Hellevoeter #31

Page 1

Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:31

Pagina 1

V E RD E R IN D IT N U M M E R: MEGAN Punk Imker Zakynthos Thuiskok Struytse Hoeck

Hellevœter jaargang 7 | #31 | augustus 2021

maat!

Alles op

Liam & Brandon...


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:31

Keukens Apparatuur Accessoires Restylen Montage Reparatie Service

Nijverheidsweg 17 3225 LL Hellevoetsluis 0181 322 269 info@vdbergkeukens.nl vdbergkeukens.nl

Pagina 2


29-07-2021

COLOOON f

AAN DEZE # WERKTEN MEE Maurice en Sandra Jacobs Yevgenia Aytas Liam Noordzij Brandon Taylor Eva Capello St. Promotie Hellevoetsluis Winkelcentrum Struytse Hoeck Theater Twee Hondjes De Bibliotheek ZH Delta EINDREDACTIE Bastion X Communicatie Partners ONTWERP-DTP Bastion X Ontwerp & Concept REDACTIE Nicole van Tooren Teun Lageweg Megan Verhagen-Wols Miriam Hijbeek Niels Fieggen

07:35

Inhoud

38

Muziek Punk!

ADVERTENTIES Dennis van der Zalm FOTOGRAFIE Jessie Koekendorp Anja Kortenbout Stockfotografie UITGEVER Bastion X Uitgeverij & Media Nauwe Sloopje 1b | Brielle T 0181 417111 | info@bastionx.nl www.bastionx.nl VERSPREIDING Bouwman Verspreiding COPYRIGHT Niets uit deze # mag worden vermenigvuldigd zonder vooraf gegeven toestemming van de uitgever. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. DISCLAIMER De afbeeldingen zijn afkomstig van vele bronnen. De redactie heeft getracht de herkomst van de foto’s te achterhalen. Er is nadrukkelijk toestemming gevraagd aan de verstrekker van de foto’s voor het gebruik. Het is nooit de intentie van de redactie geweest om bewust zonder toestemming van de maker, foto’s waarop © rust, (ongevraagd) te publiceren.

05 Historie 11 16 18 21 25 26 28 34 36 42 49 50 52 54

31

Genieten

Keizerlijk bezoek

09 Column Niels

46

#

Pagina 3

voorwoord 3

Hvoeter_31_Juli

57 58 60 62

Soms is het net een dorp Reis Zakynthos Beauty Beautyhouse Gezondheid Wij zijn zwanger Winkelen Struytse Hoeck Bibliotheek Boekentips! Wonen Jouw zomerlook St. Promotie Hellevoetsluis Puzzelen Jongeren Op maat gemaakt Theater Terug... Ambacht Imker Beauty Zintuigelijk... Column Megan Lekker vakantie! Gezondheid Wist u dat... Beauty + verzorging Acne Food Good mood food Food Thuiskok Wannahaves Summer gadgets Kunst ...van Eva Weetjes

Nog elke keer als ik de Vesting binnen fiets verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Een heerlijk vakantiegevoel maakt zich dan van mij meester. Want wat is het toch een luxe om in deze omgeving te mogen wonen! Wandelen, fietsen, varen, historie en culinaire gezelligheid. Het kan hier allemaal! Niet voor niets houd ik mij met HIT Hellevoetsluis al bijna 7 jaar bezig met de promotie van onze bijzondere vestinghaven. Ik kan genieten van de kleine dingen. Een ijsje kopen en slenteren langs de bootjes in de haven. Een lekker hapje eten of een drankje met vrienden op het terras. Ontspannen varen op het Haringvliet of tijdens een avondwandeling langs het ‘kleine strandje’ de vakantiesfeer proeven die de geur van zonnebrand, spelende kinderen en het gezellige geroezemoes opwekken. Vakantiegevoel, zo dicht bij huis; ik kan er geen genoeg van krijgen! Trots ben ik op de kans en mogelijkheid om verhalen te mogen verwoorden die Hellevoeters met passie over hun vak, hobby of hun herinneringen aan vroeger vertellen in ons prachtige HELLEVOETERmagazine. Over de historie van onze vestinghaven die dit jaar al 400 jaar in gebruik is, over anekdotes in de jeugdjaren van geboren Hellevoeters. Ik geniet ten volle als zij vertellen over hun kattenkwaad, over het lonken naar de mariniers die in hun jeugd hier werden opgeleid. Verhalen die de stadsgeschiedenis door de jaren heen belichten en die in mijn ogen waardevol zijn om op te tekenen. Trots ben ik ook op ‘onze’ stadsgids Michiel de Ruyter die al 6 jaar door de straten van Hellevoetsluis loopt. Zelfs na, of misschien wel ondanks de pandemie is de stadswandeling op elke eerste zondag van de zomermaanden nog steeds zeer in trek. Ik kan genieten van de verrassing op de gezichten van onze gasten als de ludieke gastheer van Hellevoetsluis zijn verhaal begint. Bent u als Hellevoeter eigenlijk al eens met hem mee geweest? Ik kan het u aanraden! En als u dan toch toeristje speelt in eigen stad, bezoek dan ook eens onze culturele instellingen. Het enthousiasme van de vrijwilligers is enorm. Ze zijn trots op onze maritieme geschiedenis! Het Droogdok, de Buffel, het Stadsmuseum of de Verdedigingswerken. Ze zitten allemaal boordenvol bijzondere verhalen! De moeite waard! Geniet u deze zomer mee? Liefs Nicole


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:32

Pagina 4

Lekker makkelijk Barbecuen op gas

PROPAAN BUTAAN IN FLESSEN CAMPINGGAS Openingstijden: Afhaaldepot: Achterdijk 54, Vierpolders Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur Vulstation/afhaaldepot: Moezelweg 160, Europoort Elke werkdag van 8.00 tot 16.30 uur

BBQ gassen

www.voornegas.nl

EASY GAS - WIEGAS Nu ook voor eindgebruiker!

Achterdijk 54 - 3237 LA Vierpolders 0181 325911 - info@voornegas.nl

U Uw vertrouwen waard

V Verzekeringen Hypotheken Pensioenen Financieringen

Dorpsweg 47 3227 AG D

Oudenhoorn 0181 461429

• ALTIJD BEREIKBAAR • PERSOONLIJKE AANDACHT • EEN WAARDEVOL ADVIES

www.keijzerwaard.nl


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:33

Pagina 5

historie 5

1

Napoleon Bonaparte op inspectie in Nederland

Keizerlijk bezoek Hellevoetsluis Dit jaar, op 5 mei jl., was het 200 jaar geleden dat Napoleon Bonaparte stierf. Tien jaar daarvoor bezocht de toen nog onaantastbare Franse keizer Nederland, en was hij ook in Hellevoetsluis.

Tekst Teun Lageweg

Op vrijdag 4 oktober 1811, net na het middaguur, ontstond er grote beroering binnen de Hellevoetse vesting. Keizer Napoleon Bonaparte was met zijn keizerlijke sloep voor de Hellevoetse havenmond verschenen. Een kort maar memorabel bezoek aan een van zijn belangrijkste oorlogshavens volgde. Het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bezetting die daaraan voorafging worden in Nederland ieder jaar herdacht. Maar een eerdere bezettingsperiode, ruim 200 jaar geleden, is al bijna door iedereen vergeten. Aan het einde van de 18e eeuw en het begin van de 19e eeuw ging Frankrijk de Duitsers als bezettende macht in Nederland voor. Die periode wordt ook wel de Franse tijd genoemd. Het zijn de jaren tussen 1795, toen het Franse leger de Verenigde Nederlanden binnenviel, en 1813, toen de keizer van Frankrijk en heerser over grote delen van Europa bij

het Belgische Waterloo definitief werd verslagen. Het was een enorm woelige periode, met daarin vele aspecten en gebeurtenissen die het verloop van de latere geschiedenis en het dagelijks leven hebben bepaald.

INVAL

Die woelige periode begon pas echt met de Franse Revolutie, maar in Nederland bestond toen al lang veel onrust door de onvrede over het stadhouderlijk bestuur. De beweging van de zogenoemde Patriotten wilde van Nederland graag een republiek zonder stadhouder maken. De reacties kwamen van Oranjegezinden die stadhouder prins Willem V fel verdedigden, met daarop in 1795 de inval van de Fransen en de vlucht van de stadhouder naar Engeland. Na de Franse inval werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. De in de jaren daarvoor uit het land gevluchte Fransgezinde Patriotten


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:34

Pagina 6

6 historie

2

namen de macht over, waarna een tijdperk van hervormingen begon. Er werd een Nationale Vergadering gekozen, die de democratie in de nieuwe tijd vorm ging geven. Er kwam een grondwet en er werd een Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burgers aangenomen.

STRUBBELINGEN

Maar naarmate de jaren vorderden bleek de nieuwe tijd voor veel Nederlanders nogal tegen te vallen. De Fransen waren na de inval gewoon de baas gebleven, waarbij de nieuwe Republiek de Franse bezettingsmacht zelf moest betalen. De economie holde hard achteruit, mede door de handelsboycot door landen als Engeland en Pruisen. Bovendien betaalden de Fransen hun rekeningen in Holland met schuldbekentenissen, die in de praktijk niets waard bleken. Regelmatig ontstonden er strubbelingen en er vond zelfs een staatsgreep plaats, waarna grondwet en bestuur opnieuw werden aangepast.

INGELIJFD

In Frankrijk was inmiddels een nieuwe heerser opgestaan; Napoleon Bonaparte.

Deze geboren Corsicaan had een bliksemcarrière in het leger gemaakt en zijn veroveringen in Europa zelfs bekroond gezien met het keizerschap van de Franse Republiek. Ook Nederland ontsnapte niet aan zijn aandacht. Om zijn invloed en macht uit te breiden besloot hij in 1806 korte metten te maken met het Nederlandse bestuur en riep hij zijn broer, Lodewijk Napoleon, uit tot koning van Nederland. Nederland werd toen een Koninkrijk. Lodewijk Napoleon bleek zijn nieuwe rol prima te vervullen. Ook Hellevoetsluis werd door hem bezocht. Toen hij het echter op een aantal punten niet met zijn keizerlijke broer eens bleek, was zijn koningschap in 1810 alweer voorbij. Nederland werd nu daadwerkelijk ingelijfd als deel van Frankrijk.

werd stopgezet, de stadsregering ontslagen en de vrijheidsbomen op het Baantje en het Paradeplein (nu Gallasplein) opgetuigd. De Fransen hechtten grote waarde aan de militair-strategische ligging van Hellevoetsluis, wat aanleiding was om de verouderde haven en werfinrichting een flinke opknapbeurt te geven. Onder leiding van de waterbouwkundige Jan Blanken Jansz, begonnen al snel ingrijpende werkzaamheden die het beeld van de haven en Fortresse voortaan zouden gaan bepalen. De haven werd uitgediept en van nieuwe kades voorzien, sluizen en de vestinggracht werden verwijd en een droogdok met pomphuis gerealiseerd. Ten oosten van de vesting kwam een noodhaven die tot aan de opening van het Kanaal door Voorne in 1830 extra ruimte voor scheepsberging gaf.

De oorlogshaven Hellevoetsluis had tijdens de Franse aanwezigheid goed garen gesponnen. Nadat in 1795 zevenhonderd man troepen de vesting waren binnengemarcheerd, zetten de Franse bestuurders al onmiddellijk hun reuksporen uit. De pakketdienst Hellevoetsluis – Harwich

In 1811 vond Napoleon het tijd om ook eens een bezoek aan zijn nieuwe Rijksonderdeel te brengen. Er werd een uitgebreid programma opgesteld en zorgvuldige veiligheidsmaatregelen getroffen. Het is geen wonder dat vooral de militaire aspecten in Nederland zijn belangstelling

OPKNAPBEURT

KEIZERLIJK BEZOEK


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:34

Pagina 7

historie 7 hadden. Daar hoorden natuurlijk ook de pas gerenoveerde havenwerken van de oorlogshaven Hellevoetsluis bij. Zijn reis door Nederland, die zo’n veertig dagen zou gaan duren, begon in het zuidwesten van Nederland. Vooral Vlissingen had daarbij zijn belangstelling. Via Willemstad werd de keizer op 4 oktober 1811 via Hollands Diep en Haringvliet naar Hellevoetsluis geroeid. Daar waren de voorbereidingen natuurlijk al getroffen; de komst van de keizer was bekend, maar wanneer precies moest nog worden afgewacht. Aan het begin van de middag verscheen de keizerlijke sloep voor de havenmond. Een krantenbericht versloeg het bezoek van de keizer aan Hellevoetsluis als volgt: HELLEVOETSLUIS, den 4. Oktober (1811). “Heden namiddag, omtrent twee uren, wierden wij op het allergenaamste verrascht, door de aankomst binnen deze Haven van Z.K.K.M., onzen geliefden Monarch NAPOLEON DEN GROOTE: daar Z.M., in een Sloep gezeten, van maar twee andere Vaartuigen, een Jacht en een Kotter, vergezeld was, bevond zich Hoogstdezelve reeds voor de nieuwe Haven, alvorens men iets van deze blijde komst vernomen had. In een oogenblik was alles op de been, en Z.M. wierd op de plegtigste wijze, onder het losbranden van het Geschut der Wallen en de herhaalde toejuiching van alle der Ingezetenen dezer plaats, het wapperen der Vlaggen en het luiden der Klokken, ontvangen. De geestdrift, op dezen gedenkwaardigen dag, was treffend, en wierd, door Z.K.K.M. in Hoogstdeszelfs gewone goedheid opgemerkt, en door bewijzen van goedkeuring te kennen gegeven.

Z.M. inspecteerde de Werff, het Drooge Dok, de Keizerlijke Vaartuigen, en de Vestingwerken, met de grootste nauwkeurigheid, en hoorde op de toegenegenste wijze de belangen der Militaire, civiele en Kerkelijke Autoriteiten, terwijl achten-veertig jonge Lieden, zoo van de vrouwelijke als mannelijke Kunnen, versierd met Guirlandes van Bloemen en Vlaggen, Z.M., onder het strooijen van Bloemen, en het herhaalde geroep van LEVE DE KEIZER! Leve de grootste Held der Wereld! Overal volgden, tot op het oogenblik, dat Z.M. weder aan Boord stapte, en met Hoogstdeszelfs Gevolg, overladen van blijken van liefde en toegenegenheid, uit de Haven geroeid, aan boord van het Jagt wierd gebracht, en, onder losbranden der Stukken van de Keizerlijke oorlogsvaartuigen, de rivier opzeilde.”

3

Afbeeldingen 1 De Fransen trekken in januari 1795 over de bevroren rivieren, in dit geval de Lek, Nederland binnen. De bezetting door de Fransen zou tot 1813 duren. (Schoolplaat van J.H. Isings) 2 De Hellevoetse vesting en oorlogshaven ondergingen onder leiding van Jan Blanken Jansz tijdens de Franse bezetting een grondige restauratie. 3 Ondanks de toenemende haat tegen de Fransen, werd Napoleon bij zijn reis door Nederland in 1811 overal met alle beleefheid ontvangen. Zoals hier in Amsterdam, waar hij - zoals in diverse andere plaatsen –- de sleutel van de stad mocht ontvangen. (Schilderij van Mattheus Ignatius van Bree) 4 Napoleon Bonaparte liet zich graag als een echte keizer vereeuwigen. In 1811 verwaardigde hij zich een bezoek aan Nederland te brengen, waarbij hij op 4 oktober ook Hellevoetsluis aandeed. 5 In 1806 benoemde Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning van Nederland. In die hoedanigheid bezocht deze op 18 april 1807 ook Hellevoetsluis, waar hij de vernieuwde havenwerken en het nieuwe droogdok inspecteerde.

4

Het keizerlijke jacht zette vervolgens koers naar Dordrecht, waar het de volgende ochtend al om zeven uur aankwam. Tot verrassing van de autoriteiten daar, die op zo’n vroege komst niet hadden gerekend. Vanuit Dordrecht zette de keizer zijn verdere inspectietocht door Nederland voort. Ondanks dat het grootste deel van de bevolking de Fransen al meer dan zat was, werd hij - al dan niet gedwongen toch overal enthousiast ontvangen. Die stemming zou twee jaar later volledig omslaan. Na zijn fatale Russische Veldtocht, die ook veel Nederlandse jongens het leven kostte, vond Napoleon tenslotte in 1815 ‘zijn Waterloo’. Nederland en de andere bezette landen kregen hun vrijheid weer terug; de inwoners konden beginnen aan een nieuw tijdperk. 5

Fort ‘Tromp’ Als keizer Napoleon Bonaparte langer aan de macht was gebleven, zouden in de omgeving van de Hellevoetse vesting (toen fort genoemd) aanzienlijke veranderingen zijn aangebracht. Na zijn bezoek in 1811 kwam hij blijkbaar tot de conclusie dat het bestaande fort niet voldoende zou zijn om het belangrijke zeegat Haringvliet adequaat te verdedigen. Hij gaf opdracht tot het ontwerpen van een nieuw fort, dichter bij zee, in de buurt van de Quack. Dat fort zou de naam “Tromp” gaan dragen. Maar er bleek geen geld om die plannen te realiseren. Na de val van Napoleon in 1813, verdwenen die plannen definitief van tafel.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:35

Pagina 8

Verfrissend de zomer door?

