Page 1

Vrije Basisschool Gitsbergstraat 15 Torhoutstraat 7 Koolskampstraat 46 8830 Hooglede-Gits Tel : 051 20 11 86 Fax : 051 25 33 26


Beste ouders, Het is bijna zomervakantie. Deze week sluiten we het schooljaar 2012 - 2013 af met de kinderen. Dat betekent afronden van het werk, samen opruimen, kennismaken in de nieuwe groep, de rapporten uitdelen, gegevens vastleggen en overdragen, schoonmaken en nog veel meer. Allemaal werkwoorden en dat betekent dat er in de laatste week nog heel veel werk verzet wordt. Ook dat hoort bij het schooljaar. Rekenen, taal en lezen raken wat op de achtergrond. Naast het afronden zijn er gezellige activiteiten. Maandagmiddag was de spelmiddag in de onderbouw, waarvan we hebben genoten! Dinsdagnamiddag is er talentenjacht in de bovenbouw. Dat was een initiatief van de leerlingenraad. De sleep-in van het 3de kleuter van het centrum was opnieuw een succes. Elk jaar kijken de leerkrachten en kleuters daar naar uit. Voor de ouders toch weer spannend of hun kleuter dat wel zal aankunnen. En of! Een jaar lang met elkaar optrekken. Kinderen, leerkrachten en ouders. Lief en leed delen. Heel waardevolle en mooie momenten wisselen af met moeilijke dingen waar je samen door heen moet. Heel af en toe is er een harde noot te kraken. We zijn samen mens en we brengen altijd weer onszelf mee. Met onze aard, met ons temperament, met onze eigen aardigheden en onze eigenaardigheden. En dat kan wel eens schuren. Het is kunst er voor te zorgen dat je samen door één deur kunt blijven gaan. Met de professionaliteit van onze teamleden geven we daar leiding aan. Het team gaat er voor om het beste te zoeken voor de kinderen. Niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. De leerkrachten werken dag in dag uit aan de waardevolle basis die we de kinderen willen meegeven. Een basis is belangrijk. Als die goed is dan kan daarop gebouwd worden. Voor dit jaar zit dit verantwoordelijke werk er bijna op en mag de vakantie beginnen. Met uw kinderen wensen we u een goede en ontspannen vakantie. Daarna hopen we elkaar weer gezond te ontmoeten. We danken u voor de vele goede en open contacten die er waren in het afgelopen schooljaar. Met hartelijke groet,

Liliane Coppé directeur


Er woonde een oude, wijze man in een klein dorpje verloren in Haspengouw. Hij was negentig jaar oud en zag er tevreden en gelukkig uit. Iemand zei tot hem: ‘Je leven is mooi en zo lang.’ De wijze man trok rustig aan zijn pijp en antwoordde: ‘Je leeft maar één dag!’ Nooit was hij naar school geweest. Het leven had hem dit geleerd.

Je leeft maar één dag: vandaag! Om echt te leven moet je vandaag leven. Als je vandaag niet leeft Is dat een verloren dag. Laat je geest niet benevelen Door angst en zorg voor morgen En draag in je hart Niet alle miseries van gisteren mee.

Leef vandaag! Leef gerust van de goede dingen van gisteren En droom van de mooie dagen die nog komen. Maar verlies je niet in gisteren of in morgen.

Leef vandaag! Je krijgt heel je leven toegemeten In schijfjes van 24 uur.

Leef vandaag! Je leeft maar één dag!

Phil Bosmans


Vrijwilliger voor al je hulp Dank je wel aan alle vrijwilligers die op één of andere manier meehielpen om alle activiteiten op onze school vlot te laten verlopen. Kookmoeders, leesmoeders, fietsbegeleiders, begeleiders van school– en of studiereizen, creamoeders, mensen die hielpen om kinderen te vervoeren,… Dank je wel, ouders. Met jullie inzet in het oudercomité kunnen we opnieuw heel wat materiaal aankopen voor onze school. Dank je wel, ouders, voor het meedenken en de bemoediging als het moeilijk ging. Dank je wel, juffen en meester, met jullie blijvende inzet bouwen we aan een brede zorg voor alle kinderen. We noemen ook dit jaar bewust geen namen omdat we niemand willen vergeten!


Door wegenwerken kan het schoolgebouw op Onledemolen volgend schooljaar niet gebruikt worden. Met goedkeuring van het ministerie van Onderwijs zullen de leerlingen les volgen in het centrum. Dat betekent dat de groepen iets groter worden met maximum 22 leerlingen per klas. Ook de leerkrachten van Onledemolen krijgen dus een opdracht in het centrum. De organisatie voor schooljaar 2013—2014 ziet er als volgt uit: Kleuterafdeling:  Peuters en 1ste kleuter: Anne Vandeginste, Martine Vanhaelewijn, Tine Veranneman  2de kleuter: Lieve Messeyne, Stefanie Vanwichelen  3de kleuter: Nele Ghesquière, Yamina Ziani  Kleuterturnen en hulp in de klas: Trui Vercruysse  Kinderverzorgster: Tine Cneut Lagere afdeling:  1ste leerjaar: Katrien Creus, Mieke Dewitte  2de leerjaar: Christine Decorte, Veroniek Clerckx, Silvie Derycke  3de leerjaar: Lucrèce Decorte, Dorine Casier, Darline Terryn  4de leerjaar: Steven Chys, Vanessa Baert  5de leerjaar: Tine Verhaeghe, Emely Vanhaecke  6de leerjaar: Rika Vandenberghe, Maaike Vervische  Hulp in het 1ste leerjaar en beleidsondersteuning: Petra Tuytten  Bewegingsopvoeding: Nancy Maselis  Leerkracht muzische en wo: Katrien Laga Zorgcoördinatie: Kelly Carpentier 1e trimester  Maandag 2 september 2013  Dinsdag 10 september 2013  Woensdag 2 oktober 2013   

Van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2013 Maandag 11 november 2013 Van maandag 23 december tot en met

2e trimester  Vrijdag 21 februari 2014  

Van maandag 3 maart tot en met zondag 9 maart 2014 Van maandag 7 april tot en met zondag 20 april 2014

3e trimester  Maandag 21 april 2014  Donderdag 1 mei 2014  Vrijdag 2 mei 2014  Donderdag 29 mei 2014  Vrijdag 30 mei 2014  Maandag 9 juni 2014  Dinsdag 1 juli 2014

