Page 1

EERSTE EDITIE 5 JUNI 2014 THOMAS MORE MECHELEN

www. Basvinckx.wordpress.com

BAS

SHOT TEGEN DISCRIMINATIE NEE!

TEGEN RACISME

“De keuze was eigenlijk heel logisch” - Hamid Riffi

DEBAT

ZWARTE PIET GEOPEND


Colofon EDITO HOOF DR EDAC T EU R Jan-Sebastiaan Vinckx EIN DR EDAC T EU R Sandra Busselot, Erik Roosens R EDAC T IE Jan-Sebastiaan Vinckx VOR MGE V ING Jan-Sebastiaan Vinckx W ER K T EN MEE 1JOUD FOTO’S Jan-Sebastiaan Vinckx COV ER BEEL D Jani Gysels, Johannes Goovaerts OP HE T W EB

basvinckx.wordpress.com

Het zijn een paar van de meeste voorkomende problemen in onze huidige samenleving: racisme en discriminatie. Hoewel vele media deze problematiek reeds hebben aangekaart, is het nog steeds een veel besproken item. Beginnen doen we met een jammerlijke zaak: gaybashing. Verder komen we kort terug op het al dan niet racistisch figuur Zwarte Piet. ‘Shot tegen Discriminatie’, een actie van een Mechels jeugdhuis, zal ook aan bod komen, gevolgd door weetjes over migratie en discriminatie. Afsluiten doen we met een portret van Hamid Riffi, een moslim die voor CD&V opkomt. Een veelbesproken item is het debat rond Zwarte Piet. Enerzijds gaat het een enorm raar gevoel te weeg brengen bij een redelijk aantal kinderen, die niet eens weten wat racisme en discriminatie exact inhoudt. Anderzijds ben ik verheugd dat de Verenigde Naties de zaak serieus opneemt. Racisme en discriminatie is naar mijn mening een vloek op de maatschappij waar zo snel mogelijk een einde aan moet gemaakt worden.

Bas Vinckx

In dit nummer KORT N IEU WS Wolffest verstoord door ‘gaybashing’ Debat Zwarte Piet geopend L A NG N IEU WS Jeugdhuis ROJM organiseert ‘Shot tegen Discriminatie’ W EE T J ES Activiteiten voor ‘50 jaar migratie’ Vier stereotypen over heteroseksuelen ontkracht PORT R E T Hamid Riffi: Hart voor CD&V, toevallig ook moslim FOTOR EPORTAGE Symbolische actie tegen discriminatie C A RTOON VA N DE W EEK De artikels in dit blad zijn geschreven in het kader van van een onderwijsactiviteit voor de bacheloropleiding Journalistiek aan de hogeschool Thomas More te Mechelen.


Wolffest verstoord door gaybashing

Op 2 april ging aan de Haverwerf in Mechelen de eerste editie van Wolffest door, georganiseerd door Project Wolf. Het evenement lokte heel wat jongeren, zo ook Victor Noorts. Wat een mooie namiddag moest worden, werd voor Victor een confrontatie met zijn geaardheid. Toen hij besloot een bezoek te brengen aan een mobiel wc, kwamen enkele jongeren

hem lastigvallen omwille van zijn homoseksualiteit. De jongens van vreemde origine duwden de mobiele wc met Victor er in omver. Zijn been kwam klem te zitten en zijn kleren waren doorweekt. De politie werd snel verwittigd door de organisatie, maar de jongeren waren toen al van het toneel verdwenen.

De Haverwerf waar de jongeman werd belaagd omwille van zijn seksuele geaardheid.

Debat Zwarte Piet geopend De Verenigde Naties eist een verbod op Zwarte Piet in België en Nederland. Volgens Verene Sheperd, het hoofd van de VN-werkgroep die onderzoek doet, is de figuur persoonlijk beledigend. De kritiek van de VN wordt gecounterd door Jozef De Witte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. De Witte stelt dat een verbod eisen een brug te ver is. Anderzijds is het wel een goede zaak om zulk maatschappelijk debat te houden: ‘Soms is het gewoon nodig om oude volksgebruiken in een nieuw kleedje te stoppen.’ Een verbod op Zwarte Piet zou drastische gevolgen hebben, zo stelt De Witte. Maar oude volkstradities in een nieuw kleedje stoppen, kan ook nodig zijn.


