Page 1

S TAG E V E R S L AG COMMUNICATIE & MULTIMEDIA DESIGN AUG’15 / JAN’16

01/2016 BAS RUTJES 487336


In dit rapport wordt een derdejaars stage beschreven bij Icon Strategy & Branding. Dit rapport is bedoeld voor de leraren van de opleiding Communicatie & Multimedia Design, mijn stagbegeleider en voor toekomstige stagestudenten. Het rapport is bedoeld als stageverslag waarin naast de stage opdrachten ook de activiteiten op het stageadres behandeld worden. Mijn dank gaat uit naar mijn stagebegeleiders bij Icon Strategy & Branding; Niels Verheij en Gino Cova, voor de begeleiding en het laten kennismaken met het bedrijfsleven. Tevens wil ik Nynke Verhoeven bedanken voor het begeleiden en ondersteunen tijdens de gehele periode. Veel plezier met het lezen van mijn verslag.

1


I N h o u d s Ø p g av e 1 2 3 5 7 22 25 27 29

2

VOORWOORD INHOUDSOPGAVE INLEIDING BEDRIJFSBESCHRIJVING PROJECTEN EN PRODUCTEN OVEREENKOMSTEN EN VERSCHILLEN DYNAMIEK VAN DE ORGANISATIE ZELFREFLECTIE LITERATUURLIJST


In dit stageverslag wordt beschreven hoe ik mijn stageperiode heb afgerond. Deze stageperiode vond plaats van augustus ’15 tot en met januari ’16. In deze periode heb ik stagegelopen bij het bedrijf Icon Strategy & Branding te Willemstad, Curaçao. Icon Strategy & Branding is een snelgroeiend, pittig, full service reclamebureau dat probeert de boodschap/wens van de klant op een memorabele wijze te realiseren. De aard van deze stage is het derde leerjaar Communicatie & Multimedia Design aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen te Arnhem. Ter aanvulling van dit leerjaar diende ik een stage te lopen van 20 weken. In deze stageperiode was het de bedoeling dat ik de kennis die ik op school heb opgedaan verbreed werd. Via de Hogeschool van Arnhem Nijmegen deed zich de kans voor om in het buitenland stage te lopen bij Icon Strategy & Branding te Willemstad, Curaçao. Icon Strategy & Branding bood

mij de kans om als waardig medewerker van het bedrijf genoeg ervaring op te doen en te ervaren hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Het onderdeel zijn van een bedrijf en hierdoor genoeg ervaring op te doen heeft de grootste rol gespeeld in de keuze voor Icon Strategy & Branding. Dit stageverslag geeft een indruk van hoe de stageperiode is verlopen en aan welke opdrachten er gewerkt is. Hierin zullen de hoofdlijnen van ervaringen en opdrachten terug te vinden zijn. Het is opgebouwd in verschillende hoofdstukken die elk een inzicht geven in de stageperiode. Onderwerpen die binnen deze hoofstukken aan bod komen zullen zijn: De projecten waar tijdens deze stage aan gewerkt is en de opgeleverde deelproducten per project plus de competenties die daartoe behoren.

3


HET BEDRIJF ICON STRATEGY & BRANDING

ICON Strategy & Branding is een snelgroeiend, pittig, full service reclamebureau op Curaçao. ICON Strategy & Branding verzorgd alle materialen ook de persconferenties en publicity events. Ze organiseren evenementen als bijvoorbeeld de Ernst en Young Beajolais Party, maar ook concerten. Er is een in-house productiebedrijf dat tv-commercials produceert (denk aan de commercials van ASKA, Citylights, maar ook bijvoorbeeld de nieuwe vormgeving van Telecuracao) en daarnaast ook Island TV, een tourist channel dat in veel hotels wordt uitgezonden.

Het bedrijf bestaat uit Gino Cova en Niels Verheij (tevens mijn stagebegeleider) als eigenaren en oprichters van het bedrijf. Voorheen had ICON Strategy & Branding +/- 15 werknemers in dienst. Dit is echter veranderd en ze zijn een moderne weg ingeslagen. Tegenwoordig maakt ICON Strategy & Branding gebruik van freelancers. Er zijn vaste freelancers, dit zijn Ron van Bemmel (Buro23, Nederland) en Vernon Sprock (Australië) en roulerende freelancers. Daarnaast heeft ICON Strategy & Branding Millicent Janka in dienst als administratief medewerkster.

ICON Strategy & Branding probeert een merkwaarde te creëren door een bepaalde boodschap te “zenden”. Deze boodschap luidt “Make a fr!@k*!n’ (freaking) statement”. Met andere woorden; creëer een bepaalde impressie/indruk. 5


10°07’N 17°77’W


Stagebedrijf Naam Icon Factory NV Adres Caracasbaaiweg 186 Willemstad, Curaรงao Telefoon +5999 5269523ยง E-mail info@iconjuice.com Website www.iconjuice.com Stagebegeleider Naam Dhr. Niels Verheij Functie Commercial Director Telefoon +5999 5269523 E-mail niels@iconjuice.com ORGANOGRAM

||| |||


PROJECTEN& PRODUCTEN BEGIN STAGE

VAN

DE

Zoals altijd aan het begin van een stage moet er kennis worden opgedaan van het bedrijf, de werkwijze, de collega’s en wat er van jou wordt verwacht tijdens de stageperiode. De week voordat de stage zou beginnen was ik al naar het eiland gevlogen en in deze week bezocht ik het bedrijf om in persoon kennis te maken. Tijdens deze korte kennismaking werd er besproken hoe laat ik zou beginnen op de eerste stagedag en wat ik allemaal mee moest nemen.

