Page 1

Vrije Basisschool Gitsbergstraat 15 Torhoutstraat 7 Koolskampstraat 46 8830 Hooglede-Gits Tel : 051 20 11 86

Vrede zij met u en dagen van zegen. Licht in het donker. Een lied dat blijft klinken. Een plek waar het goed is. Iets om voor te leven. Een vurige wens. En soms op je weg: een engel van een mens!


December telt de donkerste en de kortste dagen. Alle wezens zoeken beschutting tegen de kou. De winter doet ons verlangen naar kleur, licht en warmte. De advent roept ons op om dit verlangen in praktijk te brengen zodat het feest van Kerstmis een feest wordt waar iedereen welkom is. Hoe je dat doet, vraag je nu? Misschien brengt onderstaand gedicht inspiratie.

Zalig Kerstfeest! KERSTMIS De K is van kind. Kinderen vinden het fijn om te kijken naar het Kind in de kribbe. Kinderen willen misschien ook lijken op dat kind Jezus, dat zoveel geluk en vrede bracht. De E van eenzaam. Ook in deze tijd is er veel verdriet een eenzaamheid. Kerstmis zegt: 'Niemand mag in de kou blijven staan.' De R van rijk. Je denkt dan meteen aan geld en goed, maar je kunt ook rijk zijn aan vreugde, diep in je hart. De S van soldaten. Er zijn er veel in de wereld, te veel. Oorlog en vechten! Waarom? Het kerstkind leert: vrede op aarde voor alle mensen. De T van thuis. Thuis is geborgenheid, gezelligheid en samenhorigheid. Niet alleen om de kerststal, maar altijd. De M van Maria, de moeder van Jezus. De M van alle moeders, die zorg voor hun kinderen dragen. Mogen zij, samen met de vaders, zorgen voor een sfeer van liefde thuis. De I van iedereen. Je huis en hart openzetten voor iedereen, want ieder heeft een ander nodig. De S van stilte. Stilstaan bij verdriet en bij vreugde. Stil worden van geluk, sprakeloos voor het wonder. Het wonder van de geboorte van Jezus.


Het geluk zit binnenin. Het geluk zit diep in je hart. Je geeft het door, als je vriendelijk bent, waar anderen onvriendelijk zijn, als je helpt, waar niemand meer helpt, als je tevreden bent, waar anderen eisen stellen, als je lacht, waar anderen lelijk kijken, als je kunt vergeven, waar anderen vuisten maken.

Het geluk zit diep in jezelf. En men zal zeggen: ‘Je bent een dromer!’ Je bent een dromer omdat je nog steeds in mensen gelooft, omdat je gelooft in het leven en in het feit dat alles anders kan. Het geluk zit diep in jezelf. Menselijk geluk is geen product van technische vooruitgang. Menselijk geluk hangt af van beminnen en bemind worden en van zoveel kleine dagelijkse dingen. Maar het geluk op aarde bestaat uit zoveel delen, dat er altijd ergens een deel te kort is. Daarmee leven, dat is levenskunst!


Op 3 december keken we verlangend uit naar de komst van Sinterklaas. Nadat we genoten van het gezelschap (al of niet met traantjes) - met onze liedjes, picknickjes en letterkoekjes, verhaal van Sint en het geven door enkele kleuters van hun “tutjes” - stond ons een leuke namiddag te wachten. Drie activiteiten waren voorzien, namelijk: 

het klaarmaken en opsmullen van een Zwarte Pietje;

een bewegingsomloop zoals de pieten het doen;

daarna trokken we met de eerste kleuterklas naar ons theater (vertelkamer) voor een leuke “TIK TAK” activiteit omtrent Sint en Piet met de respectievelijke leuke muziekmomentjes.

Het werd weerom een LEUKE dag waaraan we graag terugdenken...


In de derde kleuterklas werkten de kleuters tijdens de maand november het belangstellingscentrum: “Wie wil Wannes?� uit. In dit prentenboek wordt het verhaal verteld van Wannes, een onzichtbare jongen die op zoek gaat naar vriendjes. Aan de hand van het speciaal ontworpen prentenboek worden de kleuters gestimuleerd om hun luisteren en spreken te verfijnen. Aan de hand van een gevarieerde reeks activiteiten en prachtige praatplaten wordt de taalgevoeligheid geoptimaliseerd. Naar aanleiding van de prent waar Wannes op de markt op zoek gaat naar vriendjes, trok het derde kleuter op woensdag 13 november zelf naar de wekelijkse markt in Torhout. Het werd een leuke en boeiende voormiddag met als tussendoortje een eierkoek op de trappen van het stadhuis!


