Page 1

BASILEIOU LABORATORY FURNITURE


CHAPTER

SECTION

01 THE COMPANY

ABOUT US

02 DESIGN

LABORATORY SPACE OPTIMIZATION

H ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΜΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

TAILOR - MADE SOLUTIONS

INNOVATIVE DESIGNS

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ

03 PRODUCTION

TOP QUALITY MATERIALS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

TURN - KEY PROJECTS

ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

04 AFTER SALES

TRAINING

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

AFTER SALES SERVICES / GUARANTEE

ENVIRONMENTAL + SOCIAL RESPONSIBILITY

05 PRODUCTS

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

06 COLOUR CHART ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ + ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ


01

THE COMPANY Η ΕΤΑΙΡΙΑ


01

ABOUT US ΕΜΕΙΣ

G. Basileiou S.A. has been developing and manufacturing laboratory furniture in Athens, Greece for the past 30 years. Our laboratory furniture system, FEMO©, is based on the principle of continuous evolution for the benefit of the client. Taking into consideration all elements and requirements of a laboratory space, we can propose personalized solutions for each space layout. All products are of the highest quality and are considered to be the benchmark for the European laboratory furniture market. Our departments are committed to the constant research and further development of our products. Using our innovative VENA© design system, we are able to optimize the layout of each laboratory, to ensure maximum functionality. Focusing on innovation and excellence, the firm has achieved leading status among the chemical laboratories furniture manufacturers in Greece during the past decade. The next step, expanding its activities abroad, has led to an ever-growing volume of both business and provided products and services. Among its distinguished clientele, figure national academic institutions, hospitals, pharmaceutical and chemical companies, and food industries of the largest scale in Greece.

Η Γ. Βασιλείου Α.Β.Ε.Ε. δημιουργεί και κατασκευάζει έπιπλα εργαστηρίων στην Αθήνα εδώ και τριάντα χρόνια. Το FEMO©, το σύστημα επίπλωσης εργαστηρίου που έχουμε δημιουργήσει, βασίζεται στην αρχή της συνεχούς εξέλιξης για την ικανοποίηση κάθε ανάγκης του πελάτη. Αφού μελετήσουμε όλα τα στοιχεία και τις απαιτήσεις ενός εργαστηριακού χώρου, είμαστε σε θέση να προτείνουμε εξατομικευμένες λύσεις. Ολα τα προϊόντα μας είναι κορυφαίας ποιότητας και θεωρούνται σημείο αναφοράς για την συγκεκριμένη αγορά. Με έμφαση στην έρευνα για την συνεχή ανάπτυξη των προϊόντων μας, κάθε τμήμα ξεχωριστά και όλα μαζί στοχεύουν στην μεγιστοποίηση του οφέλους και της ικανοποίησης των πελατών μας. Χάρις στο πρωτοποριακό μας σύστημα σχεδιασμού VENA©, έχουμε την δυνατότητα να βελτιστοποιούμε τον σχεδιασμό κάθε εργαστηριακού χώρου ώστε να πετύχουμε την καλύτερη λειτουργικότητα και εργονομία.

Η προσήλωση μας στην πρωτοπορία έχει εδραιώσει την εταιρία στην κορυφή της αγοράς των χημικών εργαστηρίων στην Ελλάδα εδώ και μια δεκαετία. Ακολούθησε η επέκτασή της στο εξωτερικό, που επισφραγίζει μια συνεχώς ανοδική πορεία τόσο σε κύκλο εργασιών, όσο και σε πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Πελάτες της, μεταξύ άλλων, είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, νοσοκομεία, οι σημαντικότερες χημικές και φαρμακευτικές εταιρίες, αλλά και βιομηχανίες τροφίμων στην χώρα.


THE COMPANΥ


02

DESIGN

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ


02

DESIGN

LABORATORY SPACE OPTIMIZATION ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Having more than 30 years of experience in the field of laboratory furniture, we have developed a set of formation patterns for our clients’ laboratories. We look for the optimal placement for each product our client possesses in his laboratory, which will maximize the laboratory space usage. We have developed an innovative design system, the VENA©, diverting from usual market practices, by proposing to each client the optimal solution to ensure maximum satisfaction from the final result along with maximized productivity and ergonomic space usage. In each case, our design department reproduces a 3D mock-up of the laboratory space formation we propose, which is shown to our client. Having the client’s approval, after incorporating his feedback and recommendations, the products are approved for production. All space formation designs are in compliance with not only E.U. norms and certifications, but also with the American regulations for laboratory spaces.

Το σχεδιαστικό τμήμα, χρησιμοποιώντας την 10χρονη και πλέον εμπειρία του στο σχεδιασμό εργαστηρίων, διαμορφώνει ιδανικά τον υπό κατασκευή χώρο, αυξάνοντας το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών και διασφαλίζοντας την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη για την επιλογή του. Το σύστημα σχεδιασμού VENA© που έχουμε δημιουργήσει, μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, αφού μας επιτρέπει να προτείνουμε σε κάθε πελάτη την ιδανικότερη λύση για τον δικό του χώρο, την λύση εκείνη που θα μεγιστοποιήσει την εργονομική διαρρύθμιση και αναλόγως την παραγωγικότητα. Kάθε εργαστήριο αναπαράγεται σε μοντέλο 3D, πάνω στο οποίο μελετάται και βρίσκεται η βέλτιστη διαρρύθμιση χώρου προτού προταθεί στον πελάτη. Μετά την έγκριση του πελάτη και αφού ενσωματωθούν οι τυχόν συστάσεις του στον τελικό σχεδιασμό, τίθεται σε εφαρμογή η παραγωγή των προϊόντων. Κάθε σχεδιασμός χώρου συμμορφώνεται όχι μόνο με τις προδιαγραφές της Ε.Ε., αλλά και με τους αντίστοιχους κανονισμούς των ΗΠΑ για εργαστηριακούς χώρους.


