Page 1

Szabó Zoltán 2. sz. vk.

Legfontosabb, hogy tovább fejlődjön és még komfortosabb legyen környezetünk Tizenharmadik éve vagyok városunk képviselő-testületének tagja és kilencedik éve a 2. sz. választókerület települési képviselője. Nagyon sok minden történt, ami komfortosabbá, élhetőbbé tette a városrészt. Városunknak ez a legszebb lakótelepi része, mely a Battai Napokon, az előkertek és a virágos erkélyek közti eredményhirdetésen is rendszeresen kiderül. - Minek köszönhető az, hogy ilyen szépen gondozottak a zöld területek? - Évekkel ezelőtt, amikor a Jedlik Ányos utcában a csapadékelvezető rendszert bővítették, sikerült a kivitelezőkkel megbeszélni, hogy az ipari vízhálózatot vezessék be az előkertekbe. A lakókkal együtt ástuk ki a bekötéshez szükséges aknákat, amelyek szakszerűen ki lettek építve. Nagyon jó érzés, amikor látom, hogy a nagyon lelkes közös képviselők irányításával gyönyörű előkertek alakultak ki, és ebben nekem is van egy pici részem. A locsolást a Bláthy Ottó utca 9-től 19-ig is sikerült megoldani, ezáltal csodálatos előkerteket láthatunk. - Az eredményes képviselet nem valósul meg lakossági párbeszéd nélkül. Milyen változásokat eredményezett a folyamatos együttműködés? - Az elmúlt több mint tíz év alatt sokan kerestek meg problémáikkal és ötleteikkel. Sokan heti rendszerességgel jelzik felém a hiányosságokat és a karbantartási feladatokat, amiért köszönettel tartozom. Folyamatosan tartom a kapcsolatot a Műszaki Irodával és a városi főkertésszel. Ennek is köszönhető, hogy az ELMŰ

is belátta a közvilágítással kapcsolatos problémákat, melyeket Önök jeleztek felém, ezért megvalósították hálózat felújítását. Továbbá egy rövid felsorolás: • A biztonságos közlekedést szolgálta az Irinyi János utcában a gyalogátkelő és forgalomcsillapító küszöb kialakítása az előírt megvilágítással. • Megvalósult a járdák rekonstrukciója a Jedlik Ányos utca páratlan és a Bláthy Ottó utca 9-től 19-ig tartó szakaszán is. • Az országos pályázatok és az önkor­mány­zat segítségével, a közös képviselők vezetésével sok társasházban sikeresen megvalósultak a panel­ rekonstrukciós programok, amelyek a fűtéskorszerűsítésről, nyílászáró-cseréről és külső szigetelésről szóltak. • Folyamatos volt a karbantartás a parkokban, kicserélték az elavult játszóeszközöket, új játszóeszközöket telepítettek sok helyen rugalmas gumiörlemény burkolattal. • A parkokban a kiöregedett fákat kivágták, a Bláthy 1-től 5-ig tartó járda menti régi tujafákat kiszedték és helyettük leylandi ciprus lett ültetve az első ütemben, a lakók kérésének megfelelően. • A zöld területeken, parkokban a kertészet szakemberei folyamatosan kezelik a zöld növényzetet, sokszor a tisztelt lakók igényei szerint, amelyeket jeleznek felém. • A 112 lakásos szociális és költségelvű tömbben a kaputelefonok beszerelésre kerültek, komfortosabbá és biztonságosabbá téve a lakóépületet.