Welkom op de eerste schooldag! Facultatieve vrije dag—Gits kermis! Pedagogische werkdag voor de leerkrachten vrijaf voor alle kinderen! Herfstvakantie Wapenstilstandvrijaf voor iedereen! Kerstvakantie

Pedagogische werkdag voor de leerkrachten vrijaf voor alle kinderen! Krokusvakantie Paasvakantie

Paasmaandagvrijaf voor iedereen! Feest van de arbeidvrijaf voor iedereen! Facultatieve vrije dagvrijaf voor iedereen! O.L.H.Hemelvaartvrijaf voor iedereen! Brugdagvrijaf voor iedereen! Pinkstermaandagvrijaf voor iedereen! Begin van de zomervakantie


Eten op school = soep drinken! Kinderen die op school een warme maaltijd eten of hun boterhammen meebrengen zullen in de toekomst elke dag soep moeten drinken. Niet alleen omdat soep gezond is (dagelijkse portie groenten) maar omdat het anders onmogelijk is om de juiste hoeveelheid soep te bestellen. Enkel om medische redenen kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Parkeer op de juiste plaats. We willen er nogmaals op wijzen dat de parking van het klooster enkel mag gebruikt worden door het personeel van de school. Ouders dienen hun auto op de markt of in de straat te parkeren. Hou verjaardagen sober! We doen ook een oproep om de verjaardag(en) van uw kind(eren) sober te houden. Eén stukje fruit, één koek, één zelfgebakken cakeje is meer dan voldoende. Het gezellig samen feest vieren en de aandacht van de juf/meester en vriendjes in de klas is voor de jarige meer dan voldoende. Kom op tijd naar school! Het begin van elke schooldag is een belangrijk tijdstip in het klas– en schoolgebeuren. Een ongestoord onthaalmoment is noodzakelijk om een gezamenlijke start van de dag vlot te laten verlopen. Op tijd komen is trouwens een goede atitude naar later toe. Als ouder kunt u daarin het goede voorbeeld geven. Schoolkledij is geen strandkledij! Hierbij willen we nogmaals benadrukken dat schoolkledij geen strandkledij is. Topjes met spaghettibandjes en slippers worden op school niet toegestaan.

Wij vernamen van de directie dat de afdeling Onledemolen omwille van wegeniswerken voor een jaar zal sluiten. Naar aanleiding van deze sluiting zouden sommige leerlingen de overstap naar een andere scholengemeenschap maken en dus niet kiezen voor de Gitse centrumscholen. Wij kunnen begrijpen dat bepaalde mensen deze keuze maken, maar wij betreuren dat de Gitse centrumscholen en hun leerkrachten op sommige momenten in een negatief daglicht gesteld worden. Wij schrijven dan ook deze open brief om te benadrukken dat we wel alle vertrouwen stellen in beide scholen en ook heel tevreden zijn over hun pedagogisch project. We zijn er ook van overtuigd dat het overgrote deel van de ouders deze mening met ons delen. Het overstappen naar een andere school heeft in de nabije toekomst heel wat gevolgen voor de Gitse scholen naar personeel, leermiddelen, grootte van de klassen … toe. Wij hopen dat iedere ouder voor zichzelf een goede keuze maakt en de subjectieve gedachten even opzij zet. We heten alle ouders en kinderen hartelijk welkom op de afdelingen in het centrum.

Hoogachtend, De schoolraad en het oudercomité


Ook dit schooljaar werkten we met het systeem van de maximumfactuur. De verplichte bijdrage voor de lagere schoolkinderen bedroeg maximum 70 euro, voor de kleuters werd maximum 40 euro aangerekend. De tarieven voor volgend schooljaar blijven behouden met uitzondering van de sportklassen voor het vijfde leerjaar. Bij beslissing van de schoolraad wordt de 21 euro voor sportklassen (vijfde leerjaar) apart doorgerekend aan de ouders. Hieronder vind je een overzicht per groep/klas waaraan de 25-30 of 40 euro (kleuter) of 70 euro (lager) besteed werd. Zoals u ziet, dekt de ouderbijdrage een deel van de kosten die besteed worden aan extra uitstappen,sportactiviteiten of abonnementen. Let wel – de toegang tot het zwembad wordt hier niet aangerekend, enkel vervoer – de gemeente Hooglede subsidieert dit voor de leerlingen. Zo wordt 1 jaar gratis zwemmen ook echt gratis. Kleuterafdeling

3de leerjaar

5de leerjaar

Fabularasa (Sinterklaasshow)

4,5

Auteurslezing Ianka Fleerackers

Leeruitstappen op boerderij/ Ensormuseum

17

Avontuurlijke sportdag

6

Kaasmuseum

6

Schoolreis Ploplaland/ Boudewijnpark

18

Theater O! Nieuwsgierige Lotje

4

Diverse auteurslezingen

6

Rolle Bolle (2e en 3e kleuter)

3 52,5

1ste leerjaar Fabularasa (Sinterklaasshow)

6

Uitstappen op zeeklas

13,5 5

Leeruitstap kasteel Wijnendale

2,5

Schoolreis Plopsaland

19

Theater O! Nieuwsgierige Lotje

4

Auteurslezing Marjolein Potti

6

Turnpak

16 76,5 2de leerjaar

Fabularasa (Sinterklaasshow)

4,5

Auteurslezing/workshop Geert Decockere

11,8

Avontuurlijke sportdag

6

Uitstappen op zeeklas

15,5

Schoolreis Plopsaland

19

Theater O! Nieuwsgierige Lotje

25

Park– en bosspelen Schoolreis Plopsaland Project Ben de Bever + gezonde voeding

4

Leeruitstap Bulskampveld

10

Zwemmen (enkel vervoer)

13,9 84,7

3 19 5

Sportklassen

16

Zwemmen (vervoer)

20 113,6

4,5

Avontuurlijke sportdag

Eerste communieboekje

Pairi Daisa

13,6

Avontuurlijke sportdag Leeruitstap Antwerpen—Haven + Planckendael Leeruitstap Aubéchies + Pass museum Leeruitstap Brussel Natuurhistorisch museum Leeruitstap Gent Gravensteen en smak

