Page 1

CIRCUIT DE PROGRESSIÓ INDIVIDUAL Què és el CPI? El Circuit de Progressió Individual (CPI) és el nom que es donarà a la jornada setmanal de tecnificació que es portarà a terme amb els equips PreInfantil, Infantil i Cadet “B” del club. Les sessions del CPI tindran lloc, aquesta temporada, cada dimarts a partir del 2 d’octubre de 2008 i fins el 5 de juny de 2009 entre les 18:00 i les 19:00 (en total, entre 14 i 16 sessions). Aprofitant les 5 cistelles, 4 de les pistes transversals 2 i 3, del pavelló i 1 de la pista central , es dissenyaran 5 estacions o “paradetes”, en cadascuna de les quals es treballarà un aspecte tècnic diferent de la mà d’un responsable de cada estació:

Els jugadors dels tres equips implicats es barrejaran i es dividiran en 3 nivells (alt, mitjà, baix), segons el seu nivell tècnic inicial pel que fa a cadascun dels fonaments (hi haurà tres nivells de tir, tres diferents de passada, tres diferents de bot, etc...). Una vegada fets els nivells, els jugadors inclosos en cada nivell es repartiran en 2 grups de nivell mitja i baix i 1 grup de nivell alt, de manera que el resultat final seran 5 grups diferents (1 de nivell alt, 2 de nivell mitjà i 2 de nivell baix) per cada fonament, grups de 6-7-8 jugadors. Els responsables de cada estació seguiran un pla tècnic diferent en funció del nivell tècnic del grup que els arribi.

Cada dimarts un jugador passarà per 3 de les 5 estacions d’entrenament, amb la qual cosa cada dues setmanes completarà una volta sencera al CPI.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

Les sessions de CPI Com que cada jugador ha de completar 3 estacions en una hora, la durada d’una sessió de CPI és de 17 minuts amb un descans de 2 minuts perquè els jugadors canviïn d’estació (17’+2’+17’+2’+17’). Cada dia passaran 3 grups per la vostra estació, un de cada nivell, de manera que cada quinze dies haureu de preparar un entrenament per cada nivell, d’acord amb els objectius tècnics que us adjuntem.

L’esquema típic d’una sessió de CPI és el que segueix: 10’

Tècnica individual 1c0 Treball analític, es busca qualitat i no quantitat (poques repeticions, però ben fetes). Corregir molt i constantment(de manera individual) i incidir en els objectius tècnics marcats per la sessió o els de sessions anteriors però no avançar objectius. Exercicis sense defensor, extremadament senzills, progressius i sense rotacions complicades, l’exercici és el de menys.

7’

Transferència 1c1 Buscar un exercici de 1c1, 1c2, 2c1... qualsevol exercici que permeti aplicar el treball realitzat sense defensor els 10 minuts anteriors. Ha de ser un exercici senzillet, l’explicació del qual no pot comportar gaire temps. Aquí sí que es busca més quantitat i no tanta qualitat (més repeti cions). Podeu introduir aquí presa de decisions o exercicis que facin pensar el jugador en quina és la millor solució per resoldre la situació plantejada.

2


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

3

Objectiu del CPI i recomanacions L’objectiu del CPI és aconseguir que els jugadors millorin tècnicament en unes condicions que teòricament afavoreixen l’aprenentatge (grups reduïts i amb l’exigència adequada al seu nivell tècnic). Com a responsables d’una estació de CPI podeu contribuir a l’assoliment d’aquest objectiu si teniu en compte els següents consells:   

 

Poques repeticions, però de qualitat. Els jugadors ja tindran dos entrenaments més amb l’equip on se’ls demanarà intensitat, tensió i activitat constant. Correccions concretes . No vulgueu corregir masses coses, únicament els dos o tres objectius de la sessió o de sessions anteriors. Només teniu 17 minuts per assolir-los! Correccions constants i individuals . A no ser que tot el grup cometi el mateix error, eviteu parar l’exercici per fer correccions globals que no afectin a tothom. El millor és que no pareu de corregir i que ho feu individualment, agafant els jugadors per separat. Reforços positius. No només és bo dir-li a un jugador el que ha fet malament, si no que és imprescindible dir-li també el que ha fet bé per incentivar que ho tor ni a repetir. Els reforços positius són molt més necessaris que els negatius. Compte amb les esbroncades: només s’ha d’esbroncar un jugador per una acció que fa malament de manera conscient o premeditada (manca d’atenció, de concentració, mala conducta...). Si un jugador té problemes per aplicar o entendre el que se li demana, no se l’ha d’esbroncar: se li ha d’explicar tantes vegades com faci falta (sovint una imatge val més que mil paraules, els nens són grans imitadors i una demostració facilita l’aprenentatge). El treball del CPI no té perquè ser divertit . Treballar tècnica individual sense defensor sols ser feixuc i avorrit, però l’objectiu no és que els nens es diverteixin, si no que aprenguin! Quan posin en pràctica tot el que han après als partits o als entrenaments amb la resta de l’equip és quan es divertiran utilitzant les eines que els hi hem donat. Exercicis senzills i concrets. Teniu 17 minuts. Si us en passeu la meitat per aconseguir que entenguin l’exercici tindran menys temps per aprendre el que realment interessa que és el fonament. Mireu d’utilitzar els exercicis per corregir només els objectius de la sessió. Serem rígids amb el temps. Quan soni la botzina del pavelló els nens hauran de rotar a la següent estació. No ocupeu temps d’altres estacions. Prepareu-vos els entrenaments prèviament. No és gaire feina, només cal pensar cada quinze dies un parell d’exercicis per cada nivell seguint les pautes del pla tècnic que us lliurem. És molt gratificant anar el dissabte al pavelló i veure que els nens han après i apliquen el que els hi heu ensenyat. I ho fan, perquè són com esponges! Però per això cal treballar bé i meditar el que se’ls ensenya! Tots sou jugadors del club, estimuleu als nens perquè us vinguin a veure als partits!


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

4

Estructura tècnica del CPI i seguiment del pla tècnic

Cada estació del CPI té un responsable, que serà l’encarregat de preparar la sessió d’entrenament i de portar-la a la pràctica tenint en compte el pla tècnic que us adjuntem.

Dos entrenadors dels tres equips implicats en el CPI tindran la funció de coordinar dues estacions i el tercer entrenador coordinará la cinquena estació. A ells us heu d’adreçar si teniu algun dubte pel que fa al pla tècnic o per si teniu algun problema logístic (necessiteu material, no podeu assistir a un entrenament...). Els coordinadors us ajudaran a la pista amb els grups més nombrosos. Al final de cada entrenament seria bo fer una minireunió molt breu a pista amb el coordinador que us correspongui per avaluar com ha anat la sessió, si cal modificar una mica la programació de cara les següents sessions, etc...

Els coordinadors tindran reunions mensuals o quinzenals per posar en comú els problemes que puguin haver sorgit en les seves estacions o les coses que puguin haver observat i que podrien corregir-se en altres estacions. Tenint en compte que són els entrenadors dels equips, coneixen millor que ningú els defectes dels seus jugadors i quines correccions cal reforçar. Cada trimestre, per altra banda, es farà una reunió amb tots els responsables d’estació de CPI i coordinadors.

Aquesta és l’estructura o l’organigrama tècnic del CPI:

Jaume Rovira Director Tècnic 619.70.33.84

Beni

Jordi Mas

Sergi Rodriguez

Jaume Rovira

Marta Termes

Marc Fabregat

Núria Coll

Josan


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

5

Pla tècnic del CPI: Bot

1

Nivell Baix Iniciació Bot d’avançament

Nivell Mitjà Ampliació Bot d’avançament

Nivell Alt Perfeccionament Bot d’avançament

Ball halding estàtic (1 pilota) Presa de pilota: bot amb la punta dels dits (palmell obert) Diferenciar mà de bot segons posició del defensor.

Ball halding estàtic (1 pilota) Presa de pilota: bot amb el palmell obert i la punta dels dits. No mirar la bola.

Ball halding estàtic (1 pilota) Presa de pilota: bot amb el palmell obert i la punta dels dits. No mirar la bola.

