÑÁÎÉÃËÑÉÃɲÐÉÒÁÎÉÆÓÏÎÆÐÑÉÆÍÁÕÁÊÌÏÃÆÄÆÎÆÑÉÑÁÎÉÒ&RUHO'UDZ

²ÐÉÒÁÎÉÆf%$8(/(0(17(%$8¢»¬¤¡±©Àu ²ÏÕÉàÔÌf¯ÂÏÑÉÚÆvÂÓÆÌÕÁËÒBauelemente Bau 11/08 November 2008