Page 1

01 OCAK 2011 – 30 HAZİRAN 2011 BAŞAKŞEHİR 1.ETAP SİTESİ TOPLU YAPI DENETİM KURULU RAPORU Başakşehir 1.Etap Site Yönetim Planına göre 01 Ocak 2011 – 30 Haziran 2011 tarihleri arasında yapılan denetim sonucunda, aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir. MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME; 1

AİDAT GELİRLERİ HESABI (A + B)

:

1.233.376,39 TL

Döneme ait Ceza İşletilmiş Tahakkuklarımız 2011 Dönemi Aidat Tahakkuku 2011 Dönemi Aidat Ceza Tahakkuku

: : :

1.176.020,77 TL 1.117.413,80 TL 58.606,97 TL

A TAHSİLÂTLAR Toplam Aidat Tahsilâtları Toplam Aidat İcra Tahsilâtları

: : :

1.179.497,75 TL 1.091.850,61 TL 87.647,14 TL

B SUBVANSE GELİRLER TOPLAMI Reklam Geliri Ortak Alan Gelirleri Diğer Gelirler (Sözleşme, Uydu ve İcra Takip Gelirleri)

: : : :

2 GİDERLER TOPLAMI M2 Paylı Giderler Eşit Paylı Giderler

: : :

1.335.667,48 TL 401.934,31 TL 933.733,17 TL

:

-102.291,09 TL

GELİR GİDER FARKI (1 – 2 )

53.878,64 4.850,00 43.836,12 5.192,52

TL TL TL TL

Not: Gelirler dönemsel olarak hesaplanmıştır. 2 - İCRA ALACAKLARIMIZ: TOPLAM İCRA ALACAKLARI Blok Aidat İcra Alacakları Doğalgaz İcra Alacakları Çarşı + Sosyal Alan İcra Alacakları

: : : :

356.618,94 166.893,86 170.096,76 19.628,32

DOĞALGAZ HAVUZ HESABI

:

347.074,74 TL

2011 Yılında Doğalgaz Gelirlerinden Bloklara yapılan ödemeler

:

16.730,06 TL

Toplam Aidat Alacakları (icralar dâhil)

:

462.730,18 TL

Toplam Doğalgaz Alacakları (icralar dâhil)

:

342.188,18 TL

: 198 Kişi : 184 Kişi : 3 Alan

TL TL TL TL

3 - DOĞALGAZ HAVUZ HESABI

Ahmet TAŞÇI Denetim Kurulu Üyesi

Mehmet Suat BEDÜK Denetim Kurulu Üyesi

1

Cemil ÇAKIRGÖZ Denetim Kurulu Başkanı


İDARE YÖNDEN YAPILAN İNCELEME 1. 01.01.2011 ile 30.06.2011 tarihleri arasında yapılan hesap incelemesinde kanuna aykırı bir durum görülmemiştir. 2. Site Yönetiminin gelirlerinin artırılması hususunda gerekli girişimlerin yapıldığı ve sonucunun beklendiği, 3. Blok temsilcilerinin %50 katılım sağlaması için gerekli girişimlerin yapılması, 4. Kalyon bölgesindeki caminin namaz öncesi ve sonrası sohbet etme yerinin tahsisi hakkında gerekli girişimlerin yapılması, 5. Site içindeki aydınlatmanın yeterli düzeye çıkarılması hususunda gerekli çalışmanın yapılması, 6. Site içerisindeki alışveriş merkezlerinde mal getiren kamyon ve araçların giriş ve çıkış zamanlarının ayarlanması, 7. Sitemize ait olan çocuk parklarına ait zemin döşemelerinin ele alınması ve yeniden tanzim edilmesi, bu konuda belediye ile görüşme yapılması, 8. Site Yönetim binasının altındaki çarşının ve kalyon bölgesindeki çarşının temizliği bir siteye yakışır duruma getirilmesi için gerekli çalışmanın belediye ile birlikte yürütülmesi, 9. Sitemiz için yapılan ihalelerde şeffaflığın sağlanması hususunda denetime bilgi aktarılması, 10. ARGEhakkında her hangi bir çalışmanın olup olmadığıhususunda aydınlatılması, 11. Sitemizde çalışan personelin hizmet içi eğitiminin yapılıp yapılmadığıhususunda bildirilmesi, 12. Kiptaş çarşısında ve bazı bloklarda kurulan baz istasyonlarının gelirlerinin konumu, 13. Kesinkes baz istasyonlarının insan sağlığına büyük zarar verdiği yetkili ağızlardan beyan edilmektedir. Baz istasyonu kuran firmalarda bunun bilincinde olmasına rağmen; apartman veya blok çatılarına bu aktarma cihazlarını yaparken devamlı gizli saklı yaptıkları tespit edilmiştir. Sitenin; blok temsilcilerine bilgi vermeleri mümkünse sitemizde mevcut istasyonların iptaline karar almaları gerekmektedir. 14. Sitemizdeki çalışmalarda Türkmesh 78 blokta işlemlerini tamamladı ve 1 blok kendi istemedi, diğer çalışmalar devam etmektedir. 15. Kamera sisteminin %90’nı tamamlandığı, kalanlar için çalışmalar devam ettiği, 16. Site binamızın kiralık durumu devam ediyor, alım işi gerçekleşmemiştir. 17. Borçların yapılandırılması ile ilgili çalışmalarda toplam tahsilat 94.755,25.TLolup, 29.764,04.TLmahsup yapılmıştır. Bu tahsilatlarda Aidat ve Doğalgaz daihildir. 18. Sitemizde blokların mantolama işlemlerinin %90’ı tamamlanmışdurumdadır. Mantolama işinden dolayı bazı blokların yeşil alanları zarar görmüştür. Bu alanların yeniden yapılması hususunda site yönetimi uyarılmıştır. 19. Siz değerli blok temsilcilerinin bilgilerine arz olur.

Ahmet TAŞÇI Denetim Kurulu Üyesi

Mehmet Suat BEDÜK Denetim Kurulu Üyesi

2

Cemil ÇAKIRGÖZ Denetim Kurulu Başkanı

01.01.11-30.06.11 Denetim Kurulu Raporu  
01.01.11-30.06.11 Denetim Kurulu Raporu  

Denetim Kurulu Raporu

Advertisement