02

DESIGN

TAILOR-MADE SOLUTIONS ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Gaining experience in the field of laboratory furniture, we developed two separate lines of products, the BRACHI© and the SPINA© lines. We are qualified to build laboratories for all uses. The BRACHI© line is a series of products that are completely customized and tailored to the needs of the client. This product line is addressed to clients that want to personalize every aspect of their laboratory (color, shape, work-top surfaces) respecting all specifications and EU certifications. This line aims to satisfy the client as much as possible by adjusting the product perfectly to his demands and needs. The SPINA© line of products is our standardized line of products that follows a more corporate philosophy and answers to the needs of larger projects that are in less need of modifications in their laboratory space. We specifically manufacture a complete solution for our client in our factory, using our experience and quality, and following the European norms. Nonetheless, this line of products adheres to the exact same high quality and reliability standards as all of our solutions.

Η εταιρία έχει δημιουργήσει τόσο τυποποιημένες όσο και εξατομικευμένες λύσεις για εργαστηριακό εξοπλισμό. Η σειρά προϊόντων BRACHI©, είναι μια σειρά λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Για να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα που ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη μας, προσαρμόζουμε όλα μας τα προϊόντα στις ανάγκες του χώρου όσον αφορά την διαρρύθμιση και την χρήση, υπακούοντας πάντα στους κοινοτικούς κανονισμούς των εργαστηρίων. Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει την σειρά προϊόντων SPINA©, μια σειρά τυποποιημένων λύσεων σταθερών διαστάσεων, που απαντά στις ανάγκες έργων για μαζικότερη κάλυψη μεγαλύτερων χώρων. Και αυτή η σειρά κατασκευάζεται στο εργοστάσιό μας ειδικά για τον πελάτη, ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες αξιοπιστίας και υψηλής ποιότητας.


02

DESIGN

INNOVATIVE DESIGNS ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕΔΙΑ We have been investing for more than a decade in the continuous evolution of our design department. The necessity for technological advancement, led to the constant development and innovation of all of our products. Steadily keeping up with technological progress, we develop solutions which increase safety, reliability, and quality for the final user. We are constantly ahead of our competitors, offering the laboratory solutions of tomorrow, today. Applying the FEMO© laboratory furniture system on our products, we have successfully blended innovative design, functional technology, and highly durable materials to a result that defines the laboratory of the future. All products bearing our signature ensure that your investment will provide you with long term usability and satisfaction. Assimilating our clients’ specifications as well as the complexities of each laboratory space, G. Basileiou S.A. provides innovative individualized solutions in terms of design, diversity, usage, and functionality. The product development follows the latest technical and technological advances, respecting all relevant certifications and standardization, to ensure our clients’ safety and to provide modern solutions to them.

Η εταιρία επενδύει εδώ και 10 χρόνια στην συνεχή ανάπτυξη του σχεδιαστικού τμήματός της, ώστε να συνάδει με την αιχμή της τεχνολογίας του χώρου και να προτείνει συνεχώς καινούριες και καινοτόμες λύσεις στους πελάτες της. Με διαρκή βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων που προσφέρει, αναζητά λύσεις που θα ειναι ασφαλείς, αξιόπιστες και ένα βήμα μπροστά από το αύριο, σήμερα. Το καινοτόμο σύστημα επίπλωσης εργαστηρίου FEMO© που χρησιμοποιούμε, συνδυάζει μοναδικά τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, την εργονομία και υλικά υψηλής αντοχής και δημιουργεί το εργαστήριο του μέλλοντος. Τα προϊόντα που φέρουν την υπογραφή μας εξασφαλίζουν στον πελάτη χρηστικότητα και ικανοποίηση για πολλά χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε πελάτη, αλλά και τις ιδιομορφίες του υπό διαμόρφωση χώρου, η Γ. Βασιλείου Α.Β.Ε.Ε. παρέχει πρωτοποριακές εξατομικευμένες λύσεις σε επίπεδο σχεδιασμού, λειτουργικότητας, και χρηστικότητας. Τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα τελευταία τεχνικά και τεχνολογικά πρότυπα, ακολουθώντας κάθε σχετικό κανονισμό και πιστοποίηση, διασφαλίζοντας έτσι ένα αποτέλεσμα τόσο μοντέρνο, όσο και ασφαλές.


03

PRODUCTION ΠΑΡΑΓΩΓΗ


03

TOP QUALITY MATERIALS ΥΛΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ We oversee all production processes within our facilities, without outsourcing any activity. Applying this philosophy, gives the company full control regarding the quality of materials, which we aim to maintain to the highest levels. We constantly seek top level raw materials, essential to our commitment to offer high quality laboratory furniture. We maintain long-term collaborations with our suppliers, linking their quality and global recognition with our brand name and product excellence.

