Page 1

БЪ ИЗ ЛГА ДА РС НИ КО Е

РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВО ТЪРГОВИЯ

БРОЙ 6 2012

Тема на броя: Производители на прозорци и врати от дърво 40-ите „Дни на прозореца” ift Розенхайм BAU 2013 – свързано с големи очаквания


Здравейте уважаеми читатели и колеги! В настоящия брой Навършват се седем години от излизането на първия ни брой. Изнервящото затишие вцепенило строителния бранш естествено се отразява и на нас, така че черпенето ще оставим за някоя покръгла годишнина. Сега просто използваме случая да поздравим читателите, партньорите и приятелите ни и да им благодарим за отделеното внимание и уважение към нашето списание! С радост продължаваме да Ви информираме за съществените нововъведения, промени и събития, да споделяме Вашите емоции и постижения и желаем на всички много късмет, благоденствие, устойчив успех и достатъчно положителни поводи, които с гордост да могат да споделят на нашите страници.

ЕВРОПЕЙСКОТО СПИСАНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО бр. 6/2012

Съдържание

Инж. Недялка Бочарова

¨ «¤ šª ¢Ÿ ¥ š§ ›´ ¢¡žªš¡ªš›¨¬¤¢ ©ª¨¢¡œ¨ž«¬œ ¨ ¬´ª¨œ¢¹

›´ ¢¡ ¥š žš ª« §¢ ¤¨ Ÿ

®Ÿœª­šª¢à¢ ªš¡ªš›¨¬¤ ¬œ¨ ©ª¨¢¡œ¨ž« ¬´ª¨œ¢¹

Ïà ³ÆÍÁÎÁÂÑ ÏÓ ÅÏÄÑÁÍÁ Ï ÅÛÑÃ

¹§­šª¢à

©ÈÌÏÇÆÎÉ ÆÓÏ%$8 ¢ÛÌÄÁÑÒËÉÓÆ ÕÉÑÍÉ ÓÑàÂÃÁÅÁ ÒÆÒÐÆ×ÉÁÌÉ ªš¡ªš› ÈÉÑÁÓ ©ª¨¢¡œ ¨¬¤¢ ¨ž«¬œ¨ ®ÏÃÉ ÐÑÏ ¬´ª¨œ ÅÔË ÓÉ ÏÓ 6FK üFR üFR ¢¹ ¹§­šª ¨ «¤ šª Ÿ ¥ §¢ ›´ ¡žš ¢

›´ ¢¡ ¥š žš ª« §¢ ¤¨ Ÿ

 ÑÏÈÏÑÆ×Á ¥ÎÉÎÁÐ ÁÊÍ Ã±ÏÈÆÎÖ ¥ÎÆÃÎÁÓÁ Áà ÒÃÆÓÌÉÎ ÁÓÁ ÁÑÖÉÓÆËÓÔÑ¢à

µ ÏÓ Ñ ÆÁ ÌÎ Ïà ÏÌ ÓÁ ÉË ÁÓÁ ÏÒÓ É ÂÛ ÅÆ x Ú Æ 7Æ Í ÐÑ ÏÈ ÏÑ ° ÑÏ ÉÈ ÃÏ Á ÎÁ  ÑÏ à ÅÉ ×É É à ÑÁÓÉ Ï ÓÆ ÌÉ Î Á Ó ÅÛ Ñà ³Ñ Ï ¥ ÎÉ Î ÉÅ ÆÒ ÆÓ É Ù Á ÐÑ ÏÈ ÆÒ ÏÑ Æ× ÓÉ ÓÆ Á 

ªš¡ªš›¨¬¤¢ ©ª¨¢¡œ¨ž«¬œ¨ ¬´ª¨œ¢¹

ПРО

5 20¢ ªš¡ªš›¨¬¤ ¬œ¨ ©ª¨¢¡œ¨ž« ¬´ª¨œ¢¹

О СК АР ИЕ ЛГ АН БЪ ИЗД

Ïà ³Æ ÍÁ ÎÁ ÂÑÑÎ É ªš¡ªš›¨¬¤¢ ÒÏÌÁ ÕÁ ÒÁÅ ÉÉ ÎÏÌÏ ÄÉ É ©ª¨¢¡œ¨ž«¬œ¨ ÓÆÖ ¬´ª¨œ¢¹ ÆÓÏ ©È ÌÏÇÆ ÎÉ  ¦œª¢à '( 8% $8 žŸ¤ŸÒÆ Ã¦ Î HQ WH %$ 8 %D XH OHP ÌÄÁ ÑÉ à ¢Û ÅÉ ÎÁ ÎÁ ÆÅ ÎÁ ÄÏ: роя а б еми ан т Те м и с и с P VC БРОЙ 2 2011 от лн ф и ат и ент м Про и вр а – л ци Ре г / 2 0 1 1 о зор 05 нет про № 3 а га н и за Е С р е д л и те л т и п о к р а я з н а ст п р од у и в во а о р ст усл пазар ньо ech на а рт и S iT оп шн ORMA е п Ус д у D м еж

11

БРОЙ®Ÿœª­šª¢à

БЪ ИЗ ЛГА ДА РС НИ КО Е

БЪЛ ИЗДГАРСКО АНИЕ

И ОТК РАБ РАЗ ДСТВО О ИЗВ ГОВИЯ ТЪР¢ ªš¡ªš›¨¬¤ ¬œ¨ ©ª¨¢¡œ¨ž« ¬´ª¨œ¢¹ ›´ ¢¡ ¥š žš ª« §¢ ¤¨ Ÿ

³ÆÍÁ ÎÁ ÑÏà ²ÓÛË ÌÏÐÁ ËÆÓÉ ­ÁÙ ÉÎÉÈ Á ÌÏ ÏÂÑÁ ÂÏÓËÁÎÁ ÒÓÛË ¡ËÓÔ ÁÌÎÏ QWDOH XIUR IHQVW HUED Á ÁÑÒË ¢ÛÌÄ ÍÉ×Á ÒÓÑÏÉ ÓÆÌÎ ÁÒÆÅ ¹ÆÒÓ ÉËÏÎ ÄÑÆÒ ÉÊÎÁ ÎÆÑÄ ÉÉÈÌ ÏÇÂÁ ÈÁÆ ÃÛÈ ÎÏÃà ÆÍÉ ÆÕÆË ÓÉÃÎ ÏÒÓÉ ÏØÎÉ ×É ÆÎÆÑ ÄÉÊÎ ÉÉÈÓ

›´ ¢¡ ¥š žš ª« §¢ ¤¨ Ÿ

›ª¨£àà

›´ ¢¡ ¥š žš ª« §¢ ¤¨ Ÿ

НОВИНИ............................................................................................... 2 АНАЛИЗИ Ексклузивно изследване на Roto – прозорците и интернет............ 4 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Специализирани строителни дейности”........................................ 14 АРХИТЕКТУРА Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall ................................................................................ 10 Системите на Gealan в пасивна сграда в Хамбург.......................... 12 АКТУАЛНО Новият Регламент 305/2011 на Европейския парламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на строителни продукти на европейския пазара защитава и потребителите.................................................................................... 18 40-ите “Дни на прозореца” ift Розенхайм Саниране, без освобождаване на сградата .................................... 19 Борба за стотни.................................................................................. 20 Съвети за проветряването при подмяна на дограмата.................. 22 OБКОВ Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция на паралелното плъзгане....................................................................... 24 Система за вентилация в прозорците от GU................................... 24 Roto повишава компетентността си при алуминия......................... 25 Обков на Hautau в престижен обект в Люксембург........................ 26 KVF с преработено предложение за тройно заключване............... 26 Дръжки, които светят в тъмното....................................................... 27 Нов покрит обков от Siegenia-Aubi................................................... 28 Масо представя напълно скрит обков............................................. 28 ПРЕДСТАВЯНЕ 30 години aluplast.............................................................................. 29 BAU 2013 BAU 2013 – свързано с големи очаквания....................................... 32 Нови соларни решения за покриви................................................. 33 Wicona разширява програмата си за обков..................................... 34 Плъзгане с повдигане PremiDoor 88................................................ 35 Hautau представя нова система за вентилация в прозорците...... 35 ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО.................. 36 ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ Deceuninck открива собствено съоръжение за рециклиране....... 46 Системата на Veka Softline 82 passiv за пасивна къща.................. 48 Velux и Foster+Partner разработиха нова модулна система за оберлихт............................................................................................. 49 Активно търсене на софтуерния продукт на Gealan....................... 51 Противовзломни врати от Novoferm................................................ 52 Нови стъкла за жилищните врати на Hörmann............................... 52 Масо предлага брошура за клиенти като мобилно приложение за iPhone и iPad...................................................................................... 54 profine представя proEnegyTec......................................................... 54 Schüco предлага софтуерно решение за 3D конструкции.............. 55 Schüco разширява технологичния си център................................. 56

ÑÏà ³ÆÍ ÁÎ Á É ÈÃÏÅÉ ÓÆÌ Á ÒËÉ ÐÑ ÏÉ ÑÏÕ ÉÌ ÉÈ ÎÁ 39&Ð x ÉÉ ÃÑ ÁÓÉ Ñ× ÏÈÏ ÐÑ  6H FXU LW\ Íà ÑÉ ËÓÏ Ï Ï РАЗРАБОТКИ ÏÓ Å Ã¦ ÒÆÎ ¦Ã ÑÏÐ ÆÊ

РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВО ТЪРГОВИЯ

О СК АР ИЕ ЛГ АН БЪ ИЗД

ПРОИЗВОДСТВ

О ТЪРГОВИЯ

БРОЙ 3 2012

Теми на броя: Интериорни врати Системи за слънцезащита

Тем а на бро Увеличение на РЗП при Топ лои я: административните сградикон стр укц ии от зол ира ни систем ни алу мин ий, сто ман а и ¨ поръчки, Повече КО обл аго род ена «¤ сто ман а РС ИЕ šª §¢Ÿ  А по-добри печалби Пре ¥ š Г дст Н ›´ ¢¡ž ЪЛ ЗДА авя не: нов ият Бале с по-малко оферти пар ªš¡ обк РАЗРА И ªš›¨¬¤¢ ов за лно плъ згаБОТКИ не на HAU РАЗРАБОТКИ ©ª¨¢¡œ¨ž« ПРОИЗ TAU ¬œ¨ БАИ С: ВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО ъвВИЯ матери ал ¬´ª¨œ¢¹ изп олз вам Как ТЪРГО да е за топ лои ТЪРГОВИЯ зол аци я? ¦š£à БРОЙ 4 2012БРОЙ 3 2011

-!04à

Ïà ³Æ ÍÁ ÎÁ ÂÑÉÈ Á ÉÎ ËÆ ÓÉ ­ ÁÙ ²Ó ÛË ÌÏ ÐÁ ÂÏÓËÁ ÎÁ ÒÓ ÛË ÌÏ Ï ÑÁ ÆÑ Á× Éà ®Ï ÃÁÓÁ ÄÆÎ FR $: 6 6F Kü ÐÑ ÏÈ ÏÑ ×É àà ÁÎ Æà °Ñ ÆÏ ÂÑ ÁÈ ÁË ÛÚ Á ÊÎ ÄÉ ÆÑ ÎÉ ÒËÏ ÆÎ

Тема на броя : Топл оизолира ни Тема на броя : систе мни конс Прои звод ител трук и на врат и от алум иний , стомции ана и проз орци от ²É ÒÓÆ ÍÉ ÈÁ ³Æ ÍÁ ÎÁ ÂÑ Ïà PVC и обла городена ÒÌ ÛÎ ×Æ ÈÁ Нова ÚÉ техн олог ия стом ана IHQ ÓÁ VWH UE DX за PVC проф É +R O] IU илите: Ретр оспе кция +D QG HOZ RQ WDOH fenst erba u/fro *H Auto moti HU veFin ish N ntaleQH Rx ÑÆ , Инди я ÃÏ Конц  Отзв ук: LIGN A, ÈÁ ÆÎ ÆÑ Ìß ×É ÏÎ ÎÁ ÒÉ ÒÓÆепци ята Anti- Heat на Zobe l за Хано вер ÄÉ ÊÎ ÁÆ повъ ÍÁ стна обра ботка на дърв ÕÆ ËÓ Éà рхно ÎÏ ÒÓ о

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

1


НОВИНИ

Националният конкурс „Сграда на годината” раздаде наградите за 2012 а 12 декември 2012 година вечерта Н за единадесети пореден път в София бяха раздадени наградите в Националния

конкурс „Сграда на годината”. 26-членното жури с председател заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев, отличи новопостроени и възстановени през текущата година сгради в десет различни категории на престижния конкурс. Тази година е факт тенденция към увеличаване на сградите със социална функция: болници, училища, спортни сгради, музеи. Наградата за най-мащабен инвестиционен проект с уникална концепция в сферата на културата, образованието, здравеопазването и спорта бе присъден на Санаторно-оздравителен комплекс „Камчия”. Разположен върху площ от 300 декара в местността „Лонгоза” край устието на река „Камчия”. Комплексът включва два детски лагера, училищен комплекс,

лечебен център, вилно селище, хотели. Спортни зали, амфитеатър и спортен комплекс допълват мега-проекта. Вложените инвестициите до момента са 120 милиона евро. Инвестицията е на правителството на Москва и е сертифицирано от Българската агенция за инвестиции. В категория „Обществени сгради с бизнес предназначение” победител е Офис сграда 2, София Еърпорт Център. Сградата е победител и в категория „Зелени сгради”. В категория „Корпоративни и административни сгради” надпреварата спечели сградата на централното управление на „Алфа Банк” в София. Административна сграда Станилов получи най-много гласове – 1141 и стана Сграда на публиката за 2012 година чрез с интернет гласуване, в което взеха участие над 5000 души. От създаването си през 2002 година Национален конкурс „Сграда на годината” представи стотици сгради, изградени

през последните десет години в България. Той се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с подкрепата на браншовите организации в областите на проектирането и строителството. С инициативата „Вечните сгради на България” конкурсът е организирал успешни кампании за набиране на средства за възстановяването на сгради, свързани с културното и историческото наследство, като Боянската църква „Св. Никола и Св. Пантелеймон” в София и Музея на Колю Фичето в Дряново. От създаването си Национален конкурс „Сграда на годината” е представил стотици сгради, изградени през последните десет години в България. Той се провежда под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с подкрепата на браншовите организации в областите на проектирането и строителството.

Нов онлайн портал за качествата на сградите в Европа нститутът за анализ на сградите И в Европа (BPIE) стартира онлайн център за данни относно характерис-

тиките на сградите и хармонизираните практики в Европа, www.buildingsdata. eu. Свободно достъпният портал предоставя фактите и данните, събрани за „Европейските сгради под микроскоп“ при проучване, проведено в края на 2011 година. Включена е широка гама от технически данни, които не са събрани до сега в целия Европейския Съюз. Институтът за анализ на сградите в Европа е създаден с цел подпомогне на политиците на ЕС на ниво държави-членки, технически експерти, специалисти, изследователи, университетски преподаватели, консултанти, неправителствени организации и фирми работещи в областта на енергийната

ефективност, като им предоставя възможността за достъп до профилите на държавите, търсене на конкретна параметри, генериране на обобщаваща информация и графики, както и оповестяване на основните данни. Инструментът дава възможност за сравнения между държавите и може да се сваля свободно. За достъп до оригиналните данни се изисква само предварителна регистрация. Чрез онлайн формуляри ще могат да се правят предложения за актуализации и корекции на данни. BPIE има амбицията да се превърне в подробен източник на данни за всеки, който се интересува от областта на енергийната ефективност в сградите на Европейския Съюз. Данните ще бъдат обновявани постоянно, центърът ще се обогатява с допълнителни теми и

информацията, генерирани от проекти за обмен на данни и изследователски партньорства. BPIE кани други заинтересовани организации да участват със своите данни и да се присъедини към BPIE за повишаване на прозрачността относно енергийните характеристики на съществуващите европейски сгради. Институтът за анализ на сградите в Европа (BPIE) е организация с идеална цел, занимаваща се с търсенето на решения и добри практики, представяща стратегически и политически анализи, съвети и конкретни съвети. Фокусът се определя на създаване и разпространение на знания в областта на енергийната ефективност в сградите. Базирания в Брюксел институт, в експлоатация от февруари 2010 година, е европейски партньор на Глобалната мрежа за анализ на сградите.

Първият противоалергичен хотел e в Италия

а хората, които страдат от алергии, З но не искат да се откажат от пътуването си, вече има изход. В градчето

Алпе ди Сюзи, разположено в алпийската провинция Болцано, бе отворен специален хотел, предназначен за особено чувствителни към алергии клиенти. Първият в Италия противоалергичен хотел, който носи името Hotel Tirler, се намира на 1752 метра надморска височина, защото между 1700 и 2200 метра хората с алергии се чувстват най-добре.

2

Той притежава сертификат за качество от Европейския център ECARF (European center for allergy research foundation), като всички етапи от строителството са проследени от специалист биолог. Хотелът е първият, който е получил сертификат за противоалергичност. Сградата е защитена от влиянието на прах и химически вещества и е построена при спазването на принципите за биостроителство с материали, които не предизвикват алергии. В стаите са

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

използвани дървесините на растящите в района европейски бор и лиственица, които съдържат минимално количество смола и имат релаксиращо въздействие. Несравнимо приятен вътрешен климат създават подовете от дъб и затоплените стени от глина. Философията за устойчивост и екология може да се преживее всеки ден, във всички участъци на хотела. В хотела има 27 стаи, като на гостите се предлага специално меню, ястията в което не съдържат глутен и лактоза.


Сменете боите! Вече имате основание да смените боите! Първо, защото професионалистите са убедени в качеството на ADLER и второ, защото с ADLER Lignovit получавате най-модерните трендове в декорните решения. Lignovit е на водна основа, обработва се лесно, съхне бързо, дава много добра защита и безбройни цветови решения. С най-новите цветове Lignovit –Disigne получавате много повече отколкото очаквате!

За повече информация: orozov@korsco.org, www.korsco.org 0888 575 545 www.adler-lacke.com


AНАЛИЗИ

Ексклузивно изследване на Roto – прозорците и интернет

Разговорът на живо не може да се замени с нищо Дограмаджийският бранш също трябва да се нагоди към повишаващото се знаВ допитването се вижда и тенденчение на интернет, преди всичко сред по-младите потребители. Този резултат цията, че с увеличаването на възрастта не е изненадващ, но проучване, проведено по поръчка на Roto, съдържа много радостно послание към бранша – за потенциалният купувач, контакта със специа- значението на интернет намалява. Това листа е все още основният източник на информация. Търсят се личните контакти се отнася за анкетираните от всички с компетентни продавачи. включени държави. е това е все още така, не би Мнозинство за професионалистите трябвало да успокоява бранша, Информация за прозорците: Колко важен е интернет в сравнение със специализираните търговци и занаятчиите на място. а да предизвика засилено използване на лостовете за запазване на В проценти позицията на продавача, като най-важния извор на информация, така че да може да бъде препоръчан понататък. Защото многообразието от информация, която потребителя днес може да намери в интернет води до това, че продавача е изправен пред добре информиран купувач, разполагащ с учудващи детайлни познания и очакващ съответната компетентност насреща. Следователно е необходима добра подготовка. Германия Бенелюкс Испания Полша Представителното допитване е Липсващите проценти до 100%: не знам/ няма данни Много / по-важен направено в няколко държави – Еднакво важен Източник: forsa, GDCC, Info-Quest,IQS По-малко важен / маловажен База: Население над 18 г. Германия, Белгия, Нидерландия, Люксембург, Испания и Полша. За За прозорците интернет като информационен източник има малко координация и провеждане на допит- значение в сравнение с консултациите при специализираните търговци или ването, състояло се през юли и август занаятчиите. 2012 година е отговорен берлинският институт forsa. За целта са проведени Няма единни приоритети анкетни разговори по телефона с по Източници в интернет: При кого потребителите предпочитат да търсят информация за прозорците 500 жители от всяка страна.

Ч

Предпочитат се професионалистите Първоначално е зададен въпроса „колко важен е интернет като източник на информация в сравнение с информацията от специализираните търговци или занаятчиите на място”. Общото мнение – във всеки от четирите региона на допитването, онлайн-проучването е с малко значение. Като „незначително” са посочили 36% от анкетираните в Германия и Бенелюкс, 47% в Испания и 33% в Полша. Като „важен” източник на информация интернет се определя между 21% за Испания и 34% за Бенелюкс. В категорията „с еднаква важност” резултатите са между 25% (Бенелюкс) и 36% (Полша).

4

В проценти

Специализирани търговци Източник: forsa, GDCC, Info-Quest,IQS База: Население над 18 г.

Занаятчийство Германия Бенелюкс

Строителни супермаркети Испания Полша

Когато потребителите в Германия, Бенелюкс, Испания и Полша се нуждаят от информация за прозорците, търсят и предложенията на специализираните търговци

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG


за всички дръжки за врати и прозорци на фирмата HOPPE!

серия Ню Йорк, цвят транспортно бял

Secustik® – усетете и чуйте сигурността За по-голяма сигурност у дома. Прозоречните дръжки със система Secustik® предлагат повишена сигурност на атрактивна цена. Патентованият заключващ механизъм Secustik® предотвратява манипулацията на дръжката от външната страна над обкова. При прецизното многостепенно отваряне и затваряне дръжките са снабдени с отчетлив звуков ефект, който наподобява цифровия механизъм на сигурен сейф. Този звук индикира наличието на функция на повишена сигурност и ви дава реално усещане за нея! HOPPE S.p.A. Via del Giovo, 16 I-39010 S. Martino i.P.

КОHCУЛTAHT ПРOДAЖБИ: ИBAЙЛО БA3APCKИ ТРАКИЯ БЛ. 62, ВХ. А, АП. 57, ПЛОВДИВ 4000, БЪЛГАРИЯ

+359 899 965 146 •

+359 032 688 261 •

ivaylo.bazarski@hoppe.com •

www.hoppe.com


AНАЛИЗИ Европейски приоритети Във втората част интервюиращите са изяснили въпроса, кои „податели” предпочитат потребителите при търсенето в интернет. Германците подреждат предпочитанията си към интернет страниците както следва – на специализираните търговци (48%), на производителите на прозорци (48%) и на занаятчиите (42%). Със значителна разлика следват строителните супермаркети (28%) и производителите на компоненти за прозорци (24%). Подобни рамки на резултатите имат и държавите от Бенелюкс с разликата, че занаятчиите получават 56% от доверието. В Испания производителите на прозорци (64%) и специализираните търговци (62%) са с почти равен резултат, строителните супермаркети (53%), следвани от занаятчиите (48%) и компонентната индустрия (47%). Като извор на информация форумите и социалните мрежи като facebook се отхвърлят еднозначно от 23% от анкетираните в Германия

Попътен вятър за квалифицираната консултация Прозорци: Как потребителите оценяват интернет

В проценти

Не може да замени квалифицираната консултация

Става по-значителен

Възможно няколко отговора Източник: forsa, GDCC, Info-Quest,IQS База: Население над 18 г.

Германия Бенелюкс

Мотивира за покупка

Испания Полша

Интернет проучванията не могат да заменят професионалните консултации.

и Бенелюкс. Единствено изключение от това правило прави Полша с 46%. Връх в доверието в североизточната европейска държава имат интернет

страниците на производителите на дограма (73%), следвани от тези на строителните супермаркети и специализираните търговци.

Ясно европейско отхвърляне Потребителите биха ли закупили прозорец от интернет

В проценти

Германия Липсващите проценти до 100%: нe знам / няма данни Източник: forsa, GDCC, Info-Quest,IQS База: Население над 18 г.

Бенелюкс

Испания

Във всички случаи / по-скоро да По-скоро не / в никакъв случай

Покупка на прозорец от интернет – „Не, благодаря!”. Тази кратка формулировка е преобладаваща.

6

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Полша


Успоредно отваряне от 6мм, по целия периметър на прозореца, за най-оптимална микровентилация

activPilot Comfort PADM Свеж въздух с едно натискане на копчето – индивидуално, ефективно, удобно за потребителя. + Подсилена защита от взлом също и в положение за микровентилация + Интегрирано решение за улесняване монтажа на обкова + Спомага, чрез независима от ползвателя вентилация да се предотвратят щети за строителството (съгл. DIN 1946-6)

С activPilot Comfort PADM на Winkhaus и задвижващите механизми за обкова на D+H Mechatronic, проветряването на помещението става толкова практично и ефективно както никога до сега. Благодарение на моторизираното, дистанционно управляемо успоредно отваряне на прозорците, системата за вентилация предлага най-висок комфорт на обслужване и позволява независеща от потребителя циркулация на въздуха съгласно стандарт DIN 1946-6. И в положение на успоредно отваряне системата е подходяща за устойчиви на взлом прозорци съгласно степен на сигурност RC2 (WK2). Допълнителна информация за нашите продукти ще получите на телефон +49 2504 921-699 или на адрес www.winkhaus.de

Сканирайте! Допълнителна информация ще получите на www. winkhaus.de


AНАЛИЗИ Какво предизвиква интереса онлайн

деоматериали за монтажа и техниката (20% до 57%).

На първо място там се очакват конкретни цени. За Германия това е важна информация за 62% от анкетираните, за Бенелюкс 78%, за Испания и Полша квотата е 86%. Информация за качествата на прозорците се очаква от 57% от анкетираните от Германия и 76% от Испания. За останалите държави стойности лежат в тези граници. Същото се отнася и за информация относно възможностите за контакт на място (48% до 77%), държавните средства за стимулиране (47% до 69%), както и практични примери за прозорци (41% до 75%). Информационната картина се довършва от ви-

Единодушие по основните въпроси Успокоение за професионалистите – онлайн проучванията по мнение на болшинството не могат да се заменят от професионалните консултации. На това мнение са 64% от анкетираните от Германия и Полша, 52% от Испания и 57% от Бенелюкс. За много неподходяща се приема интернет информацията, когато става въпрос за „индивидуални решения за прозорци” (24% до 35%), а „объркани от голямото количество информация” са 31% до 47%. Значително по-малко се доверяват на интернет „при мотивация за

покупка”. Изключение прави само Полша с 48%. Само малка част от потребителите отправят критиката, че дограмаджийския бранш е „изоставил” интернет възможностите. Това твърдят 11% от Германия и Бенелюкс, 16% от Полша и 24% от Испания.