7

De eerste stagedag begon met een kennismaking van Gino Cova en een korte uitleg met wat er van mij verwacht werd. Daarop volgde een introductie van de systemen die het bedrijf gebruikt voor hun projecten (denk hierbij aan interne communicatie, planningen en opdrachtomschrijvingen). Verder ben die week, buiten alle kleine opdrachten om, vooral bezig geweest met het bekijken en onderzoeken van de opdrachten die in het verleden gemaakt waren door het bedrijf. Dit om een zo goed mogelijk beeld voor mijzelf te krijgen met welke opdrachten/projecten ik me graag bezig zou willen houden.


DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN Er zijn natuurlijk een aantal dagelijkse routine werkzaamheden. Zo begon elke dag met het controleren van mijn mail. Hierin stonden vaak de wat kleinere opdrachten die vooral bestonden uit wijzigingen aanbrengen. Denk hierbij aan een wijziging in de tekst voor een advertentie, een formaat van een flyer wijzigen of een adreswijziging toepassen. Nadat deze mails verwerkt en afgerond waren keek ik binnen de Projectbubble (het projectmanagement systeem dat gebruikt wordt) van het bedrijf of er nog grotere opdrachten voor die dag gepland stonden.

8


EL TRIBUTO El Tributo was de eerste grotere opdracht die ik voor het bedrijf heb uitgevoerd. El Tributo is de grootste uitvaartonderneming van Curaçao. Ze proberen het besef te creëren dat de dood een onderdeel is van het leven. Dit doen ze op een moderne, zorgzame manier waarbij ze de klant in het hart van alles wat ze denken en doen plaatsen. De opdracht was het ontwerpen en uitwerken van een logo, websitebanner en de vormgeving van een presentatie voor de nieuwe bewustwordingscampagne genaamd Talk of a Lifetime . Talk of a Lifetime stimuleert mensen om vaker met je geliefde een gesprek aan te gaan over het leven. Ze vinden dat er meer gespreken kunnen plaatsvinden tussen bijvoorbeeld; vader en zoon, broer en zus, moeder en zoon etc. Door dit gesprek is het de bedoeling dat je dichter bij de mensen komt te staan waar je het meest om geeft, zodat je op je sterfbed geen spijt hebt van de gesprekken/kansen die niet benut zijn. De opdracht was in eerste instantie gegeven aan Vernon een van de freelancers waar Icon Strategy & Branding mee werkt. Dit ontwerp werd echter als niet geschikt beoordeeld waarna mij de kans werd geboden om een aantal ontwerpen te creëren. Het fijne en leuke aan deze opdracht was dat er volledige vrijheid was om tot een ontwerp te komen. Zo begon ik met een klein onderzoek te doen naar het bedrijf El Tributo. Wat is de huisstijl, wat is hun visie en wat zijn hun kernwaarden. Daarna begon ik met inlezen van de PowerPointpresentatie waarin beschreven stond wat Talk of a Lifetime precies inhield. Hierop aansluitend begon ik met het ontwerpen van verschillende ontwerpen waarvan ik dacht dat het goed zou passen bij het idee achter Talk of a Lifetime. Na deze ontwerpen gepresenteerd te hebben aan Niels Verheij en Gino Cova (de eindverantwoordelijke), en te horen kreeg dat ze het goede

ontwerpen vonden, maakte zij een selectie van 4 ontwerpen die hun het meest aanspraken. Met deze selectie ging Niels Verheij richting El Tributo om het voor te leggen en hun de uiteindelijke keuze te laten maken. Na het uitwerken van het logo ging er een poosje overheen voordat de aansluitende opdracht binnenkwam, het ontwerpen van de websitebanner, Facebookbanner en profielfoto. Hier zaten echter al wat meer eisen aan van El Tributo waardoor de vrijheid iets meer beperkt was dan bij het logo. Een aantal weken later kreeg ik een nieuwe opdracht van Niels voor El Tributo. De opdracht had een aantal raakvlakken met CICA en bestond uit het realiseren van een flashbanner. Er was al een bestaande flashbanner die toe was aan verandering. El Tributo wilde afbeeldingen weergeven waarin hun service zichtbaar was. Het was echter een vrij lastig formaat (28x90mm) waarin deze afbeeldingen weergeven moesten worden. En dus begon ik met een aantal schetsen te maken waardoor ik voor mezelf een beeld creëerde van wat nu het beste zou werken. Toen ik uiteindelijk met een ontwerp kwam liet ik het zien aan Niels. Hij gaf aan dat hij het anders voor ogen had. Ik had namelijk één afbeelding per slide gemaakt waardoor ze niet volledig op de banner kwamen. Het idee van Niels was om er twee/drie naast elkaar te zetten waardoor ze volledig op de banner paste. Nadat ik deze feedback toegepast had werd de flashbanner opgestuurd naar El Tributo voor goedkeuring. Voor de rest heb ik veel banners, posters en krantenadvertenties gemaakt voor El Tributo. Van het beletteren van een muur tot het ontwerpen van een programmaboekje voor hun Remembrance Concert dat jaarlijks wordt gegeven. 10


