Page 1

Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Konstrukcji Budowlanych

KSZTAŁTOWANIE KONSTRUKCJI PORÓWNANIE CIĘŻARU I UGIĘĆ USTROJÓW PRACUJĄCYCH NA TO SAMO OBCIĄŻENIE

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

W projekcie dokonano porównania ciężaru i ugięć 3 różnych ustrojów. Celem projektu jest wykazanie wpływu kształtu ustroju na rozkład sił w poszczególnych elementach. Rozpiętość każdego z ustrojów wynosi 30m i wysokości 3,4m. Ustroje podzielono na 8 segmentów o długościach 3,75m. Układy oznaczono symbolami Z1, Z2, Z3 i zamodelowano w programie robot_2012. We wszystkich układach przyjęto podpory przegubowe z czego jedna jest podporą przegubową przesuwną. Słupki i krzyżulce zamodelowano jako sztywno połączone z pasem dolnym i górnym. Pasy ustrojów wykonano z dwuteowników typu HEB, słupki i krzyżulce z rur prostokątnych. Układy obciążono liniowo w sposób nie symetryczny, gdzie obciążenie jest przyłożone do górnego pasa każdego ustroju. Obciążenie wynosi 7 kN/m -symetrycznie, oraz 14 kN/m –nie symetrycznie Pas górny każdego ustroju został podzielony na części o długościach odpowiadających rozstawowi między słupkami.

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

KRATOWNICA Z1

Projekt: Kratownica wykonana ze słupków i krzyżulców z równoległymi pasami

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Widok -geometria

Widok - Przypadki: 3 (KOMB1)_obciążenie

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Widok - FX; Przypadki: 3 (KOMB1)

Widok - MY; Przypadki: 3 (KOMB1)

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Dane - Pręty

Pręt

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

Węzeł 1

Węzeł 2

Przekrój

1 1 5 7 9 11 17 19 21 2 1 5 7 9 12 18 20 22 3 6 8 10 12 18 20 22

2 3 6 8 10 12 18 20 22 4 6 8 10 12 17 19 21 2 6 8 10 12 18 20 22 4

HEB 100 PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PR_4x4_0,,3 PR_4x4_0,,3 PR_5x5_0,4 PR_4x4_0,,3 PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PROST_12 PROST_12 PROST_10x10 PR_8x8_1 PR_5x5_0,5 PR_8x8_1 PROST_12x12_5 PROST_15x15_5 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160

Materiał

S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235

Długość (m)

Gamm a (Deg)

30,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Typ

Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt

Dane - Podpory

Nazwa podpory

Lista węzłów

Lista krawędzi

Przegub przegub_przesu wna

Lista obiektów

Warunki podparcia

1 2

UX UZ UZ

Obciążenia - Przypadki

Przypadek 1 2 3

Etykieta STA1 STA2

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Nazwa przypadku q1 q2 KOMB1

Natura Konstrukcyjne Konstrukcyjne Konstrukcyjne

Typ analizy Statyka liniowa Statyka liniowa Kombinacja liniowa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Obciążenia - Wartości

- Przypadki: 1do3

Przypade k 1 2 2

Typ obciążenia

obciąż. jednorodne obciąż. jednorodne obciąż. jednorodne

Lista

Wartość obciążenia

21do28

PZ=-7,00(kN/m)

25do28

PZ=-14,00(kN/m)

Widok - Przekroje_1

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Siły SGN Pręty: Obwiednia

- Przypadki: 1do3

Pręt 1 / MAX 1 / MIN 3 / MAX 3 / MIN 4 / MAX 4 / MIN 5 / MAX 5 / MIN 6 / MAX 6 / MIN 7 / MAX 7 / MIN 8 / MAX 8 / MIN 9 / MAX 9 / MIN 10 / MAX 10 / MIN 11 / MAX 11 / MIN 12 / MAX 12 / MIN 13 / MAX 13 / MIN 14 / MAX 14 / MIN 15 / MAX 15 / MIN 16 / MAX 16 / MIN 17 / MAX 17 / MIN 18 / MAX 18 / MIN 19 / MAX 19 / MIN 21 / MAX 21 / MIN 22 / MAX 22 / MIN 23 / MAX 23 / MIN 24 / MAX 24 / MIN 25 / MAX 25 / MIN 26 / MAX 26 / MIN 27 / MAX 27 / MIN 28 / MAX 28 / MIN