Ολες οι διαδικασίες παραγωγής και κατασκευής γίνονται στις εγκαταστάσεις μας, χωρίς εξωτερικές αναθέσεις, ώστε να μπορούμε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο όσον αφορά την ποιότητα των υλικών. Για να μεγιστοποιήσουμε και να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των τελικών προϊόντων που προσφέρουμε, αναζητούμε διαρκώς πρώτες ύλες κορυφαίας ποιότητας. Οι μέθοδοι και η εμπειρία μας επιβάλλουν να βρίσκουμε υλικά υψηλής ποιότητας που θα συμβάλουν στην διατήρηση και εξέλιξη της αξίας του ονόματός μας. Διατηρούμε συνεργασίες με εταιρίες πρωτοπόρους στον χώρο τους, προσθέτοντας έτσι την ποιότητα και την σφραγίδα τους στα δικά μας προϊόντα, ώστε να προσφέρουμε στον πελάτη το πιο εγγυημένα αξιόπιστο αποτέλεσμα.


PRODUCTION

TURN-KEY PROJECTS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ We commit to our philosophy by ensuring top quality and service from the first step of the production to the delivery in the client’s space. For our clients in Greece, all projects are distributed through our fleet of vehicles, and accompanied by a company crew which assembles all products inside the client’s space delivering a completed project. At the same time, we count on a set of collaborators to ensure the quality of deliveries for our clients abroad. We share the same set of values with our collaborators, trusting that the quality and reliability of their services reflect our name. Thus, we can guarantee the safe transport of our products. Whether domestic or abroad, we can proudly claim we have not missed a single delivery deadline for 20 years now.

Εξασφαλίζουμε την μέγιστη ποιότητα και εξυπηρέτηση μέχρι και την παράδοση της παραγγελίας στον πελάτη. Επιλέγουμε την χρήση δύο τρόπων για την παράδοση των προϊόντων: τον ιδιωτικό μας στόλο και εξειδικευμένο προσωπικό για παραδόσεις εντός Ελλάδας και ένα επιλεγμένο δίκτυο συνεργατών μας για παραδόσεις στο εξωτερικό. Οι συνεργάτες μας ταυτίζονται με τις απαιτήσεις και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών μας, ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων.


04

AFTER SALES ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


04

TRAINING ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

We take the human factor seriously and we aim towards employees that are willing to share our vision and evolve within our company. We apply a strict philosophy to ensure that these criteria are met and that our employees-partners will be performance-driven for the benefit of our clients. All staff members have been trained for at least 6 months before being ready to take on a project task themselves. Training does not only apply to our staff, but to our clients as well. After completing a project, a team of our employees is sent to the client’s facilities, to provide a training seminar for the operators of the furniture installed. We also offer our clients the possibility of organizing training seminars in our facilities for their new employees. We consider training a necessary condition for the optimal use of the equipment installed, and, also, a process that extends the products’ lifetime.

Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Επιδιώκουμε να προσλαμβάνουμε ανθρώπους που μοιράζονται το όραμά μας και ενδιαφέρονται να εξελιχθούν μέσα στην εταιρεία μας. Με αυτά τα κριτήρια, επιλέγουμε εργαζόμενους-συνεργάτες που θα αποδώσουν δυναμικά και αποτελεσματικά για τους πελάτες μας. Ολα τα μέλη του προσωπικού μας εκπαιδεύονται για τουλάχιστον έξι μήνες, προτού αναλάβουν ένα εγχείρημα μόνοι τους. Μετά την παράδοση ενός έργου, ομάδα εξειδικευμένων εργαζομένων μας οργανώνει επί τόπου ένα μονοήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους του πελάτη που θα εργάζονται ή θα χρησιμοποιούν τον χώρο. Εκπαιδευτικές ημερίδες μπορούν να οργανωθούν και αργότερα στις εγκαταστάσεις μας για τυχόν νέους υπαλλήλους. Θεωρούμε την σωστή εκπαίδευση βασική προϋπόθεση για την βέλτιστη λειτουργία του εξοπλισμού, αλλά και μακροπρόθεσμα, για την αντοχή του εργαστηρίου στο χρόνο.


AFTER SALES

AFTER SALES SERVICES GUARANTEE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΕΓΓΥΗΣΗ With 30 years of experience and counting, in designing and building a laboratory, we are fully aware of our great responsibility towards the final users. We demonstrate that we take our safety responsibilities very seriously by offering not only high quality products but equally high quality after-sales services. All of our products come with a 3-year guarantee, and we make sure we keep spare parts for all manufactured products in storage, for approximately 10 years after delivery. Our fume cupboards are subject to European norms and certifications but also to laboratory directives of global organizations. We always perform in-house safety tests to ensure maximum quality and safety. Our company believes that the feedback of our clients is essential to our continuing growth. All comments, positive or negative, all specific requirements, or special requests are welcome additions in our efforts to evolve through the ever changing market and client needs.

