Page 30

Filozofija postojanja iskušenja i teškoća

U prethodnom smo izlaganju ukazali na činjenicu da su teškoće, duhovni pritisci i nedaće neki od razloga čovjekovog usavršavanja, pročišćenja duše, unapređenja morala i pokretanja skrivenih snaga u čovjeku koje su poput pokretačke snage u njegovom biću. Sada želimo dati pojašnjenje navedenog.

Teškoće su Božiji darovi U kur’anskim ajetima i predajama često primjećujemo kako se kaže da Bog nekog poslanika ili nekog dobrog roba izlaže nedaćama i teškoćama ili kako On nedaće šalje onim osobama prema kojima ima posebnu naklonost ili, pak, kako su nedaće i teškoće Božije blagodati i darovi. Naprimjer, u hadisu se kaže:

ِ ِ ِ ‫الر ُج ُل اَ ْهلَهُ بِا ْلَ ِديَِة‬ َّ ‫عاه ُد‬ َ َ‫عاه ُد الْ ُم ْؤم َن بِالْبَالء َكما يـَت‬ َ َ‫ا َّن اللّهَ َعَّز َو َج َّل لَيَت‬ ‫َم َن الْغَْيبَ ِة‬ “Allah se sjeća i pazi svoga roba vjernika putem nedaća, kao što čovjek pazi svoje ukućane donošenjem poklona kada se vrati s puta.”1

Usūli Kāfi, sv. 2, str. 255.

1

30

Profile for Ammar Imami

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Sunce vjere nikad ne zalazi  

Predavanja Moreteze Motahharija

Advertisement