Issuu on Google+

Ba s s em Abdel s ha hi d BS c/MAr c h-P a r tI I Ar c h i t e c t PORTF OL I O


c on t e nt s/ t h e s i spr oj e c t5 / / ba c h e l orpr oj e c t3/ / pr oj e c t4/ / v e r t i c a l s t u di o/ / wor ke x pe r i e n c e1/ / wor ke x pe r i e n c e2/ / e x h i bi t i on/ / pos t e rde s i g n/ / y e a r book/ /


Ca i r o:Wh os eCi t y ? TheTown Ha l la saCi v i cTa c t i cEmpower i ng Loc a l Ac t i v i s m S i n g u l a r , mon ol i t h i ca n dh i e r a r c h i c a l , i sh owt h eE g y pt i a ng ov e r n me n tpor t r a y si t s e l f . Abi di n gb yi t sn a t i on a l c on s t i t u t i on , t h ec on s ol i da t e dS t a t ei sat h r e a tt ol oc a l g ov e r n a n c ea n dl oc a l i n de pe n de n c e. Th eu pr i s i n gofJ a n u a r y2 5t h , 2 0 1 1 , h a spu tCa i r oi na s t a t eoff l u x , wh e r et h eu r ba ni si nc on s t a n tt r a n s f or ma t i on .Commu n i t y l e de f f or t sa nbot t omu pi n i t i a t i v e sa r er e s pon s i b l ef ort h emos tdy n a mi cc h a n g e si n t h ec i t yt oda y , pu r s u i n gamor ede moc r a t i ca c c e s st o t h eu r ba na n de n f or c i n gan e wc i t i z e n s h i p . F ol l owi n gt h os ev i br a n tl oc a lf or c e s , t h i st h e s i ss e e k s t oe n v i s i ont h emode r nwe s t e r nmode loft h e‘ T own Ha l l ’ ,wh i c hh a sf a i l e dt of i n a n c ei t su t opi a nt a s kof pr ov i di n gs oc i a lwe l f a r e, t obeope r a t i n gi n s t e a da sa bot t omu pi n s t i t u t i on , a ne n a b l e rt oa u t on omou si n t i t i e st h a tma k et h ec i t yamor ej u s ta n df a i rpl a c et o l i v e. L a y i n gs t e a l t h i l ywi t h i nt h eh i s t or i cqu a r t e rofOl d Ca i r o,t r i g g e r e db yt h epa t t e r n sofa da pt a t i ona n d r e u s eof a r c h i t e c t u r a l r u i n sb yt h equ a r t e r ’ sr e s i de n t s , t h epr oj e c tpu t sf or wa r da na r c h i t e c t u r a l i n v e s t i g a t i on i nt h ede s i g nof s pa c e sf r e e df r omf u n c t i on a l c on s t r a t i n s ; s pa c e sofc omf or t , i n t e n de df orh u ma n sa n dn ot ma c h i n e s-an ot i ont h a ts e e mst obel os ti nt oda y ’ s mode r na r c h i t e c t u r e.

Con c e p tDr a wi n g Abs t r a c tdr a wi n gs h owi n gl i f ea n dv i t a l i t yi na n on mode r n i s e d n e i g h bou r h ood


Emb o d i e me n to fL a n d ma r k s


Ci v i cT a c t i c Ani l l u s t r a t e ds c e n a r i ooft h en e w c i v i cpi e c e swi t h i nt h ee x i s t i n gf r a br i c . Kn i t t e d i n t h e h e a r of t h e n e i g h bou r h ood c u l t u r e,t h eu r ba n s t r a t e g yi sr e a da sat a c t i c a lma pf or l oc a l a c t i v i s m


Col l a g e-I nde a l i n gwi t hl a c kofi n s t i t u t i on a l s u ppor ta n dg ov e r n me n tpr ov i s i on , c ommu n i t i e sh a v et a k e nc h a r g eoft h e i rownl i v e l y h ood, a l t e r i n ga n ds h a pi n g t h eu r ba ne n v i r on me n t s , i nwh i c ht h e yl i v e, t h r ou g h t h e i rownme a n sofmode r n i s a i on


Ma r g i nof T ol e r a nc e-I n f r a s t r u c t u r ea n db u i l di n gs e r v i c e sa r es t r i ppe da wa yf r om t h ec e n t r a l s pa c e, f r e e i n gi tf r om a n yf u n c t i on a l c on s t r a i n t . I n s t e a d, t h e ya r ea c c omoda t e d i na ni n t e r me di a t ebor de r , a l on gt h ee dg eoft h er oom.


