Page 1

ARBEIDSMARKT Bijlage Bijlage bij Cobouw 5 juni 2014

g n i n e m n u h n e e gev d n u k w u o b n e Student uw o b e d n a v t s over de toekom ’ k e l p n e e r e d e i r voo ‘De bouw heeft

pag 10 Frank Haagedoorn: ‘Nieuwe Bouwkundige verenigt alfa en bèta in één persoon’

pag 12 - 13 Gianne Romme: ‘Door samen te trainen, maak je elkaar beter’

Met uitneembaar WK-Voetbalschema!


Succesvol zaken doen met de overheid? ‘De overheid als klant’ biedt u een kijkje in de keuken van de overheid. Tegen welke problemen loopt u als ondernemer aan als u zaken wilt doen met de overheid? Hoe voorkomt u dat u zich stuk vecht tegen een muur van bureaucratische procedures en onwil? Dit boek biedt een duidelijke analyse van die procedures, en geeft u de handvatten om ze juist te gebruiken om uw doel te bereiken: succesvol zaken te doen met de overheid.

-

NU m e ducti t ekort ing

intro

-

De overheid als klant

U bet aal in pla t nu € 29 ats va , n € 3 95 9,95

-

-

9

789462

mr. drs. Ireen Boon

ISBN 978 94 6245 052 3

450523

De overheid als klant mr. drs. Ireen Boon

Auteur: Mr. drs. Ireen Boon Isbn: 9789462450523 Prijs is inclusief btw en verzendkosten. Actie is geldig tot en met 31 augustus 2014.

Ga voor meer informatie of uw bestelling naar www.bimmedia.nl/overheid.


Voorwoord De wind mee De uitdrukking ‘altijd wind mee hebben’ staat voor ‘succes hebben onder gunstige omstandigheden’. De afgelopen jaren was dit helaas niet het eerste waar je aan dacht als het om de bouw ging. Maar je kunt er ook in mindere tijden voor zorgen dat je een duwtje in de rug krijgt. Door professionals en bedrijven met elkaar te verbinden, door durf en daadkracht te tonen. Omdat bovenstaande eigenschappen van toepassing zijn op zowel Continu (intermediair voor bouw en infra) als Cobouw, ontstond het idee om samen een bijlage te maken. Over de onderwerpen waren we het snel eens. De bouw vraagt om mensen die van meerdere markten thuis zijn. Het signalement van de nieuwe bouwkundige ziet er dus heel anders uit dan de bouwkundige die we gewend waren van voor de crisis. De nieuwe bouwkundige “verenigt alfa en bèta in één persoon”. Deze nieuwe bouwkundigen zullen onder andere uit de huidige groep studenten moeten komen. Hoe denken deze studenten over de toekomst van de bouw? Volgens een van de geïnterviewde studenten is de bouw nog steeds te conservatief, terwijl technisch nu al veel meer mogelijk is dan er daadwerkelijk gebeurt. Zo zal volgens de 21-jarige Lars “ iedereen over twintig jaar volgens de BIM-principes werken en 3D-modeling hanteren.”

Rogier Rijkers

Natuurlijk mag in een bijlage met Continu de schaatssport niet ontbreken. Continu is hoofdsponsor van de schaatsploeg van coach Marianne Timmer met nieuwe aanwinst Irene Wust. Schaatsfenomeen Gianni Romme is tegenwoordig assistent coach. De Olympisch kampioen op de vijf en tien kilometer uit 1998 blikt in deze special terug op de flow waarin hij destijds in Nagano raakte en vertelt over de passie en absolute wil die een talent moet bezitten om een topper te worden. En last but not least: Volgende week begint het WK-voetbal. In het hart van deze (bewaar-)bijlage een WK-schema met alle data en de mogelijkheid om de uitslagen in te vullen.

Wij wensen u veel lees-, kijk- en werkplezier! Rogier Rijkers, Uitgever Cobouw Frank Haagedoorn, directeur Bouw en Infra Continu

Frank Haagedoorn

Inhoudsopgave 4

Contact met studenten belangrijk

7

Werk aan de winkel in dierentuin

10

Nieuwe bouwkundige in opmars

13

Gianni Romme wil successen herbeleven

14

Doorstroom van jongeren bevorderen

15

Talent in de organisatie

Colofon BIM Media B.V. Binckhorstlaan 403, 2516 BC Den Haag Cobouw e-mail: cobouw@bimmedia.nl Postbus 16262, 2500 BG Den Haag Internet: www.cobouw.nl Klantenservice: (070) 3046777 Redactie: telefoon (070) 3046700 Uitgever: Martin Hoogelander Redactionele coördinatie: Patty van der Sar Medewerkers: Edo Beerda, Jeroen Kreule, Michiel Maas, Pieter de Lange Vormgeving en Opmaak: Bastiaan Stuy Abonnementen: wijzigingen, klachten bezorging en opgave nieuwe abonnees: klantenservice: (070) 3046777. Jaarabonnement binnenland €755,- (excl. btw). Opzegging uitsluitend schriftelijk: kwartaalabonnementen 1 maand voor het verstrijken van de abon-

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105

nementsperiode, jaarabonnementen twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode. Als niet tijdig is opgezegd, worden abonnementen automatisch met een kwartaal res­p. jaar verlengd. Vanwege de aard van de uitgave, gaat BIM media uit van een zakelijke overeenkomst; deze overeenkomst valt onder het algemene verbintenissenrecht. Vanwege de aard van de uitgave wordt de abonnee geacht het abonnement in het kader van zijn beroep of bedrijf te ontvangen. Overnemen artikelen: voor het overnemen van (een gedeelte van) artikelen uit deze uitgave dient men zich te wenden tot de uitgever. Op alle artikelen in Cobouw of op Cobouw.nl berust auteursrecht. Auteursrechtelijk beschermde werken mogen niet elders openbaar gemaakt worden, gearchiveerd worden of verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur of de uitgever. Indien bij gebruik van artikelen van dagblad Cobouw en/of Cobouw.nl niet is voldaan aan bovenstaande, is Cobouw gerechtigd hiervoor schadevergoeding te claimen.

