Page 1

1

ለመስቀልከ ንሰግድ ኦሊቅነ፥ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ፤ ይእዜኒ ወዘልፈኒ።


2

መቕድም ጸሎት ናይ ፍኖተ መስቀል ዘኣርእስታ ተሰናድያ ንኣገልግሎት ንክትበቅዕ ብሓገዝ ጸጋ ኣምላኽ ስለዝኾነ ቅድሚ ኩሉ ንልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘለዓለም ክብርን ምስናናን ይብጸሓዮ። ብምቅጻል እዚኣ መጽሓፍ ኣብ ሕትመት ንኽትበፅሕ ዝተሓባበሩና ተስፋልደ ገብረሕይወትን ገበይ መድሃኔ ከምኡውን ብሞራልን ንዋትን ሓገዝ ንዝገበርኩምልና ካቶሊካውያን ምእመናን ካንቶን ሶሎቶርን ኩሎም ልባዊ ምስጋና ይብጸሕኩም: ኣምላኽ ከዓ ፍረ ጸዕሪኹም ይኽፈለልኩም።

ተዓገስ ዑቑባገርጊስ ነሓስ 2018


3 ለመስቀልከ ንሰግድ ኦሊቅነ፥ ወለትንሣኤከ ቅድስት ንሴብሕ ኩልነ፤ ይእዜኒ ወዘልፈኒ።

ፍኖተ መስቀል ሓጺር ታሪኽን ትርጉምን ፍኖተ መስቀል ''መንገዲ መስቀል'' ማለት እዩ። ኢየሱስ መስቀል ተሸኪሙ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ መጋብእያ ጲላጦስ፥ ናብ'ቲ ዝተሰቅለሉን ቀራንዩ ዝኸዶ ነዊሕ ዝኾነ መሪር ስቓይን ውርደትን ንዝተቐበለሉ ሃለዋት የስምዕ። ከም ሕዝባዊ መንፈሳዊ ልምዲ "ፍኖተ መስቀል" ኪበሃል ከሎ በብምዕራፍ ንዝመደበ ናይ ሓጢኣት ሰብ ካሕሳ ንኺኸፍል ኢየሱስ ንዝተቀበሎ ስቃያቱ ንምስታፍ እትገብሮ መንፈሳዊ ጉዕዞ ማለት እዩ። ፍኖተ መስቀል ዝውቱርን ኣዝዩ ክቡርን መንፈሳዊ ሃብቲ ይኹን'ምበር ናይ ስርዓተኣምልኾ( ሉጡርጊያ) ክፍሊ ኣይኮነን ። ከም መንፈሳዊ ልምዲ መኣስ ከምዝጀመረ ብርግጽ ዚፍለጥ የለን። መስቀላውያን ዚበሃሉ ናብ ቅድስቲ ሃረር ዝነገድ ንሃረቶም ምስተመልሱ ነቲ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘስተማቐሩዎ ስቓያትን ሞትን ጎይታና ዜዛኻኽር ኩሉ፥ ኣብ ዓዳቶም ዳግም ኪነብሩዎ ካብ ዚብል ሃረርታ ዝተበገሰ እዩ ይብሉ። ሰለ'ዚ ኣብ ካቶሊካውያን -ኤውሮጳ ኣብ መበል 12-14 ምእተ-ዓመት ሰፍሐ። በብውልቂ ዝተበገሰ መንፈሳውነት ብምንባሩ ውሱን ምዕራፋት ኣይነበሮን። እቲ 14 ምዕራፋት ምስዜዛኻኽሮ ስእልታቱ ኣብ መበል 18 ምእተዓመት ብስበስልጣን ቤተክርስትያን ኣተወ። ኣብ'ዚ ተጠቒሱ ዘሎ ፥ ዚበዝሕ ካብ ወንጌል ብቐጥታ እንኪቕዳሕ ገለ ካብ መንፈሳዊ ትውፊት ክርስትና ዝመጽአ እዩ። ( ንኣብነት ኣብ ትሕቲ መስቀል ምውዳቑ ምስ ማርያም ምስ ቨሮኒካ ምርኻብ)። ነዚ ልምድዚ ካብ ዘስፍሑ ቀንዲ ቅዱስ ለዮናርዶ በዓል ፖርቶማውሪስዮ ምስኡ ከኣ ንኡሳን ማሕበር ፍራንቸስካውያን እዮም። ብ 1731 ርእሰ ሊቃነጳጳሳት ቀለምንጦስ መበል 12 ስሬታ ሓጢኣት ከምዘለዎ ኣውጁ ብ 13 መጋቢት 1938 ድማ ዳግም ተርጋገጸ ። ካብ'ቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ምዕራፋቱ 15 ኪኸውን ብመጠነይና ርሕቀት ኣብ መንደቕ ክስቀል ስእልታት ከኣ ብላዕሊ ዕንጸይቲ መስቀል


