Page 1

Medlemstidning Båstad Golfklubb December 2016

Å R E T S O M G Å T T


Året som gått på Båstad Golfklubb 2016

Innehåll 4

Kontakt Båstad Golfklubb Box 1037 269 21 BÅSTAD Org. nr.

839400-0288

8-9

3

Tankar från ordföranden

5

Receptionen informerar

6

Rapport från banan

7

Statistik från året

Reception Telefon Hemsida E-post

0431-783 70 www.bgk.se kansli@bgk.se

Verkstad Telefon E-post

0431-733 36 verkstad@bgk.se

11 Herrverksamheten

0431-732 81 per.pro.ab@telia.com

15 Per Pro

Shop Telefon E-post Restaurang Telefon

10 Damverksamheten

12 Juniorverksamheten

16 Personalintervju

Org. nr. 556301-7937 Medlemstidningen ”Året som Gått” utkommer 1 gång per år i december månad. ”Året som gått” distribueras via e-post till samtliga medlemmar med e-postadress samt finns att tillgå på klubbens hemsida.

VD/Klubbchef Jörgen Kjellgren

Styrelse Ordförande Mia Reich-Sjögren

Banchef Anders Svensson

Vice ordförande Gunnar Bernhardtz

Greenkeepers Adam Kullenberg Andreas Svensson Runemo Harri Sutinen Jan-Erik Jansson Jonas Leonartsson Marcus Cegrell Ted Johansson Tobias Nilsson

Ledamot Anders Haldin Ledamot Camilla Salén Sjögren

Ansvarig utgivare Mia Reich-Sjögren

Ledamot Cecilia Florén

Produktion Annica Lovén

Ledamot Claes Paulsson Ledamot Peder Kruse Ledamot Sven-Erik Milton

Omslag - Vy över Nya Banan

Personal

Reception Annica Lovén Fredrik Nicander

0431-731 24

Båstad Golfklubb Fastighets AB (Samma adress som golfklubben.)

14

Lokalvårdare Lena Hermansson PGA Instruktörer Per Hanson Håkan Svensson Shop Per Hanson Restaurang Petter Carlsson Victor Rundkvist


3

Mia Reich-Sjögren, ordförande Båstad GK

Tankar från ordföranden Lång säsong

Så fort ett år kan gå, det är dags att summera igen. Säsongen har varit lång, solig och fin och vi har alla fått vårt lystmäte tillgodosett, i vart fall vad gäller spel på fina banor. Vi kan nog alla vara överens om att våra banor aldrig varit finare än i år och det får vi tacka vår duktiga personal, med Anders och Jörgen i spetsen, för. De gör ett ovärderligt arbete och vi kan vara både stolta och tacksamma för det. Våra banor behåller sin ranking från 2015 och gäster uttrycker tydligt att de tycker att våra banor är i utomordentligt skick och roliga att spela. Vår anläggning upplevs som välkomnande och väl fungerande, något som är viktigt när det gäller att stå sig i den hårda konkurrens inom golfen som vi har att hantera. De löpande gäst- och medlemsundersökningarna som görs visar tydligt att så är fallet. Utan vår duktiga personal hade detta inte varit möjligt.

Banorna

Enligt vår, av årsmötet fastställda, långtidsplan fortsätter vi arbetet med att utveckla och förbättra våra banor, nu främst Nya Banan. Arbetet på Nya Banan som påbörjades i höst har gått mycket bra och vi kommer med stor sannolikhet kunna spela på den igen tidigt nästa vår. Vissa förbättringar kommer också att göras på Gamla Banan, bland annat anläggande av fler främre tees och fortsatt renovering av befintliga utslagsplatser. Greenen på Nya Banans hål 6 och dess nya utformning har fått positiv kritik och jag är säker på att de förändringar som nu görs och har gjorts på hål 2 och 3 också

kommer att göra spelet ännu roligare och förhoppningsvis också locka fler medlemmar att spela banan. Beläggningen på Nya Banan är fortsatt lägre än på Gamla Banan men det är intressant att se att fler och fler gäster väljer att spela den. Vi medlemmar har fortsatt en tendens att först välja Gamla Banan men jag vill uppmuntra alla att pröva den Nya Banan lite oftare. Den är i fint skick och minst lika intressant som Gamla Banan och tro det eller ej, inte längre utan tvärtom. Hektometersystemet har på ett positivt sätt bidragit till att fler vågar sig på att spela den.

Restaurang Kvarnen

Vi har i år haft nya entreprenörer som drivit restaurangverksamheten på ett förtjänstfullt sätt. Det har inte varit lätt att efterträda Mat & Möten och den lite tunga inledningen på säsongen påverkade givetvis. Jag vill dock framhålla att de som arbetat i restaurangen lagt ner mycket arbete för att tillgodose våra, inte alltid så enkla önskemål, på ett mycket bra sätt. Vi har kommit överens om att inte förlänga samarbetet och önskar dem lycka till med sina övriga verksamheter. Nästa säsong kommer Mat&Möten tillbaka och vi har enats om ett avtal om fyra år. Välkomna tillbaka!

Tävlingar

Även i år har tävlingsverksamheten varit omfattande och som alltid har både goda och mindre goda resultat uppnåtts. Inför nästa säsong planeras vissa smärre förändringar men i stort kommer klubbens tävlingsprogram se ut som hittills. Våra matchtävlingar har haft svårt att få deltagare vilket är tråkigt. Jag vill uppmuntra alla att ta chansen att spela match, det är den ursprungliga spelformen och ger andra möjligheter än

Mia Reich-Sjögren, ordförande Båstad GK traditionellt lottade tävlingar. Det är inte farligt att förlora men desto roligare att vinna.

Juniorer

Liksom tidigare år har juniorverksamheten varit mycket intensiv, särskilt under sommaren, men även andra tider. Klubben ser som en mycket central uppgift att skapa bra möjligheter för juniorer och att försöka rekrytera nya potentiella medlemmar. Utan juniorer har vi ingen framtid.

Höst- och vinterspel

Snön som föll på Gåsagolfen innebar att banan stängdes av. Eftersom värmen har återkommit finns det fortsatt goda möjligheter till spel. Gamla Banan kommer som vanligt att ligga i vila under vintern och på Nya Banan kommer de första nio hålen att vara avstängda på grund av det arbete som utförts under hösten. Hål 10-18 kommer dock att vara öppna för spel. Under vintern krävs matta och jag vill för säkerhets skull påminna om att den skall användas på hela spelfältet. Ett varmt tack för ännu en fin säsong vill jag rikta till er, alla medlemmar, men också till personal, entreprenörer, styrelsen och alla ideella. Tillsammans bidrar vi till klubbens väl, låt oss fortsätta med det. Jag önskar er ett fint slut på året och vi ses snart igen, då det är vår!