Отхвърлянето доминира На въпроса дали биха закупили прозорец от интернет, анкетираните еднозначно дават отговора „не”, в Германия 80%, Бенелюкс 79%, Полша 71% и Испания 66% отговарят с „по скоро не/в никакъв случай”. „Евентуално” биха го направили между 13% (Германия) до 33% (Испания). Най-съгласни са под 30 годишните.

Французите ни поднасят изненада

Добавената стойност на прозорците е от значение

Направено през 2012 година проучване предизвиква изненада. При проведената по поръчка на френския клон на Roto и изпълнена от tns sofres анкета, системният доставчик искаше да разбере какво е поведението на французите при поръчката на прозорци.

С

поред резултатите 96% от тамошното население смята за „много важно” или „по-скоро важно” доброто качество на прозорците. Високите потенциални възможности за икономия на енергия, съвместно с противовзломната защита, сигурността и качеството на продукта са водещите критерии за французите при подбора на прозорци. Тези показатели са далеч преди дизайна когато става въпрос за покупка. Всеки втори французин е отворен за индивидуална консултация при подбора на прозорците и възприема компетентното мнение, което увеличава нивото на това, което ще получи. Около 17 милиона потребители, съгласно проучванията на института, принципно още от сега са готови да дадат повече пари за прозорец с допълнителни ползи. При това, желанието за инвестиция нараства с увеличаване на информираността. Резултатите от преучването на френския пазар са като цяло обнадеждаващи, коментира Удо Паули, ръководител

8

маркетинг на направление „Технологии за прозорци и врати” на Roto. Производителите на прозорци тряб-

ва да предоставят на потенциалните купувачи необходимата информация, така че да използват принципно положителната готовност на клиентите, да бръкнат по-дълбоко в джоба си, когато става въпрос за допълнителни ползи от тяхната покупка.

Шансове за професионалистите Какво е най-важното за французите при покупка на прозорци Възможност за икономия на енергия Добро качество Противовзломна защита / сигурност Изгодна цена Вид на материала на рамките Дълготрайност Дизайн Гаранция Комфорт

В проценти Възможни са няколко отговора Източник: tns sofres База: 52,7 млн. души над 15 годишна възраст

Чистата ценова ориентация при французите не се отнася за прозорците. Съгласно проведеното изследване, цената заема едва четвърто място. Листата на съществените критерии при евентуална покупка се води от „възможности за икономия на енергия”, „добро качество” и „противовзломна защита и сигурност”.

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG


 

mÑÂÍÁÍÏÙÑÌ¿ÁÐÇÖÉÇÁÙÎÏÍÐÇ nÏÍÆÍÏÕÇÑÄ Ì¿ 'EALAN Á ÕÁ¾Ñ п ÐÇÌÍÌÇË Ì¿ ÇÆÉÊÝÖÇÑÄÊÌÍ É¿ÖÄÐÑÁÍ ÇÌÍÁ¿ÑÇÁÌ¿ ÑÄÔÌÇÉ¿ Ç ËÌÍÂÍÀÏÍÈÌÇ ÁÙÆËÍÅÌÍÐÑÇ Æ¿ ÃÇÆ¿ÈÌ qÄ ÍÎÏÄÃÄÊ¾Ñ ÍÀÊÇÉ¿ Ì¿ Áоɿ ÐÂϿÿ '%!,!. Ä ÄÉÐÎÄÏÑÙÑÎÍ06#ÎÏÍÆÍÏÕÇÁÕÁ¾Ñl¿a¿×ÄÏ¿ÆÎÍÊÍÅÄÌÇÄпÎÏÍÓÇÊÇ ÉÍÇÑÍØÄÆ¿ÃÍÁÍÊ¾Ñ ÁÐÇÖÉÇa¿×ÇÇÆÇÐÉÁ¿ÌÇÄACRYCOLORÎÏÍÓÇÊÇпÑÏ¿ÉÑÇÁÄÌÃÇÆ¿ÈÌ ÎÏÍÓÇÊÇÐÕÁ¾ÑÌ¿ÀÊ¿ÂÍ ÏÍÃÌÍÃÙÏÁÍÇÊÇËÍÃÄÏÌÇÄÃÌÍÕÁÄÑÌÇÓÍÊÇ¿bÏ¿ÌÇÕÇÆ¿ÉÍËÀÇÌ¿ÕÇÇÑÄÍÑÕÁÄÑÍÁÄÎÍÖÑÇ ÌÄÐÙØÄÐÑÁÒÁ¿ÑÏ¿ÆÊÇÖÌ¿ÇÌÑÄÏÇÍÏÌ¿ÇÄÉÐÑÄÏÇÍÏÌ¿ÃÄÉÍÏ¿ÕǾÐÄÓÄÉÑÌ¿ÃÙÏÁÍ ÃÙÏÁÍÇ ÓÍÊÇÍÇÊÇÄÉÐÑÄÏÇÍÏÌÇпÉÏÇÊÌÍÎÍÉÏÇÑÇÄÇÇÌÑÄÏÇÍÏÌÇÃÙÏÁÄÐÌÇÇÊÇÓÍÊÇÈÌÇÕÁÄÑÍÁÄ c_Ì¿É¿ÖÄÐÑÁÍÑÍ ÇÌÍÁ¿ÕÇÇÑÄÇÃÍÁÄÏÇÄÑÍc_ '%!,!.

¿ÉÏÇÊÄÌÄÉÐÑÄÏÇÍÏÀ¾ÊÇÌÑÄÏÇÍÏ ¿ÉÏÇÊÄÌÄÉÐÑÄÏÇÍÏÇÌÑÄÏÇÍÏ ÁÃÙÏÁÄÐÌÇÕÁÄÑÍÁÄ Ï¿ÆÊÇÖÌÇÇÌÑÄÏÇÍÏÌÇÇ ÄÉÐÑÄÏÇÍÏÌÇÓÍÊÇ¿ WWWGEALANBG


АРХИТЕКТУРА

Системите на Reynaers Aluminium в остъкления покрив на Bulgaria Mall

Максимално използване на дневната светлина

Наскоро в София отвори врати Bulgaria Mall. Изградена в съответствие с актуалните тенденции в съвременната архитектура, сградата впечатлява с максимална прозрачност и модерен външен дизайн. Атриумът, покрит с прозрачна конструкция от стъкло и алуминий създава усещането за простор и мащабност. Огромното количество естествена светлина, падащо от горе осветява вътрешността на търговската сграда и разширява допълнително пространството.

О

ригиналното разпределяне на търговските площи около атриума дава просторен поглед върху цялата вътрешност на сградата от много точки. За изпълнението на остъкления покрив и фасадата на Bulgaria Mall е използвано ноу-хау на Reynaers Aluminium. Основните тенденции в развитието на съвременните концепции за все по-големи площи на остъкленията по фасадите се отразяват и в сградите, строящи се у нас. Все по-често в проектите се поставя условието да бъдат изпълнени конструкции, които да

носят стъклопакети „гиганти”. Като един от водещите системни доставчици на профилни системи от алуминий, Reynaers разполага с широка палитра продукти, които са отговор именно на тези световни тенденции в архитектурата.

Aluminium в Белгия, а другия в Кристиян Нейко в София. На определен етап от процеса, след сравнение на разработките на двата екипа по отношение на предимствата и недостатъците на всяка от тях, изпълнителите се спират на окончателен вариант за стъкления покрив и довършват проектирането в България. Друго предизвикателство е двуслойната фасада около и над главния вход на сградата. Тя е съгласувана на проектно ниво с проектантския отдел по специфични обектови решения на Reynaers Aluminium в Белгия.

Конкуренция в проектирането Проектирането на покрива на Bulgaria Mall, който е един от най-големите остъклени покриви в Европа, се осъществява паралелно от два независими екипа от инженери – единия в централата на Reynaers

На определен етап, след сравнение на разработките на двата екипа проектирането се довършва в България.

За изпълнението на остъкления покрив и фасадата на Bulgaria Mall е използвано ноу-хау на Reynaers Aluminium.

Проектирането на покрива се осъществява паралелно от два независими екипа единия в централата на Reynaers Aluminium в Белгия, а другия в Кристиян Нейко в София.

10

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Фасадното решение в ъглите на сградата също е обсъдено и съгласувано с проектантите в Белгия поради тежестта на стъклопакетите, както и всеки по-специфичен детайл, който се налага да бъде изпълнен, за да се реализира напълно архитектурният замисъл. Добрата топлоизолация на монтираната алуминиева окачена фасада от система Reynaers CW50 в съчетание с отличните коефициенти на топлопреминаване на стъклопакетите, изработени от фирма Кристиян Нейко със стъкла на AGC, е едно от основните й предимства. Една от другите характерни особености на фасадата е голямата й прозрачност. Проектирана е с цел за постигане на максимален достъп на естествена светлина във вътрешността на търговката сграда. Тази архитектурна идея е постигната посредством големи подпорни разстояния от 6 метра за окачените фасади на първите три етажа и монтирането на стъклопакети с огромни размери в тях. 


Estoril Sol Residence, Cascais (Portugal), Gonçalo Byrne Arquitectos For more information about this project, please visit www.reynaers-solutions.com.

А ТАЖНА СГРАД “ЗА ТАЗИ 15-Е ГОЛЕМИ ПРОЕКТИРАХ ЕМЕНТИ И ОТВАРЯЕМИ ЕЛ НКЦИОНИРАТ ИСКАХ ДА ФУ ПЕРФЕКТНО .” Е, ГОНСАЛО БИРН архитект

НАШИЯТ ОТГОВОР : РЕШЕНИЯТА ЗА ПЛЪЗГАНE НА РЕЙНАРС

Решенията за плъзгане на Рейнарс Алуминиум удоволетворяват високите очаквания на клиентите за оптимално качество, отлична термоизолация и лесна употреба. Плъзгащите се системи на Рейнарс са проектирани за реализирането на големи отваряемости и максимална прозрачност. Те гарантират отлична устойчивост на ветрово натоварване, въздухо- и водонепропускливост. За жилищната сграда „Ещорил Сол” в Португалия, архитектът е избрал системата за плъзгане СР 155 с проектно решение за вграждане на парапети. Together for Better. www.reynaers.bg Алуминиеви системи за врати, прозорци, плъзгания, окачени фасади, слънцезащита и вграждане на фотоволтаици

TOGETHER FOR BETTER


АРХИТЕКТУРА

Системите на Gealan в пасивна сграда в Хамбург

Залага се на енергийната ефективност и високия комфорт В рамките на строителна офанзива в Хамбург е построена пететажна многофамилна сграда по стандартите на пасивната къща. Сградата разполага с шестнадесет частни жилища на площ от 58 м2 до 130 м2, две общи помещения, подземен гараж и има две стълбищни клетки. За остъкляването на сградата архитектите са избрали системата на Gealan S 7000 IQ plus със средно уплътнение, шесткамерна конструкция на профилите и конструктивна дълбочина 83 мм.

П

оръчката за строителството на сградата в Хамбург е на кооперация от частни лица, състояща се от семейства от различни възрастови групи с различни житейски потребности, които ценят удобствата на урбанистичния колективен начин на живот. Град Хамбург, като инициатор на строителната офанзива, стимулира проекти за енергийно ефективно строителство с постоянни стойности на квадратен метър жилищна площ. За да се изпълнят тези изисквания, проектантското бюро взе решение да реализира стандарта на пасивната къща за тази сграда. За това проектирането и строителството още от самото начало протичат така, че да се осигури и спази нужното ниво на качеството.

Енергийно ефективно строителство Успоредно с основните принципи на устойчивото строителство, като гъвкаво разпределение на етажите, компактно строителство, щадящо ресурсите използване на материалите и естетика в оформянето, при хамбургската многофамилна сграда на челно място стои

енергийната ефективност. За да се изпълнят условията за стимулиране на град Хамбург, архитектурното бюро изпълнява концепцията на пасивната къща. Модерните начини на строителство не само при новостроящите се сгради, но и при модернизацията на съществуващите, при прилагане на високи нива на енергийната ефективност намалява натоварването на атмосферата с вредните СО2 емисии. Ограничаването на енергийните разходи в никакъв случай обаче не накърняват комфорта, напротив, стандарта на вътрешните условия на живот се повишава. Фасадите, включително прозорците създават целогодишно приятна вътрешна атмосфера. Освен това няма проява на отрицателни явления, като например създаване на течение, което се цени особено високо от обитателите като специален комфорт.

Прозорците като важен елемент на строителството В частния сектор намаляването на енергийните разходи трябва да се осъществява приоритетно и целенасочено.

Многофамилната сграда в хамбургския район Аймсбютел е построена по изискванията на стандарта за пасивната къща. За изпълнение на прозорците е избрана системата на Gealan S 7000 IQ plus.

12

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Норми и директиви като разпоредбите за енергийна ефективност конкретизират изискванията, които трябва да се изпълнят. Не е случайно съществува тенденция, особено в Западна Европа, за налагането на стандарта на ниско енергийните и дори на пасивните къщи като задължителен. Основната цел при пасивната къща е разходите на енергия за получаване на топлина да се намалят до такава степен, че да може да се избегне инсталирането на традиционния вид отоплителни системи. Това разбира се не може да стане без предприемането на редица мерки. За да може да се постигне желания резултат се изисква приложението на оптимални компоненти, към които спадат и прозорците. При прозорци за пасивната къща коефициентът на топлопреминаване Uw трябва да бъде равен или по-малък от 0,80 W/m2K. Директивите на института по прозоречна техника ift Розенхайм WA-15/2 „Пасивни прозорци, външни врати и фасади” регламентират критериите, които определят новото на пасивния стандарт. Системата S 7000 IQ plus на Gealan успешно е преминала всички изпитвания и е сертифицирана за нивото на пасивната от ift Розенхайм. Освен профилите на Gealan от системата S 7000 IQ plus които са с впечатляващи показатели на топлоизолацията, за сградата в хамбургския район Аймсбютел са използвани тройни стъклопакети. Шесткамерната конструкция на системата и дълбочината й от 83 мм, още при базисното изпълнение покриват показателите за стандарта за пасивната къща. Наред с превъзходните технически качества системата S 7000 IQ plus впечатлява с естетическата си стойност. Заоблените меки контури и тесните челни ширини на профилите придават изискваното излъчване на вечната елегантност. Те успешно довършват модерната визия на новата сграда в Хамбург, така че освен приноса им към общото високо техническо ниво на многофамилния обект, прозорците на Gealan удовлетворяват естетически виждания на взискателните обитатели.


АНАЛИЗИ

Първи стъпки по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”

Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Специализирани строителни дейности”

След учредяването на Секторен консултативен съвет „Специализирани строителни дейности” на 24 октомври 2012 година по инициатива на Сдружение български врати и прозорци и Българската стопанска камара вече е осъществена първата стъпка по проекта. Изработен е секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Специализирани строителни дейности”, който може да се намери на сайта на Българската стопанска камара. Настоящият анализ е разработен в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Анализът съдържа шест основни раздела: въвеждащ, сценарии и прогнози за развитие на човешките ресурси в сектора, стратегии за управление на човешките ресурси, място на сектор „Специализирани строителни дейности” в икономиката на страната, както и преглед на нормативни актове, директиви на ЕС, промени в административната среда и нормативната уредба. Целта на този анализ е да представи състоянието през последните четири години и тенденциите в развитието на процесите в сектор „Специализирани строителни дейности” с оглед на изследване на състоянието на заетите в този сектор и необходимостта от нови знания, умения и компетенции. Използвани са национални и международни източници – НСИ, НОИ, Евростат. Направен е преглед на стратегиите за управление на човешките ресурси и са предложени методи за справяне с дефицитите в човешкия капитал.

Цел на анализа Анализът е разработен от екип експерти, предложени от ръководството на браншова организация „Български врати и прозорци“ и Асоциация за екологичен инженеринг. Основната задача на анализа е да изследва тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 година.

14

Водещ акцент в изследването е прогнозата на вероятностните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.

Очаквания за промяна на знанията и умения в сектора, работните места и професиите Строителният сектор заема важно място в икономиката на Европейския съюз. Той генерира 10% от БВП и осигурява 7% заетост. В България строителството за периода 2001-2008 г. се развива с бързи темпове, а за периода 2008-2010 г. се забелязва значително намаляване във всички показатели. Същата тенденция се запазва и през следващите години и основно се обуславя от икономическата и финансова криза. По данни на НСИ за предходния период 2000-2008 г. е съществувала положителна постоянна тенденция на увеличение на общия брой заети и нетните приходи от продажби. Увеличението за целия период на заетите е близо 50%; в годините след 2009, ясно се наблюдава влошаване на сектора, обусловено от икономическата ситуация, сериозен спад на броя заети с около 33%. Чуждестранните инвестиции, които са основна предпоставка за развитие на сектора, намаляват значително по време на кризата. Други неблагоприятни фактори, които оказват влияние за развитието на сектора са: ограничено инвестиционно търсене; колебанията на

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

икономическата среда; ограниченото кредитиране; високата междуфирмена задлъжнялост и като следствие – освобождаването на голяма част от работната сила. Тенденцията на спад след 2009 г. в пълна сила е валидна и за страните от ЕС-27 както в основния сектор „Строителство”, така и в подсектора „Специализирани строителни дейности”. Технологичното ниво в сектора ежегодно расте, като понастоящем то е на много високо ниво, сравнимо с нивото на водещите европейски държави. Ежемесечно в бранша навлизат все по-нови технологии, което води до повишаване на качеството. Необходимо е да се посочи, че темповете на развитие на технологиите изпреварват тези на подготовката на човешките ресурси. Това се обуславя от една страна от мудната пренастройка на институциите, заети с квалификацията и преквалификацията на кадрите, а от друга – с непрекъснатото текучество породено от свиването на дейността в сектора и освобождаване на вече подготвени кадри. Всичко това поражда сериозни притеснения в предприятията от сектора, тъй като към момента всички работят със значително намален, често пъти и недостатъчен брой служители, а предвид бързия темп на научно-техническо развитие на бранша и изоставането на квалификацията, подготвени кадри няма да има

Основни изводи и тенденции за значимостта на сектора Направеният анализ за значението и структурата на сектор „Специализирани строителни дейности“ води до следните изводи: 1. През целия период от 2000 г. до днес се наблюдава процес на ускорено


развитие и навлизане на все по-нови продукти и технологии. Материалната база се променя основно качествено – въвеждат се непрекъснато нови попроизводителни и по-нискоенергоемки машини и съоръжения и съвременни иновативни технологии. 2. Извършва се интернационализация на продуктите и услугите предлагани от сектора, чрез навлизането у нас на чуждестранни производители и съответно излизане на български предприятия на международните пазари. Печалбите на чуждестранните предприятия се изнасят и се използват в чужбина. В резултат на икономическата рецесия и голямата конкуренция, много наши предприятия търсят възможности за работа в чужбина. 3. Основните проблеми за бизнеса, произтичащи от кризата, са свързани със замразяването на чуждестранните инвестиции. Предвид липсата на достатъчно на брой инвеститори и „борбата” на предприятията от сектора за „спечелване” на обекти, се оказва натиск върху българските производители за понижаване на цените на продуктите и услугите, което в редица случаи води до занижаване на качеството на тези продукти и услуги. 4. Броят на заетите в сектора следва ясно тенденцията е сектор „Строителство”. Общо секторът се нуждае от по-висока квалификация – по-високо образование, по-силно стимулиране, по-гъвкава почасова заетост, по-добри условия на труд и грижи от страна на ръководството с оглед на по-висока производителност на труда и по-висока култура на обслужване. 5. В близко бъдеще се очертава основната дейност, предполагаща инвестиции, които се отнасят пряко до сектор „Специализирани строителни дейности” да бъде повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд, включително и на сградите в обхвата на индустриалните системи.

Основни фактори, влияещи върху развитието на човешките ресурси, текущо състояние • Демографски особености Анализът на данните показва нарастване на броя на предприятията до 2009 г. и постоянна тенденция към намаление след това. Част от предприятията напълно са преустановили дейността си.

В същото време има намаляване на персонала в сравнение с пиковата 2009 г. – 21%, т.е. около 40 000 души за 1-2 години. Тенденцията се запазва и през 2011 г. Дейностите, попадащи в обхвата на сектор „Специализирани строителни дейности”, не са зависими от регионалното разположение или други демографски особености. Съгласно данни на НСИ преобладаващият брой работещи са съсредоточени в големите областни центрове. • Умения и квалификация Прави впечатление, че през 2009 г. делът на нискоквалифицираните работници е сравнително висок, докато през следващите две години се наблюдава сериозна тенденция към намаляване броя на нискоквалифицираните работници. От една страна, това се дължи на влиянието на дълбоката криза и първи са съкратени нискоквалифицираните работници, останалите работещи са в по-голямата си част „универсални”, т.е. висококвалифицирани, които са натоварени и с изпълнението на операции, изискващи по-ниска квалификация. Друга интересна тенденция е намаляване броя на специалистите за сметка на техниците и приложните специалисти. Това отново е следствие от повишаване на квалификацията на общите специалисти и „универсализирането” на работещите. Като цяло общия брой на заетите е намалял над 60%, което е сериозен срив в сектора. Очертава се тенденция на спад в заетите квалифицирани специалисти като цяло. Основната причина се крие в липсата на подготвени кадри. Вътрешното преразпределяне в рамките на предприятието, често пъти е недостатъчно, за да покрие потребностите от висока квалификация. • Рискови фактори Проведеното изследване потвърди, че развитието на човешкия капитал е предмет на специални управленски решения и действия предимно в големите и средно-големите предприятия. Колкото по-мащабни строителни дейности се извършват от дадена фирма, колкото по-многоброен персонал наема тя, толкова по-отчетливи и последователни са действията в посока привличане на квалифицирани кадри, тяхното професионално развитие и израстване, и мотивирането им за извършване на качествен труд.

Остър е недостигът на тясно специализирани кадри, особено в областта на монтажа на различните компоненти на съвременната сграда. Дефицитът е особено осезаем в малките градове. • Нови работни места – характеристики и качество Преобладаващото мнение е, че подготвяните в професионалните гимназии и във висшите училища кадри не отговарят на изискванията на бранша. Осъществяваният държавен прием не отговаря на потребностите на бранша от работна сила. Специалностите, по които се извършва обучение в образователните институции, се разминават с реалните потребности от работна сила. Обучението се провежда по остарели методики и не отговаря на съвременните технологии. В резултат, професионалното обучение създава кадри, които са слабо подготвени, зле мотивирани и малко пригодни за практическите потребности на бизнеса. Може да се отбележи, че има редица специалности, като част от професия, за които няма нито една паралелка в план-приема на професионалните гимназии. Очевидно, строителният бранш е изправен пред сериозна дилема: или да предприеме ефективни действия за подобряване структурата, количеството и качеството на работната сила в строителството, или да остане в ситуацията на постоянен недостиг на високо квалифицирани специалисти и да полага огромни допълнителни усилия за неутрализиране на негативните ефекти от несъвършенствата на системата за професионална подготовка на кадри, търсейки при това компенсационни механизми за създаване на квалифицирани кадри за строителството. Към момента съгласно план–приема за учебната 2012/2013 г. в страната има една професионална гимназия, която обучава половин паралелка ученици по специалност „Дограма и стъклопоставяне” – това са 13 ученици на година. За учебната 2011/2012 г. такива специалисти не са били обучавани! Проблемът става още посериозен, в случай че на бранша са необходими кадри с по-висока квалификация – на практика няма такива. В един единствен университет има курс по специалността в рамките на един учебен семестър (30 часа). След направени редица проучвания и анкети в сектора, предприятията посочват

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

15


АНАЛИЗИ

като сериозен проблем липсата на „фасаден инженер”. Масовата практика е фирмата да има работници само със средно образование, или с по-ниско от средно.

Прогнози за развитието на сектора, промяна на технологиите и организационната структура за периода 2014-2020 г. Търсенето на европейския пазар се очаква да се стабилизира през следващите години. Европейското законодателство се състои в регламентите и директивите, които трябва да бъдат транспонирани в националните законодателства. Глобалният принос от сградите към потреблението на енергия и екологични щети значително се е увеличил, прирастът на населението е все поголям, натиска върху строителните услуги и повишените нива на комфорт, заедно с времето, прекарано в сградите доказва, че възходящата тенденция в търсенето на енергия ще продължи в бъдеще. Прозорците и външните врати се разглеждат като продукт, при който разработването и преразглеждането на политиката за устойчиво потребление може да донесе на околната среда и разходно-ефективни ползи. Движещите сили на промяната в управлението на човешките ресурси са основанията за прогнозите за новите работни места и необходимите умения и познания, както и представянето на нововъзникващите компетенции на групите кадри. Определя се необходимостта от разработване на Стратегия за управление на човешките ресурси в сектор „Специализирани строителни дейности”, която да е в съзвучие с цялостната стратегия за развитие на сектора.

Основни изводи и тенденции за развитие на сектора – технологии и организационна структура Все по голямо влияние в сектора ще имат навлизащите нови продукти и технологии. Българският бизнес може да бъде конкурентен на европейските пазари на строителни услуги само при условие, че предоставя качествени продукти, внедрява иновации и прилага нови

16

съвременни технологии. Предстои много динамично развитие на сектора, продиктувано от промените в климата и изискванията за енергийна ефективност и навлизащите критерии за „зелени” обществени поръчки. Сериозно внимание следва да се отдели на обучението на персонала и повишаване на квалификацията му въз основа на компетентен подход, за да може бизнесът да посрещне подготвен новите предизвикателства на отварянето на строителните пазари в страните от ЕС.

рани строителни дейност”. Непознаването на интересите и очакванията на клиентите, прилагането само на традиционните начини за удовлетворяване на техните потребности има за резултат ниска ефективност и ефикасност на редица предприятия в сектора.