Evitar contacte visual amb la pilota i flexió de cames per minimitzar recorregut de la bola Bot d’avançament Ball halding estàtic (1 pilota)

2

Canvi de mà per davant: detalls Canvi de mà per davant i sota comuns de tots els canvis cames: detalls comuns de tots (Amplitud, canvi de direcció i els canvis (Amplitud, canvi de de ritme, llençar bot endavant) direcció, llençar bot endavant) Bot d’avançament Ball halding estàtic (1 pilota) Mà feble. Canvi de mà sota cames:

Bot d’avançament Ball halding estàtic (1 pilota) Mà feble. Canvi de mà per davant: pilota Canvi de mà per darrere de davant al darrere, amplitud, l’esquena: cop de canell, posició esperar contactar amb la pilota càrrega i descàrrega del pes del cos i de les cames i flexió. del cos, canvi de direcció i bot Llençar bola endavant. per llençar el bot de sortida, d’avançament després del canvi Amplitud en el canvi. flexió de cames i canvi de de mà per finalitzar. ritme per finalitzar amb el bot de sortida. Bot d’avançament Ball holding estàtic (1 pilota)

3

4

Canvi de mà per davant: canvi de ritme, canvi de direcció i bot d’avançament després del canvi de mà per finalitzar (aspectes tècnics sessió anterior)

Bot d’avançament Ball holding estàtic (1 pilota) Mà feble. Canvi de mà per darrere l’esquena: cop de canell, posició del cos i de les cames i flexió. Llençar bola endavant.

Bot d’avançament Ball holding estàtic (2 pilotes) Canvi de mà de revers: gir ràpid el coll per evitar perdre de vista el camp d’atac, llençar pilota endavant després del gir i canvi de mà posterior al gir, un cop superat el defensor.

Bot d’avançament Bot d’avançament Ball halding estàtic (1 pilota) Ball halding estàtic (2 pilotes) Canvi de mà sota cames: bot Canvi de mà de revers: gir d’avançament després del canvi ràpid del coll per evitar perdre de mà per finalitzar, canvi de de vista el camp d’atac, llençar ritme, canvi de direcció, pilota endavant després del gir esperar la pilota per llençar el i canvi de mà posterior al gir, bot endavant. un cop superat el defensor.

Bot d’avançament Ball halding estàtic (2 pilotes) Combinació de 2/3 canvis de mà, fintes amb el cos (pèrdua de flexió per relaxar la defensa: Pit-Stop), amplitud, explosivitat.

5

Bot d’avançament

Bot d’avançament

Bot d’avançament


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI Ball Handling (2 pilotes) Ball Handling (2 pilotes)

6

7

8

10

Ball handling (2 pilotes)

Canvi de mà sota cames Canvis de mà diversos : treball Combinació 2-3 canvis de mà. Canvi de mà per darrere d’amplitud (tensió en el bot), Repàs dels detalls tècnics l’esquena : cop de cenell al final canvis d’orella a orella per comuns en tots el canvis del canvi, posició del peus guanyar espai amb el canvi i (flexió, bot d’avançament, (avançar cama de la mà de poder desbordar la defensa. caniv de direcció i de ritme…) i sortida per protegir pilota), aplicació a l’1c1 dels diferents flexió! canvis en funció de la defensa Bot d’avançament Bot d’avançament Bot d’avançament Ball handling estàtic (2 pilotes) Ball handling estàtic (2 pilotes) Ball Handling (1 pilota). Mà feble Canvi de mà de revers : gir Combinació de 2 canvis de mà, El fuet (canvi de mà Bodiroga) ràpid del coll per evitar perdre fintes amb el cos (pèrdua de Velocitat d’excecució. Flexió de vista el camp d’atac, llençar flexió per relaxar la defensa), de cames per poder canviar de pilota endavant després del gir amplitud, explosivitat. ritme en la sortida, amplitud, I canvi de mà posterior al gir, anar a buscar pilota amb la mà un cop superat el defensor. de sortida, primer bot al costat del cos, ssegón bot endavant. Bot d’avançament Bot d’avançament Bot d’avançament Ball handling estàtic (2 pilotes) Ball handling estàtic (2 pilotes) Ball Handling (1 pilota) Mà feble Repàs canvis de mà (detalls Combinació 2-3 canvis de mà. Ritmes de bot (sempre bot tècnics comuns : flexió, canvi Repàs dels detalls tècnics tens, però varia la freqüència de direcció, canvi de ritme, bot comuns en tots els canvis de bot en funció de la d’avançament, de davant a (flexió, bot d’avançament, proximitat de la defensa. Canvi darrere…) i aplicaicó de cada canvi de direcció i de ritme…) i de direcció “Tubau”. tipus de canvi (en funció de la aplicaicó a l’1c1 dels diferents Fintes amb el cos (Pit-Stop) defensa) canvis en funció de la defensa. Bot d’avançament Bot d’avançament Bot d’avançament Ball handling dinàmic (2 pilotes) Ball handling dinàmic (1 pilota) Ball handling dinàmic (1 pilota) Ídem dia anterior a través de Mà feble situacions d’inferioritat Combinació de 2 canvis de mà, Ritmes de bot (sempre bot numèrica, 1c2.Insisitir en fintes amb el cos (pèrdua de tens, però varia la freqüéncia mantenir el cap aixecat per flexió per relaxar la defensa), de bot en funció de la poder llegir el joc. amplitud, explosivitat. proximitat de la defensa) Bot d’avançament Ball handling dinàmic (1 pilota)

9

6

Combinació de 2 o 3 canvis de mà, jugar amb la defensa a través de fintes amb el cos.

Bot d’avançament Ball handling dinàmic (1 pilota)

Bot de protecció Bot de protecció Ball handling dinàmic (1 pilota) Ball handling dinàmic (2 Mà feble pilotes) Ma feble Bot de protecció: mà de bot i Bot de proteció (veure quadre mà de protecció, utilitzar braç del costat). Canvis de mà en de protecció en lloc de estàtic per canviar el camp l’esquena i evitar perdre de visual, superar al defensor vista el joc, posició del coll, no llençant pilota endavant des de mirar la pilota, ritme de bot en bot. funció de la proximitat de la defensa. Bot de protecció Bot de protecció Ball handling dinàmic (1 pilota) Ball handling dinàmic (2 Mà feble pilotes). Mà feble.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI Ritme de bot (sempre bot tens, Bot de protecció (idem sessió peró varia la freqüéncia de anterior, per canviar camp bote n funció de la proximitat visual, superar al defensor de la defensa) llençant pilota endavant des de bot). Situacions de 1c2 Bot de protecció Bot de protecció Ball handling dinàmic (1 pilota) Ball handling dinàmic (1 pilota) Mà feble. Bot de protecció: mà de bot i Bot de protecció al pal baix: mà de protecció, utilitzar braç identificar mà de bot, llençar 11 de protecció en lloc de pilota endavant i flexió per l’esquena i evitar perdre de evitar les passes de sortida, vista el joc, posició del coll, no llegir posició de la defensa. mirar la pilota, ritme de bot en funció de la proximitat. Bot de protecció Bot de velocitat Ball handling dinàmic (2 pilotes)

12

13

14

15

Bot de protecció (idem sessió anterior, canvis de mà en estàtic, per canviar camp visual, superar el defensor llençant pilota endavant des de bot). Situacions de 1c2

Bot de protecció al pal baix: identificar mà de bot, llençar pilota endavant i flexió per evitar les passes de sortida, llegir posició de la defensa. Bot de velocitat Ball handling lliure, inventar (enregistrar) Posició del canell: empenyer la pilota amb els dits I llençar-la endanvat (compte els dobles, agafar pilota sempre per dalt), bot cap a cistella, encadenar amb finalització.

Bot de velocitat Ball handling lliure, inventar (enregistrar) Posició del canell: empenyer la Canvis de mà en velocitat : pilota amb els dits I llençar-la pilota de darrera a davant i endavant (compte els dobles, llençar pilota endavant després agafar pilota sempre per dalt), del canvi. bot cap a cistella, encadenar Situacions de 1c2/1c3 en amb finalització. velocitat. Bot de velocitat Bot de velocitat Ball holding dinàmic (2 pilotes) Canvis de mà en velocitat: Ídem sessions anteriors però pilota de darrere a davant i donant més pes a l’aplicaicó en llençar pilota endavant 1c1. després del canvi. Ball handling dinàmic (2 pilotes)

Bot de velocitat Ball holding dinàmic (2 pilotes) Posició del canell: empènyer la pilota amb els dits i llençar endavant (compte els dobles, agafar pilota sempre per dalt), bot cap a cistella, encadenar amb finalització Bot de velocitat Bot de velocitat Ball holding dinàmic (2 pilotes) Ball holding dinàmic (2 pilotes) Ídem sessió anterior però Ídem sessions anteriors però donant més pes a l’aplicació en donant més pes a l’aplicació en 1c1. 1c1.