Året som gått på Båstad Golfklubb 2016 Jörgen Kjellgren, VD/klubbchef

Klubbchefen har ordet Tidig vårstart

2016 blev året då våra banor var i toppskick under i stort sett hela säsongen. Redan i februari kunde vi öppna Nya Banan med ordinarie greener och i mitten av mars var även den Gamla Banan i gång. Även med en kort vinter riskerar vi alltid att få vinterskador på framförallt greenerna, men detta år var övervintringen bra och det fanns i stort sett inga skador på någon av banorna vid öppning.

Nya tees

Tidigt startade projektet med att fortsätta renoveringen av röda tees och anläggandet av främre tees på Gamla Banan. Ett arbete som utförs helt med egen personal och egna maskiner. Vi har nu nått halvvägs med antalet främre tees på Gamla Banan och min förhoppning är att vi till säsongsöppningen 2017 ska ha en orange tee som är banvärderad på ett korrekt sätt.

Projekt Nya Banan

På Nya Banan togs det nyrenoverade greenområdet på hål 6 i spel i månadsskiftet april-maj. Denna renovering visade sig vara en riktig succé och många medlemmar och gäster har talat sig varma för hur bra detta greenområde blivit. Med utgångspunkt från detta valde styrelsen att fortsätta utvecklingen av Nya Banan och beslut togs i juli om att fortsätta ombyggnaden med greenområdena till hål 2 och 3. Detta arbete startade den 2 september och har genomförts helt enligt plan med Alan Strachan som huvudansvarig och i övrigt enbart med egen personal. I slutet av oktober var i stort sett hela projektet färdigt. Då hade

två helt nya tee- och greenområden byggts. Om vintern inte blir alltför sträng så räknar jag med att vi kan ha dessa hål i fullt bruk någon gång i slutet av april. I skrivande stund har vi flyttat över till Gamla Banan och avslutar året med att bl.a. renovera tee-området för gul och vit tee på hål 18.

”Gunnars lägenhet”

På fastighetssidan påbörjade vi redan i januari att renovera och bygga till den del av fastigheten som ligger i direkt anslutning till kansliet, tidigare kallad ”Gunnars lägenhet”. En förlängning av byggnaden med 3 meter möjliggjorde ett nytt utrymme för avfallshantering åt restaurangen. Detta med anledning av ett krav från kommunens miljöansvarige. I den andra delen av byggnaden finns nu klubbens andra bagbod vilken rymmer cirka 120 skåp. Detta löste lite av den långa kötid som vi har till att få en skåpplats på klubben men tyvärr lyckades vi inte lösa

hela problemet. Samtliga 120 skåp i den nya bagboden är uthyrda.

Ranking

På årsmötet den 30 april togs bland annat beslutet om att godkänna den uppdaterade långsiktiga verksamhetsplanen. Denna plan gäller nu fram till 2020. Av planen framgår bland annat vår målsättning om att båda våra banor kontinuerligt ska vara rankade topp 50 i Sverige enligt Golf Digests årliga ranking. Vid 2016 års ranking placerade sig Gamla Banan på plats 28 och Nya Banan på plats 45.

Unikt kontrakt

Under året har ett unikt kontrakt signerats mellan Båstad Golfklubb och ISAGS (International Seniors Amateur Golf Society). Ett avtal som innebär att vi i augusti 2017 kommer att ha ca 200 amerikanska gäster på klubben under en veckas tid. Detta kommer att medföra viss inskränkning av er tillgänglighet på banorna mellan den 12-19 augusti men i gengäld finns det säkert stora möjligheter att knyta nya internationella kontakter.

Tack för i år!

Min personal och jag tackar för säsongen 2016. En utvärdering av denna är redan genomförd och arbetet är i full gång med att planera för 2017. Vi hoppas att vårt arbete med att hela tiden utveckla och förbättra anläggningen ska göra ert medlemskap ännu attraktivare men också öka den dagliga upplevelsen på en av Sveriges bästa golfanläggningar.


5

Annica Lovén, medlemsansvarig

Receptionen informerar Personal 2016

Precis som föregående år har Fredrik Nicander och jag varit de två som funnits på plats hela säsongen. Fredriks huvudansvar har varit tävlingsverksamheten och mitt har varit medlemshantering och hemsida. Under de hektiska sommarmånaderna fick vi hjälp av Mathilda Bengtsson. Mimmi, som hon kallas, har varit ett välbehövligt tillskott i receptionen och hennes professionella bemötande av både medlemmar och gäster är något vi har uppskattat enormt.

Öppettider

Receptionen håller öppet i stort sätt hela året. Från påskhelgen till Gåsagolfen har vi öppet alla dagar, vardag som helg. Öppettiderna är varierande beroende på säsong men under sommaren har vi öppet minst 10 timmar om dagen. Just nu är vi inne på extrem lågsäsong där väldigt lite service efterfrågas i receptionen, däremot planeras kommande år för fullt, så vi finns på plats några timmar varje vardag. Under jul och nyårshelgen håller vi helt stängt - från 21 december till 15 januari kan ni bara nå oss på mail, kansli@bgk.se.

Medlemskap

Under året som gått har 60 aktieförsäljningar ägt rum och 36 spelrätter hyrts ut. På listan över aktier till salu finns i dagsläget 26 personer, detta är 10 färre än förra året vid samma tidpunkt. Den stora ”säsongen” för aktieförsäljning börjar i december och pågår fram till februari/mars. Under sommaren sker även en del försäljningar.

Foto: Sune Andersson

Sedan 2014 finns inte längre någon kö för medlemskap vilket innebär att utträdande medlem själv säljer sin aktie till marknadspris. Just nu ligger försäljningarna på mellan 16.000 och 18.000 kr. Känner du någon som vill bli medlem i klubben? Be dem kontakta oss i receptionen så förklarar vi hur det går till.

Bagskåp

På vårkanten stod vår nya bagbod klar. Boden finns i anslutning till receptionen och rymmer 53 nederskåp och 67 överskåp. Efterfrågan på framför allt nederskåp är stor bland klubbens medlemmar och samtliga skåp blev snabbt uthyrda. För er som önskar skåp finns flertalet överskåp lediga i den gamla bagboden. Om ni idag hyr skåp men inte längre önskar göra detta, kontakta receptionen innan 15 december så tar vi bort det innan årsfakturan skickas. För att undvika att möss och smådjur tar sig in och förstör era bagar och vagnar rekommenderar vi att ni tömmer era bagskåp under vintern. Båstad Golfklubb har inga försäkringar som täcker skadad egendom och därför fråntar sig klubben allt ansvar och kommer inte att ersätta något som skadats.