Als de temperaturen stijgen is er niets heerlijker dan een koel en verfrissend drankje. Misschien vindt u het wel leuk om deze zomer even een bezoekje te brengen aan onze showroom. Kunt u meteen het gefilterde water uit de Quooker CUBE komen testen, heerlijk verfrissend! Net als de werkwijze van AnCor design.

Heveringseweg 20 | 3233 SC Oostvoorne T 0181 356 219 | E info@ancordesign.nl www.ancordesign.nl

Ervaar het zelf. AnCor design, keukens met persoonlijkheid!

Showroom Open wo/do/vr 10.00-17.00 uur za.10.00-16.30 uur | Gesloten ma/di/zo

`ò ¨ È À ® v¨ ³®ç èvv ®ƛ `ò çò® ÈÀ³Èà ³½ ¦Ë¨¨ Ơ

?®È § ÜvÈ ¦ò §Ë®È À § ® 3³­ ® È ® ËÜ Ã ³³¨¦vvÀ ò ³®Ã ¨v® à ³½ ® Ûv® ³®ç ³½ ® v ®ƛ

Monseigneur Smitstraat 3 • 3232 BN Brielle • T 0181 475275 • E bm@penta.nl • W bm.penta.nl


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:36

Pagina 9

column 9

Soms is het net een dorp... Het is zomer 2020. Terwijl Nederland een zucht van verlichting slaakt omdat de eerste Coronagolf is gaan liggen, gaat bij mij de telefoon. Het is de overbuurvrouw. ,,Niels, wil je vandaag of morgen even langskomen? We moeten praten.” Ik weet genoeg. Een paar uur later zit ik in de woonkamer. De voorbije jaren heb ik hier meer dan eens gezeten, dus het is enigszins bekend terrein. Het is niet dat we de deur bij elkaar plat lopen, maar het contact is goed. De keren dat ik er ben, praat ze altijd honderduit. Over het wel en wee van haar kinderen en kleinkinderen, over het huis dat al meer dan een eeuw in de familie is, over hoe het dorp veranderd is en nog veel meer. De woonkamer, de familie. Alles is eigenlijk vertrouwd. Maar tegelijkertijd voelt het ook onwennig hier te zijn. Bij het raam staat een ziekenhuisbed. Bij het raam waar altijd licht lijkt te branden. Zelfs in de donkere wintermaanden is de overbuurvrouw meestal al voor dag en dauw op. Een gewoonte van een timmermansdochter, zo noemt ze het. Vermoeid ligt ze op bed. Jarenlang worstelt zij al met haar gezondheid. Dit is het laatste stukje van haar strijd. De strijd die zij grotendeels binnen vier muren gestreden heeft. Wat zeg je op zo’n moment? Daar worstel ik nog weleens mee, zelfs nu ik dit werk al dertien jaar doe. Soms is zwijgen beter. Een glimlach of een blik van wederzijds begrip en respect is in dit geval al voldoende, om daarna het woord te menen. Rustig en weloverwogen vertelt ze wat haar wensen zijn voor haar naderende afscheid. ,,Mijn grootste wens is eigenlijk al vervuld… In dit huis overlijden. Ik ben hier geboren, hier getogen. Mijn kinderen zijn hier opgegroeid, mijn ouders hebben hier altijd gewoond. Ik ben zo dankbaar dat ik niet naar een hospice hoef.” Om daarna even kort van onderwerp te wisselen. ,,Wist je trouwens dat jullie vensterbank door mijn vader gemaakt is?” Daarna een diepe zucht. ,,Verder wil ik eigenlijk niks,” vertelt ze vermoeid, maar ook krachtig en gedecideerd. ,,Het liefst ga ik volledig in stilte. Zonder toespraken, zonder muziek, zonder kijkdag. Een kort samenzijn in het crematorium met mijn gezin is genoeg. Wel wil ik de dag afsluiten met Chinees. Rouwkaarten hoeven er ook niet verstuurd te worden. De mensen uit het dorp horen het toch wel.” Nadat alles genoteerd is, komt het moment om afscheid te nemen. Normaal geef je drie kussen, een knuffel of desnoods een hand, maar wegens de beperkende maatregelen is dat nu geen optie. Het gaat nu dus meer om de woorden die je zegt, dan om wat je doet. Ik kijk haar recht in de ogen. Wederom een blik van begrip en respect. Wat zeg je op zo’n moment? Beterschap? Nee, dat is geen optie meer. Sterkte? Dat is meer iets voor degenen die achterblijven. ,,Ik wil u nog wat vertellen, buurvrouw. Mijn grootste wens is dat de laatste fase van uw leven waardig blijft. U heeft de afgelopen jaren meer dan genoeg geleden. Ik heb veel bewondering voor de wijze waarop u deze afgelopen jaren bent doorgekomen. Ik heb u nimmer horen klagen, hoe zwaar de behandelingen ook waren voor u. En ik wil u bedanken dat u altijd zo vroeg wakker was. Dit gaf mij - maar ook de andere buren in de straat - een heel veilig gevoel. Een gevoel dat er altijd iemand een oogje in het zeil hield.” Zo nemen we afscheid. Niet veel later word ik ’s nachts gebeld. Het is de zoon van de overbuurvrouw. Ik spring onder de douche, drink snel een kop koffie en ga naar het huis aan de overkant. Het is half 3 in de nacht. De straten zijn volledig leeg. Zelfs de wind lijkt een dutje te doen. Precies zoals mijn overbuurvrouw gehoopt zou hebben, hoor ik mezelf denken. Geen poespas, geen nieuwsgierige blikken. Helemaal in stilte. In het holst van de nacht.

Rialaan 5 | Oostvoorne | T 0181 85 35 38 niels@hartuitvaart.nl | www.hartuitvaart.nl

Hoe het kan, dat weet ik tot de dag van vandaag nog steeds niet. Maar als ik de volgende ochtend bij de overburen langs ga, ligt de eerste condoleancekaart al op de deurmat… Ik kijk de familie vragend aan. Was het iemand opgevallen dat haar lampje niet om vijf uur ’s morgens al brandde? De familie heeft ook geen pasklaar antwoord op het raadsel. ,,Ik heb echt niemand voorbij zien of horen komen, hoor,” merk ik op. ,,Wij ook niet, maar ja. Zo gaat dat hier hè,” zegt de familie met een knipoog. ,,Je woont in een dorp of niet...”


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:21

Pagina 10

Duette Shades

Shutters

Lekker vers boerenijs!

tot 20% korting* op alle raamdecoratie van Decokay Design * Vraag naar de voorwaarden

Decokay GRATIS MEETSERVICE Houten jaloezieën

Magneet frame

Kom langs in onze winkel voor vakkundig advies en inspiratie Moerman Woon Promenade | Moriaanseweg Oost 76b | 3223AK Hellevoetsluis

Sport... wanneer jij wil!

2ge4op/en7d! Struytse Hoeck 55E 3224 HA Hellevoetsluis 0181 200 004

www.anytimefitness.nl www .anyttimefitness.nl

Struytse Hoeck 89 I 3224 HA Hellevoetsluis 0181 506312 I info@allaboutchocolate.nl www.allaboutchocolate.nl


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:37

Pagina 11

Zakynthos

reis 11

...het eiland van de schildpadden!

HET EILAND ZAKYNTHOS HEEFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR EEN FANTASTISCHE ZONVAKANTIE. OP DIT GRIEKSE EILAND VIND JE PRACHTIGE STRANDEN, ROTSKLIFFEN EN EEN HELDERBLAUWE ZEE. WIST JE TROUWENS DAT DIT EILAND DE THUISBASIS EN BROEDPLAATS IS VAN DE CARETTA-CARETTA SCHILDPAD? AL DIT MOOIS PRIKKELT ONS OM DAAR EENS ROND TE GAAN KIJKEN…


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:38

Pagina 12

12 reis

Vakantie vieren, zouden we dat nog kunnen na 1,5 jaar niet te zijn weggeweest? Het is begin juli 2021 en de versoepelingen zijn net een week in gang als we twee weken vakantie hebben. De weersites voorspellen de komende week veel regen. Een last minute naar Griekenland met zon en 30 graden wakkert ons verlangen aan om eindelijk weer eens dat vakantiegevoel te kunnen en mogen ervaren. Na de snelle boeking en een negatieve uitslag van de antigeentest (al na een half uur!) staat niets ons meer in de weg om de volgende dag naar Schiphol af te reizen voor een ‘snoepreisje’ Zakynthos.

ZAKYNTHOS Zakynthos ligt op drie uur vliegen van Nederland en trekt mede door deze korte vliegafstand veel Nederlandse toeristen. In totaal heeft Zante, de Griekse naam voor Zakynthos, een kustlijn van 123 kilometer en de meeste zandstranden bevinden zich langs de oostkust en in het zuiden van het Griekse eiland. Wij kiezen voor een centrale locatie en komen terecht in Argassi; een prima plek om vanuit hier met een huurauto het eiland te verkennen.

ARGASSI Langs de hoofdstraat, die het dorp in tweeën deelt, zijn veel winkeltjes, bars, tavernes en restaurants te vinden. De resten van het oude aquaduct (het Pentakamaro uit 1805) staan in zee en bestaat uit drie bogen. Hoewel kleinschalig kun je dit toch best een bezienswaardigheid noemen. Na de middagvlucht genieten we ’s avonds van de heerlijke Griekse keuken. En na een enigszins verstoorde nachtrust (de airco begaf het en midden in de nacht verhuisden we naar een andere kamer) stappen we de volgende dag in de auto om een rondrit over het eiland te maken en de bekendste highlights van Zakynthos te zien.

XIGLIA BEACH Via de hoofdweg en de hoofdstad van het eiland rijden we langs de oostkust omhoog en genieten al direct van de vele olijfbomen en het prachtige uitzicht op zee. De eerste stop is Xiglia Beach. We dalen te voet af naar de baai. We kiezen de minder drukke kant en na wat klauterwerk belanden we in een verlaten baaitje. De beloning is een zwemuurtje in het kristalheldere zeewater! Dit is wat we ons thuis hadden voorgesteld. Zo hoort vakantie te zijn! We rijden verder en steken het eiland over naar de westkust. Op weg naar hét vakantiekiekje van Zakynthos; Navagio, ofwel Shipwreck Beach.

SHIPWRECK BEACH Dit is zo’n beroemd plaatje dat je overal op kalenders en ansichtkaarten van Griekenland ziet. Shipwreck Beach is een prachtig wit strand met een oud scheepswrak erop. Het wordt omringd door hoge krijtrotsen en het zeewater kleurt prachtig blauw. Navagio Beach, zoals dit strand ook wel wordt genoemd, is alleen vanaf zee te bereiken. Wij zijn van plan het strand vanaf het uitkijkpunt te bekijken. Helaas is het er erg druk. Na een uur wachten kunnen we eindelijk onze foto maken vanaf een heel klein platform dat vervaarlijk over de klif hangt. Van bovenaf lijkt het een wit zandstrand, maar als je op het strand zelf zou staan zou je zien dat het witte kiezelstenen zijn. De legende van het scheepswrak luidt dat dit schip illegale sigaretten en alcohol Griekenland in probeerde te smokkelen. Het schip is tijdens

Navagio... Shipwreck Beach


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:39

Pagina 13

reis 13

een achtervolging op een zandbak gestuit en is hier tot op de dag van vandaag blijven liggen. De namiddag genieten we na aan het zwembad bij het hotel. Met een heerlijke cocktail in de hand en de zee als uitzicht voelt dit als de kroon op de eerste dag.

AGIOS SOSTIS Met een boot kun je schildpadden spotten bij het eiland Marathonissi. Dat is ons idee voor de tweede dag. De bootjes zijn bij Agios Sostis voor een paar uur of dagje te huur. Voor de kust van Laganas en Agios Sostis ligt het hippe eilandje Agios Sostis. Je bereikt dit eilandje door over een houten brug te lopen. Om het eiland te bezoeken betaal je ongeveer 5 euro per persoon. In ruil hiervoor krijg je een verkoelend drankje op het terras. Wij besluiten het eilandje later te bekijken vanaf ons gehuurde motorbootje. Want wat ons betreft is dát de perfecte manier om op zoek te gaan naar schildpadden!

MARATHONISI We varen langs de kust en staan versteld van de grotten en het azuurblauwe water. De Keri Caves zijn bijzonder en indrukwekkend om vanaf het water te bekijken. Onderweg spotten we de Caretta Caretta schildpad. Het valt ons op dat ze enorm groot zijn! Op de terugweg varen we rondom het eilandje Marathonisi. Hoe toepasselijk is het dat dit eiland de vorm heeft van een schildpad. Je kunt hier op één puntje met zand aanmeren met je bootje, maar dat komt ons iets te druk over. Wij kiezen ervoor om een ankertje uit te gooien en te zwemmen door de watergrotten, fantastisch!

ZEESCHILDPADDEN De “Caretta Caretta” of “Loggerhead” schildpadden leven voornamelijk in het beschermde marinepark in de golf van Laganas, in het zuiden van Zakynthos. Hier vind je veel belangrijke broedplaatsen van de schildpadden. Laganas is de meest toeristische bestemming van het eiland en is in onze ogen meer geschikt voor de stappende jeugd. Hier vind je namelijk talloze bars, accommodaties, restaurants, Griekse tavernes en winkels. Er is zelfs een Mac Donalds; niet onze ‘cup of tea’!

STRANDEN We gaan op zoek naar mooie stranden en baaitjes om te zwemmen en vinden die richting Vassilikos, de eilandpunt zuid van Argassi. Porto Zoro en Banana Beach zijn fraaie en populaire stranden. Een heerlijke plek is Porto Azurro. Het heeft een groene grasstrook, pal aan het strand, met veel bomen, parasols en ligbedden; ideaal om je voeten niet te branden aan het hete zand. Op het bijhorende terras wordt een heerlijke lunch geserveerd. Je kijkt uit over de begroeide rotsen aan de zuidzijde van het strand. De zee, in combinatie met het heldere zeewater is een trekpleister voor snorkelaars.

KAMPI CROSS

Het oude aquaduct uit 1805 in Argassi

Met de huurauto rijden we de dag erna verder om de westkust nog wat beter te bekijken. Op een heuvel ligt een klooster, het Agios Giorgos Krimnon-klooster. Op de landpunt staat een kruis. Op de binnenplaats zijn aan de linkerkant de woonruimtes van de monniken te zien en aan de rechterkant een klein maar sfeervol kerkje. Een stukje verderop ligt het plaatsje Agalas. Het uitzicht


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:39

Pagina 14


Hvoeter_31_Juli

29-07-2021

07:36

Pagina 15

op de witte hoge rotspartijen en het heldere blauwe en groene zeewater is bij het gedeelte aan zee indrukwekkend. Vanaf het terras van taverne Michali’s (met het honeymoon hart) heb je de mogelijkheid om te genieten van één van de mooiste zonsondergangen van Zakynthos.

GROT VAN DAMIANOS Vlak bij het uitzichtpunt is de grot van Diamanos te vinden. Een kleine dubbele grot met twee plateaus. De lokale legende zegt dat Andronios een 300 meter hoge draak was die de 12 bronnen van het dorp Agalas heeft gemaakt. De goede heerser van het dorp en zijn beschermer, Damianos, heeft de kwaadaardige draak Andronios gedwongen met hem te vechten en is erin geslaagd hem te verslaan. Als straf moest de draak in het belang van de dorpelingen twaalf waterputten maken, één voor elke maand van het jaar. Vanuit zijn grot keek Damianos naar Andronios om zijn straf uit te voeren. De bronnen worden ook nu nog gebruikt voor de watervoorziening van de bewoners en de omringende olijfboomgaarden. Het viel ons al op dat het hier veel groener leek!

BOFFEN! Na vijf heerlijke dagen zit onze korte, maar heerlijke vakantie erop. Het voelde weer even heerlijk vrij. We waren voor even heel ver weg van alle coronamaatregelen. Waar in Nederland de mondkapjes vanaf 1 juli niet meer verplicht waren, was het in Griekenland binnen nog wel verplicht als je je voortbewoog in restaurants en winkels. Zittend mochten ze af. Bij thuiskomst schrokken we van de veranderde toestand thuis! In Nederland waren weer beperkingen ingevoerd. In die 5 dagen was het nachtleven weer ‘op slot’ gegaan. Wat hebben wij geboft! We zijn er net even tussendoor geglipt...

