Page 1


Contemporary Art Auction October 18, 2017 Zachęta - National Gallery of Art

Aukcja Sztuki Wspólczesnej 18 października, 2017 Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Bator Tabor Polska


Drodzy Państwo, Zacznę od wspomnień, które często powracają do mnie niczym sceny z dobrego filmu. Dzieciaki, mają po 8, 10 czy 12 lat. Szaleją po lesie, wspinają się, pływają w kajakach, grają w chowanego, przebierają się, krzyczą, a przede wszystkim bardzo dużo się śmieją. A ja śmieję się razem z nimi. Gdy wieczorem kładą się spać, czasem przysiądę przy którymś i pytam, jaki był dla ciebie ten dzień czy co chcesz, by ci się dziś przyśniło. Dostaję wtedy naukę niczym od przewodnika duchowego. Odpowiedź zawsze jest prosta, mądra i zadziwia to, że wyszła z ust dziecka. Niestety, dzieci, które zabieramy na terapeutyczne obozy Bátor Tábor, przez chorobę, której doświadczają, dużo za wcześnie stają się dorosłe i dojrzałe. Jednak właśnie dzięki Państwu i Państwa namiętności, jaką jest sztuka współczesna, polskie dzieci z chorobami nowotworowymi dostają namiastkę beztroskiego cudownego dzieciństwa. W tym roku już po raz piąty organizujemy aukcję charytatywną i po raz piąty proponujemy Państwu dzieła najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich twórców, którzy nierzadko zdążyli się już dorobić rangi światowych artystów. Nasze niezależne jury składające się z historyków sztuki i specjalistów, pracujących na co dzień w najbardziej uznanych galeriach i muzeach, dokonało wyboru dzieł prezentowanych w niniejszym katalogu. Proces ich doboru przebiegał w dwóch etapach. Najpierw wytypowano samych artystów, następnie, spośród zaproponowanych przez nich dzieł, z najwyższą starannością wyselekcjonowano ostatecznie sześćdziesiąt finałowych prac. Wybór naszego jury może stanowić dla Państwa gwarancję najwyższej jakości. Podjęliśmy się zaoferowania Państwu sztuki współczesnej autorstwa najbardziej dziś pożądanych polskich artystów na świecie, proponując przy tym możliwie najatrakcyjniejsze ceny wywoławcze, proporcjonalne do szacowanej wartości dzieł.

DEAR GUESTS,   I am going to begin with memories that often cross my mind almost like scenes in a good film. The children are eight, ten or twelve years old. They are running in the forest, they are playing hide-and-seek, they are dressing up, they are screaming and, first and foremost, they are laughing. I am laughing with them. In the evening, just before the bedtime, I sometimes sit next to one of them and ask questions: how was their day or what they would like to dream about that night. The answer I get is as wise as if from a spiritual guide. It is always simple, clever and surprising to have been uttered by a child. But the children we invite to Bátor Tábor camps grow and become adults faster as a result of the illness they have experienced. Thanks to you and your passion for contemporary art, Polish children affected by cancer can regain a piece of a wonderful, carefree childhood. For the fifth time we have organized a charity auction and are offering art works of the most accomplished Polish artists, who often are world-famous. Our independent jury, consisting of art historians and professionals who work in the best regarded museums and galleries, first choose the artists and then, after a few difficult rounds of eliminations, carefully select 60 art works that qualify for the auction. In this catalogue we are presenting the result of our jury’s selection that guarantees the best quality. It is our pleasure to offer you the most desired pieces of contemporary art created by talented Polish artists, at most attractive starting prices which are proportional to the estimated value of the art works. As in every year, I am cordially encouraging you to be a part of our auction and to be passionate about it. Bid, buy and enrich your collections while increasing the number of the happiest memories of the children, whom we serve.

Tak jak w poprzednich latach, serdecznie Państwa zachęcam do udziału w naszej aukcji i oddania się swojej namiętności. Niech Państwo licytują, kupują, powiększają swoje kolekcje, jednocześnie powiększając liczbę najszczęśliwszych wspomnień tych najmłodszych, dla których to wszystko robimy.

Katarzyna Kulczyk Ambasadorka Fundacji Bátor Tábor Polska

KATARZYNA KULCZYK Ambassador, Bátor Tábor Foundation Poland


Drodzy Przyjaciele,

Witajcie na kolejnej edycji Aukcji Sztuki Współczesnej. Nie jest już ona ani zjawiskiem nowym, ani eksperymentalnym. Przeciwnie, mamy obecnie stałych, wywodzących się z różnych środowisk gości, którzy co roku z pełnym zaangażowaniem pracują nad osiągnięciem wspólnego celu. Chcą dawać dzieciom chorym na raka niepowtarzalną okazję do odzyskania dzieciństwa. Dlatego tak bardzo potrzebujemy Was wszystkich i doceniamy każdą osobę wspierającą naszą Fundację. Minionego lata, już po raz siódmy, wysłaliśmy 69 dzielnych obozowiczów w wieku od 13 do 18 lat na obóz Bátor Tábor w Hatvan, węgierskiej miejscowości leżącej nieopodal Budapesztu. Nasze obozy są przygotowywane w taki sposób, by każde dziecko mogło brać udział w zajęciach bez względu na swoje ograniczenia ruchowe. Niejednokrotnie już o tym wspominaliśmy, ale musimy to powtórzyć - na każdym innym obozie takie dzieci byłyby wykluczone z udziału w programie ze względu na ograniczenia spowodowane stanem swojego zdrowia. To, co wyróżnia tę aukcję, to struktura jej organizacji. Rozpoczęliśmy od misji opracowanej przez twórcę Fundacji, Pétera Küllői, spójnej z wizją aktora Paula Newmana, inicjatora pierwszego obozu stworzonego przez naszą organizację parasolową, the Serious Fun Children’s Network. W realizację aukcji z pełnym empatii zaangażowaniem włączyli się również nasi partnerzy: Kulczyk Investments wspierający nas szczodrymi datkami; Weil, Gotshal & Manges służący nam pomocą prawną; DESA Unicum, niestrudzenie dbająca o organizację naszych aukcji, a także Sofitel Warsaw Victoria oraz winnica Roberta Mielżyńskiego, którzy przygotowali dla Państwa bufet na dzisiejszy wieczór. Atmosferę wydarzenia, oprócz wymienionych powyżej partnerów, niewątpliwie stworzy Simon de Pury oraz niezwykły charakter miejsca, w którym odbywa się aukcja. W tym miejscu dziękuję Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych za udostępnienie nam swoich podwoi. W imieniu Rady Nadzorczej dziękuję Państwu za udział i życzę udanego wieczoru.

Paula Rewald-Gribbs Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacja Bátor Tábor Polska

WELCOME DEAR FRIENDS,

to this, our fifth anniversary of the Contemporary Art Auction. The auction is no longer new and no longer an experiment in charity and community development. Indeed, we now have people from different walks of life, annually coming together to work with great dedication toward the single goal of giving Polish children with cancer a unique opportunity to reclaim their childhood. We very much need and appreciate every single person in our foundation network. This past summer, for the seventh year, we sent 69 eager children, ages 13-18, to the Bátor Tábor camp in Hatvan, Hungary just outside Budapest. Bátor Tábor is specifically designed and built so that no child is left out of any activity because of their physical limitations. While it has been said before, it bears repeating that most of these children would otherwise be excluded from any other camp due to their chronic health issues. What makes this auction so compelling is its components. We start with the mission as developed by our founder, Péter Küllői, in conjunction with the philanthropic vision of actor Paul Newman, who started the first camp of our umbrella organization, the Serious Fun Children’s Network. We add the compassionate commitment of our corporate supporters who ‘birthed’ us: Kulczyk Investments with their generous donations; Weil, Gotshal & Manges’ superior pro bono legal counsel; DESA Unicum, which tirelessly orchestrates our art offerings; Sofitel Warsaw Victoria's delicious catering service; and Mielżyński, which supplies the brilliant welcoming wine. Finally, these exceptional companies are joined by the additional international auctioneering style of Simon de Pury and the sophisticated ambiance of our venue courtesy of the Society for the Encouragement of Fine Arts. On behalf of our board of directors, I bid you all a warm thank you for your participation this evening.

Paula Rewald-Gribbs Chairperson, Supervisory Board Bátor Tábor Foundation Poland


Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

The Society for the Encouragement of Fine Arts

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych łączy historię i współczesność. Jest jedną z najstarszych europejskich organizacji wspierających sztukę. Pierwotnym celem powołanego do życia w 1860 roku stowarzyszenia była promocja polskiej sztuki i artystów w czasach, gdy państwo polskie nie istniało na mapie Europy. Do grona założycieli TZSP należał m. in. znakomity malarz Wojciech Gerson, a członkami Towarzystwa byli wybitni przedstawiciele ówczesnego życia społecznego i kulturalnego, w tym m.in. Henryk Sienkiewicz, Leopold Kronenberg, Feliks Sobański, Julian Fałat, czy Leon Wyczółkowski. TZSP nie tylko tworzyło narodową kolekcję, ale również kształciło kolejne pokolenia miłośników sztuki. Dzięki staraniom Towarzystwa oraz składkom społecznym w 1900 roku powstał gmach Zachęty zaprojektowany przez warszawskiego architekta Stefana Szyllera. Do dziś mieści się tu jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce - Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, która wyrasta z tradycji TZSP.