Hundar på banan

Hundar eller inte på banorna är en omdiskuterad fråga. Vi från receptionens sida hör lite då och då funderingar från våra medlemmar om vår hundpolicy. Sedan några år tillbaka har styrelsen tagit ett beslut om att hundar är tillåtna på båda banorna. Det finns en upprättad hundpolicy anslagen både på anslagstavlan i receptionen och på hemsidan. Ibland efterföljs denna policy lite dåligt, vilket i längden kan göra att hundpolicyn kan bli förändrad. Har du hund med dig när du spelar golf ska den ALLTID vara kopplad, oavsett beläggningsgrad. Självklart är det inte tillåtet att ha hundar springades i våra bunkrar. Tyvärr ser våra banarbetare ibland hundar som springer lösa, något som alltså inte alls är acceptabelt. Att plocka upp efter sin hund borde vara en självklarhet. Vid ett flertal tillfällen förra året sköttes detta dåligt men i år har vi sett en tydlig förbättring.

Hole in One 2016 Gamla Banan

Datum Namn Hål 9/5 Henrik Bratt 17 25/5 Esa Snellström 14 12/7 Hans Bergengren 4 17/7 Carl Sifvert 4 25/7 Joakim Norén 17 25/7 Christian Kornevall 4 16/8 Mats Ranebo 14 17/8 Claes Warholm 11 27/8 Nicklas Erlandsson 4 30/8 Thommy Backner 4 9/9 Magnus Ståhl 4 2/10 Carl Fredrik Klintner 11 8/10 Ylva Pernow 14

Nya Banan Datum 5/5 18/6 21/7

Namn Hål Simon Henriksen 1 Martin Carlsson 3 William Dahlström 7 (HIO på par 4 = Albatross)

2016 var ett ”lätt” år att göra Hole in One på Båstad GK. Totalt 16 stycken har lämnats in, det bästa året sedan 2009. 7 av dessa är gjorda av gäster, dels under tävlingar, dels under sällskapsspel. Samtliga korthål på Gamla Banan finns representerade, däremot enbart 3 totalt på Nya Banan vilket är ovanligt. Extra roligt är att två gjordes på samma dag på samma bana men olika hål, 25/7, under klubbmästerskapens andra dag.

Banrekord

Under första dagens klubbmästerskap, den 24 juli, fick vi ett nytt banrekord från vit tee på Gamla Banan. Det var August Lindvall som gick runt på 65 slag. August, som är en av klubbens duktiga juniorer och som just nu studerar på University of South Carolina, vann dagen efter också klubbmästerskapet för både herrar och juniorer.

Årsfakturering

Årsfakturan med 2017 års medlemsoch spelrättsavgifter samt eventuella skåpavgifter skickas ut via vanligt post i början av januari med 30 dagars betaldatum. Tack till alla medlemmar och gäster som varje dag förgyller vår tillvaro på klubben. Vi ser fram emot att ses igen till våren!


Året som gått på Båstad Golfklubb 2016

Anders Svensson, Head Greenkeeper

Rapport från banan Lång säsong

Efter en tidig start öppnades Nya Banan den 15 mars och Gamla Banan den 24 mars, båda med mycket fina greener. Den tidiga starten har inneburit en lång säsong där vi haft väldigt bra väder. Vår bevattningsanläggning som normalt sett används sparsamt fick bekänna rejäl färg under sommarmånaderna men framförallt under september, som var den varmaste på många år. Jag kan konstatera att anläggningen klarar även extrema förhållanden.

Fastighetsunderhåll

Tidigt på året började vi bygga en ny vagnbod i det vi kallar Gunnars gamla lägenhet. Denna hade stått tom i ganska många år så det var verkligen på tiden att göra något här. I samma byggnad ryms nu även ett kyl- och sophanteringsförråd till restaurangen. Samtidigt passade vi på att bygga ut lastbryggan som tillhör resturangen. Annat fastighetsunderhåll som gjorts 2016 är bland annat målning i klubbhusområdet och på verkstaden, dessutom har Gamla Banans kännetecken Kvarnen målats om. Här använder vi en specialblandning bestående av trätjära, linolja och terpentin i lika delar. Till årets målning av Kvarnen gick det åt ca 200 liter och doften av detta kändes rejält runt teeområdet på hål 1 och 16.

Skötselrutiner

Våra skötselrutiner har under året fungerat mycket bra. Endast mindre justeringar har varit nödvändiga jämfört med föregående säsonger. Under hösten införskaffades en ny såmaskin som har använts och kommer fortsatt att användas flitigt framöver, allt för att få bättre grästäckning på de ställen vi har problem med. Sedan starten på detta år klipper vi på båda banorna gångvägar från green till tee och vidare upp på tee-slänterna. Just där behövs mycket olika skötselåtgärder för att det ska hålla hela året. Ett försök har gjorts under 2016 med att kratta

bunkrarna mindre längs kanterna. Detta har gjorts i syfte att få till en hårdare sandkant närmast gräskanten. Med detta sätt att sköta bunkrarna hoppas vi få färre pluggade bollar i slänterna samt att bollen rullar ner mot mitten av bunkern där man får förutsättningen för ett bättre bunkerslag.

Personal

Vår nya mekaniker Harri Sutinen började i våras, detta på grund av att vår gamla mekaniker flyttade till Laholms GK. I övrigt är det samma bemanning som tidigare år. Årets säsongspersonal har varit mycket bra och vi hoppas verkligen att vi får se några av dem även till säsongen 2017.

Hål 2 & 3 på Nya Banan

2 september påbörjades arbetet med att bygga om hål 2 och 3 på Nya Banan. Med hjälp av vår bankonsult Alan Strachan har vi byggt det i helt egen regi. Byggnationen har flutit på mycket bra, främst tack vare en riktigt torr höst och alla positiva insatser från de involverade i projektet. Nu hoppas vi på en snäll vinter och en tidig vår så att vi kan öppna Nya Banan med de ombyggda hålen tidigt. Det som återstår är en del finlirsarbete vilket troligen inte görs förrän till våren. Hål 6 som vi renoverade hösten 2015 kunde öppnas den 22 april och denna renovering har mottagits väldigt positivt av både medlemmar och gäster.

Utvärdering

Direkt efter Gåsagolfen genomförde vi en utvärdering av säsongen 2016 samt påbörjade planeringen för nästa år. En heldag där all personal deltog. Vi tar nu sikte på de åtgärder som vi tror ska göra hela vår anläggning ännu bättre till kommande säsong.

Höstarbeten

Under hösten har vi passat på att dränerera en del bunkrar och vi har även påbörjat renovering av ett antal teeplattor. Det som inte hinns med i höst kommer vi att ta tag i igen tidigt i vår. Vi har också planterat 70 nya träd på banorna, allt ifrån bok, al till oxel i olika stolekar. På Nya Banan gör vi ett försök med att etablera en lägre växtligghet i form av enbuskar. Här har vi planterat ut cirka 50 stycken. Om dessa trivs kommer vi att fortsätta med planteringen av låga växter. Trädgallring och slyröjning fortsätter enligt den plan vi har för båda våra banor. Den lindhäck som planterades runt övningsområdet i våras har tagit sig fint och skapar en fin inramning av hela detta område.