Het water bij Agalas

De baai van Laganas/Agios Sostis


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:41

Pagina 16

16 beauty

Beauty en meer!


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:42

Pagina 17

beauty 17

Wat 17 jaar geleden begon als een nagelstudio en medische pedicure aan huis is inmiddels uitgegroeid tot een echt beautyhouse. De afgelopen jaren zijn wij ons steeds verder gaan specialiseren in verschillende takken uit de beautybranche. Elk persoon is anders en daarom willen wij kunnen inspelen op ieders wensen. Beautyhouse Eigenaresse Yevgenia begon als nagelstyliste en heeft zich gaandeweg internationaal opgeleid tot een permanente make-up specialist. Naast haar salon heeft ze ook een academy waar zij opkomende specialisten opleidt tot expert binnen de branche. Na de verschillende lockdowns wilde Yevgenia haar salon weer verder uitbreiden. Het moederbedrijf Yevgenia Permanente Make-Up heeft in december 2020 het dochterbedrijf Skin / Scent tot leven geroepen. Na een omvangrijke verbouwing kunnen zij nu nog diversere behandelingen aanbieden. Verschillende behandelingen Zo heeft ons pand aan de Rijksstraatweg ook een make over gekregen en maakte het plek voor Skin / Scent. Bij Skin / Scent werken we met de meest innovatieve technieken voor huidverbetering, huidproblemen, faceliften zonder naalden of juist een gezichtsbehandeling waar u heerlijk tot rust komt. Verder richten wij ons op het menselijk lichaam. Hier kunt u kiezen voor heerlijke spa behandelingen, massages of kunt u uw contouren verbeteren door middel van bevriezing. Ook de uitgebreide wax specialist staat voor u klaar!

Nicheparfumerie Naast de verschillende soorten behandelingen is er ook een uitgebreide nicheparfumerie te vinden in het pand. Bent u op zoek naar nichegeuren? Dan bent u hier aan het goede adres! Niche geuren zijn gecompliceerd opgebouwd, wat de kwaliteit van de geuren verbeterd. De geuren zijn van kostbare ingrediënten gemaakt, waardoor de geur gedurende de dag beter blijven hangen. Nog niet bekend met nichegeuren of weet u niet welke geur bij u past? Neem gerust contact met ons op zodat wij u persoonlijk kunnen adviseren! Ook hebben wij een Scentbox waar u zelf vijf samples kunt kiezen om zo de geuren uit te proberen. Familiebedrijf De drive toen Yevgenia alleen begon is inmiddels bij heel het gezin terug te vinden. Zo werken man, dochter en zoon ook erg hard mee om het voor de klant zo aangenaam mogelijk te maken. Een echt familiebedrijf dus!

De merken waarmee wij werken en aanbieden zijn onder andere: • Alexandre.J • Carner Barcelona • Montale • Mancera • Image Skincare • Sothys • Environ. Kom gezellig langs voor een heerlijke kop koffie en laat u verassen door onze heerlijke geuren, persoonlijk advies en doelgerichte behandelingen.

Rijksstraatweg 146 3223 KC Hellevoetsluis (0181) 320 708 info@skinscent.nl


Hvoeter_31_Juli

29-07-2021

07:37

Pagina 18

18 gezondheid

Wij zijn zwanger Even een momentje voor jezelf tijdens het bijzondere proces van 'zwanger zijn'. Dat is precies wat je leert bij de praktijk van Antje Machen. Ze is al negen jaar werkzaam als klinisch verloskundige. ‘’Wat ik zie in mijn werk, is dat een bevalling aanstaande ouders vaak overkomt. Ze verliezen de controle en raken in paniek’’. Daarom besloot Antje in maart 2020 te starten met het geven van cursussen aan vrouwen in verwachting en voor koppels. “Na mijn eigen ervaring én de ervaringen van vrouwen om mij heen, kwam ik tot de conclusie dat een zwangerschap heel snel voorbij kan vliegen. Door de verschillende technieken en methoden die mijn cursisten leren, kunnen zij meer genieten van deze bijzondere periode en leren zij zich voorbereiden. Je creëert rust tijdens de zwangerschap’’ Cursussen Antje geeft verschillende cursussen. Sinds kort geeft ze ook zwangerschapsmassage. Alle lessen zijn zowel in groepsverband als privé te volgen. Ook na de geboorte van je kindje biedt Antje een aantal babymassage cursussen aan. Elke baby geeft een nieuwe gezinsdynamiek. In onze toch vaak drukke levens is er niet altijd de tijd om echt naar je baby te kijken, te genieten en contact te maken.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:44

Pagina 19

gezondheid 19

Baby’s hebben een andere belevingswereld, zij kennen geen tijd. Tijdens de cursussen leert Antje je om mee te gaan in deze belevingswereld. 'Een moment van rust met jullie baby'.

Ervaringen Stefanie, cursiste ‘’Ik heb mijn zwangerschapscursus bij Antje Machen gevolgd. De verloskundige heeft mij naar Antje doorgestuurd naar aanleiding van mijn vraag een goed en bekwaam iemand te willen met de juiste ervaring, zowel op het gebied van ontspanning als op medisch vlak vanwege mijn chronische aandoening (Fibromyalgie). Ik wilde goed voorbereid zijn op de bevalling en weten wat ik kon verwachten en hiernaar kunnen handelen. Mijn ervaring met Antje is dat zij een zeer bekwaam iemand is. Zowel op medisch vlak, alsmede de rust die zij creëert en je tegelijk op een eerlijke manier verteld wat je te wachten staat. Zij heeft mij de handvatten gegeven om in welke situatie dan ook de controle te behouden. Naar aanleiding van een goed advies van Antje heb ik gekozen voor de zwangerconnect cursus van 16 lessen. Aangezien ik hier zoveel heb geleerd en mijn kijk op het bevallen anders is geworden, heb ik er voor gekozen om de privé workshop samen met mijn partner bij te boeken zodat hij ook de juiste handvatten kreeg om te ondersteunen, zodat wij de bevalling zo prettig en spoedig mogelijk kunnen laten verlopen. Ik zou dan ook zeker aan ieder Antje aanbevelen. Naast dat ze rust creëert en ontzettend vriendelijk is weet Antje wat zij doet en geeft je de handvaten en kennis welke je nodig hebt.’’

Antje Machen Zwangerschapsadvies Uniceflaan 1 3223 PA Hellevoetsluis info@antjemachen.nl T +31 (0)6 134 876 28


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:44

Pagina 20

20 winkelen

Winkelen

om te verblijven #HappyTogether

Michiel van der Kooij is sinds mei 2021 voorzitter van winkeliersvereniging De Struytse Hoeck en volgt daarmee voormalig voorzitter Hans de Wit op. Het winkelcentrum biedt meer dan 130 verschillende winkels, horeca of dienstverlenende bedrijven. De ondernemers bundelen hun krachten om er samen voor te zorgen dat een bezoek aan het winkelcentrum een beleving is, gastvrij en veilig. Sfeer op de boulevard Winkelcentrum De Struytse Hoeck is hét winkelcentrum voor Voorne Putten én Goeree-Overflakkee. Michiel: ‘’Het is natuurlijk een bijzonder mooie taak om voorzitter te mogen zijn van dit prachtige winkelcentrum. De winkeliersvereniging heeft in samenwerking met de gemeente en de eigenaren de afgelopen maanden hard gewerkt aan de vernieuwing, een echt geheel nieuw uiterlijk. Samen met de overige bestuursleden Hugo Schutte (All About Chocolate), Eric de Kruijf (Slijterij en Wijnhandel La Bouteille), Michael Kijf (Kippie Hellevoetsluis) en Johan Schippers (Jumbo Supermarkten) werken we hard aan ons gezamenlijk speerpunt: de beleving. We willen met elkaar bereiken dat onze bezoekers langer in het winkelcentrum verblijven dan enkel voor een snelle boodschap. De

inrichting van de openbare ruimte is helemaal nieuw. Een mooi voorbeeld is de kade bij het Bankenstraatje (aan de voorkant van Escape Room The Cube en restaurant La Cabaña). De kade is wel acht meter breed geworden met zitjes en plantenbakken en de mogelijkheid voor horecaterrassen, een heuse boulevard.‘’ ‘’Veel verschillende soorten winkels, een veilige en schone omgeving en meer dan 1.700 gratis parkeerplaatsen maakt dit gebied voor eenieder aantrekkelijk.’ De sfeer begint in de buitenruimte met mooie bestrating en gevels. We zijn ook heel erg blij dat er veel ruimte was voor groen, het is een genot om naar te kijken. We noemen de mooie bloembakken dan ook onze Struytse Boeketten’’.

Ons evenementenplein Eén van Michiel, zelf als ondernemer werkzaam op De Struytse Hoeck sinds 2007, zijn

favoriete plekken is het evenementenplein. Michiel: ‘’Echt alle ondernemers zijn blij met het resultaat, ook diegene die buiten het evenementenplein hun winkel hebben. De nieuwe bestrating, de zwerfkeien waar iedereen kan neerploffen en het prachtige cortenstaal geven een uitstraling van een plaats waar je wil zijn. Het metaal geeft een roestige kleur een heeft een hoge weerbestendigheid. Daarbij is het metaal duurzaam en sterk. Op het evenementenplein kunnen we helaas nu geen evenementen opstarten in verband met corona, maar als het straks weer kan, afhankelijk van de situatie, denken we aan modeshows, intocht van Sinterklaas, muziekoptredens en nog veel meer. We willen graag een druk winkelcentrum, maar nu echt even niet te druk. Het vernieuwde winkelcentrum verrast je elke keer weer. We bieden echt een


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:45

Pagina 21

mooie combinatie van branches die elkaar aanvullen. We hebben nieuwe winkels mogen verwelkomen, maar er zijn ook winkels die hard gewerkt hebben aan hun eigen verbouwing in de zaak. Op alle vlakken een grote transformatie.’’ De lokale economie kun je steunen door aankopen te doen bij eigen winkeliers. Michiel vertelt: ‘’Er is zoveel meer dan alleen het product, we bieden ook gezelligheid en beleving en dat vinden wij als ondernemers enorm belangrijk voor onze gasten. Alle winkeliers zijn vernieuwend bezig. Of dit nu is met de uitstraling van de winkel of met het product. De laatste trends vind je ook in Hellevoetsluis.’’ Als voorzitter van de winkeliersvereniging wil Michiel onder andere werken aan het herstel na de coronaperiode. ‘’Corona heeft heel veel impact gehad op alle ondernemers. Veel van ons zijn nog herstellende of hebben er nog last van. We hopen snel met elkaar op orde te komen. Dan kunnen we met elkaar gaan genieten van de vernieuwingen, want daar is het nog niet van gekomen.’’ Als voorzitter denkt Michiel ook na over de toekomst. ‘’Ik zou heel graag zien dat het winkelcentrum zeven dagen

per week open is, maar dan ook echt alle winkeliers. Nu is het overgrote deel open, maar je wil voor je gasten uiteraard dat alle voorzieningen open zijn. Daarnaast willen we langere openingstijden. Het bestuur bestaat uit vijf ondernemers en wordt ondersteunt op administratief en marketinggebied. ‘’We vergaderen elke zes weken actief met elkaar en er zijn twee ledenvergaderingen per jaar. Punten die daaruit naar voren komen nemen wij mee als bestuur. Al heel lang staat er een openbaar toilet op de wensenlijst, daar werken we hard aan.’’

Winterdagen Ook wordt er al vooruitgeblikt op de winter dagen. Michiel vertelt trots: ‘‘vorig jaar waren er op het hele winkelcentrum verlichte dieren te vinden naast de betoverende winterverlichting. Dit jaar gaan we dat zeker weer doen. Ook al waren we dicht of was het ’s avonds laat; er waren altijd bezoekers om de dieren te zoeken. Echt heel leuk! We zijn zelfs gespot voor een marketing award voor onze winterverlichting. En er komt in november nog een mooie première aan!’’ Het winkelcentrum De Struytse Hoeck is nog niet helemaal klaar met alle vernieuwingen,

maar de gedreven ondernemers zijn er zeker klaar voor om de inwoners uit wijde omstreken te verwelkomen in hun prachtig vernieuwde winkelcentrum! #HappyTogether Kijk op de Facebookpagina (@destruytsehoeck hellevoetsluis), Instagram (@destruytsehoeck.nl) of op www.destruytsehoeck.nl om op de hoogte te blijven van alle nieuwste berichten op het gebied van wonen, food, lifestyle en mode.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:46

Pagina 22


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:46

Pagina 23

SUMMER S UMMER

V VIBES

www.destruytsehoeck.nl www w.destruytsehoec hoeck.nl


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:47

Pagina 24

Je b Je boot oot w weer eer z zo o g oed a ls n ieuw goed als nieuw m et C arGuys! met CarGuys!

Z.g.a.n.

Krassen en Krassen en kleine kleine oneffenheden oneffenheden popolliijsten iijjsten w we ev vakkundig akkundig w weg! eg! V Voor oor een een permanente p ermanente b bescherming escherming brengen brengen we w ee een en c coating oating a aan. an. Je Je b boot oot of of a auto uto ons professionele iis s bij bij o ns in in p rofessionele handen. handen. We W e leveren leveren hem hem weer weer spic spic en en span span bijij jje af! b ea f!

Duurzaam waxen Polijsten

Coating C oating Alloygator Alloygator v elgen velgen bescherming bescherming

Online offerte

Pascalweg P ascalweg 23 23 | 3 3225 225 LE LE Hellevoetsluis Hellevoetsluis | 06 06 123 123 787 787 81 81 | robert@carguys.nl robert@carguys.nl | www.carguys.nl www.carguys.nl

Bastion X wenst iedereen een hele fijne vakantie!

Hé ondernemer... schuif je ook aan?

Elke dinsdag van 07.00 - 08.30 uur in Hotel ’t Wapen van Marion, Oostvoorne… ben jij van harte welkom en stellen wij ons netwerk voor je open. Meld je aan voor een leuke netwerk bijeenkomst via johan.verbaas@bni-rotterdam-zuid.nl

www.bastionx.nl | info@bastionx.nl 0181 417 111 f in


28-07-2021

10:47

Pagina 25

vrije tijd 25

Hvoeter_31_Juli

*boekentips

jeugdboek (prentenboek) Titel Luuk en Lotje - Moestuinieren! Auteur Ruth Wielockx Leeftijd Peuters en kleuters Papa heeft een moestuinbak gemaakt voor Luuk en Lotje. In het tuincentrum kopen ze plantjes en zaadjes. Papa legt uit wat je allemaal kunt kweken in de tuin en thuis gaan ze meteen aan de slag. Ze harken het zand, stoppen slaplantjes in de grond en zaaien radijsjes. Luuk kan niet wachten...

jeugdboek (prentenboek) Titel Rik aan zee Auteur Liesbet Slegers Leeftijd Prentenboek, kleuters Het is vakantie! Rik logeert met zijn mama en papa een paar dagen aan zee. Vlug maken ze zich klaar om naar het strand te gaan...

jeugdboek Titel Oma Luchtbuks Auteur Barbara Scholten Leeftijd V.a. ca. 10 jaar

jeugdboek Titel Zepie Auteur Janneke Schotveld Leeftijd V.a. ca. 8 jaar

De ouders van Lina (bijna 10) hebben het zo druk, dat ze een week naar haar onbekende oma gaat. Het lijkt een saaie week te worden. Maar dan wordt haar moeder ontvoerd. Maar oma heeft een luchtbuks!