Ook in Mechelen zijn er activiteiten over 50 jaar migratie te vinden.


Activiteiten voor ‘50 jaar migratie’ In 2014 wordt het jubileum omtrent de arbeidsmigratie gevierd. Vijftig jaar geleden sloot België overeenkomsten met Turkije en Marokko. De verenigde cultuursector lanceerde ’50 jaar migratie’ om dit te vieren. In België waren het toen de jaren zestig, een gouden tijdperk voor de economie. Door het economische overwicht kwamen we arbeiders te kort. Dit zou de aanleiding worden om in 1964 overeenkomsten te sluiten met Marokko op 17 februari, later ook met Turkije in datzelfde jaar. Met een heuse verhuis van arbeiders als gevolg, gevolgd door hun familie. Ondertussen zijn we vijftig jaar later. De gezinnen zijn geïntegreerd en we leven in een multiculturele samenleving. Wat en waar? Naar aanleiding van de campagne werden er een heleboel activiteiten georganiseerd. Hoewel op 17 februari het akkoord ondertekend werd, gaan het hele jaar door activiteiten doorgaan in België. Zo kan je in Gent op 7 mei terecht bij het Pierkespark Terminus, om 16 uur. Brussel trakteert ons tussen 12 en 22 mei op East is east. Antwerpen organiseert een expo van 28 mei 2014 tot 1 mei 2015. Ook in Gent gaat de expo Straffe Gasten door van 27 april 2014 tot en met 4 januari 2015. Om meer activiteiten terug te vinden, kan je de website Uit in Vlaanderen raadplegen, onder de categorie ’50 jaar migratie’. Fotowedstrijd Het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, het Forum voor Amateurkunsten vzw en het Centrum voor Beeldexpressie vzw houden een wedstrijd, getiteld ‘Thuis. 50 jaar migratie’. Via Facebook moet je een foto opsturen van je favoriet thuisplekje. Een onafhankelijke jury zal oordelen over de winnaars. Er vallen enkele prijzen te winnen, waaronder een reflexcamera van het merk Nikon.

Vier stereotypen over heteroseksuelen ontkracht Iedereen kent het clichébeeld van een homoseksuele man. Ze weten veel van mode, houden er van om te gaan winkelen, zorgen dat ze er goed uitzien en letten veel op hun haar. Zo zijn er nog wel meer te bedenken. De meesten onder ons hebben al de stereotypen in hun hoofd, daarom zal je die hier niet te lezen krijgen. Wat je hier wel te lezen zal krijgen, zijn vijf clichés over heteroseksuele mannen. 1. Complimentjes onder vrienden Een belangrijk cliché dat dient ontkracht te worden, is het complimenteren van andere mannen. Het is een taboe onder mannen, elkaar mooi durven noemen. Maar dit zou mogelijk moeten zijn, zonder dat het met seksuele geaardheid gelinkt wordt. Een man kan zijn mening ook vormen over het eigen geslacht. 2. Graag ‘shoppen’ Nog zo een fout vooroordeel. Veel mannen gaan ook graag winkelen. Helaas vaak vergezeld van hun vriendin of moeder. Toch zijn er veel mannen die ook al eens nieuwe kleren in de kast willen stoppen. Tegenover meisjes hebben we veel minder opties, toch kijken we zeker ook naar merken en stijlen. 3. Om uiterlijk geven Hoewel tegenwoordig het al veel meer aanvaard is, toch fronsen velen nog altijd de wenkbrauwen bij een man die veel moeite steekt in zijn kapsel. Niet enkel vrouwen, maar ook mannen willen er zo verzorgd mogelijk uitzien. Momenteel is make up nog een brug te ver voor vele mannen, de tijd zal uitwijzen hoelang het duurt vooraleer mannen zich wagen aan lippenstift en eyeliner. 4. Dansen Op feestjes danst het mannelijk geslacht, maar om vrouwen te imponeren of door een overvloed aan alcoholische drank. Ballet en jongens, dat botst. De film Billy Elliot was al een sterk voorbeeld om jongens te tonen dat het wél kan, al lokt het vaak nog steeds gelach uit. Mannen horen zich niet te schamen omwille van hun soepele bewegingen en synchronische danspasjes als ze een stap in de wereld zetten.


