Page 1


“Dat wat je bent, Het Talent”

2:


Beste ouder(s)*, Nog even en dan wordt u zoon of dochter vier jaar. Wij krijgen dan de verantwoordelijkheid om samen met u het beste uit uw zoon of dochter te halen.

Deze kleutergids hebben we samen met onze ouders geschreven om voor u duidelijkheid te scheppen in de dagelijkse gang van zaken bij ons in groep 1. Want we begrijpen dat ouders aan het begin van de schooltijd van hun kind nog veel vragen kunnen hebben. Alles over onze school kunt u vinden op www.obshettalent.nl, hier kunt u ook de schoolgids lezen. Daarin staat al veel praktische informatie over bijvoorbeeld verlof, toetsing en gymtijden. Elke week ontvangt u onze weekbrief per mail. De kleutergroepen hebben een eigen weblog en onze school heeft een facebookpagina. Allemaal te vinden via onze site of door er gewoon even naar te vragen bij de leerkracht.

Heeft u na het lezen van dit gidsje nog vragen of wilt u weten hoe het met uw zoon of dochter op school gaat, dan kunt u ons daarover na schooltijd altijd aanspreken. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

Wij wensen u en uw kind een fijne basisschooltijd toe!

Met vriendelijke groeten, Olga, Irene, Nargiz en Frank.

*Waar in dit informatieboekje ouders worden genoemd kan ook verzorgers worden gelezen.

3:


Op Het Talent werken drie professionele en enthousiaste onderbouwleerkrachten:

Irene van Wijngaarden

Nargiz Niezen

Olga te Pas

Olga werkt op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1/2A en op donderdag en vrijdag in groep 1/2B. Irene op donderdag en vrijdag in 1/2A en Nargiz op maandag, dinsdag en woensdag in groep 1/2B.

De schooltijden van groep 1 zijn: Maandag

8.30-14.30 uur

Dinsdag

8.30-14.30 uur

Woensdag

8.30-12.15 uur

Donderdag

8.30-14.30 uur

Vrijdag

8.30-12.00 uur

Wij werken met een continurooster, dat betekent dat we tussen de middag met alle kinderen en de juf in de klas eten.

4:


5:


Het Talent is een school in de wijk Frankrijk. Ouders en kinderen voelen zich er thuis vanwege de vriendelijke en open houding die we tegenover elkaar hebben. Ieder kind heeft talenten. We stimuleren en dagen onze leerlingen uit om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze trots zijn op hun werk en elke dag met plezier naar school gaan.

Op Het Talent is een goed pedagogisch klimaat voelbaar. Een school met duidelijke omgangsvormen en omgangsregels die door leerkrachten samen met de kinderen worden opgesteld. Er is respect voor elkaar. Bij inschrijving gaan we er vanuit dat kinderen, leerkrachten en ouders acht jaar met elkaar omgaan op school. En dan is het belangrijk dat iedereen een goede, open verstandhouding met elkaar heeft.

6:


In groep 1/2 mag u uw zoon of dochter vanaf 8.15 uur in de klas brengen. Dat hoeft niet, maar u moet er wel zorg voor dragen dat uw kind om 8.30 uur op school aanwezig is. U kunt dan samen met uw kind een spelletje of opdracht van het planbord doen. We sluiten de deur om 8.45 uur, dan gaan we met uw zoon of dochter in de gezamenlijke kring. In de groepen wordt veel thematisch gewerkt aan voorbereidend rekenen en taal, kunstzinnige vorming, oriĂŤntatie op jezelf en de wereld om je heen en bewegingsonderwijs.

Elke ochtend rond 10.00 uur hebben de leerlingen een pauze. Hiervoor moeten ze eten en drinken meenemen, bijvoorbeeld een boterham, fruit of een liga en een beker drinken. Het helpt als u broodtrommels en bekers voorziet van een naam. De kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag ook op school. Hiervoor moet u een lunch (eten en drinken) meegeven. Wij stimuleren gezonde voeding op Het Talent.

7:


Afscheid nemen Soms hebben kinderen moeite met afscheid nemen van hun ouders. Hier een paar tips om dit zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen: ✓

doe over het naar school gaan, zo gewoon mogelijk

houd het afscheid zo kort mogelijk. Dat wil zeggen: naar de plaats brengen, gedag zeggen en vertrekken. Als het echt niet gaat op school en uw kind blijft verdrietig, dan belt de leerkracht u op.

Gymnastiek We hebben op donderdag en vrijdag gym in de speelzaal. De kinderen gymmen bij voorkeur in gymkleren (eventueel in ondergoed, maar liever niet) en gymschoentjes. Graag schoenen zonder veters, anders duurt het omkleden langer dan nodig is en de schoenen uit praktische redenen voorzien van naam.

Informatie Bekijk ook de binnenkant van de klassendeur regelmatig. Hier staat extra informatie op.