Aplicació a l’1c1 Exercicis d’aplicació de tot el que s’ha treballat (diferents situacions de 1c1 des de bot)

7

Aplicació a l’1c1 Exercicis d’aplicació de tot el que s’ha treballat (diferents situacions de 1c1 des de bot)

Aplicació a l’1c1 Exercicis d’aplicació de tot el que s’ha treballat (diferents situacions de 1c1/1c2 des de bot). Economització del bot (pocs bots per finalitzar) Situacions especials (FreeStyle) Relliscar i aixecar-se sense deixar de botar, tunels en contraatac... Evitar els dobles en el maneig de pilota per col·locar la mà en l’hemisferi inferior de la bola.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

8

Pla tècnic del CPI: Joc de Peus Nivell Baix Iniciació

Nivell Mitjà Ampliació

Nivell Alt Perfeccionament

Aturades sobre bot (1tps) Seqüència taló-punta. Equilibri: cames separades i centre de gravetat baix. Moviment molla: aprofitar flexió per acció de tir i últim bot abans de parar més fort per carregar el llançament. Aturades sobre bot (2 tps) Seqüència de passos: peu interior – peu exterior. Seqüència taló-punta Equilibri: cames separades i centre de gravetat baix.

Aturades sobre bot (1tps) Seqüència taló-punta. Equilibri: cames separades i centre de gravetat baix. Moviment molla: aprofitar flexió per acció de tir i últim bot abans de parar més fort per carregar el llançament. Aturades sobre bot (2 tps) Seqüència de passos: peu interior – peu exterior. Seqüència taló-punta. Equilibri: cames separades i centre de gravetat baix.

3

Aturades sobre bot (2 tps) Guanyar espai en l’aturada. Continuïtat amb el tir: darrer bot abans d’aturar més fort per carregar, no perdre la flexió per llençar.

Aturades sobre bot (2 tps) Guanyar espai en l’aturada. Continuïtat amb el tir: darrer bot abans d’aturar més fort per carregar, no perdre la flexió per llençar.

4

Aturades sobre bot (1 tps) Repàs de conceptes: equilibri i continuïtat en l’acció. Fintes de llançament Finta de llançament: versemblança, pilota i vista + pivots guanyant espai cap a cistella (no perdre mai flexió)

Aturades des d’autopassada (2tps)

5

Aturades sobre bot (2 tps) Repàs de conceptes: equilibri i continuïtat en l’acció. Fintes de llançament Finta de llançament: versemblança, pilota i vista + pivots guanyant espai cap a cistella (no perdre mai flexió)

6

Aturades des d’autopassada

Aturades des d’autopassada (2tps, ventral/dorsal) i sortida creuada Ídem dia anterior (però finalitzant amb sortida creuada i aturada sobre bot per tir) Domini del peu de pivot Verticalitat: sortida cap a cistella, llençant cama i pilota. Corregir aturada sobre bot (sessions anteriors) Aturades des d’autopassada

Aturades sobre bot (1tps) Seqüència taló-punta Equilibri: came separades i centre de gravetat baix. Moviment molla: aprofitar flexió per acció de tir i últim bot abans de parar més fort per carregar el llançament. Aturades sobre bot (2 tps) Seqüència de passos: peu Interior-peu exterior. Guanyar espai en l’aturada. Seqüència taló-punta Continuïtat: darrer bot més fort per carregar i no perdre flexió. Equilibri: cames separades i centre de gravetat baix Aturades sobre bot (2 tps) Aturada iugoslava (Step-Back): imprescindible la flexió i la separació de cames a l’hora de caure amb equilibri. Continuïtat: no perdre flexió i aprofitar-la per a l’acció de tir. Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida creuada Peus encarats a cistella. Equilibri, no perdre flexió. Aturada ventral/dorsal. Finalitzar amb sortida creuada i tir, incidir en la verticalitat en la sortida, cap a cistella i guanyant espai Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida oberta Peus encarats a cistella. Equilibri, no perdre flexió. Aturada ventral/dorsal. Finalitzar amb sortida oberta (Swing) i tir. Evitar les passes de sortida llençant primer pilota abans del peu de pivot. Verticalitat

1

2

Peus encarats a cistella. Equilibri, no perdre flexió. Aturada ventral/dorsal. (finalitzar amb llançament)

Aturades des d’autopassada


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI (2tps) Peus encarats a cistella. Equilibri, no perdre flexió. Aturada ventral/dorsal. (finalitzar amb llançament)

9

7

Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida creuada Ídem dia anterior (però finalitzant amb sortida creuada i aturada sobre bot per tir) Domini del peu de pivot Verticalitat: sortida cap a cistella, llençant cama i pilota. Corregir aturada sobre bot (sessions anteriors)

(2tps) i sortida oberta Corregir aturada en 2tps (ventral i dorsal) Sortida oberta: llençar pilota abans d’aixecar peu de pivot. Verticalitat: sortida a cistella, guanyant espai amb el bot. Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida oberta: evitar passes de sortida Sortida després d’aturada ventral i Swing (canviar la pilota de mà passant-la per sota del defensor quan aquest és molt a prop). Sortida oberta després de canvi de mà per sota cames.

8

Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida creuada Ídem dia anterior, amb els dos tipus d’aturada en 2 temps (ventral i dorsal) Finta de llançament prèvia a la sortida.

Aturades des d’autopassada (2tps) i sortides post-fintes Ídem dies anteriors, combinant fintes de sortida i de llançament prèvies a la sortida: -Finta oberta per sortir creuat . Finta oberta per sortir obert

Aturades des de passada (2 tps) Coordinar recepció amb passada. Guanyar espai amb l’aturada: peus encarats. Tàctica individual. Sortir per llençar: aturada ventral quan el defensor és lluny (genero espai), aturada dorsal quan és a prop (guanyo espai).

9

Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida oberta Corregir aturada en 2tps (ventral i dorsal) Sortida oberta: evitar les passes, llençar pilota abans d’aixecar peu de pivot. Verticalitat: sortida cap a cistella, guanyant espai amb el bot

Aturades des de passada (2 tps) Coordinar recepció amb passada. Guanyar espai amb l’aturada: peus encarats. Tàctica individual. Sortir per llençar: aturada ventral quan el defensor és lluny (genero espai), aturada dorsal quan és a prop (guanyo espai).

Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida creuada Karate-Kid: recepció sobre un peu per sortida directa, oberta (i Swing) o creauda quan el defensor arriba en desequilibri.

Aturades des d’autopassada (2tps) i fintes de sortida Finta de sortida oberta per sortida creuada o finta de sortida oberta per sortida oberta. Versemblança en les fintes: no perdre la flexió i utilitzar la punta del peu en les fintes. Aturades des de passada Coordinar recepció amb passada. Guanyar espai amb l’aturada: peus encarats. Combinació de fintes i de sortides.

Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida creuada Karate-Kid: recepció sobre un peu per sortida directa, oberta (i Swing) o creuada quan el defensor arriba en desequilibri. Llegir peu avançat del defensor.

Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida creuada Recepció sobre un peu en StepBack per guanyar espai al defensor que és lluny. Continuïtat en l’acció de tir: mantenir flexió i equilibri en el llançament.

Aturades des de passada (2 tps) Tàctica individual. Lectura dels desequilibris: ídem dia anterior però llegint abans de rebre la posició del defensor, si el tinc lluny i ve en desequilibri surto per trencar-lo (Karate-Kid)

Aturades des de passada (2 tps) Tàctica individual. Lectura dels desequilibris: ídem dia anterior però llegint abans de rebre la posició del defensor, si el tinc lluny i ve en desequilibri surto per trencar-lo (Karate-Kid).