Maskinparken

Som avslutning på varje säsong går hela maskinparken igenom ett stort serviceprogram. Bland annat slipas alla cylindrar och underknivar. Ett tidsödande jobb där vår nya helautomatiska slipmaskin gör ett kanonjobb, detta märks inte minst på årets klippresultat.

Vinterspel

Under vinter kommer vi att hålla nio hål öppna på Nya Banan (hål 10-18). Om vädret tillåter så kör vi med ordinarie greener men det finns även förberett med vintergreener på dessa nio hål. Ni kommer i huvudsak att kunna spela från ordinarie tee. Gula och röda teemarkeringar gäller. Dessa kommer att stå antingen långt fram eller långt bak på teeplattan. För att spara banan ska slagmattorna användas på hela spelfältet under era rundor och glöm framför allt inte att laga era nedslagsmärken på greenerna under den känsliga vinterperioden.


7

Statistik

Statistik från året apr-15

Beläggningsstatistik 2015-2016

apr-16

4 000 maj-15 3 500

maj-16

3 000

juni-15 juni-16

2 500 juli-15 2 000

juli-16

1 500

aug-15 aug-16

1 000 sept-15 sept-16

500

okt-15

0 GB Medlemmar

GB Gäster

NB Medlemmar

NB Gäster

okt-16

Beläggningsstatistiken visar fördelningen mellan medlems- och gästspel på Gamla och Nya Banan under 2015 och 2016. Det som inte finns med i matrisen är tävlingsronder samt ett mörkertal vad gäller bollrännespel samt obokade tider. 2015 spelades det cirka 1130 fler ronder än 2016. På Gamla Banan är antalet ronder i stort sett samma, medan det på Nya Banan spelades cirka 850 ronder färre 2016 än 2015.

Åldersfördelning medlemmar 2016 Man

Kvinna

Totalt antal 481

403

393

269

234 191 130

124 87 43

135

125 66

243

380 277 204

160

215 165

99 55

81 26

3 0 3

Junior 21 år Senior 22-26 Senior 27-39 Senior 40-49 Senior 50-59 Senior 60-69 Senior 70-79 Senior 80-89 Senior 90-

Klubbens medelålder för damer är 51,4 och herrar 48,3. Vår yngsta prova-på medlem är 5 år och klubbens äldsta medlem är 96 år. 39% av våra medlemmar är kvinnor och 61% är män. 19% av våra aktiva medlemmar är juniorer.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2016 Fredrik Nicander, tävlingsansvarig

Tävlingsverksamheten 2016 Lyckade förändringar

När vi nu summerar årets säsong kan vi konstatera att den har varit bra med ett brett utbud av olika tävlingsformer. Inför 2016 gjorde vi ett antal förändringar för att öka intresset för att tävla. Vi gav bland annat alla spelare möjlighet att fritt välja valfri slopad tee. Vi införde även kanonstart på ett antal tävlingar med ambitionen att få mer välbesökta prisutdelningar, något som uppskattades av både pristagare och sponsorer. I år arrangerade klubben 87 tävlingar med totalt 4660 spelare.

Stigbertils

Stigbertils är en ständigt återkommande tävling i klubbens tävlingsprogram och spelas över 16 omgångar vår och höst. I denna tävling väljer spelaren själv tid och spelpartner. Varje deltävling är en avslutad tävling men det finns även en Order of merit som löper över hela säsongen där spelarna samlar på sig placeringspoäng. För att hålla uppe spänningen hela säsongen ger omgång 14 och 15 dubbla placeringspoäng och omgång 16 ger trippla placeringspoäng. I år har Stigbertils haft en ordentlig ökning vad gäller antal tävlande. 2015 hade vi totalt 951 tävlingsronder att jämföra med årets 1125, en ökning med 18%. Vinnare i årets tävling blev i A-klassen Jonathan Friman, B-klassen Björn Månsson och i C-klassen Suzanne Gullander.

Utbytestävlingar

Utöver klubbens egna tävlingar har man som medlem i Båstad GK möjlighet att deltaga i ett antal utbytestävlingar på våra grannklubbar Torekov och Åkagården. Detta är ett bra komplement till klubbens eget tävlingsprogram och ger den tävlingssugne ytterligare 8 tävlingar där man endast betalar startavgiften. Årets utbytestävlingar på Båstad GK var Sportshopen i Båstad Open, Hamptons Company Scramble, Midsommarslaget och Hälsostudion Open.

Större tävlingar

Båstad Golfklubb har i vanlig ordning arrangerat ett antal större elittävlingar i hela åldersspannet från juniortävlingen Skånetouren/Rookietouren för flickor, till Båstad Senior Classic för herrar 60+.

På Skånetouren, som är första steget i den trappa av tävlingar som går under namnet Skandia Tour segrade Ella Nilsson från Kristianstads GK på 82 slag och i Rookietouren segrade Maja Milton från Örestads GK på 65 slag (netto). I Båstad Senior Classic, som i år lockade 140 elitspelare i kategorin herrar 60+, krävdes det särspel för att kora segraren. Det var en mycket jämn tävling med tio man inom 3 slag, efter 36 hål hade både Olle Strand, Högbo GK och Claes Kinell, Rya GK 147 slag och det skulle krävas särspel innan Olle Strand efter ett fantastiskt inspel på hål 1 avgjorde till sin fördel. På en hedrande 5:e plats kom klubbens Anders Grufman endast två slag ifrån segraren. Guldpokalen som sedan några år ingår i Nordea Tour Future Series bjöd i år på minst sagt utmanande väder vilket gör segerresultatet på -3 än mer imponerande. Årets segrare med en segermarginal på hela 16 slag blev Ola Johansson från Trummenäs GK. Även i denna tävling hade vi representanter från Båstad GK högt upp i resultatlistan. Felix Åberg slutade på tredje plats och August Lindvall delade 7:e platsen.

att uppslutningen på prisutdelningarna var större än de brukar vara med rak start. På det stora hela var det en lyckad Golfvecka där vi dock kan konstatera att singeltävlingarna lockar färre och färre deltagare. En spelform som däremot är väldigt populär är scramble. Den tävling som lockade överlägset flest deltagare var Krögarscramblen, hela 195 spelare deltog och det var start från 06.00-15.36.

Klubbmästerskap

Årets klubbmästerskap avgjordes under väldigt bra förhållande vilket speglades i fantastiska resultat i mer eller mindre samtliga klasser. I herrklassen inledde August Lindvall med att sätta banrekord på Gamla Banan, 65 slag som han följde upp med ronderna 74, 66=205 slag. Ett resultat som gjorde att August återigen kan titulera sig Klubbmästare och njuta av lyxen med att ha en reserverad parkeringsplats på klubben. August vann även klubbmästerskapen för pojkjuniorer.

Golfveckan

Nytt för i år under Golfveckan var att vi hade prisutdelning direkt efter avslutad tävling, något som uppskattades av sponsorerna då de fick större utrymme än tidigare. Vi startade även ett antal tävlingar med kanonstart vilket bidrog till

August Lindvall, klubbmästare 2016.


