Page 109

Helly Hansen Workwear redningsvester 150 N og 275 N Redningsvestene snur brukeren på ryggen i vannet, og gir tilstrekkelig støttenivå for diverse bruk i åpent farvann og ved høy sjø. Redningsvestene gir en oppdrift som er tilstrekkelig til å snu de fleste brukere (testet på brukere med badetøy i henhold til 12402) til en stilling hvor munnen har et definert fribord over vannflaten, også når brukeren er bevisstløs. ISO 12402 gir retningslinjer om utforming og bruk av personlig flyteutstyr (PFU) for personer som driver med aktiviteter i forbindelse med arbeid eller fritid i eller i nærheten av vann. PFU som produseres, velges og vedlikeholdes etter denne standarden, skal gi rimelig sikkerhet mot drukning for en person som ligger i vannet. Helly Hansen Workwear selger PFU som ikke krever inngrep fra brukeren (automatisk PFU). Dette er beregnet på aktiviteter hvor brukeren risikerer å havne i vannet ufrivillig, mens PFU som krever at brukeren griper inn, f.eks. manuelt oppblåsbart PFU, kun bør benyttes dersom brukeren mener at det vil være nok tid til å få full oppdrift, eller dersom det er hjelp i nærheten. Brukeren skal i hvert enkelt tilfelle kontrollere at det personlige flyteutstyret er beregnet på den spesifikke anvendelsen. Selv om det personlige flyteutstyret oppfyller kravene til 12402, betyr det ikke at det egner seg for alle situasjoner. Under visse forhold, f.eks. ved høy sjø og bølger, kan bruk av vanntett tøy eller tøy med flere lag, som gir tilsiktet eller på annen måte ekstra oppdrift, eller bruk av utstyr med ekstra vekt, f.eks. verktøybelte, endre egenskapene til det personlige flyteutstyret. Brukeren, eieren og arbeidsgiveren må ta hensyn til dette ved valg av PFU. PFU vil dessuten ikke alltid ha like høy ytelse ved ekstreme temperaturer til tross for at det er fullt godkjent. PFU kan også påvirkes av andre forhold, f.eks. eksponering mot kjemikalier og sveising, noe som kan kreve ytterligere beskyttelse. Brukeren må forsikre seg om at det personlige flyteutstyret ikke vil bli skadet. Den relative mengden av nødvendige inspeksjoner og vedlikehold er en viktig faktor ved valg og bruk av spesifikt PFU. Utstyrets potensielle levetid er ofte avhengig av bruk og oppbevaring, noe som er eierens, brukerens og/eller arbeidsgiverens ansvar. SOLAS. Nivå 275 N Dette nivået er i første rekke beregnet på offshorebruk under ekstreme forhold og av personer som bærer på tungt utstyr og dermed har behov for ekstra oppdrift. Det egner seg også godt ved bruk av tøy som fanger mye luft, og som kan ha en negativ innvirkning på redningsvestens selvopprettingsevne. Kravene til redningsvester på store handelsfartøy reguleres av Den internasjonale skipsfartorganisasjonen (IMO) under SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea). ISO 12402-1 omhandler redningsvester for sjøgående fartøy.

• • •

ISO 12402-3. Nivå 150 N Redningsvester med nivå 150 er beregnet på generell bruk i offshore og ved røffe værforhold som stiller høye krav til ytelse.

EN ISO 14.116. Skyddskläder. Skydd mot hetta och flamma. Material, materialkombinationer och kläder med begränsad flamspridning.

Det er viktig at eieren, brukeren og arbeidsgiveren velger PFU som oppfyller standarden for de forholdene utstyret skal brukes under. PFU skal være korrekt festet når det brukes, for å gi riktig støtte i vannet og la brukeren svømme fritt og aktivt hjelpe seg selv og andre. Ikke noe PFU kan garantere redning, men er ment som et hjelpemiddel for å redusere faren for drukning.

109

Profile for Bates United AS

Helly Hansen katalog N  

Helly Hansen katalog N

Helly Hansen katalog N  

Helly Hansen katalog N

Advertisement