Page 1

Pik Txa

trapagarango gazte hilabetekaria

ASANBLADA OROKORRA GAZTETXEAN

07>urria>12.zbk

PIKOTXAk urtebete .

Urtebete martxan, ur足 tebete lanean, Trapa足 garango ahots kritiko eta euskalduna izaten. Zorionak Basetxe!

Urriaren 19an, ostirala, Asanblada Orokor irekia burutuko da Basetxe Gaztetxean. Helburua; iragan berri den Gaz足 tEgunaren balorazioa eta hemendik aurrerako erronka berrien eztabaida.>AZALA>4.

ISTURITZEKO BESTAK>5. GAZTEGUNEKO MAKETA SALGAI>6. KOITOA BETIKO KONTUA>7.


2 bezain pronto harrizulat­ zaileak genituen sufritzeko prest. Apostu basatia izan zen, gazteak idiak bezala 800 kiloko harri batetik tiraka ibili baitziren. Tra­ pagaranek irabazi zuen, jakina, ikusleengandik jaso zuen bultzada ez zen no­ lanahikoa izan eta. Apos­ tua bukatuta, indarrak be­ rreskuratzeko, bazkaltzera joan ginen Eskontrilla es­ kolako frontoira. Bertan 260 pertsona bildu ginen gosea amek egindako inda­ bekin asetzeko prest. Abesti eta musika artean postrea eta kopa ailegatu ziren, horrekin goxatzeko Balmasedako Apurka tal­ dearen emanaldia izan ge­ nuen. Lasaitasun tarte hau eta gero berriro "kaña" ematen hasi ginen herrian zehar gure poteo famatua­ rekin. Zelako arrakasta! Taberna guztiak bete geni­ tuen, gainera bakoitzean espektakulu bat prestatuta zegoen hainbat herrietako txalapartarien esku. Eta benetako espektakulua Zpeiz-Mukakik eman zuen euren lotsagabekeri eta oihuekin (eta ezin ahaztu dantzan atera zutenen ri­ dikulua...). Iluntzean kontzertuak hasi ziren, eszenatokiaren gu­ nea bete-betea zegoen.

GAZTEGUNA

GAZTEGUNARI BURUZKO IRITZI TARTEA Irailak 22. Horrenbeste lan eman zi­ gun eguna azkenean iritsi zen, gure herriko lehe­ nengo Gazte Eguna. Eguna goiz hasi zen. Goi­ zeko 6:30ak inguru bage­ unden Arkotxako parkean barra muntatzen; bitar­ tean, beste taldetxo batek jaitsierako kamioia presta­ tzen zuen funikularrean. Eguraldi triste eta euritsua zela urduri xamar geun­ den, festak gorabeherak izango zituela jakinda, kosta ahal kosta aurrera egingo genuela argi ge­ nuen. Urte bateko lana atzean zegoen. 10:30etan, dena ia prest genuela, jendea funikula­ rrera hurbiltzen hasi zen kalejira zaratatsuan parte hartzeko asmoz. Egunari hasiera eman genion eta kaleak kamioi gainean zeu­ den musikariekin esnatzen hasi ginen. Kalejira gero eta koloretsuago bihurtzen hasi zen: mamotxorroak herritarrak zirikatzen, Da­ netarakokoak Zaragozako gaiteroen menpe, Ortue­ llako Hankapaloak "palo" barik... Arkotxara heldu

>07>urria> Orduan, hizkuntza bakarra zegoela nabaritu nuen. Ba­ rran euskaraz eskatu, zer­ bitzatu eta edan egiten zen, ikaragarrizko pausoa izan zen hori eta harro sentitu nintzen. Gaua luzatu zen, hurrengo eguneko goizeko 8:00etan hasi ginen txosna ixten eta lurrean zegoen jendea es­ kobatzen. Gure helburuak bete ziren, jendea parte hartu eta disfrutatu zuen, herriari bizia eman genion eta euskaldun giroa izan zen nagusi. Gazteok, he­ rriak nahi dituen jaiak an­ tolatzeko indarra daukagu­ la agerian gelditu zen. Hurrengo egunetan zorio­ nak jasotzen hasi ginen, gustura egon zen herria. Niretzat hori izan zen be­ netan urte bat lanean eman eta gero izan ahal genuen ordainik politena: jendea euskaraz disfrutatu izana. Hori, azken finean, hurrengo batean horrelako egun bat antolatzeko bul­ tzada ematen dizuna bai­ ta. Baina, beti ere horien beharra eta ideiak behar ditugula ahaztu gabe. Zorionak Trapagaran! Hu­ rrengo urtean ere beharko zaitugu! >>basetxekide bat>>

