Page 1

Medlemstidning Båstad Golfklubb December 2018

Å R E T S O M G Å T T


Året som gått på Båstad Golfklubb 2018

Innehåll 5

Kontakt Båstad Golfklubb Box 1037 269 21 BÅSTAD Org. nr.

839400-0288

8-9

3

Tankar från ordföranden

4

Receptionen informerar

13

6-7 Rapport från banan

Reception Telefon Hemsida E-post

0431-783 70 www.bgk.se kansli@bgk.se

Verkstad Telefon E-post

0431-733 36 verkstad@bgk.se

12 Juniorverksamheten

0431-732 81 per.pro.ab@telia.com

15 Per Pro

VD/Klubbchef Jörgen Kjellgren

16 Personalintervju

Reception Annica Lovén Fredrik Nicander

Shop Telefon E-post Restaurang Telefon E-post

0431-731 24 info@matomoten.se

Båstad Golfklubb Fastighets AB (Samma adress som golfklubben.)

10 Damverksamheten 11 Herrverksamheten

14 Mat & Möten

Styrelse Ordförande Mia Reich-Sjögren

Org. nr. 556301-7937

Vice ordförande Gunnar Bernhardtz

Medlemstidningen ”Året som Gått” utkommer 1 gång per år i december månad.

Ledamot Anders Haldin

”Året som gått” distribueras via e-post till samtliga medlemmar med e-postadress samt finns att tillgå på klubbens hemsida. Ansvarig utgivare Mia Reich-Sjögren Produktion Annica Lovén

Ledamot Camilla Salén Sjögren Ledamot Cecilia Florén Ledamot Claes Paulsson Ledamot Peder Kruse Ledamot Sven-Erik Milton

Omslag - Foto Adam Kullenberg

Personal

Banchef Anders Svensson Greenkeepers Adam Kullenberg Andreas Svensson Runemo Harri Sutinen Jan-Erik Jansson Jesper Bertilsson Jonas Leonartsson Marcus Cegrell Ted Johansson Tobias Nilsson Lokalvårdare Lena Hermansson PGA Instruktörer Per Hanson Håkan Svensson Shop Per Hanson Restaurang Ulrika Andersson Andreas Jönsson


3 Mia Reich-Sjögren, ordförande Båstad GK

Tankar från ordföranden Då var det dags igen att summera säsongen 2018 som bjudit både på mycket positivt men också en del negativt.

Fantastisk säsong

Jag föredrar att börja med det positiva. Golfsäsongen i år har varit helt fantastisk. Vädret strålande och säsongen ovanligt lång. Fler spelade ronder både av medlemmar och gäster och de positiva omdömena har avlöst varandra. Det har varit stort deltagande i tävlingar och goda resultat. Banorna har varit av högsta klass tack vare vår duktiga banpersonal och servicen på kansliet har fått mycket positiva omdömen. Restaurangen har även i år visat att man håller högsta klass. Shop och tränare har fungerat lika väl som tidigare. Sammantaget kan man säga att vår anläggning uppfyller allt det som man som medlem och gäst kan önska sig och kanske till och med mer än det.

Arbetsamt år

Året har i andra avseenden varit arbetsamt och krävande och tagit mycket tid från det som man egentligen vill och ska ägna sig åt, att utveckla och bibehålla klubbens verksamhet. Styrelsen arbetar helt ideellt och har inget annat intresse än klubbens bästa. Dessvärre har vi och inte minst jag som ordförande utsatts för otrevliga och på gränsen till kränkande påhopp från medlemmar som har synpunkter på hur

klubben drivs. Jag har inte några problem med att man kan ha olika uppfattningar och konstruktiv kritik välkomnas. Det är svårare att acceptera kritik som bygger på felaktigheter och kanske till och med osanningar. Jag ifrågasätter inte alls rätten att motionera, tvärtom, det är värdefullt att få synpunkter och förslag till ändringar. Styrelsen ska givetvis tåla både kritik och granskning men det ska ske på riktiga grunder.

Årsmötet

Årsmötet avhölls som alltid i slutet av april. Till årsmötet hade det lämnats in två motioner. Behandlingen av dessa sköts upp till ett extra möte som hölls i slutet av juli. Mötet beslutade att avslå motionerna. Detta beslut har därefter överklagats till JurN, det vill säga Svenska Golfförbundets Juridiska Nämnd, som beslutat att avslå överklagandet. Klaganden har nu överklagat till RIN (Riksidrottsnämnden). Än så läge finns inget beslut om det beviljas prövningstillstånd eller ej så vi får avvakta. Efter många år som ideell ledare vet jag att det med jämna mellanrum, kanske särskilt i golfklubbar, uppstår motsättningar men också att det efter ett tag lugnar ner sig och går vidare. Min förhoppning är att så sker

Mia Reich-Sjögren, ordförande Båstad GK

även i Båstad Golfklubb och jag känner mig säker på att det kommer bli så. Vi har en fin klubb med en utmärkt anläggning och vi ska värna om den. Ett fint exempel på hur vi arbetar med förbättringar är de förändrade greenområdena på hålen 11 och 15 på Nya Banan som utgör ännu ett lyft.

Tack för i år

Jag vill tacka styrelse, personal och entreprenörer samt inte minst er medlemmar för i år och ser fram emot en ny fin säsong 2019. Ett särskilt tack till Sven-Erik Milton som har verkat som t f klubbchef under den tid Jörgen Kjellgren varit sjukskriven och till Jörgen för att han trots sjukdom så mycket som möjligt deltagit i vårt arbete. Jag önskar alla en fin jul- och nyårshelg, och stort tack för i år. Vi ses till våren igen.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2018 Annica Lovén, medlemsansvarig

Receptionen informerar Golf är friskvård!

2018 godkändes äntligen golfspel som skattefri friskvårdsförmån. De nya reglerna började gälla 1 januari i år. En historisk dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 12 januari 2018, följt av en tolkning från Skatteverket tre dagar senare, gav det glädjande besked Golfsverige arbetat hårt för och väntat på länge – Golf godkänns som friskvårdsbidrag. Domen kvalificerar golf som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning. Det maximala beloppet är 5 000 kr per år, det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats. Det är arbetsgivaren som beslutar om de godkänner golf (eller andra aktiviteter) som friskvårdsförmån. En förutsättning är att all personal inom organisationen/ företaget erbjuds förmånen, det vill säga möjligheten att spela eller lära sig spela golf. Exempel på godkända skattefria friskvårdsaktiviteter inom golf är: • Golfträning, tex. Nybörjarkurser, golfkurser och golflektioner under 1 000 kr per tillfälle. • Egen träning på drivingrange – rangebollar/rangekort. • Spelavgift, årlig avgift för golfspel, exklusive medlemsavgift. • Greenfeeavgifter under 1 000 kr per tillfälle. Under året som gått har ett antal medlemmar (och gäster) uppmärksammat detta och begärt kvitto från receptionen till sin arbetsgivare. Kanske något att tänka på inför nästa års årsavgift?