The Society for the Encouragement of Fine Arts links the past with the present; it is one of the oldest European organizations supporting the arts. The main goal of the Society, first established in 1860, was the promotion and support of Polish art and artists in the time when Poland was not an independent state. Among the founders and members of the Society were the most prominent representatives of Warsaw’s social and cultural life such as the painters Wojciech Gerson, Julian Fałat, Leon Wyczółkowski, the writer Henryk Sienkiewicz, the banker Leopold Kronenberg and the philantropist Feliks Sobański. The Society not only founded a national collection of art, but also made its mark by educating and inspiring generations of art lovers that would later become dedicated visitors of the gallery. One of the most visible achievements of the Society, made possible due to the hard work of the members and generosity of the donors, was the erecting of the Society’s own building in 1900, designed by the Warsaw architect Stefan Szyller. To this day it is the seat of one of the most important Polish art institutions – Zachęta – National Gallery of Art.

Rozwiązane po II wojnie światowej Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało reaktywowane w 1991 roku, a od 2013 ma status organizacji pożytku publicznego. Współczesne TZSP to stowarzyszenie pasjonatów sztuki, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Działalność towarzystwa skupia się m.in. na organizacji spotkań z artystami, wernisaży, oprowadzań kuratorskich, wyjazdów na wystawy i targi sztuki za granicę. Kluczowym celem TZSP jest także realizacja projektów z zakresu edukacji artystycznej m.in. cyklu szkoleń dla nauczycieli „Alfabet sztuki, czyli jak czytać sztukę współczesną?”. Towarzystwo, dzięki finansowemu zaangażowaniu swoich członków i mecenasów, wspiera także galerię Zachęta w zakupach wyjątkowych dzieł do kolekcji. 

The Society was dissolved after the II World War, but reactivated in 1991 and since 2013, it has the status of a public benefit organization. The Society consists of a group of art lovers who want to actively participate in cultural life. The activities of the Society focus on organizing vernissages, meetings with artists, curators’ guided tours, trips to exhibitions and fairs abroad. The main goals of the Society embrace also the implementation of projects connected to artistic education including training sessions for teachers entitled “The alphabet of art - how to understand contemporary art.” The Society, thanks to the financial involvement of its members and patrons, also supports Zacheta Gallery in the acquisition of works for their collection.

Działalność Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych odpowiada na wyzwania współczesności, jednocześnie nie zapominając o swoich historycznych korzeniach. Dlatego tak istotna dla nas jest możliwość wspierania inicjatyw ważnych społecznie, jaką jest niewątpliwie aukcja sztuki współczesnej Fundacji Bátor Tábor, której gospodarzem i partnerem jesteśmy.

The Society for the Encouragement of Fine Arts focuses on the challenges of the present, but looks back into its past. This is why it is so important to support initiatives like the Contemporary Art Auction, organized by the Bátor Tábor Foundation Poland, which we are proud to host.

AGATA WEJCHERT-DWORNIAK Prezes Zarządu Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

AGATA WEJCHERT-DWORNIAK President of the Board The Society for the Encouragement of Fine Arts


O Aukcji

About the Auction

Krótka charakterystyka aukcji Fundacji Bátor Tábor: • 40% wylicytowanej kwoty trafia do artysty. Dzięki takiemu rozwiązaniu gwarantujemy naszym klientom dzieła sztuki o rzeczywistej wartości rynkowej. • Aukcja jest organizowana i przeprowadzana przez renomowane dom aukcyjny • Artyści wybierani są przez jury złożone z uznanych specjalistów w dziedzinie sztuki: liderów czołowych instytucji publicznych i galerii sztuki współczesnej. • Celem aukcji jest zarówno pozyskanie środków finansowych dla Fundacji Bátor Tábor, jak i promocja współczesnej sztuki Europy Środkowej i Wschodniej na profesjonalnym poziomie. • Aukcja jest prestiżowym i uznanym międzynarodowym wydarzeniem, doroczną atrakcją oraz miejscem spotkań najwyższej klasy artystów, profesjonalistów, miłośników sztuki i filantropów.

Unique characteristics of the Bátor Tábor auctions: • 40% of the hammer price goes to the artist. Through this incentive, we seek real market value for the audience. Many of our artists generously donate these proceeds back to the foundation. • The auction is organized and implemented under the guidance of top independent auction house. • Artists are selected by a jury of acknowledged art professionals from leading public institutions and contemporary art galleries. • The auction's dual aim is to raise funds for Bátor Tábor and to promote contemporary Central and Eastern European art on a highly professional level. • The auctions are exclusive and internationally acknowledged events acting as annual meeting points for top artists, art professionals, and a community of art loving and philanthropic people.

Fundacja Bátor Tábor po raz piąty ma zaszczyt zaprosić Państwa na aukcję sztuki współczesnej. Dochody z aukcji zostaną, tradycyjnie już, przeznaczone na główny cel statutowy fundacji, jakim jest organizacja obozów odwagi dla dzieci z chorobami onkologicznymi, jak również, realizowane od zeszłego roku, warsztaty terapeutyczne na oddziałach onkologicznych dwóch warszawskich szpitali (CZD i IMiD). Dzięki zaangażowaniu tak znakomitych galerii, jak: acb Gallery (Budapeszt), BWA Warszawa, Dawid Radziszewski, Exile (Berlin), Fundacja Galerii Foksal, Kasia Michalski, Kisterem (Budapeszt), Le Guern, Leto, Piktogram, Polana Institute, Raster, Stereo, możemy Państwu w tym roku zaproponować wyjątkowe dzieła. Wybrane obiekty dzięki uprzejmości Węgierskiego Instytutu Kultury będzie można oglądać na wystawie przedaukcyjnej w dniach 21 września - 15 października przy ul. Moniuszki 10. W dniu aukcji gości powita Pani Magda Mołek, a galę uświetni recital na wyjątkowym fortepianie Steinway Ferrari Grand.

Once again, the Bátor Tábor Foundation Poland has the pleasure of inviting you to its charity Contemporary Art Auction. Our revenue from the auction is traditionally dedicated to the main statutory objective of the Foundation. First, for Bátor Tábor camp attendance for children affected by cancer and secondly, for therapeutic workshops that were introduced last year as part of our outreach program in oncological departments in two hospitals in Warsaw (the Children’s Memorial Health Institute and the Institute of Mother and Child). Thanks to the dedication of distinguished galleries such as: acb Gallery (Budapest), BWA Warszawa, Dawid Radziszewski, Exile (Berlin), Fundacja Galerii Foksal, Kasia Michalski, Kisterem (Budapest), Le Guern, Leto, Piktogram, Raster, Stereo and Polana Institute we can offer excellent works of art. Selected pieces are available for pre-auction viewing from September 21st to October 15th, at the Hungarian Cultural Institute, ul. Moniuszki 10. The auction is been hosted by Magda Mołek and enriched by a concert on the unique Steinway Ferrari Grand piano.


SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA NASZEGO JURY OUR MANY THANKS TO OUR JURY Łukasz Gorczyca, Raster Agnieszka Jacobson-Cielecka, School of Form, Poznań Michał Kaczyński, Raster Marta Kołakowska, Leto Małgorzata Ludwisiak, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle Agnieszka Tarasiuk, Muzeum Narodowe w Warszawie National Museum in Warsaw Marika Zamojska, Polana Institute

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ FUNDACJI BÁTOR TÁBOR POLSKA SPECIAL THANKS TO THE BOARD MEMBERS OF BÁTOR TÁBOR FOUNDATION POLAND Paula Rewald-Gribbs Artur Gabor Radosław Kudła Katarzyna Kulczyk Péter Küllői Stefan Krieglstein Tomasz Witczak

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA GŁÓWNYCH PARTNERÓW AUKCJI OUR MANY THANKS TO THE MAIN PARTNERS OF THE AUCTION Kulczyk Investments DESA Unicum Dom Aukcyjny / DESA Unicum Auction House Orbis Grupa Hotelowa / Orbis Hotel Group Simon de Pury Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych / The Society for the Encouragement of Fine Arts Weil, Gotshal & Manges


1

Paulina Ołowska (ur./b. 1976, Gdańsk)

W swoich pracach artystka porusza problem związków pomiędzy historycznymi awangardami i teraźniejszością, tworząc swoisty melanż sztuk – wysokiej z użytkową i popularną. Interesuje ją współczesność i aktualność, którą zderza z utopijnymi wizjami z przeszłości, namawiając widza do refleksji nad zapomnianą estetyką i ideologią.

The artist in her work raises issues of the relationship between historical avant-garde and the present, creating a kind of melange of the high, decorative and popular art. She is interested in the present and the topicality, which collides with utopian visions from the past, encouraging the viewer to reflect on the forgotten aesthetics and ideology.

