Nederlandstalige activiteiten voor kinderen plantzoentje laken (2p)

Page 1

Opgelijst door zorgcoördinator meester Johan (v. 13.01.14)

1/2

Nederlandstalige lessen voor de ouders Huis van het Nederlands - Antenne Jette Gemeenschapscentrum Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette http://www.huisnederlandsbrussel.be/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nederlandstalige activiteiten voor de kinderen Altijd doen Dagelijks (voor)lezen  ga wekelijks naar de bibliotheek Nederlandstalige tv kijken  kijk dagelijks op Ketnet  b.v. Karrewiet Nederlands babbelen met leeftijdsgenootjes: op school, thuis, club  ga naar Nederlandstalige club ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuttige websites voor uw kind Zie http://www.hetplantzoentje.be/lagere-school/zorg-en-ses/

Materiaal lagere school Taal - Taalmethode eerste leerjaar: http://www.veiliglerenlezen.be/vll.asp?id=1545 - Oefeningen spelling: http://www.nieuwe-spelling.toplink.be/ - Oefeningen taal-wiskunde-wo: http://www.kabage.be/ict/ - Gratis opzoeken in Woordenlijst Nederlandse Taal: http://woordenlijst.org/ - Gratis opzoeken in verklarend / vertalend woordenboek (een aanrader voor kind en ouder): http://www.vandale.be/opzoeken - Gratis kijken naar nieuwsafleveringen op kindermaat (een aanrader voor kinderen): http://www.ketnet.be/kijken/karrewiet - Veelgestelde vragen over meertaligheid (een aanrader voor ouders): http://www.meertaligheid.be/thuis/faq Vrijetijdsactiviteiten - Gemeenschapscentrum Nekkersdal (Laken): http://www.nekkersdal.be - Brede school Laken: www.bredeschoollaken.be - Jeugd in Brussel: www.jeugdinbrussel.be - Sportgids / Vakantiegids: http://www.vgc.be/Cultuur/JeugdSpeelpleinenEnSport/Sport/Publicaties/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huiswerkklas voor leerlingen plantzoentje Laken Te bevragen bij opvang, schoolsecretariaat plantzoentje of meester Axel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kungfu lessen in plantzoentje Laken Te bevragen bij schoolsecretariat plantzoentje of meester Alain van de kungfu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stedelijke Openbare Bibliotheek Laken GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken 02/423 53 20 http://www.brussel-laken.bibliotheek.be/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IBO Nekkersdal GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken, 02/421 80 65 http://www.nekkersdal.be/buitenschoolse-opvang-ibo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Opgelijst door zorgcoördinator meester Johan (v. 13.01.14)

2/2

Brede School Laken GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken, 02/421 80 65 , www.bredeschoollaken.be De flyers van Brede School Laken worden ook in het plantzoentje aan de kinderen uitgedeeld. Brede School Laken is samengesteld uit een aantal Nederlandstalige scholen en jeugd-, welzijns- en cultuurorganisaties uit Laken en Stad Brussel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Place To Live Stefaniastraat 137, 1020 Laken, 02/424 21 01, http://www.aplacetolive.be/ Een Brusselse welzijns- en vrijwilligersorganisatie die zich sinds 1999 inzet voor maatschappelijk kwetsbare moeders, kinderen en jongeren. De organisatie heeft een ontmoetingshuis in Laken en bestaat uit twee werkingen: multiculturele vakanties en uitstappen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miks - D'Broej Stefaniastraat 139, 1020 Laken, 02/424 21 01, http://dbroej.wix.com/miks#! Miks is één van de WMKJ's (werking met maatschappelijk kwetsbare jongeren) die D'Broej onder zijn vleugels heeft. We zijn actief in de wijk Oud-Laken, rond de Bockstaelwijk. Miks vindt het belangrijk er te zijn voor elk kind en elke jongere in deze wijk. Bij ons zijn ze elke dag welkom voor ateliers, activiteiten en kampen. Miks wil via jeugdwerk bijdragen tot de emancipatie van kinderen en jongeren in een samenleving die hen niet altijd gunstig gestemd is. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdbond voor Natuur en Milieu Brussel (JNM) Afspreekpunt aan metro Simonis, Simonis, 1081 Koekelberg, 0476/07 24 56 http://www.jnm.be/?pag=3342&a=12 JNM staat voor Jeugdbond voor Natuur en Milieu, een jeugdbeweging voor álle jongeren tussen 7 en 26 die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buurtsport Brussel Hovenierstraat 100, 1081 Koekelberg, 02/412 03 50, http://www.buurtsportbrussel.be Lessenreeksen, sportkampen, sportevenementen, wedstrijden ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VGC Sporthal Felix Vandesandestraat 15, 1081 Koekelberg, 02/563 05 14, http://www.vgc.be/sport ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdbewegingen (scouts, chiro, …): meer dan de moeite! Chiro Christus Koning Laken, http://www.chiromutsaard.be/ FOS Roodbaard Laken (Pluralistische Seascouts Brussel), http://www.roodbaard.be/ Scouts en Gidsen Ruusbroec Laken, http://www.scoutsruusbroec.be/ Chiro SAG-NOH, http://www.chirobrussel.be/nl/chiros/chiro-sag-noh-neder-over-heembeek/ Scouts en Gidsen Molenbeek, http://www.scogimo.be/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GC Heembeek-Mutsaard Fr. Vekemansstraat 131, 1120 Neder-Over-Heembeek, 02/268 20 82, http://www.heembeekmutsaard.be/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoofdstedelijke Academie voor Woord, Muziek en Dans Fransmanstraat 118, 1020 Laken, http://www.hoofdstedelijkeacademie.be/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Judoclub Brussels Hoofdstedelijk Gewest GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken, 0478/968 948, https://sites.google.com/site/judoclubbhg/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------