Page 1

ŞUBAT 2007 – ARALIK 2008 ARASI FAALİYET RAPORU Değerli komşular, Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Göreve başladığımızdan bu yana geçen 23 ay içerisinde, 2. Etap Site Yönetimi olarak, sitemizde rutin şekilde verilen hizmetleri ve bu hizmetlerin yanında etabımıza artı değer kattığına inandığımız çalışmalarımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Site Yönetim Binası Bildiğiniz üzere site yönetimi olarak B-48 Blok giriş katında bulunan iki adet kiralık dairede hizmet vermekteydik. Başta içinde bulunduğumuz blok olmak üzere teknik, temizlik ve güvenlik ekiplerinin kullandığı ve sarf ya da yedek parçaların depolandığı bloklardan sıklıkla şikayet alınmaktaydı. Ayrıca aidatlarını elden yatıran D bölgesindeki üyelerimiz için de site yönetim binasının B bölgesinin en alt noktasında olması ayrı bir şikayet konusuydu. Hem söz konusu şikayetlerin giderilmesi hem de site hizmetlerinin tek elden yürütülmesi için geçen dönem başlatılan çalışmalar bu dönem de devam ettirilmiştir. Bu kapsamda, Küçükçekmece Belediyesi ve Kiptaş ile pek çok görüşme yapılarak, site yönetim binasının nereye yapılacağı sorusuna cevap aranmıştır. Binanın yeni yapılan cami ve kültür merkezinin yakınlarındaki bir alanda inşa edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılarak yer tespit edilmiş , ve bu arazi üzerinde site yönetim binasının yapılması için Kiptaş ile sözleşme yapılmıştır. Akabinde zemin etüdü yaptırılarak inşaatın cinsi belirlenmiş ve avan proje ile Kiptaş’tan olur alınmıştır. Bu ön onayın ardındın, radye temel üzerine betonarme olarak yapılacak inşaatın mimarı projesi ile birlikte statik, elektrik ve mekanik projeleri de hazırlatılmış ve Kiptaş’a onaylatılmıştır. İnşaat yapılacak alanda hafriyat alınarak zemin iyileştirme çalışmaları yapılmış ve inşaat Eylül başlarında tamamlanarak sitemizin değerli sakinlerinin hizmetine sunulmuştur. Site yönetim binası tek katlı iki ayrı yapıdan oluşmaktadır. 450 m² net kullanım alanı olan binanın birinci bölümünde Site Yönetim Kurulu toplantı salonu, Site Yönetim Müdürlüğü, Aidat birimi, Halkla İlişkiler, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Güvenlik, Alarm İkaz Merkezi ve Arşiv bulunmaktadır. İkinci bölümde ise 69 kişilik toplantı salonu, Yemekhane, Teknik ve Temizlik Amiri ofisi, Atölye, iki adet depo, Güvenlik soyunma yeri ve Asansörcüler için ofis bulunmaktadır. Site yönetim birimlerinin yeni binaya taşınması ile birlikte bazı ofislerin malzemeleri yenilenmiş, toplantı salonuna ise 69 kişilik sinema tipi koltuk konmuştur.

Güvenlik Bildiğiniz gibi sitemizin mevcut fiziki şartları nedeniyle, araç ve yaya giriş – çıkışları tam olarak kontrol altına alınamamaktadır. Güvenlik personeli istihdam edilmek