Pik Txa

3

basetxegaztetxea

Trapagarango

>GAZTE ASANBLADA> astelehenero 8etan

ostegunero 6etan TXISTU TAILERRA

asteazkenero 7tan TXALAPARTA TAILERRA

>BASETXEKO TAILERRAK>

Zorionak BasetxERO guztioi!!! >>Momoxorro Txosneroa>>

Nire ustez GaztEgunarekin lan asko egin dugu. Urtebetez egon gara iazko ‘pa­ jeoa’aurrera ateratzeko jo ta fuego. Uste dut izandako arrakasta merezi izan dugula, lan asko egin dugulako (eta nabaritu zen, eh!!). Horrek poztasuna dakar, eta beste bat antolatzeko gogoak ere bai. Irailaren 22an gure ametsetako Trapagaran izan genuen: herri bizia eta euskalduna. Ea hurrengo urterako gazte gehiago hurbiltzea lortzen dugun gurekin lan egiteko (nik ere mo­ zkortu nahi dudala!!!).

GAZTEGUNA

RICARDAK eta PATXARANAK

Bada muga-mendi bat Trapaga­ rango gazte meatzaileek zulat­ zea lortu dutena... Larun men­ dia. Gu, lau nafar eta bizilagun ditu­ gun bi lapurtar eta behe-nafar batu ginen, magalaren bi al­ deak, Ricard eta patxaranak edaten gazte egunean... hain hurbil izaki eta hain urruti bizi, Bizkaiko gazte batzuen ahalegin eta nekeari esker busti genituen solasak, trukatu irribarreak, bes­ te giro goxoan... Kanpotarrak etxeko. Lagun, be­ rrehun lagundik gora mahai in­ guruan. Edonongoa izan eta han­ gotar sentitu. Bertakoak ere gertuago... maiz sakabanatu­ takoak bertsotan josiak. Eta bazkal ostean patxaran, ri­ card… sagordo eta txakoli… bai­ ta gau partean botiltzarra -gora euskaltzaindia, boteioia- egiteko ohitura duten zenbait gazte ere gerturatu ziren kontzertuetara… harri gogorrik ez zulatzeko, an­ tza, gazte egunekoentzat. Eta tragoz trago, beti garratza den baten bat norbaitek edan arren, gainontzeko guztiekin xamurki igaro zen eguna. Beraz, mendi ttonttorretik, eda­ lontziak altxa eta topa eginez zorionak, datorren urtean ere, nahi izanez gero, zuekin gazte egunaz gozatuko dugu. >>lesakatik>>


4

AZALA

>07>urria>

Pik Txa

GAZTHERRIA

Larunbatean berandu jeiki gi­ nen, oso. Donapaleu eta Garazi bisitatu, Otsagitarrak agurtu, Lesakako jendea bildu eta gero afaltzera... zikiroa! Isturitzeko frontoian. Giro lasaiean Ricarda gora-behera, kantuz hasi ginen eta afalostean plazara! Amaiu­

Hasiera batean aurreikusitako baino askoz jende gutxiago joan ginen Isturitzeko bestatara, 6 basetxekide. Komeriak ostira­ lean bertan hasi ziren; azken unean auto bat alokatu beha­ rrez. Azkenean Pepecar.comen bidez lortu genuen eta hara hor 6 gaztetxero pepecar ba­ tean Isturitzera. Pare bat ordu berandu iritsi ginen eta bertan genuen Donamartiri, Otsagi eta Isturitzeko jendea zain. Ostira­ leko gaua lasaia.

5

Bizkairako itzulera; iluna. Ne­ katuak gentozen. Pozik baina nekatuta. Eta gainera Iurretako peajean harrera beroa, a ze txakur saldoa! Pepecarrek sal­ batu gintuen, bistan dena.

rren dantzaldia zegoen. Ro­ ck&Rollari heldu genion. 5orduz dantzan ibili ondoren, behin baino askoz gehiagotan lurrera erorita... ikasi genuen iparral­ deko jaietan horren erabilia den dantza. Dantzaldia amaitu­ ta, ahal genuen moduan ko­ txeetan bildu eta Herveren osa­ baren nekazal-turismo etxera joan ginen lotara (a ze etxea!). Eskerrik asko Herve, eskerrak Isturitz, Donamartiri, Lesaka ta Otsagiko jendeari! Ta laster arte!

