Page 1

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE INDUSTRIEWEG 86-92 MAASSLUIS


HUUR BETREFT Aan de winkelpromenade met voldoende (gratis) parkeergelegenheid in Maassluis is per direct een representatieve winkelruimte/kantoorruimte beschikbaar. Het object is gelegen op een goede zichtlocatie aan de rondweg in Maassluis en is tevens voorzien van een glazen pui over de gehele frontbreedte van 20 meter. De begane grond vloeroppervlakte is ca. 372 m2, terwijl de entresolvloer nog eens 223 m2 winkelvloer/kantooroppervlak betreft. Aan de winkelpromenade zijn diverse retailers gevestigd zoals de Bristol, woonwinkel Florifère, Decorette en Meer Services Elektronica. Op dit moment is het object in gebruik als kantoorruimte. Echter vanwege de omvang is dit object ook uitermate geschikt voor meubelzaken en/of specialisten in keukens, badkamers, vloeren en zonwering. LIGGING EN BEREIKBAARHEID Het object is gelegen aan de winkelpromenade langs de rondweg in Maassluis. Daarmee is het object gunstig gelegen ten opzichte van de rijksweg A4 en A20. Direct aan de overzijde is een bushalte gelegen welke een directe verbinding heeft met het in ontwikkeling zijnde metrostation Maassluis. In de nabij toekomst zal de metroverbinding tussen Hoek van Holland en Rotterdam in werking treden. Langs de gehele winkelpromenade zijn ruim voldoende gratis parkeerplaatsen gelegen. BESCHIKBAAR Het object is per direct beschikbaar. HUURPRIJS De huurprijs bedraagt ₏ 5.790,- per maand excl. BTW. HUURBETALING Per maand vooruit. SERVICEKOSTEN De servicekosten zijn nader overeen te komen. HUURINGANGSDATUM In overleg. HUURTERMIJN Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar. HUUROVEREENKOMST De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld. VOORBEHOUD Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw.


HUURPRIJSHERZIENING Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs. ZEKERHEIDSSTELLING Een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW. OMZETBELASTING Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. BESTEMMING Conform vigerende bestemmingsplan “Kapelpolder” zijn op de locatie de volgende functies toegestaan: - Detailhandel in niet-dagelijkse goederen; - Meubelzaken; - Winkel in keukens/badkamers/vloeren/zonwering/Jacuzzi’s; - Kantoren tot 1.000 m2. COURTAGE Indien er een transactie tot stand wordt gebracht zult u GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn. ALGEMEEN De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. INLICHTINGEN GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting 4e Industriestraat 31, 3133 EK Vlaardingen Telefoon Website E-mail

010 – 248 0220 www.batenburg-bhv.nl info@batenburg-bhv.nl


LOCATIE


FOTO’S


Profile for Batenburg Bedrijfshuisvesting

Brochure Industrieweg 86-92, Maassluis  

Aan de winkelpromenade met voldoende (gratis) parkeergelegenheid in Maassluis is per direct een representatieve winkelruimte/kantoorruimte b...

Brochure Industrieweg 86-92, Maassluis  

Aan de winkelpromenade met voldoende (gratis) parkeergelegenheid in Maassluis is per direct een representatieve winkelruimte/kantoorruimte b...

Advertisement