4 ኣለዎ።

ጸሎት ፍኖተ መስቀል ኣብ ቅድሚ መንበረ ታቦት ዚግበር ጸሎት ኦ ኢየሱስ ናይ ሕማማትካ ብርታዔን ብዝኅትን አርኢኻ ልብና ኣራኅርኅ። ብኅጢአትና እውን ከም እንኅዝን ግበረና። ምእንቲ ርእስናን አብ ቦታ ንስሓ ምእንቲ ዘለው አዝማድናን ፈተውትናን ምእንቲ ዘይተረድአ ነፍሳትን ናይ ሕማማትካ ትሩፋት ነቕርበልካ አሎና። ኦ ማርያም ንፍኖተ መስቀል ዘስተምሀርኪ ንስኺ ኢኺ እሞ ብምብካይን ብምፍታውን ከማኺ ከምእንኸውን ግበርና። ነእጋርካ ሰላም - አብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቖማ፥ ኢየሱስ መድሓን- ንጉስ ፌማ፥ ዘሸነፍካዮ-ሓይሊ መስቴማ፥ ክብሪ ነአኻ።


5

1 ይ ስእሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ካብ ኩነኔ ዘለዓለም ምእንቲ ኬድሕነና ኣብ ደገ ጲላጦስ ናይ ሞት ፍርዲ ብፍቅሪ ከም ዝተቐበለ የተሓሳስበና ። ይ.ካ. ኦ ክርስቶስ ጎይታና ንሰግደልካ ነመስግነካ አሎና። ይ.ሕ. ኦ ጎይታና ብተቐደሰ መስቀልካ ንዓለም ዘድኅንካ ንስኻ ኢኻ'ሞ።...... ጸሎት ኦ መድሓኒና ክርስቶስ ንአና ፈቲኻ ደም ድሕሪ ርሒጽካ: ድሕሪ ተአሢርካ : ድኅሪ ተገራፍካ: ብዙሕ ድሕሪ ተዋርድካ ዘይግብ ኣካ: ናይ ሞት ፍርዲ ክንዲ እተቐበልካ ብሓጢአትና ምኽንያት ተፋሪዱና ክንቅበሎ እንካብ ዝግብአና ዝነበረ ካብ ናይ ዘለዓለም ሞት አድኅነና። ኣቡነ ዘበሰማያት... ( ኣቦና ኣብ ሰማይት.....) ሰላም ገብርኤል..... ስብሐት ለአብ... ይ.ካ. ኦ ጎይታና መሓረና። ይ.ሕ. (ብዜማ) ለመስቀልከ ንሰግድ ኦ ሊቅነ ወለትንሳኤከ ቅድስተ ንሴብሕ ኩሉነ ይእዜኒ ወዘልፈኒ። በታ ይሁዳ- ዚፈልጣ ለይት፥