9

Fredrik Nicander, tävlingsansvarig I damklassen segrade en av klubbens landslagsspelare Linnea Johansson med 70+77=147 slag. Även Linnea kan ta bilen till klubben utan att behöva oroa sig för parkeringsplats. I Herrar 40 segrade klubbens andra landslagsspelare Peder Kruse, 70+77=147 slag. Herrar 50 vanns av Fredrik Nyquist, 75+75=150 slag, Herrar 60 vanns av Anders Grufman, 80+72=152 slag, Herrar 70 vanns av Bo Rosendahl ,86+83=169 slag och slutligen efter att ha gått båda ronderna under sin ålder (76+78=154 slag) stod Jimmy Nyström som segrare i Herrar 80.

Linnea Johansson, klubbmästarinna 2016.

Mästarmötet

Golfveckans segrare Sommarsvingen 31 juli A Mathias Johnsson B Leif Resén C Bobbi Westrell Hotel Skansen Generation 1 augusti 2-Gen Leif Hermansson & Marcus Lagerqvist 3-Gen Gustav, Ingmari & Mikael Hansson Krögar-Scramble 2 augusti Gerhard Lindesvärd, Christian & Per Arestad Victsion Design Open 3 augusti A Torbjörn Löhr B Cathrine Eriksson C Emma Kvidal Design House Stockholm Open 4 augusti A Ylva & John Pernow B Lisbeth & Claes Tessmar Vindspelets Trippel 5 augusti Gunnar Frost & Carl-Gustaf Söder Bjärefågles Birdierace 6 augusti A Eva & Johannes Karsberg B Monica & Björn Hörwing Malens Krogs Bästboll 6 augusti A Philippa & Mikael Long B Anders & Catharina Sandberg

Segrare i årets matchtävlingar

Mästarmötet är en inbjudningstävling för spelare som tidigare under säsongen vunnit en eller fler tävlingar på klubben. I år var det 43 spelare som slogs om epitetet Mästarnas Mästare. Med resultatet 69 slag var det en av våra tillresta gäster, Mikael Hansson från Forsgårdens GK, som fick sitt namn ingraverat på vandringspriset.

Årets sista tävling

Som tradition avslutas tävlingssäsongen på Båstad GK med Gåsagolfen. Efter en fantastisk höst med fint väder och fina banor fanns förhoppningen att så skulle bli fallet även under Gåsagolfen men så blev det inte. Efter första dagens spel ledde Anders och Elisabeth Persson på 38 poäng. Detta skulle även visa sig bli vinnarresultatet eftersom snö och kyla satte stopp för spel på söndagen och tävlingen fick avgöras efter första dagens resultat. Ett lite snöpligt slut på en annars lyckosam säsong. Avslutningsvis vill vi tacka alla sponsorer som bidragit med trevliga prisbord, alla spelare som bidragit med bra spel och god stämning samt de viktiga tävlingsfunktionärerna som hjälpt till under tävlingarna.

Anders Sjögren, Påskpokalen

Cathrine Eriksson, Utslaget

Magnus Blomqvist, Franks Pokal

Therese Rosell, Fruktskålen

Jonny Skoog, Båstadpokalen

Claes Bergström, Olof Nobels VPR


Året som gått på Båstad Golfklubb 2016 Åsa Paulsson, sammankallande damsektionen

Damverksamheten 2016 Variation

Aldrig en stund av tråkighet - Nya eller Gamla Banan, spelformer, antal hål, trevliga medspelare. Sammantaget kan vi verkligen säga att damgolf på Båstad GK erbjuder variation under ledorden – Glädje – Gemenskap – Inspiration.

Start i skönhetens tecken

Vår kickoff spelades, som tidigare år, som en scramble. Vi hade förvarnats om regn, blåst och kyla, det vill säga ingen drömstart och antalet hål minskades till 9. Tur att inte alla väderprognoser är korrekta för solen kom fram. På eftermiddagen samlades vi på Restaurang Kvarnen för mat och vår sponsor Le Beau Visage gav oss många inspirerande makeup-tips i form av färger och nyanser. I maj fortsatte sedan Nancy & Siv med sex omgångar. De fyra bästa omgångarna räknades ihop och gav en slutsegrare i respektive klass. En samlad prisutdelning för såväl totalsegrarna som segrarna för respektive deltävling hölls efter sista rundan. Quinte var tillsammans med Lilla Köksboden årets huvudsponsorer.

Seriespel och matcher

Torekov, Rya, Halmstad och Göteborg är våra trofasta klubbar där vi varje år har ett spelarutbyte. Anmälningslistor fanns i receptionen och ordningen var som alltid – först till kvarn får spela. I år fylldes listorna snabbt. Inte nog med att det är fina banor, det är också trevliga motspelare. Genom åren har vänskap vuxit fram och även om vi ser stundens allvar så har vi alltid glimten i ögat. Båstad GK deltog under året i följande seriegolfspel; D50, D60 och Foursome HCP. Vi har även här haft förmånen att spela många fina banor. Tack alla som spelade de olika klubb- och lagtävlingarna. Det är alltid kul att se så många representera vår klubb.

Populära klassiker

Mitt i sommaren när merparten av våra damer är här, spelar vi också några av våra klassiker – Tant Gröns Invitation och W.A. Bolins Smyckestävling. Tant Gröns tävling lockade 104 damer, en uppskattad scramble där våra medlemmar bjuder in en spelare från en annan klubb. Självaste ”Tant Grön” var som vanligt med på prisutdelningen och delade ut välfyllda delikatess-korgar från sin affär. Många drömmer nog om att vinna det åtråvärda Fabergé-ägget som traditionellt är första pris i W.A. Bolins Smyckestävling. Vinnare har under åren kommit från alla klasserna. Mycket ska stämma för att skapa en vinnarscore.

Kuriosa från säsongen

Totalt har vi genomfört 18 tävlingar med 632 startande som har kämpat, fokuserat och presterat. Att bara missa en av dessa tyckte vi var värt att premiera och därför delade vi ut ett flitpris som gick till Monica Hörwing. Vi fortsätter med vår ambition att det ska var både inspirerande och utvecklande, men viktigast av allt är att vi ska trivas. I damrummet hängde en gren fylld med blåa och gröna fåglar – ”birdies”. Dock mest gröna vilket innebar att av totalt 34 birdies gjordes 31 på Gamla Banan. Det lättaste birdiehålet var hål 10 på Gamla Banan. Nästa års utmaning blir att göra fler birdies på Nya Banan.

mellan utslag och hål. Från 1:ans tee skulle bollen spelas mot 2:ans green, för att nämna ett exempel. ”Det var det roligast spel jag har gjort” utbrast många efteråt. Dagen avslutades med ett fortsatt fullspäckat program; mingel, middag, prisutdelning och modevisning. Mannekänger visade kläder från Vita Snäckan, Quinte, Miss Elly och Båstad Golfshop. Butikerna erbjöd också förmånliga rabatter. Karin Berngtsson, VD för Båstad Turism & Näringsliv höll i taktpinnen. Kvällen förevigades även i år genom trevliga reportage i både Svensk Damtidning och Bjäreliv.

