Page 6

radom i djelom otvaraju nove horizonte – otpočeto je sa sabiranjem i publiciranjem svih njegovih djela i javnih govora. Rezultat toga je da danas imamo njegova Sabrana djela u tridesetak obimnih svezaka, s tim da ovaj izdavački poduhvat još nije završen. Pored toga, postoji mnoštvo knjiga iz svih područja islama i filozofije koje su zasebno štampane, znači izvan Sabranih djela. Nekoliko njegovih knjiga predstavljaju zbir njegovih predavanja u različitim prigodama i povodima pod naslovima kao što su Bist goftar i Dah goftar, što bi u prijevodu prosto glasilo Dvadeset govora i Deset govora. Mi smo ovom prilikom učinili izbor od petnaest govora, pa bi se tom logikom knjiga mogla jednostavno zvati i “Petnaest govora”. Međutim, knjigu smo naslovili Sunce vjere nikad ne zalazi po govoru s kojim se ona i otvara čitaocu, iz jasnih razloga. Taj govor takav je da budi veliku nadu vjerniku u svijetlu budućnost, znači u ono za čime u ovim teškim vremenima u kojima je čovječanstvo izloženo mnoštvu globalnih prijetnji svi mi pojedinačno imamo veliku potrebu. I ostala predavanja ove knjige takva su da obrađuju osnovna i savremena pitanja s kojima se čovjek susreće, a posebno mladi naraštaj kada je riječ o vjeri. Nadamo se da će ova knjiga ponuditi zadovoljavajuće odgovore na neka pitanja, što bi nam i bila najveća nagrada za sav uloženi trud prilikom njenog objavljivanja. Mostar, muharem, 1436. / oktobar, 2014.

6

Profile for Ammar Imami

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Advertisement