Klapkrant

15

Leeruitstap Vleteren + Végé

6

Park– en bosspelen

3

5 21,6

6de leerjaar Avontuurlijke sportdag

6

Boekenbeurs

2

Doe-aan-sport beurs

18

1,5 6

Studiereis Brussel Magritte / muziekmuseum

12

Turnpak

16

Zwemmen (enkel vervoer)

16

Auteurslezing Bavo D’Hooghe

6 13

Auteurslezing Brigitte Minne

16,3

143,6

Bosklassen (geen overnachting)

Schoolreis

34

6

Sportklassen

Project EHBO

38,7

Schoolreis

4de leerjaar Avontuurlijke sportdag

6

10,3 28 116,8

Leeruitstap Kortrijk 1302 museum + Raveel Machelen

16,9

Leeruitstap Federaal Parlement

8,9

Leeruitstap Beisbrouck en Atlantikwall

23,4

Leeruitstap Pairi Daisa

25

Schoolreis

6

Auteurslezing Bavo D’Hooghe

5

Wonder van het leven

1,5

Workshop EHBO—red een leven

1,5 114,2


Op dinsdag 11 juni was er ook voor de allerkleinsten en de kleuters van de eerste kleuterklas een sportvoormiddag voorzien. Nadat we in de turnzaal op de muziektonen van “Jules” ons hadden opgewarmd, werden we in twee groepen verdeeld. In de turnzaal was er een leuke bewegingsomloop voorzien en buiten mochten we fietsen. En …. of we het leuk vonden, merk je aan de foto’s hieronder.

Peuter en 1e kleuterklas juf Martine, juf Tine en juf Sofie


We hebben een SUPER-leuk schooljaar achter de rug ! Maar wat vonden de kleuters nu het alleraller-leukste ?? Luister maar… : -Yenne: Op rollebolle! In het doolhof, iedereen bang maken! maar wel voor te spelen hé! - Alexander: Toen we een dino mochten knutselen! En ook op mijn verjaardag! Ik koos dan een pakje dat ik zo leuk vond, een truck!! -Yana: Toen we leerden over ‘kleuren en vormen’. We mochten met onze handjes in de gele en de blauwe verf en toen ze vriendjes werden kwam het groen! - Eleni: spelen met de playmobil en ook in de poppenhoek. -Lisette: Ik vond het allerleukste om een raket te knutselen omdat je dat mocht schilderen en versieren. - Jitske: Om te spelen in de klas. In het barbiehuis. - Noach: Dat Sinterklaas chocolade verstopt had in de gang, aan de wasknijpers om de werkjes op te hangen!  -Indy: Toen we over de herfst leerden gingen we op stap, en dat vond ik het leukst omdat we daar allemaal kleurrijke blaadjes vonden. - Stien: Bij rollebolle op het springkasteel! Omdat ik eerst een beetje bang was, en Lisette heeft mij dan geholpen. -Justin: Op de boerderij, toen we mochten spelen op het speelplein. -Jens: Toen de Sint gekomen was. En ook om een tekening over de ruimte te kleuren en dat je hem dan mocht uitknippen want ik vind dat leuk. -Isolde: Op de kermis! Toen we op de draaimolen mochten -Laurens: Toen we over de ruimte leerden. Dat je in de ruimtehoek kon kijken naar de sterren, en ik dacht dan dat ik een ruimtemannetje was! -Edouard: Op de speelplaats, toen ik eens met Yenne en Alexander verstoppertje gespeeld had. - Jarne: Als we dino’s mochten meedoen van thuis toen we daarover leerden. - Mare: spelen in de poppenhoek. -Hanne: Toen ik het pakje voor Vaderdag mocht geven. -Lauren: Als je jouw gitaar meebrengt om liedjes te zingen! -Henri: Spelen in de sneeuw. Met de slee van Stien! -Yelena: Alles!  Vooral om in de tent te spelen, nu we leren over de zomer en over kamperen! -en Matthis… was deze week niet in de klas, hij is warmere oorden gaan opzoeken!

Kleuters Onledemolen Klas juf Fran

Zo zie je maar… een kei-tof jaar om niet vlug te vergeten!!!!


We werkten in de klas rond de dolfijn, en de kleuters vonden de uitstap naar het Boudewijnpark reuzefijn. In het dolfinarium zagen we de dolfijnen veel kunstjes doen en zelfs een meneer kreeg van een dolfijn een dikke zoen. De zeehonden waren ook van de partij en die maakten ons blij! We beleefden veel plezier en we zaten op een paard heel fier. We voeren met de boot rond de fontein en reden daarna met de trein. We aten ’s middags ons buikje vol en hadden ook veel lol! Maar jammer genoeg ging de tijd te vlug en moesten we naar huis terug.

2e kleuterklas A & B juf Lieve en juf Stefanie


Samen beleefden we een dolfijne dag in het Boudewijnpark.


Eventjes een hele sportweek in één woord samengevat. Vraag aan de kleuter. Wat vonden jullie van de sportweek? Hierop zeggen de kleuters ‘LEUK LEUK LEUK, wij vonden alles leuk’. Maandag 10 juni begon de sportweek voor het 3de kleuter. We hebben in de namiddag een voetbalwedstrijd georganiseerd. Zowel de meisjes als de jongens waren precies allemaal Ronaldo’s en Messis. Dinsdagochtend stond iedereen te popelen om naar Rollebolle in Staden te gaan. Van een springkasteel tot een hindernisparcours, maar de kleuters lieten zich niet kennen en beleefden er vele pret. We sloten de dag af met een loopwedstrijd. Iedereen zette zijn of haar beste beentje voor. Donderdagnamiddag stond een zwemnamiddag op ons te wachten. In een grote kring deden we enkele opwarmingsoefeningetjes en daarna mochten de kleuters vrij ‘zwemmen’. Fjoeeww, van al dat zwemmen worden we toch wel moe hoor. Eventjes rusten om dan naar de vrijdag te gaan. Vrijdag, laatste dag van de sportweek. Fietsen natuurlijk niet vergeten! We maakten een parcours dat de leerlingen konden volgen. Er gebeurde natuurlijk al weleens een botsing, maar er vielen geen zware gewonden !


De kinderen leerden ook een gedichtje over sport: Hé, hé, doe je mee? We gaan sporten, hopsakee! Voetbal, tennis, schaatsen, lopen, Eerst nog sportschoenen gaan kopen. Basket, zwemmen, turnen, judo, Spieren trainen in tae-bo. Hé, hé, doe je mee? We gaan sporten, hopsakee! Tot slot kregen de kleuters nog een medaille voor hun inzet tijdens de sportweek ! Sportieve groetjes juf Yamina en juf Ine.