QUICKKESH Nadat het logo van Talk of a Lifetime was afgerond kreeg ik de opdracht om een advertentie voor QuickKesh te ontwerpen. Gino kwam naar mij toe om de opdracht te briefen en gaf aan dat hij een nieuw ontwerp wou dat niks met de huidige advertenties te maken had. Hij dacht dat het goed was als ik hiermee aan de slag ging omdat ik de oude ontwerpen niet kende. In de briefing werd aangegeven dat er een aantal teksten in het ontwerp moesten voorkomen met het logo en de daarbij passende kleuren. Nadat ik het logo had bekeken ging ik aan de slag met het ontwerpen van 3 advertenties . Toen ik hiermee klaar was ging ik naar Gino om de ontwerpen te presenteren en te vragen om feedback. Na mijn “succes” van Talk of a Lifetime was ik hier ook redelijk zeker van mijn zaak. Dit pakte echter anders uit dan verwacht. Gino vertelde mij dat de ontwerpen te netjes en modern waren voor de uitstraling die het bedrijf wou creëren en dus niet goed waren. Balen dus. Hij liet mij de huidige advertenties zien, waar een van mijn ontwerpen verdacht veel op leek en gaf met voorbeelden aan van andere advertenties wat hij eigenlijk in gedachten had. Gino vertelde mij over de stijl die door deze bedrijven wordt gehanteerd en de gedachtegang daarachter. QuickKesh is een ordinair bedrijf dat simpelweg geld uitleent en daarna een torenhoge rente erover heen gooit. Ze willen een zo laagdrempelig mogelijke uitstraling creëren met hun advertenties. Gino vertelde en ik quote “Betty die de hele dag op haar slippers en krulspelden in de haren loopt wil daar gewoon naar binnen kunnen lopen en geld lenen, ze moet niet het idee krijgen dat het voor een bepaald type persoon is door een moderne advertentie. Dit moet je meenemen in het ontwerp.” Hier had ik dus totaal niet over nagedacht. Ik had een ontwerp gemaakt dat ikzelf mooi vond zonder na te denken over de manier waarop QuickKesh zich wou profileren. Waar het bij Talk of a Lifetime dus zo goed was gegaan werd ik 11

hier meteen met mijn neus op de feiten gedrukt. Ik besloot meteen een nieuw ontwerp te creëren met in mijn achterhoofd de informatie waarvan Gino mij had voorzien. Dit ontwerp kwam al meer in de richting, ook al vond ik het spuuglelijk. En na een aantal aanpassingen werd de advertentie voor goedkeuring naar QuickKesh gestuurd. Niels had echter de eerste 3 ontwerpen later bekeken en was van mening dat een van de ontwerpen hem wel aansprak. Hij gaf aan dat dat ontwerp ook meegestuurd moest worden en er afgewacht moest worden op de reactie van QuickKesh. QuickKesh gaf aan dat ze beide ontwerpen goed vonden en dat ze klaar gemaakt moesten worden om in de krant geplaatst te worden. Vervolgens maakte ik een maandplanning voor de drukkerij zodat duidelijk was op welke dag een bepaalde advertentie geplaatst werd.


CHILL Chill is een Arubaans biermerk. Het bier wordt gebrouwen in Brouwerij Nacional Balashi te Oranjestad, Aruba. Chill is nieuw op de biermarkt en wou ter promotie bij een maaltijd gratis Chill bier meegeven. Er bestond al een poster met daarop een fles voor dezelfde reclamedoeleinde. Alleen nu was het feit dat ze i.p.v. flesjes bier, blikjes wilden promoten. De briefing was dus het blikje i.p.v. de fles op de advertentie te plaatsen. Hierbij werd dus van mij verwacht dat ik het blikje op een dusdanig professionele manier zou fotograferen en zou bewerken zodat die er ijskoud uitzag, wat op Curaçao zeer belangrijk is doordat het zo warm is. IJskoud bier. Zogezegd begon ik met het fotograferen van het blikje, hierbij keek ik naar de lichtinval waarmee het flesje was gefotografeerd om een dezelfde stijl te creëren. Na een aantal verschillende locaties en invalshoeken had ik naar mijn mening de juiste foto. Hierop volgde het vrijmaken en bewerken van de foto. Doordat Photoshop niet mijn sterkste punt is ging op het internet zoeken naar een bij passende tutorial. Na het vinden en volgen van de stappen die mij werden uitgelegd in een YouTube video had ik het maken van een druppel onder de knie. Ik begon met het plaatsen van verschillende

druppels op het blikje en het begon er tot mijn verbazing zelfs echt uit te zien. Na het vergelijken met ijskoude blikjes van andere biermerken was ik tevreden en liet ik het aan Niels en Gino zien. Ze vonden het er goed uitzien en stuurde het naar Chill voor feedback. Buiten dit ontwerp heb ik nog een aantal posters van Chill bewerkt. Een opdracht die rond het einde van de stageperiode voorbijkwam, was het maken van een ontwerp voor een “Chill-auto”. Het ging om een auto die een sticker laag kreeg met een Chill ontwerp. Er bestond al een template met daarop het formaat en de vorm van de auto waardoor ik in feite alleen het ontwerp binnen de template moest plaatsen, maar het was een leuk project om aan te werken. Het eindresultaat kreeg ik in een video van Niels te zien en is terug te vinden in de bijlage

12


CIFC CIFC staat voor Curaçao Internation Financial Center en is een van de grotere opdrachtgevers voor Icon Strategy & Branding. Doordat het een big deal is, in grote van het project en qua financiële kosten, vond ik het zeer interessant en mooi om mijn steentje hieraan bij te dragen. Ook al was de steen niet zo groot, het was alleen al leuk en leerzaam om er dingen van mee te pakken. Niels vertelde me dat ze bezig waren om nieuwe reclame advertenties te maken voor CIFC alleen konden ze niet het juiste beeld vinden. Hierdoor wilden ze een fotoserie laten schieten in Zuid-Amerika. Dit idee werd gepresenteerd en tijdens de presentatie moesten er dus een aantal voorbeelden en moodboards gecreëerd worden. Toen ik in beeld kwam had Ron van Bemmel al een aantal ontwerpen gemaakt voor de advertenties. Alleen Niels was nog niet helemaal tevreden met deze ontwerpen. Hierdoor ben ik samen met hem bezig geweest de ontwerpen aan te passen naar tevredenheid.