Handicaprevision

I början av februari 2018 genomfördes den årliga handicaprevsionen. Alla medlemmar som har minst 8 ronder registrerade under 2016-2017 anses ha underlag för en Årlig Handicaprevision, vilket i år var 1642 stycken. Av de 190 föreslagna medlemmar som systemet rekommenderar för höjning och

sänkning har 92 stycken blivit höjda 1 slag efter genomgång av rondresultaten. Som hjälp för beslut används en rapport i Golfens IT-system som är framtagen för att ge förslag på lämplig revision av exakt handicap på spelare med tillräckligt många registerade handicapronder. Spelare vilkas resultat avviker med 3,0-4,9 från det europeiska genomsnittet föreslås en förändrad exakt handicap med 1,0 och spelare vilkas resultat avviker med 5,0 eller mer föreslås en ändring med 2,0.

GDPR

Fredagen den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med lagen, som gäller i hela EU, är att skydda individers personuppgifter och integritet. Grundbestämmelserna är i stort sett desamma som i tidigare PUL men individen har fått en del nya rättigheter vilket innebär nya skyldigheter för organisationer. Båstad Golfklubb har tolkat de nya reglerna och gjort förändringar för att säkerställa att lagen efterföljs på bästa sätt. Under säsongen har vi under ett flertal gånger mailat ut ett formulär vars syfte är att ge medlemmar möjlighet att godkänna att vi från receptionens sida får lämna ut kontaktuppgifter vid förfrågan. Vi har även efterfrågat godkännande vid publicering av bilder på personen. Medlemsmatrikeln på hemsidan är borttagen för ökad säkerhet och vi har nya arbetsrutiner vad gäller sparande av e-post. Golfspelare som inte vill finnas med på start- och resultatlistor har nu, precis som tidigare, möjlighet att välja sekretess. Detta gör man lätt själv på Min Golf, alternativt med hjälp av receptionen. Har du missat våra GDPR-utskick? Kontakta receptionen så hjälper vi dig!

Medlemskap

Fram till 25 november har 64 aktieförsäljningar ägt rum under året samt 39 spelrätter hyrts ut. Ökningen av aktieförsäljningen och minskningen av uthyrningen kan eventuellt kopplas till den förändring av stadgarna där man numera enbart får hyra och hyra ut

Hole in One 2019 Gamla Banan

Datum Namn Hål 1/5 Anna Roos 4 28/6 Peter Hjorth 14 16/7 Andréa Bergengren 2 19/7 Karin Hultenheim 17 20/8 Tony Östlund 4

Nya Banan

Datum Namn 19/5 Michael Krawczynski 9/7 Emil Schough

Hål 1 1

2018 gjordes endast 7 Hole in One på Båstad GK. Den lägsta siffran sedan 2011. Endast ett av dessa gjordes på tävling. Anmärkningsvärt är att Andréa Bergengren gjorde sin Hole in One på ett par 4 - hål 2 på Gamla Banan! spelrätt under 2 på varandra följande år, därefter gäller karens på 2 år. Många av de som hyrt under ett flertal år har idag köpt aktier och blivit fullvärdiga medlemmar. Listan över aktier till salu är kortare än någonsin, enbart 13 stycken. Det är 7 färre än förra året vid samma tidpunkt. Känner du någon som vill bli medlem i klubben? Kontakta oss i receptionen så hjälper vi till!

Årsfakturering

Årsfakturan med 2019 års medlemsoch spelrättsavgifter samt eventuella skåpavgifter skickas ut via vanlig post i början av januari med 30 dagars betaldatum. Vet du redan nu med dig att du inte kommer nyttja ditt skåp ber vi dig säga upp detta innan årets slut. Tack till alla medlemmar och gäster som varje dag förgyller vår tillvaro på klubben. 2018 blev ett intensivt år, med massor av golfspel. Vi ser fram emot att ses igen till våren!


5 Annica Lovén, medlemsansvarig

Året i bilder Båstad Golfklubb finns på sociala medier - Facebook och Instagram. Vi strävar efter att lägga ut saker som händer på klubben regelbundet. Det kan vara alltifrån bilder på tävlingssegrare till banbilder, HIO:s och evenemang. Nedan följer ett axplock av händelser under 2018. Följ oss för att se mer av vad vi lägger ut!

26/3 - Våren, var är du?? #båstadgamlabanan

13/4 - Första boll ut på Gamla Banan denna säsong! Annika Bergengren och Carl Lilliehöök. Härligt! Nu är säsongen igång på riktigt! #bastadgamla #bastadgk #öppnagreener

25/6 - Idag asfalteras gången upp till hål 1 på Gamla Banan. #bastadgk #bastadgamla

2/7 - Stimpmätning idag. 10,9 på puttinggrenen utanför shopen. #bastadgk #stimpmätning

8/7 - Idag är ingen vanlig dag, det är Ladies Camp Day på Båstad Golfklubb.

31/7 - I över 30 graders värme tangerade idag Felix Åberg banrekordet från vit tee på Gamla Banan under tävlingen Sommarsvingen med 65 slag. Grattis!

7/8 - Efter en intensiv månad med mycket spel på våra banor behövs lite extra omtanke. Idag luftar och dressar vi Nya Banans greener. #bastadnya #banarbete

23/8 - Grattis Fredrik Forsman som under gårdagen gjorde en Albatross på hål 1, Gamla Banan. En bra järnfyra från vit tee följt av en klockren järnsexa i hål! Avslutningen med en eagle på hål 18 är inte så dum den heller!

19/10 - Magisk soluppgång över kvarnen. Välkomna upp till härlig höstgolf. Trevlig helg!


Året som gått på Båstad Golfklubb 2018 Anders Svensson, Head Greenkeeper

Rapport från banan Sen vårstart

Vintern höll ett fast grepp om våra banor inför uppstarten av säsongen 2018. Inte förrän den 6 april kunde vi öppna Nya Banan, då med ordinarie greener i väldigt fint skick. Två veckor senare var det dags att öppna Gamla Banan, även den med riktigt fina greener direkt från start. Dessa öppningstider var de senaste vi haft på många år.

Nya Banan öppnade 6 april. Trots stängda banor finns det massor av jobb på en golfklubb att utföra. Bl.a. hann vi med att gallra flera skogsdungar från undervegetation och stamma upp många träd. En åtgärd som vi gör för att ha friska och välmående träd. Vi färdigställde också den nyrenoverade toaletten vid tee 16 på Gamla Banan. Nya skyltar kom på plats på Gamla Banan med syfte att förtydliga sträckningen för både medlemmar och gäster. Ett större jobb som också gjordes var att renovera och bygga om vit, gul och blå tee på hål 3 Gamla Banan. Gul och blå tee renoverades och ett gammalt vitt tee plockades fram, ett tee som inte använts på många år.

tvärtom, extrem värme och hetta. Under 90 dagar såg vi knappt en droppe regn och båda banorna var helt avbrända på ett sätt som vi aldrig sett förr. I hela landet var det ca 3–5 grader varmare under sommarmånaderna. Den totala årsnederbörden som normalt ligger på ca 800 mm slutar i år på ca 600 mm. Detta ska jämföras med föregående år som slutade på över 1200 mm. Torkan tog hårt på banorna men vi har relativt god tillgång till vatten med både vattenmagasin och djupborrade brunnar. Trots detta bestämde vi oss för att bara vattna tee och greener. Efter den långa torrperioden vidtog ett intensivt arbete med att få igång samtliga uttorkade ytor. Gödsling och hjälpsådd av stora områden genomfördes och succesivt kunde vi se att spelytorna åter började grönska. Arbetet med att återställa alla ytor till ett normalt skick pågår ännu och det kommer att ta tid innan båda banorna har läkt till den nivå både ni och vi vill ha. Arbetet kommer att fortsätta i vår.