vRijDaG 25 apRiL 2014

Jeugdhuis ROJM organiseert ‘Shot tegen Discriminatie’ ROJM, voluit Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen, plant op 27 april een voetbaltornooi met de naam ‘Shot tegen discriminatie’. De bedoeling van de organisatie is het uitzenden van een positief signaal van de inzet van het jeugdhuis tegen discriminatie. Met de aanwezigheid van lokale politici van Open VLD, CD&V, Groen!, NV-A, SP.A en PVDA+ telt het tornooi heel wat mooi volk. “Het jeugdhuis wilt een positief signaal geven aan de samenleving en beziet het als een manier om bruggen te slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het thema van de dag is zoals eerder aangegeven ‘discriminatie’ en we zorgen voor sensibiliserende randanimatie, drank en nog een barbecue. Het wordt een fijn moment.” aldus de organisatie van het evenement. The Changemakersproject en ROJM plannen samen de organisatie van een verkiezingstraject. Er zijn tal van acties en vormingen inbegrepen in dit traject en één van die activiteiten is het voetbaltornooi met de symbolische naam ‘Shot tegen Discriminatie’.

 Beide ploegen gaan vol voor de overwinning © Bas vinckx Kansarm heeft geen kleur

‘Er zijn ook veel Vlaamse kansarme jongeren die zich er thuis moeten voelen’ Ham i d R i f f i GEM EEn T E R a a D s Li D c D& v M E c H E LE n

Ploeg inschrijven

Het jeugdhuis heeft al jaren een voetbalplein waar veel jongeren op spelen. Zaterdag zal niet enkel amusement op het menu staan, maar vooral de strijd tegen racisme en discriminatie. Iedereen kan een ploeg inschrijven, dit kan via Sahd Jaballah van ROJM vzw (sahd@rojm.be). Iedereen is ook welkom om als toeschouwer mee te genieten van een mooie zaterdag van tien uur in de voormiddag, tot zes uur in de namiddag.

Gemengde jeugdhuizen

We vroegen Hamid Riffi wat hij vond van de jeugdhuizen in Mechelen, en of er meer onderlinge menging moet zijn: Dat is zeker nodig. Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen doet daar moeite voor. Tot voor kort zaten er uitsluitend Marokkaanse jongeren. Nu zien we meer Syrische, Afrikaanse, en ook Vlaamse jongeren.

“Eigenlijk is het een jeugdhuis voor kansarme jongeren”, gaat Riffi verder. “Kansarm heeft geen kleur. Er zijn ook Vlaamse kansarme jongeren, die moeten zich er ook thuis voelen. ROJM steekt er de laatste jaren enorm veel energie in om iedereen te bereiken. Net zoals andere jeugdhuizen en –bewegingen ook moeite doen om meer toenadering te bieden voor mensen van andere origine. We moeten die toenadering blijven zoeken. Via kanalen moeten we altijd mensen blijven betrekken.”


Hamid Riffi in de Ronda Copyright Bas Vinckx


Hamid Riffi: Hart voor CD&V, toevallig ook moslim In De Ronda, een gezellig restaurant op de Vismarkt, ontmoeten we Hamid Riffi. Een aantal mensen komt hem groeten, al snel blijkt dat hij niet enkel een bekend maar ook geliefd figuur is in de Dijlestad. Naast leraar in het Scheppersinstituut in Mechelen, is hij ook politicus. Als moslim besloot hij jaren geleden om op te komen voor CD&V, mét succes.

