Page 1


Inhoud Inleiding ........................................................................................................................................... 1 Administratie.................................................................................................................................... 3 Inschrijven ................................................................................................................................... 3 Eerst eens proberen? .................................................................................................................. 3 Mutualiteiten en fiscale attesten ................................................................................................. 3 Medische fiche ............................................................................................................................ 4 Privacy ......................................................................................................................................... 4 Kapoenen ......................................................................................................................................... 5 De Kapoenenleiding ................................................................................................................... 6 Welpen ............................................................................................................................................ 7 De Welpenleiding ...................................................................................................................... 8 Jong-Verkenners .............................................................................................................................. 9 De Jongverkennerleiding .......................................................................................................... 10 Verkenners ..................................................................................................................................... 11 De Verkennerleiding ................................................................................................................ 12 Jin ................................................................................................................................................... 13 De jinleiding .............................................................................................................................. 14 Het uniform ................................................................................................................................... 15 Het hemd .................................................................................................................................. 16 Scouting moet voor iedereen mogelijk zijn................................................................................... 17 Verminderd inschrijvingsgeld ................................................................................................... 18 Mutualiteit ................................................................................................................................. 18 2de handskledij ........................................................................................................................... 18


Inleiding Hallo! Tof om je (opnieuw) bij Scouts Sint-Hiëronymus te mogen verwelkomen. Onze leidingsploeg staat te popelen om het nieuwe jaar in gang te trappen, het belooft alvast een topjaar te worden! Met een jaarthema als Scouting Bovenal Overal zullen we nog meer dan ooit ravotten in de bossen, de velden in trekken en stadskernen onveilig maken. Onze takleiding heeft al volop plannen gemaakt om het jaar te vullen, maar ook met de hele groep zijn er enkele belangrijke data. We geven jullie hieronder al een kort overzicht.

Traditioneel is iedereen weer uitgenodigd op ons BBQ-weekend in de tent aan ons scoutslokaal Cortewalle. Dit wordt ingezet op vrijdag 13 september met een uitdagende en verrassende quizavond. Op zaterdag 14 en zondag 15 september stoken wij de kolen voor u warm en bieden we jullie een vlees-, vis- of vegetarisch menu aan. Meer info en een inschrijvingsformulier voor zowel de quiz als de BBQ vind je op http://bbq.scoutsbeveren.be

Een week later, zondag 22 september, is het de échte start voor alle leden en houden we onze overgang, ook aan lokaal Cortewalle, van 13u tot 16u. Leden die naar een oudere tak gaan, worden vandaag op een ludieke wijze beproefd, maar ook de andere leden zullen niet met propere kleren naar huis gaan… Voorzie je dus zeker op vuile kleren!

Op 4, 5 en 6 oktober gaat de hele leidingsploeg op planningsweekend, vandaar is er zondag 6 oktober helaas geen vergadering. In oktober en november pakken ook alle takken hun rugzak voor hun eerste weekendje.

1


Verder kijken we alvast uit naar de jaarlijkse pannenkoekenbak op maandag 11 november. Op de markt van Beveren zullen we dan Sint-Maarten verwelkomen. Dit jaar trekken we er met onze hele groep ook weer eens op uit voor een weekendje. We zullen dit doen in het weekend van 21, 22 en 23 februari. Voor meer info, foto’s en filmpjes kan je steeds terecht op onze website of op de Facebookpagina. Enkele keren per jaar zal je ook een elektronische nieuwsbrief van ons ontvangen met foto’s, straffe verhalen en nuttige informatie. Krijg je die nog niet in je mailbox, stuur dan gerust een bericht naar nieuwsbrief@scoutsbeveren.be.

http://www.facebook.com/ ScoutsSintHieronymus http://www.scoutsbeveren.be/sint-hieronymus

Wij zijn er alvast rotsvast van overtuigd er een spetterend scoutsjaar van te maken!

Stevige linkers, de groepsleiding Thomas Van de Wal Tomas Goiris

0477 41 23 31 0475 56 27 06

Mailen kan naar: sinthieronymus@scoutsbeveren.be

2


Administratie Inschrijven Het inschrijvingsgeld bedraagt 33,00 euro. Inbegrepen zijn de verzekering, aansluitingsbijdrage, het lidgeld, het jaarkenteken en de sticker met het jaarthema.

de

Gelieve dit bedrag te storten op de rekening van de betreffende tak:

Kapoenen Welpen Jong-Verkenners Verkenners Jin

BE41 7370 1020 1110 BE10 7370 1297 4704 BE52 7370 1020 1009 BE74 7370 1020 0807 BE16 7370 1026 5774

Met de vermelding tak - naam en dit v贸贸r woensdag 2 oktober. Eerst eens proberen? Als nieuw lid kan je drie opeenvolgende vergaderingen meedoen alvorens je hoeft in te schrijven. Zo heb je een duidelijk beeld van onze werking en of scouting wel iets voor jou is. Na de derde keer proberen willen we je vragen een keuze te maken. Uiteraard hebben we je er nu al heel graag bij! Mutualiteiten en fiscale attesten Bij een aantal mutualiteiten kan je je inschrijvingsgeld gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Hiervoor heb je een formulier nodig dat wij midden oktober via de takleiding bezorgen. Een fiscaal attest van het voorbije kamp krijg je op het einde van het jaar (mei/juni 2014) opgestuurd per post.