3e kleuter B Klas juf Yamina

3e kleuter A Klas juf Ine


Olivarkip Seppe Dec

Heb je al gehoord van de koekakip? De kop van een kat en de poten van een kip en daarbovenop, dat kan toch niet meer! Zijn lijf is gemaakt van koeienleer. Hier de gekke dieren van het eerste leerjaar:

Varolikat Jerke

Eenzeekip

Kipkoezee

Febe 1e leerjaar B Klas juf Silvie

Lowie G.


Kipazeb Laure

Eezeepadol Axelle

Olikip Maura

Olikakip Amina 1e leerjaar A Klas juf Mieke


Tijdens het thema ‘Gestrikt’ leerden we van alles over mode, stoffen, wassen en… SCHOENEN POETSEN! Hieronder enkele schoenpoetsers aan het werk!

2e leerjaar A klas juf Petra


2e leerjaar B Klas juf Veroniek

Bij ons thema ‘Zuchtje Lucht’ leerden we aan de hand van een stappenplan een vliegtuigje bouwen. Daarna moesten we natuurlijk het resultaat uittesten! Hierboven enkele beelden van de jonge piloten...


Mare

Henri

Suzanne

Jitske

Noach

Isolde

Jens

Jarne

Ayla

Marie

Silke

Hanne

Yenne

Neas

Bas

Stiene

Guess

Adrian

Jacobe

Jaimi

Romy

Emma-Julie


Maite

Rhune

Lowie

Gaëlle

Stien

Yasmine

Lucas

Kamiel

Mats

Célèste

Sem

Emma D.

Sofie

Mathis

Flore

Maaike

Tyson

Lauric

Emma P.

Briek

Ralph

Haley

Jasper


Uit het dagboek van de sportklassen:

Dag 1: maandag 29 april We hebben eerst les gekregen. We werkten in een bundel over sport. We hebben ook een liedje over sport geleerd. Daarna hebben we gesport bij juf Katrien. Dat was het leukste. Tijdens de middag hebben we soep gedronken en onze boterhammen opgegeten. Daarna kregen we weer les van onze juf. We eindigden de dag met nog een sportles. Hopelijk is het morgen weer zo leuk! Mathis, Katinka en Julie Dec.

Dag 3: donderdag 2 mei Hallo, dag allemaal. Vandaag zijn we begonnen met een uurtje les. In die les hebben we allemaal sporten benoemd. Daarna hebben we iets leuks gedaan bij meester Bart. We hebben op de grote en de kleine trampoline gesprongen. We deden ook een heel leuk hindernissenparcours. Vandaag was de soep heel erg lekker: tomatensoep met balletjes! Jutta en Michiel

3e leerjaar A Klas juf Dorine


3e leerjaar B Klas juf Darline

Dag2: dinsdag 30 april 2013 Liefste dagboek, ik ben Stefanie. Vandaag hebben we een liedje geleerd. We speelden Katteke Ka. We hebben ook gelezen over een zwemwedstrijd en er vragen over opgelost.

Dag4: vrijdag 3 mei 2013 Ik had het niet verwacht: vandaag speelden we basketbal. Ik was de enige die het goed kon, maar ik ben dan ook de enige basketter van de drie klassen. We speelden Schatkistje, dat is een spelletje van de basket. Mijn groepje was wel verloren. van Lander


De leerlingen van het vierde leerjaar trokken op donderdag 18 april richting Vleteren. Ze brachten een bezoek aan de Paddenpoel en aan het winkeltje van Sofie Feys ‘de Végé’. Hieronder enkele leerlingen aan het woord! 19 april 2013

19 april 2013

Beste professor Sprankel,

Beste professor Sprankel,

Wij hebben in het kader van uw onderzoek een hele leuke uitstap gemaakt naar Oost-Vleteren. Eerst gingen we met een bomvolle auto naar de Paddenpoel. Toen er aankwamen, stonden we voor een poort. Dan mochten we in een soort huisje van hout waar we eerst een val te zien kregen. Die val was een fles waar je het bovenste van moet snijden en er terug in steken. Dan zwemt de kikker of de pad er in en hij wil er langs de zijkant uit maar dat gaat niet. Je moet wel zorgen voor voldoende lucht. We hebben er groene en bruine kikkers, padden, alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders gezien en vast gehouden. Het leukste van heel de uitstap was met schepnetten mogen scheppen. We mochten dat doen per twee en ik deed het samen met Iben. We hebben twee baarsjes gevangen en nog veel andere dieren. Op het einde hebben we alles terug in de poel gelegd. Echt een leuke voormiddag! Dan vertrokken we met de auto en we hebben zeker een kwartier aan de lichten gestaan. We gingen picknicken en hebben er oorlogje gespeeld. Dan in een rij naar nummer 7, het winkeltje van Sofie, de Végé waar ze allemaal dingetjes verkocht. We zijn in haar huis geweest (een groot huis) en we mochten een kikker vilten. Dat is heel de tijd met een naaldje prikken in schapenwol. Dan moet je dat in warm water leggen en wrijven met zeep. We hebben onze naam op een kaartje geschreven en hem er op gelegd. Dat zijn we terug naar school gereden. Iben en ik zaten bij meester Steven in de auto.

‘s Ochtends om 8 uur zijn we naar Oost-Vleteren gegaan. Daar wachtten Gilbert en Noël ons op. Gilbert vertelde hoe je zelf met een fles kikkers en padden kon vangen. Toen zijn we een klein huisje binnengegaan met posters en een dagverblijf voor amfibieën zoals : kikkers en padden, salamanders en nog veel meer. Er waren ook insecten en slakken, visjes en zelfs bloedzuigers maar die waren niet erg. Dan zijn we gaan scheppen met schepnetten in de poel, wij hebben niet veel gevangen. Ineens was Cisse aan het lopen en boem Cisse lag op de pier en zijn schepnet lag in het water. Toen hebben we gekeken wie allemaal iets gevangen had. Toen hebben we ze weer vrij gelaten in de poel. Met meester Martial zijn we gaan picknicken bij de molen die op een berg stond. Er naast was een speelpleintje en daar hebben we oorlogje gespeeld. Ik was bij het Engelse leger en we hebben gewonnen. Dan reden we naar de winkel ‘Végé’ waar Sofie ons opwachtte. Vooraan in het winkeltje is het klein maar daarachter is het een paleis. Daar gaf Sofie uitleg wat we gingen doen en waarmee. Toen knutselden we een kikker van vilt. Dat was nog eens leuk zeg! Een kikker maken met vilt , een naald en een spons. Mijn spons leek wel op Spongebob Squarepants. Dan maakten we ons werk nat en daarna hebben we het te drogen gelegd. Toen mochten we nog een strip lezen. Dat was heel leuk want we mochten op kussens zitten. En dan… naar huis! Jammer, de dag zat er op.