6 ኣብ ጌተስማኒ- ኣብ ኣታኽልቲ፥ ተቐበልካዮ- ዕዳ መቕጻዕቲ፥ የዋህ ኢየሱስ።

2 ይ ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙኅ ዝኸበደ መስቀል ካብ ኢድ ወተሃደራት ተቐቢሉ ኣብ ዝቖሰለ ምንኩቡ ከም ዝተሸከመ: ካብ መስቀሉ ግና ሓጢኣትና ኣብዚሑ ከምዝከበዶ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ. .....። ጸሎት ክንሽከም ዝግብአና ዝነበረ መስቀል እተሽከምካልና ኦ ክርስቶስ ጎይታና ናይ ኅጢአትና ብዝኅትን ክፍአትን ከምንፈልጥ: ፈሊጥና እውን ዝመጻና መከራ ኩሉ ብፍቕሪ ተቐቢልና: ንአኻ ተኸቲልና: መስቀልና ከም እንጸውር ግበረና። አቡነ ዘበሰማያት. ...( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር...) ኦ ጎይታና. ... ለመስቀል ንሰግድ... ቁስሊ ሓዘልካ- ሓጢኣት ጾርካ፥ ተነበየሞ- ነብይ ብኣኻ፥


7 ርስሓት ሓጢኣት - ዘይለገበካ፥ ኦ የዋህ ኢየሱስ።

3 ይ ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝኸበደ መስቀል ደኺሙ መዠመርያ ጊዜ ከምዝውድቐ: ናይ ወተሃደራት ተሣልቖን መግረፍትን ስቕቢሉ ብትሕትና ከምዝተቐበለ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ.......... ጸሎት ኦ ኢየሱስ መድሓኒና ከቢድ መስቀል ተሸኪሙ አብ ትሕቲኡ ከም ትወድቅ ዝገበረካ ናይ ኅጢአትና ከቢድ ኢዩ'ሞ: ደጊም በዚ ናይ ምውዳቕካ ትሩፋት ንዝሓለፈ ኅጢኣትና ይቕረክትብለልና: ብፍጹም እውን ናይ ኅጢአት ጸላእቲ ክትገብረና ንልምነካ አሎና። አቡነ ዘበሰማያት. ....(ኣቦና ኣብ ሰምይ ትነብር......) ኦ ጎይታና. .... ለመስቀልከ ንሰግድ...... ብግዜ ድቃስ- ጸሎት ምስተነብረ፥ ካብ ግርማ ገጽካ- ረሃጽ ወረረ፥ ኣብ ምድሪውን - ደምካ ዓቁረ፥ ኦ የዋህ ኢየሱስ።


8

4 ይ ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ተሸኪሙ ኪኸይድ ከሎ ኣብ መንገዲ ምስ እግዝእትነ ማርያም ከምተራኸበ: ኣብ ምርኻቦም ጊዜ እውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብናይ እኖኡ ኅዘን ሓድስ ኅዘን ከምእተውስኾ ፥ እግዚእትነ ማርያም እቲ ፍጹም እትፈትዎ ወዳ ጸርፍን ውርደቱን ድኻሙን መውቃዕቱን ናብ ሞት ምስሓቡን ርእያ ብዝመረረ ኅዘን ከም ዝኅዘነት የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ........። ጸሎት ኦ ብዘይመጠን ዝኅዘንካ በዓል መከራ ኢየሱስ: ብዘይመጠን እውን ዘኅዘንኪ እግዚእትነ ማርያም፥ ነቲ ዝረኸብክመዎው መከራ ብናይ ኅጢአትና ብዝኅትን ክፍአትን ከም ዝኾነ ንአምን አሎና: ምኽንያት እውን ብምኻንና: ብፍጹም ንኅዝን አሎና። ደጊም ክሳብ ጊዜ ሞትና ናትኩም ፍቅሪ ከም እነብዝኅ ግበሩና። አቡነ ዘበሰማያት. ..( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር.....) ጎይትና. ..... ለመስቀልከ ንሰግድ..... እኖ በልዮ- ንወድኺ እብኖዲ፥ * ንስኻ - ናይ ምሕረት ሰዳዲ፥ እንተበደለካ -ፍጡር ኣባዲ፥ ምእንቲ ነፍሱ- ኣነ እፈዲ፥ ኦ የዋህ ኢየሱስ።