13

Ook liet hij me zien wat het idee en belangrijker de stijl en gedachten achter idee was. Hij gaf me de opdracht om binnen een halfuur een aantal foto’s te zoeken in dezelfde fotografiestijl, styling en situaties als de voorbeelden die hij me liet zien. Na een half uur had ik een aantal foto’s en samen bekeken en beoordeelde we deze. De foto’s die goedgekeurd waren moest ik samenvoegen in drie moodboards; Photography style, Styling en Situations. Deze moodboards zijn daarna in de presentatie geplaatst en gepresenteerd. De beste foto’s van deze moodboards werden ook gebruikt in de advertentie voorbeelden. De fotoshoot is helaas ingepland in de periode na mijn stage. Wel heb ik meegeholpen aan het voorbereiden en klaarzetten van de nieuwjaarsreceptie waarbij de nieuwe ontwerpen werden gepresenteerd.


EL TRIBUTO, ENK & EXTURA Een opdracht die aansluit op een aantal competenties van CICA en waar ik wat langer mee bezig ben geweest, is de opdracht voor El Tributo, Enk en Extura. Drie uitvaartondernemingen. De opdracht was het creëren van een interactief pdf-formulier . Dit hield in dat het formulier gedownload moest kunnen worden van de websites en digitaal in te vullen was. Ik had al weleens eerder van een interactieve pdf gehoord, maar wist verder niet hoe ik dit zou moeten maken of beter gezegd met welk programma. Na onderzoek te doen naar wat een interactief pdf-formulier nu precies inhield en hoe ik het kon realiseren ging ik aan de slag. Ik kwam via een online tutorial erachter dat je in InDesign een ontwerp kon maken en deze via de “interactive-pdf tab” kon omtoveren tot een interactieve pdfformulier. Er was een analoog boekje aanwezig dat ik als voorbeeld/ inspiratie kon gebruiken. Het enige vervelende was het feit dat dit boekje in het Nederlands was opgesteld en het interactieve pdfformulier in het Engels geschreven moest worden. Nu is mijn Engels van een redelijk goed, tot goed niveau, maar dit was een boekje voor uitvaartondernemingen. Hierdoor kwam ik dus woorden tegen die ik nauwelijks in het Nederlands kende. Door dit “obstakel” duurde het realiseren wat langer dan dat ik eigenlijk voor ogen had.

Buiten het feit dat het boekje in het Engels gerealiseerd moest worden, was het bestemd voor niet één maar drie bedrijven. Natuurlijk moet je hier rekening mee houden tijdens het ontwerpen. Normaliter kijk ik tijdens het ontwerpen naar de stijl van het bedrijf. De kleurencombinaties, lettertypes en vormgeving van het logo. Op basis daarvan kom ik meestal al snel met een idee. Maar doordat het nu dus voor drie verschillende bedrijven was, met verschillende stijlen, kleurgebruik etc., besloot ik om voor een wat neutraler ontwerp te gaan. Uiteindelijk had ik een ontwerp dat makkelijk aan te passen was in de kleuren van de bedrijven. Toen ik klaar was met het ontwerp ging ik voor feedback naar Niels. Hij was zeer te spreken over het ontwerp (en mijn Engelse taalvaardigheden). En nadat het gecontroleerd was op taal door Gino werd het opgestuurd naar de bedrijven. Na het krijgen van wat lichte feedback ronde ik het document af.

14


KPEK KPEK is een stichting die zich bezighoud met het onderwijs op Curaรงao. Ze houden regelmatig presentaties en lezingen. Om aandacht te trekken voor deze evenementen maken ze gebruik van flyers. Deze flyers waren toe aan vernieuwing en dus werd Icon Strategy & Branding benaderd voor een nieuw ontwerp. Ik kreeg de briefing door via de Projectbubble. Hierin kwam naar voren dat ik aardig wat vrijheid had om tot een ontwerp te komen. De enige richtlijnen waar ik me aan moest houden was het kleurgebruik en de fonts. Toen ik begon met ontwerpen zag ik in het logo een aantal vierkanten. Deze spraken mij aan en ik kwam op het idee om deze vierkanten een aantal keer te laten terugkomen in het ontwerp. Het uiteindelijke ontwerp presenteerde ik aan Gino waarna het werd opgestuurd richting KPEK. Voordat ik er ook maar verder wat van gehoord had kwam ik de flyers tegen bij verschillende snacks en op hun Facebookpagina. Verder heb ik voor KPEK onder andere het briefpapier aangepast en een sticker ontworpen.

15


ICON STRATEGY & BRANDING SITE Een van de grotere opdrachten en eentje die met de competenties van het semester CRIA in lijnen ligt is het ontwerpen van een nieuwe website voor Icon Strategy & Branding. Tijdens een van de eerste skype gespreken, voor de eerste stagedag, met Niels Verheij kwam al naar voren dat Icon Strategy & Branding opzoek was naar een nieuw ontwerp voor hun website. Samen werd er toen besloten dat dit een van mijn opdrachten werd. Ik koos de competenties Analyseren & onderzoeken en Realiseren omdat mij werd aangegeven dat ze het ontwerp via een bepaalde template wilden hebben. Zogezegd begon ik met het document Research & Concept . Binnen dit document komen de volgende punten aan het licht: o o o

De doelstelling: Wat verwacht Icon Strategy & Branding van de nieuwe website, wat willen ze graag. Positionering van de opdrachtgever: Hoe staat Icon Strategy & Branding ervoor op de markt en hoe willen ze zichzelf profileren op de markt. Merkwaarden: Wat zijn de merkwaarden van Icon Strategy & Branding.

o o

Concurrentie: Wie zijn de concurrenten van Icon Strategy & Branding enhoe ziet hun website eruit. Wat zijn hun sterke en zwakkere punten en hoe kan Icon Strategy & Branding het beter doen. Gebruikersgroep: Welk soort mensen en/of bedrijven richt Icon Strategy & Branding zich tot

Doormiddel van dit onderzoek kreeg ik voldoende inzicht over het bedrijf Icon Branding & Strategy. Dit hielp mij om tot een idee te komen voor de website. Aansluitend op dit document ben ik begonnen met ontwerpen/realiseren van de website binnen Squarespace. Dit is een online platform waar je een site kan ontwerpen aan de hand van verschillende templates. Ze geven je de mogelijkheid om een demo website te ontwerpen, die je dan later kan kopen naar tevredenheid. Nadat ik een beetje speelde met de opties die Squarespace mij aanbood kwam ik al vrij snel met een ontwerp.