Groetjes, Jannes

Groetjes, Jeffrey

4e leerjaar A Klas meester Steven


Op donderdag 18 april trokken we met het vierde leerjaar naar Vleteren voor een

Op 18 april gingen we op uitstap naar Vleteren. Eerst gingen we knutselen bij Sofie. Zij heeft een winkeltje, ’t Végeetje. Daar hebben we een kikker gevilt. Ik vond dat superleuk, en ook een beetje moeilijk. ’s Middags zijn we bij de molen gaan picknicken. We hebben daar dan nog even gespeeld op het speelplein. Tegen 13 uur vertrokken we naar de poel. Daar hebben we allerlei diertjes bekeken en vastgehouden, zoals padden, salamanders en zelfs onechte bloedzuigers. We kregen een interessante uitleg van Gilbert en Noël. Daarna mochten we zelf aan de slag met visnetjes. De poelslak was ket makkelijkst te

We startten op 18 april op school en stonden te pimpelen om te vertrekken naar Vleteren. De eerste activiteit was bij Sofie Feys, de lerares van de tekenacademie. Zij heeft een winkeltje dat Végé heet. Daar hebben we een knutselopdracht gekregen. We hebben een kikker gevilt (gelukkig niet gevild). Dat was de max! ’s Middags hebben we gepicknickt bij de molen, lekker. Er was ook een speeltuin. Daarna zijn we naar de poel geweest om juf te overtuigen om een kikker te kussen, maar ze heeft dat helaas niet gedaan. We hebben ook gekeken welke beestjes daar nog allemaal zitten. We mochten een kikker vasthouden, een salamander, een poelslak… We hebben daarna een onechte bloedzuiger aan onze hand late slingeren. En dan een superleuke opdracht in de poel, niet wij natuurlijk, maar onze

Eerst gingen we met de auto naar het Végeetje. We hebben daar bij Sofie een platgetrapte kikker gemaakt. We hebben die gevilt, dat was heel moeilijk en dat vond ik niet echt zo leuk. ’s Middags hebben we dan gepicknickt bij de molen. Daar hebben we ook nog wat gespeeld. Dan zijn we met de auto naar de poel geweest. Bij de poel kregen we uitleg van Gilbert en Noël. Noël was een beetje de assistent van Gilbert. We hebben allerlei beestjes mogen vasthouden: salamanders, padden, kikkers, bloedzuigers… Daarna hebben we zelf met schepnetjes in de poel mogen scheppen. Dat was een leuk avontuur en ik heb veel bijgeleerd. 4e leerjaar B Klas juf Vanessa


Na één schooljaar Frans, slagen de vijfdeklassers er in om volgende dialoogjes te schrijven.

- Bonjour Marie! - Bonjour Lise. - Ça va? - Très bien! Et toi? - Ça va bien. - Je suis tres contente. Tu es triste? - Oui. Je suis triste! Ik fait mauvais. - Oui, mais qui est ta copine? Ma copine est Julie. - Ma copine est Kyana. - Tu es d’où? - Je suis de Gits, Rue de Stevenisten, numéro douze. Et toi? - Chaussée de Bruges, numéro cent trentecinq. - Qui est ton chanteuse favorite? - Katy Perry! - Ma chanteuse favorite est Selena Gomez! - Au revoir! - Ye ye! Lise Vanbrabant en Marie Dejonghe

- Salut Renée. - Bonjour! - Ça va? - Non, ça ne va pas bien. - Qu’est-ce qu’il y a? - Je manque mon chien. - HAHAA! - Tu n’es pas gentil! - Pardon, je n’aime pas ton chien. - Oh, c’est mon portable. Pardon, je vais à ma maison. - Salut! - Salut! Renée Wallays en Victor Declercq

5e leerjaar A Klas juf Tine


5b schrijft Haiku’s ! een wei vol bloemen

De bloemenweide

In de dennenboom

ze staan zo mooi te bloeien

daar vliegen vlinders blij rond

woont een lief klein vogeltje

ze zijn zo prachtig.

en springt een konijn

hij vliegt snel weer weg

(Ruth)

(Jana)

(Julie)

Daar wandelt Bigfoot

In het lange gras

Bigfoot met een bazooka

verblijft een pimpampoentje

ik word er bang van

tussen de schapen

(Joran)

(Tibo)

Wij reizen om te leren! De leerlingen van het vijfde leerjaar kregen ook dit jaar weer vele mogelijkheden om het geleerde in het echt te aanschouwen! Dit stond dit jaar op het programma: 

Studiereis oktober: bezoek aan de archeologische site van Aubéchies en aan het Pass-museum.

Studiereis december: bezoek aan het dinomuseum in Brussel.

Studiereis februari: bezoek aan het Gravensteen en het S.M.A.K. te Gent.

Studiereis mei: bezoek aan de haven van Antwerpen en Planckendael.

Studiereis juni: bezoek aan het Ensormuseum en workshop in het muzée te Oostende.

Bedankt aan de begeleiders en/of chauffeurs die dit mee mogelijk maakten!!