Zepie houdt erg van voetbal. Meisjes vindt hij stom, vooral Milou. Ze bezorgt hem wiebelbenen en een kriebelbuik. Als ze na schooltijd plotseling voor hem staat, rent Zepie ervandoor. Hij verstopt zich in de grootste wasmachine van zijn vaders wasserette en trekt het ronde deurtje achter zich dicht. KLIK!

informatief Titel De groene tuin Auteur Floor Korte Genre Huis en tuin Floor Korte laat zien hoe je van een saai balkon of een tuin vol tegels een prachtige groene plek maakt.

jeugdboek Titel Zomer Auteur Lizzie Scott Leeftijd V.a. ca. 4 jaar Waar denk jij aan bij de zomer? Denk je aan eindeloos buiten spelen op lange, warme zomerdagen? Of denk je aan lekker veel ijsjes eten? Weet je ook welke bloemen en vruchten er bij de zomer horen? Kleurrijk boek met veel interactieve vragen.

roman Titel Zomeravond Auteur Suzanne Vermeer Genre Thriller Lauren Martens is met haar ouders en haar zusje Celeste op vakantie in Frankrijk. Als Celeste niet terugkeert van hun avond naar de discotheek, wordt er een politieonderzoek gestart. Een week later vindt men haar lichaam en wordt verdachte Julien opgepakt en veroordeeld...

jeugdboek Titel Noorderlicht Auteur Anna van Praag Leeftijd Vanaf ca. 13 jaar. De 14-jarige Ive gaat op vakantie met haar vader naar het Waddeneiland, waar hij ooit verliefd werd op haar moeder. Alleen is haar moeder nu zo druk, dat ze pas later kan komen. Op weg naar de boot hebben Ive en haar vader ruzie en dan remt haar vader te laat! Gelukkig komt Ive er met wat schrammen van af, maar het meisje dat ze die dag ontmoet wakkert haar opstandige kant aan.

roman Titel De zwemclub van Shelly Bay Auteur Sophie Green Genre Psychologisch verhaal In een Australische buitenwijk in 1982 ontmoeten vier vrouwen elkaar dagelijks voor een duik aan het strand. Marie, een weduwe die haar hele leven dagelijks zwemt, eenzame Elaine die onlangs met haar echtgenoot uit Engeland is verhuisd en haar volwassen kinderen heeft achtergelaten, Theresa die met een man is getrouwd die liever tijd doorbrengt in de kroeg dan met haar en hun kinderen, en Leanne, een jonge verpleegkundige die weinig vrienden heeft.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:48

Pagina 26

26 wonen

Jouw zomerlook met Decokay!

Hoera, het is zomer! We kunnen weer genieten van de zon. Maar: soms wil je de zon juist úit je huis houden. En dat doe je met de raamdecoratie van Decokay. Of je nu houdt van de klassieke look met overgordijnen en inbetweens, of van strak met jaloezieën, duettes, duo rolgordijnen, multishades, plissés/ duette, of shutters; er is voor elke smaak en interieur een passende raamdecoratie/ zonwering.

Ga voor linnen Wil je een zomerse look in je huis? Kies voor linnen (of linnenlook) gordijnen of vouwgordijnen. Linnen is een zeer sterke natuurvezel – wel twee tot drie keer sterker dan katoen – en is dan ook erg slijt- en scheurvast. Een duurzame krachtpatser dus! Daarnaast laat linnen licht en lucht door, want de stof kent een open, geweven structuur. Die zie je maar al te goed als de zon er mooi door schijnt! Een bijkomend voordeel is dat linnen gordijnen lekker soepel vallen en dus heel mooi draperen.

Spelen met licht Sfeervolle ruimtes met zomers licht? Die creëer je met Inbetweens. Deze gordijnen zijn wel transparant, maar door de dikkere weving en draad is de stof voller. Inbetween gordijnen houden dus het midden tussen overgordijnen en vitrage. Een tikkeltje doorzichtig, maar toch niet geheel transparant.


28-07-2021

10:48

Pagina 27

Persoonlijk advies Vloerkleed als eyecatcher! Vloerkleden, ook wel karpetten genoemd, zijn niet meer weg te denken uit het moderne interieur. Waar vloerkleden vroeger vaak een wat stoffige uitstraling hadden, vormen ze tegenwoordig echt een eyecatcher in elke ruimte van je woning. Ga bijvoorbeeld voor een strandlook carpet met linnen band. Karpetten zijn in vaste maten beschikbaar, maar je kan ze ook geheel op maat laten maken.

Mooi, praktisch en op maat! Sinds een aantal jaren zijn shutters niet meer weg te denken uit het woonbeeld. Mooi, praktisch en ze worden voor elk raam op maat gemaakt. En dat is niet zomaar. Shutters hebben namelijk veel voordelen. Want met shutters als zonwering kun je de lichtinval perfect regelen. Helemaal dicht of open, of half open zodat het wel lekker licht is in huis, maar je geen last hebt van fel zonlicht. Ideaal als je even wilt lezen of computeren. Ook buiten zijn shutters mogelijk! Helaas houdt het weer in de zomer niet altijd rekening met onze wensen. Om die reden kijken mensen meer en meer naar mogelijkheden om hun terras of tuin af te sluiten. Onze buiten shutters zijn hier perfect voor! Zo creëer je privacy en ben je beschermd tegen zon, wind en regen.

Wil je weten wat er allemaal mogelijk is voor jouw raam op het gebied van style en techniek? Dan nodigen we je graag uit in onze showroom. Hier vind je de laatste trends. Wat je ook kiest, met de juiste keuze voor je raam kun je een kamer afmaken. Om een goede keuze te kunnen maken, raden we altijd aan om persoonlijk te gaan kijken en je goed te laten informeren naar alle mogelijkheden. Een stof, product of model moet je echt zien en voelen. Dit is noodzakelijk voor het maken van een goede keuze. Kom langs voor advies, en we geven je graag stalen mee om te kijken of het bij jou thuis past.

Decokay voor... • Raamdecoratie • Zonwering • Gordijnen • Wandbekleding/behang • Vloeren • Horren • Verf Bel of mail voor de mogelijkheden: T 0181 87 01 17 | E hellevoetsluis@decokay.nl

Decokay Hellevoetsluis inspireert!

wonen 27

Hvoeter_31_Juli


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:58

Pagina 28

28 st. promotie hellevoetsluis

Puzzelen met Hellevoetsluis!

In 1621 kwam de vestinghaven van Hellevoetsluis op de kaart. Dit jaar bestaat de vestinghaven van Hellevoetsluis dus 400 jaar en dát is een mooie gelegenheid om daar op diverse manieren bij stil te staan! Het is in die 400 jaar een hele ‘puzzel’ geweest om uiteindelijk te komen tot die mooie haven die het nu is. En daarom is van die mooie vestinghaven binnenkort een legpuzzel beschikbaar! Voor deze legpuzzel heeft Jan Maasdam deze zomer een schitterende foto gemaakt van de vestinghaven. Verschillende afbeeldingen van panden en objecten in de vesting maken het beeld compleet. Op de achterkant van de puzzeldoos ontdek je in vogelvlucht de ontwikkeling van de haven. De legpuzzel bestaat uit

1.000 stukjes en als hij klaar is de puzzel 66 x 47 cm groot. De puzzel is vanaf eind september te koop bij het Toeristen Informatiepunt voor het symbolische bedrag van € 16,21. Er is maar een beperkte oplage, dus op = op. Wil je zeker zijn van deze mooie vestinghaven legpuzzel? Dan is het mogelijk om nu vast een reservering te maken. Dat kan bij het informatiepunt aan de Westzanddijk 1a of via de email info@promotiehellevoetsluis.nl, onder vermelding van je naam, adres en het aantal puzzels.


28-07-2021

10:59

Pagina 29

Familie- of team uitje? Wij weten er wel raad mee! Zoek je wat leuks om lekker buiten te doen met je gezin, familie of gewoon een gezellige groep? Dan ben je bij het informatiepunt aan het juiste adres. Midden in de historische vesting van Hellevoetsluis met de vestingwallen als achtertuin vind je de Stichting Promotie Hellevoetsluis en zij hebben een aantal leuke activiteiten voor je. Wat denk je van een uurtje Vuurtoren Golf, Vuurtoren Kegelen of Vuurtoren Dobbelen? Sportief buiten bezig zijn en veel lol hebben staat hierbij centraal. En ben je uitgespeeld, dan is er heel dichtbij vast een terrasje te vinden waar onder het genot van een drankje nagepraat kan worden. Vuurtorengolf Bij Vuurtoren Golf krijg je een golfstick met een houten vuurtoren en een grote bal. Je spreekt met elkaar af wat de hole is waar de bal in terecht moet komen. Daarbij maak je gebruik van de natuurlijk holes die op de vestingwallen te vinden zijn. Vuurtorenkegelen Bij Vuurtoren Kegelen is het de bedoeling om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Je krijgt 10 kegels en een bal mee en je zoekt een rustig plekje ergens op de vestingwallen of op een plein. Je zet vuurtorens op hun plaats, leg de werpstreep op een aantal meters afstand en je probeert in maximaal 2 beurten per keer om zoveel mogelijk kegels om te gooien. Vuurtoren dobbelen Vuurtoren dobbelen speel je met een vuurtoren, een grote dobbelsteen en een stenen bal. Zoek een gezellig plekje op de wallen en plaats de vuurtoren vlak bij een aarden wal. Die zijn er genoeg langs de voetpaden of tussen de bunkers. Op de vuurtoren leg je de dobbelsteen en met de stenen bal probeer je de dobbelsteen van vuurtoren te gooien. De dobbelsteen geeft het gewonnen aantal punten aan. Een spel is voor € 10,- per uur te huur bij het Toeristen Informatiepunt en het tweede uur kost € 7,50. Voor het lenen moet

een kleine waarborgsom (€ 10,-) betaald worden, maar die krijg je terug als je alles weer netjes en op tijd terugbrengt. Kinderspeurtocht Buiten zijn en gelijk wat leren over van alles wat er in de vesting te vinden is kan met de speciale kinderspeurtocht (5-10 jr.). Aan de hand van plaatjes ga je zoeken waar die bij horen. Heb je het gevonden, dan kan je ook de vragen beantwoorden die bij dat plaatje horen! Als alle plaatjes zijn gevonden mag je langs bij het Toeristen Informatiepunt en misschien heb je wel een prijsje gewonnen! Op de achterkant van de speurtocht staat een mooie kleurplaat van de vuurtoren. De speurtocht is gratis af te halen. KliederKnapzakpakket Een andere leuke manier om de vesting te ontdekken is met het KliederKapzakpakket voor kinderen vanaf 4 jaar. In het pakket vind je een wandelroute vol speeltips en weetjes en natuurlijk de nodige klieder spulletjes zoals textielstiften, stickers, iets te snoepen en een knapzak (katoenen rugzakje) om lekker op te kliederen. Het pakket, voorzien van materialen voor 2 kinderen, kost € 12,50. Al met al een leuke aanvulling met allerlei doe-dingen voor groot én klein om het verblijf in Hellevoetsluis nog leuker te maken.

Toeristentreintje Een elektrisch toeristentreintje maakt het ontdekken van Hellevoetsluis en omgeving compleet. Maak bijvoorbeeld een tocht met gids door de vesting van Hellevoetsluis, een tocht met een rondleiding door de vestingstad Brielle of een mooie natuurtocht naar Oostvoorne. Heb je zelf een leuk idee voor een tour? In overleg is er veel mogelijk! Het treintje is er niet alleen voor toeristen, maar zeker ook voor inwoners. Ook voor een gezellig familie-uitje of verjaardag is het treintje te huur en kan er voor € 25,per uur in over een leuke tocht worden georganiseerd. Dit is inclusief chauffeur en met de huidige maatregelen kunnen er nog 8 passagiers mee. Als de maatregelen weer over zijn kunnen er zelfs 13 passagiers mee! Informatie over de mogelijkheden of reserveren kan via info@treintjehvs.nl en natuurlijk bij het Toeristen Informatiepunt. Stadswandeling De historische vesting ontdekken kan op verschillende manieren. Voor een klein beetje hulp bij je verkenningstocht is er een papieren stadswandeling met uitleg te koop bij het informatiepunt. Ben je met een groep (max 15 personen), dan is het ook mogelijk om voor € 45,- met een ervaren gids een rondleiding door de vesting te krijgen. Dit moet je vooraf reserveren. Toeristen Informatiepunt Het Toeristen Informatiepunt aan de Westzanddijk 1a in de vesting is de komende periode geopend op maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur.

T iP | VVV i Toeristen Informatiepunt | VVVi

st. promotie hellevoetsluis 29

Hvoeter_31_Juli


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:59

Pagina 30


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:00

Pagina 31


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:01

Pagina 32


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:01

Pagina 33

Flowers for Life! Kunstbloemen, een lust voor het oog Bloemen en planten zorgen voor kleur en een levendige sfeer in je interieur. En met de kunstbloemen en planten van AB LIVING haal je een hoogwaardige kwaliteit in huis en heb je meteen een duurzame oplossing gevonden. De keuze in assortiment en kleuren is heel groot zodat je goed af kunt stemmen op je interieur. Bij ons vind je altijd wel iets leuks én betaalbaars. En wij weten zeker dat jij en je gasten het nauwelijks van echt kunnen onderscheiden. Breng je interieur weer tot leven met ons prachtige assortiment kunstbloemen en planten. Wij adviseren je graag! Cadeautjes! Naast onze mooie kunstbloemen, hebben we ook veel andere leuke cadeauartikelen. Denk hierbij aan mooie accessoires, gouden kaarsenstandaards, unieke boekensteunen, vrolijke kussentjes en nog veel meer! Natuurlijk mag je jezelf ook trakteren op een cadeautje. Tot snel, Angelique, Brigitte en Simone

Moriaanseweg West 1 | 3222 AB Hellevoetsluis angelique@abliving.nl | brigitte@wohler.nl 06 - 25 29 0583 | www.abliving.nl


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:02

Pagina 34

34 jongeren

Opm Text Nicole van Tooren Photo Anja Kortenbout


28-07-2021

11:04

Pagina 35

maat gemaakt Voor en door jongeren Waar lessen theaterklas op het Helinium al niet toe kunnen leiden… Liam Noordzij (23) en Brandon Taylor (28) werden op het middelbaar onderwijs al gepakt door de podiumkunsten. Het schrijven van liedjes, de choreografie en uitvoering van dans en theaterspel; zij gaan er helemaal in op. Het werkt verslavend en ze vinden het steeds leuker worden! Maar nog leuker vinden de enthousiaste jongens het om kunst laagdrempelig te maken en hun passie ook op anderen over te brengen. Vol overgave zijn Liam en Brandon op 1 januari professioneel gestart om samen de schouders te zetten onder hun bedrijf ‘Taylor Made’. Zij gebruiken hun eigen ervaringen om de stoere voetbalcultuur en de soms zweverige kunstcultuur te laten samensmelten door jongeren over de streep te trekken en hen op maat gemaakte kunst aan te bieden. Zij schreven een eigen programma met een mix van hiphop, dans, drama, theater en zang en kregen het vertrouwen om jongeren op scholen in Brielle en Hellevoetsluis enthousiast te maken voor de podiumkunsten. Vanaf september starten zij met hun theaterlessen op de middelbare scholen. Hun droom komt hiermee uit! Want, om van je hobby je werk te mogen maken is een lot uit de loterij. “Het geeft ons zo veel voldoening!”

MATCHEN “Het begon allemaal op het Helinium,” vertelt Liam als we te gast zijn bij dansschool RI-JO, waar hij enkele dagen per week bij de receptie werkt, waar Brandon danslessen verzorgt en waar ze alle mogelijkheden krijgen om hun theaterstukken te repeteren. “Ik volgde op het Helinium het keuzevak dans en theaterklas. Daar ontmoette ik Brandon, die lessen hiphop gaf na zelf eerder 5 jaar het keuzevak ‘dans’ te hebben gevolgd.” “Ik heb door de dansklas mijn aanleg voor dans kunnen ontwikkelen en bleek talent te hebben.” vult Brandon aan. “Ook heb ik mij de kunstvorm ‘Spoken words’ eigen gemaakt. Die combinatie leidde tot een eigen theatershow bij het BREStheater in Brielle en een tweede show bij theater de Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Voor het opzetten en produceren van de theatershows ben ik op zoek gegaan naar aanvullende talenten en zo zijn Liam en ik weer in contact met elkaar gekomen.” “Het klikte heel goed,” vervolgt Liam, “onze vaardig-

heden matchen uitstekend bij elkaar en daarnaast zijn we ook nog beste vrienden geworden. Zodoende heeft Brandon mij gevraagd om mede-eigenaar te worden van Taylor Made en zijn we samen in het diepe gesprongen. We starten namelijk in september met het project ‘Op maat gemaakt’ op de middelbare scholen op Voorne.”

BLIJ MET ELKE DAG Het empathisch vermogen, zijn natuurlijke omgang met jongeren en de kunde om theaterlessen te verzorgen zijn waardevolle eigenschappen, waarin Liam de talenten van Brandon aanvult. Liam: “Na het VWO ben ik volgens de verwachtingen geschiedenis gaan studeren op de Universiteit. Ik was in die periode echt niet gelukkig. Maar ik merk dat sinds ik de knoop heb doorgehakt en gestopt ben met de studie, ik samen met Brandon mijn creativiteit de vrije loop kan laten. Ik voel dat ik weer helemaal opbloei! Elke dag ben ik blij en gemotiveerd om de dag te beginnen.” Brandon: “En dat geldt ook voor mij! Ik word elke dag vol verwachting wakker met heel veel zin in de nieuwe dag! Daar ben ik zo dankbaar voor. Hoe mooi is het als je de dingen kunt doen waar je hart ligt!”