9

5 ይ ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙኅ ደኺሙ ነበረሞ ጸላእቱ ከይተሰቕለ ከይሞቶም ፈሪሆም ብመንገዲ ንዚኀልፍ ዝነበረ ስምዖን ቀሬናዊ ዝተባህለ ሰብአይ ረኺቦም መስቀል ኪሽከም ግዲ ከምዝበልዎ የተሓሳስበና። ጸሎት ኦ መድሓኒና: ስምዖን ቀሬናዊ መስቀልካ እተሸከመ ናትካ ትሩፋትካን ክብርኻን ምእንቲ ኪካፈል እዩ እምበር ንስኺ ኅይሊ ስኢንካ አይኮነን ። ንሕና እውን ብፍቕሪ ከምእንሽከሞ ግበረና። አቡነ ዘበሰማያት ( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር...) ኦ ጎይታና..... ለመስቀልከ ንሰግድ....... ብግዜ ጸሎት - ተንስኡ ምስበልካ፡ ንተኸተልቲ- ዝኣመኑኻ፡ ናይ ቅድስናኻ - ምሕጸንታ ሃብካ፡ ኦ የዋህ ኢየሲስ ።


10

6 ይ ስእሊ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገጽ ብጥፍጣፍን ብረሃጽን ብሓመድን ብደምን ረሲሑ ምስ ረአየቶ: ሓንቲ ቨሮኒካ እትበሃል ቅድስቲ ሰበይቲ ራኅራኅ: ካብ ወተሃደራት ዝመጽእ መከራን ሞትን ከይፈርሔት ብማእከሎም ኅሊፋ:ብናይ ብረሃኑ ግርማ ንመላእኽቲ ዘደንግፅ ቅዱስ ገጹ ከምዝሐንስስት:ኣብ መአረምያአ እውን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዕ ብተአምራት ተሣኢሉ ከም ዝተረፈ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ.... ጸሎት ኦ መድኅኒና ኢየሱስ ክርስቶስ: ከም ቅድስቲ ቮሮኒካ ሃይማኖትና ክንገልጽ ዝኅይሽ ናይ ፍቕሪ ስራሕ እውን ክንገብር እምበር ንሰብ ከምዘይንሓፍር ግበረና። አብ ናይ እታ ቅድስቲ ሰበይቲ እቲኣ መአረሚያ ናይ ገጽካ መልክዕ ከምዝሠአልካ ከአ ነቲ ምእንታና እተቐበልካዮ መከራን ናይ ምሕረትካ ብዝኅነትን ውትሩ ምእንቲ ክንሓስብ አብ ውሽጢልብና ሠአለልና። አቡነ ዘበሰማያት...(ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር.....) ኦ ጎይታና. ..... ለምስቀልከ ንሰግድ.... ብርቱዕ መቕጻዕቲ -ኣካ! ረኸበካ፥ ንብሩህ ገጽካ - ምስርስሑልካ፥ ኩሎም ኅቢሮም - ተላገጹልካ፥ ኦየዋ ኢየሱስ።


11

7 ይ ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ብዝኂ ድኻም እተላዕለ ኣብ ትሕቲ ከቢድ መስቀል ካልአይ ጊዜ ከምዝወደቐ ጸላእቱ እውን ተቖጢዖም እናጸረፉን እናወቐዑን ከምዝተንሥእዎ የተሐሳስበና። ኦ ክርስቶስ.........። ጸሎት ኦ ኢየሱስ ካልአይ ጊዜ ከምትወድቕ ዝገበረካ ናብ ኅጢአት ምምላስና ከም ዝኾነ ንፈልጥ አሎና እሞ ደጊም ዓይነተኛ ንሰሓ ምእንቲ ክንገብር ምእንቲ ናይ ሕማማትካ ብዝኅት ረዲኤትካ ንልምን አሎና። ኣቡነ ዘበሰማያት...( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር...) ኦ ጎይታና. .... ለመስቀልከ ንሰግድ... ከም የዋህ በጊዕ- ከም ብዕራይ መግዝእ፥ ምሥዋዕቲ ድኅነት -ንዕቡድ ኃጥእ፥ አዞሩኻዶ- ባይቶ መጋፍዕ። ኦየዋኅ ኢየሱስ።