FX (kN) -57,93 -268,42 11,19 -0,04 -52,06 -125,63 -45,42 -97,33 -15,39 -70,04 -0,11 -0,86 28,41 -15,32 -26,66 -72,15 -73,31 -149,68 31,72 10,92 236,69 78,06 186,11 77,94 143,15 65,92 103,30 20,61 20,98 -42,22 106,54 40,03 221,90 107,37 362,28 158,24 0,12 0,02 175,48 57,96 313,53 115,87 419,53 172,79 511,84 246,81 433,05 197,71 268,49 117,74 0,22 0,09

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

FZ (kN) 0,76 -0,34 -0,02 -0,12 -0,03 -0,06 -0,05 -0,10 -0,01 -0,02 0,00 -0,03 0,03 0,00 0,04 0,02 0,06 0,03 0,22 0,09 0,19 -0,59 0,08 -0,78 0,19 -0,45 0,39 -0,69 0,11 -0,14 0,54 -0,31 0,87 -0,05 0,59 -0,27 11,00 -16,87 15,64 -12,42 14,52 -14,03 14,48 -15,67 37,40 -42,91 40,85 -39,47 36,38 -43,94 48,79 -31,53

MY (kNm) 0,89 -0,78 0,19 -0,22 0,11 -0,10 0,16 -0,17 0,04 -0,04 0,04 -0,07 0,07 -0,05 0,07 -0,06 0,08 -0,13 0,44 -0,30 0,59 -0,71 0,90 -1,35 0,40 -0,47 0,55 -1,06 0,11 -0,12 0,19 -0,53 1,25 -1,48 0,77 -0,46 -0,03 -11,31 0,38 -12,12 2,54 -7,39 2,39 -11,96 -5,76 -23,44 -7,03 -22,84 -6,08 -32,86 -0,17 -32,82

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Notka_krzyżulce_4a

Pręt

1 Pręt_1 3 Pręt_3 4 Pręt_4 5 Pręt_5 6 Pręt_6 7 Pręt_7 8 Pręt_8 9 Pręt_9 10 Pręt_10 11 Pręt_11 12 Pręt_12 13 Pręt_13 14 Pręt_14 15 Pręt_15 16 Pręt_16 17 Pręt_17 18 Pręt_18 19 Pręt_19 21 Pręt_21 22 Pręt_22 23 Pręt_23 24 Pręt_24 25 Pręt_25 26 Pręt_26 27 Pręt_27 28 Pręt_28

Profil

Mater iał

Lay

Laz

HEB 100

S 235

721.11

PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PR_4x4_0,,3 PR_4x4_0,,3 PR_5x5_0,4 PR_4x4_0,,3 PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PROST_12 PROST_12 PROST_10x10 PR_8x8_1 PR_5x5_0,5 PR_8x8_1 PROST_12x12_5 PROST_15x15_5 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160

S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235

180.37 180.37 180.37 224.35 224.35 180.37 224.35 180.37 180.37 107.72 107.72 130.34 175.35 268.53 175.35 107.72 85.46 55.38 55.38 55.38 55.38 55.38 55.38 55.38 55.38

1183.7 2 180.37 180.37 180.37 224.35 224.35 180.37 224.35 180.37 180.37 107.72 107.72 130.34 175.35 268.53 175.35 107.72 85.46 92.68 92.68 92.68 92.68 92.68 92.68 92.68 92.68

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Wytę ż.

Przypadek

0.84

3 KOMB1

0.34 0.73 0.56 0.67 0.04 0.34 0.69 0.87 0.97 0.82 0.69 0.80 0.70 0.12 0.68 0.82 0.76 0.14 0.30 0.45 0.60 0.78 0.69 0.64 0.39

3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Definicja Prętów

Pręt 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

Nazwa

Składniki

Pas dolny Pręt_3 Pręt_4 Pręt_5 Pręt_6 Pręt_7 Pręt_8 Pręt_9 Pręt_10 Pręt_11 Pręt_12 Pręt_13 Pręt_14 Pręt_15 Pręt_16 Pręt_17 Pręt_18 Pręt_19 Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28