DROMEN WAARMAKEN Liam en Brandon zijn niet bezig met verdiensten, ze investeren in de dingen die hen zin van leven geeft. Ze volgen hun hart, doen de dingen die ze leuk vinden en dat betaalt zich dubbel en dwars in voldoening terug! ‘Op maat gemaakte kunst’ gaat in september van start. Naast een inspirerende voorstelling krijgen leerlingen workshops in drama, creatief schrijven, zang en dans. In een vervolgtraject krijgen de scholieren de kans zich verder te ontwikkelen. De energie die de jongens ervan krijgen wakkert hun motivatie meer en meer aan om hun talenten te gebruiken om de persoonlijke ontwikkeling van jongeren te ondersteunen. De grote betrokkenheid, de positieve feedback, maar vooral het vertrouwen en de onvoorwaardelijke steun van diverse mensen geeft de gedreven jongens de unieke kans om hun dromen waar te maken.

DRIJFVEER Wat de twee enthousiaste en creatieve jongens vooral belangrijk vinden is om kinderen te laten kennismaken met de podiumkunsten. Om hen de kans te geven hun creatieve talenten te ontwikkelen die voor hen zelf zo belangrijk zijn geworden. Mooi!

jongeren 35

Hvoeter_31_Juli


Hvoeter_31_Juli

29-07-2021

10:30

Pagina 36

36 theater

Terug het theater in! Ondanks de langdurige sluiting en de vele annuleringen blikken we terug op een bijzonder theaterseizoen. Een seizoen waarin innovatieve oplossingen centraal stonden en lastminute veranderingen onvermijdelijk waren. Mede dankzij het harde werken en het doorzettingsvermogen van het gehele Theater Twee Hondjes team konden er in het afgelopen jaar, met alle voorzorgsmaatregelen van dien, toch theatervoorstellingen plaatsvinden. In een aangepaste intieme theatersetting met maximaal 30 personen of online via een livestream met talenten van eigen bodem. Nu kijken we graag vooruit naar het nieuwe theaterseizoen en kunnen we niet wachten om te beginnen. Het wordt een theaterseizoen als nooit tevoren. Met oude bekenden, nieuwe talenten en hopelijk in een vertrouwde theatersetting

met een ouderwets gezellige sfeer zoals u van ons gewend bent. Om de keuzestress te minimaliseren, hebben wij voor u een voorselectie gemaakt van voorstellingen die u zeker niet mag missen.

Start het seizoen met...

Karin Bloemen

Karin Bloemen & Old School Band Billy, Aretha, Norah, Amy and Karin! ZAT 11-sept-2021 | 20.15 uur | € 26,00 Karin Bloemen is bekend van haar grote, extravagante personality shows, maar haar eerste grote liefde is toch: zingen! In deze voorstelling gaat ze ‘old school’ helemaal voor de muziek, samen met de Old School Band. Belangrijke inspiratiebronnen voor Karin zijn zangeressen als Billie Holiday en Aretha Franklin. De stijl van de Old School Band sluit daar naadloos op aan; funk, jazz en soul. In dit pure, muzikale programma komt het allemaal voorbij, van eigen stukken tot en met de fijnste covers uit het rijke repertoire van Billie, Aretha, Norah, Amy, etc, etc... Voor de echte toneelliefhebbers...

Joke de Kruijf, Winston Post en Frédérique Sluyterman Liften 2: Girls Night-Inn VRIJ 01-okt-2021 | 20.15 uur | € 23,00 Na uren te hebben vastgezeten in een lift, belandt verpleegster Saskia na een noodlottig incident achter de tralies. Daar deelt ze de cel met de Gooische Stefanie en de ‘per ongeluk’ opgesloten Youri. Drie mensen met hun eigen verhaal: Stefanie worstelt met een levensbedreigende keuze, Youri moet zien te ‘dealen’ met het vaderschap en Saskia wordt verliefd met onverwachte gevolgen. Terwijl hun ‘misdadige’ verleden zich ontrafelt, volgen hilarische situaties, ontroerende momenten en vlijmscherpe onderwerpen elkaar in hoog tempo op. Hoe ver moeten ze gaan voor echte vriendschap? “Liften 2: Girls Night-Inn” is een krachtige feel-good voorstelling met prachtige liedjes. Het is de ultieme ‘escape’ waarbij uw lachrimpels zeker gelift zullen worden. Met de kinderen weer naar het theater...

Ik zit me voor het vensterglas Onnoemelijk te vervelen Ik wou dat ik twee hondjes was Dan kon ik samen spelen

Theater WEI

Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder ZON 17-okt-2021 | 14.00 uur | € 7,50 kind € 8,50 volwassenen Aron en Stefanie houden hun spreekbeurt over de Franse schilder Claude Monet. Monet was in 1871 vier maanden in Nederland, in Zaandam. Hij schilderde daar zesentwintig schilderijen, die nu in musea over de hele wereld hangen. Nederland is daar


28-07-2021

11:07

Pagina 37

theater 37

Hvoeter_31_Juli

nog altijd heel erg blij mee. Maar tijdens de spreekbeurt komen Aron en Stefanie erachter dat toen Monet per boot aankwam de mensen helemaal niet zo blij met hem waren... ‘Mijn spreekbeurt gaat over een dooie schilder’ is een muzikale voorstelling waarbij de acteurs terecht komen in een levend schilderij. Een voorstelling voor kinderen vanaf 8 jaar. Aanstormend cabarettalent...

Rosa da Silva

Daar moet je heen VRIJ 12-nov-2021 | 20.15 uur | € 17,50 In ‘Daar moet je heen’ neemt Rosa je mee naar 1995. Het jaar dat ze als klein meisje meedeed aan de Mini Playbackshow van Henny Huisman. Ze blikt terug. Door het gelach uit de studio om haar geboortedorp Klazienaveen zat er niets anders op. Er moest afgerekend worden met haar Drentse en Portugese roots. Want, dacht ze, om een ster te kunnen worden moet je je anders voordoen dan je bent. Rosa zingt, speelt en ergert zich mateloos. En dan nog het meeste aan zichzelf. In een hoog tempo wisselen het Portugese temperament en de Drentse nuchterheid elkaar af. Haar schurende personages zorgen voor plaatsvervangende schaamte en de eeuwige clichématige strijd tussen stad en provincie wordt akelig herkenbaar. Als muziek in je oren...

Beatrice en Vera van der Poel ABBA XS ZAT 15-jan-2022 | 20.15 uur | € 22,50 De zussen Beatrice en Vera van der Poel zingen het repertoire van ABBA op een bijzondere manier: extra small, zoals de liedjes geschreven zijn, bij de piano. De dames vertellen bovendien het fantastische verhaal van ABBA: het succes, de roddels, het drama, de achterklap. Alles wat je altijd al wilde weten over de blonde Agnetha en de rode Anni-Frid. Het gehele seizoen vind je op onze website www.theatertweehondjes.nl

TIP! Op zaterdag 4 september organiseert Theater Twee Hondjes de seizoenpresentatie. Tijdens deze feestelijke avond krijgen bezoekers een voorproefje van het aankomende seizoen.

Theater Twee Hondjes, theater om in te bijten...


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:08

Pagina 38

38 muziek

HATE & WAR NOT LOVE & PEACE ‘God save the Queen’, ‘Should i stay or should i go’, ‘No more heroes’, ‘Denise’ en ‘I wanna be your dog’... titels van nummers die je misschien zal herkennen. Bands als The Sex Pistols, The Stranglers, The Clash, Blondie en The Stooges maakten in de jaren 70 hun intrede als punkrockers. Maar, wat is punk en waar komt deze stroming vandaan? Kenmerkend voor punkmuziek waren de gitaren, simpele akkoordenschema’s, harde drums en de maatschappijkritische inhoud van de songteksten.

Johnny Rotten &The Sex Pistols

Right now I am an antichrist And I am an anarchist Don't know what I want But I know how to get it I want to destroy passerby

SEX PISTOLS... DOORBRAAK VAN DE PUNKMUZIEK Zomer 1976. Op 26 november brak de punkmuziek definitiev door. Toen verscheen de single ‘Anarchy in de U.K.’ van de Britse punkband The Sex Pistols. Deze plaat wordt gezien als de typerende plaat van de punkbeweging. De groep, aanvankelijk bestaande uit Steve Jones (gitaar), Glen Matlock (basgitaar), Paul Cook (drums) en zanger John Lydon - Johnny Rotten - oogstte veel succes mede dankzij promotie in de media, die door manager Malcolm McLaren op slinkse wijze werd gevoed. Teksten die voor die tijd heftig waren. Op 1 december 1976 werden The Sex Pistols echt bekend bij het grote publiek toen ze uitgenodigd werden in de ‘Today’show en geïnterviewd door Bill Grundy. The Sex Pistols zouden die avond heel wat schuttingtaal gebruiken, wat erg ongebruikelijk was in Engeland. De volgende dag waren ze voorpaginanieuws in de Daily Mirror. Veel preutse Britten waren geschokt en dit zou veel nadelen opleveren voor de single die ze net hadden uitgebracht en voor de daaraan gekoppelde 'Anarchy Tour'. Het maakte hen wél razend populair bij de jongeren, terwijl de hogere klasse al van in het begin een groeiende afkeer kreeg. De jeugd begon zich af te zetten tegen de maatschappij en The Sex Pistols kregen steun van deze ‘punks’.


28-07-2021

11:09

Pagina 39

muziek 39

Hvoeter_31_Juli

Een grote inspirator voor The Sex Pistols was de Amerikaanse band Ramones, een punkband uit New York, opgericht in 1974. De band wordt regelmatig aangemerkt als de eerste punkrockgroep. Ondanks dat het commerciële succes beperkt bleef, heeft de band een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van punkrock in de VS en misschien nog wel meer in het Verenigd Koninkrijk.

The Ramones PUNK... DE REACTIE OP DE SAMENLEVING EN DE GEVESTIGDE ORDE

OPLEVING NIEUWE PUNK ...GRUNGE

De punkscene ontstond dus als muzikale subcultuur in Groot-Brittannië in de zomer van 1976. Punkers vormden als groep een agressieve reactie op de discocultuur van de jaren 1970. Waar fans van disco vrij netjes gekleed gingen en van elektronische muziek hielden, kozen punkers voor wilde kleding en rockmuziek. Hun kledingstijl kenmerkte zich door het gebruik van grote veiligheidsspelden, riemen met knoppen erop, (geverfde) hanenkammen, piercings, gescheurde broeken met kettingen en kapotte t-shirts.

Omstreeks 1993 maakte punk in de muziekwereld, maar ook als modieus statement, een opleving door. Dit kwam mede door de opkomst van de Amerikaanse grunge met bands als Nirvana en Soundgarden; harde en maatschappijkritische gitaarbands die de belangstelling voor oude punk weer aanwakkerden. In dat decennium en daarna deden diverse punkbands van zich spreken, zoals Green Day, NOFX, Rancid, Blink 182 en - in Nederland - De Heideroosjes.

Een belangrijke factor in het ontstaan van de punkstijl was het ‘no future’-idee van de werkloze Britse jeugd. In de jaren 1970 was er, zeker na de oliecrisis van 1973, sprake van een massale werkloosheid onder jongeren. Punkers waren een regelrechte reactie op de crisis in de Britse maatschappij en de economische crisis van de jaren 1970. Dit bleek niet alleen uit de agressieve en non-conformistische kledingstijl, maar dus ook uit de harde muziek.


Hvoeter_31_Juli

40 muziek

28-07-2021

11:10

Pagina 40

The Clash

Blondie THE CLASH... NIET ALLEEN MAAR PUNK The Clash was net als Sex Pistols een Britse punkgroep, die bestond van 1976 tot 1985. De groep wordt mede beschouwd als een van de belangrijkste punkgroepen, die opvielen door hun sterke linkse kritiek en de verschillende stijlen die ze gebruikten in hun muziek. The Clash bestond uit Joe Strummer (zang, gitaar), Mick Jones (gitaar, zang), Paul Simonon (basgitaar) en Topper Headon (drums). Het eerste concert van The Clash werd in de zomer van 1976 gegeven, in het voorprogramma van de Sex Pistols. Met het derde album ‘London Calling’ maakte de band zich los van de punk en liet zij meer muzikale invloeden horen, met hardrock, ska, jazz en r&b. Het dubbelalbum werd in december 1979 uitgebracht. Het betekende de wereldwijde doorbraak van de band en de titelsong ‘London Calling’ groeide uit tot een rockklassieker. Een van de bekendste nummers; ‘Should I Stay or Should I Go?’ kwam in 1991 in de top tien van de Nederlandse Top 40, toen het werd gebruikt in een reclame voor Levi’s spijkerbroeken. Qua levensfilosofie onderscheidden punkers zich sterk van de hippies uit de jaren 1970. Typerend was hoe Joe Strummer van The Clash ‘hate & war’ op zijn jack schreef en niet de slogan ‘love & peace’ van de hippies.

BLONDIE... NIET HARD, MAAR WEL PUNK De band Blondie werd in 1974 in New York opgericht. Leadzangeres Debbie Harry was hét gezicht van de vrouwelijke punk. De band zou in eerste instantie Angel & The Snake gaan heten, maar de keuze viel uiteindelijk op Blondie. De naam van de band is te danken aan het naroepen van Debbie door iemand in de straten van Houston. Andy Warhol tekende voor de sexy uitstraling van Debbie Harry. Geblondeerde haren en slechts gekleed in een wit t-shirt en slipje. Ze werden ook wel de vrouwelijke Ramones genoemd.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:11

Pagina 41

muziek 41

THE STOOGES... MET IGGY POP NIET ALLEEN MAAR BRITS De punkmuziek reikte verder dan Groot-Brittannië. Aan de overkant van de oceaan waren er bands zoals the Stooges. Dit was een Amerikaanse rockband, opgericht in 1967 met Ron Asheton (gitaar), Scott Asheton (drums), David Alexander (bas) en zanger Iggy Pop. De band was een van de voornaamste protopunkbands. Protopunk is de retrospectieve naam voor het prototype rockmuziek dat voorafging aan de punk, tussen de jaren 60 en 70, en dat van grote invloed was op het ontstaan van dit genre. Aanvankelijk kreeg de band de naam The Psychedelic Stooges. Hun vroegere muziek is heel wat experimenteler dan de muziek die ze later zouden brengen. Ze schuwden bijvoorbeeld het gebruik van ongewone klankmiddelen niet, zoals olievaten en stofzuigers. Hun optredens werden gekenmerkt door een agressieve houding en primitief geluid. Tevens hield Iggy Pop ervan om zijn publiek te provoceren. Zo dook hij o.a. de zaal in, smeerde zich in met pindakaas en verwondde zichzelf door middel van glasscherven. Er wordt gezegd dat Iggy Pop het stagediven heeft uitgevonden. Op 13 juni 1970 werden er op het Cincinnati festival, tijdens de nummers "TV Eye" en "1970" beelden gemaakt waarop te zien is hoe Iggy Pop het publiek induikt en het publiek hem op de armen draagt. Dit is sindsdien een iconisch rockbeeld.

LUISTEREN Benieuwd geworden naar hoe punkmuziek klinkt? Scan de QR-code en beluister onze afspeellijst op Spotify! De lijst is ook te vinden door te zoeken op ‘DeHellevoeter’.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:11

Pagina 42

42 ambacht

Aangestoken doorde

bij Veldbloemen in allerlei kleuren, gezoem van bijen en rondfladderende vlinders. Het is het volmaakte zomergevoel als we welkom zijn in de bijenstal bij imkerij “De Ruigen Bij”. Maurice en Sandra Jacobs verzorgen aan de rand van de landerijen in Oudenhoorn wel 5 bijenvolken met gedrevenheid en veel liefde voor de natuur. Ze oogsten de honing zelf, op ambachtelijke wijze. Maar hoe raakten zij zo gefascineerd van de voor onze natuur onmisbare bijen?

TEKST

Nicole van Tooren |

BEELD

Anja Kortenbout


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:12

Pagina 43

ambacht 43

Toen een imker bij de overburen een kast had geplaatst, keek Maurice regelmatig mee met de bezoekende imker wanneer hij kwam kijken hoe het met het bijenvolk gestemd was. Er gebeuren namelijk heel wat dingen in een bijenvolk die ervoor zorgen dat een imker moet ingrijpen, om de levenskwaliteit van een bijenvolk zo optimaal mogelijk te houden. Op een kastkaart houdt hij bij wat hij gezien heeft in het bijenvolk en welke acties hij als imker heeft uitgevoerd. Maurice raakte gefascineerd door de enthousiaste uitleg van de imker en werd meegezogen in de ‘anders dan anders’ wereld. Hij vroeg de inmiddels bevriende imker of hij, mits dat veilig was voor hun kinderen, ook een kast in hun tuin kon plaatsen.