“De keuze was eigenlijk heel logisch” Sinds 2006 ben ik gemeenteraadslid voor CD&V. Binnen een anderhalf jaar neem ik een schepenmandaat op. Daarnaast ben ik een praktiserende moslim. Dat houdt bidden en regelmatig naar de moskee gaan in, zoals naar de vrijdagpreek. Het verschil tussen het christendom en de islam is dat veel mensen christen zijn, maar slechts weinigen hebben nog iets te maken met de Kerk. Moslims staan nog steeds dicht bij de Koran. Lange dagen De combinatie van leraar en politicus valt me momenteel heel zwaar. Ik ben heel wat aan het voorbereiden voor mijn schepenmandaat, waaronder het opvolgen van dossiers. Elke avond ben ik bezig met politiek. Van acht uur ‘s ochtend tot vijf of zes uur ‘s avond ben ik leraar. Dan begint mijn politieke leven tot middernacht. Van middernacht tot twee uur ‘s nachts terug school, om dan de dag er na opnieuw te beginnen. Momenteel is het heel zwaar, maar zolang ze thuis niet zagen en het mag, is het niet erg voor mij. Waarom CD&V Eind jaren negentig heb ik meegewerkt bij CD&V aan een onderwijscongres. Toen stond ik al in het onderwijs. Er was in die periode ook al eens een samenwerking tussen VLD en mij, voornamelijk rond fuiven

en het uitgaansleven in Mechelen. In die periode hield Sp.a een werkgroep allochtonen, daar heb ik ook geprobeerd werk in te steken. Ik was eigenlijk op dat moment helemaal niet gekleurd, maar wel overal mee bezig. Iets daarna waren het de verkiezingen in 2000, toen hebben meerdere partijen aan mijn mouw getrokken. Verscheidene daarvan vroegen mij omwille van mijn afkomst. Terwijl bij CD&V twee mensen opkwamen van een andere afkomst. Dan werd ik de derde die mee op de lijst kwam. Daar hadden ze mij niet nodig vanwege mijn afkomst, maar hadden ze mij gevraagd om wie ik ben. Daarmee mijn keuze voor de christendemocraten. Weinig kritiek De combinatie van islam en CD&V kreeg eigenlijk niet veel kritiek. Mensen vinden het eigenaardig. Maar kritiek is er niet geweest, wel de vraag waarom juist CD&V. Eigenlijk is die keuze heel logisch. Ik ben islamitisch opgevoed door mijn ouders. Binnen mijn partij vertrekken de meesten vanuit christelijke waarden. Dat heeft me toch aangetrokken binnen CD&V. Namelijk die christelijke waarden die ze meedragen, die basis, dat is ook wat ik van thuis uit heb meegekregen. Dat ligt dichter bij mij dan bijvoorbeeld het vrijzinnige of het liberale gedachtegoed. Dus voor mij is die keuze zeer logisch.


Deze speler heeft er al vast zin in. Vooraleer het toernooi in gang getrapt wordt, besluit Abdell Fuentes nog even te jongleren. Het kon het publiek alvast smaken.


Onder het goedkeurend oog van Sahd Jaballah, de organisator en scheidsrechter, en Pjotr Kestens, zoon van Tom Kestens, wordt het evenement in goede banen geleid. Het jonge talent, met het shirt van Hazard, kan niet wachten om terug het plein te mogen betreden.


Op een voetbalplein kan het er hevig aan toe gaan, toch vergeten de teams niet waar het vandaag om gaat: samenwerken.


Cartoon van de week


Bas Vinckx: Racisme en Discriminatie  
Bas Vinckx: Racisme en Discriminatie  

Een magazine over Racisme en Discriminatie. Met een portret van een politicus, een fotoreportage over een actie tegen discriminatie en meer....

Advertisement