Page 1

De eerste schooldag van uw kapoen! Binnenkort gaat uw kapoen voor het eerst naar school. Een grote stap voor uw peuter en voor u.   

Een nieuwe situatie die veel vragen kan oproepen: Zal mijn kindje wenen? Het leuk vinden? Durven zeggen wanneer hij/zij naar toilet moet? Iedere dag vroeg opstaan, het schooltasje klaarmaken, flink ontbijten en dan….naar school, waar jouw kleuter héél wat te wachten staat. Wij zijn verheugd dat U koos voor onze school en wij zullen trachten de instap van de schoolloopbaan voor uw kind zo aangenaam mogelijk te maken.

Wie zijn wij? In de peuter/1ste kleuterklas staat juf Sabine klaar voor de 2,5- en 3-jarigen. Juf Diane neemt iedere dag in de voormiddag jongste kleuters voor haar rekening en maakt hen in een kleine groep wegwijs in het nieuwe klas- en schoolleven. In de namiddag spelen en leren de peuters, in hun vertrouwde kleine groep, met juf Marina in hun klasje. Juf Marina is de kinderverzorgster die de kinderen ook leren kennen als de juf van de vooren naschoolse opvang Juf Debora geeft 2 keer per week psycho-motoriek.

Samen zorgen we ervoor dat schoolgaan leuk is!

Basisschool Park Eikstraat 8 9300 Aalst tel. 053 60 82 55 info@bspark.be www.bspark.be


Maar, niet te vergeten‌. Jules en Jeanneke, onze klaspoppen, zorgen ervoor dat uw kleuter zich op zijn gemak voelt. Ze zijn een vaste waarde in onze klas. Jules en Jeanneke worden betrokken bij elke activiteit in de klas, gaan mee op uitstap en gaan elke week bij een ander vriendje van de klas logeren.

Basisschool Park Eikstraat 8 9300 Aalst tel. 053 60 82 55 info@bspark.be www.bspark.be


Het heen en weerschriftje Dit is een schriftje dat wekelijks heen en weer gaat tussen de ouders en de juffen. Dit is een belangrijk communicatiemiddel! Hierin kunnen we informatie doorgeven, zowel wat er in de klas gebeurt als wat belangrijk is op het thuisfront. Daarin kan u ook een rooster vinden om per dag aan te duiden of je kapoen al dan niet een drankje nodig heeft, warm blijft eten op school‌ Het schriftje gaat meestal op vrijdag mee naar huis en wordt maandag terug verwacht. Draag er aub zorg voor zodat het schriftje een heel schooljaar kan meegaan. Zet je handtekening op het weekblaadje zodat wij kunnen zien dat U het heeft

.

nagekeken

Basisschool Park Eikstraat 8 9300 Aalst tel. 053 60 82 55 info@bspark.be www.bspark.be


Een dag in de klas : Voormiddag We komen op tijd (voor 8.30u) en hangen onze jas aan de kapstok. Onze boekentas zetten wij in de kast en zwaaien onze mama en / of papa uit. Bij het belsignaal gaan we de klas binnen, gaan we zitten in onze onthaalhoek waar we elkaar goede morgen wensen en leuke activiteiten doen. We wekken ook onze klaspoppen “Jules” en “Jeanneke” .         

Daarna doorlopen we onze dagelijkse kalenders : De aanwezigheidskalender : elke kleuter wekt zijn eigen knuffeltje De weerkalender : Jules aankleden naar de weersomstandigheden De weekkalender : elke dag wordt voorgesteld door een bloem De daglijn : het verloop van de dag wordt voorgesteld aan de hand van foto’s Daarna zijn we klaar voor : Vertellen van een verhaaltje, aanleren van een liedje/versje, voorstellen van de creaactiviteit….. Tijdens de crea-activiteit maken we kennis met verschillende technieken zoals schilderen, scheuren, knippen, kleven, stempelen,… Dit alles wordt gevolgd door een opruimmoment. Aansluitend volgt het koek- en drankmoment. Ook boterhammetjes en fruit zijn welkom. Tijdens de speeltijd kunnen we dan buitenspelen, fietsen, of ons uitleven op onze speeltuin. Na de speeltijd volgt er nog een gezamenlijke activiteit, waarna het tijd is om onze voormiddag af te sluiten.

Basisschool Park Eikstraat 8 9300 Aalst tel. 053 60 82 55 info@bspark.be www.bspark.be


Middag Om 12.00u gaan we naar de refter voor een warme maaltijd of onze eigen boterhammetjes. De kleuters worden hierbij begeleid door een kleuterjuf en de kinderverzorgster. Sommige van onze kleinsten gaan naar huis tijdens de middag.

Namiddag   

Na de middag is er opnieuw een afwisseling tussen : spelen, knutselen, naar een verhaal luisteren, bewegen, liedjes zingen,…. Nadat we klas nog een laatste keer opruimen, doen de kleuters zelf ( zeker weten, echt waar!) hun jasjes aan. Dan is het tijd om naar huis te gaan. TOT MORGEN !

Basisschool Park Eikstraat 8 9300 Aalst tel. 053 60 82 55 info@bspark.be www.bspark.be


Wat kan er allemaal in de schooltas?   