Aturades des de passada (síntesi)

Joc d’esquenes a cistella Domini dels pivots: moviments

Joc d’esquenes a cistella Domini dels pivots: moviments

10

11

12

(2tps) i sortides post-fintes Ídem dies anteriors, combinant fintes de sortida i de llançament prèvies a la sortida: -Finta oberta per sortir creuat . Finta oberta per sortir obert Aturades des d’autopassada (2tps) i sortida oberta: evitar passes de sortida Sortida després d’aturada ventral i Swing (canviar la pilota de mà passant-la èr sota del defensor quan aquest és molt a prop. Sortida oberta després de canvi demà per sota cames.

Llegir peu avançat del defensor.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

13

14

15

10

Síntesi de tots els tipus d’aturada (ventral, dorsal), de fintes (tir i sortida), de sortides (obertes i tancades) i aturades sobre bot (1tps i 2 tps Joc d’esquenes a cistella Domini dels pivots: moviments per encarar, fintar el tir, creuar cama... insistir en la velocitat una vegada dominin el gest tècnic.

per encarar, fintar el tir, creuar cama... insistir en la velocitat una vegada dominin el gest tècnic.

per encarar, fintar el tir, creuar cama... insistir en la velocitat una vegada dominin el gest tècnic.

Joc d’esquenes a cistella: posició interior Guanyar la posició al pal baix (col·locar les cames entre les del defensor) Equilibri i ampliació del cilindre corporal: baixar centre de gravetat i oferir mà de blanc.

Joc d’esquenes a cistella: posició interior Guanyar la posició al pal baix (col·locar les cames entre les del defensor). Equilibri i ampliació del cilindre corporal: baixar centre de gravetat i oferir mà de blanc.

Joc d’esquenes a cistella: posició interior Guanyar la posició al pal baix (col·locar les cames entre les del defensor) Equilibri i ampliació del cilindre corporal: baixar centre de gravetat i oferir mà de blanc. Joc d’esquenes a cistella: moviments d’esquenes Fintes de cos. Moviments interiors bàsics amb un sol bot: Reyes, Norris i Gasol.

Joc d’esquenes a cistella: Joc d’esquenes a cistella: moviments d’esquenes moviments d’esquenes Observar posició de la defensa Observar posició de la defensa ampliant camp visual (girant el coll ampliant camp visual (girant el coll cap al centre). cap al centre). Fintes de cos. Fintes de cos. Moviments interiors bàsics amb Moviments interiors bàsics amb un sol bot: Reyes, Norris i Gasol. un sol bot: Reyes, Norris i Gasol. Joc d’esquenes a cistella: Joc d’esquenes a cistella: moviments d’esquenes Moviments d’esquenes Solucions en posicions Solucions en posicions incòmodes: després de rebot incòmodes: després de rebot ofensiu (fintes de llançament i ofensiu (fintes de llançament i contacte amb el cos), darrere contacte amb el cos), darrere del taulell... del taulell...

Pla tècnic del CPI: Tir

Nivell Baix Iniciació

Nivell Mitjà Ampliació

Nivell Alt Perfeccionament

1

Mecànica bàsica de braç Tir proper a l’anella (en cadira) La U (colze a 90º) Moviment vertical (estirar braç amunt i no endavant) Cop de canell (pilota ha de donar voltes a l’aire) Seguir la trajectòria de pilota (bombejar pilota)

2

Mecànica bàsica de braç Ídem dia anterior, afegint la màde recolzament (mà que agafa pilota), que no modifica trajectòria de pilota La T, finestra Carregar des del cap Cop de canell i direcció de pilota amb dos dits Mecànica bàsica de braç Repàs de la mecànica bàsica de braç treballada en els entrenaments anteriors.

Mecànica bàsica de braç Tir proper a l’anella (en cadira) La U (colze a 90º) i la T (finestra) Moviment vertical (estirar braç amunt i no endavant) Cop de canell (pilota ha de donar voltes a l’aire) Seguir la trajectòria de pilota Carregar des de dalt Trajectòria (bombejar) Mecànica bàsica de braç Ídem dia anterior Tir amb els ulls tancats (interiorització de la mecànica) Transferència a la mà feble (mecànica amb la mà feble)

Mecànica bàsica de braç Tir proper a l’anella La U (colze a 90º) i la T (finestra) Moviment vertical (estirar braç amunt i no endavant) Cop de canell (pilota ha de donar voltes a l’aire) Seguir la trajectòria de pilota Carregar des de dalt Trajectòria (bombejar) Mecànica bàsica de braç Ídem dia anterior Tir amb els ulls tancats (interiorització de la mecànica) Transferència a la mà feble (mecànica amb la mà feble)

Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Coordinar flexió de cames amb pujada de pilota

Mecànica bàsica-coordinació tronc superior-inferior Coordinar flexió de cames amb pujada de pilota

3


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI Transferència a través de la mà feble.

Peus separats (equilibri) Evitar fer força amb l’esquena

4

Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Coordinar flexió de cames amb pujada de pilota Peus separats (equilibri) Evitar fer força amb l’esquena

5

Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Ídem dia anterior, llançaments des de tir lliure amb bona mecànica Enregistrament de la mecànica

Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Ídem dia anterior, llançaments des de tir lliure amb bona mecànica Llançaments des de 45º fent ús del taulell. Enregistrament de la mecànica Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Visualització de l’enregistrament i comparació amb un model ideal

6

Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Visualització de l’enregistrament i comparació amb un model ideal

7

Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Repàs de la mecànica bàsica de llançament, corregint els errors observats en l’enregistrament

8

Tir des de recepció (doblada) Atacar recepció, asseure’s sobre la pilota i aprofitar la flexió de l’aturada per carregar i llançar. Col·locació dels peus: separats i encarats a cistella. Mecànica de braç

Tir des de recepció Atacar recepció (recepció frontal o dorsal), asseure’s sobre la pilota i aprofitar la flexió de l’aturada per carregar i llançar. Col·locació dels peus: separats i encarats a cistella. Mecànica de braç

9

Tir des de recepció Ídem dia anterior però enlloc de recepció frontal a cistella, recepció d’esquena a cistella Aturada generant espai (alçada tir lliure)

Tir des de bot (aturada 1/2tps.) Darrer bot més fort per tenir pilota carregada i preparada per llançar, aprofitar flexió de l’aturada per tir Fixar-se en la mecànica de braç i en coordinar tronc superior i inferior.

Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Repàs de la mecànica bàsica i correcció dels errors observats en el video Tonicitat muscular: tir amb pilotes de diferents mides i pes per adquirir punteria en el llançament Mecànica bàsica: coordinació tronc superior - inferior Tonicitat muscular: treball amb pilotes de diferents mides i pesos per adquirir punteria

11 Peus separats (equilibri) Evitar fer força amb l’esquena. Llançaments des de 45º fent us del taulell. Enregistrament de la mecànica Mecànica bàsica: coordinació tronc superior-inferior Visualització de l’enregistrament i comparació amb un model ideal

Mecànica bàsica-coordinació tronc superior-inferior Repàs de la mecànica bàsica i correcció dels errors observats en el video Tonicitat muscular: tir amb pilotes de diferents mides i pes per adquirir punteria en el llançament (tirs de diferents distànices). Fintes de llançament i faltes Fintes des de línia de tres per tir directe si el defensor salta. Forçar faltes en el llançament (deixar anar la cama per contactar amb la cama del defensor, no perdre l’equilibri)

Tir des de recepció Atacar recepció (recepció frontal o dorsal, en step-back), asseure’s sobre la pilota i aprofitar la flexió de l’aturada per carregar i llançar. Col·locació dels peus: separats i encarats a cistella. Mecànica de braç Tir des de bot (aturada 1/2tps.) Darrer bot més fort per tenir pilota carregada i preparada per llançar, aprofitar flexió de l’aturada per tir Fixar-se en la mecànica de braç i en coordinar tronc superior i inferior. Enregistrament de la mecànica. Tir des de bot (1/2tps.) Visualització i correcció de la mecànica en el video.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI 10

11

Tir des de bot (aturada 1tps.) Darrer bot més fort per tenir pilota carregada i preparada per lançar, aprofitar flexió de l’aturada per tir Fixar-se en la mecànica de braç en coordinar tronc superior inferior Tir des de bot (aturada 2tps.) Ídem dia anterior però aturantn 2 temps, velocitat en l’execució si és possible. Enregistrament de la mecànica.

12

Enregistrament de la mecànica. Tir des de bot (1/2tps.) Visualització i correcció de la mecànica en el video.