suretiyle belli bir düzeyde bulunan güvenlik hizmetinin daha iyi yapılması için ilave bir takım önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Daha iyi bir güvenlik için site genelinde alınan önlemlere ilaveten, site sakinlerinin de güvenlik bilinci ile hareket ederek güvenliğe katkıda bulunmaları son derece önem arz etmektedir. Kolluk kuvvetlerine yardımcı eleman olarak çalışan özel güvenlik personelinin görevi caydırıcılık, gözetlemek ve olay anında müdahale etmektir. Güvenliğin artırılması ve 2. Etabın daha güvenli bir yaşam alanı olma konusunda, geçmiş dönemlerde ve bizim dönemimizde yönetim kurulu olarak yapılan çeşitli çalışmalar neticesinde planlanan altı adımdan üçü almış olduğumuz kararlar ile yönetimimiz döneminde uygulamaya başlamıştır. Bunlardan ilki; bir dönem devam mahiyetinde uyguladığımız yaya devriyelerin motosikletli devriye halinde dönüştürülmesi, gece ve gündüz görev yapan güvenlik amirlerinin de araba ile devriye gezmesinin sağlanmasıdır. Böylece daha sık devriye yapılması ve olaylara daha hızlı müdahale imkanı ortaya çıkmıştır. İkincisi; kartlı kapı geçi sistemidir. Sistem, kurucu firma ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, normal proje bedelinin 7’de biri oranında bir harcama ile gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede bütün blok giriş kapılarına, çantada, cüzdanda ya da gömlek cebinde bulunan bir kart ile kapının açılmasını sağlayan ana ünite takılmış ve her bir daireye de ücretsiz olarak 3 adet kart verilmiştir. Bu proje ile blok giriş kapılarını sürekli olarak kapalı tutulması teşvik edildiği gibi sistemin bir özelliği olarak bulunan master kart ile de güvenlik ya da teknik personelin ihtiyaç halinde binaya, bina sakinlerini rahatsız etmeden girmeleri sağlanmıştır. Üçüncüsü ise 2. etapta bulunan dairelerin tümünün yangın, dahili su basması ve hırsızlığa karşı sigortalanmasıdır. Dairelerde bulunan eşyalar, söz konusu risklere karşı, aşağıdaki limitler dahilinde sigorta kapsamına alınmıştır. Sigorta, Başakşehir 2. Etap’a çok özel bir fiyatla, daire başına aylık 1,5 YTL gibi bir prim ödemesi ile yapılmış olup site sakinlerinden, ödemiş oldukları aidatların dışında, herhangi bir ödeme talep edilmemiştir. Eşya sigortası limiti 83 m² daireler için 15.000,00- YTL., 123 m² daireler için 20.000,00- YTL., 143 m² daireler içinse 30.000,00- YTL.’dir. Site sakinlerimizin (hiç temenni etmesek de) karşılaşabileceği hırsızlık, yangın, infilak ya da dahili su basması gibi bir olumsuzlukta, sigorta kapsamından nasıl istifade edeceği konusunda akla gelebilecek soruların sorulduğu ve cevaplarının verildiği bir kitapçık bastırılarak tüm site sakinlerine imza karşılığı teslim edilmiştir. 29 aylık görev süremiz içinde sitemiz için ciddi anlamda artı değer oluşturacak üç konu hakkında daha çalışmalar yapılmış ve teklifler alınmıştır. Ancak bu konuların realize edilmesi bir merkez ile ilişkili olduğu için bu konuda yapılan çalışmaların, yeni site yönetim binamızın hizmete girmesinden sonra yapılması planlanmıştır.


Gerçekleştirilmesi ile güvenliğimizi daha üst seviyeye çıkartacak üç konuyu şöyle sıralayabiliriz: 1. Site içi yolların ancak siteye tanımlı araçlar tarafından kullanılmasını ve dolayısıyla site içine yalnız tanımlı araçların girerek park etmesini sağlayacak bariyer sistemi, 2. Dairelere alarm takılması ve alarm haber alma merkezinin oluşturulması, 3. Ortak alanların kamera ile kontrolü. Uydu sistemi Son yıllarda teknolojinin gelişmesine paralel olarak ulusal kanalların yanı sıra pek çok yerel kanal ile spor, müzik ve haber kanalları uydu üzerinden yayın yapmaya başlamıştır. Bildiğiniz gibi sitemizde televizyon yayınları 1. ve 2. etaba ortak olarak hizmet veren televizyon alt yapısı ile en fazla 48 kanal olarak izlenmektedir. Bugüne kadar site sakinlerince en çok seyredilen kanallar zaman zaman tekrarlanan anketlerle tespit edilmiş ve bu kanallar ortak yayına verilmiştir. Bugün gelinen noktada, dokuz yıl önce kurulan sistemin, site sakinlerinden gelen gerek uydu üzerinden şifresiz yayın yapan ulusal ya da bölgesel yayınları ve gerekse Digitürk ve D-Smart gibi digital platformlardaki yayınları izleme taleplerini karşılayamadığı bir gerçektir. Bu sebeple bir kısım kat malikimiz bireysel çözümler üretmiş ve balkon ya da duvarlarına bir ya da daha fazla çanak anten takarak kendi sorunlarına çözüm bulmuşlardır. Ancak bu çözüm görüntü kirliliğini de beraberinde getirmiştir. Site yönetim kurulumuz, konuyu etraflı bir biçimde ele alarak, hem site sakinlerimizin taleplerini karşılayacak hem de görüntü kirliliğine son verecek çözümler için çeşitli araştırmalar yapmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda her blok üzerine 3 adet çanak anten konulmasına karar verilmiştir. Bu antenler aracılığı ile dileyen kat maliklerimiz mevcut yayınlar arasında bulunmayan ulusal ve yerel kanallar ile Digitürk ve D-smart yayınlarını bir uydu alıcısı kullanarak izleyebilmektedirler. Bugün itibariyle, tüm bloklarda alt yapı çalışmaları bitirilmiş ve yaklaşık 700 daireye kurulum yapılmıştır. Gelen talepler, talep sırasına göre değerlendirilerek kurulum işlemleri devam etmektedir. Bu konuda da sigorta konusunda olduğu gibi sorulabilecek sorular ve bu sorulara verilecek cevaplar hazırlanarak bir kitapçık halinde site sakinlerine verilmiştir.