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

Arbeidsmarkt - Continu

3


Contact met studenten belangrijk Jeroen Kreule

Wat is de toekomst van de bouw? En wat voor invloed heeft BIM? Dit zijn vragen die leven bij de huidige studenten bouwkunde. En wat is beter om die studenten zelf aan het woord te laten over wat zij denken dat er gaat gebeuren in de bouw. Tim, Lars en Wouter geven hun oprechte visie op een aantal kwesties. In een ruimte in het PSV-stadiongebouw worden de studenten ontvangen door Diana van Bommel, marketingmedewerkster bij Continu. “Wij investeren graag in een goede relatie met studenten, en dat gaat verder dan het financieren van een borrel van een studievereniging. Regelmatig organiseren wij excursies, lezingen, sollicitatietrainingen en speeddates voor leden van circa vijftien studieverenigingen in het hele land.” Voor de gelegenheid heeft Van Bommel drie studenten bouwkunde uit de collegebanken getrokken, om te praten over hun passie, ambities en de toekomst van de bouw. Tim Neeskens (20) studeert Bouwkunde aan de Avans Hogeschool in Tilburg en Lars van Beers (21) en Wouter Loomans (21) zijn beiden studenten aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. “Wij vinden dat warme contact met studenten belangrijk. Niet alleen om onze bekendheid te vergroten, maar ook omdat we elkaar nodig hebben.’’

Waarom de bouw? Tim: “Mijn opa was uitvoerder en opzichter, vermoedelijk heb ik de voorliefde voor de bouw van hem meegekregen. Als kind ben ik ooit eens met mijn ouders naar Barcelona geweest en was onder de indruk geraakt van de gebouwen die Gaudí ontworpen had. Toen had ik nog als droom om architect te worden. Mooie dingen maken, zoals Gaudí. Maar na een stage bij een architectenbureau kwam ik daar op terug, bang dat ik later vooral rijtjeshuizen zou moeten ontwerpen. Bouwtechniek ligt mij beter, want het is diverser: je bent bij het hele bouwproces betrokken, van begin tot eind.”

“Van begin tot eind betrokken bij bouwproces”

Lars: “Als kind wist ik sowieso dat ik iets met techniek wilde doen. Ik heb ook gedacht aan Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde, maar het is Bouwkunde geworden. Waarom? Het is de meest veelzijdige studie binnen de TU/e. En wat je maakt, is tastbaar. In het tweede jaar heb ik een uitstapje naar architectuur gemaakt, maar dat was geen succes, en zo kwam ik bij Bouwtechniek. Het leuke aan deze richting is de veelzijdigheid. Deze discipline is de vertaalslag tussen ontwerp en uitvoering.” Wouter: “Op de middelbare school was ik een extreme alfa, maar ik vond de bèta-vakken ook leuk. Pas aan het einde van mijn laatste schooljaar besloot ik om bouwkunde te gaan studeren, omdat het zo lekker breed is. De bouw heeft voor iedereen plek: van creatieveling tot techneut, en alles wat daar tussen zit. Het eerste jaar vond ik trouwens niet zo leuk. Met name ontwerpen was verschrikkelijk. Ik heb overwogen om te stoppen, totdat ik de richting Vastgoedbeheer ontdekte. Vastgoed vind ik gewoon gaaf.”

Ambities? Lars: “Ik zou me graag bezighouden met de bouwproductontwikkeling. Op dit moment vind ik de geveltechniek het meest interessant omdat hier bouwfysische, constructieve, architectonische en uitvoeringstechnische aspecten aan bod komen. Ooit hoop ik leiding te kunnen geven aan een research & development-afdeling van een aansprekend bedrijf. Door de crisis draaien veel bedrijven de r&d-kraan dicht. Niet slim, volgens mij. Als Nederland een kennisland wil blijven, moet er juist in r&d geïnvesteerd worden.”

“Als Nederland kennisland wil blijven, investeer in r&d”

Wouter: “Het lijkt me fantastisch om bij een woningcorporatie aan de slag te gaan, liefst in een zo hoog mogelijke functie. De combinatie van beheer en ontwikkeling spreekt me erg aan. Maar ik zou ook hoogleraar willen worden. Laatst zag ik een heleboel professoren in toga achter elkaar aanlopen, dat maakte veel indruk. Het academische wereldje trekt mij wel.” Tim: “Het wordt vermoedelijk een combinatie van architectuur en bouwtechniek. Of ik een concrete baan voor me zie? Jazeker, bouwkundig tekenaar op een architectenbureau. Ik wil hoe dan ook doorstuderen. Om twee redenen: ik wil mezelf zo breed mogelijk ontwikkelen, maar ik wil mezelf ook onderscheiden van de rest.”

De bouw over twintig jaar Wouter: “In de basis zal er niet zo veel veranderen: over twintig jaar worden de huizen nog steeds van baksteen gemaakt en wolkenkrabbers van staal. Wat ik een hele interessante ontwikkeling vind, is de grote groei van het aantal mensen van 65 jaar en ouder. De woningbouw zal vooral gericht zijn op deze groep. Ze worden vaak over een kam geschoren, maar dat is een foute gedachte: je hebt hulpbehoevende en hele vitale ouderen. Als ik kijk naar mijn eigen vakgebied: de vastgoedmarkt is momenteel een ramp. De leegstand bedraagt tussen de 15 en 20 procent. Iedereen heeft het steeds over herbestemmen, maar ik denk dat het merendeel van de leegstaande panden überhaupt niet geschikt is voor herontwikkeling: niemand wil toch wonen in een voormalig kantoorpand op een desolaat bedrijventerrein?”

“Merendeel leegstaande panden niet geschikt voor herontwikkeling”

Tim: “Ik denk ook dat de basis min of meer gelijk blijft: er wordt iets in 3D ontworpen, vervolgens wordt het uitgewerkt en gebouwd. Of nanotechnologie en 3D printen de toekomst hebben? Ik weet het niet. Tot nu toe is er tijdens mijn studie weinig aandacht aan besteed. Duurzaam bouwen wordt wel de norm. En ik denk dat er in de toekomst veel meer naar de potentiële gebruiker van een pand wordt gekeken, met name bij herbestemming. Stel, er komt een kantoorpand leeg te staan, dan zullen omwonenden of andere belangstellenden hun wensen kenbaar maken via internetplatforms. De een wil een fietsparkeergarage, de ander een studentenflat. Na verloop van tijd haken steeds meer mensen af, tot er één of twee serieuze ideeën over blijven.” Lars: “Qua techniek verandert er veel, schat ik in. Nu is technisch al veel meer mogelijk dan daadwerkelijk gebeurt, maar de bouwwereld is nog steeds te conservatief. Iedereen zal over 20 jaar volgens de BIM-principes werken en 3D-modeling hanteren. Daarnaast denk ik dat er meer lange- termijn-denkers komen, waardoor technische innovaties -zoals demontabel bouwen door middel van innovatieve financieringsmodellen - eerder geïntegreerd zullen worden in een ontwerp. Ook moeten Nederlandse bouwbedrijven veel internationaler worden: het is hier namelijk aardig volgebouwd.”