Tir des de bot Correcció dels errors observats el dia anterior.

Velocitat de llançament Mecànica alta Equilibri (flexió en l’aturada, posició dels peus i no perdre la flexió)

13

Velocitat de llançament Sortida de bloqueig indirecte, fixar-se en l’equilibri en el llançament (no Basile), posició dels peus i aprofitar la flexió de l’aturada per llançar. Fintes de llançament Fintes des de línia de tres per tir sobre bot o tir directe després de la finta Lectura de la finta (si no salta llanço) Aplicació 1c1: velocitat Jocs de velocitat de llançament: aplicació al 1c1 dels conceptes treballats

Tir des de bot Correcció dels errors observats el dia anterior

14

Velocitat de llançament Mecànica alta Equilibri (flexió en l’aturada posició dels peus i no perdre la flexió)

15

Aplicació 1c1: velocitat Jocs de velocitat de llançament: aplicació al 1c1 dels conceptes treballats

Correccions del errors observats l dia anterior. Tir sobre aturada iugoslava (step-back)

12 Tir des de bot (2tps.)

Visualització i correcció de la mecànica en el video.

Tir des de bot

Velocitat de llançament Mecánica alta Equilibri (flexió en l’aturada, posició dels peus i no perdre la flexió. Velocitat de llançament Sortida de bloqueig indirecte, fixar-se en l’equilibri en el llançament (no Basile), posició dels peus i aprofitar la flexió de l’aturada per llançar. Aplicació 1c1: velocitat Jocs de velocitat de llançament: aplicació al 1c1 dels conceptes treballats. Llançament en desequilibri Llançament saltant enrere per evitar ser taponat (ex: Bodiroga): mantenir pilota alta i llançar en el punt més alt, moviment vertical de braç. Llançament en desequilibri Llançament sobre la botzina: recepció arribant en carrera (mirar de tenir equilibri dins el desequilibri, ús del taulell) o des de bot en carrera (bombejar pilota per tenir més probabilitats d’anotar).

Pla tècnic del CPI: Finalitzacions

1

Nivell Baix Iniciació

Nivell Mitjà Ampliació

Nivell Alt Perfeccionament

Tècnica d’entrada mà forta Seqüència de passes. Longitud de les passes (primera més llarga i segona curta per impuls vertical). Mà de protecció i mà de llançament. Cop de canell (no

Tècnica d’entrada mà forta i mà feble (sobretot) Seqüència de passes. Longitud de les passes (primera més llarga i segona curta per impuls vertical). Mà de protecció i mà de

Tècnica d’entrada mà forta i mà feble (sobretot) Depurar detalls de la finalització (mà de protecció, longitud de les passes, cop de canell..) Entrades des de bot i des de passada.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

13

safates). Pilota alta. Verticalitat (angle d’entrada per tir a taulell). Tècnica d’entrada mà feble Seqüència de passes. Longitud de les passes (primera més llarga i segona curta per impuls vertical). Mà de protecció i mà de llançament. Cop de canell (no safates). Pilota alta. Verticalitat (angle d’entrada per tir a taulell).

llançament. Cop de canell. Pilota alta. Verticalitat (angle d’entrada per tir a taulell). Tècnica d’entrada mà forta i mà feble: fintes de passada Fintes de passada en la primera passa de l’entrada. Finta amb pilota i amb la vista. Correccions iguals al dia anterior pel que fa a la seqüència de passes i la finalització.

3

Tècnica d’entrada mà feble Ídem dia anterior, combinant entrades per tots dos costats en la presa de decisions. Insistir en la mà de protecció i en la verticalitat cap a cistella (tot i la presència d’un defensor que ve per darrere, finalitzar fort i vertical).

Tècnica d’entrada mà forta i mà feble (des de passada) Coordinar seqüència de passes amb la passada (recepció a l’aire en moviment en la primera passa). Correccions de la finalització iguals als dies anteriors.

4

Tècnica d’entrada mà forta i mà feble (des de passada) Coordinar seqüència de passes amb la passada (recepció a l’aire en moviment en la primera passa). Correccions de la finalització iguals als dies anteriors.

Entrada a cistella passada (mà forta) Seqüència de passes i longitud (primera passa llarga i segona curta per batuda). Mà de protecció. Llançar en el moviment ascendent (no al caure), pujant pilota amb dues mans, i girar tronc al llançar (veure l’anella).

5

Entrada a cistella passada (mà forta) Seqüència de passes i longitud (primera passa llarga i segona curta per batuda). Mà de protecció. Llançar en el moviment ascendent (no al caure), pujant pilota amb dues mans, i girar tronc al llançar (veure l’anella).

Entrada a cistella passada (mà feble) Seqüència de passes i longitud (primera passa llarga i segona curta per batuda). Mà de protecció. Llançar en el moviment ascendent (no al caure), pujant pilota amb dues mans, i girar tronc al llançar (veure l’anella).

Entrada a cistella passada (mà forta i mà feble) Fintes de passada en la primera passa (de pit i per darreres esquena). Correccions iguals a les del darrer dia en la finalització Finalitzacions a cistella passada des de passada)

6

Entrada a cistella passada (mà feble) Seqüència de passes i longitu (primera passa llarga i segona curta per batuda). Mà de protecció. Llançar en el moviment ascendent (no al caure), pujant pilota amb dues mans, i girar tronc al llançar (veure l’anella).

Entrada a cistella passada (mà feble) Ídem dia anterior combinant finalitzacions per tots dos costats en la presa de decisions. Insistir en la mà de protecció i en pujar la pilota amb les dues mans. Finalitzacions des de passada.

Finalitzacions sense ajuda: pèrdua de pas (des de bot) Finalització amb mà propera a l’anella i mà allunyada (recolzament del peu contrari per equilibrar: primera passa d’una entrada). Verticalitat (un bot màxim endavant un cop superat el defensor).

7

Entrada a cistella passada (mà

Finalitzacions sense ajuda:

Finalitzacions sense ajuda:

2

Tècnica d’entrada mà forta i mà feble (sobretot) Ídem dia anterior. Buscar contacte amb el maluc en la finalització, mà de protecció i mà de llançament: buscar 2+1

Tècnica d’entrada mà forta i mà feble: fintes de passada Fintes de passada en la primera passa de l’entrada. Finta amb pilota i vista. Fintes de passada de pit i de passada per darrere l’esquena. Lectura de la finta (si no reacciona, finalitzar sense passar, si reacciona dono pilota) Entrada a cistella passada (mà forta i mà feble) Seqüència de passes i longitud (primera passa llarga i segona curta per batuda). Mà de protecció Llançar en el moviment ascendent (no al caure), pujant pilota amb dues mans, i girar tronc al llançar (veure l’anella).


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

14

feble) Ídem dia anterior combinant finalitzacions per tots dos costats en la presa de decisions. Insistir en la mà de protecció i en pujar la pilota amb les dues mans.

pèrdua de pas (des de bot) Finalització amb mà propera a l’anella (recolzament del peu contrari per equilibrar: primera passa d’una entrada). Verticalitat (un bot màxim endavant un cop superat el defensor).

pèrdua de pas (des de bot) Finalització amb pèrdua de pas amb totes dues mans a cistella passada: passa sota l’anella per finalitzar amb cop de canell, en funció del peu de recolzament. Velocitat en el moviment ascendent de pilota i mà de protecció.

8

Finalitzacions sense ajuda: pèrdua de pas (des de bot) Finalització amb mà propera a l’anella (recolzament del peu contrari per equilibrar: pri passa d’una entrada). Verticalitat (un bot màxim endavant un cop superat el defensor).

Finalitzacions sense ajuda: pèrdua de pas (des de bot) Finalització amb mà llunyana a l’anella (recolzament del peu contrari per equilibrar: segona passa d’una entrada). Verticalitat (un bot màxim endavant un cop superat el defensor). Mà de protecció.

Finalitzacions sense ajuda: pèrdua de pas (des de passada) Finalitzacions treballades els dies anteriors coordinant la pèrdua de pas amb la passada propera a l’anella Correccions iguals als dies anteriors pel que fa a la finalització.

9

Finalitzacions sense ajuda: pèrdua de pas (des de bot) Finalització amb mà llunyana a l’anella (recolzament del peu contrari per equilibrar: segona passa d’una entrada). Verticalitat (un bot màxim endavant un cop superat el defensor). Mà de protecció.