Får på Tornakull

Vårt pittoreska inslag med får på Tornakull har blivit positivt mottaget och till säsongen 2018 utökade vi deras möjlighet till bete. Området runt green på hål 1 och tee på hål 9, Nya Banan, hägnades in och ett skydd från sol och vind iordningställdes. Fåren kommer tillbaka till säsongsstarten 2019.

Projekt Nya Banan

I mitten av september drog vi igång den sedan hösten 2017 uppskjutna renoveringen och ombyggnaden av greenområdena på hål 11 och 15 på Nya

Banan. Till vår hjälp hade vi även detta år vår bankonsult Alan Strachan från Irland. Vi startade projektet på hål 15. Med hjälp av ett antal frivilliga medlemmar torvades greenen på hål 15 av den 16 september. Det avtorvade greengräset lade vi ut på duk mellan hål 11 och 17. På så vis säkerställde vi att inga sjukdomar skulle angripa gräset. Före projektstart hade vi anlagt en arbetsväg över fairway på hål 14. Detta visade sig var ett klokt drag. Under hela projektet kördes mer än 800 turer med dumpers på denna väg. Med den anlagda vägen sparade vi hål 14 från stora körskador. Den 17 oktober återvände Alan hem till Irland och då hade vi två nästan helt färdigrenoverade greenområden. Detta följde i stort sett den uppgjorda planen och så även den budget som avsatts för detta. Det som återstod sedan Alan lämnat oss var att lägga ut ca 2000 kvadratmeter gräs samt en del annan återställning. Det som kvarstår till våren är att färdigställa samtliga bunkrar och att få greenerna i samma skick som övriga greener på Nya Banan.

Svampangrepp

Under hösten har svampangreppen varit extrema. Den dimmiga och ovanligt milda hösten har varit den stora anledningen. Trots att vi har daggat av greener på morgonen har de ett par timmar senare varit lika fulla av dagg igen. Vi har fått en del svampangrepp men som det ser ut just nu är det ingen större fara och ska inte påverka greenernas kvalitet till öppningen våren 2019.

Banarbeten

Under en normal säsong genomför vi 10 större banarbeten. Då stänger vi av banorna från tidig morgon. Detta är för att dels säkerställa vår arbetsmiljö samt att vi får arbetet utfört på mycket kortare tid.

Dräneringsarbete är ett årligt återkommande arbete på båda banorna. Det gäller allt från fairway, bunkrar m.m. På Gamla Banan dränerades och renoverades fairwaybunkrarna på hål 15, 16 och 18.

Varm sommar

Sommaren och hösten 2017 var som ni säkert kommer ihåg extremt blöt. Vi tvingades t.o.m. stänga banorna en dryg vecka i september. I år blev det precis

10 tackor och 14 lamm betade hos oss i år.


7 Anders Svensson, Head Greenkeeper

Bilder från Projekt Nya Banan 2018

Hål 11 - Mycket berg som skulle knackas bort.

Hål 11 - Nya bunkrar i backen.

Hål 11 - Bra samarbete när gräset läggs tillbaka.

Hål 15 - Avtorvning.

Hål 15 - Dränering på plats, nu dräneringsgrus innan såbädd.

Hål 15 - Greengräset åter på plats.

Vår målsättning är att alltid störa spelet så lite som möjligt. Dessa större åtgärder är viktiga för att hålla toppklass på banorna under hela säsongen.

Förberedelser för vintern

Invintringen av banorna är nästan klar. Det gynnsamma torra vädret under hösten har hjälpt oss så allt är luftat, hålpipat och dressat. Några hundra ton sand har vi fått ut och vi har även behandlat de flesta ytorna med järnsulfat och mot svampangrepp. Detta gör vi för att stärka gräset maximalt inför vintern.

Personal

På personalsidan har Jesper Bertilsson tillkommit som tillsvidareanställd medan vår trotjänare sen snart 30 år Tobias Nilsson har gått ner till en 50 % tjänst.

Vidareutbildning av personalen sker också kontinuerligt. I SGF:s regi genomförs allt från grundläggande kurser till högre utbildningar inom banskötsel. Vi uppmanar och stöttar all vår personal att gå dessa kurser. Under året har ett flertal av klubbens tillsvidareanställda deltagit i dessa utbildningar. Detta stärker också sammanhållningen i vårt banteam. En annan personalaktivitet som stärker teamet är att vi en gång i månaden besöker en annan klubb. Vi gör ett studiebesök och kombinerar detta med att spela golf. Dessa golfronder blir en del i vår interna men ack så prestigefyllda Order of merit.

Medlemshjälp

Jag och min personal vill avslutningsvis passa på att tacka för hjälpen till de

medlemmar som hjälpt till med att laga uppslagna torvmärken på fairways samt de som hjälpte till med att lyfta och återlägga greengräset på hål 11 och 15 på Nya Banan.

Vinterspel

Vi kommer att ha Nya Banan öppen under vintern med ordinarie greener om det inte råder vinterväder. Gamla Banan är och kommer att vara stängd hela vintern. Tänk på är att laga era och andras nedslagsmärken annars blir det lätt snömögelangrepp på greenerna. Tack för säsongen som varit extremt torr men som också haft osedvanligt mycket spel från tidig morgon till sen kväll.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2018 Fredrik Nicander, tävlingsansvarig

Tävlingsverksamheten 2018 Bra tävlingssäsong!

Det har i år spelats fler tävlingsronder än på många år. Vi kan se en ökning från 4731 spelade tävlingsronder 2017 till 5192 i år. Vi startade i år en ny tävling, Söndagsmästarna, för att nå ut till de som kanske inte har haft möjlighet att spela våra övriga tävlingar. Den har inte omedelbart blivit en succé men vi jobbar vidare med att utveckla den. Vi har i år haft glädjen att arrangera Svenska Hickorymästerskapet. Den här typen av större tävlingar är något vi gärna arrangerar på Båstad Golfklubb. Det ger oss möjlighet att visa upp vår fina anläggning och även vässa organisationen som krävs för att det ska bli en lyckad tävling.

samtliga spelare möjlighet till en lagom paus mellan ronderna. Det gjorde även att vi som arrangör var mindre känsliga för eventuella avbrott på grund av väder. Efter bra spel samtliga ronder stod tidigare vinnaren Jonathan Åhgren från Vasatorps GK som klar segrare på 271 slag, hela sju slag före tvåan Anton Wejshag från Borås GK och ytterligare ett slag före hemmaspelaren Felix Åberg som dock representerar Stockholms GK. På 4:e plats och bästa amatör hittar vi ytterligare en hemmaspelare, August Lindvall som med sina 281 slag endast var ett slag bakom 3:an. Förutom Felix och August representerades Båstad GK av Jonathan Friman, Hjalmar Nyhlén och Ludvig Eriksson.