4

Arbeidsmarkt - Continu

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105


Van links naar rechts: Tim Neeskens, Lars van Beers, Diana van Bommel en Wouter Loomans. Foto: Jean Pierre Reijnen

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105

Arbeidsmarkt - Continu

5


Joris Daemen in het Dinopark Foto: Ton Borsboom


Werk aan de winkel in dierentuin Edo Beerda

Wie kan er nu zeggen dat zijn collega’s harig en nieuwsgierig zijn en soms vreemde geluiden maken? Joris Daemen (34) geniet elke ochtend van de begroeting van zijn ‘collega’s’, de dieren, want hij werkt in DierenPark Amersfoort. Nadat hij jarenlang rijtjeshuizen heeft ontworpen is hij terecht gekomen in het bouwen van dierenverblijven. Iets heel anders, maar zeker zo afwisselend. Vanaf hun verblijf aan de noordrand van het dierenpark kijkt een groep bavianen nieuwsgierig naar een voorbijkomende graafmachine. Die werkt op het naastgelegen terrein aan de bouw van ‘SnavelRijk ’, de nieuwste attractie van de dierentuin. In deze vijftien meter hoge en 3000 vierkante meter grote volière verblijven straks tientallen bijzondere vogels, waaronder pelikanen, ibissen, vale gieren en maraboes. “Als je bezoekers wilt blijven trekken moet je steeds vernieuwen”, zegt Joris Daemen. “Hier is altijd werk aan de winkel.” Het schetsontwerp levert de vaste parkontwerper, maar Joris neemt de bouwkundige uitwerking voor zijn rekening. Hij vraagt voor projecten op het park ook offertes op, bestelt materialen en contracteert de adviseurs. Het maakt zijn werk beduidend veelzijdiger dan voorheen.

tropisch warme bouwwerk met fraaie gelamineerde spanten en grote glaspuien – inmiddels bewoond door reuzenschildpadden en tropische vogels – was nog niet half af of Daemen werkte al aan een vervolgopdracht: een nieuw tijgernachtverblijf. De twee witte en twee Siberische tijgers waren dringend toe aan een ruimer onderkomen. Dat kregen ze in de vorm van een keurige nieuwe betonconstructie met zwaar stalen raamwerk. Tegen de tijd dat de bouw hiervan zou beginnen, waren de drie maanden voorbij. Er was al gauw een akkoord over de contractvoorwaarden, Continu hielp bij de onderhandelingen. Inmiddels is hij één jaar in dienst bij DierenPark Amersfoort en dat bevalt uitstekend. Werk is er altijd, want behalve voor nieuwe uitbreidingsprojecten neemt hij – uiteraard in teamverband - ook voor onderhoudswerk de calculaties en bestellingen voor zijn rekening. Hij is geregeld op de verschillende bouwplaatsen te vinden om waar nodig een handje te helpen.

“Ik was nieuwsgierig naar wat de dierentuin te bieden had” restaurant Buitenplaats en een technische oplossing voor souvenirshop ‘Apegoed’. Die heeft een centrale kolom met knuffels eraan. Door er omheen een lichte staalconstructie op wieltjes te plaatsen en daar tegenaan een wand, lijkt de hele kolom te kunnen draaien. Inclusief de aap op het dak. Het gebrul van de prehistorische dieren in het DinoPark programmeerde hij met zijn collega’s van de technische dienst. Alles bij elkaar heeft hij het uitstekend naar zijn zin in het dierenpark. “Elke ochtend wanneer ik aankom op mijn werk word ik begroet door de dieren. Ik zou het hier best tot mijn pensioen kunnen volhouden.”

“Je moet steeds vernieuwen voor de bezoekers”

Reuzenschildpadden Na zijn technische opleiding werkte hij jarenlang bij architecten- en adviesbureaus als bouwkundig tekenaar. Daaraan kwam een einde door de crisis. Hij schreef zich in bij verschillende detacheringbureaus. En dat leverde bij Continu de verrassende treffer op. Bij de intake bij Continu waren zijn werkervaring en competenties al in kaart gebracht, hij kon meteen op sollicitatiegesprek bij de dierentuin. Vooraf had hij geen idee wat te verwachten van het werken in een dierentuin. “Maar ik had meteen een klik met mijn contactpersoon bij Continu en dat gaf vertrouwen. Ik was daarnaast ook heel nieuwsgierig wat de dierentuin me te bieden had.”

“Tot aan mijn pensioen zou ik het hier best kunnen volhouden” Het resulteerde meteen in detachering voor drie maanden, want het dierenpark kon mijn hulp goed gebruiken. Dat was een mooie opsteker, na acht maanden zonder werk te hebben gezeten. Er moest een verblijf worden gebouwd voor de reuzenschildpadden. Dat vergde een snelle uitwerking van de bouwkundige tekeningen en opdrachtverstrekking aan een aannemer. Het

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105

Geen doorsnee dierentuin Het werk is mede veelzijdig omdat Dierenpark Amersfoort meer wil zijn dan een doorsnee dierentuin. Dierenverblijven zijn veelal onderdeel van grotere bouwwerken. Tijgers zijn bijvoorbeeld te vinden in de ‘Stad der Oudheid’. Dat is een complete stad, half ruïne, in historische stijl. Er zijn ook een Japanse tuin, een Arabische kashba en een nagebouwd paleis van Koning Darius op het bosrijke terrein van 19 hectare. Een grootschalig dierenverblijf is er voor de olifanten en dwars door het hyenaverblijf is een ‘Klim Alles Route’ met grote glijbaan gebouwd voor de kinderen, “een spannende route die is bedoeld voor stoere kinderen die de dieren op een andere manier willen ontdekken”, aldus de dierentuin. Dankzij grote glaspanelen kunnen ze zelfs de gevaarlijkste dieren tot op enkele centimeters benaderen.