Paulina Ołowska bada procesy przemiany miasta i relacji społecznych w epoce narastającej konsumpcji. W jej pracach często obecna jest postać kobiety. Opowiada o idei kobiety w erze konsumpcji oraz o kobiecie jako obiekcie konsumpcji (przedstawianej jako obiekt lub cel reklamy).

Paulina Olowska examines the processes of city transformations and social relations in an era of growing consumption. Figures of women are often present in her works. She narrates about the concept of women in the era of consumption and women as a subject of consumption (portrayed as an object or a target of advertisement.)

Amoreska

Amoresque

2009 r. gwasz, węgiel/papier, 47 x 35 cm

2009 gouache, charcoal/paper, 47 x 35 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł estymacja: 12 000 – 25 000 zł

start price: 8 000 zł estimate: 12 000 – 25 000 zł

Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal

Courtesy: Fundacja Galerii Foksal


2

Rafał Bujnowski (ur./b. 1974, Wadowice)

Prace Rafała Bujnowskiego nieustannie podejmują dyskusję z podstawowymi właściwościami malarstwa. Artystę interesuje to, do czego w istocie służą nam obrazy, jak funkcjonują w przestrzeni architektonicznej i społecznej, ale również to, w jaki sposób powstają. Ich fenomen polega na nieustannym balansowaniu pomiędzy reprezentacją a jej iluzją.

Rafał Bujnowski’s works tirelessly explore the basic features of the art of painting. He is interested in what paintings are truly used for, how they function in architectural and social space and how they are created. Their phenomenon consists in the fact that they continuously veer between the representation and its illusion.

W najnowszych pracach Bujnowskiego powraca motyw sylwetki ludzkiej, a minimalizm środków malarskich służy tym razem refleksji o egzystencjalnym zabarwieniu. Wykonane tuszem kompozycje z tytułowej serii „Człowiek na drzewie” to opisana najprostszymi środkami plastycznymi metafora uwikłania, ale też swoistego azylu i ukrycia.

In the newest of Bujnowski’s works, one can find the recurring motif of a human silhouette and the minimalistic use of artistic means, designed for existentially tinged reflection. Ink compositions from the series “Human on Tree” are a metaphor which uses primary artistic means and expresses not only embroilment, but also a particular understanding of asylum and hiding place.

Znikająca wśród gałęzi postać niesie w sobie metamalarską treść. Czytelne ślady pędzla to nie tylko zapis procesu konstrukcji obrazu, ale też dokumentacja malarskiej medytacji w poszukiwaniu najbardziej trafnego i wymownego gestu – podstawowego znaku komunikacji międzyludzkiej.

A figure disappearing between tree branches carries a meta-painting meaning. Clear brush trails are not only a record of the process of a painting construction, but also a documentation of an artistic meditation in the search for the most accurate and meaningful gesture, a basic sign of human communication.

Człowiek na drzewie 5

Man on Tree 5

2016 r. tusz/papier, 100 x 70 cm sygnowany i datowany na odwrociu: 'Bujnowski / 2016'

2016 ink/paper, 100 x 70 cm signed and dated on the reverse: 'Bujnowski / 2016'

cena wywoławcza: 6 000 zł estymacja: 7 000 – 15 000 zł

start price: 6 000 zł estimate: 7 000 – 15 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster


3

Dorota Buczkowska (ur./b. 1971, Warszawa)

Dorota Buczkowska to artystka wszechstronna; maluje, rysuje, fotografuje oraz rzeźbi. Zajmuje się tematyką związaną z postrzeganiem rzeczywistości oraz procesami dotyczącymi czasu i materii, które przedstawia w metaforyczny, czasem zabarwiony poetycką subtelnością, sposób.

Dorota Buczkowska is a multidisciplinary artist, using painting, drawing, photography and sculpture in her practice. She deals with subjects related to the perception of reality and with processes connected to time and matter qualities, which she depicts in a metaphorical way, sometimes tinged with poetic subtlety.

Buczkowska tworzy abstrakcyjne kompozycje, w których uwagę zwracają: światło, gęsta malatura, eksperymenty z kolorem. Mimo tego, że prace artystki nie są przedstawiające, odnoszą się do motywów związanych z fizyczną rzeczywistością. Czujne oko znajdzie w nich kawałki realnego świata – gęste listowie, stojące krzesło, słoneczne promienie – przefiltrowane przez widzenie i język artystki, zestawione ze swadą i fantazją.

Buczkowska creates abstract works of art, using light, thick paint layers and experimenting with color. Although her works are not depictive, they are related to the motives connected to physical reality. A watchful eye will find some pieces of the real world - thick foliage, a standing chair, sunrays - strained out throughout vision and language of the artist, combined together with zest and fantasy.

Odnajdywanie tych „klocków”, z których Dorota Buczkowska zestawiła abstrakcyjne kompozycje, to przyjemność i wyzwanie.

Discovering the puzzle pieces, that Dorota Buczkowska used to make her abstractive creations, is pleasant, but also challenging.

Z cyklu "Śniadania", Bez tytułu

From the series "Breakfasts," Untitled

2017 r. olej/płótno, 47 x 61 cm

2017 oil/canvas, 47 x 61 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł estymacja: 7 000 – 10 000 zł

start price: 4 500 zł estimate: 7 000 – 10 000 zł


4

Maurycy Gomulicki (ur./b. 1969, Warszawa)

Gomulicki uwielbia polską porcelanę z lat 50. i 60. Sam ma jej sporą kolekcję, którą sfotografował, tworząc serię zdjęć zatytułowaną „Modern Forest” w roku 2009. Różnorodna twórczość artysty ma swoje źródło w szeroko pojętej pop-kulturze. W swoich działaniach artysta konsekwentnie podważa głęboko zakorzenione poczucie estetyki łamiąc granice między kulturą niską i wysoką. Fascynują go te zjawiska, których znaczenie zmienia się w zależności od kontekstu kulturowego.

Gomulicki adores polish porcelain from ‘50s and ‘60s. He has a pretty impressive collection, which he was documenting in 2009 as a series of photographs intitled “Modern Forest.” The artist's diverse work has its origins in widely understood pop culture. In his artistic activities, he consistently undermines a deeply rooted sense of aesthetics breaking the boundaries between low and high culture. He is fascinated by those phenomena whose significance varies according to cultural context.

Artysta, projektant, fotograf, kolekcjoner i antropolog kultury popularnej. Hedonista konsekwentnie propagujący kulturę rozkoszy. Ukończył Wydział Grafiki warszawskiej ASP (dyplom z grafiki warsztatowej z aneksem malarskim). Studia kontynuował na Universitat de Barcelona, w Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie oraz w Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes w Meksyku.

Artist, designer, photographer, collector and anthropologist of pop culture; he is the hedonist consistently promoting the culture of delights. Graduated from the faculty of Graphic Design in Academy of the Fine Arts in Warsaw (diploma in graphics workshop with a minor in painting). He has attended continuing studies at the University of Barcelona, Nuova Accademia di Belle Arti in Milan and Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes in Mexico.

Modern Forest #2

Modern Forest #2

ed. 1/5 + 2AP, 2012 r. lambda silver/dibond, plexi, 80 x 120 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MODERN FOREST#2 | 1/5 + 1EA | [sygnatura] 2012'

ed. 1/5 + 2AP, 2012 lambda silver/dibond, plexiglass, 80 x 120 cm signed, dated and described on the reverse: 'MODERN FOREST#2 | 1/5 + 1EA | [signature] 2012'

cena wywoławcza: 7 000 zł estymacja: 12 000 – 25 000 zł

start price: 7 000 zł estimate: 12 000 – 25 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Leto

Courtesy: Leto


5

Przemek Pyszczek (ur./b. 1985, Białystok)

Twórczość Przemka Pyszczka, jego rzeźby, obrazy i instalacje artystyczne, formalnie i tematycznie nawiązują do postkomunistycznej polskiej architektury.

Przemek Pyszczek has been living and working in Berlin since 2010. His sculptures, paintings and installations deal thematically and formally with Polish architecture in the post-communist era.

W swoich najnowszych pracach Pyszczek skupia się na fenomenie masowego budowania bloków mieszkalnych, a w szczególności na zdobieniu ich fasad oraz elementów konstrukcyjnych, które wpływają również na otoczenie samych budynków.

Following his family’s emigration from Poland to Canada during his childhood and his later studies in the field of architecture in Winnipeg, Pyszczek laid the focus of his recent artistic work on the phenomenon of mass-produced residential blocks, in particular on the embellishment of their facades and building structures, which also extend into the surrounding environment.

Jego zainteresowanie tematem dekonstrukcji tych systemów znalazło ujście w pracy „Facade” (2015), która łączy w sobie analizę formalną i perspektywę autobiograficzną. Artysta odwołuje się do kolorów, form, nietypowych cech wizualnych, ornamentów, struktur graficznych oraz różnych rodzajów materiału, które ponownie łączy, kondensuje i nakłada na siebie tak, aby stworzyć nowe związki oraz konteksty między nimi.

His interest in the deconstruction of these systems is exemplified with the work "Facade" (2015), which deals with a formal analysis that is overlaid with autobiographical aspects. The artist makes references to colors, forms, specific visual features, ornaments, graphic structures and material situations, which he recombines, condenses and overlaps to create new relationships and contexts.