Kleurplaten Verjaardagen en bruiloftsfeesten van papa en mama, opa’s en oma’s mag u op de kalender noteren, zodat uw zoon/dochter een leuke kleurplaat voor de jarige kan kleuren.

Logopedie Eén keer in de kleuterperiode wordt elk kind onderzocht op spraak. Als er aanleiding voor is, neemt de logopediste contact met u op.

Schoolarts In groep 1 wordt door de schoolarts een ogen- en orentest afgenomen. In groep 2 wordt er een uitgebreid onderzoek gedaan. Hiervoor krijgt u dan een uitnodiging.

8:


Schoolgids/weekbrief De schoolgids kunt u vinden op onze website www.obshettalent.nl. Elke week ontvangt u digitaal de weekbrief met informatie over alle schoolactiviteiten. Krijgt u deze niet? Stuur dan even een mailtje naar school of spreek de groepsleerkracht aan.

Sloffen In de klas dragen de kinderen sloffen. Dit vinden we huiselijk en hygiĂŤnisch. Deze sloffen kunt u op de eerste dag meegeven voorzien van naam. Hoe ouder de kinderen worden gedurende de schooltijd, hoe liever ze lopen op sokken.

Startgesprekken Als uw zoon of dochter voor het eerst op school komt, houden wij een startgesprek (ouders en leerkrachten). Na enkele maanden volgt het volgende gesprek over de wenperiode. Aan het begin van het schooljaar houden wij met alle kinderen en ouders een startgesprek. Tijdens het gesprek kan ook de wens naar voren komen om vaker om de tafel te gaan zitten met elkaar.

9:


Traktaties Als uw zoon of dochter jarig is, stellen we een gezonde traktatie op prijs. Ook is het vaak een goed idee om er iets leuks van te maken. Graag van tevoren bij de leerkracht aangeven wanneer uw zoon of dochter op school gaat trakteren, dan houden we er rekening mee in de dagplanning en kunnen we u informeren over eventuele allergieĂŤn of dieetvoorschriften.

Verjaardagskaartjes Veel kinderen vinden het leuk om naar een verjaardagsfeestje te gaan. Uitnodigingen hiervoor kunt u het beste uitdelen in de gang of buiten. Het is namelijk verdrietig voor de kinderen die niet worden uitgenodigd als deze in de klas worden uitgedeeld.

Weblog Via de website www.obshettalent.nl kunt u naar het webblog van de groep van uw zoon/dochter.

10:


Zelfstandigheid Het is fijn als uw zoon/dochter de volgende dingen al zelf kan: ✓

zelf de jas aan en uit doen

zelf aan- en uitkleden voor de gymles

zelf schoenen aan en uit doen (denk aan instappers)

zelfstandig eten en drinken

Ziekmelding Is uw zoon/dochter ziek of kan hij of zij om een andere reden niet naar school komen? U kunt dan tussen 8.00 en 8.30 uur bellen naar school op het nummer 0341-427 427. Als de leerkrachten op dat moment niet kunnen opnemen, kunt u inspreken op het antwoordapparaat. Op school liggen folders over andere soorten verlof en wat wel of niet geoorloofd is. Dit vindt u ook in de schoolgids terug.

11:


Zindelijkheid Op de basisschool wordt verwacht dat uw zoon of dochter zelfstandig naar het toilet kan, zelf zijn of haar billen kan vegen, het toilet kan doortrekken en de handen kan wassen. De basisschool is een onderwijsinstelling, er staat één leerkracht voor de groep, dat betekent dat de leerkracht uw zoon/dochter niet kan verschonen, tenzij er een medische reden voor is die van tevoren met de directie overlegd is. Het spreekt voor zich dat bij ongelukjes uw zoon of dochter geholpen wordt met verschonen. We hebben daarvoor reservekleding op school.

Werkwijze

De basisvaardigheden van rekenen en taal vinden wij erg belangrijk, daarnaast is er extra aandacht voor Engels vanaf groep 1, kunst & cultuur en leesplezier. Extra zorg is er voor de leerlingen die het nodig hebben, inclusief de meer- en hoogbegaafde kinderen. Op Het Talent wordt gewerkt volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Zo werken we bijvoorbeeld met betekenisvolle thema’s waarin leerkracht en leerling samen vorm geven aan het onderwijs. Het voordeel is dat kinderen actief betrokken zijn bij de onderwerpen en meer initiatief nemen om te leren. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en zorgt voor goede leerresultaten

12:


Verantwoording Harderwijk, 2018 Olga te Pas Nargiz Niezen Irene van Wijngaarden Mascha van Ommen Frank Jongbloed

Met veel dank aan de ouders van groep 1 die hebben meegedacht en meegeschreven!

13:

Kleutergids  
Kleutergids  
Advertisement