Η προστιθέμενη αξία της εταιρίας ειναι μια συνάρτηση των πολλαπλών υπηρεσιών που διαθέτουμε. Οι υπηρεσίες μετά την πώληση που προσφέρουμε στους πελάτες μας εδώ και πάνω από 30 χρόνια ειναι κορυφαίου επιπέδου και αντανακλούν την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την βασική αρχή της εταιρίας, να βλέπουμε τον πελάτη μας σαν συνεργάτη. Προσφέρουμε 3 χρόνια εγγύηση στα προϊόντα μας ενώ ταυτόχρονα φροντίζουμε να διατηρούμε ανταλλακτικά για κάθε προϊόν που κατασκευάσαμε επί τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημέρα παράδοσής του. Στηριζόμαστε στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους πελάτες μας, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε σχόλιο, κάθε αίτημα, κάθε ειδική ανάγκη μας ωθούν σε περαιτέρω εξέλιξη και ανάπτυξη, σε μια παγκόσμια αγορά που αλλάζει διαρκώς.


04

AFTER SALES

ENVIRONMENTAL + SOCIAL RESPONSIBILITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ + ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Since day one of our operations, we committed in the continuous development of our environmental responsibility. We foster our employees’ sensitivity towards the environment and we pursue efficient policies so as not to harm the surrounding social and natural environment. We have rebuilt our entire production process using eco-friendly technologies which minimize the produced waste by separating all recyclable elements. Social responsibility is also something we take seriously, doing our best to respect the social environment we operate in. We fully respect not just the obligatory national legal standards, but also, by our own initiative, we comply to the broader rules and standards of a European level, so as to ensure that we respect a multi-cultural community. Regular controls ensure that the legal standards and corporate directives are constantly met.

Από τα πρώτα μας βήματα, θέσαμε την περιβαλλοντική ευθύνη στο επίκεντρο της ανάπτυξής μας. Φροντίζουμε για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας σε ζητήματα οικολογίας και αναζητούμε πάντα τις διαδικασίες που δεν θα βλάπτουν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλλον γύρω από τη μονάδα μας. Εχουμε ανακατασκευάσει όλόκληρη τη γραμμή παραγωγής μας χρησιμοποιώντας τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον που ελαχιστοποιούν τα απόβλητα και διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Σαν εταιρία είμαστε απόλυτα συμμορφωμένοι όχι μόνο προς τους υποχρεωτικούς εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον, αλλά με δική μας πρωτοβουλία και προς τους ευρύτερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι σεβόμαστε τις ευαισθησίες μιας πολυεθνικής κοινότητας. Τακτικοί έλεγχοι εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της περιβαλλοντικής μας πολιτικής. Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, προσπαθούμε παράλληλα, να σεβόμαστε το εργατικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε.


05

PRODUCTS ΠΡΟΪΟΝΤΑ


05

PRODUCTS

Νο

CATEGORY

01

FRAMES ΠΛΑΙΣΙΑ

KIND

SPECS Manufactured from steel bars, extra strengthened cross section. FEMO© Furniture system. Certified argon soldering. Special chemical resistance, epoxy powder coated, smooth finishing. Certified level compensation and weight capacity. DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

Side frame without upstand

A 011060 600 x 700 x 870 h A 011120 1200 x 700 x 870 h A 011150 1500 x 700 x 870 h

Side frame one fixed shelf

A 012060 600 x 700 x 870/400 h A 012120 1200 x 700 x 870/400 h A 012150 1500 x 700 x 870/400 h

Side frame two fixed shelves

A 013060 600 x 700 x 870/700 h A 013120 1200 x 700 x 870/700 h A 013150 1500 x 700 x 870/700 h

Two sided central bench without upstand

A 015060 600 x 1460 x 870 h A 015120 1200 x 1460 x 870 h A 015150 1500 x 1460 x 870 h

Two sided central bench with one fixed shelf

A 016060 600 x 1460 x 870/400 h A 016120 1200 x 1460 x 870/400 h A 016150 1500 x 1460 x 870/400 h

Two sided central bench with two fixed shelves

A 017060 600 x 1460 x 870/700 h A 017120 1200 x 1460 x 870/700 h A 017150 1500 x 1460 x 870/700 h

C - FRAME SIDE BENCH

C Frame

A 014060 600 x 700 x 870 h A 014120 1200 x 700 x 870 h A 014150 1500 x 700 x 870 h

C - FRAME CENTRAL BENCH

Two sided central bench with open frame

A 018060 600 x 1480 x 870 h A 018120 1200 x 1480 x 870 h

CLOSED FRAME SIDE BENCH

CLOSED FRAME CENTRAL BENCH

ITEMS


05

PRODUCTS

Νο

CATEGORY

02

SURFACES ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

KIND

SPECS Types and dimensions according to laboratory usage. Flat with postformed front edge. Peripheral drip stop, cοve backsplash. Various depths. DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