12

8 ይ ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝስቀለሉ ቦታ ኪኸይድ ከሎ ናይ ኢየሩሳሌም አንስቲ ብናይ መከራኡ ብዝኅት ሪኅሪኄን ምስ በኸያሉ ገጹ ናብኤን መሊሱ ምእንቲ ርእስኽንን ምእንቲ ደቅኽንን ብኸያ እምበር ምእንታይስ ኣይትብከያ ቢሉ ከምዘጸናንዐን የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ.........። ጸሎት ንዝበኽያልካ ናይ ኢየሩሳሌም አንስቲ ከተጸናንዐን ናይ መከራኻ ብርትዔ ዝረሳዕኻ: ኦ ክርስቶስ ብኅጢአታ ንትኅዝን ነፍስና ብምሕረትካ ከም ተጸናንዐልና ብምሕረትካ በይኑ ተስፋ ንገብር አሎና። ምእንቲ'ዚ እውን እን ካብ ፍቓድካ ከምዘይንወጽእ ግበረና ቢልና ንምልነካ አሎና። ኣቡነ ዘበሰማያት.....(.ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር...) ኦ ጎይታና. ..... ለመስቀልከ ንሰግድ.... ካብ ልቢ ይርሓቕ- ግብሪ መስሓቲ፥ ካባና ይህደም- ጸልማት ናይ ለይቲ፥ ኢየሱስ ጥዑም - ታቦር ብርህቲ። ክብሪ ነኣኻ።


13

9 ይ ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከቢድ መስቀል ተሸኪሙ ናብ ቀራንዮ ኪኸይድ ከሎ ድኻም ስለዝቦኆ ምስ መስቀሉ ሣልሳይ ጊዜ ኣብ መንገዲ ከምዝውድቐ ወተሃደራት እውን ተቄጢዖም ምእንተ ክትንሥእ ብበትሪ ከምዘፈራርህዎ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ...... ጸሎት ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መስቀልካ ሣልሳይ ጊዜ ክትውድቕ ከሎኻ ምእንቲ እተቐበልካዮ መከራ ኣብ ኅጢአት ተመላሊስና ከምዘይንወድቕ ግበረና ቢልና ንልምነካ አሎና። አቡነዘበሰማያት ( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር.......) ኦ ጎይታና. .... ለመስቀልከ ንሰግድ.... ሽለምካዮም እምበር - ሃብቲ ናይ ጸጋ፥ ዘይሃቡ ኻካ - መሰል ናይ ሥጋ፥ ኢየሱስ የዋንኅ - ንጉሥ ናይ አልጋ። ክብሪ ነኣኻ።


14

10 ይ ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጎልጎልታ ምስ በጽሔ ድኻም ስለዝበዝኆ ወተሃደራት ክዳኑ ገፊፎም መሪር ሓሞት ከምዘስተይዎ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ... ጸሎት ወተሃደራት ክዳንካ ገፊፎም መሪር ሓሞት ዘስትዮኻ ኦ ኢየሱስ: ክፊእ ልሚድ እንካብ ልብና: ከም ክፊእ ክዳን አውጺእና ከምእንድርቢ: ናይ ዓለም ሐስተኛ ተድላ'ውን ከምዘይንፈቱ ግበረና ቢልና ንልምነካ ኣሎና። አቡነ ዘበሰማያት (ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር...) ኦ ጎይታና....... ለመስቀልከ ንሰግድ..... ህሩም ጎድንኻ - ርሑው ፈልፈሊ፥ ሰተኻ ሓሞት - መሪር ቀታሊ፥ ጸሚኢ ኅየል - ማያት ክትደሊ። የዋኅ ኢየሱስ።