Als school voelen wij ons mede verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van onze leerlingen in het verkeer. Elk jaar wijzen we ouders en leerlingen op de noodzaak van het dragen van een fluojasje en het in orde brengen van de fiets waarmee ze naar school komen. Vooral in de donkere periode van het jaar kunnen beide maatregelen een groot verschil betekenen voor de zichtbaarheid en veiligheid van de zwakke weggebruiker op straat. Een gevaarlijke en moeilijk in te schatten situatie is de dode hoek. Hieronder wat meer uitleg daarover. Wat is de dode hoek? De dode hoek is de ruimte rond de vrachtwagen waarbinnen je als fietser onzichtbaar bent voor de vrachtwagenbestuurder. Elke vrachtwagen heeft een aantal dode hoeken: vooraan, achteraan en naast de vrachtwagen. Vooral de dode hoek aan de rechterkant maakt het afslaan van de vrachtwagen naar rechts bijzonder gevaarlijk voor fietsers. Op de tekening hiernaast zijn alle dode hoeken weergegeven in het rood, de vrachtwagen is blauw. Gevolgen? Wanneer fietser en vrachtwagen dicht bij elkaar komen zoals bijvoorbeeld aan een kruispunt, bestaat de kans dat de vrachtwagenbestuurder de fietser letterlijk over het hoofd ziet. Wanneer de vrachtwagen dan naar rechts afslaat, bestaat het risico op een dodehoekongeval waarbij elk jaar opnieuw tientallen fietsers zwaargewond raken of overlijden. Preventiemaatregels voor de fietser: 1. Maak steeds oogcontact met de bestuurder! Zo kan je nagaan of de vrachtwagenbestuurder je gezien heeft en of hij je laat doorrijden. Zie jij de bestuurder (rechtstreeks of via zijn zijspiegel), dan kan hij jou ook zien. Als je de bestuurder niet kunt zien, dan ben jij ook onzichtbaar voor hem! 2. Stop nooit onder of ter hoogte van de spiegels! Ga nooit rechts naast een vrachtwagen stilstaan. Je loopt het risico dat de bestuurder je niet ziet en dat je wordt aangereden als de vrachtwagen vertrekt en naar rechts afslaat. 3. Blijf uit de dode hoek! Fiets nooit vlak voor, achter of naast een vrachtwagen. Daar ziet de vrachtwagenbestuurder je zeker niet. Blijf er ver achter of ga er ver genoeg voor staan. Gebruik waar mogelijk het fietsopstelvak dat fietsers de kans biedt zich veilig voor de vrachtwagen op te stellen. Als een vrachtwagen je inhaalt, zorg dan voor voldoende uitwijkruimte naar rechts, zodat je niet geklemd raakt. 4. Geef veiligheid voorrang! In bochten, op rotondes en kruispunten waar de vrachtwagen links of rechts afslaat, blijf je best ver rechts achter de vrachtwagen. Een traag rijdende vrachtwagen bereidt vaak een manoeuvre voor en houdt altijd een gevaar in. Zo wijkt een rechtsafslaande vrachtwagen eerst uit naar links. Hoe groter de vrachtwagen, hoe verder hij uitwijkt. 5. Fiets in de kijker! Kies om te fietsen kleding in felle, heldere kleuren. Fluorescerende kleding is ideaal. In het donker maken reflecterende strips en accessoires (bijvoorbeeld op je jas of rugzak) je beter zichtbaar. Ook al maakt deze kleding je niet zichtbaar in de dode hoek, de kans is groter dat de chauffeur je gezien heeft voor je in de dode hoek verdwijnt.


Voor een kind van de 3de kleuterklas is de sprong naar het 1ste leerjaar een heel grote gebeurtenis, iets waar ze lang naar uitkijken. Door met 3de kleuterklas en 1ste leerjaar op geregelde tijdstippen samen te komen, laten we enerzijds de kleuters al eens ‘proeven’ van de lagere school, kennis maken met hun klassen en juffen voor in de toekomst. Anderzijds mogen de leerlingen van het eerste dan eventjes terugkeren naar hun vertrouwde kleuterklas, die ze vast soms wel een beetje missen…

Bruggen worden in de loop van het schooljaar gebouwd tijdens onze “HUP- activiteiten”. Volgende bouwstenen worden daarbij gelegd:

Activiteiten waar de kinderen veel plezier beleven aan het vertrouwd raken met de juffen en vriendjes uit andere klassen. 3de kleuter voelt zich groot omdat ze mee mogen met hun meter of peter uit het eerste. Zij zijn op hun beurt groot door de hulp en zorg die zij nu al kunnen bieden aan de kleuters.

Activiteiten in gemengde leeftijdsgroepen waarbij elk zijn eigen talenten inzet om de opdracht af te werken.