3


Medische fiche Als de gezondheidstoestand van uw kind verandert gedurende het jaar, gelieve dit dan te melden bij de takleiding. Privacy Doorheen het jaar publiceren wij foto’s van onze leden op de website, in de nieuwsbrieven, in de maandprogramma’s, enz. Deze foto’s hebben rechtstreeks betrekking op onze scoutswerking zonder afbreuk te doen aan de soevereiniteit van het kind. Indien u niet wenst dat er foto’s van uw pupil verschijnen, dient u dit schriftelijk te melden aan de groepsleiding.

sinthieronymus@scoutsbeveren.be

4


Kapoenen

Elke vergadering openen en sluiten we met het

Kapoentjes (van zes tot zeven jaar) zetten hun eerste stappen in de wondere wereld van de scouts. Ze gaan volledig op in hun fantasie en creativiteit, spelen en ravotten kunnen ze als geen ander... In het najaar is er al een heus weekendje voorzien, in ons eigen lokaal – dicht bij huis. In de lente gaan we zelfs wat verder op stap, en om het jaar te af te sluiten is er het zesdaags superkamp!

kapoenenlied

Wij zijn kapoentjes, wij doen het goed. Wij lachen, spelen zoals ’t moet. Wij hebben veel plezier en daarom zijn we hier, want ja wij zijn de kapoentjes!

5


De Kapoenenleiding

Vragen?

Kapoenen-sh@hotmail.com 6


De tak van de welpen (van acht tot tien jaar) staat in het teken van Jungle boek. De welpen worden in nesten verdeeld en leren zo wat meer in groep samen te werken. Maar bovenal blijven ze zich rot amuseren!

Welpen

Doorheen het jaar is er minstens één weekend voorzien en om het jaar in stijl af te sluiten is er in juli een achtdaags kamp.

Iedere vergadering openen we met de kreten van de nesten.

Op het einde zingen we samen het welpenlied Zoals Mowgli die op zeker keer terug naar de mensen ging, zo gaan we nu naar huis toe, maar komen gauw bijeen. Tot weerziens welpen wij gaan heen, maar komen gauw bijeen, zodra wij weer verlangen, elkaar terug te zien.

Als de rimboe zich hult in het duister, flauw verlicht door het schijnsel der nacht, sta dan stil, spits je oren en luister: zachtjes hoor je de wolven der nacht. Jalahie weerklinkt door de rimboe, ’t is de kreet van het hoofd van de stam... alle Welpen, Akela en Baloe, hurken neer bij de laaiende vlam!

7


De Welpenleiding

Vragen?

welpen-sh@scoutsbeveren.be

8


De patrouilles hebben ieder een kreet waarmee De Jongverkenners (van elf tot dertien jaar) zijn verdeeld in patrouilles: arenden, spechten, zwaluwen en haviken. Er zijn patrouilleleiders en hulppatrouilleleiders. Bij de jongverkenners leert men kompas lezen, vuur maken, deftig sjorren, zijn plan trekken enzovoort. Er staan dit jaar drie (!) weekends gepland en dan zijn er ook nog de stapdagen voor de derdejaars in de paasvakantie. In de zomer gaan we op een tiendaags tentenkamp in de Ardennen. Op het einde van dit kamp krijgen de derdejaars hun totem.

de vergaderingen geopend en afgesloten worden

Arenden – hoog! Spechten – klem! Zwaluwen – snel! Haviken – scherp!

9


De Jongverkennerleiding

Vragen?

jongverkenners@hotmail.com

10


De verkenners (van veertien tot zestien jaar) vormen ĂŠĂŠn grote groep en hebben al wat inspraak in de vergaderingen. In het jaar organiseren ze onder meer een Spaanse eetavond en een aantal fuiven om de kampkas te spijzen. Ook dit jaar zullen ze een stap-, fiets-, buskes-, of vlottenkamp hebben om naar uit te kijken.

Op de jaarlijkse pannenkoekenbak op de markt kan men ze aan het werk zien terwijl ze op houtvuren pannenkoeken bakken.