Facade

Facade

2015 r. technika mieszana/płyta, 200 x 200 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PRZEMEK PYSZCZEK | 2015 | "FACADE"'

2015 mixed media/board, 200 x 200 cm signed, dated and described on the reverse: 'PRZEMEK PYSZCZEK | 2015 | "FACADE"'

cena wywoławcza: 22 000 zł estymacja: 30 000 – 50 000 zł

start price: 22 000 zł estimate: 30 000 – 50 000 zł


6

Agata Bogacka (ur./b. 1976, Warszawa)

Agata Bogacka zajmuje się głównie malarstwem, ale również rysunkiem, fotografią, tworzy obiekty i instalacje. Bogacka rozpoczęła od obrazów figuratywnych, charakterystycznych, linearnych postaci na dużych, płaskich tłach. Przez lata jej obrazy stawały się coraz bardziej skomplikowane pod względem kompozycji, malarskie, abstrakcyjne, czasem konceptualne. W ostatnich pracach stosuje unikatowe, zróżnicowane techniki malarskie. Tworzy na granicy pomiędzy abstrakcją i figuracją. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych oraz państwowych, takich jak CSW Zamek Ujazdowski, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Fundacja Sztuki Polskiej ING, Bank Austria Creditanstalt.

Agata Bogacka works mostly as a painter, but she also draws, takes photographs, and designs artistic objects and installations. In the beginning, she created figurative paintings with characteristic linear figures on big, flat backgrounds. Over the years, her paintings became more complicated in terms of composition – more elaborate, abstract, sometimes conceptual. In her recent pieces she employs various unusual painting techniques on the edge of abstraction and figuration. Her paintings can be found in many private and public collections, including the Center for Contemporary Art at Ujazdowski Castle, Zachęta - National Gallery of Art, the National Museum in Gdańsk, the ING Polish Art Foundation and Bank Austria Creditanstalt.

Portrait composition 4

Portrait Composition 4

2016 r. akryl/płótno, 130 x 130 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'AGATA BOGACKA | 2016 | ''PORTRAIT COMPOSITION'' 4'

2016 acrylic/canvas, 130 x 130 cm signed, dated and described on the reverse: 'AGATA BOGACKA | 2016 | ''PORTRAIT COMPOSITION'' 4'

cena wywoławcza: 16 000 zł estymacja: 28 000 - 35 000 zł

start price: 16 000 zł estimate: 28 000 - 35 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Dawid Radziszewski

Courtesy: Dawid Radziszewski Gallery


7

Bartek Materka (ur./b. 1973, Gdańsk)

Malarskie spojrzenie Bartka Materki skierowane jest na wizualne przygody dnia codziennego, ale koncentruje się w znacznym stopniu na tym, jakim deformacjom ulega obraz rzeczywistości w naszej świadomości. Obrazy Materki, powstające na ogół na podstawie własnych fotografii, są analizą aparatu wzrokowego, tego jaki wpływ mają nań współczesne technologie optyczne i metody generowania wizerunków (obraz cyfrowy, telewizyjny, mikroskopowy, kod ASCII). Kolejnym inspirującym artystę wątkiem są deformacje obrazu związane z zaburzeniami neurologicznymi. Nieustannie też pojawia się kwestia emocji związanych z życiem osobistym. Bohaterami obrazów Materki są bowiem na ogół postaci z jego najbliższego otoczenia.

Bartek Materka’s artistic eye is aimed at visual adventures of everyday life, but it concentrates mostly on the deformations the picture of reality undergoes in human consciousness. Created mostly on the basis of his own photographs, his paintings constitute an analysis of the visual apparatus and how it is influenced by modern optical technologies and methods of generating images (digital images, TV images, microscopic images, ASCII code). Moreover, Materka is inspired by the image deformations resulting from neurological disorders. The issues connected with the emotions of private life are also continuously reappearing in his works, as he mostly depicts his friends and family.

Często to właśnie generowane w relacjach z nimi emocje znajdują malarską wizualizację, pod ich wpływem obrazy i wizerunki ulegają zakłóceniu, przebarwieniu, rozjeżdżają się i nakładają na siebie, domagając się różnych perspektyw patrzenia i rozumienia.

Often it is the emotions generated in the relations with them that are artistically visualized in his works. It is under their influence that the pictures and images become distorted, discolored, shifted or multiplied. As a result, one has to adapt various perspectives in order to look at them and to understand them.

Bez tytułu (Tomek)

Untitled (Tomek)

2014 r. olej/płótno, 150 x 150 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'BARTEK MATERKA | 2014 OIL ON CANVAS’

2014 oil/canvas, 150 x 150 cm signed, dated and described on the reverse: 'BARTEK MATERKA | 2014 OIL ON CANVAS’

cena wywoławcza: 16 000 zł estymacja: 28 000 – 35 000 zł

start price: 16 000 zł estimate: 28 000 - 35 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster Gallery


8

Agnieszka Brzeżańska (ur./b. 1972, Gdańsk)

Agnieszka Brzeżańska, choć znana jest głównie jako malarka, używa również innych artystycznych środków wyrazu. Tworzy filmy, fotografuje, a także zajmuje się ceramiką. Obrazy artystki zgłębiają możliwości holistycznego związku natury i sztuki, pracy nad dziełem i jego tworzeniem oraz kontinuum, które stanowi ciało i otaczający je świat.

Brzeżańska is known primarily as a painter, but she works in many mediums, including video, photography and ceramics. Her works explore the possibility of a holistic relationship between nature and art, between the experience of the work and its creation, and an absolute continuity between the body and its relationship to the world around it.

Język i natura, formacje liter i tekstów w obrazach Brzeżańskiej mogą być odczytywane jako sigile, czy też formalnie konstruowane symbole, które wytwarzają określone energie albo zaklęcia. Z konieczności są to osobiste środki komunikacji albo podpisy, działające jako indywidualna narracja artysty, a jednocześnie tworzące swoją własną formalną logikę kompozycji.

Exploring language and nature, the text formations in the paintings might be understood as sigils, or formally constructed symbols that generate particular energies or magical spells. Of necessity they are private lines of communication, or signatures, that work as personal narratives for the artist while at the same time generating their own formal, compositional logic.

NHRM

NHRM

2015 r. olej/płótno, 200 x 150 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'NHRM | A. Brzeżańska | 2015'

2015 oil/canvas, 200 x 150 cm signed, dated and described on the reverse: 'NHRM | A. Brzezańska | 2015'

cena wywoławcza: 28 000 zł estymacja: 35 000 – 50 000 zł

start price: 28 000 zł estimate: 35 000 – 50 000 zł

Dzięki uprzejmości Kasia Michalski Gallery

Courtesy: Kasia Michalski Gallery


9

Przemysław Matecki (ur./b. 1976, Żagań)

Przemysław Matecki, biorąc za punkt wyjścia wydzieliny i śmieci (również w sensie dosłownym) współczesnej kultury wizualnej i materialnej, wytwarza malarskie byty - obrazy, obiekty, instalacje - o wysokim stopniu wyrafinowania. W swoich pracach łączy prasowe zdjęcia i reprodukcje ze szlachetnym, malarskim kamuflażem. Sztuka Mateckiego ma wymiar radykalny i eksperymentalny, bywa wulgarna, flirtuje z pornografią i polityką, by w końcu przeciągnąć złe moce na swoją stronę.

Taking as his point of departure the excrements and garbage (also literally) of contemporary visual and material culture, Matecki produces painterly beings - paintings, objects and installations representing the highest degree of sophistication. In his works, he combines press photographs and reproductions with a noble camouflage. Matecki's art has a radical and experimental nature. Vulgar at times, his works flirt with pornography and politics, only to win (in a somewhat unclear way) the forces of evil over to his side.

Charakterystyczna dla niego jest specyficzna, nieakademicka czułość dla obrazu malarskiego i zarazem kontrkulturowa energia, która sprawia, że jego obrazy - składane z abstrakcyjnej materii farby i z cytatów, z wyrwanych z gazet zdjęć żyją prawdziwym życiem, tu i teraz.

It brings a specific, non-academic sensitivity to the image and, at the same time, a countercultural energy that lets the paintings constructed out of quotations, stencils, torn-out press photos - have a life of their own, here and now.