De trappen op naar de klassen van het eerste leerjaar om daar op een leuke , speelse manier te werken rond schrijfmotoriek , letters, taalspelletjes, hoeveelheden, oefeningen die het rekenen voorbereiden, … De trappen af naar de kleuterklassen waar de kinderen van het eerste nog eens hun hartje kunnen ophalen in de verschillende hoeken.

En als hierbij elke activiteit een spannend avontuur wordt en alle kinderen ten volle kunnen genieten van de vele super toffe momenten, wat houdt er ons dan tegen om dat bruggen bouwen als één groot feest te beleven?


In oktober deden we onze eerste HUP-activiteit met de kleuters uit de 3de kleuterklas. Tijdens deze activiteiten laten we de kleuters kennismaken met het 1ste lj. De kinderen van het 1ste lj. zijn meter of peter van een kleuter en moeten hen helpen. Tijdens onze eerste activiteit maakten we kennis met Elmer, de olifant.

De kinderen luisterden aandachtig naar het verhaal. Elmer wou ons laten weten dat ‘als we elkaar helpen, dan worden we daar blij en gelukkig van’!

De kleuters moesten dan hun meter of peter zoeken door memory te spelen. Ze deden dat supergoed!


Daarom kregen ze van hun meter of peter een t-shirt en trokken hem aan.

Daarna zaten we allemaal samen om ons fruit of koek op te eten.

Na de speeltijd verdeelden we ons in 4 groepen en gingen we naar de klas. De olifant op de t-shirt werd geschilderd met rood en oranje. Slechts enkele vakjes mochten ze schilderen en met de hulp van de meters en peters verliep dat heel goed.

Als slot leerden we nog het lied van ‘Zeg, ken je Elmer’. Het was een superleuke namiddag!!


Mauro

Yarne

Gillain

Lucas

Louise

Marta

Otis

Floor

Hannah

Aiko

Emma

Heike

Noa

Ayla

Ella

Isolde

Imme

Sem

Morgane

Ruben


Nathan

Charles

Silke

Yasmine

RenĂŠe

Maite

Rani

Noor

Massimo

Flore

Amber

Giulia

Lucas

Neas

Stiene

Cyril

Pauline

Suzanne

Ruben

Indy


Naar aanleiding van ons W.O.thema “Nu of ooit “ kwam zuster Antoinette enkele vraagjes oplossen hoe het leven van een kind vroeger was. De kinderen waren heel enthousiast. Hieronder enkele indrukken van onze leerlingen. 

Ik wist niet dat ze geen televisie hadden en dat ze een houten toilet hadden. Quinten, Zannah, Lowie V., Kjell

Zuster Antoinette vertelde dat ze op zondag mooie kleren droegen om naar de kerk te gaan. Jolien

Ik vond het raar dat ze bijna geen speelgoed hadden en ik zou het saai vinden dat je de sommen zelf moet overschrijven van het bord, nu hebben we invulboeken. Jerke

Ik vond het niet leuk dat ze geen elektriciteit hadden vroeger. Senne

Ik wist niet dat het toilet buiten was. Febe, Sielke, Imke

Ik vond het leuk dat zuster vertelde over de oven van vroeger. Siebe

Ik vond het grappig dat ze geen wc-papier hadden maar krantenpapier gebruikten. Ward

Ik wist niet dat de kinderen vroeger te voet naar school gingen. Maxim

Ik dacht dat ze vroeger een badkamer hadden maar dat was niet zo. Lowie G., Isolde

Ik wist niet dat er zo weinig beroepen waren. Cériel

Ik vond het grappig dat mensen in het toilet de krant lazen, de krant die gebruikt werd als toiletpapier. Yben

Ik vond het raar dat zuster Antoinette acht zussen had en 1 broer. Renée

Ik wist niet dat er vroeger bijna geen auto’s waren. Stan, Abdou-Rakhim


Ik wist niet dat er vroeger al speelkaarten bestonden. Wout

De kleren van vroeger vond ik een beetje vreemd. Seppe B., Lise, Amina

Ik vond het leuk dat zuster kwam. Ayate, Seppe D., Tibo, Jelena

Ik wist niet dat ze geen tandenborstel hadden. Jelle

Ik vond het leuk dat we zelf vragen mochten stellen en dat zuster er antwoord op gaf. Cis, Sid

Ik vond het tof om te horen dat de ‘oude melkerij’ al zo lang bestaat. Gaulthier

Ik wist niet dat ze alleen een slaapkleedje hadden en geen pyjama. Melvin, Axelle