Praathuis In het ‘Praathuis’ waar de technische en de facilitaire dienst zitten, begint iedere ochtend om 07.00 uur met inventariseren van het werk. Daarvoor overleggen hij en zijn collega’s met bijna iedereen die in de dierentuin werkt. Voor technische klussen in de restaurants en souvenirshops worden ze ingeschakeld, maar ook wanneer een olifant met een steentje een ruit kapot schopt. Van hieruit voeren ze onderhandelingen met aannemers, installateurs en leveranciers. In samenwerking met de ontwerper van het park bedacht hij de nieuwe uitgiftebalies van

Arbeidsmarkt - Continu

7


2014

Groep A Brazilië Kroatië Mexico Kameroen Groep B Spanje

Voetbal

Groep C Colombia Griekenland Ivoorkust Japan

Groep F Argentinië Bosnië-Herzegovina Iran Nigeria Groep G Duitsland Portugal Ghana Verenigde Staten Groep H België Algerije Rusland Zuid-Korea

WereldKampioenschap

Groep D Uruguay Costa Rica Engeland Italië Groep E Zwitserland Ecuador Frankrijk Honduras

Donderdag 12 juni 01) 22.00 uur, Sao Paulo

Brazilië — Kroatië

Vrijdag 13 juni 02) 18.00 uur, Natal

Mexico — Kameroen

03) 21.00 uur, Salvador

Spanje —

04) 24.00 uur, Cuiaba

Chili — Australië

Nederland

Zaterdag 14 juni 05) 18.00 uur, Belo Horizonte Colombia — Griekenland

Nederland Chili Australië

Groep A, B, C en D

07) 21.00 uur, Fortaleza

Uruguay — Costa Rica

08) 24.00 uur, Manaus

Engeland — Italië

Zondag 15 juni 06) 03.00 uur, Recife

Ivoorkust — Japan

Dinsdag 17 juni 16) 21.00 uur, Fortaleza

Brazilië — Mexico

Woensdag 18 juni 18) 18.00 uur, Porto Alegre

Australië —

Nederland

19) 21.00 uur, Rio de Janeiro Spanje — Chili 20) 24.00 uur, Manaus

Kameroen — Kroatië

Donderdag 19 juni 21) 18.00 uur, Brasilia

Colombia — Ivoorkust

22) 21.00 uur, Sao Paulo

Uruguay — Engeland

23) 24.00 uur, Natal

Japan — Griekenland

Vrijdag 20 juni 24) 18.00 uur, Recife

Italië — Costa Rica

Maandag 23 juni 33) 18.00 uur, Curitiba

Australië — Spanje

34) 18.00 uur, Sao Paulo

Nederland — Chili

35) 22.00 uur, Brasilia

Kameroen — Brazilië

36) 22.00 uur, Recife

Kroatië — Mexico

Dinsdag 24 juni 37) 18.00 uur, Natal

Italië — Uruguay

38) 18.00 uur, Belo Horizonte Costa Rica — Engeland 39) 22.00 uur, Cuiaba

Japan — Colombia

40) 22.00 uur, Fortaleza

Griekenland — Ivoorkust

Tijden zijn Nederlandse tijd.

Achtste finale Zaterdag 28 juni 49) 18.00 uur, Belo Horizonte 50) 22.00 uur, Rio de Janeiro

Winnaar groep A Winnaar groep C

2e groep B 2e groep D

Zondag 29 juni 51) 18.00 uur, Fortaleza 52) 22.00 uur, Recife

Winnaar groep B Winnaar groep D

2e groep A 2e groep C

Maandag 30 juni 53) 18.00 uur, Brasilia 54) 22.00 uur, Porto Alegre

Winnaar groep E Winnaar groep G

2e groep F 2e groep H

Dinsdag 1 juli 55) 18.00 uur, Sao Paulo 56) 22.00 uur, Salvador

Winnaar groep F Winnaar groep H

2e groep E 2e groep G


Groep E, F, G en H Zondag 15 juni 09) 18.00 uur, Brasilia

Zwitserland — Ecuador

10) 21.00 uur, Porto Alegro

Frankrijk — Honduras

11) 24.00 uur, Rio de Janeiro Argentinië — Bosnië-Herzegovina Maandag 16 juni 12) 18.00 uur, Salvador

Duitsland — Portugal

13) 21.00 uur, Curitiba

Iran — Nigeria

14) 24.00 uur, Natal

Ghana — Verenigde Staten

Dinsdag 17 juni 15) 18.00 uur, Belo Horizonte België — Algerije 17) 24.00 uur, Cuiaba

Rusland — Zuid-Korea

Vrijdag 20 juni 25) 21.00 uur, Salvador

Zwitserland — Frankrijk

26) 24.00 uur, Curitiba

Honduras — Ecuador

Zaterdag 21 juni 27) 18.00 uur, Belo Horizonte Argentinië — Iran 28) 21.00 uur, Fortaleza

Duitsland — Ghana

29) 24.00 uur, Cuiaba

Nigeria — Bosnië-Herzegovina

Zondag 22 juni 30) 18.00 uur, Rio de Janeiro België — Rusland 31) 21.00 uur, Porto Alegre

Zuid-Korea — Algerije

32) 24.00 uur, Manaus

Verenigde Staten — Portugal

Woensdag 25 juni 41) 18.00 uur, Porto Alegre

Nigeria — Argentinië

42) 18.00 uur, Salvador

Bosnië-Herzegovina — Iran

43) 22.00 uur, Manaus

Honduras — Zwitserland

44) 22.00 uur, Rio de Janeiro Ecuador — Frankrijk Donderdag 26 juni 45) 18.00 uur, Recife