Imkercursus Ook Sandra raakte bij de verzorging van hun eerste bijenvolk steeds meer geboeid en hielp graag een handje mee. Uiteindelijk meldden eerst Maurice en twee jaar later Sandra zich aan voor imkercursus in Zuidland. Na een jaar van theorie, de nodige praktijk en een examen mochten zij zich beiden officieel imker noemen. Zij onderhouden vandaag de dag vijf eigen kasten thuis en tien kasten op andere locaties. Sandra: “Het is niet zomaar een hobby, je bent tenslotte met levende dieren bezig. Het is heel belangrijk dat je weet wat je aan het doen bent! Imkeren is best wel een tijdrovende hobby, waar we van tijd tot tijd heel intensief mee bezig zijn.”

Ecologische voetafdruk De bij is klein, maar superbelangrijk voor mens én natuur. Ze zijn onmisbaar voor het verspreiden van stuifmeel waardoor bloemen en planten kunnen groeien. De honingbij heeft de mens tegenwoordig gewoon nodig om te overleven. In de vrije natuur zou slechts 25% overleven. “Onze ecologische voetafdruk is groot genoeg,” beaamt ook de in de scheepvaart werkende Maurice, “zonder te geitenwollensokkerig over te willen komen: het is niet alleen heel erg leuk om bijen te houden, maar zo kunnen wij ook iets terugdoen voor de natuur.”

Honing Sterke bijenvolken maken meer honing dan ze zelf nodig hebben om de winter door te komen. Het kan dan ook geen kwaad om op een verantwoorde manier honing van de bijen weg te nemen. “Maar alle honing wegnemen doen we niet! We laten voldoende honing over voor de bijen. Het is de voedingstof waar ze een heel seizoen lang hard voor gewerkt hebben en die ze bovendien broodnodig hebben om de winter door te komen. Doorgaans oogsten we twee keer per jaar en we laten daarbij altijd 50% achter in de bijenkast.”

Stress Het werken in een bijenkast en met name het wegnemen van honing is voor bijen een stressvolle activiteit. Meestal zitten de honingraten vol met bijen die hun voedselvoorraad en hun koningin willen beschermen. Al deze bijen moet je dus op een zachte en respectvolle manier verwijderen van de raten. “Dat doen we in speciale imkerpakken, met handschoenen en een lange broek. Door de raat af te slaan in de kast blijven de bijen bij hun volk. Er bestaat altijd een kans dat de bijen geïrriteerd raken en dat ze dan gaan steken. Als een bij eenmaal gestoken heeft, wordt er een geur afgegeven die de andere bijen ook prikkelt om in de aanval te gaan. Dan kan het soms beter zijn om de werkzaamheden af te breken...”


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:13

Pagina 44

44 ambacht

Vloeibaar goud Als de raten verwijderd zijn uit de kast begint de enorme klus van het oogsten van de honing. Eerst worden de dichte cellen in de raat met een speciale vork aan twee kanten ontzegeld. De was wordt eraf geschraapt, zodat het ´vloeibare goud´, zoals honing ook wel genoemd wordt, zichtbaar wordt. De raten worden in een soort handcentrifuge, de honingslinger, gehangen en rustig rondgedraaid om de cellen niet te beschadigen. De honing wordt zo tegen de wand geslingerd en druipt in het vat naar beneden. De opgevangen honing wordt vervolgens twee keer gezeefd. Eerst door een grove en later door een fijne zeef, zodat een heldere vloeistof overblijft. Afhankelijk van de soort bloemen die de bijen bezocht hebben, is de honing anders van kleur en smaak. Ook de snelheid van de kristallisatie van de honing is afhankelijk van het soort bloemen. Dit is een natuurlijk proces.

Reukzin Aangezien je aan een natuurlijk voedingsproduct werkt, vraagt de hygiëne en het bijkomend schoonmaakwerk eigenlijk evenveel tijd als de honingoogst zelf. Honingbijen hebben een enorm goede reukzin. Je houdt de deuren dus beter gesloten, zodat de bijen je ‘oogstplaats’ niet terugvinden. Na het slingeren en zeven is het essentieel om de honing goed te bewaren. Het is belangrijk dat de potjes brandschoon en luchtdicht zijn. Honing is namelijk hygroscopisch, wat betekent dat het vocht uit lucht opneemt, waardoor het vochtgehalte in de honing kan stijgen. Hoe meer vocht in je honing, des te korter de houdbaarheid wordt.

Oogst Honing is een luxeproduct, boordevol vitaminen en mineralen. Het heeft de bijen veel werk gekost, maar ook voor de imker is het tijdrovend! Maurice en Sandra verzorgen hun bijen en oogsten de honing met groot respect voor de natuur: “In theorie kun je drie keer per jaar honing slingeren, maar dat is sterk afhankelijk van het weer en de bijenvolken zelf. Vanwege het aanhoudende koude en natte weer van afgelopen voorjaar, hebben we dit jaar nog geen honing kunnen slingeren. Eind augustus verwachten we de nieuwe oogst.” De Ruigen Bij Ben je nieuwsgierig wat het houden van bijen inhoudt, wil je meer weten of wil je na augustus een potje van het vloeibare goud bemachtigen? Ga dan eens langs bij “Imkerij de Ruigen Bij” op de Ruigendijk 13 in Oudenhoorn/Hellevoetsluis. Wij vonden het in elk geval BIJzonder fascinerend om te zien met hoeveel zorg en gedrevenheid het sympathieke echtpaar hun hobby bedrijft! Een echte ‘eye-opener’ om te zien hoeveel daarbij komt kijken!


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:13

Pagina 45

ambacht 45

Inzoemen opde

bij

tot aanvallen of bepalen om de kast te verlaten. Dit laatste wordt zwermen genoemd, waarbij de koningin met de helft van haar volk vertrekt. Dit is een natuurlijke manier van voortplanten.

Bruidsvlucht Uit de andere, achtergebleven, helft van het volk ontstaat een nieuwe koningin, die speciaal voedsel, koninginnegelei, krijgt. Na de geboorte maakt de nieuwe koningin een zogenoemde ‘bruidsvlucht’, waarbij zij in de lucht paart met meerdere darren van verschillende volken. Daarna gaat zij terug naar de kast waar zij zich bezighoudt met eitjes leggen. In het voorjaar legt zij tot wel 2000 eitjes per dag! De koningin kan wel vijf jaar oud worden!

Dood werken De voornaamste taak van de darren is het bevruchten van een koningin. De werksters doen het zware werk. Zij zitten de eerste drie weken van hun leven in de bijenkast en voorzien onder andere de koningin van voedsel, voeden de larven, bewaken de kast en bouwen de honingraat. In de laatste drie weken van hun leven vliegen ze uit en halen nectar en stuifmeel uit de bloemen om het bijenvolk van voedsel te voorzien en een voorraad voor de winter aan te leggen. Zij worden in het hoogseizoen maar zo’n zes weken oud, daarna zijn hun vleugeltjes versleten. Najaarsbijen, die de koningin in de winter warm houden, worden vier maanden oud.

Waar maken ze hun nest? Bijen maken een nestje om hun eieren in te leggen en de larven in te laten opgroeien. De verschillende bijensoorten doen dit weer op verschillende manieren. Sommige soorten, zoals de zandhommel, graven bijvoorbeeld een gangetje in de bodem. Andere bijen maken graag nestjes in holle ruimten boven de grond, zoals holle stengels en muurspleten. En heb je wel eens gehoord van de koekoeksbijen? Die laten anderen het werk opknappen. Ze gebruiken de nestjes van andere bijen om zijn larven in te leggen. Tsja..dat is natuurlijk ook een optie.

De bij; klein maar belangrijk

Ingebouwde GPS

De bij is klein van postuur, maar superbelangrijk voor mens én de natuur. Ze zijn onmisbaar voor het verspreiden van stuifmeel, waardoor bloemen en planten kunnen groeien. Als bijen in een bloem op zoek gaan naar voedsel (nectar), nemen ze ongemerkt het stuifmeel van de bloem mee. Komt dit stuifmeel via de bij in een andere bloem terecht, dan wordt deze plant bevrucht. Een fruitboom krijgt zo vruchten. Veel planten in Nederland (80% van alle soorten) zijn voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. Zo kunnen bloemen, fruit en planten groeien. En kun jij weer lekker genieten van een appel, kersen of peren.

Honingbijen zijn uitstekende navigators! Zij kunnen hun woonplek binnen een straal van drie kilometer moeiteloos terugvinden! Zij maken daarbij gebruik van maar liefst vijf ogen, waarmee ze verschillende lichtsoorten en de stand van de zon te allen tijde kunnen waarnemen. Een kast met bijen mag daarom niet zomaar verplaatst worden, want dan vinden de bijen hun volk niet terug. Ze geven aan elkaar door waar zich de meeste geschikte bloemen bevinden ten opzichte van de bijenkast en de zon. Dit doen ze door middel van een soort bijendans.

Bijenvolk

Niet alle bijen leven als volk in een bijenkast bij imkers. Er zijn v eel meer solitaire bijen. Deze bestuivers zijn natuurlijk niet minder belangrijk dan de andere insecten. De bijen zorgen ervoor dat wij allemaal kunnen blijven genieten van heerlijke groenten, fruit, koffie, chocolade en verschillende bijenproducten, waaronder honing, gezondheidsproducten en bijenwaskaarsen. Zo’n 75% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van de bestuiving door insecten! Het is dan ook een kleine moeite om de bijen goed te behandelen, de natuur te helpen door bloemen en planten te laten groeien in je tuin en misschien zelfs wel een insectenhotel te maken, zodat ook solitaire bijen en hommels zich makkelijker kunnen voortplanten.

Er zijn 20.000 bijensoorten, waarvan slechts zeven soorten honingbijen zijn. Honingbijen leven in een volk, een gemeenschap waar zij perfect samenwerken en allemaal even belangrijk zijn. Een superorganisme! Een volk bestaat in de zomer uit wel 50.000 tot 80.000 bijen, waarvan één koningin, 500 tot 1000 darren (mannetjes) en verder tienduizenden werksters (vrouwtjes).

Zwermen De koningin is de ´dirigent´ van het volk. Met geurstoffen (feromonen) communiceert zij met haar ‘onderdanen’ en bepaalt daarmee de stemming van het volk. Zo kan zij bijvoorbeeld het volk aanzetten

Bestuiven


Zintuigelijkgeluk

Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:14

Pagina 46

46 beauty

Yevgenia Aytas komt oorspronkelijk uit Oekraïne. Zij verhuisde 23 jaar geleden vanuit Kharkov (een miljoenenstad) naar Rotterdam. Na een bezoekje aan een vriendin kwam zij 17 jaar geleden in Hellevoetsluis terecht. Het gezin Aytas was tijdens het bezoek aan Hellevoetsluis verbaasd over het vele groen, de koeien en de schapen en de rust die zij in het stadse leven nog nooit eerder hadden ervaren. Met man Haldun (van Turkse afkomst) en hun dochter van destijds 5 jaar oud kochten zij een hoekhuis in de Ravense Hoeck. Daar werd ook hun zoon (15 jaar geleden) geboren. Yevgenia begon haar salon aan huis voor nagelstyling en pedicure. Ze volgde de nieuwste trends op de voet en ontwikkelde zich gedreven verder. Zo verwierf ze onder meer internationale bekendheid in de wereld van de permanente make-up.

Kampioen

Fantastische wenkbrauwen en eyeliner, weelderig rode lippen, een gave huid en wimpers die lang en dik zijn. Veel vrouwen, maar zeker ook mannen, dromen ervan om elke dag mooi wakker te worden. De gedreven Yefgenia Aytas uit Hellevoetsluis laat ze maar wat graag uitkomen: “Dromen zijn er om waar te maken!”

“Mijn specialisme is de haartjes wenkbrauw tattoo. Daar heb ik de nodige prijzen mee gewonnen. Ik zeg vaak dat je voor het plaatsen van een permanente make-up een klik moet hebben met degene die het aanbrengt. Want, waar 100 leerlingen dezelfde kennis opdoen, hebben zij net als schilders elk hun eigen hand. En die stijl moet bij je passen. Het zetten is niet het moeilijkst, het corrigeren is pas echte kunst. De echte, goede wereldwijde permanent make-up artiesten zijn op 2 handen te tellen. Ik draag met mijn gratis webinars, masterclasses en lessen graag mijn kennis uit om het beste uit iemand kunnen te halen. In 2013 won ik het eerste permanente make-up kampioenschap in Estland en zo kwam mijn bekendheid in een stroomversnelling. Sindsdien werd ik gevraagd voor masterclasses over de hele wereld!”

Festival

“In 2016 kwam mijn droom uit met de realisatie van de eerste editie van het Worldwide Eyebrow Festival. Nergens ter wereld was er een permanent make-up congres dat zowel informatief als onderhoudend is.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:14

Pagina 47

beauty 47

Ik voelde aan dat mijn collega’s in het aanbrengen van permanente make-up iets informatiefs, onderhoudends en verfrissends nodig hadden. Tijdens een dinershow bij ‘Villa Thalia’ in Rotterdam vielen alle puzzelstukjes in elkaar. Ik zag het voor me! Hier moest het eerste internationale Wenkbrauw Festival plaatsvinden! En ík zou dat gaan organiseren!”

Wereldwijd

“Het festival werd een groot succes. Het stond voor kwaliteit, onafhankelijkheid en solidariteit. De kwaliteit werd gegarandeerd door de normen die aan alle deelnemers van het festival werden opgelegd. Er was plaats voor iedereen, ongeacht merk of land. De onafhankelijkheid werd gewaarborgd door een internationale jury die de deelnemers van het Worldwide Eyebrow Festival beoordeelde. Het festival werd meteen al na de eerste keer omarmd door het publiek. Direct na de eerste editie vroegen mensen al wanneer de volgende editie zou plaatsvinden. Het voelde zo goed om iedereen blij te zien. Er waren tranen, gelach, veel kennis en vooral een heel groot feest! Het gaf een geweldig gevoel om dit te kunnen en mogen realiseren. ”

Hoog niveau

Worldwide Eyebrow Festival wordt inmiddels elk jaar weer groter! De vierde editie is alweer aanstaande. De organisatie van het eerste festival werd met zeven medewerkers georganiseerd. Voor de vierde editie zijn nu al 100 enthousiastelingen in touw. Maar Yevgenia’s gedrevenheid gaat veel verder dan het festival alleen. In de coronatijd kwam er rust, vernieuwde energie en bergen motivatie. Yevgenia besloot haar webinars digitaal op te nemen en haar salon in Hellevoetsluis naar een hoger niveau te tillen door o.a. investeringen te doen in medische apparatuur en de niche parfums.

Familie

Naast alle energie die Yevgenia in haar bedrijf stopt is ook het besef gegroeid meer tijd te maken voor familie, ontspanning, beweging

en voeding. Haar eerste ‘liefde’ was een koksopleiding. Koken is een bezigheid waar ze nog altijd heel graag haar tijd aan besteedt. In het weekend neemt ze er alle tijd voor en kookt ze graag à la carte voor haar gezin. Haar kooktalent deelt zij met haar zoon, die ook graag de keuken induikt. Daarnaast ruimt ze drie keer per week tijd in voor yoga en wandelt ze veel met man Haldun, die de office-activiteiten van het bedrijf runt. Ook dochterlief is actief in het familiebedrijf, zij verzorgt de marketing. Privétijd met het gezin, een mooie reis, lekker eten en vooral de zoektocht naar verbetering en vernieuwing geven de Aytas-jes de nodige energie om hun bedrijf nog professioneler aan te pakken.

De salon en parfumerie ‘Skin Scent’, is gevestigd in een prachtig pand aan de Rijksstraatweg in Hellevoetsluis. Het is stijlvol en heeft een luxe en wereldse uitstraling. Bij binnenkomst word je verrast door de betoverend kleurige flesjes niche parfums en huidverzorgingsproducten. De behandelruimten voor huidverbetering (met een hogere concentratie werkzame stoffen), permanente make-up, afslankingsstudio (medische apparatuur) en de waxbar bevinden zich boven de parfumerie. Je kijkt werkelijk je ogen uit; zoveel luxe in Hellevoetsluis! Yevgenia constateert: “Hellevoetsluis heeft alles! Rust, ruimte en natuur, gratis parkeren. Ik zou nergens anders willen zitten!”