Populära onsdagstävlingar

Stigbertils som spelas under 16 omgångar vår och höst fortsätter att växa. I år spelades det 1141 ronder vilket ger ett snitt på 71,3 deltagare per omgång, ett rekord för tävlingen. Precis som de senaste åren så delades det ut dubbla placeringspoäng omgång 14 och 15 samt trippla placeringspoäng omgång 16, allt för att hålla spänningen vid liv. I A-klassen stod kampen mellan Otto Carlsson och Johannes Persson. För att Johannes skulle lyckas passera Otto skulle det krävas att Johannes vann sista omgången och att Otto inte tog mer än 6 poäng. Johannes gjorde vad han kunde genom att vinna sista omgången men det hjälpte föga då Otto knep andraplatsen och avgick med segern i totalen. I B-klassen låg Anders Gullander i topp under i stort sett hela säsongen men fick se sig passerad med 3 poäng av KjellÅke Westesson. I C-klassen var det klart redan efter den 15:e omgången att Tom Sandquist skulle avgå med segern men det hindrade inte Tom från att även vinna sista omgången.

många spelare. Inte mindre än 141 spelare deltog i årets Svenska Hickorymästerskap. Det blev en rafflande uppgörelse i samtliga klasser. I Seniorklassen som spelade 18 hål på lördagen stod Bengt Gustafson, Isabergs Golfklubb som segrare efter att han besegrat Gunnar Bagge, Göteborgs Golfklubb på 3:e särspelshålet. Trea kom Johan Lindeberg, Ljunghusens Golfklubb. I Damklassen krävdes även där särspel för att få fram segrarinnan. Återigen avgjordes det på 3:e särspelshålet där Christina Elmér, Flommens Golfklubb lyckades besegra sin blott 14-åriga klubbkamrat Andrea Lindal. Trea kom hemmaspelaren Sofie Karsberg. Även i Herrklassen var det spännande in i det sista. Klassen vanns till slut av Johan Wahlqvist, Lunds Akademiska Golfklubb, ett slag före fjolårsvinnaren Johan Moberg, Norrköpings Golfklubb. På tredje plats kom Adam Mednickson, Falsterbo Golfklubb. På söndagen avgjordes Svenska Hickorykannan, denna tävlingen spelas med handicap. Vinnare blev Antti Paatola, Keimola Golf i Finland. Tvåa kom Krister Trulsson, Båstad Golfklubb och trea blev Sara Gunnarsson, Kalmar Golfklubb.

Jonathan Åhgren, segrare 2018.

Succé för SHM

Båstad Golfklubb hade i år den stora glädjen att stå som värd för den 21:e upplagan av Svenska Hickory Mästerskapet (SHM). Under två dagar spelades det golf som på den gamla goda tiden, med klubbor från 1935 eller tidigare och i tidsenlig klädsel. Aldrig tidigare har tävlingen lockat så

Ett stort tack till samtliga inblandade som gjorde detta till en fantastisk tävling.

Golfveckan

Golfveckan är som alltid en vecka som lockar många spelare, i år hade vi 851 deltagare utslaget på 6 tävlingsdagar. Flest deltagare hade Mat & Mötens Krögarscramble som lockade inte mindre än 222 deltagare.

Guldpokalen

Guldpokalen som ingår i Future Series spelades helgen 2-3 juni. Guldpokalen har spelats sen 1970 och är unik i sitt slag med 72 hål över två dagar. Nytt för i år var att startfältet var begränsat till 72 spelare för att möjliggöra start från två tees. Detta var mycket uppskattat av spelarna då det gav

Svrenska Hickorymästerskapet spelades på Gamla Banan 4-5 augusti.


9

Fredrik Nicander, tävlingsansvarig

Golfveckans segrare 29/7 Malens Krogs Bästboll A – Sebastian Hermansson & Martin Kvidal B – Eric & Philip Edvardsson 30/7 Mat & Mötens Krögarscramble Christina, Eric & Philip Edvardsson 31/7 Sommarsvingen A – Marcus Wiedeheim B – Carina Larsson C – Ragnar Segring 1/8 Design House Stockholm Cup A – Linnea Johansson & August Lindvall B – Jesper Björklund & Pernilla Bärnsten 2/8 Bjärefågels Birdierace A – Lisa & Henrik Hugoh B – Erik Isacsson & Marie Karlsson 3/8 The Triple – by Care of Sport Båstad Leif & Sebastian Hermansson Under Golfveckan spelas de flesta spelformerna, Singel, Foursome, Fyrboll, Greensome, Scramble och en sammanslagning av Fyrboll, Greensome och Foursome där det spelas 6 hål av varje spelform.

Klubbmästerskap

Årets klubbmästerskap spelades helgen efter Golfveckan och lockade 75 deltagare, detta var en betydande ökning från 2017 (57 deltagare) och glädjande var att vi i år kunde genomföra två dam-klasser, damer 50 och damer 60. I Herr-klassen inledde Ludvig Eriksson med att tangera banrekordet på 65 slag på Gamla Banan och visade med detta att han på allvar ville vara med och utmana senaste årens vinnare August Lindvall om segern. Ludvig följde upp sin 65 rond med 76 och 77 slag rond två och tre och det skulle visa sig räcka till en klar seger över tvåan August med 6 slag. I år var det Ludvigs tur att ta storslam genom att vinna även pojkjuniorer och netto-klassen. Segrare i de olika kategorierna: Pojk Herr D50 H50 D60 H60 H70 H80

Ludvig Eriksson, 141 slag Ludvig Eriksson, 218 slag Annika Bergengren, 171 slag Fredrik Körner, 151 slag Susanna Ljungberg, 186 slag Peter Martinson, 167 slag Anders Grufman, 163 slag Ulf Andsberg, 168 slag

Söndagsmästarna

Årets nyhet på tävlingsfronten var Söndagsmästarna. Tävlingen tillkom för att ge de som inte har möjlighet att spela Stigbertils en chans att spela en återkommande tävling med valfri starttid och partner. Tävlingen skulle även ge lagledarna i seriespelslagen en möjlighet att använda tävlingen som underlag till uttagning av lag. Det spelades 13 omgångar, 9 singel och 4 partävlingar i fyra klasser - två herr-klasser och två dam-klasser. Varje omgång var en avslutad tävling men man samlade samtidigt placeringspoäng för att kvalificera sig till den stora finalen, två dagar golf med övernattning på annan bana. Finalen kommer att spelas under våren 2019. Allt som allt spelades tävlingen av 81 unika spelare. Mixen av partävling och singeltävling visade sig inte helt lyckad. Även klassindelning blev lite snedfördelad, Herrar A hade hyfsat deltagande med 48 spelare men däremot hade Herrar B, Damer A och B endast 11 spelare per klass. Vi ser trots det låga deltagarantalet att tävlingen fyller en plats i tävlingsprogrammet eftersom en hel del av deltagarna inte spelar så många andra tävlingar på klubben. Med lite småjusteringar har vi förhoppningar om att tävlingen ska växa kommande år.