Mantolama Malumunuz olduğu üzere, 2. etapta yerleşim 1998 senesinde başlamıştır. Binalarımızda mantolama bulunmadığından, özellikle kuzey cephelerde bulunan odalarda dışarıdan su alma ya da yoğuşma sebebiyle rutubet, küf ve nem oluştuğu sıklıkla görülmüş ve bu sebeple bazı daire sakinlerimiz kuzeye bakan odalarını kullanamaz duruma gelmişlerdir. Bu durumu önlemek üzere aralarında anlaşma sağlayan bazı bloklarımız yalnız kuzey cephelerini ya da binanın tamamını mantolama yapmışlardır. Anlaşma sağlanamayan binaların bir kısmında daire bazında dıştan veya içten mantolama yapılmış bir kısmında da dış yüzeye bir takım su kesici izolasyon malzemeleri sürülerek dairelere su girmesi engellemeye çalışmıştır. Ancak her iki durum da sorunun tam anlamıyla çözülmesini sağlamadığı gibi çirkin görüntülere de sebep olmuştur. Küresel ısınmanın ve enerji tasarrufunun herkesin gündemine girdiği bir ortamda ısı yalıtımının önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle 02 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren “Enerji Verimliliği Kanunu” binalarda ısı yalıtımı yapılmasını kolaylaştırıcı hükümler getirilmiştir. Kanunun 16. maddesi uyarınca 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki yalıtımla ilgili bölüm “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.” Şeklinde değiştirilmiştir. Bu nedenle eskiden oy birliği gerektiren ve tüm kat maliklerinin hemfikir olmaması durumunda yapılamayan ısı yalıtımının çoğunluk kararına bırakılması, ısı yalıtımı yapmak isteyen binaların önünü açmıştır. Bu durumda yarıdan bir fazlası ile alınacak karar, karara katılmayan kat maliklerini de bağlayıcı olacaktır. Isı yalıtımı sebebiyle mantolama yapılması son on senedir ülkemiz gündemindedir. Mantolamada temel hedef ısı yalıtımı ve dolayısıyla yakıt tasarrufu olmakla beraber, bina donatılarının dış etkenlere karşı korunması ve dolayısıyla bina ömrünün uzaması da hiç azımsanmayacak bir kazançtır. Uygun malzeme ve düzgün bir uygulama ile deprem gibi olağanüstü durumlar haricinde mantolama ömrünün binanın ömrü ile eşdeğer olması gerekmektedir. Ancak site dahilinde bugüne kadar yapılan uygulamaların çoğu maalesef sorunludur. Sorunlardan bir kısmı uygun malzeme kullanılmamasından bir kısmı da yanlış uygulamadan kaynaklanmaktadır. Bu durumda istenen ölçüde yalıtım yapılamadığı gibi kaynak israfı da ortaya çıkmaktadır. Binalarında bugüne kadar mantolama yapamayan blok temsilcilerimizden gelen talepler değerlendirilmiş, birden fazla binanın mantolanması durumunda ortaya çıkacak fiyat avantajı ve uygulama başında sürekli bulunan bir kontrol elemanı ile imalatın her aşamasının kontrol edilmesinin ortaya çıkartacağı fayda göz önüne alınarak site yönetimi olarak bir şartname hazırlanmış ve firmalar davet edilmiştir. Altı firma ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde önce firma sayısı ikiye düşürülmüş, daha sonra fiyat pazarlıkları yapılmıştır. Firmaların yaptığı uygulamaların