Egyházügyi feladataim az elmúlt években Az év folyamán a következő feladatok voltak, amelyeket városunk egyházi vezetőivel együttműködve sikerült megoldanunk. Minden év januárjában megtörténik a szokásos év eleji megbeszélés, amelyen a következő napirendi pontok szerepeltek: • Az előző év értékelése. • Az Ökumenikus Családi Nap értékelése. • Az Önkormányzattól kapott működési keretös�szeg elosztása. • Az év folyamán megrendezendő Ökumenikus Családi nap időpontjának kiválasztása és megrendezésének szervezési feladatai. • Az Ökumenikus Imahét alkalmainak beosztása az egyházi vezetők szolgálatával. Az egyházak aktívan részt vesznek a város köz­ életében. Templomaink a korábbi években is sok - A bizottsági munka milyen lehetőséget teremtett a képviseletre az elmúlt években? - Öt éve két bizottságnak vagyok tagja, amely az oktatási, sport, kulturális, szociális ügyeket és az egészségügyet öleli át. Az oktatás, a kultúra és a sport területén korábban bizottsági elnökként, elmúlt években bizottsági tagként segítettem, hogy az óvodák és az iskolák megkapják a szükséges támogatást. Csak néhány példát említenék: Mindig fontosnak tartottam, hogy a támogatási keretekből mindig kapjanak megfelelő támogatást a város óvodái és iskolái is. Ezen túl nagyon örülök annak is, hogy az elmúlt hónapokban megszépültek az iskolaudvarok az Eötvösben, az Aranyban, és hővédő fóliát kaptak az 1. sz. Iskola és a Kőrösi napos oldalának tantermei is. Az elmúlt években javaslatomra folyamatosan emelkedett „Bursa Hungarica” pályázatának város által fizetett önrésze, amelyet sok egyetemista, főiskolás vesz igénybe a tanulmányai folyamán. Az Egészségügyi Intézményben az elmúlt években jelentős fejlesztés és eszközvásárlás történt, amelye-

kulturális eseménynek adtak méltó helyszínt. A Szent István katolikus templom országos pályázati segítséggel az elmúlt évben nagy felújításon ment keresztül, amely a tervezett határidőre elkészült és telt házzal bizonyították, hogy nagy igény van a már hagyományosnak mondható, leginkább az egyházi ünnepekhez kapcsolódó rendezvényekre. Fontos, hogy templomaink állapota megfelelő legyen, amelyhez a képviselő-testületünk minden évben biztosít támogatást. * Három éve egy helyi gazda megkeresett, hogy szívesen ajánlana fel új búzát ahhoz, hogy augusztus 20-a alkalmából abból süthessük meg a város kenyerét. Kért, hogy a további szervezési feladatokat vállaljam magamra. Végül az új búzából – miután az egyházi vezetők megáldották az augusztus 20-i városi ünnepségen –, a városlakók is megkóstolhatták a város kenyerét. ket minden esetben támogattam azért, hogy a lehető legjobb egészségügyi ellátást kapják meg a város lakói. A legfontosabbak a következők voltak: • új röntgengép beszerzése és üzembe helyezése • a százhalombattai lakóhellyel rendelkező gyer­mekek részére ingyenes, bárányhimlő és rota­vírus elleni védőoltás • új gyermek háziorvosi körzet elindítása • 24 órás gyermek- és háziorvosi ügyelet biztosítása • ingyenes tüdőszűrés biztosítása • ingyenes egynapos sebészeti ellátás biztosítása • ingyenes betegszállítás biztosítása • ingyenes látásvizsgálat az iskoláskorba lépő gyermekek számára az óvodákban. Ami a parkolással és a közlekedéssel kapcsolatos kérdést illeti, sok évvel ezelőtt alapelvként az fogalmazódott meg, hogy a zöldterületek ne csökkenjenek, hiszen a körzetben lakók számára most kialakult az a helyzet, amely elfogadható környezetet jelenthet. Évekkel ezelőtt – a racionalitás jegyében – módosítottuk a parkolási rendet a Szülők Fóruma Egyesület előtti útszakaszon, a Jedlik Ányos utca - Irinyi János utca átjáró útszakaszon, a Bláthy Ottó utca - Jedlik Ányos utca útszakaszon és a Piac Kodály Zoltán sétány melleti parkolójában. Az elmúlt napokban kezdődött el a Piac mellett a Kodály Z. sétány, Irinyi J. és a Jedlik Ányos utcák által határolt nagy parkolónak az átalakítása, amely új parkolóhelyeket fog eredményezni a tisztelt autótulajdonosok számára. Az elmúlt években sokan kerestek meg azzal a kéréssel, hogy tiltsuk ki a kisteherautókat, mivel sok helyet foglalnak el és csökkentik a személyautók parkolási lehetőségeit. Azzal egyetértek, hogy nem szerencsés a helyzet, de csak akkor tartom jónak a tiltó tábla elhelyezését, ha számukra fel tudunk kínálni egyéb parkolási lehetőségeket. Ezzel kapcsolatban sokat beszélgettem Szalai Attila képviselőtársammal, aki a közrendért felelős tanácsnok is, és vannak elképzeléseink a megoldásra. Ez a következő időszak feladata lesz, amit újraválasztásom esetén szorgalmazni fogok.