Verenigde Staten — Duitsland

46) 18.00 uur, Brasilia

Portugal — Ghana

47) 22.00 uur, Sao Paulo

Zuid-Korea — België

48) 22.00 uur, Curitiba

Algerije — Rusland

Halve finale Dinsdag 8 juli (61) 22.00 uur, Belo Horizonte Winnaar 57

Winnaar 58

Woensdag 9 juli (62) 22.00 uur, Sao Paulo Winnaar 59

Winnaar 60

3e / 4e plaats Kwart finale

Zaterdag 12 juli (63) 22.00 uur, Brasilia

Vrijdag 4 juli 57) 22.00 uur, Fortaleza

Winnaar 49

Winnaar 50

58) 18.00 uur, Rio de Janeiro

Winnaar 53

Winnaar 54

Zaterdag 5 juli 59) 22.00 uur, Salvador

Winnaar 51

Winnaar 52

60) 18.00 uur, Brasilia

Winnaar 55

Winnaar 56

Verliezer 61

Verliezer 62

FINALE

Zondag 13 juli (64) 21.00 uur, Rio de Janeiro Winnaar 61

Winnaar 62


Nieuwe bouwkundige in opmars Peter de Lange

Bouwkundigen te kust en te keur. Maar zijn het ook de bouwkundigen waar de bouwkolom anno 2014 behoefte aan heeft? Frank Haagedoorn, directeur Bouw en Infra bij intermediair Continu, ziet de vereiste competenties langzaam maar zeker verschuiven. De moderne bouwkundige moet veel meer kunnen dan de huidige werkvoorbereider of calculator, constateert Haagedoorn. De markt vraagt om ondermeer alfamensen met bètavaardigheden, ofwel om schapen met minstens vijf poten. Continu, al bijna twintig jaar actief op de arbeidsmarkt, heeft de vraag naar personeel als gevolg van de economische crisis ingrijpend zien veranderen. De Nieuwe Bouwkundige, zoals Haagedoorn hem graag aanduidt in zijn columns op onder andere BouwKennisBlog, is in opmars. Maar het profiel van de medewerker die nu wordt gevraagd, beantwoordt vaak aan de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Hoe kwam die gewijzigde vraag tot stand? Frank Haagedoorn: “Veel bouwbedrijven hebben hun werkprocessen veranderd. Ze hebben hun organisatie gesaneerd en functies samengevoegd. Er zijn natuurlijk nog steeds veel bedrijven die traditionele calculators en werkvoorbereiders vragen. Toch hoor je de vraag ‘ik zoek sec een werkvoorbereider’ minder en minder. Er worden nu bouwkundigen met werktuigbouwkundige achtergrond gezocht. Of civiele bouwers zoeken system engineers. De bouw vraagt om mensen die van meerdere markten thuis zijn. Het signalement van de nieuwe bouwkundige ziet er heel anders uit dan we gewend waren vóór de crisis.”

voor de industrie en engineering. Met het koppelen van die twee sectoren liep Continu vooruit op een voorzienbare ontwikkeling, meent Haagedoorn. “Mensen uit de tweede sector zie je de laatste jaren in toenemende mate actief worden in de eerste. Domotica en energiebeheer zijn belangrijke posten in de bouw geworden. Of neem de utiliteitsbouw. Bij sommige projecten is de installatiesom de grootste post binnen de bouwsom.” De bouwkundigen die nu als gevolg van de crisis thuis op de bank zitten, doen er volgens Haagedoorn goed aan zich af te vragen of er nog wel vraag zal zijn naar hun competenties als de markt eenmaal weer gaat aantrekken. “Denken dat alles dan op de oude voet zal blijven voortgaan, is een vergissing. Misschien moeten zij zich laten omscholen.” Het zou daarom goed zijn als de onderwijsinstellingen, die bouwkundigen opleiden, de arbeidsmarkt scherper zouden monitoren. Continu kan zelf geen invloed uitoefenen op het opleidingsprogramma, maar organiseert wel periodiek bijeenkomsten met studenten en docenten van HBO’s en technische universiteiten en vraagt daar aandacht voor het probleem dat onderwijs en praktijk niet altijd even goed op elkaar aansluiten.

Kwestie van tijd Ondertussen zal de bouw blijven veranderen en zal de rol van BIM blijven toenemen. Openheid, transparantie en samenwerken worden de norm, daar twijfelt Haagedoorn niet aan. “Maar denk niet dat BIM alleen op megaprojecten van toepassing is. Ook bij kleinschaliger woningbouwprojecten zijn vaak zoveel partijen betrokken, dat goede communicatie onmisbaar is. Ook bij die projecten is de nieuwe bouwkundige onmisbaar.” Omdat BIM nog geen standaard praktijk is, weet de bouwkundige die nu afstudeert niet goed wat er op de arbeidsmarkt van hem wordt verwacht. De vraag kan twee kanten opgaan. Hij kan worden gevraagd voor een klassieke functie maar hij kan ook te maken krijgen met de vraag naar de nieuwe bouwkundige. Het is een kwestie van tijd voordat de zaak in balans is, verwacht Frank Haagedoorn. “Je kunt stellen dat door de toenemende vraag, de markt de gewenste mensen vanzelf vormt. In de tussentijd liggen enkele jaren van schaarste. Maar uiteindelijk komt het goed. Dat is niet voor niets een typische bouwterm. Sterker nog, de term is uitgevonden in de bouw.”

“Openheid, transparantie en samen” Een tweede ontwikkeling die het profiel van de bouwkundige zal veranderen, is de transitie die de bouw doormaakt naar werken met BIM. Die afkorting staat niet voor Bewust Irritant Modewoord, zoals wel eens snerend wordt opgemerkt, maar in de visie van Frank Haagedoorn voor een nieuwe en onontkoombare manier van samenwerken waarbij alle partijen op voet van gelijkheid en in vertrouwen alle beschikbare informatie delen. Maar de kennis over Building Information Modelling in de branche is nog schaars en gebrekkig. Haagedoorn schat dat niet meer dan een kwart van alle bouwbedrijven ermee werkt en slechts een klein deel daarvan heeft het volgens hem echt in de vingers.

Schaap met vijf poten Daarom is de vraag naar bouwkundigen die met BIM-processen kunnen omgaan sterk groeiende. Deze nieuwe bouwkundigen verenigen twee schijnbaar tegengestelde capaciteiten in zich. Ze kunnen goed communiceren – een typische alfa-eigenschap – én ze zijn technisch geschoold, een bètakwaliteit bij uitstek. “Een heel lastig profiel, maar dat is wat de markt vraagt,’’ aldus Haagedoorn. Een schaap met vijf, misschien wel met tien poten. Dat is vrij vertaald de bouwkundige waar de sector nu op zit te wachten. Dat Continu zulke unieke medewerkers met succes weet op te sporen, komt doordat het bedrijf, personeel werft voor zowel de bouw en infra als Frank Haagedoorn

10

Arbeidsmarkt - Continu

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105


v.l.n.r. Ing. N.J. (Nico) Kluwen Ing. J.C. (Johan) Hettinga Ing. J.P. (Pascal) Plaisier Ing. G.A. (Gerdian) Jansen Prof. dr. ir. J.F.G. (Sjef) Cobben Ir. R.J. (Roel) Ritsma

Ooit zes experts ingehuurd voor 945 euro per jaar? Met Kennisbanken van Installatie Journaal weet u alles over Power Quality, NEN 1010, NEN 3140, ATEX, Schakel- en Verdeelinrichtingen en Machineveiligheid. Ze bieden een enorme schat aan praktische en actuele vakkennis. Oorzaken van en oplossingen voor technische problemen. Tijdsbesparende tools. Rekenmodules. Best practices. En lastige vragen kunt u altijd zonder extra kosten voorleggen aan de experts. Een abonnement op Kennisbanken kost u 945 euro per jaar. Dat is weinig geld voor wie de vele voordelen kent. Sneller werken. Lagere kosten. Hogere veiligheid. Duurzamere oplossingen. Meer tevreden klanten. Bel nu 070 30 46 742 en profiteer van al hun vakkennis.