HPL

B 021060 600 x 750 B 021120 1200 x 750 B 021150 1500 x 750

Solid surfaces

B 022060 600 x 750 B 022120 1200 x 750 B 022150 1500 x 750

Polypropylene

B 024060 600 x 750 B 024120 1200 x 750 B 024150 1500 x 750

Glass surface

B 025060 600 x 750 B 025120 1200 x 750 B 025150 1500 x 750

Epoxy Resin

B 027060 600 x 750 B 027120 1200 x 750 B 027150 1500 x 750

Enamelled steel

B 026060 600 x 750 B 026120 1200 x 750 B 026150 1500 x 750

Stainless steel

B 023060 600 x 750 B 023120 1200 x 750 B 023150 1500 x 750

TILES

Ceramic tiles for chemistry

B 028060 600 x 750 B 028120 1200 x 750 B 028150 1500 x 750

PLATES

Monolithic plates Stoneware

B 029060 600 x 750 B 029120 1200 x 750 B 029150 1500 x 750

COMPACT

STEEL

ITEMS


05 Νο

PRODUCTS CATEGORY

03

UNDER BENCH UNITS ΕΡΜΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΥ

KIND

SPECS Various configurations. Melamine coated or HPL, PVC, PP, Stainless Steel covering. Suspended or with castors for easy move. Cover panels to hide under bench installations. BRACHI© line. Also adjustable to C-frame benches ITEMS

DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

One door

C 031060 500 x 500 x 700 h

One door - One drawer

C 032060 500 x 500 x 700 h

Two drawers

C 033060 500 x 500 x 700 h

Four drawers

C 034060 500 x 500 x 700 h

Two doors

C 035120 1000 x 500 x 700 h

Two doors - Two drawers

C 036120 1000 x 500 x 700 h

Two doors - One drawer

C 037120 1000 x 500 x 700 h

Four drawers

C 038120 1000 x 500 x 700 h


05 Νο

PRODUCTS CATEGORY

04

UPPER BENCH UNITS ΑΝΩΔΟΜΗ ΠΑΓΚΟΥ

KIND

SPECS Rack with height adjustable shelves. Electricity and data facilities conduct. Upper bench utility units open or closed, with doors or sliding glasses. FEMO© furniture system. Also adjustable to C-frame benches ITEMS

SIDE BENCH

CENTRAL BENCH

05

SINKS ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ

KIND

DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

Rack with two adjustable shelves.

D 041120 600 x 300 x 900 h D 041121 1200 x 300 x 900 h

Rack with one door cabinet. Rack with two doors cabinet. Rack with open cabinet. Rack with open cabinet. Rack with two sliding glass door cabinet.

D 042120 D 042121 D 043120 D 043121

Two sided two shelves, upstand for central bench.

D 046120 600 x 500 x 900 h D 046121 1200 x 500 x 900 h

Two sided upstand for central bench (open, closed, slidings).

D 047120 600 x 500 x 900 h D 047121 1200 x 500 x 900 h

D 045120

600 x 300 x 900 h 1200 x 300 x 900 h 600 x 300 x 900 h 1200 x 300 x 900 h 1200 x 300 x 900 h

Various dimensions and materials. Matching surface of the benches. Optimized material depending the usage. ITEMS

DESCRIPTION

CODE

Solid Surface. Polypropylene. Stainless Steel. Epoxy Resin. Enamelled Steel. Ceramic.

CO 50-40 PP 51-40 IN 53-40 DU 54-40 ES 55-40 ST 56-40

DIMENSIONS (mm)

400 x 400 x 250 d


05 Νο

06

PRODUCTS CATEGORY

SPECS

KIND

ITEMS

TAPS FOR WATER / GASES ΚΡΟΥΝΟΙ ΓΙΑ ΥΓΡΑ / ΑΕΡΙΑ KIND

07

ELECTRIC / DATA FACILITIES ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ /DATA KIND

DESCRIPTION

CODE

Solid Surface. Polypropylene. Stainless Steel. Epoxy Resin. Enamelled Steel. Ceramic.

CO 50-15 PP 52-15 IN 53-15 DU 54-15 ES 55-15 ST 56-15

DIMENSIONS (mm)

150 x 300 x 150 d

Fabricated according to the EN 13792:2000 & DIN12918 certifications. Subject to in-house pressure tests for every tap.

ITEMS

DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

Bench cold water tap

F 061101 -

Bench cold + hot water tap

F 062101 -

Bench gas simple tap Bench gas double tap Bench various gases simple tap Bench various gases double tap

F 063101 F 063102 F 064101 F 064102 -

Aluminum or PVC electric trunking. Sockets with IP protection. According to European Certification. According to CE mark. ITEMS

DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

Sockets for different standards, schucco, british standards. Data 6 categories. Bench fuse panel.

G 071101 G 071102 G 071103 -


05

PRODUCTS

Νο

CATEGORY

08

FUME HOODS ΑΠΑΓΩΓΟΙ ΕΣΤΙΕΣ

KIND

SPECS Manufactured from steel bars, extra strengthened cross section. Certified argon soldering. Special chemical resistance, epoxy powder coated, smooth finishing. Various types of surfaces and internal coating. Under bench unit certified for chemical strong dye. ITEMS

DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

Fume cupboard

Ι 091101 1250 x 950 x 2300 h I 091102 1550 x 950 x 2300 h I 091103 1850 x 950 x 2300 h

Bench fume Hood

I 092101 900 x 750 x 1300 h I 092102 1200 x 750 x 1300 h I 092103 1500 x 750 x 1300 h

Suspended fume hood

I 093101 900 x 600 x 350 h I 093102 1200 x 600 x 350 h I 093103 1500 x 600 x 350 h

09

VARIOUS According to European Certification. COMPLEMENTARY Material of top quality. ITEMS Imported from certified partners. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KIND

ITEMS

DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

BALANCE TABLES

Balance table

H 081060 H 081120

CABINETS

Chemicals one door. Chemicals two doors. Flammables one door. Flammables two doors. One door for 2 gas cylinders. Two doors for 4 gas cylinders.