Основни изводи и тенденции за новите професии, специалности и работни места

Качеството и стойността на предлаганите продукти и услуги се влияят силно от качествата и уменията на служителите, които са наети в предприятията. Особено важно е новите служители да се подбират въз основа на обективни критерии, които позволяват да се направи реална и справедлива преценка на професионалните качества и умения на кандидатите. Също толкова важно е да се вземат предвид моралните качества на кандидатите. Професионалното обучение на всички нива е ключов момент и основна предпоставка за постигане по-високо качество на услугите и за престижа на сектора. • Политики и системи за управление, заплащане и управление Въз основа на прогнозните промени, сериозните предприятия на пазара изготвят и адекватни стратегии за посрещане на потребностите си от дефицитна работна сила, както и от нови умения и компетенции. Тук съществуват две предпоставки: предприятията сами да обучават персонала си или организират повишаване квалификацията му, за да посрещнат новите потребности на клиентите или на дейността и второ - секторът спонсорира специализирано училище, за да произведе определен брой специалисти, обучавани по точно определена програма. Така се гарантира, че ще бъдат обучени добре квалифициран персонал за ключовите или дефицитни длъжности човешки ресурс. • Инвестиции в развитието на човешките ресурси Инвестирането в развитието на човешките ресурси включва добри условия на труд, възнаграждението и мотивирането на заетите, кариерно развитие. Основните акценти в стратегиите и плановете на предприятията за развитие на човешките ресурси са: а) провеждане на курсове за разширяване и повишаване на квалификацията на инженерно-техническия и

• Необходима е нова длъжност в НКПД „фасаден инженер”, както и предприемане на действия в посока обучение на такъв вид специалисти; • Очертана е много сериозно тенденция за липса на обучени кадри по редица от професиите обхванати от класове 7 и 8 на НКПД. За желаещите да бъдат обучени, се предлага единствено варианта за обучение по част от професия в лицензирани Центрове за професионално обучение.

Основни изводи и тенденции за дефицитните професии, специалности, умения и компетенции 1. Продължителната липса на финансови средства и отсъствието на последователна държавна политика при реформирането на образованието в страната, което се отразява негативно върху сектора, изискващ специалисти с висок професионализъм. В същото време внедряването на нови технологии е непрекъснат процес, който трудно би могъл да бъде обхванат от обучаващите институции, без пряка работа с бизнеса. 2. Организационните форми в предприятия, новите технологии и все по-високите изисквания на клиентите, изискват нов вид знания и умения за работа на отделните групи персонал. 3. Слабата координация на всички нива – производители, доставчици, изпълнителите и клиенти, често води до пропускане на сроковете при изпълнение на задачите. Това е резултат на недостиг на организационни умения на всички управленски равнища в предприятията в сектор „Специализи-

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Стратегии за управление и мотивиран на човешките ресурси, повишаване на компетенциите на работната сила


изпълнителския персонал, непрестанно професионално обучение в новостите на технологиите; б) вътрешнофирмено обучение; в) създаване на творческа и мотивираща работна среда, чрез подобряване условията на труд и предоставянето на възможности за израстване във вътрешната йерархия на предприятието; г) атрактивно и редовно заплащане за труда; д) осигуряване на социални придобивки за работещите; з) обучение в контекста на фирмената политика за здраве и безопасност при труд, наречена „нулеви злополуки”. • Добри условия на труд Установяването и поддържането на добри трудови условия изисква инвестиции и не трябва да се подценява като инструмент за задържане на добрите специалисти в предприятието. Успешните организации разработват стратегии, политики и програми за трудовите отношения. През последните години все повече поддръжници печели концепцията, която дава възможност на наетите да допринасят за вземането на решенията в организацията. Концепцията разглежда предоставянето на възможности на служителите да изразяват несъгласие, включва привличането им към вземане на решения и участието им в тях. • Възнаграждение и мотивиране на персонала Успешното управление на процесите на възнаграждението и мотивирането на персонала е важна управленска компетенция. От умението на мениджъра да я прилага зависят обликът на организацията, нейното реноме като работодател, привличането и задържането на добрите изпълнители, деловият климат в търговските предприятия, ефективното реализиране на бизнес целите и нейният дългосрочен просперитет. Мотивирането е управленска функция на човешките ресурси, чиято същност е прилагане на система от специфични инструменти за въздействие върху персонала с цел да се подобри трудовото му представяне. В същото време това е психологически процес, генериран чрез външни действия, но вътрешно определян, чрез който се провокира ангажирано поведение за изпълнение на поставените задачи. • Кариерно развитие Понятието „кариера” се свързва най-често с издигането в йерархията на избраната професия. Кариерата се

осъществява в поредица от дейности, включващи усъвършенстване, ангажираност и лично развитие в рамките на определен период. Основните механизми за подпомагане на кариерното развитие са: 1. Обучение, мотивиране и стимулиране на служителите, които ще бъдат повишавани; 2. Подпомагане на служителите при идентифициране на тяхната професионална готовност за заемане на по-висока длъжност; 3. Съдействие на служителите за преодоляване на психичните и социалните бариери в професионалната кариера. Важна компетенция на успешните мениджъри в сектор „Специализирани строителни дейности” е доброто познаване и разбиране потребностите на подчинените си. Те осъзнават, че успехът им зависи от този на хората, с които работят. Следователно, в организацията съществува взаимна зависимост между кариерите на заетите. Самите мениджъри трябва да притежават компетентност да управляват собствените си кариери.

Основни изводи и тенденции относно стратегиите за управление на дефицитите в човешкия капитал За някои от длъжностите се налага подготовката на кадрите да се ориентира към нови компетенции. При очакваното появяване на нови длъжности ще се наложи разработването на нови компетентни модели, респективно ориентиране на професионалната подготовка към съвременните тенденции в развитието на сектора. Възможно е и да отпаднат длъжности от сегашната организационна структура на фирмите с оглед на тенденцията за повишаване на ефективността на работата на предприятията, особено в условията на стагниращ строителен пазар. Изключително важно внимание следва да се обърне на обучаващите организации, които предлагат и осигуряват обучението на настоящите и бъдещите специалисти в сектор „Специализирани строителни дейности“. Колкото по-адекватно е обучението на учащите, толкова по-бързо и ефективно е покриването на нуждите от недостатъчните и/или липсващи уме-

ния и компетенции. За тази цел е необходимо да се организират регулярни отворени срещи между тези институции и бизнеса, за да се заложат и бъдещите очаквани необходими компетенции.

Препоръки, включително за подмяна на нормативната уредба Подобряването на системата на формалното и неформалното образование и засилването на професионалното обучение е основополагащо за придобиване на компетенции, отговарящи на потребностите на обществото и бизнеса. Сред незабавните мерки, които е необходимо да се предприемат в тази област, са следните: • Учебното съдържание да се актуализира своевременно, за да отговаря на последните тенденции и очакванията на бизнеса. • Да се въведе задължително практическо обучение в предприятия от сектора. • Професионалното ориентиране на учениците. • Да се въведе обучение за придобиване на управленски умения. • Да се въведе регистър на професиите с минимално образователно ниво. • Да се допълни в Кодекса на труда, че при направени инвестиции от страна на работодателя за повишаване на квалификацията или преквалификацията на работника или служителя, то същият няма право да напуска до 5 години след годината на обучение. • Да се приспадат от печалбата, преди облагането й с данък, разходите за обучение, които работодателят е направил през годината. • В повече средни професионални гимназии да се разкрият специалности, свързани изискващите се от сектор „Специализирани строителни дейности”; във висшите училища да се разкрият специалности, които да подготвят кадри за бъдещата професия „фасаден инженер”. • Препоръчва се включването на работодатели в екипа по разработването на конкретните учебни програми, с цел по-пълно постигане на съответствие между квалификационния профил на работната сила и реалните нужди на пазара на труда.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

17


АКТУАЛНО

Активен контрол на пазара

Новият Регламент 305/2011 на Европейския парламент за определяне на хармонизирани условия за предлагането на строителни продукти на европейския пазара защитава и потребителите Премахването на техническите бариери в сферата на строителството се постига единствено чрез установяване на хармонизирани технически спецификации за целите на оценяването на експлоатационните показатели на строителни продукти. Държавите-членки въведоха разпоредби, включващи изисквания не само по отношение на безопасността на сградите и другите строежи, но също и по отношение на здравето, дълготрайността, икономията на енергия, опазването на околната среда, икономически аспекти и други важни аспекти от обществен интерес.

Н

а 1 юли 2013 година Директива 89/106 ще бъде заменена от новия Регламент 305/2011. Разликата между двете може да се обобщи на кратко: без декларация за техническите стойности и декларация за съответствие, СЕ-маркировката не се признава. Защо преходът от директивите към новите разпоредби не е безсмислен, може да стане ясно ако се вгледаме в рекламите. Всички съществени качества, които ни се обещават трябва да бъдат спазени. Ако производител декларира технически качества, те могат да бъдат изисквани от клиента. По този начин регламентът за строителните продукти засилва защитата на клиента.

Кога производителите трябва да съставят декларация на техническите стойности? Тогава, когато за съответния продукт съществува хармонизирана продуктова норма и той се предлага на

европейския пазар. Съответствието се документира със СЕ-маркировката. Формата под която ще се представя декларацията на техническите стойности също се определя от новия регламент. Тя трябва да е в писмен или електронен вид (по e-mail) и трябва да бъде на езика на съответната държава. Важно е и да се дефинира правилно понятието „производител”. Кой поема отговорността за продукта? Отговорът е относително елементарен – във всички случаи е този, който предлага продукта на пазара. В случая на дограмаджийския бранш това е производителя на прозорци, койот е произвел прозореца за даден клиент. Поемането на отговорност от страна на производителите на профили е само на доброволна основа. За това много малко занаятчии си дават ясна сметка. Производителите обаче стоят пред проблема, че стойностите на техните продукти са зависими от качеството на суровините или изходните продукти и техните характеристики трябва да бъдат взети под внимание.

Какво още се променя? Въведения чрез продуктовите норми пазарен контрол е самостоятелен и така активно ще преследва нередностите във връзка с маркировката. Участниците на пазара сами ще могат да проверяват достоверността на декларираното. Контролът ще следва основно в насока контрол на декларираните качества.

Какво точно означава това за производителя? При установяване на злоупотреба с декларираното, последиците могат да се разпрострат от информиране на обществеността и до забрана за разпространяване на продукта на пазара. Унищожаването на несъответстващия продукт също е предвидено в контрола на пазара. Остава обаче въпроса, колко и до каква степен контролиращите органи действително ще се пренастроят към тези нови мерки. Всичко зависи от това, какво е отношението на всяко предприятие към такъв вид контрол. Въпроси предизвикват някои дефиниции, например устойчивостта на качествата. Дали следите от експлоатация означават промяна на качествата? И каква е ролята в този случай на поддръжката и сервизното обслужване? Изясняването на подобни въпроси е трудно, защото зависи от условията на ползване.

На конференция във Франкфурт бяха обсъдени продуктовите норми 305/2011 от глeдна точка на потребителите.

18

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG


40-ИТЕ “ДНИ НА ПРОЗОРЕЦА” ift РОЗЕНХАЙМ

Модернизиране на фасадите при енергийното саниране

Саниране, без освобождаване на сградата Политическата воля и необходимите промени със сигурност ще поставят едни от най-големите предизвикателства в следващите години. Когато трябва да се изпълнят амбициозните цели трябва на първо време да се работи с наличния сграден фонд, защото старите сгради, построени преди 1976 година са преобладаващи. Със средно потребление за отопление от 300 kWч/м2 определено съществува необходимостта от реконструкция и подобряване на потреблението на енергийните ресурси.

В

доклада си, Андреас Фухс показва как с помощта на специалните фасади за модернизация може да се санират офис сгради, без да бъдат спирани от действие и със съвсем малки смущения на работата. Недостатъчната изолация на старите сгради по принцип увеличава разходите за отопление, вентилация, охлаждане и климатизация. Непрекъснато повишаващите се цени на енергията водят до увеличаване на постоянните разходи и с времето са се превърнали в решаващ фактор. Съществуващите директиви за топлоизолация не се спазват, емисиите СО2 са значително по-големи от колкото можеха да бъдат.

Архитектурна и функционална трансформация Амортизирана, отдавна остаряла или липсваща сградна техника, ограничена функционалност на прозорците и слънцезащитните системи, както и липсата на изолация са преобладаващите слаби места на съществуващите сгради. Познатите топлоизолационни системи за много от архитектурните случаи не дават желаното решение.

Функционален строеж.

Проф. Арх. Андреас Фукс, Висше училище във Висбаден, реферат по темата: „Фасади за модернизация. Модулни системи за енергийното саниране на фасадите”.

ване и при необходимост повишена звукоизолация заради натоварената външна среда. Архитектурните и функционалните трансформации са неизбежни. Все пак илюзорна е представата, всички съществуващи сгради да се освободят докато протича нужното саниране. Това означава, че голяма част от действията по санирането трябва да протекат, без да се освобождават сградите.

Саниране докато сградите се използват

Интегрирани фотоволтаични модули в брюстунга.

Комфорт и уют При комфортна и уютна среда, работоспособността е определено по-висока. Важните фактори за това са доброто осветление, постоянната температура в оптимални граници, достатъчно проветря-

Мерките по модернизацията трябва минимално да пречат на обитателите. Идеалният вариант е ако голяма част от работите могат да се извършат извън сградите. Едва след като новата фасада е изработена, могат да се извършат вътрешните дейности по осъществяване на закрепването. В такъв случай вече се налага части от сградата или групи от помещения да бъдат освободени за кратък период от време. Високата степен на предварителна заготовка означава и по-голяма сигурност на процесите. Прозорците и необходимата слънцезащита се доставят като готови за монтаж елементи. Оптимизацията на всички процеси гарантира сигурност при спазването на сроковете, а разходите ос-

тава непроменени. Конструктивното свързване със съществуващата сграда се редуцира до определени точки. Всички фасадни компоненти като прозорците, слънцезащитните системи както и облицовката на брюстунгите стават в рамките на системата и не изискват връзка със съществуващата конструкция. Само необходимите действия за полагане на изолациите и измазването от страната на помещенията създават повече работа на самия обект и смущават ежедневната работа.

Schüco ERC 50, с която е изпълнена сградата Hans Böckler-Haus в Дюселдорф, е успешен рефернтен обект за енергийно саниране.

Освен енергийните и архитектурните промени, които днес се осъществяват при санирането, могат да се интегрират и други функции като фотоволтаика или децентрализирана вентилация. Тези енергийно важни функции се предлагат като системни компоненти за саниране.

Заключение Фасадите днес са повече от ключов елемент в архитектурата. Необходимостта за ограничаване на енергийното потребление, и в най-добрия случай активното въздействие върху него, вече се е наложило като стандарт при новите проекти. Необходимите технически компоненти са налични и могат да изпълнят условията от минималните изисквания до положителния енергиен баланс на сградите.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

19


40-ИТЕ “ДНИ НА ПРОЗОРЕЦА” ift РОЗЕНХАЙМ

Границите на възможното

Борба за стотни

Интензивните разработки в последните години достигнаха границите на пределните възможности. Подобряването на топлоизолацията на продуктите технически, екологично и икономически доведе до достигането на разумните граници. Иновациите вече често се ограничават в рамките на маргиналното и на практика не се усещат, а при енергийния разход в сградите дори не се отразяват.

Т

ази привидна точност води до проблеми в дневната практика, тъй като стойностите често лежат в рамките на точността на измервателните уреди. Естествено в такива случаи се използва напасване към правилата в смисъл на раз-

Проф. Улрих Зиберт, ръководител на ift Розенхайм, реферат по темата „40 години развитие - готови ли сме за бъдещето? Границите на възможностите от позицията на техниката и потреблението – импулси и визии”.

работване на нови алгоритми за изчисляване, а също така и към усъвършенстване на измервателната техника. Но дори и след тези подобрения е очевидно, че това вече не е достатъчно за нивото на днешните изисквания. Основният въпрос се състои в това, да не се загуби общия поглед върху енергийната ефективност и необходимостта, потребителите да разберат смисъла на стойностите, както и на ползите от подмяната на прозорците и вратите. Браншът се нуждае спешно от характеристики, различни от коефициента на топлопреминаване, с който да направи по-лесно разпознаваеми продуктите си на пазара, например със скала за енергийна ефективност. Други ограничения произтичат от големината на остъкленията и резул-

20

тиращото от това повишено тегло на крилата. Частично проблемът е решен с използването на така наречените многослойни стъкла. На пазара вече се предлагат олекотени решения, които обаче изискват познания за възможностите на техниката. Те трябва да бъдат уточнени в разговорите и обсъжданията на поръчките с клиентите, в противен случай се появяват проблеми с деформации, следствие на голямо собствено тегло, закрепването на дограмата, функционирането на обкова или пробле• Отварянето на кухите и междинни пространства към външния климат намаляват образуването на конденз • Отделяне на преградите срещу вятър от преградите срещу дъжд • Система за отводняване чрез събиране на водата, отвори за отводняване и отвори за изравняване на налягането • Наклонени повърхности за контролирано отвеждане на водата • Модел на равнините при конструкциите на прозорци и връзката със стените • Затворени периметри на уплътняване, без разместване на оста • Симетричния строеж намалява деформациите • Корави конструкции на крилата • Стабилните конструкции изискват носимоспособни сечения, връзки, обков …

ми с ъгловите връзки. С изследването на тези проблеми се занимава института по прозоречна техника ift Розенхайм. Там се проучват въпросите за намаляване на деформациите и механичното натоварване по периметъра на стъклопакетите.

Граници на възможностите за натоварване Друго ограничение се налага от продължаващото вече доста време увеличаване на теглото на крилата и не на последно място и в следствие на утежняване на стъклопакетите. Този проблем се появи още при многослойните стъкла и особено се задълбочи с приложението на тройните стъклопакети. Нови конструк• Оребрените кантове намаляват деформирането на профилите • Конструктивна защита на дървото преди химичната • Правилния избор на цвят намалява термичното натоварване и деформациите • Установяването на съвместимостта на отделните материални е задължителна • Замяна на екологично проблемни суровини като тропически дървесини, тежки метали или SF6пълнежи • Многокомпонентни метални профили за подобрена топлоизолация и намаляване на конденза • Дълготрайността на ъгловата връзка при стъклопакетите определя годността на прозореца

Конструкция

Суровини и заготовки

Строителна физика и характеристики

Други рамкови условия

• Термично разделяне на профилите за намаляване на енергийните загуби и повишава повърхностните температури • Уплътняването на фугите от страна на помещенията намаляват топлинните загуби и образуването на конденз • Уплътненост на въздух и разнородни пластове увеличават звукоизолацията • Затворената система от стената до стъклото подобрява противовзломната защита • Гъвкавата слънцезащита предотвратява прегряването на помещенията • Независимата вентилация при уплътнени прозорци намаляват образуването на конденз

• Принцип на устойчивостта при конструкциите и материалите • Стратегии за рециклиране • Възможности за нагаждане към модерната жилищна среда • Безпрепятствени елементи за висок комфорт • Ограничаване на опасните субстанции и емисии от елементите • Целенасочената сервизна поддръжка и грижи удължават живота на дограмата • Електронните компоненти, техниките на обкова и други обогатяват спектъра на функционалност

40 години - темите и познанията от „Дните на прозореца” в Розенхайм.

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG


ции, намаляващи теглото, вече се предлагат точно при стъклопакетите и изискват ново отношение към тази тематика. Индивидуалното проектиране и синхронизиране с местните особености на пазара е елементарно в сравнение със справянето със съществуващите граници, наложени от пределните размери, деформациите, предизвиквани от собственото тегло и не на последно място, с често дискутираната в практиката тема за образуване на конденз. Така поставените задачи се отразяват и в проучванията и разработките, например при търсене на възможности за намаляване на напреженията в тройните стъклопакети и редуциране на деформациите и натоварването върху периметъра им. Също така се появява нуждата от разработването на подходящите методи за изпитване и замерване.

Условията на приложение са променени Новите профили, обкова и техниките за остъкляване позволяват изпълнението на най-различни конфигурации, форми, а тесните челни ширини придават филигранно излъчване на прозорците. Многообразието от възможности далеч надхвърля еднотипието от 80-те и 90-те години. Но без нормативни предписания за съществените конструктивни предпоставки, не могат да се установят дълготрайността и устойчивостта на продуктите. Характеристиките на материала, концепциите за рециклиране, функционалността, уплътняването и изолацията се отразяват в новите продукти. Изследвания показват, че поведението на потребителите също се е променило, а нуждата от комфорт замества концентрацията върху икономичното отопляване. При ниско енергийните сгради загубите на енергия от вентилация, охлаждане и изкуствена светлина са значително по-малки от класическите трансмисионни топлинни загуби. При положително енергийните сгради се използват допълнителни средства за подобряване на енергийния баланс, които се постигат с електронни елементи, които се синхронизират с индивидуалните потребности и подобряват жилищния комфорт. Механизираните елементи вече не могат да бъдат пропуснати, тъй като те осигуряват индивидуалната сигурност срещу грешки в използването. Подобен път на развитие изминава и автомобилната индустрия, която е лидер в приложението на електрони помощни системи, автоматизирани спирачни сис-

Предотвратяване на грешки Дизайнът намалява опасността от грешки в следствие на неправилно използване.

Възприемаща се информация Дизайнът предава ефективно необходимата информация към потребителите независимо от заобикалящите условия или възможностите на потребителите.

Намалена приложна сила Дизайнът позволява ефективно и комфортно използвня, без затруднения. Универсалност Дизайнът може да се използва смислено от хора с различни способности.

УНИВЕРСАЛEН ДИЗАЙН

Гъвкавост при използването Дизайнът позволява многообразие на потреблението в зависимост от индивидуалните желания и възможности.

Оразмеряване и пространство за достъпност и употреба Съобразени размери за лесно достигане. Ергономичност независимо от височината или мобилността на потребителите.

Елементарно, интуитивно използване Използването на дизайна е лесно за разбиране, независимо от опита, езиковите познания, информираността и образованието на потребителите.

Основни принципи на универсалния дизайн

теми или контрол срещу заспиване, с което поставя нови стандарти в обществото. В областта на строителството трябва да се работи още по създаването на зрели за практиката разработки. Съществените изисквания към строителните елементи са преди всичко: • устойчиво изпълнение; • елементарно свързване с автоматизираното сградно управление; • сигурно функциониране; • сигурно функциониране и интуитивно потребление в смисъла на универсалния дизайн.

Готов ли е потребителя за бъдещето? Вече не са научна фантастика къщите, в които климата и потребностите се регулират автоматично. Техниката разпознава различните ситуации и реагира, като регулира вентилацията, проникването на слънчевата светлина, изкуственото осветление и други. С помощта на тъч скрийн или чрез гласови команди, обитателите могат да се намесят в работата на системите. Разглеждайки продуктите на производителите на автомобили и електроника се вижда, че подобни решения не са утопия. Но дали потребителя е готов да приема тази „чужда намеса” в домашните си условия? Младата генерация явно го приема. Кой би помислил само преди няколко години, че младежите категорично ще се откажат да използват печатната хартиена пътна карта, а вместо това ще се ориентират за правилния път и ще проверяват

локацията си чрез смартфона? Със сигурност ще бъдат извършвани още много проучвания и ще се направят още много разработки. Едно обаче е ясно още от сега – използването на прозорците и вратите трябва да стане интуитивно, техниките да бъдат по-разбираеми и универсални, съгласно формулировка – „Универсален дизайн – конструкции и приложение за възможно най-много потребители”. Плюс-енергийните концепции ще въздействат на градоустройството и строителството на сгради, като ще разчупят архитектурните традиции. Тук ще настъпят подобни процеси на развитие както при фотоволтаичния бранш, при който в началото разпалено се дискутираха проблемите с архитектурата, а днес соларните панели по покривите се приемат с разбиране от инвеститори и собственици.

Готов ли е браншът за бъдещето? Техниката се развива с бързи темпове, браншът показва иновативност и разполага с техническо ноу-хау за предвижване на разработките напред. Преминаването от чисто физичните приложения към цялостни, разбираеми описания на продуктите трябва да успее да убеди инвеститорите. Очертаните от политиците рамкови условия за ресурсна и енергийна ефективност и тяхното подобряване показват пътя на бъдещото развитие. Отговорът на въпроса „Готови ли сме за бъдещето?” еднозначно е „ДА”.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

21


40-ИТЕ “ДНИ НА ПРОЗОРЕЦА” ift РОЗЕНХАЙМ

Съвети за проветряването при подмяна на дограмата

След саниране следва мухъл

Темата за правилната вентилация на помещенията ще продължава да засилва значението си. Образуването на мухъл в следствие на неправилно или дори липсващо проветряване води все по-често до здравословни проблеми на обитателите. Специално при санирането на старите сгради, често липсват съвети на специалистите, в следствие на което проблемите с проветряването не се вземат под внимание.

осигури защита на сградата, както и да се изпълнят изискванията за хигиена и здравословна среда при нормално използване на дадената жилищна площ.

ричината трябва да се търси в „запечатването” на сградната обвивка след санирането. Отстраняването на съществуващия до тогава „естествен въздухообмен” не се усеща от обитателите, тъй като в повечето случаи проблемът не се разпознава. Особено при дълго отсъствие от дома, нужното минимално проветряване липсва. Осезаемо или не, това обаче води до познатите проблеми. Зависещата от обитателите вентилация на помещенията е основната причина за образуването на мухъла. При правилно и достатъчно проветряване могат да се предотвратят огромна част от щетите. При новото строителство вентилацията също е оставена на произвола на съдбата, тъй като и там липсва целенасоченото проектиране.

Необходимо регулярно активно проветряване за цялостна подмяна на въздуха. При тези четири вида проветряване, т.е. без използване на механични средства, съгласно DIN 1046-6 трябва да се осигури минимален въздухообмен за защита от мухъл, който да не зависи от обитателите. Ръчното отваряне на прозорците трябва да следва в зависимост от проектираната концепция за вентилация. За основно и интензивно проветряване може да се наложи използването и на вентилаторни системи. Нуждата от концепция за проветряване се установява при сравнение на действителния инфилтриращ се обем въздух (следствие от неуплътнеността на сградата) qinf с нужния цялостен обмен на въздуха за предпазване от влага qFL. Когато qinf < qFL трябва да се предприемат мерки за вентилация, т.е. инфилтриращите се въздушни маси не са достатъчни. В таблица 1 и 2 по DIN 1046-6 са показани случаите, в които са необходими предприемане на мерки. В бъдеще проветряване без прозорци?