Obs e r v a t i on-Ac ol l e c t i onofs pa t i a l ma n i f e s t a t i on sl e db yc ommu n i t yme mbe r s


Ae r i a l Vi e w-Ne wi n t r ov e r t e dc i v i cpi e c e s , t u c k e da wa yi nt h eu r ba nf a br i c


S t u de nThe r a pe ut i cRe t r e a t Ca r di f f , Wa l e s Th eS t u de n t Th e r a pe u t i cRe t r e a tde s i g npr opos a l i sba s e donCe r i t hWy nE v a n swor k .Hi sma j or s ol oe x h i bi t i onpr e s e n t e dav a r i e dbodyofwor k br ou g h tt og e t h e r‘ i n c on c e r t ’ , de s c r i be d a s “ r e s pon di n gt ot h es pa c e swh i c he x a mi n et h e t r a n s f or ma t i v e‘ S i t e / S i g h t / Ci t e ’ e f f e c t st h a tl i g h t , s ou n da n ddu r a t i onc a nh a v eonbot hs pa c e sa n d t h e i roc c u pa n t s . ” S u c hc on c e pti st h edr i v e rf ort h ede s i g npr og r a m, t h edi v i s i onoft h ei n t e r n a ls pa c e s , t h ede s i g nof t h ema i n ss pa c e sa n dt h e i rf u n c t i on . Th ede s i g n wi l ls e e kt oh a v e ac ombi n a t i on ofs e n s or y f e a t u r e st opr ov i des t u de n t swi t hat h e r a pe u t i c e x pe r i e n c et h a twou l dh e l pt h e m wi t ht h e i r s e l f r e f l e c t i on , pr a y e r sa n di n n e rpe a c es e e k i n g .

Conc e ptDr a wi n g AT owe r , aL a n dma r k , a nAbs t r a c t i onofaS pi r eoraMi n a r e t , t h a t v i s i t or sc a ni de n t i f ya n dbe l on gt o. ACor et h a tc ombi n e st wos pa c e s t og e t h e r ,t h e pe r f oma n c es pa c e a n dt h er e f l e c t i ons pa c et h a tf e e d on ea n ot h e r . Th eg e ome t r ybe c ome samu s i ci n s t r u me n tt h a t c h a n n e l ss ou n dst h r ou g hi t


S e c t i on-Th epr a y e r swa l l l e a dst h ev i s i t or sa n dl i g h t su pt h ewa yt o t h ema i nr e f l e c t i ons pa c e


Ma i ns p a c e-Th emu s i cf r om t h epe r f or ma n c es pa c ee c h oe sdownt ot h es u n k e n r e f l e c t i ons pa c ebe n e a t hi t , pr ov i di n gat h e r a pe u t i ce f f e c tt ot h ev i s i t or


F i r s ta pp r oa c h-Upona r r i v a l , t h epr a y e r swa l l r e v e a l si t s e l ft h r ou g ht h ee x i s t i n g a r c h e sons i t ea n di n v i t e st h ev i s i t or st oe n g a g ewi t hi t


De t a i l Dr a wi n g De t a i ldr a wi n gs h owi n gt h emu s i c a l c or ewh i c hc a pt u r e st h es ou n dsof i n s t r u me n t sa n d c h a n n e l st h e m downt ot h eme di t a t i ons pa c e


T e r r yF a r r e l l a ndPa r t e ne r sL t d L on don , UK F u l l t i mej oba sapa r t1, i n v ol v e di nav a r i e t yof wor kr a n g i n gf r om bi gs c a l epr oj e c t ss u c ha s ma s t e r pl a n n i n gt os ma l l e ron e ss u c ha sde t a i l e d s t u di e s ofs pa c e s ,c on s t r u c t i on de t a i l sa n d f a c a de s .

L ob b ymoodboa r d


L ob b yS t u dy-De s i g nofa nof f i c ebu i l di n gl ob b ye n t r a n c e. S e t t i n g , f u n i t u r e, a n dma t e r i a l s


F ur ni t u r e-De s i g nofr e c e pt i onde s k . Th eg e ome t r yoft h ede s k a c c omoda t e sas u i t a b l el e gr oom f orwh e e l c h a i ru s e r s


De g r e eS h owExh i b i t i on L on don , UK Col l a bor a t i onwi t ht h ede s i g nofa ne x h i bi t i ons pa c e f ort h eWe l s hS c h ool of Ar c h i t e c t u r es t u de n t s ’ s h ow.

s e r i e sofph ot os


l e g e n ds&de s c r i pt i on s


s i g n a g e s&pos t a g e s


i de n t i t y&l og o


We l s hS c hool of Ar c h i t e c t ur e Ca r di f f , Wa l e s De s i g nofan u mbe rofwa l l pos t e r sf ors c h ool ’ spr opa g a n da

s e r i e sofpos t e r s


WS AY e a rBook Ca r di f f , UK De s i g na n dl a y ou toft h eWe l s hS c h ool of Ar c h i t e c t u r ea n n u a l Y e a rBook

s e r i e sofph ot osBassem Abdelshahid PORTFOLIO