Szintén közlekedéssel kapcsolatos, hogy az Irinyi János utca és a Tóth László utca közötti parkban, a régi „dühöngő” helyén megépítésre került a KRESZ-pálya. Az óvodások és kisiskolások játékos oktatása érdekében létrehozott pályán kerékpárral, futóbiciklivel, de akár kismotorral is lehet közlekedni és ismerkedni a táblák jelentésével, a körforgalommal, az útkereszteződések, illetve gyalogátkelőhelyek szabályaival. Nemzeti Sportváros vagyunk, amely arra kötelez bennünket, hogy kiemelten kezeljük a város sportéle­ tét. Ehhez nyújt nagy segítséget a TAO-s támogatás a négy kiemelt labdajáték-utánpótlást nevelő egyesületünknek, több százmillió forinttal. A többi egyesületnek városunk ad önkormányzati támogatást. Nagyon fontos, hogy tárgyi feltételeink is fokozatosan javuljanak. Ezen a téren a legnagyobb előrelépés Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskolában történt az elmúlt években.

Országos pályázatok, támogatások 1. TAO-s támogatások a kiemelt sportágak városi szakosztályainak (kézilabda , kosárlabda, labdarúgás, vízilabda) 2. Sportpályák fejlesztése, műanyag burkolattal való felújítása • 1/3-os támogatással: Sportpark, Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola, Óvárosban két helyen kosárlabdapálya, Sportpark, kézilabdapálya, • 100%-os Támogatással (Magyar Kézilabda Szö­ vetség): Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola Kézilabdapálya (műanyagburkolat, új kapuk cseréje , palánk, labdafogó hálók).

Sárfalvi Péter sportlétesítményekért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkárral Májusban a szabályos méretű 900 négyzetméteres kézilabdapálya kapott rácsos szerkezetű borítást, amely nagyon népszerű a tanulóink körében is. A sportudvar nagyszerű lehetőségeket jelent nemcsak a kőrösis sportiskolásoknak, hanem használják az utánpótlás szakosztályok és felnőtt csapatok is. A sportudvar fejlesztése tovább folytatódik, hiszen az 1000 négyzetméternyi atlétikapálya korszerű rekortán pályaburkolatot kap, és a sportpályák világításának kivitelezése is minden reménnyel a következő évben fog megvalósulni. n


Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket még néhány jelentős történésről: Az Érdi Szakképzési Centrum országos Vekop pályázatot nyert, amely ingyenes 120 órás angol nyelvoktatást tartalmaz a 16 és 60 év közötti, diplomával nem rendelkező állampolgárok számára. Ez a lehetőség a százhalombattaiak számára az elmúlt évben már elindult, amely kiváló lehetőséget nyújt az angol nyelv tanulására. Kezdeményezésemre a körzetben lévő Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola lett a tanfolyam egyik helyszíne, ahol az elmúlt évben is részt vehettek a választókerület lakói, és a jövőben lehetőség nyílik az ingyenes 120 órás angol nyelvtanulásra. A négyhónapos programmal kapcsolatban további információk az Érdi Szakképzési Centrum honlapján megtalálhatóak (erdi­szak­kep­zesicentrum.hu, tel.: 06-70-5028755) Ez évben is kiírásra kerül a diákok részére a „Bursa Hungarica” ösztöndíjpályázat, amelyhez városunk ebben az évben is csatlakozott. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik. Az bizottsági döntést követően, anelyet városunk képviselő-testülete is jóváhagyott évben 7000 Ft/fő/hó összeggel csatlakozott. Jó hír még az is, hogy az elmúlt évben a képviselő-testület elfogadta bizottságunk javaslatát, amely szerint az egy főre eső jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszereséről háromszorosára emelkedett (85.500 Ft), ezzel is kibővítve a pályázók körét, létszámát. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2019. november 5. A Battai Napokon átadták a környezetüket leginkább gondozó, ápoló lakóknak, akik a körzetünkben laknak a következő díjakat: „VIRÁGOS SZÁZHALOMBATTA DÍJ 2019” DÍJBAN RÉSZESÜLŐK: • Kanczler János, Jedlik Ányos utca • Dobos Gáborné, Bláthy Ottó utca „TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ 2019”