Grupa 1 (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Przekrój

Typ

HEB 100 PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PR_4x4_0,,3 PR_4x4_0,,3 PR_5x5_0,4 PR_4x4_0,,3 PR_5x5_0,4 PR_5x5_0,4 PROST_12 PROST_12 PROST_10x10 PR_8x8_1 PR_5x5_0,5 PR_8x8_1 PROST_12x12_5 PROST_15x15_5 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160 HEB 160

Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt

Ly (m) 30,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Lz (m) 30,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Weryfikacja prętów stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PRĘT: 1 Pręt_1 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.62 L = 18.75 m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: S 235 ( S 235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 100 h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=10.0 cm Ay=22.64 cm2 Az=9.00 cm2 Ax=26.00 cm2 tw=0.6 cm Iy=450.00 cm4 Iz=167.00 cm4 Ix=9.29 cm4 tf=1.0 cm Wply=104.21 cm3 Wplz=51.42 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = -511.80 kN My,Ed = 0.18 kN*m Nt,Rd = 611.00 kN My,pl,Rd = 24.49 kN*m My,c,Rd = 24.49 kN*m Vz,Ed = 0.49 kN MN,y,Rd = 4.49 kN*m Vz,c,Rd = 122.11 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y:

względem osi z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 0.84 < 1.00 (6.2.3.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.04 < 1.00 (6.2.9.1.(2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PRĘT: 19 Pręt_19 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 5.06 m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_15x15_5 h=15.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=15.0 cm Ay=15.00 cm2 Az=14.00 cm2 Ax=29.00 cm2 tw=0.5 cm Iy=1017.42 cm4 Iz=1017.42 cm4 Ix=1524.31 cm4 tf=0.5 cm Wply=157.75 cm3 Wplz=157.75 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = 361.52 kN My,Ed = 2.89 kN*m Nc,Rd = 681.50 kN My,pl,Rd = 37.07 kN*m Nb,Rd = 495.68 kN My,c,Rd = 37.07 kN*m Vz,Ed = 0.56 kN MN,y,Rd = 22.94 kN*m Vz,c,Rd = 189.95 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 5.06 m Lam_y = 0.91 Lz = 5.06 m Lam_z = 0.91 Lcr,y = 5.06 m Xy = 0.73 Lcr,z = 5.06 m Xz = 0.73 Lamy = 85.46 kyy = 1.37 Lamz = 85.46 kzy = 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.53 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.08 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.13 < 1.00 (6.2.9.1.(2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = 85.46 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 85.46 < Lambda,max = 210.00 STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.84 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.73 < 1.00 (6.3.3.(4)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PRĘT: 25 Pręt_25 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 3.75 m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: S 235 ( S 235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160 h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=16.0 cm Ay=45.98 cm2 Az=17.64 cm2 Ax=54.30 cm2 tw=0.8 cm Iy=2490.00 cm4 Iz=889.00 cm4 Ix=31.40 cm4 tf=1.3 cm Wply=353.97 cm3 Wplz=169.96 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = 511.84 kN My,Ed = -20.50 kN*m Nc,Rd = 1276.05 kN My,pl,Rd = 83.18 kN*m Nb,Rd = 698.77 kN My,c,Rd = 83.18 kN*m Vz,Ed = -41.35 kN MN,y,Rd = 56.41 kN*m Vz,c,Rd = 239.33 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 3.75 m Lam_y = 0.59 Lz = 3.75 m Lam_z = 0.99 Lcr,y = 3.75 m Xy = 0.84 Lcr,z = 3.75 m Xz = 0.55 Lamy = 55.38 kyy = 1.07 Lamz = 92.68 kzy = 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.40 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.25 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.36 < 1.00 (6.2.9.1.(2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.17 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = 55.38 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 92.68 < Lambda,max = 210.00 STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.74 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.73 < 1.00 (6.3.3.(4)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Pasa górnego w z krzyżulcami w środku rozpiętości

Połącznie nad podporą

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

KRATOWNICA Z2

Projekt: Kratownica *(ramownica) wykonana ze słupków z równoległymi pasami.