H 082101 600 x 500 x 1690 h H 082102 1200 x 500 x 1690 h H 082103 680 x 650 x 1985 h H 082104 1180 x 650 x 1985 h H 082105 700 x 600 x 2015 h H 082106 1300 x 600 x 2015 h

SHOWERS - EYE WASH

Eye wash

H 083101

-

Shower

H 083102

-

800 x 750 x 900 h 1200 x 750 x 900 h


05 Νο

PRODUCTS CATEGORY

SPECS

KIND

ITEMS

Polyurethane chair, pneumatic height adjustment with foot ring and castors. Wooden stool, height adjustment and foot ring. Wooden chair, pneumatic height adjustment and foot ring.

LABORATORY STOOLS

10

STORAGE UNITS ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

KIND

LOW STORAGE UNITS

HIGH STORAGE UNITS

DESCRIPTION

CODE

DIMENSIONS (mm)

H 084900

-

H 084200

-

H 084700

-

Worktops in melamine 25mm or Hpl coated with ABS perimeter edges Units in melamine 18mm with ABS perimeter edges. Frames manufactured from steel bars. Certified argon soldering. Special chemical resistant epoxy powder coated with smooth finishing. Certified level compensation. ITEMS

DESCRIPTION

CODE

DIMENSIONS (mm)

Open Low

J 100101 450 x 430 x 850 h J 100102 900 x 430 x 850 h

Closed Low

J 101101 450 x 450 x 850 h J 101102 900 x 450 x 850 h

Drawers low

J 102101 450 x 450 x 850 h J 102102 900 x 450 x 850 h

Drawers on castors

J 103101 450 x 570 x 580 h

Open high unit

J 104101 450 x 430 x 2050 h J 104102 900 x 430 x 2050 h

Two doors and open high unit

J 105101 450 x 450 x 2050 h J 105102 950 x 450 x 2050 h


05 Νο

PRODUCTS CATEGORY

SPECS

KIND

ITEMS

DESKS

DIMENSIONS (mm)

DESCRIPTION

CODE

Closed high unit

J 106101 450 x 450 x 2050 h J 106102 900 x 450 x 2050 h

Drawers low and open high unit

J 107101 450 x 450 x 2050 h J 107102 900 x 450 x 2050 h

Drawers low and closed high unit

J 108101 450 x 450 x 2050 h J 108102 900 x 450 x 2050 h

Drawers archive files unit

J 109101 450 x 450 x 850 h J 109102 450 x 450 x 1250 h J 109103 450 x 450 x 1650 h

Compact desk

J 110101 800 x 800 x 750 h J 110102 1200 x 800 x 750 h J 110103 1500 x 800 x 750 h J 110104 1800 x 800 x 750 h

Desks on metal frame

J 120101 1200 x 800 x 750 h J 120102 1500 x 800 x 750 h J 120103 1800 x 800 x 750 h

Desks on metal frame with extension

J 130101 1600 x 1600 x 750 h L+R J 130102 1600 x 2000 x 750 h L+R J 130103 2000 x 2000 x 750 h L+R

Reception desks

J 140101 1200 x 1200 x 750/350 L+R J 140102 1200 x 1600 x 750/350 L+R J 140103 1200 x 2000 x 750/350 L+R

Desks complex

J 150101

3200 x 3200 x 750 h Other dimensions on demand


06

COLOUR CHART ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Νο CATEGORY

COLORS

01

METAL FRAMES ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ

R AL

9004

R AL

9003

R AL

7035

R AL

7039

R AL

6019

R AL

5005

R AL

1034

R AL

3020

R AL

6027

R AL

7035

R AL

7039

R AL

5005

02 HANDLES

ΛΑΒΕΣ

Abs Handles Aluminium Handles Epoxy Coated


06 Νο CATEGORY

03 CUPBOARD DOORS ΠΟΡΤΕΣ ΕΡΜΑΡΙΩΝ

COLOUR CHART COLORS

WHITE

BLACK

GREY

LIGHT GREEN

YELLOW

BORDEAU

LIGHT BLUE

VIOLET

PASTEL YELLOW

ANTRACITE

WHITE

GREY

BLACK

IVOIRE

DRAWER FRONTS ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

MOKA

04 CUPBOARD FRAMES ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΕΡΜΑΡΙΩΝ


CERTIFICATIONS EΝ ISO:9001/2008 Business Management System. IQ NET Certification Network. EN 61010-1/1993 EN 55022/1994 EN 61000-3-2/1995 EN 50085-1/1/1997 EN 60068 EN 13150/2001 for Laboratory Benches. EN 14127/2006 for Laboratory Storage Cabinets. EN 14175/2006 for Fume Hoods. EN ISO 15614-1/2004

Argon Welding Certifications - Πιστοποίηση Συγκόλλησης Argon. EN 50085-1/1997, A1/1998 Level Compensation Certification - Πιστοποίηση Αντοχής Πελμάτων Στήριξης. Weight Capacity Certification - Πιστοποίηση Αντοχής Βάρους. CE for Aluminum Electric Trunking - Πιστοποίηση Φορέα Αλουμινίου CE. CE Certification for Benches - Πιστοποίηση Εργαστηριακών Πάγκων CE. CE Certification for Fume Hoods - Πιστοποίηση Απαγωγών Εστιών CE. Tensible Test of Joints of Frame/Pillar of a Laboratory Bench.