• Kuránné Nagy Andrea, Irinyi János utca • Hornyák Irén, Bláthy Ottó utca „BALKONON ÁPOLT KONYHAKERTEK KATEGÓRIA”: • Szirmai Erzsébet, Erkel körút Gratulálok a díjazottaknak, és kérem, hogy segítsük, támogassuk önkéntes, környezetszépítő munkájukat! A 2. sz. választókerületben a “Közösségért városi díj”at kaptak a javaslataimra, amelyet szintén a Battai Napokon vehettek át: • Szülők Fóruma Egyesület Az egyesület 28. éve működik Százhalombattán. Céljuk minden esetben azoknak a gyermekeknek és családjaiknak a segítése volt, akik nehézséggel, hátránnyal küszködtek. Az évek alatt az igények alapján a legfontosabb működést az Egyesület a társadalom alapegységében, a családban nyújtja, hiszen a legnagyobb hangsúlyt a korai fejlesztésre helyezi. • Kovács István Kovács István több évtizeden keresztül vezette lelkiismeretesen az SZTC sportklubot, amely szakosztályainak működését vezetőként segítette. A Lakásszövetkezetet, amely nyolc panelépület lakóit foglalja magába, 18 éve vezeti, és segítségével mindegyik felújításra került az 1/3-os pályázat segítségével. Ezzel elérte, hogy ezen épületek a lakossági igényeknek megfelelve, biztonságosan üzemeljenek.

Terveim, feladataim néhány pontban: • Parkolók átalakítása, újabb parkolóhelyek kialakítása, felfestések ellenőrzése. • A 2 tonnánál nagyobb kisteher­gép­járművek parkolójának kialakítása az Erkel körút mentén. • Graffitimentesítés, a szemetelés büntetése. • A nyugalmas környezet megtartása. • Parkok, játszóterek eszközeinek cseréje, karbantartása, újabb ülőpadok kihelyezése. • A Kőrösi iskola sportudvarának további fejlesztése. • Faültetés, a zöld területek növelése, kertészkedés, virágok ültetése. • Gyalogos átkelőhelyek kialakítása a gyalogosok védelmében. • Közlekedési programok szervezése a nemrég átadott közlekedési parkban. • Sportprogramok szervezése a Kőrösi iskola sportudvarában.

Kérem támogassanak szavazataikkal 2019. október 13-án ahhoz, hogy a jövőben tovább fejlődjön és még komfortosabb legyen környezetünk a választókerületünkben. Bízzanak bennem továbbra is, folytassuk együtt a megkezdett munkát!

Szabó Zoltán

2. sz. választókerület Tel.: 06-20-494-5439 • E-mail: szabozoli61@gmail.com

Profile for battafidesz.lukacsbernadett

Szabó Zoltán 2. számú választókerület képviselő jelöltje  

Szabó Zoltán Fidesz-KDNP Százhalombatta 2. számú választókerület képviselő jelöltjének választási különszámát ajánljuk figyelmükbe! "Legfon...

Szabó Zoltán 2. számú választókerület képviselő jelöltje  

Szabó Zoltán Fidesz-KDNP Százhalombatta 2. számú választókerület képviselő jelöltjének választási különszámát ajánljuk figyelmükbe! "Legfon...

Advertisement