П

Изпълнението на нови уплътнени строителни конструкции се изисква при изпълнението на изискванията за енергийна ефективност. В резултат на това се получават други условия на вътрешния климат с повишава влажността на въздуха. Обсъждането на продължителността и броя пъти на отваряне на прозорците не дава резултати, особено за жилищния сектор. Интензивните дискусии за необходимото освежаване на въздуха, както и на границите на проветряването чрез прозорците са причина за преработка на нормите DIN 1046-6, част 6: Проветряване на жилищните помещения. В DIN 1046-6 се определят четири нива на вентилация, както и нужния за това обем на въздухообмен.

зивността на влажността предотвратяват появата на мухъл.

2. Минимално проветряване Проветряването, което осигурява минималните изисквания на качеството на въздуха в помещенията при нормална влажност и вредни вещества.

3. Основно проветряване При това проветряване трябва да се

Вентилация за предпазване от повишена влажност, топлоизолация висока Вентилация за предпазване от повишена влажност, топлоизолация ниска Минимално проветряване

Обмен на въздуха на 1/час

Без механизми за вентилация в прозорците и в бъдеще?

Норберт Зак, ift Розенхайм, реферат на тема „Проектиране на вентилацията при саниране. Основи на проектирането доказателства и приложение при прозорците с механизми за вентилация”.

4. Интензивно проветряване

Номинално проветряване Интензивно проветряване

1. Проветряване за защита от влага Това е нужното проветряване, което в зависимост от нивото на топлозащита, температурата на помещенията и интен-

22

Площ м2

Обмен на въздух в зависимост от площта на жилището и степента на проветряването в съответствие с DIN 1046-6.

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG


Оразмеряване на механизмите за вентилация в прозорците При осъществяването на техническите мероприятия за осигуряване на необходимия въздухообмен съществуват два варианта. При единия се осъществява свободна вентилация, при другия – тя е подкрепена с вентилатори. При напречната вентилация трябва да се осигури минимум проветряването за влагозащита. При подкрепената от вентилатори – независимо от вида трябва да се достигне номиналната вентилация. Независимо от вид на вентилацията, необходимото количество свеж въздух полезен за обитателите трябва да се изчисли съгласно нормативните разпоредби. На интернет страницата на ift Розенхайм са публикувани съответните помощни указания. Също така е дадена графика за необходимия обем на въздушния поток, нужни за предотвратяване на повишената влажност. За да може да се използва опростен метод за изчисляване, трябва да се знаят следните данни за съответното жилище: 1. Едноетажно или многоетажно жилище? 2. Ново строителство ли е или се касае за модернизация? 3. Какво е нивото на топлозащита? 4. Каква е използваемата жилищна площ? 5. Каква е локацията на жилището и в каква ветрова зона е разположено? Изчисления обем на необходимия въздухообмен се поставя като условие за

Жилищна единица

Ниво на топлоизолацията Ограничено

Едноетажно Високо Ограничено Многоетажно свързано Високо

Ветрова зона

Приложение на концепция за вентилация

Слаб вятър

Да

Силен вятър

Да

Слаб вятър

Да

Силен вятър

До 140 м2

Слаб вятър

До 80 м2

Силен вятър

Не

Слаб вятър

Не

Силен вятър

Не

Таблица 1. Необходимост от вземане на мерки за вентилация – модернизация. Жилищна единица

Ниво на топлоизолацията

Едноетажно

Високо

Многоетажно свързано

Високо

Ветрова зона

Приложение на концепция за вентилация

Слаб вятър

Да

Силен вятър

До 140 м2

Слаб вятър

До 80 м2

Силен вятър

Не

Таблица 2. Необходимост от вземане на мерки за вентилация – ново строителство.

определяне на механизма за вентилация. Това се базира на предпоставката, че механизмите за вентилация при прозорците са равномерно разпределени по фасадата.

Накратко това, което трябва да се знае 1. Кога трябва да се вземат мерки за независима вентилация? Когато се подменят повече от 1/3 от прозорците на една жилищна единица. 2. Задължен ли е производителят на прозорци да изготви концепцията за вентилация? Въздухообмен през механизма за вентилация в прозорците м3/ч

За да могат да се изпълнят изискванията на нормите, прозорците трябва да осигуряват необходимия въздухообмен, независещ от обитателите. По тази причина е необходимо продължаването на разработването на „проветряването от прозорците” и вече не може да се разчита на класическото отваряне. Децентрализирана, интегрирана в прозорците система за вентилация може да осигури нужния въздухообмен, независещ от действията на обитателите. Друга възможност са прозорците, снабдени с управлявана от сензорна моторна механика за отваряне. При системите за вентилация в прозорците, необходимото количество въздух се получава директно от вън. Чрез правилното приложение на такива системи за вентилация, проблемите с поява на мухъл и завишена влажност в помещенията в следствие на неправилното проветряване се предотвратяват.

Не. Но при подмяната на повече от 1/3 от прозорците трябва да уведоми инвеститора или собственика, че е необходимо извършването на проверка и реализиране на концепция за вентилация. Доказателствата трябва да се изготвят веднага и да се реализират съвместно с изпълнението на поръчката. 3. Може ли производителят на прозорци да състави концепцията за вентилация? Да. Разработването на концепцията за вентилация може да се предлага и изпълнява от производителя на прозорци.

Висока топлоизолация Ограничена топлоизолация

Жилищна площ м2

Необходим въздушен поток през всички механизми за вентилация в прозорците в зависимост от жилищната площ за едноетажно жилище в зона със силен вятър.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

23


OБКОВ

Обков на Winkhaus с противовзломна защитна функция на паралелното плъзгане

Естествена вентилация за балконски врати и тераси

Добрата вентилация допринася за здравословния климат в помещенията и помага за предотвратяването на щетите по конструкцията на сградата. За съжаление крилата, открехнати по долна ос са технически незащитени и са покана за проникване с взлом. По тази причина Winkhaus предлага обков, който хармонично обединява естествената вентилация на прозорците с противовзломната защита. Така вече е възможно крилата с паралелно плъзгане и по-голямо тегло също да притежават тези функции.

О

бковът duoPort PAS е предложен от Winkhaus на пазара през октомври 2012 година. С новият обков за паралелно плъзгане duoPort PAS крилата на балконските врати могат както да се плъзгат, така и да бъдат поставени в позиция, отваряща процеп от 6 мм. Това паралелно изнасяне

на крилото спрямо касата на прозореца позволява приятен въздухообмен, без помещенията да изстиват, както е в случая в открехнато състояние. Предпазването от силен дъжд също е значително по-добро, отколкото в открехната позиция. Същевременно крилата получават защитна функция срещу

Новият обков за паралелно плъзгане duoPort PAS на Winkhaus предлага голямо удобство на клиентите. Чрез добре обмислената му конструкция опасността от грешки при обслужването е избегната.

взлом. При отместеното положение обковът покрива изискванията за клас RC2 за противовзломна защита.

Система за вентилация в прозорците от GU

Независимо от потребителите С новият механизъм за вентилация в прозорците на GU се гарантира правилния въздухообмен в помещенията. Механизмите реагират индивидуално на необходимите въздушни обеми, в зависимост от потреблението и осветлението на помещенията.

Н

овият елемент за въздухообмен е оборудван със сензор за влажност, който перманентно проверява въздуха в помещенията. При повишаване на влажността, елементът се отваря сам, след което се затваря при постигане на идеалната въздушна влажност. Регулирането на механизма за вентилация става ръчно и не се изисква прокарването на електрическа мрежа до него. Така се постига оптимално проветряване на помещенията при минимална загуба на топлина.

Всичко събрано в едно

Необходимост от реакция Задължението за окомплектоване на прозорците с нужните механизми за реализиране на концепция за вентилация не е нова тема, която да се следва едва след като е приета нормата за проветряване 1946-6. Актуалната нужда от предприемане на мерки е значително по-стара. Чрез все по-уплътнените фасади, които са следствие на разпоредбите за енергийна ефективност, темата „проветряване” излиза на преден план.

24

За намаляване на влажността на въздуха и предотвратяване на условията за образуване на мухъл, при саниране се изисква спазването на правилата по DIN 1946-6 за вентилация на жилищата и проверка на въздухообмена, който се получава от инфилтрация. Ако той не е достатъчен, за да осигури влагозащита и хигиена, трябва да се прибегне до технически средства за постигане на здравословните условия.

За постигане на нужния въздухообмен, прозорците могат да бъдат оборудвани с механизма за вентилация на GU.

Топлоизолираните и херметически затворените прозорци, предлагащи изключително добре изолирана и уплътнена фасада са една от причините, влагата да остава в помещенията. Естественият въздухообмен по този начин е сведен до минимум.

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Асортиментът от продукти на GU предлага решения за вентилация в прозорците, ролетните щори или за монтаж в стената, които в зависимост от нуждите могат да притежават и съответната звукоизолация. Елементите за прозорци могат да се комбинират с всички материали за рамки и в зависимост от нуждите могат да се монтират към крилото или към касата. Голямата гъвкавост на продуктите позволява те да бъдат монтирани и допълнително към съществуваща дограма. Приложението на съобразените с потребностите механизми за вентилация на GU осъществяват регулиран баланс между енергийната ефективност и здравословения климат в помещенията.


Друго предимство на техниката е високата сигурност на обслужване при отварянето и затварянето. Чрез елементарната, лесно разбираема механика и сигурността срещу грешки при боравенето, проблеми в тази насока не съществуват. За разлика от обкова за паралелно плъзгане и отваряне по долна ос, тук е възможно само плъзгане или паралелно отместване на крилото. Подкрепено от единица за съхранение на силата и интегрираната демферна функция, дори тежките крила могат да се движат комфортно.

Лесен монтаж Приложението на duoPort PAS е предназначено за дървени или PVC прозоречни врати с височина до 2300 мм и тегло до 160 кг. Лесният за монтаж обков може да се прилага към всички познати на пазара дървени и PVC профили с ос за обкова 13 мм и височина на фалца 30 мм. Прозорци, изработени от дълбоките профили, каквито са тези за постигане на висока топлоизолация също могат да се реализират с нови обков duoPort PAS. Същото се отнася и за плъзгащи елементи с две, три или четири крила. Благодарение на тази нова системна разработка, Winkhaus предлага на производителите на прозорци да изпълняват всички прозорци на дадена сграда с ефективно паралелно плъзгане с функция за вентилация. Тъй като новият обков duoPort PAS се комплектова с частите на activPilot и със скрито лежащото централно заключване на модулните система activPilot, на производителите на дограма не се налага да държат на склад много допълнителни елементи. Към удобните за монтажа детайли спада и лесното позициониране на насрещниците на duoPort PAS. Комплексни, готово конфекционирани комплекти шини са на разположение на клиентите. Добре обмислената концепция на duoPort PAS осигурява безпроблемното протичане на производствените процеси. Възможно е постигането на различни нива на противовзломната защита, така че производителите на дограма да могат да реагират в зависимост от индивидуалните изисквания. Пазарното представяне на новия обков за паралелно плъзгане duoPort PAS е съпътствано от проспекти и технически продуктов каталог.

Roto повишава компетентността си при алуминия

Покрит обков за тегло на крилото до 150 кг

Тенденцията към увеличаване на теглото на крилата на фасадните елементи и прозорците продължава да се развива. И както е известно, делът на тройните стъклопакети и функционалните стъкла също нараства. От друга страна се търсят конструкции с ефирна визия и тесни челни ширини. За да отговори на тези изисквания, Roto разработи покрития обков AluVision Designo за големи крила и прозоречни врати с крила, достигащи 150 килограма.

З

а особено „тежките случаи” е достатъчно да се добави елемент за поемане на голямото натоварване, който външно също не се вижда, така че да се осигури дълготрайната устойчивост на прозореца. Изпитаната и сертифицирана по QM 328 панта, позволява отваряне до максимално 100º и така осигурява напълно свободна гледка навън. Решението е приложимо за всички начини на отваряне, може да се комбинира с централното заключване Т540 и с компактните си съставни елементи може да достигне клас на противовзломна защита RС 3 по DIN EN 1627 – 1630. Дълготрайността е осигурена чрез използването на висококачествени стомани, както и на специалната технология за повърхностно покритие RotoSil Nano. Новостта може да се комбинира с дръжките RotoLine, които имат модерна визия без розетки. Различни функционалности, както и всички RAL цветове и специални тонове се предлагат на клиентите. Като допълнение, производителя на обков е предвидил ляв или десен ограничител на отварянето, които изцяло се изработват от неръждаем материал. Абсорбиращия ефект в отворено положение разтоварва пантата. Освен това съществува възможността съвместно с фирмения сервизен център да се разработват индивидуални решения. Допълнителен елемент, с възможност за удължаване, за средните заключвания от страна на пантите гарантира плътността при високи и тесни крила.

Покритият обков AluVision Designo на Roto е подходящ за всички видове отваряне и може да се използва за всички профилни системи.

AluVision Designo може да се комбинира с елегантните дръжки, без розетки.

За монтажа на обкова AluVision Designo е в сила мотото – лесно, бързо и с изгодно. База за това е силното и точно захващане на частите към крилото и касата. За всяка геометрия на профилите има подходяща лайсна. Като цяло производителите на прозорци се нуждаят от три инструмента, за да монтират новия обков и да го регулират.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

25


OБКОВ

Обков на Hautau в престижен обект в Люксембург

Предимствата на комфорта са убедителни В близост до град Люксембург, в престижен район се строи жилищния комплекс “Domaine du Parc”, състоящ се предимно от многофамилни сгради. За балконските врати и терасите се използва системата обкова за паралелно плъзгане Hautau Atrium SP® komfort.

Ж За балконските врати и терасите на стрелящия се в момента престижен комплекс “Domaine du Parc” до Люксембург се използва системата обкова за паралелно плъзгане Hautau Atrium SP® komfort.

илищният комплекс лежи в непосредствена близост до урбанизацията, но въпреки това е идилично свързан с природата. В първия етап на строителството, които се извършва в момента се изграждат първите осем сгради от общо двайсетте къщи на представителния

KVF с преработено предложение за тройно заключване

Всички хубави неща са три Боравенето с тройното заключване AS 2750 на KVF е възможно най-просто – при затваряне на вратата се извършва фиксирането не само на основния език, а и на допълнителните. Изпитаният механизъм, при вариант на заключване с ключ, предлага противовзломна защита до клас RС 3 и така удовлетворява високите изисквания за защита. Причината за това са езиците с форма на кука, които действат в посока на сигурността по същия начин, както основното заключване. Механизмът за заключване AS 2750 на KVF е предназначен за жилищни входни врати, а също така и за приложение в обществения сектор. Тройното заключване се предлага в няколко варианта – с разстояние 92 мм за стандартни жилищни входни врати, с 72 мм за жилищни врати от дърво и отваряне с ключ, както и с 94 мм за кръгъл патрон. Като опция се предлага вариант за изпълнение на противопожарна защита.

Уплътнено във всички случаи

Подобрения в детайл Механизмът за заключване AS 2750 е подобрен в няколко пункта. Допълнителните заключващи елементи ( куките) са метални с пластмасова обвивка.Това осигурява дълготрайно леко използване и продължителен

26

живот. Вече съществува възможност за свързване с домофон или към система за контрол на достъпа. Тук производителите на врати или собствениците на жилища могат да избират между три алтернативи. Електрическото отключването при KFV е с 3 отделни електиречески насрещника, докато при насрещната лайсна Prodenso на eff-eff, електрическото отключване е едновременно с общо задвижване. Освен това се предлага специализирания насрещник Resero. Свързването към централно електронно заключване на входните врати е безпроблемно.

Тройното заключване AS 2750 на KVF представлява успешен синтез между сигурност, комфорт и енергийна ефективност.

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Не на последно място, тройното заключване AS 2750 предлага предимства и за енергийната ефективност и комфорта. Механизмът гарантира оптимална плътност на вратата дори при силно натоварване от вятър. Добрата топло- и звукоизолация са гарантирани.


комплекс.Освен жилищата, комплексът ще включва търговки площи, офис-помещения и подземни гаражи. Проектът е пример за обединяване на модерната архитектура с екологичната устойчивост. Обитателите ще се наслаждават на спокойствие в дома или работното място в приветливи и светли помещения. Големи врати ще осигуряват свободния достъп до балкони и тераси.

В услуга на обитателите За целта Hautau доставя подходящия обков. Hautau Atrium SP® komfort ще осигури на “Domaine du Parc” надеждната вентилация, комфорта и сигурността. Благодарение на конструкцията си, обковът предлага лесното движение на големите и тежки елементи, без да е необходимо прилагането на усиля при отваряне или затваряне. Обковът Hautau Atrium SP® komfort се използва интуитивно, без да създава проблеми с теглото на крилата. Инструкция за ползване не е необходима, а грешки при управлението са невъзможни. Само с едно завъртане на дръжката крилото се освобождава и удобно се придвижва в плъзгаща позиция. При това освободената енергия се запазва и при затваряне осигурява комфортното, меко и почти безшумното прибиране на крилото обратно в касата. Също толкова лесно и елементарно става отварянето от външната страна.

Вентилация през фалца осигурява свеж въздух Необходимият въздухообмен за създаване на здравословен и приятен климат в помещенията се осъществява при всички прозорци през фалца. Успоредно с това обковът предлага и противовзломна защита. За разлика от проветряването при отворено по долна ос положение, отместването на крило за естествена вентилация остава незабележимо от вън и така не създава подканваща обстановка за нежеланите посетители. Това е голямо предимство, особено при отсъствие на цялото семейство от дома. Повече информация за Hautau Atrium SP® komfort може да получите на www.hаutau.de.

Дръжки, които светят в тъмното

Допълнителна функционалност с визуален ефект

Производителят на обков Schneider+Fichtel предлага дръжки, които светят тогава, когато е необходимо. При това без кабели и с продължителност на светене над 2 000 часа. Концепцията за електрониката в дръжката е такава, че притежава възможност да измерва с голяма точност светлината. При здрачаване светва LED осветлението, което се изключва едва на сутринта и така очертава пътя през тъмните часове на денонощието. При дифузни условия, светлината се регулира автоматично. Бързото развитие на литиево йонните акумулатори гарантира дълъг период на светене и освен това е екологична алтернатива на старите батерии. Използваният акумулатор може да се зареди отново със зарядно устройство, което се включва към дръжката. Смяната се извършва съвсем лесно, без да са необходими инструменти. Приложението на светещите дръжки е голямо. Като нощно осветление, навсякъде, където се търси някакъв ориентир в тъмното. Монтирано на вратата в детската стая, светлината сигнализира за сигурност, на вратата на тоалетната дава правилната посока, а в коридора –поздравява или изпраща. Дръжката 563В може безпроблемно да се монтира към всяка съществуваща конвенционална врата.

Серията x.door moonlight предлага голям избор от разнообразен дизайн на дръжките.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

27


OБКОВ

Нов покрит обков от Siegenia-Aubi

Универсално приложение, висока носимоспособност Дълготрайността и елегантния дизайн се числят към особеностите на добрите марки. С напълно скрити елементи, пантите Titan axxent 34 на Siegenia-Aubi отговарят на всички актуални тенденции за естетика, тесни челни ширини и възможно най-голям приток на дневна светлина. Серията панти за профили от дърво, алуминий и PVC с 16 милиметров нут впечатляват не само с елегантната си визия, но и с високата си носимоспособност от 160 кг и ъгъл на отваряне до 95º.

П

роизводителите на прозорци могат да се възползват от новия продукт и при производството. Отличителната особеност на серията Titan axxent 34 е носещото рамо с висока якост, изработено от облагородена стомана, което за сега е единствено по рода си, предлагано от бранша. Функционалният принцип е също толкова прост, колкото и добре обмислен. То се опира на касата и така може

оптимално да предава теглото на крилото До 160 кг носимоспособност, без допълнителни елементи Чрез добрата си техника, Titan axxent 34 предлага също така и възможността да се намали времето и от там и разходите за монтаж. Дори максималната носимоспособност от 160 кг се реализира без допълнителни помощни елементи. Това също е единствено по рода си решение до

Масо представя напълно скрит обков

Натоварване до 150 килограма Новият двуосов обков Multi Power има носимоспособност до 130 кг за крила на прозорци и до 150 кг за крила на прозоречни врати. Обковът е предназначен за приложени към профили от дърво и PVC с 9 мм и 13 мм ос, както и за алуминиеви елементи с 16 милиметров нут. Ширината на крилото по фалца достига от 370 мм до 1400 мм, а във височина от 360 мм до 2600 мм. Еднокрили, двукрили или многокрили елементи могат да бъдат изработвани с отваряне по една или по две оси. Еднокрилите и двукрилите варианти са с клас на противовзломна защита RC 2.

О

бковът отговаря на RAL GZ 607/3 и на нормите за изпитване QM 328. Убедителни предимства за клиентите Напълно скритата конструкция и високата носимоспособност позволяват много добра топлоизолация. Прекъсванията на уплътненията и образуването на конденз принадлежат на миналото. Въз основа на високата си носимоспособност до 150 кг за крилата обковът позволява спокойно да се използват тройни стъклопакети. С това новата разработка е подходяща и за приложение при пасивните къщи или дори за положително енергийните. Визуалното въздействие на обкова също привлича вниманието. Скритият монтаж не нарушава цялостната визия на общността между класа и рамка и създават хармония на вътрешното

28

Иновативното носещо рамо на пантите Titan axxent 34 за сега е единствено по рода си решение предлагано от бранша. То осигурява оптимално предаване на товарите от крилата.

момента. Допълнително скъсяване на времето се постига при закачане на крилото в двуосово положение и допълнително 3D изместване. Също така, предимство представлява и ниската височина на монтаж на ъгловите панти и ъгловите лагери – това позволява крилото да бъде закачено съвсем лесно и функционирането да бъде дълготрайно и устойчиво. Ъгловият лагер се закрива от капачка. Това предотвратява натрупването на строителни замърсявания и осигурява естетична визия дори при евентуални следи от изтриване. Благодарение на единствената по рода си кинематика на лагера, ъгълът на отваряне е до 100º. По този начин се получава равнинното изпълнение. При отваряне, крилото първо се изнася от касата навътре. Като опция се предлага ограничител на отварянето, което осигурява сигурност при използването на прозореца. Поддръжката на Multi Power е изключително лесна. Тъй като обковът няма водещи шлицове, не съществуват условия за натрупване на замърсявания. Освен това ъгловият лагер се покрива от декоративна предпазна капачка от пластмаса. Това не само изглежда добре, но също предотвратява от натрупвания на замърсявания.

Улеснен монтаж

Новият двуосов обков Multi Power за дървени и PVC профили на Масо има носимоспособност до 130 кг за крила на прозорци и до 150 кг за крила на прозоречни врати.

пространство. Единствена по рода си кинематика

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Новият покрит обков Multi Power впечатлява и с лесния монтаж. За всички познати PVC- профилни системи се предлагат подложки. Те улесняват действията при монтажа и гарантират надеждното напасване към съответния профил. Пантите се регулират в трите посоки. Всички регулиращи точки са видими и лесно достижими. Разпробивания на рамката за позиционирането не са необходими. Точното позициониране и безпогрешния монтаж Видео материал за монтажа на Multi Power може да намерите на www. youtube.com/MACOBeschlaege.


ПРЕДСТАВЯНЕ

30 години aluplast

От малкото предприятие до водещ доставчик в бранша

Отворен за новите технологии и окрилен от амбицията да предложи на клиентите си отличаващи се на пазара продукти, системният доставчик aluplast днес с основание може да се счита за една от стимулиращите сили, развиващи международния дограмаджийски бранш. Като пример за това може да се посочи въвеждането на технологията за слепване и градивното приложение на подсилване със стъклено-влакнест фазер като системна технология. Успехът на системните фамилии Ideal® и energeto® по нищо не напомнят за времената, когато младото предприятие е работело като обикновен екструдер на профили.

П

реди 30 години, в края на октомври 1982 година Манфред Зайц основава фирмата aluplast край Карлсруе. Сега вече може с гордост да се обърне назад към изминалите 30 годишна фирмена история, пионерски дух и изследователски търсения. С 20 производствени и търговски бази, както и над 1000 клиента от цял свят, предприятието се числи към водещите в световен мащаб системни доставчици на PVC профили за производството на прозорци и врати. В много държави предприятието има позиции на пазарен лидер. Поглед върху тридесет годишната история на предприятието показва, че успехът не е дошъл изведнъж. Днешните добри позиции предприятието си е извоювало чрез постоянното поставяне на предизвикателствата на пазара и ясен поглед върху развитието в бъдеще.

Съвместимост на системите Още в началото на историята си, предприятието маркира пътя си на новатор в бранша. В средата на 90-те години на миналия век aluplast въвежда съвместимостта на системите като основа на продуктовата си платформа. Днес Манфред Зайц с радост си спомня за онези времена: „Идеята в същност е много елементарна, но тогава никой не й обръщаше внимание”. Тази философия на изграждане на продуктовите групи изисква при разработването на новите системи да се осъществи максимална съвместимост с вече съществуващите профилни програми. Така и до днес е запазен този формат и всички стъклодържатели, шпроси, допълнителни профили, уплътнения,

стоманени армировки и аксесоари се окомплектоват с всички профилни серии. Освен улеснение за организацията на складовите наличности и доставките, тази стратегия на съвместимост позволява производителите на прозорци да предлагат голямо разнообразие на изделията си, без да е необходимо да

Днес предприятието aluplast се числи към водещите системни доставчици на PVC профилни системи за производство на прозорци и врати. На снимката централата в Карлсруе.

Основателят на фирмата Манфред Зайц, заедно с двамата си сина, които в найскоро време ще поемат напълно ръководството на предприятието. WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

29


ПРЕДСТАВЯНЕ

С редовно организирани мероприятия, при които се представят иновациите и новостите, предприятието поддържа добрите контакти с бранша.

се задръстват с голям брой различни профили. Друга техническа иновация следва скоро след това, когато aluplast въвежда коекструдираните уплътнения за фалца и стъклата. Така производителите на дограма получават допълнителни възможности за улесняване на работата и съкращаване на времето за производство.

