__MAIN_TEXT__

Page 1

MAAKT U VAN GELETTERDHEIDSBELEID EEN PRIORITEIT? Aanbevelingen van het Netwerk Basiseducatie Wat is geletterdheid? Geletterdheid is de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit

AANBEVELING

Realiseer het horizontale geletterdheidsbeleid van het Strategisch Plan Geletterdheid Een horizontaal geletterdheidsbeleid zet in op het voorkomen van laaggeletterdheid (preventie) en op het wegwerken van het geletterdheidsdeficit (remediëring) bij alle burgers, in alle relevante levensdomeinen. Daarnaast werkt het voor burgers met een geletterdheidsprobleem drempels weg in alle publieke dienstverlening en sensibiliseert het de hele samenleving. Want geletterdheid verhogen is niet alleen de verantwoordelijkheid van laaggeletterden zelf. De hele samenleving moet inspanningen doen. Met het Strategisch Plan Geletterdheid staan de intenties op papier. Veranker dit plan structureel en duurzaam zodat er in én tussen alle beleidsdomeinen aan geletterdheid wordt gewerkt.

betekent met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT. Geletterd zijn is

1

3

AANBEVELING

2

Toegankelijk onderwijs en vorming voor laaggeletterde volwassenen Als Netwerk Basiseducatie weten we als geen ander hoe onderwijs en vorming mensen kunnen versterken in hun leven. Jammer genoeg ondervinden kwetsbare groepen in de samenleving, zoals laaggeletterde volwassenen, heel wat drempels om deel te nemen aan levenslang en levensbreed leren. Naast financiële drempels, ervaren ze ook heel wat praktische en persoonlijke hindernissen. Ze hebben nood aan extra ondersteuning om een opleiding te vinden, aan te vatten en vol te kunnen houden. En ze hebben een zo laagdrempelig mogelijk aanbod nodig, dat het verwerven van brede geletterdheidscompetenties mogelijk maakt.

AANBEVELING

4

belangrijk om zelfstandig te functioneren en te participeren

AANBEVELING

in de samenleving en om zich persoonlijk te kunnen

Toegankelijke dienstverlening voor iedereen

Het Netwerk Basiseducatie als expert in geletterdheid

öö In onze 21ste eeuwse samenleving is digitale dienstverlening het nieuwe normaal. Dit vraagt heel wat geletterdheidsvaardigheden van burgers. Digitalisering mag niet leiden tot uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. Maak dus een prioriteit van e-inclusie. öö Iedereen is gebaat bij duidelijke communicatie vanuit de overheid. Vooral wie laaggeletterd is. Overheidsdiensten en ambtenaren doen al heel wat inspanningen om hun taalgebruik te vereenvoudigen. Maar het kan nog beter.

Het Netwerk Basiseducatie bestaat uit 13 Centra voor Basiseducatie en de Federatie CBE. Vocvo werkt als pedagogische ondersteuningsdienst nauw samen met het Netwerk Basiseducatie. Al meer dan 25 jaar voorzien de Centra voor Basis­ educatie een vormingsaanbod voor laaggeletterde volwassenen. Deze jarenlange inzet heeft geleid tot kennis en inzichten die de centra vertalen in een aanbod op maat van laaggeletterden. Zij doen dit in nauwe samenwerking met partners. Blijf de centra en haar pedagogische begeleidingsdienst Vocvo ondersteunen en stimuleren in hun zoektocht naar een optimaal geletterdheidsaanbod.

ontwikkelen.

Voor 1 op de 7 volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterdheid een rem om te functioneren in de maatschappij, op het werk en thuis. Dat brengt zowel maatschappelijke als economische kosten met zich mee. Want geletterdheid heeft een belangrijke invloed op mensen: op hun zelfbeeld, hun interactie met anderen en hun welbevinden, maar ook op hun participatie in de samenleving.

Daarom vraagt het Netwerk Basiseducatie aan alle politici om het thema geletterdheid bovenaan de beleidsagenda te zetten. Hieronder geven wij onze aanbevelingen in grote lijnen. Wilt u meer lezen? Bekijk dan ons uitgebreide memorandum.

Wilt u weten wat u concreet kan doen met onze aanbevelingen? Lees dan ons memorandum. Contact met ons opnemen? U vindt onze gegevens op www.basiseducatie.be

Profile for basiseducatie

Memorandum (korte versie) van het Netwerk Basiseducatie bij de regionale verkiezingen van mei 2019  

Memorandum (korte versie) van het Netwerk Basiseducatie bij de regionale verkiezingen van mei 2019  

Advertisement