Page 1


BI-zine  

Ett zine för införandet av en global basinkomst utan motprestation. Glöm den föråldrade arbetslinjen och njut av framtiden, fritidslinjen!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you