Mästarmötet

Mästarmötet är en väldigt uppskattad tävling för alla som tidigare under året vunnit en tävling arrangerad på Båstad Golfklubb. I år lockade tävlingen 60 spelare och vanns i överlägsen stil av

Matilda. 12 år, vann Mästarmötet. Matilda Svensson som gick runt på 64 slag! Även detta år vann Jonathan Friman bruttopriset på 73 slag.

Gåsagolfen

Efter några år med en vikande trend av antal startande i denna tävling prövade vi i år att spela den som en greensome poängbogey. Detta visade sig vara ett lyckat drag då vi ökade deltagarantalet från 40 par 2017 till 56 par 2018. I samband med lördagens spel anordnades det en mycket uppskattad After Golf på Mat & Möten som dukat upp en tapasbuffé med höstsmaker och gås i fokus. Årets segrare och två gäss rikare blev Jan Johansson och Erik Willman som efter två 38 poängare var ett poäng före Jan-Erik Jansson och Björn Putzke och ytterligare en poäng före starkt spurtande Annika och Hans Bergengren.

After Golf med gås på Mat & Möten.

Årets sista tävling

I kölvattnet av Svenska Hickory Mästerskapet kom ett ökat intresse på klubben för spel med Hickoryklubbor. Av den anledningen genomfördes klubbens första Hickory KM den 10 november. Det sena speldatumet till trots kunde tävlingen genomföras med tio deltagare. Klubbens första mästare blev Peter Martinson med 87 slag. På andra plats kom Tom Berggren på 90 slag och på tredje plats kom Adam Kullenberg med 92 slag. Avslutningsvis vill vi tacka alla sponsorer, funktionärer och spelare för en alltid lika trevlig tävlingssäsong på Båstad Golfklubb.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2018 Åsa Paulsson, sammankallande damsektionen

Damverksamheten 2018 Vårupptakten

Damernas golfsäsong mjukstartade i slutet av april med en 9-håls scramble och fortsatte sedan in i restaurangen till en värmande soppa. Le Beau Visage fanns där och såg till att vi träffades under de mest välmående former som vi damer kunde önska. Kvällens höjdpunkt blev en lyckad skönhetsclinic genom representant från det japanska märket SENSAI.

80 damer står laddade för att spela Stora Damdagen!

Sommar med rekord

Tant Gröns Invitation och W. A. Bolin har alltid lockat många entusiastiska spelare, så även i år.

Segrande lag i tävlingen - Cecilia Florén, Maria Nilsson och Ingela Benson.

Inspirerande föreläsning

Matchduellen spelades återigen mellan de två “kombattanterna”; Lag Nancy och Lag Siv som mötte varandra likt Ryder Cups singelspel. Båstad Tvål var sponsor med sina doftpaket. Även denna tävlingsdag innehöll mer än bara golfspel. Efter gemensam räksmörgås samlades vi för att lyssna på Sofia Grönberg, som delade med sig av sin tid på damtouren och som för dagen stod laddad och klar för Senior Ladies Tour i USA. Spännande men också mycket krävande fick vi erfara.

Representation

Stora Damdagen slog 2018 rekord i sin femåriga historia. Efter ett snabbt beslut togs maxantalet deltagare bort och totalt umgicks och spelade 80 damer. Resultat har betydelse, men kanske än viktigare under Stora Damdagen är den sociala aspekten inom golf. Tack vare alla våra generösa sponsorer så blir man premierad och det långt ner på listan.

Britt-Marie Lindström vann det åtråvärda Fabergé-ägget!

Traditionsrik runda

Att hitta rätt på Cross-Country Scramble under Stora Damdagen är inte alltid lätt...

Båstad Golfklubbs damer representerade klubben genom de årliga utbytesmatcherna. Vi har här möjligheten att få spela på några av de bästa banorna Sverige kan erbjuda som till exempel Rya, Torekov och Tylösand. Alla unika i sitt slag. Damernas seriespel som administreras av Skånes Golfförbund, krävde längre resor och banorna varierar från år till år. Vi hade turen att stå som värd för en av D50 omgångarna. Alltid uppskattat av spelarna att få besöka och spela på vår klubb. Under 2018 deltog Båstads damer i D50, D60 och Foursome Open. Glädjande kunde vi genomföra årets klubbmästerskap i ålders-katergorierna D50 och D60.

Att vi fick se W.A. Bolins som uppskattad sponsor igen var extra speciellt då vi alla trodde att förra året var sista gången. Samtliga tre tävlingar blev fulltecknade vilket var glädjande.

När lugnet hade lagt sig efter sommaren drog Bjärerundan igång. Ordningsföljden roterar och årets slutomgång hölls på Åkargården. I snitt spelade mellan 80–90 damer varje gång i en A-respektive B-klass. Klubbarna som är med och arrangerar är; Torekovs GK, Bjäre GK, Åkagårdens GK, Laholms GK och slutligen Båstad GK.

Avslutning

Glädje, gemenskap och inspiration!

Allt går inte som man har planerat. Avslutningen för säsongen var tänkt som en scramble med efterföljande förtäring hos Mat & Möten. Tyvärr var inte vädrets makter på vår sida denna eftermiddag. Regn och blåst fick oss att ställa in tävlingen.

Spelare och partners

Många birdies under Stora Damdagen och detta uppmärksammades med pris.

Vi vill än en gång tacka alla spelare för denna säsong och för allt positivt gensvar vi fått. Vi vill också återigen rikta ett stort tack till alla våra generösa sponsorer och samarbetspartners för ett gott och kreativt samarbete. Det är så mycket kul vi kan göra runt golfen.


11 Stig-Bertil Svensson, ordförande herrsektionen

Herrverksamheten 2018 Så har då ännu ett golfår passerat. Tänk vad fort det går. Upptaktsmötet i våras känns inte avlägset. En summering av herrsektionens verksamhet och de tävlingar som avhållits ser ut som följer.

H75

Seriespelet

Seriespelet är nog den del av golfen som för herrsektionens vidkommande känns viktigast. En tävling om skånskt mästerskap för lag, där i princip alla Skånes golfklubbar deltar. Känslan av att få representera sin klubb samt spelformen gör spelet till en alldeles speciell utmaning. I seriespelet detta år deltog totalt 391 lag och vi hade nio lag anmälda, varav tre i högsta divisionerna. Vi hade ett mästerskap att försvara från föregående år, H80, och målsättningen var att försöka hemföra ett mästerskap även i år. Utfallet blev något alldeles extra. Samtliga våra tre lag i högsta divisionerna H70, H75 och H80 hemförde sina serier och därmed skånskt mästerskap. Det var inte utan en viss stolthet som jag deltog i årets höstkonferens i Kävlinge och mottog utmärkelserna. H70 under lagledarskap av Tomas Tedvik gjorde en fenomenal avslutning och tog hem mästerskapet med 31 slags marginal. H75 under lagledarskap av Torbjörn Löhr stred in i det sista och mästerskapet vanns på totalt 2038 slag, två slag före Kristianstad och fyra slag före Vasatorp!!! H80 slutligen, med Jan Holmberg som lagledare, hade elva slags försprång inför avslutningen i Beddinge och lyckades hålla undan. De som utfört bragden är:

H70

Ulf Bexelius, Ulf Cederhage, Bo Rosendahl, Torgny Brenton, Torbjörn Löhr. (Kjell Palmqvist, Gerhard Svensson, Bo Bergström, Hans-Olof Harrison och Björn Månsson saknas på bilden.)