ISTURITZeko GAZTETXEKO BESTAK ASANBLADA OROKORRA, PEPECAR BATEAN ZATOZ! Urriaren 19an ostiralarekin, basetxe gaztetxeko asanblada irekia egingo da Trapagarango gaztetxean.

Trapagarango I.GaztEgunaren ondoren, balorazio orokorra egiteko, proiektu berriak plazaratzeko, etorkizuna asmatzeko, herrian eragiteko, biharko gaztetxeko ildoak zehazteko, asanblada orokorra egingo dugu gaztetxean.

BASETXEA: Herriko gazteen bilgune.

Basetxe gaztetxea ez da lonja bat, gaztetxeak herriko gazte ororen bilgune izan nahi du . Gazte proiektu guztiak errealitate bihurtzeko plataforama, ametsak errealitate bihurtzeko makina... horregatik asanblada herriko gazteria osoari irekia da. Hemen partehartzeko ez duzu karnetik behar, ez duzu labelik behar, ez duzu inoren on iritzirik behar, bakarrik indarra, gogoa, amesteko gaitasuna eta gauzak sortzeko nahia!

Gai ordena ondorengoa izango da: 1-GaztEguneko balorazio orokorra. Etorkizuna. 2-Komunikazio proiektua: BasetxeKT (Pikotxa, Enbata...) 3-Gaztetxeko antolakuntza berria. 4-Etorkizuneko erronkak. 5-Norberak dakarrena.

Urriak 19, ostirala 19:00etan BASETXE GAZTETXEAN

ttak!

Aukera guztiak irekiak daude, ez dago mugarik. Zer behar du Trapagaranek? zer herriko gazteriak? Kortometraje bat produzitu nahi duzuela?, musika taldearekin ensaiatu? tailerrak egin?... Aukera guziak irekirik! Buruari eragin, abisatu lagunei eta... etorri!

Gazteria elkarturik, autogestioaz... Trapagaran berria!


Hasierako idatzietan ai­ patu nuen moduan, per­ tsona guztiak ezberdinak gara ezberdin sexutuak gaude; hori dela eta, guz­ tioi ez zaizkigu gauza berdinak gustatzen, bakoitzak gauza ezberdi­ nekin gozatuko du. Azken finean, garrantzitsuena, bakoitzak bere gorputza­ rekin disfrutatzea da nor­ berak nahi duen moduan, inori kalterik egin gabe

Praktika erotikoen mun­ dua oso zabala da, jolas erotiko ugari dago; hori gutxi balitz imajinazio apur bat erabiliz norbe­ rak gustuko dituen jolas ezberdinak aurrera era­ mango ditu sentsazio ez­ berdinak biziz.

sazioak bizi dituen,… Mo­ du honetan, gure gorpu­ tza ezagututa eta jakinda zer den gustatzen zaiona, argi izango dugu koitoa edo penetrazioa jolas erotikoen beste praktika bat baino ez dela. Hori gutxi balitz praktika bat ez da zertan beste bat baino hobea izan behar, nahiz eta askok horretan aritu.

KIXKUR.

GOZATU JOLAS ERO­ TIKOEN MUNDUAN SAR­ TUZ!!!

eta gainontzekoak erres­ petatuz.