„отворените уши” за потребностите на производителите на дограма са основната предпоставка за съставянето на такава профилна програма, която да отговаря на нуждите на пазара и на специфичните за дадената страна особености. Важна целева група при работите по разработките и проучванията са самите производители на прозорци и врати. Като системен доставчик трябва да се върви винаги крачка напред, така че да се стимулира развитието на производството на дограма. Това започва с развитието на собствените технологии и повишаване на техническото ниво. За да бъде винаги крачка напред във времето и за в бъдеще aluplast продължава да развива иновационната си сила, при което винаги има изпреварващ поглед върху потребностите на утрешния пазар. „aluplast е добре подготвен за идващите пазарни потребности, така че продължаваме по съвместния път с нашите клиенти. Разбира се винаги се радваме,

когато нови производители на дограма се включат към нашите съвместни цели”, коментира Патрик Зайц, уравнител направление пласмент. Следващо доказателство за доброто сътрудничество с клиентите са например декорите в света на профилите, които бяха разработени в отговор на желанието за включване на света на цветовете при големите елементи и статически решения в топлите страни. Това предизвикателство е преодоляно от една страна чрез интелигентна профилна конструкция и от друга – чрез съвместната дейност с доставчика Hornschuch, в следствие на което е създадена технологията за оцветяване Cool Color. При тази технология се намалява многократно загряването на повърхностните температури на оцветените профили и така става възможно използването на цветните профили и в горещите климатични зони. Скоро след това лансираната технология се превръща в стандарт за бранша.

energeto® с поглед към крайния потребиетл С пазарното представяне на прозореца energeto® през 2008 година, aluplast направи голям скок към върха на найдобрите постижения при прозорците. Успехът са дължи на едновременното приложение на две иновативно технологии – bonding inside за слепване на стъклопакета към рамката на крилото и powerdur, нов вид каса, при която традиционната стоманена армировка е заменена от специален стъклено-влакнест фазер. Иновативната суровина е разработена съвместно BASF. Наред с големите предимства за производителите, разработката е насочена от aluplast и към потребностите на

Със системата Idela 1000 е поставено началото на вече широко разработена профилна платформа, с която предприятието успешно се представя на много международни пазари.

При развитието на технологиите, предприятието показва самостоятелно мислене и креативност. Така например своевременно се въвеждат системите със средно уплътнение, което днес се е наложило като идеалното решение в областта на уплътняването.

Разработки с мисъл за производството на дограма Откритият диалог с клиентите и

30

Мостреният куфар с профили, с който в началните години на предприятието Манфред Зайц сам е обикалял в търсене на пазари.

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG


крайния потребител, предлагайки найдобри стойности на топлоизолацията и възможно най-голям приток на светлина чрез тесните ширини на профилите и максималната остъклена площ. Друг показател за иновативността на разработките на предприятието е възможността за пълното рециклиране на профилите, което е една от важните характеристики на устойчивостта, както и доказателство за екологично осъзнатите методи на действие на системния доставчик. Две години след това, чрез въвеждането на технологията за изпълване с пяна foam inside, техническите параметри са подобрени отново. Ангажираността на предприятието към актуалните теми на обществото не се изчерпват само с подобренията на топлоизолацията и стремежите за опазване на енергията. За да бъде напълно затворен целия цикъл, aluplast работи и в насока на рециклиране на вече ненужния материал. Тук отново се проявява новаторската политика на фирмата. аluplast е един основателите на rewindo – доброволен ангажимент на системните доставчици за рециклиране на стари PVC прозорци.

Техникума на aluplast в централата в Карлсруе е другото ключово постижение на групата.

Това е основна предпоставка за успешното развитие на търговската дейност, а също така е и характерна черта на фирмената политика. Клиентите от своя страна ценят директните контакти със специалистите и бързината, с която фирмената централа реагира при вземането на решения.

Използване на шансовете Непосредствения контакт с клиентите и присъствието на място дава

цесите са причина за доброто развитие на фирмата.

Ранна интернационализация Деветдесетте години протичат под знака на интернационализацията на aluplast, като Испания става първата страна, в която се основава представителство. Добрата политика на предприятието води до изграждане на стабилни позиции на тамошния пазар. През 1995 г. в Познан, Полша, е изграден първата производствена база извън пределите на Германия. През 2002 г. в Познан е изграден нов завод за екструдиране от където се захранват пазарите на Прибалтийските държави. През 1997 г. стартира активността на aluplast на пазара в Австрия със закупуването на австрийския производител на профили Greiner. Тази стъпка позволява на aluplast да покрива нуждите на пазарите и на съседните държави. Вартберг става опорна точка на групата за дейността в Югоизточна Европа.

Сигнал за последователност Новият завод има капацитет от 50 000 тона годишно. Съществува възможност за разширяване на капацитета до 100 000 тона годишно.

Близост до пазара Технологичните предимства сами по себе си не продават продукта. Необходимите познания и усещане на пазара е поверено на двамата синове на Манфред Зайц – Дирк и Патрик. Фирмата във висока степен е представена на място, директно на пазарите на които работи и стои в непосредствен контакт с клиентите.

възможност на aluplast да се възползва от положението. Развитието на различните фирми и съответната реакция от страна на aluplast в точния момент е довело както до увеличаването на пазарните дялове и така и до засилване на позициите на международния пазар. Освен това чрез целенасочените инвестиции, новите съоръжения, разкриването на нови производствени бази и оптимизация на протичането на про-

Още от рано основателя на фирмата Манфред Зайц се е погрижил aluplast да продължава да бъде семейна фирма. През 1997 г. неговият по-голям син Дирк Зайц става член на ръководството, а от 2004 г. и по-младия Патрик Зайц се включва в управата на семейното предприятие. Така не само на местната, но и на международната клиентела се дава ясен сигнал за надеждност и наследственост на изградените ценности. Това означава, че и в бъдеще ще се запазят установените отношения и успешно ще се развива мрежата от изградени връзки. 

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

31


BAU 2013

Изложбените площи не стигат

BAU 2013 – свързано с големи очаквания

Както винаги с BAU Мюнхен стартира новата година и се открива новия строителен сезон. За бранша на прозорците, вратите и фасадите това също е дългоочакван момент, на който много от изложители разчитат, за да осигурят добри импулси за сделките си през годината. След успешното си поредно участие на fensterbau/frontale 2012, сега ЕТЕМ стартира международното си представяне за тази година с BAU 2013.

B

AU 2013 отново се разпростира върху целите панаирни площи -180 000 м2 закрити и 3500 м2 открити. Независимо от ограниченията на площта, от години числото на изложителите е постоянно и е малко над 2000. Делът на чуждестранните изложители от около 40 държави е 25%. Посетителите вече доближават кръглото число 250 000. Панаирът се е превърнал в платформа, използвана от индустрията за премиерното представяне на продукти и технологии. Много продуктови иновации, независимо дали са от областта на прозорците, вратите, подовите покрития или фасадите се представят за първи път на BAU. Както цялата строителна дейност, разработките, продуктите, технологии и концепциите са подчинени на темата за енергийната ефективност, така и основния интерес на панаира е свързан с възможностите за намаляване на разходите на енергия и опазване на околната среда. BAU 2013 показа, че системните доставчици, както и производителите на прозорци и фасади

са добре подготвени по темата. Така например алуминиевите конструкции предлагат многобройни решения за производство на прозорци, врати и фасади, които изпълняват изискванията за пасивната къща. Експерти споделят, че BAU 2013 даде значителен тласък на темата за устойчиво строителство. Търсенето на сгради , които се изграждат устойчиво (DGNB, Leed и т.н.) се търсят все почесто. С това неизбежно се повишава и търсенето на продукти с декларация за екологичност. Решения за възможно най-лесното съставяне на декларациите идва не само от системните доставчици, но и от софтуерните продукти, предлагани на производителите на дограма и фасади. С програмите може лесно и бързо да се определи и енергийното ниво.

Нарастващо значение В бъдеще трябва да се мисли и за лятната топлозащита. Въз основа на климатичните промени става ясно, че значението на слънцезащитата нараства постоянно. Те ще станат не-

изменна част от фасадите и дограмата на сградите. Системните доставчици на алуминиеви конструкции, както и специалистите по слънцезащита реагират на това и допълват продуктовите си програми. Естествено по темите за пожарозащитните и противодимните решения също се представиха редица новости.

Решения за всеки Монтажниците също намериха изобилие от новости свързани с преодоляването на теглото на тройните стъклопакети, както и с разнообразите предложения за улесняване на монтажа и съкращаване на времето за монтирането на прозорците, вратите и фасадите. Нови монтажни решения в изолиращите зони и сигурното пренасяне на товарите предлагат производителите на обков. Водещите производители на обков разполагат с елегантни решения и сигурна функционалност на пантите си за тегло до 150 кг. Вече наложилият се и все по-често използван скрит обков не само стои естетически добре, но също така спомага за добрата изолация, без да прекъсва уплътнения. С всички представени новости и иновации в областта на енергийната ефективност, дизайна, комфорта и сигурността, продаващите имат големи възможности да предизвикат инвестиции в добри стойности.

Бъдещо развитие

Традиционно BAU е платформа за представянето на редица новости от всички категории продукти.

32

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

По данни на организаторите за BAU съществува листа с чакащи около 400 предприятия, между които 80 от бранша на прозорците и фасадите. За да се предостави възможност и на тези желаещи да се представят наред с постоянните изложители, мюнхенския панаир предвижда след 2014 година да разшири изложбените площи с още две нови халета. За изложителите на BAU това разширение ще бъде на разположение от 2019 г. С кандидатите от листата на чакащи и новите допълнителни изложбени площи ще бъдат запълнени.


Нови стенни покривни прозорци с тройни стъклопакети от Roto

Нови соларни решения за покриви

С представения на BAU 2013 в Мюнхен нов клас прозорци с тройно остъкление, Roto отново иска да докаже позициите си на иноватор в бранша. Продуктът е предназначен за решения по мярка и отговаря на всички предизвикателства на пазара. А със соларната система Sunroof Pur се представя като убедително решения за хармонично интегрираните в покривите соларни технологии.

В

новата технология за тройно остъкляване се отразяват последните постижения на техниката, които допълнително подобряват ефективността на досегашния коефициент на топлопреминаване при покривните прозорци от производството на Roto. „Убедени сме, че в следващите няколко години, жилищните покривни прозорци с тройни стъклопакети ще се превърнат в стандарт”, коментира ръководителя на отдел маркетинг на Roto Франк Шац. Roto предлага подходящите решения, покриващи широк спектър на приложение - от изискванията на разпоредбите за енергийна ефективност до такива за нивото на пасивната къща. Продуктът е част от стратегията за осъзнато енергийно ефективно строителство и рационално обновяване на съществуващите сгради със съответните стойности на топлоизолацията. „Ние не можем да предсказваме бъдещето, но още сега произвеждаме продукти, които дават на нашите клиенти решения, обезпечаващи ги енергетично с години напред”, допълва Шац.

Съзвучието между енергийна ефективност, опазване на околната среда и високия жилищен комфорт сега може да се реализира по нов начин.

Интеграция в покрива на разумна цена С представената на BAU 2013 в Мюнхен соларната система Sunroof Pur, Roto отново подчерта позицията си на пионер в интегрираните в покривите соларни технологии. С това системният доставчик отново се проявява в поле на действие, което през последните месеци предизвика значителни дискусии и показа големи трудности при пазарното развитие. Независимо от непрекъснатото понижаване на цените на соларната енергия е разработена система, която носи в себе си много високи естетически и икономически стойности. Към тях се

добавя и още по-опростената монтажна концепция и концентрация върху същественото. Защитната функция естествено е същата както при класическата соларна система Sunroof на Roto. Това се осигурява от носещата рамковата система и концепцията на връзките, в които е вплетен натрупания в продължение на четиридесет години опит. Познатата носеща конструкция може да се използва и за Roto Sunroof Pur, без да е необходимо извършването на промени или корекции. Освен това добре обмислената система позволява да се осъществяват свободни комбинации между фотоволтаиката и покривните прозорци, който да са технически перфектни и визуално

Новият прозорец на Roto blueTec с троен стъклопакет.

Соларната система Sunroof Pur е разработка, която обединява естетически и икономически предимства в еднакво силна степен.

безпогрешно интегрирани в покрива. Решението може да се изпълни като цялостен покрив или да бъде само част от него. Чрез постоянните разработки в търсене на подобрения на материалите и следваща насоките на актуалните изисквания за бърз и сигурен монтаж, създадената система предлага значителни предимства, намаляващи разходите за реализация. Многобройните конструктивни, строителни и визуални предимства на интегрираната в покривите соларна система на Roto обединява икономическите и естетически изисквания на пазара 

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

33


BAU 2013

Wicona разширява програмата си за обков

Рационална преработка, чувствителни предимства С представянето си на BAU 2013 в Мюнхен, Wicona затвърдява успешното представяне на сериите evo, които дават осезаеми предимства на производителите на дограма. В Мюнхен, системният доставчик показа детайлни иновации във всички продуктови области.

П

родуктовите мостри хвърлят поглед върху същността на конструкциите и онагледяват предимствата на интелигентните решения. Серията за прозорци Wicline evo се представи на BAU 2013 с повторно подобрени решения на обкова, с допълнителни начини на отваряне и нови полета на приложение в областта на безпрепятственото преминаване. Новост са безпрепятствените прозоречни врати с отваряне навътре и навън и изпълнението на двукрили варианти с безпрепятствен праг. С увеличаването на теглото на крилата се повишават и изискванията към техниките на обкова. С обкова Wicstar се изработват двуосово отварящи се крила с тегло до 200 кг и едноосови до 300 кг. Всички двуосови механизми със скрити или видими панти се изпълняват с възможно най-високият клас на корозиона защита – клас 5. С новият пожарозащитен прозорец Wicline 75FP, Wicona допълва продуктовия сегмент от пожарозащитни врати и фасади.

Новости във всички направления Под мотото „По-ефективно производство на по-добри врати” Wicona представи новостите при Wicstyle evo.

Закрепването на заключването директно в изолаторите подобряват топлоизолацията, предотвратява появата на термомостовете и скъсява времето за производство. На BAU 2013 премиерно са представени летящи врати, защита от прещипване на пръсти и изцяло стъклени врати с противовзломна защита RC1 до RC3 и противокуршумна защита FB4. Фасадите Wictec се представят с комплексното разнообразие за взискателни сградни обвивки и всички системни опции на базата на Wicona Unisys. Новост в тази област е иновативната технология на връзката на ригелите при приложение на техниката за впръскване на лепилото, така че да се получат по-добри стойности на производството или при монтирането на ригели в последствие. Предимствата на опростения монтаж на стъкла при структурното остъкляване, Wicona показа на BAU 2013 и в изпълнение с троен стъклопакет. При плъзгащите елементи са представени нови варианти на плъзгането с повдигане Wicslide 160.

В помощ на проектантите Подобрената технология позволява още по-лесно пързаляне при отваряне и затваряне.

Антарктическата изследователска станция Bharati: изпълнена в екстремни климатични условия, от стомана и алуминий с пожарозащитни врати и прозорци.

34

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Слънцезащитната система Wicsolaire показана на BAU 2013 разкрива възможностите за приложение като вертикален, хоризонтален или наклонен елемент.

В облостта на софтуера Wicona разшири програмата за обработка и поръчка Wictop Genius с комплексен статически модул. Директния достъп до всички продукти на Wicona, както и до многобройни чертожни данни и автоматични функции като автоматично допълване на остъкленията са вече максимално улеснени.

Впечатляващи референции С новата концепция на щанда за BAU 2013, Wicona представя не само продуктовите иновации и предимствата за производствените процеси. Целта е на базата на многото представителни обекти, всеки от който със своите специални изисквания, да се покаже на производителите как да разработят индивидуални решения: • антарктическата изследователска станция Bharati построена в екстремни климатични условия, изпълнена от стомана и алуминий с пожарозащитни врати и прозорци • архитектурния паметник в Рене (Франция), енергийно санирана сграда с Wicline 65, запазващи типичната фасадна архитектура • новопостроената сграда Powerhouse в Трондхайм (Норвегия), най-северната изпълнена нулевоенергийна сграда.


Перфектното във форма и функция

Плъзгане с повдигане PremiDoor 88 С решението за плъзгане с повдигане PremiDoor 88 групата profine се представи на BAU 2013 в пазарния сегмент на висококачествените продукти, които поставят нови мащаби както в архитектурно, така и във функционално отношение. Касите се завинтват към праговете, PremiDoor 88 е високо топлоизолирана система за плъзгане с повдигане от така че се създава стабилна конструкция. серията с дълбочина 88 мм. За добрата топлоизолация с коефициент на топ- Максимални размери за лопреминаване Uf = 1,2 W/m2K до 1,3 повече светлина W/m2K принос има не само голямата Елементите могат да достигат висодълбочина от 88 мм, но и специалния чина до 2900 мм, а стандартно ширината праг от WPC (Wood Plastic Composite), може да е до 6500 мм, така че се осигурява специалното уплътнение на фалца на голямо количество дневна светлина. Вистъклото и термично разделената водеща соката стабилност се постига чрез голяшина. С подходящите стъкла могат да се мото сечение на стоманената армировка достигнат нивата на пасивната къща от с оптимална форма. UD = 0,80 W/m2K. Възможно е монтирането на стъклоСистемата предлага различни ва- пакети с дебелина до 54 мм. Съществува рианти за изпълнения. Предвидено е възможност за монтаж от вътрешната използването на алуминиеви капачки, с или от външната страна. Дълбоките което индивидуалното цветово оформяне монтажни канали осигуряват скритото има пълна свобода. закрепване на елементите. Освен това

Hautau представя нова система за вентилация в прозорците

ATRIUM SP® komfort сега за тегли до 200 кг Под мотото „Позволяваме на прозорците да дишат” производителят на обков Hautau представи на BAU 2013 в Мюнхен продуктовата иновация, която осигурява чист въздух в помещенията. Новости бяха представени и в областта на плъзгащите техники.

Н

а BAU 2013 в Мюнхен, Hautau представи новите си и интересни решения напълно в унисон с основната тема на панаира за устойчивото строителство и съобразени с различните възрастови групи строителни продукти.

Вентилация в прозорците Hautau VENTRA® Новият компактен механизъм за вентилация в прозорците Hautau VENTRA® оставя прозорците да дишат и осигурява перманентния въздухообмен за жилищните помещения при затворени прозорци. Компактния принцип на конструкцията скрива механизма в страничните части на прозореца, покрит с елегантна решетка и така остава незабележим. Решението е особено ценено от естетите, тъй като не променя архитектурата на сградата. LED осветление показва степента на проветрение. Освен това системата работи напълно безшумно, така че не смущава при никакви условия обитателите. Управлението е интуитивно и може да се изпълни от всеки.

Системата може да се приложи при прозорци с или без ролетни щори, при максимална дълбочина на профила от 102 мм.

Елементарен и сигурен монтаж Системата за вентилация в прозорците VENTRA® се монтира по време на производството на прозорците. Първоначалните размери на прозорецът, както и местата на закрепване остават непроменени. Уредът се включва към захранване от 230 V.

Правилният въздухообмен намалява енергийните разходи Чрез интегрирания механизъм за вентилация в прозорците, навлизащият в помещението свеж въздух се затопля до известна степен предварително. Високата степен на повторното използване на топлината намалява енергийните загуби дълготрайно. Интегрираният филтър за полени

Системата за плъзгане с повдигане PremiDoor 88, на снимката с алуминиева капачка, позволява нови измерения при планирането на врати за балкони и тераси, като същевременно впечатлява с високата топлоизолация.

системата има нутове за захващане на всички разширяващи профили от 88 милиметровата платформа. Системата PremiDoor 88 предлага голяма свобода на оформянето на вратите плъзгане с повдигане, което придава индивидуални архитектурни ноти на решенията. С воденето на тесните привлекателни линии, системата придава елегантен характер. Високото качество на PremiDoor 88 не на последно място се доказва и от лесният и комфортен начин на обслужване, както и от тихото движение на отваряемите крила. предлага защита за алергичните. Потокът на въздуха може да се регулира на три степени и дори при най-ниската се постига надеждно проветряване и намаляване на концентрацията на влага в помещения.

Сега вече и за по-големи натоварвания Иновациите на Hautau в обкова за паралелно плъзгане ATRIUM SP® komfort Twin и ATRIUM Alu-SP® komfort Twin е отговор на изискванията за големите по площ и с междуетажна височина прозоречни елементи от различни материали. Чрез понататъшно разработване на елементите за плъзгане на ATRIUM SP® komfort и новата Twin технология вече са изпълними височини на крилата до 2700 мм и ширини до 2000 мм, а максималното тегло безпроблемно може да достига до 200 кг. Елементарното и лесно отваряне и затваряне на големи елементи е осигурено за дълги години напред.

Панаирният щанд на Hautau на BAU 2013.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

35


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО

Д

Джи Eс Джи

Нов живот за дървената дограма Фирма „Джи Eс Джи“ е основана през 1991 година. Oсновно направление на работата е изработка и монтаж на дървена, алуминиева и PVC стъклопакетна дограма и охранителни ролетни врати. Голяма част от влаганите материали са произведени в Германия, Белгия и други страни от ЕС, което позволява крайният продукт да е с качество, сравнимо и надвишаващо това в европейските страни. лагодарение на съвременните Б технологии на производство и висококачествените материали

дървената дограма е на път да заеме отново своето място сред продуктите, които гарантират максимално топлоизолиране на дома и създават незаменимо естетическо въздействие. Материали Дограмата се изработва от трислоен висококачествен иглолистен материал. Работи се с бял бор, обков Siеgenia и с лаковете

Е

на Sikkens. Белият бор като иглолистна дървесина е много подходящ за нашия климат. В Европа е прието да се работи с него, защото е лесно моделируем и устойчив. Дървеният материал е изчистен от чепове, изсушен до 7–8 % влажност и е обработен срещу вредители. Премахнати са всички механични и структурни дефекти. Обработка на профилите Профилът е тройно слепен, като отделните слоеве са с противопо-

Дървената дограма – традиция и съвременност.

ложно ориентирани на дървесните кръгове, за да се унищожи напрежението и да се предотврати измятане на дограмата. Освен това след залепване профилът се пресова и импрегнира. С тази процедура се увеличава здравината и надеждността на дограмата. Готовият продукт Изработването на прозореца с клинозъбна сглобка намалява до минимум риска от измятане. Готовата дограма се третира с

импрегнатори и специално лаково покритие на Sikens, което гарантира няколко десетилетия живот на изделието без видими промени и поне 8–10 години без нужда от опресняване на лака. Двойното гумено уплътнение и стъклопакетът от флоатно стъкло осигуряват висока топло- и звукоизолация. Изолацията на дървената дограма се равнява на седемкамерно PVC, което в България не се работи. Обковът е регулируем. Лаковете са на водна основа.

Дървените врати придават уют на дома.

и създава здравословна жизнена среда.Дървеният материал е с балансиращ ефект на влажност върху въздуха в затворени помещения. Когато се набляга на стойността на естественото въздействие на прозоречната форма, завинаги се решава всичко в полза на прозорците от дървесина. Добре обмислените конструкции и модерните технологии за обработка са достатъчна мотивация за избор на прозорците от масивна дървесина. В съчетание с вратите и дървените перила на стълбищата се получава уютна и стилна обстановка за ценители. Влаганите висококачествени материали, както във вътрешното, така и във външното пространство гарантират дълготрайно свежия вид на предлаганите цялостни решения от Елена АД. С акцент върху качеството, предприятието подбира конструкциите, материалите, механизмите и

Елена АД

С голям респект и внимание към всеки детайл Елена АД е специалист в изграждането на луксозни нискоенегийни и пасивни къщи, врати и прозорци от масивна дървесина. Продуктите на предприятието обединяват вековните традиции със съвременните технологии, като предлагат свобода на дизайна и безкомпромисност към качеството. Фирмата поеме изцяло всичко свързано с изграждането на къщите – от проектирането, до най-малките подробности с високо качество на екстериора и интериора, до строителството, изработването на прозорците и вратите.

ТЕМ А Н А БР ОЯ

ървесината е един от най-старите строителни материали. Д Естествената суровина обединява не само множество приоритетни технически свойства в себе си

- тя допринася преди всичко за топлината и уюта във всеки дом. Дървеният материал осигурява оптимален вътрешен климат. Дървото е хигиенично, безопасно

Модерен дизайн с традиционния материал.

36

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

От папката с референтни обекти.


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО

И

пестяващи, с различно оцветени в масата си стъкла, огледални, релефни, защитни, бронирани. Различна визия и архитектурен стил могат да се постигнат с вградените декоративни лайсни. Може да бъде напълнен с инертен газ-аргон. • Начини на отваряне За дълготрайното добро функциониране на един прозорец от

Прозорци за пасивни къщи Фирма И–Диал е създадена през 1993 година. Основният предмет на дейност е производство на луксозна дървена дограма, външни и вътрешни врати. Фирмата разполага с голяма собствена производствена площ, оборудвана с модерни машини за изработка на дървена дограма и врати. Техниката позволява да поемаме както големи обекти като ресторанти, хотелски комплекси, така и по-малки индивидуални поръчки.

шенствали в производството на дървена дограма и врати в Австрия. Целите на предприятието са постоянното поддържане на високо качество на продукцията. Ръководен девиз на И–Диал е “Качеството е нашият ежедневен хляб“. Прозорци за пасивни къщи Новост в производството на фирмата са прозорците за пасивната къща. Конструкция на дървени прозорци профил 92/92 : Щокове и крила от четири слоя дърво с и без клинозъбно снаждане. Прозорците се предлагат от : бял бор, меранти, канадски или европейски дъб.