H80

Seniormästerskapet avverkades helgen 11-12 augusti med totalt 62 deltagare. Mästare blev i de olika herrklasserna: H50 H60 H70 H80

Fredrik Körner Peter Martinson Anders Grufman Ulf Andsberg

segrade Magnus Mivér och i B-klassen Staffan Björck. Ett stort tack till sponsorn som försåg deltagarna med priser i både Aoch B-klass såväl i de separata tävlingarna som i sammandraget.

Herrar 50+

Herrarnas 50+, som förr spelades i golfveckan med stort deltagande, fick i år något av en renässans. Tävlingen spelades i år torsdag-fredag den 28-29/6 med 57 deltagare. Årets vandringspris hemfördes i överlägsen stil av Kjell Palmqvist med Kjell-Åke Westesson som runner up.

Linder Cup

Ulf Andsberg, Ivar Lundkvist, Jan Holmberg, Stig-Bertil Svensson, Jimmy Nyström. (På bilden saknas Sven Hult, Björn Hörwing och Kjell-Åke Westesson. Från seriespelet bör även noteras att vårt första lag i H60 vann sin division 3 på exakt samma antal slag som tvåan Allerum, men med bättre resultat på de tre sista spelomgångarna, hemmabanan oräknad. Laget spelar alltså i division 2 nästa år. Jag vill tacka alla lagledare för ett förnämligt engagemang - Mikael Long, Hans Frohm, Paul Hansson, Tomas Tedvik, Gunnar Frost, Torbjörn Löhr, Hans-Olof Harrison, Jan Holmberg samt för Olles Gubbar Bobbi Westrell.

Franks Pokal

Tomas Tedvik, Anders Berg, Tommy Ström, Lennart Heijdenberg, Lars Dahlin, Anders Grufman. (Michael Boivie och Lars Källström saknas på bilden.)

Seniormästerskapet

Franks Pokal hemfördes i år av försvarande mästaren Hans Berglund som finalslog Per-Olof Ekholtz. I tävlingen deltog 18 spelare.

Lindquists Eclectic

Herrarnas torsdagstävlingar lockade ett stort deltagande och sponsrades även i år av Lindquists Herrekipering. I A-klassen

Linder Cup spelades i år i Torekov och för första gången på länge hemförde Torekovsklubben inteckningen i pokalen. Slutsiffrorna blev övertygande 8,5 – 1,5.

Årets herrgolfare

Om någon inom vår herrgolf skall utses till årets golfare måste det bli Kjell Palmqvist. Han gick bl.a. andra rundan av Herrar 50+ på 76 slag brutto. Han sänkte under en ”het” period av säsongen sitt handicap från 17,4 till 12,6. Vi lyfter på hatten för Kjell.

Kjell Palmqvist - årets herrgolfare! Herrsektionen i Båstad Golfklubb tackar för det gångna året. Vi som suttit i sektionen är: Lennart Spetz, Hans-Olof Harrison, Bo Rosendahl, Björn Hörwing och undertecknad. Även om det är en tid dit, så önskar jag alla en God Jul och ett Gott Nytt År och så ses vi åter på vår fina golfklubb när våren gör sitt intåg.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2018 Håkan Svensson, junioransvarig

Juniorverksamheten Vision

Vår målsättning är att Båstad Golfklubb ska vara en trygg och naturlig samlingsplats för våra unga golfspelare där de kan träffa kompisar, träna och spela så mycket de vill.

på först ronden. Flick KM ställdes in på grund av för få anmälda spelare.

Årets Flickjunior -Alexandra Seppänen

Träning

När banorna stänger så börjar inomhusträningen med teknikträning och funktionell styrketräning. Vi höll till hos våra grannar på Sönnertorp där vi kan träna i stort sett alla delar av spelet i deras Indoor Academy. Styrketräningen genomförs på Strandängskolan med efterföljande fotbollsmatch. Alltid mycket uppskattat. En förutsättning för att uppskatta detta spel är att ganska snabbt komma ut på banan och lära sig spela. Utmaningen är ju att det är ett svårt spel, och att det tar lite tid och tålamod att nå det första målet. Utöver regelbunden teknikträning genomför vi spelträning för samtliga juniorer på torsdagar. Några rutinerade ledare ställde upp som spelkamrater och inspiratörer till de unga golfspelarna.

Kurser

Våra sommarkurser är fortsatt mycket populära. Vi har under sommaren arrangerat 8 stycken Golfkul och 5 stycken Junior Golf Camp som tillsammans lockade 220 ungdomar.

Årets Pojkjunior - Jonathan Friman

Ludvig Eriksson - klubbmästare Vårt herrlag klarade sig kvar som sista lag i SM klubblag Division 1 efter imponerande spel av vårt unga lag på Rommelåsens GK. Klubbens lag består av nästan enbart juniorspelare förutom den evigt unge Peder Kruse som debuterade i Kalmar 1978 och som gjorde sitt 40:e seriespel. Övriga spelare i Båstads lag bestod av August Lindvall, Hjalmar Nyhlén, Jonathan Friman, Rasmus Seppänen, Ludvig Eriksson samt Kapten Thomas Fjällman. Våra juniorer spelade som vanligt starkt i Bjärejunioren och vann i år igen över föräldrar och ledare i den prestigeladdade Ryder Cup-matchen som spelas varje höst i början av oktober.

Rekrytering Uppvärmning med ett av golfkulsgängen.

Tävlingar

Årets klubbmästerskap för juniorer spelades samtidigt som herr KM. I Pojkklassen segrade Ludvig Eriksson på 141 (-2) före Jonathan Friman, som båda haft en mycket bra säsong. Ludvig vann också herr KM på 218 (+3) före August Lindvall (224) och Jonathan Friman (232). Klubben fick också ett tangerat banrekord på Gamla Banan då Ludvig noterade 8 birdies och endast en bogey för 65 slag

Vi fortsätter samarbetet med Strandängsskolan där barn och ungdomar som är intresserade av att prova på golf kan göra det. De kommer upp till klubben tillsammans med personal på olika aktivitetsdagar där de provar på att spela teknikbanan, slå på rangen och träna närspel. Vi fick även tillfälle att presentera spelet och klubbens verksamhet då vi genomförde ett projekt den 6 maj som vi namngav Familjens dag och vi deltog på Båstad GIF:s Motionens dag på nationaldagen 6 juni.

