Page 1

Kommune valg 2013

Tirsdag 5. november 2013

9

47 år underviser. Som borgmester skal man tjene alle – også de, der ikke har stemt på ens parti. Man skal kunne samarbejde, finde kompromiserne hvor de kan findes og være handlingsorienteret, hvis de ikke umiddelbart kan findes. Kunne lytte og sætte den politiske dagsorden. Efter 20 år i byrådet har jeg erfaringen, og har også i opposition vist det lederskab, der skal til. Med et dygtigt socialdemokratisk team i byrådet, er jeg ikke i tvivl om, at man gør bedst ved at stemme på Socialdemokratiet. Det handler om loyalitet, lighed, frihed og solidaritet.

Spidskandidat: Henrik Møller

Steffen Agger

Morten Bådstorp

John Christensen

58 år konsulent

57 år ejendomsmægler

64 år efterlønsmodtager

Jeg vil gerne være med til at præge Helsingørs gode fremtid. Vi skal tiltrække og udvikle erhvervslivet og uddannelsesmiljøer, samt udvikle service overfor borgerne. Socialdemokraternes ældre- og ungepolitik skal styrkes.

Der skal tænkes socialt. Det giver det bedst fungerende samfund. Uddannelse er grundlaget for kommunens fremtid. Der skal sættes ind for at sikre vores skoler og institutioner de bedste forhold. Kommunen skal have flere cykelstier og de skal sneryddes først.

Vi skal få ryddet op i ulovligt byggeri. Planerne for cykelstier skal gøres færdige. Vi skal skabe endnu bedre vilkår for øget beskæftigelse gennem tæt forbindelse til erhvervslivet. Vi skal værne om miljøet og øge miljøsatsningen.

Palle Wørmann

Peter Sønderby

Jørgen E. Hansen

Hvad vil Socialdemokratiet?

58 år politiassistent

18 år studerende

67 år konsulent

Socialdemokraternes mærkesag er kampen mod ulighed, kampen mod uretfærdighed og kampen mod den negative sociale arv. Socialdemokraterne er fast besluttet på at bekæmpe uligheden, uanset om det gælder sygdomsbehandling, uddannelse eller arbejdsmarkedet. Socialdemokraterne fastholder, at solidaritet går begge veje.

Kommunens børnehaver og vuggestuer skal have bedre forhold. Der skal bygges et nyt sundhedshus, som opfylder de krav til sundhedssikring, man kan forvente. Erhvervslivet skal have bedre forhold og støtte fra embedsmændene. Helsingør skal gøres til en magnet for tilflyttere.

Jeg vil arbejde for, at unge helsingoranere får gode forhold – både i skolen og i fritiden. Overgangen fra skolen til videreuddannelse og praktikpladser skal sikres. Der skal skabes bedre boligforhold for os unge. Vi er fremtiden. Vi skal tages med på råd.

Idræt og sundhed går hånd i hånd. Borgernes sundhed skal man ikke lege kispus med. Vi skal have et rigtigt sundhedshus med alt det, der skal til. Vi skal værne om bredden i idrætten og også støtte eliten. Parkeringsproblemerne kan og skal løses.

Helsingørs fremtid Vores unge mennesker er Helsingørs fremtid. Vi vil skabe en bedre overgang fra skolen til uddannelse gennem en oprustning af skolevejledningen. Der skal oprettes et praktikcenter. Vi skal søge at tiltrække højere uddannelsesinstitutioner til Helsingør.

Helsingørs erhverv Helsingør skal udvikle sig til at være en magnet for såvel kommunens handelsliv som erhvervsliv. Men intet kommer af sig selv. Der skal en mere aktiv politik til. Vi skal aktivt opsøge nyt erhverv og så vidt det er muligt, skal det lokale erhvervsliv hjælpes. Vi vil sikre os mod social dumping gennem virksomhedernes kædeansvar.