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:15

Pagina 48

PICANHA Picanha: overheerlijk rlijk mals Picanha: Dit stukje vlees ees vind je niet in de supermarkt. De picanha nha heeft in Nederland de naam ‘staartstuk’ en is een driehoekig stuk vlees van 1.300 tot ongeveer 1.500 gram, met een duidelijke ijke rroomwitte oomwitte vetlaag erboven op. Het vleess komt van de achter achter-kant van de rug, boven en de staart. V andaar Vandaar de naam staartstuk. Het vlees in een staart staart-stuk is een gr oep spier eren die niet heel veel groep spieren gebruikt wor dt door de koe, waar door het wordt waardoor vlees super mals is!

Ultiem genieten Voordat V oordat je de picanha a gaat ber bereiden eiden op de BBQ haal je het vliesje e aan de onderkant (de kant waar geen vet et zit) met behulp van een scherp mes weg.. Snij de picanha op de vetkant kruislings g in totdat je j net door het onderliggende vlies es heen snijdt. Besprenkel de picanha Besprenkel ha rroyaal oyaal met gr grof of peper. Wees zeezout en verse peper per. We ees niet te zuinig! Laat dit een half uur intr intrekken. ntrekken. Klop voor de ber bereiding eiding het stuk vlees goed af door hard er har d tegenaan te slaan terwijl het hangt.

Alles wat eraan blijft zitten mag gebakken ken wor den. n. Bak de vetzijde van de picanha ha worden. ongeveer eer 15 seconden boven dir ect vuur uur direct totdat het vet iets begint te smelten. Leg eg het vlees ees indir ect met de vetkant naar indirect boven terwijl de temperatuur in de BBQ Q tussen n de 120 en 140 graden is. W anneer neer Wanneer de ker n van het vlees 45 graden is gewor worrkern geworden, kan an het dir ect afgegrild wor den. Een direct worden. ker nthermometer ermometer helpt je bij het contr o en oler kernthermometer controleren van de e temperatuur en temperatuur,r, dus slim om er een in huiss te halen! Plaats de steak in de indir ecte zone en n indirecte steek de ker ntemperatuurmeter in het dik kerntemperatuurmeter dik-ste deel el van de steak. Stel de temperatuur atuur in, afhankelijk ankelijk van je gewenste garing. Tip: kies es voor rar e tot medium! Let op: rare het vlees ees gaart g nog g door door,r, dus haal het vlees iets ets voor het ber eiken van de ideale ale bereiken ker ntemperatuur mperatuur van de barbecue. kerntemperatuur

Het eindr eindresultaat! indresultaat! Wissell elke kant elke 10 seconden af en probeer pr obeer er te veel vlammen zoveel mogelijk lijk te voorkomen. rkomen. Hier Hierdoor door loop je risico op

Wanneer verbrand vlees. W anneer er de buitenkant gekregen een mooie kleur heeft gekr ekregen (ongeveer 2 a 3 minuten) mag het 20 minuten rusten. Een ker ntemperatuur van an 54 graden wil kerntemperatuur zeggen dat de picanha medium rar e is. rare Eet smakelijk!

We W e hebben tal van an heerlijke vleesspecialiteiten voor de barbecue.

Slagerij van der Toorn Rijksstraatweg atweg 286 A 3223 KE Hellevoetsluis T Telefoon: elefoon: 0181-327778 limousinslagerijvandertoor limousinslagerijvandertoorn@live.nl vandertoorn@live.nl www www.slagerijvandertoorn.nl .slagerijvandertoor jvandertoorn.nl


07:33

Pagina 49

column 49

29-07-2021

#Lekkervakantie! Maar ja, wat als deze ineens positief blijkt te zijn? Kunnen we alsnog niet. Hoppa, één beer kwam terug. Maar goed, daar gingen we dan. Naar een testlocatie op het winkelcentrum in het oude pand van de ijssalon. Ik had geen idee dat deze weg was. Dit zegt natuurlijk veel over hoe vaak ik buiten ben geweest de afgelopen tijd. Enfin, stok in m’n neus, keel en wachten...

De vakantie van vorig jaar ging niet door, zoals bij iedereen. We schoven de reservering van het appartement in Zuid-Spanje door naar 2021. Want dan kunnen we echt wel weer naar het buitenland! Toch? Dan lopen we niet meer rond met die benauwde mondkapjes en is iedereen gevaccineerd. Stappen we zo in het vliegtuig en vliegen we onbezorgd naar iedere bestemming. Even spannend of de koffers niet te zwaar zijn en vraag ik 10x waar de paspoorten zijn. Maar dan zitten we daarna ontspannen in het vliegtuig. Lezen we de standaard evacuatie boekjes en kijk ik 20x in het krantje wat je kunt kopen aan boord. De sieraden, earplugs, een speelgoed vliegtuig van Transavia en een bakje noodles voor €7,00. We zwaaien naar Hellevoetsluis vanuit de lucht. Zoals we corona uitgebreid uitzwaaiden met z’n allen en we eindelijk weer konden genieten van het hete zand onder onze voeten, het chloor in onze haren en happy hour aan de bar. Dit liep even anders. De reservering bleef staan, maar lang twijfelde ik (als enige van het gezin) of de hele vakantie wel door zou gaan. Ik geloofde er niet meer in. Sprak er niet over waar de kinderen bij waren om teleurstelling te voorkomen en hoe meer ik aan de vakantie toe was, des te meer beren op de weg. Het werd een drukke weg met heel veel beren. Totdat we meer informatie kregen over het reizen met een negatieve PCR test. Er verdwenen een paar grote beren. OK. Zo’n test heb ik er wel voor over.

De volgende dag kregen we de test uitslag via e-mail. De koffers werden ingepakt en langzaam begon ik te geloven dat we straks in Spanje zouden kunnen zitten. De mondkapjesplicht in Spanje werd precies de dag voor ons vertrek opgeheven. Toch wel fijn om over de boulevard te struinen zonder zo’n benauwde kap in 34 graden. Als we gaan. Als we daar aankomen. De testuitslag kwam binnen. Allemaal negatief. De eerste, zo grote donkerbruine grizzly-beren veranderden in schattige wasbeertjes. Ze waren er nog steeds, maar minder griezelig en een stuk kleiner. Gezondheidsverklaring invullen online zodat we Spanje in komen, deze met de PCR-uitslagen geprint en wel in het reismapje en we waren klaar om te gaan. Gaan we echt? 10x vragen naar de paspoorten, even spanning bij het wegen van de koffers, de veiligheidscheck en erna zorgen dat we op tijd in de boarding rij staan. Best wat mensen die het ook ‘aandurven’. Weer een beer minder. Mondkapjes op in het vliegtuig, de standaard evacuatie boekjes doorbladeren en de kinderen uitleggen dat zo’n glijbaan geen keuze is om uit te stappen straks. Twijfelen of we zo’n te dure bak noodles bestellen, maar uiteindelijk drinken we een flesje water. Opstijgen gaat goed en na wat hobbels het landen ook. Nu nog door de douane. Het reismapje halen we tevoorschijn. Ik check nog 10x of ik alle paspoorten, PCR-uitslagen en reisdocumenten heb. Natuurlijk zitten ze er na de laatste check nog allemaal in. Na een steekproef bij de balie moeten we 1 negatieve uitslag laten zien. Gelukkig, de QR-code doet het. We zien de koffers al op de band verschijnen en wandelen door de schuifdeuren de Spaanse zon en warme lucht tegemoet.

Twee uur later staan we in de zee. Kijken we uit over het strand en besef ik me meer dan ooit hoe nodig een vakantie is. Weg uit de dagelijkse bezig-heden, genieten van de zon, zee en elkaar. Tranen vullen m’n ogen en ik zeg maar snel dat het door het zoute water komt. We springen in het hete zand van voet naar voet. Ik kijk rond naar de te bruine pensionado’s op hun ligbedjes en besef: We zijn er écht! En... ik zie geen beren. Liefs, Meg P.s. het kan dus echt. Geniet ervan.

Wie is Megan?

column

A

Hvoeter_31_Juli

Columniste Hellevoeter en blogger... Megan Verhagen-Wols (31) deelt elk kwartaal haar mode musthaves en verliest zichzelf in haar hersenspinsels. Haar thuis is Hellevoetsluis, ze houdt van sporten, reizen en... winkelen! Megan is veel te vinden in de winkel M-four in Brielle.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:16

Pagina 50

50 gezondheid

Wist u dat... In dit magazine hebben wij ons al vaker aan u mogen voorstellen. Wij zijn daar erg blij mee, omdat wij graag laten weten wat wij voor u kunnen betekenen.

Wij zijn Apotheek-Drogisterij de Struytse Hoeck, den Bonsen Hoek en Helius Medisch Centrum. Waar u vast en zeker mee bekend bent, is dat u bij ons uw medicijnen kunt afhalen of thuis kunt laten bezorgen. En dat wij een uitgebreid drogist assortiment hebben voor uw overige benodigdheden. Maar weet u ook dat wij u extra zorg kunnen bieden? Diverse medicijnen hebben naast hun uitstekende werkzaamheid helaas ook wel eens 1 of meerdere vervelende bijwerkingen. Sommige van die bijwerkingen zijn (deels) te voorkomen of te verhelpen. Om een voorbeeld te noemen: Probiotica bij antibioticum gebruik Om er tijdens het gebruik van een antibioticum voor te zorgen dat zowel het aantal als de kwaliteit van de darmbacteriën én dus uw darmgezondheid


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:16

Pagina 51

gezondheid 51

Waar vindt u ons? Apotheek de Struytse Hoeck Struytse Hoeck 17-19 Apotheek den Bonsen Hoek Jachthoorn 1-2 Apotheek Helius MC Schelpenpad 2A

goed blijft, wordt geadviseerd een hoog gedoseerd probioticum te gebruiken. Ons maag-darmkanaal is bevolkt met honderden miljoenen bacteriën. In een gezonde situatie is er een evenwichtige samenstelling van bacteriën. Er zijn echter veel omstandigheden waarbij de hoeveelheid darmbacteriën kan veranderen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een antibioticum. De meeste antibiotica werken namelijk niet specifiek tegen een bacterie, maar tegen allerlei bacteriën, ook de goedaardige bacteriën. Dit beïnvloedt het natuurlijk evenwicht in onze darmen en dus onze darmgezondheid. Een gebruiksadvies is dan ook: start gelijktijdig met het antibioticum met het gebruik van een probioticum. Gebruik vervolgens het probioticum nog ten minste 1 week

(optimaal is 2 weken) na het stoppen van de antibioticumkuur. Om de werking van het probioticum tijdens antibioticuminname te optimaliseren, wordt geadviseerd de inname van het probioticum en het antibioticum met ten minste 3 uur te scheiden. Er zijn nog vele andere voorbeelden te noemen waarbij wij u kunnen helpen. Heeft u corona gehad en hier langdurige klachten aan over gehouden, zoals smaak en geurverlies of vermoeidheid? Het aanpakken van spierpijn bij cholesterolverlagers? Of heeft u aanvullend dermatologisch huidadvies bij medicijnen tegen acne nodig? Schroomt u niet om bij ons binnen te lopen voor een vrijblijvend advies. Blijf niet door tobben met vervelende klachten. U staat er niet alleen voor. Samen helpen wij u vooruit!


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:17

Pagina 52

52 beauty + verzorging

Skinproof Skincenter is een huidtherapeutische praktijk waar verschillende huidproblemen behandeld kunnen worden en voor huidverbetering. Ook wordt er advies gegeven over huidverzorgingsproducten en supplementen. Eigenaresse en therapeut Iris Wijler is nu tien jaar huidtherapeut en heeft al jaren kennis en ervaring op het gebied van huid.

Acne Wat is het?

De praktijk van Iris is onder andere gespecialiseerd in het behandelen van acne. Acne is een veel voorkomend huidprobleem onder jongeren, maar kan ook ontstaan op latere leeftijd. Acne is een talgklieraandoening; een chronische ontstekingsziekte. Talgklieren bevinden zich in de tweede huidlaag en monden uit in haarzakjes, waaruit haren kunnen groeien. Ze produceren talg, een huidvet, dat de huid bescherming geeft, soepel houdt en uitdrogen voorkomt. Acne kan verschillende oorzaken hebben, zoals een verhoogde talgproductie, ontstekingsreacties en hormoonschommelingen. Daarbij kunnen overgevoeligheden en allergieën, medicatie, omgevingsfactoren (hoge vochtigheidsgraad, zon), druk/wrijving en levensstijlen (ongezonde voeding, stress, roken en onjuiste huidverzorging/cosmetica) de acne negatief beïnvloeden. Bovendien kan acne genetische bepaald zijn. Iedereen kan in verschillende mate last krijgen van acne. De impact van acne kan behoorlijk groot zijn en heeft ook invloed op het zelfbeeld. Gelukkig hoef je niet door te lopen met klachten van acne. Hier is namelijk wat aan te doen! Hoe werkt het? Bij Skinproof vindt er eerst een gratis intake gesprek plaats, waarbij de acnetherapie altijd afgestemd wordt op het huidtype, het soort acne en de klachten die erbij komen kijken. Denk hierbij aan rode vlekken, pigment of littekens. Hierna wordt een behandelplan opgesteld waarbij de acne van zowel binnen- als buitenaf wordt aangepakt met een behandeling. Ook voor acnelittekens zijn er behandelingen mogelijk.

Fotografie Jills Photography

Behandelingen die onder acnetherapie vallen zijn • Reinigende behandelingen • Chemische peelings • Microneedling • Productadvies • Advies over voeding met als aanvulling supplementen Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar Acnetherapie wordt vaak vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Kijk hierbij goed de polis na. Bij Skinproof helpen ze je graag om het samen uit te zoeken.

Woordbouwerplein 1 | 3224 XL Hellevoetsluis info@skinproof.nl | www.skinproof.nl


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:17

Pagina 53


Hvoeter_31_Juli

54 food

28-07-2021

11:21

Pagina 54


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:21

Pagina 55


Hvoeter_31_Juli

29-07-2021

11:32

Pagina 56

En de winnaar is...

Tivoli Theater proudly presents...

Zomervakantie? Naar de film! De Flummels 1835, de Galapagoseilanden. Ed en zijn zus Op zijn Flummels: schattige, pluizige beestjes in de vorm van een donut. Ze zijn onhandig, allesbehalve populair en doen heel erg hun best om erbij te horen. Een zoveelste poging om indruk te maken op de andere Flummels gaat helemaal mis. Ze belanden in een tijdsbloem en reizen door de tijd naar 2021. Kan het stuntelende duo de loop van de geschiedenis veranderen en zichzelf en hun soort redden?

De Boss Baby: Familiezaken

Jacqueline van der Bie is de winnaar geworden van het boeket van Dominique Bloembindster! Zij geeft het boeket aan haar ouders, die altijd voor haar en haar kinderen klaar staan. Daarom verdienen zij een bloemetje!

In De Boss Baby: Familiezaken, het vervolg op de succesvolle familiefilm van DreamWorks Animation, zijn de Templeton broers, Tim (Buddy Vedder) en zijn kleine broertje, Boss Baby Ted (Guido Weijers), volwassen geworden en uit elkaar gegroeid. Tim is nu een getrouwde huisvader en Ted de directeur van een investeringsbedrijf. Maar een nieuwe Boss Baby met een vooruitstrevende en positieve aanpak staat op het punt om ze weer bij elkaar te brengen... en zorgt voor inspiratie voor een nieuw familiebedrijf.

Kaarten kunnen gereserveerd worden via 0181-327500, via de site of direct afgehaald worden aan de kassa tijdens openingstijden.

Dominique Bloembindster Winkeladres: Rijksstraatweg 318 | 3223 KG Hellevoetsluis | 06 - 254 58 488 Openingsdagen en openingstijden zijn: donderdag t/m zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur of anders in overleg.

Het verdere programma en de verwachte films kunt u vinden op onze website. RIJKSSTRAATWEG 42 | 3223 KA HELLEVOETSLUIS T. 0181 - 327500 | WWW.TIVOLITHEATER.NL


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:23

Pagina 57

food 57

Wat staat er op‘ t menu van de thuiskok? De zomer komt eraan, dus tijd om de barbecue weer aan te steken! Een heel leuk borrel- of voorgerecht zijn deze nacho’s. Het leuke aan dit gerecht is dat je er naar eigen smaak op los kan variëren! Zo kun je bijvoorbeeld ook gehakt of

Nacho’s van de barbecue...

pulled chicken toevoegen. Maar deze nacho’s met gesmolten kaas, mais en andere lekkere ingrediënten vallen bij iedereen in de smaak! Een lekker tussendoortje voor met je visite, gezellig met de barbecue ernaast. Heerlijk!