Πιστοποίηση Θραύσης Συνδέσμου Πλαίσιου/Δοκού Σύνδεσης Εργαστηριακού Πάγκου.

EN Desks – Γραφεία EN 527-1/2000, EN 527-2/2004, EN 527-2/2003

ΕΝ Storage Units - Βιβλιοθήκη EN 14073-2/2004, EN 14073-3/2004, EN 14074/2004

ΕΝ Drawers Units – Συρταριέρες EN 14073-2/2004, EN 14073-3/2004, EN 14074/2004 TIBI-1© Patented Aluminum Column. TIBI-2© Patented Aluminum Electric Conduct.

Α constant search for technical and structural improvements implies a natural evolution in production. For this reason, G. Basileiou S.A. reserves the right to apply all necessary modifications to its models without advance notice. Η συνεχής αναζήτηση για τεχνικές και κατασκευαστικές βελτιώσεις σημαίνει αυτονόητα και εξέλιξη στην παραγωγή. Για τον λόγο αυτό, η Γ. Βασιλείου Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε όλες τις αναγκαίες μετατροπές στα μοντέλα της χωρίς προειδοποίηση.

CLIENTS RESEARCH CENTRES - NATIONAL CENTRE OF MARINE RESEARCH - INSTITUTE PASTEUR E.KE.FE. DIMOKRITOS - INSTITUTE OF BIOLOGY MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CRETA CENTRE OF RENEWABLE SOURCES OF ENERGY(ΚAPΕ) INSTITUTE OF FOREST RESEARCH INSTITUTE OF SOIL & WATER RESEARCH INSTITUTE OF WINE RESEARCH - MINISTRY OF AGRICULTURE PEGEAL - GEOLOGICAL RESEARCH INSTITUTE OF MARINE BIOLOGY NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH ΙΝSTITUTE OF MEDITERRANEAN STUDIES ΕKEFE DIMOKRITOS - ΙΝSΤITUTE CHILD MEDICINE NMRC - OCEANOGRAPHIC VESSEL «AEGEAN» TΕTHIAGE - INSTITUTE OF WINE NMRC  - CONTAINER LABORATORY OF VESSEL «AEGEAN ΙΝSTITUTE OF GEOLOGIC AND METALLURGICAL STUDIES ΕΚΕVE ALEXANDER FLEMING LABORATORY ΕΚΕFΕ DIMOKRITOS - INSTITUTE OF PHYSICS & CHEMISTRY VETERINARY LABORATORY OF MINISTRY OF AGRICULTURE NMRC - SARONIDA HELLENIC BIOACADEMY RESEARCH CENTRE LABORATORIES OF UNIVERSITY OF AEGEAN LABORATORIES OF UNIVERSITY OF  PATRAS LABORATORIES OF UNIVERSITY OF THESSALIA LABORATORIES OF UNIVERSITY OF IOANNINA LABORATORIES OF UNIVERSITY OF  ATHENS SANITARY SCHOOL OF ATHENS HELLENIC AIR FORCE - AIR ENGINES RESEARCH DEPARTMENT MINISTRY OF PUBLIC ORDER CRIMINOLOGY SECTOR - SCHOOLS - LEONTEIOS SCHOOL - CHEMISTRY & BIOLOGY LABORATORY ST. PAUL’S GENERAL SCHOOL LABORATORY ST. CATHERINE’S’ SCHOOL LABORATORY HELLENIC FRENCH SCHOOL LABORATORY ARSAKEIO LABORATORY - THESSALONIKI ELECTRIC POWER PROVIDER RESEARCH LABORATORY MINISTRY. OF ENVIRONMENT - ΚΕDΕ EMBASSY OF SWITZERLAND RESEARCH LABORATORY MINISTRY OF LABOUR - ΚΥΑΕ - HOSPITALS & CLINICS - ONASEIO CARDIOCHERGICAL CENTRE ARMY HOSPITAL - MICROBIOLOGY SECTOR LABORATORY IPPOKRATEIO HOSPITAL OF ATHENS «EGKEFALOS» RESEARCH INSTITUTE ΝΑVAL HOSPITAL OF ATHENS VIOIATRIKI HELLAS CHILD HOSPITAL «PEDON» PENTELI ALEXANDER FLEMING INSTITUTION ONASEIO CARDIOCHERGICAL CENTRE - BLOOD TRANSFUSION 3RD VETERINARY HOSPITAL - MAKRI MILITARY CAMP -9TH BRIGADE GENERAL HOSPITAL OF LAMIA TZANEIO HOSPITAL OF PIREUS GENERAL HOSPITAL OF ARTA ΑEGINITIO HOSPITAL ALEXANDRA HOSPITAL RHODES HOSPITAL “WHITE CROSS” CLINIC YGEIA GROUP EMVRYOGENNESIS MISRATA HOSPITAL, LIBYA - FOOD & DRINK INDUSTRY - AMSTEL, R&D DELTA -  