Finalitzacions sense ajuda: pèrdua de pas (des de passada) Finalitzacions treballades els dies anteriors coordinant la pèrdua de pas amb la passada propera a l’anella. Correccions iguals als dies anteriors pel que fa a la finalització.

Finalitzacions sense ajuda: extensió Passes paral·leles a línia de fons Coordinar passes amb el moviment ascendent de la pilota i velocitat en les passes. Mà de llançament (mà propera a l’anella). Extensió a cistella passada.

10

Finalitzacions sense ajuda: pèrdua de pas (des de passada) Finalitzacions treballades els dies anteriors coordinant la pèrdua de pas amb la passada propera a l’anella. Correccions iguals als dies anteriors pel que fa a la finalització.

Finalitzacions sense ajuda: extensió Passes paral·leles a línia de fons. Coordinar passes amb el moviment ascendent de la pilota i velocitat en les passes. Mà de llançament (mà propera a l’anella).

Finalitzacions amb ajuda alta: escombrada Seqüència de passes horitzontal per superar l’ajuda. Amagar pilota (passant-la per dalt del cap, lluny de les mans de la defensa o per darrere l’esquena).

11

Finalitzacions amb ajuda alta: escombrada Seqüència de passes horitzontal per superar l’ajuda. Amagar pilota (passant-la per dalt del cap, lluny de les mans de la defensa o per darrere l’esquena).

Finalitzacions amb ajuda alta: escombrada Seqüència de passes horitzontal per superar l’ajuda. Amagar pilota (passant-la per dalt del cap, lluny de les mans de la defensa o per darrere l’esquena).

Finalitzacions amb ajuda alta: traspeus Per línia de fons i central, per tots dos costats. Seqüència de passes, canviar direcció dels peus en les passes i guanyar espai. Protegir pilota (per dalt o per darrere l’esquena).

12

Finalitzacions amb ajuda alta: traspeus Per línia de fons i central, per tots dos costats. Introducció: seqüència de passes, canviar direcció dels peus en les passes i guanyar espai.

Finalitzacions amb ajuda alta: traspeus Per línia de fons i central, per tots dos costats. Introducció: seqüència de passes, canviar direcció dels peus en les passes i guanyar espai.

Finalitzacions amb ajuda alta: traspeus Ídem dia anterior. Traspeus finalitzant a cistella passada per tots dos costats. Incidir en el canvi de direcció i guanyar espai. Força volum de 1c1 i presa de decisions.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

15

13

Finalitzacions amb ajuda alta: traspeus Per línia de fons i central, tots dos costats. Seqüència de passes. Canvi de direcció dels peus en les passes. Guanyar espai en el salt Protegir pilota (per dalt del cap).

Finalitzacions amb ajuda alta: traspeus Per línia de fons i central, tots dos costats. Seqüència de passes. Canvi de direcció dels peus en les passes. Guanyar espai en el salt. Protegir pilota (per dalt o per darrere esquena).

Finalitzacions amb ajuda alta: bomba a pas perdut Mà de llançament és la mà contrària del peu de recolzament (segona passa d’una entrada). Elevar pilota, estirant el braç amunt. Mà de protecció.

14

Finalitzacions amb ajuda alta: traspeus Repàs dies anteriors i èmfasi en els errors que s’observin amb més freqüència.

Finalitzacions amb ajuda alta: traspeus Traspeus central finalitzant amb cistella passada: correccions en la finalitzacions i en l’execució de les passes.

Aplicació global al 1c1 Presa de decisions (superar defensa amb un bot vertical endavant i, en funció de si salta o no l’ajuda i per on salta, aplicar les finalitzacions treballades

15

Aplicació global al 1c1 Presa de decisions (superar defensa amb un bot vertical endavant i, en funció de si salta o no l’ajuda, aplicar les finalitzacions treballades).

Aplicació global al 1c1 Presa de decisions (superar defensa amb un bot vertical endavant i, en funció de si salta o no l’ajuda i per on salta, aplicar les finalitzacions treballades).

Finalitzacions properes a l’anella: ganxo (mà forta i feble) Cop de canell. Mà de protecció i moviment ascendent de la pilota allunyat del defensor. Posició dels peus: equilibri elevant cama contrària a la mà de llançament

Nivell Baix Iniciació

Nivell Mitjà Ampliació

Nivell Alt Perfeccionament

1

Posició bàsica defensiva introducció al desplaçament (peus) Posició flexionada, amb equilibri, cames separades. Entre pilota i cistella. Introducció al desplaçament: curts i ràpids sobre puntes.

Desplaçament defensiu: moviment de peus Desplaçaments curts i ràpids sobre punta de peu: sempre un peu a terra. Contacte visual amb la pilota Orientació (cap a la banda) i distància (suficient per tenir temps de reacció, en funció de l’atacant)

Desplaçament defensiu: moviment de peus i mans Desplaçaments curts i ràpids sobre punta de peu: sempre un peu a terra Contacte visual amb la pilota, no amb el jugador Orientació i distànica adequada Màs d’escombrada i mà de llançament.

2

Desplaçament defensiu: moviment de peus Desplaçaments curts i ràpids sobre punta de peu: sempre un peu a terra. Contacte visual amb la pilota Orientació (cap a la banda) i distància (suficient per tenir temps de reacció, en funció de l’atacant)

Desplaçament defensiu: mans Ídem dia anterior afegint activitat de mans: mà d’escombrada i mà de llançament (mà contrària a la de bot baixa per robar pilota, mà de bot alta per puntejar tir si l’atacant deixa de botar)

Desplaçament defensiu: saltar al camí, passa de caiguda Saltar al camí si el defensor intenta agafar el centre una vegada decantat: anticipació. Contacte amb el cos i no amb les mans

Pla tècnic del CPI: Defensa


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

16

3

Desplaçament defensiu: mans Ídem dia anterior afegint activitat de mans: mà d’escombrada i mà de llançament (mà contrària a la de bot baixa per robar pilota, mà de bot alta per puntejar tir si l’atacant deixa de botar)

Desplaçament defensiu: saltar al camí, passa de caiguda Saltar al camí si el defensor intenta agafar el centre una vegada decantat: anticipació. Contacte amb el cos i no amb les mans.

Recuperació defensiva quan ens superen en 1c1 Ídem dia anterior + Recuperació defensiva en “sprint”, quan ens sobrepassen fins posar-se davant, no córrer al costat de l’atacant Braços oberts per negar línies de passada cap al centre.

4

Desplaçament defensiu: global Repàs dels aspectes treballats els dies anteriors, aplicació al 1c1. Aconseguir intensitat i agressivitat en la defensa del 1c1.

Recuperació defensiva quan ens superen en 1c1 Recuperació defensiva en “sprint”, fins posar-se davant, no córrer al costat de l’atacant. Braços oberts per negar línies de passada cap al centre.

Robar pilota en el 1c1: canvi de mà i flick Esperar el canvi de mà i aguantar posició dels peus fins el canvi Tècnica del flick (robar pilota per darrere una vegada ens superen): evitar contacte amb el braç, si no robo recupero..

5

Desplaçament defensiu: saltar al camí, passa de caiguda Saltar al camí si el defensor intenta agafar el centre una vegada decantat: anticipació. Contacte amb el cos i no amb les mans.

Defensa del tir: bloqueig de rebot Bloqueig de rebot: fixar atacant amb un braç, posició flexionada (per tenir equilibri) davant de l’atacant i braços fixant. Quan l’atacant està fixat anar a buscar pilota. “La defensa no acaba fins que no s’agafa el rebot”

Defensa del tir: bloqueig de rebot Bloqueig de rebot: fixar atacant amb un braç, posició flexionada (per tenir equilibri) davant de l’atacant i braços fixant. Quan l’atacant està fixat anar a buscar pilota “La defensa no acaba fins que no s’agafa el rebot”

6

Recuperació defensiva quan ens superen en 1c1 Recuperació defensiva en “sprint”, fins posar-se davant, no córrer al costat de l’atacant. Braços oberts per negar línies de passada cap al centre.