Kennisbanken. Daarmee haalt u dĂŠ experts in huis.

kennisbanken.nl/e-installatie


Gianni Romme Fotografie: Rien Hokken

12

Arbeidsmarkt - Continu

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105


Gianni Romme wil successen herbeleven Jeroen Kreule

Het schaatsen was nog nooit zo populair als tijdens de afgelopen Olympische Winterspelen in Sotsji. De ene gouden medaille na de andere gouden medaille vlogen voorbij over het scherm. En was het een keer geen goud, dan was het zilver of brons. Daar kan Gianni Romme (41) over mee praten, hij is assistent van hoofdcoach Marianne Timmer, die met haar schaatsteam in de persoon van Margot Boer twee bronzen plakken binnenhaalde. Daar liep puber Gianni Romme dan, op weg van huis naar school, met een tas vol schoolboeken onder de arm. Niks bijzonders, toch? Niet helemaal waar. Want de jonge Gianni maakte, zonder dat hij het zelf eigenlijk doorhad, kleine schaatsbewegingen. Niet alleen tijdens trainingen of op weg naar school, maar ook thuis, voor de spiegel in de woonkamer van zijn ouders, want hij moest en zou de beste worden. Talent was er wel en aan passie en doorzettingsvermogen was eveneens geen gebrek. Hij baalde echter van zijn matige techniek. Vanwege dat gebrek wilde Romme maar niet doorbreken, ook al zat hij er steeds dicht tegenaan. Heel frustrerend natuurlijk voor iemand met een grenzeloze ambitie. Om de techniek beter onder de knie te krijgen, deed hij die schaatsoefeningen, waar hij maar kon, soms uren achter elkaar. Gianni Romme, 41 jaar inmiddels, is een schaatsfenomeen geworden. In 1998, tijdens de Olympische Spelen in Nagano, beleefde hij het hoogtepunt in zijn carrière: hij won goud op de vijf en tien kilometer, met wereldrecords op beide afstanden. In 2000 en 2003 werd hij wereldkampioen allround. Verder behaalde hij Nationale en Europese titels en boekte hij vele overwinningen tijdens wereldbekerwedstrijden en WK afstanden.

“Samen trainen maakt elkaar beter” Wederzijds respect In 2006 besloot Romme te stoppen met topsport, maar bleef hij werkzaam in de schaatswereld: als coach. Hij nam Anni Friesinger onder zijn hoede. Met succes, want nog datzelfde jaar werd de Duitse schaatsster wereldkampioen sprint. In 2010 ging Romme aan de slag als bondscoach van Italië, in april 2013 is hij als assistent van hoofdcoach Marianne Timmer begonnen bij Team LIGA. Continu was op dat moment cosponsor van dat team, maar heeft in maart het stokje als hoofdsponsor overgenomen. Margot Boer en Yvonne Nauta zijn de twee boegbeelden van Team Continu: Boer won twee keer brons tijdens de Spelen in Sotsji, Nauta werd derde op het WK allround in Heerenveen. Romme: “ Het is een jong en talentvol team, met louter ambitieuze schaatssters. Ze willen prijzen pakken. Sommige mensen denken dat er in een vrouwenteam veel haat en nijd is. Nou, daar heb ik nooit iets van gemerkt. Staf en dames kennen elkaar door en door, alle neuzen wijzen dezelfde kant op. Ze willen allemaal winnen, maar binnen het team is er wederzijds respect. Door samen te trainen, maak je elkaar beter. Dat heb ik zelf als schaatser ook ervaren.’’

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105

Team Continu vanaf mei 2014 Fotografie: Rien Hokken

Binnen het schaatsteam hebben meervoudig Olympisch kampioene Marianne Timmer en Romme elkaar gevonden. “Als de één een steekje laat vallen, pakt de ander dat feilloos op zonder met een vingertje te wijzen. We vullen elkaar goed aan, overleggen alles en weten wat er in de koppies van de schaatssters omgaat.’’ Continu heeft de intentie om tot en met de Olympische Spelen van 2018 in het Pyeongchang (Zuid-Korea) hoofdsponsor te blijven. En daar is assistent-coach Romme erg blij mee. “Uiteraard vanwege het vertrouwen dat Continu daarmee in het team uitspreekt, maar vooral ook omdat het bedrijf zo goed bij het schaatsteam past. Continu is niet alleen een nuchter en ambitieus bedrijf, maar toont ook lef.” Als geen ander kan Romme – nog altijd even energiek als vroeger – mensen motiveren en enthousiasmeren. Hij traint regelmatig mee met het damesteam. Zonder problemen rijdt hij op kop, maar steeds vaker rijdt hij achter iemand. “Dan let ik op de techniek. Wat kan beter? Dat zit hem vaak in hele kleine details, die je vanaf de kant niet ziet.’’ Ook heeft hij zich opgeworpen als materiaalman. “Als het om schaatsen gaat, ben ik een freak. Buigingen, rondingen, ik weet er alles van. Nieuwe ontwikkelingen volg ik op de voet.’’

“Bezeten was ik, op het maniakale af” vlóóg. Remmen lukte niet, dus knalde hij met zijn snufferd op de bevroren slootkant. Gianni was verkocht en wilde maar een ding: de beste worden. Hij kreeg het voor elkaar. Als coach van Team Continu wil Romme die successen herbeleven.

Flow De nieuwe payoff van Continu – Altijd wind mee – spreekt Romme aan. “Als topsporter gaat het er om dat je de wind mee wilt hebben als het echt nodig is, dus tijdens de Olympische Spelen, een EK of een WK. Op de weg er naar toe krijg je hoe dan ook te maken met tegenwind: je bent wel eens ziek, je hebt te maken met blessures, soms is de vorm er niet. Het is de kunst om te pieken op het juiste moment, dat je de wind vol in de rug voelt. Dan raak je in een flow waar je nooit meer uit wilt. Dat had ik bijvoorbeeld in Nagano.’’ Romme is er van overtuigd dat talent alleen niet genoeg is om een wereldtopper te worden. Passie, instelling – de absolute wil om te winnen - en begeleiding zijn minstens zo belangrijk. Soms denkt Romme terug aan het slootje achter het huis van zijn ouders. Wanneer het vroor, krabbelde hij als kind wat heen en weer. Op kunstschaatsen, welteverstaan. Tot de winter van 1985, het jaar dat Evert van Benthem de Elfstedentocht won. De 12-jarige Gianni vond in de schuur een paar oude noren van zijn vader. Hij bond ze onder, ging het ijs op en begon te schaatsen. Hij