15

መበል 11 ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዳኑ ተገፊፋ ሐሞት ድንኅሪ ሰትዩ: ክልቲኡ ኣእጋሩን ክልቲኡ ኣእዳውን ብጽኑዕ ሽንካር ኣብ ዕፀ መስቀል ብዘይምሕረት ከምዝተሸንከረ: በቲ ጊዜ እቱይ'ውን ናይ መከራኡ ብጸይቲ ዝኾነት እኖኡ ደው ቢላ ትሪኤ ከምዝነበረት የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ......... ጸሎት ኦ ጎይታና ክልቲኡ ኣእዳውካን ክልቲኡ ኣእጋርካን ብዘይ ምሕረት ብዝተሸንከርካሉ ጊዜ ምእንቲ እተቐበልካዮ መከራ:ሥጋና እንካብ ፍቓድ ሥጋ ተፈልዩ ክሰብ ዚመውት ብፍቓድካ በይኑ ከምዝሽንከር: ብንስሐ'ውን ብናትካ መስቀል ከምእንስቀል ግበረና። አቡነ ዘበሰማያት....( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር.....) ኦ ጎይታና. ...... ለመስቀልከ ንሰግድ.... ንስቑ ሰላም - ኣብ መንጎ ሰረቕቲ፥ ዘይፈልጥ እካ - ግብሪ ክፍእቲ ፥ ሠዓረ ባዕሉ - ፍትሒ መወቲ። የዋኅ ኢየሱስ።


16

መበል 12 ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕፀ መስቀል ድኅሪ ተሸንኪሩ: እቲ መስቀል ብዝተተኽለሉ ጊዜ ናብ እተኻዕተ ጒድጓድ ኪወርድ ከሎ ተጋጢሙ ዝነበረ ቁስሉ ኩሉ ዓጽሙ ክሳብ ዚርአ ከምተፈላለየ ካብ ዚስቀል እውን ድኅሪ ሠለስተ ሰዓት ብዐቢይ ገዐረ ብፍቓዱ ነፍሱ ከምዝሀበ የተሐሳስበና። ኦ ክርስቶስ........ ጸሎት ሠለስተ ሰዓት ዚአክል ጻዕሪ ሞት ትቐቢልካ ምእንታና ዝሞትካ ኢየሱስ: ኣብ ልዕሊ ዝኅለፈ ኅጢአትና ኅጢ አት ከምዘይንውስኽ ብጽቡቕ ሞይ እውን ከምእንመውት ትግበረና። ሕይወት እንተወሰክካልና ሕይወትና ንአኻ ምእንቲ ከነገልግል ይኹነልና። አቡነ ዘበሰማያት... ( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር......) ኦ ጎይታና. ...... ለመስቀልከ ንሰግድ......


17

መበል 13 ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅሪ መይቱ: ብኢድ የሓንስ ወልደ ነጎድጓድ: ዮሴፍ ዘአርማትያስ:ኒቆዲሞስ ዚበሀሉ ሠለስተ ጻድቃን እንካብ መስቀል ከምዝወረደ: እግዝእትነ ማርያም እውን ኣብ ኢዳ ከምዝተቐበለቶ: አቑሳሉ ብምርአያ እውን እንካብ ዘቐደመ ኅዘን ዝገደደ ኅዘን ከምዝበርትዓ የተሓሳሰበና ኦ ክርስቶስ.......። ጸሎት ኦ ብዙኅ ዝኅዘንኪ ማርያም እኖ ኢየሱስ: ናቱ ሬሳ እንክትቅበሊ ቁስሉ ምስ ረአኺ ከምቲ ዝቐርጽ ሰይፊ ኮይኑ ኣብ ልብኺ ስለዘኣተወ ኅዘን ከምዚ ዝበለ መከራ ናብ ልብና ምስ ዚመጽእ ኅጢአትና ፍቕሪ ከምዘይገብር: ደጊም'ውን ንክርስቲያን ከም ዚግባእ ሥርዓት ጸኒዕና ክሳዕ እንመውት ምእንቲ ክንነብር እንካብ ፍጹም በዓል መከራ ውድኺ አማልድልና ቢልና ንልምነኪ ኣሎና። አቡነ ዘበሰማያት..( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር....) ኦ ጎይታና. ..... ለመስቀልከ ንሰግድ.... ክቡር ዕፀመስቀል- ዓራት ወርቂዘቦ፥ ጌጋ ኃጢአት - ኣባኡ ዘየልቦ፥