Defensa del costat fort: la línia de passada Entre pilota i defensor (d’esquenes a la pilota però sense perdre contacte visual) Desplaçaments curts i ràpids Palmell obert Defensa del punt cec (canvi d’orientació de la defensa en funció de l’atacant)

Defensa del costat fort: la linea de passada Entre pilota i defensor (d’esquenes a la pilota però sense perdre contacte visual) Desplaçaments curts i ràpids Palmme obert Defensa del punt cec. Defensa del tall de costat fort. Salt enrere quan rep l’atacant

7

Defensa del tir: bloqueig de rebot Bloqueig de rebot: fixar atacant amb un braç, posició flexionada (per tenir equilibri) davant de l’atacant i braços fixant. Quan l’atacant està fixat anar a buscar pilota. “La defensa no acaba fins que no s’agafa el rebot”

Defensa de la línia de passada i posició defensiva un cop rep Ídem dia anterior Salt enrere quan l’atacant rep (defensa del 1c1 amb els conceptes treballats en dies anteriors)

Defensa del costat feble: tall de feble a fort Body-check en la defensa del tall de feble a fort (orientació del cos en funció d’on convé que rebi l’atacant). No perdre de vista la pilota fins el moment del contacte amb l’atacant.

8

Defensa del costat fort: la línia de passada Entre pilota i defensor (d’esquenes a la pilota però

Defensa de la línia de passada: defensa del tall de fort a fort Defensa dels talls de fort a fort o entre pilota i jugador en línia

Defensa del costat feble i transició feble.fort Defensa del feble: contacte visual amb el jugador i la pilota,


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

17

sense perdre contacte visual) Desplaçaments curts i ràpids Palmell obert Defensa del punt cec (canvi d’orientació de la defensa en funció de l’atacant)

de passada.

triangular (pistoles). Canviar a línia de passada al costat fort. Equilibri en la recuperació: desplaçaments curts, mà de punteig i orientar atacant cap a la banda

9

Defensa del costat fort: la línia de passada Ídem dia anterior, però insistir en la distància del defensor respecte l’atacant quan aquest últim rep (salt enrere quan rep).

Defensa del costat feble: tall de feble a fort Body-check en la defensa del tall de feble a fort (orientació del cos en funció d’on convé que rebi l’atacant). No perdre de vista la pilota fins el moment del contacte amb l’atacant.

Defensa propera a l’anella: línia de passada Defensa del pal baix ¾ per davant del receptor, sempre defensant cistella (posició del defensor propera a la línia de fons). Palmell obert, posició flexionada i braços estirats.

10

Defensa de la línia de passada: defensa del tall de fort a fort Defensa dels talls de fort a fort o entre pilota i jugador en línia de passada.

Defensa del costat feble i transició feble-fort Defensa del feble: contacte visual amb el jugador i la pilota, triangular (pistoles). Canviar a línia de passada al costat fort.

Defensa propera a l’anella: 1c1 Quan l’atacant rep pilota, defensor fa un salt enrere. Amb una mà escombra el bot i amb l’altra punteja el possible llançament Si atacant deixa de botar, braços segueixen la pilota. Peus a terra (no saltar a les fintes). Braços estirats en el tir.

11

Defensa del costat feble i transició feble-fort Defensa del feble: contacte visual amb el jugador i la pilota, triangular (pistoles). Canviar a línia de passada al costat fort.

Defensa propera a l’anella Ídem treballat en els dies anteriors, però insistint en el bloqueig del rebot quan es produeix un llançament. No només tancar, també fer-lo fora de la zona de rebot.

12

Defensa del costat feble recuperació defensiva Recuperació defensiva al costat feble: equilibri, puntejant llançament i orientació dels peus portant atacant cap a la banda. Anticipació i saltar al camí si prova de guanyar el centre (contacte amb el cos, braços oberts).

Defensa del costat feble: recuperació defensiva Recuperació defensiva al costat feble: equilibri, puntejant llançament i orientació dels peus portant atacant cap a la banda. Anticipació i saltar al camí si prova de guanyar el centre (contacte amb el cos, braços oberts). Defensa propera a l’anella: línia de passada Defensa del pal baix 3/4 per davant del receptor, sempre defensant cistella (posició del defensor propera a la línia de fons). Palmell obert, posició flexionada i braços estirats.

13

Defensa propera a l’anella: línia de passada Defensa del pal baix 3/4 per davant del receptor, sempre defensant cistella (posició del defensor propera a la línia de fons). Palmell obert, posició flexionada i braços estirats.

Defensa propera a l’anella: 1c1 Quan l’atacant rep pilota, defensor fa un salt enrere. Amb una mà escombra el bot i amb l’altra punteja el possible llançament. Si atacant deixa de botar, braços segueixen la pilota. Peus a terra (no saltar a les fintes).

La falta d’atac: atacant amb pilota Anticipació, peus a terra, saltar al camí, perdre la flexió en el moment del contacte per perdre l’equilibri. Mans fora del cos i contacte amb el tronc.

La falta d’atac: atacant sense piltoa Anticipació, col·locar-se al camí en el moment que l’atacant mira la pilota o ha donat la passada. Perdre la flexió en el moment del contacte.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

18

Braços estirats en el tir.

14

Defensa propera a l’anella Ídem treballat en els dies anteriors, però insistint en el bloqueig del rebot quan es produeix un llançament. No només tancar, també fer-lo fora de la zona de rebot.

Aplicació al 1c1 1c1+1 interior i exterior per aplicar tot el que s’ha estat treballant.

Aplicació al 1c1 1c1+1 interior i exterior per aplicar tot el que s’ha estat treballant.

Recuperació de pilota Passar pilota a l’aire (una mà), Bombejar-la em cas de mo tenir clara la localització dels jugadors al camp. Tècnica de caiguda: primer peu més proper a línia de banda, després l’altre, flexió i equilibri.

Nivell Baix Iniciació

Nivell Mitjà Ampliació

Nivell Alt Perfeccionament

1

Passada amb passador i receptor estàtic Passada de pit a dos mans i a una (guanyant espai): tensió en la passada, càrrega i descàrrega del pes del cos, cop de canell. Passada picada a dos mans i a una (guanyant espai): bot proper al receptor. Presa de pilota en la recepció.

Passada amb passador i receptor estàtic Passada de pit a dos mans i a una (guanyant espai): tensió en la passada, càrrega i descàrrega del pes del cos, cop de canell. Passada picada a dos mans i a una (guanyant espai): bot proper al receptor. Presa de pilota en la recepció.

Passada amb passador i receptor estàtic Passada de pit a dos mans i a una (guanyant espai): tensió, pes del cos, cop de canell. Passada picada a dos mans i a una (guanyant espai): bot proper al receptor. Passada de beisbol Presa de pilota en la recepció.

2

Passada amb passador estàtic i receptor estàtic

Passada amb passador estàtic i receptor estàtic

Passada amb passador estàtic i receptor en moviment

15

Defensa propera a l’anella: 1c1 Quan l’atacant rep pilota, defensor fa un salt enrere. Amb una mà escombra el bot i amb l’altra punteja el possible llançament. Si atacant deixa de botar, braços segueixen la pilota. Peus a terra (no saltar a les fintes). Braços estirats en el tir. Aplicació al 1c1 1c1+1 interior i exterior per aplicar tot el que s’ha estat treballant.

Pla tècnic del CPI: Passada


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI

19

Ídem dia anterior. Passada de beisbol: amb una mà apunto l’objectiu i amb l’altra dono la passada. Tensi en la passada i cop de canell.

Ídem dia anterior. Passada de beisbol: amb una mà apunto l’objectiu i amb l’altra dono la passada. Tensió en la passada i cop de canell.

3

Passada amb passador estàtic i receptor en moviment “Timing” de passada: coordinar passada i recepció, de manera que el receptor no hagi d’esperar la pilota. Recepció: a l’aire, per llençar, entrar o botar.

Passada amb passador estàtic i receptor en moviment “Timing” de passada: coordinar passada i recepció, de manera que el receptor no hagi d’esperar la pilota. Recepció: a l’aire, per llençar, entrar o botar.

4

Passada amb passador estàtic receptor dinàmic: treball de recepció Treball de recepció en V: treballar amb espais, línies rectes, canvis de direcció i ritme, càrrega i descàrrega del pes del cos, oferir mà de blanc. No fixar-se amb l’aturada.