Bez tytułu (Słońce)

Untitled (Sun)

2016 r. olej, kolaż/płótno, 150 x 150 cm sygnowany i datowany na odwrociu: 'P. MATECKI | 2016'

2016 oil, collage/canvas, 150 x 150 cm signed and dated on the reverse: 'P. MATECKI | 2016'

cena wywoławcza: 25 000 zł estymacja: 35 000 – 50 000 zł

start price: 25 000 zł estimate: 35 000 – 50 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster


10

WOJCIECH BĄKOWSKI

11

(ur./b. 1979, Poznań)

Rysunek z książki "WuEsBe - wiersze i rysunki" wydanej przez Galerię Miejską Arsenał w Poznaniu

Drawing from the book "WuEsBe - wiersze i rysunki" published by The Arsenal City Gallery in Poznan

2006 r. marker/folia transparentna, 7,5 x 10 cm sygnowany na odwrociu: 'WB 06'

Aleksandra Waliszewska (ur./b. 1976, Warszawa)

Bez tytułu (W las)

Untitled (Into the Woods)

2006 marker/transparent foil, 7.5 x 10 cm signed on the reverse: 'WB 06'

technika mieszana/karton, 35 x 25 cm sygnowany na odwrociu: 'Waliszewska'

mixed media/cardboard, 35 x 25 cm signed on the reverse: 'Waliszewska'

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 4 000 – 7 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 4 000 – 7 000zł

cena wywoławcza: 2 400 zł estymacja: 4 000 – 8 000 zł

start price: 2 400 zł estimate: 4 000 – 8 000zł

Dzięki uprzejmości Galerii Stereo

Courtesy: Stereo

Dzięki uprzejmości Galerii Leto

Courtesy: Leto


12

Tomasz Kręcicki

13

(ur./b. 1990, Żary)

Stachu Szumski (ur./b. 1992, Gdańsk)

Nosy

Noses

Konstruktywizm bezrefleksyjny

Unreflective Constructivism

2015 r. olej/płótno, 40 x 40 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'T. KRĘCICKI | ''NOSY'' | 2015 |(…)'

2015 oil/canvas, 40 x 40 cm signed, dated and described on the reverse: 'T. KRECICKI | ''NOSY'' | 2015 |(…)'

2016 r. akryl/płótno, 130 x 100 cm sygnowany na odwrociu: 'S. SZUMSKI'

2016 acrylic/canvas, 130 x 100 cm signed on the reverse: 'S. SZUMSKI'

cena wywoławcza: 2 000 zł estymacja: 3 500 – 5 000 zł

start price: 2 000 zł estimate: 3 500 – 5 000 zł

cena wywoławcza: 6 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000 zł

start price: 6 000 zł estimate: 10 000 – 15 000zł

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster

Dzięki uprzejmości Polana Institute

Courtesy: Polana Institute


14

Cyryl Polaczek

15

(ur./b. 1989, Zielona Góra)

Karolina Jabłońska (ur./b. 1991, Niedomice)

Twarz

Face

Autoportret w wodzie

Self-portrait in Water

2016 r. olej/płótno, 50 x 40 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Cyryl Polaczek | 2016 | twarz'

2016 oil/canvas, 50 x 40 cm signed, dated and described on the reverse: 'Cyryl Polaczek | 2016 | twarz'

2015 r. olej/płótno, 70 x 50 cm sygnowany i datowany na odwrociu: 'K. Jabłońska | 04.15'

2015 oil/canvas, 70 x 50 cm signed and dated on the reverse: 'K. Jabłonska | 04.15'

cena wywoławcza: 2 000 zł estymacja: 3 000 – 5 000 zł

start price: 2 000 zł estimate: 3 000 – 5 000 zł

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 4 000 – 7 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 4 000 – 7 000 zł


16

Tadeusz Kalinowski

17

Robert Maciejuk (ur./b. 1965, Biała Podlaska)

(1909 - 1997)

Z serii "Maski", Bez tytułu

From the series "Masks," Untitled

Z serii "Ceremonie", Motyw kubistyczny

From the series "Ceremonies," Cubist Motif

1978 r. akryl/płótno, 65 x 55 cm sygnowany i datowany na odwrociu: 'TADEUSZ | KALINOWSKI | 1978'

1978 acrylic/canvas, 65 x 55 cm signed and dated on the reverse: 'TADEUSZ | KALINOWSKI | 1978'

2015 r. olej/płótno, 60 x 53 cm

2015 oil/canvas, 60 x 53 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000 zł

start price: 8 000 zł estimate: 10 000 – 15 000 zł

cena wywoławcza: 4 500 zł estymacja: 7 000 – 12 000 zł

start price: 4 500 zł estimate: 7 000 – 12 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Le Guern

Courtesy: Le Guern


18

Magdalena Karpińska

19

(ur./b. 1984, Warszawa)

Katarzyna Przezwańska (ur./b. 1984, Warszawa)

Bez tytułu

Untitled

Bez tytułu

Untitled

2015 r. tempera żółtkowa/płótno, 80 x 100 cm sygnowany i datowany na odwrociu: 'MAGDALENA KARPIŃSKA '2015'

2015 egg tempera/canvas, 80 x 100 cm signed and dated on the reverse: 'MAGDALENA KARPINSKA '2015'

2015 r. akryl/płyta, 72 x 58 cm sygnowany i datowany na odwrociu: 'KATARZYNA | PRZEZWAŃSKA | 2015'

2015 acrylic/board, 72 x 58 cm signed and dated on the reverse: 'KATARZYNA | PRZEZWANSKA | 2015'

cena wywoławcza: 6 000 zł estymacja: 7 000 – 10 000 zł

start price: 6 000 zł estimate: 7 000 – 10 000 zł

cena wywoławcza: 5 000 zł estymacja: 7 000 – 15 000 zł

start price: 5 000 zł estimate: 7 000 – 15 000 zł

Dzięki uprzejmości Polana Institute

Courtesy: Polana Institute

Dzięki uprzejmości Galerii Dawid Radziszewski

Courtesy: Dawid Radziszewski Gallery


20

David Krňanský

21

(ur./b. 1997, Praha, CZ)

Kamil Kukla (ur./b. 1989, Tarnów)

Thumb up

Thumb Up

17YLL

17YLL

2016 r. olej, akryl/płótno, 90 x 70 cm

2016 oil, acrylic/canvas, 90 x 70 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł estymacja: 7 000 – 12 000 zł

start price: 4 500 zł estimate: 7 000 – 12 000 zł

2017 r. olej/płótno, 180 x 180 cm sygnowany i opisany na odwrociu: 'KAMIL | KUKLA | 17YLL'

2017 oil/canvas, 180 x 180 cm signed and described on the reverse: 'KAMIL | KUKLA | 17YLL'

cena wywoławcza: 5 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000 zł

start price: 5 000 zł estimate: 8 000 – 15 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Leto

Courtesy: Leto


22

Cezary Poniatowski

23

(ur./b. 1987, Olsztyn)

Alex Urban (ur./b. 1978, Jelenia Góra)

Z cyklu "Bohater", Bez tytułu

From the series "Hero," Untitled

Włosy

Hair

2012 r. akryl/płótno, 82 x 60 cm sygnowany i datowany na odwrociu: '2012 | C. Poniatowski'

2012 acrylic/canvas, 82 x 60 cm signed and dated on the reverse: '2012 | C. Poniatowski'

2016 r. olej/płótno, 100 x 70 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'hair | alex Urban 2016'

2016 oil/canvas, 100 x 70 cm signed, dated and described on the reverse: 'hair | alex Urban 2016'

cena wywoławcza: 7 000 zł estymacja: 8 000 – 13 000 zł

start price: 7 000 zł estimate: 8 000 – 13 000 zł

cena wywoławcza: 5 500 zł estymacja: 7 000 – 15 000 zł

start price: 5 500 zł estimate: 7 000 – 15 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Piktogram

Courtesy: Piktogram

Dzięki uprzejmości Galerii Leto

Courtesy: Leto


24

Duet Bracia

25

(ur./b. 1972, Warszawa)

(od/since 2011)

Z serii "Trzy prace Martina Creed'a (Rzeczy, Uczucia, Bracia)" Bracia.

From the series "Three Works by Martin Creed (Things, Feelings, Brothers)" Brothers.

2017 r. neon, 15 x 83 cm

2017 neon, 15 x 83 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł estymacja: 7 000 – 10 000 zł

start price: 4 500 zł estimate: 7 000 – 10 000 zł

Zdjęcie: Bartosz Górka

Photos courtesy: Bartosz Górka

Arkadiusz Wolski

Bez tytułu (3 kumpli)

Untitled (Three Buddies)

2017 r. aluminium malowane, 90 x 130 cm sygnowany i datowany na odwrociu: 'Arek Wolski | 2017'

2017 painted aluminium, 90 x 130 cm signed and dated on the reverse: 'Arek Wolski | 2017'

cena wywoławcza: 10 000 zł estymacja: 20 000 – 30 000 zł

start price: 10 000 zł estimate: 20 000 – 30 000 zł


26

MARTIN KOHOUT

27

MARCIN RUSAK (ur./b. 1987, Warszawa)

(ur./b. 1984, Praha, CZ)

Mongolia-Deutschland

Mongolia-Deutschland

Perishable Vase III

Perishable Vase III

2016 r. assamblage/drewno, 55 x 73 x 7 cm

2016 assemblage/wood, 55 x 73 x 7 cm

2016 r. przetworzone odpady z kwiatów, szelak, żywica drzewna, mąka, wosk pszczeli, stal, nikiel, brąz, 40 x 22 x 22 cm

2016 processed flower waste, shellac varnish, resin, flour, beeswax, steel, nickel, bronze, 40 x 22 x 22 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł estymacja: 12 000 – 20 000 zł

start price: 9 000 zł estimate: 12 000 – 20 000 zł

cena wywoławcza: 18 000 zł estymacja: 25 000 – 35 000 zł

start price: 18 000 zł estimate: 25 000 – 35 000 zł

Dzięki uprzejmości Exile Gallery

Courtesy: Exile


28

Malafor

29

(od/since 2004)

