Page 1

SPEELPLAATSPROJECT STUDIEDAG LEERKRACHTIG BRUSSELEN II

12/02/2014

GO! BASISSCHOOL MOZAIEK ‘13 – ’14 Schaarbeek


ANALY SE

: SEPTEMBER

 Oriënteringsgesprek met werkgroep ‘speelplaats’  Oriënteringsgesprek + afname beginsituatieanalyse (lkrn L.O.)  Oriënteringsgesprek + afname beginsituatieanalyse (lkrn K.O.)  Observaties kinderen op de speelplaats  Gesprekken met de leerlingen in alle klassen van de lagere; opstellen beginsituatieanalyse vanuit de leerlingen

 Bespreking grondplan (met architecte)


DOELEN/PRIORITEITEN 1. INFRASTRUCTUUR : Vernieuwde inrichting van de 2 speelplaatsen nodig ! 2. KRACHTIGE LEEROMGEVING :

DiversifiĂŤring spelactiviteiten ; link met leerplannen en overkoepelende eindtermen (sociale vaardigheden, leren leren, ICT) ; taalbeleid 3. BETROKKENHEID en INSPRAAK : Leerlingen en leerkrachten betrekken bij speelplaatsgebeuren 4. VEILIGHEID EN STRUCTUUR :

Duidelijke afspraken; afbakening van spelactiviteiten


1. HERINRICHTING inspraak

• Inspraak leerlingen via klasgesprek en observatie • Inspraak leerkrachten via teamvergadering en werkgroepen

• Bespreking + aanpassing grondplan, door architecte Scholengroep • Budget: school (activiteiten), Scholengroep Brussel, Pilootproject ‘BuitenSpel’ VGC, … grondplan

werken

• Aanvang grondwerken : augustus 2014 ? • Afwerking door de school : spellen aanbrengen op de grond; groenproject; creamuur, …


…EN

NA


2. LEEROMGEVING buiten

• L.O. leerkracht: aanleren bewegingsspellen in alle klassen • Organiseren tornooien, vb voetbal – elke vrijdag

binnen

• Taal Ndl : aanleren rustige spellen in alle klassen via hoekenwerk; openklasmoment met ouders

• Taal Ndl/ ICT 3e graad: aanmaken van ‘eigen’ spelfiches en/of 2e graad: eigen DVD/ CD springliedjes en spelfiche klapliedjes


3. LEERLINGEN BETREKKEN • N.a.v. Sinterklaas: bewuste materiaalkeuze losse spelmaterialen • Inspraak werkgroep en leerlingen; sorteren in thematische spelkoffers aankoop en themaspeldagen

uitleen S.V.

• Leerlingen testen materialen (L.O.) ; nemen foto’s voor uitleensysteem • Uitleen van spellen door leerlingen 3e graad , in beurtrol • Uitleen en gebruik per thema en per klasniveau • Respect; samenspel; verantwoordelijkheid opnemen; … • Goede afspraken maken goede vrienden !


4 . V E I L I G H E I D E N S T RU C T U U R

regels

zones

• Uitwerken regels en afspraken op de speelplaats : na de verbouwingswerken…

• Indeling speelplaats in rustige zone, speelzone, klimzone en competitiezone • Plaats voor expressie : muzische dag, creamuur, amfitheater


PLANNING  AUGUSTUS - SEPTEMBER 0. Beginanalyse:

Gespreksrondes, observatie, checklist speelplaats,…


OKTOBER - NOVEMBER 1. Buitenspellen aanleren 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kringspelen Constructie (kapla,…), knikkers, … Springtouw Balspelen rekkers en liedjes Möllky


DECEMBER : SINTERKLAAS ! 2.

Speelbakken

Materiaalaankoop en sortering Opberghuis Voorbereiding uitleensysteem


JANUARI 3.

Binnenspelen:

- Kaarten, Ende, ‌ - Bordspelen OPENSPELNAMIDDAG : samen met de ouders


FEBRUARI - MAART 4. Herinrichting speelplaats :

finalisering; start bouwaanvraag 5.

Spellenuitleen : Start uitleen door de kinderen.

Optimaliseren uitleen per thema


APRIL - MEI - JUNI 5. Herhaling

buitenspellen; opvolging afspraken en speelbakken 6. Evaluatie + bijsturing naar de toekomst toe 7. En… Voorbereiding verbouwingswerken…


CONTACTGEGEVENS  BS De Mozaïek, Van Ysendyckstraat 24-32, Schaarbeek 1030 Veerle Declercq, directie bs.mozaiek.dir@g-o.be

02/215.09.50  Walala vzw , Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel Nicky Borremans, stafmedewerker Gudrun Iserentant, coördinator gudrun@walala.be 0486/952950 (of via O.C.B : 02/ 210.63.90)


BEDANKT VOOR U AANDACHT

SPEELSE GROETJES

Speelplaatsproject presentatie  
Speelplaatsproject presentatie  
Advertisement