Page 1

(TASLAK BÜTÇE) BAŞAKŞEHİR 2. ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01/02/2010 - 31/01/2011 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ GİDERLER

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GELİRLER tutarı 394.412,70 174.600,00 26.125,20 83.000,00 10.000,00 37.500,00 6.562,50 44.895,00 11.730,00

birim 0,1342 0,0594 0,0089 0,0282 0,0034 0,0128 0,0022 0,0153 0,0040

sübvanse

EŞİT PAYLI GİDERLER Personel Ücretleri Personel Kıdem Tazminat KarĢılığı Personel Fazla Mesai Güvenlik Hizmet Gideri Büro Giderleri Vasıta Giderleri ĠnĢaat Malzeme Giderleri Kapı Malzeme Giderleri Elektrik - Malzeme Giderleri Sıhhı Tesisat Malzeme Giderleri Tebligat ve Posta Giderleri Çay Ocağı Giderleri Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Denetim Kurulu Huzur Hakkı Blok Temsilcileri Huzur Hakkı SözleĢme Giderleri ĠletiĢim Gideri Banka,Havale ve Provizyon Gideri Vergi,Resim ve Harçlar Okul Yardım Gideri Camii Yardım Gideri Personel Sosyal Yardım Gideri Diğer Giderler

tutarı 1.165.875,55 435.110,72 46.795,93 60.000,00 408.000,00 35.040,00 19.500,00 7.924,00 10.030,00 14.850,00 4.450,00 5.078,40 3.000,00 25.680,00 3.852,00 39.270,00 10.944,50 3.400,00 2.350,00 800,00 6.300,00 15.000,00 7.000,00 1.500,00

birim 42,1685 15,7375 1,6926 2,1701 14,7569 1,2674 0,7053 0,2866 0,3628 0,5371 0,1610 0,1837 0,1085 0,9288 0,1393 1,4204 0,3959 0,1230 0,0850 0,0289 0,2279 0,5425 0,2532 0,0543

sübvanse 9,2608 391.881,11 52.757,49 45.000,00 378.600,00 28.120,00 19.360,00 7.430,00 8.910,00 9.915,00 4.220,00 4.828,00 2.800,00 24.000,00 3.600,00 34.980,00 6.578,50 3.350,00 2.000,00 800,00 10.800,00 0,00 7.000,00 1.500,00

tutarı 482.938,81 130.329,19 152.050,72 43.443,06 52.335,36 56.696,64 13.083,84 14.400,00 16.000,00 4.600,00

birim

sübvanse

EŞİT PAYLI GİDERLER 84 m² Temizlik personeli Gideri 123 m² Temizlik personeli Gideri 143 m² Temizlik personeli Gideri 84 m² Asansör EĢit Paylı Giderler 123 m² Asansör EĢit Paylı Giderler 143 m ² Asansör EĢit Paylı Giderler 84 m³ Boya Gideri (8 blok) Bina içi 123 m³ Boya Gideri (8 blok) Bina içi 143 m³ Boya Gideri (4 blok) Bina içi

m² PAYLI GİDERLER Ortak Alan Elektrik Giderleri Ortak Alan Su Gid. (Merd.-K.Dairesi) Peyzaj Sulama ve Bak. Onarım Gid. Çatı Bakım Onarım Giderleri Bakım Onarım Gid.(Hid.,Kanal,Y.tüpü) Depo Temizlik Gideri Ortak Alan Doğalgaz Gideri Temizlik - Malzeme Gideri

GİDERLER TOPLAMI YATIRIM GİDERLERİ Zeki ERTÜRK BaĢkan Yardımcısı

10,1313 11,9087 21,5491 4,0684 4,4405 6,4900 1,1194 1,2531 2,2817

172.800,00 26.125,20 78.260,00 5.000,00 37.025,00 6.500,00 60.118,75 13.400,00

sonuç 0,1342 1.800,00 0,00 4.740,00 5.000,00 475,00

84 11,2715

sonuç 32,9077 43.229,61

123 16,5047

143 19,1884

84 32,9077

123 32,9077

143 32,9077

84 15,3191

123 17,6024

143 30,3209

B Blokları Aidat Gelirleri D Blokları Aidat Gelirleri E Blokları Aidat Gelirleri Kasa+Banka Repo, Faiz Geliri Ceza Gelirleri Kira Gelirleri

765.408,00 855.456,00 166.320,00 93.000,00 10.000,00 86.323,06 66.720,00

DİĞER GELİRLER TOPLAMI Kira Gelirleri (Telsim,Türkcell,Avea,Büfe) Reklam Gelirleri

150.548,00 70.548,00 80.000,00

15.000,00 29.400,00 6.920,00 140,00 494,00 1.120,00 4.935,00 230,00 250,40 200,00 1.680,00 252,00 4.290,00 4.366,00 50,00 350,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 sonuç

m² m² paylı eĢit paylı diğ.eĢit paylı toplam tama ibla

84 11,27 32,91 15,32 59,50 59,50

123

143

16,50 32,91 17,60 67,01 67,00

19,19 32,91 30,32 82,42 82,50 GELİRLER TOPLAMI

2.043.227,06 Mustafa SALĠHOĞLU BaĢkan

150.548,00 Canan ÜÇOK Muhasip

2.043.227,06

Osman YERĠNDE Üye

ġenol ÇÖKMEZ Üye

2.043.227,06

01.02.2010 - 31.01.2011 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ  
01.02.2010 - 31.01.2011 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ  

01.02.2010 - 31.01.2011 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ

Advertisement