Page 1

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE HOOGE ZEEDIJK 2 MAASSLUIS


HUUR BETREFT Op bedrijventerrein “De Dijk” langs de Nieuwe-Waterweg in Maassluis komt een representatieve kantoorruimte beschikbaar voor verhuur. Het betreft hierbij een kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping. De kantoorruimte is groot ca. 108 m2 en is bereikbaar via de gemeenschappelijke opgang. De kantoorruimte is volledig gestoffeerd en onder andere voorzien van: -

Verlaagd plafond met lichtarmaturen; Meerdere raampartijen voor natuurlijk lichtinval; Airconditioning; Pantry; Sanitaire voorzieningen; Kabelgoten v.v. data- en elektra aansluitingen.

De kantoorruimte is onder verdeeld in 2 werk- en spreekkamers en is tevens voorzien van een aparte opslag/serverruimte. Uitbreiding optioneel Indien gewenst behoort het tot de mogelijkheden om de kantoorruimte uit te breiden. LIGGING EN BEREIKBAARHEID De kantoorruimte is gelegen aan de Hooge Zeedijk op bedrijventerrein De Dijk. Het bedrijventerrein is in ontwikkeling en is parallel gelegen aan de Vlaardingsedijk te Maassluis. Via de Vlaardingsedijk zijn plaatsen als Maassluis en Vlaardingen goed bereikbaar. Ook is het object gunstig gelegen ten opzichte van de Rijksweg A20. In de nabijheid is station Maassluis gelegen, alwaar binnenkort de metroverbinding langs rijdt. Tevens is de veerpontvebinding Maassluis-Rozenburg in de nabijheid gelegen. BESCHIKBAAR Het object is per direct beschikbaar. HUURPRIJS De huurprijs bedraagt € 995,- per maand excl. BTW en servicekosten. HUURBETALING Per maand vooruit. SERVICEKOSTEN De servicekosten zijn nader te bepalen en omvat onder meer een voorschot voor het gebruik van gas, water en licht. HUURINGANGSDATUM In overleg. HUURTERMIJN Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar. HUUROVEREENKOMST De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015.


VOORBEHOUD Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. HUURPRIJSHERZIENING Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs. ZEKERHEIDSSTELLING Een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW. OMZETBELASTING Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. COURTAGE Indien er een transactie tot stand wordt gebracht zult u GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn. ALGEMEEN De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. INLICHTINGEN GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting 4e Industriestraat 31-33, 3133 EK Vlaardingen Telefoon Website E-mail

010 – 248 0220 www.gwmakelaars.nl / www.batenburg-bhv.nl info@gwmakelaars.nl


LOCATIE


FOTO’S


hooge Zeedijk2  
hooge Zeedijk2  
Advertisement