ZE!XUA 7 6 GAZTHERRIA >07>urria> Pik Txa 2007ko GAZTEGUNEKO KOITOA, BETIKO KONTUA!! TALDEEN MAKETA SALGAI

Norberak bere gorputza ezagutzean dago gakoa: zelan erreakzionatzen

Sexualitateko praktikarik hoberena koitoa al da? Gaur egun eta betidanik gure gizartean koitoaren inguruko mito ugari dau­ de. Koitoa gure harreman Gure inguruko musika taldeak dinamizatu eta bultzada eman asmoz CD sexualetan presente dago eta askotan praktikara bat kanporatu du Basetxe Gaztetxeak. eramaten ez badugu ha­ rreman sexualik ez dela Trapagarango I.gaztEguna ba­ 11 talde eta 12 kantu. egon uste da. Hau guzti liatu asmoz, 2007ko urtarri­ Euskal Herriko mendebaldeko 11 taldek hau mito bat baino ez da lean Basetxe gaztetxeak kantu parte hartu dute maketa honen produkzioan. eta norberak bere gorpu­ lehiaketa bat proposatu zien Bilboko La Conjura de los Sordosek, Zorro­ tzak zer nahi duen ent­ gure inguruko musika talde tzako Legez Kanpok eta Lur Jotak, Portuga­ zun besterik ez du egin txikiei. Lehiaketa honetan Zo­ leteko The Crumb Dogs-ek, Santurtziko behar. rrotzako Lur Jota taldeak ira­ Inbiotek, Barakaldoko Infuxek, Ortuellako bazi zuen eta gaztEgunean jo Mambak eta Enkarterriko Apurka, Irauli eta G e h i e n e t a n koitoa zuen GATIBUrekin batera. Ho­ Odolaz Blai taldeek. praktikatzen dugu gure nez gain aurkeztutako kantu gizartean (telebista, guztiekin Basetxeak CD bat CDa talde bakoitzaren argazkia, kontaktuak hezkuntza, belaunaldi ez­ produzitu zuen. eta historia azaltzen duen liburuxka batek berdinak,…) horrela inpo­ osatzen du. satu digutelako eta ez diogu gure gorputzari es­ Honez gain, Amezketako bertsolari batek kaini ahal dituen beste eginiko bertso musikatua ere aurki daiteke sentsazioak azalerazteko CDan, Jonu kantautoreak musikaturik. Beraz aukera ematen. 12 kantu desberdin, berri eta bakar.

Ohiko taberna eta dendetan jada salgai.

tzen duen aukera baten

Trapagaranen, La Terraza, Ilargi eta Gernikako Arbola tabernetan duen estimulu batzuen aurki daiteke salgai, baita Egunero egunkari dendan ere bai. Prezioa 5€ aurrean, zelan funtziona­

zelan gustatzen zaion

MUSIKA TALDE TTIPIEN ALDE edo bestearen aurrean, GAZTE SORKUNTZAREN ALDE... zer da gustatzen zaiona,

AUTOGESTIOAZ AMESTU, SORTU, AUSARTU ETA EGIN! ukitzea, zer nolako sent­


Pik Txa

!Z azkena

pikotxa@gaztesarea.net BASETXE GAZTETXEA Salcedillo estarta 12bis - TRAPAGARAN

EUSKALDUNAK DIALEKTIKAN (TESIA)

Gaia, Pachamama edo Ñuke Mapu, herri gehienek gurtu egin dute edo oraindik gurtzen jarraitzen dute azal multikoloreko ama lurra. Euskaldunon indigenismoa desfasatuta dago jadanik eta arbasoen ahotsa ahaztu egin dugu Mariren orrazia harkaitz artean galduz. Izaki mitologikoak izateari utzi eta gizaki politikoak besterik ez gara. Hautsi da, bai, anfora. Eta gureak izan beharko ez luketen borroketan galdurik gabiltza gure seme-alaben buruetan dagoen sagarrari (begi tristeetako Guillermo Tell-ek mito helbetiarran egin zuen bezalaxe) ai!, tiro eginez. Jon Gerediagak euskaldunen dialektikaren Te s i a , A n t i t e s i a ( T i e r r a ? Te r r e ? ) e t a Sintesia (eusko pailazoak gara Euskadi alaitzeko…) laburtu zizkigun. Eta atzerriko hegazti ezezagun batzuek garumbo sutrei niskiana ñigo-ñigo fitola talfu esaten dutela erakutsi. Eta Fitola balba, karpuki tui sekula santan

esan dituen hitz poetikoenak direla. Hizkuntza horiek ikasi nahiko nituzke, nireak (eusko pailazoak kantatuz) semealabari buruan daukan sagarrari tiro egitera behartuko banindu.

basetxe.blogsome.com PIKOTXA Trapagaranen zabaltzen den boletin kritiko eta partehar-t zaile bat da, parte hartu nahi duenak be­ re aportazioa helbide elektronikora bidaltzea besterik ez du...

Trapagarango

basetxegaztetxea

basetxeKT

komunikazi taldea

12PIKOTXA.URR07  

Pikotxa. Trapagarango Gazte Aldizkaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you