11


De Verkennerleiding

Vragen?

verkenners-sh@scoutsbeveren.be

12


Jin Jins (17 jaar) kunnen 1 jaar lang genieten, samen met de groep dingen doen die je al zo lang eens wou doen. Gekke, bloedstollende, serieuze activiteiten in elkaar boksen of grootse, alles overtreffende projecten opzetten. In een jinjaar kan het allemaal.

13


De jinleiding

Tomas 0475 56 27 06

Laura 0479 66 98 71

Frederik 0476 85 60 74

Nicolas 0494 81 00 36

Edith 0494 60 69 64

Vragen?

jin@scoutsbeveren.be

14


Het uniform Met het dragen van het uniform tonen we dat we scout zijn en verwijzen we naar de waarden van de beweging. Het uniform geeft leden en leiding de mogelijkheid om iets gemeenschappelijk te veruiterlijken en laat toch ruimte voor een persoonlijke touch. Bij de kapoenen is een uniform nog niet verplicht, wel vinden we het belangrijk dat iedereen de geel-blauwe HiĂŤronymusdas heeft. Ons uniform bestaat uit:

- een donkergroene korte scoutsbroek - een beige scoutshemd (bij de kapoenen & welpen is dit niet verplicht!) - een geel-blauwe Sint-HiĂŤronymusdas De welpen dragen ook de donkergroene welpenpet met gele biesjes Onze groep heeft ook een eigen donkerblauwe mussentrui. Deze geldt ook als uniformstuk. Deze is heel het jaar te verkrijgen zolang de voorraad strekt (15 EURO voor een kindertrui en 21 EURO voor een volwassene- trui.

15


Het hemd

De das is bij de leiding te verkrijgen voor 7,5 euro. De rest van het uniform kan je kopen in de Hopper scoutswinkel (Lange Kievitstraat 74, 2018 Antwerpen).

Scouts Beveren verzamelt en verkoopt ook tweedehandsuniformen. Hiervoor moet je bij de groepsleiding zijn!

16


Scouting moet voor iedereen mogelijk zijn We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om een weekend, een kamp of een zwemvergadering te betalen. Dit mag echter geen reden zijn om aan deze activiteiten niet deel te nemen of zelfs om te stoppen met de scouts. Het is dan ook onze taak om voor deze situaties mee naar een oplossing te zoeken. Er zijn verschillende initiatieven voorhanden, we sommen ze even op:

Elk jaar zet SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN nationaal een vastgelegd bedrag opzij: het fonds ‘op maat’. Met dit geld kunnen we, wanneer nodig, financiële ondersteuning bieden aan leden of leiding. Praktisch: Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat dit dan weten aan de takleiding of groepsleiding. Dan kunnen we de nationale leiding contacteren en dan kunnen we samen bekijken wat wij voor u kunnen doen.

17


Verminderd inschrijvingsgeld Voor een deel van de gezinnen van onze leden is het niet altijd mogelijk om voor alle kinderen van het gezin volledig lidgeld te betalen. Wij willen dan ook de mogelijkheid geven om verminderd lidgeld aan te vragen voor deze kinderen. De groepsraad kan dan in het begin van het jaar beslissen of deze gezinnen verminderd lidgeld kunnen krijgen. Indien de groepsraad beslist dat deze gezinnen op steun kunnen rekenen wordt er maar de helft van het lidgeld voor deze kinderen aangerekend. Graag willen we duidelijk maken dat dit geen systeem is om zomaar vermindering te geven aan bepaalde categorieĂŤn van kinderen of gezinnen, zoals bijvoorbeeld ieder derde kind van een gezin. Ons budget is beperkt dus als we zulke categorieĂŤn toelaten, dan lopen we het gevaar dat we deze regel niet meer kunnen toepassen. Wat zeer jammer zou zijn voor de kinderen en jongeren die hier anders heel veel plezier aan zouden kunnen beleven.

Mutualiteit Vele mutualiteiten voorzien ook een tegemoetkoming om kinderen naar een jeugdbeweging te laten gaan. Elk jaar rond oktober-november deelt de leiding CM-formulieren uit die een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Indien u bij de inschrijvingen vermeldt dat u bij de CM ingeschreven bent, komt dit ook bij u terecht. Andere formulieren van andere mutualiteiten mogen steeds aan de takleiding gegeven worden. Zo komt dit bij de groepsleiding terecht die het papier volledig invult.

2de handskledij Ook een uniform kost geld. Samen met de andere scoutsgroepen van Beveren voorzien wij de mogelijkheid om 2de handskledij aan te schaffen. Indien u een uniform teveel hebt mag u het ook altijd ter beschikking stellen van dit initiatief. Voor vragen kan u steeds terecht bij de groepsleiding.

18


Sint-Hiëronymus 2013-2014