Schaatsteam Continu In mei 2010 besloten MarianneTimmer, Annette Gerritsen en Margot Boer een eigen schaatsploeg te starten. De sponsor van deze ploeg werd Liga, vandaar de naam, Team Liga. In april 2013 is Gianni Romme toegetreden als assistent van hoofdcoach Timmer. Met succes, want Margot Boer behaalde in februari 2014 tijdens de Olympische Winter Spelen in Sotsji als eerste Nederlandse vrouw een bronzen medaille op de 500 meter schaatsen en twee dagen later haalde ze op de 1000 meter nog een bronzen medaille waarmee ze ook de eerste Nederlandse vrouwelijke olympiër werd met twee medailles op de sprintafstanden. Yvonne Nauta werd derde op het WK allround in Heerenveen. Onlangs werd bekend gemaakt dat meervoudig Olympisch en wereldkampioene schaatsen, Ireen Wüst het team zal komen versterken. Vanaf maart 2014 heet de ploeg Team Continu, vanwege het hoofdsponsorschap van Continu. Naast Ireen Wüst bestaat Team Continu uit Margot Boer, Yvonne Nauta, Thijsje Oenema, Janine Smit, Jorien Voorhuis, Nao Kodaira, Karolina Erbanová en Letitia de Jong. De laatste drie zijn eveneens nieuw binnen de schaatsploeg. De coaches zijn Marianne Timmer, Gianni Romme en Floor van Leeuwen.

Arbeidsmarkt - Continu

13


Doorstroom van jongeren bevorderen Michiel Maas

Verhoudingen binnen de bouwkolom veranderen in rap tempo. Door de toepassing van Lean-methodes en vernieuwende technieken als BIM zal ketenintegratie steeds verder gaan. Maar zijn de bedrijven in de sector, hun werknemers en de toekomstige bouwers eigenlijk wel klaar voor die toekomst? Inmiddels kan niemand meer om de term BIM heen, maar dat betekent nog niet dat de acceptatiegraad hoog is. Bij het overgrote deel van de bouwprojecten in Nederland wordt er nog geen gebruik van gemaakt. Maar betekent dit dat BIM een hype is, die weer verdwijnt als de bouwcrisis over is? “Ik denk inderdaad dat het woord BIM verdwijnt, alleen heet het dan anders”, zegt Bart Elsten, hoofd werkvoorbereiding bij bouwer/ontwikkelaar Trebbe. “Veel partijen denken bij BIM nog steeds aan 3D-modelleren, maar in feite gaat BIM over samenwerken.” Maarten van Ham, commercieel manager bij bouwbedrijf Huybregts Relou, denkt dat de transformatie van de bouwsector die nu gaande is, niet meer teruggedraaid kan worden. “Een deel van de bedrijven is er nu al mee bezig, en een ander deel wil het omdat het hip en hot is, zonder te weten wat ervoor nodig is. Een laatste groep interesseert het niets, zolang het bouwwerk maar gebouwd wordt. Maar BIM is geen kunstje of hype die wel weer overwaait.”

“Je moet altijd blijven investeren’’ Grotere transparantie Zowel Van Ham als Elsten zijn duidelijk: wie niet heel snel inhaakt, mist straks de boot. Van Ham: “het is een vergissing om te denken dat het alleen om BIM gaat. In feite gaat het om het uitwisselen van informatie om het bouwproces te verbeteren. Het klinkt misschien clichématig, maar het gaat erom de wens van de klant centraal te stellen. Je moet je als opdrachtnemer afvragen: “Waar ligt die klant nou wakker van?” Het gebruik van BIM vereist een veel grotere transparantie, ook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Je moet als bouwer dus klantgerichter werken en daarmee

kun je je opdrachtgever veel tijd en ellende besparen. En een tevreden opdrachtgever zegt sneller: “Zullen we dit kunstje nog een keer herhalen?” Elsten: “Opdrachtgevers gaan langzamerhand het voordeel van BIM inzien. Woningcorporaties kunnen het model na de bouw bijvoorbeeld gebruiken voor hun meerjarenonderhoudsplanning. Die informatie is namelijk relatief eenvoudig uit een goed BIM-model te halen. Voor zulke opdrachtgevers is dat een eyeopener. Als je vraagt wat ze het minst leuk vinden om te doen, dan is dat het calculeren van onderhoudsplannen. Zo kunnen ze hun aandacht richten op zaken waar ze veel liever mee bezig zijn.”

Goede communicatie Volgens Elsten vraagt dat dus ook om sociale vaardigheden die niet bij iedere bouwer zitten ingebakken. “Een geïntegreerd bouwmodel vraagt ook een goede communicatie en inlevingsvermogen. Het belang van de een is ineens het belang van allemaal. En dat betekent dat je je niet meer kunt verschuilen achter fax en e-mail, maar actief moet communiceren.” Van Ham: “Het gaat niet alleen om geld, maar ook om snelheid en het tevreden stellen van je opdrachtgever. En een transparante manier van werken maakt het zoveel leuker.” Bim betekent dus een flinke investering in tijd en personeel. Maar dat hoort ook zo, vindt Van Ham: “Als je als bedrijf bestaansrecht wil, moet je altijd blijven investeren.” Elsten: “Als je vanaf nul begint, kunnen de kosten voor BIM flink oplopen. Maar dat wordt, bijvoorbeeld door projectmatige softwarelicenties, steeds goedkoper. Maar bedrijven moeten wel bereid zijn om mensen binnen het bedrijf te laten experimenteren.” Volgens Elsten kan een overgang naar BIM ook niet van vandaag op morgen. “Om werknemers klaar te maken voor dit soort systemen, heb je geduld nodig. De bouwsector blijft conservatief, en om iedereen mee te krijgen moet je soms een stapje terug doen.”

“Jongeren denken out-of-the-box’’

gebeurt. Wij spelen daarop in door onderwijzend personeel ook een mini-stage aan te bieden en bij ons in de keuken te laten meekijken.” Elsten: “Creativiteit en nieuwe ideeën worden steeds belangrijker. Jongeren zijn beter in staat om ‘out-of-the-box’ te denken en hebben geen moeite met het gebruik van moderne middelen. Bovendien worden ze al opgeleid in samenwerken. Vaak komen die jongeren vanaf de opleiding binnen en wordt er op hun nieuwe ideeën gereageerd met ‘zo doen we dat hier niet!’ Na twee jaar is die eigen manier van denken helemaal verdwenen en dat moet je als bedrijf zien te voorkomen.”