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Widok konstrukcji

Widok - pręty_węzły

Widok - Przypadki: 3 (KOMB1)_obciążenia

siły osiowe

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Widok - FX; Przypadki: 3 (KOMB1)

Widok - MY; Przypadki: 3 (KOMB1)

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Widok -przekroje

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Dane - Materiały

1

Materiał

E (MPa)

G (MPa)

S 235

210000,0 0

NI

81000,00

LX (1/°C)

0,30

CW (kN/m3)

0,00

Re (MPa)

77,01

235,00

Dane - Podpory

Nazwa podpory

Lista węzłów

Lista krawędzi

Przegub przegub_przesu wna

Lista obiektów

Warunki podparcia

1 2

UX UZ UZ

Obciążenia - Wartości

- Przypadki: 1do3

Przypade k

Typ obciążenia

1

ciężar własny

1

obciążenie trapezowe (2p) obciążenie trapezowe (2p)

2

Lista

1 3do11 21do28 21do28 25do28

Wartość obciążenia

PZ Minus Wsp=1,00 PZ2=-7,00(kN/m) PZ1=-7,00(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne PZ2=-14,00(kN/m) PZ1=-14,00(kN/m) X2=1,00 X1=0,0 globalny nierzutowane względne

Obciążenia - Przypadki

Przypadek 1 2 3

Etykieta STA1 STA2

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Nazwa przypadku q1 q2 KOMB1

Natura Konstrukcyjne Konstrukcyjne Konstrukcyjne

Typ analizy Statyka liniowa Statyka liniowa Kombinacja liniowa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Siły SGN Pręty: Obwiednia

- Przypadki: 1do3

Pręt 1 / MAX 1 / MIN 3 / MAX 3 / MIN 4 / MAX 4 / MIN 5 / MAX 5 / MIN 6 / MAX 6 / MIN 7 / MAX 7 / MIN 8 / MAX 8 / MIN 9 / MAX 9 / MIN 10 / MAX 10 / MIN 11 / MAX 11 / MIN 21 / MAX 21 / MIN 22 / MAX 22 / MIN 23 / MAX 23 / MIN 24 / MAX 24 / MIN 25 / MAX 25 / MIN 26 / MAX 26 / MIN 27 / MAX 27 / MIN 28 / MAX 28 / MIN

FX (kN) -29,28 -145,14 107,54 26,75 17,36 -2,47 10,82 0,78 20,59 -0,36 21,47 10,09 52,27 17,35 34,12 9,10 45,87 9,69 169,78 78,33 98,45 29,28 361,27 127,85 362,10 128,25 479,36 211,02 479,48 211,37 474,90 211,83 467,05 209,66 145,14 71,75

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

FZ (kN) 95,55 -138,52 -29,28 -98,45 -98,56 -262,82 -0,40 -0,83 -34,49 -117,26 0,23 -0,35 5,05 -0,46 7,85 2,18 321,91 137,90 145,14 71,75 104,55 26,75 82,20 24,28 62,79 7,70 49,21 -5,52 40,45 -42,08 16,48 -73,07 -11,74 -122,23 -35,26 -166,09

MY (kNm) -50,40 -248,65 169,20 -165,53 465,05 -428,54 1,40 -1,41 202,40 -196,29 0,59 -0,60 8,58 -8,58 13,38 -13,30 524,93 -569,56 244,82 -248,65 170,22 -165,53 11,74 -258,32 171,36 -18,81 103,30 -63,45 103,08 28,55 107,83 -34,59 26,85 -301,67 223,26 -244,82

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Widok -przkroje

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Definicja Prętów

Pręt 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 26 27 28

Nazwa

Składniki

Pas dolny Pręt_3 Pręt_4 Pręt_5 Pręt_6 Pręt_7 Pręt_8 Pręt_9 Pręt_10 Pręt_11 Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny

Grupa

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 26 27 28

1 (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Przekrój HEB 300 PR_25x25_1.2 PR_30x30_2,5 PR_5x5_0,5 PR_20x20_2 PR_5x5_0,5 PR_8x8_1 PR_8x8_1 PR_30x30_2,5 PR_25x25_1.5 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280

Typ Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt

Ly (m)

Lz (m)

30,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

30,00 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75

Notka_oblicz_slupki_3

Pręt

Profil

Materiał

Lay

Laz

Pas d_1 3 Pręt_3 4 Pręt_4 5 Pręt_5 6 Pręt_6 7 Pręt_7 8 Pręt_8 9 Pręt_9 10 Pręt_10 11 Pręt_11 Pas_g 21 Pas_g 22 Pas_g 23 Pas_g 24 Pas_g 25 Pas_g 26 Pas_g 27 Pas_g 28

