Page 5

Riječ urednika

Nakon Ishodišta morala ovo je druga knjiga uvaženog znalca islamskih znanosti i filozofije novijeg doba u Iranu Morteze Motahharija koju Fondacija “Baština duhovnosti” priređuje na bosanskom jeziku. Kao što smo u uvodu za njegovu prethodnu knjigu istaknuli, Morteza Motahhari bio je savršen primjer angažiranog učenjaka koji je svoj ogroman i dubok uvid u islamske znanosti umio na jednostavan i prihvatljiv način prezentirati široj publici, a potvrda toga je i knjiga pred nama. Ono što je posebno krasilo naučnika Mortezu Motahharija jeste to što je naučni i društveni rad usmjeravao ka rješavanju aktuelnih tema i dilema svog vremena, a posebno kada je riječ o mladima, koji su, s obzirom na svoju životnu dob, uvijek više izloženi sumnjičavosti i propitivanju. Oslanjajući se na svoj analitički i filozofski um, koji je Morteza Motahhari izgradio kod najvećih tradicionalnih učitelja svog vremena, kakav je bio i Allame Tabatabaji, te veoma opsežnog uvida u sva islamska po­ dručja i izvore, on je smjelo ulazio u dijalog sa svim svjetskim školama mišljenja. Pritom, naravno, treba reći da je on u svom naučnom radu slijedio samo argument i shodno tome propitivao je sve, pa i islamska učenja, odbacujući neutemeljene misli i praksu koji su se nerijetko doživljavali kao dio islama. Morteza Motahhari je, zasigurno, bio jedan od lučonoša slobodarske misli u svom vremenu. Nakon njegove nasilne smrti u terorističkom napadu na putu do kuće – jer valjda tako trebaju okončati život oni koji svojim 5

Profile for Ammar Imami

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Advertisement