Doorstroom Daarom is het belangrijk om de doorstroom van jongeren binnen de bouwbedrijven te bevorderen. Van Ham: “De jeugd wordt met computers opgevoed, dus dat is al winst. Maar de opleidingen lopen hopeloos achter. Ik las laatst een kop: ‘Het HBO gaat BIMmen!’, nu pas? dacht ik.” De veranderingen in de opleidingen gaan veel te langzaam, en het onderwijzend personeel heeft vaak te weinig kennis van wat er nu in de bouw

Project Eikendonk in den Bosch, een volledig in BIM uitgevoerd woningbouwproject

14

Arbeidsmarkt - Continu

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105


Talent in de organisatie Jeroen Kreule

Heijmans heeft een aparte afdeling Management Development die jonge talenten helpt bij hun loopbaan binnen het bedrijf. Florine Overwijn is manager van deze afdeling en begeleidt de talentvolle trainees en ex-trainees. Om de vier maanden wisselen de jonge talenten van werkplek om het bedrijf goed te leren kennen, het is een combinatie van werken, leren en persoonlijke ontwikkeling. Vooropgesteld: Florine Overwijn, manager Management Development bij Heijmans, krijgt veel positieve energie van talentvolle trainees en jonge ex-trainees. Ze zijn gedreven, leergierig, creatief en ze barsten vaak van de goede ideeën. Toch klopt er wel eens zo’n jonge hond (m/v) aan haar deur die vindt dat het allemaal net iets te langzaam gaat. Iemand die koud twee jaar bij het bedrijf werkt en toch een beetje baalt van het feit

binnenhalen van talent in de organisatie. Het beursgenoteerde Heijmans - een oer-Hollandse onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteit, wegen en civiel combineert – hecht veel belang aan het managementtrainee programma, aldus Overwijn. “Het programma is weliswaar ingekort van twee naar een jaar, maar dat is prima. Gedurende het jaar ga je elke vier maanden naar een nieuwe werkplek bij een van onze bedrijfsstromen. Het is een combinatie van werken, leren en persoonlijke ontwikkeling. Als trainee weet je binnen een jaar heus wel of Heijmans bij je past. En of de trainee bij Heijmans past natuurlijk.” Met Management Development wil Heijmans aan de ene kant komen tot een scherper beeld van de gewenste profielen en competenties van nieuwe medewerkers; aan de andere kant wil Heijmans de doorstroming en ontwikkeling van kennis en kunde bevorderen.

Vlootschouwen

“Jonge werknemers maken vlieguren’’ dat hij of zij nog steeds geen projectleider is geworden. Op die momenten trapt Overwijn even op de rem. “Je wordt niet zomaar projectleider binnen een van onze bedrijfsstromen, zeker niet wanneer je net begonnen bent. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat jonge werknemers vlieguren maken. Dat je zo nu en dan hard op je bek valt, om daarna weer op te staan. Maar je moet wel met zo iemand in gesprek blijven en kunnen zeggen: Nee, nu nog even niet, jouw kans komt heus wel.” Bij Heijmans draait Management Development om het ontwikkelen, trainen, behouden en

Een van de instrumenten om de potenties en het potentieel binnen de onderneming goed in beeld te krijgen, zijn de zogenaamde management reviews. Deze reviews worden ook wel vlootschouwen genoemd. “De vlootschouwanalyse wordt constant vergeleken met functies die op korte termijn vrijkomen, zodat er snel geschakeld kan worden”, aldus Overwijn. Deze aanpak leidt volgens haar tot meer interne doorstroming van medewerkers. Volgens Overwijn is het al lang geen vanzelfsprekendheid meer dat een medewerker die bij bijvoorbeeld civiel werkt ook tot zijn of haar pensioen bij civiel blijft. “We hebben verschillende bedrijfsstromen, maar de stromen zijn al lang geen aparte zuilen meer: er is veel kruisbestuiving.”Die integraliteit is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie geworden. Overwijn: “We hebben veel talent in huis, maar soms zitten mensen op verkeerde posities.”

Heijmans Academie Heijmans vindt het belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. Goed opgeleide medewerkers vormen immers de kracht van het bedrijf. Daarom investeert Heijmans jaarlijks veel geld in opleidingsactiviteiten, gecentraliseerd in de Heijmans Academie. De gedachte is even simpel als mooi: groei van de medewerkers leidt tot kwalitatieve groei van de organisatie. Overwijn begon haar carrière binnen Heijmans als adviseur van de Heijmans Academie, die intussen ruim vijftig opleidingstrajecten telt. Ze benadrukt echter dat alle medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling. “Wij kunnen ze een duwtje in de rug geven, wij faciliteren, maar de mensen moeten de volgende stap toch echt zelf maken.”

Heijmans en Continu

Heijmans en Continu onderhouden al bijna twee decennia zeer nauwe banden met elkaar, zegt Frank Haagedoorn, directeur Bouw & Infra bij Continu. “Twee nuchtere, oerHollandse en dynamische bedrijven die geen rare dingen doen. Door de vele overeenkomsten zou je kunnen zeggen dat we DNA delen. Maar vanwege de verschillende aard van de werkzaamheden hebben we natuurlijk niet hetzelfde DNA: Heijmans houdt zich onder meer bezig met bouw, utiliteit, wegen en civiel; Continu werft en selecteert geschikt personeel in de bouw en industrie. Het zijn in elk geval twee bedrijven die elkaar heel goed begrijpen”, aldus Haagedoorn. Continu is preferred supplier voor Heijmans, met name voor het middenkader en de hogere functies. Daarbij gaat het niet alleen maar om het werven en selecteren van aanstormend talent, maar ook van mensen die al een tijdje werken en juist heel geschikt zijn voor een functie binnen Heijmans. Haagedoorn: “We streven altijd naar een vast dienstverband, na een gewenningsperiode via detachering. Het valt me op dat mensen lang bij Heijmans blijven zitten. Weet je wat me altijd weer opvalt bij Heijmans? Dat de vele bèta’s die er werken, juist ook heel alfa zijn: de techneuten van Heijmans kunnen goed communiceren en heel klantgericht werken.”

Florine Overwijn Foto: Gérard Damoiseaux

Donderdag 5 juni 2014 Cobouw 105

Arbeidsmarkt - Continu

15


Arbeidsmartk continu special 5juni 2014  
Arbeidsmartk continu special 5juni 2014  
Advertisement