16


ADC Omdat er niet zo snel een project voorbijkwam waarbij gebruik gemaakt moest worden van 3d objecten. Vroeg ik aan Niels of hij daar iets aan kon doen. Dit omdat een van mijn semesters GAME was. En ik dus de competenties van dit semester moest kunnen aantonen. In het begin duurde het wat lang voordat er een project kwam waarbij ik mijn 3d-vaardigheden kon laten zien. Maar na het nogmaals aangeven van de situatie kwam er al vrij snel een opdracht. De opdracht was voor ADC, Analytisch Diagnostisch Centrum. ADC is het toonaangevende analytische en diagnostische centrum van de Nederlandse Antillen. Het idee was om hun logo in 3d te laten zien tijdens een tv-reclame. Doordat het logo al bestond, was het niet nodig om een compleet nieuw ontwerp te maken. Wel heb ik het logo geanalyseerd en verschillende ontwerpen gemaakt van ideeĂŤn die ik had. Hierbij moet je denken aan de manier waarop het logo 3d wordt weergeven, welke bewegingen het logo maakt en eventueel draaiende elementen. Toen ik hiermee klaar was legde ik het, naar mijn idee, leukste ontwerp uit aan Niels. Hij vond het idee leuk en gaf aan dat ik het verder kon uitwerken. Eenmaal bij het uitwerken aangekomen moest ik beslissen in welk programma ik het zou gaan realiseren. Op school werkte we met

17

Autodesk 3Ds Max en dit was dan ook de meest voor de hand liggende keuze. Ik heb echter altijd een lichte interesse gehad in Autodesk Maya en dit zag ik als een uitgelegen kans op daar kennis mee te maken. Mocht het dan verkeerd uitpakken kon ik altijd terugvallen op Autodesk 3Ds Max. Ik begon met het kijken van tutorials op Youtube en kwam al snel bij meerdere goede voorbeelden van hoe ik het logo zou kunnen realiseren. Toen ik eenmaal aan de slag ging verliep het vrij soepel. Er waren geen problemen waar ik tegen aanliep en voor ik het wist had ik het 2d logo omgetoverd tot een 3d logo. Bij het 3d logo had ik in gedachten dat een aantal letters en tekens een draaibeweging zouden maken. Dit betekende dus dat ik elementen van het 3d logo moest animeren. Na een aantal mislukte pogingen begon ik het programma steeds meer onder de knie te krijgen. En uiteindelijk had ik naar mijn mening een leuke animatie van het logo. Toen ik hiermee klaar was dacht ik in al mijn enthousiasme eventjes snel wat materials erop te gooien en hem dan te renderen. Had ik het even mis. Toen ik de materials wou selecteren voor het logo liep het programma vast en besefte ik me in een flits dat ik in de afgelopen 4 uur natuurlijk niet tussentijds opgeslagen had. Heerlijk. Na 10 minuten lang gebaald te hebben besloot ik om maar weer van voor af aan te beginnen.


Ik zag er enorm tegen op maar achteraf heeft me alleen maar meer geholpen. Ik wist steeds beter en sneller de knoppen en commando’s te vinden en begon me meer thuis te voelen binnen het programma. Dit resulteerde in het feit dat ik nu net zo ver was met het logo als voorheen maar dan binnen één uur. Nadat ik voor de tweede keer een begin had gemaakt met de materials was ik binnen no-time klaar met het ontwerpen. Wat restte was het renderen van het logo met de animaties en het dan in Final Cut Pro tot een kort filmpje te realiseren. Ik liet het filmpje zien aan Niels en hij gaf me wat feedback over de materials die ik had gekozen voor het logo. Hij wou het wat glanzender hebben zodat het er wat strakker uit zag en vond dat de kleuren niet goed overkwamen.

De feedback heb ik in twee etappes aangepast. Als eerste begon ik met het logo “glanzender” te maken. Dit deed ik door te spelen met de verschillende materials die binnen het programma aanwezig waren. Na wat te spelen met de instellingen vond ik zelf dat het er goed uitzag. Ik maakte een batch render van het logo bewerkte het tot een mp4 file in Final Cut Pro en stuurde het naar Niels. Die vond het meteen goed en dus kon ik verder met het aanpassen van de kleur. Dit was vrij snel gelukt en doormiddel van de nieuwe material zag het er al een stuk beter uit. Het eindresultaat goedgekeurd.

werd uiteindelijk richting ADC gestuurd en

18


JOURDAIN Jourdain is een accountantskantoor en een van de vaste klanten voor Icon Strategy & Branding. Een van de opdrachten voor Jourdain was een interactieve kerstkaart . Als de kerstkaart geopend wordt speelt er een achtergrondmuziekje af en verschijnt er een kleine animatie waarbij er diverse kerstballen tevoorschijn komen. Al deze kerstballen zijn interactief en doormiddel van een klik draaien ze om waardoor er een kerstwens verschijnt. Dit maakt de kerstkaart interactief en geeft het raakvlakken met het semester CICA. Het is gemaakt in html omdat ik dit makkelijker vond werken dan Adobe Flash.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN Buiten de opdrachten die hierboven beschreven staan heb ik me natuurlijk ook met andere kleinere opdrachten beziggehouden. Zo heb ik nieuwe fee listen ontworpen voor de Orco Bank, heb ik een nieuw ontwerp gemaakt over hypotheken voor een advertentie van Orco Bank, ben ik bezig geweest met nieuwe business cards voor Jourdain, heb ik logo’s gemaakt voor Island TV en PAR en nog veel meer aanpassingen binnen bestaande ontwerpen.