Passada amb passador estàtic, receptor dinàmic: treball de recepció Treball de recepció en V: treballar amb espais, línies rectes, canvis de direcció i ritme, càrrega i descàrrega del pes del cos, oferir mà de blanc. No fixar-se amb l’aturada.

5

Passada amb passador estàtic, receptor dinàmic: treball de recepció Treball de recepció en V: ídem dia anterior, introduir concepte de porta enrere i treball en V fixant defensor apropant-lo a cistella per marxar enrere (si nega línia de passada), “Timing de passada”

Passada amb passador estàtic, receptor dinàmic: treball de recepció Treball de recepció en V: ídem dia anterior, introduir concepte de porta enrere i treball en V fixant defensor apropant-lo a cistella per marxar enrere (si nega línia de passada). “Timing de passada”

6

Passada amb passador estàtic, receptor dinàmic: treball de recepció Repàs del treball de recepció aplicat al 1c1, llegint la posició de la defensa. No corregir en cap cas la defensa de la línia de passada, convé generar diferents situacions.

7

Passada amb passador i receptor en moviment Diferents tipus de passada (de pit, picada, bombejada, per darrere esquena) en moviment i sense oposició. Corregir la tècnica de passada (córrer endavant, cop de canell en la passada, tensió, anticipació al receptor). Passada amb passador i

Passada amb passador i receptor en moviment Diferents tipus de passada (de pit, picada, bombejada, per darrere esquena) en moviment i sense oposició. Corregir la tècnica de passada (córrer endavant, cop de canell en la passada, tensió, anticipació al receptor). Passada amb passador i receptor en moviment Doblades de dins a fora després de penetració. Acompanyar penetracions a les cantonades, atacar recepció, rebre per tirar. Fintes de passada per finalitzar.

Passada amb passador i receptor en moviment Doblades de dins a fora després de penetració. Acompanyar penetracions a les cantonades, atacar recepció, rebre per tirar. Fintes de passada per finalitzar.

Passada amb passador i

Passada amb passador i

8

“Timing” de passada: coordinar passada i recepció, de manera que el receptor no hagi d’esperar la pilota. Recepció: a l’aire, per finalitzar Introducció al treball de recepció en V. Passada amb passador estàtic receptor dinàmic: treball de recepció Treball de recepció en V: treballar amb espais, línies rectes, canvis de direcció i ritme, càrrega i descàrrega del pes del cos, oferir mà de blanc. No fixar-se amb l’aturada. Passada amb passador estàtic, receptor dinàmic: treball de recpepció Treball de recepció en V i U: idem al dia anterior, introduir porta enrere i treball en V fixant defensor apropant-lo a cistella per marxar enrere. “Timing de passada”!! Passada amb passador i receptor en moviment Diferents tipus de passada (de pit, picada, bombejada, per darrera esquena) en movimiento i sense oposició. Corregir la tècnica de passada (còrrer endavant, cop de canell en la passada, tensió, anticipàció al receptor)

Passada amb passador i receptor en moviment Passada bombejada: alle/hoop. Coordinar passada amb la passa de batuda del receptor, deixar pilota morta propera a l’anella tenint en compte qui l’ha de rebre. Treballar amb espais amples i espais curts.


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI receptor en moviment Doblades de dins a fora després de penetració. Acompanyar penetracions a les cantonades, atacar recepció, rebre per tirar. Fintes de passada per finalitzar.

9

Passada amb passador i receptor en moviment Doblades de dins a dins a un interior. Donar pilota per darrere la cintura de l’ajuda, mai per dalt del cap. Receptor ataca recepció abans que la pilota li arribi. Fintes de passada per finalitzar. Anticipar-se a la jugada.

receptor en moviment Doblada de pilota des d’aturada: penetració per aturar i llançar, si salta l’ajuda donar pilota pel costat del cos de l’ajuda, mai darrere l’esquena a un receptor que guanya esquena i ataca recepció. Passada amb passador i receptor en moviment Doblades de dins a dins a un interior. Donar pilota per darrere la cintura de l’ajuda, mai per dalt del cap. Receptor ataca recepció abans que la pilota li arribi. Fintes de passada per finalitzar. Anticipar-se a la jugada.

10

Passada amb passador i receptor en moviment Ídem dia anterior, incidint en atacar la recepció propera a l’anella: fer una passa cap la cistella.

Passada amb passador i receptor en moviment Ídem dia anterior, incidint en atacar la recepció propera a l’anella: fer una passa cap la cistella.

11

Passada sobre bot Passada sobre bot des de canvi de mà a un receptor estàtic o en moviment. Finta de passada sobre bot, per canvi de mà i sortida a cistella. Tensió en la passada, cop de canell, estirar braç creant una línia de passada.

Passada sobre bot Passada sobre bot des de canvi de mà a un receptor estàtic o en moviment. Finta de passada sobre bot, per canvi de mà i sortida a cistella. Tensió en la passada, cop de canell, estirar braç creant una línia de passada.

12

Passada sobre bot Ídem dia anterior, oferint la passada sobre bot com un recurs per doblar pilotes en les penetracions.

Passada sobre bot Ídem dia anterior, oferint la passada sobre bot com un recurs per doblar pilotes en les penetracions.

13

Passada interior Tècnica de passada: passar sempre amenaçant cistella (finta de tir per fixar defensa i passada pel costat del cos amb una o altra mà). Guanyar espai amb el cos i passada picada (per facilitar la recepció) a la mà de blanc.

Passada interior Tècnica de passada: passar sempre amenaçant cistella (finta de tir per fixar defensa i passada pel costat del cos amb una o altra mà). Guanyar espai amb el cos i passada picada (per facilitar la recepció) a la mà de blanc.

20 receptor en moviment Doblada de pilota de d’aturada: penetració per aturar i llançar, si salta l’ajuda donar pilota pel costat del cos de l’ajuda, mai darrere l’esquena a un receptor que guanya esquena i ataca recepció.

Passada sobre bot Passada sobre bot des de canvi de mà a un receptor estàtic o en moviment. Finta de passada sobre bot, per canvi de mà i sortida a cistella. Tensió en la passada, cop de canell, estirar braç creant una línia de passada Passada sobre bot

Passada amb passador i receptor en moviment Doblades de dins a dins a un interior. Donar pilota per darrere la cintura de l’ajuda mai per dalt del cap. Receptor ataca recepció abans que la pilota li arribi. Fintes de passada per finalitzar. Anticipar-se a la jugada

Ídem dia anterior, oferint la passada sobre bot com un recurs per doblar pilotes en les penetracions.

Passada interior Tècnica de passada: passar sempre amenaçant cistella (finta de tir per fixar defensa i passada pel costat del cos amb una o altra mà). Guanyar espai amb el cos i passada picada (per facilitar la recepció) a la mà de blanc. Passada interior Ídem dia anterior, introduint la possibilitat de passar pilota interior des del bot, sempre amb passada picada. Passada pal alt – pal baix, que s’autobloqueja


Club Natació Caldes (Secció de Bàsquet) Circuit de Progressió Individual (CPI Passada interior 14

15

Ídem dia anterior, introduint la possibilitat de passar pilota interior des del bot, sempre amb passada picada. Passada pal alt - pal baix s’autobloqueja.

Passada interior Ídem dia anterior, introduint la possibilitat de passar pilota interior des del bot, sempre amb passada picada. Passada pal alt - pal baix, que s’autobloqueja.

Passada interior Ídem dies interiors i incidir en el treball de recepció al pal baix autobloquejant-se (tot i que ja s’ha treballat en una altra estació). Baixar el centre de gravetat, oferir mà de blanc i posició dels peus.

Passada interior Ídem dies interiors i incidir en el treball de recepció al pal baix autobloquejant-se (tot i que ja s’ha treballat en una altra estació). Baixar el centre de gravetat, oferir mà de blanc i posició dels peus.

21 Passada interior Ídem dies interiors i incidir en el treball de recepció al pal baix autobloquejant-se (tot i que ja s’ha treballat en una altra estació). Baixar el centre de gravetat, oferir mà de blanc i posició dels peus. Passades free-style Passada “Bodiroga” fintes de passada amb la vista (Magic Johnson), passades picades de grans distáncies, passada de bitlles... etc...

CPI [estacions]  

Cada dimarts un jugador passarà per 3 de les 5 estacions d’entrenament, amb la qual cosa cada dues setmanes completarà una volta sencera al...

Advertisement