Årets Rookie - Matilda Svensson

Junioravslutning

En intensiv säsong avslutades den 14 oktober med sedvanlig korvgrillning, Putt KM och diverse prisutdelningar. Under den alltid lika trevliga avslutningen fick bland annat Matilda Svensson ta emot priset som Årets Rookie efter en rejäl handicapsänkning från hcp 54 till 33, stort träningsflit samt vinst i årets Mästarmöte. Årets Flickjunior blev Alexandra Seppänen efter en stark säsong med flitigt tävlande på Teen Tour och med juniorlaget. Hon tränar mycket med en klar målsättning och det resulterade i handicapsänkning från hcp 17 till 9. Årets pojkjunior blev Jonathan Friman som haft en stabil säsong. Han spelade en tongivande roll i SM-klubblag, kom tvåa i Teen Cup på Tranås GK och hade hela 8 stycken top 10 placeringar under året. En bättre tävlingsplanering och tydlig spelplan under tävling bidrog säkert till framgångarna. Årets klubbmästare i puttning blev William Owaldius och Alexandra Seppänen och i den yngre klassen segrade Ludvig Carlsson. Nu blickar vi framåt och hoppas på ett lika intensiv och roligt 2019.


13 Pelle Hagander, ordförande hickorysektionen

Hickorysektionen Hej alla hickory-vänner! Vi kan sammanfatta och se tillbaka på den mest spännande och händelserika hickorysäsong för Båstad GK någonsin. Det är så kul att hickory-intresset ökat och att många fått tillfälle att pröva på detta roliga, trevliga och traditionsrika golfspel. Till dags dato är vi ett ståtligt 40tal spelare och hickory-fantaster.

Hickorydagen

Säsongen öppnades i april med den väldigt lyckade Hickorydagen som anordnades av Leif Einarsson, Mr Hickory, med föreläsning, lunch och möjligheten för intresserade att pröva på hickory.

Måndagsspel

Nytt för i år var att vi hade fasta golftider bokade avsedda för hickory seneftermiddagar på måndagar. Gamla som nya hickoryentusiaster kunde dra nytta av regelbundet spel, och det gick alltid att ordna klubbor för den som ville prova på. Tänk vad härligt att mötas upp över en god kall öl, lite mingel och sedan gå ut på Gamla Banan med egna Hickory scorekort och mycket gemenskap.

Värd för SHM

Kronan på verket var äran att få stå som värd för Svenska Hickorymästerskapet (SHM) 2018 på Båstad Golfklubb. Ett vällyckat arrangemang med 153 unika deltagare, även från England, Tyskland, Finland och Danmark. På lördagskvällen avhölls en mästerskapsmiddag med ett muntert umgänge till bords, där fanns också representation från Båstad Kommuns styrelse samt ordförande i Svenska Hickory Förbundet, trevliga tal och mycket god mat. I resultatlistan återfanns fyra stycken Båstadspelare bland de 15 bästa. Walter Bauge kom på sjunde plats och på damsidan slutade Sofie Karsberg på bronsplats. I Hickorykannan, på söndagen, kom Krister Trulsson på andra plats.

Ludvig Nobels Trophy

Som varje år, spelades Ludvig Nobels Trophy. Denna gången med nytt rekorddeltagande på 38, varav 15 var våra egna medlemmar. Jan Johansson kom på 2:a plats.

Härlig måndagskväll i maj.

Utbyten

Vi har också lyckats skapa utbyte med grannklubbarna Torekov och Bjäre, just för att främja och ha kul med hickory spel.

Artikel i Bjäreliv inför SHM.

Foursomeliga

Segrarna i Ludvig Nobels Trophy.

Hickory-KM

För första gången ordnades det ett klubbmästerskap, som spelades i november, där ett tappert gäng, 10 stycken, samlades för spänning ända till sista hål. Tävlingen spelades från samma tee som herrarna nyttjade under Svenska Hickorymästerskapet. Båstads första klubbmästare i Hickory blev Peter Martinson.

I år ordnades även en Foursomeliga mellan Viken, Lund, Torekov, Båstad och Flommen. Detta visade sig väldigt lyckat på många sätt och vis. Här spelades det med två stycken foursomepar från varje klubb, en gång på våren och en gång på hösten. Båstad kom på första plats.

Stämningsfullt med säckpipsblåsning.

Southern Hickory Tour

SHT (Southern Hickory Tour), där Ludvig Nobels Trophy ingår, spelades på 11 Skåneklubbar - Båstad, Torekov, Helsingborg, Falsterbo, Rya, Lund, Landskrona, Kristianstad, Österlen, Ljunghusen och Flommen. Målet är att främja golfens ursprungliga värderingar, locka till tävlande under opretentiösa former och öka det sociala umgänget med likasinnande. (hickorygoffers.se)

Många åskådare runt 18:e green.

Till sist ett stort tack för den gångna säsongen 2018, till alla inblandade goda och hjälpsamma själar inom Båstad Golfklubb (speciellt reception och banskötare) samt sponsorer och inte minst Tomas Tedvik, vår eldsjäl inom hickory. Glada deltagare i Hickory-KM.

Välfyllt prisbord.


Året som gått på Båstad Golfklubb 2018 Ulrika Andersson & Andreas Jönsson, krögare

Mat & Möten Vilket fantastiskt 2018 vi snart lämnar bakom oss! Vår sjunde säsong tillsammans med er summerar vi med ledord som glädje, värme, entusiasm, ljumna kvällar, heta dagar, sköna morgnar…ja listan kan göras lång.

Bra vårstart

Det var en vår som var riktigt bra, aldrig har vi och våra medarbetare arbetat så många timmar redan i maj och sen övergick det i en sommar som (tack och lov), aldrig tog slut och när hösten väl kom så fortsatte det med mycket golfspel och gäster i restaurangen.

Under året har vi mött en öppning med massor av snö, en påsk som ”frös inne”, men sen kom våren, sommaren och alla gäster.

Bokningar och evenemang

Vi har under året haft massor av roliga arrangemang. Privata fester och catering, grillat på Båstad Horse Show, lagat all mat till barnen på Care of Sport läger på Apelryd, haft flertalet välbesökta BBQ kvällar här på klubben och vår tapasbuffe, ”Aptitreteria” à la Mat & Möten som ju blev en succé! Vi har under året serverat 30 000 ”Dagens lunch” och utöver det alla som äter A la carte och fikar. 550 Ägg & Bacon, 900 fish n chips, 1000 hamburgare och tusentals kanelbullar har bakats bara för att nämna lite av det vi pysslat med.