Benodigdheden • Een barbecue met deksel • Een vuurvaste (oven-)schaal • Een rasp Ingrediënten: • 1 zak tortilla chips • 1 klein blikje mais • 75 gram feta • 50 gram geraspte cheddar • 1 limoen • 2 el mayonaise • 2 el crème fraîche • 1 tl gerookte paprikapoeder • 0,5 tl chilipoeder

Instructies > Maak de barbecue gereed voor indirecte hitte en een temperatuur van ongeveer 200 graden. > Doe een blikje mais in een ruime kom. Voeg hier de mayonaise, crème fraîche, het sap van de limoen en de helft van de geraspte cheddar aan toe en roer alles door elkaar. > Neem nu de schaal en verdeel de tortilla chips over de bodem. Schep er vervolgens het zojuist gemaakte mengsel overheen. Verdeel daarna de rest van de cheddar over de schaal en rasp de feta over de nacho’s. Verdeel daarna de gerookte paprikapoeder en chilipoeder over de nacho’s. > Plaats de schaal op de barbecue en sluit de deksel. Laat ze ongeveer 10 minuten op de barbecue staan zodat de kaas mooi kan smelten en alles lekker warm is. > Eet smakelijk!


Summerg

Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:23

Pagina 58

Waterpret

Terug van weggeweest: waterpistolen! Tegenwoordig is de keuze enorm. Ga je voor een groot waterpistool, of toch voor een kleinere? Een harde straal, of meerdere stralen? Neem het op tegen de concurrentie met een dubbel schot! De NERF Super Soaker Twin Tide waterblaster heeft twee vaten zodat je twee stromen water tegelijk kunt afvuren. Vul de tank en de pomp om de waterstralen uit beide vaten te vuren. Deze waterblaster heeft een waterreservoir waar tot 975 milliliter water in kan. Aanrader!

Verkoeling

Op zoek naar wat nodige verkoeling tijdens de warme zomerdagen, maar dan wel liever in eigen tuin? Met de XL Aquaplay waterspeelmat is buitenspelen heel fijn! Met deze ruime watermat en vrolijke sproeiers genieten jij, de kids én je huisdieren van urenlang speelplezier. Op veilige wijze komen jullie zo verkoeld en wel de zomer door. Bevestig de watermat simpelweg aan een tuinslang of PVC-slang, schakel de sproeier in en creëer binnen no-time een fantastisch miniatuur waterpark.

Hydrateren!

Tijdens de warme zomerdagen is het belangrijk om genoeg te blijven drinken. Wil je eens wat anders dan water? Probeer water met een smaakje! Met deze gebruiksvriendelijke fles drink je makkelijk je twee liter water per dag. De fles bevat een infuser die de vitamines en smaken van diverse ingrediënten vrijlaat in het water. De filter kan verschillende soorten ingrediënten bevatten, zoals fruit, groente of kruiden. Varieer zelf eens door aardbeien, sinaasappels, citroenen, of kiwi’s te gebruiken. Of wat dacht je van kruiden zoals munt, of anders stukjes groenten? Te gebruiken met filter, of zonder filter als gewone fles.

Onderwaterwereld

Was je altijd al benieuwd wat er te ontdekken is in de onderwaterwereld, maar kun je niet goed ademen door een snorkel? Probeer dit EasyBreath snorkelmasker! De tweede generatie van deze zeer populaire gezichtsmaskers geven je een nog betere visuele ervaring en maakt het nog gemakkelijker om adem te halen. Met dit masker is het mogelijk om door de neus en de mond te ademen, dus ideaal! Het masker is verkrijgbaar in diverse frisse kleuern.


rgadgets Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:24

Pagina 59

wannahaves 59

Dobberen

De grote opblaasbare eenhoorn maakt niet alleen indruk met zijn mooie vorm en indrukwekkende grootte, maar biedt je ook alle comfort om te ontspannen op zee, het meer of in het zwembad! Met deze mythische drijver trek je in ieder geval alle aandacht!

Maak de buren jaloers Daar zit muziek in...

De JBL Flip 5 is een van de aller populairste speakers van dit moment. Het geluid klinkt nu beter dan ooit door een aantal mooie verbeteringen. Met PartyBoost is het nu mogelijk om meerdere JBL-speakers aan elkaar te koppelen. Een feestje organiseren was nog nooit zo gemakkelijk! Ook heeft deze speaker een speeltijd van maar liefst 12 uur, zodat je zorgeloos kunt genieten van jouw favoriete muziek, waar je maar wilt. Hij is gemaakt om mee naar buiten te nemen, is waterproof en kan een meter diep onder water. Zelfs voor een poolparty of een strandfeestje is deze speaker dus uitermate geschikt! Het stoere design zorgt ervoor dat de speaker tegen een strootje kan. Verkrijgbaar in maar liefst 11 verschillende kleuren!

Een eigen zwembad, dat wil natuurlijk iedereen wel! De Intex Frame Pool is het zwembad voor het hele gezin! Dit rechthoekige zwembad is lekker ruim waardoor er genoeg plek is om lekker te spelen of om een verkoelende duik te nemen. Het zwembad heeft een sterk buizenframe en staat daardoor zeer stabiel. De dubbelwandige PVC-folie is eveneens sterk en degelijk waardoor dit zwembad vele jaren gebruikt kan worden.


KunstvanEva

Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:25

Pagina 60

60 kunst

TEKST

Nicole van Tooren |

BEELD

Anja Kortenbout

“Het borrelde al een tijdje, maar toen kwam daarin het welbekende lampje boven het hoofd! Ik moest iets met mijn grote, opnieuw uitgevonden hobby gaan doen!” Eva Capello is een autodidact in digitaal tekenen. De levensechte portretten van geliefde huisdieren vielen eerder al bij Monique Westerberg (de ex van Andre Hazes) en Nicolette van Dam in de smaak. Eva tekende hun geliefde huisdieren. Tijd voor een nadere kennismaking!

Wie is Eva Capello? Eva Capello woont in Hellevoetsluis. Met haar lengte van 1,92 m en haar weelderige krullen zie je haar niet snel over het hoofd. Eva is 39 jaar (nog eventjes), vrouw van Jean-Paul, moeder van Mick en Cas en baasje van hond Boeddha. Ze illustreert voor particulieren en bedrijven. Ze maakt prachtige portretten van mensen en dieren, die niet van een echte foto te onderscheiden zijn. De illustraties zijn digitaal, dus voor alles te gebruiken. Een schilderij, een telefoonhoesje, een uitnodiging of geboortekaartjes en trouwkaarten...Maar ook tekent ze zakelijk en in opdracht voor websites en social media.

Hoe is Eva met digitaal tekenen begonnen? “Ik ben met creativiteit opgevoed. Mijn moeder en opa waren heel creatief. Mijn moeder maakte vroeger bijvoorbeeld al kleipoppen. Mijn moeder vroeg mij drie jaar geleden om mee te gaan naar een cursus pasteltekenen en ik merkte dat ik hierin veel creativiteit kwijt kan! Ik maakte in 2020 al 3 jaar pasteltekeningen, maar het poeder geeft veel meer rommel en stof en pasteltekenen kost ook veel ruimte. Ik teken namelijk aan de eetkamertafel en het steeds weer opruimen van het materiaal kostte best wel veel tijd. Een jaar geleden kwam ik op social media een programma tegen voor digitaal tekenen.


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:25

Pagina 61

kunst 61

Ik ging ermee aan de slag, vond steeds meer uit en raakte eraan verslingerd! Met je potloden kun je een gemaakt foutje niet gemakkelijk verhelpen. Met het proces van digitaal tekenen kan dat wel. En een Ipad is zo opgeruimd, ook dat is een groot voordeel! De digitale tekeningen werden steeds beter en het bekende lampje ontbrandde…”

Hoe gaat het tekenproces in zijn werk? “Aan materiaal gebruik ik 3 dingen: een Ipad (pro), een (Apple) pencil en de app ‘Procreate’. Huisdieren teken ik geïnspireerd op een serie foto’s. Op de ene foto zie je het profiel goed, op de andere de ogen of de kleuren van de vacht. Dan bepaal ik welke kleur de achtergrond wordt en of de illustratie liggend of staand moet worden. Ik start met de kleurvlakken en met het kleurenpalet. Elk onderdeel van het portret teken ik los in een nieuwe laag. Daarbij schets ik eerst de hoofdlijnen/contouren. Dan zet ik de kleuren erin die met elkaar moeten blenden. Daarna ga ik schaduw en highlights aanbrengen, dan structuur en als laatste de details. Bij portretten begin ik met de ogen, want die zijn het belangrijkst. Daarin zit het karakter. Met spuitbussen, kwasten en tot slot bijvoorbeeld potloodlijnen voor de kleine haartjes wordt het karakter steeds verder uitvergroot.”

Wat betekent het nieuw gevonden creatieve talent voor Eva? Na 10 jaar van bruidsfotografie vielen de inkomsten vorig jaar door Corona helemaal weg. Om toch een vast inkomen te verkrijgen werd Eva voor 2 dagen in de week trajectgroep medewerkster op het Voortgezet onderwijs in Middelharnis. Een pittige baan! De andere 3 dagen besteedt zij nu aan professioneel tekenen. “In mijn tekeningen kan ik mezelf helemaal verliezen! Ik vergeet de wereld om mij heen! Het is enorm ontspannend en daarom erg leuk om in combinatie met het begeleiden van de kinderen uit de trajectgroep te doen. In iedere tekening zit iets van mijzelf. Het mooist is het als mensen geraakt zijn door de gelijkenissen met hun geliefde huisdier of bijvoorbeeld het portret van de persoon die pas is overleden. Het geeft zo’n heerlijk en dankbaar gevoel als mensen blij en emotioneel reageren bij het zien van het eindresultaat! Mijn droom is om ooit nog eens de illustraties van een kinderboek te maken... Want, er is nog zo veel meer te ontdekken!”


Weetjes...

Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:26

Pagina 62

Handig

62 weetjes

Verdrinken in het zand

De Sahara is een enorme woestijnvlakte in Noord-Afrika. Maar de vlakte bestaat voor slechts 20% uit zand. De rest is rots, steenpuin en grind. Merkwaardig is wel dat door de voortdurende woestijnwinden het zand tot voor jouw eigen deur belandt! En nóg merkwaardiger: in de Sahara sterven jaarlijks een aantal mensen aan... de verdrinkingsdood! Vaak regent het er niet, maar áls het dat doet, kan je maar best maken dat je weg komt. Door de regen kunnen er enorme vloedgolven ontstaan tot wel twaalf meter hoog. Veel mensen verwachten dit niet en kunnen niet meer vluchten. Zo zijn er op deze manier in één weekend in 1995 meer dan 300 vakantiegangers omgekomen in de Sahara.

Ambidextrie (van het Latijn ambo “beide” en dexter "rechts") is het fenomeen dat iemand zowel linksals rechtshandig is. De meeste mensen zijn in meer of mindere mate rechts- of linkshandig, en ambidextrie komt dan ook niet vaak voor. Circa 1 procent van de mensen is van nature ‘ambidexter’. Een beroemd voorbeeld is Leonardo da Vinci. Hij schreef met beide handen. Hij schreef zijn dagboeken ook in spiegelschrift. Van Leonardo Da Vinci was bekend dat hij het tekenen enschilderen met zijn linkerhand voortzette wanneer zijn rechterhand iets anders ‘omhanden’ had. En omgekeerd.

Helaas...

pindakaas Arachibutyrofobie is angst voor pindakaas. En het is dan eigenlijk niet de angst voor pindakaas als een voorwerp, maar de situatie om het aan je gehemelte te laten plakken. Het is vaak geworteld in een meer algemene fobie van verstikking (pseudodysfagie) of van kleverige structuren, maar het kan ook alleen voorkomen.

Boezem Je hebt een grote wei, met lekker veel ruimte. Maar waarom trekken de koeien dan toch altijd naar elkaar toe? Omdat ze gezelschap leuk vinden! Sterker nog, koeien hebben vriendschappen en ze worden ongelukkig als je ze uit elkaar haalt. Dat ontdekte een Britse onderzoeker. Zo werden de hoeveelheid stresshormonen bij koeien gemeten die alleen stonden, bij een onbekende andere koe in de wei waren, of die met hun beste vriendin waren. Vooral in dat laatste geval voelen koeien zich prettig. Een koe die alleen staat, of met een onbekende soortgenoot, maakt veel stresshormoon aan. Koeien kennen zelfs het ‘nieuwe kind in de klas-syndroom’: als een koe in een onbekende groep terecht komt, dan vliegt haar hartslag en hoeveelheid stresshormonen omhoog. Bijzonder!

Hellevoeter Volgons!

f


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

11:26

Pagina 63

NIEUW! SYM FIDDLE IV Nu voor

€ 2.299,met 3 jaar garantie!

IINKOOP NKOOP I VERKOOP VERKOO O PIR REPARATIE EPARATIE I ONDERHOUD ONDERHOUD I SCHADE SCHAD H E I AL ALLE LE M MERKEN ERKE KEN

BERINI NE NEW W CITY CITYY

BERINI BERIN ERINI N NAPOLI APOLI IIII

SYM S YM FI FIDDLE DDLE IIII

PEUGEOT PEUG EOT KISBEE KISBEE

VVESPA ESPA PRI PRIMAVERA MAVERA

4 takt 2255 km/u (snorfiet (snorfiets) s) 45/u ((helmplicht) helmplicht) In ver verschillende schillende kleure kleuren. n.

4 takt akt 25 km/u km/u (snorfiets) (snorrfiets) 445/u 5/u (helmplicht) (helmplicht) IInn verschillende vers v chillende kleuren. kleuren.

4 takt 25 km/u km/u ((snorfiets) snorrfiets) 45/u 45 /u ((helmplicht) helmpl m icht) In verschillende verschiillende kkleuren. leuren.

4 takt 25 km/u km/u (snorfiets) (snorrfiets)) 45/u (helmplicht) (helmplichht) In verschillende verschillende kleuren. kleuren.

4 takt 25 km/u km/u (snorfiets) (snorrfiets) 45/u (h (helmplicht) elmplichht) In verschillende verschillende kkleuren. leureen.

p/m)) €1 1.199,.199,- (of € 24,70 p/m

p/m)) € 1.499,1.499,- (of € 30,75 p/m

34,80 ,80 p/m) p/m) € 1, 1,799,799 9 ,- ((ofof € 34

35,50 50 p/m p/m)) € 1. 1.799,799,- ((ofof € 35,

70,00 ,00 pp/m) /m) € 3. 3.749,749,- ((ofof € 70

Moriaanseweg West Moriaanseweg West 62 62 Hellevoetsuis Hel levoetsuis 0181 01 81 745 745 834 834

www.scooterboutique.nl ww ww.scooterboutiqu q e.nl Op Openingstijden: eningstijden: maa maandag ndag t/m t/m vrijdag vrijdag 09.0009.00- 17.30 17.30 uur uur zzaterdag aterdag va 9.30 tot 16 .00 uu vann 009.30 16.00 uurr

Scooter Scooterboutique oterboutique iiss officieel officieel gecertificeerd gecertificeerd ddealer e r eale eenn onderdeel onderdeel van Autobedrijf Autobedrijf Den Hartog Hartog


Hvoeter_31_Juli

28-07-2021

10:29

Pagina 64

UW APOTHEKEN IN HELLEVOETSLUIS

Apotheek den Bonsen Hoek

Apotheek de Struytse Hoeck

Jachthoorn 1-2, 3223 HA, Hellevoetsluis

Struytse Hoeck 17-19, 3224 HA, Hellevoetsluis

maandag t/m vrijdag: 08:00 t/m 18:00 uur zaterdag: 09:00 t/m 16:00 uur zondag: 12:00 t/m 17:00 uur

maandag t/m vrijdag: 08:00 t/m 18:00 uur zaterdag: 09:00 t/m 15:00 uur

WIJ ZIJN 7 DAGEN IN DE WEEK OPEN! DUS OOK ZONDAG!

WIJ STAAN 365 DAGEN PER JAAR VOOR U KLAAR WWW.DEAPOTHEEKINHELLEVOETSLUIS.NL MEDICIJN_INFO@EZORG.NL 0181 - 330 180 WIJ BEZORGEN GRATIS! van maandag t/m vrijdag van 09:00 uur t/m 21:00 uur zaterdag van 09:00 uur t/m 18:00 uur zondag van 11:00 uur t/m 17:00 uur

Apotheek Helius Medisch Centrum

Servicepunt Zorg Inn

Schelpenpad 2A, 3225 BZ, Hellevoetsluis

Rijksstraatweg 23, 3222 KA, Hellevoetsluis

maandag t/m vrijdag: 08:00 t/m 18:00 uur zaterdag: 09:00 t/m 13:00 uur

maandag t/m vrijdag: 09:00 t/m 17:00 uur zaterdag: 09:00 t/m 17:00 uur


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.