HEB 300 PR_25x25_1.2 PR_30x30_2,5 PR_5x5_0,5 PR_20x20_2 PR_5x5_0,5 PR_8x8_1 PR_8x8_1 PR_30x30_2,5 PR_25x25_1.5 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280 HEB 280

S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235

230.82 34.95 30.16 180.37 45.99 180.37 117.78 117.78 30.16 35.37 30.92 30.92 30.92 30.92 30.92 30.92 30.92 30.92

395.80 34.95 30.16 180.37 45.99 180.37 117.78 117.78 30.16 35.37 52.87 52.87 52.87 52.87 52.87 52.87 52.87 52.87

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Wytęż. 0.71 0.71 0.70 0.77 0.88 0.60 0.61 0.85 0.85 0.85 0.47 0.78 0.56 0.43 0.52 0.44 0.93 0.68

Przypadek 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Weryfikacja prętów stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.87 L = 26.25 m PRĘT: 1 Pręt_1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 300 h=30.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=30.0 cm Ay=126.12 cm2 Az=47.35 cm2 Ax=149.00 cm2 tw=1.1 cm Iy=25170.00 cm4 Iz=8560.00 cm4 Ix=186.00 cm4 tf=1.9 cm Wply=1868.67 cm3 Wplz=870.14 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = -467.05 kN My,Ed = -306.82 kN*m Nt,Rd = 3501.50 kN My,pl,Rd = 439.14 kN*m My,c,Rd = 439.14 kN*m Vz,Ed = -88.35 kN MN,y,Rd = 431.21 kN*m Vz,c,Rd = 642.43 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y:

względem osi z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 0.13 < 1.00 (6.2.3.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.70 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.71 < 1.00 (6.2.9.1.(2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.14 < 1.00 (6.2.6.(1)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PRĘT: 6 6 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: PR_20x20_2 h=20.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=20.0 cm Ay=80.00 cm2 Az=64.00 cm2 Ax=144.00 cm2 tw=2.0 cm Iy=7872.00 cm4 Iz=7872.00 cm4 Ix=13280.04 cm4 tf=2.0 cm Wply=976.00 cm3 Wplz=976.00 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = 20.22 kN My,Ed = 202.40 kN*m Nc,Rd = 3384.00 kN My,pl,Rd = 229.36 kN*m Nb,Rd = 3138.50 kN My,c,Rd = 229.36 kN*m Vz,Ed = -117.26 kN MN,y,Rd = 229.36 kN*m Vz,c,Rd = 868.33 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 3.40 m Lam_y = 0.49 Lz = 3.40 m Lam_z = 0.49 Lcr,y = 3.40 m Xy = 0.93 Lcr,z = 3.40 m Xz = 0.93 Lamy = 45.99 kyy = 0.90 Lamz = 45.99 kzy = 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.88 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.14 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = 45.99 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 45.99 < Lambda,max = 210.00 STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.80 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.01 < 1.00 (6.3.3.(4)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 1.87 m PRĘT: 25 12 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: S 235 ( S 235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 280 h=28.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=28.0 cm Ay=110.42 cm2 Az=40.73 cm2 Ax=131.00 cm2 tw=1.1 cm Iy=19270.00 cm4 Iz=6590.00 cm4 Ix=144.00 cm4 tf=1.8 cm Wply=1534.43 cm3 Wplz=717.57 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = 479.48 kN My,Ed = 140.24 kN*m Nc,Rd = 3078.50 kN My,pl,Rd = 360.59 kN*m Nb,Rd = 2484.66 kN My,c,Rd = 360.59 kN*m Vz,Ed = -0.82 kN MN,y,Rd = 344.09 kN*m Vz,c,Rd = 552.61 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 3.75 m Lam_y = 0.33 Lz = 3.75 m Lam_z = 0.56 Lcr,y = 3.75 m Xy = 0.95 Lcr,z = 3.75 m Xz = 0.81 Lamy = 30.92 kyy = 0.92 Lamz = 52.87 kzy = 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.16 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.39 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.41 < 1.00 (6.2.9.1.(2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = 30.92 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 52.87 < Lambda,max = 210.00 STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.52 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.19 < 1.00 (6.3.3.(4)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