MILK FACTORY R&D EUROCATERERS S.A. - NIREAS SKOURAS DOMAIN WINERY REPANIS DOMAIN WINERY ΜΑΝΟS DELTA - YOGHURT FACTORY ASPIS - JUICE FACTORY ΤRIA EPSILON- COCA COLA JACOBS SUCHARD PAVLIDIS BOUTARIS WINE ATHENIAN BREWERY ΝΙΚAS DELTA - ICE CREAM FACTORY DODONI JOTIS SA X. KATSELIS SONS IPEIROS AGRICULTURAL COOPERATIVE UNIONS OF STYLIDA NUTRIA WINERY SPIRITS KOSMETATOS POULTRY FEEDERS COOPERATIVE OF MEGARA Κ.S.O.S. - AGRICULTURAL COOPERATIVE OF KIATO ΕLFA AEGIO SALIGKAR AGRICULTURAL COOPERATIVE OF HERAKLEION ELFA SA HERAKLEION SOYA HELLAS AGRICULTURAL COOPERATIVE UNION OF SITEIA ΕLAIA LTD SEMELI AGRICULTURAL TECHNICS ATHENIAN BREWERY - PATRAS TASTY FOODS DELTA - JUICE FACTORY CORINA SNACKS MEDITERRANEAN FOODS ΒΙGLA PRODAKTA ΜΕLISSA - KIKIZAS ATHENIAN BREWERY - THESSALONIKI WINERY COOPERATIVE OF TYRNAVOS MINOS  FOODS - WATER CONTROL - MINISTRY OF ENVIRONMENT - PERPA LABORATORIES GENERAL CHEMISTRY LABORATORY OF GREECE - ALL DEPARTMENTS MINISTRY OF INDUSTRIAL CONTROL UNION OF COOPERATIVES OF COMMUNITIES OF ATTICA GENERAL. CHEMISTRY LABORATORY OF GREECE - WATER CONTROL ADMINISTRATION GENERAL. CHEMISTRY LABORATORY OF GREECE - PYRGOS DEPARTMENT X.I. EYDAP WATER COMPANY DΕΥΑ PATRA DΕΥΑ KOS DΕΥΑ RHODES DΕΥΑ  VOLOS MINERAL ΕPKO DΕΥΑ KALAMATA DΕΥΑ ΑLEXANDROUPOLI DΕΥΑ ZAKINTHOS DΕΥΑ LOUTRAKI EYDAP WATER COMPANY - PETROCHEMICAL COMPANIES - EKO ELDA - ASPROPYRGOS REFINERY PΕΤROLA HELLAS - ELEYSINA REFINERY HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY HELLENIC REFINERIES OF ASPROPYRGOS ALUMINIUM OF GREECE SELMAN KAPPACHEM BITULINE PHICOUSSA LTD PET PLASTICA ΕSHA UNICHEM HELLAS PHOEBUS GIANNOUSIS IBA VOLOS PET INDUSTRY STEDIP ΤSIMIS PRINTINGS ΙΝΤΕRSONIC - O.M.P. ELVAL GROUP DICHEM ΒΕΑUTYCOSM - CONSTRUCTING COMPANIES - ΟRGANOMETAL ETEM ETEM ASPROPIRGOS GEMEE ET-BETON ΑΕ GENER ΑΤΕ ΤΕCHNER ΑΤΕ HELLENIC TECHNODOMIKI KORONIS GNOMON GEKAT ATE GETEM IMEK ΑΕGΕΚ ΑLTΕ LITHODOMI ΑLKIONI ΑVAX - PHARMACEUTICALS - GENEPHARM ΑNPHΑΡΜ ELPEN SPECIFAR NATIONAL INSTITUTE OF RESEARCH (E.I.E) GAGEO BIODOMUS PHARMATHEN RAFARM APIVITA ΚΟRRΕS MEDICON HΕLLAS ΜΕNTOR ROLCO BIANIL COSMETIA SAKELLARIOU HENKEL HELLAS DAMVERGIS KONTEKAKI BROS N. TSOUROS S UNILEVER HELLAS ΝΙ - ΤΗΕ PHARMACEUTICALS BEAUTYLAB MOCHEMCO - DRUGSTORES & PRIVATE DOCTORS - INTERLABCO TORTOPIDIS LTD QACS LTD S. KOURLAMPA - PEFANI DRUG STORE ELVIEX ΑΕ ENVIROLAB LTD VETERINARY OFFICE KARAMPALIS GEO-RESEARCH LTD ROUMPOULAKIS HELLENIC CEMENT CENTRE ΙΒΑ - CAROUSOS & LIAN DARTEN NEOGENESIS PIRAIKI ANAKIKLOTIKI


Νο part of this publication may be reproduced without the prior written permission by G. Basileiou S.A. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση μέρους ή όλου αυτού του εντύπου, χωρίς την έγγραφη άδεια της Γ. Βασιλείου Α.Β.Ε.Ε.


G. BASILEIOU S.A. INDUSTRIAL ZONE OF AVLONA, ATTICA, POSITION TSOUMBA, 190 11, GREECE Τ: 0030 22.950.42.735 / 22.950.42.736 F: 0030 22.950.42.737 E: INFO@BASILEIOU.COM WWW.BASILEIOU.COM

Basileiou Laboratory Furniture  

A presentation of G. Basileiou SA, a company based in Athens, Greece, which manufactures Laboratory Furniture.