5e leerjaar B Klas juf Emely


Op vrijdag 26 april trokken de leerlingen van het zesde leerjaar op schoolreis naar Beisbroeck en Raversijde. We twijfelen er niet aan dit een leuke en leerrijke uitstap was. Hieronder nodigen de leerlingen iedereen uit om zelf eens een kijkje te gaan nemen. Misschien een goed idee voor een uitstapje tijdens de vakantie? Sterrenwacht Beisbroek. Heb je altijd al eens sterren of planeten van dichtbij willen zien? Dan ben je bij ons aan het goede adres. De volkssterrenwacht Beisbroek biedt aan om elke vrijdag gratis door de telescoop te kijken naar sterren, manen en planeten. Je bewondert zelfs veilig de zon! Daarnaast kan je ook een reis door de Melkweg maken in het planetarium. Maar daarvoor moet je wel € 5 betalen. Kinderen tot 18 hebben een ticket nodig van € 4. In die film kan je zien hoe planeten zijn ontstaan. Je ontdekt de ringen van Saturnus van dichtbij. Zijn de planeten van een vaste stof of van gas? Zijn er ooit stukken van meteorieten teruggevonden? Je ziet het allemaal in die film. Het laatste is: je maakt een wandeling op Mars. Geïnteresseerd? Kom naar Zeeweg 96 in Brugge of bel naar 050 390 566. Guillaume Deboosere.

Atlantikwall. Hallo, beste lezer. Dit is een oproep. Ben je al eens in Oostende geweest? Hou je van de zee? Hou je van het strand? Zoek je meer informatie over WO I en WO II? Dan moet je in Raversijde zijn. Daar vertellen ze over de tweede en eerste wereldoorlog. En na de rondleiding in de bunkers, gangen, … kun je op het strand gaan liggen. Wil je nog meer te weten komen over Raversijde? Ga dan naar de bezoekerswebsite: www.Atlantikwall.be Oostende Raversijde Nieuwpoortsesteenweg Domein Raversijde. 6e leerjaar A Klas juf Rika Tristan Vanoverbeke


De leerlingen van 6B kregen de opdracht om een limerick te schrijven. Een limerick is een soort gedicht van 5 regels. In de eerste regel gaat (meestal) over een persoon of dier en een plaatsnaam. De regels 1, 2 en 5 rijmen met elkaar en er is een ander rijm tussen de kortere regels 3 en 4 (rijmschema: a a b b a). Hieronder enkele voorbeelden: De lelijke neushoorn uit Sudan had op een mooie dag een goed plan. Hij zag een klein dier, en het was een pier, hij ving hem en smeet hem in de pan. (Bert Alleman)

6e leerjaar B Klas juf Maaike

In Gits woonde eens een olifant. Die las elke dag de kinderkrant. Daarna dronk hij bier, soms wel meer dan vier. De krant vond hij heel interessant. (Jutte Nyffels)


Je ogen blinken. Je tenen kriebelen. De vakantie wenkt en je bent er helemaal klaar voor! Straks zeggen we elkaar vaarwel want volgend jaar stap je hier niet meer op de speelplaats en deel je je vakantieverhalen met oude vrienden en nieuwe gezichten in een andere school. Je hebt al heel wat bagage. Je weet dat je soms hard moet werken en dat je af en toe teleurgesteld kan zijn. Maar je weet ook hoe goed je je kan voelen als je je doel bereikt, hoe hecht een vriendschap kan zijn als je samen aan iets werkt. We hopen dat je alle fijne momenten die je hier meemaakte mee in je rugzak stopt en dat ze je vleugels geven om hoog te vliegen, om te worden wie je graag wil zijn. We zullen je missen, ons af en toe af vragen hoe het met je gaat. Wie weet kom je nog eens langs om te vertellen hoe je het stelt, om ons nog eens mee te laten genieten van je dromen en hoe ze elke dag een beetje dichterbij komen. Dan wordt ons afscheid straks niet alleen vaarwel maar ook misschien tot ziens. Ruth Uytterhoeven

Bert Alleman Beuselinck Hannelore Buysschaert Jasper Claeys Lore Cloet Emilia Coghe Marit Creupelandt Jochen Deboosere Guillaume De Graeve Ashley Deknudt Manon Delaere Nathan Delarue Emile Develtere Fien Dewanckele Nore Dzhankhotov Alikhan Goethals Senne Haelewyn Arne Haven Alexandra Kerkaert Robbe Maes Simon Missinne Claire Missinne HÊlène Muylle Simon Nyffels Jutte Sinnaeve Imen Sinnaeve Kenneth Vandoorne Robbe Vandoorne Seppe Vandycke Lore Vanhoutte Flore Vanoverbeke Tristan Verhaeghe Laure Werbrouck Katja Winne Xanthe Wydaeghe Maxim