21


Ø V E RE E N KO M ST E N EN VERSCHILLEN TUSSEN EN HET

SCHOOL BEDRIJF

Je bent jezelf er van bewust dat het bedrijfsleven natuurlijk verschilt met hoe het er op school aan toe gaat. Toch zijn er veel onderdelen en raakvlakken die je bekend voorkomen door de gevolgde semesters op school. Zo kwam ik al vrij snel in aanraking met het Projectmanagement systeem dat door het bedrijf gebruikt wordt. Het systeem heet Projectbubble en lijkt enorm veel op het programma Trello wat vaak gebruikt werd tijdens de semesters. Het heeft iets meer functies maar het doel is hetzelfde; projecten in goede banen leiden. Zo zie je binnen het programma welke opdrachten er zijn en wat de status is van een project. Daarnaast kan je zien wanneer de einddatum van een opdracht is en kan je bestanden uploaden die betrekking hebben tot de opdracht. Daarnaast maakt het bedrijf gebruik van een server waar ze alle bestanden hebben opstaan. Dit komt overheen met de Dropbox of Google Drive die op school gebruikt werd. Zo zijn alle bestanden in de juiste mappen onderverdeeld onder de juiste naam en het juiste project. Dit maakt werken makkelijk en overzichtelijk. Iets wat ons tijdens de semesters goed en duidelijk werd aangeleerd.

Ook wordt er veel gebruik gemaakt van een styleguide. Dit vond ik vergelijkbaar met de oude vertrouwde handleidingen van school. Misschien niet dat de inhoud hetzelfde is. Maar binnen deze styleguides staan ook richtlijnen waar je je aan moet houden tijdens het realiseren van een product. Het grootste verschil ten opzichte van school vond ik de eerlijkheid en hardheid, als het hardheid genoemd kan worden, van het bedrijfsleven. Als iets niet goed genoeg is werd dit gewoon eerlijk en oprecht aangegeven. Ik merkte dat dit op school nog weleens nagelaten werd om iemand niet te “kwetsen”. Terwijl het juist iemand helpt en het product verbeterd in mijn ogen. Als ik naar mezelf kijk en zie wat deze “hardheid” voor een effect heeft gehad op mezelf kan ik zeggen dat het me heeft motiveert en ik beter naar mezelf heeft doen kijken. Doordat iemand eerlijk aangeeft dat het niet past bij hun visie of dat ze het gewoon niet goed genoeg vinden ga ik nog meer mijn best doen om mezelf te bewijzen. Dat heb ik op school nog niet echt meegemaakt. Vaak waren mijn mede projectleden mild in kritiek of op/aanmerkingen. Hierdoor had ik al snel het idee dat het wel goed zat waardoor ik dus indirect mijzelf minder uitdaagde. 22


Het kan natuurlijk ook juist andersom werken en iemand demotiveren. Daarom is het belangrijk om het niet te persoonlijk op te vatten en in te zien dat het positief bedoeld is voor het eindproduct is. Een ander verschil waar ik mee te maken heb gekregen tijdens deze stage is het verschil tussen Nederland en Curaçao. Waar we in Nederland naar mijn mening een nogal gehaaste mentaliteit hebben is dat op Curaçao toch zeker anders. Als iets vandaag niet lukt is er morgen ook nog een dag. Hiermee bedoel ik te zeggen dat ze zich minder druk maken als iets niet op tijd af is, iets waar in Nederland nogal streng naar gekeken wordt. Dit is overigens niet alleen op het werk zo, maar ook tijdens je dagelijkse routines. Een voorbeeld hiervan is het boodschappen doen, ga er maar niet van uit dat je snel voorbij de kassière bent. Het kan rustig zo zijn dat ze een bekende tegenkomt waar ze eventjes 10/15 minuten mee gaat staan praten. Ik besefte al snel dat het geen zin heeft om je ertegen te verzetten (niet dat ik die intentie had) want het gaat heus niet voor jou veranderen. Het gaf me gek genoeg juist meer rust. Wat ik soms wel wat lastig vond was de diversiteit in talen. Op Curaçao is Papiamentu de moedertaal maar daarnaast spreken ze Nederlands, Engels en Spaans. Het kwam dus voor dat ik soms een opdracht kreeg toegestuurd in het Papiaments. Of dat ik tot een ontwerp moest komen waarbij gebruik gemaakt werd van Spaans of Portugese zinnen. Ik kan me in het Engels goed redden maar buiten dat moet ik al snel gebruik gaan maken van Google translate. 23