Ik vroeg me af of dat saai was om naar buiten te gaan voor het toilet. Sibe

Ik vond het leuk om te horen wat ze deden op de speelplaats. Fé

Ik vond het raar dat ze als kind geen fiets hadden. Marthe

Zuster heeft veel dingen verteld over vroeger die ik nog niet wist. Thomas, Nolle

Ik vond het raar dat ze geen televisie hadden. Jasper

Ik vond het heel leuk om zoveel bij te leren. Laure, Maura

Vroeger hadden ze niet veel kleerkasten want ze hadden ook niet veel kleren. Ze droegen veel dezelfde kleren. Arthur

Zuster Antoinette, ik wist niet dat de kinderen vroeger altijd flink waren. Thibault


Piet is zwart

Piet is super zot In mijn schoorsteen

Sinterklaas

In de schoorsteen

Een pakje en chocola

In december komt hij

En loopt over de daken

Tof is hij!

Naar school, wachten

Tof toch Marith

Tot hij komt

Emma

Achiel Liefste Sint en Pieten Ik ben Milan Dever. Ik woon met mijn mama, met mijn papa en met mijn twee broers in een leuk huis. Vandaag schrijf ik jou een brief omdat je bijna naar BelgiĂŤ komt. Ik zal mijn schoentje klaarzetten, met en pintje voor Zwarte Piet, een wortel voor schimmel en een koekje voor jou. Op school doe ik goed mijn best. We leren al alle tientallen tot duizend. Ook leren we al zelfstandige naamwoorden. Thuis heb ik een doel om te voetballen en ik heb ook al eens een bal gewonnen. Ook help ik soms met mama en papa. Ik zou graag een vliegtuigje van Planes hebben. Ook zou ik graag een Monopolyspel en een badmintonnet krijgen. Ik ga voor jou ook een knutselwerkje maken. Nu wil ik alleen nog vragen of je zeker wilt komen?

Liefste Sint en Piet Ik ben Isaure Winne. Ik woon in de Stationsstraat in Gits. Vandaag schrijf ik jou een brief omdat ik zoveel van jullie hou. Op school gaat het heel goed Sinterklaas. We hebben al veel bijgeleerd. Thuis verlang ik tot jullie komen. Ik droom er al over. Ik zou graag nieuwe kleurpotloodjes en stiftjes hebben. Dat wil ik zo graag. Dit wou ik jou ook nog zeggen: 6 december is altijd de leukste dag van het jaar. Op 6 december mag je mijn schoentje niet vergeten want ik stop er ook veel in voor jou en Piet. Nu wil ik alleen nog 1000 dikke zoenen wensen.

Milan

Isaure

Sint komt

Piet

In de stoomboot

Iedereen vindt jou grappig

Naar BelgiĂŤ

En ik ook

Tom is heel blij

Tot volgend jaar Maxim

Yente


Sint komt weer langs In ieder huis Niels is blij Toon maar de cadeautjes Liefste Sint en Pieten

Amy

Ik ben Hasse, een lief kindje. Ik woon samen met mijn gezin in Gits. Picknickjes en snoep Vandaag schrijf ik jou een brief omdat ik jou lief vind. En hopelijk krijg ik niet van de In mijn schoen roe. Ik zou graag een telescoop hebben Eten maar en een scoutsrokje. Op school leren we al tot duizend. Ik doe ’T is superlekker! goed mijn best om veel punten op mijn Anaëlle rapport te hebben. Soms is het wel wat moeilijk. Het lukt soms en soms niet. Thuis ben ik soms flink. Ik maak af en toe Sinterklaas is lief ruzie met mijn zus of met mijn broer. Ik Iedereen houdt van hem help wel eens met mama of met papa. Ik zou graag cadeautjes, snoep en chocoNu geeft hij snoep lade van jou krijgen. Ik ben flink geweest Tuurlijk is hij oud. hoor! Dit wou ik jou ook nog vragen: Wil je mijn Jarne broer en zus niet vergeten? Nu wil ik alleen nog vragen hoe het geLiefste Sint en Piet weest is in Spanje. Ik ben Silke Boerjan. Hasse Ik woon in Gits met mijn mama, papa, mijn broer Yben en mijn zus Imke. Vandaag schrijf ik jou een brief omdat ik naar je verlang. Ook omdat je zo goed voor kinderen zorgt en ze blij maakt. Op school zal ik mijn best doen in de klas. We hebben ook al geknutseld en naamdichten geschreven over jou. Thuis zit ik in spanning te wachten op jou en hoop dat ik niet stout ben geweest. Ik zou graag een furby hebben. Dit wou ik jou ook nog zeggen: de pieten moeten oppassen dat ze hun nek niet breken! Pieten bij de Sint Nu wil ik alleen nog zeggen dat ik probeer flink te zijn. Ideeën hebben ze niet Eén Piet wel:

Silke

Te laat komen! Mo


De leerlingen van het vierde leerjaar trokken op studiereis naar Brussel. Daar bezochten ze het muziekinstrumentenmuseum en bewonderden de kunst van Magritte. De terugweg verliep echter niet zo vlot, maar daar vertellen de leerlingen hieronder meer over. Alle kinderen van het vierde leerjaar verzamelden aan het station van Lichtervelde. Het was een lekkere, frisse dag. We hadden allemaal ons goed humeur mee. De trein kwam hard aangereisd. We stapten allemaal in. Daar gingen we. Het was anderhalf uur rijden. We kwamen aan in Brussel. We verzamelden aan een beeld van Albert 1. Toen waren er veel trappen te beklimmen. Dan splitsten we. De jongens van 4A samen. Ik zat met al mijn vrienden samen. Toen vertrokken we naar het muziekinstrumentenmuseum. Het was een gebouw van wel 10 verdiepingen. Bij het binnenkomen deden we direct onze jas uit. Dan kregen we een koptelefoon, met een bakje eraan vast. Daarmee kon je de instrumenten beluisteren. Het was heel leuk. Daarna aten we in het Zavelpark. Je kon er ook veel lopen. Dan zijn we naar het Magrittemuseum geweest. Daar stonden heel veel blote madammen. Yannik en Wolf vonden dat heel mooi. De lift was een groot succes. Het was in de bloten van kop tot teen. Het was heel interessant. Na het bezoek stapten we naar het station. We stonden te wachten op spoor 2. Toen zeiden ze dat we naar spoor 4 moesten. Zo misten we bijna de trein. Maar dat was nog niet alles. We hadden al een eindje gereden, toen er iets ontplofte in de trein. Natuurlijk vertraging. Dan hoorden we plots van de conducteur dat er een auto tegen een trein was gereden. Nog meer vertraging. We zouden maar kunnen rijden tot in De Pinte. Ze zeiden dat we beter een andere trein konden nemen. Toen zeiden ze dat we dan toch nog met dezelfde trein konden verder reizen. Zo vertrokken we weer. We hadden afgesproken dat we als we uit de trein kwamen, een liedje zouden zingen: Waar is da feestje? Hier is da feestje? Onze mama’s stonden daar. We waren zo blij. We gaven onze mama een knuffel. Lowie B. moest mee met ons. We leefden nog lang en gelukkig. Lowie Hemeryck Op vrijdag 6 december gingen we met de klas van meester Steven en juf Vanessa naar Brussel. We stonden klaar in het station van Lichtervelde. Toen stapten we in en zochten een plaatsje. Ik zat in de trein bij de twee Lowies. We hadden veel lol. Enkele minuten later moesten we een kwis doen. Bij aankomst in Brussel hebben we een kleine verkenning gedaan. We zijn toen aangekomen in het MIM. Daar kregen we een luisterbakje met een koptelefoon. Wanneer je dicht bij een instrument ging staan, kon je het horen. ‘s Middags gingen we met de 2 groepen picknicken in de kleine Zavel. Daar was een wensvijver. Helaas mochten we niet op het gras spelen. Dus besloten we loopwedstrijdjes te houden. Toen vertrokken we weer. In de namiddag gingen we naar het Magritte-museum. We zagen daar veel kunstwerken. Hij schilderde graag blote vrouwen. Wout en ik mochten zelf een portret voorstellen. Dat heette :‘De man van de wijde zee’. Toen we naar buiten gingen, vertrokken we naar het station. Helaas was de trein 30 minuten te laat. We stapten in, reden vooruit, maar hadden toen pech. Net voor De Pinte vielen we stil. Ondertussen speelden we spelletjes zoals 4 op een rij. Uiteindelijk kwamen we toch blij aan. Eind goed, al goed! Olivier Taillieu

Wolf Baete voegt er nog aan toe: Na de picknick maakten we een stadwandeling. We zagen veel taxi’s en ook veel gebouwen met goud. We zijn ook naar Sinter Pis gaan kijken. Dat was echt heel grap-


De leerlingen van 4B maakten tijdens het muzisch thema ‘Woorden en letters’ deze mooie graffiti tekeningen! Kijk even binnen in de galerij van onze kunstenaars in wording. Goed gedaan hoor!


