Page 1

anonimowy

zamek

anonimowy (adjective) bez nazwy anonymous: List anonimowy Anonymous letter babka 1 (noun) staruszka,babcia grandmother: Kocham moją babkę I love my grandmother; 2 ciasto cake:

Jadłam wczoraj babkę I ate cake yesterday cześć (noun) 1 uwielbienie worship: Uwielbiaja go w duchu i w prawidze Worship him in spirit and in truth; 2 szacunek respect: Oddawać szacunek To show respect; 3 pozdrowienie Hi: Cześć Karol! Hi Karol! egzamin (noun) test; sprawdzian examination: Zdawać egzamin To sit for an examination Zdać egzamin To pass an examination Nie zdać egzaminu To fail at examination gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: Czytać w gwiazdach To read the stars; 2 popularna osoba celebrity historia (noun) 1 nauka history: Historia nowożytna Modern history; 2 opowiadanie story: Świetne to opowiadanie That's story is great krew (noun) blood: Broczyć krwią To bleed profusely Oddać krew To give blood Przetoczyć krew To transfuse blood Zatamować krew To stanch blood Zbadać krew To make a blood test lampka (noun) mała lampa lamp: Mała lampka nocka Night-lamp leżeć (verb intransitive) 1 być w pozycji leżącej lie: Leżeć w łóżku To stay in bed; 2 być umiejscowionym be situated, be placed: Jest usytuowane tylko o mały spacer do wioski Is Situated only a short walk from the village; 3 (o ubraniach) pasować fit, sit weel: ta sukienka leży świetnie this dress fits perfectly miś (noun) 1 niedźwiedź bear: Oni nie widzieli zadnych niedźiwedzi They hadn't seen any bears; 2 zabawka; maskotka Teddy bear: Teddy bear stories Historia o misiu odmienny (adjective) inny different: Być odmiennego zdania To be of different opinion pokój (noun) 1 pomieszczenie room: Szukam pokoju do wynajęcia I’m looking for lodgings; 2 nie wojna peace: Nic nie mogło zmącić pokoju jego ducha Nothing could disturb his peace of mind zamek (noun) 1 budowla castle: Księżniczka z pięknego zamku Princess from beautiful castle; 2 zamek u drzwi lock: Drzwi zamknięte na zamek Doors closed on lock; 3 zamek błyskawiczny zipper, zip-fastener: jak naprawić zamek błyskawiczny w kurtce? how to fix jacket zippers ?


alarm

western

alarm 1 (verb transitive) informować o czymś niepokojącym zaniepokojenie: zaniepokoić się czymś to be alarmed at something; 2 (verb transitive) ostrzegać alarmować: ostrzegli sąsiadów They alarmed the neighbours.; 3 (noun) urządzenie alarmowe alarm: alarm samochodowy the car alarm change 1 (verb transitive) przemieniać; wymieniać zmieniać: Zmieniałam zdanie I change my mind; 2 (verb transitive) zmieniać ubranie przebierac się: Marta przebrała się po przyjściu z kina Marta had to change after she came back from the cinema; 3 (noun) reszta przy wydawaniu pieniędzy reszta: Masz wydać resztę z pięćdziesięciu dolarów? Masz wydać resztę z pięćdziesięciu dolarów?; 4 (noun) drobne pieniądze drobne: Marta trzyma mnóstwo drobnych w swojej kieszeni Marta keeps a lot of change in his pocket. information (noun) 1 wiedza na temat czegoś informacja: Informacja kolejowa Railway Information Informacja telefoniczna Telephone Information Informacja turystyczna Tourist information; 2 wiadomość news: Czy słyszałeś nowiny od Pete i Amy? Będą mieć dziecko Did you hear the news about Pete and Amy?

They are going to have a baby native 1 (adjective) z urodzenia rodowity: On jest rodowitym Teksańczykiem He is a native Texan; 2 (noun) pochodzacy z danego miejsca tubylec: Wielu tubylców zmarło na zarazy, kiedy pojawili się Europejczycy

Many of the natives died of disease when the Europeans arrived picture 1 (noun) fotografia zdjecie: Jan zrobił zdjęcie swojej rodzinie Jan took a picture of his family.; 2 (adjective) wyobrazić sobie wyobrażać: Spróbuj wyobrazić sobie Luke we fraku Try to picture Luke in a

tuxedo red (adjective) czerwony kolor czerwony: Czerwony samochód szybko przejechał The red car passed quickly square 1 (noun) figura geometryczna kwadrat: Tony narysowała kwadrat na papierze Tony drew a square on the paper; 2 (noun) miejsce plac: Ten plac był popularny wśród turystów, ze względu na swoje kafejki i budynki dookoła The square was popular with the tourists because of its cafes and surrounding buildings; 3 (adjective) kształt kwadratowy: Moja żona woli kwadratowe stoły, podczas gdy ja wolę je dłuższe My wife

prefers square tables, while I prefer them to be longer ticket 1 (noun) kwit wstępu bilet: Kupił dwa bilety do opery I've bought two tickets for the opera; 2 (noun) kwit za zakłócenie, naruszenie czegoś, wykroczenie mandat: Policjant dał mi mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości The policeman ticketed me for speeding; 3 (verb transitive) dać kwit za zakłocenie, naruszenie czegoś, wykroczenie dawać mandat: Policjant dał mi mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości The policeman ticketed me for speeding violin (noun) instrument muzyczny skrzypce: On gra na skrzypcach w orkiestrze He plays the violin in the orchestra western 1 (adjective) na zachodzie zachodni: Europa Zachodnia Western Europe; 2 (noun) film o Dzikim Zachodzie Western: Widziałem ten film o Dzikim Zachodzie I saw that Western

Słownik  

Słownik Ling utworzony w programie TLex Professional.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you