Page 1

Tel: 080 33 39 | +386 597 100 85 Fax: +386 597 100 86

CENIK STORITEV CENIK STORITEV IN VZDRŽEVANJA Veljaven od 01. 01. 2008 Vrsta storitvenega dne

Incident (uporabniško vprašanje z daljinskim reševanjem do 30 minut)

Svetovalni dan A (zelo zahtevna dela)

Opisi aktivnosti

primerov

daljinska pomoč - odgovori na vprašanja uporabnikov s področja uporabe, migracije, upravljanja, združljivosti, funkcionalnosti in uporabniškega prilagajanja (customization) aplikacije oziroma sistemskega okolja sistemska analiza in načrtovanje, prototipiranje, izobraževanje, izdelava enostavnih strokovnih gradiv

Cena EUR/SIT

Cena na uro EUR/SIT

Cena na dan EUR/SIT

Cena na dan EUR/SIT

Osnovna cena

Kratkoročna pogodbena razmerja

Trajnejša pogodbena razmerja

Strateška pogodbena razmerja

-5%

-10%

-15%

284 EUR

270 EUR

68.000,00 SIT

64.600,00 SIT

255 EUR 61.200,00 SIT

241 EUR 57.800,00 SIT

267 EUR

254 EUR

240 EUR

227 EUR

64.000,00 SIT

60.800,00 SIT

57.600,00 SIT

54.400,00 SIT

240 EUR 57.600,00 SIT

228 EUR 54.720,00 SIT

216 EUR 51.840,00 SIT

204 EUR 48.960,00 SIT

125 EUR 30.000,00 SIT

119 EUR 28.500,00 SIT

112 EUR 27.000,00 SIT

106 EUR 25.500,00 SIT

3.500,00 SIT

35 EUR 8.500,00 SIT

sistemska administracija, namestitev sistemskega okolja, aplikacije, podatkovne baze

33 EUR 8.000,00 SIT

Strokovni dan C (strokovna dela)

programiranje, kodiranje, dokumentiranje programskih rešitev, priprava in oblikovanje uporabniške dokumentacije, poslovno skrbništvo, oblikovanje uporabniških vmesnikov

30 EUR 7.200,00 SIT

splošna servisna strojno-tehnična dela, pisarniško administrativna dela, testiranja, ostala pomožna dela in opravila

Cena na dan EUR/SIT

15 EUR

Svetovalni dan B (zahtevna dela)

Delovni dan D (pomožna dela in opravila)

Cena na dan EUR/SIT

21 EUR 5.000,00 SIT

Srđan Mahmutović s.p., Osenjakova 14, 1000 Ljubljana Davčna št: SI35588420 TRR: 02056-1156548597 www.spletnik.si

-1-

Cenik storitev Spletnik  

Podroben ampak že nekoliko zastarel cenik

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you