Planering

Säsongen 2018 är nu över och vi är redan i full gång med planering av nästa säsong. Andreas, Ulrika och alla våra medarbetare tackar för detta år och önskar er allt gott så ses vi till en ny fin säsong när vi öppnar igen i slutet på mars. Till dess hittar ni oss i vår restaurang i Båstad Företagsby. Välkomna dit!

the18club The18club fortsatte under 2018 med träning och gemenskap. 89 golfspelare lockades att bli medlemmar i klubben vars mål är att sänka sin handicap med 18% från 1/1 till 30/9. I avgiften ingick minst 150 träningstillfällen med Pro, ett rangekort laddat med 20 markeringar, 20% rabatt på privatlektioner samt anmälningsavgift till finalspelet. Många av deltagarna i the18club har under året blivit mer aktiva inom golfen med både träning och spel samtidigt som de träffat nya golfkompisar på de olika gruppträningarna. Deltagarna har kunnat analysera vart de lagt sina slag och fått en klar bild på hur de kan sänka sitt handicap. Gruppträningarna har varit uppdelade i olika segment; Putt, Chip, Pitch, Bunker, Sving. Varje träningstillfälle har varit öppet för max 8 deltagare och det har funnits tider att boka genom ett unikt bokningssystem både förmiddag och eftermiddag. Finalen i the18club spelades på Gamla Banan den 13 oktober. De 5 bästa gick

vidare till Riksfinal i the18club (totalt 4 klubbar var anslutna 2018). Segrade i klubbfinalen gjorde Ola Petersson, tvåa kom Åsa Englund och på tredje plats kom Staffan Bauge. Riksfinalen spelades även den på Gamla Banan den 20 oktober där 18 spelare deltog. Hemmaspelaren Staffan Bauge segrade med 75 slag. Av samtliga deltagare i the18club under 2018 var det 50 personer som uppvisade sänkning och 6 stycken av dessa lyckades att sänka sig 18% eller mer.

Top 5 i klubbfinalen.

Konceptet fortsätter även nästa år, och anmälningen är redan öppen! Top 3 i riksfinalen.


15 Per Hanson, Head Pro

Per Pro tänker tillbaka Kära medlemmar, nu lägger vi ännu en golfsäsong bakom oss och kommer att minnas den fantastiska sommaren som torr och fin med långa drivar.

Puttning avgörande

Puttningen blev för många helt avgörande för rundans resultat. En del av er har haft möjlighet att träna extra med hjälp av Trackman puttning. Båstad har som första och enda klubb i Sverige kunnat erbjuda denna träningsmöjlighet under året. Hemligheten är att hitta rätt tempo och då ska man inte krama klubban för hårt och det gäller att bollen rullar så fort som möjligt och inte kasar eller hoppar. Trackman klubbfitting hjälper till att välja den putter som ger den rakaste träffen i tillslaget och dessutom en mängd andra data som förhöjer puttningen.

Till er som missat att testa säger jag bara prova på, det är roligt och lärorikt!

PGA Championship

2018 var året då Tiger Woods kom tillbaka på Bellerive Golf club, St. Louis, Missouri - PGA Championship, årets sista Majortävling. Jag var där men det var outhärdligt varmt. Inte undra på att Stenson och Norén inte klarade cutten, det var alldeles för varmt för oss skandinaver!

Golfmässan

Det första som händer inpå det nya året är golfmässan i Orlando där alla nyheter visas, där sker också utbildning med US PGA - ett måste om man vill vara i framkant. Vad gäller järnklubbor så förväntas det inte hända så mycket utan fokus är på drivers. Frågar man någon om vad de vill

Årets golfbilar med regnskydd, bolltvätt, kylväska och lampor för kvällsgolf. förbättra i sitt spel svarar 99% att de vill slå längre och det vill jag också. Man blir aldrig nöjd och så ska det vara. Tyvärr är kronan svag gentemot dollarn och därför är också klubborna dyra men konstigt nog har bollpriserna stått stilla, alltid något att glädjas åt. Tack alla medlemmar för ännu en härlig säsong på vår fina klubb! Vi ses våren 2019! Per Pro med sina vänner i shopen!

Trackman Puttning.

Familjens Dag - 6 maj 2018 Den 6 maj 2018 arrangerade Båstad Golfklubb Familjens Dag - en dag fylld av aktiviteter för både stora och små! Målet med dagen var att öppna upp klubben för alla nyfikna och visa upp anläggningen för både golfare och ickegolfare. Ett femtiotal besökte oss denna soliga dag. Det som mötte besökarna var bland annat hoppborg, maskinvisning, godisregn, prova på hickory, bågskytte och mycket annat. Vår ambition är att Familjens Dag ska bli ett återkommande event där våra medlemmar får chansen att ta med vänner för att visa upp vår fina klubb!


Året som gått på Båstad Golfklubb 2018 Övrigt

Tack till våra partners & sponsorer Bjäre Kraft Bjärefågel i Torekow Boarps Blomsterhandel Båstad Gruppen Båstad Tvål Care of Sport Båstad Charlotte Hedberg Damsektionen Design House Stockholm Djursholm Investment Group Dr Nyhlén Eldoluft, Richard Rackham Eric Miranda

Familjen Hagander Friends of Executive Hamptons Company Handelsbanken Hotel Skansen Hovjuvelerare W.A. Bolin ICA Nära Torekov Kötthallen Le Beau Visage Lindab Lindquists Herrekipering Lindvalls Chark Mat & Möten

Malens Krog Office Management Per Pro Printship Quinte Stigbertils Mäklare i Båstad Tant Grön – butiken på gården Titleist Topflight Vita Snäckan i Båstad Winefinder

Personalintervju - Harri Sutinen Harri Sutinen har jobbat på Båstad Golfklubb sedan 2016. I årets personalintervju berättar han om arbetet som maskinansvarig.

har ett 70-tal olika maskiner i verkstaden så det är mycket att göra. Det är viktigt att serviceintervallen hålls och se till att rätt material används till rätt maskin.

Berätta lite om dig själv. Jag är 54 år och bor i Skottorp tillsammans med min fru. Mina barn är utflugna och är på gång med egna familjer. När jag var ung bodde jag i Hasslöv men köpte hus i Skottorp 1986.

Det gäller att planera löpande långt framåt hela tiden. Ibland hjälper jag till på banan men i år har den mesta tiden lagts inomhus. Även om min plan är tydlig blir det inte alltid som planerat, det händer oförutsedda saker med maskinerna som måste åtgärdas, och det fort för att inte påverka banskötseln.

Vad har du för utbildning? Jag har en fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå. Jag är uppvuxen i en bilverkstad, därav mitt intresse. Mycket har jag fått lära mig på egen hand. Därutöver har jag löpande utbildat mig efter behov inom diverse områden. Vad innebär det att vara tekniker på Båstad Golfklubb? Som tekniker måste man vara nyfiken och ta tag i saker. Min ambition är att se till att förekomma problem med maskinerna genom löpande underhåll och service, hellre än att behöva lösa det i efterhand. Vi

Vad är det bästa med att jobba på BGK? Jag gillar friheten och det egna ansvaret, att kunna planera mitt arbete själv – även om det ibland inte blir som man tänkt! Omgivningen och miljön på Båstad Golfklubb är fantastisk, jag har alltid tyckt om öppna landskap. Jag har jobbat på många arbetsplatser genom åren men något som är slående på golfklubben är arbetskamraterna, den fina sammanhållning vi har – vi arbetar mot samma mål och vi gör det med glädje och gemenskap.

Spelar du golf? När jag började jobba här för 3 år sedan var jag ny inom golfen. Jag kände mig manad att prova på men jag har aldrig blivit riktigt kompis med den lilla pricken! Mitt intresse ligger i fordonsmekanik – något jag är lyckligt lottad att få syssla med både på arbetstid och fritid.

Året som gått 2018  
Året som gått 2018  
Advertisement