KRATOWNICA Z3

Projekt: kratownica-z3 z łukowym pasem górnym

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Widok konstrukcji Widok - Geometria

Widok - Przypadki: 3 (KOMB1)

Widok - FX; Przypadki: 3 (KOMB1) 3

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Widok - MY; Przypadki: 3 (KOMB1) 3

Dane - Podpory

Nazwa podpory

Lista węzłów

Lista krawędzi

Przegub przesuw

Lista obiektów

Warunki podparcia

1 2

UX UZ UZ

Obciążenia - Przypadki Przypadek

Etykieta

Nazwa przypadku

STA1 STA2

1 2 3

q1 q2 KOMB1

Natura Konstrukcyjne Konstrukcyjne Konstrukcyjne

Typ analizy Statyka liniowa Statyka liniowa Kombinacja liniowa

Obciążenia - Wartości - Przypadki:

1do3

Przypade k 1 2

Typ obciążenia

obciąż. jednorodne obciąż. jednorodne

Lista

21do28 25do28

Wartość obciążenia

PZ=-7,00(kN/m) PZ=-14,00(kN/m)

Kombinacje ręczne - Przypadek: 3 (KOMB1)

Kombinacja

3 (K)

Nazwa

KOMB1

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Typ analizy

Kombinacja liniowa

Typ kombinacji SGN

Natura przypadku

Definicja

Konstrukcyjne

(1+2)*1.00

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Siły SGN Pręty: Obwiednia - Przypadki:

1do3

Pręt

FX (kN)

1 / MAX 1 / MIN 4 / MAX 4 / MIN 5 / MAX 5 / MIN 6 / MAX 6 / MIN 7 / MAX 7 / MIN 8 / MAX 8 / MIN 9 / MAX 9 / MIN 10 / MAX 10 / MIN 21 / MAX 21 / MIN 22 / MAX 22 / MIN 23 / MAX 23 / MIN 24 / MAX 24 / MIN 25 / MAX 25 / MIN 26 / MAX 26 / MIN 27 / MAX 27 / MIN 28 / MAX 28 / MIN

FZ (kN)

-160,74 -537,14 0,28 -7,06 0,34 -8,58 0,67 -10,04 -0,01 -0,61 11,20 0,75 8,72 0,49 8,07 0,05 424,35 170,60 416,90 172,67 407,20 170,28 440,38 206,83 493,00 232,05 536,54 233,01 568,13 235,77 597,44 243,08

MY (kNm)

1,01 -6,09 -1,06 -5,52 -0,04 -0,49 -0,94 -40,59 -0,08 -53,39 0,53 -34,07 1,65 -14,13 0,14 -0,21 14,21 -18,34 18,43 -11,98 27,62 -12,62 31,98 -13,70 60,97 -17,78 50,81 -27,94 41,08 -37,67 31,41 -47,34

-2,92 -10,08 4,13 -4,14 0,62 -0,62 62,59 -66,24 83,67 -97,85 52,81 -55,34 17,79 -18,20 0,15 -0,16 -6,99 -42,25 -6,16 -46,40 33,20 -26,19 41,47 -37,33 22,87 -64,35 12,49 -37,74 5,87 -10,36 5,72 -35,93

Notka obliczeniowa

Pręt

Profil

Materiał

Lay

Laz

1 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28

HEB 160 PR_6x6 PR_4x4-2 PR_15x15_1 PR_20x20_1 PR_15x15_1 PR_12x12_0,5 PR_4x4-2 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180

S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235 S 235

443.02 66.52 163.96 55.39 43.77 55.39 54.20 96.55 52.74 50.84 49.65 49.05 49.05 49.65 50.84 52.74

741.43 66.52 163.96 55.39 43.77 55.39 54.20 96.55 88.50 85.31 83.31 82.32 82.32 83.31 85.31 88.50

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Wytęż. 0.73 0.78 0.61 0.96 0.77 0.79 0.69 0.23 0.69 0.72 0.55 0.66 0.94 0.73 0.70 0.79

Przypadek 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1 3 KOMB1

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Definicja Prętów

Pręt 1 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28

Nazwa Pas dolny

Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny Pas górny

Składniki 1 4 5 6 7 8 9 10 21 22 23 24 25 26 27 28

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Grupa 1 (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Przekrój HEB 160 PR_6x6 PR_4x4-2 PR_15x15_1 PR_20x20_1 PR_15x15_1 PR_12x12_0,5 PR_4x4-2 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180 HEB 180

