__MAIN_TEXT__

Page 1

AANBEVELINGEN VOOR EEN GELETTERDE GEMEENTE en hoe de Centra voor Basiseducatie u daarbij kunnen helpen Wat is geletterdheid?

AANBEVELING

Maak van geletterdheid een horizontaal beleidsthema in uw stad of gemeente Laaggeletterdheid is een belangrijk maatschappelijk en socio-economisch probleem. 1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is onvoldoende geletterd om mee te zijn en mee te blijven in een snel evoluerende kennismaatschappij. Laaggeletterdheid vormt ook een probleem als burgers in contact komen met verschillende diensten binnen een stad of gemeente. Daarom zou geletterdheid een horizontaal beleidsdomein moeten zijn in elke stad/gemeente.

1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. Geletterdheid is de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren en te participeren in de samenleving en om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen.

Beste beleidsmaker, Voor 1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterdheid een rem om te functioneren in de maatschappij, op het werk en thuis. Als lokaal bestuur staat u dicht bij de burger. U kan wel degelijk het verschil maken voor laaggeletterden. Inzetten op geletterdheid loont, ook in uw gemeente. Het Centrum voor Basiseducatie kan u daarbij helpen. Wij geven u graag een aantal beleidsaanbevelingen om een

geletterde gemeente te zijn. Een gemeente die aandacht heeft voor de noden van laaggeletterde inwoners, bezoekers en werknemers. Hieronder geven wij onze aanbevelingen in grote lijnen. Wil u meer lezen? Bekijk dan ons uitgebreide memorandum. Namens de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en Brussel

1.

AANBEVELING

3.

AANBEVELING

2.

Maak uw dienstverlening toegankelijk voor laaggeletterden )) Digitalisering mag niet leiden tot uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. Digitale dienstverlening vraagt namelijk heel wat geletterdheid van burgers. Maak dus een prioriteit van e-inclusie. )) Laaggeletterden hebben, meer dan anderen, nood aan lokale dienstverlening en extra ondersteuning. Daarom blijft dienstverlening in buurten, wijken en dorpen voor hen heel belangrijk. )) Denk ook aan de manier waarop u communiceert. Stel klare taal voorop. Want iedereen is gebaat bij duidelijke communicatie. Vooral wie laaggeletterd is.

Geef uw laaggeletterd personeel kansen en geef aandacht aan geletterdheid in uw HR-beleid Mee zijn is een uitdaging voor elke werknemer. Voor laaggeletterden is die uitdaging nĂłg groter. Zij hebben op de werkvloer bijvoorbeeld moeite met instructies begrijpen, verlof digitaal aanvragen, werkroosters begrijpen, samenwerken in een team. Als lokaal bestuur bent u zelf ook werkgever. Wilt u de inzetbaarheid van uw medewerkers en de efficiĂŤntie van uw diensten verhogen? Dan loont het om van geletterdheid een belangrijk thema te maken in uw HR-beleid.

AANBEVELING

Stimuleer lokale initiatieven om te werken aan geletterdheid Een gemeente is actief op verschillende beleidsdomeinen en werkt samen met diverse partners. U kan daar een belangrijke rol spelen. Door geletterdheid op de agenda te zetten in uw netwerken. Door mee te werken aan de toeleiding van laaggeletterde cursisten naar een Centrum voor Basiseducatie en door samenwerking met ons te promoten in alle beleidsdomeinen.

Wilt u weten wat u concreet kan doen met onze aanbevelingen? Lees dan ons memorandum. Contact met ons opnemen? U vindt de gegevens van onze 13 centra op www.basiseducatie.be

4.

Profile for basiseducatie

Aanbevelingen (korte versie) voor een geletterde gemeente  

Aanbevelingen (korte versie) voor een geletterde gemeente  

Advertisement