18 ኢየሱስ ውጉእ- ህሩመ ገቦ። ክብሪ ነኣኻ።

መበል 14 ስእሊ እግዝእትነ ማርያም ደው ቢላ እንከላ: ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢድ ሠለስተ ጻድቃን ከምዝተቐበረ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ...... ጸሎት ኦ ኢየሱስ: ንኣኻ ምስ ምፍታው ሕይወት እንተውሰካና: ኣንካብ ዓለም: እንካብ ሥጋ: እንካብ ሰይጣን ምእንቲ ክንፍለ ከምዝተቐበረ ሰብ ዝኾና አብዙ ዓለምዙይ ክንነብር ኢና እንፈቱ እሞ: ደጊም ንስኻ ብትውስኸልና ጊዜ ኩሉ ንስኻ እትፈትዎ ስራሕ አስርሐና: ድኅሪ ሞትና'ውን ንኣኻ ብዘጨነቐ ሞትካን ሕማማትካን ትሩፋትካን እተረኸበ ክብሪ መንግሥተ ሰማይ ከም እንቕበል ግበረና ቢልና ንልምነካ ኣሎና። አቡነ ዘበሰማያት. ....( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር. ...) ኦ ጎይታና. ...... ለመስቀልከ ንሰግድ..... ዕውታት ኣእዳው - ናይ ክልተ ጻድቃን፥ ገነዙኻዶ - ብዛዕዳ ክዳን፥ ኢየሱስ መድኅን - ትንሣ ኤሙታን። ክንሪ ንኣኻ።


19

መበል 15 ስእሊ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ሰዒሩ ከምዝተንሠእ የተሓሳስበና። ኦ ክርስቶስ....... ጸሎት ንሞት ስዒርካ: ንኅይሊ ሰንጣን አሲርካ ንዲ ቂኣዳም ሓራ ዘውጸእካ ኦ ኢየሱስ: ካብ ሞት ኃጢኣት ንሞትንሣእ ኣብ እንገብሮ ጸዕሪ ወትሩ ክትድግፈና: ዳንጉለ ዛሕሊ ከተልግሰልና ንልምነካ። አቡነ ዘበሰማያት...... ( ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር.) ኦ ማርያም. ....... ስብሐት ለአብ..... ለመስቀልከ ንሰግድ....... ዕውታት ኣእዳው - ናይ ክልተ ጻድቃን፥ ገነዙኻዶ - ብዛዕዳ ክዳን፥ ኢየሱስ መድኅን - ትንሣ ኤሙታን። ክንሪ ንኣኻ። ጸሎት ኦ ብናይ ዋሕድ ወድኻ ደም ሕይወት ንዝህብ ዕፀ መስቀል ክትቅድስ ዝተፈቶኻ ኣምላኽ: ክብሪ ቅድስ መስቀል ንዝረኸቡ ኩሎም አብ ኩሉ ስፍራ