Typ Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt Pręt

Ly (m) 30,00 1,50 2,55 3,17 3,40 3,17 2,55 1,50 4,04 3,89 3,80 3,76 3,76 3,80 3,89 4,04

Lz (m) 30,00 1,50 2,55 3,17 3,40 3,17 2,55 1,50 4,04 3,89 3,80 3,76 3,76 3,80 3,89 4,04

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Weryfikacja prętów stalowych

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 15.00 m PRĘT: 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: S 235 ( S 235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 160 h=16.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=16.0 cm Ay=45.98 cm2 Az=17.64 cm2 Ax=54.30 cm2 tw=0.8 cm Iy=2490.00 cm4 Iz=889.00 cm4 Ix=31.40 cm4 tf=1.3 cm Wply=353.97 cm3 Wplz=169.96 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = -437.66 kN My,Ed = 45.42 kN*m Nt,Rd = 1276.05 kN My,pl,Rd = 83.18 kN*m My,c,Rd = 83.18 kN*m Vz,Ed = 21.29 kN MN,y,Rd = 61.89 kN*m Vz,c,Rd = 239.33 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y:

względem osi z:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 0.34 < 1.00 (6.2.3.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.55 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.73 < 1.00 (6.2.9.1.(2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.09 < 1.00 (6.2.6.(1)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PRĘT: 9 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 2.55 m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: S 235 ( S 235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: PR_12x12_0,5 h=12.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=12.0 cm Ay=12.00 cm2 Az=11.00 cm2 Ax=23.00 cm2 tw=0.5 cm Iy=507.92 cm4 Iz=507.92 cm4 Ix=760.44 cm4 tf=0.5 cm Wply=99.25 cm3 Wplz=99.25 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = 8.72 kN My,Ed = -16.08 kN*m Nc,Rd = 540.50 kN My,pl,Rd = 23.32 kN*m Nb,Rd = 485.62 kN My,c,Rd = 23.32 kN*m Vz,Ed = -12.48 kN MN,y,Rd = 23.32 kN*m Vz,c,Rd = 149.25 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 2.55 m Lam_y = 0.58 Lz = 2.55 m Lam_z = 0.58 Lcr,y = 2.55 m Xy = 0.90 Lcr,z = 2.55 m Xz = 0.90 Lamy = 54.20 kyy = 0.91 Lamz = 54.20 kzy = 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.69 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.08 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = 54.20 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 54.20 < Lambda,max = 210.00 STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.64 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.02 < 1.00 (6.3.3.(4)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPA: PRĘT: 25 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = 235.00 MPa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY PRZEKROJU: HEB 180 h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 b=18.0 cm Ay=54.93 cm2 Az=20.29 cm2 Ax=65.30 cm2 tw=0.9 cm Iy=3830.00 cm4 Iz=1360.00 cm4 Ix=42.30 cm4 tf=1.4 cm Wply=481.45 cm3 Wplz=231.01 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = 488.26 kN My,Ed = -64.35 kN*m Nc,Rd = 1534.55 kN My,pl,Rd = 113.14 kN*m Nb,Rd = 942.68 kN My,c,Rd = 113.14 kN*m Vz,Ed = 60.97 kN MN,y,Rd = 87.08 kN*m Vz,c,Rd = 275.29 kN KLASA PRZEKROJU = 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 3.76 m Lam_y = 0.52 Lz = 3.76 m Lam_z = 0.88 Lcr,y = 3.76 m Xy = 0.87 Lcr,z = 3.76 m Xz = 0.61 Lamy = 49.05 kyy = 1.01 Lamz = 82.32 kzy = 0.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.32 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.57 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.74 < 1.00 (6.2.9.1.(2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.22 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = 49.05 < Lambda,max = 210.00 Lambda,z = 82.32 < Lambda,max = 210.00 STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.94 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.52 < 1.00 (6.3.3.(4)) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Wnioski: deformacje

