Page 1

VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE GEORGE STEPHENSONWEG 1 VLAARDINGEN


HUUR BETREFT Op bedrijventerrein de “De Vergulde Hand” in Vlaardingen is op een prominente zichtlocatie een representatieve kantoorruimte, inclusief bedrijfsruimte op de begane grond beschikbaar. Het betreft het object gelegen aan de George Stephensonweg 1 te Vlaardingen en heeft een totale oppervlakte van ca. 218 m2 VVO. Op de begane grond is ca. 52 m2 bedrijfsruimte/showroom gelegen, onder meer voorzien van: - Een elektrische overheaddeur; - Verlichting; - Verwarming d.m.v. een radiator - Loopdeur; - Elektrapunten; - Toilet. De kantoorruimtes op de 1e verdieping is ca. 55 m2 groot, terwijl de oppervlakte op de 2e verdieping ca. 111 m2 bedraagt. De kantoorruimtes zijn voorzien via een trapopgang en zijn zeer luxe ingericht met onder meer: - Kamerindeling; - Verlaagde plafond met lichtarmaturen; - Airconditioning in alle ruimtes; - Grote raampartijen; - Ruim voldoende data- en elektra aansluitingen; - Intercomsysteem; - Verwarming d.m.v. radiatoren; - Pantry; - Toiletten; - Sanitaire voorzieningen. Het getoonde meubilair op de foto’s kan in bruikleen worden gebruikt gedurende de huurperiode. Indien u over eigen meubilair beschikt kan het meubilair worden verwijderd, maar heeft geen invloed op de huurprijs. LIGGING EN BEREIKBAARHEID Het object is gelegen op bedrijventerrein De Vergulde Hand in Vlaardingen. Via de Marathonweg en de Maassluisedijk is de rijksweg A20 binnen enkele autominuten te bereiken. Tevens is station Vlaardingen-West op loopafstand gelegen, alwaar binnenkort de metroverbinding Hoek van Holland-Rotterdam langs rijdt. Recentelijk heeft de gemeente Vlaardingen in samenwerking met de provincie Zuid-Holland de openbare ruimte op het bedrijventerrein aanzienlijk verbeterd. Er is onder meer een dubbele rotonde inclusief spoorwegtunnel aangelegd en de hoofdstructuur van het bedrijventerrein is opnieuw ingericht. Tot slot is een BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) opgericht die onder meer heeft gezorgd voor camerabeveiliging op het bedrijventerrein. PARKEREN Het object beschikt over 6 eigen parkeerplaatsen. Tevens zijn in de directe omgeving ruim voldoende openbare parkeerplaatsen gelegen. BESCHIKBAAR Het object is per direct beschikbaar. HUURPRIJS De huurprijs bedraagt € 2.750,- per maand exclusief BTW.


HUURBETALING Per maand vooruit. SERVICEKOSTEN De servicekosten bedragen € 100,- per maand exclusief BTW en betreft een voorschot voor onder andere: - 2-maandelijkse glasbewassing; - jaarlijkse controle c.v.-installatie; - jaarlijkse controle airconditioning; - periodiek onderhoud terrein en groenvoorziening; - jaarlijkse controle overheaddeur; - 5% administratiekosten over bovengenoemde leveringen en diensten. Huurder is verder zelf verantwoordelijk voor de contracten ten aanzien van het gebruik van gas/water/licht. HUURINGANGSDATUM In overleg. HUURTERMIJN Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijnen zijn in overleg met de eigenaar. HUUROVEREENKOMST De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015. VOORBEHOUD Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het gebouw. HUURPRIJSHERZIENING Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs. ZEKERHEIDSSTELLING Een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief BTW. OMZETBELASTING Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden. BESTEMMING Conform vigerend bestemmingsplan “De Vergulde Hand Oost” is op de locatie bedrijvigheid tot en met categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. COURTAGE Indien er een transactie tot stand wordt gebracht zult u GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn.


ALGEMEEN De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. INLICHTINGEN GW-Batenburg Bedrijfshuisvesting 4e Industriestraat 31, 3133 EK Vlaardingen Telefoon Website E-mail

010 – 248 0220 www.batenburg-bhv.nl info@batenburg-bhv.nl


LOCATIE


FOTO’S


George Stephensonweg 1  
George Stephensonweg 1  
Advertisement