Page 1

Gernika initiative Norwegian elected representatives in favour of peace, democracy and self-determination in the Basque Country

Norwegian Gernika Initiative 2010


Norwegian elected representatives in favour of peace, democracy and self-determination in the Basque Country The signators declare themselves willing to become members of the Gernika Network, the international network of elected representatives in favour of the Basque Country's right to self-determination. In addition, we declare our support to the following demands: 1) We support the initiative to gain a political and social normalization in the Basque Country. We share the belief that a democratic solution to the political conflict has to be obtained in a total absence of violence. We support the basque parties' demand of a verifiable and permanent ceasefire from ETA. 2) We support the basque people's right to selfdetermination, as formulated in the International Covenant on Civil and Political Rights. The basque people must be made able to decide their own political future. 3) We condemn the limitation of the freedom of association in the Basque Country. To exclude substantial parts of the electorate from freely expressing their political will is not acceptable in a democratic state. We support the demand that the banning of Batasuna and other political parties must be lifted.

Norwegian Gernika Initiative 2010


Norske folkevalgte for fred, demokrati og selvbestemmelse i Baskerland Undertegnerne erklærer seg villige til å bli medlemmer av Gernika-nettverket, det internasjonale nettverket av folkevalgte som støtter baskernes rett til Selvbestemmelse. I tillegg gir vi vår tilslutning til følgende punkter: 1) Vi støtter initiativet til en politisk og sosial normalisering i Baskerland. Vi deler standpunktet om at en demokratisk løsning på den politiske konflikten må skje i totalt fravær av vold. Vi stiller oss bak de baskiske partienes krav til ETA om en etterprøvbar og permanent våpenhvile. 2) Vi støtter baskernes rett til selvbestemmelse, slik den er formulert i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Det baskiske folk må selv få bestemme sin politiske fremtid. 3) Vi fordømmer begrensingen av organisasjonsfriheten i spansk Baskerland. Å ekskludere store deler av elektoratet fra fritt å uttrykke sin politiske vilje er uholdbart i en demokratisk stat. Vi støtter kravet om at forbudet mot Batasuna og andre politiske partier må oppheves.

Norwegian Gernika Initiative 2010


Municipal Council Representatives and Mayors Knut Henning Thygesen (Red Party) Mayor in Risør Knut Henning Thygesen (Rødt), ordfører i Risør

Gunnar Aarstein (Red Party) Municipal Representative in Vågan Gunnar Aarstein (Rødt), kommunestyrerepresentant i Vågan

Turid Thomassen (Red Party) Municipal Representative in Lillehammer Turid Thomassen (Rødt), kommunestyrerepresentant i Lillehammer

Jørn Magdahl (Red Party) Municipal Representative in Nøtterøy Jørn Magdahl (Rødt), kommunestyrerepresentant på Nøtterøy

Asgeir Drugli (Red Party) Municipal Representative in Notodden Asgeir Drugli (Rødt), kommunestyrerepresentant i Notodden

Eirik Tveiten(Red Party) Municipal Representative in Moss Eirik Tveiten (Rødt), kommunestyrerepresentant i Moss

Norwegian Gernika Initiative 2010


City Council Representatives Erling Folkvord (Red Party) City Council Representative in Oslo Erling Folkvord (Rødt), bystyrerepresentant i Oslo

Ingrid Baltzersen (Red Party) City CouncilRepresentative in Oslo Ingrid Baltzersen (Rødt), bystyrerepresentant i Oslo

Arne Byrkjeflot (Red Party) City Council Representative in Trondheim Arne Byrkjeflot (Rødt), bystyrerepresentant i Trondheim

Torstein Dahle (Red Party) City Council Representative in Bergen Torstein Dahle (Rødt), bystyrerepresentant i Bergen

Amir Payan (Socialist Left Party) City Council Representative in Bergen Amir Payan (Sosialistisk Venstreparti), bystyrerepresentant i Bergen

Simen Willgohs (Socialist Left Party) City Council Representative in Bergen Simen Willgohs (Sosialistisk Venstreparti), bystyrerepresentant i Bergen

Norwegian Gernika Initiative 2010


County Council Representatives Ronny Kjelsberg (Red Party) County Council Representative in Sør-Trøndelag Ronny Kjelsberg (Rødt), fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag

Ingeborg Steinholt (Red Party) County Council Representative in Nordland Ingeborg Steinholt (Rødt), fylkestingsrepresentant i Nordland

Frode Bygdnes (Red Party) County Council Representative in Troms Frode Bygdnes (Rødt), fylkestingsrepresentant i Troms

Norwegian Gernika Initiative 2010

Norvegian members of the Gernika Network  
Norvegian members of the Gernika Network  

Text of the new Norvegian members of the Gernika Network, 2010

Advertisement