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

Największe deformacje ustroju obciążonego jak na schematach w zadaniu wykazano dla ustroju Z2 ,wynoszą one 14,3cm Mniejsze deformacje ustroju wykazano w schemacie Z3, które wynoszą 7,3cm Najmniejsze deformacje wykazano w układzie Z1, które wynoszą 5,8cm deformacje ustroju Z3 deformacje Z2 Węzeł Przyp UX UZ (cm)RY (Rad) Węzeł Przyp UX (cm) UZ (cm) 1 3 (K) 0 0 -0,01 1 3 (K) 0 0 2 3 (K) 1,2 0 -0,01 2 3 (K) 0,3 0 5 3 (K) 0,2 3,6 -0 3 3 (K) 0,4 0 6 3 (K) -2 3,6 -0 4 3 (K) 0,1 0 7 3 (K) 0,5 1,8 0,01 5 3 (K) 0 -2,8 9 3 (K) 0,5 -2 0 6 3 (K) 0,4 -2,8 10 3 (K) -1 -2 0,01 7 3 (K) 0,1 -7,2 11 3 (K) 0,7 -4,7 0 8 3 (K) 0,4 -7,2 12 3 (K) -1 -4,7 0 9 3 (K) 0,1 -12 17 3 (K) 0,8 -6,8 0 10 3 (K) 0,3 -12 18 3 (K) -1 -6,8 0 11 3 (K) 0,2 -14,2 19 3 (K) 1 -7,5 -0 12 3 (K) 0,3 -14,3 20 3 (K) -1 -7,5 -0 17 3 (K) 0,2 -13 21 3 (K) 1,1 -5,2 -0,01 18 3 (K) 0,2 -13,1 22 3 (K) -1 -5,2 -0,01 19 3 (K) 0,3 -8 24 3 (K) -1 1,8 0,01 20 3 (K) 0,1 -8 21 3 (K) 0,3 -3,3 22 3 (K) 0,1 -3,3

RY (Rad)Węzeł 0,006 1 -0,006 2 0,005 3 -0,006 4 0,005 5 0,004 6 0,015 7 0,016 8 0,008 9 0,007 10 0,002 11 0,003 12 -0,009 17 -0,009 18 -0,016 19 -0,016 20 -0,005 21 -0,004 22

deformacje Z1 Przypadek UX UZ (cm) RY (Rad) 3 (K) 0 0 0,005 3 (K) 2,1 0 -0,006 3 (K) 1,3 0 0,006 3 (K) 0,6 -0,1 -0,011 3 (K) 0,1 -2,1 0,005 3 (K) 1,3 -1,8 0,004 3 (K) 0,3 -3,8 0,004 3 (K) 1,2 -3,6 0,004 3 (K) 0,6 -5,2 0,003 3 (K) 1,1 -5 0,003 3 (K) 1 -5,8 0 3 (K) 1 -5,7 0,003 3 (K) 1,3 -5,5 -0,002 3 (K) 0,8 -5,5 -0,002 3 (K) 1,7 -4,5 -0,004 3 (K) 0,7 -4,2 -0,005 3 (K) 2 -2,5 -0,006 3 (K) 0,6 -2,1 -0,004

Masy konstrukcji: Masa ustroju Z1 => 2401,98 [ kG] Masa ustroju Z2 => 9319,64 [kG] Masa ustroju Z3 => 3418,67 [kG] Podsumowanie: Najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest kształtowanie ustroju z wykorzystaniem Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak


Kształtowanie konstrukcji 2012 Autor: Bartłomiej Durak 08/06/12 ZUMB 3

Projekt: Porównanie ciężaru i ugięć ustrojów

krzyżulców. Ponadto w ustroju z krzyżulcami siły od momentów zginających mają małe znaczenie przy wytężeniu konstrukcji, a decydujące są siły osiowe. Odwrotnie wyniki przedstawiają się w ustroju Z2 (ramownica), gdzie decydującymi siłami są momenty zginające. W ustroju Z3 uzyskano mniejszą masę niż u układzie Z2 mimo braku krzyżulców, wynik ten uzasadniony jest krzywoliniowością pasa górnego. Prawdopodobnie najlepsze wyniki ekonomiczne uzyskano by w ustroju z łukowym pasem górnym i dodatkowymi krzyżulcami.

Prowadzący: Dr inż. Zbigniew Kiełbasa

Autor: Bartłomiej Durak

Profile for niko joko

Ksztaltowanie konstrukcji  

ksztaltowanie

Ksztaltowanie konstrukcji  

ksztaltowanie

Profile for batrd
Advertisement