ダ イ ナ ミ ク ス


D y n a m i e k va n d e o rg a n i s at i e ICON STRATEGY & BRANDING Een situatie waar ik nu al veel van geleerd heb is het gesprek dat ik had met Gino naar aanleiding van het ontwerp dat ik voor QuickKesh had gemaakt. Ik had voor mijn gevoel een mooi ontwerp gemaakt binnen de beperkte mogelijkheden die er waren. Maar het paste totaal niet bij de sfeer en uitstraling van het bedrijf. Ik besefte pas wat ik fout had gedaan toen hij me dit duidelijk maakte. Waarna ik mezelf meteen de vraag stelde: hoezo heb ik hier niet over nagedacht? Het besef kwam vrij snel daarna dat je soms dingen moet maken die je eigenlijk niet mooi vindt, maar die een klant wel graag wil. Dan is het taak dat je jouw eigen principes achter die van de klant plaatst ook al vind ik dat nog best lastig. Dit is dan ook meteen een punt dat ik voor mezelf wil verbeteren. Een andere situatie waar ik voor mezelf een leermoment uit gehaald heb is een gesprek dat ik met Niels had. Nadat ik terugkwam van mijn paar dagen vrij, toen Agri en Sinan (vrienden uit Nederland) langskwamen, kwam Niels naar me toe. Hij zei 25

dat hij in de periode dat ik afwezig was een aantal ontwerpen en producten wou aanpassen, maar dat hij moeite had met het vinden van de bestanden. Hij had in het begin al aangegeven dat ze bij Icon Strategy & Branding een bepaalde manier van opslaan hadden en dat ik dit goed in acht moest nemen. Ik gaf ook meteen eerlijk toe dat ik dit niet zo nauw had genomen terwijl dat wel zo had moeten zijn. Hij legde me uit hoe belangrijk het is dat het digitale archief goed in orde is. Ik had hier voorheen nooit zo rekening mee gehouden omdat ik de enige was die mijn opgeslagen documenten nodig had. Tot slot heb ik nog een situatie gehad waar ik vond dat ik onterecht werd aangesproken op een moment. De situatie deed zich voor in de week dat Rodi naar Nederland zou vliegen en ging tussen Gino en mijzelf. Rodi was al een langere periode ziek en had constant erge hoofdpijn. Hij liet via onze groepsapp weten dat hij naar huis ging omdat de hoofdpijn hem te veel werd.


Ik zei tegen hem dat hij dan via Icon Strategy & Branding naar huis moest rijden, zodat ik hem dan thuis zou afzetten. Dit omdat ik dan de auto had om aan het einde van stage naar huis te rijden met Erkan. Anders hadden we geen vervoer. Toen Rodi bij mij was aangekomen vertelde ik Gino dat ik hem even naar huis zou brengen en legde de situatie uit. Ik dacht echter dat ik snel terug zou zijn en gaf aan dat dit niet lang zou duren. Toen ik met Rodi richting huis reed gaf hij aan of ik bij de huisarts zou kunnen stoppen omdat hij het bijna niet meer hield. Eenmaal bij de huisarts aangekomen kwamen we erachter dat deze al gesloten was, de receptioniste gaf ons echter een tip zodat de hoofdpijn verzacht zou worden. Ze gaf aan dat we bij de apotheek eucalyptusolie moesten halen zodat Rodi kon stomen en de pijn verzacht zou worden. Toen ik Rodi daarna naar huis bracht heb ik het water met de olie klaar gemaakt zodat hij kon stomen. Hierna vertrok ik direct naar stage omdat het langer duurde dan ik vooraf verwacht had.

van ge誰rriteerd en vond het nogal raar dat dit zo gezegd werd terwijl ik in mijn ogen alleen maar klaar stond voor een vriend. Toen ik dit aan Gino vertelde legde hij uit dat het meer bedoeld was uit voorzorg door een voorgaande ervaring bij een van de vorige stagiaires. Ik voelde me echter nog steeds een beetje ge誰rriteerd omdat het in mijn ogen onterecht was. Ik was de afgelopen periode elke dag netjes op tijd, maakte soms langere dagen dan 8 uur en had zelfs een vrije zaterdag Gino geholpen bij zijn toneelvereniging buiten stage om. Hij gaf echter aan dat hij het liever had dat ik vanaf nu elke dag mijn uren en tijden zou noteren. Dus mijn begintijd, wanneer ik pauze hield en wanneer ik naar huis ging. Ik gaf aan dat ik het nogal kinderachtig vond maar er verder geen problemen mee had. Daarna benadrukte Gino nogmaals dat het niet iets was waar ik me zorgen om moest maken, maar dat het meer was uit voorzorg. Ik besloot om het verder maar te laten rusten en heb de periode daarna netjes de uren genoteerd.

Toen ik terugkwam op stage riep Gino mij op zijn kantoor. Hij vroeg waarom het zolang duurde en, zonder dat ik er naar mijn mening op kon reageren, gaf hij aan dat hij niet de indruk wou krijgen dat ik mijn tijd niet goed benutte. Ik raakte hier lichtelijk

Verder zijn er niet echt momenten geweest waarbij ik tegen problemen ben aan gelopen, of situaties die voor eventuele problemen/verwarring zouden kunnen zorgen.

26


ZELFREFLECTIE WAT WAT

GING GOED, KON BETER

Een van het leukste en mooiste deel van deze buitenlandse stage is het feit dat ik het met 2 vrienden heb kunnen beleven. We zijn drie verschillende persoonlijkheden met alle drie onze eigen gedachtes en idealen. En dit maakte het voor mij juist zo leerzaam. Ik genoot van de momenten waarop we het met z’n drieën naar ons zin hadden en observeerde en probeerde van de momenten te leren waarop we tegenstrijdig tegenover elkaar staan. Een goed voorbeeld waarvan ik genoot, buiten alle mooie dingen die we bezichtigden en deden, was de dagelijkse terugrit van stage naar huis. Als we in de auto zaten en we praatte over wat we die dag op stage gedaan hadden en wat we ervan vonden. Buiten het feit dat deze route een prachtig uitzicht had, creëerde dit een soort van band. Ook liet het mij zien hoe zij (Erkan en Rodi) het hebben ervaren. Hierbij zaten momenten waarbij ik dingen leerde van hun en omgedraaid. Het liet me vanuit een ander perspectief naar dingen kijken en dat heeft een positief effect gehad op mij. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de poster voor Chill. Hierbij moest ik het flesje/blikje er ijskoud uit