görülmesinden sonra binalarımızın mantolama işleminde sektörün öncü kuruluşu Alsecco tarafından üretilen Alsecco Isı Yalıtım Sistemleri’nin kullanılmasına ve Alsecco yetkili uygulamacı bayilerden Ergin Mimari ile çalışılmasına karar verilmiştir. Isı yalıtım sistemlerine Alsecco tarafından 10 yıl, uygulama için de Ergin Mimari tarafından 10 yıl garanti verilecektir. Bu garanti boya kısmını da kapsadığı için mantolama yapıldıktan sonra binanın dış cephesinin boyanmasına 10 yıl süreyle para harcanmayacaktır. Yukarıda, site yönetimi olarak mantolamaya bakışımızı ve bu çerçevede, binasında mantolama bulunmayan yaklaşık 30 blok temsilcisi ile Temmuz ayında yaptığımız toplantıda ortaya koyduğumuz çalışmayı aktardık. Ayrıca site yönetimi olarak mantolama yaptırmak isteyen blok temsilcilerimize tahsilat noktasında kolaylık sağlamak üzere 4 banka ile anlaşma yaptık. Bu sayede kat malikleri ödemelerini söz konusu banka kartları ile taksitli olarak yapmışlardır. Değerli komşular, buradan itibaren yaptığımız diğer çalışmaları detaylarına girmeden aktarmaya çalışacağım. 1. 62 adet bloğun merdiven aydınlatmaları toplam 1.407 adet sensörlü lamba ile yenilenmiştir. 2. Site genelinde her asansör içine ikişer adet olmak üzere toplam 224 adet reklam panosu monte edilmiştir. 3. Başakşehir 2. Etap’ta ilk defa bahar şenlikleri düzenlenmiştir. 4. Site genelinde bulunan su depolarının temizlik ve dezenfekte işlemleri Nisan 2007 ve Ocak 2008’de iki sefer olmak üzere yapılmıştır. 5. 21 adet bloğun blok içleri boya malzemeleri blok tarafından karşılanarak, Site Yönetimi tarafından boyattırılmıştır. 6. 19 adet bloğun girişleri boyanmıştır. 7. 12 adet bloğun blok giriş kapıları boyanmıştır. 8. 10 adet bloğun asansör kapı ve kabinleri boyanmıştır. 9. 12 adet bloğun önlerine demir korkuluk yapılarak boyanmıştır. 10. Nurettin Topçu İlköğretim okulunun boya işleri yönetim tarafından iki sefer yaptırılmıştır. 11. 8 adet bloğun eski zil panellerinin yerine yeni zil paneli monte edilmiştir. 12. Blok girişlerine 62 adet saat monte edilmiştir.