Een drankje : een brikje of een drinkfles (geen blikken of frisdranken) Een koekje, een stuk fruit (geschild en in partjes aub) en/of boterhammetjes. Woensdag is het fruitdag ! Alle kinderen op school eten dan fruit. Dus geef die dag fruit mee. Een knuffel of fopspeen ( deze kunnen nuttig zijn bij verdriet of tijdens een dutje, maar blijven anders in de schooltas). Speelgoed brengen we best niet mee! Het kan verloren gaan tussen al het andere speelgoed !

Tip : peuters en kleuters weten niet altijd wat van hen is, daarom alles naamtekenen a.u.b Tip: een handige boekentas heeft een redelijke grootte (voor eten, drinken en het schriftje), heeft een handige sluiting (liefst een rits) en liefst schouderriemen.

Basisschool Park Eikstraat 8 9300 Aalst tel. 053 60 82 55 info@bspark.be www.bspark.be


Enkele tips voor een vlotte start:  

  

   

  

Voor de eerste schooldag: Tijdens de periode die voorafgaat aan de eerste schooldag is het belangrijk dat U uw zoon/dochter goed voorbereidt. Het is van groot belang dat het kind beseft dat naar school gaan een hele positieve gebeurtenis is waar U als mama en papa volledig achter staan. Het is ook belangrijk dat uw kind op voorhand weet dat mama en /of papa niet bij hen op school blijven. Veel kinderen zijn daar niet op voorbereid en de ervaring leert ons dat goed voorbereide kinderen het minder moeilijk hebben met afscheid nemen. Kom met je kapoen naar een kijkmoment. Iedereen zal zich meer op zijn gemak voelen als ze weten hoe het eraan toegaat. De eerste schooldag Blijf zelf zo ontspannen mogelijk en neem vastberaden afscheid. ( het is normaal dat kinderen de eerste tijd huilen bij het afscheid nemen) Geef eventueel iets mee van thuis, iets waar je kind troost aan heeft. Bevestig ook dat je je kind terug komt halen. Kom je kind (indien mogelijk) ’s middags halen. Een hele schooldag is te lang voor je kind. Het vertrouwen dat je zeker terug komt groeit op die manier Vanaf de eerste schooldag. We beginnen elke dag om 8.30, dus wees op tijd, anders stoor je de les en mist je kleuter leuke activiteiten. Geef versnaperingen mee waarvan u weet dat uw kleuter het lekker vindt. Snoep en frisdrank wordt terug mee naar huis gegeven! Je kind hoeft in principe nooit geld mee te brengen naar school, maar moest dit toch het geval zijn voor klasfoto’s, taartenverkoop,…., steek het geld steeds in een gesloten enveloppe met de naam van je kind en het bedrag dat in de enveloppe zit. Administratief is dit voor ons een grote hulp. Jules en Jeanneke zijn onze klaspoppen die deel uitmaken van onze klaswerking en die wekelijks met een kind mee naar huis mogen tijdens het weekend. Ze hebben hun eigen rugzakje met een schriftje in dat door jullie ouders/familie ingevuld mag worden. Zo legt je kind een link tussen thuis en de klas. Mogen we U tevens vragen een doos droge en een doos vochtige doekjes mee te geven? Alvast bedankt. Voor alle activiteiten die je kind dit schooljaar onderneemt vragen we 20 euro per jaar. Dit kan betaald worden bij inschrijving, maar ook meegegeven worden. Indien U dit wenst kan U inzage krijgen in de lijst van activiteiten waarvoor dit geld is gebruikt. Ben je over iets ongerust? Heb je vragen? Praat er gerust over met de juf.

Basisschool Park Eikstraat 8 9300 Aalst tel. 053 60 82 55 info@bspark.be www.bspark.be


Hoe zit dat nu met de zindelijkheid? Uw kleuter is het liefst zindelijk , maar dit kan je niet forceren. Bij de meeste kindjes komt dit min of meer vanzelf, dit is een soort van rijpingsproces. In onze 1ste kleuterklas hebben wij een toiletje op kleuterformaat. We leren samen met de juf om het echt zelf te doen. Zelf de broekjes naar beneden en terug aan. Gemakkelijke kledij is dus aan te raden. Riemen, moeilijke knopen, bretellen, …… zijn niet gemakkelijk en bevorderen de zelfredzaamheid van je kleuter niet. Een ongelukje is echter nooit ver weg, ook als uw kapoen al helemaal zindelijk is. Er zijn zoveel indrukken te verwerken en dingen te ontdekken,…het plassen wordt soms gewoon vergeten! Bij een ongelukje krijgt je kind reservekledij van de juf. Deze dienen dan zo vlug mogelijk (gewassen) terug te komen naar de school. Indien je kleuter toch nog een luier draagt, neem dan liefst de gewone luier met aan weerskanten een kleefstrip. Die zijn heel gemakkelijk te vervangen en je kind moet niet helemaal omgekleed worden om een nieuwe luier aan te trekken. Dus geen broekluiers aub. Steek voldoende luiers in de tas en indien mogelijk, schrijf er thuis al de naam op.

Samen op weg naar zindelijkheid en zelfstandigheid !

Basisschool Park Eikstraat 8 9300 Aalst tel. 053 60 82 55 info@bspark.be www.bspark.be

onthaalbrochure bspark  
onthaalbrochure bspark  

In deze onthaalbrochure vindt u alle nodige informatie zodat uw kind veilig en voorbereid op onze school kan starten

Advertisement