Birgit Nyberg, Ann Tindberg & Lotta Jedeur-Palmgren.

Bjärerundan

Bjärerundan spelades för 21:a gången! De fem ansvariga klubbarna är Bjäre, Torekov, Åkagården, Laholm och Båstad. Dessa turas om att arrangera tävlingen. I år spelades sista rundan på Laholms GK och där hölls också prisutdelningen. Deltagarantalet låg konstant på över 90 spelare per omgång och över 10 klubbar fanns representerade bland spelarna. Nästa år är det Bjäre GK:s tur att stå som värd.

Sponsorerna

Kerstin Beck-Friis vann Bolins tävling.

Stora Damdagen

Stora Damdagen är som det låter – en stor dag för oss. Dagen inleddes med singelspel. Efter gemensam lunch och mingel hos sponsorerna, fortsatte eftermiddagen med 9-håls scramble som gick kors och tvärs

Återigen riktar vi ett stort tack till våra sponsorer för ert engagemang och generositet: Quinte, Lilla Köksboden, Le Beau Visage, Blomsterhallen, Grönsakshallen, JellyBean, Tant Grön – Butikerna på Gården, Vita Snäckan, W.A. Bolin, Charlotte Hedberg, Fairnet, Miss Elly, Design House Stockholm, Kerstin Bodén/Davida, Lagardère, Amazingmind och Fiskekajen & Badkrukan. Tack alla Båstads golfdamer för golfåret 2016! Ge oss gärna återkoppling och nya idéer som vi kan arbeta vidare med under vinterhalvåret. Väl mött till våren 2017!


11

Stig-Bertil Svensson, ordförande herrsektionen

Herrverksamheten 2016 eftermiddagen. Det är inte utan en viss stolthet man visar upp och företräder vår fina klubb. Tävlingen spelades på vår Gamla Bana, som rönte stort beröm.

Seriespelet

I år har vi deltagit i seriespelet med 10 lag, därav tre i högsta divisionen, H65, H70 och H75. Vi hade siktet inställt på att ta hem i vart fall ett skånskt mästerskap, men den målsättningen misslyckades. H70 var närmast och kom på en hedrande andraplats. H80 spelades för första gången och där handlade det om att komma som sämst tvåa, för att nästa år få vara med i högsta divisionen och tävla om mästerskapet. Detta lyckades laget med, mycket tack vare vår lagledare Jimmy Nyström som verkligen tog sitt ansvar och hemförde ett antal bruttopriser. Noteras bör att vårt första lag i H55 gjorde en briljant insats. Laget vann division 2 och spelar alltså nästa år i högsta divisionen. Det blev en spännande slutomgång. Båstad och Helsingborg hade i sammandraget exakt samma antal slag. Vårt lag stod som segrare då de hade bästa resultat de sista tre omgångarna. Vår första lag i H75 levde länge farligt nära nedflyttning, men tack vare en formidabel avslutning sista omgången räddades kontraktet. Vårt första lag i H65 hamnade tyvärr på en femteplats i sin serie och lyckades därför inte hålla sig kvar i högsta divisionen. Inför året hade en stor förändring skett vad gäller resultatredovisningen. Borta är det gamla poängsystemet. Det har ersatts av sammanlagd slagräkning. Förändringen har mottagits väl. Jag vill tacka alla som ställt upp som lagledare; Peter Folkesson, Joakim Norén, Magnus Blomqvist, Paul Hansson, Paul Ebbesson, Bo Rosendahl, Gunnar Frost, Torbjörn Löhr, Jan Holmberg, Jimmy Nyström samt för Olles Gubbar Bobbi Westrell.

Franks Pokal

Matchtävlingen Franks Pokal lockade i år 30 deltagare. Det är mycket glädjande att deltagarantalet i tävlingen har ökat och till nästa år hoppas jag att ännu fler tar chansen att delta i denna matchtävling som spelas över hela sommarsäsongen på Gamla Banan. Vinnare 2016 blev Magnus Blomqvist som i finalen slog Jan Holmberg.

Landslagsrepresentation

Anders Björklund med generöse sponsorn Håkan Ingvarsson.

Lindquists Herrekipering

Under 4 torsdagar i juli månad stängs Nya Banan av för enbart herrspel i form av Eclectic-tävlingen Lindquists. Nytt för i år var att klassindelningen ändrades från 3 till 2 vilket gjorde klasserna mer jämnstora än tidigare år. Slagtävling på Nya Banan kan tyckas avskräckande men årets tävlingar lockade hela 260 startande på 4 omgångar. I A-klassen vann Anders Björklund och i B-klassen Anders Haldin.

Om vi inte lyckades hemföra något Skånskt Mästerskap i år så kan vi ändå glädjas åt att en av våra medlemmar representerat Svenska landslaget för H50. Efter fina placeringar i landslagsuttagningar år 2015 vann Peder Kruse landslagsuttagningen i år på Frösåker och gick upp till tredje plats i svenska rankingen för H50. Det medförde deltagande både i lag-EM för seniorer i Slovenien samt deltagande i British Senior på Formby. Peders resultat ger honom också direktkvalificering till nästa års British Senior på Sunningdale. Vi lyfter på hatten för Peder och önskar honom lycka till i fortsättningen.

Seniormästerskap

Årets mästerskap spelades 24-25 juli. Klubbmästare för H40 blev Peder Kruse, H50 - Fredrik Nyquist, H60 - Anders Grufman, H70 - Bo Rosendahl och H80 Jimmy Nyström.

Linders Cup

Den prestigefyllda tävlingen spelades i år på Torekovs GK. Tävlingen är ett trevligt initiativ av sponsorn Georg Linder. Spelupplägg och trevlig gemenskap gör tävlingen mycket uppskattad. Efter en spännande dag stod vår klubb som segrare med siffrorna 11,5 – 8,5.

Seniorkonferens

Vår klubb stod i år som värd för höstens kontaktmannamöte i Skånes Golfförbund. Representanter från alla Skånes golfklubbar deltog. Golfspel på förmiddagen och sammanträde på

Peder Kruse

Herrsektionen

Har du några frågor eller synpunkter så hör gärna av dig till mig eller någon av mina sektionsledamöter, Lennart Spetz, Hans-Olof Harrison eller Björn Hörwing.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2016 Håkan Svensson, junioransvarig

Juniorverksamheten 2016 Vision

Vår målsättning är att Båstad Golfklubb ska vara en naturlig samlingsplats för våra unga golfspelare där de kan känna sig trygga, träffa kompisar, träna och spela så mycket de vill.