Oskar Zięta (ur./b. 1975, Zielona Góra)

Kostka

Brick

Steel-in-rotation (prototyp)

Steel-in-Rotation (prototype)

2016 r. PCV/MDF, 60 x 83 x 37 cm

2016 PCV/MDF, 60 x 83 x 37 cm

inox polerowany, 50 x 75 x 58 cm

polished inox, 50 x 75 x 58 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 5 000 – 10 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 5 000 – 10 000 zł

cena wywoławcza: 4 500 zł estymacja: 7 000 – 10 000 zł

start price: 4 500 zł estimate: 7 000 – 10 000 zł


30

Paweł Grobelny

31

(ur./b. 1979, Poznań)

Beza Projekt (od/since 2002)

Stolik In-Quatro, prototyp

In-Quatro Table, prototype

Stolik marmurowy

Marble table

2014 r. stal malowana proszkowo, blat z białego marmuru 52 x 32,5 x 32,5 cm

2014 powder-coated steel, white marble table top, 52 x 32.5 x 32.5 cm

marmur, szkło, drewno, 47 x 67 x 42 cm

marble, glass, wood, 47 x 67 x 42 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł estymacja: 2 000 – 4 000 zł

start price: 1 200 zł estimate: 2 000 – 4 000 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł estymacja: 2 000 – 4 000 zł

start price: 1 500 zł estimate: 2 000 - 4 000 zł


32

Agnieszka Bar

33

(ur./b. 1982, Sudety) Z serii "Frozen", Frozen Vase

From the series "Frozen," Frozen Vase

2017 r. szkło dmuchane do formy drewnianej i mrożone, 43 x 18 x 18 cm sygnowany i datowany na podstawie: 'Agnieszka Bar 2017'

2017 blown glass formed in wood and frozen, 43 x 18 x 18 cm signed and dated on the base: 'Agnieszka Bar 2017'

cena wywoławcza: 1 000 zł estymacja: 1 500 – 3 000 zł

start price: 1 000 zł estimate: 1 500 – 3 000 zł

Zuzanna Czebatul (ur./b. 1986, Międzyrzecz)

Wybrzeża obfitości XI

Shores of Abundance XI

2017 r. szkło akrylowe, farba aerozolowa, 42 x 42 x 11 cm

2017 acrylic glass, spray paint, 42 x 42 x 11 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł estymacja: 9 000 – 12 000 zł

start price: 7 000 zł estimate: 9 000 – 12 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Piktogram

Courtesy: Piktogram


34

Marek Cecuła

35

(ur./b. 1944, Kielce)

Malwina Konopacka (ur./b. 1982, Warszawa)

Construct #3

Construct #3

Z serii "La cite", wazon i talerz OKO

From the series "La Cite," vase and plate OKO

2017 r. porcelana, kalka ceramiczna, 41 x 30 x 18 cm sygnowany na podstawie: 'Ćmielów Design Studio | Marek Cecuła'

2017 porcelain, decalcomania, 41 x 30 x 18 cm signed on the base: 'Cmielów Design Studio | Marek Cecuła'

cena wywoławcza: 700 zł estymacja: 1 000 – 2 000 zł

2017 r. ceramika szlachetna, wazon: 42 x 19 cm, talerz: średnica 30 cm sygnowany na podstawie: '[pieczęć autorska] | No 1/I La Cite | MK | WZÓR'

2017 advanced ceramics, vase: 42 x 19 cm, plate: 30 cm diameter signed on the base: '[artist’s stamp] | No 1/I La Cite | MK | WZOR'

start price: 700 zł estimate: 1 000 – 2 000 zł

cena wywoławcza: 1 400 zł estymacja: 2 000 – 3 000 zł

start price: 1 400 zł estimate: 2 000 – 3 000 zł

100 % wylicytowanej kwoty na rzecz Fundacji

100% donation to Bátor Tábor Polska


36

Jan Tomza-Osiecki

37

(ur./b. 1985, Warszawa)

Alicja Patanowska (ur./b. 1983, Starogard Gdański)

Z serii "GIBS", Head 2

From the series "GIBS," Head 2

STRATUM Blue

STRATUM Blue

2016 r. farba, klej/płyta, 65 x 46 x 36 cm

2016 paint, glue/board, 65 x 46 x 36 cm

2016 r. porcelana ręcznie toczona; szkło dmuchane, barwione, formowane z ręki, 30 x 10 x 10 cm sygnowany na podstawie: 'A 2016'

2016 hand-rolled porcelain; tinted, hand-formed blown glass, 30 x 10 x 10 cm signed on the base: 'A 2016'

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 6 000 – 8 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 6 000 – 8 000 zł

cena wywoławcza: 2 000 zł estymacja: 3 000 – 6 000 zł

start price: 2 000 zł estimate: 3 000 – 6 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster


38

Olaf Brzeski

39

Krzysztof M. Bednarski (ur./b. 1953, Kraków)

(ur./b. 1975, Wrocław)

Broń ostateczna

Ultimate Weapon

1 i 1/2 Marksa

1 and 1/2 Marx

3 + 1AP, 2008 r. gips zbrojony, patynowany, dł.: 118 cm sygnowany: 'Olaf Brzeski'

3 + 1AP, 2008 reinforced gypsum, patinaed, l.: 118 cm signed: 'Olaf Brzeski'

cena wywoławcza: 9 000 zł estymacja: 12 000 – 20 000 zł

start price: 9 000 zł estimate: 12 000 – 20 000 zł

2013 r. aluminium polerowane, 38 x 67 x 38 cm sygnowany i datowany na podstawie: 'KM Bednarski | 2013'

2013 polished aluminium, 38 x 67 x 38 cm signed and dated on the base: 'KM Bednarski | 2013'

cena wywoławcza: 24 000 zł estymacja: 36 000 – 48 000 zł

start price: 24 000 zł estimate: 36 000 – 48 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster


40

Maciej Gąsienica Giewont

41

(ur./b. 1974, Zakopane)

Z cyklu: "Madej 05"

From the series: "Madej 05"

2017 r. dąb, 15,5 x 64,5 cm sygnowany, datowany i opisany na podstawie: 'GIEWONT | '17 | MADEJ 05'

2017 oak, 15.5 x 64.5 cm signed, dated and described on the base: 'GIEWONT | '17 | MADEJ 05'

cena wywoławcza: 2 000 zł estymacja: 3 500 – 4 500 zł

start price: 2 000 zł estimate: 3 500 – 4 500 zł

Tamás Kaszás (ur./b. 1976, Dunaújváros, HU)

Gniazdo 6D

Nest 6D

2016 r. drewno, klej, 70 x 50 x 45 cm sygnowany, datowany i opisany na podstawie: 'Kaszás | Tamás | ODUGO | 6D | 2016'

2016 wood, glue, 70 x 50 x 45 cm signed, dated and described on the base: 'Kaszas | Tamas | ODUGO | 6D | 2016'

cena wywoławcza: 6 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000 zł

start price: 6 000 zł estimate: 10 000 – 15 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Kisterem

Courtesy: Kisterem


42

Zbigniew Rogalski

43

(ur./b. 1974, Dąbrowa Białostocka)

Jan Smaga (ur./b. 1974, Warszawa)

Z cyklu "Neony" (Open)

From the series "Neon Signs" (Open)

Bez tytułu (pies)

Untitled (Dog)

ed. 3 + 1 AP, 2009 r. fotografia barwna, 49 x 70 cm (w świetle passepartout)

ed. 3 + 1 AP, 2009 color photography, 49 x 70 cm (excluding mat)

2007 r. wydruk archiwalny atramentowy/papier archiwalny matowy, 80 x 100 cm

2007 vintage print/archive matte paper, 80 x 100 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł estymacja: 7 000 – 15 000 zł

start price: 4 500 zł estimate: 7 000 – 15 000 zł

cena wywoławcza: 5 500 zł estymacja: 8 000 – 15 000 zł

start price: 5 500 zł estimate: 8 000 – 15 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster


44

Marta Hryniuk

45

(ur./b. 1991, Warszawa)

Tadeusz Rolke (ur./b. 1929, Warszawa)

(In the end) Ghosts run out of memory

(In the End) Ghosts Run out of Memory

Warszawa, Jadwiga Grabowska

Warsaw, Jadwiga Grabowska

ed. 1/5, 2016 r. wydruk cyfrowy/dibond, 95 x 69 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'MARTA HRYNIUK | ''(IN THE END) GHOSTS RUN | OUT OF MEMORY" | ED 1/5 | 2016'

ed. 1/5, 2016 digital print/composite panel, 95 x 69 cm signed, dated and described on the reverse: 'MARTA HRYNIUK | ''(IN THE END) GHOSTS RUN | OUT OF MEMORY" | ED 1/5 | 2016'

1967/2010 archiwalny wydruk atramentowy, 45 x 45 cm

1967/2010 vintage ink print, 45 x 45 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł estymacja: 6 000 – 10 000 zł

start price: 4 500 zł estimate: 6 000 – 10 000 zł

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 5 000 – 7 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 5 000 – 7 000 zł Dzięki uprzejmości Galerii Le Guern