13. 8 adet bloğa bisiklet yerleri yapılmıştır. 14. Site genelinde bulunan 194 adet yangın tüpünün kontrolleri yapılmış, 114 adet yangın tüpü doldurulmuştur. 15. Serada yetiştirilen yaklaşık 27.000 mevsimlik çiçek ilkbahar’da, 160 kasa kışlık menekşe ise sonbahar’da iki dönem halinde sitenin ortak alanlarına dikilmiştir. Ayrıca Kasım 2008 tarihinde Büyükşehir Belediyesinden alınan 100 kasa mevsimlik çiçek ve 9.000 adet lale site geneline dikilmiştir. 16. 192 adet pimaş çatal alınarak balkon altlarındaki pimaşlara monte edilmiş, böylece yoğun yağmurlarda 1 ve 2. katlardaki balkonların su basması önlenmiştir. 17. Müderris Halil Hilmi Camii’nin altına yapılan kütüphane için imkanlar ölçüsünde destek verilmiş, ayrıca kütüphanede görev yapacak ve müezzinlik görevini yürütecek personel için kapıcı dairelerinden birisi tahsis edilmiştir. 18. 23 aylık dönem içerisinde Site Yönetimi Halka İlişkiler birimine çeşitli konularda 6619 şikayet gelmiş ve tamamı çözülmüştür. 19. İmam evi yapılıncaya kadar Hoca Ahmet Yesevi Camii’nde Diyanet tarafından tayin edilen imamın kira bedeli yönetim tarafından ödenmiştir. 20. Hoca Ahmet Yesevi Camii’nin temizliği, her Cuma, sitede görev yapan temizlik elemanları tarafından yapılmaktadır. 21. Kültür merkezi inşaatı KİPTAŞ tarafından tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. İ.B.B tarafından İSMEK kursları Kültür Merkezinde başlamıştır. 22. Site genelinde bulunan 13 adet çocuk oyun grubunun zemini ve oyun grupları K.Çekmece Belediyesine yaptırılmıştır. 23. Sitenin B girişi yeniden düzenlenmiş ve B girişine süs havuzları yapılmıştır. 24. Sitenin çeşitli yerlerine 10 adet ışıklı 9 adet ışıksız bilbord ile 11 adet raket reklam panosun yaptırılmış ve site içerisindeki bütün reklam alanları özel bir firmaya bir yıllığına kiralanmıştır. 25. D-128,B-153,E-111,E-103,B-133 bölgelerinde oluşan kanalizasyon problemlerin çözmeü için atık su giderleri yenilenmiştir.


26. Elektrik kesintilerinde asansörlerde kalmaları önlemek maksadıyla bütün asansörlere kata tamamlama cihazları monte edilmiştir. 27.Site genelindeki trafik levhaları yenilenmiş ve trafik yol çizgileri yeniden çizdirilmiştir. 28. Rekreasyon alanının ışıklandırılması yeniden yaptırılmiştır 29. Recep Tayyip ERDOĞAN yazısı yeniden düzenlettirilmiştir. 30. Site içerisinde bulunan kaldırımların bordür taşları boyattırılmıştır. 31. Otobüs durağı arkasındaki duvara manzara resimleri yaptırılmıştır. 32. Bloklarda bulunan telefon kutuları yeniden düzenlenmiştir. 33. 2008 döneminde bütçeye konulan 21 bloğun boya işlemleri tamamlanmıştır. 34. Sitenin B girişine Sivil Savunma müdürlüğü ile görüşülerek 2 adet acil müdahale konteynırı konulmuştur. 35. Ahmet YESEVİ Caddesinin alt tarafında meydana gelen kaymayla ilgili olarak Küçükçekmece Belediyesi ile şifai görüşmeler yapılmış, yazılı müracaatlarda bulunulmuş, bölge belediyenin mühendisleri, Fen İşleri Müdür Yardımcısı tarafından kontrol edilmiştir. Ayrıca belediye tarafından Marmara Üniversitesi Öğretim Üyelerinden bir Hoca görevlendirilerek bölge incelettirilmiş gerekli rapor Öğretim Üyesi tarafından Belediyeye sunulmuştur. Konu Yönetim tarafından takip edilmektedir. 36. 01.02.2007 den bugüne kadar icraya verilenler 82.034.00YTL, 01.02.2007 den bugüne kadar yapılan icra tahsilatları 308.910.00YTL dir. Kalan icra alacağımız 35.690.00YTL dir. 37. 01.04.2008 30.11.2008 tarihler arası aylık aidat ve ceza tahakkuk toplamı 1.146.775,48YTL bu döneme ait toplam tahsilat (banka ve kredili tahsilatlar dahil) 1.159.861,49YTL dir. Bu döneme ait toplam tahsilatın toplam tahakkuka oranı %101,14 dir. 05.12.2008 itibari ile toplam alacaklarımız 186.110,04YTL dir.

Başakşehir 2. Etap Faaliyet Raporu  
Başakşehir 2. Etap Faaliyet Raporu  

Başakşehir 2. Etap ŞUBAT 2007 – ARALIK 2008 ARASI FAALİYET RAPORU

Advertisement