27

laten zien. Erkan had toevallig een dezelfde opdracht gekregen maar dan een paar weken eerder. Ik vroeg hem hoe hij dat had aangepakt en waardoor hij vond dat iets er ijskoud uitzag. Een ander punt wat ik opvallend vond was het feit dat ze hier nog niet zo ver zijn op het gebied van ontwerpen, of in ieder geval de stijl. Ik merkte aan alles om me heen, de advertenties, posters, billboards etc., dat ze een hele rommelige stijl hadden in vergelijking met Europa. Ik vond het daarom leuk om een wat modernere blik met wat meer rust te creëren bij de opdrachtgevers waarmee ik werkte. Daarnaast vond ik de verschillen tussen school en het bedrijfsleven leuk (soms ook minder leuk) om te ervaren. Waarbij ik eerst nog in een soort van veilige cocon zat, stond ik er nu opeens “alleen” voor. Als er op school kritiek geleverd moest worden dan deed ik dat op een zo zacht mogelijke manier zodat ik een mede student niet zou kwetsen. Hier zijn ze gewoon recht voor je raap en zeggen ze waar het


op staat omwille de kwaliteit te verbeteren van het eindproduct. Soms is dat best even wennen. Vooral bij een product of ontwerp waarbij ik zelf tevreden was. Om dan te horen te krijgen dat een ander het niet mooi of goed genoeg vindt, is soms even slikken. In het begin begon ik er een beetje door aan mezelf te twijfelen. Ik dacht; stel dat ze de volgende ontwerpen die ik maak ook niet mooi vinden? Wat dan? Maar daar heb ik me eigenlijk vrij snel overheen gezet. Ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en dat er altijd opdrachtgevers zullen zijn die kritiek zullen hebben. Het is dan aan jezelf dat je de kritiek als feedback gaat zien en probeert bij een volgende versie wel iets te creëren wat hij/zij mooi vindt.

Een voorbeeld hiervan is mijn eigen smaak en mening onder die van de opdrachtgever te plaatsen. Ik vond het soms lastig om iets “lelijks” te maken en dit kwam ook naar voren tijdens een van de projecten waar ik me mee bezig heb gehouden.

Het deel waar ik het meest trots op ben, buiten de persoonlijke ontwikkelingen om, is het feit dat ik nu echt weet wat ik leuk vind en waar ik totaal niet mee verder wil. Dat ik erachter ben wat goed bij me past en dat ik me gerealiseerd heb dat sommige dingen gewoon simpelweg niet voor mij weg gelegd zijn. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ik websites ontwerpen en realiseren helemaal niet zo leuk vind als dat ik voorheen dacht. En dat ik bijvoorbeeld meer interesse in videobewerking en marketing heb gekregen. Hier heb ik dan ook mijn uiteindelijke keuze qua minor op gebaseerd. Ook hebben wij (Erkan, Rodi en ik) de inspiratie gekregen om met zijn drieën een bedrijfje te beginnen. Zoals ik bij het vorige hoofdstuk al heb aangegeven zijn er ook genoeg dingen waarbij ik mezelf kan ontwikkelen. Niet alleen op een persoonlijk niveau maar ook op “zakelijk” niveau.

Al met al kan ik terugkijken op een geweldige periode. Ik heb kennis opgedaan binnen de praktijk, heb ontzettend leuke mensen leren kennen, ben naar de mooiste plekken geweest en heb voor mezelf kunnen uitvinden wat ik nu echt leuk vind.

Een punt waar ik meer op moet gaan letten is de manier van het opslaan/bewaren van gegevens. Niet alleen gaat dat persoonlijk voor mij makkelijker zijn. Ook later ga ik hier veel profijt van hebben. Als ik er nu al voor zorg dat het een soort automatisme wordt om dingen goed en duidelijk op te slaan, kan ik dat makkelijker meenemen in de toekomst.

28


L I T E R AT U U R L I J S T Adobe. (2014). Dynamic pdf-document. Gedownload op 10 oktober 2015, van https://helpx.adobe.com/nl/indesign/using/dynamic-pdfdocuments.html El Tributo. (z.d.). About us. Geraadpleegd op 3 oktober 2015, van http://www.eltributo.cw El Tributo. (z.d.). Talk of a Lifetime. Geraadpleegd op 3 oktober 2015, van http://www.eltributo.cw/compassie-is-onze-passie2/?lang=nl El Tributo. (z.d.). About us. Geraadpleegd op 3 oktober 2015, van http://www.eltributo.cw/over-ons/?lang=en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2015). Stage handleiding. Gedownload op 1 september 2015, van https://online.han.nl/sites/ICA-Trainingen/nieuwstage/ default.aspx

29

Projectbubble. (z.d.). About. Geraadpleegd op 1 september 2015, van http://projectbubble.com Wikipedia. (z.d.). Autodesk Maya. Geraadpleegd op 21 oktober 2015, van https://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_ Maya Wikipedia. (z.d.). Autodesk 3ds Max. Geraadpleegd op 21 oktober 2015, van https://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_3ds_Max Youtube. (2013). 3d Logo Maya. Geraadpleegd op 23 oktober 2015, van https://www.youtube.com/watch?v=YyothXgOR0Y Youtube. (2014). Druppel Tutorial. Geraadpleegd op 20 september 2015, van https://www.youtube.com/watch?v=lDhnSb_FubE

Stageverslag  
Stageverslag  
Advertisement