Courtesy: Le Guern


46

Igor Omulecki

47

(ur./b. 1973, Łódź)

Anna Orłowska (ur./b. 1986, Opole)

Krzak

Bush

Hedge Maze (Winckler’s garden)

Hedge Maze (Winckler’s Garden)

ed. 1AP/5 + 1AP, 2013 r. wydruk atramentowy/papier archiwalny matowy, 65 x 50 cm

ed. 1AP/5 + 1AP, 2013 ink print/archive matte paper, 65 x 50 cm

ed. 1/5, 2016 r. wydruk pigmentowy/papier archiwalny matowy, dibond, 120 x 90 cm

ed. 1/5, 2016 inkjet print/ archive matte paper, dibond, 120 x 90 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł estymacja: 5 000 – 7 000 zł

start price: 4 500 zł estimate: 5 000 – 7 000 zł

cena wywoławcza: 4 000 zł estymacja: 8 000 – 12 000 zł

start price: 4 000 zł estimate: 8 000 – 12 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Piktogram

Courtesy: Piktogram


48

Mateusz Kula

49

(ur./b. 1983, Kraków)

Z serii "Osad", Bez tytułu

From the series "Sediment," Untitled

2010 r. druk/papier ilford mat 265 g, 70 x 100 cm

2010 print//ilford matte paper 265 g, 70 x 100 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł estymacja: 2 000 – 4 000 zł

start price: 1 500 zł estimate: 2 000 – 4 000 zł

Joanna Piotrowska (ur./b. 1985, Warszawa)

5128, Rybne, 42 domy

5128, Rybne, 42 Houses

ed 5/5, 2008-2010 r. C-Print, 40,5 x 51 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'edycja | 5 of 5 | 5128 /''Rybne | 42 domy'' | Joanna Piotrowska'

ed. 5/5, 2008-2010 C-Print, 40.5 x 51 cm signed, dated and described on the reverse: 'edycja | 5 of 5 | 5128 /''Rybne | 42 domy'' | Joanna Piotrowska'

cena wywoławcza: 2 800 zł estymacja: 4 000 – 6 000 zł

start price: 2 800 zł estimate: 4 000 – 6 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Dawid Radziszewski

Courtesy: Dawid Radziszewski Gallery


50

Yulia Krivich

51

(ur./b. 1988, Dniepr, UA)

Ewa Axelrad (ur./b. 1984, Gliwice)

Z serii "Przeczucie", Secret Place

From the series "Hunch," Secret Place

Bezzapachowe

Inodorous

2014 r. fotografia analogowa, wydruk tuszem pigmentowym/papier bawełniany, 50 x 70 cm

2014 analogue photograph, inkjet print/cotton paper, 50 x 70 cm

2009/2017 r. epsom ultra chrome HDX INK/Hahnemühle Photo Rag 308 gsm, 50 x 70 cm na odwrociu nalepka autorska

2009/2017 epsom ultra chrome HDX INK/Hahnemühle Photo Rag 308 gsm, 50 x 70 cm on the reverse: artist’s sticker

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 4 000 – 6 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 4 000 – 6 000 zł

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 4 000 – 6 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 4 000 – 6 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii BWA Warszawa

Courtesy: BWA Warszawa


52

Imre Bak

53

(1937 - 2015)

(ur./b. 1939, Budapest, HU) Mirroring

Mirroring

ed. 2/20, 1976 r. silkscreen print, 69 x 56 cm sygnowany i datowany p.d.: 'Bak/76'

ed. 2/20, 1976 silkscreen print, 69 x 56 cm signed and dated lower right: 'Bak/76'

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 5 000 – 7 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 5 000 – 7 000 zł

90 % wylicytowanej kwoty na rzecz Fundacji

90% donation to Bátor Tábor Polska

Dzięki uprzejmości Galerii acb

Courtesy: acb Gallery

Stanislav Filko

5th Dimension White Ontologic Transcendence Devoured Everything

5th Dimension White Ontologic Transcendence Devoured Everything

1980/1995 r. farba lateksowa, długopis, druk offsetowy, 60,7 x 42,7 cm sygnowany u dołu: 'FYLKO 1980'

1980/1995 latex paint, pen, offset print, 60.7 x 42.7 cm signed at the bottom: 'FYLKO 1980'

cena wywoławcza: 5 000 zł estymacja: 9 000 – 12 000 zł

start price: 5 000 zł estimate: 9 000 – 12 000 zł

100 % wylicytowanej kwoty na rzecz Fundacji

100% donation to Bátor Tábor Polska


54

Oskar Dawicki

55

(ur./b. 1971, Warszawa)

Zbigniew Libera (ur./b. 1959, Pabianice)

Bez tytułu

Untitled

Bez tytułu

Untitled

2008 - 2017 r. flamaster/papier, 42 x 30 cm

2008 - 2017 felt-tip paint/paper, 42 x 30 cm

2001 r. akwarela/papier, 42 x 59 cm

2001 watercolor/paper, 42 x 59 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł estymacja: 5 000 – 8 000 zł

start price: 3 000 zł estimate: 5 000 – 8 000 zł

cena wywoławcza: 5 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000 zł

start price: 5 000 zł estimate: 10 000 – 15 000zł

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster


56

Dobrawa Borkała

57

(ur./b. 1990, New York)

Alicja Bielawska (ur./b. 1980, Warszawa)

Z cyklu "One", Bez tytułu

From the series "One," Untitled

Z serii "Miejsca"

From the series "Places"

2017 r. skrobanka, drewno, kaolin, tusz/płyta, 50 x 40 cm sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Dobrawa Borkała 2017 z cyklu ONE'

2017 grattage, wood, kaolin, ink/board, 50 x 40 cm signed, dated and described on the reverse: 'Dobrawa Borkala 2017 z cyklu ONE'

2014 r. kolaż, kredka/papier, 50 x 65 cm sygnowany na odwrociu: 'AB 2014'

2014 collage, crayon/paper, 50 x 65 cm signed on the reverse: 'AB 2014'

cena wywoławcza: 1 500 zł estymacja: 2 000 – 4 000 zł

start price: 1 500 zł estimate: 2 000 – 4 000 zł

cena wywoławcza: 2 000 zł estymacja: 3 000 – 5 000 zł

start price: 2 000 zł estimate: 3 000 – 5 000 zł

Dzięki uprzejmości Kasia Michalski Gallery

Courtesy: Kasia Michalski Gallery


58

Tomasz Ciecierski

59

(ur./b. 1945, Kraków)

Janek Simon (ur./b. 1977, Kraków)

Bez tytułu

Untitled

Polyethnic 1

Polyethnic 1

2013 r. olej, pocztówki/płótno, 33 x 53 cm sygnowany i datowany na odwrociu: 'T. Ciecierski | 2013 | oil/foto (pocztówki)'

2013 oil, postcards/canvas, 33 x 53 cm signed and dated on the reverse: 'T. Ciecierski | 2013 | oil/foto (pocztówki)'

ed. 1 + 1 AP, 2016 wydruk z polimerów PLA i PET-G na drukarce 3D domowej roboty, 60 x 28 x 28 cm

ed. 1 + 1 AP, 2016 PLA and PET-G polymer print on a home-made 3D printer, 60 x 28 x 28 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł estymacja: 7 000 – 9 000zł

start price: 4 000 zł estimate: 7 000 – 9 000 zł

cena wywoławcza: 8 000 zł estymacja: 10 000 – 18 000 zł

start price: 8 000 zł estimate: 10 000 – 18 000 zł

Dzięki uprzejmości Galerii Le Guern

Courtesy: Le Guern

Dzięki uprzejmości Galerii Raster

Courtesy: Raster


INDEKS / INDEX

Axelrad Ewa Bak Imre Bar Agnieszka Bąkowski Wojciech Bednarski Krzysztof M. Beza Projekt Bielawska Alicja Bogacka Agata Borkała Dobrawa Brzeski Olaf Brzeżańska Agnieszka Buczkowska Dorota Bujnowski Rafał Cecuła Marek Ciecierski Tomasz Czebatul Zuzanna Dawicki Oskar Duet Bracia Dwurnik Edward Filko Stanislav Gąsienica Giewont Maciej Gomulicki Maurycy Grobelny Paweł Hryniuk Marta Jabłońska Karolina Kalinowski Tadeusz Karpińska Magdalena Kaszás Tamás Kohout Martin

60

51 52 32 10 39 31 57 6 56 38 8 3 2 34 58 33 54 25 60 53 40 4 30 44 15 16 18 41 26

Konopacka Malwina Kręcicki Tomasz Krivich Yulia Krňanský David Kukla Kamil Kula Mateusz Libera Zbigniew Maciejuk Robert Malafor Matecki Przemysław Materka Bartek Ołowska Paulina Omulecki Igor Orłowska Anna Patanowska Alicja Piotrowska Joanna Polaczek Cyryl Poniatowski Cezary Przezwańska Katarzyna Pyszczek Przemek Rogalski Zbigniew Rolke Tadeusz Rusak Marcin Simon Janek Smaga Jan Szumski Stachu Tomza-Osiecki Jan Urban Alex Waliszewska Aleksandra Wolski Arkadiusz Zięta Oskar