В комбинация със силно подобрените конструкции на рамките и троен стъклапакет, дървените прозорците профил 92 достигат обща U –стойност от около 0,6 -0,9 W/м2К което ги прави приложими за пасивната къща. Дървените прозорци профил 92 се предлагат и с алуминиева капачка от външната страна , което предпазва рамката на прозореца от атмосферните влияния и така отпада всякаква необходимост от поддръжка и грижи за дървото под него. Алуминиевата система, която се използва при изработката на този вид прозорци е на фирма Гутман – Германия. Тя е разработена изцяло за вида дървени прозорци, които произвежда фирмата. Прозорците от профил 92 предлагат всичко онова, което потребителят очаква от модерните дървени прозорци. Предлаганите като стандарт за изолация прозорци,

както и естествените предимства на дървото, създават благоприятен климат в помещението. Но най-важно при дървените прозорци профил 92 е, че чрез тях се решават проблемите на нарастващите сметки за отопление и на шума отвън. Дървените прозорци профил 92 предоставят цялостен пакет от иновативни решения и са разработени, така че предлагат висока степен на комфорт и сигурност. Фирмата предлага RAL монтаж. Дървения стъклопакетен прозорец профил 92/92 произвеждан от фирма И–Диал притежава декларация за съответствие, протоколи от първоначално изпитване на типа на продукта и СЕ-маркировка. Дървени прозорци SOFTLINE 68/78 Конструкция на дървени прозорци SOFTLINE 68/78 : Щокове и крила от три слоя дър-

Дървената дограма хармонично се свързва с дървени елементи от други части на върешното пространство.

И–Диал

правителят и част от персонала У на фирмата дълги години са специализирали и са се усъвър-

голямо значение е и избора на обков. Обкова на германската фирма G-U позволява едностранно-двустранно комбинирано отваряне, тип - хармоника и фронтално отместване според желанието на всеки клиент. • Конструкция Идеалното профилиране на касите, рамките и кемпферите способстват за хармонията и цялостното възприятие на про-

зорците от масивна дървесина. • Уплътненост Уплътненията на прозорците са от специално устойчив материал на германската фирма HPP PROFILE. Специално обработения алуминиев водобран запазва найуязвимото място на прозореца, а чрез интегриране на завършващата обшивка го прави да изглежда като произведение на изкуството. Фалцването на касите, рамките и кемпферите в различните изпълнения не позволяват нахлуването на вода. • Повърхностна обработка Обработката на дървесината с импрегнати и лазурни покрития я прави устойчива на атмосферното влияние и защитена от инсектициди. Повърхностите се поддържат лесно, а дървесината не избелява и не променя свежото си излъчване. Врати от масивна дървесина За производстовот на масивните врати, предприятието използва същите материали – иглолистна и широколистна и тропическа дървесина. Моделите са най-разнообразни с остъклени части или със страни, долни и горни елементи.

Обковът е на фирма МАСО. Специализирания обков дава възможност за хоризонтално, вертикално и двуосно отваряне на прозорците. Предлага се вариант и с противовзломна защита. Тройна уплътнителна система на крилото, осигуряваща идеално уплътняване по цялата линия на затваряне. Импрегнация, грундиране и лакиране с бои на водна основа на фирма SIKKENS и АDLER. Използваните бои са екологично чисти с богата цветова гама, гарантиращи висока издръжливост при външни и вътрешни условия. Остъкляване: троен стъклопакет с обща дебелина от 44 - 50 мм. гарантиращ максимално ниски топлинни загуби и много добра звукоизолация.

ТЕМ А Н А БР ОЯ

покритията. Характеристики на прозорците • Материал за изпълнение За производството на дограмата се използва само подбрана естествена дървесина, като в асортимента са включени найразнообразни видове - иглолистна, широколистна и тропическа дървесина. Материалът е качество обработен и изсушен, така че в последствия да не се получат деформации или измятане на крайните продукти. • Профилите Трислойното слепване гарантира хомогенността на изходния материал, като старателно са избягнати чеповете, което успокоява напреженията в дървесината. • Стъклопакетите Конструкцията на профилите е такава, че позволява използването на стъклопакети с дебелина от 24 до 44 мм, което допълнително повишава топлоизолацията на прозорците. Стъклопакетите се произвеждат с необходимото оборудване и при спазване на определена технологична последователност. Освен това се разполага с възможността за изпълнение на различни варианти – енергос-

От папката с референтни обекти.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

37


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО

ТЕМ А Н А БР ОЯ

во с и без клинозъбно снаждане. Прозорците се предлагат от: бял бор, меранти, канадски и европейски дъб и други Обков на фирма МАСО. Специализирания обков дава възможност за хоризонтално, вертикално и двуосно отваряне на прозорците. Секюрити обков. Двойна уплътнителна система на крилото, осигуряваща идеално уплътняване по цялата линия на затваряне. Двоен алуминиев водобран, който се поставя на щока на всяко крило и малък покривен водобран за всички отваряеми и неотваряеми части на прозореца. Така се предпазва най-уязвимата от влага дървена част. Импрегнация, грундиране и лакиране с бои на водна основа на фирма SIKKENS и АDLER. Използваните бои са екологично чисти с богата цветова гама, гарантиращи висока издържливост при външни и вътрешни условия. Остъкляване : Стъклопаке т о т д в а р е д а с т ъ к л а с обща дебелина от 24 - 28 мм. При използването на селективно стъкло съчетаващо слънцезащитни с нискоемисийни характеристики, както и пространство между стъклата пълно с аргон, дървените прозорци профил SOFTLINE 68/78 достигат коефициент на топлопроводимост U – 1.1 W/Mm2K Дървените прозорци профил 68/78 също се предлагат и с алуминиева капачка на Гутман от външната страна. Дървените прозорци SOFTLINE 68 притежават иновативни решения, които оформят не само външния вид, но и улесняват поддържането и повишават термичните и акустичните параметри. Внимателно подбраните видове дърво,

качество и на най-добрата цена. RAL монтаж. Дървените прозорци SOFTLINE 68 притежават декларация за съответствие, протоколи от първоначално изпитване на типа на продукта и СЕ-маркировка. Интериорни врати Серия КЛАСИК Фалцови врати изработени с фризове от тройно слепена иглолистна дървесина, апликирана с фурнирован МДФ. Вратите могат да бъдат изработени с табли от фурнирован МДФ, частично или напълно остъклени. Интериорните врати от серията се предлагат с права и заоблена каса. Вратите са оборудвани с регулируеми фалцови панти. Серия ХОРИЗОНТАЛИ Интериорни врати с хоризонтално разположен фурнир. Вратите могат да бъдат изпълнени с вкопани иноксови лайсни с различни дебелини. Предлагат се с фалцово и безфалцово крило със скрити регулируеми панти. Входни врати Разнообразието от модели привходните врати е голямо и предлага различни конфигурации –еднокрили, двукрили, със странични части, с различни видове остъкления. Окачени стъклени фасади и зимни градини изработени с многослойни дървени профили. Системата представлява класическа колонно-гредова окачена фасада, изработена от носеща дървена конструкция в съчетание с алуминиеви профили, върху които се поставят гумените уплътнения и се захващат стъклопакетите. Външната част на фасадата може да бъде завършена с декоративни капачки, суха или силиконова фуга. Употребата на носещи дървени

Топлина и уют и за обществения сектор.

микровентилацията, енергоспестяващият пакет на стъклата, огромният избор на цветове, както и дизайнът и размерите в съответствие с желанията на клиента, допринасят за това SOFTLINE 68 да бъдат отлично предложение за онези, които искат да имат дървени прозорци с най-доброто

38

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Дървените прозорци постигат U = 1.1 W/Mm2K.

профили има редица предимства пред класическите алуминиеви и стоманени конструкции: много по-добра топло и звукоизолация; много тесни видими широчини от 50 мм на профила; практически нулево линейно разширение на профилите; отлична визия и неподправено усещане за уют, което придава

градина, докато навън е натрупал поредният сняг или се изсипва пороен дъжд. Дървените профили могат да бъдат тонирани в различни цветови нюанси чрез лакове и масла, запазващи визията и чара дървото, или боядисани в плътни цветове по RAL. Дърво с алуминий Ефективност и екологичност съчетани в едно. Отвън – неподатлив на външно влияние алуминий, отвътре – уютна атмосфера с естествено дърво. Дървото като органичен материал допринася със своите биологични качества за максимален домашен комфорт и приятен климат в помещенията. То осигурява оптимална топло- и звукоизолация. Дървото е екологичен материал и удовлетворява желанието ни за здравословен начин на живот. Намиращият се от външна страна на прозореца алуминий служи като защита от атмосферните влияния и така отпада всякаква

Съчетание на традицията с модерните възможности на дограмата.

естественият материал. Възможно е вграждането на тройни стъклопакети с максимални стойности на топло- и звукоизолация. Коефициентите на топлопреминаване на конструкцията, изработена с качествени стъклопакети, може да достигне U= 0.8 W/m2K. Любителите на дървото могат спокойно да се наслаждават на топлината и уюта в зимната си

необходимост от поддръжка и грижи за дървото под него. Алуминиевата система, която се използва при изработката на този вид прозорци е на фирма Гутман – Германия. Тя е разработена изцяло за вида дървени прозорци, които произвежда фирмата. Благодарение на системата на разделените повърхности и начина на свързване на двата материала този вид прозорци осигурява максимална топлоизолация, звукоизолация и защита от влага. Дървените прозорци с алуминий притежават изключително завладяващ външен вид. Вътрешната страна на прозореца осигурява чрез индивидуалния избор на вида на дърво топла и приятна атмосфера и се превръща в част от обзавеждането. Алуминиевата рамка от външна страна се боядисва в цвят по RAL. При това цветовото решение може да бъде в хармония с фасадната боя. Прозорците от дърво с алуминий могат да се монтират както в стари, така и в строящи се нови сгради, с което се постига ефект на нови архитектурни решения.


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО

Интерактивни персонални проекти „ИНОС“ ООД е компания, специализирана в нестандартното производството на фасадна дървена дограма, масивни интериорни и екстериорни врати. Компанията поддържа богата гама от висококачествени продукти от иглолистна, широколистна и екзотична дървесина и материали в съответствие със съвременните световни и европейски технологии и стандарти. „ИНОС“ ООД предлага на своите клиенти интерактивни персонални проекти и решения, ориентирани към задоволяване на всички индивидуални изисквания. Производствените мощности на компанията включват модерни професионални и високопроизводителни системи за прозорци и врати. Фирмата предлага богата цветова гама бои и лакове, съобразени изцяло с европейските изисквания за опазване на околната среда, разработени за максимално удовлетворяване на клиентските изисквания. Проектите се разработват на CAD системи при създаване на всеки елемент от изделията и при производството им. ирмата произвежда външни Ф масивни дървени врати, дървени защитни капаци за прозорци, интериорни врати, масивни дървени прозорци, плъзгащи се дървени прозорци, тип английски, обзавеждане и мебели за дома и офиса. Основните видове врати, предлагани от „ИНОС“ ООД са: Фурнировани врати Технически характеристики: • Фурнирът, използван при изработката на този вид врати може да бъде естествен или технически. • Крилата могат да са фрезовани в определена шарка, остъклени или гладки в зависимост от предпочитанията на клиента. • Касите и крилата се изработват от рамка, която е от иглолистна дървесина, клинозъбно снадена,

K

изчистена от чепове и смолници, с пълнеж (хартиено-клетъчен или флакс). Плоскостта фурнирован МДФ се залепя двустранно към чамовата рамка и пълнежа – за крилата, а за касите – фурнирован МДФ за лицето, а за гръб – фазер. Крилата и касите се окрайчват и кантират с кант фурнир. • Первазите са прави или компенсиращи, а по форма – прави, Soft line, или овални, в зависимост от желанието на клиента. Всички фурнировани врати се обработват с полиуретанови лакови покрития. Лакирани врати Технически характеристики: • Този тип врати се изработва от суров МДФ, който се лакира.

КАМБЕРА и син

Съчетание от съвременни материали и нови технологии „КАМБЕРА и син“ е лидер на пазара за висококачествена дограма и врати в България. Фирмата е основана през 1992 г. Основно направление на работата на „КАМБЕРА и син“ е изработка и монтаж на дървена стъклопакетна дограма и луксозни врати, което дава на клиентите чувство на защитеност и уют и те украсяват домовете им. В производството фирмата използва иновационни технологии и висококачествени материали, благодарение на което се гарантира изработката на изделия от най-висок клас, които издържат на външни въздействия, запазвайки красотата и изяществото си в течение на дълги години. Строгото съблюдаване на технологията на производство и контролът по качеството на всеки етап от изработката гарантират изработването на дървена дограма и врати на европейско равнище, което се потвърждава от сертификата за управление на качеството ISO 9001-2000.

• Технологията на изработване е аналогична на фурнированите врати, с тази разлика, че тук плоскостта МДФ не е фурнирована и не се извършва кантиране на детайлите. • Крилата отново могат да бъдат гладки, остъклени или фрезовани в даден профил, в зависимост от желанието на клиента. • Первазите са прави или компенсиращи. • Вратите се лакират в цвят по избор на клиента, на който фирмата предоставя каталог с богата гама от цветове. Ламинатни врати Технически характеристики: • Ламинатните врати се произвеждат от плоскост ламиниран МДФ, който се характеризира с голяма здравина. • Технологията на производство е аналогична на фурнированите

врати, като за кантиране на изделията се използва меламинов или PVC кант. • Крилата на ламинатните врати могат да бъдат единствено остъклени. • Первазите са прави, кантирани с меламинов или PVC кант. Врати тип „Крафт Мастер“ Технически характеристики: • Вратите тип „Крафт Мастер“ са аналогични на лакираните врати, като разликата е в това, че за тяхната изработка се използват готово профилирани кори „Крафт Мастер“, които имат няколко вида модели – „Анатолия“, „Аспендос“ и др. • Крилата могат да бъдат остъклени според модела на кората. • Первазите са прави, декоративни. • Всички врати се лакират в цвят по желание на клиента.

Различни модели фурнировани врати. Фурнирът може да бъде естествен или технически.

АМБЕРА и син“ изработва ново К поколение трислойна дървена дограма със стъклопакет, като

съчетава съвременни материали и нови технологии. Материали: • Изключително качествен, селектиран и сертифициран в Германия иглолистен материал, махагон, дъб. • Стандартен стъклопакет 4х16х4 с възможност за стъклопакет в цвят, нискоемисийно К-стъкло, Sunergy и др. • Обков на Maco и Siegenia, позволяващ едноплоскостно и двуплоскостно отваряне, плъзгане. • Импрегнанти и лакове на BASF и Sikkens с UV филтри в богата цветова гама и възможност за двуцветие, изкуствено състаряване. • Уплътнители на Deventer. • Профилни водобрани на Gutmann. • Трислойно слепеният профил за изработка на съвременна ви-

сококачествена дървена дограма е високотехнологичен продукт с уникални физико-механични показатели. Той е неподатлив на деформации, дълговечен и красив. Продукцията се изработва от над 10 вида висококачествен, екологично чист, селектиран и сертифициран в Германия дървен материал без никакви дефекти и чепове. Видове дървесина Клиентите могат да избират между разнообразие от иглолистни, тропически и широколистни видове. Иглолистен материал: бял бор, смърч, лиственица. Тропически (махагонов) материал: тъмночервено меранти, окуме, сипо, бразилско босе, евкалипт. Широколистен материал: американски светъл дъб. По желание на клиента може да бъде внесен различен вид

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

39

ТЕМ А Н А БР ОЯ

И

ИНОС


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО материал, подходящ за изработка на дограма. Основни показaтели • Топлоизолация с коефициент на топлопредаване К=1.1W/m2K (с К-стъкло). • Звукоизолация при стандартен стъклопакет Rw=32 dB. • Въздухонепроницаемост и водонепропускливост, съответстващи на стандарта DIN 68121/JV68. Красота Oт чисто естетическа гледна точка няма да се намери друг материал, който да съответства на елегантността и уникалността на дървото. Никой друг материал не може да наподоби текстурата и красотата на натуралното дърво и неговите безкрайни възможности за съчетаване с цялостната визия на

K

интериора и екстериора. Съвременната дървена дограма е не само красива, тя дава възможност да се реализират различни идеи в областта на интериорния дизайн. Единствено дървените прозорци могат да бъдат боядисани в цвят по избор, единствено с тях могат да бъдат изработени конструкции по индивидуален проект и стил, без да се използват масови решения. Качество Трислойната дървена дограма е практичен избор. Дървото е най-добрият естествен изолатор с отлични топлоизолационни качества, което в комбинация с 24 мм стъклопакет постига осезаемо понижение на топлинните загуби. Издръжливост Структурата на профилите, полу-

Карабулев

Уют, топлина и спокойствие Фирма Карабулев е създадена през 1995 година, като се развива и специализира в проектиране, изработка и монтаж в две направления корпусна мебел и дървена дограма със стъклопакет и интериорни врати. Производствената база е разположена върху площ от 6300 м2 и включва цех мебелно производство и цех за вътрешни интериорни врати и дървена дограма със стъклопакет. Фирмата използва най-съвременните технологии, както и екологично чисти и висококачествени материали и консумативи.

ТЕМ А Н А БР ОЯ

Производството на врати и дограма е съобразено с особеностите на българския пазар, като продукцията е по индивидуален размер, което я прави подходяща както за новото строителство, така и при ремонт на сгради с нестандартни форми. Техническите параметри на дървена дограма от трислойна дървесина Материал:

• качествен, селектиран материал от Германия; • вид на дървесината - смърч, бор, меранти, евкалипт, лиственица, орех, череша, махагон, дъб; • дебелина на профила 68 мм; система “Евронут” и “Еврофалц” със заоблени ръбове; • влажност на дървесината - 10 + 2%; Лакове:

Врата със странични елементи.

40

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

чена от слепването на три ламела с високоякостни лепила гарантира неотмятането на конфигурацията във времето и може да бъде съпоставена с якостта на метала. Съвременните профили от дърво преминават през редица процеси на обработка. Дървесината се суши в компютърно управлявани сушилни. Профилите биват тествани многократно на опън и якост и преднамерено излагане на изкуствено създадени тежки външни влияния. Тази технология изключва възможността от деформации в процеса на експлоатация на трислойната дървена дограма. Eкологичност Дървената дограма се отличава с това, че се създава от екологично най-чистия материал – дървото.

• лакове на BASF и Sikkens с UV филтри в богата цветова гама; • повърхностна обработка: o етап 1 - импрегнация – водоразтворима; o етап 2 - дебелослойно лаково покритие – водоразтворимо; Лепила: • лепило водоустойчиво по EN 204 D4; Уплътнения: • уплътнители на „Deventer“. • уплътнения - Q - LON 3053 / Стандартно по едно уплътнение при желание се вгражда и друго Q - LON 3034; Водобрани: • профилни водобрани на „Gutmann“ ; Стъклопакет: • стандартен стъклопакет 4х16х4 с възможност за цвят, нискоемисийно К-стъкло, Sunergy и други Обков: • обков на „Maco“ позволяващ едноплоскостно, двуплоскостно отваряне и плъзгане; Основни показaтели: • Топлоизолация с коефициент на топлопредаване К=1.1W/m2 K (с К-стъкло) • Звукоизолация при стандартен стъклопакет Rw=32dB • Въздухонепроницаемост и водонепропускливост съответстващи

Дограмата се изпълнява от висококачествена дървесина.

Покритие Тенденцията към повече цвят е осезаема. Все повече се налага желанието за творческа свобода при оформлението. Покритието на дървото преди всичко е защита от вредните влияния на околната среда. Съвременните покрития за дървени изделия се явяват съществена предпоставка за съхраняването на свойствата им в течение на много години, като същевременно подчертават естествената структура и красота на дървото. „КАМБЕРА и син“ използва импрегнанти и лакове на BASF и Sikkens, които отговарят на най-високите стандарти по отношение на защитата на дървесината от външните въздействия и устойчивостта на цвета.

Комбинация с елемент от обзавеждането.

на стандарта DIN 68121/JV68 Дървото е било основен материал при изграждането на домовете на хората от хилядолетия. Дори и в съвременния свят , когато в строителството са навлезли много нови технологии, дървото си остава предпочитан материал в интериора. Новите технологии и тук са дали нови възможности - за използването му както като натурална дървесина, така и като изходна суровина за негови производни – ПДЧ, ПДФ, МДФ, OSB, шперплат и други. В резултат на това, производителите могат да предложат на пазара нови оригинални изделия. Важни предимства на дървесината и нейните производни са малката обемна маса и тегло и нисък коефициент на топлопроводимост в сравнение с други материали. Възможността за реализиране на оригинални интериорни и фасадни решения намира отражение в сгради от съвремието, както и в по-старата архитектура. Ниската звукопроводимост и добрите акустични свойства осигуряват уют и спокойствие в дома.


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО

Предимствата на дървената дограма Фирма „МОСКОМ’КО“ ООД е основана през 1993 г. Дейността е специализирана в производството на висококачествена дървена дограма, входни врати, дървени конструкции, външни подови настилки и представя интериорни врати от Nusco Porte, Италия. През 2003 г. дружеството реализира инвестиционен проект: Основна реконструкция на производствените мощности, преоборудване с машини на италианската фирма SAC Sueri за автоматизирано производство на дървени стъклопакетни прозорци тип EURO IV 68, конструирани съгласно DIN 68121. Разпространението, доставката и монтажът на изделията са обезпечени с производствена и търговска мрежа в по-големите градове на страната. Дружество „МОСКОМ’КО“ ООД е регистрирано в Камарата на строителите в България. ъвременните дървени прозорС ци преди всичко се изработват с нови материали и технологии,

които позволяват: да се възстанови външният вид на прозорците от различни архитектурни стилове; да се изработят във всяка форма – арковидна, кръгла, трапецовидна; да се осигуряват нови начини на отваряне; да се получи всякакъв вид оцветяване чрез прозоречните лакове; да се прилагат за остъкляване стъклопакети с предварително зададени характеристики; да се подобряват свойствата на прозорците с допълнителни аксесоари; да се слеят с интериора и екстериора. Дървеният прозорец има високи технологични качества, които са заложени в материала от природата – ниска топлопроводимост, висока якост при неголяма обемна маса, което предопределя високо конструктивно качество, ниска звукопроводимост, висока студоустойчивост на материала, нисък коефициент на температурно линейно разширение, екологичност, привлекателен външен вид. Материали Използваната основна суровина е дървесина: бял бор, орегонски

H

бор, кедър, лиственица, смърч, меранти, евкалипт, дъб, орех. В производството се влагат материали с най-високо качество. Дървесината е трислойно слепен профил, сертифицирана от Института за прозоречна техника в Розенхайм, Германия, съставена изцяло от радиални детайли, осигуряваща трайността на формата на крайния продукт. При прозорците, изготвени по европейска технология, показателите за топлоизолация и шумозащита са най-високи. Коефицентът на топлопроводимост U(KW) = до 1,0 W/m2K, звукова изолация до 36 dB. По цялата обиколка на рамката на прозорците се използва обков „МАКО Мулти Тренд“, Австрия, с няколко затварящи се точки и напълно притиска крилото към рамката, а единствената брава дава възможност за затваряне и отваряне на крилото на две оси. Системата за отваряне тип повдигане и плъзгане /H-S/ е разработена специално за плъзгане на прозорци с големи площи. H-S порталът е изключително подходящ за отвори към градини и тераси. Модерният начин на

Нортоп

Покривни прозорци FAKRO – естественият избор зависимост от наклона на покрива, в който се монтират, В покривните прозорци осигуряват

до 50 % по-добро естествено осветление на помещенията в сравнение със съпоставими

по размер фасадни прозорци. Дървената рамка е защитена от външната страна с профили от алуминиева ламарина с полиестерно покритие, устойчиво на атмосферни влияния и ултрави-

Част от продуктите, представени в новия шоурум на фирмата в София.

ширина на отваряемата част до 12 м. Отварянето тип хармоника дава възможност за отваряне на максимално широки отвори, за да навлезе въздух в дома. Остъкляването е с изолационно двойно стъкло с повишена топлинна и звукова изолация. Херметичното уплътнение на мястото между дървения материал и стъклото е с еластичен силикон, устойчив на климатични влияния. Уплътнението на крилото е от високо еластично уплътнение по цялата обиколка. Поставен е алуминиев елоксиран термоулей с прекъснат термомост, осигуряващ защита срещу проникване на дъждовна вода и замръзване на уплътнението. Защитна

импрегнация и повърхностно оформление на прозорците е осъществено чрез екологични бои и лакове, които са от голямо значение за безупречния външен вид, лесна поддръжка и реновиране. Използваните акрилни бои гарантират продължително предпазване и запазване на прозорците от външните атмосферни влияния. Гаранциите, които се предоставят на клиентите са: конструктивна неограничена; 10 години за остъкляване; 5 години за повърхностна обработка; 36 месеца за обков. Дограмите на „МОСКОМ’КО“ са използвани в много сгради в страната, голяма част от които са паметници на културата. Дограми от серия Lux могат да се забележат във фасадите на различни жилищни сгради в големите градове на страната. Серията дограми Old е използвана за постройки като Централната минерална баня, Народния театър „Иван Вазов“, Централния военен клуб, централната офис сграда на „СИБанк“ и офиса на ЗПК „Лев Инс“ в София. Сериите Rustico са предпочитани за хотели с висок стандарт, като „Кемпински хотел гранд арена“ в Банско и „Махала Кочорите“ в КК „Пампорово“. Комбинация от двете серии Standart и Rustico са използвани за обзавеждането на комплекс „Емералд Бийч Ризорт“ в с. Равда. Ръководният и производствен екип на фирмата е съставен от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит. Капацитетът на оборудването позволява в рамките на месец да се произведат и монтират около 3000 кв.м прозорци и 2000 броя интериорни врати. Клиенти и реализирани проекти: Централен офис на „СИБанк“ АД; „Кемпински хотел гранд арена“, Банско; курортен комплекс „Емералд“, Равда; хотел „Орловец“, Пампорово; Народен театър „Иван Вазов“; Централна минерална баня; Централен военен клуб – бул. „Руски“, вилно селище „Кочорите“, Пампорово; вилно селище „Рибарица“.