Helsingørs infrastruktur Socialdemokraterne støtter en fremtidig direkte HH-forbindelse. Det skal gøres attraktivt for turister at besøge området og nemt for dem at komme rundt – det være sig på cykel, i bil eller med offentlig transport. Helsingørs solidaritet Socialdemokraterne tror på menneskets værdighed og respekt for den enkelte. Samfundet skal være en medspiller og ikke en modspiller. Vi skal sikre handicapadgang til alle offentlige bygninger. Helsingørs sundhed Socialdemokraterne mener, at Helsingør skal have det bedst mulige sundhedstilbud. Vores ældre skal vises værdighed og respekt. Vi skal inkludere de ældre. Vi skal have gode cyklestier, gode sportsanlæg, gode sociale samlingspunkter og gode, udfordrende legepladser til vores børn.

Peter Poulsen

Duygu Aydinoglu Ngotho

Betina Svinggaard

55 år faglig sekretær

26 år sygeplejerske

50 år socialrådgiver

Vi ønsker et velfungerende sundhedscenter, som man kan få dækket behovet for forebyggelse, undersøgelser, behandling og genoptræning. Vores ældre borgere skal respekteres og sikres bedre forhold. Jeg vil kæmpe for investering i idræt, kultur og fritidsmuligheder.

Sundhed og uddannelse sætter jeg højst på dagsorden. Helsingør skal have landets bedste sundhedshus. Vi skal sørge for bedre vejledning og synlig medinddragelse af de unge. Der skal skabes flere praktikpladser gennem samarbejde mellem skoler og erhvervslivet.

Flere skal i uddannelse. Vi skal skabe beskæftigelse i samarbejde med erhvervslivet. Helsingør skal være en sund og tryg kommune med et rigt kulturliv. Sundhedstiltag skal styrkes. Jeg ønsker mere borgerinddragelse, evt. gennem lokalråd.

Per Christensen

Silas Drejer-Poulsen

Jørgen Elkorn

Thomas Horn

Gitte Kondrup

Margit Ottow

40 år skoleleder

48 år fuldmægtig

55 år direktør

67 år pensionist

28 år pædagog

57 år pensionist

Jeg vil sætte fokus på ungdomsarbejdsløshed, fattigdom, folkeskolen og sundhedscenteret. Byrådet skal arbejdet for, at vi får alle med. Der skal øget fokus på uddannelse, arbejdspladser og borgere, der har brug for omsorg. Kommunens økonomi skal sikres. Det handler om fremtiden.

Socialdemokratiske kerneværdier skal sikres. Kommunens økonomi skal forblive stærk. Vi skal øge beskæftigelse. Folkeskolereformen skal på plads. Der skal være et værdigt liv for alle. Kommunens medarbejdere, vores unge og ældre skal sikres bedre forhold.

Jeg vil arbejde for en styrkelse af det sociale område. Vi skal sikre at de personer med nedsat arbejdsevne, får mulighed for et spændende arbejde. Vi har brug for alle til at trække Helsingør videre. Der skal laves en socialøkonomisk aftale med erhvervslivet.

Der skal skabes rum for vore børn. Vi ønsker tryghed i de svage ældres hverdag. Folkeskolereformen skal på plads. Frivilligheden skal respekteres og udbygges. Der skal være sundhed og sikkerhed for alle. Der skal sikres adgang for handicappede.

Bedre normeringer i vores daginstitutioner. Pædagogerne skal have et ordentligt fundament i den nye folkeskole. Der skal være lighed for alle, uanset den sociale arv. Jeg ønsker bedre vilkår for foreningskulturen. Sundhedstilbuddet i kommunen skal udbygges.

Vore socialt udsatte borgere skal tilbage på banen. Vi skal tilbyde dem uddannelse og arbejde, så de igen kan blive en del af fællesskabet. Vi skal løse manglen på lærepladser i kommunen gennem samarbejde. Vi skal tage hånd om de svage.

09 valgavis  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you