20 ሐለዋኻ ከምዝረኸቡ ክትገብሮም ንልምነካ አሎና። አቡነ ዘበሰማያት..(ኣቦና ኣብ ሰማያት...) ሰላመ ግርብርኤል...... ስብሐት ለአብ.... ቃል ጳውሎስ። ( ፊል. 2,6-11) ክርስቶስ በባህርዩ አምላኽ እንከሎ ኣብ'ቲ ምስ አምላኽ ዘለዎ ማዕዕርነት አይተአሥረን:ንኩሉ ቀንጢጡ ደርበዮ። ዕሩቑ ኮነ : ባርያ ምኻን' ውን መረጸ: መልክዕ ሰብ ወሰደ ከም ሰብ 'ውን ኮነ ። ክሳዕ ሞት ተአዘዘ ሞቱ'ውን ኣብ መስቀል ኮነ: ንርኦሱ አዋረደ። ሰለ'ዚ እግዜ አብሔር ብዙሑ አኽበሮ ካብ ኩሉ ስም ዝልዕል ስም'ውን ሀቦ። አብ ሰማይ ኣብ ምድሪ አብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ብርኪ ኩሉ ንስሙ ይሰግድ። ኩሉ ልሳን'ውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምዝኾነ ይእመን። ጸሎት ዓለም ምእንቲ ምድኅን ልደት:ግዝረት: ብቓል አይሁድ ጸርፊ: ብኸዳዒ ይሁዳ ብምስዓም ምኅላፍ:ብሞቑሕ ማእሰርቲ: ከም ንጹሕ በጊዕ ናብ መሥዋዕቲ ተሳሒብካ ምኻድ: ኣብ ቅድሚ ጲላጦስን ሄሮዶስን ብዘይግባኦ ደው ምባል: ብሐስውቲ ምስ ክራት:ክሲ: መግረፍቲ: ጽፍዒት: ምጭናቕ: ጥፍጣፍ ምቕባል: ብእሾኽ መውጋእቲ: ብበትሪ መውቃዕቲ: ገጽ ምጒልባብ: ክዳን ምግፋፍ አብ መስቀል ተሸንኪርካ አብ መስቀል ምንጥልጣል: ከም ሰራቒ ምስ ሰረቕቲ ስቕለት: መጺጽ ሐሞት ምስታይ: ብኹናት መውጋእቲ: ምቑሳል ኦ ዝፈቶኻ አምላኽ: ምእንቲ እዙ ብዙኅ ኣተቐደሰ ሕማማትካን ብዙኅ ቅዱስ መስቀልካን ሞትካን ቢልካን እንካብ ገሃነመ እሳት ሠውረና ። ምሳኻ ንእተሰቕለ ፈያታዊ ዘየማን አብ ዘንበርካሉ ሥፍራ አንብረና። ምስ አብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሕይወትን ዘሎካን እትነግሥን ንዘለዓለም ዓለም: አሜን። መልአከ እግዚአብሔር ይ.መ. መልአከ እግዚአብሔር አብሠራ ለማርያም። ይ.ሕ. ወፀንሰት እመንፈስ ቅዱስ። ይ.መ. አእግዝእትነ: ማርያም ሰላም ለኪ፥ ድንግል በኅሊናኪ ውድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ፀባዖት ሰላም ለኪ፥


21 ቡርክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬከርሥኪ። ይ.ሕ. ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦማርያም ምልእተ ጸጋ: እግዚአብሔር ምስልኪ ሰአሊ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይለነ ኅጣውኢነ ይእዜ ወበጊዜ ሞትነ ኣሜን። ይ.መ. ወትቤ ማርያም ነየ አመቱ ለእግዚአብሔር። ይ.ሕ. ይኩነኒ በከመትቤለኒ። ይ.መ. ኦ እግዝእትነ....... ይ.ሕ. ተፈሥሒ........ ይ.መ. ቃል ሥጋ ኮነ። ይ.ሕ. ወኅደረ ላዕሌነ። ይ.መ. ኦእግዝእትነ..... ይ.ሕ. ተፈሥሒ..... ይ. መ. ኦቅድስት: ማርያም: ወላዲተኣምላክ: ሰአሊ ለነ። ይ.ሕ. ከመ ንኩን ድልዋነ ለዘአሰፈወነ ክርስቶስ። ንጸሊ ንስእለከ ኦእግዚኦ ከዐው ለነ ጸጋከ: በውሣጤልብነ ከመንርከቡ ክብረ ዘለዓለም ንሕነ እለአእመርነ በቃለ መልአክከ ተሠግዎቶ ለክርስቶስ ወልድከ በሕማሙ ወበመስቀሉ ንብጻሕ ኅበ ትንሣኤ ስብሓት በውእቱ ክርስቶስ እግዚእነ። ኣሜን። ይ.መ. ስብሓት ለአብ: ስብሓት ለወልድ: ስብሓት ለመንፈስ ቅዱስ(3 ተ)። ይ.ሕ. ለዓለ:ወለዓለመ ዓለም። ይ.መ. ነፍሳተ ምእመናን በምሕረቱ ለእግዚአብሔር ያዕርፋ በሰላም ኣሜን።

ፍኖተ መስቀል  
ፍኖተ መስቀል  
Advertisement