HOOGLEDE - De achtjarige Robbe Popelier uit Gits, een echt natuurtalent, werd afgelopen zondag in het West-Vlaamse Lauwe, Vlaams Kampioen turnen. Eerder op het jaar kroonde hij zich ook al tot West-Vlaams kampioen. Een knap natuurtalent dat het nog ver zal schoppen, zo voorspellen ingewijden. Robbe Popelier (8) woont met zijn ouders in de Middenstraat 96 te Hooglede – Gits. De knaap wist de twee voorbije provinciale voorrondes op zijn naam te schrijven en startte op het Vlaams kampioenschap in Lauwe, dus terecht met grote ambities. Thriller De wedstrijd zelf echter werd een thriller van formaat, eentje die zelfs duurde tot de laatste minuut van de wedstrijd. Drie gymnasten stonden op slechts enkele tienden van een punt van elkaar gerangschikt, toen ze de laatste oefening moesten beginnen. Robbe perste al zijn talent uit zijn kleine lijf en wist alsnog van plaats twee naar plaats één te klimmen. Hij won uiteindelijk de wedstrijd met 0,1 punt verschil van David Petrosyan, die tevreden moest zijn met de tweede stek. Kiano François uit Houthalen werd derde op 0,5 punt van Robbe. Zo slaat Robbe Popelier een dubbelslag: hij is naast West-Vlaams Kampioen nu ook Vlaams Kampioen en mag zo terugblikken op een meer dan erg geslaagd seizoen. Bijzonder project Robbe is sinds oktober van vorig jaar, 8 jaar oud (derde leerjaar). De talentvolle knaap liep tot vorig jaar nog school te Gits, maar doordat hij heel erg goed presteerde in het turnen en dit niet onopgemerkt bleef bij de GYMFED (federatie), kreeg Robbe de kans om in een nieuw project te stappen in Izegem. ‘Het project werkt in principe enkel met jongens vanaf het vierde leerjaar die een BTB statuut krijgen. BTB staat voor “Basisschool voor Topsport Beloften”. Hiervoor moeten ze elk jaar een heel erg strenge norm halen tijdens drie technische en fysieke testen, verspreid over het jaar. Indien ze aan deze norm voldoen worden ze medisch gescreend en kunnen daarna starten in dergelijk project’, verduidelijkt papa Peter Popelier. In het project is er een intensieve samenwerking tussen de club, de basisschool en de gymfederatie. ‘Hierdoor is het voor de kinderen zelfs mogelijk om maximum zes uur per week – verspreid over drie trainingen van telkens twee uur – van de normale lessen te missen; en s' ochtends tussen acht en tien, een training af te werken in plaats van naar school te gaan. De school past op zijn beurt het lessenpakket aan, zodat de jongens tijdens hun afwezigheid geen nieuwe leerstof missen. Tijdens de uren dat ze afwezig zijn worden enkel vakken zoals: turnen, zwemmen, tekenen en muziek ingepland. Wiskunde en Nederlands worden gegeven tijdens de uren dat ze op school aanwezig zijn’, gaat vader Popelier verder. Loodzware trainingen ‘Dit systeem is bedoeld om kinderen langer in hun vertrouwde omgeving te laten vertoeven. In het verleden merkte de gymfederatie dat er teveel kinderen afhaakten wanneer ze vanaf het vierde leerjaar naar Brugge (REGIO CENTER Brugge) moesten. Dit was voor de kinderen niet alleen een nieuwe omgeving, ze kregen meteen ook nieuwe trainers. Maar vooral, waren deze kinderen nog bitter jong om zo'n grote stap op die jonge leeftijd al te zetten. En zo ging er in het verleden veel talent verloren.’ ‘Het systeem is ook bedoeld om de loodzware trainingen – zes keer per week – en dit met een totaal van gemiddeld 20u/week, meer te spreiden. Vroeger kon een training ten vroegste om 17 uur starten, wat het ook elke dag heel laat maakte voor de kinderen. Daarenboven moesten ze dan nog hun huiswerk maken bij het thuiskomen en bleef er voor hen niks van vrije tijd meer over.’ ‘Nu worden de kinderen door de trainer opgehaald aan school (400m van de club) en kan de training al aangevat worden om ten laatste 16u10, dit in combinatie met ochtendtrainingen en de woensdagmiddag, waar er ook ruim een uur vroeger kan begonnen worden. Dat maakt dat de kinderen stukken vroeger thuis zijn en nu meer tijd hebben voor hun huiswerk, maar dat ze toch ook nog even kind kunnen zijn. (Heel belangrijk om vol te houden). Het biedt de kinderen dus globaal meer rust’, benadrukt een terecht trotse papa Popelier. Drie jongens uit de groep van Robbe Popelier, maar wel reeds van het vijfde leerjaar, kregen begin dit jaar de kans om in het systeem te stappen en kregen het BTB statuut. Hierdoor zou Robbe eigenlijk niet meer in deze groep kunnen trainen omdat de uren totaal veranderden en hij ook nog een jaartje te jong is voor


dit systeem. ‘Maar Robbe zijn prestaties waren zoals eerder genoemd niet onopgemerkt gebleven en Robbe haalde ook reeds elke keer hij deelnam aan de fysieke en technische testen, ruim de norm die ze eigenlijk moeten halen’, vervolgt papa Popelier. ‘Hierdoor kreeg hij een GYMFED statuut waardoor hij toch bij zijn groep en trainer kon blijven. Robbe mag dit jaar wel nog niet deelnemen aan de ochtendtrainingen. Vanaf volgend schooljaar mag hij dat wel.’ Struikelblok Maar wie denkt dat het allemaal rozengeur en maneschijn is, heeft het verkeerd voor. Niet alles verloopt van een leien dakje. Een struikelblok is wel dat het systeem enkel toelaat van met één basisschool samen te werken en het ook praktisch niet te regelen is om Robbe om 16u10 reeds in Izegem te krijgen, om de trainingen te volgen. Maar daar werd een mouw aangepast door de ouders. ‘Om aan dit euvel een oplossing te bieden, lieten we aan Robbe zelf de keuze wat hij wou doen. Hij koos er dan ook heel snel voor om de basisschool in Gits te verlaten en de unieke kans met beide handen te grijpen en naar Izegem naar school te gaan, waar hij in St-Tillo - St Jozef de lessen volgt.’ ‘Vanaf volgend schooljaar krijgt Robbe dan zijn BTB-statuut. Gym Izegem geeft momenteel training aan een “once in a lifetime groep” waar nu reeds een vijftal jongens die elk in hun groep tot de absolute top in België behoren; en aan nog een aantal jongens van jongere leeftijd die momenteel aan de deur klaarstaan om de Belgische turnwereld te overtuigen van hun talent. Dit is heel uniek om zoveel jongens die in hun eigen categorie één voor één top zijn samen te hebben. Dit maakt voor Izegem dan ook het project heel duurzaam’, onderstreept Robbes vader tot slot. Schitterende trainer Met Günther Couckuyt in hun midden, beschikken de jongens over een heel succesvolle trainer. Hij was zelf een heel erg begenadigde en succesvolle gymnast op internationaal niveau. Zo behaalde hij de bronzen medaille op de Wereldbeker te Gent in 2004, op het paard met bogen; behaalde hij ooit een tiende plaats All Round op het EK, wist hij meerdere keren zijn plaats af te dwingen in de selecties voor EK en WK, miste hij nipt een selectie voor de Olympische spelen en behaalde hij meermaals de Belgische titel! Een palmares om U tegen te zeggen als je ’t mij vraagt. Robbe Popelier is dus in goede handen en wees er maar van zeker van: aan dit natuurtalent gaan turnliefhebbers nog veel plezier beleven.

Proficiat Robbe! We wensen je nog veel mooie sportieve prestaties toe!