De leerlingen van de derde graad namen deel aan de Davidsfondswedstrijd. De opdracht was: “Schrijf een fantasierijk verhaal over de oorlog.” Hieronder enkele voorbeelden geschreven door de leerlingen van 5A. OORLOG - Milà Geldhof Het was zaterdagochtend, 6uur, ik maak me klaar. Want ik ga oorlog voeren! Niemand weet het, maar ik bereid me al maanden voor. Het wordt geen oorlog met bommen en geweren. Nee, het wordt een leuke oorlog! En ik ‘vecht’ tot ze toegeven, want ik wil namelijk heeeeeeeeeeeeel graag skiën. Maar mama en papa willen niet. Daarom voer ik oorlog. Ik heb lang genoeg gewacht. Als ze komen, val ik aan. Sssssssst! Ze zijn daar. Ik verstop me. Wacht af… en val aan! Ik bind ze vast. Pak mijn kietelmachine, leg hen alles uit en kietel tot ze ‘ja’ zeggen. Na 1 uur zeggen ze het eindelijk! Het klonk als muziek in mijn oren. En dacht: IK HEB GEWONNEN!!! OORLOG TEGEN DE JUF - Ilan Deceuninck Ik was het echt beu om altijd slechte proeven te hebben. En soms rekende de juf teveel fouten. Dus… het werd tijd om oorlog te voeren. Ik bedacht een briljant plan, dat ik ook zou uitvoeren. Ik trok mijn zwart pak aan. Daarop stond een skelet. Ik ging naar school. Ik verstopte me in de kast. De juf kwam binnen. Ik opende rustig de kast. Ik spoot haar vol met bellen en plakte lijm op haar stoel. Ze zat neer. Toen zei ik: “Geef me betere punten, of je blijft op die stoel zitten. “OK” , zei ze. Toen verdween ik en riep over de hele speelplaats: “Ik heb de oorlog gewonnen!!!”

GEVECHT OM MEER SNOEP - Sarah Dewilde Ik vroeg aan mijn mama of ik meer snoep mocht thuis. Ik mocht niet. Toen was ik superboos op haar. Dan bedacht ik een plan. Ik ga mama aanvallen met een waterpistool. Zo wordt ze kletsnat. Ik zal mijn plan morgen uitvoeren. Die morgen stond mama in de keuken. Ik viel haar aan met mijn pistool. Ze was kletsnat. Ik dacht mijn plan heeft gewerkt, maar mijn plan had helemaal niet gewerkt. Mama was boos en ik mocht een hele week niet meer tv kijken. Ik had mijn lesje geleerd. Ik zal nooit meer oorlog voeren tegen mama.

OORLOG OM SNOEP TE GITS - Fleur Lyphout Ik kwam op een zaterdag thuis van de chiro en mijn zak snoep was op. Maaike, mijn zusje, had alles opgegeten. Ik at dus maar wat van de hare, maar ik was rood van woede. Op mijn kamer verzon ik een plan: Ik ging naar de zolder en haalde wat oude dingen en ik maakte een puddingpistool. Ik zou ze daarmee aanvallen maar ik moest wachten tot morgenavond want dan zijn mijn ouders niet thuis. De volgende avond zat ze naar tv te kijken. Ik sloop naar haar toe en zei: “Zusje lief, je wilde lekkers, nu krijg je lekkers. AANVALLEN!” Ze was vol pudding en ze werd superboos. Ze belde wenend onze ouders. Ik werd gestraft. Logisch! Ik zei bij mezelf: “Nou, ze heeft haar lesje toch geleerd, maar ik heb de oorlog verloren.”

OORLOG TEGEN MIJN ZUS - Janne Devriendt Elke dag in de auto, doet mijn zus mij pijn. Maar ik had een idee. Ik zou mijn zus ook pijn doen. Maar daar kwam mama bij en het was direct gedaan. Ik zat urenlang in mijn kamer na te denken: ik ging zelfs niet naar buiten, tot ik een nieuw idee had. Dan ging ik razendsnel naar beneden. Ik liep naar papa’s werktafel. Ik zat heel de namiddag in het tuinhuis, waar ik werkte aan mijn plan. Op een dag was ik eindelijk klaar. Ik had een antiruzie-bolletjes-geweer uitgevonden. Ik liep naar mijn zus en schoot zo’n bolletje in haar mond. Na een tijdje deed ze alles wat ik vroeg. Ja, zelfs een voetmassage. Het was super! Yes!!! Ik had de oorlog gewonnen…