Фирма „Нортоп“ е създадена през 1993 г. в София с основен предмет на дейност инженеринг, внос и търговия с качествено нови материали и продукти в областта на строителството. Стабилните позиции на фирмата в условия на силна конкуренция се дължат най-вече на налагането на нови технологии и продукти, стриктното следене за тяхното качествено изпълнение и влагане, използване на модерна специализирана техника, добрата организация и синхрон между отделните звена, спазване на строителните нормативи и срокове. Търговската дейност е свързана с внос и продажба на широка гама от продукти за строителството на покриви и дървени конструкции. Основно място заема системата покривни прозорци (табакери) FAKRO, която се предлага във всички възможни видове и конфигурации. олетово излъчване. Закрепващите винтове са от неръждаема стомана. Всички прозорци FAKRO се произвеждат от първокласна слепена иглолистна дървесина,

вакуумно импрегнирана и многократно лакирана. За помещения с повишена влажност (кухни, бани) се предлагат PVC или дървени прозорци, лакирани в бяло с полиурета-

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

41

ТЕМ А Н А БР ОЯ

M

живот изисква да се разшири жизненото пространство навън към природата, а H-S порталното отваряне прави възможно удобно и леко обслужване на едно крило, тежащо до 400 кг. Голямото предимство на този вид отваряне е, че дава възможност за ширина на прозоречния отвор до 19 м и

МОСКОМ’КО


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО

ТЕМ А Н А БР ОЯ

нов лак с повишена устойчивост на влага. Прозорците FAKRO са серийно произведени с устойчиви на градушка закалени външни стъкла. Прозорците от серията FAKRO Термо Плюс - FTP-V се произвеждат със стъклопакет, чието вътрешно стъкло е нискоемисийнно. При прозорците FAKRO Термо Лукс – FTL вътрешното стъкло на стъклопакета е триплекс. Новата вградената вентилационна система V40 P позволява постоянен регулируем приток на свеж въздух и има много добри филтрационни и шумоизолиращи свойства. При FAKRO Термо Плюс и FAKRO Термо Лукс вентилационната система е серийно изпълнение. Прозорците са оборудвани с енергоспестяващи стъклопакети 4/16/4, изпълнени с инертен газ за по-добра топло- и шумоизолация. Коефициентът на съпротивление на топлопреминаване К = 1.0 W/m2K, отговаря на ЕН 674. Монтирана в долната част на прозореца, дръжката дава възможност за удобство при обслужването дори на високо разположени прозорци. По желание дръжката може да се монтира и в горната част. Конструкцията на обкова осигурява стабилно положение на крилото в отворено състояние, както и завъртането му на 180°. По този начин прозорецът се почиства лесно и удобно. Посредством фиксиране на дръжката в три положения се осигурява циркулационно проветрение. Димоотводен прозорец FSP Най-важната характеристика на прозореца, която го различава от останалите прозорци е фактът, че механизмите за отваряне са монтирани на долната рамка.

Вентилационна система V40P.

Димоотводната функция на прозореца наподобява тази на обърнат висящ прозорец. Оборудван е с два електромотора, които го отварят автоматично при получаването на сигнал от контролния панел на противопожарната система, активиран от сензора за дим, за 40 секунди до ъгъл от 75 градуса. Когато

Покривен прозорец „Дует”.

Димоотводен прозорец FSP.

42

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Покривен прозорец „Комби”.

системата е активирана, отворената рамка предпазва вентилационния отвор в покрива от негативния ефект на евентуален страничен вятър. Прозорецът трябва да бъде монтиран така, че краищата му да са под нивото на страничното било на покрива. Монтирането на електромотори към димоотводния прозорец осигурява възможността за всекидневна вентилация на помещенията. Таванските прозорци, действащи като вентилационни клапи, най-често биват монтирани в стълбища. Произвеждат се от вакуумно импрегнирана ела, покрити са с два слоя акрилен лак. Подходящи са за покриви с ъгъл на наклона между 25 и 60 градуса. Вентилационна система V40P Постоянната вентилация е елемент от общата вентилационна система и осигурява приток на свеж въздух. При правилно функционираща вентилационна система притокът на свеж въздух, постъпващ в помещението през компонента за постояно проветрение, става благодарение на различното въздушно налягане вътре и вън от помещението. Разликата в налягането е зависима от разликата в температурата и силата на вятъра. Отработеният топъл и влажен въздух се отвежда навън през въздушни канали. Покривен прозорец „Комби“ Моделът „Комби“ е вертикално разположен прозорец, разработен за комбинирано вграждане с наклонен покривен прозорец. С използването му се постига подобра осветеност и изглед навън. Покривен прозорец „Дует“ Моделът „Дует“ е подходящ за вграждане във вертикални редове в равнината на покривния скат, като дава възможност за разнообразни комбинации. С използването му се постига по-добра осветеност и изглед навън.


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО

C

Станев ЕООД

Дограма по мярка и за всеки архитектурен стил Фирмата е създадена през 1993 година с основна дейност производство на изделия от дърво. Красиви и практични, произвежданите дървени врати и прозорци са успешно съчетание между опита на старите майстори и модерните технологии на дървопреработването.

Капаците за прозорци подобряват топлозащитата на сградата.

Винарска изба с. Старосел.

Дограмата се изработва с нестандартна форма и размер, в зависимост от изискванията на архитектурата.

ни размери, решения и формисводове, овали , триъгълници и др. Дървените прозорци се изработват с едноосово и двуосово отваряне, оберлихт, паралелно плъзгане и отваряне на тип хармоника. По желание на клиентите прозорците могат да бъдат доокомплектовани с подпрозоречни дъски, обшивка и первази. Съвременният дизайн придава луксозен вид на дървената дограма и улеснява нейното почистване и поддръжка. Интериорни врати от масив Интериорните дървени врати с марка „Станев“ се изработват от клинозъбно снадена дървесина изсушена до 8% влажност. Технологията позволява да бъдат изработени дървени врати с нестандартна форма и размери, в зависимост от индивидуалните потребности и изисквания на клиента. Предлага се богата гама от цветове, които могат да бъдат съобразени според индивидуалния интериор и стил. Конструкцията на дървените врати се състои от:

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

43

ТЕМ А Н А БР ОЯ

Качеството на произвежданата продукция е резултат от амбициозно ръководство, висококвалифицирани служители и работници и мотивирано желание за удовлетворяване желанията на клиентите. За производството си фирмата използва само висококачествени материали , което е гаранция за добрият външен вид и отличните технически характеристики на дървените врати и прозорци. Продуктите се произвеждат под строгия контрол на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000. В производството са внедрени модерни машини, инструменти, съоръжения и софтуер, което води до висока производителност. Прозорци Трислойната дървена дограма с марка „Станев“, се произвежда по стандарт DIN ІV 68 от висококачествена широколистна и иглолистна дървесина- смърч, бял бор, дъб, махагон, меранти и други видове. Дървото като материал се характеризира с голяма издръжливост и дава възможност за изпълнение на най-разнообразни нестандарт-

Вратите се комбинират с ефектни остъклени части.


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО

Интериорните дървени врати се изработват от клинозъбно снадена дървесина изсушена до 8% влажност.

Качеството на лаковото покритие придава висока износоустойчивост на дървесината.

Профили с дебелина 40мм изработени по технологията на клинозъбното снаждане, изчистен от дефекти- чепове, смолни канали, сърцевина и други . Отстраняването им намалява до минимум естествените вътрешни напрежения в дървесината, елиминира риска от деформации и постига по-добра устойчивост при експлоатация в съчетание с подобрен външен вид.

елегантност на прозорците и създаване на индивидуален стил на фасадите фирмата предлага капаци, изработвани от клинозъбно снадена дървесина изсушена до 8% влажност. Технологията позволява да бъдат изработени капаци с нестандартна форма и размери, в зависимост от индивидуалните дадености и изисквания на клиента. Богата гама от цветове, може да

Ч

Лаково покритие - двукомпонентен полиуретанов лак в богата цветова гама, характеризиращ се с висока твърдост и износоустойчивост. Уплътнител,гарантиращ плътност на затварянето и перфектна звукоизолация Обков, отговарящ на съвременните изисквания за качество и дизайн Капаци За запазване на дълготрайната

бъде съобразена със стила на фасада или да изпълнява заданията на архитектурния проект. Капаците имат няколко основни предимства: обезопасяват прозорците и затрудняват проникването в къщата; осигуряват сигурна защита срещу атмосферните условия ; предпазват самите прозорци от капризите на времето, както и от резките температурни разлики; допринасят за намаляването на топлинните загуби. Сервизно обслужване Фирмата разполага със собствен специализиран транспорт и монтажни екипи, с възможност за компетентен монтаж и удовлетворяване желанията на клиентите. След сигнал за рекламация, подаден от клиентите, представители на фирмата посещават обекта и съгласно условията на гаранцията се предприемат необходимите мерки. Взаимоотношенията между фирмата и клиентите не приключват след изтичане на гаранцията. Периодично се извършва профилактика на дървената дограма, подмяна на износените части и други мероприятия в зависимост от нуждите.

Червенков ЕООД

Уют, топлина и спокойствие Червенков ЕООД е дългогодишен производител на дървена стъклопакетна дограма, вътрешни и входни врати от дърво и MDF. На базата на висок професионализъм и стремеж за най-пълно удовлетворение на изискванията на клиента, фирмата в продължение на десетилетия от 1990 година насам неотклонно развива дейността си. Проектирането и производството се осъществяват от висококвалифициран персонал с модерни дървообработващи машини по най-съвременни технологии с екологично чисти материали.

ТЕМ А Н А БР ОЯ

роизводствената база, с която разполага предприятието е П на площ от 2200 м2 и включва

цех за дограма и цех за мебели. Гарантираното високо качество на изработката, дървения материал, лаковете и обкова, партниране с утвърдени строителни компании, коректност и висок професионализъм определят водещото място на фирмата на българския пазар. Материали Масивната дървена дограма се изработва от масивен трислоен ламел по оригинална немска технология JV68. Предлаганият широк избор на дървесина - иглолистна, широколистна и тропическа е само едно от предимствата на този вид дограма. Прозорците се лакират с импрегнатори и лакове на водна основа на фирма Sikkens, които са в богата цветова гама и гарантират

44

защитата на дървото от влага, прах и неблагоприятни атмосферни влияния. Механизмите с които се работи дават широк избор за отваряемост - по две оси, сгъване, плъзгане, повдигане с плъзгане. Обковът гарантира дълготрайност и звукоизолация, както дава възможност за регулиране и добро прилепване на крилата. Масивни врати ЧЕРВЕНКОВ ЕООД разполага с голяма колекция от модели както за входни, така и за интериорни врати. Изборът се обогатява и от разнообразието в цветове, постигано с висококачествените лакове на фирма Sikkens, фурнири от класическа и екзотична дървесина, дизайнерски и класически модели на фрезоване и остъкляване. Масивните входни врати прида-

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

От папката с референтни обекти.

ват неповторим стил на дома, а изборът е богат - класически модели, остъклени със стъклопакет, таблени, сводести, както и врати по индивидуални изисквания на клиента. Дизайнът на вратите е съобразен както със съвременните тенденции в интериора, така и с традиционния български битов стил. Естетическите качества и здравината се гарантират от високото качество на дървесината - дъб, бук, череша, ясен, орех, смърч, екзотични видове: меранти, сипо, махагон и други.

Лаковото покритие на Sikkens е изключително дълготрайно, влаго- и водоустойчиво, прахозащитно. Цветовата гама е почти неограничена. Бравите са икономични или луксозни изцяло по избор на клиента. Предлаганите остъкления за вратите покриват всички категории - масивни входни, остъклени със стъклопакет, масивни интериорни по традиционни модели или с модерен дизайн, фурнировани с естествени фурнири от дъб, бук, меранти, венге и други, ламинирани или боядисани врати от МДФ


ТЕМА НА БРОЯ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ ОТ ДЪРВО 1175 мм до 2675 мм. Ширината на целия отвор може да бъде: от 1470 до 6700 мм за двукрил портал; от 2097мм до 9987 мм за трикрил портал и от 2812 мм до 13336 мм за четирикрили. Прозорци Дървото внася в дома незаменим уют и естествена красота, същевременно притежава и отлични технически характеристики на топло- и звукоизолацията. Съвременната дървена дограма се характеризира с висока технологичност дълготрайност, екологичност и надеждна защита от влага и вредни лъчи и носи комфорт и незаменимо усещане за топлина и атмосфера на традиционния български дом. ЧЕРВЕНКОВ ЕООД изработва дървена трислойна слепена дограма от масивна дървесина по оригинална немска технология

JV68. Широк е изборът на материал: иглолистна, широколистна и тропическа дървесина със сечение 68 мм, алуминиеви дъждобрани, гумени уплътнители на Deventer, многофункционален обков на MACO и Siegenia. Стъклопакетите са с дебелина 26мм от чешко флоатно стъкло, като са с възможни комбинации от релефни, мат и цветни стъкла. Дълготрайна защита на повърхностното покритие благодарение на импрегнатори и лакове на водна основа на Sikkens и технологията Power Feed, богата цветова гама, високата еластичност, равномерното покритие, незначителното влияние на водата, високата паропропускливост, удължават значително живота на дограмата. Поддръжката е лесна и неразточителна.

Дограмата се изработва от трислойна масивна дървесина.

в богата гама от цветови нюанси, с висококачествен регулируем обков и дръжки по избор на клиента. При паралелното плъзгане ширината на крилото може да бъде от 720 мм до 2000 мм, а височина на крилото от 1000 мм до 2360 мм. Плъзгането тип хармоника дава възможност за отваряне на максимално широки отвори, за да навлезе въздух в дома, то е функционално и елегантно. Тук крилата са в ширина от 330 мм до 900 мм и височина от 840 мм до 2360 мм.

Я

Плъзгането с повдигане е изключително подходящ за отвори към градини и тераси. В зависимост от използвания обков, порталното отваряне прави възможно удобно и леко обслужване на едно крило тежащо до 400 кг. Голямото предимство на този вид отваряне е, че дава възможност за ширина на прозоречния отвор до 19 м и ширина на отваряемата част до 12 м. Технически характеристики: ширина на крилото от 720 мм до 3335 мм; височина на крилото от

Различни варианти на дървените врати.

Явор-ИД

Заводът е започнал от малка работилница за производство на врати, прозорци и мебелировка и непрекъснато обогатява своето производство. През последните 25 години фирмата предлага на своите клиенти сглобяеми дървени къщи. розорците се изпълняват по П вид и по желание на клиента – тип стъклопакет, окомплектовани с жалузи. Вратите може да се изпълнят от масив, с MDF или скинове също по желание на клиента. Остъкляването се извършва на обекта. В производствената листа на ЯВОР - ИД са включени всички видове врати и прозорци, произведени по новите евростандарти. Фирмата изпълнява поръчки и по проекти на клиента, като индиви-

дуално изпълнение. Дограма Фирмата предлага дървена трислойна дограма за стъклопакет по европейски стандарт, с немски обков, който позволява отваряне в две посоки - хоризонтално и вертикално. Лакирани в цвят по желание на клиента. Прозорците могат да бъдат окомплектовани с дървени капаци (жалузи). Врати Външните врати се изпълняват по

ЯВОР - ИД изгражда с успех къщи от масивна иглолистна дървесина.

желание на клиента – от масивна дървесина или стъклопакет. Вътрешните врати може да се изпълнят от масив, с MDF или скинове. Възможно е изпълнението на разнообразни варианти в различни стилове. Остъкляването се извършва на обекта. Вратите се окомплектоват с первази, с обикновени или луксозни панти, брави и дръжки според

типа на вратите и желанието на клиента. Използваните бои и лакове при изработката на вратите са съвременни на водна основа и екологични с достатъчно разнообразие в цветово отношение Освен стандартните размери ЯВОР - ИД осъществява производство на врати и с размери посочени от клиента или взети от място, както и монтажа им.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

45

ТЕМ А Н А БР ОЯ

Производство с 50 годишна история


ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Deceuninck открива собствено съоръжение за рециклиране

Възможно рециклиране и на профили, подсилени със стъклено-влакнест фазер

В средата на октомври 2012 година групата Deceuninck откри официално собствено съоръжение за рециклиране. На поканените 220 гости, сред които политици, представители на международния бранш за рециклиране и други доставчици, бяха демонстрирани възможностите на техниката за рециклиране на стари PVC прозорци. Съоръжението може да рециклира 20 000 тона годишно.

О

собеностите на съоръжението на Deceuninck: наред с изрезките от производството и старите PVC прозорци, могат да бъдат рециклирани и профили, подсилени със стъклено-влакнест фазер и композити от дърво-PVC. Съоръжението е инсталирано на терен на завода на Deceuninck в Диксмюде, южно от Брюж. От 1990 година насам групата разполага със смесител на това място, който с годините е разширяван постоянно. С високо автоматизираното оборудване и 40 работника днес се произвеждат 105 000 тона смес. Тази производствена база е с голямо значение за групата, тъй като от там се захранва екструдирането в Белгия, Франция и Великобритания, както и някои външни клиенти.

С добавянето на съоръжението за рециклиране, завода придобива още по-голямо значение.

Предимно за собствени нужди Друга особеност на съоръжението е че рециклираният материал се влива в собственото екструдиране. Рециклатът се използва предимно за профили с рециклирани части, подпрозоречни первази, за специални усилители от PVC, профили за фасадни облицовки или за покритието за тераси Twinson, което се състои от специален композит с дърво. Освен това се произвежда звукозащитната стена, за която има примери на много европейски магистрали или летища.

Новата конструкция подсилена със стъклено-влакнест фазер zendow#neo също може да бъде рециклирана в съоръжението на групата Deceuninck.

Стъклени фибри след рециклирането.

Новото съоръжение за рециклиране на Deceuninck е с капацитет от 20 000 тона годишно, като рециклираните маси се използват предимно за собствени нужди.

46

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Благодарение на тази широка продуктова палитра, предприятието е в състояние само да използва рециклирания материал, т.е. типичното предаване на материалите за преработка в тръбната индустрия не е необходимо. До сега за продуктите Deceuninck също са използвали рециклиран материал. С новото собствено съоръжение обаче се разкриват съвсем други възможности.


Профили със стъкленовлакнест фазер също се рециклират В момента в бранша оживено се дискутира възможността за рециклиране на профили с подсилване от стъклено-влакнест фазер, свързано с въвеждането на нови профилни конструкции на пазара. Deceuninck също разполага с такава конструкция – zendow#neo. За разлика от другите технологии познати на пазара, тук се сгъстяват така наречените безкрайни влакна в една лента и след преминаването през конвенционна пещ се концентрират по външната и вършената страна на профила при екструдиране. Така се създава предпоставката за рециклиране на профилите. При раздробяването на профилите, дългите стъклени влакна се разделят от поливинилхлорида и чрез въздушна струя се отделят. Тази концепция позволява на Deceuninck да затвори целия цикъл и пълноценно да използва суровините, така че те да могат да бъдат използвани максимално и за други продукти.

Схема на процесите на рециклиране на съоръжението на Deceuninck.

Освен отпадъците от собственото производство в съоръжението трябва а бъдат преработвани и изрезките от производителите в периметър от 500 км. Така Deceuninck покрива освен Бенелюкс още северна Франция и западна Германия, с което се включва в надпреварата с другите рециклиращи предприятия от бранша. „През изминалата година са рециклирани 4000 тона, с което може

да сме доволни. Смятаме през следващите 6 месеца да станем водещото рециклиращо предприятие в Белгия, а до 2015 година да използваме пълния капацитет”, коментира Том Дебюшер, председател на управителния съвет на групата Deceuninck. „Ако възвращаемостта на инвестицията е добра, по всяка вероятност ще открием още центрове за рециклирана в други седалища на групата”, допълва Том Дебюшер. Съществува обаче проблем с конкуренцията, предизвикана от други възможности за освобождаване от ненужните материали. Така например, по думите на председателя на управителния съвет на Deceuninck, депонирането на PVC профили в някои от съседните държави е значително по-изгодно и

В кулата за сепариране, чрез магнит се отделят примеси като метал, дърво или стъкло.

Успоредно със стандартните PVC профили, тук могат да се рециклират и композити.

Голям обхват

предпочитано. Също така все още на много места е разрешено и изгарянето на профилите. За това става все по-важно да се предизвика съзнанието на предприятията и да им се покаже какви възможности предлага рециклирането, както и да се разясни нуждата от грижлив подход към суровините.

Сертифициране по EuCertPlast От средата на октомври съоръжението за рециклиране на Deceuninck е сертифицирано по EuCertPlast. Това е европейска програма за сертифициране на рециклиране на пластмасови отпадъци. Deceuninck е едно от първите предприятия сертифицирано по EuCertPlast.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

47


ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Системата на Veka Softline 82 passiv за пасивна къща

Успешно сертифициране в ift Розенхайм

За да осигури на клиентите си максимална сигурност и за нивото на пасивната къща, водещият системен доставчик Veka успешно сертифицира профилната система за прозорци Softline 82 passiv в института по прозоречна техника ift Розенхайм, съгласно новата директива WA-15/2 „Годност за пасивната къща на прозорци, външни врати и фасади”.

П

араметрите на изпитванията на международно признатия акредитиран институт ift Розенхайм са базирани на актуалните европейски норми. Успоредно с енергийния стандарт се оценяват и допълнителни функционални качества на продуктите, отнасящи се до възможностите и техническите параметри. Към тях се числят устойчивостта на натоварване от вятър, както и уплътнеността на косо падащ дъжд, устойчивостта на удар и уплътнеността на въздух. Пълното оценяване на продукта прави доказуемо практическото му приложение.

Убедителни резултати от тестовете Сертификатът за годност за пасивната къща доказва ift Розенхайм потвърди, че новата иновативна впечатляващи стойности профилна система Softline 82 passiv е годна за на коефициента на топлопприложение в пасивна къща. реминаване на системата Softline 82 passiv. С много добрите си Softline 82 passiv, спокойно могат да стойности на коефициента Uf = 0,95 W/ предлагат продукти в пазарния сегмент m2K, в изпълнение с троен стъклопакет на пасивната къща. Softline 82 passiv разполага с всички с Ug =0,6 W/m2K и термично оптимизиран топъл кант, системата покрива предимства и качества на базисната изискваната изолираща стойност Uw = система. Благодарение на висококачествените профили клас RAL А могат да се 0,80 W/m2K. При проверка на изолиращите използват предимствата на стабилната стойности в монтирано състояние, ино- конструкция, особено касаещо закрепвавативната 82 милиметровата система нето на обкова, така че да прозорците показа стойност от 0,84 W/m2K за тази да имат нужната носимоспособност за тежките тройни стъклопакети, необмонтажна ситуация. Съвместно с останалите параметри, ходими за покриване на стандарта на убедителните резултати показват, че пасивната къща. партньорите на Veka, чрез системата По-високите температури на по-

48

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

върхностите на профилите от вътрешната страна водят до подобрено взаимодействие с температурата в помещенията и от там показват значително подобрение в усещането за комфорт.

Без нагаждане в процеса на производство Разликата между Softline 82 passiv и базисната система Softline 82 се състои в специалната термично разделена стоманена армировка, както и на подобрения топъл кант. При избора на топлия кант са направени редица изпитвания, така че неговото приложение да не зависи от производителя му, което не налага ограничения при производството на прозорците. Също така могат да се използват всички стъклопакети с дистанционери по EN ISO 10077-1, което дава голяма свобода на архитектите и проектантите в тяхната работа. За постигането на добрите изолационни параметри не се изискват допълнителни мероприятия. Излишно е вмъкването на каквито и да е допълнителни изолатори в профилите или запълването с пяна, както и други действия за подобряване на термичните показатели на крайните продукти. „Още в хода на самата разработка отдадохме голямо значение на това, производителите на дограма да могат да провеждат производствения процес с минимални промени на базисната система и така свободно да сглобяват дограма за нивото на пасивната къща”, подчертава Херман Шмиц, ръководител приложна техника във Veka. В процеса на работа не се изискват никакви приспособления или специално нагаждане. Процедурата по СЕ-маркировката на елементите се осъществява по обичайния стандартен начин. Иновативната система техника на Veka позволява на партньорите им, без особени допълнения или разходи да допълнят портфолиото си с решения за пасивната къща, изградено на базата вече добре познатата серия Softline 82.


Velux и Foster+Partner разработиха нова модулна система за оберлихт

Навлизане в ново поле

Групата Velux разработи нова модулна система за оберлихт за приложение в жилищния и обществения сектор като например училища, болници и търговски центрове. С това е направена първата крачка към едно ново поле на приложение. Системата е разработената съвместно с реномираното британско архитектурно бюро Foster+Partner. Високата степен на предварителна заготовка позволява значително по-бърз монтаж на място, отколкото е типично например при алуминиевите елементи.

П

ри разработката на модулната система за оберлихт за обществения и жилищния сектор, Velux използва реномираното британско архитектурно бюро Foster+Partner като

първия външен партньор за иновационните работи в рамките на Co-Kreation. Концепцията е разработена в експерименталната лаборатория Velux

x-lab на международно известният производител на покривни прозорци. Лабораторията Velux x-lab е създадена за провеждане на експерименти на рисковите и особено креативни възможности. Новата разработка обединява използването на дневната светлина и естетичния дизайн. Партньорството създава продукт, отдаван очакван от бранша.

Двукомпонентният материал го прави възможно Целта на стартиралия преди четири години и половина проект е да предложи на пазара енергийно оптимизирана конструкция с елегантен дизайн.

За представянето на новата система Velux избра атмосферата на проектирания от Velux x-lab небостъргач The Gherkin във финансовия квартал на Лондон. WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

49


ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Модулната система за оберлихт на Velux се разкрива с ясен минималистичен израз на дизайна.

Възможно най-тесни профили трябва да осигуряват голямото количество светлина. Фиксираните елементи не трябва да се различават от отваряемите, а задвижването да е скрито интегрирано. Успоредно с това е помислено за създаването на лесен и сигурен монтажен процес. Тези задачи са постигнати чрез висока степен на предварителна заготовка. Процесът улесняват дейностите и качеството при покривните прозорци в жилищния сектор и държи цените под контрол. В търсенето на материал, който да притежава добрите топлоизолационни свойства на дървото и статиката на алуминия, предприятието избира смесен материал, който се състои от 80% стъкленовлакнест фазер и 20% полиуретан като пълнеж. Благодарение на ограниченото топлопреминаване на профилите и допълнителните елементи за вмъкване, при използването на двойни стъклопакети се получава стойност на общия коефи-

циент на топлопреминаване Uw = 1,40 W/m2K, а при тройни - Uw = 1,0 W/m2K. Високата стабилност на профилите позволява производството на елементи с големина от 1000 мм Х 2400 мм, при това с видима челна ширина от 55 мм. Тесните профили, скрития шнур за управление, слънцезащитата в стъклопакетите правят излъчването изключително елегантно и хармонично. Пазарният обем на оберлихта по преценка на Юрген Танг-Йенсен, председател на управителния съвет на групата Velux е един милиард евро. С добър продукт, креативно представен, който освен това е лесен за монтаж, трябва да се осигури възможност на Velux да се включи успешно в този пазарен сегмент. Освен това по мнение на председателя на управителния съвет на групата, добрият продукт ще допринесе за увеличаване на използването на оберлихт.