Edward Dwurnik (ur./b. 1943, Radzymin)

Tulipany 1

Tulips 1

2015 r. olej/płótno, 40 x 30 cm sygnowany i datowany p.d.: 'E. DWURNIK | 2015'

2015 oil/canvas, 40 x 30 cm signed and dated lower right: 'E. DWURNIK | 2015'

cena wywoławcza: 2 000 zł estymacja: 3 500 – 5 000 zł

start price: 2 000 zł estimate: 3 500 – 5 000 zł

Kontakt w sprawie zleceń / Contact for further purchase information Dom Aukcyjny DESA Unicum Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 34-50, 00-544 Warszawa tel.: (22) 584 95 32, fax: (22) 584 95 26, e-mail: zlecenia@desa.pl

35 12 50 20 21 48 55 17 28 9 7 1 46 47 37 49 14 22 19 5 42 45 27 59 43 13 36 23 11 25 29


REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ

REGULATIONS OF THE CHARITY AUCTION

I. Aukcja objęta niniejszym Regulaminem jest aukcją jednorazową, przeprowadzoną w dniu 18 października 2017 roku podczas Gali w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki przy ul. pl. Małachowskiego 3 w Warszawie. Aukcja ma cel charytatywny, co oznacza, że dochód z aukcji zostanie przeznaczony w części na wsparcie terapii rekreacyjnej dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Aukcja jest przeprowadzana przez Aukcjonera reprezentującego Desa Unicum - Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz Simona de Pury.

I. The auction covered by this Regulation is an auction held on 18th October 2017, during the Gala in the building of Zachęta – the National Gallery of Art, at plac Małachowskiego 3 in Warsaw. The Auction has a charitable purpose, which means that the revenues from the auction shall be used in part to support recreational therapy for children suffering from cancer. The auction shall be carried out by the Auctioneer representing the Desa Unicum - Dom Aukcyjny Sp. z o.o. and Mr. Simon de Pury.

II. Każdy obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu. Do wylicytowanej ceny każdego obiektu nie będzie doliczana żadna dodatkowa opłata dla Nabywcy. Przed licytacją nie pobiera się wadium od Uczestników aukcji. Uczestnictwo w aukcji jest dobrowolne.

II. Each auctioned item has a starting price provided in the catalog. No other additional charges shall be added for the Buyers to the hammer price of each object. No deposit shall be required from the Participants before the auction. Participation in the auction is voluntary.

III. Uczestnictwo w aukcji odbywa się poprzez udział bezpośredni osoby licytującej w trakcie trwania aukcji bądź za pośrednictwem pracownika Domu Aukcyjnego Desa Unicum składając zlecenie telefoniczne. Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed dniem aukcji. Pracownicy Domu Aukcyjnego Desa Unicum połączą się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. Zgłoszenie propozycji cenowej zakupu licytowanego obiektu odbywa się przez potwierdzenie kwoty ogłoszonej przez Aukcjonera poprzez podniesienie numeru aukcyjnego lub ręki przez uczestnika aukcji lub pracownika Domu Aukcyjnego licytującego w imieniu klienta. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest jednoznaczne z zawarciem transakcji z licytantem, który zaoferował najwyższą cenę. W przypadku zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

III. Participation in the auction shall be through presence of a bidding person during the auction or by telephone via a staff member of the Desa Unicum Auction House. Participants who wish to bid by phone, should present their requests at least one day before the auction. A member of the Desa Unicum Auction House staff shall contact the client by phone before the bidding of the selected items starts. The Auction House shall not be liable for a client’s inability to participate in the bidding by telephone, in case of problems with connectivity to the telephone number provided by the client. The notification of purchase price offer for an auctioned item shall be done by confirming the amount announced by the Auctioneer by raising the paddle with an auction number, or by the bidder’s hand or a member of the Auction House staff bidding on behalf of the client. The termination of a bidding shall take place at the moment when the Auctioneer brings down his hammer and it is tantamount to concluding the transaction with a bidder who offered the highest price. In the event of any disputes during the auction, the Auctioneer shall resolve the dispute or put up the item for auction again.

IV. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest dokonanie rejestracji Uczestnika oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w Aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu Aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. Dane osobowe licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego Desa Unicum oraz Fundacji Bátor Tábor Polska. Każdy uczestnik aukcji na zasadzie dobrowolności może wyrazić zgodę na podanie jego nazwy lub nazwiska do wiadomości pozostałych uczestników Aukcji, które nastąpi po jej zakończeniu. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 7 dni po zakończeniu aukcji. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności w gotówce w walucie polskiej, kartami kredytowymi oraz przelewem na rachunki bankowe: 27 1240 6292 1111 0010 6772 6449 PLN; 58 1240 6292 1978 0010 6772 6191 EUR; 78 1240 6292 1787 0010 6772 6263 USD prowadzone w Banku Pekao S.A., Swift: PKOPPLPW. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę z chwilą wpłaty pełnej ceny nabycia na wskazane powyżej konto bankowe. Dom Aukcyjny za zakupione obiekty wystawia na życzenie płatników VAT fakturę VAT-marża. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy w Galerii Desa Unicum przy ul. Marszałkowskiej 34/50 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00 oraz w sobotę w godzinach 11.00 – 16.00..

IV. In order to participate in the auction the Participant shall register and accept this Regulation. Bidding paddles with auction numbers are necessary to authorize participation in the auction. They will be available at the registration desk after completing the form of participation in the auction. A member of the Auction House staff performing the registration shall have the right to ask a registering person to prove their identity (identity card, passport, driving license). Immediately after the Auction, the paddle with the Auction number shall be returned and in the case of a purchase, confirmation of the transaction(s) shall be collected. Personal data of a bidder shall remain the sole property of the Desa Unicum Auction House and the Bátor Tábor Foundation Poland. Each bidder may, on a voluntary basis, agree to reveal their names or surnames to other Auction participants after the end of the Auction. The buyer is obliged to complete purchase any item within 7 days after the Auction. The Auction House accepts cash payments in Polish currency, credit cards and transfers to their bank account numbers: 27 1240 6292 1111 0010 6772 6449 PLN; 58 1240 6292 1978 0010 6772 6191 EUR; 78 1240 6292 1787 0010 6772 6263 USD held at the Bank Pekao S.A., Swift: PKOPPLPW. Ownership of the purchased item shall be passed to the Purchaser upon full payment of the hammer price to the bank account or by other means indicated above. On request of the VAT payers, the Auction House will issue a VAT-margin invoice for purchased items. The collection of the auctioned items is possible at the Desa Unicum Gallery at Marszałkowska 34/50 in Warsaw from Monday to Friday, 11:00 – 19:00 and on Saturday 11:00 – 16:00.


Fundacja Bátor Tábor pragnie wyrazić najserdeczniejsze podziękowania nie tylko artystom wymienionym w katalogu, ale również osobom oraz instytucjom, bez których szczodrej pomocy przygotowanie i realizacja aukcji nie byłyby możliwe: Besides the artists included in the catalogue, the Bátor Tábor Foundation would like to express its gratitude to the following people and companies for their help in the preparation and execution of the auction: Bátor Tábor volunteers acb Gallery Imre Bak Bolyki Winery Michał Büthner-Zawadzki, Arctic Paper Polska Jerzy Bombczyński Marek Cecuła Modus Design Simon de Pury Artur Dumanowski Natanael Filipowicz, N-Formative Fundacja Galerii Foksal Galeria BWA Warszawa Galeria Dawid Radziszewski Galeria Le Guern Galeria Leto Galeria Raster Galeria Stereo Bartosz Górka Marcel Kaczmarek Kisterem Gallery Zofia Koźniewska Krzysztof Madelski Martyna Merkis Kasia Michalski Gallery Robert Mielżyński Magda Mołek Małgorzata Piątkowska, G Fiore Piktogram Katarzyna Piskorczyk Polana Institute Urszula Przepiórka Roman Rewald Steinway & Sons Piotr Szafran Sławomir Wąsowski, Chromapress Węgierski Instytut Kultury Juliusz Windorbski Aneta Wierzbowska Roman Zubal

Wydrukowano na Amber Graphic 120g/m2


5. Contemporary Art Auction

Aukcja Sztuki Wspรณlczesnej

Fundacja Bรกtor Tรกbor Polska ul. Krucza 24/26, 00-526 Warsaw, Poland NIP/Tax ID Number: 5252469905 KRS/Register Number: 0000342855 Bank Zachodni WBK

Nr konta/Account number: 02 1090 1056 0000 0001 1347 5847 SWIFT: WBKPPLPP IBAN: PL02109010560000000113475847 e-mail: info@batortabor.pl www.batortabor.pl

Bator Tabor Polska

Catalogue 2017  

The Catalogue of the Bator Tabor 5th Contemporary Art Auction

Catalogue 2017  

The Catalogue of the Bator Tabor 5th Contemporary Art Auction

Advertisement