Träning

Året började i vanlig ordning med att tävlingsspelarna och talanggruppen startade försäsongsträningen på BIGA följt av ett pass funktionell styrketräning som alltid avslutades med en fotbollsmatch. Vi har under året haft ca 60 juniorer i träning vilket är oförändrat antal jämfört med året innan men vi har möjlighet och en målsättning att vara fler. Det som är glädjande är att vi har ganska många i åldern 8-12 år. De flesta spelar regelbundet och har fått handicap under hösten. En förutsättning för att uppskatta detta spel är att ganska snabbt komma ut på banan och lära sig spela så man får klubbhandicap. Utmaningen är ju att det är ett svårt spel, och att det tar lite tid och tålamod att nå det första målet. En nyhet för året var att vi införde spelträning för samtliga juniorer på torsdagar. Några skickliga och rutinerade seniorspelare ställde upp som spelkamrater och inspiratörer till de unga golfspelarna.

Juniorerna vann årets upplaga av Ryder Cup - ledare/föräldrar vs. juniorer. vunnit Herr KM de två senaste åren fick se sig besegrad med 6 slag av August Lindvall på imponerande -10. Vårt herrlag avancerade till Div 1 förra året men det blev bara för en säsong. Det blir att få ta nya tag i div 2 nästa år. Våra juniorer spelade som vanligt starkt i Bjärejunioren samt Septemberträffen och vann i år igen över föräldrar och ledare i den prestigeladdade Ryder Cup-matchen som spelas varje höst i början av oktober.

Rekrytering

Vi inledde ett samarbete med Strandängsskolans fritids där de barn som var sugna att prova på golf kunde göra det varje tisdag. De kom med buss tillsammans med personal till klubben där de provade på att spela på Teknikbanan, slå på rangen och träna närspel. Vi fick tillfälle att presentera spelet och klubbens verksamhet för intresserade barn.

Studera i USA Kurser

Våra sommarkurser är fortsatt mycket populära. Vi har under sommaren arrangerat 8 stycken Golfkul och 6 stycken Junior Golf Camp som tillsammans lockade 235 ungdomar.

Tävlingar

Årets klubbmästerskap för juniorer spelades i år samtidigt som stora KM. I Pojkklassen segrade August Lindvall -4 före Ludvig Eriksson -1, som båda haft en mycket bra säsong. Felix Åberg som

Att studera på universitet i USA samtidigt som du ges goda möjligheter att fortsätta en satsning på golfen är något som tilltalat många svenska proffs genom åren. Det är med stor glädje och med saknad som Callum och August flyttade till Kalifornien respektive South Carolina. Båda två har utvecklats rejält under året och är ledande spelare i respektive lag. Följ dem och deras förehavanden på deras respektive universitet. Callum Carlström California Star University, Monterey Bay August Lindvall University of South Carolina, Aiken

Junioravslutning

En intensiv säsong avslutades den 16 oktober med sedvanlig korvgrillning, Putt KM och diverse prisutdelningar. Under den alltid lika trevliga avslutningen fick bland annat Benjamin Stefansson ta emot priset som ”Årets Rookie” med en handicapsänkning från 40 i början av året till 29. Årets pojkjunior blev Ludvig Eriksson som haft en mycket bra säsong och spelade på Skandia Tour Elit när säsongen var till ända. Årets klubbmästare i puttning blev Kevin Long och i den lite yngre klassen vann Elias Stefansson med ett slags marginal. Nu blickar vi framåt och hoppas på ett lika intensiv och roligt 2017.


13

Junior책ret i bilder 2016

Ludvig Eriksson, 책rets pojkjunior.

Alexandra Lundqvist, b채sta netto i Dam-KM.

Benjamin Stefansson, 책rets rookie.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2016 Petter Carlsson & Victor Rundkvist, krögare

Restaurang Kvarnen Kortvarig sejour

Det blev tyvärr en kortvarig sejour för Restaurang Kvarnen på Båstad Golfklubb. Som alla säkert minns så blev vår uppstart inte riktigt vad varken ni eller vi hade förväntat oss. En segdragen process med vårt utskänkningstillstånd gjorde att våra första veckor på klubben blev ganska stökiga. Vi fick dock stor förståelse från er som medlemmar och såg fram emot den fortsatta säsongen med stor tillförsikt.

Nya erfarenheter

Det har varit en speciell upplevelse att få möjligheten att testa på att driva verksamhet som man inte riktigt själv äger alla frågor i. De erfarenheter vi tar med oss från detta kommer säkert att

Höga krav

Vi blev snabbt varse att det är totalt annorlunda att bedriva verksamhet på en golfklubb jämfört med de andra verksamheter som vi driver i Helsingborg. Kraven från er medlemmar och från klubbens ledning var höga och vi kan väl konstatera att vi aldrig riktigt lyckades att leva upp till dessa.

The 18% Club I början av året satt några medlemmar och diskuterade mål med sin golf för säsongen. Efter lite funderingar kom 18% klubben till. Reglerna var enkla, sänk ditt handicap med 18% eller mer senast 30 september. Om man lyckades med denna tidskrävande och psykologiska uppgift klarade man ”cuten” för finalspelet. Totalt 18 spelare bjöds in till klubben och under året registrerades både höjningar och sänkningar i full fart. Fyra av deltagarna klarade målet och snittsänkningarna på dessa var fantastiska 30,7%. Totalt av de 18 deltagarna blev snittsänkningen 11,2 % vilket motsvarar 2,3 slag. Totalsegrare blev Johannes Persson som sänkte sitt handicap från 7,2 till 4,6, vilket motsvarar 36,1%. 18% klubben kommer att fortsätta med liknande upplägg även nästa år. Under Svenska Golfförbundets verksamhetsdaga i våras pratades det om ett effektmål till 2020 där varje golfare

skulle sänka sitt handicap med 1,0. Båstad GK ser därför oerhört positivt på det initiativ som 18% klubben har tagit och uppmanar fler medlemsgrupperingar att ha liknande upplägg till nästkommande år. Vi tror att det dessutom skapar en bättre klubbkänsla och att deltagarna får ett tydligare mål med sin golf!

hjälpa oss att utveckla både våra befintliga verksamheter men också oss själva som personer. Restaurang Kvarnen vill tacka för att vi fick förtroendet att under 2016 vara krögare på en av landets bästa klubbar och vi önskar klubben och er som medlemmar all välgång.


15 Per Hanson, Head Pro

Per Pro tänker tillbaka Utbildning

2016 började, som alltid, med en utbildningsvecka. Andra veckan i mars startade jag upp golfsäsongen på bästa sätt genom utbildning på Tylösand med Svenska PGA.

Medlemsträning

Varje vår bjuder jag in medlemmarna till medlemsträning med efterföljande lunch. Först på tur var Båstad GK:s herrlag som fick en grundlig start på säsongen med tips för att utveckla sin golf. Därefter följde ett antal tillfällen för damer och herrar. Denna gratis medlemsträning uppskattas högt av medlemmarna som under en förmiddag får träna både närspel och långa slag för att sedan avsluta med en trevlig lunch i restaurangen.