Het derde, zonovergoten, vormselweekend op rij is voorbijgevlogen Voor pechvogels Marit en Emile begon dit weekend alvast in mineur maar waren er, dankzij de moeite van hun ouders, toch bij. Marit op krukken en Emile in de gips glunderden bij aankomst, twee dolgelukkige vormelingen die door ons en hun medevormelingen in de watten werden gelegd. Zondagavond vertrokken dan ook 29 vormelingen tevreden, misschien wat vermoeid, terug richting Gits. Enkele anekdotes van vormelingen van hoe zij dit weekend hebben ervaren: Simon zat in het begin helemaal alleen in de boot. Wij, die aan wal stonden en ik zittend op een stoel, kregen de opdracht om zoveel mogelijk blokken in de boot te gooien. Toen ik zei aan een catechist dat dit toch een onmogelijke opdracht was antwoordde die dat ik eventjes geduld moest hebben. En inderdaad, na twee andere opdrachten herhaalden we terug het blokken werpen met dit verschil dat er nu meerdere in de boot zaten. Toen snapte ik het, het was de bedoeling om te ervaren dat als je met meerderen bent het meestal wel lukt. (Marit) De zaterdagnamiddag gingen we met Bi-ba-Bijbelverhalen aan de slag. We tekenden het Aards Paradijs, werkten met Bijbelse symboolfiguren en tussenin deden we het spel ‘Ren je rot’ als test om te zien of we wel goed hadden geluisterd. Bij het Zacheüsspel werd ik de winnaar omdat ik geen geld meer had, raar hé. Maar na het Bijbelverhaal verstond ik waarom. (Jutte)

De quiz ‘De slimste groep’ was heel leuk. Nu weten wij dat de catechisten toch ook nu en dan eens bengeltjes waren. Toen we de link moesten zoeken huilde ik van het lachen toen Jochen meende het antwoord te weten: ‘Heiligen’. Quizmaster Maarten zei: ‘Meer’. Daarop antwoordde Jochen dan maar Allerheiligen. En dat was helemaal niet juist want het juiste antwoord was de heiligen van de 4 parochies van onze federatie. Over Tom Boonen moesten we 5 dingen noemen. Geen enkel van ons groepje wist hoe zijn vriendin noemde. Toen begon ik maar allemaal meisjesnamen op te sommen. Een goed idee, eigenlijk een beetje afgekeken van quizspelletjes op TV, want bij de derde was het al prijs nl. Lore (Simon Maes)

als bijnaam Pinda. En toen priester Kenny in de kerk haar naam noemde zeiden we allemaal stilletjes in koor: ‘Het is eigenlijk Pinda’. (Robbe Vandoorne) In de kerk speelde ik de hoofdrol in het toneelstukje ‘De kostbare parel’. Bij de vredeswens kregen we de opdracht om aan tien mensen in de kerk de vrede te wensen. Ik was zo fier als een gieter toen alle tien die mensen mij feliciteerden en vroegen of ik misschien een echte toneelspeler was. (Simon Muylle)

Tijdens het doorschuifsysteem over de symbolen rond het vormsel dacht ik bij het thema olie dat we gingen gevormd worden met olijfolie. Ja, wat denk je als je daar zo’n fles ziet staan. Nu, ik ben een beetje een ongeduldig typetje en beHet toneel was super. Thomas kon greep na de uitleg dat het wel degezogezegd niet op de naam van ca- lijk met andere olie ging zijn nl. techist Linda komen. Hij zei dat het chrisma. Gelukkig maar. (Seppe een beetje leek op een pindanootje. Vandoorne) Het hele weekend kreeg zij dan ook

Bij deze willen wij, catechisten dan ook onze dank betuigen aan: Maarten, Meline en Patrick, voor het lekkere eten en de leuke quiz. Emelie C. en Thomas, voor het prachtige toneel waar onze buikspieren nu nog pijn van doen. Anthea, Justine, Emelie V. en Bente, voor de assistentie en de opkuis. De ouders van Marit Coghe en Emile Delarue, voor het vertrouwen dat zij in ons stelden. De vormelingen, zij waren dolgelukkig er bij te zijn en hebben naar hun zeggen er heel wat van opgestoken. Dankzij jullie hulp, vertrouwen, humor en aanwezigheid werd het een geslaagde editie 2013!


Beste ouders,

Met een woordje van de oudervereniging willen wij jullie danken voor jullie aanwezigheid op de activiteiten die we inrichtten het voorbije schooljaar zoals de : pyjamaparty kaarting paaseierenraap Het deed deugd om jullie massaal te zien! Met de opbrengst van de verschillende activiteiten zullen we het vertellokaal voorzien van verduisterde gordijnen, helaas zijn deze nog niet binnen. Voor de start van het nieuwe schooljaar in september zal dit zeker in orde komen. Volgend schooljaar zullen we er weer met volle moed invliegen, maar nu gaan we toch eerst met z’n allen genieten van een deugddoende vakantie. Wie zin heeft om ook z’n steentje bij te dragen en mee te helpen kan steeds contact opnemen met één van de leden van de oudervereniging of een mail sturen naar ocgits@staho.be. Iedereen is van harte welkom. Er rest ons nog afscheid te nemen van de leerlingen uit het zesde leerjaar die onze school verlaten en die vanaf september een nieuwe uitdaging aangaan. We wensen jullie alle geluk toe. Geniet eerst nog van een fantastische, hopelijk warme vakantie.

Groetjes, de oudervereniging.


1

2

3 4

5 6

7

Vakantie!

8 9

10

11 12

13

15

14

16

17

Horizontaal 1. hemellichaam 3. afkoelplaats op hete zomerdagen 6. gezellige maaltijd 7. lichaamsbeweging 9. doel van de vakantie 11. verzamelplaats voor caravans 12. zomerse lekkernij 14. soort koffer 15. grote zandbak 17. tijdelijke verblijfplaats

Verticaal 1. seizoen 2. leukste tijd van het jaar 3. groot bad 4. vervoermiddel 5. vakantieherinneringen 8. sportieve activiteit 10. vakantiebestemming 11. huis op wielen 13. opvouwbaar huis 16. activiteit tijdens de vakantie


10 april 2013

Dhr. Frans Labeeuw grootvader van Lise Labeeuw.

24 april 2013

Mevr. Rachel Calleeuw overgrootmoeder van Ruth Hanne en van Renée en Charles Decorte.

03 april 2013

Jules Allaert broertje van Cériel en Céleste Swaenepoel.

24 april 2013

Dhr. Gaetano Vitale grootvader van Giulia, Massimo en Lisandro Vitale.

24 april 2013

Thibaut kleinzoontje van mevrouw Roos Cattrysse, gewezen kleuteronderwijzeres op onze school.

16 juni 2013

Mevr. Irma Museeuw grootmoeder van Kjenta Espeel.

16 mei 2013

Mili dochterje van Guilio en Maaike Pattyn-Vervisch. Juf Maaike is leerkracht in de Torhoutstraat.

Vakantiekrant 2013  
Advertisement