Voor de junior journalistenwedstrijd van het Davidsfonds schreven de leerlingen van 5B een opstel rond ‘oorlog en vrede’. Ze hadden heel wat originele ideeën! Hier leest u het begin van enkele spannende verhalen... In Gallië ging alles goed. Het was een dorpje dat heel gelukkig was. Maar in Rome ging het wat anders. De Romeinse keizer Julius Caesar bedacht het plan om dat te veroveren. Hij zei tegen de centurion dat hij Caesars leger moest klaarmaken. In dat dorpje wisten ze van niets. Het leger was op weg naar het dorpje. Opeens zag een Galliër dat en waarschuwde het stamhoofd Mandorix. Hij haalde zijn sterkste krijgers : Herix,Kampix,Hoefnix en Baromix. Maar dat was toch niet genoeg, bij Toetatis. Alle mannen moesten meevechten. Ze verlieten het dorp. Toen stonden ze daar, Galiërs tegen de Romeinen. … (Cérian) Op een mooie zondagochtend gaat Lara naar de markt. Daar ontmoet ze een mooie jongen. Hij heet Luuk. Samen gaan ze naar een ruimtestation . Daar vraagt Luuk of Lara mee wil naar de maan. Lara moet even nadenken … en uiteindelijk zegt ze ja. Een paar dagen later maken ze zich klaar om te vertrekken. Ze stappen in de raket en weg zijn ze op weg naar de maan. En toen begon het avontuur. .. (Hanne Vandepitte) Op een normale zaterdagochtend in Londen. Ik en mijn vrienden brachten een bezoekje aan de Big Ben. Toen we binnen waren zagen we rare flitsen uit een deur komen. We gingen naar binnen en zagen een rare kubus. Maar plotseling werden we erin gezogen. Het draaide en draaide en draaide maar rond. We kwamen op een onbekende planeet aan. ...(Vic) Ooit in een vieze loopgraaf zat soldaat Bart ratten te verjagen ,ratten waren echt een plaag . De soldaten wachtten op de Engelsen al heel lang , we schrijven 15 december 1914 “daar komen ze ,de Engelsen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” …..(Bent) Dit verhaal dat ik jullie ga vertellen gaat over België en Nederland die vechten voor een tand van de koning. Het gaat zo. Op een dag vond België een tand en er hing een briefje aan er stond op : Wie dit briefje vindt mag naar mijn koninkrijk komen voor heel de week groetjes de koning ... (Eloïse) Op een mooie zaterdag avond zat ik mijn broer te plagen met waterballonnen. Opeens hoorde ik kleine voetstapjes, ik dacht dat wereld oorlog 3 zou beginnen. Het kwam dichter, maar het was maar een miertje. In zijn kleine pootjes een geweertje. Ik vroeg: Wat ga je daar mee doen ? “De mier zei” oorlog voeren” ….. ( Sarah) Ik ben Leen en ik vertel jullie een verhaal dat mijn Spaanse opa me eens heeft verteld. Hij was een gitarist in een groep muzikanten, Die flamenco muziek speelde voor een groep flamenco dansers. Als je niet weet wat flamenco is, dat is een typisch Spaanse dans. Het verhaal begon op een zonnige zondagochtend. Zo’n zondagochtend waarvan je zegt dat hij perfect is. En dat de dag niet meer stuk kan. Opa zat met zijn groepje muzikanten in het zonnetje muziek te spelen. Waarop de dansers dansten. Vijf kilometer verderop was er nog zo’n groep bezig. Eén uur lang klonk er muziek en het vrolijke getik van de schoentjes van de meisjes. Maar dan stopte de muziek. …. (Helena) Op een dag in de ruimte zaten Tom en Jack gezelig een gezelschapsspel te spelen.Plotseling hadden ze geen zin meer en gingen ze maar eens kijken bij hun goeie vriend professor Max.Die zat zoals altijd dingen te proberen en uit te vinden. Maar vandaag was hij met iets heel speciaals bezig . Een levend oorlogswapen . … (Jannes) In Engeland zijn ze volop aan het bespreken hoe ze de oorlog zullen uitvoeren. Na de lange besprekingen van een maand, roepen ze het leger. Ze zullen vertrekken. Tijdens de boottocht moeten ze goed rondkijken. Als ze naar boven kijken, zijn het allemaal vliegtuigen met parachutisten. Wanneer ze over Normandië vliegen, laten ze nepparachutisten vallen. … (Tomas)


Ter gelegenheid van de verkiezingen van onze leerlingenraad kwamen onze 6 de klassers samen om voor hen belangrijke partijpunten te bespreken. Ze vonden elkaar in 6 partijen die als namen kregen: 1. LPO (Leuk Pestvrij Onderwijs) 2. S.O.S. HVV(Hulp voor Zwakkeren, Veiligheid en Vrije Tijd) 3. OVR (Ontspanning, Vooruitgang, Relaties tussen kinderen) 4. VRH (Vrije tijd, Relaties tussen kinderen, Hulp aan zwakkeren) 5. SHP (Sociale Harts Partners) 6. VHR ( Veiligheid, Hulp aan zwakkeren, Relaties tussen kinderen) Zo konden we op de afficheborden o.a. relaties tussen de kinderen, hulp aan zwakkeren, emailadres voor gepeste leerlingen, fluojas-actie, praten met elkaar, meer activiteiten met de hele school, een quiz organiseren,‌ aflezen. De leerlingen werkten de verschillende partijpunten concreet uit, gingen hun programma voorstellen in de andere klassen, maakten affiches en strooibriefjes om zoveel mogelijk stemmen te behalen. De grote dag bracht een lange rij stemgerechtigden op de been. Ze brachten hun agenda en oproepingsbrief mee. In de echte stemhokjes brachten ze hun lijststem of voorkeursstem uit. De leerlingen met de meeste stemmen ( Lars Dewaele, Dries Willaert, Ruth Hanne) uit de winnende partijen ( SHP en LPO) worden elke 1ste dinsdag van de maand in de vergadering verwacht. Hieronder enkele sfeerbeelden:


1

2 3

4 5 6 7

8

9

10

11 12

13

14 15

Horizontaal 3. Laatste seizoen van het jaar 5. Feest van de geboorte van Jezus 7. Hangt in de kerstboom 10. Daar waar Jezus geboren werd 11. Wieg van het kindje Jezus 13. Het begin van 2014 14. Feestdrank 15. Wens voor het nieuwe jaar 16. Periode om uit te rusten 19. Wintersport Verticaal 1. Geschenk van een koning 2. Trio uit het oosten 4. Huis van de kerstbeeldjes 6. Kinderspelletje in de winter 8. Een heel koud persoon 9. Vervoermiddel in de winter 12. Gezellige warmte 17. Temperatuur in de winter 18. Liggen onder de boom 19. Winterneerslag

16

17

18 19


HOOGLEDE (Nieuwsblad—27 november 2013) Onlangs organiseerde het oudercomité van de Vrije Basisschool gelegen langs de Gitsbergstraat 15, op een opnieuw een pyjamaparty voor de kinderen en een praatcafé voor de ouders. En je gelooft het of niet, maar de pyjamaparty werd een knaller van formaat. Terwijl de ouders genoten van een drankje en een gezellige babbel, beleefden de kinderen de tijd van hun leven met aangepaste muziek voor zowel kleuters (tot 19 uur) als voor de lagereschoolkinderen (vanaf 19 uur) op de pyjamaparty in de sportzaal. En ook het mobiele frietkot kende enorm veel bijval.

Oudercomité Gits (Kerk en Leven - 27 november 2013) Vrijdag 15 november beleefden de kinderen van de Vrije Basisschool de tijd van hun leven tijdens de pyjamafuif met een aangepast muziekgenre voor de kleuters en lagere schoolkinderen. Ondertussen genoten de ouders van een gezellige babbel, een lekker hapje van het ‘frietkotje’ en een drankje. De opkomst was wederom massaal en de bestuursleden van het oudercomité waren in hun nopjes. Dag iedereen, Vanuit de oudervereniging willen we iedereen bedanken voor jullie talrijke aanwezigheid op de Pyjamaparty en ons praatcafé op 15 november. We mochten 210 enthousiaste kinderen verwelkomen. De vele positieve reacties doen deugd. Niet alleen de kinderen kunnen zich eens uitleven op een andere manier op school, ook de ouders leren elkaar beter kennen. Dit kan alleen maar positief zijn! De foto van onze Pyjamahelden werd door verschillende media opgenomen in hun kranten of online. We hopen jullie opnieuw te mogen verwelkomen op onze jaarlijkse meerkeuzekaarting op 21 februari 2014. Een andere datum om te onthouden is 6 april 2014 dan voorzien we een ontbijtactie. Verder wensen we iedereen prettige eindejaarsfeesten en een gelukkig en gezond 2014. Het oudercomité


13 aug. 2013

Zuster Ignatia—Zulma Calmeyn zuster van de Heilige Vincentius.

23 juli 2013

Sid broertje van Zyren en Tenzin Seys.

15 aug. 2013

Dhr. Georges Lagrou grootvader van Bavo en Lars Dewaele.

18 aug. 2013

Zuster Helena—Maria Louisa Olievier zuster van de Heilige Vincentius.

18 okt. 2013

Dhr. André Cools vader van Geert en Liliane Cools Coppé.

18 nov. 2013

Mevr. Denise Verscheure moeder van Kurt en Christine BaertDecorte. Mevr. Christine is leerkracht in de Gitsbergstraat.

04 okt. 2013

Achiel broertje van Adrian Sintobin.

21 nov. 2013

Amelie zusje van Liam Vandoorne.

11 dec. 2013

Abdullah 27 nov. 2013 broertje van Abdou-Rakhim en Amir Saltyyev

Dhr. Geert Vande vyvere grootvader van Lowie Costenoble.

Kerstkrant kleur 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you