Гъвкаво приложение Системата за оберлихт е пред-

Системата за оберлихт на Velux е създадена специално за приложение в жилищния и обществения сектор, като например за детски градини, училища, болници, търговски центрове или офис сгради.

50

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Тесните профили се състоят от 80% стъклено-влакнест фазер и 20% полиуретан.

назначена за приложение в новото строителство или при модернизация на жилищни и обществени сгради. Елементите се произвеждат от Velux с различни размери, при което предприятието се е ориентирало по най-често срещаните на пазара размери. Прозорците се предлагат в готов вид, остава само монтажа на място. По това решението на Velux се отличава от досегашните индивидуално изработвани варианти. Въз основа на модулната си концепция, системата за оберлихт на Velux може да се използва за различни решения на остъкления по покрива и оформянето на атриуми като стандартизирано решение.

Реализирани са първите проекти През 2012 година модулната система за оберлихт на Velux беше разпространена за пазарите в Дания, Швеция и Великобритания, а през 2013 година ще се предлага и в Германия, Белгия, Нидерландия и Франция. От пазарно проучване става ясно, че архитектите възприемат с интерес новата система и я оценяват като смислена алтернатива, приложима в много обекти. Междувременно с новата система за оберлихт са изпълнени тридесет проекта, между които и новата централа на Siemens в Дания. „Като се има предвид че си имаме работа с консервативен бранш, може да се каже, че старта е по-добър от очакваното”, добавя Танг-Йенсен.


Активно търсене на софтуерния продукт на Gealan

В подкрепа на ежедневната работа

ЕВРОПЕЙСКОТО СПИСАНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО

В началото на миналата година Gealan представи на пазара софтуерният продукта Innovation plus за проектиране, подкрепящ ежедневната работа на архитекти и предприятия за производство на дограма. Още през първите шест месеца след пазарното представяне на продукта от него са разпространени 1000 бройки и съществува тенденция за увеличаване.

Н

а целевата група на архитектите се предоставя нов инструмент за сигурност в проектирането и изписването на прозорци. Успоредно с това на определени места от програмата, потребителите получават изчерпателна информация относно продуктовата палитра на Gealan с всички вариации, предимства и особености при приложението. Заедно с изчислителните възможности софтуерният продукт предлага и информацията относно цветовете, рециклирането на профилите, практически наръчници, системи изпитвания, големини на крилата, проектни детайли и калкулатор за изчисляване на възможностите за намаляване на енергийните разходи.

Лесно приложимо С помощта на програмата могат да се съставят различни форми на прозорците със съответните избрани профилни системи. Успоредно с това се дават допълнителните профили, подпрозоречните дъски или разширенията на касите. Също така е възможно да се направи проверка на устойчивостта на рамките за

съответното натоварване от вятър. Определянето на Uw стойностите на конфигурираните прозорци с избраните профили на Gealan и стъклопакети също може да се извърши безпроблемно. В специален модул е възможно да се направи проверка на изотермите и опасността от поява на конденз и мухъл. За онагледяване на избраното решение се съставят 2D разрези и 3D изображение.

В подкрепа на производителите

Издател „ВИА България“ ЕООД п.к. 95, 1606 София тел.: 088 8598 660, 088 8575 545 bauelemente@viabulgaria.com

Изпълнителен директор инж. Петър Орозов orozov@viabulgaria.com

Главен редактор инж. Недялка Бочарова nbocharowa@abv.bg

Графично оформление Ивайло Колев

Консултанти: арх. инж. Климентин Чернев

Производителите на дограма, използващи профилите на Gealan получават софтуерен продукт, който подпомага надеждно проектирането и планирането на производството. Универсалният помощен инструмент предлага много възможности. Изчисляването на стойностите на коефициента на топлопреминаване, извършване на статически изчисления, както и съставянето на оценка на протичане на термичните процеси са ценна професионална помощ за всеки производител или проектант.

арх. Николай Николов

Управител Ралф Петров rpetrov@viabulgaria.com

www.bauelemente.bg www.bauelementebau.com Издава се въз основа на лицензионен договор с Verlag für Fachpublizistik GmbH, Щутгарт, Германия Списание BAUELEMENTE BAU излиза за първи път в Германия през 1975 г. В момента изданието се публикува в Германия, Австрия, Швейцария, Русия и България. BAUELEMENTE BAU България е медиен партньор и редовен член на Асоциация „Български врати и прозорци“.

Никаква част от това издание не може да бъде репродуцирана изцяло или частично без изричното писмено разрешение на издателството. Редакцията не носи отговорност за достоверността на подадената информация.

Всички права запазени © 2010 ISSN 1313-0021

Ние създаваме единната информационна среда за европейския пазар на стъкла, дограма, фасади

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

51


ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Противовзломни врати от Novoferm

Серийно производство с 3D панти и подсилена табла Стабилни противовзломни врати с модерен дизайн и възможности за различно оформяне - това предлага програмата за врати NovoSecur® на Novoferm на взискателните инвеститори и крайни клиенти. С две технически допълнителни разработки, предприятието като едно от водещите производители на врати, портали, каси и задвижвания в Европа, успешно разширява продуктовата си палитра и в областта на противовзломната защита. Вратите се произвеждат серийно с 3D панти и подсилена табла, изработени от стомана с дебелина 0,88 мм.

В

ратите към помощните помещения, етажната врата към мазетата или към гаражите по принцип се намират извън постоянното полезрение

Специално за модерните обекти и високи изисквания към визията, Novoferm предлага противовзломни врати, които могат да се монтират във всички видове стени и се предлагат в размери до 1250 мм х 2500 мм.

на постоянния поток обитатели. По тази причина там се изискват специални мерки за сигурност. По правило, на тези места се поставя врати с клас RC2 на противовзломна защита по EN 1627-1630. Такова решение е приложено например към модела NovoSecur® E-S6 на Novoferm. Тази врата се отличава с редица предимства. Към тях се числят многоточковото заключване с две допълнителни точки, противовзломния обков заедно с патрона защитен от разпробиване, както и масивните анкерни връзки към стената. Всички тези подобрения се предлагат като серийно решение. Освен това се добавя подсилената табла.

Табла от 0,88 милиметрова стомана Таблите на вратите NovoSecur® Е-S-4, E-S6 и E-S8 на Novoferm се изпълняват от стоманена ламарина с де-

белина 0,88 мм. Тази промяна означава увеличаване на теглото само с около 10%, същевременно се подобрява устойчивостта на усукване, солидността и дълготрайността на вратите, точно при приложението им открито.

Функционални 3D панти Освен завишените изисквания към противовзломната защита, много инвеститори имат претенции и към дизайна и функционалността. По тази причина Novoferm оборудва новите си варите с 3D панти, без увеличаване на цената. Елегантния дизайн, дебелината на крилото от 40 мм и решенията в цвят или в дървесни декори придават на противовзломните врати същата визия като на интериорните врати, така че може да се постигне хармонично представяне на цялата сграда. Функционално предимство представляват 3D пантите, които чрез доброто регулиране гарантират добрата плътност.

Голяма гъвкавост на приложение при обектовото строителство Противовзломните врати от програмата NovoSecur® на Novoferm могат да се монтират към бетон или зидария, както и към стени от пенобетон. Готовите елементи, които се предлагат са с размери от 625 мм х 1750 мм до 1250 мм х 2500 мм.

Нови стъкла за жилищните врати на Hörmann

Креативно и ефектно Развиващия дейността си на международния пазар производител на портали, гаражни, индустриални и жилищни врати Hörmann разшири линията TopComfort за алуминиеви врати с атрактивни нови решения в стъкло. Елегантният ефект на шестте нови предложения за остъкляване се постига чрез подреждането на три стъкла едно зад друго.

С

тъклата са оцветени и допълнително са обработвани с пясъчноструйна технология, при което са нанесени приятни форми и при такова подреждане на стъклата се получава ефектна тридеменсионална структура. Въпреки че през стъклата не може да се вижда, те са достатъчно прозрачни, за да пропускат голямо количество светлина. Това ги прави изключително подходящи за приложение в коридори, в които няма естествен източник на светлина.

52

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Hörmann предлага стъклата с мотиви за жилищни врати от линията TopComfort в големини до 1 300 мм х 2 500 мм. Предлагат се също така подходящите стъкла за странични части или оберлихт решения. За алуминиевите профили може да се избере оцветяване по всички цветове от палитрата на RAL. Като опция може да се поръча изпълнение с клас на противовзломна устойчивост RC2 с Р4А остъкляване. Новите остъкления за алуминиевите жилищни врати на Hörmann се състоят от три подредени едно зад друго стъкла, които са украсени с различни структури, така че се получава обемна илюзия за тях.


R

A BULG

ION

2013

О СК АР Е ЛГ НИ БЪ ИЗДА

БЪ ИЗ ЛГА ДА РС НИ КО Е

МЕДИЙНА ИНФОРМАЦИЯ

DIT IAN E

РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВО ТЪРГОВИЯ

БРОЙ 1

РАЗРАБ ОТКИ ПРОИЗВ ОДСТВО ТЪРГОВ ИЯ

2012

О РСК ЛГА ИЕ БЪ ЗДАН И

РАЗ РАБ ОТК ИЗВ ОДС И ТВО ТЪР ГОВ ИЯ

ПРО БРОЙ

3 20

12

О АРСК БЪЛГ НИЕ ИЗДА

РА З ОИ РАБО ЗВ ТКИ О ТЪ ДСТВ РГ ОВ О ИЯ

ПР БР

ОЙ

6 20

11

БРОЙ 4 2012

Текма на о н с бр оя Т: о п т у к цло Стрък ии лоизо от а л и р Те м а н По гл ед я: бро Тем а на къ м 39 Пна за д о б л у м и н а н и с и а б р о я ти -и лаг р е дис и на вра дн п ате о р о и й , сто сте м н : на пр оз т Про изв оди тел ци от PVC р а и але вян ден в ift Ро м ал е и прозор зе нх ай ор ец а ст а н а и м 20 11 н о п л ъ : н о в и ома Т оги я Из сл ед нол я Пр ема тех н Б з а и пр т ва не з п а га н Нов А оз:ор ци о озв е н о б ко в ите н л зав И С : К те са по до ка аH н изв а б а -а за PVC про фил nish AUT за до став въ рх но ст и, м е з а к ъ в м в р а п р од и р о я AU Aut om otiveFi ящ и ен а т оз то п ате р те : и ер лои и ги я от о р ц и л и на Zob el за св ал да з eat о i-H П Ant л аецтио с о к а т о р оз д ъ р и Кон цеп ция та обр аботка на дър во яв?н ла во ок р е б ез о р е пов ърх ностна З ц н к пл ул а в ъ т у од ол ате т рн ит ек он еF то н р ас ag ле us дс – тв о

КратКа хараКтеристиКа Българско професионално списание, лицензно издание на немското специализирано списание Bauelemente BAU на издателството Verlag für Fachpublizistik, Щутгарт. Месечното издание засяга темите за преработка на дърво, PVC, алуминий и стъкло, свързано с изработването на прозорци, врати и фасади, заедно с всички необходими части за изграждане на пълния технологичен цикъл (обков, изолационни материали, машини и оборудване), включително монтажа на място. Основните теми обхващат целия спектър от производствени технологии, представяне на продуктовите новости и репортажи за актуални събития от бранша. Публикува се изчерпателен обзор на пазара за прозорци, врати и фасади.

струКтура по рубриКи

• Профилни системи от PVC и алуминий Изискванията към конструкциите на системите за прозорци се покачват постоянно. Остъклените фасади допринасят значително за подобряване на вътрешния климат в големите сгради. Модерните конструкции на прозорците изпълняват важна роля за отоплението, охлаждането, проветрението и защитата от слънце. Всичко това се отразява в изчерпателни материали за новите системи, спомагателни съоръжения и съвременните методи за преработка. В допълнение се представят обекти, отличаващи се с изключителна архитектура. • PVC / дървени прозорци Представят се предприятия за производство на прозорци, които се характеризират с особена производствена програма, допълнително сервизно обслужване или имат особен маркетинг, логистика и/или разпространение и иновативни разработки. • Обков за врати и прозорци Представят се актуалните разработки на обков за прозорци, изпълнени от различни материали. Наред с това важни теми са: връзките, ключалките и многоточковото застопоряване на входните врати на жилищата, както решения за подобряване на сигурността, контрол на отварянето и задвижването чрез електромотори. • Остъкляване Модерното остъкляване днес изпълнява голям брой функции: топлоизолация, звукоизолация, предпазване от взлом, огън и слънцезащита. Актуални статии отразяват развитието и предоставят информация за постиженията на водещите предприятия. • Слънцезащитни системи На страниците на Bauelemente BAU – България, читателите могат да намерят актуални материали за слънцезащитни системи, като ролетни щори, капаци, тенти и тяхната роля за осигуряване на добър климат в сградите и създаващи комфорт на потребителите. • Машини за преработка на алуминиеви и PVC профили Дава се информация за машините и оборудването, необходими за рационалната преработка и ефективното изграждане на прозорци, врати и фасади. Обхващат се: от инструментите за ръчна обработка до високоавтоматизираното оборудване. • Софтуер, прилаган в производството на прозорци и в търговията Днес се разполага със софтуерни модули, въведени във всички процеси на управление на предприятието: от разработването на заданието и конструкцията до производството, логистиката и контрола. • Специализирани панаири Панаирите са един от основните маркетингови инструменти и са трибуната, на която предприятията представят новите си продукти и технологии. Bauelemente BAU – България, публикува изчерпателна информация за важните международни специализирани панаири. • Обзор на пазара Bauelemente BAU – България, публикува обширен преглед на пазара, засяга въпроси относно управлението на предприятията, представя всички по-значими европейски и български производители на профилни системи, обков, PVC и дървени прозорци и др. Подредените в таблици, специфицирани технически данни на продукти, като прозорци или серии профили, предоставят на читателя възможността с бърз поглед да получи необходимата информация.

теми през 2013 г. Брой 1 – Стъкла, стъклопакети и машини за обработка на стъкло (срок до 05.02.2013) Брой 2 – Интериорни врати; Системи за слънцезащита (срок до 05.04.2013) Брой 3 – Алуминиеви системи за врати и прозорци (срок до 05.06.2013) Брой 4 – Производители на врати и прозорци от алуминий и ПВЦ (срок до 05.08.2013) Брой 5 – PVC системи за врати и прозорци (срок до 05.10.2013) Брой 6 – Производители на врати и прозорци от дърво (срок до 05.12.2013)

ЧитателсКа аудитория Читатели на списанието са: предприятията за производство на врати, прозорци и фасадно строителство, строителни фирми, търговски фирми, архитекти, проектанти, строителни служби и научноизследователски институти. техниЧесКи данни Формат (ширина / височина): 199 мм х 285 мм Наборно поле: 170 мм х 243 мм (3 колони х 53 мм)

реКламна тарифа Вътрешна страница Цяла страница 420 евро 1/4 страница 130 евро 1/2 страница 230 евро фиксирана позиция +20% 1/3 страница 160 евро дясна страница +10% Корици II корица 560 евро IV корица 620 евро III корица 450 евро Лого на І корица 180 евро Фолио 800 евро Разгъващо се крило на І корица 990 евро Карета: цена на кв.см 2 евро Минимален размер 20 кв. см Bauelemnte Newsmail Двуседмичен бюлетин с новини и статии изпращан по електронна поща до повече от 4000 адреси на фирми, институции, проектанти, архитекти и инвеститори. Цена на банер включен еднократно в електронния бюлетин 19.00 евро без ДДС. Интернет сайт www.bauelemente.bg/www.bauelemnte-bau.com Електронен архив на всички отпечатани на български език броеве на Bauelemente BAU с възможност за търсене на статии и информации по ключови думи. Цена на банер за месец 29.00 евро без ДДС. Отстъпки При ангажиране на рекламни площи в два вида медии -10% За брой публикации в книжното издание: В 2 до 3 броя -15% В 4 до 6 броя -20% За брой публикации в електронния бюлетин В 2 до 4 издания -6% В 5 до 7 издания -8% В 8 до 10 издания -10% В 11 до 15 издания -15 % В 16 до 20 издания -20% В 20 до 26 издания -25% За брой месечни публикации в интернет страницата От 2 до 5 месеца -10% От 6 до 8 месеца -15% От 9 до 12 месеца -20% За авансово плащане -2% банКови сметКи Райфайзен Банк – България АД, София BIC: RZBBBGSF Сметка в лева No: BG74 RZBB 9155 1069 0106 17 Сметка в евро No: BG62 RZBB 9155 1469 0106 06 Виа България ЕООД издателство Виа България ЕООД п.к. 95, 1606 София тел.: 088 8598 660, 088 8575 545 e-mail: office@bauelemente-bau.com www.bauelemente.bg

партньори в германия Verlag für Fachpublizistik GmbH Mörikestrasse 15 D-70178 Stuttgart Tel.: +49 / 711 / 649 10 31, Telefax: +49 / 711 / 640 89 72 e-mail: bauelemente-bau@t-online.de


ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Масо предлага брошура за клиенти като мобилно приложение за iPhone и iPad

Все по-близо до клиента

Актуална информация за обкова в стил на списание. Така клиентите на Масо разполагат с постоянен достъп до информация за обкова, както и за възможностите на механизмите за постигане на енергийна ефективност и безпрепятствено преминаване през праговете. момента е възможно тази ин- свали безплатно като мобилно прилоформация под формата на ин- жение за iPhone и iPad от App Store. формационен бюлетин да се Предназначената за клиентите инфор-

В

Австрийският производител на обков Масо предлага на клиентите си информация като мобилно приложение за iPhone и iPad.

мация излиза няколко пъти годишно. Изданието е предназначено за търговските партньори и производителите на дограма, използващи продуктите на Масо. Информациите са в помощ на производителите на прозорци и врати. Така те могат да намерят по-силни аргументи в разговорите с крайни клиенти. В тази връзка обковът е представен със съответните онагледяващи снимки и възможни приложения, така че на купувачите на прозорци и врати да може да се обясни по-разбираемо функционирането на обкова. Успоредно с чистата информация относно обкова, ясно групираните рубрики по теми, предлагат интересна информация. Също така може да се намери споделена информация за приложението на обкова, за строителната физика, както и форум за обмяна на мнения от посетителите на сайта.

profine представя proEnegyTec

Заводски запълнени с пяна профили С представените на пазара профили запълнени с пяна по технологията proEnegyTec групата profine поставя нови акценти в полза на рационалното производство и високата топлоизолация. сновно предимство на новата технология proEnegyTec е значително съкратеното производствено време. Клиентът получава комплексен профил, който не се нуждае от допълнително влагане на изолатори. Освен това, за разлика от вариантите с допълнително вмъкване на термоизолаторите, това изпълнение предлага подобрена топлоизолация”, обяснява д-р инж. Михаел Сцерман, ръководител проучване и разработки/продуктов мениджмънт.

О

За стандарта на пасивната къща За първи път технологията proEnegyTec беше представена на широката публика на fensterbau/frontale

54

2012, а в момента вече се предлага на пазара в изпълнение с подбрани профили от 88 милиметровите серии на трите марки KBE, Kömmerling и Trocal. Разкрояването, заваряването и почистването на профилите протича по познатия начин, което е друго предимство за производителите на дограма. Освен това технологията proEnegyTec позволява на производителите на врати и прозорци с дълбочина на профилите 88 мм да предлагат продукти от сегмента на пасивната къща. „Технологията proEnegyTec е екологична”, ни уверява Михаел Сцерман. „При запълването с пяна се използва изключително екологично чист материал и при рециклирането безпроблемно и съвсем чисто се отделя поливинилхлорида от пяната.”

proEnegyTec – пример с профил на системата Kömmerling 88plus, който постига стандарта на пасивната къща, съгласно директивите на ift Розенхайм WA 15/2.

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG


Schüco предлага софтуерно решение за 3D конструкции

Бързо и точно към целта

На базата на Autodesk® Invertor® от Schüco предлагат на партньорските предприятия собствена софтуерна разработка, улесняваща проектирането на обеми конструкции. Продуктът с име SchüCad дава пълно и точно решение за триизмерни конструкции. Така се разработват прецизно детайлни 3D прототипи на продуктите, които се визуализират преди производството. 3D скиците на елементите могат да се експортират. Нужните профили на Schüco се избират лесно и удобно от библиотека, след което се въвеждат като обемна фигура.

О

тделните елементи или групи от тях могат да се контролират точно още по време на проектирането, така че евентуалните грешки да се засекат своевременно. Така се повишава сигурността на проектирането и монтажа, което спестява разходи. С лесната за приложение програма се генерират виртуалното изображение на крайния продукт, като се съставя и нужната документация за производството. Библиотеката съдържа над 650 000 компоненти, като например винтове, гайки, стоманени профили, както и дефинирани от потребителя компоненти.

Дигиталния прототип – сигурност и прецизност SchüCad Invertor съдържа най-новата версия на AutoCad Mehanical, така че могат да бъдат използвани всички предимства на продуктовата фамилия AutoCad. Предимствата на SchüCad Invertor за потребителя започват още при експорта на 3D елементи от SchüCad. В следващата крачка могат да бъдат оформени подовите и покривите конструкции, а след това детайлите за връзка. Всичко това се конструира в 3D модел, така че да бъдат избегнати проблемите на обекта.

Също така могат да се съставят лесно и бързо схемите за производство, които да се изпратят към производството или на външни доставчици. Информацията за конструкцията и документацията за производството се генерират директно от обемното изображение. Така се намаляват грешки и се намалява времето за проектиране.

SchüCad Invertor – детайл на закрепване на фасада в 3D версия.

При интелигентните 3D модели, които са съобразени с индивидуалните производствени процеси, конструкцията на тавите протича мигновено. Съществува възможност за съставяне на собствена библиотека с ламарините, така че да се стандартизира приложението и да се намалят разходите за настройването на машините. От съставените чрез SchüCad Invertor 3D модели могат да се конвертират 2D изображения.

Съставяне на спецификации – лесно и комфортно Спецификациите съставляват основния източник на информация за видовете елементи, компонентите и покупката на материалите. Съставянето на тази информация с SchüCad Invertor става значително по-бързо, отколкото при досегашните 2D варианти. Количеството на елементите или групите от тях са винаги на актуално ниво и могат да се организират в спецификации. Безпроблемно могат да се зададат и номера на позициите. Следните функции могат да бъдат извършени изключително бързо: автоматично номериране, определянето на материалите за виртуални компоненти като свързващите елементи или цвят, както и извършване на цялостни промени.

Всичко от един доставчик

С SchüCad Invertor могат да се съставят 3D модели и спецификации на всички елементи.

На партньорските си предприятия Schüco предлага софтуер, хардуер, както и обучения, поддръжка и редовна актуализация на продукта. Повече информация за софтуерния продукт може да получите на www. Schueco.de/hard-software.

WWW.BAUELEMENTE.BG • BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012

55


ПРОДУКТИ И ТЕХНОЛОГИИ

Schüco разширява технологичния си център

Портфолиото се разширява

Schüco инвестира в разрастването на световно известния си технологичен център в Билефелд. Причини за това са повишените изисквания към производителността. Разширени са лабораториите за провеждане на собствените и чуждите изпитвания, изработването на прототипи и обучението на инженери и професионалисти. Нова е областта за проверка на механичните и електронните системни компоненти, както и разширяването на портфолиото за комплексни изпитвания за международните пазари.

С

фасади за международния пазар. При това фасадите могат да бъдат тествани в далеч по-големи размери отколкото до сега. За първи път се изпълняват динамични тестове за натоварване от вятър с помощта на самолетни преки, както се изисква от международните норми.

лед официалното акредитиране на лаборатория съгласно DIN EN ISO/ IEC 17025, технологичният център на Schüco, разположен сега на 7700 м2 площ предлага на архитекти, проектанти и производители да работят и проектират с продукти, които отговарят на националните и международните норми, както като единичните компоненти, така и като цялостни решения. Възможностите обхващат всички строително-физични и инженерно-технически единични изпитвания, както и проверка на специфични за обекти комплексни решения в конкретните ситуации.

Тест на вятър Schüco е в състояние да изпълни всички изпитвания за натоварване от вятър на В разширения технологичен център на Schüco се изпълняват динамични тестове за натоварване от вятър с помощта на самолетни преки, както се изисква от международните норми.

Към разширеният спектър услуги сега вече спадат изпитванията на електроните и мехатронните компоненти на продуктите на Schüco или климатичните симулации при големи елементи. За провождането на тестовете за пожароустойчивост са налични камерите за изпитване. Също така могат да се провеждат изпитванията за звукоизолация.

Разработване, обучение…

Панорамен поглед върху стендовете за изпитване на фасади.

56

BAUELEMENTE BAU БРОЙ 6 2012 • WWW.BAUELEMENTE.BG

Наред с лабораторията за изпитване, разработването на прототипи също печели от разширението. В рамките на центъра всеки профил на Schüco започва началото си преди да бъде предоставен на пазара като изпитана, сертифицирана и добре обмислена система. За обучението на специалисти и инженери технологични център продължава да използва най-добрата платформа.


HAUTAU тласка светът !

Ние сме водещ световен специалист в системите за плъзгане и автоматизация на прозорците. Повече информация за качествените обкови може да намерите в www.HAUTAU.de Ако е HAUTAU ще го забележите!

За повече информация: orozov@korsco.org

www.HAUTAU.de

Bauelemente 6-12  

Bauelemente 6-12

Advertisement