Trackman

Under vintern investerade jag i en Trackman 4 – ett hjälpmedel som höjde nivån på mina lektioner, framför allt på banan där man nu får reda på allt som inte ögat kan se och med bollar som speglar verkligheten. Många nya termer i undervisningen dök upp. Man fick lära sig vad Smash Factor (bollträff) betydde, Attack Angle, hur många grader ska jag ha, Spin Rate – hur mycket spinn ska man ha med varje

klubba. Med Trackman lär du dig hur långt varje klubba går, och då har man mer nytta av sin avståndsmätare. Efter lektionen får du din lektion hemskickad, med bilder eller som film, vilket jag tycker är ett steg i rätt riktning! Tack till alla er som varit med på resan det första året med Trackman 4!

Golfshopen

Rangen

Jag siktar på att ett välsorterat utbud men det är begränsat utrymme i shopen och därför kan vi inte ha allting som kanske önskas, men vi gör så gott vi kan för att de flesta ska bli nöjda med sin golfshop.

För mig är det viktigt att ha en Driving Range som ser välskött ut. Mattorna får mycket beröm, det är hög standard på dem, bäst i Sverige enligt mig som varit runt och tittat på andra klubbar. 8 av mattorna finns under tak. Rangen erbjuder alltid rena och vita bollar. Eftersom vår range är relativt kort och då ett bostadshus står bakom staketet är bollarna tillverkade för begränsad flykt, något som kanske inte alltid är optimalt men nödvändigt ur säkerhetsaspekt.

Golfbilar

Resor till USA

Idag har jag 12 golfbilar till uthyrning, många dagar under säsongen är samtliga bilar uthyrda så det kan vara smart att förboka vid behov!

Allt gott till er alla, våren är snart här, hälsningar från oss i shopen!

Det har varit högtryck i golfshopen mest hela säsongen. Efterfrågan på loggade varor har ökat de senaste åren, både vad gäller emblem på plagg och Båstad GK:s logga på golfbollar.

Allt fler väljer att använda golfbil idag. Syftet varierar, alltifrån kompisgäng som ska spela 36 hål till äldre som har stor nytta av detta hjälpmedel för att kunna fortsätta spela golf i hög ålder.

Innan jag avslutar min summering av året som gått vill jag nämna att jag precis som tidigare varit delaktig under PGA Mästerskapen och Ryder Cup i USA. Detta är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad och mina nya kunskaper delar jag gärna med er medlemmar.

Hänt på klubben

Glass-paus för juniortjejerna en varm tisdagskväll i maj!

Det är inte alltid tekniken fungerar. Under Midsommarslaget fick vi skriva alla scorekort för hand... 76 stycken.

Jonas Leonartsson segrade i klubbens personalmästerskap den 21 oktober.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2016 Övrigt

Tack till våra partners & sponsorer Amazingmind Beslag Design Bjäre Kraft Bjärefågel i Torekow Boarps Blomsterhandel Boarps Grönsakshall Båstad Gruppen Båstad Indoor Golf Academy Capio Citykliniken Charlotte Hedberg Consensus Asset Management Davida/Kerstin Bodén Design House Stockholm Djursholm Investment Group Dr Nyhlén Eldoluft, Richard Rackham

FairNet Familjen Hagander Fiskekajen & Badkrukan Friends of Executive Hamptons Company Hotell Skansen Hovjuvelerare W.A. Bolin Hälsostudion i Båstad ICA Nära Torekov JellyBean Lagardère Le Beau Visage Lilla Köksboden i Båstad Lindab Lindquists Herrekipering Lindvalls Chark

Malens Krog Miss Elly Office Management Per Pro Quinte Restaurang Kvarnen på Båstad Golfklubb SEB Sportshopen i Båstad Stigbertils Mäklare i Båstad AB Tant Grön – butiken på gården Topflight Torekov Hotell Vicsion Design Vindspelets Grafiska Winefinder Vita Snäckan i Båstad

Personalintervju - Markus Cegrell Markus Cegrell har arbetat på Båstad GK i 6 år. I årets personalintervju berättar han om sitt arbete och sin roll på banan. Berätta lite om dig själv! Jag är 24 år gammal och bor i ett hus i Laholm tillsammans med min sambo. Jag har 11 i handicap och förutom golf har jag ett stort intresse för husrenovering. Vad har du för utbildning? Jag har gått på Östra Ljungbys greenkeeperutbildning på gymnasienivå och direkt efter avslutade studier fick jag jobb på Båstad GK. Vilka planer på vidareutbildning har du? Till vintern kommer jag gå en 3 veckors vidareutbildning för banpersonal som Svenska Golfförbundet tillsammans med Swedish Greenkeeper Association (SGA) anordnar. Detta är en bra förberedelse för Högre Greenkeeperutbildning som jag gärna vill gå i framtiden för att så småningom kunna bli banchef. Du har blivit klubbens maskinförare vid anläggningsarbete. Hur har du lärt dig att köra maskin? I stort sätt är jag självlärd. På vintrarna har jag kört pistmaskin på Vallåsen vilket har lärt mig att hantera stora maskiner.

Jag har också tittat mycket och inspirerats av Darren Hughes som hjälpte oss vid anläggandet av greenen på Nya Banans hål 6 samt nu i höst av Alan Strachan som varit med vid utvecklingen av hål 2 och 3. Hur har arbetet med Alan fungerat? Det har varit mycket lärorikt att arbeta med Alan. Hans ledarskap vid projektet på Nya Banan under hösten har varit givande och vi fungerar bra ihop. Alans mentorskap betyder mycket och tack vare hans gedigna erfarenhet har vi alla i banpersonalen utvecklats. Hur tycker du projektet på hål 2 och 3 har gått? Det har flutit på fint. Vi har haft tur med vädret, det har varit torrt vilket gjorde det mycket mindre omständigt än vid blötare förhållanden. Det blev mycket grävjobb och maskinerna har fått bekänna färg men jag är stolt över det resultat som blivit och ser fram emot att kunna öppna upp spelet på hålen i vår!

banskötsel. Det blir lätt att man jämför vår anläggning med andra och jag tycker att vi står oss bra i konkurrensen och att vi ska vara stolta över vår produkt.

Banpersonalen speler mer golf nu än tidigare och framför allt på andra banor. Hur tror du att det påverkar ditt jobb och det sätt som vi försöker utveckla våra banor? Jag tror man blir mer intresserad av banans utveckling ju mer man spelar. Man får mer förståelse för ombyggnad och

Vad är bäst med att jobba på Båstad GK? Jag tycker det finns en bra gemenskap mellan personalen - vi har kul ihop, vi har varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Dessutom är det härligt att kunna få arbeta ute i den fina miljö som Båstad GK har.

Året som gått 2016  
Året som gått 2016  
Advertisement